BYNESET IDRETTSLAG HÅNDBALLAVDELINGEN. Sportslig plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYNESET IDRETTSLAG HÅNDBALLAVDELINGEN. Sportslig plan"

Transkript

1 BYNESET IDRETTSLAG HÅNDBALLAVDELINGEN Sportslig plan 1

2 2

3 Innholdsfortegnelse Håndbok og oppslagsverk S. 3 o Formålet med sportslig plan S. 3 o Sportslig plan skal sørge for S. 3 o Sportslig plan sier noe om S. 3 o Sportsplan inneholder S. 4 Målsetting for Byneset IL håndball S. 5 o Delmål S. 6 Organisering av våre lag S. 6 o Støtteapparat for det enkelte lag S. 6 Vi er positive S. 6 Trenere/lagledere instruks S. 7 Oppmenn innstruks S. 8 Aktiviteten tilpasses utøveren S. 9 Minihånsball S. 10 Årsklasse 9 år S. 11 Årsklasse år S Årsklasse år S Årsklasse 14-15år S Årsklasse 16 + S. 20 Skadeforebyggende S. 21 Ernæring S Etterord S. 23 3

4 Håndbok og oppslagsverk for BYNESET IL Håndball Formålet med sportslige plan: Den sportslige planen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere og lagledere, og skal danne grunnlag for kontinuitet, bygge trygghet, kunnskap og forebygge konflikter. Formålet er å sikre et treningsmiljø som gir mulighet for utvikling ut fra den enkelte utøvers nivå. Bidra til å gi trenere/lagledere innsikt i retningslinjer for arbeid med yngre utøvere og lag Sikre utøverne kontinuitet i treningsarbeidet ved trener/laglederskifte. Sportslig plan skal sørge for: Å skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling. At aktiviteten tilpasses utøveren, fordi ulike alderstrinn betyr ulike forutsetninger fysisk og mentalt Å sikre trivsel og utvikling At ulike treningsaktiviteter prioriteres på ulike alderstrinn. Det gjelder både tekniske og taktiske ferdigheter Sportslig plan sier noe om: Treningsmengde Lagledelsen Kamptilbud/turneringer Hospitering- i egen klubb- samarbeidsklubb Foreldreaktiviteter Trenerforum; gjøre det attraktivt å være trener i Byneset IL, ved å ha et godt utbygd støtteapparat og mulighet for faglig utvikling gjennom samarbeid med andre trenere. Kvalitetssikring og evaluering av aktiviteten i det enkelte lag 4

5 Sportsplan inneholder: Målsettinger og delmål i en sportslig plan for de enkelte alderstrinn når det gjelder: teknisk ferdighet som håndballspiller sportslige mål Spillestil Utøveren sportslig og sosialt Nullskade Sportslig plan skal gi støtteapparatet grunnlag for å kvalitetssikre aktiviteten i det enkelte lag gjennom sesongen, og er et viktig referansepunkt for spillere, trener, lagleder og styret når de skal evaluere sitt lag etter hver sesong Sportslig plan er utarbeidet av styret i håndballavdelingen. 5

6 Målsetting for Byneset IL Håndball Verdier skal ivaretas og vi må bruke dem. Vi skal være kjent som et positivt aktivitetstilbud for barn og unge på Byneset. Vår instruksjon skal preges av faglig kompetanse og være lystbetont for utøverne. For å gi alle noe å strekke seg etter gjør vi følgende: Vi har følgende delmål: Spillestil Sportslig Utøvere Nullskade Trenere Foreldre Dommere Støtte apparat Sportsånd Fartsfylt og underholdende Vi ønsker å delta med lag i alle årsklasser lokalt, og på sikt også regionalt. Vi gir den enkelte utøver de beste muligheter til å utvikle egne ferdigheter både sportslig og sosialt samt hospitering. Vi etterstreber å ha null skade på utøverne. For å oppnå dette tilpasser vi treningsmengde og belastning til den enkelte utøvers fysikk og kapasitet. Vi har motiverte trenere. Våre trenere skal ha Trener 1 kurs og oppfordres til Trener 2 kurs v/trening av lag fra 13 år. Vi vil ha et miljø hvor også foreldrene engasjerer seg i utøverne sin trygghet og trivsel. Vi ønsker å rekruttere, utvikle og beholde dommere i klubben. Bidra til positiv utvikling sportslig og sosialt for lagene. Våre trenere, lagledere og foreldre går foran med et godt eksempel på trening og i kamp. Bare positive tilrop og konstruktiv positiv veiledning høres. 6

7 Organisering av våre lag Støtteapparatet for det enkelte lag skal bestå av: Trener (e)/ Lagleder (e) Oppmann Foreldrekontakt/aktivitetsansvarlig Vi er positive Lagledere, foreldre og utøvere i Byneset IL Håndball bidrar til at det er morsomt for alle å spille håndball med og mot Byneset IL. Morsomt blir det når kampen er jevn, ungene er trygge, og ALLE tilropene er positive. Vi aksepterer ikke protester, kjeftbruk og sjikanøse tilrop til dommer og spillere, verken fra benken, fra spillere eller fra sidelinja. Laglederene hilser på andre lagledere, sekretariat og dommere, og gir dommerne info om det er særskilte forhold han/hun bør være klar over (språk, dispensasjoner, sykdom, etc.) Vi ønsker hverandre lykke til eller god kamp. Et smil og et nikk skaper god atmosfære. Alle utøverne hilser på hverandre før kampstart. Lagledelsen tar ansvar for spillere som blir varme i toppen underveis. Usportslig opptreden eller protest mot dommeravgjørelser skal umiddelbart gi opphold på benken. Først etter kampen kan trener gi tilbakemeldinger til dommerne. Alle tilbakemeldinger skal være saklige og positivt konstruktive, og gis på tomannshånd med dommeren. Vi har alltid vunnet noe, selv om vi taper kampen. Det kan være at en ny spiller skårer sitt første mål, at keeperen redder et spesielt skudd, at forsvaret blokkerer et skudd, eller at man lykkes med hvilken som helst detalj i det man har trent på. 7

8 Trener/lagleder instruks 1. Trener må fremlegge politiattest 2. Treneren plikter å gjøre seg kjent med rammeplanen og gjøre sitt ytterste for at laget når de fastsatte mål for det enkelte alderstrinn. 3. Treneren er hovedansvarlig for lagets sportslige utvikling, og for laglederfunksjonen under kamp. 4. Som lagleder har trener ansvaret for å ta ut laget til kamp, og for å gi laget oppfølging og veiledning både i trening og kamp. Som lagleder er treneren ansvarlige for at det er god stemning mellom de to lagene som møtes i kamp. 5. Treneren har møteplikt på trenermøter i regi av Byneset IL Håndball. 6. Treneren skal være tilstede ved all trening og kampaktivitet for laget. Dersom treneren er forhindret, er det trenerens ansvar å skaffe annen ansvarlig erstatter. Treneren skal forberede sin erstatter med program for trening og eller notater for kampforberedelse og gjennomføring. 7. Treneren representerer Byneset IL Håndball og skal fremstå på en måte som skaper tillit og respekt. Trenerne skal ha en høflig omgangsform med alle. 8. Styret skal være en samarbeidspartner og støttespiller ved behov. 9. Treneren plikter å gjøre seg kjent med klubbens vedtekter, NHF og Norges Idrettsforbunds lover og regler. 10. Treneren skal styre belastningen på sine utøvere slik at de unngår belastningsskader. 11. Treneren skal sikre gjennom dialog og observasjon av den enkelte spiller at alle får utfordringer som står i forhold til kapasitet, ferdighet og motivasjon. 12. Treneren evaluerer ved sesongslutt til sportslig leder/styret. 13. Treneren plikter å være en god/observant rollemodell. 8

9 Oppmenn/Foreldrekontakt Instruks 1. Oppmann velges for ett år av gangen, og tiltrer fra 1 September. Når sesongen går mot slutten plikter han/hun å arrangere valg av lagleder for neste år. 2. En oppmann skal kjenne Byneset IL Håndballs målsettinger, og skal i samarbeid med treneren bidra til at vi når både sosiale og sportslige mål. 3. Oppmann har sammen med trener ansvar for å arrangere spillermøter, involvere de foresatte rundt laget- og for å avvikle minst to foreldremøter i løpet av sesongen. 4. Det er Oppmann sitt ansvar at dugnader planlegges og gjennomføres. 5. Oppmann skal lage og vedlikeholde liste over sine spillere med fødselsdato, adresse, draktnummer og telefon. Denne listen skal legges i bag når draktene leveres ved sesongslutt. Listen vedlikeholdes også i hjemmeside. 6. På hjemmekamper har oppmann ansvar for sekretariatsfunksjonen/elektronisk kamprapport(live). Delegeres til foreldre, opplæring gis ved behov. 7. Har ansvar for at kampkort er korrekt utfylt og sørger for at dommerregning leveres til kasserer. 8. Oppmann plikter å holde styret/sportslig utvalg orientert om saker av betydning for laget. 9. Ved sesongslutt, skal alt av utstyr og evt. midler som tilhører laget, overleveres til håndballavdelingen V/matrialforvalter. 10. Oppmenn skal alltid se til at det er en kampvert tilstede under spillende kamper. Denne skal se til at alle voksne, barn og interesserte skal oppføre seg fint under kampene. 11. Oppmenn er bindeledd mellom foreldre/foresatte og trenere. 12. Oppmann har ansvaret for at medlemslistene oppdateres. 9

10 Aktiviteten tilpasses utøveren Utøvere på ulike alderstrinn har ulike forutsetninger. Dette må vi ta hensyn til om vi skal sikre at barna både trives og utvikler seg som håndballspillere. Tabellen nedenfor viser hvilke treningsaktiviteter som skal prioriteres på ulike alderstrinn. Utøverens alder Prioritering av treningsaktiviteter Håndball/lek balltilvenning gjennom lekbetonte øvelser. Grunnleggende bevegelsestrening og grunnleggende innføring i håndballspillet. Lekbetonte øvelser/småspill med vekt på bruk av ball. Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet. Lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling Grunnleggende bevegelsestrening gjennom lekbetonte øvelser. Ballbehandling, ballek og småspill for bedring av ballteknikk, spesielt kast og mottak. Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet. Lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske ferdigheter, finter og skudd. Introdusere spillsituasjoner som inneholder valgmuligheter for enkeltspillere. Videreføring av trening for generell utholdenhet, styrke og smidighet. Videreføre lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling Fortsatt stor vekt på ballteknisk trening - finter og skudd men ved økende innslag av spillsituasjoner for å utvikle spilleforståelse - treffe riktige valg i gitte situasjoner Utholdenhet (aerob kapasitet). Styrketrening. Automatisering av teknikk. Videreutvikle samspill og samhandling Individuell spesialisering 10 Typisk for utøveren Fysisk meget aktiv. Koordinasjonsevnen ikke ferdig utviklet Noenlunde til å bevare motivasjonen Kan motiveres for enkle gruppeaktiviteter Ofte konkurranseinnstilt Koordinasjonsevnen godt utviklet Lett å motivere til voksne aktiviteter Vanligvis fysisk aktiv Når de først er motivert for en aktivitet, varer motivasjonen Ofte svært innstilt på konkurranse I regelen mindre fysisk aktiv Preget av pubertetsendringer Vanskelig å motivere for nye aktiviteter Kan motiveres for trening via opplysning om hensikt (helse/forbedre idrettslige prestasjoner) Opptatt av å markere seg som person.

11 MiniHåndball Alder Planperiode Varighet Treningsmengde Sted 7-8 Minihåndball * x 60min / uke Gymsal *ved sesongslutt fotball Innhold i treningsarbeidet All trening skal være lekbetont med formål å øve inn grunnleggende motoriske bevegelsesløsninger og ballbehandling som kast og mottak og kast mot mål. I tillegg skal de lære reglene for minihåndball. Det oppfordres til allsidighet og annen aktivitet også utenfor sesong. Foreldreaktiviteter Foreldremøte avholdes rett etter oppstart i september med orientering om minihåndball aktivitet. Foreldre og foresatte oppfordres til å møte på turneringer, og å engasjere seg i lagets aktiviteter. Når sesongen er slutt, arrangeres en egen avslutning for Minihåndball sesongen. Anbefalt litteratur: NHF s kompendium Håndball for de yngste 11

12 Årsklasse 9 år Treningen skal være allsidig og lekbetont. Den skal inneholde grunnleggende bevegelsestrening, med og uten ball, og grunnleggende ballbehandling. Treningen skal tilpasses barnas ferdighetsnivå. Treningsmengde Spillere skal ha mulighet for allsidighet gjennom deltagelse i andre aktiviteter. Treningsmengden for denne gruppen er derfor holdt på et lavt nivå. Litteratur: NHF s kompendium Håndball for de yngste Det oppfordres til allsidighet og deltakelse i andre idretter både i og utenfor sesong. Planperiode Varighet Treningsmengde Sted Kampsesong * 60 Gymsal/Liten bane Aktiv avkobling m/sosialt samvær og cuper Varierende Varierende Ferie Fri Fri Innhold i treningsarbeidet Treningen skal lære utøverne grunnleggende ballbehandling. Det betyr at treningen skal gjøre utøverne dus med ballen gjennom lekbetonte og varierte øvelser. Alle utøverne skal få prøve seg i alle posisjoner, inkludert målvakt. Målvakt Teknikk forsvar Taktikk forsvar Teknikk angrep Taktikk angrep Ikke fast målvakt Ingen målvakttrening. Det øves på basisferdigheter. Utgangsposisjoner Sidelengs bevegelse Støting Blokkering av skudd 4 0 Mann - mann Grunnskudd Hoppskudd Venstre-høyre finte Straffekast Grunnleggende fallteknikk Pådrag Grunnoppstilling Spille med dybde/bredde Foreldre aktiviteter Lagledelsen skal legge vekt på å gjennomføre aktiviteter som skaper samhold og lagfølelse i foreldregruppa og spillergruppa. Foreldre og foresatte oppfordres til å møte på kamper og turneringer og å engasjere seg i lagets aktiviteter. 12

13 Årsklasse år På dette alderstrinnet skal en legge hovedvekt på allsidig, variert og lekbetont aktivitet. Vi legger vekt på grunnleggende bevegelsestrening (med og uten ball) og grunnleggende ballbehandling (mottak og avlevering). Treningsmengde Planperiode Varighet Treningsmengde Sted Kampsesong * 60 Gymsal/Liten bane / Stor bane (11 år) Aktiv avkobling m/sosialt samvær og cuper * 60 Varierende Ferie minst 4 uker Fri Fri Det skal være opphold i organisert fellestrening i avkoblings- og ferieperioden, og det oppfordres til deltakelse i andre idretter både i og utenfor sesong. Lag på samme alderstrinn skal 1 gang pr. måned ha felles trening i hall. Ansvaret for planlegging og gjennomføring skal fordeles på trenerne. Innhold i treningsarbeidet Trenerne skal legge opp til allsidighet og variasjon i eget treningsopplegg, og også åpne for at utøverne kan trene alternativt i andre grener. Anbefalt fordeling: 50% teknikk, 10% spill, 40% utholdenhet og styrke. Alder Målvakt Teknikk forsvar Utvikle innlært Utvikle innlært teknikk fra 8- teknikk 10. Blokkering av Parade av grunnskudd/ stuss-skudd hoppskudd Oppstart Grunnteknikk - angrep skjerming/ Parade av høy sperring ball/hofteskud Overtaking d 7-meter skudd Taktikk forsvar Utvikle 6-0 Støtende forsvar Mann - mann Teknikk angrep Taktikk angrep Utvikle innlært Utvikle innlært teknikk taktikk Kast - mottak og Fase skudd Fase 4 - enkle Høyt og lavt kombinasjoner grunnskudd 2 spillere Hoppskudd Straffekast -fall på brystet 13

14 Målsetting for treningsarbeidet Ferdighet Spilleforståelse Fokuspunkter Det skal øves på grunnleggende ballbehandling og bevegelse på banen inkludert skritt og stuss. Spillerne skal få nødvendig regelkunnskap til at de forstår alle dommeravgjørelsene i sin årsklasse. Unngå skader Allsidig trening og stor variasjon i øvelser. Obligatorisk uttøying etter trening. Oppfordre spillerne til å delta i andre aktiviteter. Prioriter kamparenaer med tregulv. Trivsel og ferdighet Lekbetont aktivitet som tar sikte på bevegelsestrening, utvikling av koordineringsevne og smidighet. Gjennom denne aktiviteten skal en samtidig oppnå økt utholdenhet og styrke. NHF s Teknikkmerke: Målsetting at 70% greier bronse, og at 50% greier sølv. Samhold og lagfølelse Sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre. Understrek betydningen av lagspill. Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling. Lær spillerne å akseptere medspilleres sterke og svake sider. Nye utøvere skal tas imot på en positiv måte. Orden / oppførsel Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og kamp. Vi krever at utøveren varsler forfall fra kamp og trening til trener eller lagleder i god tid. Kamptilbud åringene deltar i regionens aktivitetsserier. De kan i tillegg melde seg på håndballturneringer etter støtteapparatets ønske, og etter konferanse med foreldregruppa. Foreldre aktiviteter Det oppfordres til felles sosial aktivitet gjennom sesongen, for eksempel hyggekvelder, trimtur mens ungene trener etc. Foreldre og foresatte er en viktig ressurs for å bygge et godt miljø rundt laget. Det forventes at foreldre og foresatte møter på foreldremøter. 14

15 Årsklasse år I denne aldersklassen skal det fortsatt trenes allsidig og variert. Det skal legges vekt på at spillerne får prøve seg i forskjellige spillerposisjoner både på trening og i kamp. Grunnleggende ballbehandling prioriteres. Treningsmengde Periode Varighet Mengde Sted Sesongforberedelse * 90 Ute Kampsesong * 90 Hall Sesongavslutning * 60 Varierende Aktiv avkobling og sos samvær. Cup deltakelse * 75 Varierende Ferie minst 4 uker Fri Fri Utøvere skal ha mulighet for å ta fri fra håndballtrening når det kolliderer med aktivitet de har i andre idretter. Innhold i treningsarbeidet Her starter vi med faste målvakter. Alder Målvakt Teknikk forsvar Utvikle Utvikle innlært innlært teknikk. teknikk. Pressing/ Parade av plasskifte stuss Snapping Utkast Blokkering Reaksjonstrening Grunnstilling Forflytning Bevegelighet Laget kan nå ha fast målvakt Taktikk forsvar Utvikle innlært taktikk. 5-1 forsvar med bevegelig ener. Teknikk angrep Utvikle innlært teknikk Kryssløp for bakspillere Kryssløp med gjenlegg Finter v-h, h-v Bruk av linjespiller Sperrer Innhopp med sats på begge ben Underarmsskudd Rulling etter skudd Hoppskudd Ulike pasningsformer Pådrag og viderespill Taktikk angrep Utvikle innlært taktikk Pådragsøvelser /kryssløp med gjenlegging 15

16 Målsetting for treningsarbeidet I denne årsgruppen skal det trenes allsidig og en skal legge vekt på at spillere får prøvd seg på de forskjellige spillerposisjonene både på trening og i kamp. For jenter og gutter vil det bli fokusert på grunnleggende ballbehandling samt enkle skudd og enkle skuddavslutninger basert på samarbeid mellom flere spillere. Ferdighet Spilleforståelse Fokuspunkter Treningen legges opp slik at spillerne får prøve ut tekniske ferdigheter i spillsituasjoner. Intensitet og antall repetisjoner økes ved å fordele spillerne i små grupper på redusert bane. Unngå skader Allsidig trening og stor variasjon i øvelser. Obligatorisk uttøyning etter trening. Oppfordre spillere til å delta i andre aktiviteter. Bruke balansebrett og ulike øvelser for styrking av kne/ankel. Se Øve fallteknikk. Trivsel og ferdighet Lekbetont aktivitet som tar sikte på bevegelsestrening, utvikling av koordineringsevne og smidighet. Gjennom denne aktiviteten skal en samtidig oppnå økt utholdenhet og styrke. NHF s Teknikkmerke: Målsetting at alle greier sølvmerke, og at 20% greier Gullmerke. Samhold og Lagfølelse Sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre. Understrek betydningen av lagspill. Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling. Lær spillerne å akseptere medspillernes sterke og svake sider. Nye utøvere skal tas imot på en positiv måte. Legg til rette for at spillerne kan møtes uten trenere/lagleder tilstede. Orden / oppførsel Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og kamp. Vi krever at utøveren varsler forfall fra kamp og trening til trener eller lagleder i god tid. 16

17 Annen aktivitet I tillegg til trenings- og kampaktivitet skal spillerne ha regelmessige møter/sosiale samlinger. Disse arrangementene skal i utgangspunktet holdes med trener og/eller lagleder tilstede. Hovedhensikten med disse møtene er å spleise spillergruppen sammen. Lagledelsen bør sørge for at det holdes hyggekvelder med spillere, lagledelse og foreldre i løpet av sesongen. Kamptilbud Begge årsklasser skal delta i den lokale områdeserien. Puljeinndeling fastsettes i samråd med trener. De kan i tillegg melde seg på håndballturneringer etter støtteapparatets ønske, og i samråd med foreldregruppa. Maks 3 cuper pr sesong dekkes av avdelingen. Foreldre aktivitet Det oppfordres til felles sosial aktivitet gjennom sesongen, f.eks. hyggekvelder, trimtur mens ungene trener etc. Foreldre og foresatte er en viktig ressurs for å bygge et godt miljø rundt laget. Det forventes at foreldre og foresatte møter på foreldremøter. Anbefalt litteratur: NHF/RMN Håndballtrening tilpasset årsklassene år NHF/RMN Håndballtrening tilpasset årsklassene, Sesongplan for år Sponsorreglement: Byneset hovedlag har egen sponsor til drakter Ved sponsor til eget lag er det kun tillatt med logo på egne T-skjorter eller egne klær. Ikke på treningsdrakter eller klubbskjorter. Handballavdelingen ønsker at alle som har mulighet eller kjennskap til sponsorer etterspør om dette. Da ønskes det avtaler på 3 år- og alle beløp er velkommen. Klubbskifte: Det ønskes at enhver spiller skal tilhøre sin egen klubb så lenge det lar seg gjøre. Ved klubbskifte må trener/e snakke sammen og informere styret om et evt ønske om overflytting av klubb til spiller. Styret sender inn søknad til ønsket klubb, og svar imøteses etter behandling. Frist for dette er 1 Mai. 17

18 Årsklasse år På dette alderstrinnet legger vi vekt på teknisk trening med ballbehandling og kasteteknikk i stort tempo og stor bevegelse. Vi fokuserer på at utvikling av gruppetilhørighet og samhold i laget, gir individuell selvfølelse og trygghet som tjener laget både i trening og konkurranse. Treningsmengde (veilledende) Det må være høy terskel for deltakelse i annen idrett. Periode Varighet Mengde Sted Sesongforberedelse * 75 1 * 60 Ute Ute Kampsesong Andre idretter * 90 1 * 60 Hall ute/inne ute/inne Sesongavslutning * 60 Varierende Aktiv avkobling, sosialt samvær. cup er * 60 1 * 45 Varierende Varierende Ferie minst 4 uker * 60 Varierende Innhold i treningsarbeidet Alder Målvakt Teknikk forsvar Utvikle innlært teknikk Parade av stuss Utkast Taktisk vurdering av skuddvaner hos skyttere Reaksjonstreni ng Kontroll på skudd fra side og kant. Start av angrep 14 år Utvikle innlært teknikk Vurdere riktig spiller i utkast Vurdere skuddplasserin g etter tilløpet Åpne luke og tette til/invitereteknikk Utvikle innlært teknikk Pressing/ Plass-skifte Trening av snapping Armparade av froskeskudd Armparade av underarmssku dd Utvikle innlært teknikk Parade av underarmssku dd Parade av spesialskudd Taktikk forsvar Utvikle innlært taktikk 5-1 med bevegelig ener Spill i undertall Utvikle innlært taktikk Bevegelig markering av flere spillere Mann mot mann systemer 18 Teknikk angrep Taktikk angrep Utvikle innlært teknikk. Kryssløping. Kryssløping med gjenlegging. Finter v-h, h-v Sperring Innhopp/sats på begge ben Underarmsskudd Rulling etter skudd Utvikle innlært teknikk Bakspillernes plass-skifte. Utbygging av kombinasjons - finter Doble finter, rulling motsatt etter skudd fra kant. Utvikle innlært taktikk Pådragsøvelser/ kryssløp med gjenlegging. Gjennomføring av hurtige angrep. Enkle løpsmønster og pasningsbaner for en og to bølger i fase 2. Utvikle innlært taktikk Spill mot bevegelig markering av flere spillere Spill mot mann til mann system Spill mot spesialformasjon er

19 Målsetting for treningsarbeidet Ferdighet Spill Fokuspunkter Treningen legges opp slik at spillerne stadig får prøve ut nye tekniske ferdigheter i spillsituasjoner. Intensitet og antall repetisjoner økes ved å dele spillerne opp i små grupper på redusert bane. Pasninger og skudd Spillere skal beherske forskjellige pasningsformer (forover, sideveis, direkte, stuss) i normalt tempo uten og med motstandere som gir et begrenset press (max 50 %). Under pasningstrening i grupper brukes flere baller samtidig. Spillerne skal beherske normal utføring av grunnskudd og hoppskudd. Det øves på å perfeksjonere spesialskudd (høyt, lavt, rett, vridd, stuss, skru) mot forskjellig forsvarspress, og etter forskjellige avlevering fra medspillere (tidlig, sen, høy, lav, stuss). Finter Forskjellige typer finter skal trenes inn mot markør, eventuelt mot person som yter redusert motstand. Slike typer er høyre-venstre finte, piruett, hoppfinte etc. Denne øvelsen bør finne sted på hver trening i små eller store grupper. Unngå skader Allsidig trening og stor variasjon i øvelser. Obligatorisk uttøyning etter trening. Oppfordre spillerne til å delta i andre aktiviteter. Prioriter kamparenaer med tregulv. Bruke balansebrett og ulike øvelser for styrking av kne/ankel. Se Øve fallteknikk (helst med veiledning fra spesiell ekspertise) Ferdighet NHF s Teknikkmerke: Målsetting at alle greier sølvmerke, og at 20 % greier gullmerke. Samhold og lagfølelse Sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre. Understrek betydningen av lagspill. Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling. Lær spillerne å akseptere medspilleres sterke og svake sider. Nye utøvere skal tas imot på en positiv måte. Legg til rette for at spillerne kan møtes uten trenere/lagleder tilstede. Orden / oppførsel Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og kamp. Vi krever at utøveren varsler forfall fra kamp og trening til trener eller lagleder i god tid. 19

20 Kamptilbud Begge årsklasser deltar i den lokale områdeserien. De kan i tillegg melde seg på håndballturneringer etter støtteapparatets ønske, og i samråd med foreldregruppa. Maks 3 cuper. I de årskull over 13 års serie hvor man har 2 lag - kan trenere velge å sette sammen lagene ut ifra differensieringsnivå. Det må, hvis nødvendig for at alle skal få jevnlig kamptrening, meldes på et 2 er lag for å sikre dette. Trener er ansvarlig for organiseringen. På denne måten kan spillere veksle mellom nivå 1 og 2 basert på utvikling av ferdigheter og treningskapasitet. God breddesatsing gir også et godt aktivitetstilbud til alle som vil drive med håndball på sitt nivå. De mest motiverte og ambisiøse utøverne får mulighet til å hospitere inn på treninger til aldersgruppen over. De får også delta i sonens SUM-samlinger for 14-åringer, SUMsamlinger og landsturneringer for by-lag med 15-åringer, og regionens RUM-samlinger og landsturneringer for regionslag med 16-åringer. De beste av disse får spille på yngre landslag. Alle lag i Byneset bør jobbe mot å kvalifisere seg til den interregionale 16 års serien, (Bringserien). Dette er et mål å jobbe mot både økonomisk og sportslig. Denne jobben må starte tidlig, og det kreves god planlegging fra lagenes trenere og ledere. Det å sette seg langsiktige mål er med på å motivere spillere og støtteapparat mot et felles mål. Samholdet i spillergruppa blir også styrket gjennom felles mål. Annen aktivitet I tillegg til trenings- og kampaktivitet skal spillerne ha regelmessige møter/sosiale samlinger. Disse arrangementene skal i utgangspunktet holdes med trener og/eller lagleder tilstede. Hovedhensikten med disse møtene er å spleise spillergruppen sammen. Lagledelsen bør sørge for at det holdes hyggekvelder med spillere, lagledelse og foreldre i løpet av sesongen. Anbefalt litteratur: NHF/RMN Håndballtrening tilpasset årsklassene år NHF/RMN Håndballtrening tilpasset årsklassene, Sesongplan for år 20

21 Årsklasse 16 + På dette alderstrinnet legger vi vekt på tekniske ferdigheter og blikk for spillet (vurdering av muligheter) slik at utøverne velger gode løsninger i ulike situasjoner. Utøverens individuelle ferdigheter videreutvikles i forhold til nivå og spilleposisjoner. Alle utøverne trenes i spill på minst to posisjoner for å gi bredde og fleksibilitet i laget. Treningsmengde Treningsmengde øker litt i forhold til tidligere år, men det er nå større rom for individuell tilpasning. Målsetting for treningsarbeidet. Ferdighet Spill Fokuspunkter Utvikling av et bredt ferdighetsregister, og spenst og hurtighet. Alle utespillere skal beherske minst to spillerposisjoner (hovedposisjon og alternativ posisjon). Trener skal i samarbeid med utøverne finne fram til de spillerposisjonene som gir den enkelte utøver den beste mulige håndballmessig utvikling. Ikke anvende spillere kun i forsvar. Unngå skader Basistrening prioriteres om sommeren, men vedlikeholdes gjennom hele sesongen. Allsidig og variert fysisk trening; utholdenhet, styrke med egen kropp som belastning, evt medisinball og strikk, hvor det bør legges vekt på skadeforebyggende trening mot mage, rygg og skulderpartiene. Også forebyggende korsbåndstrening ved hjelp av balansebrett. (se på ). Alltid organisert og grundig uttøyning etter trening. Sørg for at de som deltar i flere treningsgrupper/lag ikke overbelastes. Effektiv trening Testing Samhold og Lagfølelse Orden / oppførsel Øktene er grundig planlagt. Utøverne orienteres om kommende økters innhold i forkant. Gruppa kan introduseres til standardiserte tester, for å måle spenst, hurtighet, utholdenhet og ballkontroll. Testene gir grunnlag for å justere lagets og utøvernes individuelle treningsopplegg. Dette skal være en spore til egentrening. Sterk lagfølelse gir sportslig suksess. Treningssamling utenfor byen over 3-4 dager før sesongstart er en god start. Bruk innføring i håndballteori til å samle gruppa sosialt. Gjennomgå krav til ulike ferdigheter for ulik spilleposisjon og spilleformasjon. Jobb i grupper. Planlegg spillemøter før/etter trening god tid i forveien slik at spillere har tid og er forberedt. Legg til rette for at spillerne kan møtes uten trenere/ lagleder tilstede. Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og kamp. Vi krever at utøveren varsler forfall fra kamp og trening til trener eller lagleder i god tid. 21

22 Skadeforebyggende Kunnskapen om forekomsten av skader i håndball er begrenset, spesielt blant barn. En vet likevel at forekomsten av skader i håndball er høy og på linje med skadeforekomsten rapportert i fotball. De vanligste akutte håndballskadene er kneskader, de vanligste belastningsskadene er skulderskader. Det er derfor viktig å arbeide aktivt for å forebygge skader blant utøverne våre ved å følge vitenskapelig dokumenterte metoder for å forebygge skader. Det bør gjennomføres minst minutter effektiv skadeforebyggende trening per treningsøkt på alle alderstrinn. Dette i tillegg til å tilstrebe at utøverne blir bevisste på at de, som skadeforebyggende tiltak spiser og drikker tilstrekkelig forut for trening og etter trening, at de har adekvat utstyr til å trene på det underlaget de til enhver tid trener på, at de er tilstrekkelig kledd (varm/kald) til den treningen de skal delta på og etterpå, at de knyter skoene sine osv.(!), at de ikke overbelastes i form av ensidig trening (også mht. underlag), at de får adekvat akuttbehandling ved akutte skader, at de får hensiktsmessig oppfølging når skade skal rehabiliteres, at de oppsøker kyndig hjelp hvis skade er et faktum osv. Ernæring I Byneset Håndball ønsker vi å fremme utøvernes bevissthet rundt mat og kosthold ved å oppfordre til å spise mer hensiktsmessig. Vi vil ha det trivelig i sosiale sammenhenger og har et ønske om at alle bidrar med smakfulle, kreative og sunnere alternativ til sjokoladekaken. Vi ønsker samme fokus når kiosken vår etter hvert blir et faktum. Undersøkelser viser at unge idrettsutøvere får i seg for lite av flere næringsstoffer og for mye sukker. Sukker «tar plassen» til gode næringsstoffer, som en aktiv idrettskropp trenger for å få utbytte av treningen. Vann er den beste tørstedrikk på trening og i kamp! Et godt kosthold styrker immunforsvaret, og vi vil ha friske håndballspillere! Vi vil med fokus på dette at utøverne skal få enda mer glede av, og overskudd til, det de driver med på trening og ellers i hverdagen. 22

23 Her kan du lese ernæringsfysiolog Inge Lindseths råd til deg som håndballspiller. Det er også relevant lesning for deg som er forelder eller foresatt. Spis når du er sulten og spis til du er mett. Så lenge maten er sunn, og helsa er god for øvrig, er kroppen veldig flink til å si fra om hvor mye mat den trenger. Spiser du mindre enn det den sier fra om at den vil ha, kjemper kroppen imot og forbrenningen går ned. Du får etter hvert mindre energi til trening, er mer utsatt for skader og sykdom og kan få en mindre gunstig fordeling av fett og muskler. Det har lite å si på hvilke tidspunkter du spiser måltidene dine når du trener, så lenge du ikke flere ganger i uka går sulten mer enn en time eller to av gangen. Det er altså vanligvis ikke nødvendig å spise raske karbohydrater så fort som mulig etter en vanlig trening for å fylle opp lagrene: Lagrene vil fylles tilstrekkelig uansett, så lenge du spiser deg mett på næringsrik mat i timene og dagene etter trening. Er du med på håndballcup kan det være en fordel med noen kjappere løsninger enn til vanlig, inkludert sportsdrikke. Det kan på cup og være en fordel å få i seg mat raskt etter en kamp. Men du kan også forsøke å spise litt større frokost enn vanlig, og under cupen spise en del bananer, nøtter og grovt brød (med skinke/ost og så videre), og drikke vann eller smoothie. Da kan det hende at du holder energien oppe lengre ut i kampdagen, og ikke trenger slike kjappe og usunne løsninger. Få i deg nok energi til daglig. Spis variert av kjøtt, fisk, egg, nøtter, avokado, frukt og melkeprodukter. I tillegg spiser du beskyttende stoffer fra andre grønnsaker, bær og frukt. Link til Sunn idrett & Olympiatoppen: a?fbclid=iwar3ojllgmqdomx90xo5kumn-po1lyg6zhwg7b6q59zjsctmflfcwy2ctiau 23

24 Etterord Styret i håndballavdelingen, bestående av Tore Sørgjerd, Turid Forås, Hege Engan og May Romundstad, har etter først å ha introdusert tanken om en sportslig plan i trenermøte, gjennom flere styremøter og arbeidsmøter utarbeidet en sportslig plan tilpasset håndballavdelingen i Byneset IL. Den tar utgangspunkt i dagens situasjon for klubben og håndballavdelingen, samtidig som den legger listen slik at det er noe å strekke seg etter. Trenere, foresatte, ledere og spillere ble så forelagt planen på et allmøte, og forslag derfra ble tatt videre inn i avdelingens håndballstyre for en siste revidering. Den ferdige planen blir så sendt til godkjenning hos Byneset Idrettslags hovedstyre, for til slutt å vedtas i håndballavdelingens styre. Ved ikke å gjøre dette til en årsmøtesak kan planen lettere oppdateres i løpet av året. Dette er VÅR plan, din og min, og vi ønsker at alle i Byneset håndball skal ha et eieforhold til den. Meningen er at det skal være en rød tråd i treningsarbeidet. Samtidig ønsker vi å framstå som en tydelig aktør i lokalmiljøet ved å fokusere på mestring, trivsel og gode holdninger. For å lykkes, må spillere, trenere, ledere og foreldre kjenne til hva som står i den, og hva vi kan forvente av hverandre. Den må følges, og den må evalueres hvert år. Det er ikke sikkert det er planen som skal revideres eller endres, kanskje er det arbeidet vi gjør som må bli bedre og mer systematisk. I tillegg til en overordnet plan for håndballavdelingen, har vi stykket opp planen slik at hvert lag har en plan som er sin egen, tilpasset aldersklasse og nivå. På denne måten ønsker vi at ungene skal ha sitt eget lille oppskriftshefte for aktiviteten sin. Takk for innspill, inspirasjon og bidrag fra ulike planverk, samt takk til Siri Marte Hollekim for kapitlet om skadeforebygging, og takk til kunnskapsrike May Romundstad som har fått denne sportsplanen ut og fram for Byneset Håndball. Mai 2018 Styret Byneset IL Håndball 24

SPORTSPLAN. SIF-Hessa IL Håndball

SPORTSPLAN. SIF-Hessa IL Håndball SPORTSPLAN SIF-Hessa IL Håndball 1 Innhold Handball er kjekt!... 3 Målsetning... 4 Aktivitet tilpasset utøverne... 5 Årsklasse 10-11 år... 6 Årsklasse 12-13 år... 8 Årsklasse 14-15 år... 11 Årsklasse 16-17

Detaljer

Åsane er en håndballklubb hvor lek,

Åsane er en håndballklubb hvor lek, IDRETT FOR ALLE ÅSANE HÅNDBALL SPORTSPLAN Visjon: Åsane er en håndballklubb hvor lek, trivsel, miljø og utvikling både for lagene og den enkelte utøver står i sentrum. 2 Målsetning: Innen 5 år skal vi

Detaljer

Sport-/rammeplan. Sport- og rammeplan 2016-2018 Håndballklubben Rygge. Håndball for alle - for liten mot eliten. Rygge februar 2016 Versjon 1.

Sport-/rammeplan. Sport- og rammeplan 2016-2018 Håndballklubben Rygge. Håndball for alle - for liten mot eliten. Rygge februar 2016 Versjon 1. Sport-/rammeplan Håndball for alle - for liten mot eliten Sport- og rammeplan 2016-2018 Håndballklubben Rygge Versjon 1.0 Årsmøte 17 Februar 2016. Godkjent Kapittel 4 Sportslig. Kapittel 3 Drift under

Detaljer

FET HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN

FET HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN FET HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN Visjon: Fet er en håndball klubb hvor lek, trivsel og sportslig utvikling for enkeltspiller og lag står i sentrum Visjon og målsetning Visjon Fet er en håndball klubb hvor

Detaljer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer

Årsklasse 16-17 år. Breddetilbud. Fordeling av treningsmengde og treningsformer Rammeplan for sportslige aktiviteter 16-17 år Årsklasse 16-17 år På dette alderstrinnet skal en legge vekt på å integrere tekniske ferdigheter i en spillsammenheng. Det betyr at en ønsker å utvikle spillernes

Detaljer

Håndballglede Innsats Felleskap HEIMDAL HÅNDBALL. Sportslig plan 2018/19

Håndballglede Innsats Felleskap HEIMDAL HÅNDBALL. Sportslig plan 2018/19 Håndballglede Innsats Felleskap HEIMDAL HÅNDBALL Sportslig plan 2018/19 Sportslig plan Heimdal IF Håndball Formålet med denne Sportslig plan er å sikre våre utøvere et trygt og utfordrende treningsmiljø

Detaljer

NNIL HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN

NNIL HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN NNIL HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN Visjon: NNIL er en håndball klubb hvor lek, trivsel og sportslig utvikling for enkeltspiller og lag står i sentrum Visjon og målsetning Visjon NNIL er en klubb hvor lek,

Detaljer

Styret har fullmakt til å fravike sportslig rammeplan i enkeltsaker der det er full enighet om dette i styret.

Styret har fullmakt til å fravike sportslig rammeplan i enkeltsaker der det er full enighet om dette i styret. Side 1 Sportslig rammeplan 2015-2020 Sportslig rammeplan er et styringsverktøy for Vestre Bærum håndballklubbs styre, utvalg, utøvere, trenere, ledere, dommere, foreldre og supportere mv. Planen skal ajourføres

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL

SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL SPORTSPLAN STIF HÅNDBALL 1. GENERELT Sandefjord Turn & Idrettsforenings verdier og normer for idrett følger Norges Idrettsforbunds formålsparagraf ( 1-2) om at all idrettsaktivitet skal bygge på grunnverdier

Detaljer

BYÅSEN IDRETTSLAG HÅNDBALL BREDDE. Rammeplan for. sportslig aktivitet. Håndballskuddet

BYÅSEN IDRETTSLAG HÅNDBALL BREDDE. Rammeplan for. sportslig aktivitet. Håndballskuddet BYÅSEN IDRETTSLAG HÅNDBALL BREDDE Rammeplan for Håndballskuddet sportslig aktivitet Høsten 2009 Håndbok og oppslagsverk for Byåsen Håndball Bredde Formålet med denne rammeplanen er å sikre våre utøvere

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

FET IL HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN (SPORTSPLAN)

FET IL HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN (SPORTSPLAN) FET IL HÅNDBALL SPORTSLIG RAMMEPLAN (SPORTSPLAN) 2015-2018 Visjon «FET ER EN HÅNDBALL KLUBB HVOR LEK, TRIVSEL, OG SPORTSLIG UTVIKLING FOR ENKELTSPILLER OG LAG SKAL STÅ I SENTRUM» 1 Hovedmål Fet Håndball

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SIDE 2 2. VÅR VISJON.....SIDE3 3. VÅRE VERDIER.... SIDE 3 4. VÅR HOVDEMÅLSETTING SIDE 3 5. VÅRT HOVEDFOKUS SIDE 4 6. FAIR PLAY SIDE 4 7. DEL

Detaljer

Sportslig plan Sømna IL fotball

Sportslig plan Sømna IL fotball Sportslig plan Sømna IL fotball 2018-2020 1) Introduksjon 2) Hovedmål - flest mulig lengst mulig 3) Delmål A. Avdelingen B. Utøver C. Trenere D. Foreldrene E. Dommere F. Ledere G. Skadeforebygging 4) Organisering

Detaljer

FLATÅS IDRETTSLAG HÅNDBALLAVDELINGEN. Håndballskuddet. Sportsplan

FLATÅS IDRETTSLAG HÅNDBALLAVDELINGEN. Håndballskuddet. Sportsplan FLATÅS IDRETTSLAG HÅNDBALLAVDELINGEN Håndballskuddet Sportsplan Sportsplan Flatås IL håndball - Revidert august 2014 Innhold FORORD 3 Målsetting 4 Introduksjon 4 Hovedmål 5 Delmål 6 Avdelingen 6 Sportslig

Detaljer

Denne Rammeplanen for sportslig aktivitet er utarbeidet og tilpasset av en utviklingskomité nedsatt av styret i Rælingen Håndballklubb høsten 2002.

Denne Rammeplanen for sportslig aktivitet er utarbeidet og tilpasset av en utviklingskomité nedsatt av styret i Rælingen Håndballklubb høsten 2002. FORORD Denne Rammeplanen for sportslig aktivitet er utarbeidet og tilpasset av en utviklingskomité nedsatt av styret i Rælingen Håndballklubb høsten 2002. Det har vært gjennomført gruppemøter og all-møte

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

Som følge av erfaringer, ønsker om justeringer og nye samarbeidsforhold med andre klubber ble det naturlig å revidere planen sommeren 2006.

Som følge av erfaringer, ønsker om justeringer og nye samarbeidsforhold med andre klubber ble det naturlig å revidere planen sommeren 2006. FORORD Denne Rammeplanen for sportslig aktivitet er utarbeidet og tilpasset av en utviklingskomité nedsatt av styret i Rælingen Håndballklubb høsten 2002. Det har vært gjennomført gruppemøter og all-møte

Detaljer

Rammeplan for sportslig aktivitet

Rammeplan for sportslig aktivitet Rammeplan for sportslig aktivitet Innhold Målsetting... 3 Introduksjon... 3 Hovedmål... 3 Delmål... 4 Grunnleggende forutsetninger... 5 Organisering av avdelingen... 5 Generelle forutsetninger for alle

Detaljer

Vi vil som en lokal klubb være det naturlige valget for alle typer mennesker, i alle aldre og med alle typer kulturell bakgrunn.

Vi vil som en lokal klubb være det naturlige valget for alle typer mennesker, i alle aldre og med alle typer kulturell bakgrunn. Sportsplan Skrim Håndball, bredde skal være et moderne, utfordrende og spennende tilbud til utøvere, trenere, ledere, dommere og tillitsvalgte på alle nivå. Klubben skal gi et bredt, positivt og inkluderende

Detaljer

DIG : Dialog Innsats og Glede

DIG : Dialog Innsats og Glede Sportsplan Gjøvik Håndball klubb GHK skal utvikle de beste håndballspillere i Norge. DIG : Dialog Innsats og Glede Kommentarer: Dette er femte versjon av vår sportsplan. Dokument kontroll Versjon 5.01

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

MALMEFJORDEN IDRETTSLAG

MALMEFJORDEN IDRETTSLAG MALMEFJORDEN IDRETTSLAG «SAMMEN GJØR VI HVERANDRE GODE» www.malmefjordenil.no Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 Tilbud til alle... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 4 Til trenere

Detaljer

FAIR PLAY HANDLINGSPLAN

FAIR PLAY HANDLINGSPLAN FAIR PLAY HANDLINGSPLAN REVISJONSHISTORIKK: Revisjonsnr. Endring: Vedtatt dato: Vedtatt av: 0 Ny. 23.10.2018 Hovedstyret INNLEDNING Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Elverum Håndball Yngres

Elverum Håndball Yngres Elverum Håndball Yngres Trening J/G 12 år: 1) Adm.bestemmelser. - Elverum Håndball praktiserer Norges Idrettsforbunds regler for Barneidrett, hvor barn defineres som til og med 12 års alder. Disse finner

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Klubbens visjon og overordnede prinsipper

Klubbens visjon og overordnede prinsipper Klubbens visjon og overordnede prinsipper BHK skal være en klubb som fremmer utvikling og spilleglede hos den enkelte spiller. Hos oss skal være rom for alle, uansett kjønn, hudfarge eller ferdighet. Klubben

Detaljer

SPORTSLIG PROGRAM ÅRSKLASSE 9-10 ÅR

SPORTSLIG PROGRAM ÅRSKLASSE 9-10 ÅR SPORTSLIG PROGRAM ÅRSKLASSE 9-10 ÅR årsklassen. Utover disse følger klubben utviklingsprogrammet Neptun som er utarbeidet av Norges Håndballforbund. I Neptun bygger treningen i de forskjellige årsklasser

Detaljer

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF

Sportslig utviklingsplan for SIF. Sportslig utviklingsplan for SIF Sportslig utviklingsplan for SIF Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 2 Formålet med sportslig utviklingsplan... 3 3 Sportslige målsettinger... 3 3.1 G/J 16 18... 3 3.2 G/J 12 15... 4 3.3 G/J 9 11...

Detaljer

Vedlegg 8: RAMMEPLAN FOR SPORTSLEG AKTIVITET Innhald: Aktivitet tilpassa utøvarane (samadrag)

Vedlegg 8: RAMMEPLAN FOR SPORTSLEG AKTIVITET Innhald: Aktivitet tilpassa utøvarane (samadrag) Vedlegg 8: RAMMEPLAN FOR SPORTSLEG AKTIVITET Innhald: Rammeplan Målsetjing Aktivitet tilpassa utøvarane (samadrag) Minihandball Årsklasse 9-10 år Årsklasse 11-12 år Årsklasse 13-14 år Årsklasse 15-16 år

Detaljer

Versjon 1.1. http://www.hk-trogstad.no

Versjon 1.1. http://www.hk-trogstad.no Versjon 1.1 http://www.hk-trogstad.no 1 Versjon 1... 1 1 Forord... 4 1.1 Hensikten med sportsplan... 4 1.2 Holdninger, motivasjon og miljø... 4 Holdninger overfor medspillere... 5 Holdninger overfor motspillere...

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball

SPORTSLIG PLAN. Otta håndball SPORTSLIG PLAN Otta håndball Visjon: «Best i Norddalen» Hvorfor ha en sportslig plan? Den gir veiledning for trenere, ressurspersoner i klubben. Det er nødvendig at alle trenere, oppmenn, foreldrekontakter,

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

LANGEVÅG HÅNDBALL G2002 SESONGPLAN 2015/2016

LANGEVÅG HÅNDBALL G2002 SESONGPLAN 2015/2016 LANGEVÅG HÅNDBALL G2002 SESONGPLAN 2015/2016 Velkommen til et nytt og spennende håndball år. I år stiller guttene våre i klassen G14 og det ser ut som det blir en fylkesserie. Turer til Kristiansund, Åndalsnes,

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball

Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball Sportslig Utviklingsplan for Hana IL avd. Håndball Hana Håndball skal gjennom sterke engasjementer vokse og bli en av de ledende avdelingene i Hana IL. Hvordan skal vi klare det? Arbeide mot de yngste

Detaljer

Utarbeidet av sportslig utvalg: Vedtatt av styret i Kattem IL Håndball:

Utarbeidet av sportslig utvalg: Vedtatt av styret i Kattem IL Håndball: Utarbeidet av sportslig utvalg: 15.2.2017 Vedtatt av styret i Kattem IL Håndball: Sportsplan for Kattem IL Håndball Klubbens visjon og overordnede prinsipper Kattem IL Håndball skal være en klubb som fremmer

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Utarbeidet: 06.06.2013 Revidert: 06.07.2017 Målsetting: Flisa AIL skal utøve idrettsaktiviteter på best mulig nivå og gi utøverne

Detaljer

Den burgunder tråd. Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball

Den burgunder tråd. Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball Den burgunder tråd Sportslig styringsdokument for Langhus IL Håndball Målsetting Langhus Håndball skal utøve håndballaktiviteter på høyt faglig nivå og gi utøverne de beste individuelle og lagmessige ferdigheter,

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL

Den lille oransje. Slik gjør vi det i Utleira IL Den lille oransje Slik gjør vi det i Utleira IL De viktigste punktene 1) Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Utleira IL, men er du med følger du den lille oransje. 2) Vis respekt

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Sportsplan for Strindheim håndball

Sportsplan for Strindheim håndball Sportsplan for Strindheim håndball Målsetninger 1. Teknisk, offensiv og tempofylt håndball 2. Individuelle utfordringer utfra ferdighets- og ambisjonsnivå 3. Hospitering organiseres fra 12 år og oppover

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

IK HIND. Virksomhetsplan

IK HIND. Virksomhetsplan IK HIND Virksomhetsplan 2015-2019 IK HIND www.hind.no Visste du at HIND er et norrønt uttrykk for hunnhjort? Hjorten er kjent for blant annet gode spenst- og sprintegenskaper. Innledning Friidretten, i

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Visjon Flest mulig, lengst mulig! Verdier Rimelig, gøy og kvalitet.

Visjon Flest mulig, lengst mulig! Verdier Rimelig, gøy og kvalitet. Innledning Dette dokumentet gir rammene for det sportslige tilbudet og er ment å være en rettesnor for alle trenere, ledere og utøvere i Fet Innebandy. Den sportslige planen beskriver hva som er fokusområder

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior

SPORTSLIG PLAN. Vålerenga Innebandy junior SPORTSLIG PLAN Vålerenga Innebandy junior 2016-2020 1 Innledning Dette dokumentet gir rammene for det sportslige tilbudet og er ment å være en rettesnor for alle trenere, ledere og utøvere i Vålerenga

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

SUNDE HÅNDBALL. Hilsen fra Sunde Håndball. Trenerinformasjon

SUNDE HÅNDBALL. Hilsen fra Sunde Håndball. Trenerinformasjon SUNDE HÅNDBALL ønsker alle håndballspillere i Sunde IL velkommen til Teknikkmerkedag i Kvernevikhallen onsdag 15 april fra klokken 17:30 til 20:30. Det vil bli 4 ulike øvelser for rødt merke og 7 ulike

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA

RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA RÆLINGEN SKIKLUBB - ALPINGRUPPA En praktisk og meningsfull veileder til Utøveren, Treneren, Foreldre og Oppmenn i RSK-Alpin «Slik gjør vi det i RSK Alpin» Side 1 Innledning RSK-Alpins veileder, «Slik gjør

Detaljer

Sportslig Plan for Malvik IL -

Sportslig Plan for Malvik IL - Sportslig Plan for Malvik IL - aldersbestemt håndball MIL håndball- aldersbestemt er en avdeling innenfor Malvik idrettslag, og bestemmelsene om barneidrett vedtatt av Norges Idrettsforbund samt vedtekter

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Målsetting & Rød tråd. Hinna Håndball

Målsetting & Rød tråd. Hinna Håndball Målsetting & Rød tråd Hinna Håndball Innhold: Trenermanual Jenter 7 & 8 år Jenter 9 & 10 år Jenter 11 & 12 år Jenter 13 & 14 år Jenter 15 & 16 år Jenter 17 & 18 år + senior Vurderingsskjema jenter 13 &

Detaljer

Sportslig plan

Sportslig plan 2019-2022 Sportslig plan Vedtatt på årsmøtet 25.04.2019 Innhold 1 - Innledning:... 2 2 - Målsetning:... 2 3 - Organisering:... 3 4 - Miljø:... 3 5 - Vårt verdigrunnlag:... 4 Mestring:... 4 Allsidighet:...

Detaljer

Sportslig plattform, målsetting og «rød tråd» i Grane Arendal Håndball

Sportslig plattform, målsetting og «rød tråd» i Grane Arendal Håndball Sportslig plattform, målsetting og «rød tråd» i Grane Arendal Håndball Innhold Trenermanual Jenter og Gutter 6 til 8 år Jenter og Gutter 9 og 10 år Jenter og Gutter 11 og 12 år Jenter og Gutter 13 og 14

Detaljer

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING

AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28 VIL SKAPE «VINNERE» PÅ ALLE NIVÅER! AK28s KLUBB UTVIKLING AK28s plan for utvikling av klubb, ledere, trenere, lag, spillere, dommere, foreldre under utdanning, konkurranse og sosialt. Helge Bjorvand

Detaljer

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLAKTIVITETEN I Orkdal Idrettslag

MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLAKTIVITETEN I Orkdal Idrettslag MÅL OG HANDLINGSPLAN FOR HÅNDBALLAKTIVITETEN I Orkdal Idrettslag Vedtatt i styret for OIL Håndball 3. April 2017 Revidert 10. September 2018 Fair-play Begeistring Innsatsvilje Respekt Hovedmål; Bredde

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Aktivitetsplan/utviklingsplan for barn 5 10 år i Byneset IL

Aktivitetsplan/utviklingsplan for barn 5 10 år i Byneset IL Aktivitetsplan/utviklingsplan for barn 5 10 år i Byneset IL Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for bevegelseserfaring. Barn

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball Trenerhåndbok Sarpsborg IL Håndball Innhold: 1. Trenerens rolle 2. Treningen, forberedelse, gjennomføring etc 3. Rød tråd Sarpsborg IL håndball 4. Fysisk trening prosjekt den gode vane 5. Øvelses bank.

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy

Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Retningslinjer for barne- og ungdomsinnebandy Hvordan virksomheten skal være for spillere i alderen 6-16 år Vår visjon Klæbu Innebandyklubb ønsker å tilby et positivt og inkluderende miljø der alle kan

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Teknikkmerke i håndball har fem graderinger: rød, bronse, sølv, gull og gullballen.

Teknikkmerke i håndball har fem graderinger: rød, bronse, sølv, gull og gullballen. Teknikkmerke Teknikkmerkeprøvene i håndball er først og fremst laget for å motivere spillerne til mer individuell teknisk trening, og for å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. Alle prøvene

Detaljer

UTVIKLINGSPLANEN «DEN GUL-RØDE TRÅD»

UTVIKLINGSPLANEN «DEN GUL-RØDE TRÅD» UTVIKLINGSPLANEN «DEN GUL-RØDE TRÅD» En utviklingsplan for ungdomsspillere Utviklingsplanen er utarbeidet av Andrè Jauert og Fredrik Raae 2004 1 Innholdsfortegnelse Utviklingsplanen «Den Gul-Røde Tråd»...

Detaljer

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Besluttes årsmøtet 2015. Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier... 3 Organisasjon... 3 Sportslig...

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Oppstartsmøte for Minihåndball 6-7 år 4 er håndball Klikk for å redigere undertittelstil i malen Plan for kvelden Barnehåndballens

Detaljer

SPORTSPLAN. Nordreisa IL Håndball

SPORTSPLAN. Nordreisa IL Håndball SPORTSPLAN Nordreisa IL Håndball Oktober 2013 Forord Klubben har laget - og vedtatt en sportsplan som skal benyttes av alle lag. Planen gir uttrykk for klubbens mål, ambisjoner og ideologi. Den skal være

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER

Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Skaun ballklubb SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Innhold INNLEDNING...3 MÅLSETTING...3 HOLDNING, INNSTILLING OG MILJØ...3 ANSVAR, RESPEKT, DISIPLIN OG TOLERANSE....4 KLUBBENS FORVENTNINGER...5 TIL TRENERE/LAGLEDERE

Detaljer

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014

CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 CSK G02 Foreldremøte fotball Mandag 24. november 2014 Agenda Tilbakeblikk på 2014 Overordnet plan kommende sesong 2015 9-er fotball i 2015 BDO Cuper reisecup? Spillestil og rolleforståelse (kortversjon)

Detaljer

Teknikkmerket i håndball

Teknikkmerket i håndball Teknikkmerket i håndball Teknikkmerkeprøvene i håndball er først og fremst laget for å motivere spillerne til mer individuell teknisk trening, og for å fokusere på viktigheten av å trene på detaljer. Alle

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill SoneUtviklingsMiljø år Økt 8 - Pådrag / viderespill Tema: - Pådrag og viderespill Hovedbudskap i økten: Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke

Detaljer

HÅNDBALLGRUPPA SPORTSPLAN

HÅNDBALLGRUPPA SPORTSPLAN HÅNDBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2018 0 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Visjon, verdier og mål... 3 Fair Play... 4 Treninger... 7 Kamper... 7 Trenerrollen og trenerutvikling... 8 Retningslinjer ved sesongoverganger

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball

Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil. Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen. Oppstartsmøte for Minihåndball Klikk for redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Velkommen! Klikk for å redigere undertittelstil i malen Oppstartsmøte for Minihåndball Plan for kvelden Treneren Hvordan Minihåndball organiseres

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer