Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007"

Transkript

1 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007

2 Innhold Dette er Birdstep Technology i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9 Økonomiske resultater...10 Finansiell risiko...11 Markedsrisiko...11 Kredittrisiko...11 Likviditetsrisiko...11 Ansatte og organisasjon...11 Birdsteps virksomhet...12 Egenkapital, utbytte og aksjonærforhold...12 Markedsutsikter...13 Viktige hendelser hittil i Anvendelse av årets resultat...14 Virksomhetsstyring...15 Konsolidert Årsregnskap 2007 (IFRS)...21 Konsolidert resultatregnskap...22 Konsolidert balanse (eiendeler)...23 Konsolidert balanse (Egenkapital og gjeld)...24 Konsolidert egenkapitaloppstilling...26 Konsolidert kontantstrømoppstilling...27 Notes...28 Årsregnskap 2007 (NGAAP)...75 Resultatregnskap...76 Eiendeler...77 Egenkapital og gjeld...78 Egenkapitaloppstilling...80 Kontantstrømoppstilling...81 Noter til årsregnskaper...82 Revisorberetning Styre og ledelse Kontakt informasjon Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 2 av 108

3 Dette er Birdstep Technology Birdstep Technology er en ledende leverandør av programvare for enkel sømløs tilgang til mobile nettverk og integrert databaseteknologi. Vår visjon er en verden der man enkelt kan koble seg til internett, intranett, e-post og alle andre tjenester, enten på jobb, hjemme eller på reise. Som bruker trenger du ikke vite hvordan du blir tilkoblet du bare blir det. Strategien er å levere mobile tilkoblingsløsninger av høy kvalitet med fokus på bedriftskunder og forbrukere med høye krav til brukervennlig mobil tilgang. Birdsteps Technologys produktportefølje er delt inn i fire områder: EasyConnect: Rask og enkel tilkobling for mobile enheter tilpasset mobiloperatørenes datatjenester. Database: Høykvalitets integrerte databaseløsninger Secgo Software: Sømløs mobilitet og høy informasjonssikkerhet for OEMtilbydere og bedrifter ServiceFactory: Setter mobiloperatører og -tjenestetilbydere i stand til å levere og håndtere brukervennlige bredbåndsløsninger gjennom en skalerbar serverløsning Birdstep Technology er notert på Oslo Børs under børskoden BIRD. Selskapet har hovedkontor i Oslo og har fem heleide datterselskaper; Birdstep Technology AB i Sverige, Birdstep Technology Inc. i Seattle, USA, Birdstep Technology i San Francisco, USA, Birdstep Technology Oy i Finland og Birdstep Technology Ltd i Cambridge, Storbritannia. Ved utgangen av 2007 hadde selskapet 111 ansatte. Birdstep Technology har en installert base på over 50 operatører globalt, inkludert T- mobile Group, Vodafone Group, Orange, TIM, Turkcell, TMN, KPN, Sprint, Telenor og TeliaSonera, i tillegg til over 30 store organisasjoner som blant annet Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 3 av 108

4 Nordea, Handelsbanken, Justisdepartementet i Finland og Det finske forsvaret. Selskapet samarbeider også med globale partnere som Nokia, SonyEricsson, CMG Logica/VMdata, Motorola, Cisco, Intel, Ericsson, Nortel Networks, HP og Fujitsu Siemens Computers. I tillegg eier selskapet 33 prosent av Aptilo Nettverk AB i Sverige som leverer tjenestestyringsprogramvare for storskala bredbåndstjenester, distribuert Wi-Fi og WiMAX-tjenester. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 4 av 108

5 2007 i korte trekk Driftsinntektene økte til NOK 92,9 millioner, en økning på 85,6 prosent fra NOK 50,0 millioner i Driftsresultatet ble på (37,8) millioner, sammenlignet med (32,8) millioner i Wireless-inntektene økte til NOK 76,3 millioner, en økning på 147,2 prosent fra NOK 30,8 millioner i Inntektene fra databaseproduktene ble redusert til NOK 16,6 millioner, en fra NOK 19,2 millioner i En reduksjon på 13,6 prosent I januar kjøpte Birdstep Technology det amerikanske klientprogramvareselskapet Aramova Inc. I mai kjøpte Birdstep Technology det finske mobilitetsprogramvareselskapet Secgo Software Oy. I mai kjøpte Birdstep Technology det svenske tjenestehåndterings- og tilgangsløsningsselskapet ServiceFactory SF AB. I juli foretok selskapet en rettet emisjon på 9 millioner aksjer til en kurs på NOK 13 per aksje. I august kjøpte Birdstep Technology VoiceRoaming Technology, som utvikler markedsfører og selger VoIP-produkter. Birdstep Technology eide fra før 45 prosent av selskapet. I august inngikk selskapet en treårig avtale om levering av tilkoblingsprogramvare for laptop med en av verdens største pc-leverandører. Avtalen omfatter programvarelisenser, support og vedlikeholdstjenester. Birdstep Technology inngikk gjennom året omfattende avtaler med mobiloperatører som TeliaSonera, T-Mobile, og Cosmote. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 5 av 108

6 I november ble Petri Markkanen etterfulgt av Terje Christoffersen som ny administrerende direktør. Christoffersen skal fungere i stillingen frem til generalforsamlingen i mai I fjerde kvartal oppnådde Birdstep Technology for første gang i selskapets historie et positivt driftsresultat, eksklusive omstruktureringskostnader. I første kvartal 2008 besluttet styret å restrukturere selskapet gjennom å fokusere, drifte og rapportere på produktområdene EasyConnect, Database, Secgo Software og ServiceFactory. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 6 av 108

7 Brev til aksjonærene Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder 2007 var et begivenhetsrikt år for Birdstep Technology. Selskapet gjennomførte kjøpene av fire selskaper, noe som bidro til at driftsinntektene nær doblet seg. Samtidig leverte selskapet i fjerde kvartal for første gang et positivt driftsresultat, eksklusive omstruktureringskostnader. En etterlengtet milepæl etter over ti år som børsnotert selskap. Likevel har Birdstep Technology ikke utløst sitt fulle potensial. På tross av en sterk vekst i mobil bredbånd, opplevde Birdstep Technology en reduksjon i inntektene fra EasyConnect-produktområdet. Inntektsveksten i 2007 stammer primært fra de oppkjøpte selskapene. Selskapet har frem til nå gjort en bred satsing innen mange mobile teknologi områder. Dette har gjort det vanskelig å ta del i den sterke veksten i laptopsegmentet. Et marked som vokser svært hurtig, anført av bruken av USB-modemer. Samtidig har veksten i Smartphone-markedet latt vente på seg, og vi forventer at markedet forblir umodent også i de nærmeste årene. Som en følge av ovennevnte, besluttet styret i første kvartal 2008 å restrukturere Birdstep Technology. Selskapet skal nå rapportere på fire produktområder: EasyConnect Database Secgo Software ServiceFactory Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 7 av 108

8 EasyConnect-familien reduseres fra 16 produkter til tre. Disse vil utelukkende konsentrere seg om mobilbredbåndstilkobling for bærbare datamaskiner og bestå av: Birdstep EasyConnect GO som er en tilkoblingsløsning for mobilbredbåndstjenester gjennom USB-modemer i 3G-miljøer. Birdstep EasyConnect Advanced er en multi-tilkoblingstjeneste med en utvidet programvare med flere bæretyper og profilhåndtering. Birdstep EasyConnect Inside gir trådløs tilkobling gjennom innebygd orginalutstyr. Restruktureringen vil føre til at selskapet blir mer fokusert og bedre i stand til å ta del i den sterke veksten innen laptopsegmentet. Samtidig gjøres forretningsmodellen mer transparent og enklere å forstå. Birdstep Technology skal med dette gå fra å være en produkt- og prosjektutvikler til å bli en programvaretilbyder. Med det mener vi at vi vil satse på skalerbare produkter for massemarkedet. Samtidig vil kostnadsbasen reduseres. Besparelsene ventes å slå inn i annet halvår I skrivende stund fungerer undertegnede som administrerende direktør inntil en permanent administrerende direktør tiltrer stillingen medio mai. Men retningen er lagt: 2008 er året hvor Birdstep Technology går fra å være en produkt- og prosjektutvikler til å bli en programvaretilbyder. Terje Christoffersen Administrerende direktør Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 8 av 108

9 Styrets beretning Birdstep Technology ASA hadde en positiv utvikling i Driftsinntektene steg fra NOK 50,0 millioner til NOK 92,8 millioner. Samtidig hadde selskapet i fjerde kvartal et positivt driftsresultat, eksklusive omstillingskostnader. Birdstep Technology ASA gjennomførte tre oppkjøp, av henholdsvis Aramova Inc., Secgo Software Oy og Service Factory SF AB. I tillegg gikk man opp til fullt eierskap av VoiceRoaming Technology. Med dette har Birdstep Technology ASA tatt viktige steg i retning av å bli en komplett tilbyder av mobile tilkoblingsløsninger. I løpet av året har man inngått flere betydningsfulle avtaler. I august inngikk man en treårig avtale med en av verdens største pc-leverandører. Avtalen omfatter lisenser, support og vedlikeholdstjenester for Birdstep Technologys tilkoblingsprogramvare. I tillegg har man inngått avtaler med flere europeisk ledende mobiloperatører. I juli foretok man en rettet emisjon på ni millioner aksjer med et bruttoproveny på NOK 117 millioner. I løpet av året ble samtidig markedet for mobile tilkoblingsløsninger betydelig endret. Salget av USB-modemer vokste kraftig og mobilt bredbånd for bærbare datamaskiner er for alvor blitt tatt i bruk av konsumentmarkedet. Birdstep Technology ASA har svart på markedsendringen ved å initiere en restrukturering av selskapet i første kvartal Ressursene fokuseres på EasyConnect-produktfamilien, som er rettet mot laptop segmentet. Utviklingen av produkter for Smartphones og PDA-telefoner fryses inntil videre. Etter gjennomført restruktureringen i første halvår 2008 vil Birdstep Technology ASA være inndelt i fire produktområder: EasyConnect, Database, Secgo Software og ServiceFactory. Endringene vil gjøre selskapet mer fokusert, mer transparent og gi en bedre forståelse av forretningsmodellen. Styret forventer at restruktureringen vil gjøre Birdstep Technology ASA i stand til å ta del i et sterkt voksende USB-marked, noe som vil gi økte inntekter. Fra tredje Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 9 av 108

10 kvartal forventes dessuten refokuseringen til å gi positive effekter i form av en redusert kostnadsbase som en følge av færre ansatte. Økonomiske resultater Konsernets inntekter på NOK 92,8 millioner økte med NOK 42,8 millioner, fra NOK 50,0 i Driftsinntektene vokste med 85,6 prosent. Morselskapets inntekter var på NOK 33,3 millioner, tilsvarende i 2006 var NOK 36,4 millioner. Av konsernets inntekter stod Wireless-produktene for 82,2 prosent, mens databaseprodukter stod for 17,8 prosent. Tilsvarende for 2006 var 61,7 prosent og 38,3 prosent. Wireless-området inkluderer hele Birdsteps virksomhetsområde, eksklusive Birdstep Inc, og inkluderer også de oppkjøpte selskapene Secgo Software OY, ServiceFactory SF AB, Aramova Inc. og Voice Roaming Technology. Med databaseprodukter menes produktene som tilbys gjennom Birdstep Technology Inc. Fra og med første kvartal 2008 deles Wireless-området inn i produktsegmentene EasyConnect, Secgo Software og ServiceFactory. Driftskostnadene for konsernet økte med 57,7 prosent fra NOK 82,9 millioner i 2006 til NOK 130,7 millioner i Morselskapets driftskostnader var på NOK 69,3 millioner, tilsvarende i 2006 var NOK 71,3 millioner. Økningen i inntekter og kostnader skyldes i all hovedsak de nevnte oppkjøpene. Resultat etter skatt for konsernet var på NOK (38,5) millioner i 2007, mot NOK (37,0) millioner i Tilsvarende var resultat etter skatt på NOK (46,6) millioner for morselskapet. Resultat per aksje var på NOK (0,65) i 2007, sammenlignet med NOK (0,83) i Totalkapitalen i konsernet var i 2007 NOK 477 millioner mot NOK 202 millioner i Kortsiktig gjeld gått fra NOK 21 millioner i 2006 til NOK 67 millioner i Egenkapitalandelen har falt fra 88 % til 84 %. Fallet anses å reflektere driften i Selskapet har igangsatt utviklingsprosjekter i løpet av året. Prosjektene er ikke ferdigstilt og det er ikke gjort avskrivinger i 2007.Aktiverte utviklingskostnader utgjør direkte lønnskostnader og andre driftskostnader knyttet til utviklingsaktiviteter. Selskapet har ingen andre vesentlige utviklings kostnader. Det er selskapsledelsens vurdering om fremtiden av total inntjening av pågående utviklingsprosjekter på balanse dagen overstiger balanseførte utviklingskostnader. Det anses derfor ikke være behov for nedskrivning av verdiene. Finansiell gjennomgang Årsregnskapet er avgitt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er tilfredstilt. Selskapets årsregnskap er avlagt i Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 10 av 108

11 henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS), og morselskapets årsregnskap er utarbeidet i henhold til Norwegian GAAP. Finansiell risiko Birdstep Technology er eksponert for ulike kilder for risiko. Spesielt gjelder dette valutarisiko, da en betydelig del av selskapets inntekter stammer fra utenlandsk valuta. Imidlertid befinner store deler av de ansatte seg i de samme landene, noe som reduserer risikoen. Styret understreker dessuten at estimater om fremtidige forhold generelt er forbundet med stor usikkerhet. Markedsrisiko Konsernet er eksponert for valutarisiko, spesielt i forhold til EUR, USD, GBP og SEK. Konsernet benytter ingen instrumenter som begrenser valutarisikoen eller relatert markedsrisiko, men vil løpende vurdere behovet for å ta i bruk slike. Kredittrisiko Kredittrisikoen anses som lav da det hittil har forekommet få betydelige tap på fordringer. Selskapets kunder anses i tillegg å ha en høy grad av kredittverdighet. Likviditetsrisiko Konsernet hadde en kontantbeholdning ved utgangen av 2007 på NOK 113,4 millioner, sammenlignet med NOK 63,1 millioner i Morselskapets kontantbeholdning ved utgangen av 2007 var NOK 92,6 millioner sammenlignet med NOK 47,3 millioner i Kontantstrømmen i konsernet reflekterer den underliggende driften justert for nettoproveny fra egenkapitalutvidelse på NOK 94,6 millioner. Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter for konsernet var på NOK (21,9) millioner. Differansen mellom kontantstrøm for operasjonelle aktiviteter for konsernet og konsernets driftsresultat skyldes i all vesentlighet nedskrivning av aksjene til Birdstep Technology Inc. og utviklingskostnader Kontantstrømmen i morselskapet reflektere den underliggende driften justert for nettoprovenyet fra egenkapitalutvidelsen på NOK 94,6 millioner og kjøp av egne aksjer på NOK 13,8 millioner. Styret anser kontantbeholdningen for å være tilstrekkelig for fortsatt drift i Ansatte og organisasjon Birdstep Technology ASA er en global kunnskapsbedrift som ved utgangen av 2007 hadde 111 ansatte, hvorav 12 i Norge, 44 i Sverige, 25 i Finland, 4 i Storbritannia og 26 i USA. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 11 av 108

12 Birdstep Technology ASA søker å tilby like muligheter og rettigheter for ansatte av begge kjønn. Selskapet tilbyr fleksitid for samtlige ansatte, og utstyr som gjør det mulig å jobbe fra hjemmekontor. Av de ansatte er det 102 menn, og 9 kvinner. Birdstep Technology legger vekt på like muligheter og like rettigheter for menn og kvinner, noe som også gjenspeiles i selskapets rekrutteringsprosess. Styret vurderer likestillingen som tilvredstillende gitt omgivelsene selskapet opererer i. Selskapet arbeider for å fremme en økt kvinneandel blant de ansatte blant annet gjennom individuelle tilpasninger og fleksible arbeidsordninger. Selskapet arbeider for å fremme et arbeidsmiljø som er helsefremmende, trygt, rettferdig og i henhold til gjeldende lover og regler. Det har ikke forekommet noen skader på arbeidsplassen og sykefraværet i morselskapet var i 2007 på 2,2 prosent, sammenlignet med 2,4 prosent i Det er styrets mening at Birdstep Technologys virksomhet ikke har noen vesentlig effekt på det ytre miljø. Birdsteps virksomhet Birdsteps misjon er Å være den ledende tilbyder av produkter og tjenester for enkel tilgang til mobile nettverk, mobile tjenester og avanserte databaser. Birdstep Technology ASA leverer mobile tilkoblingsløsninger rettet mot mobiloperatører og bedriftskunder, i tillegg til avanserte databaseløsninger for bedriftskunder. Egenkapital, utbytte og aksjonærforhold Birdstep Technology ASA utstedte nye aksjer i forbindelse med oppkjøpet av Aramova Inc. i januar med aksjer, samt i forbindelse med oppkjøpene av Secgo Software OY og ServiceFactory AB med totalt aksjer i juni. Oppkjøpet av minoritetsandelen i Voice Roaming Technology AS ble gjennomført ved kjøp av egne aksjer i markedet. I juli foretok selskapet en rettet emisjon hvor man utstedte nye aksjer til kurs NOK 13 per aksje. Etterfulgt av dette foretok man en reparasjonsemisjon på til samme kurs. Selskapet har også kjøpt egner aksjer som, i henhold til børsmelding av 21. september, skal benyttes til å dekke 25 prosent av selskapets opsjonsprogram. Generalforsamlingen vil bli avholdt den 15. mai. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 12 av 108

13 Styret foreslår at det ikke betales utbytte, da selskapet er i en vekstfase og behøver fri egenkapital for fortsatt vekst. Selskapet har ved årets utgang NOK 93,2 millioner i fri egenkapital Markedsutsikter Mobilt bredbånd har hatt en sterk vekst i løpet av 2006 og 2007, og går nå mot konsumentmarkedet. Eksempelvis vokste antall mobile modem i Sverige med 379 % i 2007, sterkt dominert av USB-modemer (Kilde: IT-Research). Driveren for denne utviklingen er utbyggingen av neste generasjons mobile nettverk, utviklingen av USB-modemer som har gjort det betraktelig enklere for sluttbrukeren å koble bærbare datamaskiner opp mot 3G-nettverk, introduksjonen av fastprismodeller på mobilbredbåndsabonnementer, samt avanserte markedsføringskampanjer med buntede løsninger. Mobiloperatørene stimulerer til økt bruk av mobile bredbånd og søker å utvikle lønnsomme forretningsmodeller. Dette forutsetter avanserte tilkoblingsløsninger som gjør det mulig for operatørene å administrere og tilby tjenester til sluttbrukere. For mobiloperatørene er det ikke tilstrekkelig at tilkoblingsløsningene kun gir sluttbrukeren tilgang til internett gjennom et ikon i nedre hjørne av skjermen. Mobiloperatøren ønsker i tillegg muligheten til å tilby for eksempel integrerte musikktjenester, internett-tv og andre spesifikke tjenester. Birdstep Technology ASA posisjonerer seg for denne vekstmuligheten ved å levere tilkoblingsløsninger som gir brukeren en enkel, stabil og sikker nettverkstilgang, sammen med programvarer som gir operatørene muligheten til å administrere sluttbrukerens internettaktivitet og tilby verdiøkende tjenester. Restruktureringen av selskapet, som ble initiert i første kvartal av 2008, vil vi fokusere ressursene mot dette markedet, for å dekke behovene til stadig mer krevende kunder og hjelpe operatørene til å utvikle markedet for mobilbredbånd. Disse grepene mener styret vil gjøre Birdstep Technology ASA i stand til å ta del i veksten i et sterkt voksende marked for USB-modem. Viktige hendelser hittil i 2008 I løpet av det første kvartalet ble en restrukturering av Birdstep Technology ASA initiert. Fra første kvartal rapporterte selskapet om fire segmenter: EasyConnect, Database, Secgo Software og ServiceFactory. I tillegg satser man fremover på å optimalisere driften og skape synergier mellom produktområdene. Som et første steg i denne prosessen gjorde man i løpet av første kvartal tiltak for å øke bruken av felles produktkomponenter der det er hensiktsmessig og kostnadsbesparende. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 13 av 108

14 Videre medfører et økt produktfokus at man har gått bort fra å tilby konsulent- og prosjektutviklingstjenester, da disse anses som perifere i forhold til kjernevirksomheten innen konnektivitetsløsninger. Anvendelse av årets resultat Morselskapet hadde i 2007 et resultat etter skatt på NOK (46,6) millioner. Styret foreslår at tapet dekkes av annen egenkapital Oslo, 26. mars 2008 Styret i Birdstep Technology ASA Terje Thon Tom Nyman Loyd Aasen Styreformann Styremedlem Styremedlem Wenche Holen Hege Finnberg Selvig Terje Christoffersen Styre medlem Styremedlem Adm.dir Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 14 av 108

15 Virksomhetsstyring Birdsteps prinsipper for god virksomhetsstyring skal legge grunnlaget for langsiktig verdiskaping, til glede for eiere, ansatte, andre interessenter og samfunnet som helhet. Disse prinsippene kan ikke erstatte tiltak for kontinuerlig å fremme en sunn virksomhetskultur i alle deler av selskapet, men må sees i sammenheng med disse tiltakene. Respekt, ansvarlighet og likebehandling underbygger tillit i Birdstep Technology, både internt og eksternt. Birdsteps prinsipper for virksomhetsstyring er primært basert på norsk lov, retningslinjer fra Oslo Børs og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Birdstep Technologys retningslinjer for virksomhetsstyring er tilgjengelige på selskapets nettsider under Investor Relations og Share, og er beskrevet nedenfor: Likebehandling av aksjonærer og transaksjoner med nærstående parter Alle aksjonærer i Birdstep Technology har like rettigheter og lik status. Selskapet har kun en aksjeklasse. Alle aksjer kan handles fritt og kan overføres uten begrensninger. Birdstep Technology forholder seg strengt til prinsippet om likebehandling av samtlige aksjonærer. Selskapets handel med egne aksjer utføres i tråd med Oslo Børs retningslinjer. Selskapet har en forsiktig holdning når det gjelder transaksjoner med aksjonærer, styremedlemmer, ledende ansatte eller nærstående parter til de ovennevnte. For å unngå skade på selskapets omdømme er det styrets syn at åpenhet og forsiktighet må utvises i sammenheng med investeringer som kan innebære en uheldig nær involvering eller en uheldig nær relasjon mellom selskapet og et styremedlem. For å sikre at slike situasjoner håndteres på best mulig måte oppfordrer styret til bruk av åpenhet og god dømmekraft i enhver transaksjon hvor både selskapet og et styremedlem eller nærstående parter til styremedlemmet kan ha Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 15 av 108

16 interesser. Birdstep Technology vil følge prinsippene for likebehandling av nærstående parter og mulige transaksjoner med nærstående parter beskrevet i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Fritt omsettelige aksjer Hver Birdstep Technology-aksje skal ha like rettigheter og er fritt omsettelig. Generalforsamlinger Den ordinære generalforsamlingen er selskapets øverste beslutningsorgan, og selskapets aksjonærer kan benytte sin innflytelse gjennom generalforsamlingen. Birdstep oppfordrer alle aksjonærer til å delta på og benytte sine rettigheter i forbindelse med selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen velger styret. Styret skal ha 3-8 medlemmer valgt av aksjonærene for en periode på to år. Birdstep Technologys administrerende direktør er ikke medlem av selskapets styre. Styre skal sammensettes slik at det oppnås en bred representasjon av selskapets aksjonærer. Ved valg av styremedlemmer skal selskapets behov for ekspertise, kapasitet og balanserte beslutninger også tas hensyn til. Birdstep Technology har som ambisjon å gjennomføre generalforsamlingen i tråd med Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Med dette menes at innkalling til generalforsamling, inkludert all relevant informasjon, må distribueres i god tid før generalforsamlingen, og at tidsfristen for å melde fra om deltakelse på generalforsamlingen er tre arbeidsdager før generalforsamlingsdatoen. Aksjonærer som ikke har mulighet til å delta kan stemme gjennom å avgi fullmakt. Styrets medlemmer, valgkomiteen og revisor skal delta på selskapets ordinære generalforsamling. Valgkomité Ifølge selskapets vedtekter har Birdstep Technology en valgkomité som velges av den ordinære generalforsamlingen. Ifølge vedtektene er generalforsamlingens ordstyrer også leder for valgkomiteen. En valgkomité arbeider med utgangspunkt i mandat og autoritet fra selskapets aksjonærer, og utarbeider en anbefaling av styrekandidater til selskapets ordinære generalforsamling. Valgkomiteen består av tre personer som er aksjonærer eller representerer aksjonærer. Alle medlemmene velges av den ordinære generalforsamlingen. Medlemmene velges for to år av gangen. Valgkomiteen arbeider i henhold til instruksjoner fra styret og er ansvarlig for å fremme forslag til styrekandidater til generalforsamlingen. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 16 av 108

17 Valgkomiteen består for tiden av: Robert Monsen, leder Knut Erik Lindseth Knut Brundtland I henhold til vedtak og valg på selskapets ordinære generalforsamling i 2006 er valgkomiteen inkludert i selskapets vedtekter og ikke mer enn ett medlem av valgkomiteen kan også være styremedlem. Sammensetning og uavhengighet i forhold til medlemmer av bedriftsforsamling og styre Bedriftsforsamlingen er lovpålagt å velge sin leder. Bedriftsforsamlingen møtes normalt en gang i året. Styrets leder velges av bedriftsforsamlingen basert på forslag fra valgkomiteen. Både styreleder og de aksjonærvalgte styremedlemmene velges for en periode på inntil to år. Sammensetningen av styret møter kravene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse med hensyn til medlemmenes uavhengighet i forhold til selskapets utøvende ledelse og i forhold til viktige forretningsrelasjoner. Bedriftsforsamlingens og styrets arbeid Ansvaret og pliktene til bedriftsforsamlingen og styret er nedfelt i norsk lovgivning. I tillegg til å ha ansvar for å velge styreleder og styremedlemmer, skal bedriftsforsamlingen ifølge norsk lov også føre kontroll med arbeidet til styret og selskapets operative ledelse. Styret møtes minimum 8-10 ganger per år, med mindre virksomheten tilsier noe annet. I tillegg til det lovpålagte ansvaret arbeider styret i henhold til selskapets styreinstruks. Styreinstruksen og retningslinjene for styrearbeidet inkluderer forberedelse av møteagenda, personvern og konfidensialitet, kompetanse, ansvar for å etablere et ledelsessystem som sikrer at selskapets virksomhet drives i henhold til selskapets kjerneverdier, etiske retningslinjer og prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, informasjon om bruk av komiteer og evaluering av styrets aktivitet og kompetanse. I henhold til retningslinjene og prosedyrene som er beskrevet over er styret ansvarlig for å utarbeide strategier, forretningsplaner og budsjetter for selskapet, i den grad det er nødvendig. Styret er også ansvarlig for å sikre at selskapet har en kompetent ledelse med en klar ansvarsfordeling og arbeidsfordeling. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 17 av 108

18 Styret har etablert to utvalg for å håndtere avgrensete oppgaver, komiteen for godtgjørelse til ledende ansatte og revisjons utvalg. Utvalget for godtgjørelse til ledende ansatte består av: Terje Thon og Loyd Aasen. Revisjons utvalget består av Wenche Holen og Tom Nyman Risikostyring og internkontroll I Birdstep Technology er det et ansvar som ligger på samtlige ledere at risikostyring og internkontroll er en del av den daglige driften. Dette betyr at større avgjørelser tilfredsstiller følgende krav: Bruk av business case-analyser Kostnadseffektivitet i gjennomføringen Være i henhold til det eksisterende finansielle rapporteringssystemet Være i henhold til gjeldende lovgivning og forskrifter Birdsteps system for risikostyring er grunnleggende for å nå disse målene. Alle større aktiviteter og transaksjoner som involverer en vesentlig forretningsmessig risiko for selskapet må godkjennes av selskapets styre. Godtgjørelse til styrets medlemmer All godtgjørelse til selskapets styremedlemmer er beskrevet i note 2 i regnskapet til Birdstep Technology ASA. Styremedlemmene inngår ikke i selskapets opsjonsprogram slik at selskapet opererer i henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Styret er uavhengig av selskapets ledelse og styremedlemmene mottar ikke kompensasjon fra selskapet utover styrehonorar eller honorar for deltakelse i eventuelle underkomiteer til styret. Styrets medlemmer har ikke vært ansatt av selskapet de siste årene. Selskapets yter ikke lån til styrets medlemmer eller medlemmer av selskapets ledelse. Styrets medlemmer mottar NOK og styret formann mottar NOK i årlig styrehonorar. I tillegg disponerer styret inntil NOK som kompensasjon for arbeid is komiteer eller utvalg. Godtgjørelse til ledelsen Styret vil gjennomgå retningslinjene for godtgjørelse til selskapets ledelse på selskapets ordinære generalforsamling i Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 18 av 108

19 Informasjon og kommunikasjon Birdstep har formulert en informasjonspolitikk som er publisert på Birdstep Technologys hjemmesider. Informasjonspolitikken følger retningslinjene til Oslo Børs. Utgangspunktet er at markedet skal kunne stole på informasjonen fra Birdstep. Dette betyr at Birdstep: Kun distribuerer informasjon som er relevant og av en slik karakter at den potensielt kan påvirke Birdsteps verdsettelse i aksjemarkedet. Ikke kommenterer kunder, partnere, konkurrenter eller andre selskapers anliggende. Ikke kommenterer eller estimerer fremtidige finansielle resultater, eller ventede forretninger, men derimot det som allerede er oppnådd. Grunnprinsipper: Birdstep skal på samme tidspunkt levere korrekt, relevant og troverdig informasjon til sine eiere, markedet, samfunnet og media. Informasjon som kan påvirke verdsettelsen av selskapet skal uten videre forsinkelser bli distribuert som en melding til Oslo Børs, før den distribueres til veletablerte nyhetsbyråer og dagspressen gjennom en meldingsdistributør. Selskapet publiserer også en finanskalender på Birdsteps hjemmeside. Finanskalenderen viser alle viktige hendelser som generalforsamlinger og andre offentlige presentasjoner. Alle rapportene og annen relevant finansiell informasjon finnes under Investor Relations og finansielle rapporter. Styret blir regelmessig informert og oppdatert om Investor Relations-aktivitetene av administrerende direktør. Sosialt ansvar Selskapet anstrenger seg for å sikre et arbeidsmiljø som er helsefremmende, trygt, rettferdig og i henhold til gjeldende lover og regler. Det har ikke forekommet noen skader på arbeidsplassen og sykefraværet i morselskapet var i 2007 på 2,2 prosent, sammenlignet med 2,4 prosent i Det er styrets mening at Birdstep Technologys virksomhet ikke har noen vesentlig effekt på det ytre miljø. Overtakelser Styret søker ikke å hindre eller vanskeliggjøre noen overtakelsesforsøk på selskapets aktiviteter eller aksjer, med mindre det er spesielle grunner til å gjøre dette. I en situasjon med et oppkjøpstilbud, som diskutert i punkt 14 i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, vil styret søke å være i overensstemmelse med anbefalingen, samt relevante lover og reguleringer. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 19 av 108

20 Revisor Ernst & Young er valgt av generalforsamlingen som selskapets revisor og skal overfor generalforsamlingen bekrefte at Birdstep Technologys årsoppgjør har vært forberedt og presentert i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter. Revisoren skal være uavhengig av selskapet. Som en konsekvens vil Birdstep Technology ikke benytte den valgte revisoren til andre oppgaver enn til den finansielle gjennomgangen som loven krever. Revisoren er imidlertid engasjert i spørsmål som er naturlig knyttet til revisjonen, som teknisk skatteassistanse, årsoppgjør, forståelse av skatteregler, samt til bekreftelse av finansiell informasjon i ulike kontekster. Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Side 20 av 108

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport 2008. Global Reports LLC

Årsrapport 2008. Global Reports LLC Birdstep Technology ASA Årsrapport 2008 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2008 Side 2 av 96 Innhold Dette er Birdstep Technology... 4 2008 i korte trekk... 5 Brev til aksjonærene... 6 Styrets beretning...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009)

Norsk RegnskapsStandard 12. Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Norsk RegnskapsStandard 12 Avvikling og avhendelse (November 2001. Endelig oktober 2002, revidert oktober 2009) Virkeområde 1. Denne standarden regulerer i hvilke tilfeller det skal gis særskilte opplysninger

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS

Konsernregnskap for Nordic Petroleum AS regnskap for Nordic Petroleum AS 2015 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Kontantstrømoppstilling Utarbeidet av Resultatregnskap - mor/konsern Nordic Petroleum AS

Detaljer

Årsrapport 2015 US Recovery AS

Årsrapport 2015 US Recovery AS Årsrapport 2015 US Recovery AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...6 Eiendeler...7 Egenkapital og gjeld...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12 Årsrapport 2015, US Recovery

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsrapport 2008 Etrinell AS

Årsrapport 2008 Etrinell AS Årsrapport 2008 Etrinell AS 1 2 Styretsårsberetning2008forEtrinellAS MorselskapetEtrinellAS(Etrinell),somharhovedkontoriOslo,haddei2008etresultatførskattpå NOK 3,915mill.Totalbalansenutgjordepr.31.12.2008NOK26,861mill.,deravenegenkapitalpå

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2013

Kvartalsrapport Q1 2013 Kvartalsrapport Q1 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP Kreditt AS RESULTATREGNSKAP KLP Kreditt AS Tusen kroner Noter 1. kvartal 2013 1. kvartal 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 9

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS

Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Årsrapport 2014 Nordic Secondary II AS Innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap...5 Eiendeler...6 Egenkapital og gjeld...7 Kontantstrømoppstilling...8 Regnskapsprinsipper...9 Noter...10 Revisjonsberetning...12

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2014 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1 (8) Styrets beretning tredje kvartal 2014 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Styrets beretning. Camo ASA. Års- og konsernregnskap 2001

Styrets beretning. Camo ASA. Års- og konsernregnskap 2001 Styrets beretning Innholdsfortegnelse Styrets beretning for året 2001 Side 2 Resultatregnskap Side 5 Balanse Side 6 Kontantstrømoppstilling Side 8 Noter Side 9 Page 1 of 16 CAMO ASA Styrets beretning for

Detaljer

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill.

Fusjoner som er regnskapsmessige transaksjoner reguleres av kapittel 19 Virksomhetssammenslutninger og goodwill. 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden Kapitlets virkeområde 100N.1 Dette kapitlet omhandler regnskapsføringen av fusjoner som ikke er en regnskapsmessig transaksjon, uavhengig av om

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer