Instruksjonsbok Trepunktmontert 2 rads potetsetter UP3720 UH124315

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok Trepunktmontert 2 rads potetsetter UP3720 UH124315"

Transkript

1 Instruksjonsbok Trepunktmontert 2 rads potetsetter UP3720 UH Instruksjonsbok trepunktmontert potetsetter UP3720 NO, utgave 2004

2 2 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter

3 CE-sertifikat CE-SERTIFIKATET Vi, TKS Mekaniske AS, Torlandsvegen 3 N-4365 Nærbø Norway erklærer at produktet: Potetsetter UP3720 er bygget i samsvar med direktiv 89/392/EØF, 91/368/EØF, 93/44/EØF og 89/336/EØF og imøtekommer relevante grunnleggende sikkerhetsog helsemessige krav. Nærbø 2. januar 2004 Henning Thunheim Managing Director Noter serienummeret på maskinen din her: TKS Mekaniske AS, produsent av landbruksmaskiner, forbeholder seg retten til å endre design og/eller spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Dette innebærer ingen forpliktelse til å foreta endringer på tidligere leverte maskiner. 3

4 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Garanti Dette TKS-produktet er garantert mot fabrikasjons- og materialfeil i ett år. Komponenter som ikke er produsert av TKS, f.eks. elektrisk og hydraulisk utstyr, kraftoverføringsaksler og dekk dekkes i henhold til den opprinnelige produsentens garantivilkår. Følgende komponenter har p.g.a. komponentens funksjon begrensa garantivilkår: Dekk Skjær og skjærspisser Brytepinner Sikringer Hydrauliske pakninger i pumper, motorer, ventiler og sylindre Oljefilter Garanti Svekkelse p.g.a. slitasje under bruk er å betrakte som normalt for disse delene. Garantien på de nevnte delene er derfor begrenset til produksjonsfeil som brudd, avvikende utførelse, transportskade etc. påvist på ny maskin. Dersom en skade kan forventes å bli dekket av produktgarantien, må eieren eller eierens representant informere forhandleren om dette når deler og/eller reparasjonsarbeid rekvireres. Garantikrav må meldes innenfor garantitiden. Forhandleren må fylle ut et reklamasjonsformular for hver garantisak og sende dette til TKS sin importør innen den 10. i måneden etter at skaden ble meldt. De skadede delene skal merkes med reklamasjonsmeldingens nummer og oppbevares i inntil 6 måneder for at TKS sin importør i skal kunne inspisere delene. Siden bruken av TKS produkter skjer utenfor produsentens kontroll, kan vi bare garantere for produktkvalitet, ikke for utførelse av funksjon og eventuelle følgeskader. Garantien kan bortfalle dersom: - a) uoriginale reservedeler benyttes eller produktet repareres eller endres uten å være godkjent av TKS b) fabrikantens bruks- og service-instruksjon ikke er blitt fulgt c) maskinen er brukt til andre formål enn det den er beregnet for. Garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje. Offentlige sikkerhetsforskrifter stiller krav til produsenten av denne maskinen om nøye vurdering av sikkerhet ved korrekt bruk av denne maskintypen. Derfor er TKS og vår importør ikke ansvarlig for funksjonen til komponenter som ikke er vist i reservedelskatalogen for dette produktet. TKS forbeholder seg retten til kontruksjonsendring uten forpliktelse for tidligere leverte maskiner. 4

5 Innhold CE-SERTIFIKATET... 3 Garanti... 4 Introduksjon... 6 Maskinidentifisering... 7 Tekniske data... 8 Hovedmål... 9 Modelbeskrivelse Sikkerhet KLARGJØRING AV NY MASKIN Emballasje Radavstandskontroll Radavstandsregulering Montering av overmoldingsskjær Klargjøring av setteskjær KRAV TIL TRAKTOREN TILKOPLING TIL TRAKTOR Trepunktsfeste Hydraulisk drivverk MASKINEN I BRUK Settepotetstørrelse Radavstands-endring Setteavstands-regulering Dybderegulering Overdekking Arbeidshastighet Belteskaking Tilførsel av poteter fra tank til setteenhetene Tømming av potettank Innhold 6 ELEKTRONISK BETJENINGSPANEL Betjeningspanelets tastefunksjoner Tilkopling til traktorens strømforsyning Valg av måleenhetssystem Setteavstandjustering Automatisk dybdekontroll (ekstrautstyr) Senking av tank før fylling Normal setting Kalibrering av settesavstand Elektrisk skaking (ekstrautstyr) Tømming av setteenhet Justering av alarm ved blindsetting Alarmer på skjermen Feltregistrering VEDLIKEHOLD Vedlikehold av mekaniske komponenter Vedlikehold hydraulisk anlegg Vedlikehold elektrisk/elektronisk utstyr Feilsøking Notater

6 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Introduksjon Introduksjon Vi gratulerer med anskaffelsen av ditt nye TKS produkt. Du har valgt et funksjonelt kvalitets-produkt. Et nettverk av effektive forhandlere vil stå til tjeneste med produktkunnskap, serviceapparat og reservedeler. Alle TKS produkter er kontruert og bygget i nært samarbeid med bønder og maskinstasjoner for å sikre optimal funksjon og pålitelighet. Vennligst les denne instruksjonsboka før maskinen tas i bruk. Lykke til! Med hilsen TKS Mekaniske AS TKS Mekaniske AS, Torlandsveien 3 N-4365 Nærbø Norway e-post : Phone Fax

7 Maskinidentifisering Maskinidentifisering Maskinens serienummer og fabrikantens adresse framgår av skilt på maskinen. Se illustrasjon på denne side. Maskinens serienummer og leveringsår skal være notert nedenfor. Vennligst bruk disse opplysningene ved alle reservedels- og servicehenvendelser. Dette produktet er CE-merka. Dette merket sammen med tilhørende skriftlige EU bekreftelse betyr at produktet oppfyller gjeldende helse- og sikkerhetskrav og er i samsvar med direktiv 89/ 392/EØF med tillegg 91/368/EØF og 93/44/EØF. Serienummer CE-symbol Serienummer : Leveringsår : 7

8 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Tekniske data Modell UP3720 Antall rader 2 Tilkopling til traktor Kat. 2 og 3 Radavstand (trinn á 5 cm) 75 cm - 90cm Setteavstander trinnløst regulerbar cm Beholderkapasitet potet 2000 kg Minste fyllehøyde, potet 118 cm Hjulimensjon, standard 11.5/80x15.3" Sporvidde cm Vekt tom maskin 1050 kg Arbeidshastighet 4-10km/t Utstyr Elektriske koppebelteskakere ekstra Innleggskopper (to forskjellige størrelser) ekstra Drillsidestøtteplater ekstra Automatisk dybdekontroll ekstra Arealmåler standard Elektronisk settekontroll standard Sett for justering fra til cm radavstand ekstra Sett for justering fra til cm radavstand ekstra Tekniske data 8

9 Hovedmål Gjelder maskin med hjulstørrelse 11.5/80x15.3" Hovedmål Alle mål oppgitt i millimeter 9

10 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Modelbeskrivelse Produktbeskrivelse UP3720 automatisk potetsetter fra TKS. leveres som torads trepunktmontert maskin. Den har setteorgan med doble koppebelter, regulerbar åpning mellom tank og setteenhet, regulerbar radavstand, hydraulisk drift fra traktorens hydraulikkanlegg, trinnløs avstandsregulering, faste setteskjær og manuell eller automatisk, hydraulisk regulerbar settedybde. Maskinen er levert i en av følgende varianter : torads basismaskin radavstand 75cm torads basismaskin radavstand 80cm torads basismaskin radavstand 85cm torads basismaskin radavstand 90cm I tillegg er maskinen utstyrt med følgende beholder: torads hydraulisk potettank 2000kg Maskinen er utstyrt med Ø74mm settekopper (standard). Den kan leveres med to ulike innleggskoppstørrelser (ekstra). Maskinen er levert med ett av følgende overmoldingsutstyr: rulleskjær 450mm drillformer Maskinen kan være levert med følgende ekstrautstyr: Midtmontert formontert hyppeplog (kombinert med drillformer) Elektrisk regulerbar skakeregulering på koppebeltene 10

11 Produktbeskrivelse 11

12 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Sikkerhet Før maskinen betjenes, justeres eller repareres, må bruker, reparatør og eier gjøre seg kjent med sikkerhetsinstruksene som finnes i denne instruksjonsboken. (Fig. 1) Vær oppmerksom og forsiktig når det arbeides med landbruksmaskiner. Les gjennom og legg merke til sikkerhetsinstruksene i denne instruksjonsboken. Sikkerhet i arbeid er ditt ansvar! Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. Det betyr at her er en sikkerhetsmessig risiko og beskriver forholdsregler som skal tas hensyn til for å unngå ulykke. Dette symbolet kan finnes utover i denne instruksjonsboka og på varselsskilt på maskinen. De står der for din sikkerhets skyld og skal derfor legges merke til. Vær forsiktig når andre mennesker eller dyr er i nærheten! Start aldri maskinen når mennesker eller dyr er nær maskin og traktor. Stå aldri mellom traktorhjul og maskin. (Fig. 2) Legg merke til gjeldende regler når det gjelder mindreåriges betjening av landbruksmaskiner. Bruk av maskinen Maskinen skal bare brukes til det formål den er konstruert for. Bruk personlig verneutstyr Bruk ikke løstsittende klær som kan henge seg fast i bevegelige deler på maskinen. Bruk godkjent maske under støvete arbeidsforhold. (Fig. 3) Vær oppmerksom på fare som oppstår ved høyt støynivå. Noen kombinasjoner av traktor/redskap kan under visse forhold forårsake over 85dB, også inne i støyskjermet førerhus. Under slike forhold må hørselsvern benyttes. Hold traktorens vinduer og dører lukket for å redusere støynivået rundt traktorføreren. Sikkerhet Maskinen må tilkoples riktig traktorstørrelse Traktorens vekt må samsvare med maskinens maksimalvekt under arbeid. Følg gjeldende offentlige bestemmelser. (Fig. 4) Kontroller at korrekt kraftuttaksutveksling er tilkoplet. En maskin bygget for 540 o/min må aldri koples til traktor med kraftuttakshastighet 1000 o/min innkoplet. Maskinens normale kraftuttakshastighet er oppgitt på skilt nær kraftoverføringssystemet. Kopling mellom traktor og maskin skal alltid gjøres som beskrevet i instruksjonsboken. Dersom tilkoplingen skjer via landbruksdrag, skal den ene delen (traktoreller maskindrag) ha gaffelutforming. Dragbolten skal sikres med låsepinne. (Fig. 5) Følg gjeldende offentlige bestemmelser for veitransport. Noen land krever bruk av sikkerhetslenke ved transport av slept maskin. Tenk sikkerhet ved arbeid Traktormotoren skal stanses og tenningsnøkkelen fjernes før det utføres reparasjonsarbeid, smøring eller annet vedlikehold på maskinen. (Fig. 6) Beskyttelsesskjermer Kontroller at alle skjermer er i orden og korrekt montert. Forsøk ikke å starte maskinen før dette er gjort. Skadet skjerm skal repareres eller skiftes ut omgående. (Fig. 7) Pass spesielt på alle beskyttelseskjermer i forbindelse med kraftoverføringsaksler. Bytt ut skadede skjermer. Sikkerhetslenker skal alltid festes til maskin og/eller traktor for å hindre vernehylsene å rotere. Hydraulikk Vær forsiktig ved håndtering av hydrauliske systemer. Bruk øyevern og hansker. Olje som slipper ut under høyt trykk kan trenge inn under huden og forårsake alvorlig indre skade. Oppsøk lege dersom du har blitt utsatt for slik skade. (Fig. 8) Pass på at ingen oppholder seg nær maskinen når hydraulikkfunksjonene betjenes. 12

13 Sikkerhet Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 13

14 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Ved frakopling av maskin og når traktor/ maskin forlates Sett alle hydraulikkfunksjoner i nøytralposisjon når maskinen koples fra. Senk bevegelige arbeidsorgan til bakken eller sett dem i transportstilling og sikre dem med tilhørende transport-/parkerings-sikring. Dersom maskinen er utstyrt med parkeringsklosser skal disse benyttes. La ikke barn leke eller oppholde seg nær landbruksmaskiner. (Fig. 9) Kjør sikkert Husk at du har ansvaret - uforsiktighet og slurv kan forårsake alvorlig skade eller dødsfall. (Fig. 10) Kontroller hjulbolter og kopling mellom maskin og traktor før transport på offentlig vei. Kople også fra hydraulikksystemet. Kjør med omtanke. Reduser hastigheten i svinger og ved kjøring på ujevnt underlag. Pass på at slept maskin ikke kommer i ukontrollert sidebevegelse. Husk veltefaren ved kjøring i sidehelling og på jord med liten bæreevne. Reduser lasten. Sikkerhet Lys Eier/bruker er ansvarlig for å utstyre maskinen med korrekt lys og refleks ved kjøring på offentlig vei. Følg offentlige bestemmelser. (Fig. 11) Sikkerhetsutstyr Ha alltid med førstehjelpsutstyr i traktoren. Følg offentlige bestemmelser når det gjelder brannslukkingsutstyr. Når det arbeides med brennbare materialer som høy og halm skal brannslukkingsutstyr alltid være tilgjengelig. (Fig. 12) Reservedeler Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi bare bruk av originale reservedeler. Ved bruk av uoriginale deler er produktgarantien ugyldig. (Fig. 13) Vedlikehold Pass på at maskinen vedlikeholdes tilfredsstillende og holdes i god stand. Gjør aldri endringer i maskinens tekniske konstruksjoner. 14

15 Sikkerhet Fig. 9 Fig. 10 Fig. 11 Fig. 12 Fig. 13 Fig

16 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Sikkerhet Supplerende sikkerhetsinstrukser for Underhaug UP3720 potetsettere Denne maskinen er konstruert og bygget for å sette poteter eller liknende knollvekster. Maskinen er bygget for ubemannet drift, dersom den ikke er utstyrt med spesielt utformet arbeidsplattform for hjelpemannskap. Maskinen er merket med advarselsskilt. Dersom skiltene er skadet må de byttes ut. Bestillingsnummer framgår av illustrasjonene til dette avsnittet. Advarselsskilt Vær forsiktig! Les og forstå instruksjonsboka før maskinen tas i bruk og før det foretas justeringer og vedlikehold. Advarselskilt Vær forsiktig når maskinen senkes! Hold føttene unna skjær og hjul. Dersom arbeid må utføres under oppløfta maskin, må det settes en støtte under hovedramma. Advarselskilt Fingrer kan kuttes dersom de kommer mellom drivkjede og kjedehjul. Advarselsskilt Hold avstand til den bevegelige, hydraulisk betjente potettanken. Løfting av maskinen med kran Bruk bare godkjent løfteutstyr. Maskinens vekt er oppgitt i avsnittet "Tekniske data" s. 5. Vær forsiktig! Vær sikker på at det ikke oppholder seg noen under eller nær maskinen når den løftes. Løft maskinen med stropp festa i staget bak tårnet på maskinens hovedramme. Kontroller at løftestroppene er forsvarlig festa før løftet starter. Bruk styrestropp for å holde maskinen i posisjon. Fare ved bruk av kjemikalier Ved bruk av kjemikalier (plantevernmidler) og kunstgjødsel i forbindelse med setting, skal kjemikalieprodusentens forskrifter for håndtering følges. 16

17 Sikkerhet UH UH UH UH

18 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Ny maskin - vær forsiktig! Sikkerhet Les instruksjonsboka. Vær spesielt oppmerksom når ny maskin startes for første gang. Monteringsfeil, feil betjening m.m. kan gi kostbare reparasjoner og inntektstap. Underhaugs produktgaranti dekker ikke skade som oppstår p.g.a. instruksjonsbokas anvisninger ikke følges. Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. Det brukes for å framheve viktig informasjon slik at feil montering eller bruk unngås. Vær spesielt oppmerksom på følgende når ny maskin settes i drift: Kontroller at maskinen er sammensatt korrekt og at den ikke er skadet. Kontroller at elektriske kabler er lange nok og plassert slik at de kan følge maskinens bevegelser uten å skades. Kontroller tilkoplingen til traktor. Kontroller at drivkjedene ligger korrekt på kjedehjulene og at de er stramme. Kontroller at drivrullene på toppen av setterørene er justert likt på begge sider, slik at koppebeltet går beint. Smør maskinen som beskrevet i smøreinstruksene. Kontroller at hjulboltene er tilstrekkelig tiltrukket. Renhold Generelt Bruk i størst mulig utstrekning trykkluft. Det utsetter lager for mindre risiko enn bruk av høgtrykksvasker. Dersom det brukes vann under høyt trykk, må strålen ikke rettes mot lager og elektriske komponenter. Sylindrer Sørg for at sylinderstengene holdes fri for aggressive stoffer som kan ødelegge overflaten. 18

19 Klargjøring av ny maskin 1. KLARGJØRING AV NY MASKIN 1.1 Emballasje Fjern all emballasje. Utstyr som ligger lagret oppi maskinen, fjernes. 1.2 Radavstandskontroll Kontroller at radavstanden stemmer med kundens spesifikasjoner. Ved endring av radavstand, se avsnitt Radavstandsregulering Det er en fordel å løsne og flytte setteenheten(e) på ene siden og feste den/disse før den andre siden justeres, for å unngå at hovedramma forskyves. Tank bør demonteres før arbeidet utføres. D B A Ved flytting av drivenheten (fig. 21/A) skal kjedekassetten (B) ligge helt inntil setterøret. Juster plasseringen på utgående aksel fra motoren (låst med gjengestift C mot den plane flaten på akselen). Øvre kjedehjul er posisjonert på den sekskantede drivakselen med stoppringer (D). Før justering må sette-enhetene (E) løses fra hovedramma, og sekskantaksel (fig. 22/F) for agitatorskive og firkantaksel (G) mellom strupeplatene, skinne (H) bak setteenhetene samt teleskopisk hjulaksel (I) må være løse. Hjulakselen låses etterpå med ønsket sporvidde. E Fig. 21 H F C G I Fig

20

21 Krav til traktoren 3. KRAV TIL TRAKTOREN Hydraulikkens løfteevne: Maskinstørrelse Torads m/2000 kgs tank Anbefalt løfteevne min kp Trepunktsoppheng: Kategori 2 eller 3. Hydraulisk tilkopling Enkelvirkende uttak med fri retur, kontinuerlig oljestrøm, kapasitet 35 liter/min. Elektrisk tilkopling 12V spenning, standard kontakt 12mm. NB! Pass på at kontakt og plugg har sikker forbindelse, slik at bevegelse i traktoren ikke gir strømbrudd. Kortvarig strømbrudd fører til at drivverket ikke fungerer korrekt. 21

22 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter 4. TILKOPLING TIL TRAKTOR 4.1 Trepunktsfeste Tilkopling til traktor Når toppstag og trekkstenger er mest mulig parallelle har traktoren størst løfteevne. Husk at toppstaglengden justeres slik at knekklinjen i tankens sidedeksler ligger parallellt med bakken (fig. 26). = Fig Hydraulisk drivverk Komponenter Hydraulikken på setteren består av følgende (se fig. 27): To- eller tresleiders blokk (A) Oljemotor (B) for drift av setteaksel Sylinder (C) med låseventil C1) for tank 2 sylindre (D) for heving/senking av maskin (ekstrautstyr) 2-veis låseventil (D1) for sylidre for heving/ senking av maskin (ekstrautstyr) Oljefilter (E) Oppsamlingsbeholder (F) Tilkopling Ved tilkobling av hydraulikk til traktor, skal en koble slangen fra oljefilteret til trykksiden på traktoren, den andre til retursiden. 22

23 Maskinen i bruk Fig. 27 B E C1 C A D1 A F D D 23

24 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Åpent/lukket senter Ved tilkopling til traktor med konstant oljetrykk, (eks. John Deere 30, 40 og 50 serie), må ventilblokka modifiseres ifølge følgende beskrivelse (se fig. 28): Fjern dekselskrue 4 og skrue 22. Monter strupning 7 og skrue 24 med pakningsring 23. Monter dekselskrue 4 og pakningsring 5. Maskinen i bruk Når maskinen er tilkoplet traktor med åpen senter hydraulikk, må skrue 24, pakningsring 23 og strupning 7 erstattes med skrue 22. Ellers kan traktorens hydraulikkpumpe ødelegges, siden all olje går over traktorens sikkerhetsventil når ingen funksjoner benyttes! T P Fig Hydraulikkfilter Hydraulikkfilter må skiftes når indikatoren på toppen av filteret viser at filteret er tett. Merk at indikatoren kan vise tett filter, selv om filteret er ok, hvis oljen er kald. 24

25 4.2.5 Drenering av hydraulikkblokk Hydraulikkblokken er tilkoblet en oppsamlingsbeholder (fig. 27/F) som er plassert bak venstre bakre sidedeksel. Den drenerer olje fra blokken hvis trykket på retursiden blir for høyt. Typisk hvis en kobler returslangen fra setteren til trykksiden på traktoren. Beholderen tømmes på en miljøvennlig måte ved behov. Maskinen i bruk Manuell hydraulikkbetjening Hydraulikkblokken kan betjenes manuelt ved hjelp av medfølgende hendel. Sett den over sekskantakselen på hver ventilseksjon, se fig. 29. Hendelen er oppbevart på innsiden av dekselet foran hydraulikksentralen. Fig

26 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Maskinen i bruk 5. MASKINEN I BRUK 5.1 Settepotetstørrelse Størrelsessorterte settepoteter gir det beste setteresultatet, både fordi et ensarta settemateriale gir god, jevn, bestandsutvikling og setteren gir den jevneste setteavstanden. Tilrådd sortering (i firkantsåld): Minste Største Største såld såld potetlengde Storkopp ø74mm... 40mm... 60mm...100mm Innleggskopp medium (hvit)... 35mm... 50mm...75mm Innleggskopp liten (grønn)... 25mm... 40mm...55mm NB! Liten spredning i hvert parti gir best resultat. 5.2 Radavstands-endring Se avsnitt 1.3. Når maskin med tank for radavstand 75-80cm skal stilles til 85 eller 90cm radavstand, må plater i bunnen av tanken, mellom setteenhetene, skiftes. Det gjelder også for maskin med tank for radavstand 80-90cm som stilles ned til 75cm radavstand. Breddetilpasningssett 75-80cm UH Breddetilpasningssett 80-90cm: UH Husk å sette inn ny radavstand i meny (se fig. 42). 5.3 Setteavstands-regulering Justeres fra betjeningspanel, se avsnitt om styresystem. 5.4 Dybderegulering a. Fast setteskjær (fig. 30): Juster stillstag A på baksiden av maskinen, mellom hjulaksel og setteenhet, til ønsket dybde oppnås. Dybderegulering kan også skje automatisk (ekstra), se avsnitt om styresystem. A A Fig

27

28 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Maskinen i bruk 5.7 Belteskaking Avpasses slik at blindsetting og dobbelsetting reduseres til et minimum. Liten skaking: Store poteter, stor beltehastighet Sterk skaking: Små poteter, liten beltehastighet A Mekanisk skaking 6 posisjoner (fig. 32/A). Fig. 32a A Elektrisk skaking Skakemotorene er montert inne i setteenheten som vist på fig. 32c. Styreboksen til skakemotorene er plassert på rammerøret i front av maskinen, den inneholder sikringer for hver av skakemotorene. Det er viktig at alle bevegelige deler i skakemekanismen kan bevege seg fritt, ellers kan motorene trekke så mye strøm at sikringen ryker. Skakernes hastighet kan reguleres fra betjeningspanelet (se avsnitt 6.8). I tillegg kan skakemekanismens trykk mot koppebeltet justeres. Skru håndtaket (fig. 32b/A) inn eller ut. Skakeintensiteten øker når håndtaket A dreies mot klokka. For å komme til smørenippel (fig. 32c/B) må settebeltet avmonteres. Fig. 32b Fig. 32c B 28

29 Maskinen i bruk 5.8 Tilførsel av poteter fra tank til setteenhetene Reguleres med strupeplatene (vinkel og lengde) (fig. 33) slik at det er balanse mellom tilførsel og utmating. Ønsket nivå 15-20cm under nedre kant av tankens frontplate. Sentral regulering av strupeplatenes vinkel. Med kjetting ved tårnet (A): Stor åpning - trekk kjetting forover Liten åpning - slipp kjetting bakover Individuell regulering av platenes lengde. Avlange skruespor (B): Øk tilførsel - skyv plate oppover Reduser tilførsel - skyv plate nedover NB! Ved ubalanse mellom radenhetene kan agitatorplatas bevegelse endres ved å forskyve armen i avlange spor (maskinens bakside). Indikator på venstre side av maskinen viser strupeplatenes posisjon. A Fig. 33 B 5.9 Tømming av potettank Ved å åpne slusene (fig. 34/A) tømmes tanken fullstendig. Blokkeres åpningene vil en liten bevegelse i koppebeltene som regel løse problemet. Husk å dreie maskinen slik at potetene i setterøret kommer ut. Pass på å låse slusene etter bruk. Tømming kan også foretas ved å kople inn driften av koppebeltene, se avsnitt om styresystemet. A Fig

30 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Elektronisk betjeningspanel 6. ELEKTRONISK BETJENINGSPANEL Den elektroniske styringen består av (se fig. 35): A Betjeningspanel B Elektronikkboks C Hjulsensor D Drivakselsensor E Ventilblokkabel F Dybdesensor (ekstrautstyr) G Batterikabel H Strømtilførselskabel I Panelkabel Elektronikkboksen er plassert bak høyre sidedeksel på maskinen. 6.1 Betjeningspanelets tastefunksjoner Se fig. 36. A-B Piltaster for forflytting av markør i skjermbilde C Ikke i bruk D-E ±-taster for endring av verdier i skjermbilde F Ikke i bruk G OK-tast for å bekrefte valg/lagre ny verdi H-I Ikke i bruk J-O Funkjonstaster med variabel funksjon, se skjermbildevisning Ved betjening av ±-tastene (D-E) uten at noen verdi er valgt, justeres skjermkontrasten. 6.2 Tilkopling til traktorens strømforsyning For å starte en maskin med elektronisk styring, så må du først koble til spenning til elektronikkboksen. Sett støpselet i stikkontakten I traktoren. Hvis traktoren ikke er utstyrt med stikkontakt skal slik ettermonteres. Det følger med kabel med sikring til dette formålet. Denne skal kobles direkte på traktorens batteri. Husk at rød kabel skal på plusspolen på batteriet. Bak på terminalen er det en av/på-knapp (fig. 36/T). Når du skrur den på, får styringen spenning og displayet tennes. Se kapittel 6.1 og fig. 36 for beskrivelse av betjeningspanelets taster. Se fig. 37 for beskrivelse av symboler på skjermen samt funksjonstastenes varierende betydning. Dersom maskinen ikke skal brukes på flere dager, bør strømforsyningskabelen koples fra traktoren. NB! Skjermbildene kan avvike noe fra det som vises i denne instruksjonsboka. 30

31 Elektronisk betjeningspanel C D E A B I G H Fig. 35 J K L M N O T F H I A B C D E G Fig

32 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter 6.3 Valg av måleenhetssystem En kan velge mellom angivelse av skjermverdiene i metrisk eller imperial måleverdier. Velg skjermbilde "Justeringer 1" (se fig. 42). Velg feltet "unit" og velg ønsket enhetssystem ved hjelp av ±-tastene D eller E. Bekreft valget med OK-tasten. Elektronisk betjeningspanel 6.4 Setteavstandjustering For å stille inn ønsket setteavstand trykker en på piltast A eller B/fig. 36 til setteavstand er markert på skjermen (se fig. 37). Juster til ønsket avstand ved å trykke på ±-tastene D og E. Etter at ønsket setteavstand er innstilt, trykker en på OK-tasten G. 32

33 Elektronisk betjeningspanel Satt areal Hastighet Setteavstand Neste meny Skakere aktive Skakeintensitet Tanknivåsensor innkoplet Fyllingsnivå Dybdekontroll innkoplet Dybdenivå Start setting Feltregistreing Konfigureringsmeny Senk tank for fylling Blindsetting pr. rad (0-100%) A Tøm maskin med drivmotor Hev tank Senk tank B Sterkere skaking Svakere skaking Hev tank Senk tank Reduser dybden C Øk dybden Fig

34 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter 6.5 Automatisk dybdekontroll (ekstrautstyr) Maskinen må stå stille. Trykk tast for "Konfigureringsmeny" (Fig. 38/L). Bla i menyen ved hjelp av sidevalgstastene (Fig. 38/J-K) til menybilde "Justeringer 2" kommer til syne. Flytt så markøren med piltastene til du kommer til settpunkt for dybdenivå, juster til ønsket nivå og trykk på OK-tasten. Merk at dybden angis i %. 100% betyr at maskinen vil sette så dypt den kan og 0% at den setter så grunt den kan. En må sette inn et tall, f.eks. 50%, prøvesette og sjekke dybden for deretter å sette inn ny dybdeverdi. Det er mulig å senke/heve maskinen manuelt mens autofunksjonen er innkoplet. Hold en dybdereguleringtast (Fig. 38/M-N) inne og maskinen går til minste eller største dybde. Når maskinen skal tilbake til normal dybde styrt av automatikken, slippes tasten. Hvis en ønsker, kan en stoppe automatikken for settedybden. Finn siden «Justeringer 2», se fig 38. Marker med piltastene feltet «AU- TO», trykk på ±-tasten for å endre det til «MANUELL». En kan nå justere høyden på setteren ved hjelp av funksjonstastene "Reduser dybden"/"øk dybden", se fig. 37/ bilde C. Maskinen vil da ikke heve/senke seg automatisk. Endringer må bekreftes med å trykke OKtasten. Elektronisk betjeningspanel 6.6 Senking av tank før fylling For å fylle poteter I tanken trykker en på funksjonstasten «Senk tank» på skjermen, se fig. 39. Tanken vil senke seg og gjøre fylling lettere. 34

35 Elektronisk betjeningspanel L J K M N Fig. 38 Justeringer 2 Fig

36 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter 6.7 Normal setting Merk at settingen ikke begynner før farten er over 0,5 km/t. Senk maskinen ned og trykk på Funksjonstast «START», se fig. 40. Tasten vil deretter endre seg til å vise «STOP». For å stoppe, trykker en på «STOP»- funksjonstasten og kjører minst 2 meter til for å legge jord over potetene. Deretter kan en løfte maskinen. Når maskinen brukes, vil setteenhetene tømmes for poteter. En må da fylle på fra tanken. Dette gjøres med funksjonstastene "Hev tank"/"senk tank", se fig. 41. Det er best å prøve å holde et noenlunde konstant potetnivå i setteenhetene for å sikre at de fungerer optimalt. Elektronisk betjeningspanel 6.8 Kalibrering av settesavstand Hvis setteavstand i praksis ikke stemmer med verdier i display, må en kalibrere styringen i forhold til hjulslipp og jordforhold. Sjekk først at lyset på hjulsensoren (sitter bak høyre hjul) blinker 25 ganger pr. omdreining på hjulet. Mål opp 100m og finn meny «Justeringer 1», se fig. 42. Trykk piltasten til symbolet «START» markeres. Trykk «OK»-tasten og kjør 100m. Trykk så en gang til på «OK»-tasten. Det registreres dermed automatisk korrekt antall pulser pr. 100m kjørelengde. 36

37 Elektronisk betjeningspanel Fig. 40 Fig. 41 Justeringer 1 Fig

38 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter 6.9 Elektrisk skaking (ekstrautstyr) For å justere elektrisk skaking betjenes funksjonstastene "Sterkere skaking"/ "Svakere skaking", se fig. 43. Elektronisk betjeningspanel 6.10 Tømming av setteenhet. Før å tømme setteenheten for poteter kan en betjene funksjonstasten «EMPTY», se fig Justering av alarm ved blindsetting. For maskiner utstyrt med settekontroll er det følere ved koppene på koppebeltet. En kan selv bestemme hvor mange blindsettinger en tillater før en får beskjed. Dette gjøres ved å finne skjermbildet «Justeringer 1», se fig. 45. Bruk piltastene for å aktivere «Alarmnivå blindsetting». Angi hvor mange blindsettinger i prosentandeler en tillater før alarm gis. Når ønsket verdi er satt inn, trykker en på «OK»-tasten. 38

39 Elektronisk betjeningspanel Fig. 43 Fig. 44 Antall setteenheter Alarmnivå blindsetting Aktuell radavstand Justeringer 1 Fig

40 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter 6.12 Alarmer på skjermen Blindsetting Se fig. 46. For mange poteter mangler i setteenhetnummer som står angitt i alarmsymbolet. Sjekk potetnivå og innstillinger. Elektronisk betjeningspanel Settebeltet går ikke Se fig. 47. Ingen oljetilførsel til settemotoren, sjekk hydraulikksystemet For lav spenning Se fig. 48. Sjekk elektriske tilkoblinger til styring eller batteri/lading på traktor. 40

41 Elektronisk betjeningspanel Fig. 46 Fig. 47 Fig

42 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter For stor hastighet på settebeltet Se fig. 49. Feil setteavstandsinnstilling eller kjører for stor framdriftshastighet på traktoren. Elektronisk betjeningspanel Varierende setteavstand Se fig. 50. Feil med oljetilførsel til setteren Feltregistrering. Se fig. 51 eller fig. 37/A. Trykk på tast K (Feltregistrering) for å vise feltregistreringsbildet (se fig. 52 på neste side). 42

43 Elektronisk betjeningspanel Fig. 49 Fig. 50 K Fig

44 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter Elektronisk betjeningspanel Velg hvilket felt som skal aktiviseres ved å betjene tastene J-K. Trykk slettetasten (Clear) (tast L i fig. 52) for å slette gammel informasjon. Trykk tast M for å aktivere feltet. Returner til hovedmeny og fortsett arbeidet. Hovedmenyen viser satt areal (ha - hektar). Feltregistreingsbildet viser i tillegg start- og stopptidspunkt samt utkjørt distanse (km). 44

45 Elektronisk betjeningspanel J K L M Fig

46 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter 7. VEDLIKEHOLD Advarsel: Utfør aldri justeringer eller reparasjonsarbeid, eller service og vedlikeholdsarbeid på maskinen når den er i drift. Stopp traktormotoren, ta ut tenningsnøkkelen og vent til maskinen er helt i ro før det settes i gang arbeid på maskinens bevegelige deler. Avlast tanken før du går inn under en oppløftet tank. Vedlikehold For å sikre effektiv drift på setteren og for å unngå tidlige reparasjoner, pass på at maskinen blir godt ettersett og at reparasjoner blir utført i tide. 7.1 Vedlikehold av mekaniske komponenter Sveising på maskinen Kople fra batterikabel og styrepanel før det sveises på maskinen Ettertrekk skruer Kontrollér spesielt skakemekanisme, hjulmuttere og hjulakselbolter etter 1 times bruk og deretter årlig. Alle andre muttere og bolter bør ettertrekkkes etter 8 timers bruk og deretter årlig. Anbefalt tiltrekkingsmoment Ø Material 8.8 Material 8.8 M Nm lb.in M Nm lb.ft M Nm lb.ft M Nm lb.ft M Nm lb.ft M Nm lb.ft M Nm lb.ft M Nm lb.ft Kjedestramming Alle drivkjedene strammes elastisk med fjørbelastede kjedestrammere. Kjedestrammerne er montert i kjederekka slik at de kan bevege seg fritt uten vridning og at slitasjen på kjedene reduseres til et minimum Smøring Drivkjeder: Vi anbefaler spesialsmøremiddel for rullekjede (motorsykkelkjede-smøremiddel). Dette hindrer støv og jord i å feste seg på kjedene. Smørenippler (fett): Rulleskjær hver 50. time El. skaker (nippel innenfor koppebeltet) årlig Bedformer (nippel dreieledd skjerm) årlig Dekktrykk Dekkdim.: Lastekapasitet 2000kg potet 11,5/80x15,3" 2.0 Trykk oppgitt i kp/cm Beltestramming Pass på å stramme likt på begge sider. For å unngå unødig strekk i beltene, bør spenningen tas av utenom sesongen Kontroller for slitasje Inspiser bevegelige deler for slitasje. Inspiser dekk for slitasje og skade. Kontroller hjullager, ettertrekk navmutter ved slark. 46

