Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen-Arna Terminalvegen 4. Vi megler frem dine verdier"

Transkript

1 Bergen-Arna Terminalvegen 4 Vi megler frem dine verdier

2 Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi ble etablert i 1985 og er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger. Aktiv Eiendomsmegling tilbyr tjenester innen salg og kjøp av bolig og fritidseiendom, utleievirksomhet, prosjektmegling og næringsmegling. Vi får frem det beste i en bolig slik at den blir viktig for de riktige kjøperne. Vi megler frem dine verdier.

3 1 : 50 UP PORT 3,2 x 4,2 m DØR 1,0x2,1 m VINDU 0,7+1,1 x 1,2 Brannskille: Betongvegg 250 mm HOVEDPLAN BRANNSLANGE KONTOR/ SPISEROM DØR 0,9 x 2,1 m DØR 0,9 x 2,1 m BØTTEKOTT M. SLUK I GULV AVLØP FOR EVT. WC 1 : 50 INNSKUTT DEKKE Print dato :26:03 J:\Mette\Dokumenter\Arkitekt\ Helgesen teknisk bygg\1950 Terminalvegen\1950.Tilbud.Byggning.A1000.rvt Tegning opprettet F AB F D B DF Helgesen Tekniske-bygg as Valestrand 5281 Valestrandsfossen Tlf Faks Tegnings nummer A210 Prosjekt dato Tegnet av Kontrolert av Scale AB C DEF F Tegnings navn AB Bruksområde DB A Prosjekt nummer MKT MKT 1 : 50 -ISO A1 \\fil01\prosjekt\1950\tegninger\tilbud\1950.tilbud.terreng.a1000.rvt Næringsseksjoner Sentral beliggenhet med god innfrastruktur Ca 260 kvm Mezzanin med kontorer Stor kjøreport Like ved innfartsåren til Bergen Vest -øst, fasade mot sør Nord-sør, tverrsnitt Planert terreng Kote ca +63,5 m Mønehøyde maks Kote +72 m Plot Dato : :54:14 Tegning tilhører Helgesen Tekniske-bygg AS. Kopiering og annen form for mangfoldiggjørelse er forbudt. 1 : 500 A101 Terrengsnitt Godkjenningsnr: Organisasjonsnr: Terminalvegen HTM AS Bruksområde: Prosjekt.nr 1950 Øst-vest, fasade mot nord Helgesen Tekniske-bygg Valestrand 5281 Valestrandsfossen Tlf Faks Format : Målestokk: Innholdsfortegnelse Leveringsspesifikasjon Budskjema side 10 side 13 BERGEN-ARNA Terminalvegen NØKKELINFORMASJON Prisantydning for seksjonen:...kr ,- Ansvarlig megler:...kurt Furnes Tlf.: Mob.: Faks: Aksjeselskapet:...Terminalvegen AS Eiendomstype:...Næringsbygg Byggeår: Tomt: m² Arealer: m² Interiør perspektiv Callout of Plan 01 (Areal under innskutt dekke) EL-SKAP FORSLAG TIL INNREDNING Callout of Plan 02 Godkjenningsnr: Organisasjonsnr: Tegninger tilhører Helgesen Tekniske-bygg AS. Kopiering og annen mangfoldiggjørelse er forbudt

4 Terminalvegen HTM AS Bruksområde: Prosjekt.nr 1950 Helg Valest 5281 V Tlf. 56 Faks.

5 Plot Dato : :54:14 Vest -øst, fasade mot sør Nord-sør, tverrsnitt Planert terreng Kote ca +63,5 m Mønehøyde maks Kote +72 m Tegning tilhører Helgesen Tekniske-bygg AS. Kopiering og annen form for mangfoldiggjørelse er forbudt. 1 : 500 A101 Terrengsnitt Godkjenningsnr: Organisasjonsnr: Terminalvegen HTM AS Bruksområde: Prosjekt.nr 1950 Øst-vest, fasade mot nord Helgesen Tekniske-bygg Valestrand 5281 Valestrandsfossen Tlf Faks Format : Målestokk: \\fil01\prosjekt\1950\tegninger\tilbud\1950.tilbud.terreng.a1000.rvt Om selskapet/ Eiendommen Salgsobjekt 14 seksjoner i Selskapet Terminalvegen AS som eier eiendommen gnr. 299, bnr. 36 i Bergen kommune ("Eiendommen"). En vil kjøpe seksjoner(aksjeselskap Selger Terminalvegen 4 AS ("Selskapet") Hjemmelshaver til Eiendommen Terminalvegen 4 AS Eiendommens betegnelse Terminalvegen, 5262 Arnatveit Gnr. 299, bnr. 36 i Bergen kommune. Eiendomstype Næringsbygg Selveierseksjon Tomten Eiet tomt. Tomtens grunnareal: 6270 m² Fellestomt. Beliggenhet Eiendommen får en meget sentral beliggenhet ved Arnadalen Terminalområde hvor bla ASKO-Vest AS har sitt lager og distribusjonsanlegg. I tillegg har Norengros og Thunestvedt Elektro ført opp nye bygg på nabotomter. Adkomst Næringsparken ligger sentralt i Arnadalen. Det er etablert adkomst og avkjøringer både fra E 16 fra Åsane og RV 580 fra Nesttun. Beskrivelse av eiendommen Byggemåte Se vedlagt spesifikasjon fra Helgesens Tekniske Bygg vedrørende kvaliteter og byggemåte. Det er også mulig med tilpassninger om ønskelig eller ved behov. Innhold Grunnplan samt mezzanin. Kontor, lager og wc. Det er muligheter for individuell tilpassning etter behov. Standard Se vedlagt leveringsbeskrivelse Parkering Parkering på felles tomt, og i forkant av hver seksjon. Byggeår 2012 Areal Fra 258 til 268 m² Samlet areal for hele bygget er kvm inkl mezzaniner. Utviklingspotensial Kjøper har ansvar for ev. utvikling av eiendommen(e) og eventuelle nødvendige godkjennelser fra Planog bygningsetaten eller andre offentlige myndigheter, naboer etc. Leieforhold Som eier av seksjonen kan en fritt leie ut seksjonen eller deler, dog må det være til virksomhet som ikke er i strid med regleringsforhold eller byggets tekniske forutsettinger

6 UP Print dato :26:03 F AB F D B DF PORT 3,2 x 4,2 m DØR 1,0x2,1 m VINDU 0,7+1,1 x 1,2 KONTOR/ SPISEROM DØR 0,9 x 2,1 m Interiør perspektiv Callout of Plan 01 1 : 50 HOVEDPLAN (Areal under innskutt dekke) DØR 0,9 x 2,1 m BRANNSLANGE BØTTEKOTT M. SLUK I GULV AVLØP FOR EVT. WC Brannskille: Betongvegg 250 mm EL-SKAP FORSLAG TIL INNREDNING Callout of Plan 02 1 : 50 INNSKUTT DEKKE J:\Mette\Dokumenter\Arkitekt\ Helgesen teknisk bygg\1950 Terminalvegen\1950.Tilbud.Byggning.A1000.rvt Tegning opprettet Helgesen Tekniske-bygg as Valestrand 5281 Valestrandsfossen Tlf Faks AB C DEF F Tegnings navn AB Tegnings nummer Prosjekt nummer A Prosjekt dato Tegnet av MKT Kontrolert av MKT Bruksområde DB A Scale 1 : 50 -ISO A1 Godkjenningsnr: Organisasjonsnr: Tegninger tilhører Helgesen Tekniske-bygg AS. Kopiering og annen mangfoldiggjørelse er forbudt. Selger har ikke ansvar for at leietakers bruk av leiearealet er i overensstemmelse med offentlige krav eller tillatelser, herunder ev. regulering. Teknisk/offentlige forhold Oppvarming/ventilasjon Se spesifikasjon fra Helgesens Tekniske Bygg AS Utstyr/løsøre/inventar Se spesifikkasjon. Andre tekniske opplysninger Reguleringsmessige forhold Eiendommen ligger i et område regulert til næringsvirksomshet. Kopi av reguleringskart og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt eller kan fås ved henvendelse til oppdragsansvarlig. Vei/vann/avløp Offentlig. Servitutter/rettigheter/forpliktelser Følgende er tinglyst på eiendommen: Eventuelle pålegg: Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Selger er ansvarlig for ferdigstillelse av bygget og fremskaffelse av ferdigattest før overtagelse. Konsesjon Ikke relevant Økonomi Prisantydning Eiendomsverdi stor kr ,- + omk. Kjøpesummen for aksjene skal baseres på avtalt eiendomsverdi, med justering for selskapets aktiva og gjeld ut over Eiendommen, slik som nærmere beskrevet i aksjekjøpsavtalen som er vedlagt prospektet. Når det gjelder bokførte og skattemessige verdier, vises til vedlagte årsregnskap og saldoskjema. Omkostninger Ved kjøp av aksjer påløper ikke dokumentavgift. Kjøper bærer alle sine kostnader ved overtagelse av selskapet, herunder kostnader forbundet med registrering av endringer i Brønnøysundregisteret. Selger bærer kostnader for regnskap og revisjon frem til overtagelse. Betalingsbetingelser Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende ved overtagelse. Forskuddsbeløpet skal være fri egenkapital og det kan ikke tas pant i kjøpt eiendom for forskuddsbeløpet. Renter på forskudd tilfaller selger. Ligningsverdi Ikke fastsatt. Offentlige-/kommunale avgifter Ikke fastsatt. Leieinntekter Ikke relevant - 6 -

7 Plot Dato : 3D illustrasjon Terminalvegen HTM AS Bruksområde: Prosjekt.nr 1950 Helgesen Tekniske-b Valestrand 5281 Valestrandsfossen Tlf Faks \\fil01\prosj Eventuelle løpende driftsavtaler Ingen avtaler er tegnet. Dog må forventes andel av kostnader til sameie, lys på fellesområder, brøyting, vedlikehold etc. Driftskostnader Det følger i vedleggene til prospektet utdrag av driftskostnadene til Selskapet, men driftskostnadene vil i stor grad avhenge av bruken. Gjeld Selskapets rentebærende gjeld og evt. mellomværende med nærstående skal innfris som ledd i oppgjøret. Kortsiktig gjeld følger Selskapet, men vil utgjøre en korreksjonspost i kjøpesumsberegningen, jf. vedlagte aksjekjøpsavtale. Øvrige kjøpsforhold Overtagelse Overtagelse etter nærmere avtale med selger. Diverse/spesielle forhold Ingen noterte forhold. Solgt "som den er" Selskapet og Eiendommen selges "as is" og for øvrig i samsvar med den regulering av undersøkelsesplikt, mangler, garantier mv. som følger av aksjekjøpsavtalen som er vedlagt prospektet. Salget forutsettes gjennomført mellom profesjonelle parter. Det er utarbeidet en perm med dokumentasjon knyttet til selskapet og eiendommen som er tilgjengelig på meglerforetakets kontor. Budgivere oppfordres til å gjennomgå dokumentasjonen grundig, samt å gjennomføre en grundig teknisk besiktigelse av eiendommen med fagfolk. Budgivere gjøres oppmerksom på at aksjekjøpsavtalen bygger på at kjøper skal stå i stilling som om forsvarlige undersøkelser er gjort, uavhengig av hvilke undersøkelser kjøper faktisk har foretatt. Prospektet er basert på opplysninger gitt av selger, av selgers rådgivere eller offentlige instanser. Det forutsettes at innholdet er korrekt, men samtidig fraskrives ansvaret for et hvert tap som følge av opplysninger som er misvisende, feilaktige eller ufullstendige. Eiendomsmeglingsloven 6-7 fravikes. Oppdragstaker har foretatt de undersøkelser og den tilrettelegging og formidling av informasjon som anses formålstjenlig. Ansvar for tap som skyldes øvrige forhold enn det som fremkommer av salgsoppgaven kan ikke gjøres gjeldende mot oppdragstaker. Bud Budgivere oppfordres til å gjennomgå aksjekjøpsavtalen som er utarbeidet for salget og som er vedlagt prospektet. Når bud inngis, vil det bli lagt til grunn at budgiver har akseptert aksjekjøpsavtalen. Dette bes hensyntatt ved avgivelse av bud. Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. For øvrig vises til vedlagt budskjema og informasjon om budgivning

8 \\fil01\prosjekt\1950\tegninger\tilbud\1950.tilbud.terreng.a1000.rvt Vest -øst, fasade mot sør Nord-sør, tverrsnitt Planert terreng Kote ca +63,5 m Mønehøyde maks Kote +72 m Plot Dato : :54:14 Tegning tilhører Helgesen Tekniske-bygg AS. Kopiering og annen form for mangfoldiggjørelse er forbudt. 1 : 500 A101 Terrengsnitt Godkjenningsnr: Organisasjonsnr: Terminalvegen HTM AS Bruksområde: Prosjekt.nr 1950 Øst-vest, fasade mot nord Helgesen Tekniske-bygg Valestrand 5281 Valestrandsfossen Tlf Faks Format : Målestokk: - 8 -

9 Energimerking Alle eiendommer som selges/leies ut skal ha energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og er selv ansvarlig for at opplysningene er riktig. For ytterligere informasjon se Dersom eier har energimerket eiendommen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler. Lov om hvitvasking Eiendomsmeglingsforetak underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige transaksjoner. Finansiering Aktiv Eiendomsmegling samarbeider med sparebankene i Terra Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. I tillegg har Terra Aktiv Eiendomsmegling et eget agentselskap TABoligfinans som har avtaler med flere ledende banker om lånefinansiering. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering. Meglerforretningene mottar provisjon ved formidling av finansielle tjenester, men ikke ved formidling gjennom TABoligfinans. Vedlegg Salgsoppgaven er opprettet Informasjon om meglerforetaket Proaktiv Næringsmegling AS Småstrandgaten 6, 5014 Bergen Organisasjonsnummer:

10 - 10 -

11 - 11 -

12 - 12 -

13 - 13 -

14 - 14 -

15 - 15 -

16 - 16 -

17 Budskjema FOR KJØP AV 100% AV AKSJENE I SELSKAPET: Terminalvegen AS / Ståle Simonsen Faks: Med tilhørende eiendom: Terminalvegen, 5262 Arnatveit Gnr. 299, bnr. 36, Bergen kommune Oppdragsnr.: UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE SELSKAP OG EIENDOM: Kjøpesum kr Beløp med bokstaver kr Kjøpesummen for aksjene skal være lik eiendomsverdien: - med tillegg for alle eiendeler i selskapets balanse; unntatt eiendommen og med tillegg for eventuell utsatt skaffefordel knyttet til eiendommen. - med fradrag for all gjeld i selskapets balanse; herunder eventuell utsatt skatt knyttet til eiendommen. Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den: kl Eventuelle forbehold: Ønsket overtagelsesdato: Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert:.. KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK: Kontant ved kontraktens underskrift: 10 % av kjøpesum: kr Låneinstitusjon: Referanse og tlf.nr.: kr Egenkapital: kr Totalt: kr Egenkapitalen består av: Salg av annen fast eiendom Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd) Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er juridisk bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Navn: Navn: Fødselsnr./org.nr.: Fødselsnr./org.nr.: Adr.: Adr.: Postnr.: Sted: Postnr.: Sted: Tlf.arb.: Tlf.privat: Tlf.arb.: Tlf.privat: E-post: E-post: Dato: Sign.: Dato: Sign.: Aktiv eiendomsmegling Ansvarlig megler: Kurt Furnes, tlf.: , Proaktiv Næringsmegling AS, Småstrandgaten 6, 5014 Bergen Organisasjonsnr Kun for Aktiv Eiendomsmegling. På uendrede vilkår forhøyes budet til: Kroner Akseptfrist Signatur Dato Kl. Akseptert Sted: Dato: Sign.:

18 Informasjon om budgivning 1. På forespørsel skal publikum få vite om det foreligger bud på en eiendom herunder relevante forbehold. 2. Bud inngis til oppdragsansvarlig som formidler disse videre til oppdragsgiver. 3. Normalt kreves at budgivers første bud skal være skriftlig. Senere endringer i budet kan gis muntlig. Slike endringer bør ikke gis pr e-post, SMS meldinger eller til telefonsvarer, da risikoen for at de ikke kommer frem i tide er større enn ellers. 4. Budets innhold: Vær nøyaktig ved utfylling av bud. Budene bør minimum inneholde i tillegg til eiendommens adresse, budgivers navn, adresse, , tlf.nr etc, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer med oppdragsansvarlig. 5. Oppdragsansvarlig skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. Dette salget forutsettes gjennomført med profesjonelle parter. Forskrift om budgivning mht frister gjelder ikke. 6. Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp. Dette gjelder selv om høyere bud kommer inn. 7. Når et bud er akseptert, er selger bundet, og øvrige budgivere skal varsles snarest. Varsel om at bud er akseptert frigjør andre budgivere selv om akseptfristen for disse ikke er utløpt. Dersom det er viktig for en budgiver å bevare sin anonymitet bør budet fremmes gjennom advokat eller eiendomsmegler som kan bekrefte at budet er reelt. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter.... VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD 1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/ kjøp av fast eiendom 2. Når et bud er innsendt til oppdragsansvarlig og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan ikke budet kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen. Man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig, dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom. 3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. 4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp, er det inngått en bindende avtale. 5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper(såkalte motbud ), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper

19

20 \\fil01\prosjekt\1950\tegninger\tilbud\1950.tilbud.terreng.a1000.rvt Plot Dato : :00:35 Ansvarlig megler: Kurt Furnes Tlf.: Mob.: Perspektiv på foto 1 : 1 Terminalvegen HTM AS Bruksområde: Prosjekt.nr 1950 Helgesen Tekniske-bygg Valestrand 5281 Valestrandsfossen Tlf Faks Format : Tegning tilhører Helgesen Tekniske-bygg AS. Kopiering og annen form for mangfoldiggjørelse er forbudt. Målestokk: 1 : 1 A104 Fotomontasje Godkjenningsnr: Organisasjonsnr: