Fordjuping i hestefag s. 4. De gule englene. Lager bil på skolen. Yrkesfag på Ullersmo. s. 18. s. 20. s. 30. Fagblad om yrkesopplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordjuping i hestefag s. 4. De gule englene. Lager bil på skolen. Yrkesfag på Ullersmo. s. 18. s. 20. s. 30. Fagblad om yrkesopplæring"

Transkript

1 NR. 2 - juni årgang 52 Fagblad om yrkesopplæring YRKE Utgitt av Utdanningsforbundet Fordjuping i hestefag s. 4 De gule englene s. 18 Lager bil på skolen s. 20 Yrkesfag på Ullersmo s. 30

2 Innhold YRKE blir gratis 3 Naturbruk på Øksnevad 4 Yrkespedagogisk kraftsentrum 11 Yrkesretting og dannelse 12 Media og Kommunikasjon 14 SANN 17 De gule englene 18 Lager biler på skolen 20 Internasjonal karriere i reiselivsfaget 22 Pølseseier i NM for Ungdomsbedrifter 24 Store dimensjoner på Jåttå 26 Tilpasset opplæring 28 Fengselsundervisning 30 TIP-koordinator, hockey-pulver og gourmetmat 32 Debatt om formgivingsfag 34 Ros til yrkesopplæringa 35 Voksenopplæring som virkemiddel 36 Bli mer kravstore! 37 Debatt om Yrkesopplæringsnemndene 38 Yrkesopplæring i Kina 39 Elektronikk for dedikerte 40 Fiberoptikk, tele og data 42 Sommermat og jubileumsvin 44 Kurs og konferanser høsten Medlemmer i faglige råd 47 Forsidebildet viser Therese Mattson og Sturla på Øksnevad vgs. Foto Petter Opperud

3 YRKE - juni Redaktørens Spalte YRKE blir gratis Fra nr 1 neste år blir YRKE sendt gratis hjem i posten til alle yrkesfaglærere som er medlemmer i Utdanningsforbundet. Bakgrunnen for dette er at Utdanningsforbundet ønsker å øke innsatsen på det fagligpedagogiske området. Derfor får alle medlemmer ett av de 4 faglige tidsskriftene tilsendt, valgt etter fagområde man jobber på. Nr 4 for i år blir sendt som en prøve til alle som ikke abonnerer i dag, slik at man kan velge et av de andre tidsskriftene (Bedre Skole eller Første Steg) om man ønsker det. Medlemmene tilbys også å abonnere på bladet Spesialpedagogikk for kr 150. Dette bladet kommer med 10 nr i året. Med dette tiltaket vil YRKE bli etablert som et samlende organ for fag- og yrkesopplæring i Norge. Det finnes svært få blader i hele verden som har fag- og yrkesopplæring generelt som tema. Søk på internasjonale biblioteksdatabaser gir ikke mer enn ca 4 oppslag. (Da er blader om enkeltfag eller enkeltfagområder holdt utenom). YRKE har en lang historie. Det første tidsskriftet som kan regnes som en forløper kom i 1918 som medlemsblad i Norges Husholdningslærerinders forening (stiftet 1914). Men et samlende blad for yrkesopplæring kom senere. Yrkeslæraren startet å utkomme i 1937 og var et fellesblad for Norges yrkeslærarlag og Norsk husflid- og handverkslærarlag. Det gikk inn under krigen og utgiver fortsatte ikke årgangsbetegnelsen på to litt ulike blader fra Begge kalles nr 1, 1. Årgang. Årgangsbetegnelsen startet likevel på nytt neste år, dvs. i 1947 da bladet for første gang ble gitt ut under navnet YRKE. Tidsskriftet kom nå ut sammenhengende fram til Det er denne tråden vi har valgt å ta opp når vi nå skriver årgang 52 på forsiden, da teller vi fra 1946 og trekker fra de 10 årene bladet ikke ble utgitt fra 94 til 03. Når vi våger påstanden at YRKE nå blir et samlende blad for fag- og yrkesopplæringssektoren i Norge, så er det fordi vi har abonnenter innen de fleste miljøer i denne sektoren: Lærere, skoler, lærebedrifter, opplæringskontorer, fagbevegelse, bransjeorganisasjoner og opplæringsadministrasjon. Vi håper at våre lesere, nye og gamle, vil benytte YRKE til debatt om fag og opplæring. Til gjengjeld kan vi love at vi vil fortsette å bringe stoff fra opplæring i bedrifter, skoler og institusjoner, fra alle landets deler og fra alle fagområder. Send oss også gjerne tips og ideer eller noen ord om hva dere synes om bladet! Redaksjon Ansvarlig redaktør: Petter Opperud Telefon: Mobil: E-post: Abonnement: Bodil Bruvik Telefon: Telefax: Utgiver Utdanningsforbundet Hausmannsgate 17 Boks 9191 Grønland 0134 Oslo Telefon: Layout og Produksjon Grafisk Kommunikasjon AS Ulf B. Amundstad Telefon: ISSN

