BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL HØNEFOSS ÅRSBERETNING SESONGENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE"

Transkript

1 BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL HØNEFOSS ÅRSBERETNING SESONGENE 1

2 SAKSLISTE: 1. Åpning av tinget ved kretsleder, Runolv Stegane. 2. Godkjenning av fullmakter, forretningsorden og saksliste. 3. Valg av tingets funksjonærer. Kretsstyret foreslår: Dirigent : Nils Olsen Sekretær : Mette Dale To desisorer : John Muggerud, Jan Torgersen Tellekorps : Hanne Gaarud, Petter Torgersen, Øyvind Viger 4. Hilsningstaler. Norges Fri-idrettsforbund Buskerud Idrettskrets 5. Utdeling av utmerkelser. NFIFs diplom for administrativ innsats 6. Beretning Revidert regnskap Kretsens organisasjon. 9. Handlingsplan Behandling av innkomne forslag. 11. Fastsettelse av kretskontingent for 2015 og Budsjett Valg. Styre bestående av: leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 2 revisorer Valgkomité bestående av leder og 3 medlemmer Representant(er) til Norges Fri-idrettsforbunds ting. 14. Bestemme tid og sted for neste kretsting. 15. Tingets avslutning. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Saksliste 2 Innholdsfortegnelse 3 Forretningsorden 4 Sak 6 Beretning Tillitsvalgte 5 2.Ansatte 6 3.Representasjon 6 4.Kretsstyrets virksomhet 8 Idrett 9 Rekruttering 12 Utdanning 13 5.Beretning fra statistikkutvalget 14 Beretning fra dommerutvalget 14 Vedlegg: Medlemstall 15 Statistisk oversikt Fordeling av KM-gull KM jenter/gutter KM jenter/gutter KM senior Kretspremiering Sak 7 Revidert regnskap for revidert regnskap revidert regnskap 2014 Sak 8 Kretsens organisasjon 25 Sak 9 Handlingsplan Sak 10 Behandling av innkomne forsag 30 Sak 11 Fastsettelse av kretskontigent 30 Sak 12 Budsjettforslag Sak 13 Valg for perioden Sak 14 Fastsettelse av neste kretsting 32 Årsstatistikk og andre resultater Egne vedlegg 3

4 SAK 2: FORRETNINGSORDEN FOR KRETSTINGET 1. Kretstinget ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av den valgte sekretær. 2. Ingen representant gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, settes taletid til 3 minutter første gang, 2 minutter annen gang og 1 minutt tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsordenen har 1 minutts taletid. Dirigenten har rett til å fremsette forslag om forkortning av taletid og forslag om strek med inntegnede talere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med representantenes og vedkommendes klubbs navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. 4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som fallt. Unntatt fra denne bestemmelse er valg og de øvrige unntak som er fastsatt i kretsens lov. 5. I protokollen føres inn alle forslag, hvem som har ordet i saken, og de vedtak som blir gjort, og med antall avgitte stemmer for og imot. 4

5 SAK 6. BERETNING BUSKERUD FIKs TILLITSVALGTE (valgt på tinget 2013) 1.1. Kretsstyret Leder : Runolv Stegane Sigdal FIK (gj.v.) Nestleder : Svein Sønju Modum FIK (ny) Styremedlem : Hanne Gaarud Ringerike FIK (ny) Styremedlem : Aniko Hellebrandt IF Hellas (ny) Styremedlem : Ole Kristian Landsverk Weber Krødsherad IF (ny) Ungdomsrepresentant : Lisa Maria Thomassen Modum FIK (ny) Varamedlem : Tom Heggem Ringerike FIK (ny) Varamedl. Ungdom : Jakob Jilani Habib Wang IF Hellas (ny) 1.2. Arbeidsutvalget Leder Medlem Sekretær : Runolv Stegane : Svein Sønju : Rolf Justad/Mette Dale 1.3. Statistikkutvalget (utnevnt av styret) Medlem : Rolf Justad IF Hellas Medlem : Svein Sønju Modum FIK Medlem : Egil Hantveit IF Eiker-Kvikk 1.4. Dommerutvalg (utnevnt av styret) Leder : Wermund Skyllingstad Modum FIK Medlem : Mette Norvik Ringerike FIK 1.5. Revisorer Medlem : Thomas Karlsen Modum FIK (gj.v.) Medlem : Bengt Fjørtoft Ringerike FIK (ny) 1.6. Valgkomite Leder : Nils Julius Olsen Ringerike FIK( gj.v.) Medlem : Svein Kleverud IF Hellas (gj.v.) Medlem : Frode Holt IF Sturla (ny) Medlem : Svein Kleiv Sigdal FIK (ny) 1.7. Uttakningskomité (utnevnt av styret) Leder : Egil Hantveit IF Eiker-Kvikk Medlem : Svein Sønju Modum FIK Medlem : Nils J. Olsen Ringerike FIK 5

