Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam og Kambodsja FKK - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 tenriksdepartementet Dokument 8:69 S Ber om departementets uttalelse av forslaget om å avklare situasjonen og styrke rettighetene for innvandrere i Norge uten lovlig opphold Dokument 8:69 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å avklare situasjonen og styrke rettighetene for innvandrere i Norge uten lovlig opphold 2011/ /2011 Justis- og politidepartementet Statsråden Svar på brev av nvitasjon til Aust-Agder FKK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Fylkesmannen i Aust-Agder Side: 1 av 14

2 nterpellasjon fra Håkon Haugli - tilpasset tilbud til barn med atferdsproblemer NT82 ( ) januar 2010 ga FNs barnekomité uttrykk for bekymring over den kraftige veksten i bruk av medikamenter mot ADHD (Attention deficit/hyperactivity disorder) i Norge. Komiteen ba norske myndigheter granske om det skrives ut medisiner til 2011/ /2011 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden ttalelse fra styret i KS Nord-Trøndelag - Folk foran rovdyr Rovviltforvaltning - rovdyrproblematikken / / KS Nord-Trøndelag Prop 49 L Program åpen høring Prop. 49 L ( ) Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. ( gjennomføring av Es datalagringsdirektiv i norsk rett ) 2010/ /2011 Svar på e-post av Lærerutdanningskonferanse KK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Høgskolen i Hedmark Side: 2 av 14

3 Personal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal N 2011/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger Ann-Christine Alderin Låtun Midlertidig stopp for prosjekt H7A - Handlingsområde - Elektronisk saksbehandling - Arkivplan.no avtale om bruksrett - drift og vedlikehold for programvare - Arkivplan.no / / tera Consulting m.fl. Dokument 8:61 S Svar på brev av departementets vurdering av forslag om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen Dokument 8:61 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen 2011/ /2011 Kunnskapsdepartementet Statsråden Henvendelse - støtteordninger angående strøm Energiproduksjon - energibruk - strømforbruk / /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 3 av 14

4 H7 - status per midlertidig stopp i prosjektet H7A - Handlingsområde - Elektronisk saksbehandling - Arkivplan.no avtale om bruksrett - drift og vedlikehold for programvare - Arkivplan.no / / Ragnhild Hustad Kopi av brev fra NHD - viser til brev fordeling av nnovasjon Norges midler til distriktskontorene Kopi av brev til / fra Nærings- og handelsdepartementet / /2011 Nærings- og handelsdepartementet Statsråden Kopi av brev fra NHD - viser til brev fordeling av nnovasjon Norges midler til distriktskontorene Kopi av brev til / fra Nærings- og handelsdepartementet / /2011 Nærings- og handelsdepartementet Statsråden Kopi av brev fra NHD - viser til brev fordeling av nnovasjon Norges midler til distriktskontorene Kopi av brev til / fra Kommunal- og regionaldepartementet / /2011 Nærings- og handelsdepartementet Side: 4 av 14

5 Dokument 3:5 Spørsmål 1-6 fra komiteen Dokument 3:5 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeids- og velferdsetatens oppfølging av sykmeldte 2011/ /2011 Arbeidsdepartementet Statsråden nterpellasjon fra Tord Lien - styrke industrialiseringen av farmasiindustrien NT84 ( ) Norge har svært god kunnskap om store pasientgrupper. Både den generelle pasientregistreringen og Kreftregisteret spesielt, samt andre prosjekter, gir norske forskere gode forutsetninger for forskning på og dermed utvikling av legemidle 2011/ /2011 Nærings- og handelsdepartementet Statsråden Prop 50 S Program åpen høring Prop. 50 S ( ) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om lagring av data fremkommet ved bruk av offentlig elektronisk kommunikasjonstjeneste eller offentlig elektronisk kommunikas 2010/ /2011 nterpellasjon fra Hennning Warloe - ambisjonsnivå i Norge for universitetene NT85 ( ) nternasjonale rangeringer viser at i alle fall to universiteter, niversitetet i Bergen og niversitetet i Oslo, rangeres blant de 200 beste i verden. siste Times-rangering kom niversitetet i Bergen som beste norske universitet på / /2011 Kunnskapsdepartementet Statsråden Side: 5 av 14

6 Prosjekt Vulkan Maridalsveien 17 - tilbud tjenesteboliger Anskaffelse av tjenesteboliger 2010/ /2011 Røisland Prosjekt Kongensgt. 4 - tilbud tjenesteboliger Anskaffelse av tjenesteboliger 2010/ /2011 Quality nvest Rammeavtale for renhold i tjenesteboliger - Renax Rammeavtale for renhold i tjenesteboliger - Renax / /2011 Renax Statusrapport - nytt konferanseanlegg til stortingssalen Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem Vedlikeholdsavtale Den lille vedlikeholdsavtalen Benum - Sak forprosjekt Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 1257/2011 Benum Side: 6 av 14

7 Nødvendig endring i StorKonf release 1.3 samt produksjonssetting Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem Vedlikeholdsavtale Den lille vedlikeholdsavtalen Benum - Sak forprosjekt Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 1258/2011 Capgemini Ny ressurs for vedlikehold og videreutvikling av StorKonf Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem Vedlikeholdsavtale Den lille vedlikeholdsavtalen Benum - Sak forprosjekt Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 1259/2011 Capgemini Fredensborgveien Seksjonering - hjemmelsoverføring til Stortinget - Statens Kartverk garasjeplasser Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 -( tidl. Maridalsveien 10 ) - Sak DL 2008/ /2011 Akershus Eiendomsmegling Fredensborgveien Seksjonering - feil hjemmelsoverføring til Stortinget - Statens Kartverk garasjeplasser Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 -( tidl. Maridalsveien 10 ) - Sak DL 2008/ /2011 Akershus Eiendomsmegling Side: 7 av 14

8 Oppgradering av fyrhus i Stortinget - prosjektnr Oppgradering av fyrhus i Stortinget 2011/ /2011 Hjellnes Consult Svar på systemmeldinger Kjøpsavtale for konferanseanlegg til stortingssalen - konferansesystem Vedlikeholdsavtale Den lille vedlikeholdsavtalen Benum - Sak forprosjekt Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 1263/2011 Benum Søknad om samtykke til bevertning i forbindelse med besøk fra den danske justiskomiteen JK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Brit Brenno Justert referat fra møte for partiportalens systemeiergruppe Systemeier for partigruppenes dokumentlager 2010/ /2011 Mona Fredriksen Side: 8 av 14

9 Disponering kontor Stortinget - avtale leie kontorplass Tollbugt. 31 for perioden Disponering kontor Stortinget 2011/ / Gavi Alliance nvitasjon til niversitetets jubileumskonferanse i Oslo KK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 niversitetet i Oslo FW: M -Fredensborgveien garasjeplasser - feil seksjonering/hjemmelsoverføring til Stortinget Stortingets leiligheter Fredensborgveien 45 -( tidl. Maridalsveien 10 ) - Sak DL 2008/ /2011 Akershus Eiendomsmegling Henvendelse - foreldrepenger ved fødsel Foreldrepermisjon - fedrekvote / / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** Side: 9 av 14

10 Dokument 8:30 S Høringsnotat Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Vigdis Giltun, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Robert Eriksson og Laila Marie Reiertsen om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvant 2010/ / Norges Blindeforbund Referat fra KT-rådet Stortingets KT-rådet - Sak DL 2008/ /2011 Mona Fredriksen Svar på brev av komiteens besøk i Østfold fylke KFK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ / Fylkesmannen i Østfold Anskaffelsesprotokoll for rammeavtale for renhold i tjenesteboliger Rammeavtale for renhold i tjenesteboliger - Renax / /2011 Rigmor Nymoen Side: 10 av 14

11 Dokument 8:54 S Svar på brev av departementets uttalelse av forslaget om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene Dokument 8:54 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide, Dagfinn Høybråten og Kjell ngolf Ropstad om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillin 2010/ /2011 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2011 Den Egyptiske foreningen Tillatelse til markering kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2011 Den Egyptiske foreningen Demonstrasjon kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2011 Kurdistans demokratiske parti - Komiteen i Norge Side: 11 av 14

12 Tillatelse til demonstrasjon kl Søknad om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass / /2011 Kurdistans demokratiske parti - Komiteen i Norge Henvendelse - viktig avklaring av trinnprissystemet sikrer fortsatt lave priser på kopilegemidler Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 1284/2011 Apotekforeningen Dokument 3:2 Bekrefter deltakelse i åpen kontrollhøring Dokument 3:2 ( ) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for / /2011 Styreleder Terje Vareberg i Hydro Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen - Spørsmål fra komiteen Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen 2011/ /2011 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråden Side: 12 av 14

13 Dokument 8:29 L Anmodning om høring Dokument 8:29 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solveig Horne, Øyvind Korsberg, b Thomsen og Mette Hanekamhaug om å oppheve forbudet mot profesjonell boksing i Norge 2010/ /2011 Norges idrettsforbund Dokument 8:3 LS Program for åpen høring Dokument 8:3 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Nikolai Astrup, Gunnar Gundersen, Svein Harberg, Trond Helleland, Frank Bakke-Jensen, Elisabeth Røbekk Nørve, Anders B. Werp, Lars Bjarne Tvete, og Bjørn Lødemel o 2010/ /2011 Dokument 8:3 LS Høringsnotat Dokument 8:3 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Nikolai Astrup, Gunnar Gundersen, Svein Harberg, Trond Helleland, Frank Bakke-Jensen, Elisabeth Røbekk Nørve, Anders B. Werp, Lars Bjarne Tvete, og Bjørn Lødemel o 2010/ /2011 Norges Bondelag Dokument 8:3 LS Høringsnotat Dokument 8:3 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Nikolai Astrup, Gunnar Gundersen, Svein Harberg, Trond Helleland, Frank Bakke-Jensen, Elisabeth Røbekk Nørve, Anders B. Werp, Lars Bjarne Tvete, og Bjørn Lødemel o 2010/ /2011 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Side: 13 av 14

14 Dokument 8:3 LS Høringsnotat Dokument 8:3 LS ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Nikolai Astrup, Gunnar Gundersen, Svein Harberg, Trond Helleland, Frank Bakke-Jensen, Elisabeth Røbekk Nørve, Anders B. Werp, Lars Bjarne Tvete, og Bjørn Lødemel o 2010/ /2011 NORSKOG Dokument 3:2 Bekrefter deltakelse i åpen kontrollhøring Dokument 3:2 ( ) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for / /2011 Styreleder Tom Knoff i Argentum nvitasjon til besøk hos BarnsBeste i Kristiansand HOK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 BarnsBeste Presentasjoner fra det 31 Oljeindustripolitiske seminar i Sandefjord EMK - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Norsk Petroleumsforening Side: 14 av 14