4 Neglklipping på kuer er en nokså brutal affære Naturbruksrektoren Rune Håland - Jeg søkte meg til denne jobben fordi jeg hadde lyst til å prøve meg som rektor og fordi jeg hadde lyst til å være rektor på en naturbruksskole, sier Rune Haaland. Han er inne i sitt første år som rektor på Øksnevad. Haaland har ingen landbruksbakgrunn, men har pedagogikken og lærererfaringen i orden. Fagene er innen økonomi, IKT og jus/rettslære. -Jeg synes det er interessant å være den som skal sette i gang prosesser. Å forsøke å få mange mennesker til å jobbe sammen for å nå mål, for å se resultater som er større enn den enkelte kunne nå alene. Samspill mellom mennesker er interessant. Man kan lære mye av å reflektere over det, selv konflikter kan være lærerike på godt og vondt. Haaland synes fagkretsen skolen tilbyr er svært interessant, men er ydmyk overfor sin egen manglende faglige bakgrunn. Han synes at administrasjon tar for mye tid foreløpig, skulle gjerne hatt mer anledning til å gå rundt på skolen, betrakte undervisningen og livet der. Dette blant annet fordi rektorjobben egentlig inneholder pedagogisk og faglig ledelse. Han må foreløpig lene seg mye på avdelingslederne, men har som målsetting å kunne yte mer innen dette området over tid. Haaland har satt av mye tid til samarbeidet med de ansattes organisasjoner og elevenes representanter. Han er opptatt av spørsmålet om å finne gode og hensiktsmessige modeller for fagorganisering av lærere og ledere. I tillegg er det spørretime og fellesmøter for alle ansatte hver måned. Utenfor vinduet høres rauting fra en ku som får klipt neglene. Kanskje dyra også burde ha et forum for å bli hørt?

5 YRKE - juni Tema: Naturbruk Når en elev blir forsinket til norsktimen fordi det ligger en død bjørn på motorveien, da vet du at du er stykke fra Oslo sentrum. Og Øksnevad videregående ligger da også godt ute på landsbygda på Jæren. Med skog, lakseelv, åker, eng og masse dyr. Naturbruksskolen på Jæren Tekst og foto Petter Opperud I tillegg er det 20 elever og 60 ansatte der. Om det virkelig lå en død bjørn på motorveien, slik en elev sendte tekstmelding om, forble uklart. Øksnevad er en ren naturbrukskole. Skolen har 4 spesialiseringer på Vg1, Ut fra grunnprogrammet naturbruk kan man velge spesialisering hest, anleggsgartner, landbruk eller natur og friluftsliv. På Vg 2 snevres tilbudet inn til 3 alternativer, nemlig Anleggsgartner og driftsoperatør idrettsanlegg, Hest og hovslager og Landbruk og gartneri. Du kan velge fritt, uavhengig av hva du valgte på Vg1, men det er konkurranse om plassene, slik at du ikke kan være sikker på å få første-ønsket oppfylt. På Vg3 har ingen gått ennå, men her kan du velge mellom 5 alternativer, uavhengig av valg på Vg2. Det er 4 2-årige lærefag, nemlig hestefaget, hovslagerfaget, anleggsgartner og idrettsanlegg. Eller du kan velge et avsluttende år på skolen i Naturbruk som da gir full studiekompetanse. I tillegg tilbyr skolen nå allmennfag påbygningsår. Øksnevad er et rimelig stort gårdsbruk på 1300 mål. Dette inkluderer dyrket mark, skog og utmark. Hele gårdsbruket drives som ledd i opplæringen, det inkluderer skogsdrift og laksefiske i en elv som renner gjennom gården. Det bygges stadig nye bygninger mens gamle bygges om eller rives for å gi plass til nye. Kuer, sauer, hester, høner og gris har moderne lokaler, men hønene kan nok ikke kalles frittgående. De bor tre og tre i bur og lever stort sett for Rådgiver og tillitsvalgt Willy Miljeteig å produsere egg. Men de prater i alle fall med hverandre. For å drive selve gårdsbruket er det ansatt eget driftspersonell, men disse samarbeider svært tett med det pedagogiske personalet og selvsagt med elevene. Skolen hadde tidligere internat, men det er det helt slutt på. Den gamle internatbygningen er fortsatt i bruk til kontorer og klasserom, men skal snart rives for å gi plass til ny bygning med mer moderne lokaler. Hest Holder man seg utendørs, så er hesten et dominerende innslag i skolebildet. Og ettersom det kun er jenter som velger hestefag, så blir kombinasjonen jenteelev på eller ved hest svært vanlig. Det viser seg at mange elever velger utdanning innen hestefag uten at de nødvendigvis har tenkt seg dette som en yrkesvei. Dette er ikke bestandig noe negativt, sier rådgiver Willy Miljeteig. Opplæringen disse elevene får, gir en helhetlig naturbrukkompetanse og kan anvendes innen mange yrker. Dessuten gir opplæring og praksis i stell av dyr i seg selv en svært god livserfaring. Miljeteig forteller dessuten at mange av elevene kommer fra bondefamilier eller har vokst opp på gård, men langt fra alle. Det er også en tendens til synkende søkning og dessuten en dreining bort fra selve bonde-yrket over mot spesialfelt som f eks hest. Likevel tror Miljeteig at søkningen til selve bondeutdanningen vil ta seg opp igjen, fordi denne utdanningen har et veldig solid grunnlag i selve antallet mennesker som skal overta en gård. It s learning Elektroniske bønder blir det vel stort sett virtuelt korn av. Men ikke desto mindre foregår svært mye på Øksnevad gjennom den digitale læringsplattformen It s learning. På personalrommet oppstår det en kort meningsutveksling om bruken av dette programmet. Willy Miljeteig underviser bare på Vk2 (kommende vg3) i tillegg til rådgiverstillingen. Fag i år: Naturforvaltning og matematikk. Han bruker It s learning til alt, både kommunikasjon, utsending og innhenting av oppgaver og retting. Det samme gjør engelsklærer Mette Lindseth, mens norsklærer Leiv Olsen foretrekker å motta besvarelsene elektronisk, men så skriver han dem ut og retter på papir. Miljeteig forteller at det er ønsket en utvikling i retning av at mest mulig

6 6 YRKE - juni 2008 skal gjøres på læringsplattformen, og alle elever må ha bærbar pc. Selv henter han mye stoff til undervisningen fra relevante nettsider. Yrkesretting av fellesfagene er alltid et brennbart tema og Mette Lindseth mener at kunnskapsløftet har vært et skritt tilbake på dette området. Selv legger hun mye vekt på yrkesretting av engelsken. - Vi leser maskininstruksjoner, finner fram til faguttrykk, og kanskje brosjyrer om landbruk, skogbruk eller dyr. Dette krever at jeg selv setter meg noe inn i programfagene, forteller hun. Hun mener at det er litt mindre generell interesse for språk og litteratur på Øksnevad enn på skoler som retter seg mer inn mot studieforberedende program. Noen skjønner ikke helt fellesfagenes betydning hvis de er helt sikre på at de skal bli bonde, sier hun med et smil. Willy Miljeteig skyter da inn at det lokale biblioteket har høyere utlån enn gjennomsnittet i Rogaland, så bokinteressen er åpenbart tilstede likvel. Han forteller dessuten at kroppsøvingsfaget ikke yrkesrettes spesielt, men at f eks løfteteknikker nå er en del av pensum for alle. Dessuten bruker vi naturen rundt skolen i kroppsøvingen, og det inkluderer jo bevegelse i både skog og mark. Prosjekt til fordjuping Kva har du lyst til? Prosjekt til fordjuping er namnet på fastsette timar der du kan spesialisere deg. Skulen har sett opp ulike tema du kan velje mellom, og saman med kontaktlæraren din kan du skreddarsy ein opplæringsplan som passar til den utdanninga du ønskjer deg. Prosjekt til fordjuping kan brukast til å ta ekstra realfag på skulen eller til arbeid utplassert i ei eigna bedrift. Fellesfag Fellesfag omfattar norsk, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving. Studiekompetanse Etter fullførd Vg1 og Vg2 kan du velje Vg3 studieførebuande naturbruk. Kva du vel, kjem an på om du ønskjer å gå vidare til studiar på høgskular og universitet i inn- og utland. Bakgrunn frå naturbruk vil vere ein stor fordel i forbindelse med vidare utdanning innan grøne fag på høgskule- og universitetsnivå. Eksempel på dette er naturforvalting, husdyr- og landbruksfag, naturfag, idrett og friluftsliv, veterinær og lærarutdanning. Enkelte høgskular har spesielle opptakskrav som du bør vite om. Noregs veterinærhøgskule, nokre liner på Universitetet for miljø- og biovitskap (UMB) og Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU) krev enkelte realfag i tillegg til den generelle studiekompe-tansen. Som student hos oss kan du gjerne bruke Prosjekt til fordjuping til desse faga. Skolens fag presentert på egen webside Tekst og foto Petter Opperud Vg1 - Naturbruk med fordjuping i anleggsgartnarfag Likar du å arbeide med plantar, stein og jord, kan vegen til draumejobben gå gjennom anleggsgartnarfaget. Undervisninga er sett saman av programfag innanfor naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet, og dessutan tradisjonelle fellesfag. Naturbasert produksjon er eit fag som handlar om stell av plantar, vedlikehald av alle typar grøntanlegg, hausting, foredling, HMS, grunnleggjande kunnskapar innan teknikk og handverk, og dessutan drift og tenesteyting innanfor anleggsgartnarfaget. I dette faget får du òg delta i stell av dyra på garden og i produksjon av tradisjonelle landbruksprodukt som poteter og grønsaker. Naturbasert aktivitet er eit anna viktig kompetanseområde. Her lærer du å planleggje, gjennomføre og vurdere aktivitetar knytt til bruk av naturbaserte næringar. Det kan vere relevante natur- og friluftslivsaktivitetar, pedagogisk tilrettelegging, og dessutan utvikling av nye produkt og tenester. Lærlingplass og fagbrev Etter fullførd Vg1 og Vg2 på anleggsgartnarlina på Øksnevad vidaregående skole er du klar for lærlingplass i bedrift. Du får lærlingløn i læretida, og kan byggje vidare på fagutdanninga for å få studiekompetanse seinare. Det er for tida svært gode tider i bygg-/anleggsbransjen, og mulighetane er derfor gode for å få fast arbeid etter avlagd fagprøve. Vg1 - Naturbruk med fordjuping landbruk Drøymer du om å arbeide med husdyr, plantar, maskinar, skog og naturforvalting, kan dette vere den riktige retninga for deg. Undervisninga omfattar ulike programfag som er retta mot landbruk, Prosjekt til fordjuping som gjev deg mulighet for å konsentrere deg spesielt om ei bestemt retning innan landbruksfaget, i tillegg til nokre obligatoriske fellesfag. Fordjuping landbruk gjev deg eit godt utgangspunkt for ein karriere innan naturbruksyrke. Undervisninga vektlegg det særeigne ved naturbasert produksjon og aktivitet, og dannar grunnlag for å utdanne yrkesutøvarar som kan arbeide i framtidsretta, landbruksrelaterte næringar. Naturbasert produksjon gjev deg innsikt i grunnleggjande arbeidsoppgåver innan landbruket. I dette inngår stell av plantar og dyr, hausting og fangst av naturressursar, foredling, HMS, grunnleggjande kunnskapar innan teknikk og handverk, drift og tenesteyting. Naturbasert aktivitet legg grunnlaget for at du skal kunne planleggje, gjennomføre og vurdere aktivitetar knytt til bruk av natur innan tradisjonelle og nye næringar. Eksempel er drift av gard, landbruksrelaterte natur-

7 YRKE - juni tilbud Tema: Naturbruk og friluftslivsaktivitetar, turisme, dessutan utvikling av nye produkt og tenester innan landbruket. Vidare studiar og arbeidsområde Etter fullførd Vg1 og Vg2 på Øksnevad vidaregåande skule, kan du velje Vg3 Landbruk og husdyrhald og bli agronom, eller velje Vg3 Studieførebuande naturbruk, som gjev deg det beste utgangspunktet for å søkje studiar på høgskule og universitet i inn- og utland. Ein kombinasjon av landbruksfag og studiekompetanse vil vere ein stor føremon i samband med grøne fag på høgskulenivå. Det vil seie fag som omhandlar u-hjelp, landbrukspolitikk, naturforvalting, husdyr, plantevitenskap, skogbruk, veterinær og diverse tekniske fag. Øksnevad vidaregåande skole har eit godt skulemiljø. Hos oss får du oppleve mykje av mangt. Vi er mykje ute, så du får store dosar vêr, natur og praktiske utfordringar. Læring i samspel med naturen er vårt motto og uansett kva du vel å bli, vil åra på naturbruk vere med på å gje deg eit godt utgangspunkt på vegen vidare. Vg1 - Naturbruk med fordjuping hest Trivst du godt i stallen og har ei levande interesse for hest og riding, vil naturbruk med fordjuping hest kunne vere eit godt val for deg. Undervisninga omfattar ulike programfag som er retta mot hest, prosjekt til fordjuping der du har mulighet for å velje hestefag, i tillegg til obligatoriske fellesfag. Naturbasert produksjon omfattar grunnleggjande arbeidsoppgåver og yrkesutøving innan naturbruksproduksjonar. I dette inngår stell av dyr, HMS, grunnleggjande kunnskapar innan teknikk og handverk, stalldrift og fôring av hest. Du vil òg få delta i stell av andre husdyr på skulen sitt gardsbruk, og dessutan produksjon av tradisjonelle landbruksprodukt. Naturbasert aktivitet går ut på å planleggje, gjennomføre og vurdere aktivitetar knytt til bruk av hest og natur, som til dømes natur- og friluftslivsaktivitetar, turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging, med meir. I dette faget inngår òg riding og litt køyring med hest.

8 8 YRKE - juni 2008 Lærlingplass og fagbrev Etter fullførd Vg1 og Vg2 hest på Øksnevad vidaregåande skule kan du velje å gå 2 år i lære. Her kan du velje mellom 2 retningar: Hestefaget Som lærling i hestefaget får du grundige kunnskapar om handtering, stell og røkt av hest. Du lærer om kva slags bygningar, innreiing og anlegg som er føremålstenlege for hest, deltek aktivt i stallteneste og må ta ansvar for fôring tilpassa hesten sitt behov. Du lærer òg å fôre og stelle føl og unghest, og å utføre oppgåver i samband med avl. Du får kunnskapar om korleis hesten sine prestasjonar kan utviklast ved trening, og du skal lære å køyre og ri hest på ein sikker og forsvarleg måte. Vurdering av om hesten er eigna for ulike oppgåver og kjennskap til ulike næringsalternativ med hest inngår i opplæringa. Som lærling må du kunne arbeide på ein måte som ivaretek både hesten og brukaren sine interesser og behov, som tek omsyn til eigen og andre sin tryggleik og helse, og til det indre og ytre miljø. Bestått fagprøve gjev yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittel hestefaglærd. Hovslagar Som lærling får du inngåande opplæring i å handtere hestar, i tillegg til bruk og vedlikehald av eigna verktøy. Du lærer å smi og framstille sko til ulike føremål. Faget gjev òg kunnskapar om klauvstell, korrekt beskjæring og korleis du set sko på ein hest. Lærlingen skal òg lære å Anne Grundvig er faglærer. Hun er utdannet ved høyskolen på Ås, men har i tillegg dommerutdanning fra Norges Idrettsforbund og er kvalifisert til å dømme konkurranser knyttet til riding og hestekjøring av alle slag både nasjonalt og internasjonalt. førebyggje skadar. Minst 150 timar av læretida vil vere saman med ein veterinær som behandlar hestar. Bedriftslære inngår òg i opplæringa. Bestått fagprøve gjev yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittel hovslagar. Studere i utlandet? Øksnevad vidaregåande skole samarbeider med Writtle College i England, som tilbyr høgare utdanning innan hestefaget. Opptak føresett generell studiekompetanse. Statens lånekasse tilbyr gunstige finansieringsordningar for studiar ved Writtle College. Bakgrunn frå hestefaget vil vere ein stor fordel i forbindelse med vidare utdanning innan fag på høgskulenivå, som til dømes veterinær, husdyrhald, idrett og fysioterapi. Naturbruk generelt kan òg vere ein fin bakgrunn dersom du ønskjer å utdanne deg som førskulelærar og lærar. Det er du som avgjer kor langt du ønskjer å nå. Øksnevad vidaregåande skole kan medverke til å gje deg nokre kjekke opplevingar på vegen.

9 YRKE - juni Vg1 - Naturbruk med fordjuping natur og friluftsliv Er du interessert i friluftsliv? Då er naturbruk med fordjuping innan natur og friluftsliv eit spennande val. Denne retninga inneheld programfag og fordjupingsfag som er retta mot natur og friluftsliv. I tillegg kjem dei obligatoriske fellesfaga. Programfaga gjev deg ei innføring i naturbruksyrke med vekt på natur og friluftsliv. Vi fokuserer på det særeigne ved naturbasert produksjon og aktivitet, og dannar grunnlag for at du skal kunne arbeide i slike framtidsretta næringar. Her får du innsikt i prosessar som inngår i naturbasert produksjon og aktivitetar, samstundes som du utviklar dine praktiske evner. Naturbaserte aktivitetar lærer deg å planleggje, gjennomføre og vurdere aktivitetar knytt til bruk av naturen med tanke på både tradisjonelle og nye næringar. Eksempel kan vere kano- og kajakkpadling, overnattingsturar, laksefiske og klatring. Her lærer du òg å leggje til rette for ulike typar naturbasert turisme. Du deltek i pedagogisk tilrettelegging av aktivitetar, og dessutan utvikling av nye produkt og tenester som er vinkla mot natur og friluftsliv. Naturbasert produksjon tek for seg grunnleggjande arbeidsoppgåver og yrkesutøving innan naturbruksproduksjonar vinkla mot natur og friluftsliv. Du får òg delta i produksjon av tradisjonelle landbruksprodukt, og dessutan stell av husdyr på skulen sitt område. Denne studieretninga krev at du likar å vere ute i all slags vêr. I tillegg må du kunne tileigne deg teoretiske fag. Øksnevad vidaregåande skole er kjend for læring i samspel med naturen. Det betyr rikelege mengder med frisk luft og ei rekkje varierte, praktiske utfordringar som krev god fysikk og positiv haldning. Etter fullførd Vg1 og Vg2 kan du velje Vg3 Landbruk og husdyrhald eller Vg3 studieførebuande naturbruk. Kva du vel, kjem an på om du ønskjer å gå vidare til studiar på høgskular og universitet i inn- og utland. Bakgrunn frå naturbruk vil vere ein stor fordel i forbindelse med vidare utdanning innan grøne fag på høgskule- og universitetsnivå. Eksempel på dette er naturforvalting, husdyr- og landbruksfag, naturfag, idrett og friluftsliv, veterinær og lærarutdanning. Tilrettelagt opplæring Øksnevad vidaregåande skole har eiga avdeling med Tilrettelagd Individuell Opplæring (TIO). Her er det plass til ca. 16 elevar fordelt på fire klassar. Elevane blir tekne inn på særskilt grunnlag, og får undervisning etter individuelle opplæringsplanar. Hovudmålet med undervisninga i TIO er å sørgje for at du som elev skal oppnå kompetanse som gjer deg kvalifisert og attraktiv i arbeidslivet. Ein viktig del av opplegget er at vi jobbar aktivt for at våre elevar skal få utplassering i arbeidspraksis ved ein ekstern arbeidsplass. Sidan Øksnevad vidaregåande skole er ein naturbruksskule med eit eige, stort gardsbruk, legg vi undervisninga opp rundt dette. På timeplanen har vi gartnarfag, husdyrfag, hestefag, butrening, allmennfag, formingsfag, kroppsøving, friluftsliv, traktorfag, tre- og tekniske fag. Arbeidstrening og utplassering i bedrift er både eit mål og eit viktig element i undervisningsopplegget ved skulen. Vi har gode erfaringar med dette, og prøver å leggje til rette for at elevane skal få utplassering i arbeidspraksis ved ein ekstern arbeidsplass, i første rekkje i den enkelte sitt nærmiljø. Dei fleste av TIO-elevane er utplassert ein dag i veka allereie frå andre skuleår. TIO har to års erfaring med omsyn til opplegg, tilrettelegging og drift av ein eigen ungdomsbedrift. På skulen sitt område har vi ein liten gardsbutikk der vi sel våre eigne produkt. TIO-klassene har felles ekskursjon kvar månad. Då dreg heile avdelinga ut på tur. Ansvaret med opplegget for turen går på rundgang i klassene, og varierer difor frå gong til gong. Av populære tema kan vi nemne fisketurar, fjellturar, strandturar, museumsbesøk, osb. Tema: Naturbruk Majken Sevheim Skal overta sin egen slektsgård på tomatøya Finnøy. Men det er ikke tomater hun skal dyrke. Gården har kyr og leverer liter melk pr år. Dessuten har de broilere. Broilerne får de noe timer gamle og forer dem opp i 32 dager. Da er de slakteklare. Et flott liv, bare spise, drikke og sove, synes Majken. Hun går nå på Vkll Agronom som er den siste klassen som blir uteksaminert etter gammel ordning. Tommy Høines Tommy er ansatt på Øksnevad som fagarbeider. Han har vært ansatt i 2 år etter at han selv tok eksamen som agronom. Jobben er alt mulig som skal gjøres på et stort gårdsbruk, fra høyonn til melking, fra vedlikehold til skogsdrift. Jeg er en god gammeldags gårdsdreng, og det stortrives jeg med, sier Tommy. Han fant jobben gjennom å jobbe som avløser første året på skolen. Han bor på gården og har dessuten funnet kona si her, så for Tommy er ikke Øksnevad bare et arbeidssted, det er hele tilværelsen.

10 10 YRKE - juni 2008 Tore Høiland I en haug med potetsekker som han lemper på skulderen og tømmer over i kasser treffer vi Tore Høiland. Tore skal bli bonde på familiegården nær Bryne. Han er den yngste av to brødre, men det blir likevel han som skal overta gården. Gården har kyr og høner. De siste er det 7500 av, som er det maksimale man har lov til å ha på ett gårdsbruk. De legger ca 7200 egg pr dag. - Det er gildt å jobbe med dyr, synes Tore. At bondeyrket skulle være spesielt slitsomt er han ikke enig i. Hønene kommer til gården når de er 16 uker og begynner å legge egg når de er 20. Det holder de på med i tilfredsstillende tempo til de er ca 60 uker. Så blir de gasset og destruert. Dette er industri. - Men man får et helt annet forhold til kyrne, sier Tore. Vi har bare av dem og vi kan ha dem i opptil 10 år, kanskje enda lengre. Tores kuer står på fjøset hele sitt liv, men de har det godt og har tjukke stråmadrasser å ligge på. Kuene ender ofte sine dager på relativt naturlig vis og mange slaktes ikke før sykdom eller ren alderdomssvakhet gjør livet for tungt. Så blir de kjøttdeig. Læreren som supplerer med detaljopplysninger, heter Einar Bjørn Oltedal. Han er Cand Agric fra det som den gang var landbrukshøyskolen på Ås. Han underviser i Jordbruk og Forvaltning/drift. Oltedal trives på skolen og synes elevene er interesserte og hyggelige. Mange elever blomstrer opp på en skole som er så jordnær i dobbelt forstand. Her får de brukt både kropp og hode og det er svært lett for elevene å se relevansen fra lærestoff og skolearbeid til det de selv skal drive med i yrkeslivet. Maren og Silje I en stor stalldøråpning har Maren Stapnes Sivertsen og Silje Rosland tjoret en hest som de steller. Maren går på Vg2 Hestelinja mens Silje er lærling i hestefaget. For Maren er hest fortsatt bare en hobby og hun vet ikke helt om hun vil jobbe i yrket. Silje er derimot vokst opp med hester på familiegården som drev med hesteoppdrett og har tatt yrkesvalget. Hun mener det er lett å få jobb innen travsport eller oppdrett. Det er plenty av staller og næringen er i vekst, sier hun, men legger til at som yrkesutøver holder det ikke å være interessert i hest. Alle hesteyrkene krever både grundige kunnskaper, innsatsvilje og litt kroppslig styrke og hendighet. Det er ingen gutter på hestelinja. Maren og Silje med Willy Miljeteig

11 YRKE - juni Yrkespedagogisk kraftsentrum Høgskolen i Akershus er den eneste høyskolen i Norge som er totalfokusert rundt yrkespedagogiske emner. Høyskolen har i dag studenter og 290 ansatte. Her drives lærerutdanning til nesten alle de yrkesfaglige studieprogrammene, forskning av mange slag og mastergradsstudier innen 2 fag. Årsbudsjettet er på 220 millioner kroner. Tekst og foto Petter Opperud Høgskolen i Akershus er en statlig utdanningsinstitusjon som tilbyr profesjonsstudier, forskning og utvikling rettet inn mot helse, omsorg og skole, foruten design, - og drift- og serviceledelse. Den ble opprettet i 1994 som en sammenslåing av 5 høyskoler, nemlig Statens Yrkespedagogiske Høyskole, Formingslærerskolen på Blaker, Statens Husstellærerskole på Stabekk, Sykepleierutdanninga på Lørenskog og Vernepleierutdanninga på Emma Hjorth. I 2003 ble alle skolens utdanninger samlokalisert i moderne lokaler på Kjeller, like ved Lillestrøm. Rektor er i dag Jan Grund. Skolen er faglig delt inn i 4 avdelinger, nemlig Yrkesfaglærerutdanning, sykepleierutdanning, vernepleierutdanning og produktdesign. Av disse er avdeling for yrkesfaglærerutdanning klart størst, og utgjør alene ca halvparten av høyskolen. Leder for avdelingen er dekan Sidsel Øiestad Grande. Høyskolen har et aktivt forskningsmiljø, organisert i fem forskningsprogrammer, nemlig Læring i komplekse systemer, Mat, ernæring og helse, Helse og empowerment(!), Innovasjon samt Yrkespedagogisk utdannings- og arbeidslivsforskning. Hvert program ledes av en forskningssjef. Tilbud Høgskolen i Akershus har i dag disse studietilbudene Bachelorutdanninger Samfunnsernæring Husøkonomi og serviceledelse Kostøkonomi, ernæring og ledelse Yrkesfaglærerutdanning i bygg og anleggsteknikk Yrkesfaglærerutdanning i design og håndverksfag Yrkesfaglærerutdanning i elektrofag Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag Yrkesfaglærerutdanning i restaurant- og matfag Yrkesfaglærerutdanning i teknikk og industriell produksjon Praktisk-pedagogisk utdanning Marit Stenberg, Sidsel Øiestad Grande, Jan-Erik Heimdal Masterutdanninger Yrkespedagogikk Ernæring, helse- og miljøfag Videreutdanninger Bedriftspedagogikk Digital kompetanse - Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi Karriereveiledning, yrkes- og utdanningsveiledning Mat og tradisjoner Menneskets anatomi og fysiologi med sykdomslære Norsk med yrkesfaglig profil 1 og 2 Norsk med yrkesfaglig profil 3 - Norsk som andrespråk Spesialpedagogikk 1 Spesialpedagogikk 2 Veiledning og coaching Yrkespedagogisk utviklingsarbeid Forskingsbasert undervisning - Alle ansatte skal i gjennomsnitt bruke 25 % av sin stilling til FOU arbeid (forsknings- og utviklingsarbeid), sier Marit Stenberg, som er studieleder. All undervisning på høyskoler skal være forskingsbasert. Selv er hun utdannet filolog og underviste tidligere i Norsk for yrkesfaglærere. Nå er hun ansvarlig for oppdragsenheten. Høyskolen tilbyr mange opplegg for studier eksternt. Stenberg er særlig opptatt av kompetanseutvikling i arbeidslivet, f eks bedriftspedagogikk. Dette er et studium for personer med opplæringsog veiledningsfunksjoner i bedrifter og virksomheter. Studiet kan lede fram til 60 studiepoeng og foregår på bedriften, med noen samlinger på Kjeller. Jan-Erik Heimdal er høyskolelektor og underviser innen teknologiske fag. Han har fagbrev som bilmekaniker og serviceelektroniker, men har siden tatt informatikk, spes.ped. og hovedfag i yrkespedagogikk før han endte opp som ansatt på SYH. Han driver nå mye med utviklingsarbeid innen teknologisk relaterte fag. Han forteller at det nå går ca 300 studenter på den 3-årige yrkesfaglærerutdanninga og ca 350 på PPU (praktisk.pedagogisk-utdanning). Videre kan de to fortelle at det er kjempesøkning til master-utdanning innen yrkespedagogikk. Denne gir lektorstatus i videregående skole. Det tas opp 50 hvert år til et deltidsstudium som går over 4 år, hvilket gir ca 120 studenter totalt. Kunnskapsløft nasjonalt og internasjonalt Mange av de ansatte på høyskolen har vært involvert i Kunnskapsløftet, f eks ved utvikling av læreplanene. Nå er mange involvert i forskning av forskjellig slag for å følge implementeringen av læreplanene og forberede en evaluering. Stenberg og Heimdal er begge med i det nasjonale nettverket for fag- og yrkesopplæring og et tilsvarende nordisk nettverk. De kan også fortelle at høyskolen er involvert i internasjonale prosjekter som bl a inkluderer yrkesfaglærerutdanning i Sudan og master i yrkespedagogikk i Uganda.

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon

Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Læreplan i felles programfag i Vg1 medier og kommunikasjon Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26.september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2016 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kurs i utdanningsprogram

Kurs i utdanningsprogram Oslo kommune Utdanningsetaten Kurs i utdanningsprogram Kurstilbud for 9. trinn våren 2018 Velkommen til kurs i utdanningsprogram! «Kurs i utdanningsprogram» på videregående skole kan være en god hjelp

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for heste- og hovslagerfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 15. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Våre elever fra Vg1 Design og håndverk og Vg2 Interiørog utstilling vil jobbe sammen med dere.

Våre elever fra Vg1 Design og håndverk og Vg2 Interiørog utstilling vil jobbe sammen med dere. Eiker vgs 5322 Design og håndverk Eiker vgs 5322 12.11.2014 09.15 11.00 Undervisning 11.00 11.45 Lunsj (Kantina er åpen) 11.45 13.30 Undervisning 12.11.2014 09:15:00-13:30:00 Kursbeskrivelse for de enkelte

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur

Utdanningsprogramma. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Utdanningsprogramma Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Medium og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016

Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016 Studietilbud Valle Skoleåret 2015/2016 Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første gang høsten

Detaljer

Trondheim Katedralskole

Trondheim Katedralskole Trondheim Katedralskole Velkommen til landets eldste skole På Katedralskolen Trondheim Katedralskole har en historie som går mer enn 900 år tilbake i tid. Innenfor fasadene møter du et nyrenovert skoleanlegg

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSMESSA UKE 43 Tirsdag 26. og onsdag 27. oktober Sted: Tromsøhallen

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

Forslag til for- og etterarbeid.

Forslag til for- og etterarbeid. Forslag til for- og etterarbeid. Forarbeid. For at elevene skal få maksimalt utbytte av forestillingen er det viktig å informere om hva de skal se og oppleve. Dette er en teaterforestilling. Vi befinner

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag

Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1. www.ue.no Copyright UE Forlag Ungdomsbedrift i Kunnskapsløftet Medier og kommunikasjon, Vg1 UB-året Medier og kommunikasjon Norsk* Matte Etablering Introduksjon Idémyldring og Idéutvikling (Inspirasjonskilder Sammenligne og vurdere

Detaljer

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE

SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 Ditt naturlige valg SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Naturbruk Design og håndverk Bygg og anleggsteknikk Generell studiekompetanse: Studieforberedende VG3 innen naturbruk Påbygging til generell studiekompetanse

Detaljer

Læreplan i hestefaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i hestefaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i hestefaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet med

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk

Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Norsk 2010/1094 Høringssvar fra Fellesrådet for kunstfagene i skolen læreplan i norsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høringen er knyttet til de foreslåtte

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE

VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE VELKOMMEN ALLE ELEVER OG FORESATTE Agenda: 18.00 ca.18.25: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 18.25 19.25: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.25 20.30:

Detaljer

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole

TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING Meløy videregående skole TILBUD OM KARRIERE- VEILEDNING 2017-2018 Meløy videregående skole 2 Foto: Tine Bergmo Steinvei Vi ØNSKER AT DU SKAL FÅ GOD KARRIEREVEILEDNING SLIK AT DU BLIR TRYGGET I VALG AV VEI VIDERE ETTER GRUNNSKOLEN.

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune UTDANNINGSMESSA UKE 42 Tirsdag 17. oktober og onsdag 18. oktober Sted: Tromsøhallen Presentasjon

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Foto: Jens Haugen. Studietilbud - Valle

Foto: Jens Haugen. Studietilbud - Valle Studietilbud - Valle Foto: Jens Haugen Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første gang høsten 2006 som en del av Kunnskapsløftet.

Detaljer

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som

Detaljer

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse

Studietilbud - Valle. NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studietilbud - Valle NYTT TILBUD 2013 Energi & miljøfag med studiekompetanse Studiekompetanse 1 eller fagutdanning på Valle Utdanningsprogrammet Naturbruk er et utdanningsprogram som ble satt i gang første

Detaljer

Du som elev i 10. klasse

Du som elev i 10. klasse Nesodden_skolekatalog_2017.indd 1 07/11/2017 14:22 Forord Du som elev i 10. klasse skal snart gjøre et viktig valg. Valg av utdanningsprogram i videregående skole vil ha stor betydning for veien videre.

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Risør videregående skole

Risør videregående skole ////////// // /////////////////////////////////// Risør videregående skole Risør videregående skole er en kombinert videregående skole med studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Skolen ligger

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 11. JANUAR 2012 VELKOMMEN Hvem er jeg? Rektor Lill Harriet Koi Hvem er Skien VGS? Hva er Skien VGS? Hva kan Skien VGS tilby? Hva skjer i dag? Felles innsats

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF)

Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Lokal læreplan i yrkesfaglig fordypning (YFF) Skolens navn Søgne videregående skole Skoleår 2016 2017 Utdanningsprogram Rektors/ avdelingsleders underskrift Naturbruk Kari Veggeland(avdelingsleder) 1.

Detaljer

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE Skoleår: 2014-2015 Utdanningsprogram NATURBRUK Rektors/avd.leders underskrift 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Detaljer

8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule

8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule 8. trinn 2017/2018 Bryne ungdomsskule Foreldremøte 22. febr. og besøk på barneskulane 23. og 24. febr. Andre framandspråk Valfag Besøk på ungdomsskulen og foreldremøte i juni Overgang barne-ungdomsskule

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen?

Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen? Hvordan sikre kvalitetsutvikling i yrkesopplæringen? Grete Haaland HiOA - Høringsutkast om ny struktur 1 INNSTRUK - Forskningsprosjekt om INNHOLD og STRUKTUR i fag-/yrkesopplæringen - Funn og tendenser

Detaljer

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole. Naturbruk

Tvedestrand og Åmli Videregående Skole. Naturbruk Tvedestrand og Åmli Videregående Skole Naturbruk Skolen som tar deg videre! Naturbruk Er du glad i stell og nærhet til dyr og natur? Interessert i planter og hage? Liker du å være ute i naturen og høste

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2016/2017. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2016/2017. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2016/2017 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta et av dine første valg for

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Programområde for medier og kommunikasjon - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for medier og kommunikasjon - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for medier og kommunikasjon - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere

Sammendrag FoU-prosjekt Utvikling av gode yrkesfaglærere Sammendrag FoU-prosjekt 164017 Utvikling av gode yrkesfaglærere Hva kjennetegner en god yrkesfaglærer? Hva slags kompetanseutvikling trenger en yrkesfaglærer for å holde seg faglig oppdatert og gi elevene

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn SØGNE VIDERGÅENDE SKOLE Skoleår: 2012-2013 Utdanningsprogram NATURBRUK Rektors/avd.leders underskrift 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag

Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag Lesing som grunnleggende ferdighet i yrkesfaglige programfag RESTAURANT OG MATFAG OG NATURBRUK FYR-skolering 3 * Oslo høsten 2014 02.12.14 lesesenteret.no 2 Tendens over mange år situasjonen i dag 3 Utfordringer

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Storsteigen vgs; - bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene. På Storsteigen får du hestefag/landbruk/ naturbruksfag og studiekompetanse!

Storsteigen vgs; - bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene. På Storsteigen får du hestefag/landbruk/ naturbruksfag og studiekompetanse! Storsteigen vgs; - bygger fremtidens naturbruk i fjellbygdene. På Storsteigen får du hestefag/landbruk/ naturbruksfag og studiekompetanse! Utdanningsprogrammet Naturbruk. Naturbruk En treårig utdannelse

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Rapport prosjekt til fordypning

Rapport prosjekt til fordypning Rapport prosjekt til fordypning Våren 2009, Solveig Walmann Østerklev, 1mkb Dette halvåret hadde jeg egentlig tenkt å jobbe med journalistikk i Vingernett, men Vingernett var egentlig ikke den type journalistikk

Detaljer