ÅRSRAPPORT Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2007. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2007 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf Fax

2 1. STYRETS BERETNING ADMINISTRASJONEN ÅRETS SEILERE HANDLINGSPLANEN UTVALG- OG KOMITÉRAPPORTER TOPPIDRETT FINANSIERING NSFs Rekrutteringstilskudd for Barn og Ungdom (Jorunn Horgens Fond) H.M. Kong Olav V s båtfond OL-fondet Sponsor UTDANNING Regattaarrangørutvalget (RU) Dommerutvalget (DU) Trenerutvalget (TU) MARKEDSARBEID KOMMUNIKAJON, PR OG MEDIA BARN OG UNGDOM BÅT OG SAMFUNN ANLEGGSKOMITEEN NSFS TEKNISK KOMITE FUNKSJONSHEMMEDE/INTEGRERING NM-UTVALG Stor NM Justere/revidere NM-regler REGEL- OG APPELL LOS-PROSJEKTET INTERNASJONALT ARBEID INTERNASJONALT UTVALG SKANDINAVISK SEILFORBUND EUROPEAN SAILING FEDERATION EUROSAF INTERNATIONAL SAILING FEDERATION ISAF FUNKSJONER/REPRESENTASJON I ISAF INTERNASJONALE REPRESENTASJONSOPPGAVER KOMITEER VALGT AV SEILTINGET APPELLUTVALG KONTROLLKOMITE LOVKOMITE VALGKOMITE DOMSUTVALG Norges Seilforbund Årsrapport

3 9. KOMITEER/UTVALG OPPNEVNT AV STYRET UTDANNINGSKOMITEEN TRENERUTVALGET DOMMERUTVALGET REGATTAUTVALGET ELITEUTVALGET REGEL- OG APPELLKOMITE INTEGRERINGSUTVALGET BARN OG UNGDOM BÅT, SAMFUNN MATCHSEILINGSUTVALG TEKNISK KOMITÉ KOMMUNIKASJON, PR OG MEDIA MARKED INTERNASJONALT UTVALG AMATØRUTVALG FINANSUTVALGET ADMINISTRASJONSUTVALG NM-UTVALG Økonomisk årsberetning for Norges Seilforbund VEDLEGG: 1. Regnskap og budsjett 2. Resultater Norges Seilforbund Årsrapport

4 1. STYRETS BERETNING 2007 Pr var det i alt 108 seilforeninger med ca medlemmer tilknyttet Norges Seilforbund. 14 seilkretser og 39 klasseklubber er tilknyttet Norges Seilforbund. Det er registrert 1 ny seilforening, Holmsbu Seilforening, og ingen klasseklubber i Norges Seilforbunds styre har etter valgene på Seiltinget i mars 2007 hatt følgende sammensetning: President Stig Hvide Smith, 1. Visepresident Peter L. Larsen Ålesunds SF 2. Visepresident Anne Kaalstad Tønsberg SF Styremedlemmer Astri Holden Feragen Arendals SF Ina Schjøtt Brackman Bergens SF Hans Egil Eriksen Moss SF Pål Karsten Fevang Larvik SF Lars Jårvik Bergens SF Erik Onstad Florø SF På konstituerende styremøte ble følgende arbeidsutvalg (AU) oppnevnt: President Stig Hvide Smith 1. Visepresident Peter L. Larsen 2. Visepresident Anne Kaalstad 1. Varamedlem Hans Egil Eriksen 2. Varamedlem Astri Holden Feragen Styrets arbeid 2007 I 2007 har det vært avholdt 9 styremøter og 1 AU-møte. Det er behandlet i alt 121 saker hvorav 1 i AU og 120 saker i styret. Av spesielle saker som har vært behandlet nevnes: Avholdelse av Kretsledermøte i Tønsberg Avholdelse av fellesseminar i Tønsberg Utdanning og autorisering av personell Gjennomføring av Stor NM i Horten LOS-prosjektet Politisk på virkning for innføring av obligatorisk båtføreropplæring Deltagelse i regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag til obligatorisk båtføreropplæring Videreutvikling av anleggspolitisk dokument for NSF Etter politisk påvirkning fikk NSF utvidet definisjonen for søkbare seilanlegg til å omfatte utsettingsramper med virkning fra 2007 Internasjonal deltagelse i ISAF, IFDS, Eurosaf, EBA og Skandinavisk Seilforbund Deltagelse på NIFs ledermøte Kåring av Årets Seiler 2006 Tildeling av Kongepokalen Tildeling av midler fra NSFs Rekrutteringstilskudd for barn og ungdom

5 Tildeling av kretsmidler Tildeling av Spillemidler til utstyr Tildeling av Norgesmesterskap og Stor NM Tildeling av utmerkelse, bragdmerker og hedersmerker Tildeling av båtlån Godkjennelse av endringer i LYS reglene Godkjennelse av internasjonale mesterskap i Norge ISAF Sikkerhetsbestemmelser Kommunikasjon via og NSFs informasjonsskriv i vinden Oppdatering av regler for NM, Lag-NM, NC og NoM Dispensasjoner fra reglene for Lag-NM og NM Implementering av NSFs handlingsplan Norgesmesterskap Det ble i år avviklet i alt 29 individuelle mesterskap med i alt 679 startende båter/brett. I tillegg ble det avviklet lag-nm i Optimist, Zoom 8 og E-jolle. Stor NM ble arrangert av Horten Seilforening. 2. ADMINISTRASJONEN Norges Seilforbunds virksomhet administreres fra forbundskontorer på Ullevål, i kontorfellesskap med NIF og ca 50 andre særforbund. Virksomheten vil fortsatt drives i henhold til tingsvedtatte målsetninger. Det er godt arbeidsmiljø og det er ikke rapportert noen skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Beklageligvis sluttet vår meget dyktige generalsekretær gjennom syv år, Morten Johnsen pr. 1. juli. Rekrutteringsprosessen viste at det ikke var så enkelt å finne ny egnet generalsekretær, og stillingen ble derfor utlyst to ganger, før Erik Ph. G. Solberg ble ansatt som generalsekretær i august 07. Det ble opprettet ny stilling som informasjonskonsulent pr. november 07. Ansatte i 2007 Generalsekretær (100 %) Morten Johnsen, sluttet 1.juli 07 Erik PH. G. Solberg ansatt august 07 Rekrutterings- og utdanningskonsulent (100 %) Tonje Hopstock Sportssjef (100 %) Espen Guttormsen Markedssjef (100 %) Henrik Næss Landslagstrener (100 %) Lars Loennechen Landslagstrener (100 %) Thomas Guttormsen Informasjonskonsulent Linda Kontorp Engasjerte aktivitetskonsulenter/landslagstrenere Aktivitetskonsulent/Landslagstrener Frank Kirkeland Aktivitetskonsulent Bård Birkeland Aktivitetskonsulent /Landslagstrener Esben Slaatto Aktivitetskonsulent/Landslagstrener Frode Jørstad Administrasjonens hovedoppgaver Sekretariat for Styret og er et utøvende organ i forhold til dets avgjørelser. Serviceorgan for medlemmene Norges Seilforbund Årsrapport

6 Oppdaterer web-sider og utarbeider nyhetsbrevet Seilsport i vinden Pressemeldinger Markedsarbeid Bistår utvalgene i deres arbeid Praktisk håndtering av kurs i NSFs regi Regnskap og budsjettering Oppdaterer medlemsregisteret i NAIS Oppfølging av Idrettsbutikken Lagerstyring, utsendelse og oppdatering av materiell. Inngår og følger opp sponsoravtaler Klasseklubbmøte og kretsledermøte Internasjonalt arbeid i Skandinavisk Seilforbund, Eurosaf, IFDS og ISAF Kontakt med NFI, NIF og Olympiatoppen Forbereder, innkaller og protokollerer AU- og Styremøter Utarbeider årbok og årsrapport Forbereder Seiltinget Arkiv Formidler kappseilingsreglene Utsendelse av medaljer til kretsmesterskap og NM Drifter landslaget ved planlegging, organisering og faglig oppfølging, samt all praktisk håndtering. 3. ÅRETS SEILERE 2007 Årets Jr. Seiler 2007 Mathias Mollatt, Moss SF 4. HANDLINGSPLANEN Det som ligger til grunn for handlingsplanen er NSFs Formål og Visjon. NSF s Formål: fremme norsk seilsport bidra til samarbeid mellom foreningene representere seilsporten internasjonalt NSF s Visjon: Øke bredden i seilsporten og engasjere og appellere o til mennesker i alle aldre o til livslang og sunn livsstil o til å bli en av landets mest anerkjente sommeridretter NSF skal skape flere og entusiastiske seilere NSF skal jobbe for at de beste skal bli internasjonale vinnere Handlingsplanen er delt inn i ulike områder: Finans Båt og samfunn Barn og ungdom Toppidrett Kommunikasjon, PR og Media Utdanning Norges Seilforbund Årsrapport

7 Storbåt/Tur og Hav NM Integrering Teknisk komite (regler og sikkerhet) Internasjonalt arbeid Styremedlemmene har fordelt ansvaret for områdene mellom seg. Spesifikke handlingsplaner med kortsiktig og langsiktig perspektiv er utviklet for alle områder. Diverse arbeidsgrupper/komiteer av frivillige samt administrasjonen i NSF har arbeidet for å nå målene i de enkelte handlingsplanene. Se de enkelte områders årsrapporter for nærmere informasjon. Kommunikasjonen med administrasjon og komiteer har vært god. Fokus for styret har vært økt tydelighet og åpnere kommunikasjon med omverdenen. Hovedfokus i perioden har vært: Sikre en forsvarlig økonomisk base for forbundet sett i lys av bortfall av automatinntekter og tilstrammende og vanskelig sponsormarked Videreføre og styrke LOS prosjektet for å sikre tilvekst av barn og unge Bedre kommunikasjon og informasjonsflyt mellom NSF og Seilnorge OL i Beijing august 2008 Sørge for utvikling av og rekruttering til toppidrett Sikre krav og retningslinjer for sikkerhet Kompetanseutvikling øke antall dommere og arrangører Tydeliggjøre NSF som sterk interesse- og båtorganisasjon Påvirke internasjonal seiling for å fremme sportslighet og fair play rundt seiling 5. UTVALG- OG KOMITÉRAPPORTER 5.1 TOPPIDRETT Som hovedmål vedtok seiltinget: Minst et gull per år i Europamesterskap eller verdensmesterskap i OL klasser. Stabile resultater blant de 10 beste i aktuelle OL klasser. Følgende seilere har deltatt på NSFs landslag i 2007: Laser Radial: Elin Samdal Fredrikstad SF RS:X damer: Jannicke Stålstrøm Horten SF Yngling: Lise Birgitte Fredriksen Alexandra Koefoed Siren Sundby Soon SF 49er: Christopher Gundersen Vestfjorden SF Frode Bovim Soon SF Star: Eivind Melleby Petter Mørland Pedersen Arendals SF Finnjolle: Peer Moberg 2,4 mr Bjørnar Erikstad Tønsberg SF Sonar: Jostein Stordahl Aleksander Wang Hansen Per Eugen Kristiansen Norges Seilforbund Årsrapport

8 Følgende seilere har deltatt på NSFs ToppSeil lag 2007: Cathrine Gjerpen Thea Kamilla Moholt Drøbak SF Vegard Eimind Arendal SF Eivind Sinding Larsen Bærum SF Sebastian Wang Hansen Tønsberg SF Tina Løken Nilsson Moss SF Lina Beyer Stømquist Asker SF Monica Rodal Benedicte Heide Kristian Ruth Asker SF Stian Tuv Nesodden SF Mathias Mollatt Moss SF Anette Melsom Myhre Asker SF Kristian Skarseth Asker SF Matilde Thorleifsson Mari Sveen Soon SF Inge Salvesen Christansands SF Marte Enger Eide Bærum SF Christian Juell Drøbakssunds SF EU vurdering Resultatene i gjennom 2007 har vært meget oppløftende i 7 klasser og det er god grunn til å tro at Norge kan få sin største tropp til OL. EU ser at det er vanskelig å gjøre en spissing av et lag som har så gode resultater i så mange klasser og utsetter dette til våren På det tidspunktet må klassene ha kvalifisert seg. EU sin største bekymring er rammevilkårene som selvfølgelig blir stramme med et så stort lag. Året ble helt klart kronet med Peer Moberg sin 3.plass i Prøve OL. Dette er med på å skape stor optimisme i forkant av et OL år. Resultater 2007: Peer Moberg 3.plass prøve OL. Jannicke Stålstrøm 9.plass prøve OL RS:X Yngling 7.plass EM Jannicke Stålstrøm 1.plass WC Holland regattaen RS:X Jannicke Stålstrøm 3.plass WC Hyeres RS:X Peer Mober 1.plass WC Miami Finnjolle Peer Mober 5.plass WC Palma Finnjolle Kristian Ruth 1.plass WC Melbourne Laser Elin Samdal 5.plass WC Hyeres Laser Radial Elin Samdal 7.plass WC Kiel Laser Radial Kommunikasjon og møteaktivitet: Det har vært avholdt 3 styringsgruppemøter i Olympiatoppen. 4 EU møter er gjennomført og flere løpende møter mellom områdeleder og sportssjef. I tillegg holdes jevnlig kontakt via telefon og mail. Norges Seilforbund Årsrapport

9 Samarbeid med Olympiatoppen: Samarbeidet mot OL i Beijing. Kontaktperson for NSF er Michael Jørgensen, som har ansvaret for flere av de tekniske idrettene. Hans hovederfaring er som trener for Norges beste Taekwondo utøver, Nina Solheim. I samarbeidsavtalen ligger det også en videreføring av ToppSeil som skal legge til rette for unge talentfulle seilere som er fremtidige OL håp. Prosjektet finansieres av LOS/OLT midler. Rekruttering /opplæring av nye elitetrenere EU har i 2007 satt spørsmålstegn ved arbeidet som gjøres for rekruttering av trenere på elitenivå. Pr. i dag er dette miljøet for lite og det er et ønske (og målsetting) i EU å styrke dette fagfeltet slik at vi også i fremtiden har norske trenere på toppnivå. Arbeidet med ToppSeil og deltagernes klubber og klubbtrenere vil være viktig i dette arbeidet. 5.2 FINANSIERING Året har gitt en del utfordringer når det gjelder forbundets økonomi, og styring av denne. I forbindelse med personalmessige endringer i administrasjonen har økonomistyringen i perioder vært sviktende. Dette har medført at styret til tider dessverre ikke har mottatt korrekt regnskapsinformasjon. Dette kom dessverre først for dagen i sin fulle bredde ved årsavslutningen. Bortfallet av automatinntekter medførte et dramatisk fall i forbundets inntekter. Dette var kjent, og det ble arbeidet aktivt for å erstatte disse med markedsinntekter. Det er å beklage at denne satsingen ikke viste seg vellykket. En viktig faktor i dette er en sponsoravtale verdt 1 million som helt uventet strandet. Sponsoren hadde etter vår oppfatning forpliktet seg, men en signert avtale kom dessverre aldri på bordet. Sponsoren måtte da også erstatte oss et mindre beløp i denne sammenhengen. Videre uteble i hovedsak de lovede kompensasjonsmidlene fra det offentlige, noe som ytterligere forvansket situasjonen. Det ble i denne forbindelse arbeidet aktivt i forhold til Norges Idrettsforbund, delvis i samarbeid med særforbund i tilsvarende situasjon. Den forpliktelse som ble lagt på styret fra forrige ting i forbindelse med offensiv satsing på toppidrett har vist seg økonomisk tung å bære for forbundet. I henhold til dette, og i takt med stadig bedrede sportslige resultater ble det kjørt frem et landslag med tidenes største forventede OL-kontingent. Dette har kostet store ressurser, samtidig som den foreløpig ikke har gitt den markedsmessige inntjening som man regnet med. Samarbeidet med Olympiatoppen har vært det beste, noe som i høy grad har gjort denne sportslige satsingen mulig. Det er imidlertid svært vanskelig å budsjettere i forhold til disse midlene, da de bevilges i flere omganger utover året, delvis i sammenheng med den sportslige utviklingen. Norges Seilforbund Årsrapport

10 Delvis takket være at man de foregående år har bygget opp reserver til bruk i OL-satsing har denne satsingen vært mulig. Forbundets frie egenkapital er fortsatt tilfredsstillende, men det er et langsiktig mål å styrke denne, for fortsatt å kunne ha de økonomiske muskler som er ønskelig for å gjennomføre våre ambisiøse mål i forhold til bredde og topp. Myndighetene styrer fortsatt forbundets økonomi i stor grad, da en stadig større del av overføringene fra NIF er øremerket. Vi er glad for å kunne gjennomføre stadig flere breddetiltak med øremerket finansiering, og det er forbundets ønske at dette merkes direkte hos foreningene som nå i større grad enn tidligere mottar støtte til konkrete tiltak. For øvrig henvises det til økonomisk årsberetning, jfr. NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser 6-1 som følger denne årsberetning NSFs Rekrutteringstilskudd for Barn og Ungdom (Jorunn Horgens Fond) Se årsregnskapet H.M. Kong Olav V s båtfond Fondets pålydende: kr ,-. Ved årsskiftet var utlånt fra båtfondet på kr ,- Vedtatt maksimum for utlån som Styret kan godkjenne er satt til 80 % av fondet OL-fondet Se årsregnskapet Sponsor Følgende firmaer var sponsorer for landslaget i Norges Seilforbund: Klessponsor: Helly Hansen ASA Transport: Wallenius Wilhelmsen Båtmotorer: Marinepower Tauverk: Robline Sportsdrikk Maxim Biler Volvo Norges Seilforbund Årsrapport

11 Følgende firmaer har i 2007, gjennom avtaler med NSF, sponset individuelle seilere/båter: Utøver Amtedal & Hansen Arkitektkontor Andre Tandrevold Andre Tandrevold Andreas Wettre Arne Georg Rønning AS Færder v/ Ludvig Høst Birger Jansen Bjørnar Erikstad Christian Eik Concordia Marine AS v/ Rune Skjoldal Eivind Melleby Elin Samdal Ellen Alexandra Høegh Erik Krister Erlend Nygård Eskil Goldeng Expression AS v/ Ronny Tollaksen Expression AS v/ Ronny Tollaksen Expression AS v/ Ronny Tollaksen Flying Start AS v/ Anne Mette Larsen Fredrik Rode & Trine Lunde Fua Tri v/ Anders Ombustvedt Geir Tømmerstigen Halvor Seiløe Smith Hans Jakob Paulsen Herman Horn Johannessen IMS Racing AS Jan Martin Brodin Kaj Vigeland Ketil Krantz Kjell-Ove Klungrehaug Knut Gudmund Carlsen Team Trigger Kristian Nergaard Kristian Ruth Kristian Skarseth Lars Muri Marius Falch Orvin Mathias Mollatt Monika Rodal Morten Kjellås Nautic Sailing AS Nautic Sailing AS Nautic Sailing AS Nautic Sailing AS Nautic Sailing AS Nautic Sailing AS Nautic Sailing AS Nautic Sailing AS Sponsor Amtedal & Hansen Arkitektkontor Rogaland Planbygg AS Sparebank1 SR-Bank Kornbeck AS Aftenposten AS Heimkvil MA Aqua Terra AS Aaltvedt Betong AS Yachtsenteret AS Amundsen Omega AS Explora Capital Engelsviken Fiskerestaurant Seastyle AS Aftenposten AS Infoteknikk AS Troll Teko Holding AS Bavaria Haugesund AS Brilliant Aqua Aservice AS Garvikgruppen AS Flying Start AS Dehler Yachts Norway AS Helly Hansen ASA Aftenposten AS Motorpool Handel AS AGA AS Aqua Terra AS Hesselberg Yachting Brodin AS Blikkenslagermestere Amek Holding AS Acta Bergen Euro Optikk as Follestad Oslo AS Aqua Terra AS Unil AS Jotne AS Lars Muri Rørleggerservice AS Terra Aktiv Eiendomsmegling AS Canes AS Heitmann Marin As Digital Network Services Bergens Tidende Helly Hansen Kvernland bil Nautic Sailing ProAktiv Eiendomsmegling Skagen Brygge Hotell Stavanger Aftenblad USF Verftet Norges Seilforbund Årsrapport

12 Ole Jakob Hansen Jørn Myhre AS Peer Moberg I.M. Skaugen ASA Per K. Lie Per K. Lie Petter Chr. Eriksen Westmar AS Petter Hermansen Tomax AS SAS Seilklubb v/ Arnstein Birkeland SAS Gruppen Seilteam Sevan inmotion PLM Technology Seilteamet Insomnia Sail Team Sevan Marine ASA Simen Løvgren Optimila AS Stian Tuv Fotovideo Norge AS Stig Johnsen Advokat Einar Edin Eiendomsmegling AS Stig Mathiassen Seabird Exploration Team Brunata v/ Morten Fallet Brunata Norge AS Team Fokus v/ Mette Samdal Fokus Bank, Team J&J v/ Jens Wathne Haugesund Sparebank Team J&J v/ Jens Wathne Kyst Design Team Jadarhus v/ Nils Olav Opsanger Jadarhus AS Team kryss v/ Kjell Clement Ludvigsen Ortoserv AS Team kryss v/ Kjell Clement Ludvigsen Profmed AS Team Xtreme v/ Erik Kristiansen Yachting Team Xtreme v/ Jarle Kristiansen Romerike Elektro Thomas Føyen Innside Too AS Thomas Føyen Interbev AS Tor Hove Fjord Sail A/S Torleiv Holst Norges NaturmedisinSentral AS Troms Seilkrets Thon Hotel Polar Tromsø Brettseilerklubb v/ Kristian Olsen Harila Tromsø AS Trond Kristensen Nortime AS Trond Kristensen Seatronic AS Wilh. Wilhelmsen ASA v/ Jon Helge Løken Wilhelmsen Maritime Services AS X-35 Haugaland ANS v/ Odd-Bjørn Saltnes Rica Maritim Hotall X-35 Haugaland ANS v/ Svein Hillesland Eiendomsmegler 1 Haugesund Xelerator AS v/ Helge Krøgenes Aftenposten AS Aage Andersen Roche Diagnostics Norge AS Thomas Johannesen, Jostein Stenevik, Jon Lystrup, Stian Soltvedt Bergen Yards AS Norges Seilforbund Årsrapport

13 5.3 UTDANNING UK har i perioden hatt 3 møter i NSF s lokaler. Norsk seilsport er avhengig av ansvarlige utdanningsledd, gode instruktører samt egnet utdanningsmateriell for å utøve opplæring av seilere, trenere og funksjonærer etter dagens krav. De ansvarlige for utdanningen i organisasjonsleddene og instruktørene er nøkkelpersoner i dette arbeidet. For å gjøre deres jobb enklere har NSF ved UK utarbeidet ulike kursopplegg og - materiell som du kan finne på To DU medlemmer har deltatt på dommerseminar i Danmark. Tre DU medlemmer har deltatt på dommerseminar i Sverige Flere medlemmer av DU har hatt en rekke dommeroppdrag internasjonalt og nasjonalt. Ett RU medlem har deltatt på seminar i Sverige Dommerutvalget, Regattautvalget og Trenerutvalget arrangerte helgen mars Fellesseminar i Tønsberg. Lørdagen var det felles program med bl.a. innspill fra Arrangørene ved Håvard Ravn Ottesen, Dommerne ved Dag Løkken og Trenerne ved Frank Kirkeland Konklusjon: Et tett samarbeid mellom utvalgene ga positive resultater og gode tilbakemeldinger fra årets fellesseminar for dommere, arrangører og trenere. Det registreres med bekymring at antall dommere de senere år har gått ned samt at årets Dommer III kurs måte avlyses. 1. januar 2007 bortfalt gamle seil- og klassemålerpapirer. I løpet av 2007 har 38 tatt ny Seilmålereksamen og 23 Klassemålereksamen. Teknisk komité (TK) Medlem i Utdanningskomiteen fra Teknisk komité er Svein Wright, Teknisk komité har hatt følgende aktiviteter mht utdanning: Oppfølging av seilmålerkurset. Relativt mange nye og gamle målere. Klassemålerkurs ble arrangert i Tønsberg i mars. Nytt klassemålerkurs i november ble avlyst pga liten interesse. Sikkerhetskurs for OSR kategori 2 er utarbeidet i samarbeid med Redningsselskapet. Det er blitt arrangert en rekke kurs i Regattaarrangørutvalget (RU) Regattautvalget takker Erik Johannesen for hans innsats i flere år som RU medlem. Jan Fredrik Klette kom inn som nytt medlem våren Regattautvalget har siden forrige årsmelding hatt 2 ordinære møte, og deltagelse i UK-møter. Norges Seilforbund Årsrapport

14 Det har i 2007 vært gjennomført kurs i egen regi for arrangør III, regattasjef utdannelse. Hvorav 12 kandidater som avla teorieksamen er 5 sertifisert i løpet av sesongen RU`s medlemmer har vært involvert i møter med saker relatert til utvalgets arbeidsområde. Utvalgets leder har deltatt i flere møter som RU`s representant i NM utvalget, og deltatt i møter med Horten Seilforening som Stor NM arrangør. Det er det fortsatt avvik fra NM reglene, og RU vil videreføre arbeide med rutiner som kan kvalitetssikre at avik ikke skjer for fremtiden. RU har i 2007 arbeidet med saker som: Kursmateriell/oppgaver Dispensasjons søknader NM reglene ifm Stor-NM finaleseilaser Lagseilingsregler Revisjon av NM reglene NSF handlingsplan Sertifiseringskrav regattasjefer Deltagelse i internasjonale seminarer Dommerutvalget (DU) Medl.: ut Bjørn Andersen, Oslo Seilforening (fratrådte etter Seiltinget) Medl.: ut Erik Solberg, Bundefjorden Seilforening (fratrådte sommer 07) Medl.:inn Dag Løken, Moss Seilforening (ny etter Seiltinget 07) Medl.: inn Harald Sørensen, (ny høsten 07) Medl.: inn Tonny Vedeler Jensen, Moss Seilforening (ny høsten 07) Dommerutvalget har siden forrige årsmelding hatt i alt 8 møter. DU's enkeltmedlemmer har utover dette deltatt i en rekke møter relatert til saker utvalget har arbeidet med. DU arrangerte weekenden mars 2007 Dommerseminar på Rica Hotell Gardermoen med 50 deltagere. Seminaret er obligatorisk oppdatering for forbundsdommere. Forbundsdommerkurset ble avholdt på Toppidrettssenteret i Oslo weekenden februar 2007 med 6 deltagere hvorav 3 bestod kurset. Banedommerkurs i Moss april 2007 måtte avlyses grunnet liten deltagelse. Banedommerkurset i Bergen/Hjellestad mai 2007 måtte avlyses av samme grunn. Banedommerkurset i Asker juni 2007 ble gjennomført med 6 deltagere hvorav 3 deltagere bestod prøven. Ved utgangen av 2007 er det 24 autoriserte Banedommere. Det er bestemt å innføre kompensasjon for autoriserte Banedommere når disse dømmer i større stevner som NOM, NM og NC fra sesongen Norges Seilforbund Årsrapport

15 Antallet aktive dommere har gått betydelig ned de senere år. DU arbeider kontinuerlig med rekrutteringsproblematikken som nå er tatt med i NSF s Handlingsplan for inneværende ting periode. DU har blant annet fremmet et forslag til fordelingsnøkkel når det gjelder rekruttering av dommere basert på den enkelte forenings egenaktivitet og behov. Det er nå bare 5 internasjonale dommere i Norge og det jobbes med å øke antallet. Enkeltmedlemmer i DU har vært involvert i og forelest i forbindelse med annen kursvirksomhet nasjonalt og internasjonalt. DU har i 2007 ikke mottatt noen søknader om godkjenning av NM protestkomiteer. Internasjonal og nasjonal deltagelse: -medlemmer av DU har hatt en rekke dommeroppdrag internasjonalt og nasjonalt. -et medlemmer av DU har deltatt på dommerseminar i Danmark. -tre medlemmer av DU har deltatt på dommerseminar i Sverige Trenerutvalget (TU) I trenerutvalget har Helene Gjerpen, Øyvind Rostrup, Joakim Karlsen og Jacob Haug sittet i I tillegg har Tonje Hopstock fra administrasjonen vært delaktig i møtene. Trenerutvalget har siden vi kom sammen i juni 2007 hatt to møter, i tillegg til mailmøter og noe arbeid utenom. Leder i trenerutvalget har også møtt i Utdanningskomiteen og møtene der. Trenerutvalget har sett igjennom handlingsplanen og satt fokus på trenerutdanningen (trenerstige), trenerkontrakter og kompetansehevende arbeid rettet mot trenerne i Norge. I tillegg har trenerutvalget vært med å arrangere trenerdelen av fellesseminaret. Trenerutvalget har begynt arbeidet med en øvelsesbank som nå ligger ute på Intensjonen er at dette kan bli en inspirasjonskilde for de ferskeste trenerne, og noe som alle trenere skal bidra til slik at vi får inn enda flere gode modeller å bruke på treningene rundt i klubbene. I tillegg har TU sett på veiledende satser, og videreført disse noe, i tillegg til å sette opp et forslag til hva som bør inkluderes i en trener kontrakt. Trenerutvalget har gjennomført en evaluering av trener II kurset som ble arrangert tidligere i året. På bakgrunn av denne ønsker trenerutvalget å justere litt i kursene slik at de skal bli enda bedre for trenerne som ønsker å ta utdanning i NSF. Sentralt i NIF jobbes det med en ny trenerstige, hvor man skal legge om trenerutdanningen i Norge, slik at det skal være mer innhold som går på tvers av idrettene. Dette arbeidet er ikke ferdig enda, og derfor har trenerutvalget valgt å ikke arrangere trener II kurs høsten Utover i 2008 vil Trener II utdanningen gjennomgås og et nytt trener II kurs vil bli arrangert. Det ble i 2007 arrangert trener 1 kurs i Vestfold, samt vest Agder. Videre ble det avholdt ett trener 1 kurs i Tromsø og et i Oslo. Norges Seilforbund Årsrapport

16 5.4 MARKEDSARBEID I 2007 ble det jobbet for å profesjonalisere markedsarbeidet og kommersialisere NSF. Det er spesielt fire områder det har blitt arbeidet mye med: 1. Produktutvikling 2. Salg / skaffe samarbeidspartnere med økonomisk bidrag 3. Hjelpe NSF-seilerne til å skaffe sine egne private sponsorer 4. PR / Media 1. Produktutvikling Arbeidet med å utvikle produkter NSF kan selge, har blitt videre utviklet fra Partnerseiling: Det ble i fjor inngått en avtale med Landmark Sailing, hvor NSF skulle få tilgang på 5 nye 43-fots regattabåter for partnerseiling. Båtene er betydelig forsinket, så First 40,7 er benyttet i stedet. Det er gjennomført 2 stk partnerseilinger med totalt ca 80 deltagere pr gang. Dette er et konsept vi ønsker å videreutvikle. - Seilkurs for storbåtseilere ble gjennomført i forkant av Færderseilasen. Vår Sportssjef og landslagstrenere var instruktører. - NSF promovogn: Vognen har vært tilstede på StorNM i Horten og enkelte andre større arrangementer. Den har vært bemannet med seilere fra ToppSeil og fra NSF administrasjon. 2. Salg / skaffe samarbeidspartnere med økonomisk bidrag Det er lagt ned betydelige ressurser i å bygge opp sponsoravtaler med et innhold som kan tilpasses de ønsker og krav våre potensielle sponsorer har. Jotun har gått inn som hovedsponsor for StorNM i Horten. Det er et mål å videreføre denne avtale de kommende år. Sponsorpakkene har blitt tilbudt vel definerte målgrupper. Med få unntak har ikke dette arbeidet gitt de ønskede resultater, men salgsinnsatsen vil bli trappet opp i Hjelpe NSF-seilerne til å skaffe sine egne sponsorer. Arbeidet ble startet opp i fjor og videreført i år. Salgsarbeidet er utført av seilerne selv, hvor de mest aktive har oppnådd et bra resultat. Markedssjefen har gitt disse utøverne betydelig støtte i denne prosessen. Norges Seilforbund Årsrapport

17 5.5 KOMMUNIKAJON, PR og MEDIA Norges Seilforbund ønsker å utvikle og profesjonalisere sitt arbeid innen Kommunikasjon, PR og Media. Dette fordi det er et uttalt behov fra våre medlemmer og fordi forbundet ønsker å forsterke sin nærhet til alle seilinteresserte i Seil-Norge. Det ønskelig med en sterkere dialog for å oppnå: Bedre innsikt rundt NSFs funksjon og virksomhet. Motivasjon for seiling Få nyttig input fra seilmiljøene på ønsket fokus. NSF har behov for å styrke sin innsats innen kommunikasjon, pr/media, med spesielt fokus på: Foreninger Kretser Medlemmer/utøvere Tillitsvalgte Sponsorer eksisterende / potensielle Publikum Samfunn Presse I dette arbeidet har vi i hovedsak følgende kanaler: Websiden til NSF (må moderniseres og arbeidet ble påbegynt.) Seilsport i Seilmagasinet Seilsport i Seilas Seilsport i Vinden Øvrige massemedia Ansatte Styre og andre tillitsvalgte Utøvere landslag og Toppseil Arbeidet må ses på i to perspektiver: Kortsiktig perspektiv: Strakstiltak for å bedre dette fokusområdet Langsiktig perspektiv: Mer omfattende strategisk arbeid for ytterligere profesjonalisering Det som er utført i det kortsiktige perspektivet i 2007: Ny web platform på NSF har fått ny web plattform, den skulle være ferdig i slutten av 2007, men her kom dessverre forsinkelser med beklageligvis mange barnesykdommer. NSF har vært med i et pilotprosjekt med NIF, noe som har vært interessant både økonomisk og for å få det slik vi vil, men det har tatt tid. Siden skal være på luften i begynnelsen av Seilsport I Vinden: Sendes ut månedlig på mail til alle kretser, foreninger, tillitsvalgte og alle som ønsker. Kort, nyttig og leservennlig informasjon med henvisning til Seilas og Seilmagasinet for mer informasjon. Seilsport i Seilmagasinet og Seilas, egne NSF sider: Forbedring både på informasjon, tydelighet og layout. Norges Seilforbund Årsrapport

18 Øvrige massemedia: Pressemeldinger sendes jevnlig og media-kontakter pleies. Ansatte, Styret, Tillitsvalgte og Utøvere på Landslag og Toppseil: NSF har i perioden hatt høyt fokus på at alle disse representantene er NSFs utstillingsvindu! Økt bevisstgjøring rundt dette er en viktig og kontinuerlig prosess som tar tid og som aldri slutter! Som ambassadører har vi foruten vår ulike kompetanse også et stort ansvar for å være synlig, tydelig og ydmyk. Dessuten skal vi være bærere av gode, sportlige holdninger og verdier som smitter. Det som er utført i det langsiktige perspektiv: En overordnet handlingsplan som sikrer kontinuitet i arbeidet med å gjøre NSF til et bedre og lettere tilgjengelig forbund som våre medlemmer ser nytte av å være knyttet til. 5.6 BARN OG UNGDOM Målsetting: Allsidig og godt aktivitetstilbud for barn og ungdom i Norge. Komiteen ble i 2007 omorganisert og har i perioden bestått av representanter fra rekrutteringsklasseklubbene; NOK (Norsk Optimistjolleklubb, NEK (Norsk Europajolleklubb), NLK (Norsk Laserklubb), NBK (Norsk Brettseilerklubb), NZ8K (Norsk Zoom 8 klubb) og N29K(Norsk 29erklubb) i tillegg til representanter fra NSF s administrasjon og styre. Denne endringen ble gjort for å styrke samarbeide mellom NSF og rekrutteringsklasseklubbene. Komiteen har i 2007 avholdt 4 møter i NSF s lokaler i tillegg til samarbeidsmøter i forbindelse med Ungdomssamlingene. NSF s Barne og Ungdomsarbeid er detaljert beskrevet i årsrapporten fra LOSprosjektet; Livsstil og Sport. I tillegg har komiteen lagt stor vekt på samarbeid mellom de vedtatte rekrutteringsklassene og har deltatt som bindeledd i deres arbeid rundt felles Norgescup-håndbok og søknadsprosedyren rundt de felles Norgescupene for BÅT og SAMFUNN Denne komiteen ble etablert i 2005 som følge av at forbundsstyret etter siste seilting har hatt ønske om en øket fokus på forbundets rolle som aktør i samfunnsmessige spørsmål. Det har videre vært et ønske om at dette skal knyttes tett opp til forbundsstyret. Dette er løst ved at komitélederen kommer fra forbundsstyret, og denne funksjonen har i perioden vært fylt av 1.visepresident. Det har vært avholdt to ordinære komitémøter. I tillegg har det vært kontakt på e-post og telefon mellom komiteens medlemmer i en rekke saker. Norges Seilforbund Årsrapport

19 Komiteens medlemmer har delt arbeidsoppgavene noe mellom seg, i det Peter L. Larsen og Jan Erik Næss har arbeidet spesielt mot høringsuttalelser og lignende og Anne Sofie Gjestrum og Ninni Strøm er representanter i Sakkyndig Råd for Fritidsbåter. Sentrale arbeidsoppgaver har vært: Obligatorisk båtføreropplæring NSF har i likhet med bl.a. KNBF og NSSR i lengre tid arbeidet for en innføring av obligatorisk båtførerbevis i Norge. Bakgrunnen er at det hos båtbrukernes organisasjoner har vokst frem en erkjennelse av at en viss regulering på dette felt dessverre synes nødvendig for å opprettholde sikkerheten og trivselen på sjøen. Det ble etter forrige stortingsvalg klart at det var politisk flertall for dette, og vårt arbeid har etter dette hatt fokus på å bli aktivt involvert i prosessen med detaljering av forskriftene. Spesielt viktig for oss har vært å få aksept for gode overgangsordninger som sikrer at brede brukergrupper ikke over natten avskjæres fra å bruke båtene sine. Tidligere generalsekretær Morten Johnsen har sittet i justisdepartementets arbeidsgruppe for innførings av obligatorisk båtførerbevis, som leverte sin innstilling i Det gjenstår nå byråkratisk og politisk behandling av saken, før eventuell innføring. Det er foreslått innføring allerede fra sesongen 2008, men det antas at dette vil bli utsatt. Høringsuttalelser Det har i perioden vært avgitt en del høringsuttalelser. Disse har i hovedsak gått på uheldige begrensninger i bruk av vannspeil med tilhørende landområder, spesielt for windsurfing. Seilarenaer inn i arealplaner Det har etter hvert vist seg at disposisjon over vannspeilene enkelte steder er blitt et knapphetsgode, og i områder med stort press fra rutegående og annen skipstrafikk, utbyggere av ulike anlegg og annet vil det være et behov for å få seilsportsarenaer inn i kommunenes og fylkenes arealplaner. Det arbeides bl.a. med dette nå i OAS, og NSF har i denne anledning signalisert at vi vil komme inn med assistanse i den grad enkeltforeninger eller krets ønsker det. Det synes i økende grad å være en tendens at flere kommuner nå starter arbeidet med slike arealplaner som i større grad enn tidligere regulerer bruk av vannspeilet til forskjellige formål. Dette kan ha sine positive sider for seilsporten, men det er viktig at alle kretser og foreninger er oppmerksomme på dette, slik at man sørger for å bli involvert aktivt i disse prosessene i sitt nærmiljø, eller i det minste blir høringsinstans. Dette for å unngå at viktige områder for seilsport blir båndlagt til andre formål. Norges Seilforbund Årsrapport

20 NSF har i perioden arbeidet aktivt for å bevisstgjøre foreninger og kretser på dette viktige spørsmålet. Seilsportsanlegg truet av næringsinteresser Tidlig i 2007 ble NSF kontaktet av Askøy Seilforening. Dette i anledning av at en planlagt reguleringsendring ville medføre at den eneste innseilingen til seilsportsanlegget deres ville bli sperret ved gjenfylling. Foreningen hadde gjort alt korrekt med regulering etc, men befant seg altså brått i en situasjon hvor hele anleggets eksistens var truet. NSF engasjerte seg tungt i saken, og ba bl.a. om hastemøte med ordfører og rådmann noe som ble gjennomført på svært kort varsel. Sammen med en rekke andre gode krefter samt naturligvis standhaftig innsats fra foreningen selv ble den ødeleggende reguleringsendringen lagt bort. Dette bør være et eksempel på hvilke farer som truer, og viktigheten av å ha gode krefter i ryggen, noe som NSF skal ta mål av seg til å være en viktig del av. EBA European Boating Association NSF har hatt godt utbytte av sitt medlemskap i EBA European Boating Association. Formålet med dette er å få innblikk i viktige prosesser på den internasjonale arena, som for eksempel sertifisering, avgiftsproblematikk, miljøspørsmål, sikkerhetskrav etc. Det er et faktum at mange premisser legges utenfor den nasjonale arena, og vi vil med dette få innblikk i disse prosessene, og søke å påvirke der vi kan. Utslipp og miljø utrangerte båter: Det ligger generelt godt til rette for at seilsporten kan fremstå som et godt eksempel innen miljø og utslipp. En skal imidlertid være klar over at her ligger utfordringer også for våre medlemmer. NSF følger utviklingen. Likeledes følges utviklingen innen spørsmålet om utrangerte båter, også internasjonalt. Samarbeid med KNBF Kongelig Norsk Båtforbund Det har i perioden vært innledet kontakt med KNBF, med henblikk på et nærmere samarbeid. Det synes klart at vi i de aller fleste saker har sammenfallende interesser som båtorganisasjoner. På samme måte synes det klart at man i mange sammenhenger kan ha større tyngde ved å fronte saker i samarbeid. I tillegg kan man tilføre hverandre verdifull kunnskap og erfaringsutveksling. Samarbeidet med KNBF har i hele perioden vært upåklagelig. Oppdatering av handlingsplan Handlingsplanen har vært oppdatert fortløpende, i h.h.t. utviklingen i de forskjellige sakene, og nye saker som er kommet til. Sakkyndig råd for fritidsbåter Vår representant her er Anne Sofie Gjestrum, med Ninni Strøm som vara. Generelt Komiteen ønsker å bidra til at NSF fremstår som den naturlige interesseorganisasjon for seilerne i Norge, og mottar svært gjerne innspill fra sine tilsluttede medlemmer på saker som ønskes fokusert. Norges Seilforbund Årsrapport

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05. 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/05 7. desember 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07. 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07. 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/07 13. 14. april 2007 Rica Holmenkollen Park Hotel Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04. 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/04 29. april 2004 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Til stede under sak S 26/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/05 7. september 2005 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02

Bente Nilsson var tilstede under sak 16/02 og 25/02 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/02 Fredag 24. og lørdag 25. mai 2002 Soon Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Pål A. Næss og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 904 14. desember 2004 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04. 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04. 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/04 15. juni 2004 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08. 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08. 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/08 07. mars 2008 Rica Park Hotell Sandefjord Tilstede fra Styret President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105. 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 105 31. januar 2005 Idrettens Hus, Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun,

Detaljer

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån

Nye utøver- og sponsoravtaler Markedsutvalget Utdanning Lisens for regattaseilere Mesternes Mesterskap Vedtakssaker: NM-saker Båtlån NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/07 28.-29. september 2007 Rica Hotell Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06. 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/06 23. august 2006 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Thorstein Tønnesson,

Detaljer

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07

Bjørn Lofterød møtte under sak 99/07 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8/07 24. oktober 2007 Radisson SAS Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 06/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/06 27.-28. januar 2006 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/07 Mandag 27. august 2007 Rica Gardermoen Til stede fra Styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad, Astri Holden Feragen,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, Astri Holden Feragen og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/06 6.-7. oktober 2006 Rica Holmenkollen Hotel Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06. 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/06 25. april 2006 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith og Geir Dahl Andersen,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06. 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06. 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/06 12. desember 2006 Idrettens Hus, Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl

Detaljer

Seiltinget Mål og prioriterte handlinger

Seiltinget Mål og prioriterte handlinger Seiltinget 2009 Mål og prioriterte handlinger 2009-2011 Det som ligger i bunn er NSFs Formål og Visjon Formål: fremme norsk seilsport bidra til samarbeid mellom foreningene representere seilsporten internasjonalt

Detaljer

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith

Møtet ble satt kl. 17.00 og ledet av 1. Visepresident Stig Hvide Smith NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/05 14. 15. oktober 2005 Rica Hotell Bygdøy Alle Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen,

Detaljer

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson, Astri Holden Feragen og Peter L.

Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik Nordeide, Bente Nilsson, Astri Holden Feragen og Peter L. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/05 22. juni 2005 Bergen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Geir Dahl Andersen, Gwen Brun, Jan Henrik

Detaljer

Styremøte 9/07. Styremøte 3. desember 2007

Styremøte 9/07. Styremøte 3. desember 2007 Styremøte 9/07 Styremøte 3. desember 2007 UBC Rekdalrommet, Ullevål stadion kl. 10.00 21.00 Til stede fra styret: President Stig Hvide Smith, 1. visepresident Peter L. Larsen, 2. visepresident Anne Kaalstad,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03. Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03. Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/03 Onsdag 18. juni 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke tilstede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04. 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/04 19. 20. mars 2004 Åsgårdstrand Hotell Til stede fra Styret: Fratredelse under sak 21/04 Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02. Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/02 Fredag 8. og lørdag 9. februar 2002 Rica Travel Hotel, Gardermoen Til stede fra : Ikke til stede fra : Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Chris Buunk,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03. 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03. 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/03 20. november 2003 Rica Gardermoen Hotel Til stede fra Styret: Ikke tilstede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Stig Hvide Smith, Thorstein Tønnesson,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/09 9.juni 2009 kl 14.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL) fra kl 17.00, Hans Egil Eriksen (HEE), Odd

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide og John Arnold Hopstock

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Kirsten Sola, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide og John Arnold Hopstock NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 804 18. november 2004 Rica Hotel Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03. Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03. Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/03 Fredag 14. og lørdag 15. februar 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,, Nini Høegh Nergaard,

Detaljer

Klubbdommer/arrangør - Økt 1

Klubbdommer/arrangør - Økt 1 Klubbdommer/arrangør - Økt 1 Seilsportens organisering Seilsportens regler Innhold Kappseilingsreglene NSF Organisasjonskart Utdanningsstrukturen NSFs årbok Regler for Norgesmesterskap Arbeidsoppgaver

Detaljer

Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS)

Generalsekretær Espen Guttormsen (EG) og Vibecke Schøyen (VS) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/09 23. og 24 januar 2009 kl 11.00 Toppidrettsenteret Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/09 20.april 2009 kl 13.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Odd Ørnulf Stray

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret tok AU-protokoll 212 og 312 til etterretning. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7/12 Mandag 23. august 2012 Kl. 14.00 på Ullevål stadion. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03. Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/03 Fredag 25. og lørdag 26. april 2003 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02. Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/02 Fredag 22. og lørdag 23. november 2002 Rica Gardermoen Hotell Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 VEDTAKSAKER: Mandag 2.mai Kl på Ullevål.

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 VEDTAKSAKER: Mandag 2.mai Kl på Ullevål. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/11 Mandag 2.mai Kl. 10.00 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04. 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/04 6. 7. februar 2004 KNS, Dronningen og NSFs kontor, Idrettens Hus Til stede fra Styret: Til stede under sak 02/04, 08/04 og 09/04 Fratredelse sak 04/04 under

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10/08 18.september 2008 kl 16.00 SAS Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Stig Hvide Smith (SHS), Anne Kaalstad (AK), Peter L. Larsen

Detaljer

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 43/06

Markedssjef Henrik Næss var til stede under sak 43/06 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/06 28. juni 2006 Tønsberg Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Thorstein Tønnesson, Gwen Brun, Bente Nilsson, Jan Henrik

Detaljer

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, John Arnold Hopstock og Pål A.

Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød, Stig Hvide Smith, Gwen Brun, Thorstein Tønnesson, Jan Henrik Nordeide, John Arnold Hopstock og Pål A. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 604 1.-2. oktober 2004 Horten, Hotel Norlandia Til stede fra Styret: Ikke til stede fredag Ikke til stede lørdag Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02. Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02. Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/02 Fredag 11. og lørdag 12. oktober 2002 Larvik Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede fra Styret: Administrasjonen: Øystein Fredriksen, Bjørn Lofterød,,

Detaljer

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann)

Styrets årsberetning. Norsk Optimistjolleklubb. Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Styrets årsberetning Norsk Optimistjolleklubb 2006 Trine Merete Olsen fra Horten vant NM-gull (foto Birger Kullmann) Administrasjon og økonomi Styret har bestått av: Thore Hammarstrøm Knut Traaseth Frode

Detaljer

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012

Norges Seilforbund. Årsrapport 2012 Norges Seilforbund Årsrapport 2012 STYRETS ARBEID 2012 I 2012 har det vært avholdt 11 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 204 saker hvorav 7 i AU og 197 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg

Detaljer

STYRETS ARBEID 2011. I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret.

STYRETS ARBEID 2011. I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret. STYRETS ARBEID 2011 I 2011 har det vært avholdt 10 styremøter og 2 AU-møter. Det er behandlet i alt 173 saker hvorav 10 i AU og 163 saker i styret. Følgende arbeidsutvalg (AU) har fungert: President Peter

Detaljer

Kretsledermøtet 2006

Kretsledermøtet 2006 Kretsledermøtet 2006 Tønsberg 11. 12. mars 2006 Deltagere NSFs styre: President Øystein Fredriksen Thorstein Tønnesson Gwen Brun Bente Nilsson Peter L. Larsen Jan Henrik Nordeide Kretsledere: Harald Lystad,

Detaljer

VEDTAKSAKER: HMJ ikke tilstede under behandling av saken.

VEDTAKSAKER: HMJ ikke tilstede under behandling av saken. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/12 Fredag 26. april 2012 Kl. 15.00 Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden (ACH), Ove

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2004-1 -

INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2004-1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS BERETNING 2004... 3 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2004... 6 4. HANDLINGSPLANEN 2003-2005... 8 5. UTVALG- OG KOMITERAPPORTER... 9 5.1 TOPPIDRETT... 9 5.2 FINANSIERING...

Detaljer

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010

Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året. Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Nytt fra NSF Noe av det vi har stelt med siste året Kretsledermøtet Drøbak, 20.03.2010 Seiltinget 2009 - Mye kan sies om det Men det skal vi ikke gjøre - Tilbakelagt stadium - Et psykologisk vendepunkt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2008. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2008 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2008... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE 2008... 7 4. HANDLINGSPLANEN 2007-2009...

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 VEDTAKSAKER: Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/13 Tirsdag 28. mai 2013 Kl. 12.00 Bærum Seilforening Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Grethe Halvorsen

Detaljer

Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente styreprotokoll 1/10. Styret godkjente AU protokoll 1/10

Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente styreprotokoll 1/10. Styret godkjente AU protokoll 1/10 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/10 12. og 13. februar 2010. Møtestart kl 10.00 Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/10 19. januar 2010. Møtestart kl 10.00 Ullevål stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/10 VEDTAKSSAKER. 28. april Møtestart kl Rica Gardermoen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/10 VEDTAKSSAKER. 28. april Møtestart kl Rica Gardermoen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4/10 28. april 2010. Møtestart kl 14.00 Rica Gardermoen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE),

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 VEDTAKSAKER: Onsdag 22. og 23. mai Kl på Ullevål.

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 VEDTAKSAKER: Onsdag 22. og 23. mai Kl på Ullevål. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/11 Onsdag 22. og 23. mai Kl. 13.00 på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri

Detaljer

Årets seiler 2005: H.M. Kong Harald V ÅRSRAPPORT 2005

Årets seiler 2005: H.M. Kong Harald V ÅRSRAPPORT 2005 Årets seiler 2005: H.M. Kong Harald V ÅRSRAPPORT 2005 NORGES SEILFORBUND Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS BERETNING 2005...

Detaljer

VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke

VEDTAKSAKER: AM ikke tilstede under behandling. AM ikke tilstede under behandling. Sak fra NIF s domsutvalg avgjørelse om eventuell anke NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/12 Fredag 23. mars 2012 Kl. 12.00 Park-Inn Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Astri Cathrine Holden

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2009 0

ÅRSRAPPORT 2009. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2009 0 ÅRSRAPPORT 2009 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2009 0 1. STYRETS BERETNING 2009... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

Kretsledermøtet 2002

Kretsledermøtet 2002 Kretsledermøtet 2002 Rica Gardermoen Hotell 23. 24. november 2002 Deltagere NSFs styre: President Øystein Fredriksen 1. Visepresident Bjørn Lofterød 2. Visepresident Nini Høegh Nergaard Chris Buunk Per

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0

ÅRSRAPPORT 2006. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no. Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 ÅRSRAPPORT 2006 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no Norges Seilforbund Årsrapport 2006 0 1. STYRETS BERETNING 2006... 4 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. ÅRETS SEILERE

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) VEDTAKSAKER:

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) VEDTAKSAKER: NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3/13 Torsdag 14. mars 2013 Kl. 15.00 Ishavshotellet i Tromsø Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS),

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 10/11.

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Styret godkjente protokoll 10/11. NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/12 Mandag 9. januar 2012 Kl. 17.00 på Rica Hotel Gardermoen. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray

Detaljer

Barn Ungdom Bredde Utdanning

Barn Ungdom Bredde Utdanning Barn Ungdom Bredde Utdanning Thomas Gu3ormsen Per Chris6an Bordal Overordnet målsetning (fra strategiplan vedta3 på seil6nget 2011) o Øke medlemsmassen med 20 % o NSF må 6lre3elegge gjennom sine lokale

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Til Styret i Norges Seilforbund Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 19. september 2012

Detaljer

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 VEDTAKSSAKER. 25. juni Møtestart kl Fjærholmen

NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 VEDTAKSSAKER. 25. juni Møtestart kl Fjærholmen NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/10 25. juni 2010. Møtestart kl 11.00 Fjærholmen Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Hans Egil Eriksen (HEE), Anne

Detaljer

SEILTINGET TROMSØ mars. Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner

SEILTINGET TROMSØ mars. Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 2 Strategi- og handlingsplaner 2 Strategi- og handlingsplaner DEL I STRATEGIPLAN 2013 2017 Strategi- og handlingsplaner 3 Visjon og overordnede mål. Visjon:

Detaljer

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009

Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Presentasjon fra seilas i forkant av seiltinget 2009 Bredde vs Topp Brettseiling er i sterk fremgang, derfor vil vi satse på brett. Tomannsjolle med 29er, har god fremgang og rekruttering, og er den naturlige

Detaljer

04.02.2013 17:32 QuestBack eksport - NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon. Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike)

04.02.2013 17:32 QuestBack eksport - NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon. Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike) NSF Tingutvalg Strategi og Organisasjon Publisert fra 22.10.2012 til 20.12.2012 71 respondenter (71 unike) 1 4. Hvor ofte er du/dere i kontakt med NSF? 1 Mer enn 2 ganger i uken 1,5 % 1 2 1-2 ganger i

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Anders Myhre (AM), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH)

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Anders Myhre (AM), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ) og Arild Holt (AH) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/12 Mandag 22. juni 2012 Kl. 12.00 på Moss SF. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine

Detaljer

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets.

Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i Hordaland Seilkrets. Bestemmelser for Kretsmesterskap for joller i. Reglene er sist revidert og godkjent av v Jolleutvalget 15/11-2010 målsetting er at det arrangeres kretsmesterskap for joller (KM) hvert år med et godt sportslig

Detaljer

Innhold. Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå.

Innhold. Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå. Innhold Bakgrunn & ramme for komiteen Grunnlag for komiteens arbeid og status i dag for brett Kort om viktigste mål og fokus identifisert nå. Om rekrutteringskomiteen NBK besluttet i 2009 å ta initiativ

Detaljer

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008

Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 Medlemsmøte NOK NC2 Arendal 2. mai 2008 1 Agenda 1. Velkommen 2. NOK 2008 3. Spørsmål fra medlemmene 4. Om mesterskapene 2 NOK 2008 NOK er for Optimistseilere på alle nivåer fra nybegynnere til VM-deltagere!

Detaljer

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ), Ove Lind (OL) og Arild Holt (AH)

Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri Cathrine Holden (ACH), Hanne Marie Westby Jørstad (HMWJ), Ove Lind (OL) og Arild Holt (AH) NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/13 Onsdag 16. januar 2013 Kl. 14.30 på Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Odd Ørnulf Stray (OØS), Astri

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2002-1 -

INNHOLDSFORTEGNELSE. NORGES SEILFORBUND Årsrapport 2002-1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. STYRETS BERETNING 2002... 3 2. ADMINISTRASJONEN... 5 3. HANDLINGSPLAN 2001-2003... 6 3.1 BREDDESEILING... 6 3.1.1 Båt og Samfunn... 6 3.1.2 Funksjonshemmede/Integreringsutvalg...

Detaljer

Protokoll NORLYS årsmøte

Protokoll NORLYS årsmøte Protokoll NORLYS årsmøte Ordinært årsmøte - 31. mars 2011 for driftsåret 2010 Sted Bjørvika Konferansesenter kl 18-2100 Agenda 1) Godkjenning av innkalling 2) Valg av dirigent 3) Valg av to til å undertegne

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/15

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/15 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/15 Tirsdag 20. januar 2015 på Dronningen hos KNS. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre, Vidar Utne (VU),

Detaljer

NORLYS Årsmelding 2011

NORLYS Årsmelding 2011 NORLYS Årsmelding 2011 Oversikt over LYS brev 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 A-båter 413 515 550 536 597 665 605 1056 B-båter 239 256 258 207 197 192 155 155 C-båter 467 590 759 738 845 811 743

Detaljer

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll 4/12 er godkjent pr mail

VEDTAKSAKER: Godkjenning av innkalling samt protokoller Styret godkjente innkallingen. Protokoll 4/12 er godkjent pr mail NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5/12 Fredag 22. mai 2012 Kl. 15.00 Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Peter L. Larsen (PLL), Ove Lind (OL), Anders Myhre (AM), Odd

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/16

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 6/16 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6/16 14. juni 2016 på NSFs lokaler på Ullevål. Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Kristian Fæste (KF),

Detaljer

Styrearbeidet Styrearbeidet har av praktiskøkonomiske grunner vært avholdt på telefon.

Styrearbeidet Styrearbeidet har av praktiskøkonomiske grunner vært avholdt på telefon. Årsrapport2004 Etablering av NORLYS På bakgrunn av flere personers initiativ og på bakgrunn av NSF s ønske om å frigjøre ressurser fra LYS-arbeidet ble NORLYS stiftet 16. februar 2004. Det ble nedsatt

Detaljer

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008

Strategi for perioden 2008 2011. Skisse 30.05.2008 Strategi for perioden 2008 2011 Skisse 30.05.2008 Tidligere format (Tinget 2007) 1. NSF 1.1. Visjon 1.2. Hovedmål 1.3. Organisasjonskart 2. Stabs- og administrasjonsfunksjoner 2.1. Økonomi 2.2. Informasjon

Detaljer

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson

v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Notat: Seiltinget 2013 Fra: NSF tingnedsatte utvalg for Strategi og Organisasjon v/ Rune Jacobsen (leder), Anders Myhre, Nils Hole, Jan Hjellestad, Thomas Nilsson Oslo, 9. mars 2013 Notat nr 2; Oppsummering

Detaljer

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 PROTOKOLL

NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 PROTOKOLL NORGES SKISKYTTERFORBUND Ullevål Stadion 73, 0840 Oslo Tlf 21 02 90 00 faks 21 02 90 02 STYREMØTE NR. 13, 2010 2012 3. februar 2012 Sted: Holmenkollen Park Hotel Rica Oslo, 6. februar 2012 R.R. PROTOKOLL

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009

Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 Årsberetning for Norsk H-båt klubb 2009 2009 har vært et godt år for Norsk H-båt Klubb. Vi har hatt god deltagelse ved de fleste av våre rankingstevner, inkludert nykommerne Tønsberg sommerregatta og Svennerseilasen.

Detaljer

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styre velges samlet først og deretter velges varamedlemmene. Kretsting 16. januar 2015 Sted: Glamox, Molde 11 KRETSTINGETS OPPGAVER 1. Godkjenne saksliste. 2. Velge dirigent og sekretær. 3. Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakt. 4. Behandle årsmelding.

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100

Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Referat årsmøte Arendals Seilforening Arendal, Clarion Hotel Tyholmen, tirsdag 26.februar 2013, fra 1800-2100 Agenda: 1. Godkjenning og innkalling av dagsorden. 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent.

Detaljer

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H)

TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING. Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) TUR OG HAVSEILERGRUPPA MOSS SEILFORENING Inspill til en diskusjon om strategi (fokus) og valg av akser for Tur og Havseilergruppa (T&H) Innspill fra årsmøtet T&H (nov. 2010) Skape større bredde i miljøet:

Detaljer

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje

Anne Sofie Skaufel Styremedlem Dag Henning Johannesen 1. varamedlem. MELDT FRAVÆR: Geir Gilje Protokoll STYREMØTE I JJ-SEKSJONEN NR. 07 2004/2006 STED: Rica Hotell Gardermoen, Oslo DATO: 27. august 2005, kl. 13-17 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Terje Rød Styremedlem

Detaljer

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/14

NORGES SEILFORBUND Side 1 ST 1/14 NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/14 Tirsdag 21. januar 2014 Ullevål Stadion Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Vidar Utne (VU), Torunn Sætre (TS), Odd

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2012-2015 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb

Årsrapport 2001 Side 1 Norsk 11 mod Klubb Side 1 1. Styrets beretning I år 2001 har vi hatt en veldig vekst i 11:Meter-klassen, og vi er nå 31 båter i Norge. Vi er flere deltakere på regattabanen enn før, og opplever en kraftig økende interesse

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Jolleinformasjon sesongen 2005

Jolleinformasjon sesongen 2005 Jolleinformasjon sesongen 2005 TRENER EUROPA: Asle Kreutz TRENERE OPTIMIST: Optimist nybegynnere Torstein Hopstock Børre Zeiffert Andreas Bergstad Optimist VKI Ingrid Mortensen Optimist VKII / Regatta

Detaljer

REDUSERT LISENSORDNING VEDTATT STYRET VALGTE Å LYTTE TIL SEILNORGE VED UTFORMINGEN AV LISENS SOM PRØVEORDNING FRA 2010

REDUSERT LISENSORDNING VEDTATT STYRET VALGTE Å LYTTE TIL SEILNORGE VED UTFORMINGEN AV LISENS SOM PRØVEORDNING FRA 2010 PRESSEMELDING REDUSERT LISENSORDNING VEDTATT STYRET VALGTE Å LYTTE TIL SEILNORGE VED UTFORMINGEN AV LISENS SOM PRØVEORDNING FRA 2010 På sitt møte i dag behandlet forbundsstyret to saker vedrørende lisens:

Detaljer

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i.

Vara til styret Frode Johansen Brevik Seilforening Frode x frojoha2@online.no Haakon Kullmann Bærum Seilforening Haakon x x haakon_k@c2i. Emne: Møtereferat Norsk Europajolleklubb Formål: Styremøte 02 Referat nr.: ST 2008/02 Sted: Toppidrettssenteret, Oslo Dato: 23.01.2008 Referent: Clausen Dato/sign: 23.01.2008 / Representanter Kode Tilstede

Detaljer

Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016

Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016 Referat BMX klubbledermøte Gardermoen 29. og 30. oktober 2016 Informasjon fra forbundskontoret V. Bjørn Sæthre Snakker om sykkelforbundets nye SPD Brukes aktivt i arbeidet på forbundskontoret som et styrende

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no

ÅRSRAPPORT 2010. Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no ÅRSRAPPORT 2010 Ullevål Stadion, 0840 Oslo Tlf +47 21 02 90 00 Fax +47 21 02 97 15 www.seiling.no 1. STYRETS BERETNING 2010... 4! 2. ADMINISTRASJONEN... 8! 3. ÅRETS SEILERE 2010... 9! 4. HANDLINGSPLANEN

Detaljer