ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER!

2 Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner. Thor Heyerdahl var en eventyrer og forsker, drevet av nysgjerrigheten etter å finne svar på historiens spørsmål. Han er et inspirerende forbilde for alle som søker ny kunnskap og forståelse. Han forsto verdien av å involvere mennesker med ulik bakgrunn, gjerne på tvers av det politiske, religiøse og etniske, og hadde stor omsorg og respekt for sine medmennesker, samtidig som han var raus og opptatt av alle menneskers likeverd. På Ra-ekspedisjonen valgte Thor Heyerdahl ut et mannskap på syv personer fra syv ulike nasjoner, for å vise at folk fra forskjellige land kan samarbeide. Vi har valgt å kalle vår mottaksavdeling for nyankomne barn av flyktinger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere, for Ra. Her møtes barn og voksne fra mange land med mange ulike språk og tradisjoner. Her har de mulighet for å lære hverandre godt å kjenne. Thor Heyerdahl er for oss et symbol og forbilde, en drivkraft som inspirerer oss. Dette synliggjøres i vår visjon, verdigrunnlag, fokusområder og vises i vårt daglige arbeid i barnehagen. Vår årsplan: I barnehagen arbeider vi etter flere styringsdokumenter, og disse blir synliggjort i vår årsplan. Dette er barnehageloven, rammeplan for barnehager, vedtekter for Larvik kommune, virksomhetsplan, årsplan og Thor Heyerdahl barnehages visjon og verdier. Den skal være et arbeidsredskap for personalet, og et bindeledd mellom barnehagen og foreldrene. Den gir også viktig informasjon til alle som har kontakt med barnehagen.

3 Thor Heyerdahl barnehage er en kommunal heldagsbarnehage i enheten Larvik Læringssenter. Vi har 7 avdelinger fordelt på 2 hus: Postadresse: Larvik kommune, postboks 2020, 3255 Larvik Nanset, Jonas Liesvei 30, 3269 Larvik -kontor: Tangaroa: Tigris Påskeøya: ordinære avdelinger for barn fra 0-6 år. - RA mottaksavdeling for nyankomne barn av flyktinger og asylsøkere. Ra har åpent man-fre. - RA II åpen avdeling / mor-barn gruppe Barnehagens åpningstid: man-fre Framparken, Hoffsgate 2, 3262 Larvik -kontor: Galapagos KonTiki Ra Ra II

4 Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people. Thor Heyerdahl Vår visjon: En verden av muligheter Vi er en kreativ barnehage, som tørr å tenke nytt. Thor Heyerdahl barnehage er en verden av muligheter der ingen utfordring er for stor. Vi har barn fra alle verdenshjørner, hvert barn er helt unikt og vi har fokus på hver enkelts ressurser og utviklingspotensial. Vi ser på barna som verdifulle, kompetente og sosiale individer som kan og vil! Barnas ideer og tanker blir hørt og prøvd ut i samspill med andre. Med så mange unike enkeltindivider, finnes det ingen grenser for hva vi kan utrette sammen. Et godt samspill gir mestringsfølelse, og sammen erobrer vi verden! Vår virksomhetsidé: Fremtida er et mer internasjonalt samfunn. Kulturell forståelse og gode språkkunnskaper vil være en særlig ressurs i møte med et samfunn i rask endring. Barn og voksne i Thor Heyerdahl barnehage har ulik språklig og kulturell bakgrunn, med høyt fokus på dialog og samhandling. Thor Heyerdahl barnehage er en barnehage for fremtiden!

5 VÅRE KJERNEVERDIER: LIKEVERD NYSGJERRIGHET RAUSHET LIKEVERD: * hver enkelt har en unik verdi i seg selv. *alle har ulikt utgangspunkt og blir møtt ut fra sitt ståsted. *hver enkelt verdsettes av fellesskapet uavhengig av alder, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. *aktiv deltakelse i et fellesskap utvikler selvfølelse. Vi er inkluderende. NYSGJERRIGHET: *Vi er interesserte og engasjerte i alle barn og foreldre. *Vi lytter. *Vi tar barns perspektiv. RAUSHET: *Vi gir av oss selv uten å forvente noe tilbake. *Vi deler kunnskap og erfaringer og imøtekommer individuelle behov. *Vi viser omsorg for hverandre. *Vi skaper et miljø der alle kan uttrykke sine egne meninger og behov. *Vi opptrer anerkjennende.

6 Personalet i Framparken Ledelse Ressurspersoner Tydelig ledelse. Styrer har fast arbeidsplass på Nanset /styrerass.på Framparken. Ledelsen skal være lett tilgjengelige. Pedagogisk leder skal være synlig tilstede for barn, foreldre og personale. Alle ansatte skal være tydelige voksne som viser aktiv omsorg, og står frem som gode rollemodeller. Vi skal være tydelige ledere på alle nivåer. Resultatenhetsleder Inger Hjortland Styrer Lene Vadem Tlf Styrerassistent Mia Andersson Icdp - veileder Heidi Reif Galapagos 18 barn i alderen 3-6 år Pedagogisk leder Elizabeth Tinderholt Westby Pedagogisk medarb. Carlo Ferraiolo Pedagogisk medarb. Pål-Renè Tørrestad Lærling Shilen Fakhri Alduhcki Støttepedagog Tone Beate Evensen Støtteassistent Line Grønvold Kon-Tiki 9 barn i alderen 0-3 år Pedagogisk leder MayBritt Støa Jensen (vik.) Pedagogisk medarb. Randi Kristiansen Pedagogisk medarb. Mevlyde Krasniqi Språkressurs Laila Naser

7 August - Oppstart med samtaler - Tilvenning Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lania 4år! Galapagos Rama&Yara 4år! Galapagos PLANDAG Re Taj 2 år! Kon-tiki Shewas 2år! Tigris Halima 3år! Tigris Edvin 3år! Tigris Barnehagen er stengt!

8 Personalet i Framparken Ra Ra er en mottaksavdeling for nyankomne barn av flyktinger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Avdelingen har plasser for barn i alderen 2-6 år. Plassene er midlertidige og målet er å overføre familiene til en ordinær barnehageavdeling i en nærbarnehage eller til en ordinær avdeling i vår barnehage. Overgang vurderes fortløpende i samarbeid med familien. Avdelingsleder Kristine Juul-Vadem Barne- og ungdomsarb. Bente Irgens Pedagogisk medarb. Lubna Ayoub Barne-og ungdomsarb. Emad Salha Ra II Ra II er barnehagens åpne avdeling der mødre og barn er sammen. Her møtes kvinner og barn fra mange land og deler erfaringer rundt barneoppdragelse og hvordan der er å bo i Norge. Mødrene får norskundervisning og kan ta norsktester. Ra II representerer et verdifullt nettverk for mange kvinner i samme situasjon. Pedagogisk leder Ingvild Vesterhus Pedagogisk medarbeider Bente Aksnes Pedagogisk medarbeider Aisha Salim Ali

9 September - Høstaktiviteter / Høstfest - Miljødag /Høstrydding - Foreldremøte Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Irini 3 år! Ra GARTNERMØTE GARTNERMØTE GARTNERMØTE Foreldremøte Loran 5 år! Tangaroa William 5 år! Galapagos Isabell 4 år! Elias 4år! Tangaroa 22. Tangaroa 28. Framparken kl GARTNERMØTE

10 Personalet i Nanset Påskeøya 9 barn i alderen 0-3 år. Pedagogisk leder Ellen Hygen Pedagogisk medarb. Mariann Jørgensen Pedagogisk medarb. Hatice Kaplan Tigris 15 barn i alderen 2-4 år Pedagogisk leder Tina Ziegler Barne- og ungdomsarb. Maria Bjerkholt Støttepedagog Janne Gry Pettersen Ekstra ressurs Ingvill Sagmo Tvedte Pedagogisk medarb. Pierre Sandbacka Tangaroa 18 barn i alderen 3-6 år Pedagogisk leder Hanne Løvall Rastad Barne-og ungdomsarb. Loujein Dierki Pedagogisk medarb. Ganimete Asanow Støtteassistent Bente Bjerkholt Språkressurs Loan Thi Kim Tran

11 Oktober - FN-dagen markeres - Foreldresamtaler - Su-møte Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Foreldremøte Semir 4år! Galapagos Eira4år! Sedra5år! Tangaroa Diana og Maksimillian 2år! Kon-tiki n Nanset kl PERSONALMØTE GARTNER MØTE GARTNERMØTE Mohamed H. 3år! Galapagos FN-dagen GARTNERMØTE Elin 5 år! Ra Eirik Johannes 4år! Tangaroa

12 SATSNINGSOMRÅDER/FOKUSOMRÅDER 2012/2013 SPRÅK OG SAMHANDLING Mål: Vi skal skape et språkstimulerende miljø, og bidra til økt språkforståelse på både norsk og annet morsmål. Hvordan nå målet: Vi lærer sanger, rim og regler på ulike språk. -Tospråklig personale bruker morsmålet i kommunikasjon med barnet, og bidrar til at barna skal ha mulighet til å forstå og bli forstått. Vi bruker ICDP, et veiledningsprogram med 8 temaer for godt samspill. Vi bruker smartboard, IKT. Vi bruker tegn til tale. Vi tar barn på alvor, lytter og har respekt for deres ønsker og meninger. Vi er aktive voksne i gode samtaler med barna. Vi støtter barna til å undre seg og stille spørsmål. Vi fokuserer på gode lesestunder i smågrupper. Vi benytter bøker som representerer barnas språklige og kulturelle bakgrunn. Vi tilrettelegger med språkstimulerende materiale. FORSKNING Mål: Vi skal bidra til at få barna interessert og opptatt av det de ser og opplever rundt seg, slik at de vil forske videre på egen hånd og sammen med engasjerte voksne. Hvordan nå målet: Vi skal være åpne og ta vare på barnas initiativ. Sette av tid til å fordype oss og forske i det vi undrer oss over. Etablere og hyppig bruke forskerrom Vi venter med svaret, hvis vi har det, og støtter barnet i å forske. Vi jobber i små grupper Vi aktiviserer barna ved å stille spørsmål som: Hva tror dere kommer til å skje? Barna står for den praktiske gjennomføringen med minst mulig hjelp av voksne. Vi legger til rette for at barna kan eksperimentere, undre seg og lære begreper som for eksempel tyngde, friksjon, oppdrift, svingninger, hjerteslag og pust. Vi setter i gang aktiviteter slik at barnet har mulighet til å drive utforskning med materialer og redskap. Utgangspunktet vårt er at små barn lærer bedre ved å erfare selv enn å bli fortalt ting. Vi må se verden gjennom barnas øyne og undre oss sammen med dem. Det er viktig at vi lytter til barnet, og lar barnet formulere erfaringer i ord. Å utvikle nye begreper og styrke begrepsforståelsen er et nøkkelområde i alle fag. MILJØ Mål: Vi skal ha omtanke for naturen og ta sunne hverdagsvalg. Hvordan nå målet: Vi velger helse- og miljøtilpassede produkter. Vi lærer om svanemerket, Blomsten, Q-merket og Fairtrade-merket. Vi bruker aktivt kildesortering og kreativ gjenbruk. Vi plukker søppel i nærmiljøet. Vi drar på ekspedisjoner i nærmiljøet.

13 November - Adventsforberedelser - Juleverkstedforberedelser Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag GARTNERMØTE GARTNERMØTE PLANDAG Jakub, 3år! Tigris Melina 5år! Galapagos Barnehagen er stengt! GARTNERMØTE Aisha 4år! Ra GARTNERMØTE

14 Thor Heyerdahl barnehage har fokus på danning gjennom omsorg, lek og læring. - I leken lærer barn om seg selv og andre, og hvordan vi kan samarbeide på positive måter. - I samtaler rundt bordet lærer barnet turtaking, selvstendighet, hjelpsomhet og hvordan man i kommunikasjon med andre opplever seg som en del av fellesskapet. - Voksnes aktive nærvar gjennom dagen gir mulighet for opplevelse av nærhet og omsorg. - Barn får erfaringer knyttet til egen kropp og sine egne ferdigheter ved stell, påkledning og motoriske aktiviteter. - Gjennom hverdagsaktiviteter og prosjekter lærer barn om sine muligheter til medvirkning og medbestemmelse. - På tur får barna erfaringer som legger grunnlaget for å oppleve naturen som en spennende arena for utforskning og læring. Barn er født med 100 språk, Men frarøves 99 (Luis Malaguzzi) Thor Heyerdahl barnehage har fokus på pedagogisk dokumentasjon. Vi skal være en reflekterende barnehage som kontinuerlig vurderer om vi er på rett vei. Vi skal synliggjøre hverdagen gjennom film, bilder, tekst, fortellinger og utstillinger. Dokumentasjonen skal fortelle noe om barnas kunnskap, ferdigheter, interesser og evne til kreativ problemløsning og skal brukes i refleksjon sammen med barna for å gå videre i deres læringsprosess. Vi skal reflektere over innholdet i barnehagen sammen med barna, foreldre og kollegaer.

15 Til foreldrene. Snart er det jul og noen skal i barnehagen og noen skal ha fridager. For å kunne planlegge behovet for bemanning i julen ønsker vi å vite hvem som kommer hvilke dager. Kryss av for hvilke dager barnet ditt kommer i barnehagen, og lever lappen til avdelingen innen onsdag 5. desember Vi minner om at tirsdag 1. februar 2013 er det planleggingsdag, og da er barnehagen stengt. Med vennlig hilsen Alle oss i Thor Heyerdahl barnehage. Barnets navn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Julaften Barnehagen stenger kl Tirsdag juledag Barnehagen er stengt. Onsdag juledag Barnehagen er stengt. Torsdag Fredag Mandag Nyttårsaften Barnehagen stenger kl Sett X for de dagene barnet ditt kommer i barnehagen. Foreldreunderskrift

16

17 Desember - Advent / JuleverkstedLuciafeiring / Nissefest Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ani 4år! Liza 2år! Galapagos Kon-tiki Gi beskjed om ev. julefri Feruz 2år! 8. Kon-tiki Elvira 4år! Tangaroa Julaften barnehagen stenger kl juledag barnehagen er stengt! juledag barnehagen er stengt! Mohammed 4år! Galapagos Timmy 2år! Kon-tiki Veronica 3år! Jakob 5år! Tigris Tangaroa David 2år! Påskeøya

18 DAGSRYTMEN I FORHOLD TIL DE 7 FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN Tid Fagomr. Kommunikasjon språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og teknikk. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Antall, rom og form. Kl Barnehagen åpner vi hilser på hverandre, snakker sammen og utveksler informasjon og beskjeder med foreldre/foresatte Kl Frokost Vi snakker sammen om opplevelser, tanker og følelser. Vi serverer sunn og variert mat. Vask av hender. Øve på å smøre maten selv. Samtaler rundt produksjon av matvarer. Kildesortering. Vi skaper rom for undring, ettertanke, gode samtaler og fortellinger. Barns medvirkning Handleliste, velge pålegg på maten. Barna hjelper til med å dekke bordet, matlaging, telle, måle, veie. Kl Aktiviteter Samling sanserom Turer Kulturskolen Bli kjent med fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Lyder og rytmer i språket. Bokstaver og tall. Perle, klippe, lime, tegne, veve, konstruksjonslek. Kunnskap om kropp og kosthold i samling. Barna har daglig tilgang til bøker, bilder, maling instrumenter utkledningstøy osv. Vi blir kjent med planter, dyr, landskap, årstider og vær. Vi markerer tradisjoner og høytider, gir støtte i egen identitet, respekt og toleranse. Delta i planlegging av temaer, aktiviteter og turer. Lek og spill med mønster former og tall, eventyr, baking. Kl Lunsj Se frokost. Se frokost. Se frokost. Se frokost. Kl Utelek/ aktiviteter Vi bruker språket til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek. Av/påkledning. hinderløype, natursti, klatring, hoppe tau/strikk. Ski, aking, skøyter. Vi drar på ekskursioner der vi blir kjent med tradisjoner innen miljø, byggekunst og håndverk. Lære om samspillet i naturen. Vi forsker på dyr, fisker, fugler, insekter og planter. Hjelper barna å løse konflikter, samtaler rundt grunnleggende normer og verdier. Turer i nærmiljøet, lære om samer, barn i andre land, likestilling. Tallsanger/ regler, sorterer og klassifiserer når vi rydder. Kl Fruktmåltid Kutte/skjære. Se frokost. Se frokost. Kl Lek Se over! Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. I leken legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Kl Barnehagen stenger samtaler om hvordan dagen har vært, utveksler informasjon og beskjeder med foreldre/foresatte ved henting.

19 Januar - Vinteraktiviteter - Utstilling Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert fra Pippi Langstrømpe Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag desember PERSONALMØTE 4. GARTNERMØTE Nyttårsaften Nyttårsdag Mohammed A. barnehagen stenger kl barnehagen er stengt! Torine,3år 6år! 12.00! Luca 5år! Tigris! 6.Tangaroa Galapagos Emir 4år! 5. Galapagos GARTNERMØTE GARTNERMØTE GARTNERMØTE Maiken & Gabriel 2år! 26. Kon-tiki

20 EKSPEDISJONER I NÆRMILJØET PÅ TUR MED MINIBUSS FARRIS NATURSKOLE KLATRELØYPER LAVVO - BÅL KREATIVITET OG NYTENKNING LARVIK KULTURSKOLE - KARUSELL MUSIKK DANS DRAMA ANIMASJON TEGNE MALE FORME KUNSTUTSTILLINGER - KERAMIKK SUNNHET OG STYRKE ALLE MÅLTIDER FRUKT OG GRØNT HVER DAG SKI SKØYTER IDRETTSDAG FOTBALLBANE 2 SANSEROM SPRÅK OG SAMHANDLING 3 SMARTBOARD PEDAGOGISK BRUK AV IKT BOARDMAKER TEGN TIL TALE LESEVENNER ICDP ET VERKTØY FOR SAMHANDLING

21 Til foreldrene. Snart er det vinterferie og noen skal i barnehagen og noen skal ha fridager. For å kunne planlegge behovet for bemanning ønsker vi å vite hvem som kommer hvilke dager. Kryss av for hvilke dager barnet ditt kommer i barnehagen, og lever lappen til avdelingen innen mandag 11. februar Med vennlig hilsen Alle oss i Thor Heyerdahl barnehage. Barnets navn Uke 8 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sett X for de dagene barnet ditt kommer i barnehagen. Foreldreunderskrift

22

23 Februar - Vinteraktiviteter - Karneval - Forskerdag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 1. PLANDAG Barnehagen er stengt! Hisham 4år! Tigris GARTNERMØTE Mario 5år! 3.Tangaroa Abeneizer 4år! Ra Gi beskjed om ev. vinterferie! Odisho 4år! Ra Mariam 6år! Galapagos GARTNERMØTE GARTNERMØTE PERSONALMØTE Charaline Bea 4år! Tigris

24 FORELDRESAMARBEID HVA DERE FORELDRE KAN KREVE AV OSS: Vi respekterer at det er dere som kjenner barnet best. Vi er engasjert i jobben vår og barnet deres. Vi kjenner vårt ansvarsområde og jobber ut fra det. Vi bruker tid på foreldrekontakt. Vi tar deres gleder og bekymringer for barnet deres på alvor og anerkjenner det. Vi er åpne for innspill, ris og ros. Vi har gode rutiner i overgangen fra barnehage til skole. FORVENTNINGER TIL DERE FORELDRE: At dere informerer oss dersom det har skjedd noe som kan få betydning for barnets dag i barnehagen. At dere gir tilbakemelding på det vi gjør og de planene vi har. At dere tar ev. kritikk direkte opp med avd. leder / styrer. At dere leser informasjon på oppslagstavler og på barnets plass i garderoben. Foreldresamtaler Samarbeidsamtaler med pedagogisk leder på avdeling. I foreldresamtaler har vi en dialog om hvordan barnet har det og utvikler seg. Vi bruker Alle med i foreldresamtaler. Vi bruker Vigilo. Foreldremøter Informasjon, bli kjent, mulighet for diskusjoner og ideutvekslinger. Et foreldremøte på høsten, og ev. temakvelder etter behov. Vi ønsker innspill på aktuelle temaer. Bringe- og hentesituasjon Utveksle beskjeder om barnet og barnehagens innhold. I samarbeid med foreldrene ønsker personalet å gjøre barnehagen til en positiv medspiller i barnas og foreldrenes hverdag. Vi bruker Vigilo som gir store muligheter og forenkler foreldresamarbeidet. Se egen side om dette. Feiringer/markeringer Sammenkomster mellom barna, deres familie og personalet. Vi feirer høytider og merkedager som gjenspeiler barnehagens kulturelle og religiøse mangfold. For eksempel Luciafeiring, påskefrokost, sommerfest, Eid. Vi har også foreldrekaffe to ganger i året.

25 Til foreldrene. Snart er det påskeferie! For å kunne planlegge behovet for bemanning i påsken så ønsker vi å vite hvem som kommer hvilke dager. Kryss av for hvilke dager barnet ditt kommer i barnehagen, og lever lappen til avdelingen innen mandag 4. mars Med vennlig hilsen Alle oss i Thor Heyerdahl barnehage. Barnets navn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag (Barnehagen stenger kl ) Skjærtorsdag Barnehagen er stengt. Langfredag Barnehagen er stengt. 2.påskedag Barnehagen er stengt. Sett X for de dagene barnet ditt kommer i barnehagen. Foreldreunderskrift

26

27 Mars - Forberedelser til påskeutstillingen - Påskeforberedelser - Su-møte Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 9 1. GARTNERMØTE BARNEHAGEDAGEN Gi beskjed om ev påskeferie GARTNERMØTE David 6år! 9. Tangaroa GARTNERMØTE Nawal 3år! Påskeøya Adar 6år! Ra Seid 5år! Ra Darian 6år! Elly 2år! Peder 4år! Tangaroa Påskeøya 17. Tigris Yeabsra 4år! Ra PERSONALMØTE 22.GARTNERMØTE Barnehagen stenger kl 12.00! 28. Skjærtorsdag barnehagen er stengt! 29. Zainab 4år! Tigris Langfredag barnehagen er stengt!

28 Fokusbarnehage for NAFO: Thor Heyerdahl barnehage deltar i et flerkulturelt kompetanseprosjekt som arrangeres gjennom Fylkesmannen i Vestfold med veiledning fra Høgskolen i Vestfold. Thor Heyerdahl barnehage er en fokusbarnehage for Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring (NAFO). Barnehagen skal være en ressurs for andre barnehager på det flerspråklige og flerkulturelle området. Vi tar gjerne imot henvendelser om studiebesøk, foredrag og veiledning. Samarbeid med høgskolen i Vestfold: Vi er partnerbarnehage og har inngått et samarbeid med Høgskolen i Vestfold om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen. Vi vil derfor i perioder ha studenter.

29 Sommerferien 2013 I følge barnehagens vedtekter skal barna ha minst 4 uker ferie i løpet av et barnehageår. (Juli er betalingsfri måned.) Minst 3 uker skal være sammenhengende, og avvikles i tidsrommet 1. juni 1. september. For dere som har barn som begynner skolen eller slutter i barnehagen skal ferien være avviklet før 1. august. (Da begynner nytt barnehageår.) Kryss av for de ukene dere skal ha ferie og levere dette til barnehagen innen mandag 15. april Vennlig hilsen Lene Vadem Styrer Svar seinest Barnets navn Uke 22 ( ) Uke 26 ( ) Uke 30 ( ) Uke 23 ( ) Uke 27 ( ) Uke 31 ( ) Uke 24 ( ) Uke 28 ( ) Uke 25 ( ) Uke 29 ( ) Foreldreunderskrift

30

31 April - Påskefrokost - Våraktiviteter - Foreldresamtaler Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag påskedag Khang 6år! Tangaroa barnehagen er stengt! GARTNERMØTE Sara3år! Påskeøya John Mathias 5år! Tangaroa Hans Kristian, 3år! Ra GARTNERMØTE Gi beskjed om sommerferien GARTNERMØTE Kazim 4år! Tigris Samah 5år! 20. Galapagos GARTNERMØTE PERSONALMØTE Aleksander 4år! 27. Tigris

32 KOSTHOLD Sunt og variert kosthold. Gode vaner. Tannhelse Vi fokuserer på naturlige ingredienser i maten. Barna deltar i matlagingen. Vi velger mat og drikke med lavt sukkerinnhold. Frukt og grønt. Vann som tørstedrikk. Varierte smaksopplevelser. På bursdagen får barna velge ut ifra en meny. Se oppskriftene på neste side.

33 SMOOTHIE MED JORDBÆR Ca. 1,5 LITER 400 g frosne jordbær 1 banan Saften av en lime 3/4 liter vaniljeyoghurt FRUKTSALAT 20 PORSJONER 2 bananer 4 epler 3 appelsiner 1 ananas 1 boks røde druer 2 mango 2 papaya 1 cantaloupe eller galia melon 2 dl appelsinjus Vask og skrell frukten og del den i terninger. Bland sammen i en stor bolle sammen med jusen. Skal den stå litt før den serveres, vent med å ha i bananen til den skal serveres. Smaker veldig godt med kesam med veniljesmak GROVE VAFLER 20 PLATER 1 liter helmelk eller kefir 6 egg 4 ss olje eller smeltet smør 2 ts salt 7-8 dl grovbakstblanding 1 ts vaniljesukker eller 1/2 ts kardemomme 2 ss sukker 1 ts bakepulver Pisk sammen egg og sukker. Ha i det tørre og melken vekselsvis. La røren svelle en halv time før du begynner å steke. Smør jernet med formfett eller margarin IS MED BÆR Vaniljeis Bær

34

35 Mai - Mai-fest - Foreldrekaffe - Su-møte Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Off. høytidsdag Barnehagen stengt Hans Christian 6år! Galapagos GARTNERMØTE Masrour 5år! Ra Kristi Elmedina,3år! Himmelfartsdag Tigris barnehagen stengt! 10. GARTNERMØTE Norges Emilie 5år! Tangaroa pinsedag nasjonaldag. Barnehagen stengt barnehagen stengt! PERSONALMØTE GARTNERMØTE Mumin 6år! Tangaroa GARTNERMØTE Tiana Emilie 2år! Kon-tiki

36 Thor Heyerdahl barnehage bruker Vigilo! Vigilo er et system bl.a. for å forbedre kommunikasjonen med foreldrene. Man får tilgang til systemet via internett, og brukerid og passord vil man få fra barnehagen. Foresatte vil få tilgang på det som barnehagen måtte ha lagt ut av åpen informasjon, samt informasjon om sitt barn. Alle data i Vigilo blir håndtert med meget stor grad av sikkerhet. Vigilo er levert av Vigilo AS - Se Hva inneholder Vigilo for foresatte? Her får du følgende: Bilde av ditt barn (trykk på bildet for informasjon som gjelder barnet) Oversikt over meldinger med barnehagen Tilgang til å skrive meldinger til barnehagen Oversikt over "Siste nytt" for ditt barn. Hovedsiden: "Min konto" Her kan du endre din kontaktinformasjon "Ferie" Her kan du registrere når barna skal ha ferie "Ansatte" - Bilder av de ansatte "Om barnehagen" - Presentasjon av barnehagen. "Informasjon" Her kan du laste ned dokumenter som barnehagen har lagt ut. Individuell informasjon Klikk på bildet av barnet. Dette + mer får man da fram i en meny: Godkjenninger - Du ser hvilke godkjenninger som er registrert på ditt barn. Hendelser - Små rapporter på hendelser i løpet av dagen. Tilgang til informasjon om soving, bleieskift og måltider. Arkiv - Bilder, evt andre dokumenter som gjelder barnet Dagsplan - Informasjon om tidspunkt for levert og hentet, turer og andre aktiviteter som barnet skal være med på. Opplevelsesarena - Rapporter, gjerne med bilder, fra turer og andre aktiviteter som barnet ditt har vært med på. Måltidsoversikt - Oversikt over måltider. Se eventuelle detaljer ved å klikke på måltidet. Turnus - Oversikt over hvilke dager barnet har plass i barnehagen og informasjon om planlagt fravær (f.eks innlagt ferie). Kontakter - Oversikter over kontaktpersoner som er knyttet til barnet og hvilke av disse som har hentetillatelse. Meldinger - Oversikt over alle meldinger med barnehagen.

37 Juni - Sommerfest - Avslutning for førskolegruppa Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag GARTNERMØTE Devran 5år! Galapagos Sofia,5år! 8.Galapagos Adam 3år! Påskeøya Sara 2år! Påskeøya Riham 6år! 23. Galapagos

38 ICDP er et internasjonalt program som er rettet mot voksne omsorgsgivere (foreldre, fosterforeldre, ansatte i barnehage, ansatte i skole med mer), og som ønsker å bevisstgjøre hvordan de kan skape et best mulig miljø for barns mestring og læring. I Thor Heyerdahl barnehage har personalet de to siste årene hatt fokus på miljøet i barnehagen gjennom ICDP-refleksjonsgrupper. Målet har vært å skape et godt og trygt læringsmiljø for barna, et godt arbeidsmiljø for de ansatte og et godt samarbeidsmiljø med foreldrene. Metode: Grupperefleksjon over 10 uker a 1.5 time hver gang. Pedagogiske ledere, assistenter, ansatte med ulik etnisk bakgrunn i samme gruppe. Diskusjoner, rollespill, dvdklipp, ulik tematikk med utgangspunkt i barnehagehverdagen ledet av to ICDPveiledere. Refleksjonsoppgaver og utprøvings -oppgaver i barnehagen mellom samlingene. Innhold: Hvordan skaper vi gode relasjoner (til barna, foreldrene og kollegaene) og hvorfor er dette viktig? Voksne som barns veiledere hvordan kan vi gi gode forklaringer og skape forståelse hos barna? Hos nye foreldre som ikke kjenner barnehagehverdagen? For barn som ikke kan norsk? Hvordan kan vi sette grenser på en positiv måte? Thor Heyerdahl barnehage vil også i 2012/2013 ha fokus på læringsmiljøet. HelART vil bli et satsningsområde sammen med ICDP. Fra å jobbe med tematikken i mindre refleksjonsgrupper, vil vi i år jobbe med dette i hele personalet.

39 Juli - Ferietider Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Anna Victoria 3år! 14. Kon-tiki Ranja 6år! Ra Jana 6år! Tangaroa

40 HelART HelART er en måte å jobbe systematisk med læringsmiljøet. Modellen retter seg først og fremst mot de ansatte. De ansatte har ansvar for å legge til rette for et godt læringsmiljø og sørge for at hvert enkelt barn blir sett og opplever mestring i barnehagen. HelART setter noen temaer (se modellen) på dagsorden. Personalet reflekterer over egne holdninger og praksis, og kommer fram til en felles plattform. Foreldrene er en viktig samarbeidspart og trekkes inn i løpet av dette året via samarbeidsutvalget og foreldremøter. Vi velger å jobbe med HelART i år fordi vi har behov for å legge noen strategier for videre jobbing for et godt læringsmiljø som alle er enige om. Dette skaper trygghet for både barn og voksne. Vi skal reflektere over det vi gjør og hvorfor. HelART vil bygge på barnehagens tre verdier som er Likeverd, Nysgjerrighet og Raushet. Vi setter av tid til dette arbeidet på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager. I tillegg etableres det en gartnergruppe med styrer og en fra hver avdeling. Denne gruppa har et ekstra ansvar for å holde i prosessene. Organisering 7 temaer Anerkjennelse, Ros og Motivasjon Regler Fagansvarlig og veileder for HelART : Karin Elise Arnesen, Aasta Røed Øyen Skole,sfo,bhg/ hjem Sosiale ferdigheter Gruppeledelse Konsekvenser Et eksempel på hvordan vi vil jobbe med temaene: Et av temaene er gruppeledelse. Når vi skal lede en gruppe av barn i barnehagen diskuterer vi oss frem til: Hvordan kan jeg som voksen skape forutsigbarhet i samling og aktiviteter. For eksempel: Hva er en god start og hva er en god avslutning? Hvordan gir vi gode beskjeder? Hva er en god beskjed? Hvordan møter vi barn som gjør noe vi ikke kan akseptere? Hvordan kan vi hjelpe barn å trene på sosiale ferdigheter som er viktige for å kunne delta i lek, få venner osv? I eksemplet kan man se hvordan temaene går i hverandre. På samme måte vil vi gå igjennom alle 7 temaene.

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2

Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15. Del 2 Årsplan for Florvåg barnehage 2014-15 Del 2 Ansatte 2014-15 Skomakeren 3-6 år Irene Krydsby pedagogisk leder Linda Skorpholm fagarbeider Ingrid Bekken assistent Lise Vorren støttepedagog Barakken 3-6 år

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer