Årsrapport Finansiell rapportering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Finansiell rapportering"

Transkript

1 BKK Årsrapport Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr Driftsresultat (EBIT) mill. kr Inntekt på investering i tilknyttet selskap mill. kr Netto finansposter mill. kr Resultat før skattekostnad mill. kr Konsernresultat mill. kr Resultat pr aksje (Earnings per share) kroner Justert for urealiserte verdiendringer: Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr Driftsresultat (EBIT) mill. kr Inntekt på investering i tilknyttet selskap mill. kr Netto finansposter mill. kr Resultat før skattekostnad mill. kr Konsernresultat mill. kr Resultat pr aksje (Earnings per share) kroner Fra oppstilling av finansiell stilling Eiendeler mill. kr Egenkapital mill. kr Netto rentebærende gjeld mill. kr Sysselsatt kapital mill. kr Anvendt kapital mill. kr Fra kontantstrøm Kontantstrøm fra årets virksomhet mill. kr Utbetalt utbytte mill. kr Utbytte pr aksje kroner Av-/nedskriving på varige driftsm./immat.eiendeler mill. kr Vedlikeholdsinvesteringer mill. kr Kjøp av varige driftsm. og immaterielle eiendeler mill. kr Likvide midler mill. kr Finansieringsstørrelser EBITDA interest coverage 6,5 4,8 4,2 EBIT interest coverage 4,9 3,9 2,8 FFO interest coverage 5,7 4,1 3,8 FFO/rentebærende gjeld prosent Netto rentebærende gjeldsgrad prosent Rentebærende gjeldsgrad prosent Egenkapitalandel prosent Årsrapport 2012 Finansiell rapportering

2 2 BKK Årsrapport 2012 Om årsrapporten I denne trykte versjonen av årsrapporten finner du årsberetningen, regnskapene og litt fakta om BKK-konsernet. All øvrig informasjon finner du på våre hjemmesider, og hele årsrapporten finnes på Produksjonen av årsrapporten starter i desember. I forkant av produksjonsstart, har vi gjennomgått hvordan årsrapportene tidligere år er blitt brukt, og vi har spurt publikum hva de ønsker. Tilbakemeldingene var klare: Årsrapporten skal være nettbasert og lett tilgjengelig på alle skjermstørrelser (pc, nettbrett og mobil). I tillegg skal det være enkelt å finne tallene som teller. Det var også behov for en trykt utgave som oppslagsverk - først og fremst til bruk blant våre egne ansatte. Vi har tatt tilbakemeldingene på alvor. Mengden prosatekster er redusert sammenliknet med tidligere år, og det som finnes av redaksjonelt innhold er konsentrert rundt de viktigste tallene for Det ligger mye god informasjon i årsberetningen og i notene, og derfor har vi linket notene til aktuelle kapitler i beretningen i web-versjonen. Årsrapporten på nett er tilpasset de fleste skjermer - både touch og mus, stående og liggende, mobiltelefon, nettbrett og store pc-skjermer. Våre lesere er opptatt av brukervennlighet, og det ønsker vi å gi dem. Vår samfunnsansvarsrapport for 2012 finner du på God lesning!

3 Innhold Konsernresultat: 835 millioner kroner side 4 BKK leverer et godt resultat i et dårlig kraftpris-år. Det er det grunn til å være stolt av. Kort om oss side 6 Konsernstyret Konsernledelsen Organisasjonskart Store og små hendelser Årsberetning side 9 Hovedpunkter Virksomheten Økonomiske resultater Strategi Forretningsområder Foretaksstyring i BKK Markedsutvikling Samfunnsansvar og miljø Organisasjon Utsikter fremover Regnskap, BKK-konsern side 31 Resultatregnskap Oppstilling sum innregnede kostnader og inntekter Oppstilling av finansiell stilling Endringer i egenkapital Kontantstrømanalyse Noter Regnskap, BKK AS side 99 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Egenerklæring VPHL side 133 Revisjonsberetning side 135 Forklaring til hovedtall side 137 Forklaring til hovedtallene som vises på rapportens omslag Utgiver: BKK AS Foto: Helge Hansen Trykk: Bording BKK AS Kokstadvegen 37, Postboks 7050, 5020 Bergen Telefon

4 4 BKK Årsrapport 2012 KOnsernresultat: 835 millioner kroner BKK leverer et godt resultat i et dårlig kraftpris-år. Det er det grunn til å være stolt av. Et kompetansesterkt analysemiljø med god markedsforståelse, i tillegg til en sunn drift, gjør at vi ender med et resultat vi kan være fornøyde med. Resultatet for 2012 er 835 mill. kroner. Det er vesentlig lavere enn året før, men resultatet fra underliggende drift er bedre i 2012 enn i BKKs resultat etter skatt fra 2006 til 2012 (i millioner kroner).

5 BKK Årsrapport Naturlige svingninger Vannkraftproduksjon og kraftprisen er avgjørende for inntektene, og det er derfor naturlige svingninger i resultatet fra år til år. Det har vært store variasjoner i vannkraftproduksjonen de siste årene. I 2010 produserte vi 5001 GWh, mens vi i 2012 produserte 8261 GWh. I 2006 oppnådde BKK konsernets (inntil da) beste resultat. Kraftproduksjonen var uvanlig lav det året. Det ga gode priser var et adskillig våtere år og BKK satt ny produksjonsrekord med 8,4 TWh. Den gamle rekorden på 8,1 TWh var fra Kraftprisen i vårt område sank fra gjennomsnittlig 49,2 Euro per MWh (39,6 øre/kwh) i 2006 til 25,7 Euro per MWh (20,6 øre/kwh) i Målt i nedbørsenergi ble 2011 det våteste året etter at Energiloven kom i Den nordiske hydrologiske balansen gikk fra et rekordunderskudd ved årsskiftet 2010/2011 til fulle magasiner og kraftoverskudd i desember. I 2012 endte BKKs vannkraftproduksjon på 8,3 TWh, og dermed tett opp mot produksjonsrekorden i Den gjennomsnittlige kraftprisen gikk ned fra 45,9 Euro per MWh (35,8 øre/kwh) i 2011 til 29 Euro per MWh (21,7 øre/kwh) i 2012, og endte som den nest laveste gjennomsnittsprisen i løpet av de siste syv årene. Forventninger til 2013 En kald og tørr start på 2013 ga et hydrologisk underskudd i Norden på minus TWh. I spotmarkedet har prisen ligget rundt 40 Euro per MWh (29-30 øre/kwh) bortsett fra enkelte dager med kaldt vær. Spotprisen forventes kun marginalt lavere de neste månedene ettersom vannkraftprodusentene vil redusere produksjonen etter hvert som forbruket faller. BKK forventer relative lave kraftpriser i Norden i 2013 og noe lavere produksjon enn normalt. Fra mars og frem til neste vinter forventer markedet at kraftprisen vil være om lag 39 Euro per MWh (28 øre/kwh). Basert på nåværende forventninger til utviklingen kan resultatet for 2013 bli noe lavere enn 2012-resultatet. I årene har områdeprisen variert fra 25,7 til 51,8 Euro/ MWh. Lavest produksjon og svakeste resultat i 2010 Ved utgangen av 2009 var nivået i vann- og snømagasinene i Norden under normalen. I de første tre månedene av 2010 ble den hydrologiske balansen ytterliggere svekket. Mindre produksjonskapasitet ga høyere priser. Blant de siste syv årene, ble 2010 det året med høyest kraftpris, lavest produksjon og svakeste resultat.

6 6 BKK Årsrapport 2012 Kort om oss BKK (Bergenhalvøens kommunale kraftselskap) er et av Norges største konsern innen klimavennlig energiproduksjon og fremtidsrettede infrastrukturløsninger.»» Eier og drifter et av landets største distribusjonsnett med nettkunder.»» Eier og drifter 31 vannkraftverk med en årlig middelproduksjon på 6,7 TWh (inkl. deleide Sima kraftverk).»» Eier og drifter 2500 kilometer fibernett på Vestlandet.»» Bygger og drifter fjernvarmenett i Bergen.»» Selger rådgivings- og entreprenørtjenester i bedriftsmarkedet. BKK har over 1100 ansatte, og hovedkontoret er lokalisert på Kokstad i Bergen. Antall fast ansatte Omsetning (mill. kroner) Driftsresultat (mill. kroner) BKK-konsernet, totalt BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Nett AS BKK Elsikkerhet AS ,2 BKK Fiber AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS * Du kan lese flere detaljer om selskapenes regnskaper i konsernregnskapet, note 6. Konsernstyret Fra venstre: Tone Elisabeth Aastveit Skuterud (Statkraft), Kathrine Duun Moen (Statkraft), Henning Villanger (Statkraft), Ranveig Frøiland (Bergen kommune), nestleder Steinar Bysveen (Statkraft), Jan Ness (arbeidstakerrepresentant), Torill Selsvold Nyborg (Hordaland fylkeskommune), Svein Raa Davidsen (arbeidstakerrepresentant), Atle Neteland (konsernsjef i BKK), Hermann Saue (landkommunene), styreleder Oddvard Nilsen (Bergen kommune), Morten Bildøy (arbeidstakerrepresentant), Trude Kremner (arbeidstakerrepresentant).

7 BKK Årsrapport Konsernledelsen Fra venstre: Tonny Nundal (konserndirektør Kommunikasjon), Bjarne Skaar (konserndirektør, Strategiske allianser), Lise Reinertsen (konserndirektør Forretningsutvikling og Strategi), Birthe Iren Grotle (konserndirektør Kunde), Atle Neteland ( konsernsjef), Birger C. Schønberg (konserndirektør Økonomi), Jostein Søfteland (konserndirektør Organisasjon), Thor André Berg (konserndirektør Infrastruktur) og Wenche Teigland (konserndirektør Energi) Organisasjonskart BKK AS Konsernsjef Forretningsutvikling og Strategi, Kommunikasjon, Økonomi, Organisasjon, Strategiske allianser Forretningsområde ENERGI BKK Produksjon AS Forretningsområde INFRASTRUKTUR BKK Nett AS Forretningsområde KUNDE BKK Marked AS BKK Varme AS BKK Elsikkerhet AS BKK Kundetjenester AS BKK Fiber AS BKK Energitjenester AS

8 8 BKK Årsrapport 2012 Store og små hendelser i 2012 Et år i BKK inneholder mange historier. Noen har stor betydning for oss. Andre er mer som små, sjarmerende parenteser i hverdagen.»» 16. februar 2012 var det 100 år siden den første strømmen ble produsert ved Frøland kraftverk i Samnanger.»» Fornybarandelen i fjernvarmeproduksjonen nådde 95 prosent i Det plasserer BKKs fjernvarmenett i norgestoppen.»» Noen tror at BKK har sluttet å selge fiber, men det stemmer ikke. BKK er en av de største leverandørene av fiber til bedriftsmarkedet med 70 prosent markedsandel blant de 100 største virksomhetene i vår region.»» I juli valgte BKK å gå ut av alarmmarkedet for å konsentrere aktiviteten mer om vår kjernevirksomhet. Vi har også sluttet å selge varmepumper.»» På kraftmaster i Øygarden ble det montert sittepinner for verdens største ugle, hubroen. Et godt tiltak for å hjelpe en truet fugleart.»» Som ett av landets første nettselskap begynte BKK Nett å tilby en egen nettleie for plusskunder - kunder som kan produsere og levere overskuddet til strømnettet.»» Intenst høstregn og liten kapasitet i strømnettet fikk vannet til flomme over i magasinene i september.»» Norges første konsesjonsgitte vindpark til havs, Havsul ble parkert høsten Verken elsertifikater eller Enova-støtte er nok til å gjøre offshore vindkraft lønnsomt i Norge.»» 6000 førsteklassinger fikk refleksvester av BKK ved skolestart. I løpet av de siste åtte årene har BKK delt ut mer enn refleksvester i våre eier- og vertskommuner.»» Med etablering av hurtigladestasjoner på Halhjem kai i Os og Fjøsanger i Bergen erklærte vi «EL 39» for åpnet.»» I desember 2012 fikk vi konsesjon til å bygge Tverrgjuvlo kraftverk i Voss kommune. Fra før har vi 34 hel- og deleide vann- og varmekraftverk.»» Sissel Kyrkjebø var årets artist da BKK for femtende gang inviterte til gratis julekonserter i Johanneskirken.

9 Årsberetning Hovedpunkter 10 Resultat fra underliggende drift i 2012 er bedre enn for 2011, da positive urealiserte verdiendringer var en stor del av resultatet. Virksomheten 11 Energi- og infrastrukturkonsernet BKK har sine røtter og sin virksomhet på Vestlandet. Konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. Økonomiske resultater 12 Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift Årsresultat Avkastning Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultatandeler tilknyttede selskaper Finansposter Skatter Kontantstrøm og kapitalforhold Utbytte og disponering av årets resultat Strategi 16 BKK skal drives på en sunn forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskaping for eierne. Forretningsområder 17 Energi Infrastruktur Kunde Foretaksstyring i BKK 21 Eierstyring og selskapsledelse Styrets arbeid Risikostyring og internkontroll Risiko i finansiell rapportering Markedsutvikling var preget av god hydrologisk balanse i Norden gjennom store deler av året. Samfunnsansvar og miljø 25 Som et av Norges ledende konsern innen produksjon av klimavennlig energi og fremtidsrettet infrastruktur er vi en betydelig samfunnsaktør som ikke bare kan ta hensyn til oss selv. Organisasjon 27 Attraktiv arbeidsgiver Likestilling og diskriminering Helse, miljø og sikkerhet Omdømme Utsikter fremover Den hydrologiske balansen (vann og snø) i Norden var ved årsskiftet tilnærmet normal. Balansen svekket seg betydelig de siste 4-5 ukene av 2012 og tørt og kaldt vær også i januar og februar har gitt ytterligere svekkelse. 29

10 10 BKK Årsrapport 2012 Hovedpunkter Resultat fra underliggende drift i 2012 er bedre enn for 2011, da positive urealiserte verdiendringer var en stor del av resultatet. Resultatet for 2012 er 835 mill. kroner, og dermed vesentlig lavere enn resultatet for 2011 som var mill. kroner. Områdeprisen i Bergen har vært på 29 euro/mwh i 2012, en nedgang på 37 prosent sammenlignet med Vannkraftproduksjonen var på hele 8,3 TWh, noe som er 1,6 TWh over konsernets gjennomsnittlige kraftproduksjon. Realisert gevinst på prissikring er 336 mill. kroner. I forhold til 2011 er endringene som følger: Energiinntekter mill. kroner, går ned med 1 prosent Overføringsinntekter mill. kroner, øker med 3 prosent Telekominntekter 285 mill. kroner, øker med 4 prosent Andre inntekter 336 mill. kroner, går ned med 2 prosent Driftsresultat mill. kroner, går ned med 29 prosent

11 BKK Årsrapport Virksomheten Energi- og infrastrukturkonsernet BKK har sine røtter og sin virksomhet på Vestlandet. Konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entreprenørtjenester. BKK tilbyr dessuten bredbånd, fjernvarme og fellesmåling av energi. Vår visjon er «Vi gir morgendagen nye muligheter». BKK skal lede an i utviklingen av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Vi skal være et ledende og fremtidsrettet energi- og infrastrukturkonsern som skal ha en avgjørende rolle i samfunnsutviklingen i tiden som kommer. Konsernet drives med basis i vårt verdigrunnlag: Verdiskapende, Samfunnsansvarlig, Offensiv og Pålitelig. Hovedkontoret ligger i Bergen. Eierforhold BKKs eiere er Statkraft og 17 kommuner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden. BKK har aksjer i en rekke av de større kraftselskapene i landsdelen og eier 49 prosent i landets nest største strømleverandør, Fjordkraft.

12 12 BKK Årsrapport 2012 ØKOnomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2011 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. BKK avlegger i samsvar med regnskapslovens 3-9 årsregnskap for konsernet etter International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkjent av EU. Det har ikke vært endring i regnskapsprinsipper i Selskapsregnskapet til BKK AS og regnskap for datterselskaper utarbeides i henhold til NGAAP. Årsresultat Årets resultat før skatt er mill. kroner (2 151 mill. kroner). Nedgangen fra året før skyldes i hovedsak negativ verdiendring på kraftkontrakter, noe som forklares ved gode resultater i I forhold til 2011 er urealiserte verdiendringer for kraft-, rente- og valutakontrakter inkludert tilknyttede selskaper redusert med 756 mill. kroner. Resultat fra underliggende drift er noe bedre enn i Resultat før skatt i mill. kroner Avkastning Tall i prosent Avkastning på anvendt kapital 8,0 12,3 5,7 Totalkapitalrentabilitet 5,8 8,3 4,9 Egenkapitalrentabilitet 13,9 19,6 8,8 Basert på regnskapsmessig resultat har konsernet i 2012 en avkastning på anvendt kapital på 8,0 prosent, en nedgang på 3,3 prosentpoeng sammenlignet med Driftsinntekter Omsetningen i BKK-konsernet var i 2012 på mill. kroner (4 230 mill. kroner). Brutto driftsinntekter i mill. kroner Skattekostnaden for 2012 er 710 mill. kroner (1 037 mill. kroner). Resultat etter skatt er 835 mill. kroner (1 114 mill. kroner). I 2012 er det positive IFRS-effekter på totalt 115 mill. kroner (647 mill. kr). Endringen i IFRS-effektene fra 2011 forklares i hovedsak ved verdiendringer på inngåtte kraftkontrakter og derivater. I 2012 er det resultatført negative verdiendringer på til sammen 73 mill. kroner, sammenlignet med positive verdiendringer på 667 mill. kroner i Etter NGAAP regnskapsføres merinntekt som gjeld, mens den etter IFRS resultatføres. Dette gir en resultateffekt på 214 mill. kroner i 2012, mot 72 mill. kroner i BKK sin andel av IFRS-effekter i tilknyttede selskaper er 2 mill. kroner, en nedgang på 109 mill. kroner i forhold til Energiinntektene i 2012 var 33 mill. kroner lavere enn i Netto produksjonsverdi i 2012 var 368 mill. kroner lavere enn året før, men verdiutviklingen i sikringsporteføljene for kraft- og valutakontrakter har vært vesentlig mer positiv i 2012 med en gevinst på 336 mill. kroner mot et tap på 4 mill. kroner året før. Produksjonen i 2012 var på 8,3 TWh mot 6,5 TWh i Områdeprisen i 2012 var 29,0 euro/mwh mot 45,9 euro/mwh i Inntekter fra salg av fjernvarme er 117 mill. kroner (127 mill. kroner), og redusert omsetning for fjernvarme skyldes i hovedsak lavere priser enn i Inntekter fra kraftoverføring er mill. kroner (1 256 mill. kroner).

13 BKK Årsrapport Telekominntekter har økt med 10 mill. kroner på grunn av økt omsetning i både privat- og bedriftsmarkedet. Boligalarmvirksomheten er solgt til Sector Alarm AS med en gevinst som inngår i andre driftsinntekter. Netto driftsinntekter ble mill. kroner (4 154 mill. kroner), inklusiv en negativ verdiendring på energikontrakter på 704 mill. kroner i forhold til året før. Netto driftsinntekter i mill. kroner Driftsresultat (IFRS) for nettselskapet ble 322 mill. kroner (226 mill. kroner), hvorav 214 mill. kroner (72 mill. kroner) er merinntekt knyttet til nettleie. Fjernvarmevirksomheten har et driftsresultat på 29 mill. kroner (33 mill. kroner). Driftsresultatet for telekomvirksomheten har økt med 50 mill. kroner i forhold til 2011, og dette skyldes i hovedsak salg av boligalarmvirksomheten, samt økt omsetning i både privat- og bedriftsmarkedet. Driftsresultat (EBIT) i mill. kroner Driftskostnader Driftskostnadene var i 2012 på mill. kroner (1 702 mill. kroner). Inntektsføring av aktiverte egne investeringsarbeider har økt med 42 mill. kroner, og dette skyldes i hovedsak økt investeringsaktivitet med bruk av egne ressurser, herunder blant annet rehabilitering av vannkraftverk. Lønns- og pensjonskostnader er 919 mill. kroner (829 mill. kroner), og andre driftskostnader er 426 mill. kroner (389 mill. kroner). Driftsresultat Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er mill. kroner (3 015 mill. kroner). Driftsresultat for året 2012 er mill. kroner (2 453 mill. kroner). Produksjonsselskapet hadde et driftsresultat (IFRS) på mill. kroner(2 210 mill. kroner), inkludert -40 mill. kroner i IFRS-effekter grunnet negativ verdiendring på urealiserte kraftkontrakter. Dette er en negativ endring på 704 mill. kroner sammenlignet med 2011, da urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter ga et betydelig positivt resultatbidrag. Driftsresultat (EBIT) eksklusive urealiserte verdiendringer i mill. kroner Resultatandeler tilknyttede selskaper Resultatandeler i tilknyttede selskaper der BKK eier mellom 20 og 50 prosent er innarbeidet med til sammen 89 mill. kroner (239 mill. kroner). Det er da foretatt regnskapsmessige avskrivninger av merverdier med 53 mill. kroner (66 mill. kroner). Positive urealiserte verdiendringer på kraft-, renteog valutakontrakter er 11 mill. kroner (60 mill. kroner). Lavere kraftpriser og redusert inntekt fra nettvirksomheten fører til lavere inntjening i tilknyttede selskaper i Vestlandsalliansen.

14 14 BKK Årsrapport 2012 Finansposter Netto finanskostnader ble 285 mill. kroner (-541 mill. kroner). Av dette utgjør verdiendringer egne derivater og verdiendringer derivater i tilknyttede selskaper -19 mill. kroner (32 mill. kroner). BKK utsettes for valutarisiko fordi kraftprisen fastsettes i euro, og for å sikre framtidige kontantstrømmer benyttes valutasikringskontrakter hvor 50 prosent av forventet euroinntekt forhåndsselges. Dette demper resultateffekten av svingninger i eurokursen. Av de urealiserte verdiendringene for finansposter utgjorde valutasikringskontraktene og korte valutaposisjoner -22 mill. kroner (-24 mill. kroner). Skatter Skattekostnaden i 2012 var 710 mill. kroner (1 037 mill. kroner), effektiv skattesats var 46 prosent (48 prosent). Betalt skatt i 2012 var 791 mill. kroner (605 mill. kroner). Grunnrenteskatten var på 301 mill. kroner (447 mill. kroner), en nedgang på 33 prosent fra Inntektsgrunnlaget for grunnrenteskatt er i hovedsak spotpriser, og resultat av sikringshandel blir ikke hensynstatt. Ved beregning av grunnrenteinntekt gjøres et fradrag for friinntekt. Friinntektsrenten (som tilsvarer rente på 12 måneders statskasseveksel) ble for 2012 kun 1,5 prosent som er det laveste som er observert. Til sammenlikning var den i 2002 på en topp på 10,5 prosent, det vil si en forskjell på 86 prosent. Fradrag for friinntekt er i løpet av 10 år redusert fra ca. 540 mill. kroner til ca. 60 mill. kroner som følge av lavere rente og reduserte skattemessige verdier. For mer informasjon vises det til note 1 i årsregnskapet for Kontantstrøm og kapitalforhold Samlet netto kontantstrøm fra drift i konsernet var på mill. kroner (1 558 mill. kroner), og konsernets Kontantstrøm 2012

15 BKK Årsrapport investeringsaktiviteter var på -789 mill. kroner (-961 mill. kroner). BKK har mottatt 162 mill. kroner i oppgjør for salg av aksjene i Ventelo AS. Av investering i tilknyttede selskaper utgjør 43 mill. kroner BKK sin andel av kapitalforhøyelse i Agua Imara AS. ved utgangen av året består av bankinnskudd på 956 mill. kroner (2 736 mill. kroner), i tillegg kommer en trekkfasilitet i selskapets hovedbank på 500 mill. kroner. Finansieringseffekter ga en netto kontantstrøm på (787 mill. kroner), hvorav 800 mill. kroner er utbetaling av utbytte og er netto nedbetaling av gjeld. Netto reduksjon i likviditetsbeholdning i løpet av 2012 er dermed mill. kroner. Konsernets totalkapital var pr mill. kroner ( mill. kroner), og egenkapitalen var mill. kroner (5 663 mill. kroner). Dette gir en bokført egenkapitalandel på 36 prosent (29 prosent). Markedsverdien av konsernets kraftverk er vesentlig høyere enn de bokførte verdiene. Opptjent egenkapital viser en økning på 739 mill. kroner sammenlignet med Positivt estimatavvik på pensjoner (etter skatt) forklarer 626 mill. kroner. Hovedårsaken til det positive estimatavviket er endring i diskonteringsrente ved beregning av pensjonsforpliktelser. For ytterligere informasjon om pensjoner vises det til note 20 i årsregnskapet for Netto rentebærende gjeld (fratrukket mest likvide omløpsmidler) var mill. kroner (7 706 mill. kroner). Kortsiktig ikke rentebærende gjeld var mill. kroner (1 773 mill. kroner), hvorav betalbar skatt utgjør 664 mill. kroner (791 mill. kroner). I 2012 har det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet vært BKK sin finansieringskilde. Det ble i 2012 tatt opp to nye sertifikatlån, og fire nye obligasjonslån. Obligasjonslånene har løpetider på mellom 14 måneder og 7 år. På grunn av at BKK stiller priser i egne lån, endrer forfallstrukturen på lånegjelden seg, selv om det ikke tas opp nye lån. Det har i 2012 vært god aktivitet i BKK-papirer. Likviditetsbeholdningen Konsernets investeringer i varige driftsmidler mv. i 2012 var (i mill. kroner): Kraftverksanlegg Nettanlegg Fjernvarmeanlegg Tele-/bredbåndsanlegg Andre investeringer Sum investeringer Av investeringsbeløpet omfatter 280 mill. kroner (188 mill. kroner) reinvesteringer, mens resten gjelder investeringer i økt kapasitet og/eller økt lønnsomhet. Utbytte og disponering av årets resultat Morselskapet BKK AS viser et resultat på 855 mill. kroner (529 mill. kroner). Selskapets frie egenkapital før avsetning til utbytte er mill. kroner. Styret foreslår at overskuddet disponeres slik: Disponering av årets resultat: (i mill. kroner) Avsatt til utbytte 800 Overført til fond for vurderingsforskjeller 393 Overført fra annen egenkapital -339 Årsresultat 855.

16 16 BKK Årsrapport 2012 Strategi BKK skal drives på en sunn forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskaping for eierne. BKK er et ledende selskap på Vestlandet og i den norske fornybarnæringen. Gjennom realisering av visjonen «Vi gir morgendagen nye muligheter», vil vi vise at BKK er en «ledende drivkraft». Vårt økonomiske hovedmål er å oppnå en avkastning over tid på 7 prosent basert på markedsverdien av konsernets egenkapital. BKKs konsernstrategi er vårt virkemiddel for å angi strategisk retning, samt bidra til å forvalte og utvikle konsernets verdier i tråd med våre vedtekter og økonomiske mål. De strategiske vekstmålene i BKK er knyttet til følgende hovedtema:»» mer miljøvennlig energi»» fremtidsrettet infrastruktur for strømnett og fiber»» konkurransedyktige kundeløsninger»» slagkraftig allianse mellom kraftselskapene i Vestlandsalliansen BKK skal i hovedsak oppnå vekst fremover gjennom betydelige investeringer innen våre kjerneområder, herunder vannkraft, både nasjonalt og internasjonalt, og videreutvikling av et fremtidsrettet strømnett i vår region. Fjernvarme er også et prioritert område for fremtidig vekst, og det kan være aktuelt med en begrenset satsing på lønnsomme investeringer i andre fornybare energiformer. For konsernets satsinger innenfor fiber og er fokuset i hovedsak å opprettholde posisjonene og forbedre lønnsomheten. En videreutvikling av vår strategiske allianse på Vestlandet (Vestlandsalliansen) har høy prioritet og vil på sikt bidra til ytterligere vekstpotensial og samarbeidsgevinster. Utbyttet fra BKK tilfører eierne store verdier som kommer fellesskapet til gode. Samtidig har BKK planer om store investeringer i infrastruktur og ny fornybar energi som vil legge grunnlag for økt verdiskaping i regionen. BKK er opptatt av å ha en utbyttepolitikk som gir god avkastning, skaper forutsigbarhet for eierne og samtidig er forsvarlig i forhold til selskapets inntjeningsevne og en lønnsom utvikling av konsernet fremover. Det er et mål at konsernets soliditet skal være på et nivå som sikrer at konsernet oppnår en konkurransedyktig kredittvurdering, som tilsvarer A-/ BBB+.

17 BKK Årsrapport Forretningsområder BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Virksomheten er organisert i tre forretningsområder: Energi, Infrastruktur og Kunde. Driftsresultat (NGAAP) før avskrivninger i mill. kroner (EBITDA) FO Energi FO Infrastruktur FO Kunde Fordeling årsverk Fordeling driftsinntekter i mill. kroner 7 % 14 % 56 % 24 % FO Energi FO Infrastruktur FO Kunde Morselskap 40 % 12 % 60 % FO Energi FO Infrastruktur FO Kunde

18 18 BKK Årsrapport 2012 Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi består av selskapene BKK Produksjon AS, BKK Varme AS og Tysso Kraftverk AS. I tillegg ivaretar forretningsområdet konsernets eierinteresser i Vestavind Kraft AS, Vestavind Offshore AS, Småkraft AS, Himal Power Ltd., Kjøsnesfjorden Kraftverk AS, Agua Imara AS og annen kraftproduksjon. Vannkraftproduksjonen disponert av BKK i 2012 var 8,3 TWh, som er ca. 26 prosent mer enn i Akkumulerte tilsig ved utgangen av året var 114 prosent av det normale, mens magasinbeholdningen var 890 GWh lavere enn året før. I 2012 er det omsatt 205 GWh fjernvarme. Salget er ca. 5 prosent lavere enn forventet noe som skyldes et mildere år enn forventet. Fornybarandelen er på hele 95 prosent, som er godt over forventet måltall på 88 prosent og antagelig blant de beste resultatene i bransjen. Det gode resultatet skyldes god tilgang på avfallsvarme samt at elektrisitet i stor grad er benyttet i stedet for olje og gass som tilleggsenergi. Kraftproduksjonen fra Fana kraftvarmeverk ble i ,4 GWh. Dette er om lag 3 GWh over forventet, noe som igjen forklares ved den gode tilgangen på avfallsvarme. Kollsnes kogenereringsverk har produsert 53 GWh kraft og 0 GWh varme i Kraftproduksjonen er 9 prosent lavere enn i fjor. Det var ikke kunder til varmeproduksjonen på Kollsnes i Magasinfyllingen ved utgangen av 2012 (ut uke 52) var for de norske kraftmagasinene på 70,4 prosent. Dette er ca 0,8 prosentpoeng under mediannivået for uke 52 og 10 prosentpoeng under fjorårets nivå. Det nyttbare tilsiget har vært på 134 TWh noe som er 5 TWh mer enn normalt Vannkraftproduksjon årsmiddel GWh Vannkraftproduksjon faktisk GWh Installert ytelse (BKKs andel, vannkraft) MW Magasinbeholdning GWh Hel- og deleide kraftverk (vann og varme) antall Andel av kraftproduksjon i Norge prosent 5,6 5,2 4,4 Systempris - Nord Pool euro/mwh 31,2 47,1 53,1 Områdepris Bergen Nord Pool euro/mwh 29,0 45,9 51,8 Varmeproduksjon GWh Varmekraftproduksjon GWh Segmentinntekter forretningsområde Energi (mill. kroner): Netto fysisk spotsalg inkl. systemtjenester Finansielle sikringskontrakter; kraft Finansielle sikringskontrakter; valuta Konsesjonskraft til myndighetsbestemte priser Kogenerering Origination og trading Tjenestesalg Fjernvarme Sum

19 BKK Årsrapport Forretningsområde Infrastruktur Forretningsområde Infrastruktur består av selskapene BKK Nett AS, BKK Elsikkerhet AS og BKK Fiber AS. Sistnevnte leverer infrastrukturløsninger innen telekommunikasjon til BKK Marked sine kunder, samt internt i BKK-konsernet. Nettvirksomhetens resultat er avhengig av myndighetenes regulering av nettinntektene, inntjening fra forretningsområder utenfor monopolvirksomheten og utviklingen i selskapets kostnader. Inntjeningen i nettvirksomheten i 2012 ble høyere enn forventet. Kraftleveringen i BKKs nettområde (regionalnettet) utgjorde GWh i Dette er en økning på 10,7 prosent i forhold til Det totale forbruket fordeler seg på alminnelig forsyning med 57,3 prosent, leveranse til industri med 36,3 prosent og leveranse til tilgrensende energiverk med 6,5 prosent. I årene framover forventes en generell vekst i alminnelig forsyning på grunn av forventet befolkningsvekst i regionen med tilhørende utbygging av nye boliger og næringsområder. I tillegg forventes en vekst i leveransen til industrien, hovedsakelig på grunn av økt elektrifisering offshore, med økt forbruk på Troll A plattformen og ny kraftforsyning til Martin Linge plattformen. Leveringsavbrudd i nettet er anslått til 0,079 promille i Verdien av ikke-levert energi (KILE) som følge av avbrudd i leveringen er i regnskapet for 2012 var 22,6 mill. kroner, mot 51,6 mill. kroner i Mer(-)/mindre(+)inntekt, saldo mill. kroner Levert energi regionalnett GWh Levert energi distribusjonsnett GWh Segmentinntekter fra monopolvirksomheten (mill. kroner): Distribusjonsnett Regionalnett Sentralnett Intern avregning, eget regionalnett Sum Omsetning utenom den regulerte monopolvirksomheten utgjorde 16 prosent (14 prosent) av samlede driftsinntekter for nettselskapet i 2012: Tall i mill. kroner Energi og Industri Belysning Alarm Fordelingsnett og Tele Annet salg Sum annen driftsinntekt BKK Fiber AS hadde i 2012 en omsetning på 219 mill. kroner, mens BKK Elsikkerhet AS hadde en omsetning på 26 mill. kroner.

20 20 BKK Årsrapport 2012 Forretningsområde Kunde Forretningsområde Kunde består av BKK Marked AS, BKK Kundetjenester AS og BKK Energitjenester AS. I tillegg ivaretar forretningsområdet konsernets eierinteresser i Fjordkraft AS og Enivest AS. BKK Marked AS leverer avanserte telekomtjenester. Virksomheten er i dag rettet mot flere markedssegmenter. I bedriftskundemarkedet leveres telekomtjenester både mot privat næringsliv og offentlig sektor, så vel som til operatørmarkedet. Mot privatkundemarkedet leveres internett-, telefoni- og TV-tjenester på fiberteknologi via samarbeidspartner Altibox. Selskapets alarmkunder ble solgt i slutten av juni BKK Kundetjenester AS leverer kundeservicetjenester, fakturering, avregning og innfordrings-tjenester til selskaper i BKK-konsernet og til Fjordkraft. Ekstern omsetning for 2012 var 20 mill. kroner. Dette er ca. 2 mill. kroner lavere enn i BKK Energitjenester AS leverer anlegg og driftstjenester innen måling av strøm, varme, varmt/kaldt tappevann og gass til kunder som borettslag og sameier, studentsamskipnader og næringsbygg. Omsetningen i 2012 var 26,3 mill. kroner. Dette er en økning på 14 prosent i forhold til Selskapet er i en omstillingsprosess, og det er gjort avsetninger til dette formålet samt tap på fordringer i Resultat etter skatt er negativt. Tall for Forretningsområde Kunde i tabellen er eksklusive konserninterne forhold Omsetning mill. kroner Varekostnad Prosent Fall i prosentvis varekostnad fra 2010 til 2011 skyldes at en del varekostnader ligger i BKK Fiber AS, som fra er flyttet til FO Infrastruktur. Segmentinntekter for forretningsområde Kunde: Tall i mill. kroner Teleinntekter Alarminntekter Andre inntekter Energimåling Kundetjenester Sum

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

BKK Årsrapport 2011 1

BKK Årsrapport 2011 1 BKK Årsrapport 2011 1 2011 2010 2009 Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr 4 230 3 717 4 164 Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr 3 015 1 622 1 947 Driftsresultat (EBIT) mill. kr 2

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2015

Delårsrapport 4. kvartal 2015 Delårsrapport 4. kvartal 2015 Delårsrapport pr. 4. kvartal 2015 for BKK-konsernet Hovedpunkter Resultatet for 2015 er 846 mill. kroner, mot et resultat for 2014 på 775 mill. kroner. Inntekt fra investering

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007 TREDJE KVARTAL 27 1. NOVEMBER 27 TRE KVARTALER KORT FORTALT EBITDA EBITDA 5 395 mkr (-2 75) Produksjon 29,1 TWh (-7,) Snitt spotpris 18,6 øre/kwh (-21,3) Økte inntekter sikringshandel Resultat etter skatt

Detaljer

Årsrapport 2015. BKK sitt konsernresultat for 2015 er 846 mill. kroner, mot et resultat for 2014 på 775 mill. kroner.

Årsrapport 2015. BKK sitt konsernresultat for 2015 er 846 mill. kroner, mot et resultat for 2014 på 775 mill. kroner. BKK sitt konsernresultat for 2015 er 846 mill. kroner, mot et resultat for 2014 på 775 mill. kroner. Inntekt fra investering i tilknyttet selskap bidrar til å løfte resultatet, da konsernets eierandel

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Bygger for fremtiden

Bygger for fremtiden BKK Årsrapport 2014 1 Bygger for fremtiden BKK er inne i en investeringsbølge og de kommende årene vil vi ferdigstille store energi- og infrastrukturprosjekter som blir viktige for BKK, for Vestlandet

Detaljer

årsberetning regnskap Årsresultat Resultat før skatt i mill. kr

årsberetning regnskap Årsresultat Resultat før skatt i mill. kr 74 regnskap årsberetning \\\ Årsberetning Hovedpunkter: Året 29 viser stabile resultater i konsernets underliggende drift. Som følge av store urealiserte verdiendringer ble resultat etter skatt vesentlig

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Hovedpunkter. Områdeprisen i Bergen har vært på 29 euro/mwh i 2012, en nedgang på 37 prosent sammenlignet med 2011.

Hovedpunkter. Områdeprisen i Bergen har vært på 29 euro/mwh i 2012, en nedgang på 37 prosent sammenlignet med 2011. Hovedpunkter Resultat fra underliggende drift i 2012 er bedre enn for 2011, da positive urealiserte verdiendringer var en stor del av resultatet. Resultatet for 2012 er 835 mill. kroner, og dermed vesentlig

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

Regnskap for BKK-konsern og BKK AS

Regnskap for BKK-konsern og BKK AS Regnskap for BKK-konsern og BKK AS ÅRSRESULTAT KONSERN Klarte ikke å generere graf ÅRSRESULTAT BKK AS Klarte ikke å generere graf Konsernregnskap for 2010 er i samsvar med International Financial Reporting

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Energi Halvårsrapport Q2 2015

Energi Halvårsrapport Q2 2015 Energi Halvårsrapport Q2 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. JUNI (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året (Beløp i millioner kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 03-2015

KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 03-2015 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 3. KVARTAL 2015 Agder Energi hadde pr. 3. kvartal et resultat etter skatt på 806 mill. kr (majoritetens andel), mot 469 mill.

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q3KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. januar 2011 30. september 2011 (Tall for 2010 i parentes)

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2016

Energi Kvartalsrapport Q3 2016 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Energi Halvårsrapport Q2 2016

Energi Halvårsrapport Q2 2016 Energi Halvårsrapport Q2 2 E-CO Energi // Halvårsrapport Styrets rapport HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. JUNI (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året (Beløp i millioner kroner)

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår Hovedpunkter side 2 Forretningsområdene side 6 Regnskap side 9 Overgang til IFRS side 12

Delårsrapport. 1. halvår Hovedpunkter side 2 Forretningsområdene side 6 Regnskap side 9 Overgang til IFRS side 12 Foto: Kjetil Espetvedt, Digitalsport.no Delårsrapport 1. halvår 2007 Hovedpunkter side 2 Forretningsområdene side 6 Regnskap side 9 Overgang til IFRS side 12 Hovedpunkter Første halvår 2007 ble en god

Detaljer

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Årsresultat 2012 Samfunnsregnskap 2012 Kvartalsresultat 1. kvartal 2013 Resultat 2012 Årsresultat

Detaljer

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK

agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK agder energi GENERALFORSAMLINGSSAK SAK 05/14: Godkjennelse av årsregnskap for 2013 for Agder Energi AS og FORSLAG TIL VEDTAK konsernet, samt styrets årsberetning - herunder utdeling av utbytte med 707

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008

Foreløpig årsregnskap 2008 Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2008 Høy kraftproduksjon også i 2008 2 466 GWh (2 515 GWh i 2007)

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

KVARTALSRAPPORT. God kraft. Godt klima. 03 10 KVARTALSRAPPORT God kraft. Godt klima. STYRETS KOMMENTAR HOVEDPUNKTER PER 3. KVARTAL 2010 Driftsinntektene per tredje kvartal var 5 971 mill. kr (6 033 mill. kr), og konsernet fikk et driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

kvartalsrapport

kvartalsrapport kvartalsrapport 01-2013 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2013 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2013 var 3 111 mill. kr mot 2 950 mill. kr i samme periode i fjor. 1) Driftsresultatet i 1. kvartal ble

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 4. kvartal Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Fortsatt god resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i fjerde kvartal positivt med NOK 41,4 mill. mot NOK 10,4 mill. i fjerde kvartal 2004. Netto salgsgevinster eks. gevinst

Detaljer

God kraft. Godt klima.

God kraft. Godt klima. kvartalsrapport 01 10 God kraft. Godt klima. styrets kommentar HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2010 Driftsinntektene i perioden var 2 655 mill. kr (2 930 mill. kr) 1). Justert for urealiserte verdiendringer

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer