Årsrapport Finansiell rapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Finansiell rapportering"

Transkript

1 BKK Årsrapport Fra resultatregnskapet Brutto driftsinntekter mill. kr Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr Driftsresultat (EBIT) mill. kr Inntekt på investering i tilknyttet selskap mill. kr Netto finansposter mill. kr Resultat før skattekostnad mill. kr Konsernresultat mill. kr Resultat pr aksje (Earnings per share) kroner Justert for urealiserte verdiendringer: Brutto driftsresultat (EBITDA) mill. kr Driftsresultat (EBIT) mill. kr Inntekt på investering i tilknyttet selskap mill. kr Netto finansposter mill. kr Resultat før skattekostnad mill. kr Konsernresultat mill. kr Resultat pr aksje (Earnings per share) kroner Fra oppstilling av finansiell stilling Eiendeler mill. kr Egenkapital mill. kr Netto rentebærende gjeld mill. kr Sysselsatt kapital mill. kr Anvendt kapital mill. kr Fra kontantstrøm Kontantstrøm fra årets virksomhet mill. kr Utbetalt utbytte mill. kr Utbytte pr aksje kroner Av-/nedskriving på varige driftsm./immat.eiendeler mill. kr Vedlikeholdsinvesteringer mill. kr Kjøp av varige driftsm. og immaterielle eiendeler mill. kr Likvide midler mill. kr Finansieringsstørrelser EBITDA interest coverage 6,5 4,8 4,2 EBIT interest coverage 4,9 3,9 2,8 FFO interest coverage 5,7 4,1 3,8 FFO/rentebærende gjeld prosent Netto rentebærende gjeldsgrad prosent Rentebærende gjeldsgrad prosent Egenkapitalandel prosent Årsrapport 2012 Finansiell rapportering

2 2 BKK Årsrapport 2012 Om årsrapporten I denne trykte versjonen av årsrapporten finner du årsberetningen, regnskapene og litt fakta om BKK-konsernet. All øvrig informasjon finner du på våre hjemmesider, og hele årsrapporten finnes på Produksjonen av årsrapporten starter i desember. I forkant av produksjonsstart, har vi gjennomgått hvordan årsrapportene tidligere år er blitt brukt, og vi har spurt publikum hva de ønsker. Tilbakemeldingene var klare: Årsrapporten skal være nettbasert og lett tilgjengelig på alle skjermstørrelser (pc, nettbrett og mobil). I tillegg skal det være enkelt å finne tallene som teller. Det var også behov for en trykt utgave som oppslagsverk - først og fremst til bruk blant våre egne ansatte. Vi har tatt tilbakemeldingene på alvor. Mengden prosatekster er redusert sammenliknet med tidligere år, og det som finnes av redaksjonelt innhold er konsentrert rundt de viktigste tallene for Det ligger mye god informasjon i årsberetningen og i notene, og derfor har vi linket notene til aktuelle kapitler i beretningen i web-versjonen. Årsrapporten på nett er tilpasset de fleste skjermer - både touch og mus, stående og liggende, mobiltelefon, nettbrett og store pc-skjermer. Våre lesere er opptatt av brukervennlighet, og det ønsker vi å gi dem. Vår samfunnsansvarsrapport for 2012 finner du på God lesning!

3 Innhold Konsernresultat: 835 millioner kroner side 4 BKK leverer et godt resultat i et dårlig kraftpris-år. Det er det grunn til å være stolt av. Kort om oss side 6 Konsernstyret Konsernledelsen Organisasjonskart Store og små hendelser Årsberetning side 9 Hovedpunkter Virksomheten Økonomiske resultater Strategi Forretningsområder Foretaksstyring i BKK Markedsutvikling Samfunnsansvar og miljø Organisasjon Utsikter fremover Regnskap, BKK-konsern side 31 Resultatregnskap Oppstilling sum innregnede kostnader og inntekter Oppstilling av finansiell stilling Endringer i egenkapital Kontantstrømanalyse Noter Regnskap, BKK AS side 99 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Egenerklæring VPHL side 133 Revisjonsberetning side 135 Forklaring til hovedtall side 137 Forklaring til hovedtallene som vises på rapportens omslag Utgiver: BKK AS Foto: Helge Hansen Trykk: Bording BKK AS Kokstadvegen 37, Postboks 7050, 5020 Bergen Telefon

4 4 BKK Årsrapport 2012 KOnsernresultat: 835 millioner kroner BKK leverer et godt resultat i et dårlig kraftpris-år. Det er det grunn til å være stolt av. Et kompetansesterkt analysemiljø med god markedsforståelse, i tillegg til en sunn drift, gjør at vi ender med et resultat vi kan være fornøyde med. Resultatet for 2012 er 835 mill. kroner. Det er vesentlig lavere enn året før, men resultatet fra underliggende drift er bedre i 2012 enn i BKKs resultat etter skatt fra 2006 til 2012 (i millioner kroner).

5 BKK Årsrapport Naturlige svingninger Vannkraftproduksjon og kraftprisen er avgjørende for inntektene, og det er derfor naturlige svingninger i resultatet fra år til år. Det har vært store variasjoner i vannkraftproduksjonen de siste årene. I 2010 produserte vi 5001 GWh, mens vi i 2012 produserte 8261 GWh. I 2006 oppnådde BKK konsernets (inntil da) beste resultat. Kraftproduksjonen var uvanlig lav det året. Det ga gode priser var et adskillig våtere år og BKK satt ny produksjonsrekord med 8,4 TWh. Den gamle rekorden på 8,1 TWh var fra Kraftprisen i vårt område sank fra gjennomsnittlig 49,2 Euro per MWh (39,6 øre/kwh) i 2006 til 25,7 Euro per MWh (20,6 øre/kwh) i Målt i nedbørsenergi ble 2011 det våteste året etter at Energiloven kom i Den nordiske hydrologiske balansen gikk fra et rekordunderskudd ved årsskiftet 2010/2011 til fulle magasiner og kraftoverskudd i desember. I 2012 endte BKKs vannkraftproduksjon på 8,3 TWh, og dermed tett opp mot produksjonsrekorden i Den gjennomsnittlige kraftprisen gikk ned fra 45,9 Euro per MWh (35,8 øre/kwh) i 2011 til 29 Euro per MWh (21,7 øre/kwh) i 2012, og endte som den nest laveste gjennomsnittsprisen i løpet av de siste syv årene. Forventninger til 2013 En kald og tørr start på 2013 ga et hydrologisk underskudd i Norden på minus TWh. I spotmarkedet har prisen ligget rundt 40 Euro per MWh (29-30 øre/kwh) bortsett fra enkelte dager med kaldt vær. Spotprisen forventes kun marginalt lavere de neste månedene ettersom vannkraftprodusentene vil redusere produksjonen etter hvert som forbruket faller. BKK forventer relative lave kraftpriser i Norden i 2013 og noe lavere produksjon enn normalt. Fra mars og frem til neste vinter forventer markedet at kraftprisen vil være om lag 39 Euro per MWh (28 øre/kwh). Basert på nåværende forventninger til utviklingen kan resultatet for 2013 bli noe lavere enn 2012-resultatet. I årene har områdeprisen variert fra 25,7 til 51,8 Euro/ MWh. Lavest produksjon og svakeste resultat i 2010 Ved utgangen av 2009 var nivået i vann- og snømagasinene i Norden under normalen. I de første tre månedene av 2010 ble den hydrologiske balansen ytterliggere svekket. Mindre produksjonskapasitet ga høyere priser. Blant de siste syv årene, ble 2010 det året med høyest kraftpris, lavest produksjon og svakeste resultat.

6 6 BKK Årsrapport 2012 Kort om oss BKK (Bergenhalvøens kommunale kraftselskap) er et av Norges største konsern innen klimavennlig energiproduksjon og fremtidsrettede infrastrukturløsninger.»» Eier og drifter et av landets største distribusjonsnett med nettkunder.»» Eier og drifter 31 vannkraftverk med en årlig middelproduksjon på 6,7 TWh (inkl. deleide Sima kraftverk).»» Eier og drifter 2500 kilometer fibernett på Vestlandet.»» Bygger og drifter fjernvarmenett i Bergen.»» Selger rådgivings- og entreprenørtjenester i bedriftsmarkedet. BKK har over 1100 ansatte, og hovedkontoret er lokalisert på Kokstad i Bergen. Antall fast ansatte Omsetning (mill. kroner) Driftsresultat (mill. kroner) BKK-konsernet, totalt BKK AS BKK Produksjon AS BKK Varme AS BKK Nett AS BKK Elsikkerhet AS ,2 BKK Fiber AS BKK Marked AS BKK Kundetjenester AS BKK Energitjenester AS * Du kan lese flere detaljer om selskapenes regnskaper i konsernregnskapet, note 6. Konsernstyret Fra venstre: Tone Elisabeth Aastveit Skuterud (Statkraft), Kathrine Duun Moen (Statkraft), Henning Villanger (Statkraft), Ranveig Frøiland (Bergen kommune), nestleder Steinar Bysveen (Statkraft), Jan Ness (arbeidstakerrepresentant), Torill Selsvold Nyborg (Hordaland fylkeskommune), Svein Raa Davidsen (arbeidstakerrepresentant), Atle Neteland (konsernsjef i BKK), Hermann Saue (landkommunene), styreleder Oddvard Nilsen (Bergen kommune), Morten Bildøy (arbeidstakerrepresentant), Trude Kremner (arbeidstakerrepresentant).

7 BKK Årsrapport Konsernledelsen Fra venstre: Tonny Nundal (konserndirektør Kommunikasjon), Bjarne Skaar (konserndirektør, Strategiske allianser), Lise Reinertsen (konserndirektør Forretningsutvikling og Strategi), Birthe Iren Grotle (konserndirektør Kunde), Atle Neteland ( konsernsjef), Birger C. Schønberg (konserndirektør Økonomi), Jostein Søfteland (konserndirektør Organisasjon), Thor André Berg (konserndirektør Infrastruktur) og Wenche Teigland (konserndirektør Energi) Organisasjonskart BKK AS Konsernsjef Forretningsutvikling og Strategi, Kommunikasjon, Økonomi, Organisasjon, Strategiske allianser Forretningsområde ENERGI BKK Produksjon AS Forretningsområde INFRASTRUKTUR BKK Nett AS Forretningsområde KUNDE BKK Marked AS BKK Varme AS BKK Elsikkerhet AS BKK Kundetjenester AS BKK Fiber AS BKK Energitjenester AS

8 8 BKK Årsrapport 2012 Store og små hendelser i 2012 Et år i BKK inneholder mange historier. Noen har stor betydning for oss. Andre er mer som små, sjarmerende parenteser i hverdagen.»» 16. februar 2012 var det 100 år siden den første strømmen ble produsert ved Frøland kraftverk i Samnanger.»» Fornybarandelen i fjernvarmeproduksjonen nådde 95 prosent i Det plasserer BKKs fjernvarmenett i norgestoppen.»» Noen tror at BKK har sluttet å selge fiber, men det stemmer ikke. BKK er en av de største leverandørene av fiber til bedriftsmarkedet med 70 prosent markedsandel blant de 100 største virksomhetene i vår region.»» I juli valgte BKK å gå ut av alarmmarkedet for å konsentrere aktiviteten mer om vår kjernevirksomhet. Vi har også sluttet å selge varmepumper.»» På kraftmaster i Øygarden ble det montert sittepinner for verdens største ugle, hubroen. Et godt tiltak for å hjelpe en truet fugleart.»» Som ett av landets første nettselskap begynte BKK Nett å tilby en egen nettleie for plusskunder - kunder som kan produsere og levere overskuddet til strømnettet.»» Intenst høstregn og liten kapasitet i strømnettet fikk vannet til flomme over i magasinene i september.»» Norges første konsesjonsgitte vindpark til havs, Havsul ble parkert høsten Verken elsertifikater eller Enova-støtte er nok til å gjøre offshore vindkraft lønnsomt i Norge.»» 6000 førsteklassinger fikk refleksvester av BKK ved skolestart. I løpet av de siste åtte årene har BKK delt ut mer enn refleksvester i våre eier- og vertskommuner.»» Med etablering av hurtigladestasjoner på Halhjem kai i Os og Fjøsanger i Bergen erklærte vi «EL 39» for åpnet.»» I desember 2012 fikk vi konsesjon til å bygge Tverrgjuvlo kraftverk i Voss kommune. Fra før har vi 34 hel- og deleide vann- og varmekraftverk.»» Sissel Kyrkjebø var årets artist da BKK for femtende gang inviterte til gratis julekonserter i Johanneskirken.

9 Årsberetning Hovedpunkter 10 Resultat fra underliggende drift i 2012 er bedre enn for 2011, da positive urealiserte verdiendringer var en stor del av resultatet. Virksomheten 11 Energi- og infrastrukturkonsernet BKK har sine røtter og sin virksomhet på Vestlandet. Konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. Økonomiske resultater 12 Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift Årsresultat Avkastning Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultatandeler tilknyttede selskaper Finansposter Skatter Kontantstrøm og kapitalforhold Utbytte og disponering av årets resultat Strategi 16 BKK skal drives på en sunn forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskaping for eierne. Forretningsområder 17 Energi Infrastruktur Kunde Foretaksstyring i BKK 21 Eierstyring og selskapsledelse Styrets arbeid Risikostyring og internkontroll Risiko i finansiell rapportering Markedsutvikling var preget av god hydrologisk balanse i Norden gjennom store deler av året. Samfunnsansvar og miljø 25 Som et av Norges ledende konsern innen produksjon av klimavennlig energi og fremtidsrettet infrastruktur er vi en betydelig samfunnsaktør som ikke bare kan ta hensyn til oss selv. Organisasjon 27 Attraktiv arbeidsgiver Likestilling og diskriminering Helse, miljø og sikkerhet Omdømme Utsikter fremover Den hydrologiske balansen (vann og snø) i Norden var ved årsskiftet tilnærmet normal. Balansen svekket seg betydelig de siste 4-5 ukene av 2012 og tørt og kaldt vær også i januar og februar har gitt ytterligere svekkelse. 29

10 10 BKK Årsrapport 2012 Hovedpunkter Resultat fra underliggende drift i 2012 er bedre enn for 2011, da positive urealiserte verdiendringer var en stor del av resultatet. Resultatet for 2012 er 835 mill. kroner, og dermed vesentlig lavere enn resultatet for 2011 som var mill. kroner. Områdeprisen i Bergen har vært på 29 euro/mwh i 2012, en nedgang på 37 prosent sammenlignet med Vannkraftproduksjonen var på hele 8,3 TWh, noe som er 1,6 TWh over konsernets gjennomsnittlige kraftproduksjon. Realisert gevinst på prissikring er 336 mill. kroner. I forhold til 2011 er endringene som følger: Energiinntekter mill. kroner, går ned med 1 prosent Overføringsinntekter mill. kroner, øker med 3 prosent Telekominntekter 285 mill. kroner, øker med 4 prosent Andre inntekter 336 mill. kroner, går ned med 2 prosent Driftsresultat mill. kroner, går ned med 29 prosent

11 BKK Årsrapport Virksomheten Energi- og infrastrukturkonsernet BKK har sine røtter og sin virksomhet på Vestlandet. Konsernets hovedaktiviteter er produksjon, omsetning og transport av elektrisk kraft. I tilknytning til hovedaktivitetene selges også rådgivings- og entreprenørtjenester. BKK tilbyr dessuten bredbånd, fjernvarme og fellesmåling av energi. Vår visjon er «Vi gir morgendagen nye muligheter». BKK skal lede an i utviklingen av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Vi skal være et ledende og fremtidsrettet energi- og infrastrukturkonsern som skal ha en avgjørende rolle i samfunnsutviklingen i tiden som kommer. Konsernet drives med basis i vårt verdigrunnlag: Verdiskapende, Samfunnsansvarlig, Offensiv og Pålitelig. Hovedkontoret ligger i Bergen. Eierforhold BKKs eiere er Statkraft og 17 kommuner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden. BKK har aksjer i en rekke av de større kraftselskapene i landsdelen og eier 49 prosent i landets nest største strømleverandør, Fjordkraft.

12 12 BKK Årsrapport 2012 ØKOnomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2011 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift og at konsernet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. BKK avlegger i samsvar med regnskapslovens 3-9 årsregnskap for konsernet etter International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkjent av EU. Det har ikke vært endring i regnskapsprinsipper i Selskapsregnskapet til BKK AS og regnskap for datterselskaper utarbeides i henhold til NGAAP. Årsresultat Årets resultat før skatt er mill. kroner (2 151 mill. kroner). Nedgangen fra året før skyldes i hovedsak negativ verdiendring på kraftkontrakter, noe som forklares ved gode resultater i I forhold til 2011 er urealiserte verdiendringer for kraft-, rente- og valutakontrakter inkludert tilknyttede selskaper redusert med 756 mill. kroner. Resultat fra underliggende drift er noe bedre enn i Resultat før skatt i mill. kroner Avkastning Tall i prosent Avkastning på anvendt kapital 8,0 12,3 5,7 Totalkapitalrentabilitet 5,8 8,3 4,9 Egenkapitalrentabilitet 13,9 19,6 8,8 Basert på regnskapsmessig resultat har konsernet i 2012 en avkastning på anvendt kapital på 8,0 prosent, en nedgang på 3,3 prosentpoeng sammenlignet med Driftsinntekter Omsetningen i BKK-konsernet var i 2012 på mill. kroner (4 230 mill. kroner). Brutto driftsinntekter i mill. kroner Skattekostnaden for 2012 er 710 mill. kroner (1 037 mill. kroner). Resultat etter skatt er 835 mill. kroner (1 114 mill. kroner). I 2012 er det positive IFRS-effekter på totalt 115 mill. kroner (647 mill. kr). Endringen i IFRS-effektene fra 2011 forklares i hovedsak ved verdiendringer på inngåtte kraftkontrakter og derivater. I 2012 er det resultatført negative verdiendringer på til sammen 73 mill. kroner, sammenlignet med positive verdiendringer på 667 mill. kroner i Etter NGAAP regnskapsføres merinntekt som gjeld, mens den etter IFRS resultatføres. Dette gir en resultateffekt på 214 mill. kroner i 2012, mot 72 mill. kroner i BKK sin andel av IFRS-effekter i tilknyttede selskaper er 2 mill. kroner, en nedgang på 109 mill. kroner i forhold til Energiinntektene i 2012 var 33 mill. kroner lavere enn i Netto produksjonsverdi i 2012 var 368 mill. kroner lavere enn året før, men verdiutviklingen i sikringsporteføljene for kraft- og valutakontrakter har vært vesentlig mer positiv i 2012 med en gevinst på 336 mill. kroner mot et tap på 4 mill. kroner året før. Produksjonen i 2012 var på 8,3 TWh mot 6,5 TWh i Områdeprisen i 2012 var 29,0 euro/mwh mot 45,9 euro/mwh i Inntekter fra salg av fjernvarme er 117 mill. kroner (127 mill. kroner), og redusert omsetning for fjernvarme skyldes i hovedsak lavere priser enn i Inntekter fra kraftoverføring er mill. kroner (1 256 mill. kroner).

13 BKK Årsrapport Telekominntekter har økt med 10 mill. kroner på grunn av økt omsetning i både privat- og bedriftsmarkedet. Boligalarmvirksomheten er solgt til Sector Alarm AS med en gevinst som inngår i andre driftsinntekter. Netto driftsinntekter ble mill. kroner (4 154 mill. kroner), inklusiv en negativ verdiendring på energikontrakter på 704 mill. kroner i forhold til året før. Netto driftsinntekter i mill. kroner Driftsresultat (IFRS) for nettselskapet ble 322 mill. kroner (226 mill. kroner), hvorav 214 mill. kroner (72 mill. kroner) er merinntekt knyttet til nettleie. Fjernvarmevirksomheten har et driftsresultat på 29 mill. kroner (33 mill. kroner). Driftsresultatet for telekomvirksomheten har økt med 50 mill. kroner i forhold til 2011, og dette skyldes i hovedsak salg av boligalarmvirksomheten, samt økt omsetning i både privat- og bedriftsmarkedet. Driftsresultat (EBIT) i mill. kroner Driftskostnader Driftskostnadene var i 2012 på mill. kroner (1 702 mill. kroner). Inntektsføring av aktiverte egne investeringsarbeider har økt med 42 mill. kroner, og dette skyldes i hovedsak økt investeringsaktivitet med bruk av egne ressurser, herunder blant annet rehabilitering av vannkraftverk. Lønns- og pensjonskostnader er 919 mill. kroner (829 mill. kroner), og andre driftskostnader er 426 mill. kroner (389 mill. kroner). Driftsresultat Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) er mill. kroner (3 015 mill. kroner). Driftsresultat for året 2012 er mill. kroner (2 453 mill. kroner). Produksjonsselskapet hadde et driftsresultat (IFRS) på mill. kroner(2 210 mill. kroner), inkludert -40 mill. kroner i IFRS-effekter grunnet negativ verdiendring på urealiserte kraftkontrakter. Dette er en negativ endring på 704 mill. kroner sammenlignet med 2011, da urealiserte verdiendringer på kraftkontrakter ga et betydelig positivt resultatbidrag. Driftsresultat (EBIT) eksklusive urealiserte verdiendringer i mill. kroner Resultatandeler tilknyttede selskaper Resultatandeler i tilknyttede selskaper der BKK eier mellom 20 og 50 prosent er innarbeidet med til sammen 89 mill. kroner (239 mill. kroner). Det er da foretatt regnskapsmessige avskrivninger av merverdier med 53 mill. kroner (66 mill. kroner). Positive urealiserte verdiendringer på kraft-, renteog valutakontrakter er 11 mill. kroner (60 mill. kroner). Lavere kraftpriser og redusert inntekt fra nettvirksomheten fører til lavere inntjening i tilknyttede selskaper i Vestlandsalliansen.

14 14 BKK Årsrapport 2012 Finansposter Netto finanskostnader ble 285 mill. kroner (-541 mill. kroner). Av dette utgjør verdiendringer egne derivater og verdiendringer derivater i tilknyttede selskaper -19 mill. kroner (32 mill. kroner). BKK utsettes for valutarisiko fordi kraftprisen fastsettes i euro, og for å sikre framtidige kontantstrømmer benyttes valutasikringskontrakter hvor 50 prosent av forventet euroinntekt forhåndsselges. Dette demper resultateffekten av svingninger i eurokursen. Av de urealiserte verdiendringene for finansposter utgjorde valutasikringskontraktene og korte valutaposisjoner -22 mill. kroner (-24 mill. kroner). Skatter Skattekostnaden i 2012 var 710 mill. kroner (1 037 mill. kroner), effektiv skattesats var 46 prosent (48 prosent). Betalt skatt i 2012 var 791 mill. kroner (605 mill. kroner). Grunnrenteskatten var på 301 mill. kroner (447 mill. kroner), en nedgang på 33 prosent fra Inntektsgrunnlaget for grunnrenteskatt er i hovedsak spotpriser, og resultat av sikringshandel blir ikke hensynstatt. Ved beregning av grunnrenteinntekt gjøres et fradrag for friinntekt. Friinntektsrenten (som tilsvarer rente på 12 måneders statskasseveksel) ble for 2012 kun 1,5 prosent som er det laveste som er observert. Til sammenlikning var den i 2002 på en topp på 10,5 prosent, det vil si en forskjell på 86 prosent. Fradrag for friinntekt er i løpet av 10 år redusert fra ca. 540 mill. kroner til ca. 60 mill. kroner som følge av lavere rente og reduserte skattemessige verdier. For mer informasjon vises det til note 1 i årsregnskapet for Kontantstrøm og kapitalforhold Samlet netto kontantstrøm fra drift i konsernet var på mill. kroner (1 558 mill. kroner), og konsernets Kontantstrøm 2012

15 BKK Årsrapport investeringsaktiviteter var på -789 mill. kroner (-961 mill. kroner). BKK har mottatt 162 mill. kroner i oppgjør for salg av aksjene i Ventelo AS. Av investering i tilknyttede selskaper utgjør 43 mill. kroner BKK sin andel av kapitalforhøyelse i Agua Imara AS. ved utgangen av året består av bankinnskudd på 956 mill. kroner (2 736 mill. kroner), i tillegg kommer en trekkfasilitet i selskapets hovedbank på 500 mill. kroner. Finansieringseffekter ga en netto kontantstrøm på (787 mill. kroner), hvorav 800 mill. kroner er utbetaling av utbytte og er netto nedbetaling av gjeld. Netto reduksjon i likviditetsbeholdning i løpet av 2012 er dermed mill. kroner. Konsernets totalkapital var pr mill. kroner ( mill. kroner), og egenkapitalen var mill. kroner (5 663 mill. kroner). Dette gir en bokført egenkapitalandel på 36 prosent (29 prosent). Markedsverdien av konsernets kraftverk er vesentlig høyere enn de bokførte verdiene. Opptjent egenkapital viser en økning på 739 mill. kroner sammenlignet med Positivt estimatavvik på pensjoner (etter skatt) forklarer 626 mill. kroner. Hovedårsaken til det positive estimatavviket er endring i diskonteringsrente ved beregning av pensjonsforpliktelser. For ytterligere informasjon om pensjoner vises det til note 20 i årsregnskapet for Netto rentebærende gjeld (fratrukket mest likvide omløpsmidler) var mill. kroner (7 706 mill. kroner). Kortsiktig ikke rentebærende gjeld var mill. kroner (1 773 mill. kroner), hvorav betalbar skatt utgjør 664 mill. kroner (791 mill. kroner). I 2012 har det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet vært BKK sin finansieringskilde. Det ble i 2012 tatt opp to nye sertifikatlån, og fire nye obligasjonslån. Obligasjonslånene har løpetider på mellom 14 måneder og 7 år. På grunn av at BKK stiller priser i egne lån, endrer forfallstrukturen på lånegjelden seg, selv om det ikke tas opp nye lån. Det har i 2012 vært god aktivitet i BKK-papirer. Likviditetsbeholdningen Konsernets investeringer i varige driftsmidler mv. i 2012 var (i mill. kroner): Kraftverksanlegg Nettanlegg Fjernvarmeanlegg Tele-/bredbåndsanlegg Andre investeringer Sum investeringer Av investeringsbeløpet omfatter 280 mill. kroner (188 mill. kroner) reinvesteringer, mens resten gjelder investeringer i økt kapasitet og/eller økt lønnsomhet. Utbytte og disponering av årets resultat Morselskapet BKK AS viser et resultat på 855 mill. kroner (529 mill. kroner). Selskapets frie egenkapital før avsetning til utbytte er mill. kroner. Styret foreslår at overskuddet disponeres slik: Disponering av årets resultat: (i mill. kroner) Avsatt til utbytte 800 Overført til fond for vurderingsforskjeller 393 Overført fra annen egenkapital -339 Årsresultat 855.

16 16 BKK Årsrapport 2012 Strategi BKK skal drives på en sunn forretningsmessig basis med vekt på langsiktig verdiskaping for eierne. BKK er et ledende selskap på Vestlandet og i den norske fornybarnæringen. Gjennom realisering av visjonen «Vi gir morgendagen nye muligheter», vil vi vise at BKK er en «ledende drivkraft». Vårt økonomiske hovedmål er å oppnå en avkastning over tid på 7 prosent basert på markedsverdien av konsernets egenkapital. BKKs konsernstrategi er vårt virkemiddel for å angi strategisk retning, samt bidra til å forvalte og utvikle konsernets verdier i tråd med våre vedtekter og økonomiske mål. De strategiske vekstmålene i BKK er knyttet til følgende hovedtema:»» mer miljøvennlig energi»» fremtidsrettet infrastruktur for strømnett og fiber»» konkurransedyktige kundeløsninger»» slagkraftig allianse mellom kraftselskapene i Vestlandsalliansen BKK skal i hovedsak oppnå vekst fremover gjennom betydelige investeringer innen våre kjerneområder, herunder vannkraft, både nasjonalt og internasjonalt, og videreutvikling av et fremtidsrettet strømnett i vår region. Fjernvarme er også et prioritert område for fremtidig vekst, og det kan være aktuelt med en begrenset satsing på lønnsomme investeringer i andre fornybare energiformer. For konsernets satsinger innenfor fiber og er fokuset i hovedsak å opprettholde posisjonene og forbedre lønnsomheten. En videreutvikling av vår strategiske allianse på Vestlandet (Vestlandsalliansen) har høy prioritet og vil på sikt bidra til ytterligere vekstpotensial og samarbeidsgevinster. Utbyttet fra BKK tilfører eierne store verdier som kommer fellesskapet til gode. Samtidig har BKK planer om store investeringer i infrastruktur og ny fornybar energi som vil legge grunnlag for økt verdiskaping i regionen. BKK er opptatt av å ha en utbyttepolitikk som gir god avkastning, skaper forutsigbarhet for eierne og samtidig er forsvarlig i forhold til selskapets inntjeningsevne og en lønnsom utvikling av konsernet fremover. Det er et mål at konsernets soliditet skal være på et nivå som sikrer at konsernet oppnår en konkurransedyktig kredittvurdering, som tilsvarer A-/ BBB+.

17 BKK Årsrapport Forretningsområder BKK er organisert som et konsern med BKK AS som morselskap. Virksomheten er organisert i tre forretningsområder: Energi, Infrastruktur og Kunde. Driftsresultat (NGAAP) før avskrivninger i mill. kroner (EBITDA) FO Energi FO Infrastruktur FO Kunde Fordeling årsverk Fordeling driftsinntekter i mill. kroner 7 % 14 % 56 % 24 % FO Energi FO Infrastruktur FO Kunde Morselskap 40 % 12 % 60 % FO Energi FO Infrastruktur FO Kunde

18 18 BKK Årsrapport 2012 Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi består av selskapene BKK Produksjon AS, BKK Varme AS og Tysso Kraftverk AS. I tillegg ivaretar forretningsområdet konsernets eierinteresser i Vestavind Kraft AS, Vestavind Offshore AS, Småkraft AS, Himal Power Ltd., Kjøsnesfjorden Kraftverk AS, Agua Imara AS og annen kraftproduksjon. Vannkraftproduksjonen disponert av BKK i 2012 var 8,3 TWh, som er ca. 26 prosent mer enn i Akkumulerte tilsig ved utgangen av året var 114 prosent av det normale, mens magasinbeholdningen var 890 GWh lavere enn året før. I 2012 er det omsatt 205 GWh fjernvarme. Salget er ca. 5 prosent lavere enn forventet noe som skyldes et mildere år enn forventet. Fornybarandelen er på hele 95 prosent, som er godt over forventet måltall på 88 prosent og antagelig blant de beste resultatene i bransjen. Det gode resultatet skyldes god tilgang på avfallsvarme samt at elektrisitet i stor grad er benyttet i stedet for olje og gass som tilleggsenergi. Kraftproduksjonen fra Fana kraftvarmeverk ble i ,4 GWh. Dette er om lag 3 GWh over forventet, noe som igjen forklares ved den gode tilgangen på avfallsvarme. Kollsnes kogenereringsverk har produsert 53 GWh kraft og 0 GWh varme i Kraftproduksjonen er 9 prosent lavere enn i fjor. Det var ikke kunder til varmeproduksjonen på Kollsnes i Magasinfyllingen ved utgangen av 2012 (ut uke 52) var for de norske kraftmagasinene på 70,4 prosent. Dette er ca 0,8 prosentpoeng under mediannivået for uke 52 og 10 prosentpoeng under fjorårets nivå. Det nyttbare tilsiget har vært på 134 TWh noe som er 5 TWh mer enn normalt Vannkraftproduksjon årsmiddel GWh Vannkraftproduksjon faktisk GWh Installert ytelse (BKKs andel, vannkraft) MW Magasinbeholdning GWh Hel- og deleide kraftverk (vann og varme) antall Andel av kraftproduksjon i Norge prosent 5,6 5,2 4,4 Systempris - Nord Pool euro/mwh 31,2 47,1 53,1 Områdepris Bergen Nord Pool euro/mwh 29,0 45,9 51,8 Varmeproduksjon GWh Varmekraftproduksjon GWh Segmentinntekter forretningsområde Energi (mill. kroner): Netto fysisk spotsalg inkl. systemtjenester Finansielle sikringskontrakter; kraft Finansielle sikringskontrakter; valuta Konsesjonskraft til myndighetsbestemte priser Kogenerering Origination og trading Tjenestesalg Fjernvarme Sum

19 BKK Årsrapport Forretningsområde Infrastruktur Forretningsområde Infrastruktur består av selskapene BKK Nett AS, BKK Elsikkerhet AS og BKK Fiber AS. Sistnevnte leverer infrastrukturløsninger innen telekommunikasjon til BKK Marked sine kunder, samt internt i BKK-konsernet. Nettvirksomhetens resultat er avhengig av myndighetenes regulering av nettinntektene, inntjening fra forretningsområder utenfor monopolvirksomheten og utviklingen i selskapets kostnader. Inntjeningen i nettvirksomheten i 2012 ble høyere enn forventet. Kraftleveringen i BKKs nettområde (regionalnettet) utgjorde GWh i Dette er en økning på 10,7 prosent i forhold til Det totale forbruket fordeler seg på alminnelig forsyning med 57,3 prosent, leveranse til industri med 36,3 prosent og leveranse til tilgrensende energiverk med 6,5 prosent. I årene framover forventes en generell vekst i alminnelig forsyning på grunn av forventet befolkningsvekst i regionen med tilhørende utbygging av nye boliger og næringsområder. I tillegg forventes en vekst i leveransen til industrien, hovedsakelig på grunn av økt elektrifisering offshore, med økt forbruk på Troll A plattformen og ny kraftforsyning til Martin Linge plattformen. Leveringsavbrudd i nettet er anslått til 0,079 promille i Verdien av ikke-levert energi (KILE) som følge av avbrudd i leveringen er i regnskapet for 2012 var 22,6 mill. kroner, mot 51,6 mill. kroner i Mer(-)/mindre(+)inntekt, saldo mill. kroner Levert energi regionalnett GWh Levert energi distribusjonsnett GWh Segmentinntekter fra monopolvirksomheten (mill. kroner): Distribusjonsnett Regionalnett Sentralnett Intern avregning, eget regionalnett Sum Omsetning utenom den regulerte monopolvirksomheten utgjorde 16 prosent (14 prosent) av samlede driftsinntekter for nettselskapet i 2012: Tall i mill. kroner Energi og Industri Belysning Alarm Fordelingsnett og Tele Annet salg Sum annen driftsinntekt BKK Fiber AS hadde i 2012 en omsetning på 219 mill. kroner, mens BKK Elsikkerhet AS hadde en omsetning på 26 mill. kroner.

20 20 BKK Årsrapport 2012 Forretningsområde Kunde Forretningsområde Kunde består av BKK Marked AS, BKK Kundetjenester AS og BKK Energitjenester AS. I tillegg ivaretar forretningsområdet konsernets eierinteresser i Fjordkraft AS og Enivest AS. BKK Marked AS leverer avanserte telekomtjenester. Virksomheten er i dag rettet mot flere markedssegmenter. I bedriftskundemarkedet leveres telekomtjenester både mot privat næringsliv og offentlig sektor, så vel som til operatørmarkedet. Mot privatkundemarkedet leveres internett-, telefoni- og TV-tjenester på fiberteknologi via samarbeidspartner Altibox. Selskapets alarmkunder ble solgt i slutten av juni BKK Kundetjenester AS leverer kundeservicetjenester, fakturering, avregning og innfordrings-tjenester til selskaper i BKK-konsernet og til Fjordkraft. Ekstern omsetning for 2012 var 20 mill. kroner. Dette er ca. 2 mill. kroner lavere enn i BKK Energitjenester AS leverer anlegg og driftstjenester innen måling av strøm, varme, varmt/kaldt tappevann og gass til kunder som borettslag og sameier, studentsamskipnader og næringsbygg. Omsetningen i 2012 var 26,3 mill. kroner. Dette er en økning på 14 prosent i forhold til Selskapet er i en omstillingsprosess, og det er gjort avsetninger til dette formålet samt tap på fordringer i Resultat etter skatt er negativt. Tall for Forretningsområde Kunde i tabellen er eksklusive konserninterne forhold Omsetning mill. kroner Varekostnad Prosent Fall i prosentvis varekostnad fra 2010 til 2011 skyldes at en del varekostnader ligger i BKK Fiber AS, som fra er flyttet til FO Infrastruktur. Segmentinntekter for forretningsområde Kunde: Tall i mill. kroner Teleinntekter Alarminntekter Andre inntekter Energimåling Kundetjenester Sum