Natt- og dag-kalender

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Natt- og dag-kalender"

Transkript

1 Natt- og dag-kalender Casebeskrivelser fra utprøvingen i Norge 1 Inger Hagen, vitenskapelig koordinator, ENABLE 2 Utvikler og produsent av Natt- og dag-kalenderen P.O. Box 7167 Majorstua, 0307 Oslo, Norway 1 Ergoterapeut Torhild Holthe, Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens, ledet utprøvingen i Norge. Hun og hennes medarbeidere har beskrevet casene i dette heftet.. 2 Finansiert av EU-Kommisjonen under programmet Quality of Life and Management of Living Resources. Prosjekt nummer QLK6-CT Hjemmeside: 1

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 ENABLE utprøving av hjelpemidler ved demens... 4 Case-beskrivelser med Natt- og dag-kalenderen... 4 Nyttig, men burde fått den før?... 4 En kalender i stua og én ved senga... 5 Ikke nyttig, forsto ikke hva det var... 5 Nyttig av og til, avhengig av dagsformen?... 6 føler meg trygg Nyttig??... 7 Bruker kunne bo lenger i bofellesskap... 7 Den er til god hjelp for meg... 8 Hvis den viser natt, snur jeg på hodet og sover videre Årsaker til et godt eller dårlig resultat

3 Sammendrag Det er ca mennesker med demens i Norge, og vel halvparten bor i eget hjem. Det er rundt nye tilfelle hvert år. Redusert tidsorientering er et symptom som gjerne kommer tidlig i forløpet. Personen spør ofte om hvilken dag det er, men svaret kan være glemt i neste øyeblikk. Mange engster seg for å glemme avtaler, merkedager og gjøremål fordi man tar feil av dagen, og dette oppleves som et stort problem. Pårørende må bruke mye tid på å skrive huskelapper og ringe for å minne om ting. Gjentatte spørsmål oppleves som belastende for mange pårørende. Noen mennesker med demens blir døgnville og ringer pårørende eller går ut om natten fordi de tar feil av dag og natt. En nattsykepleier som prøvet ut Forglemmegei-kalenderen er opphavskvinne til ideen om å lage Natt- og dag-kalenderen. På hennes avdeling hadde de laget skilt der det sto NATT på den ene siden og DAG på den andre for at pasientene ikke skulle gå ut og skape uro på avdelingen om natten fordi de trodde det var dag. Personalet måtte snu skiltet to ganger i døgnet, og hun foreslo derfor at den elektroniske kalenderen kunne vise NATT og DAG automatisk. Vi har fulgt hennes råd, men vi har valgt å dele døgnet inn i fire for å unngå tvil om når det er MORGEN og når det er KVELD. Natt- og dag-kalenderen et utviklet i EU-prosjektet ENABLE, og hjemmeboende personer med demens i 5 land har prøvet den ut 3. ene viser at mange hadde god nytte av den. Casebeskrivelser fra Norge som er gjengitt her, viser at noen sluttet å ringe pårørende om natten, og i ett tilfelle kunne vedkommende bo lenger i bofellesskap i stedet for å flytte på sykehjem. Eksemplene viser også at ikke alle hadde nytte av Natt- og dag-kalenderen. En person greide ikke å lese hva som sto på kalenderen og skjønte ikke hva den var til. ENABLE-prosjektet konkluderte at man bør starte med hjelpemidler på et tidlig tidspunkt i demensførløpet slik at personen lettere kan venne seg til et nytt produkt. En god brukerbehovsanalyse er viktig for et vellykket resultat. Analyse av casebeskrivelser fra alle 5 land viser forhold det er spesielt viktig å være oppmerksom på. Disse er: Person med demens: motivation, kunnskap/aksept av egen sykdom, evne til å forstå og bruke hjelpemidlet, relasjon til pårørende, vaner, aleneboende/samboende Pårørende: Motivasjon, om det er et problem også for pårørende (f.eks. gjentatte spørsmål), evne og vilje til å hjelpe personen med demens Miljøet: Boforhold, holdninger hos helse- og omsorgpersonell et: ets funksjon, pålitelighet, design, om det er estetisk tiltalende, kostnader ved bruk (strøm), kontrast, bokstavstørrelse Den som vurderer behov: Mulige faktorer er evne til å inngi tillit, professjonell bakgrunn, holdninger 3 De nasjonale rapportene fra utprøvingen i Norge, Finland, Litauen, Irland og England kan lastes ned fra ENABLE-prosjektes hjemmeside 3

4 ENABLE utprøving av hjelpemidler ved demens Formålet med ENABLE var å undersøke om tilgang til tekniske hjelpemidler kunne bidra til økt selvstendighet og velvære for mennesker med demens og redusere omsorgsbyrden for pårørende. Det var utabeidet en protokoll for hvordan utprøvingen skulle gjennomføres. Protokollen var den samme i alle deltakende land og ble godkjent av etisk komité. Personer med demens og deres nærmeste pårørende informert om prosjektet gjennom hukommelsesklinikk eller hjemmetjenesten. Personer som ønsket å delta fikk næremere informasjon og skjema for samtykke-erklæring. Denne ble undertegnet både av person med demens og pårørende. Deltakerne ble intervjuet før implementering av hjelpemidlet og etter 3 uker, 3 måneder og 6 måneder. Beskrivelser av vellykket og ikke vellykket implementering ble nedtegnet. Strukturerte beskrivelser fra utprøvingen i Norge er gjengitt i det følgende kapittel. Fullstendige beskrivelser finnes i de nasjonale rapportene. Case-beskrivelser med Natt- og dag-kalenderen Nyttig, men burde fått den før? Enke, 88 år, med Alzheimers sykdom og MMSE 23. Bor alene i leilighet. Glemmer avtaler, husker ikke hvilken dag/dato det er og spør ofte om det. Ringer sønnen tidlig om morgenen og spør hvilken dag/dato det er. Ifølge sønnen har hun ved et par anledninger vært døgnvill. Hun forlegger ofte nøklene og lommeboken sin. Det er ofte mørkt i leiligheten henne fordi hun drar ut stikkontakter trolig for å spare strøm - og klarer ikke å koble dem til igjen. Natt- og dag-kalender Kvinnen ønsket at kalenderen skulle henge på veggen ved spisebordet der hun ofte sitter. Kalenderen ble plassert på veggen slik at refleksene i overflaten ble minst mulig. Kvinnen mente at kalenderen var nyttig for henne. Hun følte at den støttet hennes selvfølelse. Noen ganger glemte hun å se på den. Familien mente at hun burde fått den ett år tidligere. Kvinnen avsluttet utprøvingen etter 3 måneder fordi hun flyttet på sykehjem. Kalenderen var nyttig i de 3 månedene brukeren deltok i utprøvingen. Sønnen ønsket hun hadde fått den tidligere. Familien foreslo at kontrasten skulle vært bedre og at det var mindre reflekser i overflaten. 4

5 En kalender i stua og én ved senga Mann, bor alene i 2-roms leilighet. Har to sønner. God kontakt med disse. Den ene sønnen snakker med faren på telefon flere ganger pr uke. Skille dag og natt er verst, særlig i mørketida. Initiativløs, problem med å skille sønnene og barnebarna fra hverandre når vi snakker sammen. Positiv til kalenderen. Tror den kan være til nytte fordi han våkner om natten og vet ikke når på døgnet det er. Har en på nattbordet. Fikk en kalender til etter 3 uker for å ha i stua. Mannen bruker kalenderen, leser den greit og den er nyttig for han. Pas er nå søkt til sykehjem, og får tilbud om å ta med seg kalenderen. Dropper ut av studien nå. ( ). Sønnen har måttet stille kalenderen og dette er markert som tekniske problemer. (prosjektmedarbeiderens vurdering): Nyttig hjelpemiddel for mannen Ikke nyttig, forsto ikke hva det var Kvinne, 76år, Alzheimers sykdom og MMSE 16. Gift, bor med ektefelle i leilighet. Glemmer dag og dato og spør ofte om det. Ringer familiemedlemmer på upassende tider av døgnet. Hun er bekymret for at sykdommen forverrer seg. Ektemannen gjør alt i huset. Natt- og dag-kalender Kalenderen ble vist henne mens hun sitter i stuen. Hun kan lese teksten på skjermen. Kalenderen ble først plasseret på en kommode i stuen, men hun la ikke merke til den der. Etter noen få dager flyttet ektemannen kalenderen til soverommet slik at hun kunne se på den om natten og ikke vekke ham Når kvinnen våkner om natten legger hun ikke merke til kalenderen. Hun ble engstelig for det grønne lyset på displayet. Hun vekker ektemannen for å spørre hva det er. Hun klarte ikke å lese teksten fra den vinkelen når hun lå i sengen, bare når kalenderen var rett foran henne Kalenderen var ikke nyttig for henne og hun avsluttet utprøvingen etter ca. 10 dager. 5

6 Nyttig av og til, avhengig av dagsformen? Enkemann, 82år, mixed dementia og MMSE 22. Bor alene i leilighet. Datter er nærmeste pårørende. Glemmer dag og dato. er med å skille natt og dag. Redusert syn og hørsel. Natt- og dag-kalender Kalenderen ble plassert på et bord like ved stolen hans i stuen. Mannen synes kalenderen var nyttig. Datteren var litt i tvil. Hun var usikkerpå om faren brukte kalenderen uten å bli minnet på å se på den. Hun mener også det er vanskelig for ham å lese det som star på kalenderen på grunn av for dårlig contrast. Kalenderen var nyttig til en viss grad. Muligens varierte dette med dagsformen. Mannen mente den var nyttig, datteren var mer usikker. De ønsket å beholde kalenderen. føler meg trygg. Kvinne, 82 år, med Alzheimers sykdom og MMSE 19. Bor alene i leilighet. Skrøpelig, bruker rollator. Eneste slektning bor 4 timers kjøretur unna. Setter pris på besøk fra hjemmetjenesten. Er på dagsenter 4 ganger i uken. Har huskelapp på døren om hvilke dager hun skal på dagsenter, og at hun ikke skal gå ut av leiligheten før sjåføren har ringt på. Hjemmesykepleier kommer hver dag. Glemmer dag, dato og tidspunkt på døgnet. Har ventet på bussen til dagsenteret på kvelden og ringt pårørende kl. 5 om morgenen. Sover med klærne på. Jeg er blitt sløv, er det virkelig denne dagen i dag? Vet ikke når/hvilken dag hun skal på dagsenter. Natt og dag-kalender Kalenderen plasseres i soverommet på et bord ved siden av sengen hennes. Kalenderen var nyttig. Hun kan finne ut i fred og ro når på dagen det er. Hun omtaler kalenderen på en måte som tyder på at hun er oppmerksom på den, og at den er til støtte for henne. Hun ringer ikke lenger til pårørende om natten/tidlig morgen. Først og fremst gjør den at jeg føler meg mer trygg tidligere følte jeg at jeg dinglet i luften. Kalenderen var nyttig for brukeren. Den gir trygghet. Bokstavene er moderne og kan være vanskelig for henne å lese Skriften skulle vært større og med store bokstaver. Både pasient og pårørende er fornøyd med kalenderen. Kvinnen flyttet til sykehjem og tok kalenderen med seg. Nå er jeg blitt vant til moderne bokstaver 6

7 Nyttig?? Mann, enkemann. Bor i leilighet i datterens hus (generasjonsbolig) Glemmer ukedager, dato og avtaler. Usikker på når på døgnet det er etter at han har tatt seg en hvil. Natt- og dag-kalender Pasienten sier han bruker kalenderen, og at den er nyttig. Pårørende vet at han brukte den i starten, men er usikker om han bruker den fortsatt. Hun er også usikker på nytten nå etter 6 måneder. (prosjektmedarbeiderens vurdering): Pasienten sier selv at han bruker kalenderen og finner den nyttig. Jeg syns det ville vært interessant å se hvor den sto, og når på døgnet han brukte den. Datter sier at hjemmesykepleien kommer om morgenen og derfor bruker han kanskje ikke kalenderen. Mon tro om den står på nattbordet. Burde han i tilfelle også hatt en i stua? Bruker kunne bo lenger i bofellesskap Enke, 87 år, med uspesifisert demens og MMSE18. Kvinnen hadde nylig flyttet til en eldrebolig i et seniorsenter. Redusert hørsel og bruker høreapparat. Bruker rollator. Glemmer hvilken dag/dato det er og tidspunkt på døgnet. Ringer pårørende mange ganger om dagen og av og til om natten og spør hvilken dag og når på døgnet det er. Sønnen blir trett av disse telefonene han trenger hvile for å samle krefter til dagens arbeid. Nattevaktene ved seniorsenteret forteller at kvinnen går ut i korridoren om natten for å besøke andre beboere. De frykter at hun vil vekke opp og forstyrre andre beboere og mener at hun heller bør bo på et sykehjem. Natt- og dag-kalendar Kalenderen ble plassert ved siden av telefonen på en kommode i soveværelset. Sønnen formanet henne om ikke å ringe når kalenderen vist NATT. Kvinnen mente at kalenderen var nyttig. Hun ringte hverken til sin sønn eller datter om natten etter at hun fikk Natt- og dag-kalenderen. Hun sluttet også å forlate leiligehetn sin om natten for å besøke andre beboere. Nattevaktene var tilfredse med utviklingen Kvinnen kan lese skriften på kalenderen men synes at reflekser i overflaten av og til kan virke forstyrrende. Kalenderen var nyttig for kvinnen, hennes familie og personalet ved seniosenteret. Det er viktig å plassere kalenderen slik at reflekser i overflaten blir minst mulig. Sønnen mener at kontrasten ville bli bedre med røde bokstaver på sort bakgrunn. 7

8 Den er til god hjelp for meg Enke, 89 år, vaskulær demens og MMSE 12. Bor alene i hus på landet. Skrøpelig, dårlig balanse. Hun forteller at hun er trett det meste av dagen og tar en lur nå og da. Blir trett etter å ha kledd på seg. Tilbringer mye av tiden alene. Liker å se på TV. Er glad i huset sitt og føler seg trygg der. Glad for at datteren, som bor et par minutters gange unna, ser innom henne et par ganger om dagen. Datteren er nærmeste pårørende. Hun jobber deltid og føler at omsorgen for moren er tyngende. Glemmer dag, dato og tidspunkt på døgnet. med å huske navn på familie og venner. Glemmer legeavtaler. Redusert hørsel. Spør ofte hvilken dag og når på døgnet det er, og datteren er lei av disse spørsmålene. Natt- og dag-kalender Kalenderen ble plassert på et bord i stuen. Hun kunne se den fra favoritt-stolen sin hvor hun sitter og ser på TV og leser avisen. Kvinnen mente at kalenderen var nyttig.datteren sa: Mamma har ikke spurt hvilken dag det er etter at hun fikk kalenderen. På den måten er den en lettelse også for meg. En gang da hun besøkte moren sent på kvelden satt moren og så på TV. Hun sa:: Se Jeg sitter her og ser på kalenderen og den viser ikke Natt ennå. Etter 3 uker uttalte hun: Den er til god hjelp for meg det var ubehagelig å sitte her og ikke vite om det var søndag eller mandag. Kvinnen ønsket også å ha en kalender ved siden av sengen, og det fikk hun. Datteren fortalte at moren dertetter aldri hadde tatt feil av dag og natt. Hun hadde kanskje problemer med å lese alle bokstavene (V kunne bli lest som U), og datteren ønsket at kontrasten på displayet var bedre. Kalenderen var nyttig. Ved en anledning viste kalenderen merkelige firkater i stedet for bokstaver, men den virket som den skulle etter at datteren hadde koblet fra strømmen og koblet til igjen. Da pasienten ble tilbudt sykehjemsplass, ville hun trolig fortsatt ha nytte av kalenderen, men datteren insisterte på at de ikke trengte den lenger siden var var nok personale på sykehjemmet til å minne moren på hvilken dag og tidspunkt på døgnet det var. Utprøvingen ble derfor avsluttet etter 2,5 måneder. 8

9 Hvis den viser natt, snur jeg på hodet og sover videre. Enke, 91år, med uspesifisert demens og MMSE 25. Kvinnen hadde nylig flyttet til leilighet i et seniorsenter. Bruker rullestol. Er på dagsenter 4 ganger pr uke. Kjeder seg i helgene. Liker å sitte og se på landskapet som skifter med årstidene. Glemmer dag/dato og tidspunkt på døgnet. Ringer mange ganger om dagen og av og til om natten til barna sine for å spørre om dette. Datteren blir lei av disse telefonene. Hun opplever dem som stressende og en byrde for henne fordi hun ofte må kjøre til moren for å sjekke at alt er i orden. Natt- og dag-kalendar Kalenderen ble plassert ved siden av telefonen på et lite bord i stuen. Ledningen ble skjult bak sofaen slik at den ikke skulle kobles fra. Kvinnen ville også gjerne ha en kalender på soverommet. Denne ble installert noen få uker etterpå. Kvinnen mente kalenderen var nyttig. Hun ringte ikke lenger så ofte til datteren etter at kalenderen var installert. Hun viser kalenderen til dem som besøker henne, og mange av personalet var begeistret for den. Hun sa: Hvis jeg ligger i sengen og våkner opp, kan jeg bare se på kalenderen. Og hvis den viser NATT, snur jeg på hodet og sover videre. Datteren uttalte at: Kalenderen er veldig nyttig for mamma. Hun klarer fint å finne ut hvilken dag og når på døgnet det er. Det gir henne en følelse av mestring, tror jeg. Hun ringer ikke så ofte lenger, et par ganger om uken, tenker jeg. Kalenderen var nyttig for kvinnen, datteren og personalet på seniorsenteret. Den som sto på nattbordet hennes var særlig til god nytte. Jeg synes det var bra for meg å få den kalenderen det er selskap for meg...jeg liker den. 9

10 Årsaker til et godt eller dårlig resultat ENABLE-prosjektet søkte å finne årsaker til at et hjelpemiddel kunne være nyttig for noen og ikke for andre. Vi tenkte at forklaringen(e) kunne knyttes til: Personen med demens (grad av demens, motivasjon for å prøve et hjelpemiddel etc.) Nærmeste pårørende (motivasjon, evne til å støtte, forholdet til personen med demens, evne til å støtte etc.) Miljøet (boforhold, hensiktsmessig plassering av hjelpemidlet, hjelp fra hjemmetjeneste etc.) Hjelpemidlet (funksjon og design, brukbarhet etc.) Personen som gjør brukerbehovsanalyse og følger opp (f.eks. deres holdninger til problemene) Nedenfor er det oppsmummert resultatet av analysen av 37 casebeskrivelser med 6 ulike hjelpemidler hentet fra de nasjonale ENABLE-rapportene (se Personer med demens som aksepterte at de hadde et hukommelsesproblem og var motiverte for å prøve et hjelpemiddel hadde gjerne god nytte av hjelpemidlet. Noen trengte litt tid til å venne seg til det.. Et hjelpemiddel var også ofte nyttig hvis både personen med demens og pårørende var motiverte, enten fordi det løste et problem for begge parter, og/eller pårørende var i stand til og ønsket å hjelpe. Et godt forhold dem i mellom kunne derfor være en forutsetning for et godt resultat, mens i motsatt fall kunne personen bli irritert over å bli minnet om sitt hukommelsesproblem. Hvis pårørende var mer motivert, mens personen med demens var lite interessert, var nytteverdien av hjelpemidlet i flere tilfelle begrenset. Noen personer var ikke i stand til å bruke hjelpemidlet, enten fordi de ikke kunne lese teksten eller ikke forsto hva det var. Det er også viktig å huske på at sykdommen forverrer seg, og dermed endres personens forutsetninger for å kunne ha nytte av hjelpemidlet. Derfor anbefales å starte med hjelpemidler tidlig i sykdomsforløpet slik at brukeren kan venne seg til det og trolig ha nytte av det lenger tid. En god brukerbehovsanalyse der disse forhold tas med i vurderingen, er en forutsetning for et gode resultater. 10

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader

Ungdom og sorg. Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Ungdom og sorg Kari E. Bugge, Eline Grelland og Line Schrader Dette informasjonsheftet er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød i samarbeid med Foreningen vi som har et barn for lite, Kreftforeningen,

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Riktigere medisinering og mer selvstendighet?

Riktigere medisinering og mer selvstendighet? - Åpen Rapport Riktigere medisinering og mer selvstendighet? Erfaringer med automatisk medisindispenser i Bærum kommune Forfatter Ingrid Storruste Svagård, Dag Ausen, Mette Røhne, SINTEF IKT Elisabeth

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn

STØTTE. Når spising er et problem for ditt barn STØTTE Når spising er et problem for ditt barn For alle foreldre er det naturlig å ville ta vare på barnet sitt og gi det mat... Fra fødselen av vil det spesielle forholdet mellom foreldre og barn i stor

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET"

KAPITTEL 2A: HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET KAPITTEL 2A: "HUN ER JO 14 ÅR ELDRE ENN MEG OG ANALFABET" _Hun er 14 år eldre enn meg, 14 år! Og hun kan ikke lese. Hun kan til og med ikke skrive navnet sitt! Jeg har alltid kalt henne storesøster, fordi

Detaljer

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier?

Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Hvordan ville livene våre vært uten dataspill, internett og sosiale medier? Innlevert av 7A ved Majorstuen skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi synes det har vært spennende å være med på en konkurranse

Detaljer

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om

Spørsmål du som jente lurer på, men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Spørsmål du som jente lurer på,? men som du kanskje ikke spør foreldrene dine om Hvorfor ble jeg født med blæreekstrofi og epispadi Ei jente sier: 1] (BE/E)? Årsaken til at noen barn blir født med dette

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer