ANHERRE SAN1K0%10N^ ^ ^ ^^^^ Arw. Det søkes om tilskudd til restaurering/bevaring av Kirkegt 66 A/B (Fenka og den gamle brannstasion).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANHERRE SAN1K0%10N^ ^ ^ ^^^^ Arw. Det søkes om tilskudd til restaurering/bevaring av Kirkegt 66 A/B (Fenka og den gamle brannstasion)."

Transkript

1 ANHERRE SAN1K0%10N^ ^ ^ ^^^^ Arw Galleri Fenka Mustapha og Elisabeth Ben Riala Kirkegt Levanger Innherred Samkommune Plan - og byggesak Postboks 130, 7601 Levanger. Inderøy SØKNAD OM TILSKUDD FRA RESTUARERINGSFONDET. Det søkes om tilskudd til restaurering/bevaring av Kirkegt 66 A/B (Fenka og den gamle brannstasion). Fenka: Undertegnede kjøpte begge bygningene fra Levanger kommune i 2006, og vi har i denne perioden utført et betydelig restaureringsarbeid på Fenka. 1. og 2. etasje er ferdig restaurert så nært opp til det opprinnelige bygget som mulig. Som dere vet var huset i en slik forfatning da vi overtok det at det var umulig å bruke alle de originale bygningsmaterialene (Vedlegg 1 ). Utvendig har vi kun byttet ut murstein der det har vært absolutt nødvendig. Innvendig er det brukt materiale tilpasset husets alder og opprinnelige stil. Fenka er et unikt bygg i Nord-Trøndelag, kanskje også på landsbasis. (Se vedlegg 2). Både på grunn av at cellene fra det gamle fengselet er intakte, og pga byggets arkitektoniske utforming, alder og historie. Fenka er den eneste gjenværende bygningen med denne byggeskikk og fasade i Levanger sentrum, og bygningen er verneverdig, men ikke fredet. Det eneste som vi er pålagt å beholde en celle, men vi har valgt å beholde alle. Innvendig ombygging og/eller modernisering og ytre vedlikehold samt tilpasninger skal være basert på bygningens prinsipper. Dette har vært retningsgivende for alt vårt gjennomførte og planlagte arbeid med bevaring av Fenka. I dag framstår Fenka som en bygning restaurertmed omhu og respekt for byggets særpreg. Første etasje inneholder kunstverk fra faste utstillere, lokale og regionale, i tillegg til et glassverksted. De gamle cellene inneholder alt fra klesdesign til porselen. Andre etasje inneholder skiftende utstillinger. I tillegg er det gjort rom for et kjøkken. Et kjøkken gjør at Galleri Fenka vil kunne brukes til flere aktiviteter enn utstillings-og salgslokale for kunst. Vi har f.eks fått henvendelse fra musikere som Ønsker å bruke Fenka som konsertlokale, vi har hatt besøk av barnehager og skoler, og organisasjoner har hatt møter der. Galleri Fenka kan med andre ord utvikles til et flerbrukshus for Levangers innbyggere. Når det gjelder bakgården er den belagt med ny belegningsstein, det er anlagt blomsterbed og plantet trær. Det er videre satt ut bord og stoler både inne og ute, slik at gjester kan kombinere et besøk i galleriet med en pause. Vi serverer kaffe og noe å bite i, og merker en klar økning av folk i alle

2 aldre som velger å legge kafebesøket til Galleri Fenka, både på lørdag og andre dager. Galleri Fenka har med andre ord blitt et samlingssted for flere av Levangers innbyggere i tillegg til tilreisende fra tilliggende kommuner. Vi får flere tilbakemeldinger om at det ikke bare er kunstverkene, men også byggets unike atmosfære som trekker folk. Vi mener derfor at vår visjon om å gjenreise Fenka, så langt har vært en suksess. Dette er gjennomført av restaurering av Fenka Ute: Steinlegging, beplanting, trapper og smijernsport til bakgården. Restaurert 2 yttervegger. Fuging, bytting av stein, murpuss. Tak og blikkenslagerarbeid Inne: Revet og fjernet gammel murpuss, treverk som var soppangrepet og gammel isolasjon. Deretter ble huset behandlet for å fjerne soppsporer etter mange år med vannlekkasjer. Isolert der det har vært mulig, men restaurert ytterveggene til opprinnelig stand Skiftet eller pusset opp vinduer tilbake til opprinnelig stil. Nytt strømmopplegg Nytt vann og kloakkopplegg Reparert murpiper tilbake til opprinnelig stand Skiftet innvendig tak og lister. Listene er spesiallaget etter gamle maler. Nytt gulv (nytt materiale, men så nært opp til opprinnelig stil som mulig) Restaurert alle vegger i 1. og 2 etg. Nytt kjøkken i 2.etg Nytt toalett i kjeller (der innsatte tidligere hadde sitt avtrede) Pusset, reparert og behandlet alle gamle dører i 1. og 2 etg. Nye, tilpassede dører der det manglet. Dette gjenstår av restaurering av Fenka: Reparering, pussing og behandling av yttervegg mot sør. Rengjøring og pussing av vegg bak inngangspartiet (mot gamle brannstasjon). Restaurering 3. etg. Fullføre restaurering av kasjott/kjeller SØknaden omhandler: 1. Restaurering av yttervegg mot sør (skal utføres), sum kr ,-: (Vedlegg nr. 3) Sørveggen er pusset med murpuss. Den er i dag i dårlig stand. Når ungdomsklubben brukte huset ble det gravet en inngang til kjeller her. Det og fuktskader er kanskje årsaken til sprekkdannelser i veggen. Det er flere sprekker i veggen og murpussen har skalet av i store flak. Hele veggen må pusses opp. Hittil har vi kun tettet de største sprekkene og byttet vinduer på veggen. RG prosjekt laget i 2003 en tilstandsrapport om Fenka. Vi har tatt utgangspunkt i denne ved kostnadsberegningene. Se rapporten s. 5 og 6 punkt 231. (Vedlegg nr. 1) Kostnadsberegning : kr ; Ben Riala Glasskunst.

3 2. RengjØring og pussing av vegg bak inngangspartiet (skal utføres), sum kr ,-: (Vedlegg nr. 4) Videre er det nødvendig å pusse opp ytre vegg mot den gamle brannstasjonen. Som det kommer frem av bildene, er veggen dekket av grafitti og murpussen er skadet. Tiltak: Spesialrengjøring og etterbehandling, restaurering av fugene, pussing av grunnmur og ny ytterdør. Kostnadsoverslag : kr Vinduer og lister (er utført), sum kr ,-: Det var behov for å skifte ut alle cellevinduene, 9 stk (4 i 1. etg; celler, og 5 i kasjotten /kjeller). Vinduene er laget av Brenne Snekkeri, Skogn (bestilt gjennom Byggmaker). 16 av de gamle vinduene er bevarte. Disse måtte skrapes, rettes og males. Tetningslister, hasper og glass måtte skiftes ut. Resterende vinduer måtte skiftes ut, og er spesiallaga ved Snekkeriet på Verdal. Ettersom det ikke er standardmål, er vinduene laget for hånd. Glassrutene er også skjært etter mål. Vinduene er laget i kjerneved og etter mal av gamle vinduer. Det er brukt samme beslag og hasper som de som var i bygget da vi overtok. Alle lister er spesialbestilt og tilskåret ved Sjøenget Sagbruk, Ekne, for i størst mulig grad å bevare byggets autentiske preg. Det ble tatt med gamle lister som mal for å få laget de nye i samme profil. Pris nye vinduer (vedlegg nr. 5) ; Maling nye vinduer: 8.000,- Pris nye lister (vedlegg nr.6) ,- Arbeid montering og puss av mur rundt vindu: ,- Restaurering gamle vinduer: ,- Sum: ,- Kostnadsberegning : kr ,- 4. Fullføring av restaurering kasjotten i kjeller. Kasjottene i kjelleren er autentiske og vi Ønsker å bevare dem i sin opprinnelige stil. Som det framgår fra bildene i vedlegget, var alle cellene i dårlig forfatning. De var malt med mange lag maling som ikke kunne puste. Det var skadelig for veggene som inneholdte mye kalk og vi måtte derfor fjerne gammel maling, og deretter legge på ny kalkpuss. Det hadde vært flere vannlekkasjer og det var store forekomster av sopp. Hele vann- og kloakkopplegget måtte skiftes. Gipsplater måtte rives og skiftes pga. soppsporer. Reisverk av tre ble grundig behandlet og renset flere ganger, før avfukting. Det er heldigvis noen dører som er delvis intakte. Disse skal pusses opp, men det er nødvendig med nye beslag. Disse beslagene må spesiallages. Videre må det kjøpes nye dører der det mangler. Disse skal selvfølgelig være i opprinnelig stil og må derfor spesiallages. Antatt kostnad pr dør er kr ,- (se vedlagte bilder). Utført. sum kr : Ny ytterdør 7.000; Riving av murpuss/skraping av maling (80t x 200,-) ,- Kundetoalett, vann, kloakk: ,-

4 Tak 158 m2, panel, maling og arbeid ,- Trapp, pussing, maling 7.000,- Strøm ,- Golv, oppretting, flis, flislegging (158m2 x 400,-) ,- Sum: ,- Skal utføres. sum kr : Skraping, reparering og behandling av opprinnelige dører, 5 stk (60 t x 200,-) ,- Spesiallaget dører 2 stk ,- Vegger, gang og 6 celler -maling og arbeid ,- Sum: ; Kostnadsberegning, ikke utført arbeid : kr ; Totalkostnad: kr ,- Brannstasjonen: Det store antallet besøkende og ikke minst antall gjester som velger å kombinere galleribesøket med en kopp kaffe, har styrket oss i troen på å innrede 1. etg. i den gamle brannstasjonen med tanke på kunstkafe. For at denne planen skal kunne realiseres, er det nødvendig å sikre bygget mot videre forfall. Det er nødvendig å skifte utvendig tak og vi ønsker å restaurere taket tilbake til opprinnelig standard (se vedlagte bilder). Det er sendt søknad til kommunen for tillatelse til endring av fasade mot Kirkegt. Søknaden er fortsatt under behandling. Endringen omfatter fjerning av portene som var nødvendige for at brannbiler kunne komme inn og ut av bygningen, til en ny fasade. En slik endring vil være med å gjøre bygningen bedre egnet til kafedrift. Vi samarbeider med en lokal arkitekt for å tilrettelegge bygningen til slik drift. Den gamle brannstasjonen ble ombygd i Den ble da påbygd i begge retninger med en trafostasjon mot nord og ekstra garasje mot sør. Bygget fremstår derfor som et 50- tallshus og det er en utfordring å få en helhetlig byggestil på hele prosjektet. Tegninger er sendt Levanger kommune i forbindelse med søknad om godkjenning av fasadeendring. Dette er gjennomført av restaurering av Den gamle brannstasjonen Pusset opp uteområdet Arkitekttegninger Skiftet vinduer i 2. etg. Delvis restaurering av 2. etg. Dette gjenstår av restaurering av Den gamle brannstasjonen Tak Vinduer 1. etg. Inngangsparti mot Kirkegt.

5 Inngangsparti mot bakgården på Fenka Fasade - pussing og maling 1. etg. Helrestaurering og omgjøring til kunstkafe Nytt el-opplegg Nytt vann og avløpssystem Kjeller -toaletter og arbeidsrom FerdiggjØrelse av 2.etg. Strøm, rør, golv, lister, maling kjøkkeninnredninger. Søknaden gjelder tilskudd til: 1. Tak (skal utføres), sum kr ,-: Brannstasjon har 195 m2 grunnflate. Det er flere lekkasjer fra taket og behov for helrestaurering. Taket er todelt Deler av taket mot sør er av dråpeskifer, mens mot nord eternitt. Se vedlegg nr. All stein må ned, reparere undertak. Eternitt må fjernes og behandles som spesialavfall. Skifting av skadet stein og rengjøring av gammel stein. Legging av tak. Ny dråpeskifer koster kr. 700,- pr m2, men vi håper å kunne kjøpe brukt til ca. kr. 400 pr m2. Vi regner med behov for ca. 100 m2 stein. Tak, dråpeskifer 100m2 x 400,-: ; Tak, fjerning av spesialavfall og materialer: ,- kr. 1000,- per m2 Sum: ,- 2. Fasadeendring (skal utføres), sum kr ,-: Fjerning av porter, samt murarbeid: ,- Nye vinduer 1. etg. 2 store og 1 mindre ,- Dør - inngangspartiet mot Kirkegt ,- 3 nye ytterdører mot Fenka / bakgården å 7000, ; Pussing og maling av yttervegger er anslått til ; Sum ,- Det er allerde skiftet 17 vinduer i 2. etasje. Dette er en prisantydning. Søknaden om fasade endring er til behandling og derfor har vi ventet med å få presise prisoverslag. Vi har så langt hatt mange oppslag i lokale og regionale media. Galleri Fenka er også foreslått til Adresseavisens byggeskikkpris. Galleriet har åpnet to utstillinger med store besøkstall og bred pressedekning. Lokale kunstnere har fått et galleri for å presentere og selge egen kunst. Og ikke minst har Levanger og andre kommuners innbyggere fått et galleri å besøke. Selv om galleriet primært skal være et galleri for lokale kunstnere ønsker vi etter hvert å kunne tilby besøkende utstillinger med kunstnere også fra andre deler av landet. Etter hvert håper vi også på å kunne tilby nordisk og internasjonal kunst. Vi håper derfor at Galleri Fenka vil være et positivt tilskudd til Levanger kommune både når det gjelder å trekke besøkende til kommunen og til kommunens deltakelse i Cita Slow. Erfaringene så langt tilsier at det er grunnlag for Galleri Fenka i dagens format, og vi har også grunn til å tro at det er et utviklingspotensiale. For å kunne opprettholde dagens tilbud, og utvide kunstutstillingene med nasjonale kunstnere og i tillegg etablere en kafe tilpasset gjestenes behov, er det nødvendig å fullføre bevaringen av Fenka og den gamle brannstasjonen. Ben Riala Glasskunst.

6 Vi håper derfor på en positiv behandling av søknaden og vil understreke at ethvert bidrag vil være til hjelp i arbeidet med å nå målet som Nord -Trøndelags mest spennende galleri. Elisabeth Ben Riala Musta ha Ben Riala. Vedlegg 1 : RG-prosjekt, kostnadsoverslag datert Vedlegg 2 : Vernevurdering v/fylkeskonservator Kolbein Dahle, datert Vedlegg 3 : Bilder "Fenka sørvegg". Vedlegg 4: Bilder av vegg mot gamle brannstasjon. Vedlgge 5 : kopi av faktura Vedlegg 6 : kopi av faktura