ÅRSMØTEDOKUMENTER 2019 NLM REGION NORDVEST I tro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEDOKUMENTER 2019 NLM REGION NORDVEST I tro"

Transkript

1 ÅRSMØTEDOKUMENTER 2019 NLM REGION NORDVEST I tro Regionmøte Ålesund folkehøgskole mai Kåre Johan Lid Karen Colban Hoel Maria Engås Halsne LØRDAG Registrering av utsendinger Registrering Barnas Åpningsmøte for alle. Andakt: Kåre J Lid Sang: Rejoice, Kraft Årsmøte NLM Region Nordvest Barnas for flere aldersgrupper Seminar/ Barnas fortsetter Kveldsmøte Tale: Kåre Johan Lid Sang: Maria E. Halsne, Krasp, Kairos Alle mot 1 SØNDAG Bønne- og nattverdsmøte Formiddagsmøte Tale: Kåre Johan Lid Sang: Maria Engås Halsne Søndagsskole Misjonstivoli for små og store Møte for hele familien Sang: Krasp, Kairos Sang av Krasp, Kairos, Rejoice, Kraft og Maria Engås Halsne. Seminar lørdag 1. Karen Colban Hoel - Mongolia 2. Lars-Petter Ødegård - Tjenende liv 3. Maria Engås Halsne - Leve et liv åpent i tro Barnas 0-3 år - Lekekrok i hallen 3-6 år - Jungelgjengen - ulike aktiviteter klasse - velg mellom: Atlanterhavsparken, Mesternes Mester eller Buldrehallen.

2 Regiontilbud: 350 kr* for et årsabonnement (vanlig pris 485 kr). Send e-post til (merk med «Regiontilbud») Trosopplæring rett hjem *Tilbudet gjelder til og med 3. juni 2019 for nye medlemmer. Superblink er en kristen medieklubb for barn mellom 5 og 12 år. Barna får full tilgang til nettsiden Superblink.no med spill, filmer, musikk og møteplasser for jevngamle barn. I posten kommer klubbavisen åtte ganger i året noen ganger med en overraskelse.

3 Innhold Sakliste...4 Forslag til forhandlingsreglement...5 Årsmelding NLM region nordvest...6 Regnskapsrapport NLM region nordvest...11 Årsmelding barne- og ungdomsrådet (BUR)...15 Kandidater regionstyret...18 Kandidater BUR...20 Kandidater valgnemnda...22 Program for barnas regionmøte NLMs regionmøte er lagt til rette for hele familien. Barna kan være med i egne grupper med kjekke aktiviteter og dyktige ledere. Regionkorene våre, Krasp og Kairos, har øvingshelg samtidig som regionmøte og deltar på flere av møtene. Nye deltakere til korene kan melde seg på via Under hele regionmøtet vil det være en lekekrok tilgjengelig i møtesalen for de barna som er mellom 0-3 år. Lørdag: Registrering 11:30 Åpningsmøte for hele familien 12:45 Gruppesamlinger Jungelgjengen 3-6 år: Fiskedam, på jakt etter dyr i bibelen, ørkenvandring og lag ditt eget ballongdyr. Barn i skolealder får velge mellom tre forskjellige grupper: 1. Tur til Atlanterhavsparken. 2. Mesternes Mester på Emblemssanden 3. Klatre i buldrehallen (maks 20 barn) 16:00 Middag (sammen med foreldrene) 17:30 Konkurransemaraton og samling om «I tro - troende til det meste». Søndag: 11:00 Formiddagsmøte med søndagsskole for alle aldersgrupper 13:30 Misjonstivoli 15:00 Møte for hele familien. Betaling skjer ved registrering. Side 3 NLM region nordvest

4 Godkjenning av innkalling Godkjenning av forhandlingsreglement Valg av ordstyrer, varaordstyrer Valg av referenter Valg av to til å underskrive protokollen Opprop Dagsorden Årsmelding og økonomirapport for regionen. Årsmelding fra barne- og ungdomsrådet (BUR) 1. Møtets forhandlinger er offentlige. 2 a. Følgende har tale-, forslags og stemmerett (jf regionens lover $4) Utsendinger fra de tilsluttede misjonsfellesskap. Hvert misjonsfellesskap kan ha to utsendinger. Regionstyrets sju valgte medlemmer. Barne- og ungdomsrådets fem valgte medlemmer. b. Alle som er til stede under årsmøtet, har tale- og forslagsrett. 3 Valgnemnda er ansvarlig for å utstede stemmekort. Siste frist for registrering av utsendinger settes til lørdag 25. mai kl. 12. Siste frist for avhenting av stemmekort settes til lørdag 25. mai kl. 12. Valgnemnda har også ansvar for tellekorps. 4 Til å lede forhandlingene velges to dirigenter. Inntil disse er valgt, ledes årsmøtet av regionstyrets leder. 5 Til å føre protokoll velges to referenter. 6 I protokollen innføres hva saken gjelder, forslag og avstemninger, hovedpunkter fra samtalen og de vedtak som er fattet. 7 Årsmøtet velger to av utsendingene til å underskrive protokollen. 8 Dirigentene setter taletid ut fra den totale tid som er satt til disposisjon for forhandlingene. Det er ikke tillat med replikk. 9 Forslag leveres skriftlig til dirigentene av forslagsstiller. 10 Alle beslutninger gjøres med alminnelig flertall, bortsett fra endringer i regionens lover, hvor det kreves 2/3 flertall, og for øvrig er meldt i henhold til lovenes $11. Utenom valg må skriftlig avstemning vedtas av årsmøtet. 11 Valgene skjer skriftlig. På stemmeseddelen må det krysses av for det antall medlemmer som skal velges. Stemmer med færre eller flere navn forkastes. 12 Dersom et spørsmål ikke er regulert i dette reglement, gjelder vanlig forhandlingspraksis. Dirigentene skal i siste instans fortolke slik praksis. Reglementet vedtas med alminnelig flertall. Avvik fra det vedtatte reglement krever 2/3 flertall. Årsmøtedokumenter 2019 Side 4

5 Sak 2 - Årsmelding og regnskap Årsmøtet 2018 ble avholdt på Vestnes 26. mai. 137 utsendinger møtte fra fellesskapene i regionen. Tema for regionmøtet var «Nærmere» og hovedtaler var Andreas Nordli. Anna Sæther, Jørn Asle Lillebø og Heidi Holtskog ble valgt inn i regionstyret for 2 år. Sverrir Olafsson og Asbjørg Ulvund ble valgt til varamedlemmer for 1 år. Under første ordinære møte i regionstyret konstituerte regionstyret seg med Svein Dalen som leder og Ragnhild Fauske som nestleder. Strategi NLM Nordvest ble vedtatt av regionstyret i februar Strategien består av 4 punkt: Åpne og nære fellesskap, Jesus til barn og unge, Tjenende liv og Frimodig tillit til Guds Ord. Oppfølgingen av strategien blir hovedsakelig gjort gjennom prosjektplaner med konkrete handlingsplaner. Våren 2018 gjennomførte regionen gavekampanje med hovedfokus på fast givertjeneste. Målet var 25 nye faste givere og 50 givere som økte sitt faste giverbeløp med minst kr. 100 pr. måned. I perioden ble det registrert 39 nye givere og 43 giveravtaler med økning av gavebeløp. Alle områder i regionen hadde økning. Totalt i regionen var resultatet en forventa årlig økning på ca kr Dette er 12% økning i faste gaver. Ved årsskiftet 2018/2019 er det totalt 200 misjonsfellesskap i regionen (201 i 2017). I tillegg 30 NLMkontakter. Av de 200 fellesskapene er 70 ung-lag (71 i 2017). Tallet på misjonsforsamlinger er 7. Det ble startet 6 nye fellesskap i 2018 (8 i 2017), to av disse er knyttet til ung-arbeidet. Det ble lagt ned 7 fellesskap (8 i 2017), av de var tre knyttet til ung-arbeidet. 81% av misjonsfellesskapene har levert årsrapport. 67% av alle som har levert opplever å ha et stabilt arbeid, ca 17% opplever positiv tendens, og 16% opplever nedadgående utvikling. Dette er nokså lik fordeling som året før. Noen av fellesskapene har medlemmer med høy alder, og de gir utrykk for stor glede over fellesskapet, men er usikre på hvor lenge de greier å drive det. Andre beskriver glede over nye medlemmer i laget. Hos noen vokser gruppen slik at de vurderer å dele seg. For både voksen- og unglag er målet at flere må bli kjent med Jesus og bli bevart. Et fellesskap deler at de gjennom tema som tas opp i gruppen «ønsker å bli styrket og oppmuntret til å dele Jesus med flere i hverdagen». Et annet fellesskap med flest eldre sier: «Kanskje har vår forening et spesielt ansvar for å invitere møtefremmede i vår egen aldersgruppe til samlinger?» Andre ønsker å invitere innvandrere og flykninger til møter og arrangement. Gledelig er det også å lese om NLM-kontakt som med suksess har arrangert eget barnemøte på lokalt bedehus, og som ønsker flere barnemøter videre. Mange deler gode tips til hvordan de organiserer fellesskapet, og også om opplegg, Bibelstudium, aktiviteter og utadretta tiltak. Det meldes om torsdagskafé, mandagsmiddag, 8. mai-møte, «GladSang»- kveld, retreat, quizkveld og familielørdagskveld med pizza før møtet og spill etterpå. For mange barne- og ungdomslag fungerer det godt med enkel matlaging, kreative formingsaktiviteter og spill og lek i ulike varianter. Å lage «selfievegg» var enda et nytt tips av året. Side 5 NLM region nordvest

6 Når det gjelder Bibelstudiegrupper brukes ulike bøker og opplegg. Flere har god erfaring med å lese et kapittel fra Bibelen og samtale om teksten, «ulike bibeloversettelser og innspill er spennende og nyttige». Nevnes må også Vestborg vgs sitt aktive smågruppearbeid. Mange bibelgrupper og andre små fellesskap ved skolen er innmeldt som misjonsfellesskap i NLM og arbeider aktivt med utrustning og tjeneste. Veldig mange er glade for besøk av både regionens ansatte og utsendinger. Besøk av misjonærfamilie i NLM-barnehagelokaler var stor suksess. NLM sine gode ressurser på misjonsformidling både i blad, på nettsider og som video er det flere som takker for. Mange nevner også «barnas misjonsprosjekt» som veldig bra. Givertjeneste er en viktig del av arbeidet i fellesskapa, og flere nevner «fast givertjeneste». Misjonsfellesskap pr pr. område Nordvest Område 1 Nordvest Område 2 Nordvest Område 3 Nordvest Område 4 Nordvest Område 5 Nordvest Område 6 Nordvest Område 7 Regionale lag Nordvest Søndag 26. august 2018 var det åpningsfest for ny forsamlingssal i Kristiansund. Lokalet er samlokalisert med NLM Gjenbruks nye butikk. Forsamlingen har opplevd stor økning i antall møtedeltakere siden åpningen og NLM Gjenbruk melder om stor økning i sin omsetning. Tabellen nedenfor viser offentlige møter i 2018 som regionkontoret har oversikt over. Samlinger i ungarbeidet er ikke med i oversikten. Noen av møtene på leirsteder eller der forkynner er skaffet lokalt, er ikke med i oversikten. Samlingar Omr 1 Omr 2 Omr 3 Omr 4 Omr 5 Omr 6 Omr 7 Enkeltemøte* Søndagsmøte** Levande tru*** Forsamlingsmøte Møteuke**** *Møter i Vestborgturneen er talt med ** Søndagsmøter avslutning på møteuker er ikke med i dette tallet *** Her telles antall serier, ikke dager ****Møteuke er minst tre møter etter hverandre I 2018 ble det i NLM-sammenheng døpt 12 barn i regionen (område 1: 1 barn, område 2: 8 barn, område 5: 3 barn). 9 personer ble konfirmert. Tot 18 Tot 17 Årsmøtedokumenter 2019 Side 6

7 I 2018 er det utført 15,86 årsverk i regionen (16,33 i 2017). Dette er aktive årsverk hvor permisjoner og sykemeldinger er trukket fra. I tillegg kommer medarbeidere som er ansatt ved hovedkontoret til NLM, men plasserte i regionen i kortere perioder. (0,24 årsverk i 2018 og 0,6 årsverk i 2017). Andelen ansatte som er knyttet til ung-arbeidet er det samme som året før. Andel aktive årsverk i ung er ca. 28% (27% i 2017). Stillinger ved leirsted, media, lederteam og administrasjon er utelatt. Inkludert er barneog ungdomsarbeiderstillinger, områdearbeidere og forkynner- og forsamlingsstillinger. Navn Stilling Startdato Stillingsprosent Lovise Fredly Barne- og ungdomsarbeider % Lene Værnes Landro Lokalradioleder % Silje Berg-Straume Områdearbeider og Barne- og ungd.arb % Cathrine Behrentz Forsamlingsarbeider % Navn Stilling Sluttdato Stillingsprosent Hilmar Sæther Lokalradioleder % Lovise Fredly Barne- og ungdomsarbeider % Miriam J Nordbø Ødegård Barne- og ungdomsarbeider % Ved årsskiftet var det 27 utsendinger i tjeneste for NLM utland med tilknytning til Region nordvest. Sigrid Lise Lindseth reiste til Elfenbenskysten som ettåring. Margareth og Geir Magne Engås reiste til Kenya. Marita og Gunstein Ohma reiste til Kenya. Kristin og Kristoffer Nævdal reiste til Japan. Ragnhild Myren og Temesgen Shibru Galla kom hjem fra Etiopia. Karen Colban Hoel kom hjem fra tjeneste i Mongolia. Side 7 NLM region nordvest

8 Årsmeldinger og regnskapstall fra leirsteder, nærradioer og skoler er trykt i eget hefte. Solhøgda leirsted Jentefløya ferdig renovert. Renovering av guttefløya startet i november. Godt leirskoleår og positiv trend for leirene. Inntekter og resultat er inkludert kr ,- i tilskudd etter salget av Bjorli Misjonssenter og ekstraordinær gave etter salg av bedehus kr ,-. Driftsinntekter: ,- Resultat: ,- Vestheim ungdomssenter Stabil drift. Flere frivillige har gjort en viktig innsats med vårrydding, malingsarbeid, renhold og på kjøkkenet. Inntekter og resultat er inkludert kr ,- i tilskudd etter salg av Bjorli Misjonssenter. Driftsinntekter: ,- Resultat: ,- Lepsøy misjonssenter En forholdsvis liten del av driften er knyttet til NLM. Stilling økt til 20 %. Gode tilbakemeldinger fra brukerne. Driftsinntekter: ,- Resultat: ,- Rjånes ungdomssenter Rjånes ble vedtatt nedlagt høsten Radio Nordvest Hilmar Sæther gikk av med pensjon 30. april. Lene Værnes Landro ny daglig leder fra 15. august. Stor innsamlingsaktivitet med basar, sangkveld, respons, julelotteri og radiotur. Driftsinntekter: ,- Resultat: 5 792,- Norrøna Radio Molde Radioen drives på dugnad. I tillegg til egenproduserte programmer videresendes sending fra Radio Nordvest og Norea Pluss. Driftsinntekter: ,- Resultat: ,- Norrøna Radio Søre Sunnmøre Radioen drives på dugnad. I tillegg til egenproduserte programmer brukes program fra Radio Nordvest og Norea mediemisjon. Driftsinntekter: ,- Resultat: ,- Her viser vi til Vestborg vidaregåande skule og Høgtun folkehøgskole sine egne årsmeldinger og regnskap. Regionen har fire gjenbrukstikker (Ørsta, Ålesund, Elnesvågen og Kristiansund). Det blir lagt ned en stor innsats av mange frivillige for misjonen i gjenbrukstikkene. Overskuddet fra gjenbruksbutikkene i regionen var i 2018 på kr. 2,46 mill. (kr 2,84 mill. i 2017). Årsmøtedokumenter 2019 Side 8

9 I regionen er det 10 NLM-barnehager organisert i NLM-Barnehagene AS, som avdelinger i aksjeselskapet. Det er Torvikbukt Barnehage, Utsyn Barnehage i Elnesvågen, Tryggheim Barnehager Åndalsnes, Vestnes, Vatne, Brattvåg, Godøy, Sykkylven, Ålesund og Ulsteinvik. Flere av barnehagene har de siste årene hatt 40-årsjubileum. Mange av bygningene er derfor modne for modernisering. På Vatne ble barnehagen revet og en ny, flott barnehage ble bygd på samme tomt. Rekruttering av kristne medarbeidere er et avgjørende og kritisk punkt for at vi skal nå målet om å gi barna i barnehagene kristne verdier og bibelfortellinger. Utfordringen med å finne kristne personer som vil engasjere seg i eierstyrene har ikke blitt mindre krevende siste året. Gaveinntektene for 2018 er 10,78 millioner kroner. Det er en økning på kroner fra året før, og det er 1,32 millioner kroner under gavemålet i budsjettet på 12,1 mill. Regionbidraget, det som regionen sender til NLM sentralt etter at alle kostnader i regionen er trukket fra, var på 3,04 millioner kroner eller 28,2% av gaveinntektene i regionen (28,7% i 2017). I 2018 hadde regionen 592 faste givere. Dette er en oppgang på 25 personer fra året før. Totalsummen for fast givertjeneste for privatpersoner bosatt i regionen har økt med kr fra 2017 til Gaveinntektene til underenhetene i regionen er ikke med i regionen sitt regnskap, men viser i enhetene sine regnskap. Gave til NLM fra Vestborgrussen, til deres misjonsprosjekt, er på hele kroner. Det er ikke registrert noen testamentariske gaver på Region nordvest i Regionstyret har hatt 7 møter og 4 epostmøter i Det er behandlet 73 saker. Det er med både glede og ydmykhet regionstyret ser tilbake på arbeidet i Det legges ned en imponerende innsats av frivillige og ansatte. Vi vil rette en hjertelig takk til hver enkelt. Men mest av alt vil vi takke Gud, han som kaller og utruster til tjeneste i sitt rikes arbeid. Styret for NLM region nordvest Svein Dalen Ragnhild Fauske Heidi Holtskog Evelyn Haram Larsen Anna Sæther Jørn Asle Lillebø Sverrir Olafsson Asbjørg Muren Ulvund Side 9 NLM region nordvest

10 NLM Region Nordvest - Regnskapsrapport for 2018 Med forbehold om endring som følge av revisjon. Pr Tekst Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett Regnskap 2017 Regnskap 2016 Gaver Salgsinntekt Andre inntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønn mm Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Overføringer REGIONSBIDRAG Tillegg, Bidrag fra gjenbruk i RNV Årsmøtedokumenter 2019 Side 10

11 Side 11 NLM region nordvest

12 Årsmøtedokumenter 2019 Side 12

13 Side 13 NLM region nordvest

14 Barne- og ungdomsrådet (BUR) i Region nordvest ønsker å innlede årsmeldingen med å takke alle de frivillige lederne og medarbeiderne i regionen. Det er dere som gjør det mulig å drive barne- og ungdomsarbeid, og på den måten gi barn og unge her i nordvest en mulighet til å bli kjent med Jesus. Dere gjør en uvurderlig innsats som gir evige frukter var et år med en del forandringer i regionenes barne- og ungdomsarbeid. Leirarbeidet på søre Sunnmøre har blitt flyttet til Møre barne- og ungdomsskole Herøy og Ørsta bedehus etter at Rjånes Ungdomssenter ble vedtatt avviklet fra Vi har begynt å arrangere lokale dagsleirer. Krasp har endret aldersgruppe fra klasse til klasse. Barne- og ungdomsrådet hadde fire møter og behandlet 22 saker i Møtene har vært på Vestheim Ungdomssenter. BUR bestod av: Ingeborg Berget (leder), Øystein Johansen (nestleder), Nina Bergfjord, Ann Elise Kiplesund, Kristoffer T. Engås, Randi Starheimsæter (1. vara) Fra administrasjonen: Geir Henning Tunheim (leder NLM ung) BUR har dette året brukt mye tid på å finne gode løsninger for leirarbeidet på søre Sunnmøre. Vi har også arbeidet med en prosjektplan for lederutvikling i regionen. Det er 70 ung-lag i regionen To nye lag ble registrert, og tre ble lagt ned. Det er positivt at det fortsatt startes nye ung-lag. I årsmeldingene nevner flere av lagene at de setter pris på besøk fra de ansatte i regionen. Noen lag nevner at de ønsker mer oppfølging fra regionen. De fleste lagene forteller om stabil drift i arbeidet. 15 av lagene sier at de opplever en positiv trend eller tydelig vekst i laget (16 i 2017), mens 5 lag forteller om nedadgående utvikling og fare for nedleggelse (6 i 2017). De lokale lagene utgjør noe av grunnstammen i arbeidet vårt og skaper verdifulle, lokale møteplasser. Mange bruker mye tid på arbeidet i lagene, og BUR vil takke alle dere som holder dette arbeidet oppe. Vi ser mange muligheter i det lagsarbeidet som drives. Foreldre kan inviteres med på samlinger, arbeidet kan knyttes sammen med andre arrangementer som skjer i regi av det lokale fellesskapet, og barna kan sendes på NLM sine leirer. BUR ønsker å legge til rette for at vi greier å opprettholde etablerte lag, samtidig som nye lokale ung-lag blir startet. Vi har dette året arrangert leirer på Solhøgda leirsted, Vestheim ungdomssenter, Vestborg vgs., Hakallestranda bedehus, Møre barne- og ungdomsskole Herøy og Ørsta bedehus. Det har vært venteliste på to av leirene. I 2018 var det 22 (25) planlagte barne- og ungdomsleirer i regionen og 19 (22) av disse ble gjennomført. Tre ble avlyst på grunn av for få påmeldte deltakere. Årsmøtedokumenter 2019 Side 14

15 Vi har hatt 611 (808 i 2017) på våre barne- og ungdomsleirer i Det er en nedgang på 197 deltakere fra En av årsakene til den store nedgangen har med at vi har arrangert tre færre leirer i 2018 en i BUR ønsker å øke antall leirer på søre Sunnmøre i årene som kommer og vil arbeide for at vi får flere deltakere på leirene våre i Solhøgda Leirsted har i 2018 hatt lavere kapasitet på overnatting på enkelte av leirene på grunn av rehabilitering av internatfløyene. BUR ønsker å gi en stor takk til alle frivillige leirledere som gjør en flott innsats på hver eneste leir. Krasp har hatt et veldig godt år med en fin gjeng ungdommer, og man opplever at arbeidet får positive tilbakemeldinger. Antall deltakere har økt mye i begge Krasp-korene. Krasp har endret aldersgruppe fra klasse til klasse fra høsten Krasp er velsignet med trofaste og gode ledere. Vi er fortsatt avhengig av rekruttering av deltakere inn i korene. Kairos har hatt litt for få deltakere dette året. Lederne arbeider kontinuerlig med å rekruttere flere deltakere til koret. Deltakerne som er med gir gode tilbakemeldinger og samholdet i koret er godt. Kairos deltok dette året på regionmøtet på Vestnes. Våren 2018 var det 31 konfirmanter på konfirmantundervisningen som vi arrangerer i samarbeid med IMF ung Sunnmøre. 14 av konfirmantene var påmeldt til NLM. Åtte av disse konfirmerte seg i Misjonssalen Ålesund og en konfirmerte seg på Solhøgda Leirsted. Resten tok KonFu som supplerende undervisning. Det har vært fem lørdagssamlinger og to weekender. KonFu er et godt redskap for å utruste og bevare ungdommene i regionen. Vi ser at mange av de som har gått på KonFu fortsetter videre i vårt arbeid, spesielt på ungdomsleirer og Vestborg vgs. I oktober 2018 var vi medarrangør av Pit-Stop i Misjonssalen Ålesund i samarbeid med IMF ung Sunnmøre. Det var på det meste opp imot 250 ungdommer samlet. Temaet for helgen var «Hellig». Andreas Evensen fra IMF-ung var hovedtaler. I 2018 var disse ansatt i NLM ung: - Geir Henning Tunheim, leder NLM ung 100% - Miriam Johanna Nordbø, ungarbeider 80% frem til Hege Dalhaug, ungarbeider 50% - Lovise Fredly, ungarbeider 50% (vikariat) - Hilde Ådland, ungarbeider 80% - Margareth Engås, ungarbeider 20% til (permisjon til ) - Silje Berg-Straume, ungarbeider 20% fra (vikariat til ) - Ole Audun Os, korarbeider 25% BUR arbeider for å utvikle nye ledere til vårt arbeid og vil fortsette med det i En egen prosjektgruppe arbeider også med en plan for å videreutvikle det lokale ung-lagsarbeidet i regionen. BUR nordvest Ingeborg Berget Kristoffer T. Engås Øystein Johansen Nina Bergfjord Ann Elise Kiplesund Side 15 NLM region nordvest

16 Sak 3 - Valg av regionstyre Regionstyret består av 7 medlemmer (valgt for to år) og 2 varamedlemmer (valgt for ett år). Det skal velges 4 medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for ett år. Ikke på valg: Heidi Holtskog, Molde Jørn Asle Lillebø, Ålesund Anna Sæther, Surnadal KANDIDATER REGIONSTYRET HALLGRIM BARLAUP Kristiansund, 33 år Yrke: Lærer ved Atlanten Ungdomsskole Viktig at ytremisjonen skal bli meir synleg også i regionsarbeidet. Viktig at opplæringa av våre barn- og unge skal bli meir systematisert i regionen. Viktig at regionsarbeiderane har god kontakt med misjonsvenene i distrikta. LISE-KARI TENNFJORD ENGÅS Tennfjord, 49 år Verv: Har vært styreleder for ungdomsforsamlingene i Salem Stavanger og Betania i Trondheim. Nå: Styreleder for Misjonssalen Kristiansund. Var 5 år i søndagsskolen i Betania. Ellers aktiv i arbeidet i menighetene på forskjellig vis. Leirarbeidet Samarbeid på tvers av forsamlingene Vekst i Guds rike. Hvordan kan vi nå de som ikke har hørt, når det gjerne er naboen/kollegaen vår? DAGNY DAVIDSEN Ulsteinvik, 51 år Yrke: Adjunkt med tillegg. Underviser i matematikk og naturfag ved Ulstein vgs. Verv: Medlem i misjonsforening Yrke: Adjunkt ved Møre Barne- og Ungdomsskule Skodje Verv: Heilt frå tidleg ungdom og fram til i dag, har eg hatt mange verv og vore aktivt med i både kyrkje- og bedehusliv på fritida mi. Eg set så stor pris på, og er så takknemleg for det gode barne- og ungdomsarbeidet som NLM har hatt her i regionen vår i alle år. Vi må framleis leggje godt til rette for at barnehagane, skulane, leirstadane, korsamlingane og forsamlingene med sine barne- og ungdomsopplegg, får halde fram med å forkynne om Jesus til komande generasjonar. I tillegg er desse samlingsstadane, med sine store kontaktflater, i stor grad med på at foreldre, søsken, slekt og vener også får høyre og bli kjent med Guds ord. Både barn, unge og voksne trenger bibelkunnskap i en tid med mye forvirring og forkynnelse som ikke samsvarer med Guds ord. Arbeidet med Levende tro/ Bibelen i livet må holde fram og prioriteres. Givertjenesten er viktig og det må forkynnes. Å være fast giver er forutsigbarhet for misjonen, orden på egen givertjeneste- og det gir skattefradrag! Årsmøtedokumenter 2019 Side 16

17 SVERRIR OLAFSSON Ålesund, 53 år LARS BIRGER STIGE Stranda, 72 år Yrke: Lege Verv: Tidligere styremedlem og styreleder i Ålesund Misjonsforsamling. Styremedlem i regionstyret i NLM Region Nordvest. Fortsatt satsing på barne- og ungdomsarbeidet gjennom leirer, korarbeid, søndagsskole og foreninger. Barna er framtiden. Forkynnelsen av Ordet. Støtte opp om misjonsforeninger lokalt og satsing på forsamlinger der det er mulig. Formidling av Guds kall til tjeneste i misjonen. Fokus på misjon blant unådde og at vi som misjonsfolk har et ansvar for å bære arbeidet. RUTH BRENNHAUG STAURSET Eidsvåg, 64 år Yrke: Pensjonist. Tidlegare rektor på Vestborg vgs, økonomisjef i Stranda kommune og forlagssekretær i Lunde Forlag. Verv: Leiar i styret for Tryggheim barnehage, Sykkylven, og i styret for Stranda bedehus. Tidlegare m.a. leiar i Stranda NLM, medlem i krinsstyret og barne- og ungdomsnemnda i NLM, S&R krins. Fokus på barne- og ungdomsarbeidet Nådegåveutrustninga, jf. 1. Kor. 12 Bønetenesta ANDERS EGIL STRAUME Volda, 36 år Yrke: Jobber innen opplæring i eget firma. Yrke: Pensjonist ( tidligere lærer, barne- og ungdomssekretær NLM,kontorsekretær/ kirkeverge DNK Rauma) Verv: Leder NLM- forening Verma, vært styremedlem i Rauma arbeidslag NLM, leder eierstyret Tryggheim barnehage Åndalsnes, Øverdalen menighetsråd , vara landsstyret i Norges Samemisjon. Verv: Styreleder Ørsta/Volda Misjonsforsamling, Søndagskulelærer. Sikre forsamlingene ressurser til å kunne utvikle seg. Legge til rette for nyplanting. Gi rom for gründeren, vi må ikkje bli så systemtunge at vi drep grunder spirane i regionen! Det viktigste arbeidet vårt er å lære barna og ungdommen om Jesus. De må få høre at de trenger en Frelser og vi må forkynne kallet til tjeneste for de som vokser opp. Det er de som har ansvaret for å bringe evangeliet videre i sin generasjon. I vår region har vi mange barnehager - og der trengs kristne, engasjerte ansatte. Det må ungdommene få høre! Både barn, unge og voksne trenger bibelkunnskap i en tid med mye forvirring og forkynnelse som ikke samsvarer med Guds ord. Arbeidet med Levende tro/ Bibelen i livet må holde fram og prioriteres. Givertjenesten er viktig og det må forkynnes. Å være fast giver er forutsigbarhet for misjonen, orden på egen givertjeneste- og det gir skattefradrag! Side 17 NLM region nordvest

18 Sak 4 - Valg av Barne- og ungdomsråd BUR består av 5 medlemmer (valgt for to år) og 2 varamedlemmer (valgt for ett år). Det skal velges 3 medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for ett år. Ikke på valg: Øystein Johansen, Vestnes Ann Elise Kiplesund, Kristiansund KANDIDATER BARNE- OG UNGDOMSRÅDET PER MAGNUS AUSTNES Eidsnes, 25 år NINA SOFIA BERGFJORD Sunndal, 48 år Yrke: Assistent på Møre Barne- og Ungdomsskule Skodje Verv: Med som møteleder i Misjonssalen Ålesund og leder på diverse leirar både i NLM og IMF. At barn og unge skal lære Jesus å kjenne. At barn og unge skal ha det kjekt på leir og få nye venner fra forskjellige plasser. At barn og unge skal ha sunne og gode forbilder som kan peke på Jesus. Yrke: Sykepleier Verv: BUR region nordvest nlm, styremedlem Solhøgda leirsted, styremedlem At mange barn og unge skal få oppleve gode kristne arrangement. Satsing på distriktsområder hvor det f.eks ikke er store flokker med ungdommer som møter. Se muligheter for å få barn og spesielt ungdommer til å bli værende i nlm, at de vil trives og føle nlm som et åndelig hjem. Årsmøtedokumenter 2019 Side 18

19 OLIANNA JOHANSSON Sula, 15 år ASLE STENBERG Kristiansund, 22 år Yrke: Skoleelev Verv: Er aktiv i lovsangen i Misjonssalen Ålesund, og har vært leirleder en gang. Jeg er i tillegg en veldig erfaren leirdeltaker, og har opplevd det som ekstremt meningsfullt og utrolig gøy. Jeg ser at det er veldig viktig at vi prøver å fange interessen til barn og unge gjennom leirer og sosiale begivenheter som f.eks ungdomskvelder, for å få Jesus litt mer inn i hverdagen til barn og unge. Få flere engasjert innen barne- og ungdomsarbeid slik at det blir et større mangfold av forskjellige mennesker som hver kan komme med sitt innspill til å forbedre arbeidet som blir gjort Gjøre en enda større innsats på å tilpasse f.eks aktiviteter og bibeltimer til dagens barn og unge slik at flere fatter interesse og forståelse for kristendommen og det budskapet vi vil komme med. Gjerne ta for oss en del av de store, vanskelige spørsmålene som veldig mange unge har om kristendommen og Gud i dag. Yrke: Studerer petroleum-logistikk og økonomi Verv: Gikk på vestborg i 3år, medlem i bibelgruppe Jeg brenner for leirarbeidet Jeg ønsker en større satsing på KRIK-arbeid i regionen. Jeg ønsker å at alle barn og unge i regionen vår skal ha et barnelag i nærheten. ÅSHILD VALBØ SÆTHER Ålesund, 28 år SIMON MORRIS Stranda, 49 år Yrke: Lærar på Møre barne- og ungdomsskule Skodje. Verv: Tidlegare styremedlem i Betania Ung Trondheim At NLM gir støtte og veiledning til foreldre om oppdragelse og kristenlivet på heimebane. At ungdom har ein arena der dei kan bli utrusta og oppmuntra til å bruke sine gåver i tjeneste. At alle barn og ungdom i regionen har gode tilbod til kristent barne- ungdomsarbeid i sitt nærområde. Yrke: Ungdomsleder Vestborg VGS (Tidl: Ungdomsleder Kvitsund VGS) Verv: Deltatt flere ganger som taler og leder på UL og Sommertreff. At vi forkynner bibelsk sant og klarer å gjøre budskapet relevant for unge mennesker. Økt satsing på disippelgjøring av unge som lettere kan nå den nye generasjonen mennesker. Videreutvikle det gode KonFu-arbeidet og bevisstgjøre unge om at konfirmasjon er noe mye større enn kaffe, kaker og penger. Side 19 NLM region nordvest

