Konjunkturseminar. Lisbet K. Nærø. Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank. Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konjunkturseminar. Lisbet K. Nærø. Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank. Side 1"

Transkript

1 Side 1 Konjunkturseminar Lisbet K. Nærø Konserndirektør/CFO SpareBank 1 SR-Bank 6. september 2006

2 Side 2 Agenda Kort om SpareBank 1 SR-Bank Utfordringer i finansnæringen Kommentar til Sparebankforeningens estimater om fremtidig driftsutvikling Strategiske tilpasninger

3 Side 3 SpareBank 1 SR-Bank skal skape verdier for den regionen vi er en del av.

4 Side 4 Lokalisert i Rogaland, Agder og Hordaland Historiske milepæler 1839: Egersund Sparebank etableres 1976: Første regionale sparebank i Norge 1989: Bankkrise 1994: Børsnotering 1996: Etablering av SpareBank 1 Alliansen 2000: Etablering i Agder 2006: Etablering av Finanshuset i Bergen 52 kontor, hovedkontor i Stavanger Over kunder 73 mrd kr i forvaltning Adm.dir. Terje Vareberg Styreformann Kristian Eidesvik Revisor: PricewaterhouseCoopers

5 Side 5 Finanskonsernet EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS 100 % SpareBank 1 SR-Finans AS 100 % SR Investering AS 100 % SpareBank 1 Boligkreditt AS 26,7 % SR-Forvaltning ASA 67 % SpareBank 1 Gruppen AS 19,5 % Boligmegling Næringsmegling Prosjektmegling Markedsleder i Rogaland Leasing Spesialfinansiering Investering i langsiktige EK papirer Boligfinansiering Aktiv forvaltning ODIN Forvaltning AS SpareBank 1 Livsforsikring AS SpareBank 1 Skadeforsikring AS SpareBank 1 Fondsforsikring AS Bank 1 Oslo AS SpareBank 1 Medlemskort AS First Securities ASA SpareBank 1 Bilplan AS

6 Side 6 SpareBank 1 Alliansen SpareBank 1 SR-Bank 19,5 % SpareBank 1 Midt-Norge 19,5 % SpareBank 1 Nord-Norge 19,5 % Eiere Samarbeidende Sparebanker AS 19,5 % LO og Fagforbund 10 % Sparebanken Hedmark 12,0 % SpareBank 1 Gruppen AS Bank 1 Oslo AS 100 % SpareBank 1 Skadeforsikring AS 100 % SpareBank 1 Livsforsikring AS 100 % SpareBank 1 Fondsforsikring AS 100 % SpareBank 1 Bilplan AS 19,9 % ODIN Forvaltning AS 100 % First Securities ASA 24,5 % SpareBank 1 Medlemskort AS 100 % SpareBank 1-alliansen, nøkkeltall Total forvaltning: ca NOK 290 mrd. Totalt egne kontorer: ca 300 Totalt distribusjonskontorer: ca 350 Totalt antall ansatte: ca 4500 Antall nettkunder: ca Per 1. kvartal 2006 EiendomsMegler 1 Nye medlemmer i år Sparebanken Hedmark Kvinnherad Sparebank Sparebanken Volda og Ørsta

7 Side 7 Godt resultat 1. halvår 2006 Konsernresultat før skatt: 514 mill kr (492 mill kr). Egenkapitalavkastning etter skatt: 20,9 % (23,3 %). Netto renteinntekter: 547 mill kr (557 mill kr). Netto provisjons- og andre inntekter: 333 mill kr (276 mill kr). Inntekter av eierinteresser: 70 mill kr (34 mill kr). Driftskostnader: 559 mill kr (494 mill kr). Netto inngang på tap: 7 mill kr (netto tap 2 mill kr). Utlånsvekst: 13,7 % (13,0 %) siste 12 mnd. Innskuddsvekst: 12,6 % (17,0 %) siste 12 mnd. Resultat pr grunnfondsbevis: 9,2 kr (8,6 kr). Resultat hittil i år. I parentes vises resultat for tilsvarende periode i fjor.

8 Side 8 Vi bredder inntektsgrunnlaget % Andre inntektsområder enn tradisjonelle renteinntekter blir mer og mer viktig for konsernet 21,0 20,5 21,2 22,5 22,4 22,4 24,7 29,7 29,6 32,1 34,5 36,5 40, %-vis andre inntekter av totale inntekter pr. 1H

9 Side 9 Vi videreutvikler flere bein å stå på Beløp i millioner kroner (hittil i år) EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS Antall omsetninger Resultat av ordinær drift før skatt 18,0 11,8 SpareBank 1 SR-Finans AS Forvaltningskapital Resultat av ordinær drift før skatt 13,5 8,6 SR-Forvaltning ASA Forvaltet kapital, mrd kr 4,9 3,4 Resultat av ordinær drift før skatt 18,2 10,3 SR Investering AS Investeringer 57 N/A Resultat av ordinær drift før skatt 22,1 N/A Gode resultater i hele konsernet

10 Utfordringer i finansnæringen Side 10

11 banker trenger vi det da? kanskje noen? hvor langt vil rentenettoen falle da? sparebanker vil ikke de bli kjøpt opp? eller blir vi as? trenger vi filialer? trenger vi ansatte? er ikke norge for liten til egne banker? kanskje bill gates kjøper oss? ny tidsregning før og etter basel II? hva skal vi gjøre med all overflødig kapital? blir den allmennyttige virksomheten redningen for sparebankene? eller skal vi fusjonere med COOP og selge lån og grandiosa? Side 11

12 Hva er tallenes tale? Side 12 Reduksjon i underliggende inntjening Svært lave tap - de fleste banker har tilbakeføringer Sterk utlånsvekst spesielt i bedrifts markedsegmentet Ytterligere reduksjon i rentemarginene Vekst i andre driftsinntekter Begrenset vekst i kostnadene Totalt sett meget gode resultater

13 Kilde: Jon Gunnar Pedersen justert versjon Side 13 Klarer vi å følge med. Konkurrentene Mer aggressive Mer global Bredere erfaring Mer strømlinjeformet mindre personlig vurderinger Mer effektiv lavkost - nisje Kundene Mer kunnskapsrike og sofistikerte Mindre lojale Mer velstående Mer differensiert Mer selvgående Demografisk endring Produkt/tjenester Tradisjonelle bankprodukt hyllevare - standardisering Mer sofistikerte/ skreddersøm Enklere å bruke Rask å etablere Teknologi Mer kostbart Rammebetingelser Økende avhengighet Sårbar Åpner for nye foretningsområder Mer krevende Internasjonal tilpasning IFRS, Basel II, SOA Transparency Lav verdiskapning

14 Side 14 Sparebankforeningens estimater

15 Side 15 Vekstforutsetninger 12 % 10 % Forventet vekst i BNP mest avgjørende for utviklingen i utlånsveksten. Store forskjeller i BM og PM veksten. Forventet vekst i eiendomspriser er driver for PM veksten. 10,4 % 10,5 % 10,0 % 9,0 % 8,5 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 9,9 % 9,4 % 13,0 % 12,5 % 10,0 % 9,0 % utlånsvekst 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % 5,0 % Estimert innskuddsvekst noe høy Store forskjeller i BM og PM segmentet innskuddsvekst

16 Side 16 Renteforutsetninger 3 % 3 % 2 % 2 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % 4 % 3 % 3 % 2 % 3,0 % 2,9 % 2,6 % 2,4 % 2,2 % 2,0 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 0 % % rentenetto rentemargin Det forutsettes at markedsrenten øker med 1 %- poeng i 2007 og 0,75 % poeng i 2008 Konkurransesituasjonen presser rentemarginen ytterligere ned med 20 punkter etter dette nok?

17 Side 17 Andre driftsinntekter Bankenes fremtidige hovedinntektskilde? Estimatene er riktig dersom man ikke er bevisst på at det er her slaget kommer til å stå. 35 % 30 % 25 % 22,6 % 24,7 % 27,5 % 28,9 % 29,1 % 29,6 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,82 % 0,80 % 0,78 % 0,77 % 0,75 % 0,75 % andre inntekter 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % % av totale inntekter

18 Kostnadsutvikling Må forvente økende IKT kostnader økte kostnader til merkevarebygging dyrere kompetanse mer effektive prosesser 10 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % -2 % 9,4 % 6,9 % 6,8 % 7,0 % 6,3 % 5,0 % 5,0 % 4,1 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % -0,1 % personalkostnader andre driftskostnader 55 % 54 % 53,9 % 53,9 % 54,1 % 54 % 53 % 53 % 52,6 % 53,1 % 53,0 % 52 % 52 % kostnader/inntekter Side 18

19 Side 19 Utvikling i risiko tapsutviklingen avhenger selvsagt av utviklingen i norsk økonomi mer sofistikerte risikostyringsystemer bidrar til en bedre styring av risikoen 1 % 1 % 0 % 0,49 % tap i % av utlån 0 % 0 % 0,23 % 0,15 % 0,20 % 0 % 0,02 % 0,04 % 0 %

20 Side 20 ROE og kjernekapitaldekning Hva er rett nivå på egenkapitalavkastningen? Vil det bli mer fokus på risikojustert avkastning? ,26 11,3 11,52 10,13 9,44 9, % 14 % 13,5 % 11,3 % 11,5 % 12 % 10,5 % 10 % 9,4 % 9,6 % 8 % 6 % 4 % 2 % 0 % kjernekapitaldekning egenkapitalavkastning Innføring av Basel II vil få betydning for kjernekapitaldekningen. Nå blir det snakk om optimal kapital og ikke mest kapital.

21 Side 21 Oppsummert Rentemargin og rentenetto for høy Andre inntekter for lav Kostnadene personalkostnader ok andre kostnader noe høy Tapene antagelig noe for høy Totalt sett skulle det gi en noe høyere egenkapitalavkastning på kort sikt.

22 Strategiske tilpasninger Side 22

23 Side 23 Satsingsområder siste året Geografisk ekspansjon i Hordaland og Agder Har nå syv kontorer i Agder og ett kontor i Hordaland Etableringen av SR-Investering AS Investeringsselskap som skal bidra til verdiskapning i den regionen vi er en del av Ønsker å være en aktiv bidragsyter i utvikling av egenkapitalmiljøet i regionen Forsterker bankens posisjon som næringslivsbank og som bidragsyter i forbindelse med nyskaping og utvikling av bedrifter Etablering av SpareBank 1 Boligkreditt AS Fokus på den allmennyttige virksomheten

24 Side 24 Satsingsområder siste året Kontinuerlig fokus på konsept-/produktutvikling Pro konsept for små bedriftskunder Tettere samspill EiendomsMegler 1 og kontorene Deltatt i tilrettelegging av flere større transaksjoner knyttet til restrukturering i næringslivet i regionen Satsing i OTP Finansiering av skattekreditt Kolumbusavtale Nytt billånskonsept Kompetanseutvikling fokus på fremtidsrettet kompetanse Nesten 10 % av konsernets ansatte er blitt ansatt siste året. Samtidig er det inngått avtale med frivillig fratredelse hos ca. 5 % av de ansatte Bedriftsinternt lederutviklingsprogram i samarbeid med BI Trainee program

25 Side 25 mot til å meina styrke til å skapa Gjennom å være langsiktig åpen og ærlig Gjennom å vise ansvar og respekt vilje og evne til forbedring

26 Side 26 Hva er det som skiller bankene fra hverandre? Renter, priser og produkter er ofte de samme. Men har du spurt banken din om hva den vil? Eller hvilken rolle den ønsker å spille? Hos oss er svaret enkelt. SpareBank 1 SR-Bank vil bidra til å skape verdier for den regionen vi er en del av, og den eneste måten denne viljen kan komme til uttrykk er gjennom innsatsen til våre 942 ansatte. De vil.

27 Takk for oppmerksomheten Side 27