VEDTAKSPROTOKOLL ÅRSMØTE201

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAKSPROTOKOLL ÅRSMØTE201"

Transkript

1 VEDTAKSPROTOKOLL ÅRSMØTE201 5 UTDANNI NGSFORBUNDETOSLO

2 Innhold Sak 1 Konstituering...4 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling... 4 Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter... 4 Sak 2 Valg av dirigenter...4 Sak 3 Valg av møteansvarlige...4 Sak 3.1 Tellekorps... 4 Sak 3.2 Redaksjonskomitéer... 5 Sak 3.3 Protokollunderskrivere... 5 Sak 3.4 Referenter... 5 Sak 4 Fastsetting av reglement...6 Sak 4.1 Møtereglement... 6 Sak 4.2 Valgreglement... 7 Sak 5 Fastsetting av sakliste og dagsorden Sak 5.1 Godkjenning av sakliste Sak 5.2 Godkjenning av tidsplan Sak 6 Årsmelding fra fylkesstyret Sak 6.1 Melding om virksomhet i Utdanningsforbundet Oslo for perioden Sak 6.2 Årsmelding for perioden Sak 7 Regnskap og årsberetninger Sak 7.1 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo Sak 7.2 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo Sak 7.3 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo Sak 8 Budsjett Sak 9 Valg og nominasjoner Sak 9.1 Valg av fylkesstyre Valg av leder Valg av 1. nestleder Valg av 2. nestleder Valg av 12 øvrige medlemmer av fylkesstyret Valg av 1. varamedlem til fylkesstyret

3 Valg av 2. varamedlem til fylkesstyret Valg av 3. varamedlem til fylkesstyret Sak 9.2 Valg av hovedtillitsvalgte i Oslo kommune Tariffområde Oslo Kommune, bydeler og etater utenom Utdanningsetaten Tariffområde Oslo Kommune, Utdanningsetaten, grunnskole Tariffområde Oslo Kommune, Utdanningsetaten, videregående skole Sak 9.3. Valg av delegater og varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte Valg av delegater til Utdanningsforbundets landsmøte Valg av varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte Sak 9.4 Valg av valgkomité og varamedlemmer til valgkomitéen for perioden Valg av valgkomité Valg av varamedlemmer til valgkomité Sak 9.5 Nominasjon av kontaktpersoner Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe barnehage Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe videregående opplæring /fagskole Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe FAS Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe UH Nominasjon av medlemmer til kontaktfora for medlemsgruppene og lederråd Nominasjon av medlemmer til kontaktforum medlemsgruppe barnehage Nominasjon av medlemmer til kontaktforum medlemsgruppe grunnskole Nominasjon av medlemmer til kontaktforum medlemsgruppe videregående skole Nominasjon av medlemmer til felles kontaktforum medlemsgruppe FAS og UH Nominasjon av medlemmer til lederråd Nominasjoner til sentrale verv Sak 10 Antall delegater på årsmøtet i Sak 11 Retningslinjer for Utdanningsforbundet Oslo Sak 11.1 Politisk plattform for Utdanningsforbundet Oslo Sak 11.2 Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere Sak 11.3 Grunnlag for fylkeslagets arbeid Sak 11.4 Andre politiske saker Valg Ledelse, styring og medvirkning

4 Sak 12 Saker innmeldt fra medlemmer og tillitsvalgte Sak 13 Landsmøtesaker Sak 14 Strukturforsøk med to nestledere i Utdannings-forbundet Oslo Sak 15 Resolusjoner Resolusjon om salg og konkurranseutsetting av barnehager Uttalelse fra Utdanningsforbundet Oslos årsmøte om forslaget til ny privatskolelov Osloskolen trenger flere lærere Likeverdig tilbud i barnehagen forutsetter metodefrihet Resolusjon

5 Sak 1 Konstituering Fylkesleder Terje Vilno åpnet møtet og ledet forhandlingene i sak 1.1 og 1.2. Sakspapirer: Foreløpig innkalling/kunngjøring datert Innkalling datert Delegatliste (vedlegg 1) Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Utsendte innkallinger godkjennes. Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter Delegatenes fullmakter godkjennes i henhold til delegatliste. Sak 2 Valg av dirigenter Sakspapirer: Utsendt årsmøtedokument. Som dirigenter velges: Anette Nielsen Ellen-Sofie Christensen Kjersti Rossland Knut Voksø Foss videregående skole Marmorberget barnehage Sofienberg skole Nordberg skole Sak 3 Valg av møteansvarlige Sakspapirer: Utsendt årsmøtedokument, versjon 3 datert Sak 3.1 Tellekorps Som leder av tellekorps velges: Knut Myhrer Pensjonist EHVO Som medlemmer av tellekorpset velges: Mona Skjønberg Ansatt UDF Oslo Mias Askeland Pensjonist UFD Oslo 4

6 Liv Edel Langsjøen Anne Kristine Norum Lars-Erik Nylund Anne Dean Sigbjørn Aschim Åsa Johansson Ansatt UDF Oslo Vara til FST, AKAN-kontakt Bjørnholt skole (vgs) / EHVO Lilleaker skole Tåsen skole Bertram barnehage Sak 3.2 Redaksjonskomitéer Som medlemmer av redaksjonskomiteer velges: Stine Sund Fylkesstyret Jannicke Bakke Fredriksen Fylkesstyret Ingvild Nielsen Fylkesstyret Hanne Fehn Dahle Fylkesstyret Hanne Brunvoll Fylkesstyret Hans Holte Fylkesstyret Eva Baumann Fylkeskontoret Kine Sveen Skaug Knausen barnehage Helle Marstrander Fladen Læringsverkstedet barnehage Ingrid Sørbø Voldsløkka barnehage Siv Marilyn Kristiansen Linderud skole (leder) Ida Sandholtbråten Lindeberg skole Stine Christensen Holtet Høybråten skole Trond Gjellum Ellingsrud skole Liv Skaare Rygh Oslo Handelsgymnasium Terje Bjøro Oslo Katedralskole Kjetil Havnevik Persbråten skole Karen Marie Daasvand Ullern videregående skole Hege Løberg HiOA Sak 3.3 Protokollunderskrivere Som protokollunderskrivere for møtet velges: Marit Walløe Østensjø skole Nina Dorans Brodtkorb Brobekk barnehage Terje Skaufjord Kongsskogen videregående skole Sak 3.4 Referenter Som referenter velges: Ellen Hoogerwerf og Mias Askeland. 5

7 Sak 4 Fastsetting av reglement Sak 4.1 Møtereglement Sakspapirer: Utsendt årsmøtedokument. 1. Årsmøtet Årsmøtet består av 152 valgte delegater og 15 medlemmer av fylkesstyret med tale-, forslags- og stemmerett. I tillegg har varamedlemmer til fylkesstyret, øvrige tillitsvalgte på fylkeskontoret, etatshovedverneombud og AKAN-kontakt i Utdanningsetaten og kandidater som er foreslått til valg, tale og forslagsrett. Delegatene har plikt til å delta i alle forhandlinger. Eventuell begrunnet søknad om permisjon leveres dirigentene og behandles av årsmøtet. Ved alle typer fravær skal møtedeltakerne levere sitt nummerskilt og sine stemmesedler til møteansvarlige når de forlater møtesalen under forhandlingene. Pressen har adgang til årsmøtet såfremt ikke møtet gjør annet vedtak. 2. Forhandlingsprosedyrer Taletiden skal normalt ikke overstige 3 minutter. Saksinnlederne kan gis utvidet taletid. Saksinnledere, fylkesstyrets medlemmer og varamedlemmer kan få ordet utenom talelisten for å svare på spørsmål eller gi saksopplysninger. De som får ordet må tale fra den faste talerstolen. Man tegner seg til innlegg ved å gi melding om dette til dirigentene skriftlig på eget skjema, eller ved å vise fram nummerskilt. Etter et innlegg kan det gis anledning til inntil 2 replikker og én svarreplikk med maksimalt ett minutts taletid. Ingen møtedeltaker kan gis mer enn én replikk til hvert innlegg. Dirigenter og møtedeltakere kan komme med forslag om ytterligere begrenset taletid eller om at strek skal settes. Slike forslag tas straks opp til votering Møtedeltakere som ber om ordet til dagsorden/møtereglement /saksopplysning, får ordet straks og har maksimalt ett minutts taletid. Slike innlegg kan dreie seg om å klargjøre voteringsorden og voteringstema, påpeke feil praktisering av reglementene årsmøtet har vedtatt, brudd på vedtekter, oppklare misforståelser/saksfeil som blir sagt fra talestolen, foreslå pause, og liknende. Man kan ikke argumentere politisk når man får ordet til dagsorden/møtereglementet/ saksopplysning. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentene på fastsatt skjema og undertegnet med navn og delegatnummer. Forslag kopieres normalt ikke til deltakerne. Alle forslag skal være referert før strek settes. Nye forslag kan ikke fremmes i en sak etter at det er gjort vedtak om at strek er satt. Forslag kan da heller ikke trekkes tilbake med mindre strek heves. Innlegg Replikk Saksopplysning/til dagsorden/til møtereglement 6

8 3. Votering Ved votering legges fylkesstyrets opprinnelige forslag til vedtak til grunn når det ikke foreligger en endret innstilling fra fylkesstyret eller en redaksjonskomite. Alternative forslag settes opp mot fylkesstyrets eller redaksjonskomiteens innstilling. Når ikke annet er fastsatt i vedtektene, gjøres alle vedtak med vanlig flertall (mer enn halvparten av de avgitte stemmene). Ved stemmelikhet skal det foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet blir leders stemme utslagsgivende. Delegatene har stemmeplikt. For valg gjelder eget valgreglement. 4. Endringer Endring av møtereglement, sakliste og tidsplan og vedtak i saker som i utgangspunktet ikke er satt opp på saklista krever 2/3 flertall. Jørgen Michaelsen, Grønland voksenopplæringssenter, tilkjennes tale- og forslagsrett. Eventuelle begrunnete søknader om permisjon kan innvilges av dirigentene. Årsmøtet orienteres om hvilke delegater som er innvilget permisjon. Sak 4.2 Valgreglement Sakspapirer: Utsendt årsmøtedokument, versjon 2 dater Generelt: Valgene gjelder for årsmøteperioden: Alle valg skal være skriftlig. Dirigentene kan likevel, i samråd med årsmøtet, gjennomføre åpen avstemning dersom det er et enstemmig forslag fra valgkomiteen og ingen andre forslag foreligger. Det kan ikke stemmes på andre enn de kandidatene det er fremmet forslag om og som ønsker å stille til valg. Stemmesedler som inneholder andre navn, blir forkastet. Kandidater som det er fremmet forslag på, er: o Forslag fra valgkomiteen eller fylkesstyret. o Kandidater som det fremmes forslag på under selve årsmøtet. Blank stemmeseddel blir regnet som avgitt stemme. Oversikt over valg og nominasjoner på årsmøtet kronologisk rekkefølge leder og nestleder(e) tillitsvalgte etter hovedavtalene (særmøter) øvrige fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer nominasjon av kontaktpersoner delegater og varadelegater til landsmøtet valgkomité nominasjon av medlemmer til kontaktfora for medlemsgruppene og lederråd 7

9 I tillegg nomineres kandidater til sentrale tillitsverv, jf i vedtektene og retningslinjer for nominasjonsprosedyre foran landsmøtevalg. Gjennomføring av valg og nominasjoner på årsmøtet Valgene gjennomføres i den rekkefølgen som framkommer i nummereringen nedenfor. (1) Valg av leder (plenum) Leder velges ved særskilt valg. Den kandidaten som får mer enn 50 % av stemmene, er valgt. Om ingen av kandidatene får mer enn 50 % av stemmene, skal det holdes omvalg. Dersom det er flere enn to kandidater, går kandidaten med lavest stemmetall ut. Nytt valg blir holdt mellom de kandidatene som står igjen. Dette prinsippet følges til bare to kandidater står igjen. Ved (nytt) valg mellom to kandidater, er den valgt som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet i siste valgomgang holdes først ett omvalg, og ved ny stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. (2) Valg av en eller to nestledere (plenum)-viser til sak 14 om søknad fra årsmøtet om forsøk med to nestledere Valg av 1. nestleder. Valg av 2. nestleder (avhenger av resultatet i sak 14, dersom årsmøtet vedtar forsøk med 2 nestledere). Her gjelder de samme valgreglene som i punkt (1). (3) Særmøte på årsmøtet for valg av hovedtillitsvalgte i virksomheter på kommunenivå Valgene gjennomføres som særskilt valg i særmøte for årsmøterepresentanter med tilsetting i Oslo kommune. Det skal velges 3 hovedtillitsvalgte (1 for grunnskole, 1 for videregående skole og 1 for ansatte i bydelene) for medlemmer tilsatt i Oslo kommune, jf. retningslinjer for hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet. Delegater som ikke tilhører Oslo kommunes tariffområde leverer inn sine stemmeblokker og nummerskilt før behandling og avstemming i valg under punkt (3). Her gjelder de samme valgreglene som i punkt (1). (5) Valg av øvrige 13 (12) medlemmer av fylkesstyret (plenum) Øvrige 13 (12) medlemmer av fylkesstyret velges samlet. Fylkesårsmøtet må se til at gjeldende kvoteringsregler i henhold til vedtektenes 15.1 (det skal tilstrebes en kvinneandel på minst 50 % i alle valgte organisasjonsledd) og 15.2 (ingen medlemsgruppe skal alene kunne ha mer enn 50 % av medlemmene), samt at det skal være minst en lederrepresentant i fylkesstyret, og 16.5 som sikrer at en tillitsvalgt etter kommunal hovedavtale er medlem av fylkesstyret, og at den vedtektsfesta representasjonen fra ulike medlemsgrupper ivaretas når leder, nestleder(e) regnes med. Dersom valgene av leder og nestleder(e) har gitt et annet resultat enn innstillingen fra valgkomiteen skal denne gis anledning til å fremme ny innstilling på øvrige medlemmer av fylkesstyret. Ved skriftlig avstemning på øvrige styremedlemmer skal stemmeseddelen inneholde nøyaktig det antall navn som skal velges. Hver enkelt stemmeseddel skal også tilfredsstille kravene til samlet kvotering i fylkesstyret: 8

10 Forutsatt at det er mulig blant de kandidater som er innstilt fra valgkomiteen og foreslått på årsmøtet, skal stemmeseddelen oppfylle kravet om minst 50 % kvinneandel når allerede valgte styremedlemmer (leder, nestleder(e), regnes med. Er dette ikke mulig, skal alle innstilte/foreslåtte kvinner være ført opp på stemmeseddelen. Det skal være minst en lederrepresentant i fylkesstyret. Minst en av de valgte hovedtillitsvalgte i særmøtet for ansatte i Oslo kommune skal være representert i fylkesstyret Det skal ikke være mer enn 50 % representasjon fra en og samme medlemsgruppe når leder og nestleder regnes med. Det skal før avstemningen opplyses hvilke kriterier som må være oppfylt for at stemmeseddelen skal være gyldig. Ved motstrid mellom prikkpunktene over, går siste prikkpunkt foran. Stemmesedler som ikke fyller alle disse kravene, forkastes. På stemmeseddelen står valgkomiteens innstilling oppført. Man kan stryke en person innstilt av valgkomiteen og sette inn et annet navn. I så tilfelle fører man opp den andre kandidatens navn i 2. kolonne, på samme linje som overstrykingen. Dette gjør det enklere for tellekorpset å kontrollere at stemmesedlene er gyldige og letter opptellingen. De som støtter valgkomiteens innstilling, leverer stemmeseddel uten endringer. Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall, og de som får flest stemmer er i utgangspunktet valgt. Viser det seg at fylkesstyret etter denne opptellingen får færre enn 50 % kvinner, rykker det nødvendige antall kvinner opp på lista. Viser det seg etter dette at en medlemsgruppe har fått mer enn 50 % av medlemmene i fylkesstyret, flyttes den lavest rangerte fra denne medlemsgruppen (dog slik at det tas hensyn til kjønnskvotering dersom dette er nødvendig og mulig) ut av lista over valgte. Er det ikke mulig å tilfredsstille kravene i henhold til vedtektenes 15.1 og 15.2 samtidig, går hensynene i 15.2 foran. Leder og nestleder(e), er allerede valgt, og kan ikke flyttes ut for å tilfredsstille kvoteringskrav. Samtidig må minst en av de hovedtillitsvalgte være medlem av fylkesstyret. Mulighet for å bringe valget inn for overordnet organ ( mindretallsanke ) Dersom et mindretall på 10 eller flere delegater på årsmøtet mener at det endelige resultat av styrevalget ikke tilfredsstiller kravene om rimelig representasjon fra medlemsgrupper, kan dette mindretallet bringe saken inn for sentralstyret. Slik mindretallsanke fremmes på årsmøtet før dette heves. Sentralstyret kan med endelig virkning gjøre om på rangeringen innenfor de samme rammer som fylkesårsmøtet har fullmakt til. (6) Valg av varamedlemmer til fylkesstyret (plenum) Det velges 3 varamedlemmer i prioritert rekkefølge, etter innstilling fra valgkomiteen. Disse velges i særskilte valg etter samme regler som for leder pkt. (1). (7) Valg av delegater og varadelegater til landsmøtet (plenum) Valgkomiteen fremmer forslag på det antall og den sammensetning av delegater til landsmøtet som er fastsatt av sentralstyret og er i tråd med Utdanningsforbundets vedtekter. Valgkomiteen fremmer også forslag på varadelegater i tilstrekkelig antall jf. Retningslinjer for sammensetning av landsmøte i Utdanningsforbundet der anbefalingen er like mange varadelegater som ordinære delegater. Til landsmøtet 2015 er Utdanningsforbundet Oslo tildelt 13 delegater. 9

11 Valg av delegater gjennomføres på samme måte som valget av øvrige fylkesstyremedlemmer pkt. (5). Fordeling mellom medlemsgrupper og kjønn må være i henhold til vedtektenes 15 slik at ingen medlemsgruppe utgjør mer enn 50 % av landsmøtedelegasjonen og at minst 50 % av delegasjonen er kvinner. Det er ingen minimumskvotering for representasjon for medlemsgrupper i landsmøtedelegasjonen, men sammensetningen av delegasjonen bør gjenspeile bredden og mangfoldet i fylkeslagets medlemsmasse. Fylkeslag med flere enn 10 landsmøtedelegater er gitt et spesielt ansvar for å sørge for representasjon fra alle medlemsgrupper og ledermedlemmer. Valg av varadelegater til landsmøtedelegasjonen gjennomføres etter at årsmøtet har valgt delegatene. Varadelegater velges i prioritert rekkefølge. Dersom en varadelegat skal rykke inn som fast medlem av landsmøtedelegasjonen, må dette gjøres i tråd med kvoteringsreglene i 15. I henhold til vedtektene er det bare sentralstyrets medlemmer som automatisk er delegater til landsmøtet. Alle andre må velges inn som delegater fra fylkesårsmøtene. (8) Valg av valgkomité Antallet i valgkomitéen skal være lik tallet på medlemmer i fylkesstyret med fradrag av leder og nestleder(e), og valget gjelder for hele årsmøteperioden. Sammensetningen skal følge reglene for kvotering i Komiteen er ikke et besluttende organ slik at kravene i 15.2 om maksimalt 50 % representasjon fra én medlemsgruppe gjelder ikke for dette organet. Valgkomiteen med varamedlemmer velges på samme måte som for øvrige medlemmer av fylkesstyret og varamedlemmer av fylkesstyret. (9) Nominasjon av kontaktpersoner for medlemsgruppene (grunnskole, barnehage, videregående opplæring/fagskole, UH og FAS) Det skal nomineres 1 kontaktperson for følgende medlemsgrupper: grunnskole, barnehage, videregående skole, FAS og UH. Årsmøtet nominerer kontaktpersoner for de ulike medlemsgruppene etter forslag fra valgkomiteen. Dersom det er flere kandidater til kontaktperson for samme medlemsgruppe oversendes stemmetallet for kandidatene til fylkesstyret som grunnlag for oppnevningen. Det avholdes ikke flere avstemningsrunder. Fylkesstyret oppnevner kontaktpersoner i etterkant, i henhold til vedtektene, og legger stemmetallet fra årsmøtet til grunn. (10) Nominasjon av medlemmer til kontaktfora for medlemsgruppene og lederråd Årsmøtet nominerer medlemmer til de ulike kontaktfora og lederråd etter forslag fra valgkomitéen. Fylkesstyret oppnevner medlemmene i etterkant i henhold til vedtektene. Nominasjoner av medlemmer til det enkelte kontaktforum og lederråd foretas samlet. Ved skriftlig avstemning skal stemmeseddelen ikke inneholde flere navn enn det antall personer som skal nomineres. På stemmeseddelen står valgkomiteens innstilling oppført. Man kan stryke en person som er innstilt av valgkomiteen og sette inn et annet navn. I så tilfelle fører man opp den andre kandidatens navn i 2. kolonne, på samme linje som overstrykingen. Dette gjør det enklere for tellekorpset å kontrollere at stemmesedlene er gyldige og letter opptellingen. 10

12 Ved opptellingen rangeres kandidatene etter stemmetall og stemmetallet oversendes fylkesstyret som grunnlag for oppnevning. Det avholdes kun en avstemningsrunde. Alle kandidater som får stemmer er nominert av årsmøtet. Dersom det er flere nominerte kandidater enn plasser i et kontaktforum eller lederråd legger fylkesstyret stemmetallet fra årsmøtet til grunn, men vurderer sammensetning opp mot representativitet. Antallet som foreslås nominert som medlemmer til foraene i de ulike medlemsgruppene og lederråd er: Kontaktforum barnehage: 13 medlemmer i tillegg til kontaktperson nominert av årsmøtet. Av de 13 representantene bør det være tre styrere, hvorav minst én tilstrebes fra private barnehager, tre støttepedagoger/ spesialpedagoger og syv pedagogiske ledere/førskolelærere ansatt i barnehagen, hvorav minst tre tilstrebes fra private barnehager. Det er også ønskelig at begge kjønn er representert. Kontaktforum grunnskole: 16 medlemmer i tillegg til kontaktperson nominert av årsmøtet. Kontaktforum grunnskole foreslås å bestå av to medlemmer fra hvert skoleområde og fire ledere i tillegg til kontaktperson for medlemsgruppen. Spesialskolene bør være representert. Forumet bør fortrinnsvis også inkludere en representant fra private skoler. Kontaktforum videregående opplæring/fagskole: 10 medlemmer i tillegg til kontaktperson nominert av årsmøtet. Kontaktforum videregående opplæring/fagskole foreslås å bestå av åtte lærerrepresentanter og to ledere i tillegg til kontaktperson for medlemsgruppen. Både yrkesfaglige og studiespesialiserende programområder må være representert. Forumet bør fortrinnsvis også inkludere en representant fra private skoler. Felles kontaktforum for FAS og UH: Forumet foreslås å ha inntil åtte representanter, fortrinnsvis inkludert en lederrepresentant i tillegg til kontaktpersoner for medlemsgruppene. Lederråd: Lederrådet foreslås å bestå av inntil åtte styrere og inntil åtte skoleledere + én leder fra annen virksomhet. Lederrådet bør fortrinnsvis også inkludere en representant. Sak 5 Fastsetting av sakliste og dagsorden Sakspapirer: Utsendt årsmøtedokument saknummer 5.1, versjon 3 Datert Utsendt årsmøtedokument saknummer 5.2. Sak 5.1 Godkjenning av sakliste Følgende sakliste godkjennes: 1. Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling 1.2 Godkjenning av fullmakter 11

13 2. Valg av dirigenter 3. Valg av møteansvarlige 3.1 Valg av tellekorps 3.2 Valg av redaksjonskomiteer 3.3 Valg av protokollunderskrivere 3.4 Valg av referenter 4. Fastsetting av reglement 4.1 Møtereglement 4.2 Valgreglement 5. Fastsetting av sakliste og dagsorden 5.1 Godkjenning av sakliste 5.2 Godkjenning av tidsplan 6. Årsmelding fra fylkesstyret 6.1 Melding om virksomhet i Utdanningsforbundet Oslo for perioden 1.4. til Årsmelding for perioden Regnskap og årsberetninger 7.1 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo Budsjett 9. Valg og nominasjoner Plenum: 9.1 Valg av fylkesstyre Valg av leder Valg av 1. nestleder Valg av 2. nestleder Valg av 13 (12) øvrige medlemmer av fylkesstyret Valg av 1. varamedlem til fylkesstyret Valg av 2. varamedlem til fylkesstyret Valg av 3. varamedlem til fylkesstyret Særmøte for tariffområdet Oslo kommune: 9.2 Valg av hovedtillitsvalgte i Oslo kommune Tariffområde Oslo Kommune, bydeler og etater utenom utdanningsetaten Tariffområde Oslo Kommune, utdanningsetaten, grunnskole Tariffområde Oslo Kommune, utdanningsetaten, videregående skole 12

14 Plenum: 9.3. Valg av delegater og varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte Valg av delegater til Utdanningsforbundets landsmøte Valg av varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte Valg av valgkomité og varamedlemmer til valgkomitéen for perioden Valg av valgkomité Valg av varamedlemmer til valgkomité 9.5 Nominasjoner av kontaktpersoner Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe barnehage Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe videregående skole Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe FAS Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe UH 9.6 Nominasjon av medlemmer til kontaktfora for medlemsgruppene og lederråd Nominasjon av medlemmer til kontaktforum medlemsgruppe barnehage Nominasjon av medlemmer til kontaktforum medlemsgruppe grunnskole Nominasjon av medlemmer til kontaktforum medlemsgruppe videregående skole Nominasjon av medlemmer til felles kontaktforum medlemsgruppe FAS og UH Nominasjon av medlemmer til lederråd 9.7 Nominasjoner til sentrale verv 10. Antall delegater på fylkesårsmøtet i Retningslinjer for Utdanningsforbundet Oslo 11.1 Politisk plattform for Utdanningsforbundet Oslo 11.2 Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere 11.3 Grunnlag for fylkesstyrets arbeid 11.4 Andre politiske saker Valg Ledelse, styring og medvirkning 12. Saker innmeldt fra medlemmer og tillitsvalgte 13. Landsmøtesaker 14. Strukturforsøk med to nestledere i Utdanningsforbundet Oslo 15. Resolusjoner 13

15 Sak 5.2 Godkjenning av tidsplan Onsdag 6. mai Tid Aktivitet Sak. detaljert Ankomst Åpning ved Terje Vilno Konstituering Sak 1 Konstituering Sak 2 Valg av dirigenter Sak 3 Valg av møteansvarlig Sak 4 Fastsetting av reglement Sak 5 Fastsetting av sakliste/tidsplan Saksbehandling Sak 14 Strukturforsøk med to nestledere Lunsj Valgdebatt Raymond Johansen og Stian Berger Røsland Pause m / innsjekk Saksbehandling Sak 12 Saker innmeldt fra medlemmer og tillitsvalgte Pause med kaffe og mellommat Saksbehandling Sak 11.2 Fortsetter Sak 11.1 Politisk plattform for Utdanningsforbundet Oslo Sak 11.2 Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere Sak 13 Landsmøtesaker: Faglige karriereveier, Profesjonsetisk råd Sak Valg av leder Saksbehandling Sak Valg av 1. nestleder Sak 11.3 Grunnlag for fylkesstyrets arbeid Sak Valg av 2. nestleder Sak 6 Årsmelding fra fylkesstyret Sak 7 Regnskap og årsberetninger Sak 15 Resolusjoner Egentid Middag Reservetid Sak 12 (Ved behov) 14

16 Torsdag 7. mai Tid Aktivitet Sak detaljert Frokost Margreth Olin Saksbehandling Sak 9.2 Valg av HTV Oslo kommune Pause Saksbehandling Sak 13 Fortsetter Lunsj Frist for å levere forslag til resolusjoner Sak 13 Landsmøtesaker: Lokale forhandlinger, Arbeidstid, Salg og konkurranseutsetting Sak Valg av øvrige medlemmer til fylkesstyret Sak 8 Budsjett Saksbehandling Sak Valg av 1. varamedlem til fylkesstyret Sak Ledelse, styring og medvirkning Sak Valg av 2. varamedlem til fylkesstyret Pause Saksbehandling Sak 11 Vedtak i saker etter behandling i redaksjonskomitèer Sak Valg av 3. varamedlem til fylkesstyret Pause med mellommat Saksbehandling Hilsen Anniken Hauglie Sak 9.5 Nominasjoner av kontaktpersoner Sak Ledelse, styring og medvirkning Videre saksbehandling/ vedtak Pause Saksbehandling Sak Valg av landsmøtedelegasjon Sak Valg Egentid Festmiddag Sak Valg av varamedlemmer til landsmøtedelegasjon 15

17 Fredag 8. mai Tid Aktivitet Sak. detaljert Frokost Saksbehandling Sak 9.4 Valg valgkomité og vara til valgkomité Vedtak som ikke er fattet Sak 13 Landsmøtesaker øvrige Pause m. kaffe/ Utsjekking Sak 10 Årsmøte antall delegater Saksbehandling Sak 13 Vedtak i saker etter behandling i redaksjonskomitéer Sak 9.6 Nominasjon av medlemmer til kontaktfora og lederråd Sak 9.7 Nominasjoner til sentrale verv Lunsj Avreise Avslutning Sak 6 Årsmelding fra fylkesstyret Sakspapirer: Utsendt årsmøtedokument. Melding om virksomhet i Utdanningsforbundet Oslo for perioden Årsmelding for perioden Sak 6.1 Melding om virksomhet i Utdanningsforbundet Oslo for perioden Årsmøtet tar melding om virksomhet i Utdanningsforbundet Oslo for perioden til etterretning. Sak 6.2 Årsmelding for perioden Årsmøtet tar fylkesstyrets årsmelding for perioden til etterretning. 16

18 Sak 7 Regnskap og årsberetninger Sakspapirer: Årsregnskap for regnskapsårene 2012, 2013 og 2014 Årsberetning for regnskapsårene 2012, 2013, 2014 Revisjonsberetning for regnskapsårene 2012, 2013, 2014 Sak 7.1 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo 2012 Årsmøtet tar fylkesstyrets regnskap og årsberetning for 2012 til etterretning. Styret gis ansvarsfrihet. Sak 7.2 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo 2013 Årsmøtet tar fylkesstyrets regnskap og årsberetning for 2013 til etterretning. Styret gis ansvarsfrihet. Sak 7.3 Regnskap og årsberetning for Utdanningsforbundet Oslo 2014 Årsmøtet tar fylkesstyrets regnskap og årsberetning for 2014 til etterretning. Styret gis ansvarsfrihet. Sak 8 Budsjett Sakspapirer: Utsendt årsmøtedokument med vedlegg, versjon 2 datert Årsmøtet tar rammebudsjett for perioden til orientering. Sak 9 Valg og nominasjoner Sakspapirer: Utsendt og utdelt årsmøtedokument: Versjon: 3 - dato: , Sak oppdatert til versjon 4 dato Sak 9.1 Valg av fylkesstyre Valg av leder Som leder velges Aina Skjefstad Andersen. 17

19 Valg av 1. nestleder Som 1. nestleder velges Therese Thyness Fagerhaug, Lambertseter videregående skole. Valg av 2. nestleder Som 2. nestleder velges Atle André Danielsen, Christiania barnehageenhet. Valg av 12 øvrige medlemmer av fylkesstyret Som øvrige 12 medlemmer til fylkesstyret velges: Halvor Kolsrud, pt. masterstudent Kristin Gustavsen Haugsvold, bydel Nordre Aker Aasne Mygland, Gulldalen barnehage Stine Sund, Sofienbergparken barnehage Jorunn Folkvord, Seterbråten skole Jannicke Bakke Fredriksen, Nordstrand skole Anders Jørgensen, Norberg skole Marianne Lange Krogh, Skøyen skole Odd Erling Olsen, Lambertseter videregående skole Kaja Walløe, Holtet videregående skole Hanne Fehn Dahle, Høgskolen i Oslo og Akershus Vidar Webjørnsen, PPT-C BHG BHG BHG BHG GSK GSK GSK GSK VGO/FAG VGO/FAG UH FAS Valg av 1. varamedlem til fylkesstyret Som 1. varamedlem til fylkesstyret velges Thomas Valås, Ila/Fagerborg skole. Valg av 2. varamedlem til fylkesstyret Som 2. varamedlem til fylkesstyret velges Anne Ingrid Jacobsen, Kuben videregående skole. Valg av 3. varamedlem til fylkesstyret Som 3. varamedlem til fylkesstyret velges Gunnar Georgstad. 18

20 SÆRMØTE FOR TARIFFOMRÅDE OSLO KOMMUNE: Sak 9.2 Valg av hovedtillitsvalgte i Oslo kommune Tariffområde Oslo Kommune, bydeler og etater utenom Utdanningsetaten Som hovedtillitsvalgt for tariffområde Oslo Kommune, bydeler og etater utenom Utdanningsetaten velges Stine Sund, bydel Grünerløkka. Tariffområde Oslo Kommune, Utdanningsetaten, grunnskole Som hovedtillitsvalgt for tariffområde Oslo Kommune, Utdanningsetaten, grunnskole velges Hilde Bentsen, Tåsen Skole. Tariffområde Oslo Kommune, Utdanningsetaten, videregående skole Som hovedtillitsvalgt for tariffområde Oslo Kommune, Utdanningsetaten, videregående skole velges Rune Lang, Hellerud videregående skole. PLENUM: Sak 9.3. Valg av delegater og varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte 2015 Valg av delegater til Utdanningsforbundets landsmøte 2015 Som delegater til Utdanningsforbundets landsmøte 2015 velges Hanne Brunvoll BHG Atle André Danielsen BHG (ledermedlem) Stine Sund BHG Hanne Fehn Dahle UH Aina Skjefstad Andersen GSK Jorunn Folkvord GSK Anders Jørgensen GSK Siv Marilyn Kristiansen GSK (ledermedlem) Marianne Krogh GSK Therese Thyness Fagerhaug VGO/FAG Odd Erling Olsen VGO/FAG Terje Vilno VGO/FAG Ida Næss Hjetland FAS 19

21 Valg av varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte 2015 Som varadelegater til Utdanningsforbundets landsmøte 2015 velges (i prioritert rekkefølge) 1. Jannicke Bakke Fredriksen GSK 2. Kristin Gustavsen Haugsvold BHG 3. Wenche Granath Nielsen GSK (voksenopplæring) 4. Einar Osnes VGS 5. Ingvild Nielsen VGS 6. Halvor Kolsrud BHG 7. Kine Sveen Skaug BHG 8. Åse Pedersen VGS (ledermedlem) 9. Ane-Lene Gran FAS 10. Rune Lang VGO 11. Hilde Bentsen GSK 12. Thomas Valaas GSK 13. Sissel Garaas GSK Sak 9.4 Valg av valgkomité og varamedlemmer til valgkomitéen for perioden Valg av valgkomité Som medlemmer av valgkomitéen for perioden velges Rengin Mhema (leder) Asperud FUS-barnehage BHG Heidi Claussen Sinsen barnehage BHG Liv Løvlien Marmorberget barnehage BHG Ola B Strømme (leder) Bergebo barnehage BHG Ingvild Nielsen Blindern videregående skole VGO Nina Caspari Foss videregående skole VGO Stine Indergård Oslo VO Nydalen GSK Ivar Melby Ullevålsveien skole GSK Siv M. Kristiansen (leder) Linderud skole GSK Hilde Pedersen Grorud skole GSK Rune Vethe Oslo universitetssykehus FAS Hege Løberg HiOA UH Valg av varamedlemmer til valgkomité Som varamedlemmer til valgkomitéen for perioden velges i prioritert rekkefølge: 1. Einar Osnes Kuben videregående skole / EHVO 2. Eldar Hansson Frydenberg skole 3. Kine Sveen Skaug Knausen barnehage 20

22 Sak 9.5 Nominasjon av kontaktpersoner Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe barnehage Stine Sund nomineres som kontaktperson for medlemsgruppe barnehage. Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole Marianne Krogh nomineres som kontaktperson for medlemsgruppe grunnskole. Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe videregående opplæring /fagskole Odd Erling Olsen nomineres som kontaktperson for medlemsgruppe videregående opplæring/fagskole. Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe FAS Vidar Webjørnsen nomineres som kontaktperson for medlemsgruppe FAS Nominasjon av kontaktperson for medlemsgruppe UH Hanne Fehn Dahle nomineres som kontaktperson for medlemsgruppe UH. 9.6 Nominasjon av medlemmer til kontaktfora for medlemsgruppene og lederråd Nominasjon av medlemmer til kontaktforum medlemsgruppe barnehage Som medlemmer til kontaktforum medlemsgruppe barnehage nomineres: Rengin Mhema Asperud barnehage, styrer Maria Dizaei Refstadsvingen barnehage, styrer Lene Karbøl Søknadskontoret barn- og ungtjenester i bydel Sagene Lala Kassimova Vestlikollen barnehage Heidi Claussen Sinsen barnehage Liv Løvlien Marmorberget barnehage Hilde Tomta Strønen Nordre Aker bydel Kine Sveen Skaug Knausen barnehage Kristin Grimsvang Lopperud barnehage Kjetil Gryting Støperiet barnehage Maria Madsø Åsenhagen barnehage Karoline Isabel Grøndalen Kirsebærjordet barnehage Nina Brodtkorb Brobekk barnehage 21

23 Nominasjon av medlemmer til kontaktforum medlemsgruppe grunnskole Som medlemmer til kontaktforum medlemsgruppe grunnskole nomineres: Ellen Solberg Nordre Aker skole Hilde Pedersen Grorud skole Ada Jynge Tøyen skole Anette Stalund Ammerud skole Christopher Veseth Nalum Hauketo skole Anne Halvorsen Vålerenga skole Erlend Nicolai Sætren Hovseter skole Ingar Johannesen Klemetsrud skole Lina Birgitte Aarum Øraker skole Ida Hauknes Haugerud skole Christina Solheim Andberg Lofsrud skole Sine Halvorsen Linderud skole Anette Sandvær Korsvoll skole Gordon Ivan Johnsen Oslo VO Skullerud Terje Kirsebom Øraker skole, leder Siv Marilyn Kristiansen Linderud skole, leder Nominasjon av medlemmer til kontaktforum medlemsgruppe videregående skole Som medlemmer til kontaktforum medlemsgruppe videregående skole nomineres: Camilla Neerland Berglund Stovner vgs Kari Lund Ellingsen Oslo VO Sinsen Ingvild Nielsen Blindern vgs Nina Caspari Foss vgs Øyvind Gjøsteen Blindern vgs Espen Lothe Etterstad vgs Liv Skaare Rygh Oslo Handelsgymnasium Elisabeth Rødland Oslo VO Sinsen Tove Michaelsen F21 Åse Pedersen Foss vgs, leder Nominasjon av medlemmer til felles kontaktforum medlemsgruppe FAS og UH Som medlemmer til felles kontaktforum medlemsgruppe FAS og UH nomineres: Hege Løberg HiOA Reidun Leirvåg Statped Eirik Bäcklund Vox Ida Næss Hjetland PPT, UDE Viil Gombos Udir Rune Vethe Ullevål UUS 22

24 Nominasjon av medlemmer til lederråd Som medlemmer til lederråd nomineres: Helle Marstrander Fladen Læringsverkstedet Grefsen terrasse bhg Ellen - Sofie Christensen Marmorberget barnehage Ola B Strømme Grønneberg barnehage Terje Bjøro Oslo Katedralskole Liv Toril Teppen Lopperud barnehage paviljongen Grethe Heen Oppsal skole Vegard Kjesbu Vinderen skole Heidi Byom Nilssen Haukåsen skole Merete Samuelsen Nordseter skole Sissel Følling Eileretsen Midtstuen skole Ane-Lene Gran PPT Ann- Ingjerd Kanestrøm Rygin barnehage Mari Rise Knutsen Stiftelsen eventyrbrua steinerbarnehage Ann-Karin Gregersen Grønland torg barnehage Gro Kindem Nordstrand Lilleborg skole 9.7 Nominasjoner til sentrale verv Til ledelsen i Utdanningsforbundet sentralt nomineres: Ragnhild Lied Terje Skyvulstad Steffen Handal Til sentralstyret i Utdanningsforbundet nomineres: Terje Vilno Til representantskapet nomineres: Therese Thyness Fagerhaug Atle André Danielsen Sak 10 Antall delegater på årsmøtet i 2019 Sakspapirer: Utsendt årsmøtedokument. Det innkalles 152 delegater til fylkesårsmøtet i

25 Sak 11 Retningslinjer for Utdanningsforbundet Oslo Sak 11.1 Politisk plattform for Utdanningsforbundet Oslo Sakspapirer: Utsendte årsmøtedokumenter med vedlegg. Utdanningsforbundet Oslo legger lærerprofesjonens etiske plattform til grunn, og skal i perioden arbeide etter følgende overordnede prinsipper: 1. at ledere og pedagogisk personale sikres et handlingsrom for utøvelse av profesjonelt skjønn og autonom yrkesutøvelse. Vår yrkesutøvelse kan ikke standardiseres. 2. at barnehagelærere, lærere, lærerutdannere, ledere og andre medlemsgruppers oppgaver må tydeliggjøres og avgrenses. Det må settes av tid til planlegging for å ivareta det overordnede samfunnsmandatet og kjerneoppgaver. 3. at økt kvalitet i barnehage, skole og voksenopplæring forutsetter tilstrekkelig ledelse og flere barnehagelærere og lærere. 4. at barnehagelærere, lærere, ledere og ansatte i det pedagogiske støttesystemet gis et systematisk og godt tilrettelagt veilednings-, etter- og videreutdanningstilbud for å sikre best mulig kvalitet i hele utdanningsløpet. 5. at vi skal være kompromissløse forsvarere for kvalitet i det pedagogiske og spesialpedagogiske tilbud til alle barn og elever og studenter. Barn og elever må sikres sine rettigheter i henhold til Barnehageloven og Opplæringsloven. 6. at vi må være offensive og tydelige i arbeidet for at barnehage og skole skal være arenaer uten diskriminering, mobbing og rasisme. 7. at alle arbeidstakere skal møte et inkluderende arbeidsliv og en personalpolitikk som ivaretar deres rettigheter og behov for tilrettelegging. 8. at minoritetsspråklige barn og elever sikres sine rettigheter i henhold til Barnehagelovens forskrifter og Opplæringslova med forskrifter. Barnehagen må støtte barnets bruk av morsmål og samtidig arbeide med å fremme barnas norskspråklige kompetanse. Elever må sikres morsmålsundervisning, tospråklig opplæring og fagstøtte og tilrettelagt norskundervisning etter behov. 9. at flerspråklige barn og elevers totale språklige og kulturelle kompetanse blir ansett som en ressurs og innbyr til perspektivutvidelse for alle elever og lærere. Dette er viktig for å heve kompetansen om flerspråklig utvikling, andrespråkspedagogikk og migrasjonspedagogiske temaer. 10. at alle barn skal ha minst en barnehagelærer på sin avdeling, og alle elever skal ha en kvalifisert lærer i all undervisning. 24

26 11. at praktiske og teoretiske ferdigheter er likeverdige. 12. at det er nødvendig å sette inn tiltak for å sikre rekruttering av pedagoger og ledere, for å beholde allerede ansatte, og for å få tilbake dem som har forlatt yrket. 13. at hovedformålet med vurdering må være av læringsstøttende karakter, og omfanget være begrenset. 14. at formål med og bruk av brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser må være i tråd med god personalpolitikk, og oppleves formålstjenlig av de ansatte. 15. at pedagogiske verktøy som skal dokumentere barnehagens læringsprosesser, må forankres i rammeplanen og barnehagens plattform, og at kartlegging av alle barn etter gitte standarder ikke skal forekomme. 16. at rangering og profilering av enheter ikke fremmer kvalitet, at resultater av tester, kartlegging og brukerundersøkelser ikke skal offentliggjøres, og at vekt på enkle og få målbare indikatorer er uheldig for barn og elevers helhetlige utvikling og læringsutbytte. 17. at test- og kartleggingsverktøy er arbeidsverktøy for pedagoger. Det pedagogiske personalet i barnehagen og skolen må selv få vurdere bruken av kartlegginger og tester. 18. Obligatoriske, standardiserte tester i skolen som ikke er en del av sluttvurderingen avskaffes. Eksempler på slike tester er osloprøvene og nasjonale prøver. Utvalgsprøver kan brukes der det er behov for informasjon om utviklingen i skolen. 19. at resultater av tester og kartleggingsprøver i seg selv sier lite om kvaliteten i skolen, men må analyseres sammen med annen informasjon og elevenes forutsetninger, og at det er en oppgave for forskere å grundig undersøke kvaliteten i skolen. 20. Utdanningsforbundet Oslo skal arbeide for å sikre at resultater av barnehage- og skoleforskning blir presentert i sin helhet og ikke løsrevet fra sammenhengen. 21. at samarbeidet mellom barnehagen/skolen og hjemmet skal baseres på likeverdighet og omfatte relevant informasjon om barnet/eleven. 22. at pedagogiske og strukturelle omstillinger/endringer i første rekke må tuftes på faglige og pedagogiske vurderinger, ikke økonomiske forutsetninger, og at omstilling må sikre kvalitetsheving og være godt forankret i personalet. 23. at rehabilitering, fortetting, nybygg og strukturelle omstillinger/endringer må være fysisk og/eller pedagogisk begrunnet, ivareta det pedagogiske tilbudet og barna/elevenes behov samt ansattes arbeidsvilkår og rettigheter. 24. at barnehage- og skolebygg skal ha tilstrekkelig areal og utstyr til å ivareta barn, elever og ansattes behov. Det må sikres tilgang til nødvendige spesialrom, grupperom, møterom og pauserom. 25. at det sikres tilgang til en digital arbeidsplass med sømløse løsninger der alle ansatte får utført sine oppgaver effektivt. 25

27 26. at alle medlemmers lønns- og arbeidsvilkår skal reguleres gjennom sentrale tariffavtaler. 27. at lønn skal fastsettes etter utdanning, kompetanse og ansvar. 28. at sentrale avtaler, forskrifter og standardkrav best sikrer en god og likeverdig ivaretakelse av arbeidstakere. 29. at medbestemmelse/medvirkning på alle nivå må styrkes, og at medbestemmelse/ medvirkning skal finne sted på det nivå avgjørelser fattes. 30. at ledere og tillitsvalgte må få tilstrekkelig tid og kompetanse til å ivareta de oppgaver og det ansvar som er tildelt dem. 31. at arbeidsplassene må ha økonomiske rammer som er forutsigbare og gode nok til at formål og krav i lov- og avtaleverk kan etterleves. 32. at alle arbeidstakere skal ha et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. 33. at det skal være full likestilling og likeverdighet i utdanningssystemet og arbeidslivet. 34. at å skolere, engasjere og mobilisere tillitsvalgte og medlemmer er et viktig virkemiddel for å nå våre tariffpolitiske, samfunnspolitiske og utdanningspolitiske mål. 35. at inngåelse av allianser er et viktig virkemiddel for å nå våre tariffpolitiske, samfunnspolitiske og utdanningspolitiske mål. 36. at offentlige oppgaver ikke skal privatiseres og konkurranseutsettes. 37. at vi ser utdanningspolitikken i Oslo i relasjon til internasjonale trender og har et kritisk blikk på føringer og pålegg fra globale utdanningspolitiske og økonomiske aktører. 38. at det faglig-administrative støttesystemet har ansatte med god pedagogisk kompetanse slik at støttesystemene har den nødvendige tillit i barnehage, skole og voksenopplæring og at det administrative nivå, i alle ledd, har ansatte med god kompetanse fra det feltet de skal ivareta. 39. at praktiske og estetiske fag er en del av det helhetlige samfunnsmandatet, er viktige for elevenes utvikling og læring, og må ikke fortrenges til fordel for basisfagene og grunnleggende ferdigheter. 40. Utdanningsforbundet Oslo skal tilstrebe å bruke et klart, tydelig og forståelig språk i alle sammenhenger. Sak 11.2 Krav til Oslo kommune og andre arbeidsgivere Utdanningsforbundet Oslo vil stille følgende krav til kommunen og andre arbeidsgivere i perioden. Rekkefølgen på punktene kravene er satt opp i, gjenspeiler ikke kravenes prioritering: INNHOLD 26

28 a) Organisatoriske endringer må ha en faglig-pedagogisk begrunnelse og være godt forankret i personalet. Endringer som medfører merarbeid, må tidfestes, og prioriteringer innen tidsbruk må foretas og risikovurderes i forkant. Slike endringer må evalueres grundig. b) Standardiserte løsninger kan aldri erstatte lærere og lederes profesjonelle skjønn. Ulike pedagogiske verktøy kan være nyttige i ulike situasjoner, men bruken av slike verktøy må alltid være basert på en faglig og pedagogisk vurdering foretatt av lærere og ledere i den enkelte barnehage og skole, da det er de som kjenner barna og elevene best. c) De ulike overgangene i utdanningsløpet må ivaretas. Det må sikres tid og ressurser til møter mellom fagpersoner og møter med barn, elever og foresatte. d) Ansattes muligheter til faglig og pedagogisk etter- og videreutdanning må styrkes og gis uttelling i form av økt lønn. Etter- og videreutdanning må ta hensyn til reelle ønsker og behov. I Oslo er det spesielt viktig at man får kompetanse i å tilrettelegge tilbudet for barn og elever med minoritetsspråklig bakgrunn. e) Målet med evaluering og vurdering må være sosial, faglig og pedagogisk utvikling. Ingen former for offentliggjøring og rangering skal forekomme. f) Brukerundersøkelser skal bare anvendes til faglig og pedagogisk utvikling på den enkelte arbeidsplass, ikke til sammenlikning og rangering. INNHOLD - SKOLE a) Bedre tilpasset opplæring og metodevariasjon må sikres gjennom at antall elever per lærer reduseres. b) Rammebetingelser som påvirker skolens innhold, eksempelvis fysiske rammer og pedagogiske ressurser for differensiering, må bedres. c) Spesialpedagogisk kompetanse må være tilgjengelig for elever med spesielle behov. Elevenes lovfestede rett til spesialundervisning i skole og voksenopplæring må ikke undergraves, og spesialundervisning må komme i tillegg til tilpasset opplæring. Ressurser til spesialundervisning må øremerkes denne opplæringen, og opplæringen må utføres av kvalifisert personale. d) Ressurser som følger vedtak om spesialundervisning, angis som uketimer. Skolene må i samarbeid med foreldre og elever vurdere hvordan timene skal brukes. Det må være mulig for foreldre og elever å følge med på at tildelte timer er gjennomført. e) Inntak til spesialskoler må være klart innen 1.april for å sikre gode overganger i skoleløpet. f) Elever med minoritetsspråklig bakgrunn må sikres morsmålsundervisning, tospråklig fagopplæring og tilrettelagt norskundervisning etter behov i tråd med Opplæringsloven 2.8. g) Det må opprettholdes og bygges ut egne spesialskoler og andre byomfattende tiltak for elever som har behov for slike tilbud. Spesialskolene/spesialgruppene må ha medbestemmelse ved inntak av elever/barn. Forventet elevtallsøkning krever en ekstra satsing på slike tiltak. 27

29 h) Rangering av skoler på bakgrunn av resultater på nasjonale prøver må ikke forekomme. Disse prøvene skal være grunnlag for forbedrings- og utviklingsarbeid. i) Omfanget av pålagt testing og kartlegging må reduseres. Det må være skolen som selv vurderer hva som er hensiktsmessig utover nasjonale pålegg. j) Inntaksordningen til videregående skole må gjøres om. Vi krever en inntaksordning som ikke skaper A- og B-skoler, og som ikke gjør det nødvendig for skoler å konkurrere med hverandre. Bytte av skoler etter skolestart bør organiseres gjennom rådgivertjenesten ved skolene. Elever i videregående skole skal ha rett til plass på en skole i nærmiljøet. Det må være gode yrkesfaglige og studieforberedende tilbud i alle deler av byen. k) Elever som kommer til Norge sent i skoleløpet må sikres særskilte ressurser og tilstrekkelig oppfølging de første årene for å lette inngangen i norsk skole, og for å gi realistiske muligheter til å fullføre og bestå videregående skole. l) 1. og 2. klassinger får tilbud om mottaksklasser eller alfabetiseringsklasser hvis behov. m) Rådgivingstjenesten, sosiallærertjenesten og oppfølgingstjenesten må styrkes gjennom kompetanseheving og økte ressurser. Det må være sosiallærer på alle grunnskoler med barnetrinn. Det må være en utdannings- og yrkesveileder og en sosialpedagogisk rådgiver på alle grunnskoler med ungdomstrinn og på alle videregående skoler. Deltagere i voksenopplæringen må sikres rådgivning på et språk de forstår og det må opprettes flere stillinger som rådgiver for voksne. Oppfølgingstjenesten skal være behjelpelig med å formidle tilbud om opplæring, arbeid etter kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse. OT-tilbudene må lokaliseres i alle deler av Oslo og gjøres mer tilgjengelig for ungdommene enn dagens ordning. Det må jobbes for at samarbeidet med videregående skoler blir enklere. n) Alle elever har rett til kvalifisert lærer i enhver undervisningssituasjon. Det skal settes inn kvalifiserte vikarer ved fravær. En god vikartjeneste må sikres i regi av Utdanningsetaten. o) Undervisningsevaluering skal brukes som grunnlag for en prosess mellom elever og lærere om undervisningssituasjonen, og resultatene skal ikke offentliggjøres. En ensidig evaluering av lærere fra elevens side gir ikke et slikt grunnlag, og skal ikke forekomme. Det skal være medbestemmelse om hvordan undervisningen skal evalueres/vurderes lokalt på den enkelte skole. p) UDF skal arbeide for at den særlige læreplanen i norsk for elever i videregående opplæring med kort botid i Norge blir tatt i bruk og videreført. Elevene må sikres rettigheter de har i 3.12 i Opplæringsloven. q) UDF skal arbeide for at elever i grunnskolen med minoritetsspråklig bakgrunn og med kort tid i Norge, får det de har rett til etter 2.8 i opplæringsloven. r) Undervisningstilbudet for voksne med rett til grunnskole- og/eller norskopplæring som kombinerer fag med yrkespraksis, må styrkes. 28

30 s) Ledere og lærer må selv få vurdere etter hvilke metoder de vil gi midtveisvurdering og skriftlig vurdering. t) Svømmeopplæring må prioriteres langt høyere i utdanningsløpet. Oslo kommune må sørge for flere svømmeanlegg, i tilknytning til nye skoler som bygges, og ved å gjenåpne stengte bad og rehabilitere truede bad. INNHOLD BARNEHAGE a) Arbeidet med å rekruttere og beholde barnehagelærere må intensiveres. b) Mulighetene for dispensasjon fra utdanningskravet må fjernes fra lov om barnehager. Inntil kravet innfris må Oslo kommune stille strengere krav ved innvilgning av den enkelte dispensasjonssøknad, maksimalt innvilge dispensasjon for seks måneder og stille krav til veiledning i dispensasjonsperioden. c) Alle barn har rett til barnehagelærere i sin barnehagehverdag. Barnehagelærerandelen må økes til 50 %. Alle barnehager skal minst ha en bemanning hvor forholdstallet mellom voksne og barn er 1:3 for barn under tre år og 1:6 for barn over tre år. Ved fravær må det settes inn kvalifisert vikar. d) Plan for kompetanseutvikling må gjøres permanent og tilpasses personalets og barnehagenes ulike behov og ansvarsoppgaver. e) Barnehagelærerens arbeidsoppgaver må gjenspeile barnehagens samfunnsmandat gitt i formålsparagrafen i lov om barnehager. f) Det må settes av tilstrekkelig tid til samarbeid, for- og etterarbeid og faglig ajourføring. g) Pedagogiske verktøy som dokumenterer barnehagens læringsprosesser, må forankres i rammeplanen og barnehagens pedagogiske plattform. Barnehagen skal ikke kartlegge eller teste barn etter gitte standarder. h) Barnehagen skal jobbe etter prosessmål der hvert enkelt barn og barnegruppas behov blir ivaretatt. Innføring av læringsmål for enkeltbarn i barnehagen bryter med barnehagens formål, og vil kunne virke ødeleggende for barns læring og utvikling. Hvert barns læringsutbytte skal ikke vurderes opp mot sentralt gitte læringsmål. i) Det pedagogiske personalet i barnehagen må stå fritt til å velge om man skal ta i bruk standardiserte maler. j) Barn i barnehagen skal regnes som tre år fra august det kalenderåret de fyller tre år. k) I hovedopptaket må det være anledning for barnehagene å prioritere ut i fra kjønn- og aldersmessig sammensetting. 29

Sak 9.1.2 Valg av 1. nestleder Valgkomitéens innstilling til vedtak: Therese Thyness Fagerhaug, Lambertseter videregående skole

Sak 9.1.2 Valg av 1. nestleder Valgkomitéens innstilling til vedtak: Therese Thyness Fagerhaug, Lambertseter videregående skole 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 PLENUM: Sak.1 Valg av fylkesstyre Sak.1.1 Valg av leder Aina Skjefstad Andersen, Svarttjern skole Sak.1. Valg av 1. nestleder Therese Thyness Fagerhaug, Lambertseter videregående

Detaljer

倀 刀 伀 吀 伀 䬀 伀 䰀 䰀 씀 刀 匀 䴀 吀 䔀 㔀 唀 吀 䐀 䄀 一 一 䤀 一 䜀 匀 䘀 伀 刀 䈀 唀 一 䐀 䔀 吀 伀 匀 䰀 伀

倀 刀 伀 吀 伀 䬀 伀 䰀 䰀 씀 刀 匀 䴀 吀 䔀 㔀 唀 吀 䐀 䄀 一 一 䤀 一 䜀 匀 䘀 伀 刀 䈀 唀 一 䐀 䔀 吀 伀 匀 䰀 伀 倀 刀 伀 吀 伀 䬀 伀 䰀 䰀 씀 刀 匀 䴀 吀 䔀 㔀 唀 吀 䐀 䄀 一 一 䤀 一 䜀 匀 䘀 伀 刀 䈀 唀 一 䐀 䔀 吀 伀 匀 䰀 伀 Innhold Sak 1 Konstituering...6 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling... 6 Vedtak:... 6 Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter... 6

Detaljer

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12

Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 Protokoll fylkesstyremøte nr. 11 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE

1.2 VALG AV MØTEDIRIGENTER OG MØTELEDER I SÆRMØTE SAK 1 KONSTITUERING 1.1 GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling er sendt årsmøtedelegatene i uke 17 Årsmøtet godkjenner innkallinga. 1.1.1 GODKJENNING AV FULLMAKTER Det er utstedt fullmakter ved møtets start.

Detaljer

Sak 9.1.4 Valg av kontaktpersoner/fylkesstyremedlemmer

Sak 9.1.4 Valg av kontaktpersoner/fylkesstyremedlemmer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 PLENUM: Sak.1 Valg av fylkesstyre Sak.1.1 Valg av leder Terje Vilno, Hellerud videregående skole Sak.1. Valg av 1. nestleder Aina Skjefstad Andersen, Svarttjern skole Sak.1.

Detaljer

Sak 9.1.8 Valg av 3. varamedlem til fylkesstyret... 26 Sak 9.1.9 Valg av 3 øvrige varamedlemmer til fylkesstyret... 27 SÆRMØTE FOR TARIFFOMRÅDE OSLO

Sak 9.1.8 Valg av 3. varamedlem til fylkesstyret... 26 Sak 9.1.9 Valg av 3 øvrige varamedlemmer til fylkesstyret... 27 SÆRMØTE FOR TARIFFOMRÅDE OSLO Innhold Sak 1 Konstituering... 5 Sak 1.1 Godkjenning av innkalling... 5 Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter... 5 Sak 2 Valg av dirigenter... 9 Sak 3 Valg av møteansvarlige... 10 Sak 3.1 Tellekorps... 10

Detaljer

Sak 9: Valg og nominasjoner

Sak 9: Valg og nominasjoner ÅRSMØTEDOKUMENT 0 Versjon.0.0 Side 0 Sak : Valg og nominasjoner Plenum: Sak. Valg av fylkesstyre Sak.. Valg av leder Terje Vilno Hellerud vgs Sak.. Valg av nestleder Ellen Hoogerwerf Haugen skole Sak.

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 01 KONSTITUERING 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Valg av dirigenter 1.3. Valg av referenter 1.4. Godkjenning av delegater 1.5. Godkjenning

Detaljer

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Årsmøter lokallag Desember 2014 Retningslinjer og vedtekter for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement Innledningsvis er det i korthet skissert hva som gjelder for lokallag

Detaljer

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene

Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Årsmøte 30. 31. mars 2009 Sak F1.6 Valgreglement for fellesmøtet og særmøtene Styrets innstilling til vedtak: 1. Årsmøtet godkjenner valgreglementet for valgene på F-årsmøtet og S-årsmøtene. 2. Årsmøtet

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (allmøte) Disse retningslinjene omhandler ordinære årsmøter der alle medlemmer

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet Desember 2008 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjene ble behandlet og vedtatt i SST 208/08, 12. desember 2008.

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte)

Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Retningslinjer, Utdanningsforbundet Mars 2013 Retningslinjer for årsmøter i lokallag sammensetning, valg og valgreglement (delegatmøte) Disse retningslinjene omhandler delegatårsmøter, en årsmøteform som

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Vår dato 30.03.2016 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler Rødøy Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon Alle medlemmer i Utdanningsforbundet Rødøy Innkalling til årsmøte Styret for Utdanningsforbundet

Detaljer

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010

Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Struktur for bydelslagene i Utdanningsforbundet Oslo med virkning fra 1.8.2010 Bydelslag i Utdanningsforbundet Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Gamle Oslo Utdanningsforbundet Oslo, bydel Grünerløkka

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12

PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr /12 Vår dato: 09. 04.12 Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler: Torodd Eriksen Deres referanse Arkivkode Direkte telefon: 915 24 542 PROTOKOLL: Fylkesstyremøte nr. 10 11/12 Sted: Fylkeskontoret Dato: Tirsdag

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Delegat. Sak 1 Konstituering. Sak 1.1 Godkjenning av innkalling. Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter

Delegat. Sak 1 Konstituering. Sak 1.1 Godkjenning av innkalling. Sak 1.2 Godkjenning av fullmakter Sak 1 Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling I tråd med Utdanningsforbundets vedtekter, 44.5 og 44.6 ble det sendt ut foreløpig innkalling til årsmøtet 1. februar 2012, og endelig innkalling 16.

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg Møtetid : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS : 12.-13. januar Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 12. januar kl. 10.30-15.40 13. januar kl. 09.00-15.30 Til stede fra styret: Forfall:

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE

PROTOKOLL ÅRSMØTE PROTOKOLL ---------------------------- ÅRSMØTE 2006 ---------------------------- UTDANNINGSFORBUNDET OSLO ------------------------------------ 10.- 12. mai 2006 ------------------------------------ QUALITY

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 07 VALG SAK 7.1 VALG AV LEDER OG NESTLEDER 7.1.1. Valg av leder, vedtektenes 45.1.6.1 Thomas Nordgård 7.1.2. Valg av nestleder, vedtektenes 45.1.6.1

Detaljer

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009

PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 PROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2009 Quality Hotel & Resort 26.-28. mai Innhold Side 4 - Åpning Hilsningstaler Permisjoner Side 5 - Sak 01: Sak 02: Side 6 - Sak 03: Åpning og godkjenning av innkalling Godkjenning

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Til medlemmer i Tiller idrettslag Tiller 30. april 2016 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Tiller idrettslag Tid: 24. mai 2015, kl 19.00. Sted: Tonstad skole Tiller idrettslag innkaller med dette

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø

: UTDANNINGSFORBUNDET TROMS PROTOKOLL FST-SAKNR.: 1. Utvalg. Møtetid : 13.-14. april 2015. Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø FST-SAKNR.: 1 Utvalg : UTDANNINGSFORBUNDET TROMS Møtetid : 13.-14. april 2015 Møtested : Fylkeskontoret, Tromsø PROTOKOLL Tid: 13.-14. april kl 10:30 15:30 Til stede fra styret: Thomas Nordgård Anita Richardsen

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll

Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Utdanningsforbundet Rælingen Årsmøte 2016 Protokoll Sak 1/16 Konstituering Sak 2/16 Årsmelding for utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 3/16 Regnskap for Utdanningsforbundet Rælingen 2015 Sak 4/16 Retningslinjer

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni

Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Vår dato Vår referanse Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag 17.06.2013 13/00888-3 Protokoll fra fylkesstyremøte 13.-14.juni Til stede: Forfall: Referent: Lisbet Strickert Jorid Østvik Preben P. Uthus Just

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom 1. Formalia Disse møtereglene gjelder for hele landstreffet, også utenfor møtesalen. Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole

Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole Stiftelsesdokument for foreningen FAU ved Neskollen Skole 30. mai 2016 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: Anne Grethe Unes, Marianne Ensrud Skraastad, Arve Martin Kværnhaugen,

Detaljer

Årsmøte 8.-10. mai 2012

Årsmøte 8.-10. mai 2012 Årsmøte 8.-10. mai 2012 Sak 8 Valg a. Leder Tone Stangnes Gjerstad, Åmot. Tone Stangnes Gjerstad, Åmot, velges som leder i fylkesstyret for perioden 01.08.2012 31.07.2015. b. Nestleder Oddny Andreassen,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5

L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010. Side 5 Sak 1-6 Konstituering N O RSK ERGOTERAPEUTFO RBUNDS 2 3. LANDSMØTE L I L L ESTRØM 9.-11. NOVEMBER 2010 Side 5 Innhold Program for NETFs... 7 Forretningsorden (sak 2)... 8 Dagsorden for NETFs (sak 5)...

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier

SAKSPAPIRER. ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier SAKSPAPIRER ÅRSMØTE Utdanningsforbundet Lier Haugestad 17.april 2013 Side 2 SAK 1 KONSTITUERING SAK 1 A Møteledelse a) VALG AV MØTEDIRIGENT Lisbet Grøvdal. Årsmøtet gir dirigent fullmakt til å lede årsmøtet

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo kommune Utdanningsetaten Møteprotokoll Medbestemmelsesutvalget (MBU) - Unntatt offentlighet Offl 14 Møtedato: 27.05.2015 kl. 13:00 Møtested: Møterom 10B Til stede: Arbeidgiverrepresentantene: Astrid

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG VALGREGLER FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fastsatt av Høgskolestyret ved Høgskolen i Sør-Trøndelag 28. Mars 2007, justert i hht vedtak i HS-sak 026/07 og 028/07 i HS-møte den 17.04.07, med hjemmel i lov

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB

ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB ÅRSMØTE TROMSØ ISHOCKEYKLUBB Til medlemmene i Tromsø Ishockeyklubb Innkalling til årsmøtet i Tromsø Ishockeyklubb, torsdag 27. april kl 19.00, TIL huset Saksliste og sakspapirer for årsmøtet 1. Godkjenne

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

NOMINASJONSMØTE 26. NOVEMBER 2016

NOMINASJONSMØTE 26. NOVEMBER 2016 Til: Delegater til Oslo Venstres nominasjonsmøte 2016 Kopi: Varadelegater til Oslo Venstres nominasjonsmøte 2016 02.11.2016 NOMINASJONSMØTE 26. NOVEMBER 2016 Det er innkalt til nominasjonsmøte i Oslo Venstre,

Detaljer

Regler for valg av Kirkeråd

Regler for valg av Kirkeråd KR 10.1/15 Regler for valg av Kirkeråd Regler for valg av Kirkeråd i Lovdata Forslag til endring ift Lovdata Begrunnelse 1. Kirkerådets sammensetning og tidspunkt for valg 1-1.Kirkemøtet velger på sitt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

1.1 Åpning og konstituering

1.1 Åpning og konstituering 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1.1 Åpning og konstituering Sak 1.1: Opprop og godkjenning av delegater Det foretas opprop og godkjenning av delegatlister fra medlemsforeningene Sak 1.: Valg av ordstyrere Ordstyrerne

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER

Musikkrådet. på Kjeller SAKS- PAPIR- ER Musikkrådet på Kjeller SAKS- PAPIR- ER ÅRS- MØTE 2015 Dagsorden 1. Konstituering 1.1. Godkjenne representantenes fullmakter 1.2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 1.3. Velge dirigenter,

Detaljer