Login...4. Planlegningsklienten...4. Brukerklienten...4. Guide til planlegningsklienten...5. Lag en ny aktivitet...6. Tittel...6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Login...4. Planlegningsklienten...4. Brukerklienten...4. Guide til planlegningsklienten...5. Lag en ny aktivitet...6. Tittel...6"

Transkript

1 1

2 INNHOLD Login...4 Planlegningsklienten...4 Brukerklienten...4 Guide til planlegningsklienten...5 Lag en ny aktivitet...6 Tittel...6 Lås av start- og sluttider...6 Start og sluttidspunkter...8 Varighet...8 Aktivitetsfarger...8 Tilføy bilder...8 Tilføy en underaktivitet...10 Rediger en aktivitet...10 Innstillinger i planleggerklienten...11 Lås til brukerklienten...11 Vis nedtellingsur...11 Vis digitalt ur...11 Vis meny for aktive aktiviteter...11 Vis meny for inaktive aktiviteter...11 Ukevisning...11 Guide til brukerklienten...12 Funksjoner i brukerklienten...12 Ukeoversikt...12 Simpel dagsoversikt...12 Start en aktivitet...12 Fravelge en oppgave

3 Endre et kryss...12 Innstillinger av visningen i brukerklienten...13 Skift kodeord...13 Lydløs...13 Foretrekk noter...13 Profilbilde

4 LOGIN Åpne Mobilize Me, ved å klikke på ikonet på menylinjen Inntast kodeord Hvis du ikke har et login til Mobilize Me, meld deg på inne på Mobilize Mes hjemmeside Du vil bli opprettet i systemet innenfor 24 timer. PLANLEGNINGSKLIENTEN Brukernavn: XXXX Kodeord: XXXX Planlegningsklienten er kun til personer som har ansvar for planlegning av en eller flere brukeres timeplan. Det er her dagsprogrammet opprettes og redigeres. BRUKERKLIENTEN Brukernavn: XXXX Kodeord: XXXX Brukerklienten er den delen av appen som brukeren bruker. Bruk loginet til denne når brukeren skal bruke appen, eller hvis du som planlegger vil se hvordan programmet kommer til å se ut. 4

5 GUIDE TIL PLANLEGNINGSKLIENTEN Et dagsprogram skal opprettes i planlegningsklienten før brukeren kan se en oversikt i brukerklienten. Dette gjøres ved å trykke på ukedagen du ønsker å opprette programmet på. Man kan enten sette inn en tom dag eller kopiere en dag fra forrige uke eller uken før det, og bruke den som mal. Velg en tom dag når du ønsker å opprette en dag fra bunnen av. Hvis du tar utgangspunkt i en tidligere brugt dag, kan du redigere i dagen etter at malen er godkjent. Når malen for en dag er valgt, trykker man på gjenbruk valgt dag og til sist på godkjenn. De dager som ikke er godkjent, er ennå ikke synlig i brukerklienten det illustreres ved at dagen er skravert. 5

6 Det er mulig å godkjenne en enkelt dag og en hel uke av gangen. For å godkjenne mer enn en dag om gangen, trykker man på pilen i øverste venstre hjørne og trykker deretter godkjenn. De dagene man vil godkjenne, markeres med et grønt V. Ved de dagene som ennå er under planlegning og derfor ikke skal vises i brukerklienten, fjernes det grønne V før man trykker på godkjenn. LAG EN NY AKTIVITET Velg den dagen som aktiviteten skal foregå. o Trykk på ny aktivitet i høyre hjørne. Tast nå inn aktivitetsdetaljer for aktiviteten og trykk til sist på gjem i høyre hjørne. o Hvis aktiviteten har vært opprettet tidligere, kan du finne aktiviteten i høyre kolonne. Du kan søke på aktiviteten ved å skrive aktivitetens tittel i søkefeltet Filter. Se under for å få en utdypende beskrivelse av tittel, lås av start- og sluttider, start og sluttidspunkter, varighet og aktivitetsfarger. Trykk avslutningsvis på godkjenn i øverste høyre hjørne for å godkjenne dagen. Når dagen er godkjent, forsvinner stripene fra oversiktskalenderen og dagen blir nå tilgjengelig i brukerklienten. TITTEL Aktivitetens tittel vil både bli vist i bruker- og planlegningsklienten, og skal derfor kort og presist beskrive den pågjeldende aktivitet. LÅS AV START- OG SLUTTIDER Her er det mulig å justere når den enkelte aktivitet kan og må starte og slutte, og om varigheten av aktiviteten skal være variabel, og dermed starte når forrige aktivitet er ferdig, og slutte når en ny aktivitet starter. Hvis det ikke er nødvendig å knytte notifikasjoner til en aktivitet, kan man som utgangspunkt bruke instillingen fleksibel start og slutt. Til hver aktivitet skal man velge en av følgende begrensninger: 6

7 FLEKSIBEL START OG SLUTT I dette tilfellet kan aktiviteten startes når brukeren ønsker det. Aktivitetens varighet er ikke fastlåst og kan derfor både være lengere enn planlagt eller kortere, hvis brukeren blir færdig før planlagt. Tips: Fleksibel start og slutt er spesielt brukbar til aktiviteter der start og slutt kan eller må variere. FAST START OG FLEKSIBEL SLUTT Ved fast start og fleksibel slutt vil brukeren motta en påminnelse når aktiviteten starter. Påminnelsen vil bestå av en alarmlyd og en notifikasjon på skjermen, der brukeren vil bli spurt om han/hun ønsker å begynne aktiviteten eller ikke. Da sluttidspunktet er fleksibelt, vil varigheten av aktiviteten kunne variere. Tips: Fast start og fleksibel slutt er spesielt brukbart i aktiviteter der brukeren skal begynne en aktivitet til et bestemt tidspunkt, men hvor sluttidspunktet kan variere. Dette kan for eksempel være Kveldsmat, hvis maten blir servert på et fast tidspunkt, men varigheten av måltidet kan variere. Den er også veldig brukbar til de aktivitetene der brukeren har brug for en påminnelse for å komme i gang med aktiviteten; eksempelvis Rengjøring eller Dusj, eller andre aktiviteter som i utgangspunktet ikke er særlig motiverende. FLEKSIBEL START OG FAST SLUTT Ved fleksibel start og fast slutt kan brukeren begynne aktiviteten når som helst. Siden sluttidspunktet er låst til et bestemt tidspunkt, vil aktivitetens varighet variere alt etter når brukeren startet aktiviteten. Eksempel : Spille data Veiledende starttidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 11:30 Hvis brukeren startet aktiviteten Spille data klokken 10:50, vil aktiviteten vare i 40 minutter, fordi sluttidspunktet er fastlåst. Hvis brukeren imidlertid først begynner aktiviteten klokken 11:15, vil varigheten av aktiviteten automatisk bli endret til 15 minutter. Tips: Fleksibel start og fast slut er særlig anvendelig til aktiviteter som brukes til motiverende faktorer, til å gjøre aktiviteter ferdig. Jo før brukeren er ferdig med tidligere oppgaver, jo mere tid får han/hun til den motiverende oppgaven. Den er dessuten brukbar som en avsluttende underaktivitet, for å unngå udefinert tid i dagsprogrammet, hvis aktivitetene før denne kan variere i varighet. Anbefales til alle lystbetonte oppgaver, siden brukeren på denne måten får visualisert hvor lang tid det er igjen av den pågjeldende aktivitet. Utviklerene anbefaler at dagsprogrammet p.t. planlegges sånn at det ikke er udefinert tid mellom de enkelte aktivitetene. Det gjør dagsprogrammet mer stabilt og lettere å redigere i, hvis det skulle skje endringer. Det vil for eksempel være mulig å drag & droppe aktiviteter til andre tidspunkter, uten at tiden blir forskutt. 7

8 FAST START OG SLUTT I dette tilfellet er varigheten låst. Hvis ikke aktiviteten er begynt på det angitte starttidspunktet, kommer det en alarm og en notifikasjon, og aktiviteten starter heretter automatisk. Aktiviteten kan begynnes før tid, og i så fall vil aktiviteten stoppe når den angitte varighet er overstått. Når aktiviteten stopper, vil man igjen høre en alarm og se en notifikasjon på skjermen. Tips: Fast start og slutt er spesielt brukbart til de aktivitetene som skal ha en bestemt varighet. Det kunne for eksempel være Lese bok, Mosjon eller Fysioterapiøvelser. Fast start eller slutt er illustrert i programmet med en grå bjelke. Du kan på denne måten se i dagsoversikten om en aktivitet har fast start eller fast slutt. Det er både mulig i bruker- og planlegningsklienten. START OG SLUTTIDSPUNKTER Velg starttidspunktet for aktiviteten. Når automatisk start er valgt, vil starttidspunktet være fastlåst. Når fleksibel start, vil starttidspunktet være veiledende. VARIGHET Varigheten kan endres på tre forskjellige måter: Ved å tilpasse start- og sluttidspunkter Ved å velge en av de på forhånd bestemte varigheter. Dette gjøres ved å trykke på fold ut menyen. Ved å trykke på tallet i varigheten og selv skrive inn den valgte varigheten. Her er det også mulig å velge en varighet på 0 minutter. AKTIVITETSFARGER Det er mulighet for å velge mellom 5 aktivitetsfarger. Den valgte aktivitetsfargen vises i brukerklienten på venstre side av aktiviteten, og ses dessuten i dags- og ukeoversikten i både bruker- og planlegningsklienten. Tips: Bruk fargene med omtanke, siden det rent visuelt kan virke forstyrrende med mange forskjellige farger i samme dagsprogram. Husk å ta utgangspunkt i brukerens kategorioppdeling hvis farger benytter, og inndra eventuelt brukeren i valget av farger. Fargene kan dessuten brukes som en motiverende faktor til å bruke Mobilize Me, ved å ta utgangspunkt i brukerens yndlingsfarge. TILFØY BILDER Tilføy bilder til en aktivitet ved å trykke på kameraet i aktiviteten. Du kan finne et bilde på følgende måter: o I den interne bildedatabase ved å taste inn et søkeord og trykke på søk o Søke direkte på Google ved å trykke på Googlefanen, taste inn et søkeord og trykke på søk 8

9 o Ta ditt eget bilde eller bruke bilder du allerede har tatt med ipaden, ved å trykke tilføy bilde Bildene føyes til aktiviteten, enten ved å trekke dem opp på den grå menylinjen eller ved å dobbeltklikke. Tilføy en tekst til bildet ved å trykke på det grå feltet under bildet. Den tilføyede teksten blir også vist i brukerklienten. Ved å tilføye flere bilder til en aktivitet, dannes en visuell steg for steg guide til aktiviteten. For eksempel Ta klær på, Re opp sengen, Lag frokost, Spis frokost og Vask opp under en morgenrutine. Trykk på gjem når de ønskede bilder er tilføyd. Trykk på godkjenn dag, og så er den nye aktiviteten gjemt og vises i brukerklienten. 9

10 Tips: En steg for steg guide kan både tilføyes en hovedaktivitet og en underaktivitet. Hvis man oppretter underaktiviteter skal steg for steg guiden helst ligge i disse og ikke knyttes til hovedaktiviteten. TILFØY EN UNDERAKTIVITET Det er dessuten mulig å opprette underaktiviteter til en aktivitet. Dette gjør man ved å gå inn i hovedaktiviteten, og deretter trykke på knappen ny underaktivitet i høyre hjørne. Underaktiviteten opprettes på samme måte som en overordnet aktivitet, bortsett fra at man ikke kan velge start- og sluttidspunkt. Vær dessuten oppmerksom på at en underaktivitet vises annerledes i brukerklienten enn en overordnet aktivitet. Tips: Vær oppmerksom på at varigheten i underkategoriene er styrende i forhold til den overordnede aktiviteten. Ønsker man for eksempel å minske varigheten av hovedaktiviteten Morgenrutine (med varigheten 1 time og 25 minutter), som består av 2 underkategorier; Stå opp (med varigheten 1 time) og Gå til jobb (med varighet på 25 minutter), skal varigheten av underkategoriene forminskes før man kan minimere start- og sluttidspunktet for hovedaktiviteten: Morgenrutine: Tilsammen 1 time og 15 minutter Stå opp: 1 time Gå til jobb: 15 minutter Først der kan varigheten av hovedaktiviteten minimeres med 10 minutter. REDIGER EN AKTIVITET Trykk på aktiviteten du ønsker å redigere. Trykk på bildet for å endre bilde eller teksten i en steg for steg guide. Trykk på blyantikonet for å redigere i tidspunktet for aktiviteten, aktivitetens navn, varighet og farge. Husk å trykke på godkjenn dag så endringene vises i brukerklienten. 10

11 INNSTILLINGER I PLANLEGGERKLIENTEN Det er mulig å endre på opsetningen i brukerklienten. Det gjør man fra planlegningsklienten. Alle innstillingene, bortset fra lås til brukerklienten, er som utgangspunkt slått på. For å endre i innstillingene, trykker man på menuknappen i venstre hjørne, hvor følgende innstillinger kan finnes: LÅS TIL BRUKERKLIENTEN Her er det mulig å låse bruken av brukerklienten, så brukeren ikke kan logge ut uten å ha tastet et spesifikt kodeord. Når innstillingen slås på første gang, blir man bedt om å opprette kodeordet man ønsker å benytte i brukerklienten. VIS NEDTELLINGSUR Her kan man velge om det grønne nedtellingsuret skal vises eller ikke. Foreta endringene under menyen visning. VIS DIGITALT UR Her kan man velge om det digitale nedtellingsuret skal vises eller ikke under et aktivitetsforløp. Foreta endringene under menyen visning. VIS MENY FOR AKTIVE AKTIVITETER Her kan man velge om brukeren skal ha mulighet for å godkjenne, nullstille og endre innstillingen av tiden på den aktuelle aktiviteten i brukerklienten. Foreta endringene under menyen visning. VIS MENY FOR INAKTIVE AKTIVITETER Her kan man velge om brukeren skal ha mulighet for å godkjenne, nullstille og endre innstillingen av tiden på aktiviteter som ligger i fremtiden. Foreta endringene under menyen visning. UKEVISNING Hvis brukeren ikke har gavn av å få vist ukevisningen, som man kan se i høyre side av dagsprogrammet, kan man slå dette av. Foreta endringene under menyen ukevisning. 11

12 GUIDE TIL BRUKERKLIENTEN Brukerklienten er den del av appen som brukeren har adgang til. Her visualiseres brukerens dagsprogram ut fra oppsetningen som er gjort i planlegningsklienten. FUNKSJONER I BRUKERKLIENTEN UKEOVERSIKT Trykk på knappen øverst i venstre hjørne for å få vist den igangværende ukes program. SIMPEL DAGSOVERSIKT Når ipaden vender horisontalt, vises en forenklet dagsoversikt på høyre side av skjermen. Den røde linjen viser hva klokken er. START EN AKTIVITET Trykk på en aktivitet for å brette den ut sånn at underaktiviteter også blir synlige. Trykk på den grønne startknappen på høyre side for å begynne en aktivitet. Det første bildet i underaktiviteten blir nå forstørret, så det visuelt er tydelig hvilken oppgave som er i gang. Alt etter hvilke innstillinger som er valgt i planlegningsklienten, illustreres den gjenværende tiden med et nedtellingsur, et digitalt ur eller begge deler. Når en oppgave er løst, trykker man på bildet, som så forminskes, tones ned og markeres med et grønt rettetegn. På samme tid forstyrres neste bilde i steg for steg guiden. FRAVELGE EN OPPGAVE Brukeren har mulighet til å velge en oppgave fra. Det gjør man ved å trykke to ganger på samme bilde. Hvis man gjør det, kommer det et rødt kryss over bildet. ENDRE ET KRYSS Markerer man et bilde som værende ferdig ved en feil, kan det endres ved å trykke en til to ganger til på bildet igjen. Hvis man skal endre en hel steg for steg guide på en gang, gjør man det ved å trykke på menyknappen utenfor steg for steg guiden. Man får nå 4 muligheter: 12

13 Endre varigheten av steg for steg guiden. Fjerne alle kryss i steg for steg guiden ved å trykke på det gule minuset. Marker hele guiden som ikke utført ved å trykke på det røde krysset. Markere hele guiden som utført ved å trykke på det grønne rettetegnet. I innstillingene kan adgangen til menyknappen endres, så knappen ikke vises under de enkelte aktiviteter. INNSTILLINGER AV VISNINGEN I BRUKERKLIENTEN Det er adgang til noen få innstillingsmuligheter fra brukerklienten. For å få adgang til disse, trykker man på menyknappen i venstre hjørne av skjermen. SKIFT KODEORD Her er det mulig å skifte kodeordet til brukerklienten. LYDLØS Hvis man ikke ønsker å få auditive notifikasjoner ved aktivitetenes start og slutt, kan det slås fra her. FORETREKK NOTER Til de bildene som har noter tilknyttet, kan man velge å få teksten vist istedenfor bildet. Bildet vil fortsatt være tilgjengelig i brukerklienten når man trykker på noten. Her kan man velge om bildet eller teksten skal være første valg i visningen. PROFILBILDE Tilføy brukerens eget profilbilde til brugerklienten ved å trykke på fanen profil. Det er mulighet for å bruke bilder som allerede er gjemt på enheten, ta et nytt eller finne et bilde via Google. 13

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

SMART Board interaktiv whiteboard

SMART Board interaktiv whiteboard SMART Board interaktiv whiteboard SMART Notebook Brukerveiledning For support kontakt: Interactive Norway AS - tlf 67 51 99 20 - post@inter-active.no - www.inter-active.no 2 www.smartboard.no SMART Board

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom

Mal for fagrom. Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Eksempel på en startside i et tradisjonelt rom. Eksempel på en startside i et malrom Hvorfor benytte en ferdig mal for rommet? Malene er utarbeidet for å: fremme enhetlig bruk på skolen forenkle tilgang til innhold for elever effektivisere innlegging av innhold for lærer heve det visuelle

Detaljer

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen.

Tools for Schools har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. har som mål å være et verktøy for å lette skoledagen. Viktige verktøy vil her være reservasjon av rom, utleie av utstyr og medier, timeplan, prøveplan, periodeplan kalender etc. - 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs

Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no Påmelding til svømmekurs Hvordan søke opp og melde på kurs Tryggivann.no er en webportal for påmelding og administrering av svømmekurs. Før du kan melde på deg eller noen av dine unger på

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation.

For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. For å administrere filer i InfoMediaPlayer må du logge inn på din InfoMediaServer. Har du ikke tilgang til denne, ta kontakt med infostation. Når du har logget deg inn på startsiden kan du laste ned oppdateringer,

Detaljer

Veiledning for TwinSpace

Veiledning for TwinSpace Velkommen Veiledning for TwinSpace Denne veiledningen er laget for lærere som er nye som administratorer i TwinSpace. Den viser deg hvordan du kan: - Komme inn på TwinSpace - Redigere profilen - Opprette

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse

KLUBBER. Administrere konkurranser. Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse KLUBBER Administrere konkurranser Steg 2: Komple;ering av informasjon?l godkjent konkurranse Her kan du lese en enkel guide?l hvordan du som arrangør bruker NMF SAS.! 1 Innhold Innhold 2 1. Last opp tilleggsregler...

Detaljer

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012

FagAdmin Brukerhåndbok. Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 FagAdmin Brukerhåndbok Programversjon: 4.0 Håndbok, versjon: 4.0 Antall sider: 95 Dato: 22.08.2012 Innhold 1. FORORD... 4 2. VELKOMMEN TIL FAGADMIN... 5 3. REGNSKAP / REVISJON... 6 GENERELT... 6 AVDELINGER...

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Hva er nytt i Compello 6?

Hva er nytt i Compello 6? Hva er nytt i Compello 6? Table of Contents Hva er annerledes i Compello 6SL?... 3 Pålogging... 3 Oversiktsliste... 3 Dynamiske oversiktslisten... 4 Funksjonsknapper... 4 Hurtigtaster... 4 Se posteringslinjer

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder! Oppstartsguide med nyttige råd og tips. Logg inn på WordFinder Brukere med WordFinder-konto: Logg inn på den personlige WordFinder-kontoen din Hvis du allerede ha en

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Bedrift på Facebook. En enkel innføring

Bedrift på Facebook. En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Denne innføringen i Facebook for bedrifter er utarbeidet ved Renommé Communication september 2013. Innføringen tar for seg

Detaljer

Lagpåmelding & Laghåndtering

Lagpåmelding & Laghåndtering Lagpåmelding & Laghåndtering En enkel guide 4l hvordan du melder på et lag i NMF SAS! 1 Innhold Innhold 2 1. Finne lagkonkurranse... 3 2. Meld på nytt lag... 4 3. Meld på lag for sesongen... 6 4. Redigere

Detaljer

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon

Hva er det? Steg 1: Få flere ting til å vise seg på tavlen. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon Hva er det? Introduksjon Et bilde av en tilfeldig ting vises på tavlen. Men bildet er forvrengt, slik at du må gjette hva det er ved å klikke på et av alternativene som vises under. Desto raskere du gjetter

Detaljer