47 7.1.7 Renhold Generelt Bruk i størst mulig grad trykkluft. Husk at vann under høgt trykk kan trenge inn og ødelegge lager. Sylindrer Sørg for at sylinderstengene holdes fri for aggressive stoffer som kan ødelegge overflata Kontroll Vedlikehold Det er viktig å ettertrekke skrueforbindelser, spesielt hjulbolter, låsebolter for hjulnav, på hovedramme, tank og andre bærende, sterkt påkjente komponenter. Kontroller jevnlig skjærspisser og setteskjær for slitasje. Kontroller lufttrykk i hjul. 7.2 Vedlikehold hydraulisk anlegg Oljefilter Filterindikator (I) Grønt - filter i orden Rødt - filter må byttes Kontrollér filteret (med traktor-motorturtall som tilsvarer normal setting) når olja er varm. Kald olje kan gi feil indikering. NB! På traktorer med lukket senter må tømmefunksjonen aktiviseres for å få riktig indikering (en oljestrøm må gå gjennom filteret). Vær forsiktig.se opp for roterende deler. Utskiftingsintervall Sjekk oljefilterelementet for hver 200da eventuelt én gang pr. sesong (filterindikator). Filterelementet bør skiftes for hver dekar og alltid én gang hver sesong Oljeskift traktor Hold hydraulikkolja ren! For å få maksimum virkningsgrad og levetid på de hydrauliske komponentene må hydraulikkolja være ren. Filterelement og olje på traktoren må utskiftes i henhold til produsentens anbefalinger. Advarsel! Avlast hydraulikksystemet før filterhuset åpnes. 7.3 Vedlikehold elektrisk/elektronisk utstyr Kontroll Sjekk ledningsnett (strømtilførsel og sensorer) for skader og korrosjon. Kontroller alle koplinger Renhold Hold betjeningspanel og drivermodulboks rene. Bruk fuktig klut. Unngå rennende vann. 47

48 Instruksjonsbok Underhaug UP3720 potetsetter 8. Feilsøking Feil Feilsetting: Blindsetting Dobbelsetting Dobbel- og blindsetting i variasjon Potetene ligger ikke på linje i jorda Potetene ligger utenfor senter i drillen Feil settedybde Varierende settedybde Overmolding: For lite jord over poteten For mye jord over potetene Smal drilltopp Brei tomfår Smal tomfår Drillene ulik størrelse Utbedring Fjern eller bytt innleggskopp Reduser belteskaking Reduser kjørehastighet Større åpning fra tank til setteenhet Innleggskopp Øk belteskaking Øk kjørehastighet Mindre åpning fra tank til setteenhet Mindre variasjon i settepotetstørrelse Vedlikehold Øk settedybden for å danne djupere V-forma grop i åkeren Still hyppeskjær/rulleskjær til rett posisjon i forhold til senter på maskin a) Fast setteskjær: Still bærehjulene opp eller ned a) Fast setteskjær: Redusert fyllingsgrad i tankene Større dybde på rulleskjær Reduser dybde på rulleskjær Stryk av drillen med slåddeplanke a) Rulleskjær: Øk avstanden mellom rulleskjærene b) Drillformer/hyppeskjær: Still hyppeskjærvingene innover a) Rulleskjær: Øk avstanden mellom rulleskjærene a) Rulleskjær: Reduser avstanden mellom rulleskjærene a) Rulleskjær: Kontroller avstand, vinkel og lengde stillstag 48

49 Notater Notater 49

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr UH124067 Instruksjonsbok 2-rads potethøster UN2600 NO, utgave 98-09 2 CE-SERTIFIKATET Vi, Kverneland Nærbø AS, Torlandsvegen 3 N-4365 Nærbø Norge

Detaljer

Instruksjonsbok Trepunktmontert 4-rads potetsetter 3742

Instruksjonsbok Trepunktmontert 4-rads potetsetter 3742 Trepunktmontert 4-rads potetsetter 3742 UH124410 3742 potetsetter NO, utgave 2007-12 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, TKS Mekaniske Torlandsvegen 3, N-4365 Nærbø Norway erklærer at produktet: 4-rads potetsetter

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Instruksjonsbok UP3745-60 - 80 4-6 - 8 rads Potetsetter UH124430

Instruksjonsbok UP3745-60 - 80 4-6 - 8 rads Potetsetter UH124430 UP3745-60 - 80 4-6 - 8 rads Potetsetter UH124430 UP3745 UP3760 UP3780 UP3745 - UP3760 - UP3780 potetsetter NO, utgave 1 2009-02 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, TKS Mekaniske S, Torlandsvegen 3 N-4365 Nærbø

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582

Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 Serviceinformasjon Hydraulikk-system Rundballepakkere modell 7515/7558/7582 For internt bruk ved opplæring og service \\kvksrv1\vol1\data\kvu\common\common\tekniske dokument\produktteknisk\service\gras\7500\serviceinfo

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

HTS275 Instruksjonsbok

HTS275 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS275 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. HTS275-130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS275 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket

Detaljer

TS260 Instruksjonsbok

TS260 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TS260 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TS260 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Potetplantemaskin i GB-serien

Potetplantemaskin i GB-serien POTETTEKNIKK BETETEKNIKK GRØNNSAKSTEKNIKK Potetplantemaskin i GB-serien Profesjonell setteteknikk for spesielle krav Beltesetteteknikk fra Grimme: 2-, 3- og 4-raders GB-serien (Grimme Beltplanter) står

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Instruksjonsbok Enrads potethøster UN5640 med ekstrautstyr

Instruksjonsbok Enrads potethøster UN5640 med ekstrautstyr Instruksjonsbok Underhaug UN5640 1-rads UN5640 potethøster Instruksjonsbok Enrads potethøster UN5640 med ekstrautstyr UH124341 * = tilleggsutstyr Instruksjonsbok UN5640 NO, utgave 2004-06 1 2 Instruksjonsbok

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457

Din bruksanvisning BOSCH WAP28360SN http://no.yourpdfguides.com/dref/3566457 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING FORHOLDSREGLER Bruk kun orginale deler som er levert med produktet. Inspiser produktet før du benytter deg av det for første gang, og med jevne mellomrom deretter. Forsikre deg om

Detaljer

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no

Truvox Teppebanker VCU Brukerveiledning Truvox Teppebanker www.skovly.no 1 Brukerveiledning Truvox Teppebanker 2 Generell informasjon: Truvox teppebanker er utformet for effektiv renhold av tepper og matter innendørs. Den skal ikke brukes utendørs, eller i områder med svært

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse.

Modell 260. Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Modell 260 Brukerveiledning og vedlikeholdsbeskrivelse. Vennligst les brukerveiledningen nøye. For hjelp, vennligst ring: Access Vital AS: 62 51 85 00 26.03.2007 Stannah 260 norsk - 1 - 26.03.2007 Stannah

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06

STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 STIGA PARK 92 M 107 M 8211-3036-06 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. R 11. L 15. Z X A+5 A B+5 B Y W 12. 16. V L+R NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes

Detaljer

Brukerveiledning Montering Bruk Deler

Brukerveiledning Montering Bruk Deler Brukerveiledning Montering Bruk Deler NB: Maksimumvekt på bruker er 110 kg Før du starter treningen bør du konsultere med en lege først. Dette gjelder særlig hvis det er lenge siden du har trent regelmessig.

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

TK105 Instruksjonsbok

TK105 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TK105 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 140001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TK105 tømmerklo. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual

Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Meaco AirVax 33X2 Luftrenser Instruksjonsmanual Vennligst les denne manualen nøye før du bruker denne luftrenseren. Behold manualen i tilfelle du får bruk for den senere. Takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK

TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL 91022 BRUKERHÅNDBOK BRUKERVEILEDNING 1) Modell 91022 er utformet for lett kommersiell bruk eller hjemmebruk. Den har et fast hjuldrevet svinghjul og bør brukes under tilsyn av profesjonelle,

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk!

NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! NB! Les bruksanvisningen nøye før stolen tas i bruk! Arctic løftestoler er testet og godkjent i henhold til følgende krav og standarder: EN 12182 EN 1021-1 EN 13751 EN 1021-2 EN 1728 EN 1022 EN 60601-1

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Brukermanual Kickbike

Brukermanual Kickbike Brukermanual Kickbike Takk for at du kjøpte en Kickbike sparkesykkel. Vennligst les avsnittene Vedlikehold, Advarsler, Garanti og Tips nøye. Du kan følge denne manualen når du skal montere Kickbiken din.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr: bruk-freewheel Rev.2012-01 2012-01-02 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Bruksområde 2 Sikkerhetsforskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruksjoner 3 Montering av FreeWheel

Detaljer

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14

Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Monteringsanvisning, PC-stativ type 30107 14 Montering av PC-brett: Røret(3 bilde A) som er festet til PC-brettet tres inn på stang (4 bilde A) på stativets søyle. Røret skyves inn til det stopper mot

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

NORDIC TRACTOR. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92

NORDIC TRACTOR. Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 www.bransontractor.com NORDIC TRACTOR Grimseidveien 5 D - 5239 Bergen - Norway TLF. (0047) 91 52 72 92 info@nordtrac.no www.nordtrac.no Nytt Branson modell i Norge Branson K 78 - enda mer kraft. Vår nye

Detaljer

Innstilling. Kverneland Vendeplog

Innstilling. Kverneland Vendeplog Innstilling Kverneland Vendeplog Traktorens innvendige sporvidde Kontroller innvendig sporvidde på bakre hjul. Anbefalt sporvidde fra 120 cm til 160 cm, dette for å få den rette vidden på første får. Her

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag WX-15

Bruksanvisning Veggsag WX-15 Bruksanvisning Indeks 004 10987076 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT Hydrostress-reservedeler

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1

Bruksanvisning norsk. Kontorstolsete. art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 Bruksanvisning norsk Kontorstolsete Forma SitRite art.nr. BRU-80-100. Rev: 201510 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Kontakt... 2 Innledning... 3 Montering... 3 Klasse... 3 Sikkerhetsforskrifter...

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) Siloklubbe El.hydraulisk grabb Bruk Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring

Detaljer

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

Detaljer

HTS305 Instruksjonsbok

HTS305 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS305 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. HTS305-130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS305 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater

Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater Side 1 av 7 EVB-S-214 Montasje- og bruksanvisning for rustfri EVB-S 6 og 9kW varmluftapparater MOTTAKSKONTROLL Arkiv : instruks\mevb-s_ 214.doc Dato 20.01.2016 Ansvarlig :RJH Kontroller at produktet ikke

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

124020/0635 KRISTALL HÖR EASY CLEA 2 / 8 KJØKKE- VETILATOR KRISTALL Hörn 124020/0635 1 ISTALLASJO Kjøkkenventilator KRISTALL HJØRE i rustfritt stål er laget for hjørnemontering på vegg. Ventilatoren har

Detaljer