service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING"

Transkript

1 NR. 2 - juni ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING service og samferdsel 17 gamle trebåter frister 26 omsorg på sørlandet 31 økologisk kaffekunst 49

2 innhold Leder: Om rekruttering... 3 Valle: En skole med sjel... 4 Private frisørskoler Samfunnskontrakt Tema: Service og Samferdsel Frogn: Målbevisst satsing gir resultater Dynamiske fagområder Post mot post Jessheim: En reiseglad gjeng Bleiker: Teknikk og service Trebåtbygger Norsk Faglærerlags historie Forbundskommentaren Helse og Sosialfag på Møglestu Livsendrende yrkespraksis (Sri Lanka) Bokomtale TIP på Kvadraturen Om dannelse gjennom yrkesopplæring Yrkesopplæring i Mexico Lærling i klesbutikk Mat (Blåskjell) Vin (tre sterke amerikanere) Bildet er hentet fra reportasjen s Forsidebildet vise Ann Charlot Moretrø i arbeid med blodprøver i laboratoriet

3 YRKE JUNI Om rekruttering, kontrakter og den harde virkeligheten I flere reportasjer har YRKE dokumentert at elever innen helsefagene svært ofte ikke går til det yrket de tilsynelatende utdanner seg til. Dette gjelder f eks Helsearbeiderfaget og Barne- og Ungdomsarbeiderfaget. I dette nr av YRKE kommenteres den nylig inngåtte Samfunnskontrakten der de fleste av de store samfunnsaktørene, inklusive partene i arbeidslivet, forplikter seg til en rekke tiltak for å bedre tilgangen på læreplasser. Det er svært gledelig. Ikke minst har det offentlige mye å ta igjen når det gjelder læreplasser innen helsefagene. Verken statlige eller fylkeskommunale/kommunale institusjoner er foregangsbedrifter på dette området. Tvert om er det langt lettere å få læreplass i private institusjoner. For å bedre tilgangen på lærlinger har både KS og Virke (tidligere HSH) drevet stort anlagte rekrutteringskampanjer til helsearbeiderfaget. Det vil visstnok i løpet av få år bli behov for opp mot nye fagarbeidere på dette området. Likevel søker altså ungdommene seg ikke hit, og de oppgir 3 årsaker: lønna er lav, man får ikke fast jobb og man får ikke full stilling. Når det så i tillegg er vanskelig å få læreplass, er potten egentlig full. Dette er et klassisk eksempel på at den ene handa ikke vet hva den andre gjør. For det er de samme organisasjonene som driver rekrutteringskampanjer som leverer de materielle vilkårene i institusjonene. Dette er dessuten en situasjon som er til dels lite motiverende for lærere og elever innen fagfeltet. Men ungdommer er stort sett ikke dumme. De velger helsefagene på skolen for så å gå videre på høyere utdanning innen helsefag. De kunne da egentlig tatt studiespesialiserende, men velger to år med relevante programfag og så allment påbygg for å få en faglig mer solid plattform for sitt framtidige studium og yrke. Det skal vi være glade for. Ikke desto mindre er det stort behov også for fagarbeidere. Vi får håpe at samfunnskontrakten kan gjøre noe med det. Men hvis man vil rekruttere flere til et yrke, er det ofte lønna man må starte med. Redaktørens Spalte Redaksjonen: ANSVARLIG REDAKTØR Petter Opperud Telefon: Mobil: abonnement og annonser Hilde Aalborg Telefon: utgiver Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17 Boks 9191 Grønland, 0134 Oslo Telefon: layout og produksjon Grafisk Kommunikasjon AS Ulf B. Amundstad. Telefon: Opplag kontrollert av fagpressen: 9380 ISSN Foto: Ulf B. Amundstad

