KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen"

Transkript

1 KLUBBHÅNDBOK Fotballgruppen LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1

2 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal ha et miljø som bygger på trygghet t og trivsel der spillere, trenere, ledere, foreldre og andre kan utviklee vennskap, selvtillit, respekt og toleranse. Lisleby Fotballklubb skal ha et sportslig tilbudd til de som ønsker å ta del d i organisert håndball og fotball. Det sportslige tilbudet skal være av en slik karakter at alle utøvere, ut fra egne forutsetninger, skal få oppleve utfordring og mestring i læringen. De sportslige resultatene bør gradvis legges mer vekt på fra de alderstrinn der enn spiller om kretsmesterskap og NM. Det børr bl.a. skje ved at Lisleby Fotballklubbb legger til rette for kompetanseutvikling av trenere og ledere. Vår visjon er at Lisleby Fotballklubb skal væree en klubb som skal skape: «BEGEISTRING I NÆRMILJØET» LISLEBY FOTBALLKLUBB 2

3 Innhold GENERELL KLUBBINFORMASJON... 6 ORGANISASJONSKART... 7 KLUBBENS VISJON... 8 Fem grunnverdier... 8 Idrett for alle... 8 Trygghet + Mestring = Trivsel... 9 Fair Play... 9 Klubben som sjef... 9 Frivillighet og identitet... 9 Hvem passer til hva? KLUBBHÅNDBOKEN Klubbens styrer og oppgaver FOTBALLGRUPPEN Fotballstyret består av følgende personer: Økonomigruppa Retningslinjer for fotballstyret Leders hovedoppgaver: Nestleders hovedarbeidsoppgaver: Kasserers hovedarbeidsoppgaver: Sekretærens hovedarbeidsoppgaver: Grupper, komiteer, utvalg og øvrige funksjoner Valgkomite (Aktiv) Turneringskomité (Aktiv) Kioskkomitè (Inaktiv) Materialforvalter Trenerkoordinator Dommerkoordinator ØKONOMI Regnskaps og revisjonsbestemmelser for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Kontoer

4 Økonomiske krav Alle medlemmer Medlemskontingent og treningsavgift Budsjett Rutiner tilknyttet medlemskontingent og treningsavgift for fotballgruppa Betalingsevne og betalingsvilje Hva går pengene til? Dugnader/sponsorinntekter Kontrakter med økonomisk innhold KIOSKEN PÅ SENTRALIDRETTSANLEGGET Kioskvakt er en viktig dugnad Åpning av kiosken Salg i kiosken Stenging av kiosken KLUBBHUSET OG ANDRE PRAKTISKE OPPLYSNINGER Hemsen, Garasjen og garderober Leiepriser, Hemsen og Garasjen Interne bestemmelser Garderober Planer, målsetting, utdanning og krav Sportslige planer og målsettinger Miljømessige planer og målsettinger Utdanning og kompetanse SPESIELT FOKUS PÅ JENTEFOTBALL INTEGRERING AV BARN OG UNGE MED FLERKULTURELL BAKGRUNN Ansvar og oppgaver... Feil! Bokmerke er ikke definert. Klubben skal: Instruks lagledelsen Instruks lagleder/oppmann Instruks trener Lagkapteinen Spillerne skal: Foresatte skal: PRAKTISKE OPPLYSNINGER FOR LAGLEDELSEN Påmelding til serie, cup og turneringer

5 Spillernes lagtilhørighet Spillerlisens Spilleroverganger Lagoversikt Treningstider Kampoversikt Kampavvikling Forsikring og sikkerhet Skader Årsmelding UTSTYR OG MATERIALE Kjøp av fotballutstyr Spille og overtrekksdrakter Baller Medisinsk utstyr Oppbevaring av utstyr Vedlegg:

6 GENERELL KLUBBINFORMASJON Lisleby Fotballklubb ble stiftet 8. mai 1920 og har i dag håndball og fotball som aktiviteter, organisert i egne undergrupper. Begge gruppene er selvstendige juridiske enheter med egne styrer og regnskap. Lisleby Fotballklubb er helt og holdent drevet av frivillighet og dugnadsarbeid. Klubben har tilholdssted på Sentralidrettsanlegget på Lisleby i Fredrikstad, hvor også all fotballaktivitet holder til. Håndballen har ikke en egen arena, man skal ha dette klart til september 2015 da Lislebyhallen skal stå klar ved Nøkleby skole. Klubbens postadresse er: Lisleby Fotballklubb, Postboks 705, 1617 Fredrikstad Klubbens besøksadresse er: Konditorveien 1, 1617 Fredrikstad Org. Nr.: E mail Hovedstyret: Fotballstyret: Håndballstyret: Hjemmeside: Draktfarger: Gul og grønn vertikalstripet (Reservedrakter?) Kontaktpersoner: Leder, hovedstyret Nils Malcolm tlf E mail: Leder, fotballstyret Johnny Kristiansen tlf E mail: Leder, håndballstyret Jon Runar Pettersen tlf E mail: 6

7 ORGANISASJONSKART HOVEDSTYRE FOTBALLSTYRE BARNEIDRETT HÅNDBALLSTYRE Valg komité Økonomi komité Web/Infogruppe Integreringsleder Materialforvalter Kioskansvarlig Kioskansvarlig Materialforvalter Dommerkoordinator Sponsorgruppe Dommerkoordinator Sponsorgruppe Turneringskomité Trenerkoordinator Turneringskomité Trenerkoordinator 7

8 KLUBBENS VISJON Lisleby Fotballklubbs visjon er: Begeistring i nærmiljøet Idretten i Lisleby Fotballklubb skal være inkluderende og gi tilbud til alle. Tilbudet skal tilpasses spillernes alder, ferdigheter og ambisjoner, og være uavhengig av rase, religion og kjønn. Det skal legges vekt på å skape et godt sosialt miljø, sammensatt av spillere, dommere, ledere, trenere, foreldre og øvrig støtteapparat. Aktiviteten må drives ut fra at deltagelse har en egenverdi. Gjennom å skape gode mennesker, skaper vi resultater. Vi ønsker at flest mulig er involvert i klubben, at de er der lengst mulig og at vi gir alle et best mulig tilbud ut i fra den enkeltes forutsetninger og ambisjonsnivå. Fem grunnverdier Idretten i Lisleby Fotballklubb har fem grunnverdier: Idrett for alle Trygghet + Mestring = Trivsel Fair Play Klubben som sjef Frivillighet og identitet Idrett for alle Alle er like mye verdt. Grunnfilosofien er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i klubbens aktiviteter. Dette fordrer at to forhold er lagt til rette i klubben: 1. Alle som har lyst å spille fotball eller håndball i barne og ungdomstida skal ha et godt tilbud for dette. 2. Klubben skal gi spillerne muligheter til ulike «løp» i klubben. Både til de som har lyst til å spille hele tiden og til de som har lyst til å være med, men som ikke vil bruke all fritid på dette. For å lykkes med dette, må vi være en klubb en organisasjon som er sjef over barne og ungdomsidretten og legger til rette for de ulike løpene på en god måte. Dette krever at vi i klubben; tillitsvalgte, trenere og foreldre/foresatte er innforstått med, og ser verdien av at barna får ulike utfordringer ut fra interesse, ferdigheter og modning. Skal vi nå visjonen flest mulig, lengst mulig, best mulig, må både klubben og menneskene i klubben erkjenne at alle barn og ungdommer har en egenverdi alle er like mye verdt. 8

9 Trygghet + Mestring = Trivsel Trygghet er et sentralt element i det å trives. Barnet må føle den rette tryggheten både i forhold til aktivitetene, lagkameratene sine og ikke minst til de voksne i idrettsmiljøet. Mestring handler om å lykkes med noe, klare en oppgave, ta en utfordring, beherske den og oppnå et mål alene eller i samspill med andre. I arbeid med barn er det avgjørende å tilpasse aktivitetene slik at de opplever mestring. Trygghet og mestring gir trivsel i idrettsfamilien. Dette krever idrettsfaglig, pedagogisk og omsorgsmessig kunnskap hos trenerne våre. Og det krever organisatorisk smidighet i klubben. Det handler om å se den enkelte spiller og holde han eller hun i «flytsonen». Utfordringen er å gi hvert eneste barn den rette blandingen av trygghet og utfordringer på trening, i kamp og i miljøet, ut ifra modning, forutsetninger og interesse. Fair Play Alle skal vise respekt for hverandre på og utenfor banen. Er man tilhenger av god idrett, bør man også være tilhenger av Fair Play. Idrett er best når alle som deltar viser respekt for hverandre. Enten man er spiller, leder, trener, dommer eller foresatt, så trives man best i et miljø som er positivt og basert på gjensidig respekt. Fair Play handler selvsagt om alt som skjer på banen, både på trening og under kamper. Men det handler også om hvordan vi oppfører oss utenfor banen. Dette fordrer at spillere, trenere, ledere, foreldre og foresatte har et bevisst forhold til Fair Play, og respekt når dette fungerer, og tar tak i dette når det ikke fungerer. Enhver klubb med respekt for seg selv utarbeider og gjennomfører et aktivt og praksisnært Fair Play program. Dette kan være felles kjøreregler på og utenfor banen og som barna og ungdommen sjøl har vært med på å forme. Felles kjøreregler skaper samhold og identitet på lik linje med klubbdrakta. Klubben som sjef Basert på det verdigrunnlaget som barne og ungdomsidretten er tuftet på, staker Lisleby Fotballklubb som klubb ut kursen. Vi i Lisleby Fotballklubb ønsker pr. dags dato å være gode på følgende: Vi skal være best på barne og ungdomsidrett Klubben vi skal være best på frivillighet Vi skal bli enda bedre på jentefotball Vi skal være gode på aktivitet tilpasset ungenes forutsetninger Vi skal være gode på Fair Play Det vil alltid være ulike synspunkter og kryssende interesser med hensyn til hva klubben står for og hvilke forventninger man har når men tar et verv i klubben. Og ikke minst hvordan man skal prioritere bruken av økonomiske ressurser. Denne jobben foregår kontinuerlig. Jo mer vi som klubb vektlegger klubbutvikling og har operative planer, jo lettere er det å samhandle godt og å rekruttere og ikke minst holde på våre tillitsvalgte. Denne håndboka er et viktig virkemiddel i så måte. Frivillighet og identitet Mange klubber sliter med frivilligheten, også Lisleby Fotballklubb. Vi har den klare målsetting at det ikke skal være tilfeldig hvilke tilbud du har som utøver i Lisleby Fotballklubb. 7 åringen skal ha et like godt tilbud som 13 åringen! Hvordan skal så vi bli enda bedre på frivillighet? 9

10 Når en skal rekruttere trenere, ledere og andre tillitsvalgte inn i klubben, bør vi fokusere på den egenverdien og nytteverdien frivillig arbeid gir for den enkelte. Vår klubb er den viktigste miljø og trivselsfaktoren for ungene i lokalmiljøet. Det skal det også være for de tillitsvalgte. Sosial tilhørighet, og følelse av felleskap er like viktig for de voksne. Mange av oss er også innflyttere, vi har havnet der vi bor vi på grunn av jobb, tilfeldigheter, kjærlighet eller en kombinasjon av disse! Den beste inngangsbilletten til å bli «integrert» i et lokalmiljø er gjennom klubben. Du møter folk på butikken som du gjorde når du var liten. Du blir møtt med ett anerkjennende blikk, en hei og invitt til samtale, ikke som en grå nøytral en. Denne egenverdien er det beste argumentet for å ta en jobb i klubben. Å ha et aktivt verv i klubben har i tillegg en nytteverdi en nytteverdi som i stor grad er undervurdert eller som en ikke er klar over. Du vil ta del i ungenes verden på en helt annen måte og forutsetningene for en enda bedre samforståelse med ungene dine gjennom felles opplevelser øker. Og du bygger et nettverk som mamma og pappa. Gjennom klubben blir du kjent med kameratene og de andre foreldrene på en helt annen måte enn om du som forelder står utenfor klubben. Dette er en nytteverdi som er verdifull når barna dine er på full fart inn i ungdomstida på godt og vondt. Å oppleve egenverdien og å se nytteverdien av å være med som tillitsvalgt i klubben er nøkkelen til en høy grad av frivillighetsengasjement i og rundt vår klubb. Men det må mer til! En klubb med orden i sysakene har større muligheter for å stimulere frivilligheten. Når foreldre og andre potensielle tillitsvalgte «møter» Lisleby Fotballklubb øker sjansene for et løp som tillitsvalgt om vi framtrer som ryddig. Derfor inneholder denne håndboka klubbens: Visjon og verdier Organisering Funksjonsbeskrivelser Praktiske retningslinjer. Håndboka oppgraderes kontinuerlig av hovedstyret hvert år, slik at den er «levende». Klubbhåndboka er et avgjørende virkemiddel for å rekruttere nye tillitsvalgte og holde på dem. Hvem passer til hva? I frivilligheten er det plass til nesten alle! Men ikke alle passer til alt! Klubben må være i førersete og rekruttere etter egenskaper og ferdigheter. På foreldremøte til våre nystartede yngste alderstrinnet må vi: Vektlegge hvilken egen og nytteverdi du som pappa eller mamma vil få som tillitsvalgt i klubben Klargjøre hvilke verdier, målsettinger og virkemidler klubben har for våre aktiviteter Ufarliggjøre omfanget av ta på seg et tillitsverv gjennom få delegerte oppgaver Vise til alle de ferdighetene hos de tillitsvalgte som trengs rundt et lag Vise til at klubben kan tilby kompetanse og støtte gjennom formelle leder og trenerkurs, gjennom trenerkoordinatorrollen, trenerforum og andre kompetansetiltak 10

11 KLUBBHÅNDBOKEN Klubbhåndboken skal være et hjelpemiddel for alle tillitsvalgte i Lisleby Fotballklubb. Klubbhåndboken gjelder for alle ledere og spillere i Lisleby Fotballklubb. Hovedstyret ved sekretæren har ansvar for at håndboken holdes a jour. Sekretæren har også ansvar for at styrets medlemmer og alle tillitsvalgte i sentrale funksjoner tildeles håndboken. Klubbhåndbokas innhold skal være i henhold til klubbens lov. Dersom det er avvik mellom håndbokaog lovens tekst, er det alltid Lisleby Fotballklubbs lov som gjelder. Klubbens styrer og oppgaver Lisleby Fotballklubb er et eget idrettslag med juridisk ansvar. Klubben er medlem i Norges Fotballforbund (NFF) og derigjennom i Østfold Fotballkrets (ØFK. 11

12 FOTBALLGRUPPEN Fotballstyret består av følgende personer: Leder: Johnny Kristiansen Mob: Nestleder: Jon Erik Helgesen Mob: jon Sekretær: Ingvild Kjølstad Mob: fotball Kasserer: Arlinda Goruzhdaj Mob: arlinda fotball Styremedlem: Evelyn Hissingby Mob: Styremedlem: Tommy Kjønigsen Mob: Styremedlem: Tommy Sletten Mob: Styremedlem: Kent Engseth Mob: Styremedlem: Andreas Opstad Mob: Styremedlem: Oddbjørn Lindberg Mob: Vararepresentant: John Simensen Mob: Vararepresentant: Jarl Østling Mob: Økonomigruppa Arlinda Goruzhdaj Mob: arlinda fotball Randi Aarøy Madsen Mob: Anette Johansen Mob:

13 Retningslinjer for fotballstyret Fotballstyret skal ha møte etter behov og minst 1 gang pr. mnd. Det skal settes opp en årsplan ved begynnelsen av året. Man skal gjennomgå følgende saker på hvert møte: Protokoll fra sist møte Økonomi Sportslig Hus og bane Post og henvendelser Web Nye saker Saker til neste møte I tillegg har styret ansvaret for å utarbeide/videreutvikle strategi og handlingsplaner og jobbe med disse kontinuerlig. Man skal tilstrebe at fotballstyret består av minimum: Leder Nestleder Kasserer Sekretær 3 styremedlemmer Leders hovedoppgaver: Fastsette agenda for styremøter og lede møtene Overordnet ansvarlig for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i fotballgruppen. Kontaktperson med ØFK og NFF Fotballgruppens pressekontakt Representere fotballgruppen Nestleders hovedarbeidsoppgaver: Ansvar for baneanlegg (kontakt med kommunen) Kasserers hovedarbeidsoppgaver: Koordinere og lede budsjettarbeidet, og sikre gjennomføring i tråd med styrevedtak og årsmøtevedtak Rapportere økonomisk status på styremøtene, og foreslå tiltak om regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjett Utsendelse av treningsavgift Evt. delta i økonomikomité 13

14 Sekretærens hovedarbeidsoppgaver: Sende innkalling til styremøtene Referere styremøtene og føre protokoll Koordinere arbeidet med innsamling og sammensetning av årsmelding Hele fotballstyret skal i fellesskap lede arbeidet med tivoli, minifestivalen og evt. andre turneringer i fotballstyrets regi. Man skal i tillegg ha ansvar for oppdatering/koordinering av aktivitetskalender, samt registreringer i FIKS. Grupper, komiteer, utvalg og øvrige funksjoner Klubben skal arbeide for minst å ha følgende komiteer og grupper: Valgkomité Turneringskomité Kioskkomité Valgkomite (Aktiv) Valgkomite for fotballstyret kan oppnevnes av fotballstyret, og skal rapportere til fotballstyrets årsmøte. Valgkomiteen har ansvaret for å innstille navn på kandidater til verv som skal velges på fotballstyrets årsmøte. Turneringskomité (Aktiv) Komiteen kan oppnevnes av hvert gruppestyre og skal i så tilfelle bestå av medlemmer fra de ulike lagene i klubben. Gruppestyrene kan pålegge alle lag å stille med en representant. Komiteene skal planlegge, lede og gjennomføre klubbens egne turneringer som Minifestivalen, evt. jenteturnering, evt. andre tiltak. Kioskkomitè (Inaktiv) Komiteen kan oppnevnes av gruppestyrene og skal i så tilfelle bestå av medlemmer fra de ulike lagene i klubben. Kioskkomiteen har følgende oppgaver: Bestilling av varer til kiosken Oppsett av kioskvakter Materialforvalter Materialforvalter oppnevnes av gruppestyrene. Ansvar for oversikter over utstyr som tilhører Lisleby Fotballklubb Ansvarlig for klubbens utstyrslager Koordinere anskaffelser av utstyr i samarbeid med fotballstyret. 14

15 Trenerkoordinator Oppnevnes av fotballstyret. Trenerkoordinator skal være uavhengig og har følgende oppgaver: I samarbeid med fotballgruppas trenere: o Planlegge neste sesong lage årsplan o Følge opp årsplanen o Evaluere endt sesong o Lage oppsett for treningstider Følge opp treninger prioritet 7 12 år Se lagene i kamp prioritet 7 12 år Videreutvikle klubbens trenere ved å: o o o Arrangere månedlige trenerforum Arrangere kurs og seminarer Oppfordre til/sende trenere på kurs og lignende Lede trenerforum Koordinere fellestreninger prioritet 7 12 år Ansvar for keepertrening 7 12 år Trenerfaglig kontakt mot sone og bylag Innstille spillere til sone og bylag sammen med lagenes trenere Trenerfaglig ansvar ved oppstart av nye lag Delta på fotballgruppas fellesmøter Mulighet til å delta på fotballstyremøter Følge opp hospiteringsreglementet Bistå/hjelpe til på trening ved behov 7 12 år Være aktiv i planleggingen og gjennomføringen av en fotballskole pr. år (f.eks. 3 dager i vinterferien). Trenerkoordinator er et lønnet engasjement, i sin helhet betalt av Fredrikstad Idrettsråd. Pr er satsen kr , pr. år. Dommerkoordinator Oppnevnes av gruppestyrene. Dommerkoordinator skal: Tilrettelegge for rekruttering og utdanning av dommere. Oppsett av dommere i egne turneringer. Opplæring/informasjon til ledere og spillere om regler og retningslinjer. Skrive årsmelding angående dommervirksomheten i klubben. 15

16 ØKONOMI Regnskaps og revisjonsbestemmelser for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskapet skal: Gi et korrekt bilde av organisasjonens økonomi i regnskapsperioden. Vise økonomisk stilling ved regnskapsavslutningen. Dekke de ulike brukergruppers informasjonsbehov. Være spesifisert i henhold til Idrettens Standard Kontoplan. Være i samsvar med god regnskapsskikk. Regnskapsåret skal være 12 måneder. Regnskapsprinsippet skal følges. Inntekter skal registreres når de er opptjent (med opptjent menes at Idrettslaget har skaffet seg en reell og dokumenterbar fordring) og utgifter skal registreres når de er påløpt. Fordringer og gjeld skal fremkomme av balansen. Forsiktighetsprinsippet skal følges, hvilket bl.a innebærer at inntekter ikke skal bokføres før de er endelig fastslått. Grunnlag for kostnadsføring skal være originalbilag. Bilagsnummer må påføres alle bilag, og arkiveres i nummerrekkefølge. Det skal være klare forbindelser mellom bilag og regnskap. Det må være regler for attestasjon av bilagene. Regnskapet skal være à jour. Årsregnskapet skal utarbeides for gruppene, og samlet for hele idrettslaget. Årsmøtet skal fastsette årsregnskapet med underregnskaper, og disponere årets resultat. Bilagene skal oppbevares i 10 år. Se for øvrig heftet «Regnskaps og revisjonsbestemmelser for alle organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité» gjeldende fra vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar Kontoer Fotballgruppen har for tiden følgende kontoer: Fotballgruppa Fotballgruppa Fotballgruppa Telenor Xtra FFO Økonomiansvarlig, evt. sammen med leder for gruppen, disponerer kontoene. Nettbankavtale for betalingsformidling kan etableres for den enkelte økonomiansvarlige. Undergrupper og lag kan opprette egen konto hvis det er praktisk. 16

17 Økonomiske krav Alle medlemmer Klubben er avhengig av spillere/foresattes dugnadsinnsats for å drive klubben, i tillegg til betaling av medlemskontingent/treningsavgift og egenandeler ved turneringer. Medlemskontingent og treningsavgift Medlemskontingent fastsettes av hovedstyrets årsmøte. Treningsavgift fastsettes av gruppestyrenes årsmøter. Pr er medlemskontingent og treningsavgift satt til følgende: Medlemsavgift, passive/oppmenn/trenere kr. 150, Medlemsavgift, barn og ungdom kr. 200, Medlemsavgift, senior kr. 250, Treningsavgift 6 12 år kr. 1650, Treningsavgift 13 t.o.m. guttelag kr. 2000, Junior og senior kr. 2200, Budsjett Budsjett skal fremlegges årsmøtet i Lisleby Fotballklubb. Oppfølging skal skje halvårlig (senest 30. juni) og ved årets slutt overfor de enkelte gruppestyrene. Det enkelte lag disponerer ikke eget budsjett, men inngår i gruppestyrets budsjett som disponeres av gruppestyret. Dette vil til enhver tid bli bestemt av styret, og vil være tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Alle deler av forpliktelsene skal innfris, d.v.s.: Medlemskontingent/treningsavgift skal være betalt innen forfall, eller senest innen første seriekamp. Alle skal gis minst to muligheter til tidspunkt for hver type dugnad før beløp kreves innbetalt. Alternative dugnader kan være opp pussing og vedlikehold av eget anlegg. Spillere som ikke har overholdt sine forpliktelser har ikke rett/anledning til å delta i klubbens aktiviteter, og kan således bli strøket som medlem i klubben. Ved evt. ny innmelding må gamle krav gjøres opp. Medlemmer som har tillitsverv i klubben (lagledere etc.) ansees å gjøre sin dugnadsinnsats gjennom tillitsvervet, og er således fritatt for annen dugnad. 17

18 Rutiner tilknyttet medlemskontingent og treningsavgift for fotballgruppa FEBRUAR: Det respektive lags lagledere skal oppdatere / oversende lister med kontaktinfo på alle lagets spillere til fotballstyret senest 5. februar. Foreldre / foresatte vil motta en medlemskontingentgiro på e post eller i sin postkasse fra hovedstyret i Lisleby Fotballklubb senest 15. februar. Foreldre / foresatte vil på samme måte også motta en treningsavgiftgiro på e post fra fotballstyret senest 15. februar. MARS: Alle lagledere på alle årsenheter vil motta lagslister over hvem som har betalt både medlemskontingent og treningsavgift. Disse listene samordnes med totalt antall spillere som deltar i trening og i kamp. Det sendes ut purring på manglende innbetalt medlemsavgift og treningsavgift. APRIL: Foreldre/foresatte til spillere som ikke har betalt kontingent og / eller treningsavgift vil motta nok en purring. Spillere som er innmeldt i klubben inkluderes i betalingsrunden. Spillere som ikke har betalt kontingent og / eller treningsavgift før vil ikke kunne delta på Lisleby Fotballklubbs kamper serie og turneringsspill i vår og sommer sesongen. MAI: Alle lagledere på alle årsenheter vil motta lagslister over hvem som har betalt både medlemskontingent og treningsavgift. Disse listene samordnes med totalt antall spillere som deltar i trening og i kamp. JUNI: Foreldre/foresatte til spillere som ikke har betalt kontingent og / eller treningsavgift vil motta en purring. Spillere som er innmeldt i klubben inkluderes i betalingsrunden. Spillere som ikke har betalt kontingent og / eller treningsavgift før vil ikke kunne delta på Lisleby Fotballklubbs kamper serie og turneringsspill i høstsesongen. AUGUST: Alle lagledere oppdaterer / oversender lister med kontaktinfo vedr. alle spillere på respektive lag til fotballstyret innen 20. august. Alle lagledere på alle årsenheter vil motta lagslister over hvem som har betalt både medlemskontingent og treningsavgift. Disse listene samordnes med totalt antall spillere som deltar i trening og i kamp. Siste purring sendes ut. 18

19 Betalingsevne og betalingsvilje. Det oppfordres til å overholde betalingsfrister. Foreldre / foresatte som sliter med betalingsevne, kan dele opp treningsavgiften i flere deler og oppfordres evt. til å benytte seg av økonomiske støtteordninger. Mht. slike ordninger henviser vi til NAV systemet. Hva går pengene til? Treningsavgiften går uavkortet til direkte og indirekte aktivitet: Anlegg, Sentralidrettsanlegget, Lislebyhallen og klubbhus. Oppgradering av klubbhuset. Innkjøp av ulike type vedlikeholdsutstyr. Den dekker i tillegg serieavgifter, forsikring, turneringer. Subsidiering av påmeldingsavgift. Treningsavgiften går i tillegg til innkjøp av drakter, utstyr og subsidiering av spillerutstyr. Gjennomføring av utviklingstreninger og lørdagstrening slik at disse er åpne og gratis for alle. Utdanningstiltak, herunder klubbutvikling, dommer og trenerutdanning Dugnadstiltak rekrutteres ujevnt mht. representasjon fra lag og foreldre/foresatte. Betalingsoppfordring sendes registrerte medlemmer i løpet av februar med betalingsfrist 1.mars. Medlemmer som ikke har betalt innen forfall og purringer, har ingen rett til å trene eller spille kamper. Dugnader/sponsorinntekter Alle medlemmer m/foresatte skal primært arbeide for å skaffe inntekter til Lisleby Fotballklubb og/eller direkte til det enkelte lag. Lagene plikter å delta på dugnader som arrangeres av klubbledelsen. Lag som på eget initiativ skaffer dugnader eller sponsorinntekter skal sette inntektene inn på konto i Lisleby Fotballklubb. Tiden lagene bruker på egne dugnader kommer i tillegg til dugnadsarbeid som pålegges av klubbledelsen. Følgende dugnader er pålagte i 2014: Loddsalg Salg av CD Hjelpe til i forbindelse med tivoli Hjelpe til i forbindelse med Minifestivalen Kontrakter med økonomisk innhold Alle kontrakter som omfatter klubbens økonomi skal framlegges av gruppestyrene, for hovedstyret før kontrakt evt. signeres. 19

20 KIOSKEN PÅ SENTRALIDRETTSANLEGGET Kioskvakt er en viktig dugnad Lisleby Fotballklubb håper at aktive, foresatte og motstandere setter pris på at vi har åpen kiosk det å ha muligheten til å kjøpe kaffe og nystekt vaffel bidrar til god stemning og bedre miljø på anlegget. Vi håper derfor også at alle føler et eierskap i denne dugnaden og tar et ansvar for at kiosken holdes åpen i de åpningstider som er bestemt. Kiosken er en svært viktig økonomisk dugnad for klubben. Åpning av kiosken Ved åpning av kiosken: Pølsekoker o Sett på pølsekoker, kontakten er under kokeren. o Hell på to kaffekanner med vann. o Legg i tre pølser av gangen. Det tar kun et par minutter å varme pølser. Kaffetrakter o Sett på kaffetrakter. o Det skal tilsettes 1 kopp med kaffe for hver kanne man koker. Vaffeljern o Sett på vaffeljern. o Sjekk om det er ferdigblandet vaffelrøre i kjøleskapet før det evt. lages ny. o Stek kun 5 6 plater av gangen. Lås opp gitter foran vinduer. Sett ut sjokolade, sennep, ketchup og syltetøy som står i kjøleskapet. Skriv inn kassabeholdningen i boka. Det skal være kr ,. Salg i kiosken Kioskvakter betaler for det man tar ut av kiosken (kaffe, pølser, vafler etc.). Hovedregelen er at alle varer skal betales kontant. Dersom tillitsvalgt for lag skal ta ut varer, skal alt registreres i boka med pris og underskrives av tillitsvalgt umiddelbart. Dersom det et lite salg i kiosken, er det ofte lønnsomt å ta med en kaffekanne, noen kopper og litt sjokolade rundt på anlegget for å øke salget under kamper. Med to kioskvakter tilstede burde dette være gjennomførbart. Stenging av kiosken Ved stenging av kiosken: Pølsekoker o Dra ut kontakten til pølsekoker. o Åpne tappekran for vannet. 20

21 o Pass på at det står en bøtte under. o Få alt vannet ut og tørk godt av. o Steng tappekran. Kaffetrakter o Slå av kaffetrakter. o Skyll kaffekanne. o Dra ut stikkontakten. Sett sjokolade, sennep, ketchup og syltetøy inn i kjøleskapet. Fyll opp brus i kjøleskapene. Sett på gitter og lås dem fast. Tøm søppel både ute og inne. Vas benker, bord og gulv. Tell opp kassen. Kr , skal være i kassen, resten legges i konvolutt og leveres til kioskansvarlig. Dagens salg skrives opp ved siden av kassabeholdningen i boka og underskrives. Lås kiosken. Lever kassa og nøkler til nestemann på lista. 21

22 KLUBBHUSET OG ANDRE PRAKTISKE OPPLYSNINGER Hemsen, Garasjen og garderober Klubbhuset eies av Fredrikstad kommune og leies av Lisleby Fotballklubb. Lån av Hemsen og Garasjen gjøres ved å skrive seg på kalender som henger på anslagstavla i gangen. Det oppfordres til at de forskjellige oppmenn/lagledere benytter Hemsen og Garasjen til alle arrangement rundt laget. Lokalene kan også benyttes til treningssamlinger over en helg o.l. Husk å reservere huset i god tid! Utleie av Hemsen og Garasjen til aktiviteter i privat regi skal gå gjennom hovedstyret. Leiepriser, Hemsen og Garasjen Priser gjennomgås og eventuelle justeringer gjøres en gang i året av hovedstyret. Nye priser gjelder fra og med januar. Gjeldende priser Medlemmer Andre Mandag torsdag Kr. 500, Kr. 1000, Fredag/Helg/helgedager Kr 1.000, Kr , Prisen inkluderer utvask. Interne bestemmelser Alle arrangementer gruppene arrangerer til inntekt for laget samt klubbmøter er gratis. Bruken reguleres og styres av hovedstyret. Garderober Det anbefales at ungdomslagene benytter garderobene i forbindelse med hjemmekamper og alle treninger. Garderobene kan være et viktig samlingssted for meldinger til spillerne, i tillegg til at det er et viktig sosialt samlingssted. Alle lag skal rydde garderobene etter seg. Nøkler til garderobene på Sentralidrettsanlegget kan lånes i kiosken og skal leveres tilbake etter bruk. Vi har også spiller og dommergarderober i kjelleren. Planer, målsetting, utdanning og krav Klubbens strategi, målsettinger og handlingsplaner utarbeides av gruppestyrene. Årlig handlingsplan skal utarbeides av den enkelte gruppe og danne grunnlaget for klubbens totalbudsjett. Sportslige planer og målsettinger Basert på planene i undergruppene, setter oppmann/lagleder opp planer og målsettinger (sportslig og sosialt) for sesongen, og gjennomgår disse med spillerne og foresatte. Miljømessige planer og målsettinger Hovedmålet er å etablere et trygt og godt sosialt miljø som holder barna borte fra og forebygger negative aktiviteter. Hvert lag skal ha flere sosiale aktiviteter med spillerne, helst supplert med aktiviteter sammen med foresatte. 22