BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL HØNEFOSS ÅRSBERETNING SESONGENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE"

Transkript

1 BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL HØNEFOSS ÅRSBERETNING SESONGENE 1

2 SAKSLISTE: 1. Åpning av tinget ved kretsleder, Runolv Stegane. 2. Godkjenning av fullmakter, forretningsorden og saksliste. 3. Valg av tingets funksjonærer. Kretsstyret foreslår: Dirigent : Nils Olsen Sekretær : Mette Dale To desisorer : John Muggerud, Jan Torgersen Tellekorps : Hanne Gaarud, Petter Torgersen, Øyvind Viger 4. Hilsningstaler. Norges Fri-idrettsforbund Buskerud Idrettskrets 5. Utdeling av utmerkelser. NFIFs diplom for administrativ innsats 6. Beretning Revidert regnskap Kretsens organisasjon. 9. Handlingsplan Behandling av innkomne forslag. 11. Fastsettelse av kretskontingent for 2015 og Budsjett Valg. Styre bestående av: leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 2 revisorer Valgkomité bestående av leder og 3 medlemmer Representant(er) til Norges Fri-idrettsforbunds ting. 14. Bestemme tid og sted for neste kretsting. 15. Tingets avslutning. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Saksliste 2 Innholdsfortegnelse 3 Forretningsorden 4 Sak 6 Beretning Tillitsvalgte 5 2.Ansatte 6 3.Representasjon 6 4.Kretsstyrets virksomhet 8 Idrett 9 Rekruttering 12 Utdanning 13 5.Beretning fra statistikkutvalget 14 Beretning fra dommerutvalget 14 Vedlegg: Medlemstall 15 Statistisk oversikt Fordeling av KM-gull KM jenter/gutter KM jenter/gutter KM senior Kretspremiering Sak 7 Revidert regnskap for revidert regnskap revidert regnskap 2014 Sak 8 Kretsens organisasjon 25 Sak 9 Handlingsplan Sak 10 Behandling av innkomne forsag 30 Sak 11 Fastsettelse av kretskontigent 30 Sak 12 Budsjettforslag Sak 13 Valg for perioden Sak 14 Fastsettelse av neste kretsting 32 Årsstatistikk og andre resultater Egne vedlegg 3

4 SAK 2: FORRETNINGSORDEN FOR KRETSTINGET 1. Kretstinget ledes av den valgte dirigent. Protokollen føres av den valgte sekretær. 2. Ingen representant gis ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innledningsforedraget, settes taletid til 3 minutter første gang, 2 minutter annen gang og 1 minutt tredje gang. Representanter som forlanger ordet til forretningsordenen har 1 minutts taletid. Dirigenten har rett til å fremsette forslag om forkortning av taletid og forslag om strek med inntegnede talere. 3. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og må være undertegnet med representantenes og vedkommendes klubbs navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt. 4. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som fallt. Unntatt fra denne bestemmelse er valg og de øvrige unntak som er fastsatt i kretsens lov. 5. I protokollen føres inn alle forslag, hvem som har ordet i saken, og de vedtak som blir gjort, og med antall avgitte stemmer for og imot. 4

5 SAK 6. BERETNING BUSKERUD FIKs TILLITSVALGTE (valgt på tinget 2013) 1.1. Kretsstyret Leder : Runolv Stegane Sigdal FIK (gj.v.) Nestleder : Svein Sønju Modum FIK (ny) Styremedlem : Hanne Gaarud Ringerike FIK (ny) Styremedlem : Aniko Hellebrandt IF Hellas (ny) Styremedlem : Ole Kristian Landsverk Weber Krødsherad IF (ny) Ungdomsrepresentant : Lisa Maria Thomassen Modum FIK (ny) Varamedlem : Tom Heggem Ringerike FIK (ny) Varamedl. Ungdom : Jakob Jilani Habib Wang IF Hellas (ny) 1.2. Arbeidsutvalget Leder Medlem Sekretær : Runolv Stegane : Svein Sønju : Rolf Justad/Mette Dale 1.3. Statistikkutvalget (utnevnt av styret) Medlem : Rolf Justad IF Hellas Medlem : Svein Sønju Modum FIK Medlem : Egil Hantveit IF Eiker-Kvikk 1.4. Dommerutvalg (utnevnt av styret) Leder : Wermund Skyllingstad Modum FIK Medlem : Mette Norvik Ringerike FIK 1.5. Revisorer Medlem : Thomas Karlsen Modum FIK (gj.v.) Medlem : Bengt Fjørtoft Ringerike FIK (ny) 1.6. Valgkomite Leder : Nils Julius Olsen Ringerike FIK( gj.v.) Medlem : Svein Kleverud IF Hellas (gj.v.) Medlem : Frode Holt IF Sturla (ny) Medlem : Svein Kleiv Sigdal FIK (ny) 1.7. Uttakningskomité (utnevnt av styret) Leder : Egil Hantveit IF Eiker-Kvikk Medlem : Svein Sønju Modum FIK Medlem : Nils J. Olsen Ringerike FIK 5

6 1.8. Regionale utvalg BuVeTe (utnevnt av styret) Ungdom/Idrettsutvalg : Hanne Ødeby IF Sturla 2. ANSATTE : Rolf Justad ( ) Mette Dale ( ) 3. REPRESENTASJON : Lunsjmøte BIK, NFIF Samarbeid idrett/skole Rolf Justad : Revisjonsmøte Thomas Karlsen, Sven Jøntvedt, Rolf Justad : Ungdomstinget, Trondheim 9 ungdommer fra Buskerud Stemmerett: Stine Dombu, Constance Kvan Edman 2.2. : Kretsting BFIK : Kretskamp BuVeTeAg, Drammenshallen Rolf Justad, Live Båsen : Landsstyremøte, Gardermoen Svein Sønju : NFIFs ting, Tjøme Runolv Stegane 7.4. : PEAB-samling, Modumhallen Rolf Justad, Svein Sønju : NM terrengløp, Hønefoss Svein Sønju, Rolf Justad : Forberedelse TINE-stafett, St. Hallvard vgs Rolf Justad : Ansattemøte NFIF, Smøgen Havsbad Rolf Justad 9.5. : Forberedelse TINE-stafett, Idrettens Hus Rolf Justad : TINE-stafetten, Drammen Rolf Justad : Forberedelse TINE-finale/mangekamp, Rosthaug vgs Rolf Justad : Buskerudfinale/mangekamp TINE, Furumo Rolf Justad 1.6. : Sparebank-1-lekene, Hønefoss Rolf Justad : KM Vestfold/Telemark, Sande Rolf Justad, Jonas Nikolaisen : Ansattemøte + kretsledermøte NFIF, Oslo Rolf Justad, Svein Sønju : NFIF sommerleir 2013, Sigdal- Runolv Stegane : Utdeling av NFIFs diplom til Odd Grønli Rolf Justad : PEAB-lekene, Jessheim Ole Kristian Landsverk Weber : KM senior/gutter/jenter, Furumo Rolf Justad, Runolv Stegane, Svein Sønju, Ole Kristian Landsverk Weber, Jonas Nikolaisen : NFIFs høstmøte, Rica Tjøme Rolf Justad, Runolv Stegane : Lagsmøte, Idrettens Hus, Drammen Runolv Stegane, Hanne Gaarud, Rolf Justad, Jakob Wang, Mette Dale : Lagsmøte, Idrettens Hus, Drammen Runolv Stegane, Svein Sønju, Ole K. L. Weber, Tom Heggem, Jakob Wang, Mette Dale, Rolf Justad : Premieutdeling, Sturlahuset Rolf Justad : PEAB-samling, Modumhallen Rolf Justad, Svein Sønju : PEAB-samling, Modumhallen Rolf Justad, Svein Sønju : PEAB-samling, Modumhallen Svein Sønju :50 årsjubilem Ringerike FIK Svein Sønju 6

7 : Idrettens Festaften, Drammen Teater Ole K. Weber Landsverk, Svein Kleverud, Rolf Justad : TEAM BUSKERUD Idrettens Hus Hanne Gaarud, Svein Sønju, Rolf Justad, Jakob Wang : Lunsjmøte BIK, Idrettens Hus Rolf Justad : Kompetansehelg, Tronheim Mette Dale : Dommerseminar, Trondheim Wermund Skyllingstad 16.2 : Kretskamp, Rudhallen Mette Dale, Ole Kristian Weber, Svein Sønju 3.3 : PEABsamling, Modumhallen Svein Sønju : Idrettskretsting, Buskerud Jakob Wang 28.4 : Friidrettshallforum, Haugesund Mette Dale 2.6 : Møte TEAM Buskerud Mette Dale Juni : Tinestafettfinale, Marienlyst Mette Dale Juni : Østlandsmesterskapet Mette Dale, Ole K Weber Juni : internasjonalt stevne Tønsberg Rolf Justad 18.6 : PEABsamling, Furumo Svein Sønju : PEABsamling, furumo Svein Sønju Mette Dale 25.6 : Norges friiidrettsforbunds sommerleir, Sigdal Mette Dale, Runolv Stegane : Ansattemøte, Olympiatoppen Oslo Jakob Wang : VUS Gøteborg Mette Dale : JrNM, Fredrikstad Mette Dale : NM, Jessheim Mette Dale 27.8 : PEAB-samling, Furumo Svein Sønju, : UM Mette Dale : Ungdomssamling under UM: Jakob Wang : PEAB leker, Jessheim Svein Sønju, Mette Dale : Høstmøtet NFIF Runolv Stegane, Mette Dale : KM Marienlyst, Drammen - Mette Dale :Lagsmøte, Idrettens Hus Drammen, Runolv Stegane, Hanne Gaarud, Svein Sønju, Ole Kristian Weber, Tom Heggem, Mette Dale 7

8 4. KRETSSTYRETS VIRKSOMHET Ordinært ting Buskerud Friidrettskrets (BFIK) avholdt sitt ordinære ting 2. februar 2013 på Fylkeshuset i Drammen. Styrets arbeid Det har vært avholdt i alt 7 styremøter i saker har vært til behandling. I 2013 har det vært avholdt i alt 6 styremøter, hvor 40 saker har blitt behandlet. 1 styremedlem Anniko Hellebrandt har trukket seg og ungdomsrepresentanen har flyttet, så vara Tom Heggem og Jakob Jilani som har representert som faste representanter i deler av perioden. Møtene har vært avholdt på Idrettens Hus i Drammen og på Furumo. Det eneste utvalget vi har felles i BuVeTe er for øyeblikket Idretts- og Ungdomsutvalget. Administrasjon Rolf Justad var ansatt i 50% frem til Mette Dale har vært ansatt i 50% stilling fra Rolv har i 2013 stått for organisering og arrangering av TINE-stafetten i Drammen, Buskerudfinalen med mangekamp for TINE-stafetten på Furumo, 4 NCC-treninger i 2013, samt 1 kretskamp innendørs mot Telemark, Vestfold og Agder. Dessuten har han vært kasserer for de regionale treningsgruppene i Buskerud/Vestfold/Telemark i Mette Dale har hatt ansvar for etablering av TEAMBuskerud, arrangert Kretskamp i Rudhallen BuVeAg, arrangert samling for 15+ i Rudhallen og Østlandsmesterskap (Bu,Øs,Os,Ak,Te,He,Op). Vært koordinator for PEABsamlinger, og PEABleker, samt satt i gang og koordinert flere kurs ( dommerkurs, starterkurs, friidrett for barn og ungdomstrenerkurs ) I tillegg har DL avholdt 6 klubbesøk dette året. Internettsider Internettsider i Buskerud er svært dårlig besøkt. Det er nå laget en Facebook side som linker opp saker til vår hjemmeside. Dette har gitt noe høyere treff, men det er fremdeles masse å gå på. Det ble i 2014 opprettet en ny nettside for terminliste for arrangement utenfor bane. Denne ble ikke brukt av Buskerud i år, men for 2015 er det nå begynt å legges inn søknader. På denne siden kan man sjekke om lisens er betalt, og man kan linke opp til eget betalingssystem. Klubbene har fått sine egne sider hvor de nå skal legge sine arrangementssøknader direkte inn uten å måtte sende papirskjemaer. Det er viktig at alle klubber benytter sportsadmin og friidrett.mosjon.no for å legge ut arrangement. Dette kommer da på forbundets datosortterte terminliste for hele landet. Vi vil anbefale alle klubber som har stevner med forhåndspåmelding om å ta i bruk dette selv om de ikke skal bruke noe stort stevneprogram. Hvis ikke stevner, arrangement er approbert inn på disse listene, vil heller ikke eventuelle rekorder være tellende. 8

9 Lagsmøter Vi inviterte til lagsmøte på Idrettens Hus i Drammen Det var deltakere fra 4 klubber på møtet. Friidrettspresident Svein Arne Hansen og sentralstyremedlem Anne Farseth var til stede på møtet og summerte opp situasjonen i norsk friidrett. Nytt lagsmøte ble holdt for å snakke med lagene om terminlista, KM, TINEstafettene og PEAB-samlinger. Kun representanter fra Hellas og Sturla var til stede. 12 januar 2014 innkalte vi ungdommer, trenere og ledere til å høre på Dag Kaashagen som har opprettet kretsteam i Hedmark og Oppland. Lagsmøte ble også holdt her møtte deltakere fra 8 klubber. Ingen fra sentralstyret hadde anledning til å komme, da disse var på sentralstyresamling. Handlingsplan Forslag til handlingsplan for årene ligger vedlagt. Den bygger i hovedprinsippene på det store grunnarbeidet som ble lagt ned i handlingsplanen for Det er nå påbegynt ett arbeid for å modernisere handlingsplanen. 6 Medlemslag Kretsen hadde i 2013 til sammen 44 lag, og 3319 medlemmer I 2014 er det 45 lag og det ser ut til å havne på omtrent samme antall medlemmer. Pr 10.2 ser det ut til å ligge på omtrent likt antall som 2013 Økonomi Årsresultatet for 2013 viser et underskudd på kr ,13. For 2014 har vi et underskudd på kr ,02. Kretsens egenkapital er pr på kr ,67 Takket være bidrag fra NFIF har vi vært i stand til å holde samlinger både ute og inne for åringene som var aktuelle for PEAB-lekene. Elektronisk tidtakingsanlegg På kretstinget i 2011 ble det bestemt at kretsens tidtakingsanlegg skulle lånes ut gratis til klubbene i Buskerud. Dette står fortsatt ved lag. Kretsen har utdannet to personer som kan styre dette, Ole Kristian Weber, Krødsherad og Jonas Nikolaisen, Sigdal. IDRETT Se vedlagt statistikk. All statistikk er ført av Rolf Justad Det foregår mye bra i Buskerud og enkelte utøvere skiller seg ut med gode prestasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Heidi Mårtensson, Modum, Ola Stunes Isene, Magnus Hannevig Pettersen, Sturla, og Magnus Fagerlund er navn verdt og nevner her. Se for øvrig vedlagt statistikk for fyldig oversikt over all aktivitet i Buskerud for 2013 og

10 Treningssamlinger 2013:Ungdoms- og idrettsutvalget i BuVeTe har fortsatt sitt tilbud for utøvere år. Stav: Trener: Carl-Erik Mo. 2 ganger pr. måned i Drammenshallen med utøvere fra Vestfold og Buskerud. Buskerud har også hatt et stavprosjekt for yngre utøvere. Etter vedtak på styremøte i 2013, er nå samarbeidet med BuVeTe avsluttet, og Buskerud har nå kun stavsamling for våre egne utøvere 2014 det har vært 10 treninger i Stav, hvor 4 utøvere har deltatt Dette prosjektet er endret til kun Buskeruddeltakelse. Rolf Justad i Buskerud har vært utvalgets kasserer i. NFIF har støttet våre regionstreninger økonomisk begge år. Det har vært avholdt en treningssamling i Rudhallen 13. desember for 15+. Samlingen var i samarbeid med flere kretser. Buskerud stilte med to trenere, Ola S Isene og Robin Rustad. 17 utøvere var med. 8 Kretskamper for åringer Buskerud FIK sto for arrangementet av kretskamp for jenter og gutter mellom Telemark, Vestfold, Agder og Buskerud for klassene år 10. februar 2013i Drammenshallen. 9.februar 2014 var Buskerud medarrangør i Rudhallen. I den nye vandrepokalen tok Agder sitt andre napp i 2013 og sitt tredje napp i vandrepokalen i 2014, og er dermed eiere av denne. Friidrettens Venners ærespriser Friidrettens venner deler ut en ærespris til beste jente og gutt i 18-årsklassen i hver krets. For 2013 ble det utdelt ærespris til Magnus Hannevig Pettersen og Ola Stunes Isene, begge IF Sturla samt Heidi Mortensen, Modum FIK. I tillegg kan det også deles ut en ærespris til en lagstrener eller lagleder som gjennom flere år har gjort seg spesielt fortjent til en slik utmerkelse. For 2013 gikk denne prisen til Hanne Ødeby, IF Sturla. I 2014 gikk æresprisen til Carl-Erik Mo, som har lang og tro tjeneste som trener i Buskerud. Ingen 18 åringer fikk æresprisen dette året. 10 Arrangement Kretsmesterskapene senior/jenter/gutter har blitt arrangert som følger: 2013: Hopp uten tilløp IF Sturla 1.5. Terrengløp IF Eiker-Kvikk Hinder Modum FIK Bane Modum FIK

11 2014: Hopp uten tilløp IF Sturla 1.5. Terrengløp IF Eiker-Kvikk Bane IF Hellas Bane IF Sturla Det har i vært avviklet følgende nasjonale mesterskap i Buskerud: NM/UM terrengløp Ringerike FIK Sigdal friidrettsklubb arrangerte Norges friidrettsforbunds sommerleir i 2013 og I 2014 deltok 77 ungdommer fra hele Norge, i tillegg til 12 ledere og 10 trenere. Anlegg Vi har nå 7 rundbaner i Buskerud med kunststoffdekke: Marienlyst (Drammen), Hønefoss Idrettspark, Nesbyen Idrettssenter, Hallingmo Idrettspark(Gol), Røren Idrettspark(Hokksund), Furumo(Geithus) og Prestfoss. På Slemmestad har vi et nytt delanlegg for friidrett med fast dekke hvor man bl.a. kan løpe 110m hekk i 5 baner. I 2012 kom Drammen kommune med planer om å flytte friidrettsbanen fra Marienlyst og bygge boligblokker på tomta. BFIK kontaktet anleggsutvalget i NFIF og fikk til et møte med alle berørte parter. IF Hellas og IF Sturla har satt ned et utvalg til å arbeide med Drammen kommune om å finne område til en ny friidrettsbane. Denne saken er enda ikke avklart. Mosjonsløp 9 Vi har i Buskerud løp utenfor bane som samler alt fra 17 deltakere og opp til 1300 deltakere. Antallet starter har gått opp både i 2013 og 2014, sammenlignet med åra før. Det arrangeres fortsatt flere løp i Buskerud av arrangører som ikke er tilknyttet vår organisasjon bl.a Ringeriksmaraton og påskemaraton. Disse er lagt inn i Kondis, som dessverre ikke er det rette stedet og legge løpa. Det eneste som gjelder for løp i Norge er NFIFs klasseinndeling og NFIFs terminliste. Her brukes mosjon.friidrett.no for å legge inn alt av løp utenfor bane 11

12 REKRUTTERING PEAB Regionale ungdomsleker De 8 kretsene på Østlandet hadde Ungdomsleker på Jessheim både i 2013 og Våre utøvere ble sist av de 8 kretsene i 2013 og nr.6 i Men vi har fortsatt mye å gå på poengmessig idet det var en rekke øvelser hvor vi i det hele tatt ikke stilte til start og tok gratispoengene som bestemann fra hver krets får. Vi har også i denne tingperioden hatt spesielle treningssamlinger for aktuelle PEABkandidater. Alle samlingene har funnet sted på Furumo og i Modumhallen. I 2013 hadde vi samlinger 7.4, og I 2014 var samlingene 3.3, 18. og 25.6 og 27.8 Alle disse PEABsamlingene har fått økonomisk støtte fra NFIF. Friidrettsskoler/ DNB idrettsleker IF Sturla har arrangert friidrettskole i Drammen med god deltakelse både i 2013 og DNB idrettsleker ble arrangert av Hellas, Sturla, Eiker kvikk, Sigdal og Krødsherad i 2014 Ringerike og Modum arrangerer egne friidrettskoler. TINE-stafetten Norges Friidrettsforbund har gjennom et samarbeid med TINE Norske Meierier skaffet grunnlag for å arrangere en landsomfattende skolestafett for klassetrinn. Det løpes en stafett bestående av klasselag over 8x200m med 4 gutter og 4 jenter (eller alle andre kombinasjoner i åpen klasse ). De siste årene har det dukket opp lokale TINE-stafetter på skolene i Flesberg, Leveld, Veggli, Flå, Herad og Torpo. I Kongsberg arrangerer man hvert år samtidig med stafetten en TINEmangekamp med stor deltakelse. I midtfylket arrangerer Sigdal og Modum hvert annet år. Rolf Justad med gode hjelpere fra Modum FIK og Idrettslinja på Rosthaug vgs sto i 2013 for arrangementet av fylkesfinalen i Buskerud for TINE-stafetten. I 2014 var det Sturla som arrangerte fylkesfinalen på Marienlyst. De 2 beste lagene i hver klasse fra de STORE arrangementene blir invitert til finale både i stafett og mangekamp (60m, lengde, kule og ballkast). Tilbakemeldingene fra skolene var gode. Skolestafett Skolestafett ble arrangert i 2013 og 2014 av Ringerike FIK Kretspremiering Vi har fortsatt tradisjonen med å dele ut innsatspremier til kretsens beste utøvere i årsklassene år. Det deles ut to premier i hver årsklasse både for jenter og gutter. Premiene blir ofte delt ut av representanter for kretsstyret på klubbenes sesongavslutninger. Premievinnere : se side 20. Vi tror denne premieringen er med på å inspirere til fortsatt friidrettssatsing. Kretspremieringen ble i 2014 utdelt på lagsmøtet i oktober 12

13 Uttakningskomité Kretsstyret utnevnte følgende UK for årene med ansvar for uttak av lag til PEAB regionale ungdomsleker for år samt kandidater til kretspremieringen og kretskamper: Nils J. Olsen, Svein Sønju, og Egil Hantveit UTDANNING Ung leder Buskerud hadde 7 deltakere i annet årskull i NFIFs Ung Leder -utdannelse ( ). I tredje årskull( ) har vi med 5 ungdommer. Klubbutvikling Ved hjelp fra nabokretser kom vi omsider i 2012 i gang med klubbutvikling i Buskerud. Flere klubber har gjennomgått klubbutvikling i siste periode, med Monica G. Frøynes som foredragsholder. Mette Dale er i gang med utdanning til klubbutvikler. Dommerkurs Det er avholdt to dommerkurs i 2014, Modum og Idrettens hus i Drammen 20 deltakere Friidrett for barn Der er avholdt et kurs i 2014, Sigdal 5 deltakere Ungdomstrenerkurs ( trener1) Det er avholdt ett kurs i 2014, Drammen samt ett i Rudhallen deltakere Starterkurs Det er avholdt ett starterkurs i 2014, Eiker Kvikk - 6 deltakere Friidrett for lærere/ elever Det er avholdt to kurs for lærere/ elever i 2014 Modum og Krødsherad 13

14 5. BERETNINGER FRA UTVALGENE 5.1. STATISTIKKUTVALGET Utvalget har bestått av Rolf Justad, Svein Sønju og Egil Hantveit. Alle statistikkene på vår internettside har blitt fortløpende ajourført: Buskeruds 100 beste kvinner og menn i alle øvelser. Norske mestere i alle klasser Representasjon i landskamper og internasjonale mesterskap Kretsmestere i alle klasser Kretsrekorder og kretsbestenoteringer Kretskontoret har de siste årene vært NFIFs statistikkutvalg behjelpelig med forbedringer av en del gamle årsstatistikker som nå legges ut på NFIFs internettside. Kontoret har også vært serieutvalget behjelpelige med korreksjoner på Buskerudlagene DOMMERUTVALGET Utvalget har bestått av Mette Norvik, Ringerike FIK, og Wermund Skyllingstad, Modum. Det ble på våren 2014 avholdt starterkurs i Eiker. Vår og høst 2014 ble det avholdt kretsdommerkurs i Drammen og på Modum. Wermund Skyllingstad stilte på dommerseminar under kompetansehelgen i Trondheim 2014, har gått igjennom alle dommerlister og funnet at de delvis er utdatert. Klubbene bør foreta en ajourføring. 14

15 Aktivitetstall IR Buskerud Friidrettskrets (Aktive Sum Buskerud Friidrettskrets 3319 Bakke IF 3 Birkebeineren, IF 160 Bromma IL 47 Efteløt IL 149 Eggedal IL 55 Eiker-Kvikk, IF 102 Fjellet IL 55 Flesberg IL 1 Flåværingen IL 1 Geilo IL 114 Gol IL 70 Hellas, IF 101 Hemsedal IL 436 Heradsbygda IL 1 Hol IL 83 Holmsbu IF 10 IL Bevern Friidrett 90 Jondalen IL 49 Kongsberg Helsesportlag 0 Kongsberg IF 34 Krødsherad IL 81 Mjøndalen IF 0 Modum Friidrettsklubb 79 Nesbyen IL 48 Norderhov U&IL 0 Numedal Folkehøgskoles IL 1 Osbakken IL 38 Ringerike Friidrettsklubb 129 Ros, IL 9 Sigdal Friidrettsklubb 159 Sigdal Skiklubb 195 Soknedalen IL - Friidrett 79 Sportsklubben Kraft 69 Stjerna IL 0 Stranden IL 10 Sturla IF 186 Svene IL 41 Sylling IF 2 Sætre Idrætsforening Graabein 4 Testklubb IR 0 Torpo IL 61 Tyristubben IF 120 Vestfossen IF 32 Vestre Spone IF 11 Øvre Sigdal IL 150 Ådal IL 134 Åmot IF 112 Åskameratene U&IL 8 Buskerud Friidrettskrets 3319 Tall for er enda ikke klart. 15

16 16

17 PRESTFOSS ( ) FURUMO ( ) DRAMMEN ( ) FURUMO ( ) FURUMO ( ) FURUMO ( ) FURUMO ( ) FURUMO ( ) Prestfoss15-19/Furumo11-14 FURUMO ( ) HØNEFOSS ( ) HØNEFOSS ( ) HØNEFOSS ( ) FURUMO ( ) DRAMMEN ( ) DELTAKERSTATISTIKK KM JENTER OG GUTTER (11-12 ÅR F.O.M. 2008) JENTER GUTTER sum sum SUM 60/ / Terreng Korthekk Langhekk Hinder Kappgang H.u.t L.u.t Høyde Lengde Tresteg Stav Ball Kule Diskos Slegge Spyd Mangek SUM TOTAL

18 div.datoer div.datoer Drammen Drammen Hønefoss Skien Furumo Furumo Nesbyen Hønefoss Furumo Hønefoss Drammen Drammen Furumo Div.arr. Div.arr. Prestfoss Prestfoss Prestfoss Furumo Furumo Furumo Furumo Drammen DELTAKERSTATISTIKK INDIVIDUELL KM BANE MENN OG KVINNER MENN KVINNER sum sum 100M M M M M /5000M KORTHK MHK MH HØYDE LENGDE TRESTEG STAV KULE DISKOS SLEGGE SPYD SUM KLUBBER: STARTER Modum Sturla Hellas Ringerike Eiker-Kvikk Sigdal Kongsberg ROS Nesbyen Åssiden V.Spone Graabein Krødsherad Gol Bever'n Hallingdal Sylling Jondalen Hol 1 1 Mjøndalen

19 KRETSPREMIERING FOR JENTER OG GUTTER Gutter 13 år: Joachim Karlsen Krødsherad Oliver Engen Krødsherad Mathias Kollberg Hellas Thomas S Gudbrandsen Modum Gutter 14 år: Sondre Juven Nesbyen Mathias Kollberg Hellas Gutter 15 år: Martin Kornerud Sturla Jørgen Baklid Sturla Vegard Hope Bjørge Eiker-Kvikk Sondre Juven Nesbyen Gutter 16 år: Ådne Karlsen Bekkestad Sturla Marius Tronslien Sturla Oscar B. Lillemoen Sigdal Vegard Hope Bjørge Hellas Gutter 17 år: Patrick M. Bifuko Hellas Ådne K Bekkestad Sturla Rolf Magnus Rinde Hellas Didrik Nyhus Sturla Gutter 18/19 år: Ola Stunes Isene Sturla Ola Stunes Isene Sturla Magnus Hannevig Pettersen Sturla Martin Fagerlund Sturla Magnus H Pettersen Sturla Jenter 13 år: Emma de Haas Sturla Helle Hvidsten Modum Nora Kjærnet Dullum Sturla Eser Holt Sturla Jenter 14 år: Andrine Lærum Hellas Emma dehaas Sturla Solveig Hernandez Vråle Sturla Guro Roan Baklid Sturla Jenter 15 år: Berit Stunes Isene Sturla Solveig Hernandez Vråle Sturla Iselin Ween Rustad Hellas Jenter 16 år: Grace Ogoti Nesbyen Berit Stunes Isene Sturla Jenter 17 år: Vilde Gaarder Sturla Grace Ogoti Nesbyen Lovise Gjerdingen Ringerike Jenter 18/19 år: Heidi Mårtensson Modum Heidi Mårtensson Modum Ane Bakken Hodt Sturla Ane Bakken Hodt Sturla 19

20 SAK 7.1. REVIDERT REGNSKAP Kontonr Tekst Budsjett Regnskap Avvik INNTEKTER Regn-bud 3120 Tilskudd til TINE-stafetten , , Grasrotandelen 0 362,10-362, Lønnstilskudd NIF ,00-315, Administrasjonstilskudd BIK ,00-640, Støtte til PEAB-samlinger år ,00 0, Bingoinntekter , , Støtte fra NFIF til regionstrening ,00 875, Kursinntekter (inkl. VO-midler) , , Inntekter tidtakingsanlegg , , Lagskontingent , , Startavgift 15 år og eldre , , Fordelt startavgift NFIF , , Fordelt startavgift NFIF , , Startavgift banestevner år ,00-437, Renteinntekter ,62 984, Momskompensasjon , ,00 Sum inntekter , ,72 Frukt 385,00 Porto/leasing kvartal 2 023,35 Egenandel AFP+AGA ,00 Faktura telefon 661,78 PEAB-samling ,35 Kopiering 4. kvartal 499,05 IT-kostnader okt-des 5 045,00 Lønn/feriep.+AGA nov-des ,00 Pensjonkostnad/forsikringer , UBETALT GJELD PR ,53 Bingo 2. halvår ,00 Fra NFIF til PEAB-samling 2 500,00 Kreditnota telefon 2 921,61 Oppgjør startavgift ,00 Regiontilskudd nov-des ,00 VO-midler PEAB-samlinger/stav 1 080, UTESTÅENDE FORDR. PR ,61 20