Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialutdanning for klasse T (Traktor)"

Transkript

1 Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet. Studieplan Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Beskrivelse av studiet Spesialutdanningen retter seg mot de som ønsker å drive førerkortopplæring klasse T. Når denne delen er avsluttet skal studenten kunne planlegge organisering og gjennomføring av opplæring klasse T gjennom å ha utviklet nødvendig kunnskap, innsikt og forståelse når det gjelder traktor i samfunnet, kjøretøyteknologi, føreropplæring på traktor og tilstrekkelig praktisk kjøreferdighet. Traktor er ment å være et avansert arbeidsredskap for landbruket. Men vi ser økende grad også veirelatert bruk. Traktoren blir brukt som arbeidsredskap både i anleggsvirksomhet, veivedlikehold og transport. Dette krever en høy bevissthet rundt maskinens bruksegenskaper, bevissthet i brukeren sin motivasjon til sikker håndtering, og bevissthet rundt den generelle sikkerhetskultur som brukere av slike arbeidsmaskiner innehar. Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som skal være trafikklærer i førerkortklasse T, og setter primært fokus på opplæring knyttet til veirelatert bruk. Ervervelse av førerkort klasse T er underlagt kravene i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m Kapittel 15. Læringsarbeidet vil veksle mellom forelesninger, individuelle studier, arbeid i grupper, feltarbeid, praktiske øvinger og veiledning. Det legges vekt på utstrakt samarbeid mellom fagpersonale og studentene. e skal ta betydelig ansvar for egen læring gjennom selvstendig arbeid. Derfor vil en studentorganisert undervisning bli brukt i gjennomføringen av studieplanen. Studiepoeng 5 Type studium Kortere studier/kurs Språk Fakultet Handelshøgskolen Studiested Stjørdal Studiets oppbygging Vår 2019 Spesialutdanning for klasse T (Traktor) TRAK SP Samlinger Spesialutdanningen har en varighet på en uke. I tillegg kommer eksamen, arbeidskrav og selvstudier. Samling uke 15. Samlingen starter mandag kl 10 og avsluttes fredag kl 14.( med forbehold om mindre justeringer) Side 1 av 5

2 Læringsutbytte skal ha utviklet kompetanse i å planlegge organisering og gjennomføring av opplæring i klasse T anvende de arbeidsmåter læreplanen krever kombinere innholdet i obligatoriske deler med ikke-obligatorisk opplæring som tilpasses den enkelte elev individuelt arbeide med utvikling av de ulike kompetansemål som beskrives i læreplanen tilegne seg sentrale kunnskaper om aktuelle lover og forskrifter som er relatert til bruk av traktor identifisere korrekt føreradferd og førerfeil skal ha utviklet gode ferdigheter i å føre traktor med tilhenger på en trafikksikker, effektivt, miljøvennlig og forsvarlig måte, og slik at denne kan tjene som god referanse og forankring ved vurdering av andres kjøremåte skal ha generell kunnskap om intensjonene i, og den didaktiske tenkningen som ligger til grunn for læreplanen og føreropplæringen i klasse T hva slags rolle traktor spiller i trafikken og samfunnet traktorulykker og samfunnskostnader, forskning og forebyggende arbeid Traktorers konstruksjon og virkemåte, og de spesielle egenskaper ved traktor som kjøretøy og arbeidsredskap sammenhengen mellom fysiske lover og traktorkjøring det begrepsapparatet som trengs for å beskrive presis kjøreteknikk. Opptakskrav Opptak til spesialutdanningen krever i tillegg til generell studieompetanse eller godkjent realkompetanse: Autorisasjon som trafikklærer Gjennomført og godkjent kurs i sikring av last i henhold til Trafikkopplæringsforskriftene 27.2 Førerrett klasse T i minst 3 år.søkere som har fått kode 142 gjennom førerrett klasse B og BE ervervet før 1 januar 2005 må dokumentere å være brukere av traktor. Kostnader Studiet har studieavgift på kr Semesteravgift kommer i tillegg. Spesialutdanningen vil kreve tilgang til PC med internettoppkoblingsmulighet og enkelt videoredigeringsprogram, samt utstyr for videoopptak. e må kunne disponere traktor på lokalt arbeidssted. Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer Eksamen og vurderingsformer Godkjenning av spesialutdanningen krever: 80 % tilstedeværelse i organisert undervisning Gjennomført arbeidskrav Eksamen: Skriftlig praksisrapport Programevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem. Side 2 av 5

3 Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer Side 3 av 5

4 Emnebeskrivelser (1) Spesialutdanning for klasse T (Traktor) TRAK1000 Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som skal være trafikklærer i førerkortklasse T, og setter primært fokus på opplæring knyttet til vegrelatert bruk. Semesteravgift. Det er i tillegg studieavgift på studieprogrammet. Det må påregnes kostnader til læremidler og oppholdsutgifter samt transport til og fra praktiske øvinger i bruk av traktor. SPESIALUTDANNING FOR KLASSE T (TRAKTOR) TRAK1000 Studiepoeng 5,0 Nivå Type emne Undervisningssemest er Lavere nivå Obligatorisk Vår 2019 Hvilket år i studieprogrammet Studiested 1. studieår Stjørdal Praktisk undervisning kan bli lagt utenfor studiestedet Per Johan Haukeberg Emneansvarlig Førstelektor Ansvarlig fakultet Handelshøgskolen Undervisningsspråk Norsk Søknadsfrist Beskrivelse av emnet Emnet skal gi en oversikt over traktorens tekniske oppbygning og hvordan denne kan brukes på en trygg måte i og utenfor trafikk. Kostnader Semesteravgift. Det er i tillegg studieavgift på studieprogrammet. Det må påregnes kostnader til læremidler og oppholdsutgifter samt transport til og fra praktiske øvinger i bruk av traktor. Læringsutbytte Kunnskap har trafikkfaglig kunnskap knyttet til traktorers ulike konstruktive egenskaper, bevegelseslære, trafikkjus og trafikkpsykologi har didaktisk kunnskap om undervisningsplanlegging, -organisering og gjennomføring av føreropplæring har kunnskap om vegtrafikksystemet og det interaktive samspillet mellom elementene veg, kjøretøy, trafikant og trafikkstyring har bred kunnskap om aktsomhetskrav gitt i vegtrafikkbestemmelsene knyttet til føring av traktor på og utenfor veg Ferdighet kan føre traktoren på en sikker, effektiv miljøvennlig og tydelig måte i god samhandling med den øvrige trafikanter kan planlegge, gjennomføre, evaluere og utvikle traktorføreropplæring i tråd med overordnede mål og intensjoner kan arbeide selvstendig og samarbeide med andre for å gjennomføre føreropplæring Generell kompetanse har grunnleggende innsikt i læreplan for traktorføreropplæring kan reflektere over, diskutere og formidle faglige, pedagogiske og didaktiske problemstillinger knyttet til føring og bruk av traktor kan identifisere og vurdere etiske dilemma i læringssituasjoner Side 4 av 5

5 Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder Det er et samlingsbasert studie. Studiet foregår over en 5-dagers samling pluss arbeid med en avsluttende oppgave. Undervisning skjer som en veksling mellom ordinære forelesninger, gruppearbeid, individuelle arbeid og praktiske øvelser. Det gjennomføres praktiske undervisningsøvelser. Det forutsettes også at studentene bidrar aktivt og veileder hverandre både med hensyn til kjøreteknikk og metoder. Pensum Pensumlisten finner du i Leganto Anbefalte forkunnskaper God egenferdighet i bruk av traktor på veg og i arbeid Eksamensbeskrivelse Obligatorisk deltakelse i 90% av organisert undervisning Individuell oppgave, vurderingsuttrykk A-F. Inntil 10 sider Vurderingsordning Sammensatt vurdering (første gang 2019 høst). Oppgave- individuell, teller 100/100 av karakteren (første gang 2019 høst). Obligatorisk deltakelse- 90% tilstedeværelse, teller 0/100 av karakteren (første gang 2019 høst). Side 5 av 5