BYNESET IDRETTSLAG HÅNDBALLAVDELINGEN. Sportslig plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYNESET IDRETTSLAG HÅNDBALLAVDELINGEN. Sportslig plan"

Transkript

1 BYNESET IDRETTSLAG HÅNDBALLAVDELINGEN Sportslig plan 1

2 2

3 Innholdsfortegnelse Håndbok og oppslagsverk S. 3 o Formålet med sportslig plan S. 3 o Sportslig plan skal sørge for S. 3 o Sportslig plan sier noe om S. 3 o Sportsplan inneholder S. 4 Målsetting for Byneset IL håndball S. 5 o Delmål S. 6 Organisering av våre lag S. 6 o Støtteapparat for det enkelte lag S. 6 Vi er positive S. 6 Trenere/lagledere instruks S. 7 Oppmenn innstruks S. 8 Aktiviteten tilpasses utøveren S. 9 Minihånsball S. 10 Årsklasse 9 år S. 11 Årsklasse år S Årsklasse år S Årsklasse 14-15år S Årsklasse 16 + S. 20 Skadeforebyggende S. 21 Ernæring S Etterord S. 23 3

4 Håndbok og oppslagsverk for BYNESET IL Håndball Formålet med sportslige plan: Den sportslige planen er klubbens styringsverktøy og hjelpemiddel for trenere og lagledere, og skal danne grunnlag for kontinuitet, bygge trygghet, kunnskap og forebygge konflikter. Formålet er å sikre et treningsmiljø som gir mulighet for utvikling ut fra den enkelte utøvers nivå. Bidra til å gi trenere/lagledere innsikt i retningslinjer for arbeid med yngre utøvere og lag Sikre utøverne kontinuitet i treningsarbeidet ved trener/laglederskifte. Sportslig plan skal sørge for: Å skape et strukturert tilbud som gir gradvis progresjon i aktivitetsnivå og ferdighetsutvikling. At aktiviteten tilpasses utøveren, fordi ulike alderstrinn betyr ulike forutsetninger fysisk og mentalt Å sikre trivsel og utvikling At ulike treningsaktiviteter prioriteres på ulike alderstrinn. Det gjelder både tekniske og taktiske ferdigheter Sportslig plan sier noe om: Treningsmengde Lagledelsen Kamptilbud/turneringer Hospitering- i egen klubb- samarbeidsklubb Foreldreaktiviteter Trenerforum; gjøre det attraktivt å være trener i Byneset IL, ved å ha et godt utbygd støtteapparat og mulighet for faglig utvikling gjennom samarbeid med andre trenere. Kvalitetssikring og evaluering av aktiviteten i det enkelte lag 4

5 Sportsplan inneholder: Målsettinger og delmål i en sportslig plan for de enkelte alderstrinn når det gjelder: teknisk ferdighet som håndballspiller sportslige mål Spillestil Utøveren sportslig og sosialt Nullskade Sportslig plan skal gi støtteapparatet grunnlag for å kvalitetssikre aktiviteten i det enkelte lag gjennom sesongen, og er et viktig referansepunkt for spillere, trener, lagleder og styret når de skal evaluere sitt lag etter hver sesong Sportslig plan er utarbeidet av styret i håndballavdelingen. 5

6 Målsetting for Byneset IL Håndball Verdier skal ivaretas og vi må bruke dem. Vi skal være kjent som et positivt aktivitetstilbud for barn og unge på Byneset. Vår instruksjon skal preges av faglig kompetanse og være lystbetont for utøverne. For å gi alle noe å strekke seg etter gjør vi følgende: Vi har følgende delmål: Spillestil Sportslig Utøvere Nullskade Trenere Foreldre Dommere Støtte apparat Sportsånd Fartsfylt og underholdende Vi ønsker å delta med lag i alle årsklasser lokalt, og på sikt også regionalt. Vi gir den enkelte utøver de beste muligheter til å utvikle egne ferdigheter både sportslig og sosialt samt hospitering. Vi etterstreber å ha null skade på utøverne. For å oppnå dette tilpasser vi treningsmengde og belastning til den enkelte utøvers fysikk og kapasitet. Vi har motiverte trenere. Våre trenere skal ha Trener 1 kurs og oppfordres til Trener 2 kurs v/trening av lag fra 13 år. Vi vil ha et miljø hvor også foreldrene engasjerer seg i utøverne sin trygghet og trivsel. Vi ønsker å rekruttere, utvikle og beholde dommere i klubben. Bidra til positiv utvikling sportslig og sosialt for lagene. Våre trenere, lagledere og foreldre går foran med et godt eksempel på trening og i kamp. Bare positive tilrop og konstruktiv positiv veiledning høres. 6

7 Organisering av våre lag Støtteapparatet for det enkelte lag skal bestå av: Trener (e)/ Lagleder (e) Oppmann Foreldrekontakt/aktivitetsansvarlig Vi er positive Lagledere, foreldre og utøvere i Byneset IL Håndball bidrar til at det er morsomt for alle å spille håndball med og mot Byneset IL. Morsomt blir det når kampen er jevn, ungene er trygge, og ALLE tilropene er positive. Vi aksepterer ikke protester, kjeftbruk og sjikanøse tilrop til dommer og spillere, verken fra benken, fra spillere eller fra sidelinja. Laglederene hilser på andre lagledere, sekretariat og dommere, og gir dommerne info om det er særskilte forhold han/hun bør være klar over (språk, dispensasjoner, sykdom, etc.) Vi ønsker hverandre lykke til eller god kamp. Et smil og et nikk skaper god atmosfære. Alle utøverne hilser på hverandre før kampstart. Lagledelsen tar ansvar for spillere som blir varme i toppen underveis. Usportslig opptreden eller protest mot dommeravgjørelser skal umiddelbart gi opphold på benken. Først etter kampen kan trener gi tilbakemeldinger til dommerne. Alle tilbakemeldinger skal være saklige og positivt konstruktive, og gis på tomannshånd med dommeren. Vi har alltid vunnet noe, selv om vi taper kampen. Det kan være at en ny spiller skårer sitt første mål, at keeperen redder et spesielt skudd, at forsvaret blokkerer et skudd, eller at man lykkes med hvilken som helst detalj i det man har trent på. 7

8 Trener/lagleder instruks 1. Trener må fremlegge politiattest 2. Treneren plikter å gjøre seg kjent med rammeplanen og gjøre sitt ytterste for at laget når de fastsatte mål for det enkelte alderstrinn. 3. Treneren er hovedansvarlig for lagets sportslige utvikling, og for laglederfunksjonen under kamp. 4. Som lagleder har trener ansvaret for å ta ut laget til kamp, og for å gi laget oppfølging og veiledning både i trening og kamp. Som lagleder er treneren ansvarlige for at det er god stemning mellom de to lagene som møtes i kamp. 5. Treneren har møteplikt på trenermøter i regi av Byneset IL Håndball. 6. Treneren skal være tilstede ved all trening og kampaktivitet for laget. Dersom treneren er forhindret, er det trenerens ansvar å skaffe annen ansvarlig erstatter. Treneren skal forberede sin erstatter med program for trening og eller notater for kampforberedelse og gjennomføring. 7. Treneren representerer Byneset IL Håndball og skal fremstå på en måte som skaper tillit og respekt. Trenerne skal ha en høflig omgangsform med alle. 8. Styret skal være en samarbeidspartner og støttespiller ved behov. 9. Treneren plikter å gjøre seg kjent med klubbens vedtekter, NHF og Norges Idrettsforbunds lover og regler. 10. Treneren skal styre belastningen på sine utøvere slik at de unngår belastningsskader. 11. Treneren skal sikre gjennom dialog og observasjon av den enkelte spiller at alle får utfordringer som står i forhold til kapasitet, ferdighet og motivasjon. 12. Treneren evaluerer ved sesongslutt til sportslig leder/styret. 13. Treneren plikter å være en god/observant rollemodell. 8

9 Oppmenn/Foreldrekontakt Instruks 1. Oppmann velges for ett år av gangen, og tiltrer fra 1 September. Når sesongen går mot slutten plikter han/hun å arrangere valg av lagleder for neste år. 2. En oppmann skal kjenne Byneset IL Håndballs målsettinger, og skal i samarbeid med treneren bidra til at vi når både sosiale og sportslige mål. 3. Oppmann har sammen med trener ansvar for å arrangere spillermøter, involvere de foresatte rundt laget- og for å avvikle minst to foreldremøter i løpet av sesongen. 4. Det er Oppmann sitt ansvar at dugnader planlegges og gjennomføres. 5. Oppmann skal lage og vedlikeholde liste over sine spillere med fødselsdato, adresse, draktnummer og telefon. Denne listen skal legges i bag når draktene leveres ved sesongslutt. Listen vedlikeholdes også i hjemmeside. 6. På hjemmekamper har oppmann ansvar for sekretariatsfunksjonen/elektronisk kamprapport(live). Delegeres til foreldre, opplæring gis ved behov. 7. Har ansvar for at kampkort er korrekt utfylt og sørger for at dommerregning leveres til kasserer. 8. Oppmann plikter å holde styret/sportslig utvalg orientert om saker av betydning for laget. 9. Ved sesongslutt, skal alt av utstyr og evt. midler som tilhører laget, overleveres til håndballavdelingen V/matrialforvalter. 10. Oppmenn skal alltid se til at det er en kampvert tilstede under spillende kamper. Denne skal se til at alle voksne, barn og interesserte skal oppføre seg fint under kampene. 11. Oppmenn er bindeledd mellom foreldre/foresatte og trenere. 12. Oppmann har ansvaret for at medlemslistene oppdateres. 9

