MekoEasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED. InfoEasy AS. Pr. 20. November 2013 Copyright. Bransjeoversikt- se vår webside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MekoEasy. RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED. InfoEasy AS. Pr. 20. November 2013 Copyright. Bransjeoversikt- se vår webside: www.infoeasy."

Transkript

1 RELEASESKRIV Bransje: VERKSTED MekoEasy Pr. 20. November 2013 Copyright InfoEasy AS Bransjeoversikt- se vår webside: : Side 1 av 46

2 Innholdsfortegnelse 1. Verkstedsmodul programendringer: Kjøretøy ajourhold Brukerinformasjon Arbeidsordre Kjøretøyhistorikk via arbeidsordre Ugjort arbeid via arbeidsordre Status Arbeidsordre utskrift dokument (Verkstedsfaktura) Timepris og rabatt visning Arbeidsordre - Behandling Leveringsforslag Komponentinnkalling Firmaopplysninger - Parameter Komponentinnkalling Unnta kunde Komponentinnkalling Behandling Booking modul Bookingkalender Tilgangstyring Vise Fraværstekst Fri booking Tidslinje Vis booking kommentarer Booke i fortid Ukebooking Hjelpefunksjoner/ Funksjonstaster Endre zoom Booking i eget vindu Booking på ekstern monitor Ordrekort utskrift fra booking Time Arbeidstidsskjema Utvidelse 2 pauser Ajourhold Nytt Ansatt ajourhold Fødselsnummer i Ansatt ajourhold Ny stemplingsrapport med Fødselsnummer Skiftplan ansatt - Ajourhold Merkelapp ansatt Fraværsfunksjon Ansatt Side 2 av 46

3 Stengte dager Fravær/Innstillinger Fraværskalender Tilgangsstyring Moduler som bruker fraværsdata Vise fraværskalender Fravær Fraværsrapport Side 3 av 46

4 1. Verkstedsmodul programendringer: I dette dokument finnes beskrivelser pr. punkt vedr. Programendringer på InfoEasy verkstedsmodul som er utført siden siste hovedrelease versjon f For evt. kopi av releaseskriv knyttet til andre moduler som faktura, regnskap eller tidligere versjoner, ta kontakt med din forhandler eller Daldata Bergen.. Alternativt, gå til vår hjemmeside, Kundesider og se etter informasjon under Nedlastinger InfoEasy 1.1. Kjøretøy ajourhold Brukerinformasjon Det har kommet flere felt knyttet til bruker av et kjøretøy. Gå til menypunkt Faktura/Ajourhold Kjøretøy, hent fram aktuelt kjøretøy og gå til fanen Kundeinfo. Nedenfor vises feltene Bruker, Tlf. mob og E-post, disse feltene er knyttet til kjøretøyet og ikke til kunde. For de kunder som har flere kjøretøy, kan man dermed ta vare på kontaktinformasjon til sjåføren av kjøretøyet Arbeidsordre Kjøretøyhistorikk via arbeidsordre Det er mulig å vise historikk for kjøretøy ( objekt ) i arbeidsordre, dette vises som en egen fane. For å aktivisere dette, gå til menypunktet Faktura/SystemAjourhold firmaopplysninger, fanen Verksted. Klikk i feltet Vise kjøretøyhistorikk på arbeidsordre. Arbeidsordren inneholder nå fane Historikk, denne har tilsvarende innhold som i Kjøretøy fanen Historikk. Side 4 av 46

5 Ugjort arbeid via arbeidsordre Status Når man henter eventuelt ugjort arbeid fra kjøretøy til en arbeidsordre, vises eventuell status som er registrert for ugjort arbeid Arbeidsordre utskrift dokument (Verkstedsfaktura) Timepris og rabatt visning Det er flere muligheter når det gjelder visning av eventuell rabatt og timepris ved utskrift av verkstedfaktura. Gå til menypunkt Faktura/SystemAjourhold skrivere og dokumenter, fanen Dokument designer. Når dokument for verkstedfaktura er hentet, se i avsnittet Vis timeartikkel. Man kan separat velge om antall, timepris, rabatt og lang artikkeltekst skal vises. Dette gir mulighet for å vise en avgitt rabatt selv om man ikke viser timeprisen. Side 5 av 46

6 Arbeidsordre - Behandling Leveringsforslag Leveringsforslag omfatter også arbeidsordre. Side 6 av 46

7 1.4. Komponentinnkalling Firmaopplysninger - Parameter Det er endringer i oppsett av komponentinnkalling. Gå til menypunkt Faktura/SystemAjourhold/Firmaopplysninger og fanen Verksted. Klikk på knappen for oppsett av komponentinnkalling. I neste dialog angis parameter for komponentinnkalling og mulige forsendelsesmåter for innkalling. Mekonomen-verksteder bør bruke dette oppsettet. Hvis man ønsker å kunne sende innkallinger pr SMS, klikk i feltet for at SMS brukes, deretter er det mulig å konfigurere sendingene ved å klikke på knappen i kolonnen Konfigurere. I neste dialog ajourholdes maler for SMS samt hvilken mal som skal brukes. Klikk på Ny knappen for å opprette en ny mal. Side 7 av 46

8 Skriv inn ønsket tekst for malen, ved å høyreklikke i feltet kan man hente standardfelter til malen. Bekreft ved å klikke på Lagre. Dialogen viser også teksten som er i malen. Tilsvarende metode brukes når det skal sendes innkalling pr e-post. Side 8 av 46

9 I de tilfeller hvor innkalling ikke kan sendes som SMS alternativt e-post, kan man få skrevet ut en liste med informasjon. Klikk på knappen til høyre for teksten Utskrift av liste. Nedenfor vises dialogen som framkommer og hvilke felt som er valgt til utskrift. Hvis man ønsker å fjerne et felt, klikk i ruten foran feltinformasjonen, tilsvarende når man ønsker å ta med et nytt felt. Klikk på OK for å bekrefte valgene. Tilsvarende gjøres for Lagre til fil og Visning på skjerm. Side 9 av 46

10 Komponentinnkalling Unnta kunde Det er mulig å angi på kunden at kjøretøy knyttet til en spesifikk kunde ikke skal kalles inn ved hjelp av komponentinnkalling ( serviceinnkalling ). Gå til menypunkt Faktura/Ajourhold/Kundeinformasjon, hent aktuell kunde og gå til fanen Integrasjon. Se feltet for Komponentinnkalling hvor følgende valg er tilgjengelig: - Bruk Firma innst.: kjøretøy knyttet til kunden vil bli med på komponentinnkalling - Ikke innkalle: kjøretøy knyttet til kunden vil ikke bli med på komponentinnkalling Komponentinnkalling Behandling Gå til menypunkt Faktura/Behandling/komponentinnkalling for å starte innkalling. De første dialogene i prosessen er som tidligere. Releaseskriv viser endringene. Det har kommet flere felt for utvalg. Følgende utvalgsfelt er nye: - Fra og med dato: Tast inn fra-til dato for utplukk - Flere felter trenger dere ikk å fylle ut eller velge Side 10 av 46

11 I neste dialog vises hvilke kjøretøy som blir innkalt Side 11 av 46

12 Skroll deg sidelengs mot høyre og kontroller at de fleste kunder har mobiltlf eller mailadresse ved å klikke på for eksempel overskriftskolonnen Mobiltlf for å sortere. En gang for å sortere på laveste til høyeste mobilnr, og en gang til for å sortere på høyeste til laveste. Her kan man liste ut alle opplysninger for å sjekke om kundene ligger inne med mobilnr eller mail-adresser. Er der mange kunder som mangler informasjoner, trykk Avbryt, og gå inn i Ajourhold Kundeinformasjoner og legg inn manglende mobiltlf og/eller mail-adresser. Kjør så innkallingen på nytt.. Det er også mulig å konfigurere visningsfelt her. Se neste side: Evt. klikk Neste Evt. valg ved konfigurering av visningsfelt: Side 12 av 46

13 Klikk på OK for lagring av visningsfelt, deretter Neste. I neste dialog vises totalt antall biler / komponenter som blir innkalt. Det kan også velges mellom utskrift til printer eller eksport til fil. Hvis sistnevnte velges, gis det valg om hvilken type fil og hvilke felt som skal være med. Hvis man velger utskrift til printer kommer Innkallingsrapport vist nedenfor fram. Side 13 av 46

14 Side 14 av 46

15 2. Booking modul 2.1. Bookingkalender Tilgangstyring Det er kommet en mulighet for å begrense tilgangen pr avdeling i booking kalender. For å aktivisere denne funksjonen, gå til menypunkt Booking/Innstillinger og fanen Firma. Kryss av i feltet Tilgangskontroll avdeling. For å angi hvilke brukere ( påloggingsbrukere definert i InfoEasy sikkerhet ) som skal ha tilgang til en gitt avdeling, sørg først for å velge avdelingen man skal vedlikeholde tilgang for. I vårt eksempel bruker vi avdeling 200 Avdeling 200 Verksted. Klikk på valget Tilgang denne avdeling. I neste dialog vises i venstre del av skjermbildet de brukere som finnes i InfoEasy og i høyre del av skjermbildet de som har fått tilgang til angitt avdeling. Marker ønsket bruker og benytt piltastene til høyre/venstre for å tildele/ta bort tilgang. Klikk på knappen merket Lagre for å bekrefte endringene. Side 15 av 46

16 Vise Fraværstekst Det er mulig å vise fraværstekst i booking kalender. For å aktivisere denne funksjonen, gå til menypunkt Booking/Innstillinger, velg fanen Fravær. Klikk av for Vis fravær i booking. Man kan angi hvilke farger som skal brukes til dette. NB! For de som bruker ekstern monitor, er det et eget valg om fraværsteksten skal vises. Når visning av fravær er valgt, vil det framkomme som vist nedenfor i booking kalenderen. Vær oppmerksom på at det er kun fraværstypen som vises, ikke eventuelle detaljer angitt i forbindelse med fraværsregistreringen Fri booking Det er mulig å opprette en booking uten knytning til kjøretøy og kunde. Gå til menypunkt Booking/Booking kalender. Gå til aktuell dato, tast Ctrl+N for å opprette ny booking. I dialogboksen er det mulig å krysse av for Fribooking, når dette gjøres kan det også skrives i tekstfeltet. Klikk på OK for å fortsette. Side 16 av 46

17 Plasér booking i booking kalender. Bookingen kan deretter ajourholdes ved å dobbeltklikke på den. Hvis man ønsker å knytte den frie bookingen til et kjøretøy og en kunde, klikk på knappen merket Vanlig booking i dialogen vist nedenfor. Det er nå mulig å angi kjøretøy og kunde. Side 17 av 46

18 Tidslinje Booking kalenderen inneholder en tidslinje. Denne vises kun når dagens dato er valgt, den vises som en rød loddrett linje og flytter seg i takt med klokken. Side 18 av 46

19 Vis booking kommentarer Hvis det er lagt til en kommentar til en booking, vil det vises et eget symbol for dette. Det vises en boble i booking linjen. Når man holder «markøren» over «boblen vises kommentaren som er registrert. Side 19 av 46

20 Booke i fortid Noen av våre brukere benytter booking kalender for historikkoppslag og rapportering. Det er derfor tilkommet en mulighet for å opprette bookinger tilbake i tid. For å kunne gjøre dette endrer man i innstillingene for booking kalenderen. Gå til menypunkt booking innstillinger, fanen avdeling, se i avsnittet Innstillinger og kryss av i feltet Opprette booking i fortid, angi hvor mange dager tilbake man skal kunne gå Ukebooking Det er kommet et nytt valg i booking-modulen, ukebooking. Dette er tenkt for de som ønsker å se flere dager under ett. Det er flere muligheter for å tilpasse visningen av booking kalenderen. Ved å klikke på nedtrekks knappen ved Visning får man følgende valg: Side 20 av 46

