Kongsberg Frivilligsentral

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsberg Frivilligsentral"

Transkript

1 Kongsberg Frivilligsentral Årsrapport 2012 Godkjent av av Årsmøtet

2 VISJON OG VERDIER Frivilligsentralen er en møteplass og et bindeledd mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige for utveksling av ubetalte tjenester. Frivilligsentralen bygger på gjensidighet og respekt for mennesker uansett kjønn, religion, nasjonalitet, fysiske, sosiale eller økonomiske forhold. 1. HOVEDMÅL : Frivilligsentralen skal være en aktiv formidler av frivillig innsats i hele kommunen og et møtested for mennesker i nærmiljøet. Denne hjelpen skal være et supplement til offentlig bistand. DELMÅL : Kongsberg Frivilligsentral skal arbeide for å bli en nærmiljøsentral med delmål jfr. Institutt for samfunnsforsknings rapport 2008:11, «Alle til lags» av Line Dugstad og Håkon Lorentzen. * er lokalt forankret i aktiviteter og eierskap FVS arbeider sammen med lokale organisasjoner, jfr. rappoertens punkt 3.0, som er ett eksempel på dette. * fokuserer på sosialt integrerende aktiviteter fremfor hjelpetjenester Hovedfokus til FVS er å etablere nye møteplasser for alle, som et eks. merking av løyper og stier. Jfr. Også FVS visjon. * formidler brukere og frivillige til andre lokale aktører på frivillig feltet, selv om intern formidling kan være en del av virksomheten FVS videreformidler frivillige til Røde Kors flyktningeguide, leksehjelp og besøkstjeneste. I tillegg samarbeider FVS med Glogerakademiet, Krimfestivalen og Energimølla. * samarbeider med aktører på flere forvaltningsområder FVS har et utstrakt samarbeid med seksjoner og tjenester internt i kommunen, fylkes kommunnen og staten. * koordinerer lokale aktører hvis arbeidsoppgavene er sammenfallende eller tilgrensende FVS motiverer lag og foreninger til samarbeid og gjensidig bruk av frivillige. Tilbyr hjelp til markedføring og kontakt med andre lag og foreninger * fungerer som tilrettelegger for frivillig virksomhet i nærmiljøet Dette punktet kan FVS arbeide mer med, ved bl.a. Å invitere lag og foreninger i sterkere grad til å bruke FVS som et treffsted, hvor de kan presentere sine planer og idéer. Jfr. Rapporten pkt FOKUSOMRÅDER 2012: a) Klargjøre metodikken i samarbeid med FVS og Helse- og omsorg. Har hatt to møter med teamleder på Glittre bofellesskap. Har fått god kunnskap om frivillige. Frivillige fra FVS har vært med å planlegge og gjennomføre julekafé på Glittre. FVS har god kontakt med Bedre Dag koordinator. b) Arbeide med myter knyttet til FVS generelt og Nymoens kafé spesielt. Ungdomsrådet hadde møte på FVS hvor de kom med forslag før opp pussing av kaféen på FVS. De frivillige og daglig leder vasket og malte kafélokalet på sentralen.

3 FVS, via de frivillige søkte i desember Sparebank1 om midler til videre opp pussing av lokalene. 2.0 LEDELSE : FVS er økonomisk og administrativt under Kultur- og velferdstjenesten i Kongsberg kommune. Daglig leder holder jevnlig kontakt med Kultur- og velferdstjenesten via utviklings møter og e-post. Styret har i bestått av følgende medlemmer: Kultur og velferds tj. : Heidi Hesselberg Løken, styreleder Kultur og velferds tj. : Maren Sverre/Ingebjørg Spangelo Helse- og omsorg: Helen Lippert Eidem Eldrerådet: Clara S. Kristoffersen Frivillige: Unni Fjeldheim Kjell Kongsgård Vara: Anne Britt Bendigtsen Kultur og velferds tj. : Rigmor Råen, daglig leder Styret har hatt 4 møter i 2012 inkludert årsmøte og behandlet 16 saker. Årsmøtet ble holdt på Frivilligsentralen TILBUD OG TILTAK VED FVS KONGSBERG 2012 : Type aktivitet Kaféen på Nymoensenteret Kulturkaféen Bingo på Nymoensenteret Seniordans i Vittingen Kulturhus Juridisk rådgivningskontor for eldre Hørsels hjelp på Nymoen Konserter med Den Blå Timen Bibliotekfilialen i Hvittingfoss Frivillige/brukere ved FVS: Brukere av Stalsberg runden Nettverks møter og (regions konferanse) Lunsjdans Engelsk kurs Strikke kafé Enkeltoppdrag Handle og bringing av varer Likemanns tjeneste for revmatikere IT Kafé Aktivitetskvelder Antall brukere/gjester/ Antall aktivitetstilbud : publikum: 11/12 1/ / dager/176dager 510/ lørdager/19 398/ 30 tirsdager 910/ 35 mandager 90/56 38 fredager/25 fredager 200/ fredager/10 fredager 320/ 8 296/ 37 mandager 109/500/; 6108timer Ikke telling 4 + (1) 480/90 12/2 280/ 35 tirsdager 400/ 19 mandager 150/ / 45 onsdag/torsdag 16/12 32 torsdager/23 TORSDAGER 140/ 35 tirsdager Ikke telling 168/ kvelder 2.1 FRIVILLIGSENTRALEN Frivilligsentralen har pr : 100 aktive frivillige Frivillig arbeid utført i 2012: 6108 timer : 1703 = 3,6 årsverk 2.2 NYMOENSENTERETS KAFÉ Besøk: 8136

4 Daglig besøk gj.sn.. 46 personer. Omsetningen kr ,-. Resultatet er 7% høyere enn 2011, og det til tross for stenging av kaféen i forbindelse med opp pussingen i april. 2.3 RÅDGIVNINGSKONTORET Besøk: 56 Det var 25 rådgivnings dager i De frivillige ønsker å bli erstattet, men har fortsatt arbeidet for å sikre kontinuitet i en populær tjenestene! 2.4 HØRSELSHJELP Besøk: 200 Kongsberg Hørselslag har kontortid på Nymoen. Tjenesten har kontinuitet og derfor et jevnt godt besøk. Tjenesten mangler nye frivillige. 2.5 LIKEMANNS TJENESTE FOR REVMATIKERE Besøk: 12 Revmatikerforeningen gav tilbud om råd, ideer og fellesskap. Tilbudet markedsført internt hos Helse og omsorg i NATTRAVN Foreldre ved ungdomskolenes 10. klasser, benytter lokalene på Nymoensenteret. Tjenesten følger skoleåret og utsatte helger. 2.8 KULTURKAFÉ Besøk: 570 Kaféverter i 2012: Kongsberg Trekkspillklubb, Kongsberg Blindeforbund, Kongsberg husflidslag, Kongsberg Diabetesforening, Kongsberg hørselslag, Kongsberg Sanitetsforening, Kongsberg Revmatikerforening, Norsk Folkehjelp, Kongsberg Soroptimistklubb, Kongsberg Internasjonale Kvinnegruppe, Kongsberg Spel- og Dansarlag, Indisk TATA group, Klasse 8b, Tislegård ungdomsskole. Nytt dette året var indisk kulturkafé og samarbeidet mellom Trekkspillklubben og Spel- og Dansarlaget. 2.9 AKTIVISERING BINGO Besøk: 398 Hver uke arrangeres det Bingo på Nymoensenteret. Jevnt godt besøk PRAKTISK HJELP, 173 oppdrag Transport oppgaver, ledsaging, snø skuffing, IT-opplæring, bære ved, snekkering, handle, hagearbeid, kontor-arbeid, medhjelper på kulturarrangement, praktisk hjelp i hjemmet. Jevn etterspørsel etter denne tjenesten FLYKTNINGEGUIDE/LEKSEHJELP Frivillighetssentralen loser aktuelle frivillige til Røde kors flyktningeguide og leksehjelp SPRÅKPRAKSIS Antall personer i språkpraksis: 5 Fem personer med utenlandsk bakgrunn har vært i språkpraksis ved FVS i Noen blir formidlet via Kongsberg norsksenter og asylmottaket HERO, KHNK og noen fant FVS på egenhånd. Det er stimulerende for norske frivillige og daglig leder å bidra i inkludering.

5 3.0 SENTERETS BRUK Aktivitetskvelder: foreninger med tilbud til alle bidrar på senteret. Det er naturlig med variasjon i antall foreninger, nye kommer til, og noen finner andre baser for sin aktivitet. Følgende foreninger hadde åpne tilbud på senteret i 2012: Følgende organisasjoner har aktiviteter: Kongsberg Husflidslag, Kongsberg Hørselslag, Kongsberg Hagelag, Kongsberg pensjonistforening, Kongsberg og omegn lokallag av blindeforbundet, Seniornett Kongsberg, Kongsberg Helsesportslag, Kongsberg Soroptimistklubb, NHF Kongsberg, Inner Wheel, Norsk Folkehjelp, Kongsberg Sanitetsforening, Kongsberg Folkeakademi, Kongsberg Diabetesforening. Kongsberg internasjonal Kvinnegruppe ble en del av Kongsberg Røde Kors i løpet av Etter implementeringen har de møtene sine i Røde Kors Huset ARRANGEMENTER Den Blå Timen hadde følgende konserter i 2012: «Underbare Tlemark. Min brud og mott hjerte!» Skjemt og slått «En grønnmalt benk i hagen» - en cabaret «Hu hei, kor er det vel friskt og lett..» Til mine besteforeldre, en hyllest! Jazz stund Tom Bråthen med gitar Fra sveivegramofonens dager Julesanger Småjondølene Dansarlag arrangerte kulturkveld Amal Aden holdt kåseri om somalieres inkludering i det norske samfunn ANDRE AKTIVITETER Frivilligsentralen har rekruttert frivillige til Glogerfest spillene, Krimfestivalen og konserter på Energimølla dette året. FVS videre formidlet frivillige til Vitensenteret på biblioteket, det førte til 100 timer frivillig virke der, med et særdeles flott tilbud om gratis kurs i 3 de programmering Informerte daglig leder på Eldredagen om FVS aktiviteter informerte daglig leder Folkeakademiet Buskerud/Telemark om FVS og mulig samarbeidsprosjekt. Fortsatt samarbeidsprosjekt merking av Storåsrunden ved Funkelia med KOT hadde FVS et kveldskurs i i livreddende førstehjelp v/jorid Tho Henum for de frivillige. To frivillige hadde tilbud om å ta med seg eldre ut «på tur med primus» dårlig vær førte til at deltakere og frivillige besøkte FVS s kafé. Vanskelig å rekruttere eldre til dette tilbudet. 3.3 FRIVILLIGHETSSENTRALEN PÅ SOSIALE MEDIER

6 FVS startet opp med Facebook januar Pr. Mars 2013 er det 57som liker siden. I tillegg har FVS nettsider under Kongsberg kommune. 4.0 KURS/MØTER FOR LEDER Nettverksgruppe hadde sine fire ordinære møter i Regionskonferansen ble arrangert 18. og 19. september. Clara Sinclair Kristoffersen, medlem i FVS styre fra Kbg. Eldreråd deltok sammen med daglig leder. 5.0 Konklusjon Den frivillige innsatsen ved FVS var 100 timer mindre enn Daglig leder hadde mer møtevirksomhet i forb. med verneombuds oppgaven og leder av AKAN-utvalget. Maling av kafélokalene er også medvirkende til denne lille nedgangen. FVS har startet et organisert samarbeid med Glogerfestspillene, Krimfestivalen og Energimølla. 6.0 REGNSKAP FOR FRIVILLIGHETSSENTRALEN Det er ikke krav til at regnskapet skal revideres, vedlagt følger regnskapstallene. Utgiftene er holdt innen samlet budsjettramme. Statstilskuddet i 2012 var på kr ,-. FVS søkte og fikk kr i tilskudd fra Kongsberg Gruppens Gavefond. Tilskuddet har gått til å produsere informasjonsbrosjyrer på norsk og engelsk i Kbg. Kommunens design, og innkjøp av to informasjonstavler til Storåsrunden. Tusen takk! Gaver fra frivillige lag og foreninger og enkeltpersoner: Folkeakademiet 1100,Hagelaget Blomster i utebed Hørselslaget 3000,- Inner Wheel 3000,- NHF Kongsberg 1000,- Revamtikerforeningen 2800,- Seniornett 2000,- Soroptimistklubben 300,- Trekkspillklubben (+ Spel-ogDansarlaget) 3276,- Minnegave Inger Johanne Grinderud 2300,- Gaven er benyttet til opp pussing: kjøp av nye asjetter, brikker, gardinstenger, gardiner, to hvilestoler, salong, maling og NRK lisens. Tusen takk til alle bidragsyterne! Kongsberg, 20. mars Styreleder... Daglig leder