10 Aktiviteten tilpasses utøveren Utøvere på ulike alderstrinn har ulike forutsetninger. Dette må vi ta hensyn til om vi skal sikre at barna både trives og utvikler seg som håndballspillere. Tabellen nedenfor viser hvilke treningsaktiviteter som skal prioriteres på ulike alderstrinn. Utøverens alder Prioritering av treningsaktiviteter Håndball/lek balltilvenning gjennom lekbetonte øvelser. Grunnleggende bevegelsestrening og grunnleggende innføring i håndballspillet. Lekbetonte øvelser/småspill med vekt på bruk av ball. Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet. Lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling Grunnleggende bevegelsestrening gjennom lekbetonte øvelser. Ballbehandling, ballek og småspill for bedring av ballteknikk, spesielt kast og mottak. Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet. Lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske ferdigheter, finter og skudd. Introdusere spillsituasjoner som inneholder valgmuligheter for enkeltspillere. Videreføring av trening for generell utholdenhet, styrke og smidighet. Videreføre lekbetont småspill som skal styrke samspill og samhandling Fortsatt stor vekt på ballteknisk trening - finter og skudd men ved økende innslag av spillsituasjoner for å utvikle spilleforståelse - treffe riktige valg i gitte situasjoner Utholdenhet (aerob kapasitet). Styrketrening. Automatisering av teknikk. Videreutvikle samspill og samhandling Individuell spesialisering 10 Typisk for utøveren Fysisk meget aktiv. Koordinasjonsevnen ikke ferdig utviklet Noenlunde til å bevare motivasjonen Kan motiveres for enkle gruppeaktiviteter Ofte konkurranseinnstilt Koordinasjonsevnen godt utviklet Lett å motivere til voksne aktiviteter Vanligvis fysisk aktiv Når de først er motivert for en aktivitet, varer motivasjonen Ofte svært innstilt på konkurranse I regelen mindre fysisk aktiv Preget av pubertetsendringer Vanskelig å motivere for nye aktiviteter Kan motiveres for trening via opplysning om hensikt (helse/forbedre idrettslige prestasjoner) Opptatt av å markere seg som person.

11 MiniHåndball Alder Planperiode Varighet Treningsmengde Sted 7-8 Minihåndball * x 60min / uke Gymsal *ved sesongslutt fotball Innhold i treningsarbeidet All trening skal være lekbetont med formål å øve inn grunnleggende motoriske bevegelsesløsninger og ballbehandling som kast og mottak og kast mot mål. I tillegg skal de lære reglene for minihåndball. Det oppfordres til allsidighet og annen aktivitet også utenfor sesong. Foreldreaktiviteter Foreldremøte avholdes rett etter oppstart i september med orientering om minihåndball aktivitet. Foreldre og foresatte oppfordres til å møte på turneringer, og å engasjere seg i lagets aktiviteter. Når sesongen er slutt, arrangeres en egen avslutning for Minihåndball sesongen. Anbefalt litteratur: NHF s kompendium Håndball for de yngste 11

12 Årsklasse 9 år Treningen skal være allsidig og lekbetont. Den skal inneholde grunnleggende bevegelsestrening, med og uten ball, og grunnleggende ballbehandling. Treningen skal tilpasses barnas ferdighetsnivå. Treningsmengde Spillere skal ha mulighet for allsidighet gjennom deltagelse i andre aktiviteter. Treningsmengden for denne gruppen er derfor holdt på et lavt nivå. Litteratur: NHF s kompendium Håndball for de yngste Det oppfordres til allsidighet og deltakelse i andre idretter både i og utenfor sesong. Planperiode Varighet Treningsmengde Sted Kampsesong * 60 Gymsal/Liten bane Aktiv avkobling m/sosialt samvær og cuper Varierende Varierende Ferie Fri Fri Innhold i treningsarbeidet Treningen skal lære utøverne grunnleggende ballbehandling. Det betyr at treningen skal gjøre utøverne dus med ballen gjennom lekbetonte og varierte øvelser. Alle utøverne skal få prøve seg i alle posisjoner, inkludert målvakt. Målvakt Teknikk forsvar Taktikk forsvar Teknikk angrep Taktikk angrep Ikke fast målvakt Ingen målvakttrening. Det øves på basisferdigheter. Utgangsposisjoner Sidelengs bevegelse Støting Blokkering av skudd 4 0 Mann - mann Grunnskudd Hoppskudd Venstre-høyre finte Straffekast Grunnleggende fallteknikk Pådrag Grunnoppstilling Spille med dybde/bredde Foreldre aktiviteter Lagledelsen skal legge vekt på å gjennomføre aktiviteter som skaper samhold og lagfølelse i foreldregruppa og spillergruppa. Foreldre og foresatte oppfordres til å møte på kamper og turneringer og å engasjere seg i lagets aktiviteter. 12

13 Årsklasse år På dette alderstrinnet skal en legge hovedvekt på allsidig, variert og lekbetont aktivitet. Vi legger vekt på grunnleggende bevegelsestrening (med og uten ball) og grunnleggende ballbehandling (mottak og avlevering). Treningsmengde Planperiode Varighet Treningsmengde Sted Kampsesong * 60 Gymsal/Liten bane / Stor bane (11 år) Aktiv avkobling m/sosialt samvær og cuper * 60 Varierende Ferie minst 4 uker Fri Fri Det skal være opphold i organisert fellestrening i avkoblings- og ferieperioden, og det oppfordres til deltakelse i andre idretter både i og utenfor sesong. Lag på samme alderstrinn skal 1 gang pr. måned ha felles trening i hall. Ansvaret for planlegging og gjennomføring skal fordeles på trenerne. Innhold i treningsarbeidet Trenerne skal legge opp til allsidighet og variasjon i eget treningsopplegg, og også åpne for at utøverne kan trene alternativt i andre grener. Anbefalt fordeling: 50% teknikk, 10% spill, 40% utholdenhet og styrke. Alder Målvakt Teknikk forsvar Utvikle innlært Utvikle innlært teknikk fra 8- teknikk 10. Blokkering av Parade av grunnskudd/ stuss-skudd hoppskudd Oppstart Grunnteknikk - angrep skjerming/ Parade av høy sperring ball/hofteskud Overtaking d 7-meter skudd Taktikk forsvar Utvikle 6-0 Støtende forsvar Mann - mann Teknikk angrep Taktikk angrep Utvikle innlært Utvikle innlært teknikk taktikk Kast - mottak og Fase skudd Fase 4 - enkle Høyt og lavt kombinasjoner grunnskudd 2 spillere Hoppskudd Straffekast -fall på brystet 13

14 Målsetting for treningsarbeidet Ferdighet Spilleforståelse Fokuspunkter Det skal øves på grunnleggende ballbehandling og bevegelse på banen inkludert skritt og stuss. Spillerne skal få nødvendig regelkunnskap til at de forstår alle dommeravgjørelsene i sin årsklasse. Unngå skader Allsidig trening og stor variasjon i øvelser. Obligatorisk uttøying etter trening. Oppfordre spillerne til å delta i andre aktiviteter. Prioriter kamparenaer med tregulv. Trivsel og ferdighet Lekbetont aktivitet som tar sikte på bevegelsestrening, utvikling av koordineringsevne og smidighet. Gjennom denne aktiviteten skal en samtidig oppnå økt utholdenhet og styrke. NHF s Teknikkmerke: Målsetting at 70% greier bronse, og at 50% greier sølv. Samhold og lagfølelse Sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre. Understrek betydningen av lagspill. Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling. Lær spillerne å akseptere medspilleres sterke og svake sider. Nye utøvere skal tas imot på en positiv måte. Orden / oppførsel Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og kamp. Vi krever at utøveren varsler forfall fra kamp og trening til trener eller lagleder i god tid. Kamptilbud åringene deltar i regionens aktivitetsserier. De kan i tillegg melde seg på håndballturneringer etter støtteapparatets ønske, og etter konferanse med foreldregruppa. Foreldre aktiviteter Det oppfordres til felles sosial aktivitet gjennom sesongen, for eksempel hyggekvelder, trimtur mens ungene trener etc. Foreldre og foresatte er en viktig ressurs for å bygge et godt miljø rundt laget. Det forventes at foreldre og foresatte møter på foreldremøter. 14

15 Årsklasse år I denne aldersklassen skal det fortsatt trenes allsidig og variert. Det skal legges vekt på at spillerne får prøve seg i forskjellige spillerposisjoner både på trening og i kamp. Grunnleggende ballbehandling prioriteres. Treningsmengde Periode Varighet Mengde Sted Sesongforberedelse * 90 Ute Kampsesong * 90 Hall Sesongavslutning * 60 Varierende Aktiv avkobling og sos samvær. Cup deltakelse * 75 Varierende Ferie minst 4 uker Fri Fri Utøvere skal ha mulighet for å ta fri fra håndballtrening når det kolliderer med aktivitet de har i andre idretter. Innhold i treningsarbeidet Her starter vi med faste målvakter. Alder Målvakt Teknikk forsvar Utvikle Utvikle innlært innlært teknikk. teknikk. Pressing/ Parade av plasskifte stuss Snapping Utkast Blokkering Reaksjonstrening Grunnstilling Forflytning Bevegelighet Laget kan nå ha fast målvakt Taktikk forsvar Utvikle innlært taktikk. 5-1 forsvar med bevegelig ener. Teknikk angrep Utvikle innlært teknikk Kryssløp for bakspillere Kryssløp med gjenlegg Finter v-h, h-v Bruk av linjespiller Sperrer Innhopp med sats på begge ben Underarmsskudd Rulling etter skudd Hoppskudd Ulike pasningsformer Pådrag og viderespill Taktikk angrep Utvikle innlært taktikk Pådragsøvelser /kryssløp med gjenlegging 15

