NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no"

Transkript

1 NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no

2 LEKVEN II

3 Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler no (mobil) Therese Fimland Eiendomsmegler (mobil) Thor Kristian Johannessen Megler no (mobil) DNB Eiendom Bergen Nybygg Bryggesporen Bergen (fax) Bøe & Lepsøy Utbygging AS Org.nr.: INNHOLD 4 Nærområdet 6 Prosjektet 10 Enhetene 14 Eiendommen fra A til Å 18 Viktig informasjon 22 Vedlegg Annet Annet Annet Kartskisse Nabolagsprofil Annet Leveransebeskrivelse Annet Prisliste Annet Kjøpetilbud

4 NÆROMRÅDET - Lekven II Nydelig utsikt over Bjørnefjorden! 4

5 5

6 PROSJEKTET 25 EIERLEILIGHETER 6

7 GODE KVALITETER

8 PROSJEKTET 25 EIERLEILIGHETER LEKKERT PÅ UTN, SMAKFULLT OG PRAKTISK INNE. 8

9 Prisliste 9

10 ENHETENE 10

11 GJENNOMTENKTE PLANLØSNINGER

12 ENHETENE 12

13 13

14 EIENDOMMEN FRA A TIL Å Lekven II 14 Kontaktperson Thor Kristian Johannessen Megler Telefon: DNB Eiendom AS Bryggesporen Bergen Org.nr.: Kontaktperson Therese Fimland Eiendomsmegler Telefon: Ansvarlig megler Thor Kristian Johannessen Megler E-post: ndom.no Telefon: Mobil: DNB Eiendom AS Bryggesporen Bergen Utbygger Bøe & Lepsøy Utbygging AS Org.nr.: Entreprenør Bøe & Lepsøy Utbygging AS Org.nr.: Arkitektfirma Bo Arkitekter AS Org.nr.: Arkitekt Klaus Bo Christensen Meglers oppdragsnummer Salgsoppgavedato Adkomst Følg veien til Os og kjør videre mot Halhjem. Ta av til høyre i krysset mot Lepsøy og første vei til venstre. Kjør gjennom en liten tunnel som krysser under hovedveien E39 og følg veien ned bakken til venstre. Deretter første vei til venstre og en får så straks boligprosjektet på høyre side. Det vil bli skiltet med DNB Eiendoms visningsskilt ved fellesvisninger. Bebyggelsen Første byggetrinn omfatter en sammenhengende blokkbebyggelse med til sammen 25 leiligheter fordelt på fire etasjer og et parkeringsplan i sokkeletasjen. Se for øvrig vedlagte leveransebeskrivelse datert Beliggenhet Eiendommen har en attraktiv beliggenhet på Lekven sentralt i Os kommune og har gode solforhold og en fantastisk utsikt over Bjørnefjorden. Området er preget av nyere variert bebyggelse. Det er kort vei til sjøen og bademuligheter i Lekvenvågen, Kuvågen og Mobergsviken. Til Os sentrum med alle sine servicetilbud, er det kun en 15 minutters spasertur eller et par minutter med bil. Flåten Amfi med 47 butikker og Kuventre med idrettsanlegg, svømme og badeanlegg, er også bare en liten svipptur med bil unna. Det er også skole og barnehage i nærområdet. Det er fine tur og rekreasjonsmuligheter i nærområdet og i områdene Ferstad/Katlaberget og Liafjellet. Det er gode fiskemuligheter en liten spasertur fra prosjektet.

15 Betalingsplan 10 % av kjøpesum forfaller ved utstedt garanti jf. bustadoppføringslova 12. Beløpet må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at de overstiger en 1/2 R. Restkjøpesummen omkostninger betales ved overtagelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. bustadoppføringslova 47. Boder og parkeringsplasser Til hver leilighet medfølger det en sportsbod i bygget og en parkeringsplass i sokkeletasjen. Det er 30 parkeringsplasser i sokkeletasjen det vil si at det er 5 ledige parkeringsplasser. Selger forbeholder seg retten til å avgjøre hvordan organisering av parkering, uteareal utenfor boligene i 1., 3. og 4. etasje, og bodene vil bli. Dette kan bli vurdert organisert som tilleggsdel(er) til Kjøpers boligseksjon, skilles ut som en egen eiendom, eller bli lagt som fellesareal med vedtektsfestet bruksrett. Eierforhold Eiet Energimerking Selger er ansvarlig for at boligen har energiattest. Det foreligger imidlertid ikke energiattest for denne boligen. Energimerking av boligen skal utføres av selger. Energimerking må senest foreligge i forbindelse med utstedelse av ferdigattest. Felleskostnad Fellesutgifter vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi, og fordeles ihht. vedtektene. Månedlige fellesutgifter er stipulert og framgår av prislisten. For første driftsår er det lagt til grunn at forsikring på bygget, strøm i fellesarealer, bredbånd TV/Internett grunnpakke, vaktmestertjenester som snømåking m.m. er inkludert som en del av fellesutgifter. TV/Internett er skilt ut og vist som egen post. Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen til den enkelte beboer. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Det tas forbehold om endringer i stipulerte fellesutgifter Driftskostnader første driftsår for parkeringen i sokkeletasjen er inkludert i fellesutgiftene. Driftskostnadene for parkeringsplanet skal betales av de som disponerer plass der. Hver leilighet i sameiet disponerer en plass. Heftelser Boligen selges fri for pengeheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon jf. lov om eierseksjoner. Grunnboksutskrift legges ikke ved prospekt, kontakt megler for gjennomgang av grunnboken for eiendommen. Kommunal eiendomsskatt Det er i følge selger eiendomsskatt på boligen, og denne fastsettes etter ferdigstillelse av boligen. Kostnader ved avbestilling Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. For avbestillinger som skjer før selger har vedtatt byggestart er det avtalt et da dette er basert på erfaringstall. avbestillingsgebyr på 5 % av Diverse Ansvarlig megler: Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter og bygger i kjøpesummen. Kontakt megler for nærmere Thor-Kristian Johannessen, telefon utgangspunktet på sameierbrøk. informasjon dersom avbestilling Enkelte elementer i budsjettet kan vurderes. Bestilte endrings- og Prosjekt meglere: i vedtektene fastsettes til fordeling tilleggsarbeider betales i slike Therese Fimland, telefon likt på alle seksjoner, eller etter tilfeller i sin helhet. Dag Tore Raknes, telefon Eiendom Eiendommen gnr. 49 bnr. 33. og gnr. 49 bnr. 41 i Os kommune sammenføyes og av denne fradeles sameiets eiendom. forbruk. Selger har engasjert StorBergen Boligbyggelag som forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kostnader for dette er tatt inn i budsjettet for fellesutgifter. Meglers vederlag (betales av selger) Meglers vederlag er avtalt til kr ,- pr enhet. I tillegg betaler oppdragsgiver kr 2.500,- i tilretteleggingsgebyr. 15

16 Det er lagt til rette for besøkende Utlegg Selger dekker følgende utlegg til megler: Innhenting av opplysninger fra kommune/offentlige instanser, evt Selgers tinglysingskostnader: Kr. forretningsfører mv.: Ca. kr , ,- Oppgjørstjenester: Kr ,- pr Boligprosjektet er gitt et sterk arkitektonisk uttrykk. Klare og lekende elementer i form av altaner og vinduer gir bygget et markant formspråk inspirert av dagens arkitektur. Moderne vedlikeholdsfrie fasadematerialer bidrar til å heve byggets samlede estetiske uttrykk. ved plassering av gjesteparkeringsplasser i forbindelse med inngangspartiet på øverste plan. Bygget vil fremstå som et moderne boligbygg på Os med gode kvaliteter for både byggets beboere, besøkende og for det øvrige nabolag. enhet Grunnboksutskrift kr 172,- pr utskrift Firmaattest kr 77,- pr utskrift Overtagelse Boligen planlegges ferdigstilt i perioden fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal år 2015, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse og det er herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt. Selger vil ved vedtatt igangsetting varsle kjøper skriftlig om overtagelsesdato, som vil være å Boligene varierer i størrelse fra i underkant av 65m2 til i overkant av 130m2. Samtlige leiligheter har gode praktiske planløsninger, tilpasset alle livsfaser. Interiøret er preget av lyse rom og stuer med ekstra stor 2,6m takhøyde. Store glassflater mot sør og vest gir kontakt med det foranliggende friområdet og den flotte utsikten mot fjord, fjell og Folgefonna. Alle boliger har store solrike altaner med planfri tilkomst. Parkering skjer i sokkeletasjen med heis til alle plan. Hele bygget er planlagt i tråd med nye krav om universell utforming. Regulering Eiendommen ligger i et område som er regulert til boligformål. Rammetillatelse for prosjektet er søkt om Sameie Området er planlagt å bestå av ett eller flere boligselskap/ sameier (antallet boligselskap/ sameier kan bli justert i forbindelse med utbyggingen). Første byggetrinn er på det nåværende tidspunkt tenkt å utgjøre et sameie og er planlagt å bestå av 25 boligseksjoner men det kan senere bli vurdert at også andre byggetrinn blir en del av det regne som en frist i henhold til samme sameiet. Andre byggetrinn 16 bustadoppføringslova. Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn forventet. Prosjektbeskrivelse Lekven II vil bli bygget ut i to byggetrinn men det skal etterstrebes at begge byggetrinn blir utformet som en del av en helhet.dette er første byggetrinn og består av en moderne boligblokk med 25 boliger med gode kvaliteter. Området er i dag preget av eneboliger og tanken er at denne boligblokken sammen med neste byggetrinn i prosjektet skal danne en naturlig overgang mellom den øvre bakenforliggende eneboligbebyggelsen og det Det er lagt vekt på at utearealene skal gi varierende opplevelser. Det er ikke ønskelig å opparbeide mer enn det som er nødvendig og det er ønskelig å beholde uberørt det som er mulig av eksisterende fjell i dagen, vegetasjon m.m. Dette vil bli supplert med enkelte murer i en kombinasjon av betong og naturstein og beplantning med trær og busker. På nedsiden av bygget er tanken å opparbeide et åpent og solrikt grøntområde med en lekeplass for de minste. er tenkt utbygget med 11 boligseksjoner. For øvrig kan antallet seksjoner eventuelt bli justert i forbindelse med utbyggingen. Blir det etablert to boligselskaper/sameier vil det gjennom vedtektene bli regulert hva som er felles driftsansvar for sameiene i Lekven II. Den daglige driften vil bli organisert som seksjonssameie iht. lov av 23. mai 1997, nr. 31, eierseksjonsloven. Hver seksjon utgjør en sameieandel med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av sameiets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. lavereliggende friområdet i front av prosjektet.

17 Sameiet er pliktig til å avholde årlige sameiermøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Sameiets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av sameiermøtet. Videre er det sameiermøtet som beslutter om det skal utarbeides husordens- /trivselsregler for sameiet. Hver seksjon har en stemme i sameiermøtet. Utomhus arealene på området ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det. Seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, i henhold til eierseksjonsloven kapittel 3. Dette er kjøpers ansvar og risiko. Selgers forbehold Selger er ikke bundet dersom ikke 60 % av eiendommen er solgt og nødvendige offentlige tillatelser for igangsetting av byggearbeidene er gitt. Dersom disse forbeholdene ikke er avklart innen har selger rett til å kansellere kontrakten. Kjøper har i en slik situasjon rett til å få innbetalt beløp samt opptjente renter på klientkonto tilbakebetalt. Utover dette har selger intet ansvar overfor kjøper. Selger har rett til å gjøre mindre endringer i konstruksjon, tekniske installasjoner og materialvalg som ikke reduserer boligens kvalitet, uten at dette gir kjøper rett til endring av avtalt kjøpesum. Er det motsetninger mellom prospekttegninger og beskrivelser, gjelder beskrivelser foran tegninger. Det tas forbehold om justeringer og endringer av fasader og utomhusplanen. Selger kan tinglyse bestemmelser som vedrører sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene. Kjøper er kjent med at kjøpekontrakten ikke kan transporteres uten etter samtykke av selger. Selger forbeholder seg rett til endring av prisliste uten varsel på usolgte boliger. Selger forbeholder seg retten til å fordele boder og eventuelle parkeringsplasser. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Standard Leilighetene leveres med gode kvaliteter. Se vedlagt leveransebeskrivelse for mer informasjon. Tomt Tomten er flat i forkant, hvor det blir fellesareal og innkjøring til parkering. Skrånende terreng på siden av boligen og flatt tilfyllt terreng på oppsiden med direkte inngang til toppetasjen. Eiendommen ligger på Lekven i Os kommune og her skal eiendommen gnr. 49 bnr. 41 sammenføyes med gnr. 49 bnr. 33 og fra denne fradeles så sameiets eiendom som blir et eget bruksnummer. Som følge av at eiendommen skal fradeles er ikke eiendomsgrensene endelig fastsatt eller oppmålt på salgstidspunktet. Sameiets tomt skal opprettes med egen matrikkel, og eiendommen vil bli seksjonert. Sameiets tomteareal er oppgitt fra selger å bli ca m2. Hver seksjon vil bestå av en sameierandel i henhold til oppdelingsbegjæringen. Endelig adresse foreligger ikke på salgstidspunktet, men vil bli fastsatt før overtagelse. Utleie Boligen har ingen egen utleieenhet. Boligene kan fritt leies ut til boligformål så fremt vedtektene ikke sier noe annet. Vei / vann / avløp Felles privat vei frem til offentlig. Offentlig vann og avløp. Salgsvilkår Kjøp i prosjektet baseres på nærværende dokument, samt følgende vedlegg: 1) Prisliste datert ) Leveransebeskrivelse datert ) Plantegning 4) Fasadetegninger datert ) Foreløpige vedtekter 6) Selgers prospekt Ved avvik mellom informasjon gjelder dokumentene i den rekkefølge som er nevnt over. Lovpålagte opplysninger om eiendommen er ufullstendig uten alle vedlegg. 17

18 VIKTIG INFORMASJON Lovverket Kjøpet reguleres av Lov om avtale med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) 13. juni 1997 nr. 43, i tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier ihht. bustadoppføringslova 12. I tilfeller hvor kjøper er profesjonell ihht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av avhendingslova. Ligningsverdi Eiendommens likningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første likningsoppgjør. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Likningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Likningsverdien for sekundærboliger (alle andre boliger du måtte eie) utgjør 40 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se nærmere info på Tilvalg og endringer Prosjektet og dets priser er basert på at utbyggingen gjennomføres rasjonelt og med delvis serieproduksjon i form av systematisering av tekniske løsninger og valg av materialer. Dette gir begrensninger for hvilke tillegg og endringer som kjøper kan forvente å få gjennomført og innenfor hvilke tidsrom disse arbeidene kan bestilles. Selger utarbeider en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle muligheter for endringer og tilleggsarbeider. Kjøper har ikke rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som ikke står i sammenheng med ytelser som er avtalt, og som i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra den avtale ytelsen og/eller er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringer eller tilleggsarbeider. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. Bustadoppføringslova 44. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil endre vederlaget med mer enn 15 % jf. Bustadoppføringslova 9. Etter igangsetting vil det gis frister for tilvalg og endringer. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting er kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpetilbudet dersom prosjektet er igangsatt, og kjøper har krav til tilvalg/endring som kjøper forutsetter skal være mulig å få levert av utbygger/selger. Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en transaksjon I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven 147 a, 147 b eller 147 c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. 18

19 VIKTIG INFORMASJON Bebyggelsens arealer Arealer pr bolig fremkommer i vedlagte prisliste. Arealet er angitt hhv. som bruksareal(bra) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge skriftlig før overtagelse kan finne sted. I motsatt fall anbefaler megler at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Finansiering Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA for formidling av lånekunder. Dette gjelder kun personer som har samtykket til å bli formidlet til banken. Provisjonen er en internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for kunden. Den enkelte megler mottar ingen godtgjørelse relatert kjøpers valg av finansiering, og mottar heller ingen godtgjørelse for formidling av kontakt til DNB lånekonsulenter. Forbrukerinformasjon ved inngivelse av kjøpetilbud Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/e-post/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Normalt vil ikke kjøpetilbud med forbehold bli akseptert av selger før forbeholdet er avklart. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere et hvert kjøpetilbud. I følge forskrift om eiendomsmegling 6-4 vil kopi av budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig. Budgivere kan få utlevert anonymisert budjournal. 19

20 20

21 21

22 Salg ved: DNB Eiendom /Bergen Nybygg Bryggesporen 1, 5014 Bergen Tlf: dnbeiendom.no/nybygg