De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte Oslo Omslagsfoto: Bård Sogge Trykk og innbinding: Arkan AS, Oslo ISBN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte Oslo 2010. Omslagsfoto: Bård Sogge Trykk og innbinding: Arkan AS, Oslo ISBN 978 82 7999 013 0"

Transkript

1

2 De Facto - kunnskapssenter for fagorganiserte Oslo 2010 Omslagsfoto: Bård Sogge Trykk og innbinding: Arkan AS, Oslo ISBN ii

3 Opposisjonsbyggerne Tømrer og Byggfagforeningen 125 år To blikk på de siste 25 årene De Facto 2010

4

5 Forord Det er med en stor porsjon av stolthet og ydmykhet at jeg som leder av foreningen i disse jubileumstider har fått æren av å skrive forordet til vårt jubileumshefte-, et hefte som omfatter de siste 25 årene av foreningens 125- årige historie. Da styrene og administrasjonen begynte forberedelsene til markeringen av dette jubileumet bestemte vi oss for å følge tradisjonen i disse 125 år, nemlig nøkternhet. Med bakgrunn i dette, og at hovedmålsetningen til vår forening er å skolere medlemmene til å stå enda sterkere på egne bein (organizing union), bestemte foreningen at dette jubileumsheftet skal være et kombinert historie-, debatt- og kurshefte. Heftet består av to deler, en er skrevet av Paul Bjerke og handler om foreningen sett uten ifra. Den andre delen er skrevet av Egil Roald Mongstad og omhandler foreningen sett innenfra. Ut fra det håper vi at heftet kan brukes til blant annet å se på hvordan foreningen har taklet de utfordringene den har møtt i de 25 årene, og derved kunne bidra til at vi kan takle framtidas utfordringer på en best mulig måte. Heftet er altså ikke ment å skulle være noe fasitsvar på hvordan en fagforening skal drives, men som et grunnlag for debatt og diskusjoner som vil være med å styrke fagforeningen i fremtiden. Om det lykkes blir opp til foreningens styrende organer og medlemmene. For å få til dette har vi altså valgt å bruke Paul Bjerke i kunnskapssenteret De Facto og vår egen mangeårige leder Egil Roald Mongstad til å utarbeide heftet. I tillegg har Tellef Hansen, også i De Facto, bidratt i arbeidet med heftet. På vegne av styret vil jeg derfor få rette en stor takk til Paul og Egil som har stått for det skriftlige og Tellef som har bidratt som konsulent. Jeg kan slå fast at med disse karene bak rattet ved utforming av heftet er det stor mulighet for at vi skal lykkes med målsetningen. Til slutt vil jeg få takke alle medlemmene for innsats og samarbeid i disse årene og ønske dere lykke til med fremtiden. Ken Gordon Solfjeld Leder Tømrer og Byggfagforeningen iii

6 4

7 Innhold Del 1: Sett innenfra av Egil Mongstad 9 1 Hvem er jeg? 10 Dette er ingen mimrebok 12 2 Kronologisk gjennomgang av perioden til 1990: til til til til til Brytningstid 18 Årsmøtet i Spennende! 20 4 En opposisjonell fagforening 22 Kamp om tømrerfagets sjel 23 Hvorfor beskrive dette skismaet i fag- og kunstsyn? 24 Nei til EU-forening 25 Nei til EU også i Strikkepinner mot EU 27 Solidaritetsalternativet i stedet for solidaritet 27 Hva er solidaritet? 28 Lockouten i Arbeidsinnvandring og sosial dumping 30 5 Faget 33 Fagstolthet 35 Engasjement for faget 36 Ungdom gjør som reven 37 Kunnskap er makt 37 6 Ulike syn på lønnsdannelse 41 Ulike syn på lønnsdannelse for arbeidsfolk 42 Konkurranse 43 Konservative organisasjoner? 44 7 Hvem eier fagforeningen 45 Stiftelsen Byggfag mot sentralisering og ensretting 49 Stockmanns Hammer og ytringsfrihet 51 Ytringsfrihet og fagbevegelsen 52 Målekontoret Byggfag 53 5

8 Holdning til økonomi 55 Faggrupper/ut til medlemmene. 56 En bedre fagforening til en billigst mulig penge. 57 Dramatisk og spennende. 58 Naboen og dørstokken. TBFs forhold til Oslo 59 Bygningsarbeiderforening Fagforeningskulturer og politiske tradisjoner 60 Kampen om forskalingsfaget 61 Økonomiske forskjeller og organisatoriske følger 62 8 Bygningsarbeiderkultur 63 Byggfagbladet og diktet 64 Hvorfor er kultur så viktig? 64 Hjemmeavla kultur 65 Nasjonalsangen Bygningsarbeider n 67 9 Hvor går veien for Tømrer og Byggfagforeningen? 68 Ta ansvar for seg selv! 68 Medlemmene i sentrum 68 Ta utgangspunkt i medlemmenes egne saker 69 Kampen om kunnskapen 69 Bygge en robust lokal økonomi 70 Velg et positivt mål for organisasjonsutviklingen 70 Del 2: Sett utenfra av Paul Bjerke Foreningens plass i organisasjonen 72 TBFs valg 74 Politisk kamp Fag eller klasse 76 Etableringen av Fellesforbundet 78 TSF og storforbundet 80 Organisering basert på fag og profesjon 81 Ulike teorier om profesjoner/fag 82 Problemer med organisering etter fag 85 Forsvar av kunnskap Maktskiftet i Tømrer og Snekkernes Fagforening 88 En del av et bredt maktskifte 90 Slutten på etterkrigstida Opposisjonsnettverket 96 Hva er et nettverk? 96 Venstre-høyre eller opp-ned 97 Tømrerforeningenes venstrelinjer 98 6

9 Det gamle opposisjonsnettverket 101 Det nye opposisjonsnettverket 102 Trondheimskonferansen i Kristiansand Fra opposisjon til (nesten) posisjon 107 Nei til EU 107 Arbeidsinnvandring 109 Kampen mot rølp 111 Solidaritetsalternativet faller 114 Grunnplansopprøret i Rød-grønn regjering 119 Arbeidsmiljøloven 120 AFP 121 Tariffoppgjør i opposisjonens tegn Kampen mot Fellesforbundet 126 Utmelding av Fellesforbundet? 127 Organisasjonsprosjektet Stiftelsen Byggfag 131 LOs pensjonskasse Opposisjon og grunnplan 136 Krisa fra Opposisjon i en ny tid 139 Sterke konflikter om enkeltsaker 140 Er opposisjon bra i seg selv? Avslutning Diskusjonsspørsmål 146 7

10 8

11 Del 1: Sett innenfra Av Egil Mongstad 9

12 1 Hvem er jeg? For at dere som leser dette skal kunne vurdere det jeg skriver, synes jeg at det er på sin plass med en kort presentasjon: Født i 1947 i Bergen, i en arbeiderfamilie. Min mor var syerske og min far vaktmester. Begge tok utdanning i voksen alder; min mor ble hjelpepleier og min far ble tømrer. Jeg har hele oppveksten vært tospråklig: bokmål ute og nynorsk (strilamål) hjemme. Begge mine foreldre var fagorganiserte, men var mindre preget av arbeiderbevegelsens ideologi. Mine foreldre var religiøse og medlemmer av Pinsemenigheten Tabernaklet. Jeg vokste derfor ikke opp med tanker om sosialisme i marxistisk forstand, men solidariteten med de svake og rettferdighetstanken var sterk. Sjøl ble jeg fritenker fra 9-års alder. Familien flyttet til USA i I tre år var jeg en amerikansk skolegutt i Seattle på vestkysten i USA og har gode minner fra dette landet. Vi flyttet tilbake til Norge og Bergen i 1961, jeg begynte på realskole og gymnas og tok examen artium, på det som den gang het engelsklinjen, i Som mange andre arbeiderunger arbeidet jeg i de fleste skoleferiene mine og fikk spennende erfaringer fra arbeidsplasser som Tornøe, Vestlandske Kjøpelag, Bergens Mekaniske Verksted, Rosenberg Mekaniske Verksted, Bergensmeieriet, Falconbridge Nikkelverk og mange andre småjobber. Etter artium og militærtjeneste arbeidet jeg et år som lærervikar i ungdomsskolen og deretter fikk jeg en opplæringsjobb i Holkortsentralen for Vestlandet, en av pionerbedriftene innen EDB i vestlandsområdet. Men etter vel et år fant jeg ut at hullkort og en urolig ungdom ikke passet så godt sammen. Høsten 1970 tok jeg examen philosophicum (forberedende) ved Universitetet i Bergen. På denne tiden ble jeg kjent med henne som skulle bli min samboer og senere ektefelle, og sommeren 1971 flyttet jeg til Oslo. Satt et semester på Blindern og lurte på om jeg skulle studere sosiologi, men kom aldri i gang, og våren 1972 dro jeg til Kristiansand til Falconbridge Nikkelverk og jobbet der frem til sommeren da jeg dro til USA sammen med gode venner og arbeidet som is- og pølseselger ved rodeoer og county Fairs i midt-vesten i et par sommermåneder. 10

13 Jeg fikk i 1972 deltidsjobb i Juniorklubben på Veitvet, ble rekruttert og arbeidet under psykolog Knut Rønbeck. Denne klubben var en del av det kommunale ungdomsklubbsystemet i Oslo kommune, Ungdomskontoret. Fikk tilbud om å bli Juniorklubbleder på Tveita og takket ja til dette. Det var en spennende jobb som jeg hadde frem til Da ble det stilt krav om formell pedagogisk utdanning og jeg fikk plass på barnevernslinja. Imidlertid var ikke lysten på denne typen utdanning stor, og jeg var og litt lei av det kommunale byråkrati og trange budsjetter, så jeg så meg om etter annet arbeid. Det hadde vel og en betydning at jeg høsten 1974 meldte meg inn i AKP (m-l) og at dette partiet hadde en proletariseringskampanje på gang. Det var ikke vanskelig for meg å velge tømreryrket. Jeg hadde en oldefar, en bestefar og en far som hadde vært tømrere. (Og etter hvert en sønn.) I august 1975 møtte jeg opp på byggeplassen til Ungdomsbygg på Lindeberg og spurte om de hadde jobb til meg. Byggelederen målte meg opp og ned og sa; Ja, ja, du ser nå ut som om du kan ta i et tak - og dermed var jeg ansatt som hjelpearbeider. Etter halvannet år med sjauing og bæring av materialer, under storbasen Ivar Hokstad, fikk jeg begynne i voksenopplæring i tømrerfaget. Fra 1975 til 1978 var jeg, som hjelpearbeider, medlem i Oslo Stein, Jord og Sementarbeideres forening, og var en del av den radikale opposisjonen der. I 1978 var det litt tautrekking om mitt medlemsskap i Tømrer og Snekkernes Fagforening. Det gikk rykter om at ledelsen i Stein og Jord og ledelsen i Tømrer og Snekkerne, kranglet om hvem som skulle ta belastningen med å ha meg som medlem. Etterhver tok min tømrerkollega Odd Eikum, som var medlem av Arbeiderpartiet, affære. Kom igjen Egil, sa han en dag. Nå reiser vi inn i foreninga og ordner med medlemsskapet ditt. Så dro vi fra Nesodden og inn i foreningen og meldte meg inn. Så vidt jeg husker gikk det uten ytterligere protester. I 1985 var jeg klubbleder i entreprenørbedriften Kristian Stensrud & Sønn AS. Som klubbleder deltok jeg på festlighetene rundt Tømrer og Snekkernes Fagforenings 100-års jubileum. En viktig del av jubileet var utgivelsen av Hallvard Tjelmelands 100-års historiebok. Boken er en spennende gjennomgang av fagforeningshistorie. Boken fungerer fortsatt i dag og anbefales på det varmeste. Som redaktør i Byggfagbladet har jeg hatt gleden av å sakse kapitler fra denne boken under vignetten Historiens Lys på nest siste side i bladet. Det har vært lærerikt, og jeg har mye å takke for.. Nå er det jeg som skal prøve å gi mitt bidrag til Tømrer og Byggfagforeningens spennende historie. Jeg er ingen historiker og har derfor ingen ambisjoner om å skrive en uhildet og objektiv fortelling slik 11

14 som historikeren Hallvard Tjelmeland gjorde på 1980-tallet. Redaksjonskomiteen har derfor bedt meg om å skrive min historie og mine synspunkter. Dette er ingen mimrebok De beskrivelsene jeg gir, vil bli underkastet kritisk vurdering av frittstående ekstern ekspertise. Først og fremst vil Paul Bjerke gi sin fremstilling av denne perioden, sett utenfra. Slik håper vi at leseren skal få innsikt i noen viktige faglige spørsmål og at denne boken vi bli et nyttig redskap for foreningens nåværende og fremtidige tillitsvalgte. Det er meningen at formen på boka skal bli slik at den enkelt kan benyttes i foreningens studiearbeid, for å drøfte fortidens og fremtidens valg. Vår forenings standpunkter er nok ikke bare preget av holdningene til egne medlemmer, men av medlemsmassen i det som i bransjen kalles hovedbyggfagene. Samtidig har foreningen vår, og de fagene den representerer, hatt noen særegne standpunkter og gjort noen særegne valg som vil bli berørt i denne boka. Det er viktig å nevne at enkelte av de sakene jeg tar opp har vært utviklet i samarbeid med Oslo Bygningsarbeiderforening (og tidligere Oslo Stein-, Jord- og Sementarbeideres forening). En annen viktig kraft i samarbeidet i bransjen har i mange år vært Fellesforbundet Region Oslo, der oslofagforeningene i Fellesforbundet samarbeidet på forbilledlig vis fra Fellesforbundets dannelse i De to organisasjonsarbeiderne på byggfag; Kjell Skjærvø og Tor Mostue utførte et svært viktig arbeid mot useriøse aktører i arbeidslivet, (også kalt rølp ) og mot sosial dumping. Særlig må arbeidet til Kjell Skjærvø fremheves. Hans arbeid mot useriøse aktører, uttrykt gjennom svartelista; 20-på-bånn, har vært organisasjonsarbeid på høyt nivå. I tillegg vil vi nevne hans arbeid for å inkludere og organisere arbeidsinnvandrere etter EU-utvidelsen 1. mai Den strategien som Kjell, etter hvert, fikk gjennomslag for i Osloforeningene, preget Fellesforbundets strategi i stor grad, om enn etter moden betenkningstid. Selv hadde jeg gleden av å være leder av Fellesforbundet Region Oslo i nesten ti år, fra 1995 og frem til nedleggelsen. Regionene ble nedlagt etter vedtak på Fellesforbundets landsmøte i 2003 og avviklet ved utløpet av Jeg vil takke samarbeidspartnere for godt samarbeide gjennom 25 år. Takk til alle de som blir nevnt og jeg forsikrer at de som, av praktiske årsaker ikke er nevnt, allikevel ikke er glemt. 12

15 Jeg håper at jeg, i de 20 årene jeg var leder, har klart å gi tilbake noe til foreningen som står i forhold til de utviklingsmulighetene som arbeidet i Tømrer og Byggfagforeningen har gitt meg. Takk for meg! 13

16 2 Kronologisk gjennomgang av perioden 1985 til 1990: Midten av 1980-tallet var preget av høykonjunktur. For byggebransjen var det hektiske tider. Alle skulle bygge, både de private og det offentlige. Etterspørselen etter arbeidskraft var stor, og perioden var preget av kampen mot kontraktører, dvs. enmannsbedrifter som opptrådte som ansatte uten de rettigheter som ansatte har krav på. Fra 1987 foretok regjeringen til Gro Harlem Brundtland en kraftig innstramming. Bedriftene måtte avskrive sine tap der og da. Tidligere hadde mange bedrifter skjøvet tapene foran seg, til et mer passende tidspunkt. Denne innstrammingen fant sted samtidig med at 80-årenes overoptimisme og lånefinansiering gikk i stå, og disse to faktorene førte til en kraftig nedgang i bl.a. byggeaktiviteten, noe som igjen førte til oppsigelser. Fra 1988/89 fikk dette karakter av en kriselignende situasjon, eller et krakk for bransjen. For TSF fikk dette drastiske følger. I løpet av noen få år ble antallet yrkesaktive medlemmer mer enn halvert. Foreningen hadde svært begrensede ressurser og fikk store økonomiske problemer. Foreningens administrasjon måtte reduseres ved oppsigelse og ved permittering. Lønnsnivået blant foreningens ansatte måtte begrenses. Også for målevirksomheten var dette en krevende tid. Presset hadde vært stort under høykonjunkturen, med stress og dårlig organisering av byggeoppdragene, noe som skapte dårlig forutsetning for akkordarbeid. Da krisen oppsto dukket nye problemer opp; Nå var det arbeidsgivernes kamp for å få lønningene ned under tariffnivå som gjorde at målevirksomheten fikk en vanskelig periode Internt i foreningen var denne perioden preget av etablering av en tidligere opposisjonell som leder av foreningen, og de endringer og småkonflikter som dette etter hvert førte med seg. Den var og preget av kampen mot Den norske fagorganisasjons pensjonskasse, forberedelse til rettssak og frykt for økonomiske krav fra LO. 14

17 1990 til 1994 Dette er kanskje den vanskeligste perioden TBF har hatt siden 2. verdenskrig. Det presset som stor arbeidsledighet førte med seg truet selve innholdet i avtaleverket og skapte tvil hos mange om fagbevegelsens styrke. Mange hadde kanskje hatt urealistiske forestillinger om hva fagforeninger kan utrette, og nå kom man i en situasjon der markedskreftene syntes å virke uhemmet. Mange ble presset til å registrere seg selvstendig og å arbeide til dumpingpriser. TSF deltok aktivt i Fellesforbundet Region Oslos aktiviteter rundt kampen mot ledigheten. Demonstrasjoner ble avholdt, sosiale støttetiltak ble etablert. På ulike vis kjempet foreningen for en mest mulig verdig behandling av våre medlemmer, om enn i kraftig motvind. Sammen med andre byggfagforeninger revitaliserte vi Brannkorpset, og dette samordningsforumet arrangerte i 1998 en politisk demonstrasjonsstreik med møte i en fullsatt Samfunnssal, der NRKs Jon Gelius var møteleder. Vi prøvde å utøve politisk press for å få i gang en motkonjunkturpolitikk, men opplevde myndighetene så sendrektige at motkonjunkturpolitikktiltakene som faktisk kom i gang, ble til medkonjunkturpolitikk etter at krisen var på hell. På denne tiden etablerte Fellesforbundet Region Oslo seg som en aktiv organisasjon, der man tenkte kritisk rundt en rekke saker. Byggfagforeningene var en svært aktiv kraft i dette fellesskapet til 2000 Nå begynte oppgangstider å gjøre seg kraftig gjeldende og det ble mulig å drive ordinær fagforeningspolitikk etter mange år med unntakstilstand og arbeidsledighet. Målevirksomheten kom i gang igjen, og etter hvert kom TSF ut av den økonomiske krisen som den hadde vært i. Mot slutten av perioden var foreningen og dens leder aktiv i Renteaksjonen. Denne aksjonen ønsket å fokusere på de konsekvenser som myndighetenes bruk av rentepolitikk i finansøkonomien førte til for enkeltindivider og utsatte grupper. Aksjonen fikk stor oppmerksomhet og førte til at flere engasjerte seg i økonomisk debatt. Den førte også til en økt forståelse av at publikum må utøve større press på sine banker for å oppnå gunstigere betingelser til 2004 Denne perioden ble preget av kamp mot lønnsmoderasjon. Lønnsmoderasjonen hadde etter hvert fått navnet solidaritetsalternativet. 15

18 Det startet med at tarifforslaget ble nedstemt i privat sektor. Yngve Hågensen hadde nok regnet med at dette skulle gå av seg selv, så han og flere i LO-ledelsen var på utenlandsreise. Fellesforbundet Region Oslo tok sammen med en rekke andre fagforeninger i Oslo initiativ til å reise krav i denne situasjonen. NHO forbedret tilbudet sitt vesentlig, og selv om det var langt igjen til kravet til foreningene, så ble nok dette oppgjøret en vekker både for NHO og for LO-ledelsen. I 2003 var det landsmøte i Fellesforbundet, og her ble noen holdninger og strategier rundt arbeidsinnvandring en viktig sak. Bakgrunnen var EUutvidelsen som skulle komme fra 1. mai Byggfagforeningene hadde i flere år arbeidet med problemene rundt utnytting av utenlandsk arbeidskraft. Vi samlet oss etter hvert om en holdning om å ønske arbeidsinnvandrerne fra det tidligere Øst-Europa velkommen, samtidig som vi startet prosessen med å forberede allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for Byggfag. Dette arbeidet førte til opprettelse av Oslofjordkonferansen, som under ledelse av Kjell Skjærvø bidro til dokumentasjon av sosial dumping og deretter til allmenngjøring av Fellesoverenskomsten for Byggfag til 2008 Denne perioden ble preget av arbeidsinnvandring. Polens ambassadør spådde ved årets begynnelse i 2004 at det ville komme om lag polske arbeidsinnvandrere til Norge; det kom over Kampen for å få organisert disse og andre innvandrere la beslag på store ressurser fra byggfagforeningene. Samtidig var dette arbeidet nødvendig og av stor betydning for å forhindre ytterligere sosial dumping i byggebransjen. Ettersom deler av tariffavtalen var allmenngjort (gjort til forskrift under norsk lov), var det mulig å fremme lønnskrav for en rekke arbeidsinnvandrere som ellers ville hatt store problemer med å dokumentere sine tilgodehavender. Dette skapte sympati for norske fagforeninger blant mange arbeidsinnvandrere, og mange organiserte seg. Etter hvert ble den holdningen som byggfagforeningene i Oslo hadde utviklet, i stor grad gjort gjeldende i hele Fellesforbundet. Kjell Skjærvø var i en periode ansatt i forbundet sentralt med ansvar for dette arbeidet til 2010 Våren 2008 byttet TBF leder. Jeg gikk over til stilling som rådgiver, og Ken Gordon Solfjeld ble valgt til ny leder i foreningen med klart flertall. 1. september ble forretningsfører Mette Boye pensjonist, og 1. oktober ble Lene Berglund ansatt som kontorsekretær. Perioden har vært preget av omorganisering av foreningens administrasjon. Sommeren 2009 sendte foreningsstyret i TBF et brev til Oslo Bygningsarbeiderforening med tilbud om forhandlinger for sammenslåing 16

19 av de to foreningene. Grunnen til dette er at den rasjonalisering som TBF har gjennomført i sin administrasjon, fører til økt sårbarhet, f. eks. ved fremtidig sykdom. Drøftelsene pågår fortsatt. Samtidig går det en diskusjon om foreningens fremtid og hvilken profil foreningen skal ha i forhold til sine medlemmer. 17

20 3 Brytningstid En ettermiddag vinteren 1988 satt en gjeng med tømrere samlet i en leilighet i Møllergata. Forsamlingen var en blandet forsamling, med ulik partibakgrunn, men flertallet var nok tidligere og daværende AKP-ere. Det var oppstått en litt åpen situasjon i foreningen, særlig når det gjaldt ledervalget. Foreningens formann Jan Steinar Vang hadde nettopp sluttet i vervet sitt for å gå over i en arbeidslederstilling, og nestleder Geir Sundelius hadde overtatt midlertidig. Sundelius representerte snekkergruppa, og av forskjellige grunner var det lite sannsynlig at han ville kunne samle nok støtte til å overta ledervervet i foreningen,eller om han ønsket dette. For gruppa som satt samlet syntes det uklart hvem som kunne bli lederkandidat ved årsmøtet i mars Det ble drøftet et stort antall kandidater som befant seg til venstre for sentrum i Arbeiderpartiet, uten at noen pekte seg ut. På et tidspunkt i diskusjonen sa jeg at jeg kunne tenke meg å stille som lederkandidat. Det ble noen minutters tenksom stillhet i forsamlingen. Jeg hadde jo vært en markert AKP-er i en årrekke. I en periode hadde jeg status som leder og offentlig talsmann for Bygg AKP(m-l). I tillegg hadde jeg bakgrunn fra Bergen og fremsto nok ikke umiddelbart som den mest taktiske kandidaten. Etter tenkepause var det en som sa: Kanskje det kunne være en ide? Etter noen runder i forsamlingen ble det besluttet å fremme mitt kandidatur, og det ble også besluttet å informere om dette og å mobilisere rundt mitt kandidatur i de større entreprenørbedriftene. Slik ble det. Dette kan synes ganske lettvint og tilfeldig for en utenforstående: Er det så enkelt å få makt i fagbevegelsen, kan du kanskje spørre? Men det er ganske mange faktorer som spiller inn her. Jeg vil nevne noe av det som førte frem til at denne opposisjonelle tømreren kunne velges til leder i 1988: Det gamle systemet hadde i realiteten kollapset. Med det gamle systemet mener jeg det kollektive medlemskapet i Arbeiderpartiet og den arbeidsdelingen som oppsto gjennom dette. Gjennom flere tiår hadde Tømrer og Byggfagforeningen utviklet seg til målekontor med någo attåt og hadde som hovedoppgave å bidra til at flest mulig brukte akkordsystemet og i å skolere medlemmene i bruken av dette. Dette hadde en svært god side, ved at foreningen var svært opptatt av medlemmenes lønn og bidro til å utvikle et system for lønnsdannelse som mange andre LO-medlemmer kan 18

21 se langt etter. At foreningen tidlig forsto at dette forutsatte kunnskap om produktivitet og om avtaler, var og en styrke for foreningen. Men arbeidsdelingen førte til at man overlot utviklingen av politikk til Arbeiderpartiet. Et av de prominente medlemmene i foreningen beskrev det slik: Du veit, Egil, at partiet klekket ut politikken og så var vi fotsoldatene som skulle utføre den. Etter hvert som foreningen ble opposisjonell, økte uenighetene mellom Arbeiderpartiet og foreningen. Det er nok å nevne EEC/EF, lønnslov og andre omstridte politiske utspill, der motsetningene var store og prinsipielle. Motsetningene i forhold til Arbeiderpartiet ble og forsterket av uenighetene med Bygningsindustriarbeiderforbundet (Bygning). Forbundet hadde provosert foreningene i Oslo gjennom flere saker. Forbundet hadde, i perioder, et lunket forhold til akkordsystemet. Forbundets eget entreprenørselskap, Fagbygg AS, fikk dispensasjon til å drive med et tidsstudiebasert lønnssystem som var svært upopulært i Tømrer og Byggfagforeningen. Forbundet gjorde og på et tidspunkt et noe ufint forsøk på å kjøpe foreningenes andel av Bygningsarbeidernes Hus for en slikk og ingenting. Det ville betydd at Tømrer og Byggfagforeningens andel av salgssummen for huset, som i dag utgjør ca. fem millioner, hadde forbundet i så fall overtatt for en tusenlapp. Slikt skaper ikke tillit! Foreningen var derfor opposisjonell tidlig, og foreningens tidligere leder og forretningsfører, Johan Østberg, ble nok betraktet som usikker blant den harde arbeiderpartikjerna i Bygning, selv om Østberg var medlem av Arbeiderpartiet. Det hjalp jo heller ikke at Østberg utviklet en personlig respekt for NKP-er og rørleggerformann, Charles Jensen. Så her hadde vi en, på mange måter, veldrevet fagforening som, etter min oppfatning, manglet apparat til å drive fagforeningspolitikk på egen kjøl, og som ikke lenger ville være fotsoldater for den politkken som Arbeiderpartiet leverte. På den andre siden var nok mye av den ideologiske futten gått ut av mlbevegelsen. Mitt 13-årige medlemskap ble avsluttet 1. mai Da hadde jeg vært en kritisk opposisjonell i AKP i ni år. Kanskje skulle jeg vært utmeldt etter AKP-landsmøtet i 1980, (da forslagene jeg fremmet ble nedstemt mot en stemme eller en håndfull stemmer )? Men det gode vennog kameratskapet i Bygg AKP var fortsatt attraktivt for meg frem til 1987, da AKP og jeg skilte lag, til begges lettelse. I forhold til den ideologiske, totale opposisjonen som sto på medlemsmøter i Oslo Stein og Jord og siterte Lenin, fremsto restene av m-l-bevegelsen som relativt konstruktiv i Mange av ideologene hadde gjenopptatt 19

22 sine akademiske karrierer, og noen av oss som var igjen syntes at fagbevegelsen var en spennende arena for utvikling av ny politikk for arbeidsfolk. Det var lenge siden vi hadde forkastet AKPs diktatlinje. I 1988 var det derfor en svært åpen situasjon i foreningen. At formannen, Jan Steinar Vang, sluttet brått, skapte og et vakum som jeg tok mål av meg til å fylle. Årsmøtet i 1988 Situasjonen når det gjaldt ledervalget var nok det som preget årsmøtet i Det hadde i en tid vært kjent at formannsvervet sto åpent, og det var også kjent at det ble mobilisert for mitt kandidatur i enkelte entreprenørbedrifter. Valgkomiteen hadde vedtatt en enstemmig innstilling på Bjørn Johannessen fra Ragnar Evensen AS. Men noen hadde snakket sammen i administrasjonen og vurdert at Bjørn ikke var trygg nok som kandidat. Man kan lure på hvilke vurderinger som ble gjort, men jeg tror at man visste for lite om hva Bjørn sto for, og det var dessuten svært usikkert om han ville kunne samle nok stemmer når benkeforslaget på meg dukket opp. Administrasjonen fremmet derfor et forslag på oppmåler Jan Hugo Kvitle og brukte et tidligere vedtak om at lederen skulle være oppmåler for alt det som det var verdt (og litt til). Vedtaket som var fattet flere år tidligere slo fast at lederen også måtte utføre oppmålerjobb. Det var selvsagt ikke tenkt at lederen allerede på forhånd måtte være ansatt som oppmåler, noe som sterkt ville ha innskrenket demokratiet i foreningen. Etter skriftlig avstemning viste opptellingen at valgkomiteens enstemmige innstilling, Bjørn Johannessen hadde fått 3 stemmer, administrasjonens forslag Jan Hugo Kvitle fikk 33 stemmer. Jeg hadde fått 40 stemmer og var valgt leder i det som den gang hette Tømrer og Snekkernes Fagforening. Spennende! Årsmøtet i 1988 var et alminnelig bra besøkt årsmøte. Det var 76 medlemmer til stede. Det viste seg at de fleste av de som var mobilisert for å støtte mitt kandidatur, i stor grad kom fra Kr. Stensrud & sønn AS, der jeg var klubbleder, og fra Fagbygg AS. At dette ble det magre resultatet etter mobilisering på begge sider, kan tolkes på flere måter. Den gamle kjerna av sosialdemokrater var i ferd med å smuldre opp. Det var ikke så mange pensjonister som fortsatt lot seg mobilisere til å stemme for alt det som ledelsen i foreningen foreslo. En del av de eldre i foreningen delte opposisjonens syn på at det trengtes nytt blod i foreningen. 20

23 Men det går heller ikke an å si at opposisjonen hadde klart noen stor mobilisering, i en forening som den gang talte ca 1400 yrkesaktive medlemmer. Men alt i alt ble valget allment godt akseptert blant foreningens medlemmer. Med unntak av en tilvenningsperiode på kontoret, der enkelte i administrasjonen tenkte at de skulle klare å bytte meg ut ved neste korsvei, så ble etter hvert samarbeidsforholdene i administrasjonen gode og konstruktive. Særlig vil jeg fremheve samarbeidet med de kontoransatte, og etter hvert også med forretningsfører Johan Østberg. Dette kom godt med i den tøffe tiden som vi gikk inn i, med fritt fall i byggebransjen. 21

24 4 En opposisjonell fagforening Tømrer og Byggfagforeningen (TBF)har i mange år, og gjennom ulike epoker hatt ambisjoner om å være en selvstendig og uredd fagforening. Vi har tatt mange standpunkter som har vært i strid med øvrigheten i fagbevegelsen. Jeg vil gå gjennom en del av de standpunktene som ligger til grunn for at foreningen har fått stempel som opposisjonsforening. Men først er det grunn til å spørre om ikke denne antiautoritære selvstendigheten har røtter lengre tilbake i tid. Tidligere nestor i TBF Johan Østberg uttalte i et intervju med Byggfagbladet at han hadde tenkt at dette hadde noe med fagenes sjølstendighet å gjøre. Det kan være mye realitet i dette. Det toneangivende faget i TBF har vært tømrere. Snekkere og montører har vært tilsluttet i en årrekke. I den senere tid har taktekkere og blikkenslagere kommet til (i 2000). Og så i 2003 kom glassmestersvennene. Selv om taktekkerne har blitt en aktiv gruppe i foreningen i de senere år og preger fagforeningens arbeid, er det grunn til å hevde at det er tømrernes organisasjonskultur som har preget TBF opp gjennom årene. Tømrernes kombinasjon av fagbevissthet og åpenhet har lange tradisjoner og har nok preget foreningens standpunkter og organisasjonskultur. Dette er yrkesgrupper som i stor grad er preget av egalitære (likhets)standpunkter. Noen ganger kan dette gi seg uttrykk i jantelovlignende kultur (Det er ikke alltid lett å stikke seg frem). Men stort sett har tømrergruppa tolket egalitet som; lik mann = lik lønn, og har kombinert fagstolthet med en, etter hvert, utpreget evne til å inkludere folk uten formell utdanning i akkordlagene, med eller uten voksenopplæringsavtaler. De som klarte å bevise sine kunnskaper i praksis har i stor grad bitt akseptert. Det må og sies at mange av byggfagene, ikke minst tømrerfaget, var avhengige av et stort innslag av pendlere fra landsbygda i etterkrigstida. Dette var ofte folk som var arbeidstrente og som hadde erfaringer i deler av tømrerfaget og som også brakte med seg antiautoritære holdninger. Her kom det en hel generasjon med tømrere som hadde bakgrunn fra husmannsstanden. Deres opprørsholdninger var ofte direkte begrunnet i bitre barndomserfaringer og konflikter med storbøndene, gjennom harde tider. Jeg har levende minner fra samtaler med personer fra generasjonen før meg som vokste opp som husmannssønner på Hedmarken og Romerike. Bitterheten over forskjellen mellom egen fattigdom og storbøndenes overflod på mat hadde gjort uutslettelige inntrykk på mange barnesinn og hadde skapt bitterhet som var levende, helt inn i alderdommen. Dette var ikke folk som var høyrøstede oposisjonelle, men det var folk som var vant 22

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen. Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt

Tømrer og Byggfagforeningen. Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt Tømrer og Byggfagforeningen Det uslåelige akkordlaget Oppsummering av et pilotprosjekt Oslo/ Bæk - November/desember 2010 Denne rapporten tar opp: - Bakgrunnen for prosjektet - Opplegget for pilotprosjektet

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon

Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon. p rofesjonsorganisasjon Utdanningsforbundet - fagforening og profesjon p rofesjonsorganisasjon Summing Hva forbinder du med fagforeningsbevissthet? Utdanningsforbundet profesjonell Utdanningsforbundet er Norges tredje største

Detaljer

Pål Steigan. En folkefiende

Pål Steigan. En folkefiende Pål Steigan En folkefiende Om forfatteren: Pål Steigan (f. 1949) vokste opp på Ulsrud og Høyenhall i Oslo. Sammen med blant andre Tron Øgrim, Jorun Gulbrandsen, Klaus Hagerup og Harald Are Lund var han

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

2003-2013 LO/GLTE er 10 år

2003-2013 LO/GLTE er 10 år 2003-2013 LO/GLTE er 10 år LO/GLTE ble dannet på et stiftelsesmøte for 10 år siden. Det må vi kunne si var en bra sammenslåing av 6 Samorganisasjoner. Vi har hatt rimelig mange arbeidsoppgaver og tatt

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1

Systematisere Person Gruppe Relasjonen. Marianne Skaflestad 1 Systematisere Person Gruppe Relasjonen 1 Omsorg 2 Kontroll 3 Avhengighet 4 Opposisjon 5 ADFERD SOM FREMMER RELASJONER - KREATIVITET - FELLESSKAP EMPATI- AKSEPT- LYTTING OPPGAVEORIENTERT - STYRING- - LOJALITET-

Detaljer

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 1 Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet Tale 1. mai Sandefjord 2016 Kamerater gode venner! Vi opplever en trist inngang til årets 1.mai-feiring. Helikopterulykken fredag der 13 arbeidstakere omkom preger

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

TILBAKE TIL POLITIKKEN

TILBAKE TIL POLITIKKEN AKSEL BRAANEN STERRI TILBAKE TIL POLITIKKEN HVORDAN ARBEIDERPARTIET IGJEN SKAL BLI FOLKETS PARTI 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Harvey Macauley, Imperiet Layout og ebok: akzidenz as Dag Brekke Omslagsillustrasjon:

Detaljer

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER.

EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. EIGENGRAU SCENE FOR TO KVINNER. MANUSET LIGGER UTE PÅ NSKI SINE HJEMMESIDER, MEN KAN OGSÅ FÅES KJØPT PÅ ADLIBRIS.COM Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet. Hun kjenner knapt Rose

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

På en grønn gren med opptrukket stige

På en grønn gren med opptrukket stige Helgekommentar Moss Avis, 10. desember 2011 På en grønn gren med opptrukket stige Av Trygve G. Nordby Tirsdag denne uken våknet jeg til klokkeradioen som fortalte at oppslutningen om norsk EU medlemskap

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

Feil medisin Historien om Norges største sykehusskandale

Feil medisin Historien om Norges største sykehusskandale Are Saastad Feil medisin Historien om Norges største sykehusskandale 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Teft design AS. Torfinn Solbrekke Omslagsfoto: NTB SCANPIX Layout: Typeline Line Monrad-Hansen ISBN:

Detaljer

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner

I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner GI D E R F ORENIN IKKE STÅ ALEINE! I et mer brutalt arbeidsliv trengs fagforeningene mer enn noensinne. Usaklige oppsigelser, usikre arbeidssituasjoner og sosial dumping er virkeligheten for stadig flere.

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen

dumping FAFO Østforum Jeanette Iren Moen Tjenestedirektivet og arbeidet mot sosial dumping FAFO Østforum 27.03.07 Jeanette Iren Moen Fellesforbundet kan leve med direktivet så lenge.. direktivet ikke er problematisk for gjennomføring av en sterk

Detaljer

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011

Lokale forhandlinger. Abelia 5. mai 2011 Lokale forhandlinger Abelia 5. mai 2011 Før forhandlingene Lønnssystem/lønnsfastsettelse Lønnspolitikk Retningslinjer og vurderingskriterier De fire kriterier felles forståelse Informasjon Lønnsdata for

Detaljer

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar

Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Byggenæringa må ta ansvar solidaransvar Oslofjordkonferansen august 2008 Hvorfor solidaransvar Etter at tariffavtalen ble allmenngjort er det slutt på at det er lovlig å lønne østeuropeiske bygningsarbeidere

Detaljer

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela.

Sørafrikanerne sin frihet var aldri til salgs for Nelson Mandela. 1 Gerd Kristiansen: 1. mai på Youngstorget Kamerater! Venner! 4 6 6 6 4. Dette fangenummeret var Nelson Mandela sin identitet gjennom 27 år på Robben Island! Gang på gang fikk han sjansen til å slippe

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida.

Vi kalte det å gå baklengs inn i framtida. Hans-Christian Gabrielsen: Kampen om arbeidsmiljøloven LOs student- og ungdomskonferanse 2015 1 2 Kjære venner! Onsdag 28. januar gikk flere hundre tusen fagorganiserte i Norge ut i en to timer politisk

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015

Undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Fellesforbundet, mai 2015 Undersøkelse blant utmeldte medlemmer Fellesforbundet, mai 05 Prosjektinformasjon På oppdrag fra Fellesforbundet har Ipsos MMI gjennomført denne undersøkelsen blant tidligere medlemmer som er utmeldt eller

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9

2015 Kagge Forlag AS. Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 2015 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Terese Moe Leiner Omslagsillustrasjon: Sondre Steen Holvik Sats: akzidenz as, Dag Brekke ISBN: 978-82-489-1751-9 Kagge Forlag AS Stortingsg. 12 0161 Oslo www.kagge.no

Detaljer

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012

Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen. NTL 27. september 2012 Å bekjempe sosial dumping - erfaringer fra byggebransjen NTL 27. september 2012 Hva er sosial dumping? En østeuropeer som jobber i Norge bør ikke ha norsk lønn. Dersom en østeuropeer skulle hatt lønn på

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Selvhjelp prinsippene

Selvhjelp prinsippene Selvhjelp prinsippene Selvhjelp er for alle som har et problem i livet de ønsker å gjøre noe med. Det høres jo fint ut, men det svarer ikke på hvilke situasjoner en selvhjelpsgruppe er det verktøyet som

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Kampen for tariffavtale på bedriften Bekken & Strøm.

Kampen for tariffavtale på bedriften Bekken & Strøm. Kampen for tariffavtale på bedriften Bekken & Strøm. Pettersen & Sønn For å oppsummere streiken på Bekken og Strøm og den lokale fagbevegelsens forberedelser for den forestående kampen må vi gå noe lenger

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12/847 25.06.2013 Vår ref.: Dato: 12/847 25.06.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn A har nigeriansk bakgrunn. Hun er separert fra sin norske ektemann og har hovedansvar for deres barn, en datter, B på tre år og en sønn,

Detaljer

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk

Klubbarbeid. I lys av lov og avtaleverk Klubbarbeid I lys av lov og avtaleverk Mål for denne økten Høyere bevissthet i forhold til fagforening, lov og avtaleverk Samlet klubb Motivere AT til i sterkere grad bruke klubben som tyngde inn i drøftinger

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEARET 2014/2015 HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2014/2015 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen deres?

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen

9c Sander R. Johansen. Tidsmaskinen Tidsmaskinen Utrolig hvordan ting kan gå seg til, eller hva? Det føles som om det kun er noen timer siden jeg satt hjemme i sofaen og åt potetgull. Om jeg aldri hadde sagt ja til å være testkanin for han

Detaljer

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall

Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Sanksjoner eller samarbeid? Polen-spørsmålet i norsk utenrikspolitikk fra Solidaritet til kommunismens fall Begrensninger for norsk utenrikspolitikk under den kalde krigen: Avhengig av godt forhold til

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug

Magne Helander. Historien om Ylva og meg. Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug Magne Helander ENGLEPAPPA Historien om Ylva og meg Skrevet i samarbeid med Randi Fuglehaug 2014 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagfoto: Bjørg Hexeberg Layout: akzidenz as Dag

Detaljer

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel.

Hva gikk fortellingene ut på? Var det «skrekkhistorier», vanskelige fødsler eller «gladhistorier»? Fortell gjerne som eksempel. Stiftelsen Oslo, oktober 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 Oslo Spørreliste nr. 179 a Å BLI MOR Før fødselen Hvilke ønsker og forventninger hadde du til det å få barn? Hadde

Detaljer

Mariken Halle. Min middag med

Mariken Halle. Min middag med Mariken Halle Min middag med Harald Eia Stemmer 7 Om forfatteren: Mariken Halle (f. 1982) er utdannet filmregissør fra Filmhögskolan i Gøteborg. Eksamensfilmen Kanskje i morgen (2011) fikk strålende mottakelse

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010

Fagforeningsbevissthet. Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Fagforeningsbevissthet Velkommen til nye Atg Sommer 2010 Klok som en gås? s2 Formasjonsflygning s3 Hvordan være klok som en gås? Hvert vingeslag i en gåseformasjon skaper en oppdrift for fuglen som flyr

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Om aviser Kjære Simon!

Om aviser Kjære Simon! t Om aviser Kjære Simon! Aftenposten Morgen - 15.11.2008 - Side: 18 - Seksjon: Simon - Del: 2 Mannen min og jeg sitter hver morgen med avisene og drøfter det som er oppe i tiden. Jeg har i mange år ment

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

Om fagforeningenes rolle og betydning. Utdanningsforbundet Akershus November 2012

Om fagforeningenes rolle og betydning. Utdanningsforbundet Akershus November 2012 Om fagforeningenes rolle og betydning Utdanningsforbundet Akershus November 2012 Målsetting Få innblikk i hvordan det norske arbeidslivssystemet fungerer og Hvordan det har utviklet seg over tid Viktige

Detaljer

SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA

SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA Innlegg på konferansen 20. april 2010 Norge satser på selvhjelp III Selvhjelp i arbeidslivet Problemet som ressurs Roy Pedersen, leder SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA Gode venner Dere

Detaljer

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over.

Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Derfor taper papiravisene lesere! Og Internett tar mer og mer over. Det er mange år siden papiravisene begynte sin nedgang med redusert opplag. Det skjedde sannsynligvis samtidig med, og som en årsak av

Detaljer

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida!

Info nr.: 1/2016 5. februar 2016. JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Fagforeningsnytt Info nr.: 1/2016 5. februar 2016 JANUAR 2016 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste tida! Montører Permittert Arb.ledig Lærlinger Elever Pensjonister

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no 1 2 Velkommen som tillitsvalgt Gratulerer! Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Å være tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Trond Bergh. LOs HISTORIE. Kollektiv fornuft BIND 3 1969-2009

Trond Bergh. LOs HISTORIE. Kollektiv fornuft BIND 3 1969-2009 Trond Bergh LOs HISTORIE Kollektiv fornuft BIND 3 1969-2009 PAX FORLAG A/S, OSLO 2009 Innhold Forord 9 FØRSTE DEL DE RADIKALE OG USTABILE 1970-ÅRENE ASPENGREN-PERIODEN 1969-1977 1. Det store generasjonsskiftet

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke

Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke 1 LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres ved framføring Tor-Arne Solbakken: Grensetvister, kampkraft og tariffpolitisk styrke Sekretariatet vedtok i januar 2011 å sette ned en arbeidsgruppe som fikk i

Detaljer

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Møller Ryen A/S. Bakgrunn. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Møller Ryen A/S Bakgrunn Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter

Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Torun Lian Alice Andersen Illustrert av Øyvind Torseter Forfatteromtale: Torun Lian (født i 1956) er forfatter, dramatiker og filmregissør og har mottatt en lang rekke norske og utenlandske priser for

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Undersøkelse om klimatoppmøtet

Undersøkelse om klimatoppmøtet Undersøkelse om klimatoppmøtet Tilbake til Velg resultat Antall svarpersoner: 46 5. Ja/nei-spørsmål Prosentsats Synes du forberedelsesdagen var vellykket? Ja 43,5% Nei 45,7% Ikke besvart 10,9% 6. Ja/nei-spørsmål

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer