MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydvannmåler til kaldt vann

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MULTICAL 21 DATABLAD. Elektronisk ultralydvannmåler til kaldt vann"

Transkript

1 Ultralydsmåling Høy nøyaktighet Lang levetid Vakuumforseglet konstruksjon Miljøvennlig måler MID-2004/22/EF M Elektronisk ultralydvannmåler til kaldt vann MULTICAL 21 brukes til måling av kaldtvannsforbruk i eneboliger, blokkleiligheter samt industri. Flowmåling med ultralyd garanterer høy målenøyaktighet og lang levetid. Ultralydmåling er er basert på løpetidsdifferanse metoden og alle målinger, referanser, displaysvininger, beregninger og datakommunikasjon er styrt av et avansert spesialdesignet elektronisk kretsløp. Det er altså ingen bevegelige deler i måleren, noe som gjør MULTICAL 21 motstandsdyktig i forhold til slitasje og forurensninger i vannet. Måleren er bygget i en hermetisk lukket konstruksjon. Forseglingen skjer med vakuum, slik at fukt ikke trenger inn i elektronikken, dermed unngår man kondens mellom glasset og det store displayet. Måleren er vanntett, IP68 typetestet og kan derfor også installeres i målebrønner. MULTICAL 21 er lett å installere i alle typer bruksmiljø, både vannrett og loddrett, uavhengig av rørføring og installasjonsforhold. Forbruksdata kan avleses manuelt direkte fra displayet, eller ved hjelp av optisk øye. Med Wireless M-Bus trådløs radiokommunikasjon, som er innebygd i måleren kan forbruksdata også fjernavleses. Måleren er godkjent for drikkevann i flere land. Målerhus og målerør er fremstilt av kunststoffet PPS som ikke inneholder bly eller andre tungmetaller. Carbon Footprint dokumenterer målerens lave miljøbelastning og også materialets gjenvinningsmulighet. MULTICAL 21 har lekkasjeovervåking, noe som gjør at sløsing av vann oppdages meget hurtig. Med sin høye nøyaktighet, lange levetid og innebygde Wireless M-Bus trådløs radiokommunikasjon reduserer MULTICAL 21 målbart de løpende driftskostnader til vannforsyningsselskapet og minimaliserer uforutsette utgifter ved en eventuell lekkasje. Grenseveien 88 N-0663 Oslo Tel: Fax:

2 Innhold Generell beskrivelse 3 Godkjente målerdata 4 Målerstørrelser 4 Materialer 4 Tekniske data 5 Måleropplysninger 6 Display og infokoder 7 Mekanisk oppbygning 8 Trykktap 9 Wireless M-Bus trådløs radiokommunikasjon 10 Dataregistre 11 Bestillingsforskrift 12 Konfigurering 13 Målskisser 14 Tilbehør _A1_NO_

3 Generell beskrivelse MULTICAL 21 er en integrert og hermetisk lukket statisk kaldtvannsmåler, beregnet for forbruks registrering. Vannmåleren er basert på ultralydprinsippet og er fremstilt på bakgrunn av Kamstrups erfaringer siden 1991 med utvikling og produksjon av statiske ultralydsmålere. MULTICAL 21 har gjennomgått den svært omfattende OIML R 49 typetest med sikte på å sikre en langtidsstabil, nøyaktig og pålitelig måler. Noen av kaldtvannsmålerens mange fordeler er blant annet, at den er uten slitedeler, noe som betyr minimal påvirkning av partikler og dermed lang levetid. Videre har måleren et minimumsflow cut-off (startflow og stoppflow) på kun 3 l/h for Q3 = 1,6 m³/h og 5 l/h for Q3 = 2,5 m³/h, hvilket gir nøyaktig måling også ved små vannstrømmer. MULTICAL 21 er bygd som et vakuumkammer av formstøpt komposittmateriale, elektronikken er derfor helt beskyttet mot inntrenging av vann. Måleren kan derfor uten problemer plasseres på badet, der den daglig utsettes for vannsprut. Måleren er også velegnet for plassering i målebrønner, som jevnlig fylles med vann. Måleren kan og må kun åpnes av et av Kamstrup autorisert servicesenter, og da ved hjelp av spesialverktøy. Dersom måleren har vært åpnet og plomberingen er brutt, er måleren ikke lenger gyldig til avregningsformål. Dessuten bortfaller fabrikkgarantien. Volummålingen foretas med toveis ultralydsteknikk etter løpetidsmetoden, hvilket er et langtidsstabilt og nøyaktig måleprinsipp. Gjennom to ultralydstransdusere sendes lydsignalet både med og mot flowretningen. Det ultralydsignalet som går med flowretningen vil først nå den motsatte transduser. Tidsforskjellen mellom signalene blir omregnet til en vannhastighet og deretter også til et volum. Det oppsummerte vannforbruk vises i MULTICAL 21 i kubikkmeter (m³) med fem sifre og opp til tre desimaler, altså en oppløsning på ned til 1 liter. Displayet er spesialdesignet for å oppnå lang levetid og høy kontrast i et stort temperaturområde. Utover volumvisning viser displayet en grafisk indikasjon av flow samt en rekke informasjonskoder. Alle registre lagres daglig i målerens hukommelse i 460 døgn. Videre lagres månedsdata for de siste 36 måneder. MULTICAL 21 er forsynt med et optisk øye som gjør det mulig å avlese lagrede forbruksdata, datalogger og tilkobling til PC for konfigurering av vannmåleren. Vannmåleren strømforsynes av et internt litiumbatteri med opp til 16 års levetid. Batteriet kan skiftes på et av Kamstrup autorisert servicesenter eller hos Kamstrup A/S. MULTICAL 21 leveres med innebygd datakommunikasjon til Wireless M-Bus _A1_NO_

4 Godkjente målerdata MID klassifiseringer Godkjennelse Mekanisk miljø Elektromagnetisk miljø Klimatisk miljø DK-0200-MI Klasse M1 Klasse E1 og E C, kondenserende fuktighet (Innendørs plassering i våtrom og utendørs plassering i målebrønn). OIML R 49 betegnelser Nøyaktighetsklasse 2 Omgivelseklasse Oppfyller OIML R 49 klasse B og C (innendørs/utendørs) Medietemperatur 0, C (T30) eller 0, C (T50) Målertype Q3 = 1,6 m³/h Q3 = 2,5 m³/h Målerstørrelser MULTICAL 21 leveres i fire forskjellige kombinasjoner av byggelengde og nominell flow Q3. Typenummer Nom. flow Q3 [m³/h] Min. flow Q1 [l/h] Maks. flow Q4 [m³/h] Min. cut off [l/h] Maks. cut of [m³/h] Trykktap p ved Q3 [bar] Tilkobling på måler Lengde [mm] A0A8XX 1,6 16 2,0 3 4,6 0,25 G3/4B A0D8XX 2,5 25 3,1 5 4,6 0,55 G3/4B A0G8XX 2,5 25 3,1 5 4,6 0,55 G1B A0H8XX 2,5 25 3,1 5 4,6 0,55 G1B 130 Som tilbehør kan det leveres tre forskjellige forlengelserør. Disse forlengelserørene gir mulighet til å tilpasse måleren de fleste vanlige, eksisterende dimensjoner. Se avsnitt om Tilbehør. Materialer Medieberørte deler Målerhus og målerør Polyphenylensulfid PPS Reflektorer Rustfritt stål, W.nr _A1_NO_

5 Tekniske data Elektriske data 12 års batteri 3,65 VDC, 2 stk A-celle lithium 16 års batteri 3,65 VDC, 1 stk C-celle lithium Utskiftingsintervall 12 år eller 16 år ved t BAT < 30 C EMC data Oppfyller MID klasse E1 og E2 Mekaniske data Metrologisk klasse 2 Omgivelsesklasse Omgivelsetemperatur Beskyttelsesklasse Medietemperatur Lagertemperatur tom måler Trykktrin Nøyaktighet MPE (maksimalt akseptabelt feilområde) MPE i henhold til OIML R 49 Måler godkjent 0,1 50 C ±5% i området Q1 Q < Q2 ±2% i området Q2 Q Q4 Ved 30 C < t < 50 C 3% i område Q2 Q Q4 Oppfyller OIML R 49 klasse B og C (innendørs/utendørs) 2 55 C IP68 0,1 30 C (T30) eller 0, C (T50) C PN16 Feilprosent (%) _A1_NO_

6 Måleropplysninger Måleropplysninger i permanent lasergravert tekst. Optisk øye til avlesing og konfigurering Grafisk flowindikator Typenummer (Inneholder opplysning om målerstørrelse, byggelengde m.m.) Serienummer og produksjonsår Konfigurering (med opplysning om displayoppløsning og krypteringnivå m.m.) Nøyaktighetsklasse 2 iht. OIML R 49 Elektrisk E2 og mekanisk M1 miljøklasse iht. MID Omgivelseklasse B og C iht. OIML R 49 (innendørs/utendørs) Mulighet for kundeetikett, f.eks vannverkslogo (15x38 mm) Strekkode med serienummer Batteriets utløpsår Temperaturklasse iht. OIML R 49 Målerstørrelse Q3 Dynamikkområde 100:1 Softwareversjon Trykktrinn og tetthetsklasse CE-merking iht. MID _A1_NO_

7 Display og infokoder MULTICAL 21 kan avleses på det store og lettleste spesialdesignede displayet. De fem store tallene angir kubikkmeter, de tre små tallene er desimaler. Tegnet L (til høyre for m³) vil alltid være slukket, når måleren er i drift. Det brukes utelukkende under fabrikkkontroll og ved verifikasjon av måleren. Flowpilene til venstre i displayet indikerer, at det strømmer vann gjennom måleren. Hvis det ikke er vannstrøm, er alle piler slukket. Infokodene i displayet har følgende betydning og funksjon: Infokode blinker i displayet LEAK BURST TAMPER DRY REVERSE RADIO OFF (to firkantede dots ) A etterfulgt av et tall Betydning Vannet har ikke stått stille i måleren i minst en sammenhengende time i løpet av de siste 24 timer. Det kan være tegn på en lekk kran eller toalettcisterne. Vannforbruket har vært konstant høyt i en halv time, tegn på rørbrudd. Forsøk på bedrageri. Måleren er ikke lenger gyldig til fakturering. Måleren er ikke vannfylt. I dette tilfellet måles ingenting. Vannet strømmer feil vei gjennom måleren. Måleren er ennå i transportmodus, og den innebygde radiosenderen er slått av. Senderen slåes på automatisk når den første literen med vann har gått gjennom måleren. To små firkanter, som blinker skiftevis, indikerer at måleren er aktiv. Angir at måleren har vært til kontroll og har fått et nytt revisjonsnummer. Infokodene LEAK, BURST, DRY og REVERSE slukkes automatisk når betingelsene for aktivering ikke lenger er til stede. Med andre ord, LEAK forsvinner når vannet har stått stille en time, BURST forsvinner når forbruket faller til normalt forbruk, REVERSE forsvinner når vannet strømmer den riktige veien og DRY når måleren er vannfylt _A1_NO_

8 Mekanisk oppbygning Toppring (plombe) Toppglass Lufttett o-ringspakning Lithumbatteri A-celler C-celle Toppplate med lasergravert tekst Telleverk med display Beholder med fuktighetsabsorberende materiale Tilslutningsprint Bunnplate Målerhus av PPS 3 dimensjoner Hull til plombetråd Speilholder og målerør av PPS _A1_NO_

9 Trykktap I henhold til OIML R 49 skal det maksimale trykktap ikke overstige 0,63 bar (0,063 MPa) i området Q1 til Q3. Trykktapet i en måler stiger med kvadratet på flow og kan uttrykkes som: Q=k v x p hvor Q = volumenstrømmen [m³/h] k v = volumenstrøm ved 1 bar trykktap p = trykktap [bar] Kurve Q 3 [m 3 /h] Nom. diameter [mm] k v Q ved 0,63 bar [m 3 /h] A 1,6 & 2,5 DN15 & DN20 3,4 2,7 Trykkfall ved maks. cut off 4,6 m³/h =1,9 bar (0,19 MPa) 1 p MULTICAL 21 A p [bar] 0,1 0,01 0, Flow [m³/h] Flow [m³/h] _A1_NO_

10 Wireless M-Bus trådløs radiokommunikasjon Listen over infokoder, som har vært aktive, inneholder også opplysninger om hvor lenge de har vært aktive. Serienummer Adresse Mottakstidspunkt Volum V1 [m³] Info Driftstimeteller [h] MULTICAL 21 kommuniserer med innebygget Wireless M-Bus, som gir adgang til enkel og hurtig trådløs avlesing av måleren. Anvendes takantenne på avleserenheten, kan måleren avleses med drive-by. Den innebygde Wireless M-Bus radiosenderen i MULTICAL 21 transmitterer en datapakke hvert 16. sekund. For å oppnå en lang batterilevetid er datapakken komprimert med de vesentligste måleropplysninger. Følgende opplysninger sendes: Aktuell målerstand Målerstand den 1. i inneværende måned. Alternativt, maks flow i siste avsluttede måned. Liste over aktive infokoder Liste over infokoder som har vært aktive i løpet av de siste 30 døgn. Målertype Månedsdata [m³] Kastanievej 3 MC :13 5, , Kastanievej 5 MC :13 4, , Nørregade 11 MC :13 11, , Nørregade 14 MC :13 2, , Nørregade 17 MC :13 3, , Nørregade 22 MC :13 4, , _A1_NO_

11 Dataregistre MULTICAL 21 inneholder en permanent hukommelse (EEPROM) hvor resultatene fra mange forskjellige datalogger lagres. Måleren inneholder følgende registre: Datalogging intervall Datalogging dybde Logget verdi Månedslogger 36 måneder Se tabell nedenfor Døgnlogger 460 døgn Se tabell nedenfor Infologger 50 hendelser Infokode, målerstand og dato Man kan således alltid avlese skjæringsdagsvolum og infokoder for hver av de siste 36 måneder og tilsvarende målerstand og eventuelle infokoder for hvert af de siste 460 døgn. Loggerne kan kun avleses over målerens optiske øye. Følgende registre logges: Månedsloggeren skrives hver den 1. i måneden, døgnloggeren skrives ved midnatt. Registertype Beskrivelse Månedslogger, 36 måneder Døgnlogger, 460 døgn Date (YY.MM.DD) År, måned og dag for loggingstidspunktet Volum Aktuell målerstand (Legal) Driftstimeteller Oppsummert antall driftstimer Info Informasjonskode Vol Reverse Volum ved baklengs flow Date for max. flow Datostempel for maks. flow i perioden Max. flow V1 Verdi for maks. flow i perioden Date for min. flow V1 Datostempel for min. flow i perioden Min. flow V1 Verdi for min. flow i perioden Hver gang informasjonskoden endres logges dato og infokode. Dermed er det mulig å dataavlese de 50 siste endringer i informasjonskoden, samt den dato endringen skjedde. Avlesingen kan kun gjøres ved hjelp av det optiske øyet _A1_NO_

12 Bestillingsforskrift Ved bestilling angis først typenummer for den valgte modell av MULTICAL 21. Her ligger opplysninger om målerstørrelse, byggelengde, batterilevetid, landkode mv. Noen egenskaper, som fremgår av typenummeret, kan ikke endres. Deretter velges konfigurering av måleren der de kundespesifikke ønsker som antall siffer i displayet osv. fastlegges. Konfigureringen finner sted ved programmering av den ferdige måler. Til slutt velges eventuelt ønsket tilbehør i form av tre forskjellige forlengelserør, tilbakeslagsventil, sil og standardkupling med pakning. Tilbehør leveres separat og monteres av installatøren. MULTICAL 21 Type Kommunikasjon Wireless M-Bus, 868 MHz, mode C1 66 Forsyning 12 års batterilevetid A 16 års batterilevetid C Målerstørrelse Q3 [m 3 /h] Tilslutning Lengde [mm] 1,6 G¾B (R½) 110 A 2,5 G¾B (R½) 110 D 2,5 G1B (R¾) 105 G 2,5 G1B (R¾) 130 H Målertype Kaldtvannsmåler 8 Landekode (språk på etikett mv.) XX Landekoden anvendes til: Språk og godkjennelse på typeetikett Vannmålerens temperaturklasse (T30 eller T50) Hvis kunden ikke opplyser annet under ordreangivelsen, leverer Kamstrup følgende: 66 A 0 A _A1_NO_

13 Konfigurering Konfigurering KK LLL MMM N P R S T Skjæringsdato (fast) 01 Midlingstid for maks. verdier ( min.) LLL Kundeetikett 2005-MMM MMM Grense for melding om lekkasje OFF 0 Flow vedvarende > 0,5 % af Q3 pr. time 1 Flow vedvarende > 1,0 % af Q3 pr. time 2 Flow vedvarende > 2,0 % af Q3 pr. time 3 Grense for melding om rørbrudd OFF 0 Flow > 5 % af Q3 i 30 minutter 1 Flow > 10 % af Q3 i 30 minutter 2 Flow > 20 % af Q3 i 30 minutter 3 Valgfritt register i datalogger Målerstand på skjæringsdato 1 Maksimum flow i senest avsluttede måned 2 Displayoppløsning m ,1 m ,01 m ,001 m 3 3 Krypteringsnivå Ingen kryptering 0 Krypteringsnøkkel overføres separat 3 Hvis kunden ikke opplyser annet under ordreangivelsen, leverer Kamstrup følgende: _A1_NO_

14 MULTICAL 21 Målskisser Type A og D G3/4B x 110 mm Type A1 og D1 G3/4B x 165 mm Type G G1B x 105 mm Type H G1B x 130 mm _A1_NO_

15 Målskisser Type G2 G1B x 165 mm Type H2 G1B x 190 mm Type H3 G1B x 220 mm _A1_NO_

16 Tilbehør Til MULTICAL 21 kan det leveres forlengelserør, som gjør det mulig å tilpasse måleren i de fleste eksisterende installasjoner. Jevnfør skjemaet under. Rørstørrelser Målerstørrelser i kombinasjon med forlengerrør DN Rørgjenger Målergjenger Byggelengde [mm] Q3 [m³/h] Anvendt forlengelserør Type ½ 15 G3/4B 110 1,6 Ingen A ½ 15 G3/4B 165 1,6 G3/4B x 55 mm (A1) ½ 15 G3/4B 110 2,5 Ingen D ½ 15 G3/4B 165 2,5 G3/4B x 55 mm (D1) ¾ 20 G1B 105 2,5 Ingen G ¾ 20 G1B 130 2,5 Ingen H ¾ 20 G1B 165 2,5 G1B x 60 mm (G2) ¾ 20 G1B 190 2,5 G1B x 60 mm (H2) ¾ 20 G1B 220 2,5 G1B x 90 mm (H3) ( ) Forlengelserør leveres separat. Forlengelserør inkl. PE-pakning Forlenger G¾B x 55 mm Forlenger G1B x 60 mm Forlenger G1B x 90 mm Tilbakeslagsventil (EN 13959) inkl. si (filter) og PE-pakninger (PE = Polyethylen) Tilbakeslagsventil DN15 for G¾B, inkl. si og 2 stk. PE-pakninger Tilbakeslagsventil DN20 for G1B, inkl. si og 2 stk. PE-pakninger, ikke til 105 mm hus Kuplinger inkl. pakninger Kupling med innebygget kontrollerbar tilbakeslagsventil inkl. PE-pakning til DN20, (R3/4 x G1B), (1 stk.) Kupling inkl. PE-pakning til DN15, (R½ x G¾B), (2 stk.) Kupling inkl. PE-pakning til DN20, (R¾ x G1B), (2 stk.) Polyethylenpakninger til sil og tilbakeslagsventil DN15 til G¾B (2 stk.) DN20 til G1B (2 stk.) Sil til innløp Sil DN15 til G¾B (R½), (10 stk.) Sil DN20 til G1B (R¾), (10 stk.) _A1_NO_

Driftsoperatørsamling. Eddie Lillejord, Kamstrup A/S

Driftsoperatørsamling. Eddie Lillejord, Kamstrup A/S Driftsoperatørsamling Eddie Lillejord, Kamstrup A/S - Måletype, kommunikasjon - Smarte målere, oversikt over lekkasjer - Hvorfor fjernavlese? - Integrasjon mot fakturerings- og kundesystemer Dansk industriselskap

Detaljer

Sensus iperl. et komplett målepunkt med integrert radio for AMS

Sensus iperl. et komplett målepunkt med integrert radio for AMS Sensus iperl et komplett målepunkt med integrert radio for AMS En helt ny elektromagnetisk vannmåler som sparer penger og frigjør ressurser for din kommune. Med Sensus iperl vil kommunene får bedre oversikt

Detaljer

Produktblad PB 10.B.2

Produktblad PB 10.B.2 Produktblad Funksjon Energimåleren G21 er beregnet for sentrale oppvarmingssystemer hvor varmeerngi avgis individuelt til ulike forbrukere, som f.eks. i leilighets- og kontorbygg. G21 er en kombinert måler

Detaljer

Ønsker man nøyaktig samme avlesningsdato hvert år kan man utstyre måleren med en memomodul. Den kan programmeres til

Ønsker man nøyaktig samme avlesningsdato hvert år kan man utstyre måleren med en memomodul. Den kan programmeres til istameter m den nye generasjon av vannmålere Moduloppbygget flerstrålemåler med mulighet for bl.a. radioavlesning Lang levetid 2 målerstørrelser: Qn 1,5 og Qn 2,5 Drejbart målerhus letter avlesningen Utskiftning

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT. Drift og vedlikehold

SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT. Drift og vedlikehold SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT Drift og vedlikehold SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT TR D0 2B Integreret føler, mulighet for bruk av ekstern føler. Lavt batterinivå indikator Kan brukes til både varme- og kjølesystemer.

Detaljer

Felles avlesning for energi og VA

Felles avlesning for energi og VA Felles avlesning for energi og VA 1 Hvorfor måle? Fakturering Fakturere leietakere Oppfølging forbruk av energi og vann Hvor mye og når brukes energien vannet Energibesparelser Optimalisere og effektivisere

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes.

LK Shunt 2/3-2,5. 1. Turledning fra primærkrets Kuleventil med klemringskupling Cu 22. Alternativt kan medpakket adapter ¾ innvendig gjenge anvendes. LK Shunt /-, Utførelse LK Shunt /-, (NRF 86 67) er beregnet for systemer med hovedpumpe og er ved levering utstyrt med hendel på styreventilen. Shunten kan monteres både i høyre- og venstreutgave. Vær

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuator Mini Art. r.: 0413 00 Radio-tasteaktuator Mini Art. r.: 0565 00 A) Funksjon Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuatoren muliggjør radiostyrt kopling av elektriske laster (AC

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Serie VFC For lave lufthastigheter

Serie VFC For lave lufthastigheter 5/8/N/2 Luftmengderegulator Serie VFC For lave lufthastigheter TROX Auranor Norge AS Telefon: +47 61 31 35 00 Telefaks: +47 61 31 35 10 Postboks 100 e-post: firmapost@auranor.no firma@auranor.no 2712 Brandbu

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

Brukermanual BM 10.B.3

Brukermanual BM 10.B.3 Energimåleren benyttes til å måle varmeenergi. Hovedsaklig er bruksområdet der det er et sentralt varmesystem med distribusjon til individuelle forbrukere som skal kunne måle og finansiere eget forbruk.

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Vannmålere. Ultrasoniske Mengdemålere. Ultralyd vannmåler model QALCOSONIC FLOW 4

Vannmålere. Ultrasoniske Mengdemålere. Ultralyd vannmåler model QALCOSONIC FLOW 4 Vannmålere Denne siden inneholde de fleste vannmålerne som InstrumentTeam AS fører Ultrasoniske Mengdemålere Ultralyd vannmåler model QALCOSONIC FLOW 4 Ultralyd vannmåler model QALCOSONIC FLOW 4 (IP68)

Detaljer

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.:

Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr Bestillingsnr.: Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR 2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR

SPIROVENT SMUSSUTSKILLERE DIRT SEPARATOR SPIROVENT DIRT SEPARATOR SMUSSUTSKIERE S P I R O V E N T D I R T S E P A R A T O R Kombiner Spirovent Dirt Separator Air Superior og du har et vannbehandlingsanlegg. Fjerner både oksygen og smuss helt

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET

SEITRON TRÅDLØS STYREENHET SEITRON TRÅDLØS STYREENHET 1. Drift og vedlikehold 2. Teknisk data 3. Feilsøking 4. Tilkobling av strøm 5. Utbygging av antall styreenheter 6. Oppstart av gulvvarmestyring SEITRON TRÅDLØS STYREENHET DLP

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Seitron digital trådløs romtermostat

Seitron digital trådløs romtermostat Seitron digital trådløs romtermostat Drift og vedlikehold KONTAKT INFO Nye Imperial Engros AS Nikkelveien 1 4313 SANDNES Tlf: 51601790 post@imperialengros.no www.imperialengros.no SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Detaljer

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning

NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring. Hurtigveiledning 1 NB! Brukes kun for de uten abonnement fra Hyttestyring Vera GSM Maxi fjernstyrt GSM kontakt Hurtigveiledning Hyttetorget AS Kullerød Nord 13B, 3241 Sandefjord E-post: post@hyttetorget.no www.hyttetorget.no

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

INNREGULERINGSVENTILER

INNREGULERINGSVENTILER SVENTILER SVENTIL PN (DN -0) STØPEJERN STAF innreguleringsventil med flens, i støpejern, gjør innregulering enkelt, brukervennlig og nøyaktig i de fleste applikasjoner. STAF passer perfekt for bruk i varmeog

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass

CS 80 MAGNEO. Den innovative. skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet. Glass CS 80 MAGNEO Den innovative Glass skyvedørsåpneren med magnetdrift og SoftMotion sikkerhet CS 80 MAGNEO Skyvedørsautomatikk Kontormiljøer Kontormiljøer Behandlingsrom CS 80 MAGNEO Innovativ teknikk med

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT NO.TBPA5.111 Installasjon sirkulasjonspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Ved bruk av varmebatterier uten frostsprengningsbeskyttelse kreves det, for å sikre frostvaktfunksjonen, at man har en

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Fjernvarme energimåler Landis&Gyr Ultraheat

Fjernvarme energimåler Landis&Gyr Ultraheat Landis&Gyr Ultraheat inn til Statkraft Varme. er feil på måleren. Dette vil i menyen vises som en F med et tall bak. Ved å benytte knappene i de gule sirklene på måleren kan det også avleses volum, turtemperatur,

Detaljer

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata:

Nødlyssentralen har følgende nøkkeldata: Generelt: NL600-2410-36 er en driftssikker nødlyssentral basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Nødlyssentralen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44

BRUKERHÅNDBOK. Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 BRUKERHÅNDBOK Modell: LMDT-810 Selvprogrammerende bevegelsesvakt til utendørsbruk. IP44 FUNKSJONER: * 67 millioner kodekombinasjoner, ingen interferens fra naboene. * Lett å bruke, ingen ledninger, batteridrevet.

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C

Cim 3790. Den garanteres i 5 år. Den er produsert i GGG40 støpejern. Nominelt trykk: PN16 Arbeidstemperatur: -20 120 C Cim 3790 Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard. Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard. Den kan brukes på et stort

Detaljer

GME MT410 & MT410G PLB / Personlig nødpeilesender

GME MT410 & MT410G PLB / Personlig nødpeilesender GME MT410 & MT410G PLB / Personlig nødpeilesender ADVARSEL: Nødpeilesendere skal kun brukes ved den ytterste nød og ved overhenge fare. Det er viktig at du studerer denne manualen nøye! Funksjoner: Typiske

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt

TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt MEKANISK VARIABLE SKILT BESKRIVELSE Euroskilt Mekanisk Variabelt skilt Mark III. Skiltkassen og cellene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler og aluminiumsplater

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER FOR TAPPEVANN - MED AUTOMATISK LUFTING OG ISOLASJON. ecocirc PRO tappevannspumper

ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER FOR TAPPEVANN - MED AUTOMATISK LUFTING OG ISOLASJON. ecocirc PRO tappevannspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER FOR TAPPEVANN - MED AUTOMATISK LUFTING OG ISOLASJON ecocirc PRO tappevannspumper ecocirc PRO Varmtvann rett fra kranen! Nå med automatisk lufting, tilbakeslagsventil

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører

RDS RDS. Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering. 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL. For svingdører RDS Diskré luftport for svingdører, med intelligent regulering For svingdører Horisontal montering Lengder: 1, 1,5, 2 og 2,5 m 3 Elvarme: 8 30 kw 2 Vannbåren varme WL Bruksområde RDS er en ideell luftportløsning

Detaljer

Melbye Skandinavia Mikrorør

Melbye Skandinavia Mikrorør Melbye Skandinavia Mikrorør Rillet innside PLB HDPE-kabelrør Rørstørrelse Type El nr (mm) 8/ 4,4 Direkteforlagt 28 214 12 10/ 5,5 Direkteforlagt 28 214 15 16/10 Direkteforlagt 28 214 17 12/8 Direkteforlagt

Detaljer

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.:

Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: Best. nr.: Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor Bruker- og vedlikeholdsveiledning Knop PIR 900 Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor HMS art. nr.: 189346 Best. nr.: 2223285 INNHOLD Sender Knop PIR 900 Bevegelsesdetektor...

Detaljer

Skjøtesett. LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel. Krympeprodukter

Skjøtesett. LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel. Krympeprodukter Skjøtesett LV-Kit Skjøtesett og Everskjøt 1KV 4X for Cu/Al kabel Skjøtesett LV-Kit inneholder de nødvendige deler for å gjøre en vanntett kobling. Et kit inneholder 4 innerhylser og en ytterhylse for beskyttelse.

Detaljer

Kombisensor Bruksanvisning

Kombisensor Bruksanvisning Art. Nr.: 1025 00 Funksjon en brukes til måling av vindhastighet, nedbør, lysstyrke og skumring. Lysstyrken kan registreres separat for himmelretningene øst, syd og vest. De enkelte sensorenes plassering

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger.

Varmluftsvifte SW02 Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. båren varme modell Varmluftsvifte Stillegående varmevifte for tilkobling til vann i små bygninger. Bruksområde er en kompakt varmevifte med et svært lavt lydnivå som er beregnet på tilkobling til vann.

Detaljer

ULTRIMIS W ULTRASONISK VANNMÅLER DN15, DN20, D25 i DN32

ULTRIMIS W ULTRASONISK VANNMÅLER DN15, DN20, D25 i DN32 SMART TANKEGANG ULTRIMIS W ULTRASONISK VANNMÅLER DN15, DN20, D25 i DN32 Ultrimis W Vi presenterer et produkt for det Norske markedet med det aller nyeste innen ultrasoniske vannmålere. Den unike og patenterte

Detaljer

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063

Gassvannvarmer 12L. Installasjons og brukermanual 0063 Gassvannvarmer 12L Installasjons og brukermanual 0063 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres 3 Tekniske data 4 Dimensjoner og spesifikasjoner 5 Installasjon 6 Tilkoblinger, igangkjøring

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum

Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum Deler vi anbefaler i en trykkreduksjonskum Oppbygging av en trykkreduksjonskum for et tenkt tilfelle Einar Ruud mobil 982 38 189 DN 2500 Kumring DN 225 PVC trykkrør DN 225/200 Flensemuffe DN 200/100 Flenseovergang

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Tele Radio T70 Jaguar

Tele Radio T70 Jaguar Tele Radio T0 Jaguar INSTALLASJONSINSTRUKSJONER RX2-A, RX3-A, TX2-A, TX2-B, TX2-E, TX1-C NORSK/NORWEIGAN IM-T0-RX003-A03-NO FREKVENSBANK/ DRIFTSFREKVENS/ DRIFTSFREKVENS CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION 1 433.05

Detaljer

Tom Schorpen og Ivar Tuflåt Sjømæling. Selvregulerende kontrollventiler.muligheter og begrensninger

Tom Schorpen og Ivar Tuflåt Sjømæling. Selvregulerende kontrollventiler.muligheter og begrensninger Tom Schorpen og Ivar Tuflåt Sjømæling Selvregulerende kontrollventiler.muligheter og begrensninger - leverandør av ventiler, aktuatorer og instrumenter Tlf: 41 50 11 00 ww.sifag.no - riktige produkter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving)

Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør (trykkprøving) Tetthetsprøving av trykkrør etter legging foretas for å sikre at rørsystemet ikke har eller får lekkasje på grunn av feil i skjøt, feil i materialet eller feil

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

I IA Sensors and Communication. Copyright Siemens A/S

I IA Sensors and Communication. Copyright Siemens A/S I IA Sensors and Communication Copyright Siemens A/S Presis vannmåling uten nettspenning page 2 Batteriforsynt elektromagnetisk vannmåler Laveffekt transmitter gir lavt batteriforbruk. Utviklet etter OIML

Detaljer

PageCom. M-840L smykkesender

PageCom. M-840L smykkesender M-840L smykkesender M-840L Trådløs UHF Smykkesender er laget for å sende forhåndsprogrammerte tekstmeldinger til en eller flere bestemte personsøkere. Smykkesenderen kan henges rundt halsen eller festes

Detaljer

Intelligent Varmemåling

Intelligent Varmemåling Intelligent Varmemåling Intelligent Varmemåling og de teknologiske muligheter Innhold: Funksjoner og kommunikasjon Lekkasjeovervåking Permanent driftsovervåking Fjernavlesning Kristian Hammer Kamstrup

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Fjernavleste vannmålere Haugesund kommune. Foredragsholder: Åge Christiansen

Fjernavleste vannmålere Haugesund kommune. Foredragsholder: Åge Christiansen Fjernavleste vannmålere Haugesund kommune Foredragsholder: Åge Christiansen Innhold Bakgrunn for valg av selvavleste målere Avveininger tekniske løsninger Kostnader Haugesund kommune mekaniske vannmålere

Detaljer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Norge Vi er glad for at du har valgt Katadyn Survivor-06 avsalter. Den er konstruert og produsert under strenge krav av Katadyn

Detaljer

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2

Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING. Olimpia Splendid Bi2 Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisning. BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 BRUK AV DISPLAYET A B C D E F G A B C D E F G H I J K L M N O P H I J K L M N O P 2 A B C D E F G H I J K L

Detaljer

Vi måler det. Alle måledata Alltid tilgjengelige På alle medier. Dataloggesystemet testo Saveris 2.

Vi måler det. Alle måledata Alltid tilgjengelige På alle medier. Dataloggesystemet testo Saveris 2. Alle måledata Alltid tilgjengelige På alle medier Dataloggesystemet Saveris 2 www..no Temperatur og fuktighetsovervåking på en ny måte. Dataloggesystemet Saveris 2 gir deg full kontroll i de områdene du

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

TAKFORNYING AS. www.takfornying.as

TAKFORNYING AS. www.takfornying.as Priser inklusiv MVA Priseksempel En vanlig enebolig har ca. 00m takflate. Gjennomsnittpriser på takfornying i Norge: Nytt tak: 00m x kr. 1500.- / m = kr. 300.000,Takfornying: 00m x kr. 300.- / m 0.000,=

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer