GENERALFORSAMLING REFERAT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING REFERAT

2 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK orienterer om de ulike delene KVK (Martine): Da skal jeg orientere litt om dagsorden, forretningsorden og innkallelse. Dette er henvist til i sakspapirene. Innkallelsen er godkjent etter vedtektene. Å være godkjent vil si at innkallelsen har vært ute 2 uker før møte og at sakspapirene har vært ute en uke før. *Leser forretningsorden* I dag skal vi først la ledelsen orientere om sin periode. Deretter skal vi gå gjennom økonomi, vedta vedtekter og velge inn nye medlemmer til ledige verv. Forslag til vedtak: Godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter og tellekorps Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: KVK har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Per Olav Myhre er Ordstyrer. Eva Wefre er bisitter. Sivert Belsby er referent. Trekker 19, 44 og 25 som tellekorps. 50 får dobbeltstemme. Vedtak: Enstemmig vedtatt *Ordstyrer Per Olav Myhre orienterer litt om hvordan innlegg og replikk skal fungere. *

3 Sak 3 Behandling/Godkjenning av referat Forslagsstiller: KVK Bakgrunn: Referat fra generalforsamlingen Vår (Vedlegg nr. 11). Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra generalforsamling Vår Enstemmig vedtatt Sak 4 Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres nå og tas opp til slutt. Eventueltsaker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. Sakene vil bli behandlet under Sak 20. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandle/godkjennes av Generalforsamlingen Ingen saker til eventuelt Sak 5 Orientering/Styrets beretning Bakgrunn: Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Hvert styremedlem presenterer sin beretning i korthet. Leders statusrapport, ved Thomas Skovli: Først og fremst vil jeg takke alle for tilliten jeg ble vist på vårens generalforsamlingen våren Samtidig vil jeg takke for at dere valgte inn en så fantastisk gjeng sammen med meg som gjør en uvurderlig god jobb hver eneste dag! Siden den gang har jeg hatt en meget spennende og ikke minst utfordrende tid som Leder for Studentsamfunnet her på BI Bergen. Da jeg ble valgt inn som leder for Studentsamfunnet hadde jeg spesielt fire satsningsområder som jeg ville at BIS skulle jobbe med i 2012/2013. Jeg ville bygge engasjement, bygge relasjoner mellom studenter og næringsliv, profesjonalisere organisasjonen og profilere BI-studenten for næringslivet. Det er gledelig at vi allerede i Oktober ser konturene av måloppnåelse på de forskjellige fokusområdene. Den første dagen i fadderuken ble alle de nye studentene introdusert for alle mulige utvalg, prosjektgrupper og undergrupper. Dette var et tiltak som ble iverksatt for å vise de nye studentene verdien av engasjement og hvilke muligheter som finnes på skolen. Dette resulterte i strålende søkertall på vervene som ble utlyst og vi har nå fantastisk

4 aktivitet i både gamle og ny oppstartede undergrupper. Fremover vil vi forsøke å stimulere til mer aktivitet i undergruppene samt hjelpe ny oppstartede grupper der dette trengs. Mulighetene er enorme og det finnes alltid rom for mer engasjement! Det er samtidig gledelig at BIS og kontakten med næringslivet fungerer aldeles utmerket hvor NU gjennomførte blant annet en perfekt Karrieredag! Denne dagen fungerte som en toveis anledning for student og næringsliv, hvor næringslivet presenterte mulighetene for studentene, og studentene hadde mulighet til å vise seg frem for næringslivet. Akkurat slik vi ønsker det! Per i dag er det flere spennende faglige arrangementer som både skal avholdes og som planlegges. Arrangementene vil være av forskjellig størrelse med forskjellig budskap og innhold til studentmassen. Mitt håp er at alle studenter benytter seg av slike fantastiske muligheter til å forberede seg på livet etter studietiden og virkelig utnytter tiden næringslivet bruker sammen med oss på BI Bergen. Det å profesjonalisere en organisasjon er en utfordrende oppgave. Kanskje spesielt omfattende i BIS som har en komplisert organisasjonsstruktur med mange involverte studenter og et stadig voksende antall undergrupper og prosjektutvalg. Derfor er profesjonalisering noe som kommer til å ta tid, men vi er absolutt inne på en god sti. Reglement, skjemaer, økonomimøter og stillingsinstrukser er noen av mange nøkkelord i den sammenheng. Dette er typisk usynlig arbeid for studentmassen, men håpet mitt er at dette skal gjøre studiehverdagen til hver eneste student på BI bedre ved raskere saksbehandling, refundering og klare retningslinjer. Til nå i år har styret for BIS Bergen foretatt både enkle og tøffe beslutninger. Det er viktig i den sammenheng å påpeke at tanken bak disse alltid vil være å foreta beslutninger som er til de beste for studentmassen som helhet. Det er hele tiden vårt ønske å gjøre det beste for studentmassen og sørge for at dere har det best mulig. Det er tross alt det som er jobben vår! Ellers er det veldig gledelig å se oppslutningen rundt alle arrangementene som har blitt arrangert dette året! Dette er gode indikatorer for oss på at studentmassen er fornøyd. Allikevel er jeg og resten av styret hele tiden opptatt av at vi kan forbedre oss, derfor er det alltid mulig å komme med tilbakemeldinger til oss på ting dere ønsker forbedringer på. Vi er her for dere! Når det er sagt håper jeg på vegne av ledelsen i BIS at alle studenter på BI Bergen er fornøyd med sin studiehverdag. Vi gleder oss til de kommende månedene sammen med dere! Med vennlig hilsen Thomas Skovli Leder BIS Bergen 12/11 Fagansvarlig sin statusrapport, ved Henrik Hernes:

5 I motsetning til de andre vervene kan ikke jeg takke for tillitten fra generalforsamlingen. Derimot kan jeg takke for den måten jeg har blitt tatt i mot selv om min inngang til vervet var noe unormal. Jeg og fjorårets fagansvarlig (nå fagansvarlig sentralt), Tone Hestvik, begynte med opplæring på overlappingsturen vår i juni. Der fikk jeg mine første innblikk i hva jeg hadde begitt meg ut på. Selv om jeg kom inn såpass seint som jeg gjorde og læringskurven har vært bratt, har oppfølgingen fra Tone vært bra og jeg har ikke savnet noe fra den kanten. Vi reiste også på fagseminar til Nydalen i juni, sammen med de andre avtroppende og påtroppende fra de andre lokalavdelingene. Her var det et veldig bra opplegg, som bidro til mye bra ideer og erfaringsutveksling. Dette var i stor grad med på å i alle fall få meg til å føle meg forberedt på det kommende året. August var en kjempe travel måned, med fadderuke og innsamling av de 19 klassekontaktene. Jeg hadde som mål at dette skulle bli gjort i løpet av de første tre ukene. Det gikk ikke helt etter planen, men jeg fikk valgt alle og er veldig fornøyd med de folkene. Det gikk heldigvis veldig bra, og jeg fikk valgt alle inn alle i tide. Det skal nevnes at den ene klassekontakten ikke ble valgt demokratisk i klassen, men av meg, da tiden ikke strakk til for at jeg kunne velge denne i klassen. Tre kvelder i september arrangerte Elisabeth Seim, Stein Lavik presentasjonsteknikkurs for klassekontaktene. Her ble de satt godt inn i hva vervet gikk ut på, samtidig som de fikk øvet seg på å presentere foran klassen og samtale med foreleser. Kurset ble avsluttet på kroen med god mat og drikke som vi fikk av administrasjonen. Jeg må bruke et par linjer på å skryte av klassekontaktene. De har vært utrolig flinke de første ukene og alle ser ut til å ta vervet på strak arm. Jeg kunne ikke forvente noe mer av de som er med og det er virkelig en flink gjeng. Jeg kan bare si at jeg gleder meg til videre samarbeid. 7-9 september var det duket for Nasjonalt styreforum i Bergen. Alle fagansvarlige kom hit en dag før, for å ha fagseminar og blant annet gjennomgå kursevalueringer fra våren. Vi diskuterte fagene og det vi kommer frem til, tar fagansvarlig sentralt med seg videre til ledelsen på BI Nydalen. Det har vært varierte tilbakemeldinger på disse så langt og jeg ser forbedringspotensial både for oss som fagansvarlig og studentene som skrive tilbakemeldingene. Med dette er det ikke sagt at de er dårlige, men jeg vet at det jobbes med å få til et nytt skjema som kan gjøre disse tilbakemeldingene ennå bedre. Vi vekslet også erfaringer sålangt og våre tanker om det kommende året. Jeg sitter igjen med mange gode ideer videre. Mitt viktigste ansvar som fagansvarlig går ut på å være bindeleddet mellom studentene og administrasjonen. Via klassekontaktene tar jeg saker som studentene kommer med videre til studieleder Elisabeth Seim, som er min kontaktperson her ved BI. Om noen trenger hjelp i forhold til fag, eksamensspørsmål, hygienefaktorer, forelesere. Hva enn det måtte være, så skal jeg gjøre mitt beste for å ta tak i det og jobbe for at BI Bergen skal være en god plass å studere.

6 En av de andre av hovedoppgavene mine er å til rette legge for evalueringene av foreleserene. For å gjøre arbeidet lettere for klassekontaktene snakket jeg med Elisabeth Seim på forhånd for å få skolen til å sende en forespørsel til alle foreleserene om at de måtte stille seg tilgjengelige for en slik samtale. Dette har vist seg å være veldig effektivt og samtalene ser så langt ut til å ha gått veldig bra. Det er viktig at vi her har et godt samarbeid for at disse evalueringene skal fungere godt og at jeg setter veldig pris på den hjelpen skolen har stilt med her. Til slutt vil jeg bare si at jeg gleder meg til resten av skoleåret. Og sist, men ikke minst: ikke nøl med å ta kontakt med hverken meg eller klassekontaktene deres om det skulle være noe. Vi er her for dere! Med vennlig hilsen Henrik Hernes Fagansvarlig BIS Bergen 2012/2013 KVK sin statusrapport, ved André Skoog og Martine Ingebrigtsen Abbedissen Vi i Kontroll- og vedtektskomiteen har som oppgave å kontrollere styret og følge opp all aktivitet i organisasjonen. Det innebærer å ha full kontroll på vedtekter og retningslinjer som har blitt satt på Generalforsamlingen. Vår komité har hatt en svært aktiv rolle foreløpig i dette semesteret. Vi har bidratt til å heve effektiviteten på møter gjennom å utarbeide retningslinjer samt ha en aktiv rolle i møteledelsen, samt bidratt til at referatene har en god nok standard slik at det er mulig å lese dem. Vi har i tillegg laget en egen mal for hvordan innkallelsene skal sendes ut, for å lette arbeidet for leder og referent. Referent-jobben har for øvrig KVK tatt for seg det meste av. Undergruppeskjema har vi utarbeidet, som har ført til flere søkere for undergrupper. Vi har i tillegg hjulpet til å få retningslinjer for utgivelse av undergruppestøtte. Når det kommer til vedtekter så har vi utarbeidet seks stillingsinstrukser. Dette går blant annet på noen oppdateringer rundt Næringslivsansvarlig og Næringslivsutvalget som har blitt veldig store allerede. Idrett er også på vei oppover og har fått mange retningslinjer som de skal følge. Så har vi vedtektsført Sosialutvalget. Grunnen til at vi har gjort det er at det er et ganske stort verv som trenger retningslinjer. I tillegg så hadde vi et behov for å ha noen retningslinjer for Grafisk ansvarlig, ettersom det ikke var dette fra før. På økonomisiden så har det blitt en del arbeid med å sette nye rutiner. Vi har deltatt på økonomimøter som er møter der vi blir oppdatert om økonomisk status herunder BIS, Rederiet, Næringslivsutvalget og Idrett f.eks. Dette har vært produktive møter og en fin rutine som vi skal ha fremover. Dette er for øvrig helt nytt!

7 Kontroll- og vedtektskomiteen skal være et objektivt organ i forhold til styret. Det vil si at vi f.eks ikke har stemmerett og skal i prinsippet opptre objektivt i de fleste saker. For å legge vekt på dette, så laget vi en egen side på BIS.no som heter «Misfornøyd med noe ved din skole?» Dette skal benyttes for at studentene skal si ifra om det er noe de er misfornøyde fremfor å spre rykter som ikke er sant om organisasjonen. Her ligger det en del forbedringspotensialet og en av utfordringene blir å fremme dette i større grad for studentene. Når det gjelder styrets samhold, så er dette veldig godt. Det virker som styret har et godt samarbeid og en god tone oss i mellom. Det store engasjementet som ligger hos styret smitter over på de andre styremedlemmene og dette fører til synergieffekter. Jeg, André, er ferdig som KVK i Bergen og vil bare si at det har vært et fantastisk år! Nå fortsetter jobben som KVK Sentralt. Dette året hadde ikke vært noe som helst uten å engasjere seg. Vil også nevne at Martine og jeg har fungert ekstremt godt sammen og jeg vet at hun kommer til å gjøre et fantastisk arbeid videre her i Bergen! Å få Martine inn i komiteen har vært noe jeg har satt ekstremt stor pris på. Til slutt så må dere ikke nøle med å ta kontakt. Vi tar imot alle henvendelser og vi har taushetsplikt. Hvis det er noe som plager deg, noe du er misfornøyd eller en annen form for henvendelse, så må du bare ta kontakt! Med vennlig hilsen André Skoog og Martine Ingebrigtsen Abbedissen KVK BIS Bergen 2012/2013 IT/Kommunikasjonsanasvarlig sin statusrapport, ved Sigmund Malkenes Vervet mitt begynte for fullt allerede i sommerferien da jeg fikk ansvaret for å bestille gensere og piquer til hele styret. Dette gikk etter mye om og men med leverandøren bra. Videre har jeg jobbet mye med å sette meg inn i de datatekniske delene av vervet, noe som viser seg å være en større og mer betydelig del av vervet enn jeg hadde forestilt meg. Mye learning by doing og google har hjulpet meg godt på vei. Har fått sms tjenesten oppegående, noe jeg ser på som en meget nyttig informasjonskanal. Har også laget retningslinjer for riktig bruk av Facebook. Størsteparten av tiden min til vervet har gått ut på det webtekniske og jeg lærer stadig.

8 Andre oppgaver jeg har hatt har innefattet å bidra med frivillig arbeid i fadderuken, og andre sosiale arrangementer ved BI. Dette har vært spennende og lærerikt og både sosial utvalget og fadderarrangørene fortjener all honnør. Min kanskje største og morsomste utfordring kom i forbindelse med karrieredagen. Der bidro jeg som Kommunikasjonsanvarlig og var med å sørge for pressedekning og at all kommunikasjon gikk knirkefritt, dette var meget lærerikt og gøy. Jeg har også ansatt en glimrende grafisk ansvarlig som hjelper meg med mye av det tekniske, uten Martine hadde det vært betraktelig vanskeligere, hun har vist seg å være en betydelig ressurs. Jeg har også ansatt en flott Sudentaksjonansvarlig, hun er meget engasjert og dyktig. Det blir veldig spennende å se hva hun får til med studentaksjonen i år, jeg har ståltroen Til slutt har jeg endelig fått ansatt en redaktør for studentavisen, dette var meget viktig å få på plass. Det blir spennende og viktig å se utviklingen av avisen. Jeg gleder meg til å fortsette å utvikle meg personlig og videreføre det arbeidet jeg har påbegynt. Det blir en spennende fortsettelse. Med vennlig hilsen Sigmund Malkenes Kommunikasjonsanvarlig BIS Bergen 12/13 Økonomiansvarlig sin statusrapport, Martin Fjeldså: Økonomiansvarlig sin statusrapport, Martin Fjeldså Jeg vil først og fremst takke for tilliten jeg fikk på vårens generalforsamling. Jeg har hatt noen utrolig spennende og utfordrende måneder etter at jeg steppet inn som økonomiansvarlig i BIS. Årets styre overtok en økonomi som ikke var helt slik noen av oss hadde forventet. Til nå har arbeidet mitt gått i å prøve å få best mulig oversikt over økonomien til BIS Bergen, samt å få satt opp resultat for våren Som dere snart skal få presentert tok vi over en økonomi som bare var stort rot, og det har gått med utallige timer på å få ryddet opp i dette. Vi kom frem til et resultat som dessverre inneholder noen tomrom og en del unødvendige gebyrer. Resultatet for våren 2012 ligger vedlagt. Sammen med resten av styret har vi kommet frem til et revurdert budsjett for høsten 2012 samt budsjett for våren 2013 som ligger vedlagt i sakspapirene. Vi har her valgt å budsjettere

9 oss i pluss, da vi ser det som nødvendig at BIS på nytt opparbeider seg en bufferkonto slik at vi kan takle eventuelle uforutsette hendeleser og er klar til nyinvesteringer om et par år når dette blir nødvendig. Til nå har tiden gått mest med på oppryddingsarbeidet fra fjoråret. Jeg har i tillegg hatt stort fokus på å få utbetalt alt av refusjoner så fort som mulig. Som økonomiansvarlig har jeg ansvar for at BIS sine midler blir brukt på en mest mulig rettferdig måte, og at pengene blir brukt på en aktivitetsmaksimerende måte. Det vil helt sikkert være forskjellige synspunkter på hva som vil være rettferdig og mest mulig aktivitetsmaksimerende, men vi har hele tiden dette i fokus. Til nå har det vært en utfordrende periode med mange nye problemstillinger både for meg personlig og BIS. Jeg synes at styret har taklet de økonomiske problemstillingene på en bra måte, men vi skulle selvfølgelig ønske at vi slapp den kjipe situasjonen vi ble kastet inn i og heller kunne fokusert 100 % på dette skoleåret. Jeg gleder meg derfor til endelig å være up to date og kunne besvare alle økonomiske spørsmål raskere og mer presist. Med vennlig hilsen Martin Fjeldså Økonomiansvarlig BIS Bergen 12/13 Sosialt ansvarlig sin statusrapport, Christoffer Olsen Nå begynner det å nærme seg et år siden jeg bestemte meg at når det nye BIS styret lyses ut, SKAL jeg søke. Det har vært mye arbeid som har gått på bekostning av mye annet, men jeg sitter den dag i dag og angrer ikke et sekund på at jeg valgte og stille til valg. Det nærmer det seg snart frysepunktet med tanke på temperatur, det har ikke vært tilfellet på de kveldene vi har hatt på Rederiet dette semesteret. Jeg ser tilbake på de siste tre månedene med blandede følelser. Det var mye som var veldig bra, men jeg skulle gjerne hatt mer på programmet. Dog er dette et kort semester der tid er en kritisk faktor eller flaskehals om du vil. Det vi ikke fikk plass til dette semesteret, vil vi prøve å få inn etter jul. Vi kickstartet det hele med en fadderuke som er den beste jeg har opplevd på de tre årene jeg har gått her på BI Bergen. En stor takk skal rettes til fadderkomiteen som jeg hadde gleden av å følge opp i månedene før selve uken. De andre store festene vi har hatt på Rederiet vil jeg også anse som vellykket. Back2School, aktivitetskvelden og oktoberfest nå for ikke så lenge siden fylte vi opp store deler av Rederiet og vi ser stor fremgang på antallet som møtte opp på disse kveldene. Det er veldig bra. Uten dere ville ikke disse festene blitt som de ble. Det skal også nevnes at et helt nytt

10 Sosialutvalg på 15 personer har gjort en god jobb med gjennomføringen av aktivitetskveld og oktoberfest. Gleder meg til å planlegge flere ting med disse de kommende månedene. Videre og resten av semesteret vil det være blant annet bransjekveld for eiendomsmeglerne, Holdbergfondene skal ha foredrag i regi av aksjeklubben, kremmerdagen kommer nå i starten av november, i tillegg planlegger seilforeningen en klubbkveld for å lufte videre interesse. Med tanke på driften av Rederiet har jeg to meget kompetente personer i leder for Rederiet, Chris André Nilsen og NK, René Johannessen. Disse to skal ha masse skryt for sin innsats de første månedene dette skoleåret. Vi tre sammen har fått satt sammen gode rutiner for selve driften av Rederiet. Dette går på alt fra et system for varetelling, gjennomføring av arrangementer og rutiner før og i etterkant av arrangement. Dette gjør det lettere for oss å se det økonomiske perspektivet på Rederiet. Som en avslutning håper jeg at dere alle har hatt en bra start på studieåret 2012 og at dere gleder dere til arrangementer som Back2School, Ladies Night, Guys Night, Aktivitetskveld, Markedskveld, NLD, Vårball, Leders dag, russefest, standupkveld, quizkvelder og andre temakvelder. Mvh Christoffer Olsen Sosialt Ansvarlig BIS Bergen 12/13 Markedsansvarlig sin statusrapport, ved Ann-Ina Olsen: Først og fremst vil jeg takke for tilliten jeg fikk på vårens generalforsamling. Som markedsansvarlig har jeg det overordnede ansvaret for all kommunikasjon ut til bedrifter i BIS Bergen. De største oppgavene mine er å sikre økonomien til BIS, få inn markedsstøtte fra bedrifter og skaffe gunstige rabattavtaler til studentene. Jeg har også ansvaret for Markedsutvalget, som i år består av fem studenter. Har valgt å øke tallet fra tre medlemmer til fem medlemmer fordi jeg har lyst til at MU skal få til flere avtaler enn de klarte i fjor. Markedsutvalget ble satt i begynnelsen av September og består av Helene Holth, Andreas S. Pedersen, Victoria Ekeli, Henrik Overå og Sindre Hansen. De skal i sitt arbeid bistå markedsansvarlig med å skaffe markedsavtaler, få inn markedsstøtte og generelt få til studentrabatter for studentene på BI Bergen. De har ikke signeringsmakt til å opprette avtaler, men fungerer i praksis som stedfortredere for undertegnede. Markedskveld kommer til å foregå i begynnelsen av neste år, og dette er en kveld vi vil ta til nye høyder. Har fått mye inspirasjon fra de andre BIS skolene og her er det mye å hente. Fra appellen jeg hadde på GF i vår forklarte jeg at en av mine mål ville være å få DNB som hovedsamarbeidspartner med BIS Bergen. Dette er noe de andre BIS skolene har klart,

11 derfor jobber NU leder Henrik Tønnessen og meg mot å få dette til. Jeg har gått inn for å reforhandle de avtalene vi hadde i fjor og sett gjennom avtaler som har vært de tidligere årene. Dette er noe jeg ser stort potensial i, har for eksempel funnet ut at vi hadde en samarbeidsavtale med Arbeidsklær, noe som blir jobbet med per i dag. Vil ellers opprette samarbeidsavtaler ut ifra hvem studentene vil ha rabatter hos, vil derfor ha en del spørreundersøkelse, hadde en på Aktivitetskvelden og kommer til å ha flere i løpet av året. Inntektene til BIS vil bli sikret i form markedsstøtte, av salg av standplasser, og reklame på infoskjermene på skolen, samt mangfoldet av avtaler inngått allerede. På grunn av fortsatt manglende tilgang på infoskjermer på skolen, har promotering av samarbeidspartnere og avtaler til tider vært ganske vanskelig. Avtaler 2012/2013 Metro: Fri entré ved Metro Nattklubb for alle studenter ved BI. Aldersgrense 20 år. Gyldig studentbevis sammen med gyldig legitimasjon MÅ fremvises. Det tas forbehold om endring i skjenketider. Søndag til fredag hele kvelden. Lørdag- før kl BI studenter får også gratis utleie til BI studenter, egen kø og god støtte til diverse arrangementer. Sumo: 30 % rabatt på mat i tidsrommet mellom kl mandag-fredag. itrain: BI studenter betaler 1100,- per semester per medlemskap. Medlemmene har tilgang til itrains lokaler 24 timer i døgnet, fram til 30. Desember og 30. Juli. Tannklinikken 5-3: Første gangs konsultasjon, undersøkelse og røntgen til 290 kr. Blekeskinne samt Opalescence blekegel til hjemmebleking kr 750,- per kjeve. 20 %rabatt på all standard tannbehandling(konsultasjon, undersøkelse, røntgen, bedøvelse og fyllingsterapi, informasjon/profylakse, rens og puss og opplæring til egenomsorg). Lystgass eller Dormicum til studenter med utpreget angst/tannlegeskrekk. Det vil også være en uke der all første gangs konsultasjon, undersøkelse og røntgen vil koste kun kr 100,-. E.T Hårstudio: Tilbyr alle BI studenter 30% rabatt på alle behandlinger, utenom hair extensions. Molvik: Tilbyr alle BI studenter 25% rabatt på diverse trykksaker, 8 A5-sider 500 stk kr 4200,- eks. Mva, 1000 stk kr 4800,- eks. Mva. Visittkort 1 person kr 900,- eks. Mva, 2 personer kr 1200,- eks. Mva. Bachelor-oppgave kr 1,9,- per side eks. Mva. Oppstart kr 250,- eks.mva. Sixt: Tilbyr alle BI studenter studentmatrise, ingen ung-sjåfør gebyr. Det er mange flere avtaler på gang, men pga litt usikkerhet når dette skrives, legges det heller frem muntlig. Med vennlig hilsen

12 Ann-Ina Olsen Markedsansvarlig BIS Bergen 11/12 Næringslivsansvarlig sin statusrapport, ved Henrik Tønnessen: Først vil jeg takke for tilliten jeg ble vist på vårens generalforsamling. Som Næringslivsansvarlig har jeg det overordnede ansvaret for all næringslivskontakt ut mot bedrifter og næringslivsaktører i BIS Bergen. Det er første gang at Næringslivsansvarlig sitter i BIS-styret, og det er i tråd med organisasjonens satsning på næringslivskontakt. Oppgavene mine består av å lede Næringslivsutvalget og å bistå alle linjeforeninger og undergrupper i deres kontakt mot næringslivet. Den viktigste oppgaven er å selge BIstudentene ut til næringslivet ved å arrangere Karrieredagen, bedriftspresentasjoner og stands. Næringslivsansvarligs oppgave er i år også å ha overordnet ansvar for Næringslivsdagen. Næringslivsdagen har sin egen komité, og består av åtte medlemmer, pluss leder Karen S. Fougner. Jeg har gjort endringer fra fjorårets modell ved at det nå ikke er et tallrikt crew i NU men et styre på 6 personer, samt 3 bedriftskontakter som jobber for å skape samarbeid med bedrifter. Styret består i år av: Nestleder m/ økonomiansvar: Ingrid H. Fougner, Bedriftsansvarlig: Lene Vikenes, Linjeansvarlig: Sofie D. Wist Kommunikasjonsansvarlig: Endre S. Brakstad NLD-leder: Karen S. Fougner Bedriftskontakt: Martine Axe, Bedriftskontakt: Caroline Ellingsen Bedriftskontakt: Per Johan Edwinsson Næringslivsutvalget gjør en fantastisk jobb og arbeider for å skape tette relasjoner mellom BI-studenter og det lokale næringslivet. Nytt av året er at NU finansierer NLD, samt at vi arrangerte BIS første Karrieredag. Næringslivsdagen satte sin komité før sommeren, og gjør en kjempejobb. Alt ligger til rette for at Næringslivsdagen 2013 blir en virkelig bra dag. Det jobbes godt i linjeforeningene. Eiendomsutvalget har arrangert en praksisuke der 50 eiendomsmeglerstudenter har vært utplassert på meglerhus i Bergen i en uke. Varehandelsstyret er godt i gang med planleggingen av Kremmerdagen, og BI- Travel skal arrangere tur til Litauen. I skrivende stund er stillingen som leder av BIS Marketing lyst ut. Karrieredagen: Karrieredagen ved BIS Bergen ble avholdt 19. September i Aud 1 og 2, med syv forskjellige bedrifter og to foredragsholdere. Det var godt oppmøte, med ca 650

13 studenter. Det var servering av mineralvann og sushi, samt stands og foredrag bedrifter. Dagen ble avsluttet med foredrag av Sigbjørn Johnsen og Olav Thon. En virkelig vellykket dag der fokuset var på karrierestart og rekruttering. Arrangementet fikk mye positiv dekning i medier via aviser, nettaviser og radio. Alt ligger til rette for at Karrieredagen skal være et arrangement som gjennomføres hvert høstsemester ved BI Bergen. Som jeg sa under generalforsamlingen i vår, ønsket jeg å inngå lengre og større avtaler som strekker seg over et eller flere år, samt å gjøre studentene bevisste på hva Næringslivsutvalget arbeider med. Vi har hatt flere stands og konkurranser, og i stor grad gjort studentene oppmerksomme på hva NU driver med. Under følger en liste av bedrifter som har inngått større og mindre samarbeid med Næringslivsutvalget 2012/2013..Dette er bedrifter som ila skoleåret har vært/kommer til å være representert på BI Bergen ved en eller flere anledninger, eksempelvis KD, NLD, bedriftspresentasjon/stand. Ernst & Young PWC Adecco DNB Dagens Næringsliv Fana Sparebank GC Rieber Forvaltningshuset Visma Aktiv Eiendomsmegling Optimum TV2 I de kommende månedene før jul vil det være bedriftspresentasjoner av Aktiv Eiendomsmegling, og Adecco kommer for å ha et jobbsøkerkurs for alle studentene. Det vil bli stands av forskjellige bedrifter kontinuerlig gjennom både høst og vårsemesteret, det samme gjelder med bedriftspresentasjoner. Næringslivsutvalget jobber kontinuerlig med å hente inn nye bedrifter for samarbeid, og fokuserer stort på NLD 2013, som er BIS største faglige arrangement. Det så langt vært en utrolig travel høst, men veldig lærerikt og morsomt. Jeg har fått anledning til å møte mange dyktige, engasjerte og inspirerende mennesker. Jeg ønsker alle en fortsatt fin høst og ikke nøl med å spørre dersom det er noe dere lurer på! Med vennlig hilsen Henrik Tønnessen Næringslivsansvarlig 2012/2013

14 Ordstyrer: Kan gjerne presentere oss selv litt. Vi som sitter her er fra Sentralledelsen. Jeg er leder, Sivert er økonomiansvarlig og Eva er KVK. Snakk med oss på Rederiet! Sak 6 Behandling/Regnskap/Økonomi Forslagsstiller: BIS Bergen Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for våren Martin Fjeldså: Står om situasjonen i sakspapirene. Rot i økonomien. Skal presentere resultat for våren, forklare litt om poster. Spør om noe er uklart. Etterpå skal vi se på revidert budsjett. Så budsjett for våren. Starter på inntekter. 7: Lurer litt på hvorfor dere ikke har fått inn inntekter på cola? Martin: Mest sannsynlig diverse, ikke billag fordi de ikke er funnet og 4014 mangler en del bilag, ligger under Konsernet. Typisk gass og varekjøp der vi ikke kunne henvise. Diverse kostnadspost mangler bilag og kan ikke henvises til andre poster. Fått et resultat på Spørsmål? 7: Hovedgrunn til dette? Martin: Nei, ikke mulighet til å se grunnen til at det har gått dårlig. Ikke fått info fra det andre styret. Ført det vi har funnet. 4: Usikre poster? Martin: Ikke uvisse kostnader i tillegg. Mangler ikke mye i forhold til resultat. Ikke nøyaktige kostnadsposter, spres litt forskjellig. Vanskelig å sette budsjett. 30: Hvordan vil resultatet påvirke undergruppene? Martin: Begrenser penger som skal ut. Ikke lyst at 4 stk skal gå ut å spise middag. Fra nå av heter det ikke sosialpenger, et beløp man får uansett. Nå heter det undergruppestøtte og dette må du søke om slik at det går til godt formål. Forslag til vedtak: Generalforsamling godkjenner regnskaper for våren Enstemmig vedtatt Sak 7 Behandling/Budsjett/Økonomi Forslagsstiller: BIS Bergen Styret Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for vår 2013

15 Budsjett høst 2012 Martin: Begynner med budsjett for dette semester. Feil med tanke på omsetning på 1,6 mill. Vesentlig å revurdere budsjett. Budsjett salgsinntekt kro 600. Fadderuke 500. Kontingent ganske satt : Hvorfor er inntekt samarbeidspartner så lav? Martin: Går i forhold til marked, ikke NU. NU satt på vår for å dekke mer opp mot NLD. Valgt å føre NU på vår. 32: Er samarbeidspartnere til BISI medregnet? Martin: Nei, ikke medberegnet fordi det ikke er sikker inntekt. 21: Egenandel overlapping. Henger igjen fra gammelt av? Martin: Overlapping er på våren, ikke høst. Ergo ingen sum. 7: Sponsorinntekter, er dette fra en eller flere? Martin: Det er fra en. 7: Hvilke sponsorer? Martin: Metroavtalen og lignende markedsrelaterte. Har som første styre begynt med avskrivninger per semester. Kostnader BISI, undergruppene til idrett ligger under der. Vil ikke ligge sammen med støtte til undergrupper. Tidligere budsjettert med nå til undergrupper. Økonomi vil ikke påvirke undergrupper. Ønsker fokus på idrett, derfor BISI satt høyere. Reparasjon: vet hvordan folk holder på i Rederiet. Siste fest i fjor var beløpet Er ikke så mye. Profilering BIS inneholder SMS-tjenesten. 7: Diverse sosiale kostnader, hva er dette? Martin: Det er ofte til fester. 15: Vårball Hvorfor null? Martin: Det heter vårball. Altså arrangeres det på våren. 7: Kan vi se på Doxa? Martin: Finansierer seg selv med sponsorer. Ingen endring på trening og helse.