K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K I T H. Ebrev. Elektronisk utsending av brev FOR HELSE OG VELFERD.. INFORMASJONSTEKNOLOGI"

Transkript

1 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. Ebrev Elektronisk utsending av brev VERSJON 1.0 Status: Til utprøving KITH-rapport 1020:2010

2 KITH-rapport TITTEL Ebrev Elektronisk utsending av brev Versjon 1.0 Status: Til utprøving Postadresse Sukkerhuset N-7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15 Telefon Forfatter(e): Espen Stranger Seland Oppdragsgiver(e): Nav Drift og Utvikling Telefaks e-post Foretaksnummer ISBN Dato Antall sider Kvalitetssikret av Gradering Godkjent av: Åpen Tom Christensen Rapportnr: 1020:2010 Sammendrag Dokumentet beskriver hvordan brev i form av PDF skal sendes elektronisk ved bruk av hodemeldingen. Metoden er egnet for å erstatte vanlige brev som tradisjonelt blir sendt som papir som post. Dokumentet inneholder noen uavklarte punkter som vil bli satt fast under utprøving mellom Nav og leverandører.

3 3 Ebrev Innhold 1 Dokumenthistorie Innledning Bruksområder Om dette dokumentet Teknisk beskrivelse Hodemelding PDF Bruk av base64-koding i hodemeldingen Referanser... 9

4 4 Ebrev 1 Dokumenthistorie Dato Dokument versjon 0.1 opprettet Detaljer Dokument versjon 1.0 opprettet

5 5 Ebrev 2 Innledning Dette kapitlet gir en kort beskrivelse av dokumentet og dokumentets bruksområder. 2.1 Bruksområder Dokumentet beskriver hvordan brev i form av PDF skal sendes elektronisk ved bruk av hodemeldingen. Metoden er egnet for å erstatte vanlige brev som tradisjonelt blir sendt som papir som post. 2.2 Om dette dokumentet Dokumentet er myntet på leverandører og it-personell som skal implementere meldingen. Dokumentet inneholder mye tekniske detaljer som kun er relevant for de som skal implementere meldingen.

6 6 Ebrev 3 Teknisk beskrivelse 3.1 Hodemelding Spesifikasjonen av hodemeldingen må leses og forstås av de som skal implementere de meldingene som er spesifisert i dette dokumentet. Dette kapittelet spesifiserer hvilke felter som skal plasseres i hodemeldingen og hvor disse skal plasseres. I tillegg til elementene nevnt under må alle obligatoriske klasser og dataelementer spesifisert i hodemeldingen (2), være med i meldingsinstansene. Meldingsinformasjon fylles ut som beskrevet i Standard for hodemelding. Meldingstype skal være EBREV fra kodeverk 8279 Meldingens funksjon. Kodeverk finnes i metadatakatalogen Volven. Eksempel: <Type V="EBREV" DN="Elektronisk brev" /> Avsender fylles ut som beskrevet i Standard for hodemelding. Minimumskravet for avsenderinformasjon i hodemeldingen er: MsgHead/MsgInfo/Sender/Organisation/OrganisationName MsgHead/MsgInfo/Sender/Organisation/Ident Tilsvarende krav for Mottaker: MsgHead/MsgInfo/Receiver/Organisation/OrganisationName MsgHead/MsgInfo/Receiver/Organisation/Ident Informasjon om Pasient fylles ut som beskrevet i Standard for hodemeldingen hvis sendingen gjelder en spesiell pasient. Hvis det er informasjon som ikke er knyttet til pasient, skal ikke informasjon om pasienten fylles ut. Minimumskravet for utfylling er: Navn Navn Element MsgHead/MsgInfo/Patient/FamilyName MsgHead/MsgInfo/Patient/MiddleName (etter behov) MsgHead/MsgInfo/Patient/GivenName Dokument skal inneholde innholdsbeskrivelse (ContentDescription), som beskriver hva brevet er. Eksempelvis Vedtaksbrev, Informasjonssak fra Nav etc. Innholdskategori (ContentCategory) skal benytte følgende kodeverdier: I F B Til informasjon Brevet kan f.eks lagres pasientjournal automatisk uten at legen behøver gjøre noe. Forespørsel Det forventes svar fra mottaker. Brev Det forventes at brevet skal behandles av mottager, men kan ikke avgjøre om det er en direkte forespørsel.

7 7 Ebrev Dersom innholdskategori ikke er utfylt forventes at brevet leses av mottager (Brev) For utfylling av Referanse, se under. Signatur skal ikke benyttes. 3.2 PDF PDF (Portable Document Format) er et åpent format som egner seg spesielt for distribusjon av tekstdokumenter for publisering. Følgende PDF-versjoner kan benyttes: PDF , PDF 1.7 (ISO ) eller PDF/A (ISO ) ved utveksling av dokumenter beregnet for lesing (1). Følgende elementer Referanse i hodemeldingen skal benyttes: type dokument (Document/RefDoc/MsgType): Kodeverket Type dokumentreferanse (OID=8114). Verdi skal alltid være V som er Vedlegg. Mimetype (Document/RefDoc/MimeType): Bruk korrekt type for det binære vedlegget, eksempelvis application/pdf, image/jpeg, video/mp4 osv. Den enkelte meldingstype vil bestemme hvilke typer binære vedlegg som er lovlige. For Ebrev er det kun application/pdf som er lovlig. Betegnelse (Document/RefDoc/Description): Kort beskrivelse av innholdet, eksempelvis Brev. Eksempel: <Document> <RefDoc> <MsgType V="A" DN="Vedlegg"/> <MimeType>application/pdf</MimeType> <Description>Svar på individuell søknad</description> <Content> <Base64Container xsi:schemalocation="http://www.kith.no/xmlstds/base64container kith-base64.xsd" xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/base64container" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance">pd94bwwgdmvyc2lvbj0ims4wiiblbmnvzgluzz0ivvrgltgipz4ncjxnc2dizwfkihhtbg5zpsjo (...) dhrwoi8vd3d3lmtpdggubm8veg1sc3rkcy9tc2dozwfklziwmdytmdutmjqiihhtbg5zomrzpsjo c2thbcb25njlig1lzcatlt4ncjwvtxnnsgvhzd4ncg==</base64container> </Content> </RefDoc> </Document> For innhold (Content), se under. 3.3 Bruk av base64-koding i hodemeldingen Vedlegg (PDF) skal ligge inline i hodemeldingen i elementet Content. Beskrivelsen er hentet fra notatet Bruk av base64-koding i hodemeldingen (3) Content-elementet i hodemeldingen er beregnet på XML som er strict, noe som betyr at innholdet må valideres korrekt mot en oppgitt XSD. For å løse dette er det laget en XSD som i prinsippet en konteiner for base64-kodet innhold. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <!-- Base64Container v KITH Skjema for å benytte base64-kodet innhold i Document/Content-elementet i Hodemeldingen.

8 8 Ebrev --> <xs:schema xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/base64container" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/xmlschema" targetnamespace="http://www.kith.no/xmlstds/base64container" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <xs:element name="base64container"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:extension base="xs:base64binary"/> </xs:simplecontent> </xs:complextype> </xs:element> </xs:schema> 3.4 XML-eksempel <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <MsgHead xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/ " xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://www.kith.no/xmlstds/msghead/ MsgHead-v1_2.xsd"> <MsgInfo> <Type V="EBREV" DN="Elektronisk brev"/> <MIGversion>v </MIGversion> <GenDate> T19:21:12</GenDate> <MsgId>3c e97b-11de-8a c9a66</MsgId> <Sender> <Organisation> <OrganisationName>Nav Drift og Utvikling</OrganisationName> <Ident> <Id> </Id> <TypeId S=" " V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/> </Ident> </Organisation> </Sender> <Receiver> <Organisation> <OrganisationName>Kattskinnet legesenter</organisationname> <Ident> <Id> </Id> <TypeId S=" " V="ENH" DN="Organisasjonsnummeret i Enhetsregister"/> </Ident> <HealthcareProfessional> <FamilyName>Koman</FamilyName> <GivenName>Magnar</GivenName> <Ident> <Id> </Id> <TypeId S=" " V="HPR" DN="HPR-nummer"/> </Ident> </HealthcareProfessional> </Organisation> </Receiver> </MsgInfo> <Document> <ContentDescription>Informasjonsbrev fra Nav</ContentDescription> <RefDoc> <MsgType V="A" DN="Vedlegg"/> <MimeType>application/pdf</MimeType> <Description>Brev</Description> <Content> <Base64Container xsi:schemalocation="http://www.kith.no/xmlstds/base64container kith-base64.xsd" xmlns="http://www.kith.no/xmlstds/base64container" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschemainstance">pd94bwwgdmvyc2lvbj0ims4wiiblbmnvzgluzz0ivvrgltgipz4ncjxnc2dizwfkihhtbg5zpsjo dhrwoi8vd3d3lmtpdggubm8veg1sc3rkcy9tc2dozwfklziwmdytmdutmjqiihhtbg5zomrzpsjo awrkzww+dqojcqkjctxpchbkyxrlcnrgzxn0pjiwmdgtmdktmtdumtm6mji6mde8l09wcgrhdgvy dezlc3q+dqojcqkjpc9szxnlchq+dqojcqk8l0nvbnrlbnq+dqojctwvumvmrg9jpg0kctwvrg9j dw1lbnq+dqojpcetlsa8zhm6u2lnbmf0dxjlpiblcib1dgvsyxr0igkgzwtzzw1wbgv0lcbtzw4g c2thbcb25njlig1lzcatlt4ncjwvtxnnsgvhzd4ncg==</base64container> </Content> </RefDoc> </Document> </MsgHead>

9 9 Ebrev 4 Referanser 1. FAD. Referansekatalogen versjon 2, kap Utveksling av dokumenter som vedlegg til e-post fra statlige virksomheter til innbyggere/næringsliv. 2. KITH. R01/06 Standard for hodemelding, versjon 1.2. s.l. : KITH, ISBN Seland, Espen Stranger. Bruk av base64-koding i hodemeldingen. s.l. : KITH, Volven. [Internett] KITH.

Vedlegg til meldinger

Vedlegg til meldinger Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger TEKNISK SPESIFIKASJON VERSJON 2.0 13.5.2011 KITH-rapport 1036 : 2011 KITH-rapport TITTEL Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger Forfatter Espen Stranger

Detaljer

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger

Forslag til nasjonal standard for sending av vedlegg til nasjonale XML-meldinger Høringsnotat Til Brukere av KITH-meldinger Fra KITH v/espen Stranger Seland, Anita Lorck Bjørgen m. fl. Dato 03.09.2010 Status Til høring frist for tilbakemeldinger er 27.09.2010 Forslag til nasjonal standard

Detaljer

Bruk av base64-koding i hodemeldingen

Bruk av base64-koding i hodemeldingen NOTAT Til eresept-programmet og andre brukere av hodemeldingen Fra Espen Stranger Seland, KITH Dato 3.7.2006 Bruk av base64-koding i hodemeldingen Dette notatet beskriver hvordan vedlegg skal inkluderes

Detaljer

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010

Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse HIS 1022:2010 HIS 1022:2010.. Forespørsel om fastlege Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Forespørsel om

Detaljer

Forespørsel og svar om egenandel

Forespørsel og svar om egenandel .. Forespørsel og svar om egenandel Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.1 Status: Til utprøving 6. oktober 2010 KITH-rapport 1024:2010 Innhold 1 Dokumenthistorie... 3 2 Innledning...

Detaljer

Innrapportering av trekk til NAV

Innrapportering av trekk til NAV .. Innrapportering av trekk til NAV XML meldingsbeskrivelse VERSJON 1.0 7. april 2010 Sist oppdatert: 2. februar 2012 Innhold Innrapportering av trekk til NAV... i XML meldingsbeskrivelse... i 1 Dokumenthistorie...

Detaljer

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M02 Individuell søknad om refusjon til HELFO og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

K I T H. eresept M Referansenummer. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 19/08

K I T H. eresept M Referansenummer. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving KITH-rapport 19/08 K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M04.1-2 Referansenummer Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.5.2010 KITH-rapport 19/08 2 M04.1-2

Detaljer

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD..

K I T H. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse. VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.7.2010 KITH-rapport 14/08 FOR HELSE OG VELFERD.. K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept - M09.1 Forespørsel om tilgjengelige resepter på pasient, M09.2 Reseptliste, M09.3 Forespørsel om nedlasting av resept og M09.4 Nedlasting av

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M02 Individuell søknad. og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M02 Individuell søknad om refusjon til HELFO og M12 Søknadssvar - Individuell søknad om refusjon til HELFO Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Detaljer

HIS 1036:2011. Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger. endret KITH 21/08:2012

HIS 1036:2011. Elektronisk samhandling Vedlegg til meldinger. endret KITH 21/08:2012 HIS 1036:2011.. Elektronisk samhandling Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Teknisk Sist spesifikasjon endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Publikasjonens tittel: Elektronisk samhandling Teknisk standard

Detaljer

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering

Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering Meldingsversjon: 1.0 Akseptansetest av sending og mottak Applikasjonskvittering 2 Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk 3 2. Akseptansetest

Detaljer

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi

Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Medisinsk biokjemi Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Meldingsversjon: versjon 1.4, datert 20.05.2005 2 Akseptansetest av mottak Rekvirering av medisinske tjenester Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk...

Detaljer

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad

Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Akseptansetest for mottak av PLO-meldingen: Helseopplysninger ved søknad Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0

Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Tilbakemelding om feil i mottatt melding v1.0 Opprinnelig dokumenttittel: Avviksmelding Profil av Standard for dialogmelding v1.0 (HIS 80603:2006) Inkluderer presiseringer og oversikt over kjente feil

Detaljer

K I T H. eresept M26 Oppslag i fastlegeregister. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

K I T H. eresept M26 Oppslag i fastlegeregister. Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD.. eresept M26 Oppslag i fastlegeregister Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse VERSJON 2.4 Status: Til utprøving 1.5.2010 KITH-rapport 17/08 KITH-rapport

Detaljer

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud

Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Akseptansetest for mottak PLO-meldingen: Orientering om tjenestetilbud Meldingsversjon: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten, versjon 1.5, datert 30.06.2009 2 Akseptansetest

Detaljer