20 Sak 5 - Valg av valgnemnd Valgnemnda består av 5 medlemmer (valgt for to år) og 2 varamedlemmer (valgt for ett år). Det skal velges 2 medlemmer for 2 år og 2 varamedlemmer for ett år. Ikke på valg: Randi Furnes, Giske Roar Johansen, Vestnes Lars-Petter Ødegård, Kristiansund KANDIDATER VALGNEMNDA PER EINAR ELLINGGARD Eide, 68 år SOLVEIG KLUNGSØYR, ÅLESUND Ålesund, 72 år TORE LARSEN, VOLDA Volda, 59 år ØYSTEIN STRAND, STRANDA, Stranda, 45 år Årsmøtedokumenter 2019 Side 20

21 Sak 6 - Strategi NLM 2021 Hovedstyret i NLM satte i 2017 i gang et arbeid med å lage en ny strategi. På GF i 2018 ble det gjennomført et gruppearbeid med nesten 200 grupper og ca 850 deltakere. I svarene fra gruppesamtalen var det særlig noen temaområder som pekte seg ut. Her er de i alfabetisk rekkefølge: Barn og ungdom, Bønn, Diakoni, Forkynnelse, Media (inkludert sosiale medier), Innvandrere og Unådde. På regionmøtet blir det gjennomført en gruppesamtale om strategi. Utgangspunktet for spørsmålene er resultatene fra gruppearbeidet på GF. Gruppesamtalen er åpen for alle (også de som ikke er utsendinger til årsmøtet), og en kan velge mellom 4 ulike temaområder: Forkynnelse, Innvandrerarbeid, Barn og ungdom eller Diakoni. Spørsmålene til gruppesamtalen er ordnet slik at spørsmål A og C er felles for alle gruppene. Spørsmål B varierer utfra hvilket temaområde som er valgt. A - FELLES NLM er en misjonsorganisasjon med Guds ord som rettesnor for vårt arbeid. På GF ble det laget en ordsky der alle skulle skrive hvilket ord NLM kunne forbindes med. Hvilke verdier vil dere holde frem som de viktigste for NLM? B - FORKYNNELSE Forkynnelse av Guds ord har vært og er grunnleggende for NLMs arbeid. Det foregår mye god forkynnelse hver uke rundt i landet. I vesentlig grad treffer denne forkynnelsen de som allerede har sin plass i den kristne forsamling. Hvordan kan forkynnelsen i større grad nå ut til de som enda ikke har tatt imot Jesus? B - INNVANDRERARBEID: På GF ble arbeid blant nye landsmenn trukket frem som et satsingsområde. Folkegrupper som vi tidligere har sendt misjonærer til, er nå våre naboer. Hvordan kan vi nå våre nye landsmenn med evangeliet her i landet? B - BARN OG UNGDOM: Arbeid blant barn og unge er og må være høyt prioritert i NLM. Dette kom også tydelig frem i gruppearbeidet på GF. Familien, leirarbeid og barnelagsarbeid, skoler og barnehager har vært og er viktige for å nå barn og unge med evangeliet. Samfunnet endrer seg. Hva ser dere som nyttige arenaer i dette arbeidet videre? B - DIAKONI: Større diakonalt fokus var også noe som kom frem som viktig i gruppearbeidet. Vi lever i et samfunn med høy materiell levestandard, men med stor sosial nød. Hva tenker dere er de viktigste satsingsområdene innenfor diakoni i årene fremover? C - FELLES NLM sin visjon er Verden for Kristus. NLM har et kall til å nå de minst nådde. Det er ca folkegrupper som fremdeles er regnet som unådde, og dette er også de som er vanskeligst å nå. Hvordan skal NLM arbeide fremover for best mulig å oppfylle visjonen Verden for Kristus? Side 21 NLM region nordvest

22 SOMMERLEIRER I NORDVEST Vestheim ungdomssenter juni, Safarileir klasse juni, Sport-aktivleir klasse juni, 62 Nord klasse Solhøgda leirsted juni, Superhelt-leir klasse juni, Sommerleir klasse Møre barne- og ungdomsskule Herøy juni, MIX-leir klasse Hakallestranda juni, Hakalleleir klasse PÅMELDING OG INFO RMASJON: Side 22 NLM.NO/NORDVEST Årsmøtedokumenter 2019

23 Fra Spjelkavik/Moa Blindheimstunnelen (E39) Fra Sula (E39) ÅFS Fra Magerholm (60)

24 H K E B C A M P Fast merking av innganger: A Borghall/møtesal/bønnerom/førstehjelp B Registrering/matsal/kiosk/stand-område C Amfi/seminar/nattverd E Samtalerom/hvilerom K Barnas/klasserom/Kairos H Barnas/resepsjon/internat/ÅFS (nattåpent) M Møre Ungdomsskole /seminar/kairos/krasp P Puskhola barnehage