Stokke bibliotek. Husk Vestfoldfestpillene i Stokke med konsert på Sundåsen 3. juli! Billetter kr 300. Babysang i Kulturskolen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke bibliotek. Husk Vestfoldfestpillene i Stokke med konsert på Sundåsen 3. juli! Billetter kr 300. Babysang i Kulturskolen."

Transkript

1 INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: Telefaks: E-post: Nr. 3 april-mai årgang Valkyrien Allstars Åpningstider: Mandag Tirs, ons, tors Fredag Stengt Lørdag Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Husk Vestfoldfestpillene i Stokke med konsert på Sundåsen 3. juli! Valkyrien Allstars Sundåsen Fort. Fredag 3. juli kl Rått, ruskete og rocka, Feleriffet sitter i blodomløpet. En feststemt originalitet som gjenkjennes fra første tone. Billetter kr 300 Billettservice /Posten/Narvesen/7-eleven Barn under 12 år fri adgang. Mellom 12 og 16 halv pris Portene åpner kl Servering ved Den Glade Vandrer Sundåsen Fort. Fredag 3. juli kl Rått, ruskete og rocka, Feleriffet sitter i blodomløpet. En feststemt originalitet som gjenkjennes fra første tone. Ordførerens Billetter kr 300 hjørne Billettservice /Posten/Narvesen/7-eleven Barn under 12 år fri adgang. Mellom 12 og 16 halv pris Langsiktig kommuneplan Portene åpner kl Servering ved Den skal Glade revideres. Vandrer Hvilke planer har politikerne for Stokke kommune, tro? Side 3 Babysang i Kulturskolen Musikk fra livets begynnelse samler 10 babyer hver mandag på Engveien-senteret Side 4 Vear elever som Picasso - Vear skoles elever har deltatt i PicassoLino. Onsdag 11. mars fikk elevene prøve seg på Picassos blå periode. Side 5

2 Stokke kommune ( Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3160 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: eller velg Telefonlister på Sentralbord/Rådmannskontoret: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Virksomhetene Eiendom og kommunalteknikk - Arealplan og byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Virksomhet Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Virksomhet Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet Telefon/Faks: / Virksomhetene Familie og oppvekst: Inng. D, 2.etg., Telefon/Faks: / Virksomhetene Tiltak for funksjonshemmede: Kornmagasingt. 13. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Virksomhet Engveien-senteret Telefon/Faks: / Virksomhet Bokemoa og Ramsum skoler Bokemoa: Telefon/Faks: / Ramsum: Telefon/Faks: / Virksomhet Feen og Melsom skoler Feen: Telefon/Faks: / Melsom: Telefon/Faks: / Virksomhet Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Virksomhet Vear skole Telefon/Faks: / Virksomhet Vennerød skole Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4. Telefon/Faks: / Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Vel overstått påskeferie, ble det fjellet eller koste du deg hjemme i solveggen? Ordfører Nils Ingar Aabol skriver i sitt hjørne om kommuneplan Det er den langsiktige kommuneplanen som politikerne nå behandler. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut uke 23, første uka i juni. Frist for innlegg fra lag og foreninger er: Onsdag 6. mai. Send bidrag til redaktøren. Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft, redaktør, tlf , e-post: Vesar innfører ny innsamlingsordning fra 4. mai 2009 Innsamling av plastemballasje Vesar har hatt prøveordning for plastinnsamling i Stokke kommune i drøyt 2 år. De andre kommunene kommer nå etter fra mai Plast blir hentet hver 3. uke. Innsamling av glass- og metallemballasje Vesar blir blant de første i landet som starter med å samle inn glass- og metallemballasje på husstandsnivå. Dette betyr at returpunktene forsvinner til fordel for hjemmehenting. Glass og metall blir hentet hver 6. uke hjemme hos deg. Du har sikkert allerede valgt om du vil ha en innebeholder eller en utebeholder for glass og metall. Innebeholderen må settes ut på hentedagen din som er markert i kalenderen fra Vesar. Utebeholderen vil stå ute hele tiden og du trenger ikke tenke på hvilken dag som er din tømmedag. Se for øvrig informasjonsbrosjyre du har fått hjem til deg, eller for mer informasjon kontakt Vesar på tlf eller e-post: Redaktøren Ordførers timer på biblioteket Neste time er torsdag 7. mai, kl kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Bjørg Ebeltoft, redaktør Virksomhet Kultur: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Lokalene Låven og Fritidsmagasinet Flerbrukshusene kan leies til ulike rusfrie arrangement, henvendelser rettes til el. Stokkehallen, besøksadr. Rørkollveien 2 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Vearhallen, besøksadr. Melsomvikvn. 561 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / YME PRODUKTER (bak Stokke Senter) KOM Å SE VÅRE NYE STRIKKEDE OG TOVEDE PRODUKTER TIL HYGGELIGE PRISER. HVA MED ET GODT OG VARMT SITTEUNDERLAG? - VI HAR SOM ELLERS OGSÅ MYE FIN KERAMIKK - BÅTSERVICE OG UTEASKEBEGER - HER FINNER DU OGSÅ ANNEN KUNST OG BRUKSKUNST LAGET AV LOKALE KUNSTNERE ÅPNINGSTIDER: MAN ONS FREDAG KL TIRSDAG KL VELKOMMEN TIL HYGGELIG HANDEL 2

3 Ordførerens hjørne Revisjon av langsiktig kommuneplan I desember 2006 bestemte et enstemmig Kommunestyre at nåværende kommuneplan fra 2004 skulle revideres. I juni 2007 vedtok Kommunestyret planprogrammet, dvs hva som skal være hovedtemaene i den nye kommuneplanen. I mars 2008 vedtok Kommuneplanutvalget at en i tillegg til opprinnelige temaer også skulle vurdere et forslag fra BCC. Planen skal gjelde for perioden En temakomite bestående av 3 politikere har sammen med administrasjonen i kommunen nå i 2 år arbeidet med forslag til ny kommuneplan. Arbeidet med den nye planen er nå i sluttfasen, og når dette leses har Kommuneplanutvalget (Formannskapet) sannsynligvis bestemt at forslaget til revidert kommuneplan skal legges ut til høring. Kommuneplanen består av to deler: en samfunnsdel med målsettinger for ulike forhold i lokalsamfunnet og en arealdel med kart for utbygging og områder som skal skjermes for utbygging. I samfunnsdelen er det i planforslaget endret noe på innsatsområdene i forhold til gjeldende kommuneplan. Flg innsatsområder videreføres: utbyggingsmønster og samferdsel, næringsliv og sysselsetting, klima og energi. Følgende temaer utgår som egne innsatsområder: Sentre, befolkning og boligbygging, kultur og friluftsliv, flerkulturelt samfunn og skole. Som nye / endrede innsatsområder er foreslått: Bymessig utvikling av Stokke sentrum, Bo i Stokke, Arnadal lokalsenter. Når det gjelder arealdelen, nevnes her noen av de viktigste forslagene. Næringsområder: I planprosessen har Vestfold fylkeskommune framholdt behovet for framtidige regionale næringsområder. Det er et ønske at Borgeskogen skal kunne videreutvikles også ut over dagens arealreserver. Temakomiteen vil foreslå et stort nytt næringsområde på ca da vest for eksisterende næringsområde på Borgeskogen. BCC foreslås omdefinert fra allmennyttig formål til næringsvirksomhet, og det avsettes 165 da til aktivitetssenterets aktiviteter og tilbud. De nye arealene vil romme bygninger og anlegg for hestesport, leiligheter for ansatte, idretts- og fritidsanlegg for kommunens innbyggere, parkering m.m. Utvidelsen av overnattingskapasiteten med 800 rom skal i hovedsak skje innefor eksisterende arealer. Offentlige friområder utvides med 270 da (Olsåsen). Boliger: Med unntak av Arnadalområdet er det ikke foreslått noen nye større boligfelt. De fleste områdene for spredt boligbygging ( Amøber ) videreføres. Offentlige formål: Det er foreslått tomt for ny ungdomsskole ved Stokke idrettsanlegg, og menighetssenter på prestegårdseiendommen. Samferdsel: Det foreslås parkeringsarealer for langtidsparkering og pendlere i Stokke sentrum. Videre foreslås det trase for ny vei fra Dalen til Gryte. Omkjøringsveiene nord for sentrum og vest for Vear videreføres fra forrige plan. En rekke gang- og sykkelveier omtales. Friluftsområder: Solåsen (mellom Stokke kirke og Soletunet) sikres mot utbygging og omdefineres fra offentlig byggeområde til LNF-område. Olsåsen blir et nytt stort offentlig friområde (jfr BCC). Arnadalområdet: Til erstatning for Vennerød skole foreslås det arealer til ny skole og idrettshall ved idrettsanlegget i Arnadal. Til erstatning for Søndre Gryte, som utgår pga utvidelsen av Borgeskogen, foreslås det et nytt boligfelt. Østre Gryte. Småbåthavner: Det foreslås å utvide havnene i Kølahølet (ca 80 plasser) og i Bogen (ca 30 plasser). Det er viktig å merke seg at det jeg her har omtalt, er forslag. Forslaget skal behandles politisk før det legges ut på høring (høringsfrist ), og mye kan bli endret i den videre prosess. Kommunens innbyggere vil bli invitert til informasjonsmøter i mai. Den nye Kommuneplanen vil sannsynligvis bli vedtatt i Kommunestyret i november Revisjon av kommuneplanen tar opp mange viktige temaer, og jeg vil oppfordre innbyggerne til å delta og komme med innspill i den videre behandlingen. Nils Ingar Aabol, ordfører Kommuneplan : Forslag til revidert kommuneplan sendes på høring i mai. Høringsfrist 26. juni. Forslag og dokumenter vil være tilgjengelig på kommunens nettsider ved påsketider. Stokke kommunale voksenopplæring GRUNNLEGGENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE Har du tanker om mer utdanning? Alle voksne har rett til 10-årig grunnskole og videregående skole. Vi har ansvaret for grunnskolen. Du kan ta enkelte fag eller full grunnskoleeksamen. Full grunnskole for voksne er fagene norsk, engelsk, matematikk og to av fagene; samfunnsfag, miljøfag og RLE (religion, livssyn og etikk). Du bestemmer selv om du vil gå opp til eksamen. Vi kan også veilede deg videre i ditt utdanningsløp. Har du lese- og/eller skrivevansker, andre lærevansker eller ganske enkelt har behov for grunnleggende opplæring, kan du kontakte oss. Vi har kompetanse til å hjelpe deg. Vi formidler: Logopedtjeneste til slagrammede og andre som trenger logoped. Norskopplæring til minoritetsspråklige (innvandrere og asylsøkere). Er du interessert i å vite mer om grunnskolereformen eller om hva vi kan tilby av opplæring? Ta kontakt med: Stokke kommunale voksenopplæring, v/rektor May-Berith Brendemo, tlf , Fax Engveien-senteret, Engveien 4 A, Postboks 124, 3161 STOKKE e-post: Søknadsskjema ligger på kommunens hjemmeside under skjema. Hvis du ønsker det, kan du stikke innom og få et søknadsskjema, eller få mer informasjon. Opptak av elever kan skje hele året. Ta gjerne kontakt! Søknadsfrist for skoleåret 2009/10 er 1. mai

4 Babysang i kulturskolen Hver mandag formiddag møtes 10 små elever med sine mødre til babysang i Kulturskolen. Formålet med kurset er at foreldre og barn skal oppleve og lære de samme sangene, reglene og lekene. Sangene synges og læres bort også til andre familiemedlemmer. Dette er litt av tanken rundt Babysang - gruppen i Kulturskolen. Lærer Gro Hansen ved Kulturskolen har en spesiell interesse for musikk fra livets begynnelse. Hun har også sitt hovedfag rundt dette temaet, med hva musikk og trygghet kan tilføre de små barna helt fra starten på livsfasen. Nyere forskning på dette området dokumenterer at musikk og lek kan påvirke samspillet mellom foreldre og barn, og gjøre hverdagen mer positiv. Vi vet også at tidlig musikalsk stimulering kan påvirke utvikling av andre evner og ferdigheter, blant annet språket og motorikken. Derfor startet en gruppe småtasser fra 8 uker og oppover på Kulturskolen i september. Gruppen er ennå konstant, og de eldste som har blitt rundt et år, kommer nå krabbende over dørstokken og inn på matten for å ha musikkstund. De smiler og ler når de møtes, og noen må ta litt på hverandre og kanskje lugge litt. Helt tydelig at de kjenner igjen hverandre etter hvert. Vi holder til på Engveien Eldresenter, så hva er vel mer naturlig enn å ha åpen time hvor oldemor og besteforeldre også blir med? En av mandagene brukte vi ekstra tid på navnesanger med bevegelser så de kunne vise de eldre hvor gøy vi har det. Noen besteforeldre hiver seg med i ringdans, og tar sine små barnebarn på armen. Rytmeinstrumentene våre (små maraccas) ligner på frukt og grønnsaker, for språktrening er etter hvert blitt aktuelt. Og selvsagt er det noen som vil smake litt, for vi snakker om det orale stadium og tenner som klør.. Smil til bonden Nyttig informasjon til bøndene i Stokke SMIL står for spesielle miljøtiltak i jordbruket. SMIL er en tilskuddsordning for eiere og drivere av landbrukseiendommer. Ordningen skal fremme ivaretakelse av jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket. SMIL er dermed til glede både for Stokkes natur og Stokkes innbyggere. Det kan søkes om midler til tiltak innenfor følgende områder: - Kulturlandskapstiltak, herunder tiltak som ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet ivaretar kulturminner og kulturmiljøer fremmer organisert beitebruk i utmark - Forurensingstiltak, herunder blant annet følgende tiltak: særskilte bygningsmessige miljøtiltak i tilknytning til eksisterende driftsbygning utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg miljøplantinger og økologiske rensetiltak Vi danser og vi synger. Foto: Bjørg Ebeltoft Erik, som er eldst og kan gå selv, vil slett ikke stå nede på gulvet når alle de andre får sitte på armen. Så det er god trim for mor dette her. Besteforeldre og oldemor fikk servert kaffe og kaker etter musikktimen, og jeg tror noen av de har lyst til å være med flere ganger. Her er i hvert fall flere små som gjerne vil dele litt sanger med mormor og farmor. Gro Hansen, Kulturskolen Påmelding til kulturskolen for skoleåret 2009 / 2010 Tidligere har vi laget egne, fargerike påmeldingsskjemaer til barn og unge som ønsker å melde seg på i kulturskolen. I år blir ikke dette laget. Påmeldingsskjemaer finnes på kommunens hjemmeside under Kultur. Se: Kultur, Kulturskole, Søknadsskjema (høyre side). Skjemaet kan også fås på Rådhuset, i biblioteket og i kulturskolen. Skriv ut skjemaet, fyll inn informasjon og send det til kulturskolen. Søknadsfristen er 20. mai. Hilsen Stokke kommunale kulturskole - Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter forprosjekter i forbindelse med tiltak som er nevnt over, med det formål å legge til rette for helhetlige prosjekter over større områder, for eksempel knyttet til et vassdrag eller ei grend forprosjektet skal lede frem til gode og konkrete tiltak innenfor områdene som er nevnt over Stokke kommune har fått innvilget kr ,- i SMILmidler for For å få bedre oversikt over aktuelle tiltak og mest mulig rettferdig fordeling av SMIL-midlene, har vi i år, i samråd med næringsorganisasjonene i landbruket, valgt å sette en frist for søknader om SMIL-midler. Søknadsfristen var 1. april. Innvilgningen av midler kom så sent at det ikke var mulig å rekke trykkefristen i forrige Nytt fra Stokke kommune. Da dette er det første året vi praktiserer frist for søknader om SMIL-midler, ønsker vi nå å gi en siste mulighet til de som ønsker å søke. Eventuelle etternølere må snarest mulig, og innen utgangen av april, sende sin søknad. For søknadsskjema, hjelp til utfylling av søknad, ytterligere informasjon om tilskuddsordningen og informasjon om Stokke kommunes strategi for bruk av SMIL-midler, ta kontakt med landbrukskontoret! 4

5 Bibliotekprisen for Vestfold for 2008 Norsk bibliotekforening, avdeling Vestfold, har for 3. gang delt ut Bibliotekprisen for Vestfold, og denne gangen gikk prisen til Bibliotekets venner i Stokke ved leder Ragnhild Pedersen! Prisen ble delt ut på bibliotekforeningens årsmøte på Stokke bibliotek 11. februar, og det var en rørt og overrasket bibliotekentusiast som mottok bildet som er laget av tegnekunstner Svein Nyhus. Juryen har bestått av forfatter og bibliotekansatte fra Vestfold, og her er litt av begrunnelsen for tildelingen: organisasjonen er en solid støttespiller for kommunens bibliotek, både i forhold til arrangementer på biblioteket, og ikke minst som en aktiv, bibliotekpolitisk pådriver organisasjonen har til formål å skape et levende kulturelt miljø i kommunen, og bidrar hele tiden til å sette biblioteket på kartet organisasjonens leder er en brennende ildsjel for biblioteksaken generelt og for biblioteket i egen kommune spesielt. Hun er uredd, kreativ, entusiastisk og positiv, og sammen med styret og bibliotekets ansatte, står hun som praktisk arrangør og tilrettelegger av de mange arrangementene som foregår i organisasjonens regi i biblioteket fra venstre: Ragnhild Pedersen fra Bibliotekets venner i Stokke mottar Bibliotekprisen for Vestfold 2008 og de som delte ut prisen: forfatter Kurt Aust og sekretær i NBF, avd. Vestfold Kari Cotton. Foto: Hanne Ottoson. Vi gratulerer prisvinneren og takker samtidig for et utrolig konstruktivt samarbeid! Biblioteksjef Hanne Ottoson Picasso på fire timer Onsdag 11. mars kl brakte det løs med skuespill, blå fargepallett og nyspissede dikterblyanter på Vear skole. 2. og 5.trinn elevene på Vear skole har blitt trukket ut til å være med på prosjektet Picasso på 4 timer. Rundt 1000 barn i Vestfolds fylkes 14 kommuner er blitt invitert til å være med. Dette prosjekt-eventyret startet med at Sparebank 1 inviterte oss med til å søke om midler i et gavefond som støtter kulturlivet for barn og unge i Vestfold. Sparebank 1 vil være med på å bidra til at barn og unge skal få la seg inspirere gjennom et annerledes undervisningsopplegg innen kulturfag. Dette endte med at Kunstskolen PicassoLino laget prosjektet Picasso på 4 timer. Markedsdirektør Marianne Vikne i Sparebank 1 synes det er ekstra hyggelig at elevarbeidene skal gis ut i bokform som en gave til bibliotekene. Slik blir elevarbeidene dokumentert og tilgjengelig for alle. PicassoLino er henrykte og ydmyke over å få en slik gave. Vi vet at kulturfag er viktig og vi vil gjerne gi vårt bidrag til den kulturelle dannelsen av barn og unge. Ofte blir kulturfag nedprioritert i skolen. Mange forskningsresultater viser at skoler som satser på kulturfag også gjør det bedre i matematikk og norsk. Tre fine eksempler på elevenes blå bilder. Prosjektet starter med at elevene får se et lite teaterstykke som heter Picasso og Doramaar skrevet av Gro Dahle. Etter stykket er spilt tar de frem pensler og dypper dem i blått og blåtoner. Det er nemlig Picassos Blå periode, som elevene skal gripe fatt i når de selv skal være små kunstnere denne dagen. Etter lunsj blir det skrivestue for kreative ordkunstnere. Oppgavene er skrevet av Gro Dahle og tilrettelagt av Kunstskolen PicassoLino. Vi grugledet oss enormt før start og vi er så takknemlige og glade for all den støtten vi har fått for å gjennomføre et slikt stort prosjekt. Å tegne og male er et ferdighetsfag og alle kan bli flinkere om de øver og ønsker å ta i mot noen tegneknep fra oss. Kreativ leder Rita Arentz for Kunstskolen PicassoLino tlf POLITISKE MØTER APRIL/MAI 2009 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Eldrerådet Formannskapsrommet Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur (HOOK) Møterom 3.etg. Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) (teknisk) Kommunestyresalen. Det faste utvalg for plansaker (teknisk) Kommunestyresalen Hovedutvalg for administrasjon Kommunestyresalen Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyre Kommunestyresalen 5

6 NYTT FRA LAG OG FORENINGER Sentret leier ut store og små lokaler til ulike formål og aktiviteter. Kjøkkenet tilbyr varm mat hver dag og ellers det som ønskes ifm.: - Møtevirksomhet - Selskap - Minnesamvær eller - Catering Vi har god hjelp av frivillige medhjelpere ifm. servering mv. Ved bestilling av catering kan vi levere maten på døren. Be gjerne om et pristilbud på leie av lokale eller på levering av mat. Vi minner noen av aktivitetene i april og mai: Torgtreff og sosialt samvær m/kaffe hver dag kl Datatreff hver mandag Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall Stikkekafé hver tirsdag og torsdag Kryssordgruppe hver onsdag Treskjæring hver onsdag Malergruppe hver onsdag, (silkemaling mandager) Hjernetrim hver torsdag Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger i resepsjonen. Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. For øvrig minnes om følgende arrangement i april: 18/4 Lørdagstreff i kafeteriaen 22/4 Den kulturelle spaserstokken. Hvalfangerenkene, underholdning på torget 24/4 Salg klær i grupperommet 26/4 Søndagstreff på torget I mai: 1/5 Gammeldans på torget 5/5 Kulturskolen, huskonsert på torget 6/5 Den kulturelle spaserstokken. Underholdning på torget v/anders Rogg 9/5 Lørdagstreff 12/5 Stokke pensjonistforening, medlemsmøte på torget 17/5 Samling til frokost og middag. Tradisjonell 17. mai feiring 24/5 Søndagstreff i kafeteriaen Senteret og aktivitetene er åpne for alle pensjonister som bor i Stokke kommune. Vi har plass til flere og ønsker nye brukere velkommen. Feen skolesang Feen skole synes de har en flott skolesang og har sendt den inn til Nytt fra Stokke kommune. Samtidig oppfordrer skolen de andre Stokkeskolene til å sende inn sin sang. Tekst: Nora Kristine Frivold og Vanja Karlsson m.fl Melodi: Fred-Elias Frivold Det ligger en skole et sted i Stokke, ja vil du bli med? Den skolen er liten, men gleden er stor! Beste skole på vår jord! Refr. Feen skole her trives vi! Feen skole hør hva vi har å si: Skolen vår er super synes vi! Rundt skolen er åkre i fleng, med havre og hvete og eng. I skogen fins småkryp og fugler og bær, og en gapahuk er der. Refr. Bridge På Feen har vi alt det vi trenger. Oppfinnsomhet gjør at fagene fenger. Arbeidet blir en lek dagen lang! Vi klatrer, snekrer, skriver og tegner, baker, hekler, leser og regner. Kom, bli med og syng vår sang! På Solstua har vi det godt, for fritid på skolen er flott. Vi møter hverandre, og vennskapet gror. Beste skole på vår jord! Refr. Mon tro hvorfor jorda er rund? Og hva gjør den sunne mat sunn? Det skal være tid til å undre seg her - lære hvordan allting er. Refr. + bridge + Refr. Trim på resept Trenger du hjelp for å komme i gang med trening? I Stokke har vi tilrettelagt trening for nettopp DEG Trim på Resept ledes av fysioterapeuter og består av variert trening ute med gå-tur i individuelt tempo, generell styrketrening og bevegelighetstrening. Undervisning i aktuelle tema og bli kjent turer til ulike friluftsområder i kommunen. Pris: kr 500,- for 24 treninger. Oppmøte på Moaplassen i Bokemoa. Mandag , onsdag For informasjon og påmelding kontakt: Inger Marie Solberg eller Ellen Marie Gran /

7 Kommende aktiviteter: Den kulturelle spaserstokk Et ørlite hurra! En musikalsk hyllest til hvalfangerkonene. Onsdag 22. april kl Medvirkende: Krohn & Lohne - og ekte hvalfangere Alt går i sirkel Onsdag 6. mai kl En musikalsk rundreise gjennom dagens, årets og livets Sirkler og årstider med Anders Rogg Klipp ut SOLETUNET - TRENING OG REHABILITERING VÅREN 2009 MANDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG TRIMDAG HJERNETRIM UKESLUTT ca. kl Ca. kl ca. kl Frokostgrupper Frokostgrupper Dag- Frokostgrupper kl kl rehabilitering kl Dagens nyheter Dagens nyheter kl Dagens nyheter Mandagstrim kl. 11 Allsang kl Hyggetreff m/sangca. kl ca. kl spill-opplesn.m.m. Kaffe m.m. Kaffe m.m. Kaffe m.m. ca. kl ca kl Morosjon ca. kl Baking / Hjernetrim i Stokkehallen Spill/ lett trim m.m tekstilaktiv. ulike uker kl ca. kl Bingo like uker Sittedans ca kl Dagsenteret er åpent for alle på mandag, onsdag og fredag. For nærmere opplysninger ring rev. 28/1-09 Skolerute SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2009/2010 MÅNED Høsthalvåret: Mandag 17. august - fredag 18. desember 2009 Vårhalvåret: mandag 4. januar fredag 18. juni 2010 ANT. DAGER FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER Velkommen til to flotte og humoristiske konserter! Stokke sentrum og Moa vel holder årsmøte torsdag 23. april i Låven på Bygdetunet. Åpent møte kl og årsmøte kl Saker må være styret i hende innen 3. april. Velkommen! Vibeke B. Kværhellen, mobil: August 11 Første skoledag: Mandag 17/8 September 19 Oktober 20 Høstferie uke 40: 28/09-2/10 November 21 Desember 14 Siste skoledag: fredag 18/12 Januar 20 Første skoledag: mandag 4/1 Februar 15 Vinterferie uke 8: 22/2 26/2 Mars 20 Påskeferie: 29/3-5/4 April 19 Mai 17 Fridager: 13/5-14/5 17/5 24/5 Juni 14 Siste skoledag fredag 18/6 Stokke Storband Tirsdag den 28. april kl 19 inviterer STOKKE STORBAND og vokalister til konsert i Storstua på Melsom skole. Konserten er en del av Vestfold kulturfestival. Våre gjester denne kvelden er SANDEFJORD TREKK- SPILLORKESTER. Sandefjord Trekkspillorkester ble stiftet i 1976 og står for et allsidig repertoar. Hvert år deltar orkesteret i distriktsmesterskap og Norgesmesterskap og har blitt Norgesmestere på trekkspill flere ganger. Klassene som det konkurreres i er orkestermusikk underholdningsmusikk og gammeldans. I slutten av juni deltar orkesteret i NM i Orkdal i Sør-Trøndelag. 7

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 7 desember 2009-10. årgang

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 3 april-mai 2010-11.

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA

PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA PLAN FOR AUGUST 2014 - LOPPA Uke/ fagområde Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1. 32 Kommunikasjon, språk og tekst 4 Velkommen til Thea, Oliver S, Solan. 5. Velkommen til Neo. 6. 7. Velkommen

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014.

MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. MÅNEDSBREV FOR JUNI 2014. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk. MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: I mai skjedde det mye her i barnehagen. Kolibri Cafe ble

Detaljer

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 1 januar 2010-11. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET MARS 2014 Enda en måned er over og vi har hatt en litt annerledes måned inne på Skjoldet. Den 17 mars fikk vi en ny medarbeider inne hos oss, Mike. Han jobber hos oss mandager,

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Skjoldet August 2014 Hei alle sammen! Velkommen til et nytt barnehageår Nå er vi nesten ferdig med tilvenninger og så langt har det gått veldig fint. Dette er et pedagogisk tilbakeblikk

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1

Forslag Kommuneplan 2009-2020 STOKKE KOMMUNE 1 Forslag Kommuneplan 2009-2020 1 Kort om kommuneplanen Kommunen skal ha en kommuneplan (2-delt) Ny Planlov trer i kraft 1.7.2009 Planprogram er et krav før planleggingen starter tema, strategier, KU, organisering,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014

MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014 MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 36 1 2 3 4 5 Vennskap Tur til gapahuken MAT Smøremåltid Tursekk med mat og drikke Matpakke Smøremåltid Varm mat 37 8 9 10 11

Detaljer

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte

Invitasjon til Seniorkurs 55+ for folkehøgskoleansatte Til ATT: Kopi: Folkehøgskolene (vær vennlig å videresende til:) Rektor, ass. rektor/inspektør Lokallagsleder/alle ansatte Utvalgene Vår ref.: 10/16/A 1.08 Oslo, 03.02.2016 FHF-rundskriv 3/2016 Invitasjon

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016

Periodeplan for Blåbærtua januar-april 2016 Viktige datoer for høsten 2015: Januar 4. Planleggingsdag Uke 3-7 Skiskole 29. Ta med dag Februar 5. Karneval 8. Markering av Kinesisk nyttår 10. Markering av Samefolkets dag (er den 6.) 12. Markering

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

SOMMERPLAN REVEHIET 2015

SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMERPLAN REVEHIET 2015 SOMMER! En sommerplan er miniutgaven av en vanlig periodeplan. Den inneholder en kort vurdering av året som har gått, litt informasjon om hva vi skal gjøre i sommerukene, praktiske

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE

SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE SANGSKATTEKISTA 2013 Valgfri aktivitet KJÆRE 1. KLASSELÆRERE OG EVENTUELLE ANDRE 3 grunnskoler og Kulturskolen var for noen år tilbake med i KOM-prosjektet (Kreativt Oppvekst Miljø). En av suksessfaktorene

Detaljer

Jongskollen barnehage Direkte telefon nr. fløy 3: 67 50 74 39

Jongskollen barnehage Direkte telefon nr. fløy 3: 67 50 74 39 Tilbakeblikk på mars 2016 Med påsken kom også våren, sakte men sikkert. Vi har sett snøen smelte og funnet de første vårtegnene. Vi gleder oss til april, og alt som skjer i naturen! Våren er en spesielt

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1

HITRA KOMMUNE Kultur. Kortet som gir barn og ungdom opplevelser. Opplevelseskortet 2016 Side 1 2016 Kortet som gir barn og ungdom opplevelser Opplevelseskortet 2016 Side 1 Innhold 1. KLIPPEKORTET... 4 1.1 Hitrahallene - Svømmehall... 4 1.2 Hitrahallene - Bowlingen... 4 1.3 Hitrahallene - Treningsstudio...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 1 januar 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014

Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 Periodeplan for avdeling Lykke Januar juni 2014 BARNEHAGEÅRET 2013-2014: Vi er en barnegruppe på 16 stk født i 2009. De voksne som kommer til å være på avdelingen er: Pedagogisk leder: Camilla Abrahamsen

Detaljer

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014

MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 MÅNEDSPOST FOR STUBBEN MAI 2014 Evaluering av april måned I første halvdel av april hadde vi påske som tema på en. Temaet ble først og fremst trukket inn i forbindelse med samlinger. Barna lærte om det

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette april 2016

Arbeidsplan for Rødhette april 2016 Arbeidsplan for Rødhette april 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 10-11 Samling 4 år: Torunn Samling 5 år: Ellen 6 fra kl 10 13 Nysgjerrigpergruppa: Turdag. 7 fra kl 10-13 8 Tur dag 5 10 11 Varmmat:

Detaljer

Stokke bibliotek. Vestfoldfestspillene. 100-års markering 100 år siden unionsoppløsningen

Stokke bibliotek. Vestfoldfestspillene. 100-års markering 100 år siden unionsoppløsningen FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Våren 2016 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009

ÅRSPLAN ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 ÅRSPLAN SFO ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE SKOLEÅRET 2008/2009 Innholdsliste 1. INNLEDNING......2 2. FORMÅL...3 2.1. SENTRALE FORMÅL......3 2.2. FORMÅL ÅLESUND KOMMUNE......3 2.3. MÅL ELLINGSØY BARNE-

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4.

Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. Barn eh sid agen e to 11. mai 2012 Kalenderen: Søndag 13. mai Tirsdag 15. mai Torsdag 17. mai Fredag 18. mai Tirsdag 22. mai Onsdag 23. mai Mandag 28. mai Tirsdag 29. mai Mandag 4. juni Konsert med Coro

Detaljer

Gips gir planetene litt tekstur

Gips gir planetene litt tekstur Hei alle sammen Godt nyttår, og velkommen tilbake til vanlig hverdag i barnehagen. Det nye året startet med mye kulde, snø og vind, noe som gjorde at dagene våre ble ganske forskjellige. Det var en del

Detaljer

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm

Til læreren. Tekst til diktater: Norsk på 1-2-3, Cappelen Damm Til læreren Disse diktatene kan du bruke i undervisningen. Lydfiler til diktatene er også lagt på samme nettside: www.norsk123.cappelendamm.no Kapittel 1. Diktat. Marek er fra Polen. Nå går han på norskkurs.

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Vinter 2016. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Vinter 2016 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig vinter! Velkommen til nye kurs her på MAKS! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere barna. Vi har

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47

PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 PERIODEPLAN 1. TRINN ORMESTAD SKOLE UKE 45-47 Dette skal vi gjøre! NAVN: OVERORDNET TEMA: ÅRET RUNDT PERIODE 1: UKE 34-36 PERIODE 2: UKE 37-39 PERIODE 3: UKE 41-44 PERIODE 4: UKE 45-47 PERIODE 5: UKE 48-51

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage

Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Periodeplan for Valseverket ved Valheim barnehage Godt Nyttår til dere! Vi har gått inn i 2016 med sol og godt vær, og håper at vi skal få mange solskinnsdager fremover. Vi på Valseverket gleder oss til

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren Nr. 2 februar 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren er klar Side 4-6 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 8-12 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA JORDBÆR Mars 2014

MÅNEDSBREV FRA JORDBÆR Mars 2014 MÅNEDSBREV FRA JORDBÆR Mars 2014 Liakroken barnehage Sofie, Mathilde, Celine B.S., Splendor, Gard, Theo, Lucas og Trym leker høylytt i garderoben på Jordbær. Et av barna er vampyr og skal «ta» de andre

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2016

NYHETSBREV JANUAR 2016 NYHETSBREV JANUAR 2016 Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Tirsdag 05. januar Stengt Personalet har planleggings dag Onsdag 06. januar Stengt Personalet har planleggings dag Torsdag 07. januar 18.00-19.30

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30.09 1 Ikke denne dagen p.g.a høstferie. Popcorn gruppa tur Sommerfugl gruppa tur 2 Eldste: Marianne Minste: Ellen Makaroni grateng

Detaljer

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk

KUNST, KULTUR OG KREATIVITET. Barn er kreative! Vi samarbeider og finner på nye leker, bruker fantasien og bygger flotte byggverk AUGUST Da er vi i gang med nytt barnehageår, og for en start vi har fått. Barnegruppa består av positive energibunter som bobler over av vitebegjær, glede, undring og lekenhet. Vi gleder oss til hver dag

Detaljer

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11

SOLHEIM - BARNEHAGEN DER SOLA ALLTID SKINNER UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG SAMLING/AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 UKE 45 TEMA: EVENTYR DAG /AKTIVITET ANNET VAKTER MANDAG 04/11 Vi har avdelingsmøte, Grashoppa passer SV: Karen TIRSDAG 05/11 ONSDAG 06/11 TM: Nina SM: Vikar? SV: Rita TORSDAG 07/11 SSV: Lene FREDAG 08/11

Detaljer

Grønnposten NOVEMBER 2015

Grønnposten NOVEMBER 2015 Grønnposten NOVEMBER 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: De nye barna har blitt trygge og tør å by på seg selv og vise hvem de er. De etablerte barna har blitt «store»; de kan leke og er forbilder. Vi har mange

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. De yngste: Sangleik og uteleik. 11. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Tur til gapahuken PLAN FOR MARS 2015 - LOPPA Tema: bruke kroppen, påske. Uke/ fagområde 10 Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Hurra for Neo 4år! 3. De yngste: Hopp og sprett til musikk De eldste: Meny: ost og skinke

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08 ETISKE PROSESSER: Her er de verdiene foreldrene, barna og personalet har ønsket å legge vekt på og som kom frem under utarbeidelse av verdimålene gjennom den etiske prosessen, våren 2007. Planen inneholder

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR RØDSTUPENE

MÅNEDSPLAN FOR RØDSTUPENE MÅNEDSPLAN FOR RØDSTUPENE I august har vi vært så heldige å bli kjent med mange flotte, nye barn! Vi arbeider for at alle skal få oppleve en trygg og forutsigbar hverdag, og at alle skal føle seg ivaretatt

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime PLAN FOR MAI 2016 LOPPA TEMA: 17.mai og fysisk aktivitet Uke/ fagområde Språk, tekst og kommunikasjon Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Nærmiljø og samfunn 9. 16. 2. pinsedag Bhg stengt 3. Uteleik

Detaljer

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon.

Enhet Kultur & Skole skal til enhver tid levere kvalitetssikret og riktig informasjon. SERVICEERKLÆRING Enhet Kultur & Skole i Frosta kommune skal være en inspirator og støttespiller for kulturlivet i kommunen innenfor de politisk vedtatte økonomiske rammer. I tillegg skal vi drive en skole

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune.

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 2 februar/mars 2010-11.

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland naturbarnehage. Våren 2014. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland naturbarnehage Halvårsplan Våren 2014 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Språk i barnehage.

Detaljer

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE

Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Informasjon og årsplan til foreldre SVENSEDAMMEN BARNEHAGE Svensedammen barnehage: Adresse: Torsbergveien 15, 3032 Drammen Telefon: 32 04 58 30 E-post: svensedammen.barnehage@drmk.no Styrer: Margreta Finne

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014!

Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014! Månedsbrev for Kongekrabbane/Sjøstjernene april 2014! Trolleprosjekt: I begynnelsen av mars hadde vi en «Trolleprosjektuke» der vi forberedte oss til den store trollefesten. Barna var med og laget sine

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole

Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Informasjon om skolefritidsordningen (SFO) ved Folldal skole Skoleåret 2015/2016 1.0. Innledning Jamfør 13-7 i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) skal kommunen ha et tilbud

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015.

Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Referat SFO-foreldremøte, onsdag 09. september 2015. Sak 1: Presentasjon av de ansatte Sak 2: Oppstart på 1. trinn Sissel fortalte litt om hvordan dagene har vært på 1. trinn-sfo nå i oppstarten. Dagene

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM

OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM OKTOBERNYTT FOR MIDTIMELLOM Dette har vi gjort, dette er vi opptatt av: Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon, kvalitet, vennskap og prosjektarbeid. På foreldremøtet presenterte

Detaljer