ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER!

2 Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner. Thor Heyerdahl var en eventyrer og forsker, drevet av nysgjerrigheten etter å finne svar på historiens spørsmål. Han er et inspirerende forbilde for alle som søker ny kunnskap og forståelse. Han forsto verdien av å involvere mennesker med ulik bakgrunn, gjerne på tvers av det politiske, religiøse og etniske, og hadde stor omsorg og respekt for sine medmennesker, samtidig som han var raus og opptatt av alle menneskers likeverd. På Ra-ekspedisjonen valgte Thor Heyerdahl ut et mannskap på syv personer fra syv ulike nasjoner, for å vise at folk fra forskjellige land kan samarbeide. Vi har valgt å kalle vår mottaksavdeling for nyankomne barn av flyktinger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere, for Ra. Her møtes barn og voksne fra mange land med mange ulike språk og tradisjoner. Her har de mulighet for å lære hverandre godt å kjenne. Thor Heyerdahl er for oss et symbol og forbilde, en drivkraft som inspirerer oss. Dette synliggjøres i vår visjon, verdigrunnlag, fokusområder og vises i vårt daglige arbeid i barnehagen. Vår årsplan: I barnehagen arbeider vi etter flere styringsdokumenter, og disse blir synliggjort i vår årsplan. Dette er barnehageloven, rammeplan for barnehager, vedtekter for Larvik kommune, virksomhetsplan, årsplan og Thor Heyerdahl barnehages visjon og verdier. Den skal være et arbeidsredskap for personalet, og et bindeledd mellom barnehagen og foreldrene. Den gir også viktig informasjon til alle som har kontakt med barnehagen.

3 Thor Heyerdahl barnehage er en kommunal heldagsbarnehage i enheten Larvik Læringssenter. Vi har 7 avdelinger fordelt på 2 hus: Postadresse: Larvik kommune, postboks 2020, 3255 Larvik Nanset, Jonas Liesvei 30, 3269 Larvik -kontor: Tangaroa: Tigris Påskeøya: ordinære avdelinger for barn fra 0-6 år. - RA mottaksavdeling for nyankomne barn av flyktinger og asylsøkere. Ra har åpent man-fre. - RA II åpen avdeling / mor-barn gruppe Barnehagens åpningstid: man-fre Framparken, Hoffsgate 2, 3262 Larvik -kontor: Galapagos KonTiki Ra Ra II

4 Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people. Thor Heyerdahl Vår visjon: En verden av muligheter Vi er en kreativ barnehage, som tørr å tenke nytt. Thor Heyerdahl barnehage er en verden av muligheter der ingen utfordring er for stor. Vi har barn fra alle verdenshjørner, hvert barn er helt unikt og vi har fokus på hver enkelts ressurser og utviklingspotensial. Vi ser på barna som verdifulle, kompetente og sosiale individer som kan og vil! Barnas ideer og tanker blir hørt og prøvd ut i samspill med andre. Med så mange unike enkeltindivider, finnes det ingen grenser for hva vi kan utrette sammen. Et godt samspill gir mestringsfølelse, og sammen erobrer vi verden! Vår virksomhetsidé: Fremtida er et mer internasjonalt samfunn. Kulturell forståelse og gode språkkunnskaper vil være en særlig ressurs i møte med et samfunn i rask endring. Barn og voksne i Thor Heyerdahl barnehage har ulik språklig og kulturell bakgrunn, med høyt fokus på dialog og samhandling. Thor Heyerdahl barnehage er en barnehage for fremtiden!

5 VÅRE KJERNEVERDIER: LIKEVERD NYSGJERRIGHET RAUSHET LIKEVERD: * hver enkelt har en unik verdi i seg selv. *alle har ulikt utgangspunkt og blir møtt ut fra sitt ståsted. *hver enkelt verdsettes av fellesskapet uavhengig av alder, kjønn, sosial, etnisk og kulturell bakgrunn. *aktiv deltakelse i et fellesskap utvikler selvfølelse. Vi er inkluderende. NYSGJERRIGHET: *Vi er interesserte og engasjerte i alle barn og foreldre. *Vi lytter. *Vi tar barns perspektiv. RAUSHET: *Vi gir av oss selv uten å forvente noe tilbake. *Vi deler kunnskap og erfaringer og imøtekommer individuelle behov. *Vi viser omsorg for hverandre. *Vi skaper et miljø der alle kan uttrykke sine egne meninger og behov. *Vi opptrer anerkjennende.

6 Personalet i Framparken Ledelse Ressurspersoner Tydelig ledelse. Styrer har fast arbeidsplass på Nanset /styrerass.på Framparken. Ledelsen skal være lett tilgjengelige. Pedagogisk leder skal være synlig tilstede for barn, foreldre og personale. Alle ansatte skal være tydelige voksne som viser aktiv omsorg, og står frem som gode rollemodeller. Vi skal være tydelige ledere på alle nivåer. Resultatenhetsleder Inger Hjortland Styrer Lene Vadem Tlf Styrerassistent Mia Andersson Icdp - veileder Heidi Reif Galapagos 18 barn i alderen 3-6 år Pedagogisk leder Elizabeth Tinderholt Westby Pedagogisk medarb. Carlo Ferraiolo Pedagogisk medarb. Pål-Renè Tørrestad Lærling Shilen Fakhri Alduhcki Støttepedagog Tone Beate Evensen Støtteassistent Line Grønvold Kon-Tiki 9 barn i alderen 0-3 år Pedagogisk leder MayBritt Støa Jensen (vik.) Pedagogisk medarb. Randi Kristiansen Pedagogisk medarb. Mevlyde Krasniqi Språkressurs Laila Naser

7 August - Oppstart med samtaler - Tilvenning Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lania 4år! Galapagos Rama&Yara 4år! Galapagos PLANDAG Re Taj 2 år! Kon-tiki Shewas 2år! Tigris Halima 3år! Tigris Edvin 3år! Tigris Barnehagen er stengt!

8 Personalet i Framparken Ra Ra er en mottaksavdeling for nyankomne barn av flyktinger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Avdelingen har plasser for barn i alderen 2-6 år. Plassene er midlertidige og målet er å overføre familiene til en ordinær barnehageavdeling i en nærbarnehage eller til en ordinær avdeling i vår barnehage. Overgang vurderes fortløpende i samarbeid med familien. Avdelingsleder Kristine Juul-Vadem Barne- og ungdomsarb. Bente Irgens Pedagogisk medarb. Lubna Ayoub Barne-og ungdomsarb. Emad Salha Ra II Ra II er barnehagens åpne avdeling der mødre og barn er sammen. Her møtes kvinner og barn fra mange land og deler erfaringer rundt barneoppdragelse og hvordan der er å bo i Norge. Mødrene får norskundervisning og kan ta norsktester. Ra II representerer et verdifullt nettverk for mange kvinner i samme situasjon. Pedagogisk leder Ingvild Vesterhus Pedagogisk medarbeider Bente Aksnes Pedagogisk medarbeider Aisha Salim Ali

9 September - Høstaktiviteter / Høstfest - Miljødag /Høstrydding - Foreldremøte Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Irini 3 år! Ra GARTNERMØTE GARTNERMØTE GARTNERMØTE Foreldremøte Loran 5 år! Tangaroa William 5 år! Galapagos Isabell 4 år! Elias 4år! Tangaroa 22. Tangaroa 28. Framparken kl GARTNERMØTE

10 Personalet i Nanset Påskeøya 9 barn i alderen 0-3 år. Pedagogisk leder Ellen Hygen Pedagogisk medarb. Mariann Jørgensen Pedagogisk medarb. Hatice Kaplan Tigris 15 barn i alderen 2-4 år Pedagogisk leder Tina Ziegler Barne- og ungdomsarb. Maria Bjerkholt Støttepedagog Janne Gry Pettersen Ekstra ressurs Ingvill Sagmo Tvedte Pedagogisk medarb. Pierre Sandbacka Tangaroa 18 barn i alderen 3-6 år Pedagogisk leder Hanne Løvall Rastad Barne-og ungdomsarb. Loujein Dierki Pedagogisk medarb. Ganimete Asanow Støtteassistent Bente Bjerkholt Språkressurs Loan Thi Kim Tran

11 Oktober - FN-dagen markeres - Foreldresamtaler - Su-møte Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Foreldremøte Semir 4år! Galapagos Eira4år! Sedra5år! Tangaroa Diana og Maksimillian 2år! Kon-tiki n Nanset kl PERSONALMØTE GARTNER MØTE GARTNERMØTE Mohamed H. 3år! Galapagos FN-dagen GARTNERMØTE Elin 5 år! Ra Eirik Johannes 4år! Tangaroa

12 SATSNINGSOMRÅDER/FOKUSOMRÅDER 2012/2013 SPRÅK OG SAMHANDLING Mål: Vi skal skape et språkstimulerende miljø, og bidra til økt språkforståelse på både norsk og annet morsmål. Hvordan nå målet: Vi lærer sanger, rim og regler på ulike språk. -Tospråklig personale bruker morsmålet i kommunikasjon med barnet, og bidrar til at barna skal ha mulighet til å forstå og bli forstått. Vi bruker ICDP, et veiledningsprogram med 8 temaer for godt samspill. Vi bruker smartboard, IKT. Vi bruker tegn til tale. Vi tar barn på alvor, lytter og har respekt for deres ønsker og meninger. Vi er aktive voksne i gode samtaler med barna. Vi støtter barna til å undre seg og stille spørsmål. Vi fokuserer på gode lesestunder i smågrupper. Vi benytter bøker som representerer barnas språklige og kulturelle bakgrunn. Vi tilrettelegger med språkstimulerende materiale. FORSKNING Mål: Vi skal bidra til at få barna interessert og opptatt av det de ser og opplever rundt seg, slik at de vil forske videre på egen hånd og sammen med engasjerte voksne. Hvordan nå målet: Vi skal være åpne og ta vare på barnas initiativ. Sette av tid til å fordype oss og forske i det vi undrer oss over. Etablere og hyppig bruke forskerrom Vi venter med svaret, hvis vi har det, og støtter barnet i å forske. Vi jobber i små grupper Vi aktiviserer barna ved å stille spørsmål som: Hva tror dere kommer til å skje? Barna står for den praktiske gjennomføringen med minst mulig hjelp av voksne. Vi legger til rette for at barna kan eksperimentere, undre seg og lære begreper som for eksempel tyngde, friksjon, oppdrift, svingninger, hjerteslag og pust. Vi setter i gang aktiviteter slik at barnet har mulighet til å drive utforskning med materialer og redskap. Utgangspunktet vårt er at små barn lærer bedre ved å erfare selv enn å bli fortalt ting. Vi må se verden gjennom barnas øyne og undre oss sammen med dem. Det er viktig at vi lytter til barnet, og lar barnet formulere erfaringer i ord. Å utvikle nye begreper og styrke begrepsforståelsen er et nøkkelområde i alle fag. MILJØ Mål: Vi skal ha omtanke for naturen og ta sunne hverdagsvalg. Hvordan nå målet: Vi velger helse- og miljøtilpassede produkter. Vi lærer om svanemerket, Blomsten, Q-merket og Fairtrade-merket. Vi bruker aktivt kildesortering og kreativ gjenbruk. Vi plukker søppel i nærmiljøet. Vi drar på ekspedisjoner i nærmiljøet.

13 November - Adventsforberedelser - Juleverkstedforberedelser Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag GARTNERMØTE GARTNERMØTE PLANDAG Jakub, 3år! Tigris Melina 5år! Galapagos Barnehagen er stengt! GARTNERMØTE Aisha 4år! Ra GARTNERMØTE

14 Thor Heyerdahl barnehage har fokus på danning gjennom omsorg, lek og læring. - I leken lærer barn om seg selv og andre, og hvordan vi kan samarbeide på positive måter. - I samtaler rundt bordet lærer barnet turtaking, selvstendighet, hjelpsomhet og hvordan man i kommunikasjon med andre opplever seg som en del av fellesskapet. - Voksnes aktive nærvar gjennom dagen gir mulighet for opplevelse av nærhet og omsorg. - Barn får erfaringer knyttet til egen kropp og sine egne ferdigheter ved stell, påkledning og motoriske aktiviteter. - Gjennom hverdagsaktiviteter og prosjekter lærer barn om sine muligheter til medvirkning og medbestemmelse. - På tur får barna erfaringer som legger grunnlaget for å oppleve naturen som en spennende arena for utforskning og læring. Barn er født med 100 språk, Men frarøves 99 (Luis Malaguzzi) Thor Heyerdahl barnehage har fokus på pedagogisk dokumentasjon. Vi skal være en reflekterende barnehage som kontinuerlig vurderer om vi er på rett vei. Vi skal synliggjøre hverdagen gjennom film, bilder, tekst, fortellinger og utstillinger. Dokumentasjonen skal fortelle noe om barnas kunnskap, ferdigheter, interesser og evne til kreativ problemløsning og skal brukes i refleksjon sammen med barna for å gå videre i deres læringsprosess. Vi skal reflektere over innholdet i barnehagen sammen med barna, foreldre og kollegaer.

15 Til foreldrene. Snart er det jul og noen skal i barnehagen og noen skal ha fridager. For å kunne planlegge behovet for bemanning i julen ønsker vi å vite hvem som kommer hvilke dager. Kryss av for hvilke dager barnet ditt kommer i barnehagen, og lever lappen til avdelingen innen onsdag 5. desember Vi minner om at tirsdag 1. februar 2013 er det planleggingsdag, og da er barnehagen stengt. Med vennlig hilsen Alle oss i Thor Heyerdahl barnehage. Barnets navn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag Julaften Barnehagen stenger kl Tirsdag juledag Barnehagen er stengt. Onsdag juledag Barnehagen er stengt. Torsdag Fredag Mandag Nyttårsaften Barnehagen stenger kl Sett X for de dagene barnet ditt kommer i barnehagen. Foreldreunderskrift

16

17 Desember - Advent / JuleverkstedLuciafeiring / Nissefest Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ani 4år! Liza 2år! Galapagos Kon-tiki Gi beskjed om ev. julefri Feruz 2år! 8. Kon-tiki Elvira 4år! Tangaroa Julaften barnehagen stenger kl juledag barnehagen er stengt! juledag barnehagen er stengt! Mohammed 4år! Galapagos Timmy 2år! Kon-tiki Veronica 3år! Jakob 5år! Tigris Tangaroa David 2år! Påskeøya

18 DAGSRYTMEN I FORHOLD TIL DE 7 FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN Tid Fagomr. Kommunikasjon språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og teknikk. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Antall, rom og form. Kl Barnehagen åpner vi hilser på hverandre, snakker sammen og utveksler informasjon og beskjeder med foreldre/foresatte Kl Frokost Vi snakker sammen om opplevelser, tanker og følelser. Vi serverer sunn og variert mat. Vask av hender. Øve på å smøre maten selv. Samtaler rundt produksjon av matvarer. Kildesortering. Vi skaper rom for undring, ettertanke, gode samtaler og fortellinger. Barns medvirkning Handleliste, velge pålegg på maten. Barna hjelper til med å dekke bordet, matlaging, telle, måle, veie. Kl Aktiviteter Samling sanserom Turer Kulturskolen Bli kjent med fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Lyder og rytmer i språket. Bokstaver og tall. Perle, klippe, lime, tegne, veve, konstruksjonslek. Kunnskap om kropp og kosthold i samling. Barna har daglig tilgang til bøker, bilder, maling instrumenter utkledningstøy osv. Vi blir kjent med planter, dyr, landskap, årstider og vær. Vi markerer tradisjoner og høytider, gir støtte i egen identitet, respekt og toleranse. Delta i planlegging av temaer, aktiviteter og turer. Lek og spill med mønster former og tall, eventyr, baking. Kl Lunsj Se frokost. Se frokost. Se frokost. Se frokost. Kl Utelek/ aktiviteter Vi bruker språket til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek. Av/påkledning. hinderløype, natursti, klatring, hoppe tau/strikk. Ski, aking, skøyter. Vi drar på ekskursioner der vi blir kjent med tradisjoner innen miljø, byggekunst og håndverk. Lære om samspillet i naturen. Vi forsker på dyr, fisker, fugler, insekter og planter. Hjelper barna å løse konflikter, samtaler rundt grunnleggende normer og verdier. Turer i nærmiljøet, lære om samer, barn i andre land, likestilling. Tallsanger/ regler, sorterer og klassifiserer når vi rydder. Kl Fruktmåltid Kutte/skjære. Se frokost. Se frokost. Kl Lek Se over! Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. I leken legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Kl Barnehagen stenger samtaler om hvordan dagen har vært, utveksler informasjon og beskjeder med foreldre/foresatte ved henting.

19 Januar - Vinteraktiviteter - Utstilling Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert fra Pippi Langstrømpe Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag desember PERSONALMØTE 4. GARTNERMØTE Nyttårsaften Nyttårsdag Mohammed A. barnehagen stenger kl barnehagen er stengt! Torine,3år 6år! 12.00! Luca 5år! Tigris! 6.Tangaroa Galapagos Emir 4år! 5. Galapagos GARTNERMØTE GARTNERMØTE GARTNERMØTE Maiken & Gabriel 2år! 26. Kon-tiki

20 EKSPEDISJONER I NÆRMILJØET PÅ TUR MED MINIBUSS FARRIS NATURSKOLE KLATRELØYPER LAVVO - BÅL KREATIVITET OG NYTENKNING LARVIK KULTURSKOLE - KARUSELL MUSIKK DANS DRAMA ANIMASJON TEGNE MALE FORME KUNSTUTSTILLINGER - KERAMIKK SUNNHET OG STYRKE ALLE MÅLTIDER FRUKT OG GRØNT HVER DAG SKI SKØYTER IDRETTSDAG FOTBALLBANE 2 SANSEROM SPRÅK OG SAMHANDLING 3 SMARTBOARD PEDAGOGISK BRUK AV IKT BOARDMAKER TEGN TIL TALE LESEVENNER ICDP ET VERKTØY FOR SAMHANDLING

21 Til foreldrene. Snart er det vinterferie og noen skal i barnehagen og noen skal ha fridager. For å kunne planlegge behovet for bemanning ønsker vi å vite hvem som kommer hvilke dager. Kryss av for hvilke dager barnet ditt kommer i barnehagen, og lever lappen til avdelingen innen mandag 11. februar Med vennlig hilsen Alle oss i Thor Heyerdahl barnehage. Barnets navn Uke 8 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Sett X for de dagene barnet ditt kommer i barnehagen. Foreldreunderskrift

22

23 Februar - Vinteraktiviteter - Karneval - Forskerdag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 1. PLANDAG Barnehagen er stengt! Hisham 4år! Tigris GARTNERMØTE Mario 5år! 3.Tangaroa Abeneizer 4år! Ra Gi beskjed om ev. vinterferie! Odisho 4år! Ra Mariam 6år! Galapagos GARTNERMØTE GARTNERMØTE PERSONALMØTE Charaline Bea 4år! Tigris

24 FORELDRESAMARBEID HVA DERE FORELDRE KAN KREVE AV OSS: Vi respekterer at det er dere som kjenner barnet best. Vi er engasjert i jobben vår og barnet deres. Vi kjenner vårt ansvarsområde og jobber ut fra det. Vi bruker tid på foreldrekontakt. Vi tar deres gleder og bekymringer for barnet deres på alvor og anerkjenner det. Vi er åpne for innspill, ris og ros. Vi har gode rutiner i overgangen fra barnehage til skole. FORVENTNINGER TIL DERE FORELDRE: At dere informerer oss dersom det har skjedd noe som kan få betydning for barnets dag i barnehagen. At dere gir tilbakemelding på det vi gjør og de planene vi har. At dere tar ev. kritikk direkte opp med avd. leder / styrer. At dere leser informasjon på oppslagstavler og på barnets plass i garderoben. Foreldresamtaler Samarbeidsamtaler med pedagogisk leder på avdeling. I foreldresamtaler har vi en dialog om hvordan barnet har det og utvikler seg. Vi bruker Alle med i foreldresamtaler. Vi bruker Vigilo. Foreldremøter Informasjon, bli kjent, mulighet for diskusjoner og ideutvekslinger. Et foreldremøte på høsten, og ev. temakvelder etter behov. Vi ønsker innspill på aktuelle temaer. Bringe- og hentesituasjon Utveksle beskjeder om barnet og barnehagens innhold. I samarbeid med foreldrene ønsker personalet å gjøre barnehagen til en positiv medspiller i barnas og foreldrenes hverdag. Vi bruker Vigilo som gir store muligheter og forenkler foreldresamarbeidet. Se egen side om dette. Feiringer/markeringer Sammenkomster mellom barna, deres familie og personalet. Vi feirer høytider og merkedager som gjenspeiler barnehagens kulturelle og religiøse mangfold. For eksempel Luciafeiring, påskefrokost, sommerfest, Eid. Vi har også foreldrekaffe to ganger i året.

25 Til foreldrene. Snart er det påskeferie! For å kunne planlegge behovet for bemanning i påsken så ønsker vi å vite hvem som kommer hvilke dager. Kryss av for hvilke dager barnet ditt kommer i barnehagen, og lever lappen til avdelingen innen mandag 4. mars Med vennlig hilsen Alle oss i Thor Heyerdahl barnehage. Barnets navn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Mandag (Barnehagen stenger kl ) Skjærtorsdag Barnehagen er stengt. Langfredag Barnehagen er stengt. 2.påskedag Barnehagen er stengt. Sett X for de dagene barnet ditt kommer i barnehagen. Foreldreunderskrift

26

27 Mars - Forberedelser til påskeutstillingen - Påskeforberedelser - Su-møte Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 9 1. GARTNERMØTE BARNEHAGEDAGEN Gi beskjed om ev påskeferie GARTNERMØTE David 6år! 9. Tangaroa GARTNERMØTE Nawal 3år! Påskeøya Adar 6år! Ra Seid 5år! Ra Darian 6år! Elly 2år! Peder 4år! Tangaroa Påskeøya 17. Tigris Yeabsra 4år! Ra PERSONALMØTE 22.GARTNERMØTE Barnehagen stenger kl 12.00! 28. Skjærtorsdag barnehagen er stengt! 29. Zainab 4år! Tigris Langfredag barnehagen er stengt!

28 Fokusbarnehage for NAFO: Thor Heyerdahl barnehage deltar i et flerkulturelt kompetanseprosjekt som arrangeres gjennom Fylkesmannen i Vestfold med veiledning fra Høgskolen i Vestfold. Thor Heyerdahl barnehage er en fokusbarnehage for Nasjonalt Senter for Flerkulturell Opplæring (NAFO). Barnehagen skal være en ressurs for andre barnehager på det flerspråklige og flerkulturelle området. Vi tar gjerne imot henvendelser om studiebesøk, foredrag og veiledning. Samarbeid med høgskolen i Vestfold: Vi er partnerbarnehage og har inngått et samarbeid med Høgskolen i Vestfold om praksisopplæring i førskolelærerutdanningen. Vi vil derfor i perioder ha studenter.

29 Sommerferien 2013 I følge barnehagens vedtekter skal barna ha minst 4 uker ferie i løpet av et barnehageår. (Juli er betalingsfri måned.) Minst 3 uker skal være sammenhengende, og avvikles i tidsrommet 1. juni 1. september. For dere som har barn som begynner skolen eller slutter i barnehagen skal ferien være avviklet før 1. august. (Da begynner nytt barnehageår.) Kryss av for de ukene dere skal ha ferie og levere dette til barnehagen innen mandag 15. april Vennlig hilsen Lene Vadem Styrer Svar seinest Barnets navn Uke 22 ( ) Uke 26 ( ) Uke 30 ( ) Uke 23 ( ) Uke 27 ( ) Uke 31 ( ) Uke 24 ( ) Uke 28 ( ) Uke 25 ( ) Uke 29 ( ) Foreldreunderskrift

30

31 April - Påskefrokost - Våraktiviteter - Foreldresamtaler Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag påskedag Khang 6år! Tangaroa barnehagen er stengt! GARTNERMØTE Sara3år! Påskeøya John Mathias 5år! Tangaroa Hans Kristian, 3år! Ra GARTNERMØTE Gi beskjed om sommerferien GARTNERMØTE Kazim 4år! Tigris Samah 5år! 20. Galapagos GARTNERMØTE PERSONALMØTE Aleksander 4år! 27. Tigris

32 KOSTHOLD Sunt og variert kosthold. Gode vaner. Tannhelse Vi fokuserer på naturlige ingredienser i maten. Barna deltar i matlagingen. Vi velger mat og drikke med lavt sukkerinnhold. Frukt og grønt. Vann som tørstedrikk. Varierte smaksopplevelser. På bursdagen får barna velge ut ifra en meny. Se oppskriftene på neste side.

33 SMOOTHIE MED JORDBÆR Ca. 1,5 LITER 400 g frosne jordbær 1 banan Saften av en lime 3/4 liter vaniljeyoghurt FRUKTSALAT 20 PORSJONER 2 bananer 4 epler 3 appelsiner 1 ananas 1 boks røde druer 2 mango 2 papaya 1 cantaloupe eller galia melon 2 dl appelsinjus Vask og skrell frukten og del den i terninger. Bland sammen i en stor bolle sammen med jusen. Skal den stå litt før den serveres, vent med å ha i bananen til den skal serveres. Smaker veldig godt med kesam med veniljesmak GROVE VAFLER 20 PLATER 1 liter helmelk eller kefir 6 egg 4 ss olje eller smeltet smør 2 ts salt 7-8 dl grovbakstblanding 1 ts vaniljesukker eller 1/2 ts kardemomme 2 ss sukker 1 ts bakepulver Pisk sammen egg og sukker. Ha i det tørre og melken vekselsvis. La røren svelle en halv time før du begynner å steke. Smør jernet med formfett eller margarin IS MED BÆR Vaniljeis Bær

34

35 Mai - Mai-fest - Foreldrekaffe - Su-møte Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Off. høytidsdag Barnehagen stengt Hans Christian 6år! Galapagos GARTNERMØTE Masrour 5år! Ra Kristi Elmedina,3år! Himmelfartsdag Tigris barnehagen stengt! 10. GARTNERMØTE Norges Emilie 5år! Tangaroa pinsedag nasjonaldag. Barnehagen stengt barnehagen stengt! PERSONALMØTE GARTNERMØTE Mumin 6år! Tangaroa GARTNERMØTE Tiana Emilie 2år! Kon-tiki

36 Thor Heyerdahl barnehage bruker Vigilo! Vigilo er et system bl.a. for å forbedre kommunikasjonen med foreldrene. Man får tilgang til systemet via internett, og brukerid og passord vil man få fra barnehagen. Foresatte vil få tilgang på det som barnehagen måtte ha lagt ut av åpen informasjon, samt informasjon om sitt barn. Alle data i Vigilo blir håndtert med meget stor grad av sikkerhet. Vigilo er levert av Vigilo AS - Se Hva inneholder Vigilo for foresatte? Her får du følgende: Bilde av ditt barn (trykk på bildet for informasjon som gjelder barnet) Oversikt over meldinger med barnehagen Tilgang til å skrive meldinger til barnehagen Oversikt over "Siste nytt" for ditt barn. Hovedsiden: "Min konto" Her kan du endre din kontaktinformasjon "Ferie" Her kan du registrere når barna skal ha ferie "Ansatte" - Bilder av de ansatte "Om barnehagen" - Presentasjon av barnehagen. "Informasjon" Her kan du laste ned dokumenter som barnehagen har lagt ut. Individuell informasjon Klikk på bildet av barnet. Dette + mer får man da fram i en meny: Godkjenninger - Du ser hvilke godkjenninger som er registrert på ditt barn. Hendelser - Små rapporter på hendelser i løpet av dagen. Tilgang til informasjon om soving, bleieskift og måltider. Arkiv - Bilder, evt andre dokumenter som gjelder barnet Dagsplan - Informasjon om tidspunkt for levert og hentet, turer og andre aktiviteter som barnet skal være med på. Opplevelsesarena - Rapporter, gjerne med bilder, fra turer og andre aktiviteter som barnet ditt har vært med på. Måltidsoversikt - Oversikt over måltider. Se eventuelle detaljer ved å klikke på måltidet. Turnus - Oversikt over hvilke dager barnet har plass i barnehagen og informasjon om planlagt fravær (f.eks innlagt ferie). Kontakter - Oversikter over kontaktpersoner som er knyttet til barnet og hvilke av disse som har hentetillatelse. Meldinger - Oversikt over alle meldinger med barnehagen.

37 Juni - Sommerfest - Avslutning for førskolegruppa Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag GARTNERMØTE Devran 5år! Galapagos Sofia,5år! 8.Galapagos Adam 3år! Påskeøya Sara 2år! Påskeøya Riham 6år! 23. Galapagos

38 ICDP er et internasjonalt program som er rettet mot voksne omsorgsgivere (foreldre, fosterforeldre, ansatte i barnehage, ansatte i skole med mer), og som ønsker å bevisstgjøre hvordan de kan skape et best mulig miljø for barns mestring og læring. I Thor Heyerdahl barnehage har personalet de to siste årene hatt fokus på miljøet i barnehagen gjennom ICDP-refleksjonsgrupper. Målet har vært å skape et godt og trygt læringsmiljø for barna, et godt arbeidsmiljø for de ansatte og et godt samarbeidsmiljø med foreldrene. Metode: Grupperefleksjon over 10 uker a 1.5 time hver gang. Pedagogiske ledere, assistenter, ansatte med ulik etnisk bakgrunn i samme gruppe. Diskusjoner, rollespill, dvdklipp, ulik tematikk med utgangspunkt i barnehagehverdagen ledet av to ICDPveiledere. Refleksjonsoppgaver og utprøvings -oppgaver i barnehagen mellom samlingene. Innhold: Hvordan skaper vi gode relasjoner (til barna, foreldrene og kollegaene) og hvorfor er dette viktig? Voksne som barns veiledere hvordan kan vi gi gode forklaringer og skape forståelse hos barna? Hos nye foreldre som ikke kjenner barnehagehverdagen? For barn som ikke kan norsk? Hvordan kan vi sette grenser på en positiv måte? Thor Heyerdahl barnehage vil også i 2012/2013 ha fokus på læringsmiljøet. HelART vil bli et satsningsområde sammen med ICDP. Fra å jobbe med tematikken i mindre refleksjonsgrupper, vil vi i år jobbe med dette i hele personalet.

39 Juli - Ferietider Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Anna Victoria 3år! 14. Kon-tiki Ranja 6år! Ra Jana 6år! Tangaroa

40 HelART HelART er en måte å jobbe systematisk med læringsmiljøet. Modellen retter seg først og fremst mot de ansatte. De ansatte har ansvar for å legge til rette for et godt læringsmiljø og sørge for at hvert enkelt barn blir sett og opplever mestring i barnehagen. HelART setter noen temaer (se modellen) på dagsorden. Personalet reflekterer over egne holdninger og praksis, og kommer fram til en felles plattform. Foreldrene er en viktig samarbeidspart og trekkes inn i løpet av dette året via samarbeidsutvalget og foreldremøter. Vi velger å jobbe med HelART i år fordi vi har behov for å legge noen strategier for videre jobbing for et godt læringsmiljø som alle er enige om. Dette skaper trygghet for både barn og voksne. Vi skal reflektere over det vi gjør og hvorfor. HelART vil bygge på barnehagens tre verdier som er Likeverd, Nysgjerrighet og Raushet. Vi setter av tid til dette arbeidet på avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager. I tillegg etableres det en gartnergruppe med styrer og en fra hver avdeling. Denne gruppa har et ekstra ansvar for å holde i prosessene. Organisering 7 temaer Anerkjennelse, Ros og Motivasjon Regler Fagansvarlig og veileder for HelART : Karin Elise Arnesen, Aasta Røed Øyen Skole,sfo,bhg/ hjem Sosiale ferdigheter Gruppeledelse Konsekvenser Et eksempel på hvordan vi vil jobbe med temaene: Et av temaene er gruppeledelse. Når vi skal lede en gruppe av barn i barnehagen diskuterer vi oss frem til: Hvordan kan jeg som voksen skape forutsigbarhet i samling og aktiviteter. For eksempel: Hva er en god start og hva er en god avslutning? Hvordan gir vi gode beskjeder? Hva er en god beskjed? Hvordan møter vi barn som gjør noe vi ikke kan akseptere? Hvordan kan vi hjelpe barn å trene på sosiale ferdigheter som er viktige for å kunne delta i lek, få venner osv? I eksemplet kan man se hvordan temaene går i hverandre. På samme måte vil vi gå igjennom alle 7 temaene.

ÅRSPLAN 2013 / 2014. En verden av muligheter!

ÅRSPLAN 2013 / 2014. En verden av muligheter! ÅRSPLAN 2013 / 2014 En verden av muligheter! Vår pedagogiske plattform Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner. Thor Heyerdahl var en eventyrer

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015. En verden av muligheter!

ÅRSPLAN 2014 / 2015. En verden av muligheter! ÅRSPLAN 2014 / 2015 En verden av muligheter! Vår pedagogiske plattform Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner. Thor Heyerdahl var en eventyrer

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE 2009/2010 Side 1 av 5 Barnehagens årsplan er en forlengelse av virksomhetsplanen i kommunen, som er gjeldende for alle barnehagene. Barnehagenes

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årsplan Snøde barnehage

Årsplan Snøde barnehage Årsplan Snøde barnehage 2016-2017 Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og virksomhetsplan for Snøde barnehage 2012-2017. Årsplanen gir konkret informasjon om hva vi skal jobbe med i 2016-17.

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2012 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn og voksne. Dere må se denne planen i sammenheng med Velkomstskrivet

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet.

Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir hørt i fellesskapet. Lånke barnehage sin visjon er: Glede i hvert steg I det legger vi: Glede er å utvikle seg, føle mestring. Glede er å oppleve å bli respektert og føle at jeg får brukt min kompetanse og at min stemme blir

Detaljer

Evaluering av våren 2015

Evaluering av våren 2015 Evaluering av våren 2015 INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner Vi opplever at barna har hatt mange gode lekestunder, men det har vært noen utfordringer

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 Kanin og Pinnsvin!! Våre gode venner i barnehagen. Brukes mye til rollespill om vennskap og innkludering. VIS Larvik kommune gjør nå en storsatsing på noe som heter VIS = Vennskap,

Detaljer