16 Målsetting for treningsarbeidet I denne årsgruppen skal det trenes allsidig og en skal legge vekt på at spillere får prøvd seg på de forskjellige spillerposisjonene både på trening og i kamp. For jenter og gutter vil det bli fokusert på grunnleggende ballbehandling samt enkle skudd og enkle skuddavslutninger basert på samarbeid mellom flere spillere. Ferdighet Spilleforståelse Fokuspunkter Treningen legges opp slik at spillerne får prøve ut tekniske ferdigheter i spillsituasjoner. Intensitet og antall repetisjoner økes ved å fordele spillerne i små grupper på redusert bane. Unngå skader Allsidig trening og stor variasjon i øvelser. Obligatorisk uttøyning etter trening. Oppfordre spillere til å delta i andre aktiviteter. Bruke balansebrett og ulike øvelser for styrking av kne/ankel. Se Øve fallteknikk. Trivsel og ferdighet Lekbetont aktivitet som tar sikte på bevegelsestrening, utvikling av koordineringsevne og smidighet. Gjennom denne aktiviteten skal en samtidig oppnå økt utholdenhet og styrke. NHF s Teknikkmerke: Målsetting at alle greier sølvmerke, og at 20% greier Gullmerke. Samhold og Lagfølelse Sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre. Understrek betydningen av lagspill. Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling. Lær spillerne å akseptere medspillernes sterke og svake sider. Nye utøvere skal tas imot på en positiv måte. Legg til rette for at spillerne kan møtes uten trenere/lagleder tilstede. Orden / oppførsel Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og kamp. Vi krever at utøveren varsler forfall fra kamp og trening til trener eller lagleder i god tid. 16

17 Annen aktivitet I tillegg til trenings- og kampaktivitet skal spillerne ha regelmessige møter/sosiale samlinger. Disse arrangementene skal i utgangspunktet holdes med trener og/eller lagleder tilstede. Hovedhensikten med disse møtene er å spleise spillergruppen sammen. Lagledelsen bør sørge for at det holdes hyggekvelder med spillere, lagledelse og foreldre i løpet av sesongen. Kamptilbud Begge årsklasser skal delta i den lokale områdeserien. Puljeinndeling fastsettes i samråd med trener. De kan i tillegg melde seg på håndballturneringer etter støtteapparatets ønske, og i samråd med foreldregruppa. Maks 3 cuper pr sesong dekkes av avdelingen. Foreldre aktivitet Det oppfordres til felles sosial aktivitet gjennom sesongen, f.eks. hyggekvelder, trimtur mens ungene trener etc. Foreldre og foresatte er en viktig ressurs for å bygge et godt miljø rundt laget. Det forventes at foreldre og foresatte møter på foreldremøter. Anbefalt litteratur: NHF/RMN Håndballtrening tilpasset årsklassene år NHF/RMN Håndballtrening tilpasset årsklassene, Sesongplan for år Sponsorreglement: Byneset hovedlag har egen sponsor til drakter Ved sponsor til eget lag er det kun tillatt med logo på egne T-skjorter eller egne klær. Ikke på treningsdrakter eller klubbskjorter. Handballavdelingen ønsker at alle som har mulighet eller kjennskap til sponsorer etterspør om dette. Da ønskes det avtaler på 3 år- og alle beløp er velkommen. Klubbskifte: Det ønskes at enhver spiller skal tilhøre sin egen klubb så lenge det lar seg gjøre. Ved klubbskifte må trener/e snakke sammen og informere styret om et evt ønske om overflytting av klubb til spiller. Styret sender inn søknad til ønsket klubb, og svar imøteses etter behandling. Frist for dette er 1 Mai. 17

18 Årsklasse år På dette alderstrinnet legger vi vekt på teknisk trening med ballbehandling og kasteteknikk i stort tempo og stor bevegelse. Vi fokuserer på at utvikling av gruppetilhørighet og samhold i laget, gir individuell selvfølelse og trygghet som tjener laget både i trening og konkurranse. Treningsmengde (veilledende) Det må være høy terskel for deltakelse i annen idrett. Periode Varighet Mengde Sted Sesongforberedelse * 75 1 * 60 Ute Ute Kampsesong Andre idretter * 90 1 * 60 Hall ute/inne ute/inne Sesongavslutning * 60 Varierende Aktiv avkobling, sosialt samvær. cup er * 60 1 * 45 Varierende Varierende Ferie minst 4 uker * 60 Varierende Innhold i treningsarbeidet Alder Målvakt Teknikk forsvar Utvikle innlært teknikk Parade av stuss Utkast Taktisk vurdering av skuddvaner hos skyttere Reaksjonstreni ng Kontroll på skudd fra side og kant. Start av angrep 14 år Utvikle innlært teknikk Vurdere riktig spiller i utkast Vurdere skuddplasserin g etter tilløpet Åpne luke og tette til/invitereteknikk Utvikle innlært teknikk Pressing/ Plass-skifte Trening av snapping Armparade av froskeskudd Armparade av underarmssku dd Utvikle innlært teknikk Parade av underarmssku dd Parade av spesialskudd Taktikk forsvar Utvikle innlært taktikk 5-1 med bevegelig ener Spill i undertall Utvikle innlært taktikk Bevegelig markering av flere spillere Mann mot mann systemer 18 Teknikk angrep Taktikk angrep Utvikle innlært teknikk. Kryssløping. Kryssløping med gjenlegging. Finter v-h, h-v Sperring Innhopp/sats på begge ben Underarmsskudd Rulling etter skudd Utvikle innlært teknikk Bakspillernes plass-skifte. Utbygging av kombinasjons - finter Doble finter, rulling motsatt etter skudd fra kant. Utvikle innlært taktikk Pådragsøvelser/ kryssløp med gjenlegging. Gjennomføring av hurtige angrep. Enkle løpsmønster og pasningsbaner for en og to bølger i fase 2. Utvikle innlært taktikk Spill mot bevegelig markering av flere spillere Spill mot mann til mann system Spill mot spesialformasjon er

19 Målsetting for treningsarbeidet Ferdighet Spill Fokuspunkter Treningen legges opp slik at spillerne stadig får prøve ut nye tekniske ferdigheter i spillsituasjoner. Intensitet og antall repetisjoner økes ved å dele spillerne opp i små grupper på redusert bane. Pasninger og skudd Spillere skal beherske forskjellige pasningsformer (forover, sideveis, direkte, stuss) i normalt tempo uten og med motstandere som gir et begrenset press (max 50 %). Under pasningstrening i grupper brukes flere baller samtidig. Spillerne skal beherske normal utføring av grunnskudd og hoppskudd. Det øves på å perfeksjonere spesialskudd (høyt, lavt, rett, vridd, stuss, skru) mot forskjellig forsvarspress, og etter forskjellige avlevering fra medspillere (tidlig, sen, høy, lav, stuss). Finter Forskjellige typer finter skal trenes inn mot markør, eventuelt mot person som yter redusert motstand. Slike typer er høyre-venstre finte, piruett, hoppfinte etc. Denne øvelsen bør finne sted på hver trening i små eller store grupper. Unngå skader Allsidig trening og stor variasjon i øvelser. Obligatorisk uttøyning etter trening. Oppfordre spillerne til å delta i andre aktiviteter. Prioriter kamparenaer med tregulv. Bruke balansebrett og ulike øvelser for styrking av kne/ankel. Se Øve fallteknikk (helst med veiledning fra spesiell ekspertise) Ferdighet NHF s Teknikkmerke: Målsetting at alle greier sølvmerke, og at 20 % greier gullmerke. Samhold og lagfølelse Sosial trening vektlegges for å oppnå gjensidig respekt for hverandre. Understrek betydningen av lagspill. Vis at alle er like viktige for laget ved å variere startoppstilling. Lær spillerne å akseptere medspilleres sterke og svake sider. Nye utøvere skal tas imot på en positiv måte. Legg til rette for at spillerne kan møtes uten trenere/lagleder tilstede. Orden / oppførsel Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og kamp. Vi krever at utøveren varsler forfall fra kamp og trening til trener eller lagleder i god tid. 19

20 Kamptilbud Begge årsklasser deltar i den lokale områdeserien. De kan i tillegg melde seg på håndballturneringer etter støtteapparatets ønske, og i samråd med foreldregruppa. Maks 3 cuper. I de årskull over 13 års serie hvor man har 2 lag - kan trenere velge å sette sammen lagene ut ifra differensieringsnivå. Det må, hvis nødvendig for at alle skal få jevnlig kamptrening, meldes på et 2 er lag for å sikre dette. Trener er ansvarlig for organiseringen. På denne måten kan spillere veksle mellom nivå 1 og 2 basert på utvikling av ferdigheter og treningskapasitet. God breddesatsing gir også et godt aktivitetstilbud til alle som vil drive med håndball på sitt nivå. De mest motiverte og ambisiøse utøverne får mulighet til å hospitere inn på treninger til aldersgruppen over. De får også delta i sonens SUM-samlinger for 14-åringer, SUMsamlinger og landsturneringer for by-lag med 15-åringer, og regionens RUM-samlinger og landsturneringer for regionslag med 16-åringer. De beste av disse får spille på yngre landslag. Alle lag i Byneset bør jobbe mot å kvalifisere seg til den interregionale 16 års serien, (Bringserien). Dette er et mål å jobbe mot både økonomisk og sportslig. Denne jobben må starte tidlig, og det kreves god planlegging fra lagenes trenere og ledere. Det å sette seg langsiktige mål er med på å motivere spillere og støtteapparat mot et felles mål. Samholdet i spillergruppa blir også styrket gjennom felles mål. Annen aktivitet I tillegg til trenings- og kampaktivitet skal spillerne ha regelmessige møter/sosiale samlinger. Disse arrangementene skal i utgangspunktet holdes med trener og/eller lagleder tilstede. Hovedhensikten med disse møtene er å spleise spillergruppen sammen. Lagledelsen bør sørge for at det holdes hyggekvelder med spillere, lagledelse og foreldre i løpet av sesongen. Anbefalt litteratur: NHF/RMN Håndballtrening tilpasset årsklassene år NHF/RMN Håndballtrening tilpasset årsklassene, Sesongplan for år 20

21 Årsklasse 16 + På dette alderstrinnet legger vi vekt på tekniske ferdigheter og blikk for spillet (vurdering av muligheter) slik at utøverne velger gode løsninger i ulike situasjoner. Utøverens individuelle ferdigheter videreutvikles i forhold til nivå og spilleposisjoner. Alle utøverne trenes i spill på minst to posisjoner for å gi bredde og fleksibilitet i laget. Treningsmengde Treningsmengde øker litt i forhold til tidligere år, men det er nå større rom for individuell tilpasning. Målsetting for treningsarbeidet. Ferdighet Spill Fokuspunkter Utvikling av et bredt ferdighetsregister, og spenst og hurtighet. Alle utespillere skal beherske minst to spillerposisjoner (hovedposisjon og alternativ posisjon). Trener skal i samarbeid med utøverne finne fram til de spillerposisjonene som gir den enkelte utøver den beste mulige håndballmessig utvikling. Ikke anvende spillere kun i forsvar. Unngå skader Basistrening prioriteres om sommeren, men vedlikeholdes gjennom hele sesongen. Allsidig og variert fysisk trening; utholdenhet, styrke med egen kropp som belastning, evt medisinball og strikk, hvor det bør legges vekt på skadeforebyggende trening mot mage, rygg og skulderpartiene. Også forebyggende korsbåndstrening ved hjelp av balansebrett. (se på ). Alltid organisert og grundig uttøyning etter trening. Sørg for at de som deltar i flere treningsgrupper/lag ikke overbelastes. Effektiv trening Testing Samhold og Lagfølelse Orden / oppførsel Øktene er grundig planlagt. Utøverne orienteres om kommende økters innhold i forkant. Gruppa kan introduseres til standardiserte tester, for å måle spenst, hurtighet, utholdenhet og ballkontroll. Testene gir grunnlag for å justere lagets og utøvernes individuelle treningsopplegg. Dette skal være en spore til egentrening. Sterk lagfølelse gir sportslig suksess. Treningssamling utenfor byen over 3-4 dager før sesongstart er en god start. Bruk innføring i håndballteori til å samle gruppa sosialt. Gjennomgå krav til ulike ferdigheter for ulik spilleposisjon og spilleformasjon. Jobb i grupper. Planlegg spillemøter før/etter trening god tid i forveien slik at spillere har tid og er forberedt. Legg til rette for at spillerne kan møtes uten trenere/ lagleder tilstede. Legg vekt på å få spillerne til å møte til avtalt tid, og riktig forberedt til trening og kamp. Vi krever at utøveren varsler forfall fra kamp og trening til trener eller lagleder i god tid. 21

22 Skadeforebyggende Kunnskapen om forekomsten av skader i håndball er begrenset, spesielt blant barn. En vet likevel at forekomsten av skader i håndball er høy og på linje med skadeforekomsten rapportert i fotball. De vanligste akutte håndballskadene er kneskader, de vanligste belastningsskadene er skulderskader. Det er derfor viktig å arbeide aktivt for å forebygge skader blant utøverne våre ved å følge vitenskapelig dokumenterte metoder for å forebygge skader. Det bør gjennomføres minst minutter effektiv skadeforebyggende trening per treningsøkt på alle alderstrinn. Dette i tillegg til å tilstrebe at utøverne blir bevisste på at de, som skadeforebyggende tiltak spiser og drikker tilstrekkelig forut for trening og etter trening, at de har adekvat utstyr til å trene på det underlaget de til enhver tid trener på, at de er tilstrekkelig kledd (varm/kald) til den treningen de skal delta på og etterpå, at de knyter skoene sine osv.(!), at de ikke overbelastes i form av ensidig trening (også mht. underlag), at de får adekvat akuttbehandling ved akutte skader, at de får hensiktsmessig oppfølging når skade skal rehabiliteres, at de oppsøker kyndig hjelp hvis skade er et faktum osv. Ernæring I Byneset Håndball ønsker vi å fremme utøvernes bevissthet rundt mat og kosthold ved å oppfordre til å spise mer hensiktsmessig. Vi vil ha det trivelig i sosiale sammenhenger og har et ønske om at alle bidrar med smakfulle, kreative og sunnere alternativ til sjokoladekaken. Vi ønsker samme fokus når kiosken vår etter hvert blir et faktum. Undersøkelser viser at unge idrettsutøvere får i seg for lite av flere næringsstoffer og for mye sukker. Sukker «tar plassen» til gode næringsstoffer, som en aktiv idrettskropp trenger for å få utbytte av treningen. Vann er den beste tørstedrikk på trening og i kamp! Et godt kosthold styrker immunforsvaret, og vi vil ha friske håndballspillere! Vi vil med fokus på dette at utøverne skal få enda mer glede av, og overskudd til, det de driver med på trening og ellers i hverdagen. 22

23 Her kan du lese ernæringsfysiolog Inge Lindseths råd til deg som håndballspiller. Det er også relevant lesning for deg som er forelder eller foresatt. Spis når du er sulten og spis til du er mett. Så lenge maten er sunn, og helsa er god for øvrig, er kroppen veldig flink til å si fra om hvor mye mat den trenger. Spiser du mindre enn det den sier fra om at den vil ha, kjemper kroppen imot og forbrenningen går ned. Du får etter hvert mindre energi til trening, er mer utsatt for skader og sykdom og kan få en mindre gunstig fordeling av fett og muskler. Det har lite å si på hvilke tidspunkter du spiser måltidene dine når du trener, så lenge du ikke flere ganger i uka går sulten mer enn en time eller to av gangen. Det er altså vanligvis ikke nødvendig å spise raske karbohydrater så fort som mulig etter en vanlig trening for å fylle opp lagrene: Lagrene vil fylles tilstrekkelig uansett, så lenge du spiser deg mett på næringsrik mat i timene og dagene etter trening. Er du med på håndballcup kan det være en fordel med noen kjappere løsninger enn til vanlig, inkludert sportsdrikke. Det kan på cup og være en fordel å få i seg mat raskt etter en kamp. Men du kan også forsøke å spise litt større frokost enn vanlig, og under cupen spise en del bananer, nøtter og grovt brød (med skinke/ost og så videre), og drikke vann eller smoothie. Da kan det hende at du holder energien oppe lengre ut i kampdagen, og ikke trenger slike kjappe og usunne løsninger. Få i deg nok energi til daglig. Spis variert av kjøtt, fisk, egg, nøtter, avokado, frukt og melkeprodukter. I tillegg spiser du beskyttende stoffer fra andre grønnsaker, bær og frukt. Link til Sunn idrett & Olympiatoppen: a?fbclid=iwar3ojllgmqdomx90xo5kumn-po1lyg6zhwg7b6q59zjsctmflfcwy2ctiau 23

24 Etterord Styret i håndballavdelingen, bestående av Tore Sørgjerd, Turid Forås, Hege Engan og May Romundstad, har etter først å ha introdusert tanken om en sportslig plan i trenermøte, gjennom flere styremøter og arbeidsmøter utarbeidet en sportslig plan tilpasset håndballavdelingen i Byneset IL. Den tar utgangspunkt i dagens situasjon for klubben og håndballavdelingen, samtidig som den legger listen slik at det er noe å strekke seg etter. Trenere, foresatte, ledere og spillere ble så forelagt planen på et allmøte, og forslag derfra ble tatt videre inn i avdelingens håndballstyre for en siste revidering. Den ferdige planen blir så sendt til godkjenning hos Byneset Idrettslags hovedstyre, for til slutt å vedtas i håndballavdelingens styre. Ved ikke å gjøre dette til en årsmøtesak kan planen lettere oppdateres i løpet av året. Dette er VÅR plan, din og min, og vi ønsker at alle i Byneset håndball skal ha et eieforhold til den. Meningen er at det skal være en rød tråd i treningsarbeidet. Samtidig ønsker vi å framstå som en tydelig aktør i lokalmiljøet ved å fokusere på mestring, trivsel og gode holdninger. For å lykkes, må spillere, trenere, ledere og foreldre kjenne til hva som står i den, og hva vi kan forvente av hverandre. Den må følges, og den må evalueres hvert år. Det er ikke sikkert det er planen som skal revideres eller endres, kanskje er det arbeidet vi gjør som må bli bedre og mer systematisk. I tillegg til en overordnet plan for håndballavdelingen, har vi stykket opp planen slik at hvert lag har en plan som er sin egen, tilpasset aldersklasse og nivå. På denne måten ønsker vi at ungene skal ha sitt eget lille oppskriftshefte for aktiviteten sin. Takk for innspill, inspirasjon og bidrag fra ulike planverk, samt takk til Siri Marte Hollekim for kapitlet om skadeforebygging, og takk til kunnskapsrike May Romundstad som har fått denne sportsplanen ut og fram for Byneset Håndball. Mai 2018 Styret Byneset IL Håndball 24