21 Ved å klikke på Egendefinert kan man angi innstillinger for visning slik som vist nedenfor. Flere av elementene som vises i booking kalender, har en «nedtrekks knapp» som vist nedenfor. Det gir mulighet for å styre oppførselen til elementet. Valgene er disse: - Hide: gjemmer elementet - Floating: elementet kan fritt flyttes rundt - Auto Hide: elementet er skjult, men ved å holde corso over elementnavnet vises informasjonen i elementet Booke over flere dager. Når man ønsker å lage en booking som går over flere dager, klikk på knappen for ny booking Marker starttidspunkt ( dag & klokkeslett ) på ønsket ressurs, og dra bookingen videre uten å slippe venstre musknapp, marker ønsket tidsrom. Deretter vil booking dialogen åpnes og man angir ønsket kjøretøy ( maskin ), kunde og hva som skal utføres. Side 21 av 46

22 Booking dialogen er i hovedsak slik som tidligere, men det er en endret søkedialog for jobbnummer alternativt jobbeskrivelse. I avsnittet Booking info vises første hhv siste tidspunkt og totale timer for bookingen. Klikker man på Elementinfo vises fordelingen på de forskjellige datoer og bookede ressurser. Side 22 av 46

23 Hjelpefunksjoner/ Funksjonstaster Markere tid for nytt booking tidsrom Shift lar deg hoppe over eksisterende bookinger. Legge til nytt booking element for aktiv booking Ctrl lar deg lage nytt element direkte, uten å måtte velge «Legg til booking» i menyen. Musehjul Vanlig Scroll ressurser opp og ned. Ctrl Zoom inn og ut Shift Scroll fram og tilbake i visningen Piltaster Man kan bruke piltastene til å manøvrere i booking bildet. Home, End, PageUp og PageDown flytter visningen til den gitte ytterkanten. Opp og ned - peker flytter ressurs opp eller ned. Høyre og venstre => flytt slik at neste/forrige dag begynner helt til venstre i visningen. Kontekstmenyer Bildet viser en kontekstmeny som lar en velge hvilke booking element /som skal være synlige. Klikk på valget Tilgang denne avdeling. I neste dialog vises i venstre del av skjermbildet de brukere som finnes i InfoEasy og i høyre del av skjermbildet de som har fått tilgang til angitt avdeling. Marker ønsket bruker og benytt piltastene til høyre hhv til venstre for å tildele hhv frata tilgang. Klikk på knappen merket Lagre for å bekrefte endringene. Side 23 av 46

24 Endre zoom Det har blitt enklere å endre zoom i booking kalender. I eksempel vist nedenfor ønsker vi å endre zoom slik at mindre av tiden utenfor tidslinjen vises. Klikk på nedtrekks knappen og velg ønsket zoom. Nedenfor vises booking kalender etter endring av zoom. Vi har fått en større oppløsning av kalender og det er enklere å se detaljer i åpningstiden Booking i eget vindu Det er mulig å ha funksjonen for booking kalender i eget vindu, dermed kan man for eksempel vise booking kalender på skjermnummer 2 og øvrige funksjoner i InfoEasy på skjermnummer 1. For å starte visning av booking kalender i eget vindu, gå til menyvalget booking booking ( eget vindu ) slik som vist nedenfor. Side 24 av 46

25 2.3. Booking på ekstern monitor Det er mulig å angi at booking kalender skal vises på en ekstern monitor. Dette kan brukes f eks når man ønsker å vise booking kalender i kundemottak. Dette er kun en visning og monitoren kan ikke brukes til å gjøre endringer i booking kalender. For å tilpasse visning av booking kalender på ekstern monitor, gå til menypunkt Booking/Innstillinger, fanen Avdeling og avsnittet om Innstillinger. Klikk på Innstillinger monitor for å tilpasse visningen. For å starte visning på ekstern monitor, gå til menyvalg booking ekstern monitor slik som vist nedenfor. Side 25 av 46

26 2.4. Ordrekort utskrift fra booking Når det finnes arbeidsordre tilknyttet en booking, kan man skrive ut ordrekortet for arbeidsordren fra booking. Gå til menypunkt booking utskrift ordrekort slik som vist nedenfor. I neste dialog foreslås automatisk dato for neste dag, automatisk foreslås det at utskrift kun gjøres for bookinger som starter i angitt tidsrom og for alle ressurser. Hvis man ønsker å endre valgene, klikk i sjekkboks. Klikk på knappen merket «Print» for å skrive ut ordrekortene. Side 26 av 46

27 3. Time 3.1. Arbeidstidsskjema Utvidelse 2 pauser Arbeidstidskjemaet er utvidet slik at det kan defineres 2 pauser i løpet av en arbeidsdag. Dette gjøres i menypunkt time ajourhold arbeidstidskjema. For de som eventuelt bruker stempling på ordre og eller booking modulen, blir 2 pauser tatt hensyn til hvis dette er angitt. Side 27 av 46

28 3.2. Ajourhold Nytt Ansatt ajourhold Det er laget et nytt ajourhold for ansatt i Timemodulen. Gå til menypunkt Time/Ajourhold/Ansatt. Det kan filtreres på begrepene vist i øvre del av skjermbilde. Sett inn ønsket verdi og klikk på knappen Frisk opp alternativt tast F5, dermed utføres filtrering. Utvalget kan sorteres ved å klikke på heading. Skal det opprettes en ny ansatt, klikk på knappen Ny alternativt tast Ctrl+N, dette åpner dialog vist nedenfor, sett inn de aktuelle verdiene for den ansatte, klikk på Bruk eller OK for å lagre. Klikker man på OK knappen, lukker dialog og det returneres til oversikten som viser de ansatte. Klikker man på knappen merket Bruk, lagres det og man kan fortsette å ajourholde den ansatte. Ønsker man for eksempel å gruppere ansatt pr avdeling gjøres dette i oversikten ved å «trekke» opp heading merket Avdeling. Side 28 av 46

29 Klikk på + tegnet helt til venstre for å ekspandere visningen Fødselsnummer i Ansatt ajourhold Det finnes mulighet for å kunne legge inn fødselsnummer som vil kunne fremkomme i ny stemplingsrapport. Eget felt for passord for ajourhold av om det ønskes Ny stemplingsrapport med Fødselsnummer Det finnes to stemplingsrapporter en med og en uten fødselsnummer. Gå til Time/Rapportering/Rapporter, eks. Kontrolliste stempling med fødselsnummer. Side 29 av 46

30 Skiftplan ansatt - Ajourhold For de som har ansatte tilknyttet en skiftplan er det mulig å endre tilknytning til skiftplan direkte fra ansattoversikten. Marker den / de ønskede ansatte og klikk på knappen Sett skiftplan. I neste dialogboks angis hvilken skiftplan som skal settes, start løpenummer og dato for start av skiftplanen. InfoEasy kvitterer for utført setting av skiftplan Merkelapp ansatt Det kan skrives ut merkelapper fra ajourhold av ansatt. Marker en eller flere ansatte, klikk deretter på knappen Skriv merkelapper I neste dialog velger man hvilken mal som skal brukes for merkelapputskriften. Side 30 av 46

31 NB! Hvis det ikke finnes noen mal, må denne opprettes før. Klikk på knappen for dette. I dette dokumentet viser vi oppretting av en mal Ansatt med Strekkode. Klikker på knappen merket Ny for å opprette en mal. Vi angir et navn for malen. Side 31 av 46

32 Og klikker på knappen merket Nytt tekst-element for å opprette et utskriftselement. Vi ønsker å skrive ut ansattnummer. Vi ønsker også å skrive ut ansattnummer som en strekkode og klikker derfor på knappen Nytt strekk-kode element. Side 32 av 46

33 Klikk på OK knappen for å bekrefte og lagre valgene. Tilbake i menyvalget for utskrift ser det slik ut: Klikk på knappen Skriv ut merkelapper for å starte utskriften. Alternativt er det også mulig å skrive ut merkelapper til en vanlig skriver. Klikk i så fall for dette valget og fyll ut feltene for Oppsett vanlig skriver. Side 33 av 46

34 Side 34 av 46

35 4. Fraværsfunksjon 4.1. Ansatt Fraværsmodulen gir en mulighet til å holde oversikt over den enkelte ansattes fravær og er en del av timemodulen i InfoEasy. Fravær funksjonen her er knyttet til Ansatt begrepet i Time, og er avhengig av at det er definert ansatte der Stengte dager Gå til menypunkt time/fravær/stengte dager. Helligdager / stengte dager Her kan man angi hvilke dager firmaet eller avdelingen holder stengt. De stengte dagene er angitt i rødt. Man kan ha felles stengte dager på firmanivå, og hver avdeling kan ha overstyring av firmaoppsettet. Oppsett på stengte dager er aktuelt å benytte for de som benytter booking kalenderen i Booking modulen. Kalenderen vil da automatisk vise bevegelige helligdager og stengte dager. Side 35 av 46

36 «Default» om ikke annet er angitt Figur 1 Stengte dager Dersom man klikker på knappen «Standard» kan man legge inn offisielle helligdager for Norge, Sverige, Danmark og Finland. Disse dagene ligger ferdigdefinert i databasen, og er lagret som datoer og dager i forhold til påske. En dag som er markert som stengt her, er stengt uansett hva som må stå i et eventuelt arbeidstidsskjema. Normalarbeidsuke Her angir man hvilke dager som er arbeidsdager. Det vil si man markerer hvilke dager som ikke er arbeidsdager, de blir farget med rødt. Disse verdiene er å betrakte som en standardverdi og vil bli overstyrt av arbeidstidsskjema dersom den ansatte har dette. Side 36 av 46

37 Fravær/Innstillinger Gå til menypunkt Time/Fravær/Innstillinger. Innstillingsdialog En har disse typene og SUB typene av fravær som standard, dette kan endres på firmanivå. «Tidslinje timesvisning» angir hvilke timer på døgnet man skal vise i timesvisningen. Dersom man ikke har nattarbeid, tar tiden fra kl 18 på kvelden til kl 6 om morgenen uforholdsmessig mye av plassen. Dersom man for eksempel angir «Start» som 6 og «Varighet» som 14, vil dagen starte kl 6 og slutte kl 20. Standard blir timesfravær skalert i forhold til hele døgnet når man er i dagsvisning. Dette kan bli veldig smalt. I «Skalering oversiktsvisning» kan man angi tidsrommet man skal skalere timefravær Side 37 av 46

38 etter. Dersom «Bruk arbeidstidsskjema» ikke er krysset av blir disse verdiene også brukt til å vise start og slutt på arbeidsdagen i timesvisningen. Dersom «Bruk arbeidstidsskjema» er krysset av, henter programmet denne informasjonen fra arbeidstidsskjemaet. Dette kan være litt tidskrevende, så man kan skru den av her dersom man ikke har behov for å vise arbeidstiden helt nøyaktig. Frifelt1 og Frifelt2 er vedlikehold av feltene som blir brukt i fraværsdialogen. En kan overstyre hva man vil kalle disse feltene, og dersom en trykker på knappen Definisjon får man opp en dialog der man kan endre hvilke verdier som skal brukes for dette feltet Fraværskalender Tilgangsstyring I fraværskalender er det mulig å angi tilgangsstyring pr avdeling, tilsvarende som for booking kalender. Dette betyr at for firma som har flere avdelinger, vil en bruker kun ha tilgang til den avdelingen man tilhører. Kontakt InfoEasyAs hvis man ønsker å komme i gang med dette Moduler som bruker fraværsdata Booking Booking kalender tar hensyn til fravær. Den 26.april blir seende slik ut: Her er «Ansatt som ressurs» slått på og ressursene er koblet mot ansatte. Dersom en ikke har ansatte som ressurs, men ressursene er oppstillingsplasser, får ikke fraværet noen innvirkning på ledig kapasitet i booking. Innstillingene i stengte dager dialogen blir brukt her til å angi hvilke dager avdelingen er stengt. Side 38 av 46

39 Det er også innført ikoner for å vise at en ansatt har fravær dersom det er booket inn noe på den ansatte. Ikonene er: Den ansatte er borte hele dagen. Den ansatte er borte deler av dagen, og det er booket inn på tiden han er borte. Dersom man dobbeltklikker på ikonene, får man opp en dialog med informasjon om hva som er grunnen til at ikonene vises. I dette tilfellet: Det gule ikonet vil også vises dersom man har booket noe utenfor angitt arbeidstid. Da blir dialogen seende slik ut: Side 39 av 46

40 Vise fraværskalender Gå til menypunkt Time/Fravær fravær. Fraværskalender Ved oppstart av fraværsmodulen får en spørsmål om valg av avdeling: Figur 2 Velg avdeling Dette kan endres senere ved å endre verdien i nedtrekks feltet ved feltet Avdeling. Figur 3 Dagsoversikt Side 40 av 46

41 Ved oppslag av fraværskalender hentes informasjon fra «Stengte dager», «Normalarbeidsuke» og arbeidstidsskjema for å angi hvilke dager de ansatte skal være på jobb. Denne fraværskalenderen har to zoomnivå. «Standardvisningen» har 1 dag som minste intervall, men man kan endre intervallet til 1 time for å se timefravær mer nøyaktig. Man klikker da på knappen med «1 time» og visningen skifter til dette: I disse visningene kan man flytte eller endre lengden på fravær ved bruk av musen. For å se mer detaljerte opplysninger om et fravær, dobbeltklikker man på dette fraværet. For å opprette et nytt fravær dobbeltklikker man på det tidspunktet fraværet skal starte. I begge disse tilfellene kommer følgende dialog opp: Side 41 av 46

42 Figur 4 Fraværsdialog I fraværsdialog kan man legge inn informasjon om fraværet. «Type», start og slutt er obligatorisk, de andre frivillige valg. Området innrammet med rødt i figuren ovenfor angir behandling av fraværet og skal typisk kreve høyere sikkerhetstilgang enn resten. Dersom «Fravær godkjent» er noe annet enn «Ikke valgt», får fraværet status «behandlet» og det kan ikke endres i fraværskalenderen, og kun brukere med tillatelse kan endre fraværet. Reelt fravær angir hvor mange dager og timer fraværet faktisk er. I utgangspunktet er det automatisk utregnet basert på stengte dager og arbeidstidsskjema, men etter at man har valgt å godkjenne/ikke godkjenne fraværet vil man kunne overstyre disse verdiene. Frifelt1 og Frifelt2 er egendefinerte felt som kan settes opp pr firma. Se kapittel for å få vite mer om dette. Side 42 av 46

43 Ved å klikke på «Vis aktiv ansatt» i fraværskalenderen, får man fram en månedsvisning av den valgte ansatte. Figur 5 Månedsvisning Ved å klikke på «Utvalg ansatte», kan man detaljert velge ut hvilke ansatte som skal vises i fraværskalenderen. Figur 6 Utvalg ansatte Standardutvalget er alle aktive ansatte. Side 43 av 46

44 Fravær Fraværsrapport Modulen inneholder rapportering av fravær. Gå til menypunkt Time/Fravær fraværsrapport. Dialog vist nedenfor kommer fram. Første gangen det skal rapporteres, må man først definere et kolonneoppsett. Klikk på knappen for kolonneoppsett. Nå framkommer dialogen vist nedenfor. I venstre del av dialogen vises de kolonner som er valgbare og i høyre del vises de kolonner som er valgt. Merk ønsket kolonne og klikk på høyrepilen for å flytte kolonnen til høyre i bildet. Side 44 av 46

45 Nedenfor viser vi et eksempel på et kolonneoppsett, dette er gitt navnet Fravær i avdeling. Hvis man ønsker å endre rekkefølgen kolonnene vises i, marker kolonnen som skal flyttes og klikk på opp eller ned knappen for å flytte kolonnen. Husk å lagre når det er gjort endringer i oppsettet. For å kjøre en rapport angir man hvilket kolonneoppsett som skal brukes, deretter hvilken avdeling og datointervall, klikk deretter på knappen merket Søk. Rapporten blir som vist nedenfor. Ønsker man å eksportere data til Excel, klikk på Excel knappen. Tilsvarende gjelder for utskrift, klikk på skriver knappen. Side 45 av 46

46 Rapporten kan også grupperes ved å trekke en kolonneoverskrift til feltet for dette. Side 46 av 46