4 4 YRKE JUNI 2012 Skole med sjel Tekst og Foto: petter opperud Valle videregående ligger som et gammelt herskapssete i de bølgende bygdene på Mjøsas vestside. Med flotte trebygninger i Arneberg-arkitektur i en velholdt park ut mot offentlig vei er skolen en pryd for Lena sentrum. Slik bygde man skoler i LENA I OPPLAND Valle er en ren Naturbrukskole med ca 150 elever, hvorav ca 60 bor i internat på skolen. Det er 50 ansatte totalt, herav ca 30 i pedagogiske stillinger. Resten er driftspersonale for det store gardsbruket, tilsatte i kantine og internat, samt administrasjon. Skolen har en stor bygningsmasse. I tillegg til de bygningene som brukes til undervisning, internat og administrasjon er det driftsbygninger av alle slag. Valle vgs har hester, sauer, kuer, griser, høner og bier. Her er også et lite gartneri med eget utsalg på hovedtunet. Skolens eiendommer er ikke samlet på Lena. Det finnes et annet gardsbruk, Presteseter (her er kuene), og så har skolen 1300 dekar skog ca 15 km fra skolen. Dyrket mark utgjør 1200 dekar. Kampanjer - RULL er forkortelse for Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket, forteller rektor Morten Kleven. - Dette er en kampanje igangsatt av Landbruksdeparte-mentet for å øke rekrutteringen og heve kompetansen i næringen. Midler er over-ført til fylkeskommunene og ett av resultatene er et voksenopplæringsprogram. For Valles del betyr dette ca 20 elever i voksenagronomutdanning. Dette er et deltidsstudium over 2 år og foregår delvis på web, men med samlinger fredager og lørdager og noen kvelder. Agronom er vanligvis den utdanningen man får etter å ha fullført Vg3 Landbruk. Fra høsten 2012 vil det bli ingangsatt enda et voksenopplæringstilbud. I tillegg har fylkeskommunen også igangsatt en egen kampanje for å rekruttere til Naturbruk. Det skyldes nok for en stor del at landbruk og skogbruk er svært viktige næringer i Oppland. Denne kampanjen har blant annet medført penger til grafiske virkemidler og både plakater, brosjyrer og skolens minibusser blitt dekorert med svært avansert fotokunst med manipulerte motiver hentet fra skolens virksomhet. Vi reiser rundt til ca 20 ungdomsskoler i hele fylket for å øke søkningen til skolen, forteller Kleven. Entreprenørskap og internasjonalisering - Entreprenørskap og ungdomsbedrifter er obligatorisk på Vg2, forteller rektor Morten Kleven. Ungdomsbedriftene skal være realistiske, men innenfor de naturlige rammene som skolen setter. Bedriftene utvikler oftest varer eller tjenester som kan selges på arrangementet «Jul på Valle» som i fjor hadde besøkende. Entreprenørskap er ikke et fag, men en pedagogisk metode, sier Kleven. Fra personalrommet

5 YRKE JUNI Rektor Morten Kleven i sauefjøset Dagens rektor sammen med tidligere rektor Simen Bleken

6 6 YRKE JUNI 2012 Valle vgs har lange tradisjoner på internasjonalisering av undervisningen. Vi jobber bl a innenfor de prosjektene/støtteordningene som administreres av SIU. F eks Leonardo. Vi har samarbeid med Danmark, Nederland og Østerrike, og har elever derfra på besøk her nå. Vi tilbyr bl a kurs i entreprenørskap, en metode som ikke er så utviklet i disse landene. 25% av elevene våre var på utenlandsreiser i regi av skolen i fjor. Vi hadde 350 overnattingsdøgn i utlandet, mens våre gjester hadde 450 overnattingsdøgn her. I Valle har mange hester 2010 hadde vi f eks besøk fra 14 nasjoner på en konferanse vi pleier å arrangere, i 2011 var det 8 nasjoner. Vi er 3 personer som danner et team som har et ansvar for det internasjonale arbeidet. Dette inkluderer også samarbeid med en skole i Latvia. Språkundervisningen på skolen vår er yrkesretta og engelsk er et av de fagene som har størst direkte nytte av det internasjonale arbeidet. Barnehagedager og hovslagere Valle vgs arrangerer barnehagedager i april. - Dette er et prosjekt for Vg1 etter nyttår, forteller rektor Morten Kleven. Totalt pleier det å komme opp mot 800 barn fordelt på 4 halve dager. Dyra, og ikke minst hestene er selvsagt noe av det mest populære. Og mange av elevene på Valle går nettopp på hestelinja. Skolen har mange hester selv, men 40 % av undervisningen foregår på Norsk Hestesenter på Starum. Skolen tilbyr fordypning i Trav og Hovslager. - Dette er et yrke der det er stort behov for nye folk, men liten søkning og en litt «tynn» læreplan, sier Kleven. Men de fleste årene er det noen som velger denne veien. Marit Aurstad og Malene Dagsgard har bestemt seg for å gå ut i lære som hovslager fra skoleårets slutt. Marit går nå på Vg2 hest og Hovslager, mens Malene går på Vg3 studiespesialiserende påbygg, hun mener det kan være greit å ha dersom hovslagerplanene skulle skjære seg. En av de store bøygene er nemlig det å finne en læreplass. Det er stor mangel på hovslagere, så det vil bli lett å få jobb når de har fått fagbrevet, men det er veldig få praktiserende hovslagere, og tilsvarende vanskelig å få læreplass.

7 YRKE JUNI Marit forteller at hun fikk lyst til å bli hovslager omtrent da hun begynte på ungdomsskolen. - Jeg liker å jobbe med hest, jeg liker fysisk arbeid og jeg liker å jobbe selvstendig, og da var hovslager et naturlig valg, Malene har tent på yrket de siste åra. De er begge klar over at dette er tungt arbeid, men Malene liker også fysisk arbeid. Og så er det jo hyggelig å gjøre en «god gjerning», sier hun. For hesten har det jo mye bedre når den er godt skodd. - Vi lærer mye om å stelle hover, og vi kan stelle hoven for hester som skal gå med eller uten sko. Vi lærer å smi sko, og lage, tilpasse og sette på forskjellige typer sko etter underlag og bruksområde. Skogsarbeid og travbaner krever like forskjellige sko som vernesko og joggesko for mennesker. Sko skiftes med jevne mellomrom, avhengig av bruk, men i gjennomsnitt ca hver 6. uke. Egentlig er det hoven som krever stell hver 6. uke, det hender faktisk at vi kan sette på den samme skoen igjen. De to jentene er optimistiske med hensyn til jobb, når bare fagbrevet er i boks. Det gjelder å skaffe seg et nettverk og et godt rykte, så er det mer enn nok jobber. Marit Aurstad og Malene Dagsgard skal bli hovslagere Samarbeid og skogsarbeid - Skolen har et utmerket samarbeid med lokalt næringsliv, og mye av dette er organisert gjennom et prosjekt som heter LUT. (Lærings- og UtviklingsTeam) forteller Kleven. Teamene er sammensatt av representanter fra skole, lokalt næringsliv elevene og eventuelt andre ressurspersoner fra fylkeskommnunen. Hensikten er å sikre at den videregående opplæringen i fylket er tidsmessig og fyller næringslivets behov for fagarbeidere. Skogbruk er viktig i Oppland, som er det nest største skogbruksfylket i landet. Bare naboen Hedmark er større.

8 8 YRKE JUNI 2012 I hele landet er det bare 81 elever i opplæring i skogbruk. Dette er langt under det nasjonale behovet. Noen argumenterer for at det bør opprettes landslinjer, men elevene vil helst bo hjemme, forteller rektor Kleven. Han kan også fortelle at skolen har kjøpt lastebærer, lastebil og kran med henger som brukes i skolens egen skog. Skolen har også en hogstmaskin- simulator, men elevene lærer selvsagt mest av å være ute i skolens egen skog eller i de store skogsområdene til samarbeidspartnere. Gartneriet Da YRKE besøkte Valle vgs midt i mars, var det såing, prikling og utplanting som sto på dagsorden i gartneriet. Sentralt Faglærere Einar Lehne Haug forklarer planting av byggfrø for Odd Kristoffer Engum og Kristine Eiken mens rektor Morten Kleven følger med plassert ved skolens hovedtun ligger både arbeidsrom, veksthus og eget utsalg. I det store arbeidsrommet treffer vi en del elever fra Vg2 Landbruk samt lærere og andre ansatte travelt opptatt med vårarbeid. Nå trenes inn i praksis alt man har lært om plantestell, fotosyntese og drivhusarbeid. I små plantekasser har Einar Lehne Haug sådd bygg i sirlige rader slik at det blir 100 spirer i hver «avdeling. Disse kan man så teste med tildeling av lys, varme og vann. Antallet gjør at det blir lett å regne prosentvise resultater. Odd Kristoffer Engum er odelsgutt og er klar til å overta slektsgården. Han vi gå videre på Vg3 Landbruk og få en agronomutdanning.

9 YRKE JUNI VALLE VIDEREGÅENDE - EN NATURBRUKSSKOLE Valle videregående skole er en naturbruksskole på Lena, Toten med ca.150 elever. Skolen har gardsbruk med allsidig drift innen planteproduksjon, husdyr, skogbruk. 60 av elevene bor på skolens internat. Totalt har skolen drøyt 50 ansatte. Fra grisefjøset Kristine Eiken er mer usikker, men trives godt med gard, hest og ku. Hun har ingen gård å overta, men læreren fleiper med at hun kan finne seg en odelsgutt. Anita Schjøll er fagarbeider på Valle og prikler planter sammen med skolens lærekandidat Renate Hagen som ser for seg en framtid i gårds eller parkarbeid. Valle tilbyr også anleggsartnerutdanning og studieforberedende naturbruk. Skolen har disse linjene: VG1 Naturbruk VG2 Landbruk og gartneri VG2 Skogbruk VG2 Hest- og hovslager VG2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag VG3 Studieforberedende naturbruk VG3 Landbruk. Naturbruk Elever som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. De bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold. Vg3 naturbruk gir studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høyskoler eller universiteter. De øvrige Vg3 gir yrkeskompetanse. Etter opplæringen kan man få arbeid innen ulike naturbruksyrker hvor det kreves forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet. Om opplæringstilbudet Når du har gått på Valle kan du: Komme inn på de fleste høgskoler og universitet Gå inn i lære i hestefaget og etter 2 års læretid få fagbrev i hestefaget Gå inn i lære i hovslagerfaget og etter 2 års læretid få fagbrev som hovslager Gå inn i lære i anleggsgartnerfaget og etter 2 års læretid få fagbrev som anleggsgartner Gå inn i lære i idrettsanleggsfaget og etter 2 års læretid få fagbrev som idrettsanleggsoperatør Gå inn i lære i skogbruksfag og etter 2 års læretid få fagbrev i skogbruk Være agronom og arbeide innenfor landbruksnæringa.

10 10 YRKE JUNI 2012 svært rask frisørutdanning Private skoler utdanner frisører i løpet av et halvt år, mens man i offentlig videregående skole bruker to år før elevene skal ut i læretid. Flere frisørkjeder har sine egne skoler. Tekst og Foto: HARALD VINGELSGAARD TRONDHEIM - Vi forsøker å trekke ut essensen i læreplanen og legger vekt på praktisk rettet undervisning, sier Tove Lervik som er ansvarlig leder for H2 skolen i Trondheim. Skolen unngår med andre ord mange av de teoretiske fagene fellesfagene - som ikke er direkte rettet mot yrket. Lervik understreker at læreplanen for frisør VG2 er et veldig viktig verktøy for H2 skolen. Forskjellene H2 skolen er en av de to private frisørskolene i Trondheim, hvor Charlottenlund videregående skole har det offentlig tilbudet med frisørfag. De største forskjellene på utdanningene, er lengden på skoletiden og at elevene må betale for å gå på privat skole. De private frisørskolene Det finnes private frisørskoler mange steder i Norge Adam og Eva skolen i Oslo CanCam skolen i Ålesund Frisør- og hudpleieinstituttet Hair Artist skolen i Porsgrunn H2 skolen i Trondheim Norsk frisør- og hudpleieskole Vestfold frisørskole i Larvik Norsk frisør-, hud- og stylistskole i Hamar. Flere av disse skolene er en del av store frisørkjeder i Norge. Og noen av skolene har avdelinger flere steder i landet. Det finnes 39 offentlige videregående skoler som tilbyr frisørfag i Norge. Hos oss er skoletiden for hver enkelt elev et halvt år et semester. Vi tar inn elever om høsten, disse blir ferdige til jul. Deretter tar vi imot nye elever i januar, og de avlegger eksamen om våren, sier Tove Lervik. H2 skolen har nå sju elever, men om høsten kan det være over 20 elever der. I den offentlige skolen må elevene først gå ett år grunnkurs VG1 Design og håndverk, før utdanningen blir direkte rettet mot frisørfaget i VG2 frisør, med andre ord to år på skolen. Selv om H2 skolen er privat, samarbeider de med Charlottenlund videregående skole. Charlottenlund videregående skoles frisørlinje lager for eksempel praktisk eksamen til H2 elevene. Bedre utdanning Kan dere gi like god utdanning på et halvt år som den offentlige skolen gjør i løpet av to år? Jeg mener utdanningen hos oss kanskje er bedre enn i den offentlige skolen, fordi vi har mye mer praktisk rettet undervisning. Hos oss får elevene raskt vite hva frisøryrket er. Hva hjelper det om man har topp karakterer, hvis man ikke liker å jobbe med mennesker i en frisørsalong? Elevene lærer teori den første delen av skoledagen og praktiserer den andre halvdelen av dagen. Dermed kan de se hvordan teorien fungerer i praksis samme dag. Kun en uke etter skolestart får elevene de første kundene som frisørelever hos H2 skolen. H2 skolen bruker TIGI Classics mye, dette er en lærebok utarbeidet av Anthony Mascolo, en internasjonalt kjent personlighet i bransjen. Ved hjelp av denne boken lærer elevene steg for steg veien til frisørfaget. Ikke glamour - Elevene får mye frisørerfaring og de kan kjenne på kroppen hvordan faget frisør er. Frisør er ikke et glamourfag der man kan stå og pynte seg selv hele dagen, men det er hardt arbeid. Dette forsøker vi å lære våre elever. Elevene får også innføring i service og

11 YRKE JUNI Ansvarlig leder og lærer Tove Lervik blir her frisert av elev Ine Engesvik økonomi. Man skal ta imot kunden på en ordentlig måte ved å håndhilse. Før kunden går, må man passe på at vedkommende får tilbud om å kjøpe hårpleieprodukter som passer til frisyren produkter som salongen selger. Ny time må kunden også få tilbud om. Det handler om at bedriften skal tjene penger. H2 skolen koster for øvrig kroner for et halvt år, mens offentlig videregående utdanning er gratis for alle. Læreren Hvilken bakgrunn må man ha for å bli lærer i H2 skolen? Jeg er utdannet frisør og har mange års erfaring som frisør. Jeg har også praktisk, pedagogisk utdanning, sier Lervik som er lærer i H2 skolen, i tillegg til å være ansvarlig leder der. Men man behøver ikke være utdannet lærer for å arbeide som lærer i H2 skolen. Man må ha den fagkunnskap som trengs. - Det viktigste er at man liker å jobbe med

12 12 YRKE JUNI 2012 unge voksne som ønsker å bli frisør. Jeg gleder meg hver dag til å lære bort faget mitt på H2 skolen, sier Lervik. Mer modne elever H2 skolen har aldersgrense 18 år. Dermed får de elever som er mer modne enn 16-åringer kan være med tanke på yrkesvalg. Elevene i H2 skolen er i gjennomsnitt mellom 24 og 25 år. Jeg mener vi som driver private frisørskoler supplerer de offentlige skolene, sier Lervik. Hvorfor søker mange elever til private frisørskoler, tror du? De er lei all teorien. De vil lære yrkesfag og komme raskt i arbeid. Da vi var på besøk i H2 skolen, traff vi tre elever som bekrefter dette. Alle vil raskt ut i arbeidslivet. Alle har gått flere år i videregående skole, men på linjer de ikke vil bygge videre på. Jeg vil bli frisør raskt og ta stylistutdanning etterpå, sier Janne Storholmen (21). Elisabeth Austli (20) tok restaurant- og matfag og studiespesialisering. Hun begynte å studere psykologi, men det var ikke noe for henne. Nå velger hun faget hun er mest interessert i frisør. Jeg vil bli frisør, helst i H2, best i by`n, sier Elisabeth Austli. Elev Ine Engesvik (20) er også utålmodig. Jeg har lyst til å bli frisør med en gang. I denne private skolen tror jeg vi får bedre oppfølging. Jeg synes ikke kroner er mye penger for god utdanning, sier Ine Engesvik. frisører OG PENGER Konsernet H2 som har både frisørsalonger og frisørskole, ble grunnlagt av Henki Ofstad som er øverste leder der. Vi i H2 startet skole for å rekruttere frisører til bransjen generelt, til våre egne salonger og for å tjene penger, sier han. Ofstad understreker at H2 salongene også ansetter frisører som er utdannet ved både den offentlige Charlottenlund videregående skole og Norsk Frisør og Hudpleieskole i Trondheim. Ofstad tok privat utdanning i sin ungdom. Da jeg ble frisør for 30 år siden, reiste jeg til London for å gå på privat skole. Jeg startet på skolen mandag og begynte å klippe fredag samme uke, mye raskere enn jeg kunne gjort i den offentlige skolen den gang. Litt slik er det fortsatt. Teori kan ta knekken på folk, sier han. Frisør er et praktisk yrke. Og etter reform -94, tror han de private skolene i frisørbransjen fikk et løft fordi det ble et svært

13 YRKE JUNI skole og læretid Går man på en privat frisørskole, er utdanningsløpet også delt i to: Skole og læretid i bedrift. Har man brukt opp sin lovmessige rett til offentlig videregående opplæring? Er man ikke fornøyd med det offentlige tilbudet? Da kan man gå på en privat frisørskole, står det på nettsiden De fleste private frisørskoler varer i om lag et halvt år. Etter endt skolegang vil læretiden i bedriftene variere i forhold til hva man har av tidligere videregående utdanning. Et eksempel: 1. Grunnkurs frisørfag i privat skole i et halvt år. 2. Opplæring i bedrift i opptil tre og et halvt år. For å få avlagt avsluttende svenneprøve etter læretiden kreves det normalt bestått videregående skole. Kravene til å komme inn på privat skole varierer fra skole til skole. Som minimum kreves normalt fullført grunnskole. Søknadsskjemaene til de private skolene finner man ved å gå inn på de aktuelle skolenes hjemmesider. (kilde: www. frisørfaget.no) Her er en av frisørsalongene til H2 i Trondheim. I bakgården ligger frisørskolen i andre etasje fag med tradisjoner stort behov for mer praktisk rettet utdanning. Ofstad understreker at det ikke finnes fasitsvar på god utdanning for alle. Noen elever har behov for mer teori, fordi de kanskje ønsker å ta høyere utdannelse. Noen vil raskt i arbeid, og for disse er en kombinasjon av praksis og praktisk rettet teori best, mener han. «Frisørfaget har lange tradisjoner og skal fylle behov for profesjonell utførelse av hårpleie og frisyredesign. Frisørfaget skal bidra til nyskaping gjennom orientering i internasjonalt perspektiv. Det skal gi forståelse for og erfaring med utvikling og produksjon av frisørarbeid på grunnleggende nivå. Opplæringen skal stimulere til kreativitet i utformingen av design, til problemløs-ning og valg av arbeidsmåter i frisørarbeidet. Opplæringen skal bidra til forståelse for forholdet mellom produksjon, ressursforvaltning, marked og økonomi. Opplæringen skal også bidra til oppmerksomhet på etiske problemstillinger knyttet til frisørfaget. I opplæringen skal det legges vekt på praktisk arbeid med hår og hårprodukter, frisørverktøy samt grunnleggende teknikker. Opplæringen skal bidra til å utvikle sosial kompetanse og evne til kommunikasjon med kunder og fagpersoner fra ulike miljøer, og dermed legge grunnlag for profesjonell yrkesutøvelse i ulike sammenhenger.» Kilde: Utdanningsdirektoratet (fra kompetanseplattformen)

14 14 YRKE JUNI 2012 Samfunnskontrakt for flere læreplasser Målet for alle elever i fag- og yrkesopplæringen er å få en læreplass, og, på litt lengre sikt, en jobb i det faget en har utdannet seg i. Selve grunntanken i Reform 94 var at det offentlige og det private skulle samarbeide om fag- og yrkesopplæringen på en ny måte. Det ble etablert en struktur som bygget på en forventning til et tett samarbeid, og intensjoner om at læreplass var veien til målet. Samarbeidet med arbeidslivet var en forutsetning for å lykkes. Grunntanken videreføres i Kunnskapsløftet fagopplæringen starter i skole og avsluttes med fag- eller svennebrev eller annen yrkeskompetanse. Nøkkelen er læreplass her er det nå en ny giv! Felleserklæringen Felleserklæringen mellom LO og NHO lå til grunn for dimensjoneringen i Den la til grunn at 1 av 3 elever i videregående opplæring skulle velge yrkesfag. Bedriftene skulle skaffe læreplasser. Denne avtalen har senere blitt omtalt som samfunnskontrakten. Som en Plan B fra utdanningsmyndighetenes side fikk elever uten læreplass en rett til en tilsvarende opplæring i skole. Det ble etablert et påbyggingsår for elever som ville studere videre. 2+2 modellen ble tuftet på dette samarbeidet. Historien har imidlertid vist at en tredjedel av elevene på yrkesfag hvert år står uten læreplass, og de har i realiteten ikke et fullgodt alternativ. Med dette bakteppet har Kunnskapsministeren invitert til en langt større innsats. Målet er at alle skal få læreplass, kontrakten er inngått! Felles løft for flere læreplasser 13. april 2012 ble det inngått en historisk avtale mellom staten og arbeidslivet som forplikter alle partene til en felles dugnad for å skaffe flere læreplasser, og styrke fagopplæringen i Norge. De involverte partene er Regjeringen, LO, NHO, KS, Unio, Virke, YS, Spekter og MEF. I rammene av Munchs malerier i Freias lokaler undertegnet alle partene en felles og forpliktende erklæring med dette som mål. En hovedmålsetting med den nye kontrakten er å framskaffe flere læreplasser både i det private og i det offentlige. Partene har gjennom den inngåtte kontrakten forpliktet seg til å gjennomføre tiltak for å oppnå målet. Tiltak Samfunnskontraktens overordnete mål er å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og å skaffe læreplasser til elever som ønsker det. Partenes overordnete mål er å sikre en bedre rekruttering til yrkesopplæringen og jobbe for å bedre status. Fullført videregående opplæring er en styrke både for den enkelte og for arbeidslivet generelt. Partene som har undertegnet samfunnskontrakten har forpliktet seg til å jobbe for Antallet godkjente lærekontrakter skal øke med 20 pst. i 2015 i forhold til nivået ved utgangen av Astrid Kristin Moen Sund er seniorkonsulent i Utdanningsforbundet Øke antallet voksne som tar fag- eller svennebrev. Øke andelen lærlinger som fullfører og består med fag- eller svennebrev. For å nå målene i samfunnskontrakten skal Kunnskapsdepartementet videreføre et tett samarbeid med partene i arbeidslivet om fag- og yrkesopplæringen. Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal trekkes inn før alle sentrale beslutninger som berører dette. Arbeidet skal følges opp med årlige møter og man skal gjennomføre en årlig konferanse hvor partene møtes på høyt nivå for å diskutere situasjonen innen fag- og yrkesopplæringen og for å drøfte nye tiltak, blant annet koblet til lærlingundersøkelsen og instruktørundersøkelsen. Andre tiltak I tillegg å skaffe flere lærekontrakter, har man blitt enig om en del viktige tiltak eller virkemidler, rettet mot ulike aktører: Myndighetene har gjennom samfunnskontrakten forpliktet seg til å følge opp SRYs anbefaling om forsøk med alternativer til vg3 for de elever som ikke får lærekontrakt. Opplæringen

15 YRKE JUNI Foran: kunnskapsminister Kristin Halvorsen og fornyingsminister Rigmor Aaserud Fra venstre; Vibeke Madsen (Virke), Anders Folkestad (Unio), Roar Flåten (LO), Trond Johannesen (Maskinentreprenørenes forening/mef), Lars Haukaas (Spekter), Jon G. Bernander (NHO), Sigrun Vågeng (KS) og Gunn Olander (for YS) skal utvikles i nært samarbeid mellom videregående skoler og lokalt arbeidsliv, og ligge tett opptil det reelle arbeidslivet, slik at avlagt prøve til fag-/svennebrev blir anerkjent i samme grad som opplæring i ordinær virksomhet. Man skal se særskilt på den gruppen elever som ikke får læreplass og vurdere virkemidler for å styrke mulighetene for å få en læreplass. Det er også bred enighet om å styrke mulighetene til og finansiering av kompetanseheving både for yrkesfaglærere, instruktører og medlemmer av prøvenemnder. Allerede eksisterende kvalitets og rekrutteringstiltak som blant annet Yrkes-NM, World Skills og andre lokale aktiviteter i videregående opplæring, skal videreføre og styrkes. Partene i samfunnskontrakten skal også utarbeide egne planer som er særlig rettet mot å synliggjøre behovet for fagarbeidere og gode yrkeskvalifikasjoner i arbeidslivet, de skal arbeide for at hospiteringsavtaler for lærere og instruktører og jobbe for at flere i arbeidslivet skal kunne avlegge fag- eller svenneprøve. Både rådgiving, karriereveiledning, nye retningslinjer for realkompetansevurdering og mer synlige veier til høyere utdanning er omfattet av samfunnskontrakten. Med denne nye kontrakten har alle partene forpliktet seg til å sette fag- og yrkesopplæringen høyt på dagsorden. Forhåpentligvis vil vi komme i mål med rett til å fullføre med læreplass for alle! Samfunnskontrakten for flere læreplasser finner du her:

16 Kristin Loen Larsen og Cecilie Borge Hammer er lærere på Service og samferdsel på Frogn vgs, mens Brit Marie Helle er avdelingsleder

17 YRKE JUNI Målbevisst satsing gir resultater Tema: service og samferdsel Tekst og Foto: petter opperud De fleste elevene på Frogn vgs kommer fra Drøbak, som ligger ca 4,5 km unna, men hele Follo er representert. Skolen ligger bare noen hundre meter fra øståpningen av Oslofjordtunellen, så det er gode kommunikasjonsmuligheter i alle himmelretninger og flesteparten av elevene kommer til og fra skolen med buss. Men vi kunne nok ønske oss egen jernbanelinje, sier Brit Marie Helle som er avdelingsleder på Service og samferdsel. Kristin Loen larsen og Cecilie Borge Hammer er faglærere/kontaktlærere på Vg1 og Vg2. Vg2-tilbudet er Salg, service og sikkerhet. Alle de tre har lang erfaring fra relevant yrkesliv utenfor skolen, noe de oppfatter som en klar fordel. Skolen har 2 klasser på begge trinn. Alle klassene startet med 15 elever, men på vg2 har det vært noe frafall. De fleste elevene på vg2 kommer fra skolens egen vg1 klasse, men i år er det 6 elever som kommer fra andre skoler og som ikke hadde dette som sitt primærønske. Noen av disse har likevel fått «a-ha-opplevelser» når de har oppdaget hva faget her egentlig går ut på, sier Cecilie Borge Hammer. Og vi hadde en elev som valgte seg til et annet tilbud på en annen skole etter vg1 her, men etter 1 dag av det nye skoleåret ringte han rådgiver her og lurte på om det gikk an å velge seg tilbake igjen! Og det gjorde det. Neste år har vi oversøking for første gang, forteller Brit Helle. Det er 33 primærsøkere til våre 30 plasser. Det betyr at vi må ha fått et godt rykte og det har ikke kommet av seg selv. Vi har jobbet svært målbevisst med å informere på alle de aktuelle ungdomsskolene om Hvem vi er og Hva vi gjør. Så nå vet rådgiverne langt mer om utdanningsprogrammet og skolen enn tidligere. Og så får vi besøk av ungdomsskoleelevene i faget Utdanningsvalg, legger Helle og Kristin Loen Larsen til. Frogn videregående skole er 6 år gammel og et nydelig bygg. Kanskje litt gråbrun og firkanta utvendig, men sprakende fargerik og ytterst velholdt innvendig. Utsiden kan være ment som en slags kamuflasje, for skolen ligger midt i skogen, langt fra nærmeste tettbygde strøk og helt uten senterfristelser for elevene. Men etter Vg2 går de fleste til påbygning. Noen går videre til salg og noen til reiseliv. Loen Larsen forteller begeistret om foreldrenes engasjement og bidrag. - Mange av dem er selv i veldig relevante yrker, eller de kjenner noen som er det. Det kan resultere i «gjesteforelesere» eller bedriftsbesøk. Skolebedrift, ungdomsbedrift og PTF På Frogn vgs skiller man mellom Skolebedrifter, som etableres i Vg1 og de vanlige Ungdomsbedriftene etter mønster fra Ungt Entreprenørskap, som man har i Vg2. Forskjellen er at på Vg1 legger vi større vekt på å komme i gang med selve «produksjonen» i en tidlig fase, i stedet for å bruke mye tid på registrering og dokumentarbeid. Vi jobber med idefase, profilering, markedsføring og salg. Det skal være enkle produkter som ofte skal selges på skolen i en eller annen sammenheng. På Vg2 derimot, kjører vi Ungdomsbedrifter FROGN I AKERSHUS fullt ut. Vi har holdt på siden skolestart. I øyeblikket omfatter dette 55 elever som utgjør 14 bedrifter. Vi startet med teambuilding gjennom en tur til Gaustatoppen, forteller Cecilie Borge Hammer. Og hun fortsetter stolt med å fortelle at en av bedriftene vant Akershusmesterskapet i klasse Salg og markedsføring. Bedriften heter «Nothing to wear» og skal nå til NM: Vi bruker Ungdomsbedrifter som en pedagogisk metode for å nå kompetansemålene, understreker de tre. Fra elevenes side blir det pengene som blir drivkraften, vår oppgave er å sørge for at arbeidet gir pedagogisk og faglig gevinst. Hvis ikke dette følges opp grundig, kan det skje at arbeidet med Ungdomsbedrift stjeler tid fra fagene. Prosjekt til fordypning foregår ute i bedrift både på Vg1 og Vg2 og holdes atskilt fra arbeidet med Skole/ungdomsbedrift. Elevene skaffer seg selv plass hos bedrifter, og selv om noen reiser så lang som til Oslo, har det aldri vært noe problem å skaffe nok plasser lokalt. Forskjellige ønsker Vi samler 4 elever fra Vg1 Service og samferdsel for å sjekke ut framtidsplanene. Planene var nok ikke helt fastlagt for de fleste, men alle hadde bestemt seg for hva de skulle gjøre neste år. Espen skal ta Salg, Service og Sikkerhet her på Frogn vgs neste år. Så skal han ta fagbrev i salg mens han avtjener verneplikten. Jeg hadde egentlig Service og Samferdsel