6 1.8. Regionale utvalg BuVeTe (utnevnt av styret) Ungdom/Idrettsutvalg : Hanne Ødeby IF Sturla 2. ANSATTE : Rolf Justad ( ) Mette Dale ( ) 3. REPRESENTASJON : Lunsjmøte BIK, NFIF Samarbeid idrett/skole Rolf Justad : Revisjonsmøte Thomas Karlsen, Sven Jøntvedt, Rolf Justad : Ungdomstinget, Trondheim 9 ungdommer fra Buskerud Stemmerett: Stine Dombu, Constance Kvan Edman 2.2. : Kretsting BFIK : Kretskamp BuVeTeAg, Drammenshallen Rolf Justad, Live Båsen : Landsstyremøte, Gardermoen Svein Sønju : NFIFs ting, Tjøme Runolv Stegane 7.4. : PEAB-samling, Modumhallen Rolf Justad, Svein Sønju : NM terrengløp, Hønefoss Svein Sønju, Rolf Justad : Forberedelse TINE-stafett, St. Hallvard vgs Rolf Justad : Ansattemøte NFIF, Smøgen Havsbad Rolf Justad 9.5. : Forberedelse TINE-stafett, Idrettens Hus Rolf Justad : TINE-stafetten, Drammen Rolf Justad : Forberedelse TINE-finale/mangekamp, Rosthaug vgs Rolf Justad : Buskerudfinale/mangekamp TINE, Furumo Rolf Justad 1.6. : Sparebank-1-lekene, Hønefoss Rolf Justad : KM Vestfold/Telemark, Sande Rolf Justad, Jonas Nikolaisen : Ansattemøte + kretsledermøte NFIF, Oslo Rolf Justad, Svein Sønju : NFIF sommerleir 2013, Sigdal- Runolv Stegane : Utdeling av NFIFs diplom til Odd Grønli Rolf Justad : PEAB-lekene, Jessheim Ole Kristian Landsverk Weber : KM senior/gutter/jenter, Furumo Rolf Justad, Runolv Stegane, Svein Sønju, Ole Kristian Landsverk Weber, Jonas Nikolaisen : NFIFs høstmøte, Rica Tjøme Rolf Justad, Runolv Stegane : Lagsmøte, Idrettens Hus, Drammen Runolv Stegane, Hanne Gaarud, Rolf Justad, Jakob Wang, Mette Dale : Lagsmøte, Idrettens Hus, Drammen Runolv Stegane, Svein Sønju, Ole K. L. Weber, Tom Heggem, Jakob Wang, Mette Dale, Rolf Justad : Premieutdeling, Sturlahuset Rolf Justad : PEAB-samling, Modumhallen Rolf Justad, Svein Sønju : PEAB-samling, Modumhallen Rolf Justad, Svein Sønju : PEAB-samling, Modumhallen Svein Sønju :50 årsjubilem Ringerike FIK Svein Sønju 6

7 : Idrettens Festaften, Drammen Teater Ole K. Weber Landsverk, Svein Kleverud, Rolf Justad : TEAM BUSKERUD Idrettens Hus Hanne Gaarud, Svein Sønju, Rolf Justad, Jakob Wang : Lunsjmøte BIK, Idrettens Hus Rolf Justad : Kompetansehelg, Tronheim Mette Dale : Dommerseminar, Trondheim Wermund Skyllingstad 16.2 : Kretskamp, Rudhallen Mette Dale, Ole Kristian Weber, Svein Sønju 3.3 : PEABsamling, Modumhallen Svein Sønju : Idrettskretsting, Buskerud Jakob Wang 28.4 : Friidrettshallforum, Haugesund Mette Dale 2.6 : Møte TEAM Buskerud Mette Dale Juni : Tinestafettfinale, Marienlyst Mette Dale Juni : Østlandsmesterskapet Mette Dale, Ole K Weber Juni : internasjonalt stevne Tønsberg Rolf Justad 18.6 : PEABsamling, Furumo Svein Sønju : PEABsamling, furumo Svein Sønju Mette Dale 25.6 : Norges friiidrettsforbunds sommerleir, Sigdal Mette Dale, Runolv Stegane : Ansattemøte, Olympiatoppen Oslo Jakob Wang : VUS Gøteborg Mette Dale : JrNM, Fredrikstad Mette Dale : NM, Jessheim Mette Dale 27.8 : PEAB-samling, Furumo Svein Sønju, : UM Mette Dale : Ungdomssamling under UM: Jakob Wang : PEAB leker, Jessheim Svein Sønju, Mette Dale : Høstmøtet NFIF Runolv Stegane, Mette Dale : KM Marienlyst, Drammen - Mette Dale :Lagsmøte, Idrettens Hus Drammen, Runolv Stegane, Hanne Gaarud, Svein Sønju, Ole Kristian Weber, Tom Heggem, Mette Dale 7

8 4. KRETSSTYRETS VIRKSOMHET Ordinært ting Buskerud Friidrettskrets (BFIK) avholdt sitt ordinære ting 2. februar 2013 på Fylkeshuset i Drammen. Styrets arbeid Det har vært avholdt i alt 7 styremøter i saker har vært til behandling. I 2013 har det vært avholdt i alt 6 styremøter, hvor 40 saker har blitt behandlet. 1 styremedlem Anniko Hellebrandt har trukket seg og ungdomsrepresentanen har flyttet, så vara Tom Heggem og Jakob Jilani som har representert som faste representanter i deler av perioden. Møtene har vært avholdt på Idrettens Hus i Drammen og på Furumo. Det eneste utvalget vi har felles i BuVeTe er for øyeblikket Idretts- og Ungdomsutvalget. Administrasjon Rolf Justad var ansatt i 50% frem til Mette Dale har vært ansatt i 50% stilling fra Rolv har i 2013 stått for organisering og arrangering av TINE-stafetten i Drammen, Buskerudfinalen med mangekamp for TINE-stafetten på Furumo, 4 NCC-treninger i 2013, samt 1 kretskamp innendørs mot Telemark, Vestfold og Agder. Dessuten har han vært kasserer for de regionale treningsgruppene i Buskerud/Vestfold/Telemark i Mette Dale har hatt ansvar for etablering av TEAMBuskerud, arrangert Kretskamp i Rudhallen BuVeAg, arrangert samling for 15+ i Rudhallen og Østlandsmesterskap (Bu,Øs,Os,Ak,Te,He,Op). Vært koordinator for PEABsamlinger, og PEABleker, samt satt i gang og koordinert flere kurs ( dommerkurs, starterkurs, friidrett for barn og ungdomstrenerkurs ) I tillegg har DL avholdt 6 klubbesøk dette året. Internettsider Internettsider i Buskerud er svært dårlig besøkt. Det er nå laget en Facebook side som linker opp saker til vår hjemmeside. Dette har gitt noe høyere treff, men det er fremdeles masse å gå på. Det ble i 2014 opprettet en ny nettside for terminliste for arrangement utenfor bane. Denne ble ikke brukt av Buskerud i år, men for 2015 er det nå begynt å legges inn søknader. På denne siden kan man sjekke om lisens er betalt, og man kan linke opp til eget betalingssystem. Klubbene har fått sine egne sider hvor de nå skal legge sine arrangementssøknader direkte inn uten å måtte sende papirskjemaer. Det er viktig at alle klubber benytter sportsadmin og friidrett.mosjon.no for å legge ut arrangement. Dette kommer da på forbundets datosortterte terminliste for hele landet. Vi vil anbefale alle klubber som har stevner med forhåndspåmelding om å ta i bruk dette selv om de ikke skal bruke noe stort stevneprogram. Hvis ikke stevner, arrangement er approbert inn på disse listene, vil heller ikke eventuelle rekorder være tellende. 8

9 Lagsmøter Vi inviterte til lagsmøte på Idrettens Hus i Drammen Det var deltakere fra 4 klubber på møtet. Friidrettspresident Svein Arne Hansen og sentralstyremedlem Anne Farseth var til stede på møtet og summerte opp situasjonen i norsk friidrett. Nytt lagsmøte ble holdt for å snakke med lagene om terminlista, KM, TINEstafettene og PEAB-samlinger. Kun representanter fra Hellas og Sturla var til stede. 12 januar 2014 innkalte vi ungdommer, trenere og ledere til å høre på Dag Kaashagen som har opprettet kretsteam i Hedmark og Oppland. Lagsmøte ble også holdt her møtte deltakere fra 8 klubber. Ingen fra sentralstyret hadde anledning til å komme, da disse var på sentralstyresamling. Handlingsplan Forslag til handlingsplan for årene ligger vedlagt. Den bygger i hovedprinsippene på det store grunnarbeidet som ble lagt ned i handlingsplanen for Det er nå påbegynt ett arbeid for å modernisere handlingsplanen. 6 Medlemslag Kretsen hadde i 2013 til sammen 44 lag, og 3319 medlemmer I 2014 er det 45 lag og det ser ut til å havne på omtrent samme antall medlemmer. Pr 10.2 ser det ut til å ligge på omtrent likt antall som 2013 Økonomi Årsresultatet for 2013 viser et underskudd på kr ,13. For 2014 har vi et underskudd på kr ,02. Kretsens egenkapital er pr på kr ,67 Takket være bidrag fra NFIF har vi vært i stand til å holde samlinger både ute og inne for åringene som var aktuelle for PEAB-lekene. Elektronisk tidtakingsanlegg På kretstinget i 2011 ble det bestemt at kretsens tidtakingsanlegg skulle lånes ut gratis til klubbene i Buskerud. Dette står fortsatt ved lag. Kretsen har utdannet to personer som kan styre dette, Ole Kristian Weber, Krødsherad og Jonas Nikolaisen, Sigdal. IDRETT Se vedlagt statistikk. All statistikk er ført av Rolf Justad Det foregår mye bra i Buskerud og enkelte utøvere skiller seg ut med gode prestasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Heidi Mårtensson, Modum, Ola Stunes Isene, Magnus Hannevig Pettersen, Sturla, og Magnus Fagerlund er navn verdt og nevner her. Se for øvrig vedlagt statistikk for fyldig oversikt over all aktivitet i Buskerud for 2013 og

10 Treningssamlinger 2013:Ungdoms- og idrettsutvalget i BuVeTe har fortsatt sitt tilbud for utøvere år. Stav: Trener: Carl-Erik Mo. 2 ganger pr. måned i Drammenshallen med utøvere fra Vestfold og Buskerud. Buskerud har også hatt et stavprosjekt for yngre utøvere. Etter vedtak på styremøte i 2013, er nå samarbeidet med BuVeTe avsluttet, og Buskerud har nå kun stavsamling for våre egne utøvere 2014 det har vært 10 treninger i Stav, hvor 4 utøvere har deltatt Dette prosjektet er endret til kun Buskeruddeltakelse. Rolf Justad i Buskerud har vært utvalgets kasserer i. NFIF har støttet våre regionstreninger økonomisk begge år. Det har vært avholdt en treningssamling i Rudhallen 13. desember for 15+. Samlingen var i samarbeid med flere kretser. Buskerud stilte med to trenere, Ola S Isene og Robin Rustad. 17 utøvere var med. 8 Kretskamper for åringer Buskerud FIK sto for arrangementet av kretskamp for jenter og gutter mellom Telemark, Vestfold, Agder og Buskerud for klassene år 10. februar 2013i Drammenshallen. 9.februar 2014 var Buskerud medarrangør i Rudhallen. I den nye vandrepokalen tok Agder sitt andre napp i 2013 og sitt tredje napp i vandrepokalen i 2014, og er dermed eiere av denne. Friidrettens Venners ærespriser Friidrettens venner deler ut en ærespris til beste jente og gutt i 18-årsklassen i hver krets. For 2013 ble det utdelt ærespris til Magnus Hannevig Pettersen og Ola Stunes Isene, begge IF Sturla samt Heidi Mortensen, Modum FIK. I tillegg kan det også deles ut en ærespris til en lagstrener eller lagleder som gjennom flere år har gjort seg spesielt fortjent til en slik utmerkelse. For 2013 gikk denne prisen til Hanne Ødeby, IF Sturla. I 2014 gikk æresprisen til Carl-Erik Mo, som har lang og tro tjeneste som trener i Buskerud. Ingen 18 åringer fikk æresprisen dette året. 10 Arrangement Kretsmesterskapene senior/jenter/gutter har blitt arrangert som følger: 2013: Hopp uten tilløp IF Sturla 1.5. Terrengløp IF Eiker-Kvikk Hinder Modum FIK Bane Modum FIK

11 2014: Hopp uten tilløp IF Sturla 1.5. Terrengløp IF Eiker-Kvikk Bane IF Hellas Bane IF Sturla Det har i vært avviklet følgende nasjonale mesterskap i Buskerud: NM/UM terrengløp Ringerike FIK Sigdal friidrettsklubb arrangerte Norges friidrettsforbunds sommerleir i 2013 og I 2014 deltok 77 ungdommer fra hele Norge, i tillegg til 12 ledere og 10 trenere. Anlegg Vi har nå 7 rundbaner i Buskerud med kunststoffdekke: Marienlyst (Drammen), Hønefoss Idrettspark, Nesbyen Idrettssenter, Hallingmo Idrettspark(Gol), Røren Idrettspark(Hokksund), Furumo(Geithus) og Prestfoss. På Slemmestad har vi et nytt delanlegg for friidrett med fast dekke hvor man bl.a. kan løpe 110m hekk i 5 baner. I 2012 kom Drammen kommune med planer om å flytte friidrettsbanen fra Marienlyst og bygge boligblokker på tomta. BFIK kontaktet anleggsutvalget i NFIF og fikk til et møte med alle berørte parter. IF Hellas og IF Sturla har satt ned et utvalg til å arbeide med Drammen kommune om å finne område til en ny friidrettsbane. Denne saken er enda ikke avklart. Mosjonsløp 9 Vi har i Buskerud løp utenfor bane som samler alt fra 17 deltakere og opp til 1300 deltakere. Antallet starter har gått opp både i 2013 og 2014, sammenlignet med åra før. Det arrangeres fortsatt flere løp i Buskerud av arrangører som ikke er tilknyttet vår organisasjon bl.a Ringeriksmaraton og påskemaraton. Disse er lagt inn i Kondis, som dessverre ikke er det rette stedet og legge løpa. Det eneste som gjelder for løp i Norge er NFIFs klasseinndeling og NFIFs terminliste. Her brukes mosjon.friidrett.no for å legge inn alt av løp utenfor bane 11

12 REKRUTTERING PEAB Regionale ungdomsleker De 8 kretsene på Østlandet hadde Ungdomsleker på Jessheim både i 2013 og Våre utøvere ble sist av de 8 kretsene i 2013 og nr.6 i Men vi har fortsatt mye å gå på poengmessig idet det var en rekke øvelser hvor vi i det hele tatt ikke stilte til start og tok gratispoengene som bestemann fra hver krets får. Vi har også i denne tingperioden hatt spesielle treningssamlinger for aktuelle PEABkandidater. Alle samlingene har funnet sted på Furumo og i Modumhallen. I 2013 hadde vi samlinger 7.4, og I 2014 var samlingene 3.3, 18. og 25.6 og 27.8 Alle disse PEABsamlingene har fått økonomisk støtte fra NFIF. Friidrettsskoler/ DNB idrettsleker IF Sturla har arrangert friidrettskole i Drammen med god deltakelse både i 2013 og DNB idrettsleker ble arrangert av Hellas, Sturla, Eiker kvikk, Sigdal og Krødsherad i 2014 Ringerike og Modum arrangerer egne friidrettskoler. TINE-stafetten Norges Friidrettsforbund har gjennom et samarbeid med TINE Norske Meierier skaffet grunnlag for å arrangere en landsomfattende skolestafett for klassetrinn. Det løpes en stafett bestående av klasselag over 8x200m med 4 gutter og 4 jenter (eller alle andre kombinasjoner i åpen klasse ). De siste årene har det dukket opp lokale TINE-stafetter på skolene i Flesberg, Leveld, Veggli, Flå, Herad og Torpo. I Kongsberg arrangerer man hvert år samtidig med stafetten en TINEmangekamp med stor deltakelse. I midtfylket arrangerer Sigdal og Modum hvert annet år. Rolf Justad med gode hjelpere fra Modum FIK og Idrettslinja på Rosthaug vgs sto i 2013 for arrangementet av fylkesfinalen i Buskerud for TINE-stafetten. I 2014 var det Sturla som arrangerte fylkesfinalen på Marienlyst. De 2 beste lagene i hver klasse fra de STORE arrangementene blir invitert til finale både i stafett og mangekamp (60m, lengde, kule og ballkast). Tilbakemeldingene fra skolene var gode. Skolestafett Skolestafett ble arrangert i 2013 og 2014 av Ringerike FIK Kretspremiering Vi har fortsatt tradisjonen med å dele ut innsatspremier til kretsens beste utøvere i årsklassene år. Det deles ut to premier i hver årsklasse både for jenter og gutter. Premiene blir ofte delt ut av representanter for kretsstyret på klubbenes sesongavslutninger. Premievinnere : se side 20. Vi tror denne premieringen er med på å inspirere til fortsatt friidrettssatsing. Kretspremieringen ble i 2014 utdelt på lagsmøtet i oktober 12

13 Uttakningskomité Kretsstyret utnevnte følgende UK for årene med ansvar for uttak av lag til PEAB regionale ungdomsleker for år samt kandidater til kretspremieringen og kretskamper: Nils J. Olsen, Svein Sønju, og Egil Hantveit UTDANNING Ung leder Buskerud hadde 7 deltakere i annet årskull i NFIFs Ung Leder -utdannelse ( ). I tredje årskull( ) har vi med 5 ungdommer. Klubbutvikling Ved hjelp fra nabokretser kom vi omsider i 2012 i gang med klubbutvikling i Buskerud. Flere klubber har gjennomgått klubbutvikling i siste periode, med Monica G. Frøynes som foredragsholder. Mette Dale er i gang med utdanning til klubbutvikler. Dommerkurs Det er avholdt to dommerkurs i 2014, Modum og Idrettens hus i Drammen 20 deltakere Friidrett for barn Der er avholdt et kurs i 2014, Sigdal 5 deltakere Ungdomstrenerkurs ( trener1) Det er avholdt ett kurs i 2014, Drammen samt ett i Rudhallen deltakere Starterkurs Det er avholdt ett starterkurs i 2014, Eiker Kvikk - 6 deltakere Friidrett for lærere/ elever Det er avholdt to kurs for lærere/ elever i 2014 Modum og Krødsherad 13

14 5. BERETNINGER FRA UTVALGENE 5.1. STATISTIKKUTVALGET Utvalget har bestått av Rolf Justad, Svein Sønju og Egil Hantveit. Alle statistikkene på vår internettside har blitt fortløpende ajourført: Buskeruds 100 beste kvinner og menn i alle øvelser. Norske mestere i alle klasser Representasjon i landskamper og internasjonale mesterskap Kretsmestere i alle klasser Kretsrekorder og kretsbestenoteringer Kretskontoret har de siste årene vært NFIFs statistikkutvalg behjelpelig med forbedringer av en del gamle årsstatistikker som nå legges ut på NFIFs internettside. Kontoret har også vært serieutvalget behjelpelige med korreksjoner på Buskerudlagene DOMMERUTVALGET Utvalget har bestått av Mette Norvik, Ringerike FIK, og Wermund Skyllingstad, Modum. Det ble på våren 2014 avholdt starterkurs i Eiker. Vår og høst 2014 ble det avholdt kretsdommerkurs i Drammen og på Modum. Wermund Skyllingstad stilte på dommerseminar under kompetansehelgen i Trondheim 2014, har gått igjennom alle dommerlister og funnet at de delvis er utdatert. Klubbene bør foreta en ajourføring. 14

15 Aktivitetstall IR Buskerud Friidrettskrets (Aktive Sum Buskerud Friidrettskrets 3319 Bakke IF 3 Birkebeineren, IF 160 Bromma IL 47 Efteløt IL 149 Eggedal IL 55 Eiker-Kvikk, IF 102 Fjellet IL 55 Flesberg IL 1 Flåværingen IL 1 Geilo IL 114 Gol IL 70 Hellas, IF 101 Hemsedal IL 436 Heradsbygda IL 1 Hol IL 83 Holmsbu IF 10 IL Bevern Friidrett 90 Jondalen IL 49 Kongsberg Helsesportlag 0 Kongsberg IF 34 Krødsherad IL 81 Mjøndalen IF 0 Modum Friidrettsklubb 79 Nesbyen IL 48 Norderhov U&IL 0 Numedal Folkehøgskoles IL 1 Osbakken IL 38 Ringerike Friidrettsklubb 129 Ros, IL 9 Sigdal Friidrettsklubb 159 Sigdal Skiklubb 195 Soknedalen IL - Friidrett 79 Sportsklubben Kraft 69 Stjerna IL 0 Stranden IL 10 Sturla IF 186 Svene IL 41 Sylling IF 2 Sætre Idrætsforening Graabein 4 Testklubb IR 0 Torpo IL 61 Tyristubben IF 120 Vestfossen IF 32 Vestre Spone IF 11 Øvre Sigdal IL 150 Ådal IL 134 Åmot IF 112 Åskameratene U&IL 8 Buskerud Friidrettskrets 3319 Tall for er enda ikke klart. 15

16 16

17 PRESTFOSS ( ) FURUMO ( ) DRAMMEN ( ) FURUMO ( ) FURUMO ( ) FURUMO ( ) FURUMO ( ) FURUMO ( ) Prestfoss15-19/Furumo11-14 FURUMO ( ) HØNEFOSS ( ) HØNEFOSS ( ) HØNEFOSS ( ) FURUMO ( ) DRAMMEN ( ) DELTAKERSTATISTIKK KM JENTER OG GUTTER (11-12 ÅR F.O.M. 2008) JENTER GUTTER sum sum SUM 60/ / Terreng Korthekk Langhekk Hinder Kappgang H.u.t L.u.t Høyde Lengde Tresteg Stav Ball Kule Diskos Slegge Spyd Mangek SUM TOTAL

18 div.datoer div.datoer Drammen Drammen Hønefoss Skien Furumo Furumo Nesbyen Hønefoss Furumo Hønefoss Drammen Drammen Furumo Div.arr. Div.arr. Prestfoss Prestfoss Prestfoss Furumo Furumo Furumo Furumo Drammen DELTAKERSTATISTIKK INDIVIDUELL KM BANE MENN OG KVINNER MENN KVINNER sum sum 100M M M M M /5000M KORTHK MHK MH HØYDE LENGDE TRESTEG STAV KULE DISKOS SLEGGE SPYD SUM KLUBBER: STARTER Modum Sturla Hellas Ringerike Eiker-Kvikk Sigdal Kongsberg ROS Nesbyen Åssiden V.Spone Graabein Krødsherad Gol Bever'n Hallingdal Sylling Jondalen Hol 1 1 Mjøndalen

19 KRETSPREMIERING FOR JENTER OG GUTTER Gutter 13 år: Joachim Karlsen Krødsherad Oliver Engen Krødsherad Mathias Kollberg Hellas Thomas S Gudbrandsen Modum Gutter 14 år: Sondre Juven Nesbyen Mathias Kollberg Hellas Gutter 15 år: Martin Kornerud Sturla Jørgen Baklid Sturla Vegard Hope Bjørge Eiker-Kvikk Sondre Juven Nesbyen Gutter 16 år: Ådne Karlsen Bekkestad Sturla Marius Tronslien Sturla Oscar B. Lillemoen Sigdal Vegard Hope Bjørge Hellas Gutter 17 år: Patrick M. Bifuko Hellas Ådne K Bekkestad Sturla Rolf Magnus Rinde Hellas Didrik Nyhus Sturla Gutter 18/19 år: Ola Stunes Isene Sturla Ola Stunes Isene Sturla Magnus Hannevig Pettersen Sturla Martin Fagerlund Sturla Magnus H Pettersen Sturla Jenter 13 år: Emma de Haas Sturla Helle Hvidsten Modum Nora Kjærnet Dullum Sturla Eser Holt Sturla Jenter 14 år: Andrine Lærum Hellas Emma dehaas Sturla Solveig Hernandez Vråle Sturla Guro Roan Baklid Sturla Jenter 15 år: Berit Stunes Isene Sturla Solveig Hernandez Vråle Sturla Iselin Ween Rustad Hellas Jenter 16 år: Grace Ogoti Nesbyen Berit Stunes Isene Sturla Jenter 17 år: Vilde Gaarder Sturla Grace Ogoti Nesbyen Lovise Gjerdingen Ringerike Jenter 18/19 år: Heidi Mårtensson Modum Heidi Mårtensson Modum Ane Bakken Hodt Sturla Ane Bakken Hodt Sturla 19

20 SAK 7.1. REVIDERT REGNSKAP Kontonr Tekst Budsjett Regnskap Avvik INNTEKTER Regn-bud 3120 Tilskudd til TINE-stafetten , , Grasrotandelen 0 362,10-362, Lønnstilskudd NIF ,00-315, Administrasjonstilskudd BIK ,00-640, Støtte til PEAB-samlinger år ,00 0, Bingoinntekter , , Støtte fra NFIF til regionstrening ,00 875, Kursinntekter (inkl. VO-midler) , , Inntekter tidtakingsanlegg , , Lagskontingent , , Startavgift 15 år og eldre , , Fordelt startavgift NFIF , , Fordelt startavgift NFIF , , Startavgift banestevner år ,00-437, Renteinntekter ,62 984, Momskompensasjon , ,00 Sum inntekter , ,72 Frukt 385,00 Porto/leasing kvartal 2 023,35 Egenandel AFP+AGA ,00 Faktura telefon 661,78 PEAB-samling ,35 Kopiering 4. kvartal 499,05 IT-kostnader okt-des 5 045,00 Lønn/feriep.+AGA nov-des ,00 Pensjonkostnad/forsikringer , UBETALT GJELD PR ,53 Bingo 2. halvår ,00 Fra NFIF til PEAB-samling 2 500,00 Kreditnota telefon 2 921,61 Oppgjør startavgift ,00 Regiontilskudd nov-des ,00 VO-midler PEAB-samlinger/stav 1 080, UTESTÅENDE FORDR. PR ,61 20

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014

Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets Handlingsplan 01.01.2014 31.12.2014 Oslo Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til barn, unge

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2015

HANDLINGSPLAN 2013-2015 HANINGSPLAN 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Side 1 Planen bygger på hovedmålsettinger til strategiplan fra Norges Friidrettsforbund, Norsk Friidrett mot 2015, som skal være Norsk Friidrett Østfold sitt

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

FINNMARK FRU BRETT 'KRETS I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv 28.02.09 Kl 1000-1045 Sak 1 Åpning vlleder Sak

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund

Regionsting 2015. Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Regionsting 2015 Søndag 19. april 2015, kl. 1500-1800 Miljørommet (Blindheimshallen), Ålesund Sakliste Åpning Sak 1 - Godkjenne de fremmøtte representantene. Sak 2 - Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets

Saksliste. for. Nord-Trøndelag Skytterkrets Saksliste for Nord-Trøndelag Skytterkrets Kretsting 2009 2 KRETSTING FOR NORD - TRØNDELAG SKYTTERKRETS blir avholdt på STEINKJER KURSSENTER Onsdag den 27. januar 2009 kl 19:00 SAKLISTE 1. GODKJENNE DE

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016

AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 AKTIVITETSPLAN SØGNE IL APRIL DESEMBER 2016 Innhold 3. Treningsplan for 2016-sesongen 4. Konkurranseplan- arrangement i Søgne 2016 5. Konkurranseplan utenom Søgne 2016 3. Treningsplan for 2016-sesongen

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede.

SAK 1 OPPROP OG GODKJENNING AV FULLMAKTER Det ble foretatt opprop, og fullmakter ble godkjent. Det var 23 stemmeberettigede tilstede. PROTOKOLL FRA BUSKERUD O-KRETS TING 19.11.2015 Sturlahuset, Drammen ÅPNING Kretsleder Linda Verde åpnet Tinget og ønsket alle velkommen. Kretsen har tradisjon for å hedre kretsens vinnere i årets NM og

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2014 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Brandbus damelag vant klasse 7 og løper i eliteklassa i Holmenkollstafetten 2014 Tlf: 61 32 86 13 - www.lygna.no Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2014

Detaljer

Norsk friidrett Aust og Vest Agder

Norsk friidrett Aust og Vest Agder TERMINLISTE 10. april til 12. mai 2015 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 10 april Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet via Sportsadmin/

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2015 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Guro Bakken Andresen Ungdomsmester høyde innendørs 2015 Pers 1.72 Tlf 61395000 Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2015 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no

Detaljer

VINTER TERMINLISTE 2015-2016

VINTER TERMINLISTE 2015-2016 VINTER TERMINLISTE 2015-2016 Norsk friidrett Aust og Vest Agder Utgave pr. 20.DESEMBER Alle arrangementer i terminlista skal også legges inn i terminlista til friidrettsforbundet i Sportsadmin/ mosjon.friidrett.no

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro Tirsdag 27.04 18.00

Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro Tirsdag 27.04 18.00 BANESTEVNER 2010 Ukedag Dato Tids-punkt Stevnenavn Stadion, Sted Påmeldingsfrist Klasser og øvelser Arrangør Kontaktperson, Adresse Tlf, fax, E-post etc. Startkontingent Evt. Giro 27.04 Stavkarusell/ treningsstevne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014

Årsberetning Friidrettsavdelingen årsmøte 2015 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 ÅRSMELDING HEGRA IL FRIIDRETTS-AVDELING 2014 Fredrik Ine Jonas Med pemier fra Friidrettskarusellen 2014 ÅRSMELDING 2014 HEGRA IL FRIIDRETT Styret 2014 har bestått av: Leder: Nestleder + banerepr. og Kasserer:

Detaljer

Guide til Friidrettsskolen

Guide til Friidrettsskolen Guide til Friidrettsskolen HVA ER FRIIDRETT? Friidrett er først og fremst en morsom idrett som passer for alle. Friidretten ble oppfunnet allerede i antikken, og de første olympiske leker ble gjennomført

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold

HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold Handlingsplan 2014 HANDLINGSPLAN 2014 2 Innhold 1 Formål... 3 2 Plan Tennisregion Østland Vest 2.1 Topptennis... 4 2.2 Turneringer og turneringsformer... 5 2.3 Utdanning... 5 2.4 Rekruttering... 5 2.5

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Infomøte Gneist Junior

Infomøte Gneist Junior Infomøte Gneist Junior Ny klubbkolleksjon og utstyrsleverandør Gneist info (styre, 2012 resultater, etc) Gneist Junior info (inkl. BFG samarbeid) UM innendørs Steinkjer UM Lillehammer + andre stevner Diverse

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Årsrapport. for friidrettsgruppa

Årsrapport. for friidrettsgruppa Årsrapport for friidrettsgruppa 1. Styret i gruppa i perioden 2014 2015 Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem Repr. til hyttestyret: Henrik Biørnstad Pål Christian Evensen Trine Wisting Hansen Torgeir

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011.

Referat høstmøte Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Referat ekstraordinært kretsting Buskerud skiskytterkrets, Sole hotell Noresund, 191011. Sak: Lene Sataslåtten har trukket seg fra styret. Charlotte Fjeld Andersen, Geilo, er foreslått som nytt styremedlem,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett

Retningslinjer for Bøler IF Friidrett Retningslinjer for Bøler IF Friidrett (underlagt Lov for Bøler Idrettsforening) 1. Formål for Bøler IF Friidrett 2. Godkjenning og oppdatering av retningslinjene 3. Organisatorisk tilknytning 4. Medlemskap

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER

FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER FRIIDRETT 2016 BANESTEVNER TERRENGLØP TRENINGER Side 2 ADRESSER I FRIIDRETTSGRUPPA 2016 Leder: Heidi Bekken heidi.bekken@hebb.no 91798676 Kasserer/ Odd Hovi odd.hovi@hebb.no 99387495 «kiosk Einar Teslo

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10

Protokoll. Rogaland Friidrettskrets. _gp,4; norsk. 7 friidrett. Rogaland. Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 2015. Side i av 10 215 Rogaland Friidrettskrets Side i av 1 Protokoli Rogaland Friidrettsklubb 215 7 friidrett Rogaland norsk _gp,4; Protokoll Side2avlO levde o Helge Brueland o Håvard Lalit Øglænd o Sara Dorthea Jensen

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap, Team Championships/ E-cup mangekamp/landskamp 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European

Detaljer

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014.

INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. 1 INSTRUKSER, STATUTTER OG RETNINGSLINJER FOR HEDRUM ORIENTERINGSLAG. GODKJENT AV STYRET 3. FEBRUAR 2014. INSTRUKS FOR STYRETS ARBEID LEDEREN Lederen har den daglige ledelse av idrettslaget. Lederen skal

Detaljer

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane.

Protokoll. generalforsamling i Buskerud Travforbund. tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på. Drammen Travbane. Protokoll generalforsamling i Buskerud Travforbund tirsdag 25. februar 2014, kl 18.30 på Drammen Travbane. Ordinær generalforsamling i Buskerud Travforbund ble avholdt tirsdag 25. februar 2014 kl 18.30-20.30

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING

PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING PROTOKOLL MED BUDSJETT 2014-2015 HANDLINGSPLAN 2014-2015 KRETSTING 4. mai 2013, Lakselv Finnmark Skikrets 17. ordinære kretsting avholdt på Lakselv Hotell lørdag 4. mai 2013 med møtestart kl. 12.00. Åpning

Detaljer

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund

Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Krav og kriterier Norges Friidrettsforbund Internasjonale mesterskap og landskamper 2016 INNHOLD: FIN-SWE-NOR-ISL/DEN innendørslandskamp, Växjö/SWE 13. februar European Winter Throwing Cup, Arad/ROU 12-13.

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM.

VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. VEDTEKTER FOR NORSK BRANNIDRETTSFORBUND (NBIF) VEDTATT PÅ FORBUNDSTINGET MARS 2010 TRONDHEIM. 1. NAVN. Norsk Brann Idretts Forbund (NBIF) utgjør en sammenslutning av bedriftsidrettslag /grupper som er

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Årsberetning. Geilo IL har i tillegg arrangert DNB cup i november 2011.

Årsberetning. Geilo IL har i tillegg arrangert DNB cup i november 2011. Årsberetning Styret i BSSK har bestått av: Leder: Sigvart Bjøntegaard (frem til 18/4-12), IL Bevern Sekretær: Sigrid Groven, Drammen Strong Kasserer: Odd Erik Berg (Konstituert leder fra 18/4-12), Lier

Detaljer

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014

Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014. Årsmelding 2014 Årsmøte Stavanger Bueskyttere for medlemmer m/foresatte for 2014 Sted: Tid: Revheim Skole, treningslokaler Tirsdag 24.02.2015 kl.19 Årsmelding 2014 Sakslisten : 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15

Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Binger og løkker i Buskerud Fotballkrets pr. 1.1.15 Reg/kommuner Ferdig Løkker Leverandør Byggeår Kommentar Komune/ansvarlig BBK Drammen: Aronsløkka skole 1 Scansis AS 2009 OMO ringer 27,8.08 Brandengen

Detaljer

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel.

Han emigrerte til Canada i 1968 og døde i Vancouver i 2006 drøye 88 år gammel. Godtfred Godtfred 2 Godtfred Holmvang f. 07.10.1917 d. 19.02.2006 Godtfred er født og oppvokst på Blommenholm Bærum. Han ble medlem av Tanum IL i 1931 14 år gammel, men var allerede før dette godt kjent

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN

ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN ORGANISASJONSPLAN FOR ARON SKYTTERKLUBB DRAMMEN Styrets forslag til årsmøte 7. mars 2014. 1 Innholdsfortegnelse: Stiftelsesdokumet side 3 Formål. side 4 Verdigrunnlag. side 5 Visjoner.. side 5 Organisasjonskart

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Oslo Friidrettskrets ting onsdag 5. mars 2014 kl 18.00 Osloidrettens Hus Ekeberg Saksliste

Oslo Friidrettskrets ting onsdag 5. mars 2014 kl 18.00 Osloidrettens Hus Ekeberg Saksliste Oslo Friidrettskrets ting onsdag 5. mars 2014 kl 18.00 Osloidrettens Hus Ekeberg Saksliste 1. Åpning av tinget 2. Opprop og godkjenning av fullmakter 3. Valg av dirigent, sekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014

Virksomhetsplan. Klubb: FANA IL. Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Virksomhetsplan Klubb: FANA IL Virksomhetsplanen godkjennes på årsmøtet 13. februar 2014 Innhold Virksomhetsplan Innledning Visjon Verdigrunnlag Virksomhetsidé Hovedmål Delmål Handlingsplan Historikk og

Detaljer