Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/ årgang. Les også mer om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/ årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen med 65 andre ildsjeler. Gunnbjørn Tangen har tjent Andebus befolkning gjennom nesten fem tiår med frivillig innsats av ulik art. I sin tid som ansatt i Andebu kommune ved teknisk etat har han også hjulpet innbyggere med byggesaker og reguleringsplaner. Han har alltid vært imøtekommende og hjelpsom overfor de han har møtt både i jobbsammenheng og som frivillig. For sitt utrettelige engasjement for Andebus befolknings ve og vel, har han siden han var leder i skigruppa allerede som 20-åring nedlagt et stort arbeid for idretten i kommunen. Hans engasjement gjennom 22 år i forbindelse med Grønne turer, har bidratt til trivsel og økt folkehelse i Andebu. Blant verv og oppgaver han har innehatt er bla.: - Lagt til rette for turorientering i 40 år - Lagt opp grønne turer 22 år - Hatt verv i idrettslaget i 50 år - Vært leder i o-gruppa siden 1985, blant annet løpsleder for Sørlandsgaloppen i 2001 med over 1000 deltakere - Jobbet med forlengelse av lysløype - Stått for innkjøp av løypemaskin - Planlagt og bygd redskapshus på Møylandsletta - Vært svært aktiv i samarbeidsprosjektet med Gocartklubben om servicebygg på Håsken - Vært leder i Andebu idrettslag i 9 år Gunnbjørn Tangen med to av sine mange interesser, Grønne turer og turorientering. Dette er på ingen måte uttømmende for hans store innsats, men viser noe av det han har vært med på. At han ble belønnet med et slottsbesøk hos kongeparet for sin innsats, var vel fortjent. God jul! Les også mer om: Budsjett og økonomiplan Kommunesammenslåing Andebu bibliotek Malawiprosjektet

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune E-post: Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Brit Lønmo Vigdis Prøytz Vil du annonsere i Andebustikka? -Kontakt oss! Andebustikka 2015 utgivelser og frister: Nr. 1 Utgivelse uke 10 frist Nr. 2 Utgivelse uke 24 frist Nr. 3 Utgivelse uke 39 frist 2.9. Nr. 4 Utgivelse uke 49 frist Telefontid Andebu kommune Vårt sentralbord er åpent kl Besøkstid kontorene Andebu herredshus og Familiesenteret er åpent for besøk kl Det må gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Resepsjonen på sykehjemmet åpen kl God jul og godt nytt år! Ordføreren har ordet Kjære alle sammen. Plutselig er vi snart der igjen. Jeg tenker på julen og at vi ser enden på enda et år har for min del gått utrolig fort, noe som tyder på at en har nok å gjøre. Jeg håper dere har hatt en trivelig høst alle sammen. Høsten er jo både frisk og litt vemodig. For ordføreren har nok denne høsten vært utrolig frisk. Som dere sikkert har fått med dere, har det vært mye fokus på Andebu i det siste. Mye av oppmerksomheten har vært positiv, men så har det også forekommet noen spalter av litt kritisk karakter. Vi i Andebu må tåle begge deler og tar absolutt alle henvendelser og betraktninger alvorlig. Vi utnytter den kapasiteten vi har, og er for tiden veldig opptatt av å bygge omdømme. Det er på signaler fra dere vi kan bli bedre. Jeg håper dere tar kontakt hvis dere har noe på hjertet. Mye av min jobb er akkurat det, å høre på folk. Det er helt umulig å skrive denne spalten uten å komme inn på temaet kommunereform. De fleste av dere har sikkert fått med dere at vi har tatt signalet fra innbyggerundersøkelsen. Denne viste at vi er helt i vestfoldtoppen når det gjelder vilje til å slå seg sammen med en eller flere kommuner. Den viste også en helt klar tendens til at vi bør orientere oss mot Stokke og Sandefjord. Etter mye utredninger, vurderinger og politisk diskusjon sa kommunestyret 4.11 følgende med sterkest mulig flertall: 1. Kommunestyrets vedtak K-sak 03/13. 5-kommunesamarbeidet (5K)- Viljeserklæring, pkt. 1, 2, 4 og 5 oppheves. 2. Andebu kommune viderefører pågående drøftinger/forhandlinger med Sandefjord kommune og Stokke kommune der disse tre kommuner utreder sammenslåing av kommunene til en ny kommune. 3. Andebu kommune arbeider for at sammenslåing med Sandefjord kommune og Stokke kommune skal kunne vedtas i kommunestyret i Andebu tidlig i 2015, og derved tre i kraft 1.januar Eventuelle spørsmål om grensejusteringer avklares etter at kommunestyret i Andebu har fattet vedtak om kommunesammenslåing tidlig i 2015, og etter at 3K har gjennomført fase 2 5. Kommunens innbyggere informeres om forhandlingsresultatene og gis anledning til å gi uttrykk for sine meninger i nye folkemøter i januar 2015 Kommunereformen tar mye av forhandlingsutvalgets tid. Vi har stekt press på oss for å få dette til i tide. Jeg vil takke de to andre i forhandlingsutvalget, Hilde Hoff Haakonsen og Jan Tore Rui-Haugerød, for utrolig godt samarbeid og kreative innspill i denne prosessen. Kommunen skal drives som vanlig, og det arbeides for tiden meget hardt for å få budsjettet lagt fram til oss politikere, et budsjett som må være lovlig og forsvarlig. Det er nok fare for at vi politikere får noen harde prioriteringer vi må forholde oss til også denne gang. I tillegg til dette har ordfører selvfølgelig gleden av å være tilstede og følge med på alt det positive som skjer i kommunen. Det er mye, og jeg vil ikke unnvære noe av det, om det så skal ta all min tid. Hælja hime 2015 er under planlegging, og vi har store forventninger til den i tillegg til mye annet. Som dere sikkert skjønner så går dagene, men dere skal vite. Jeg gleder meg til hver dag! God jul alle sammen og gled dikan over julæ og alt som føljer med! Hilsen ordfører Bjarne Sommerstad 2 Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu Miljømerket trykksak Print Konsult, Andebu

3 Nytt omsorgsbygg og styrking av folkehelse og frivillighet i Andebu I rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett 2015 har rådmannen videreført driftsnivå 2014 med tillegg av nye tiltak innen drift og investeringer. De største investeringene vil være nytt omsorgsbygg med 50 omsorgsboliger som ferdigstilles i 2017, totalt 131,3 mill. kroner. Utvidelse og renovering av Kodal skole planlegges i 2015 med oppstart i 2018, totalt 11, 5 mill. kroner. Til brann- og alarmtiltak i Andebu og Kodal kirke er det avsatt 5,8 mill. kroner. Til klima- og energitiltak er det avsatt 3,0 mill. kroner i Frivillig- og frisklivssentralen styrkes med ca. 1 årsverk. I 2015 er det avsatt 1,6 mill. kr til nye folkehelsetiltak og tilskudd til frivillige lag og foreninger. Nytt av året er det utarbeidet Handlingsdel til kommuneplanens samfunnsdel. Økonomiplan og budsjett 2015 inngår i denne. Generelt Rådmannen har hatt fokus på at innbyggere og næringslivet skal motta tjenester av god kvalitet innenfor gitte økonomiske rammer og gjeldende lov- og regelverk. Ny rådmann i Andebu kommune Rådmann Ole Sverre Lund. Ole Sverre Lund har sagt opp sin stilling som rådmann i Andebu kommune fra Han har da vært rådmann i kommunen i 12 år. Fra samme dato overtar Stein Rismyhr roret og blir ny rådmann. Stein Rismyhr er 53 år og har vært ansatt som økonomisjef i Andebu kommune fra I de senere årene har han i tillegg fungert som økonomisjef i Lardal kommune. Han har vært bosatt i kommunen siden 1993, og kjenner følgelig Andebu kommune godt, både som økonomisjef og som innbygger. Vi takker Ole Sverre Lund for tiden han har vært i tjeneste for Andebu kommune og ønsker ham lykke til i sin nye tilværelse som pensjonist, vi mistenker at den kommer til å bli aktiv. Vi ønsker Stein Rismyhr velkommen som ny rådmann og ønsker ham lykke til i sin nye stilling! Rådmannen har generelt ikke sett det nødvendig å foreta vesentlige driftsreduksjoner, men har innarbeidet enkelte omdisponeringer som følge av naturlige forhold. Sektorene får økte driftsrammer i økonomiplanperioden. Kommunale avgifter innen vann-, avløp og renovasjon reduseres med ca. kr. 1000,- i året pr. bolig. Prioriteringene medfører svake driftsresultater. Det benyttes fondsmidler for å saldere budsjettet i For å kunne levere stabile tjenester i årene framover, må alle sider ved driften evalueres i Åpningstider i julen Forts. neste side De kommunale kontorene på herredshuset, sykehjemmet og familiesenteret: Julaften og nyttårsaften stengt Romjulen (29. og ) NAV Andebu Julaften og nyttårsaften stengt. Romjulen ( ) Legekontoret: Julaften og nyttårsaften stengt. Romjulen ( ) 08:00-12:00 Skolene: Siste skoledag før jul er fredag 19. desember. Første skoledag etter jul er mandag 5. januar. SFO: Stengt tom og er påmeldingsdager. Barnehagene: Stengt tom Andebu bibliotek Siste åpningsdag før jul er lørdag Første åpningsdag etter jul/nyttår er lørdag Sentralen Siste åpningsdag før jul er fredag Første åpningsdag etter jul/nyttår er mandag På vegne av de ansatte/kommunalsjef Bjørn Aamodt Andebu Stikka nr

4 De viktigste endringene: Folkevalgte, stab og felleskostnader Frikjøp verneombud 20% Til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel er det avsatt midler til prosjektleder til 1. mai 2015 Midler avsatt til folkevalgtopplæring i nye lærlingeplasser (totalt 6 lærlinger fra 2015) Oppvekst- og kultur Sommeråpen og utvidet åpningstid ved Kodal barnehage Kompetanseutvikling innen skoler og barnehager Mottaksklasse for fremmedspråklige ved Andebu skole Leirskole for 8. trinn Frukt og grønt videreføres ved Andebu ungdomsskole 2 nye årsverk i barnehagene som følge av utvidelse i 2014 Utvidelse av biblioteksjefstillingen Økt tilskudd lag og foreninger Støtte/etablere turstier Videreføre «Hælja hime» med kommunalt tilskudd Styrking av kulturtilbudet i skole/barnehager Aktivitet/skatepark i Andebu Sentrum Videreføring av kulturskoletimen i skolene Helse, omsorg og velferd Midler til bruk av velferdsteknologi Ny psykologstilling innen barnevernet Ny fysioterapihjemmel Styrking av helsestasjon-/skolehelsetjenesten Bemanningsplan i nye omsorgsboliger i Skjeggerødveien er innarbeidet Teknisk, landbruk og næring Midler til oppgradering og asfaltering av deler av Askjemveien mot Dyrsø Midler for å ivareta kommunens rolle vedrørende «Vanndirektivet» innen kommunens område (Aulivassdraget og Numedalslågen med Goksjø) Økte midler til snørydding/strøing Høring Handlingsdelen er lagt ut til offentlig høring med frist Formannskapets innstilling til økonomiplan og budsjett 2015 legges ut til høring Videre behandling Rådmannens forslag til Handlingsdel , økonomiplan og budsjett 2015 behandles slik: - Arbeidsmiljøutvalget Fellesråd for eldre og funksjonshemmede Hovedutvalgene Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret For mer informasjon, kontakt Rådmann Ole Sverre Lund, tlf.: eller epost: Økonomisjef Stein Rismyhr, tlf.: eller Epost: Andebu 20. november 2014 Ole Sverre Lund. Rådmann Høstkveld på menighetshuset Mange hadde kommet for å høre Birgitte Grimstad kåsere og synge viser om «dansketiden» i Norge eller «400-årsnatten» som perioden også kalles. Med anekdoter, rim og sang formidlet hun denne perioden i Norgeshistorien på en måte som til tider trollbandt publikum. Etter hennes foredrag ble det feiring av 40 år med turorientering i Andebu, utdeling av premier for de grønne turene og ikke minst en interessant orientering fra Gunnbjørn Tangen etter hans slottsbesøk. Sammen med 65 andre «ildsjeler» fikk han en meget velfortjent mottakelse hos kongen og dronningen. Ca. 60 personer var til stede på høstkvelden. Birgitte Grimstad underholdt. De grønne turene er i år gått av personer. Av disse hadde 132 sendt inn kuponger som kunne fortelle at hele 80 stykker hadde gått samtlige turer. Premier ble utdelt og de aller yngste fikk en ekstra påskjønnelse. Og det aller mest gledelige, Gunnbjørn Tangen, Yngvar Sulutvedt, Kåre Kristiansen, Oddbjørn Hansen og Ivar Fevang «trår til» også neste år for at de «Grønne turene» videreføres. 4

5 Gruvedrift i Kodal Selskapet Kodal Minerals ønsker å starte opp gruvedrift i Kodal. Det er funnet fosfat- og jernforekomster her og forekomsten er av nasjonal viktighet. Selve malmkroppen er 1,9 km lang og opptil 120 m bred. Området ligger både i Andebu og Larvik kommuner, og kommunene har et tett samarbeid i denne saken. Fosfat brukes i gjødsel og kan ikke erstattes med noe annet. Fosfater har stor betydning for liv, da hele stoffskiftet er avhengig av fosfationer. Fosfater tar for eksempel del i oppbyggingen av DNA. Pr. i dag finnes de største reservene av fosfat i Kina, Marokko, Algerie og Syria. Hele EU og Norges landbruk er avhengig av importert fosforgjørdsel. Fosfatproduksjonen i Kodal kommer nesten til å doble den totale fosfatproduksjonen i Europa. Å starte opp en gruve Prosessen med å starte opp en gruve er lang og krever at man foretar mange undersøkelser. Oppstart av en gruve er avhengig av godkjennelse fra forskjellige lokale og nasjonale myndigheter. Lokalt må området avsettes til råstoffutvinning i Kommuneplanens arealdel både i Larvik kommune og i Andebu kommune. Om dette skal tillates er det politikerne i de to kommunene som avgjør. I tillegg må det utarbeides en detaljert reguleringsplan for området. Konsekvenser Gruvedrift vil selvfølgelig føre med seg konsekvenser, både positive og negative, for de som bor i området. Dette må kartlegges på en god måte, og det må være god kommunikasjon og informasjon om prosessen. Det skal foretas konsekvensutredninger som har som formål å klargjøre virkningene av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Det første informasjonsmøtet om gruvedrift i Kodal ble holdt i Kodal med representanter fra kommunen, fylkesmannen, direktoratet for mineralforvaltning og Kodal Minerals til stede. Det er også avholdt et tilsvarende møte i Kvelde I tillegg til kommunene har også direktoratet for mineralforvaltning og miljødirektoratet en faglig rolle og er ansvarlige for å vurdere og gi tillatelse med spesifikke grenser når man skal foreta mineralundersøkelser, drift eller avslutte en gruve i Norge. Annonse Julen nærmer seg og det betyr at de nye lokalene til Andebu Sparebank snart står klare - midt i Andebu Sentrum. Her flytter også vi inn på eget kontor og vil være klare til å ta imot alle boligkunder i Andebu. Vi skal være tilstede som din lokale megler. Husk å følge med på åpningskampanjen vår i januar om du skal selge bolig i Velkommen innom! tlf.: e-post: Andebu Stikka nr

6 Kommunesammenslåing Retningsvalg i Andebu kommune Kommunestyret i Andebu vedtok 4. november 2014 å videreføre pågående drøftinger/forhandlinger med Sandefjord og Stokke der disse tre kommunene utreder sammenslåing. Det arbeides for at kommunestyret i Andebu kan vedta sammenslåing tidlig i 2015, og at ny kommune kan tre i kraft 1. januar Kommunens innbyggere skal informeres om resultatene av forhandlingene med Sandefjord og Stokke i folkemøter i januar Rådmann Ole Sverre Lund har framlagt sak om retningsvalg vedrørende kommunesammenslåing. Saken ble behandlet i kommunestyret 4. november To reelle alternativer i Andebu Det foreligger to kommunesammenslåingsalternativer for Andebu kommune: 1. Andebu slår seg sammen med Re, Hof og Holmestrand 4K-alternativet) 2. Andebu slår seg sammen med Sandefjord og Stokke (SAS-alternativet) Begge alternativene er utredet. 4K- alternativet og SAS-alternativet Det har ikke vært aktivitet i 4K etter sommerferien K-kommunene har prioritert prosesser internt i egen kommune. Det er ikke avklart hva et 4K-alternativ vil bety for innbyggerne i Andebu kommune. I februar 2013 vedtok kommunestyret i Andebu en viljeserklæring som innebærer at det skal etableres et formalisert og forpliktende samarbeid mellom Andebu, Hof, Holmestrand, Re og Stokke (5K). Viljeserklæringen innebærer også at det skal utarbeides felles sak som synliggjør konsekvenser ved å slå sammen 5K til en kommune. I juni 2014 behandlet kommunestyret i Andebu fase 1 i en slik utredning. Utredningen ble tatt til orientering. Stokke kommune har trukket seg fra 5K-samarbeidet. Kommunestyret vedtok 4. november 2014 å oppheve viljeserklæringen. I saken redegjorde rådmannen for hva som så langt er drøftet i møter mellom forhandlingsutvalgene i SASkommunene. Rådmannen opplyste at utviklingen av SAS-alternativet nå har kommet så langt at han mener dette vil være et godt sammenslåingsalternativ for innbyggerne i alle deler av Andebu kommune. Rådmannen har sammenholdt 4K-alternativet med SASalternativet i forhold til kommunereformens mål, kriterier og en rekke forhold som rådmannen selv mener var viktig når kommunestyret skulle foreta retningsvalg. Når rådmannen vurderte alle forholdene i sammenheng, mente han dette tilsier at SAS-alternativet burde foretrekkes. Folkemøter og innbyggerundersøkelse I august/september 2014 ble det gjennomført folkemøter i Høyjord, Andebu og Kodal med godt frammøte og stort engasjement. Etter folkemøtene ble det gjennomført en innbyggerundersøkelse mot et tilfeldig, representativt utvalg av innbyggerne. 600 innbyggere i kommunen ble intervjuet, dvs mer enn 10% av kommunens innbyggere. 69% av innbyggerne er for at Andebu slår seg sammen med en eller flere kommuner. 19% er mot en sammenslåing, mens 12% ikke har noen bestemt mening. Innbyggerne ble spurt om de er for, mot eller ikke har bestemt mening om følgende fem teoretiske alternativer: Andebu/Sandefjord Andebu/Stokke Andebu/Sandefjord/Stokke Andebu/Re Andebu/Re/Hof/Holmestrand 76% foretrekker et sørlig retningsvalg. 45% er for at Andebu slår seg sammen med Sandefjord og Stokke. 19% foretrekker et nordlig retningsvalg. 5% er for at Andebu slår seg sammen med Re, Hof og Holmestrand. Eventuelle grensejusteringer Rådmannen har vurdert spørsmål om grensejusteringer. Han konkluderte med at det ikke er grunnlag for å påbegynne prosesser om dette nå. Dersom det likevel blir aktuelt, mener rådmannen at spørsmål om dette skal avklares etter at kommunestyret har fattet vedtak om sammenslåing i Veien videre Som følge av kommunestyrets retningsvalg videreføres drøftinger/forhandlinger om sammenslåing med Sandefjord og Stokke. Sak vedrørende vedtak om sammenslåing framlegges for kommunestyret tidlig Ole Sverre Lund Rådmann 6

7 Informasjon fra Sentralen - Frisklivs- og Frivilligsentralen Sentralen Datacafe DATACAFE vinter, vår/ sommer 2015 Hver torsdag kl og DATO INNHOLD ANSVAR 15. januar Søk hjelp på det du trenger Sentralen 22. Januar Søk hjelp på det du trenger Sentralen 29. Januar Bildebestilling, m.m. Sentralen (Japan Photo) 5. Februar Øve bildebestilling Sentralen 12. Februar Billettbooking / kulturhus, Nøtterøy kulturhus programpresentasjon Vinterferie Vinterferie Ingen 26. Februar Bibliotek og data Andebu bibliotek 5. Mars Øve bib på nett + diverse Sentralen 12. Mars Min resept, europeisk Sentralen (Helfo) helsekort, Altinn, m.m. 19. Mars Øve Helfo + diverse Sentralen 26. Mars Søk hjelp på det du trenger Sentralen Påskeferie Påskeferie Ingen 9. April Word dokument Sentralen 16. April Øve word + diverse Sentralen 23. April Kommunens webside Sentralen 30. April Søk hjelp på det du trenger Sentralen 7. Mai Facebook Sentralen 21. Mai You tube Sentralen GOD SOMMER. Sentralen er stengt i juli måned Vi starter opp igjen i september 2015 Individuell datahjelp Trenger du skyss til datacafe? Ring til frivilligsentralen, tlf Kontaktinfo Sentralen: Silke Wrede Tlf / Sølvi Hansen Tlf Grete Evensen Øvrum Tlf / Linda Linnestad Tlf / Wet west trening med nye instruktører Let me help: aktiviteter, møte med mennesker eller hjelp ønsket? I skrivende stund er det november og bladene daler ned fra trærne. Snart er det snø som daler ned fra himmelen. Trenger du hjelp med enkel snømåking kan vi hjelpe deg. Vi kan handle sammen, gå i teater/ kino, gå tur sammen, møte noen andre en-til-en eller i en gruppe. Vi har alle ulike behov, og noen trenger hjelp i hverdagen mens andre har tid til overs. De fleste ønsker å møte andre mennesker oftere. Ta kontakt med Sentralen. Vi vil hjelpe deg å få hjelp eller finne aktiviteter eller frivillige tjenester som kan passe for deg. Har du for eksempel lyst på litt god trim i frisk god snøluft, kunne snømåking være en aktivitet som både er godt for deg og vil hjelpe og være til glede for en annen. Vi gleder oss til å snakke med deg. Simen Hansen og Johanna Osmundsen er instruktører for treningen. Treningen er avlastende, fleksibel og passer for alle. De som er trent og de som er utrente, kronikere, gravide, personer med skader i bevegelsessystemet og funksjonshemmede. Dette er en treningsform som passer til alle, er morsomt og samtidig god trening. Velkommen hver onsdag i Andebu svømmehall kl Andebu Stikka nr

8 Informasjon fra Sentralen - Frisklivs- og Frivilligsentralen Sentralen Frivillige hedret i Andebu Rundt 70 frivillige i Andebu ble i oktober feiret med maritim aften med god mat, god drikke og utdeling av frivillighetsprisen Mannskoret Hvalkjæften sto for musikalsk underholdning og Marit Andersen leste for gjestene. Alt til ære for frivillige som jobber med aktiviteter på sykehjemmet og i regi av Andebu frivilligsentral. For anledningen ble rollene snudd. De kommunale lederne og ordfører stilte opp som servitører. Frivillighetspris til en hedersdame! Rigmor Kjærås ble 30. oktober hedret med Frivillighetsprisen Prisen ble delt ut på festen for frivillige i Andebu kommune. Hedersdamen selv var på ferie, men familien kom for å ta imot prisen på vegne av henne. Ordfører Bjarne Sommerstad holdt tale og overrakk prisen sammen med banksjef Børre Grovan i Andebu Sparebank og frivilligsentralens leder Silke Wrede. Rigmor Kjærås har i alle år gledet mange med sin frivillige innsats i kommunen. Hver onsdag er hun å finne i Gravdal barnehage i Andebu, der hun lager varm lunsj til 80 personer, både små og store. Onsdager er det dermed Rigmormat i Gravdal barnehage. Ikke nok med det: Rigmor er også frivillig i Gjenbruket i Kodal. Utover det har hun vært med som frivillig i et julebakstprosjekt på skolen, og hun nøler aldri når hun blir spurt om å hjelpe til der det trengs. Vi lytter til og nyter mannskoret Hvalkjæften. En overrasket Rigmor Kjærås takket for prisen. Hun sa at det nesten var litt rart å få en pris for noe en synes er moro å holde på med. Prisen besto av et nydelig glassarrangement fra Glasshytta i Vivestad, et gavekort for bruk i ulike butikker i Vestfold, et fint diplom, samt blomster. Denne hedersbevisningen er virkelig fortjent. En stor takk og gratulasjon fra oss alle! Prisvinner Rigmor Kjærås i sving på kjøkkenet sammen med styrer Elisabeth Trollsås Jellum og to av barna i barnehagen, Nora Johanne Håkonsen og Tevje Bø. Foto: Silke Wrede. Vikarierende virksomhetsleder v/andebu sykehjem Ragne Haaland serverer frivillig Synnøve Sommerstad. 8

9 Sentralen Program vinter/ vår 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Friskliv+styrke Trim på resept Kl Gågrupper: Kl Flere nivåer Sen Frokost Kl Balanse og styrke trening Pensjonistsenter Kl Andebu, Høyjord Kl Kodal Treff etter skole med mat og leksehjelp klasse Kl Med gratis enkel servering Norsk samtalegruppe Møtested og språkpraksis på norsk Kl Trim med barn, Trillegruppe, småbarnstreff med foreldre -Trim med barn Januar-mars - Møtested /lek -Gåtur i Andebu Kl Rusleturer Starter i april Kl Oppmøte A. Pensjonistsenter Trening med mening Kl ukers kurs for lungesyke og diabetikere Ta kontakt: - Frisklivsresept + Motivasjonskurs: - Vektreduksjon - Røykeslutt - Sunn kosthold - Trim Kl Lyst på livet cafe Ta kontakt : -Selvhjelpsgrupper - Lyst på livet kurs Seniordans Pensjonistsenter Du trenger ikke partner Kl (ikke 1.onsdag i måned) Balltrening i hallen Kl Pårørendeskole/ Demens 6 møter Oppstart: Kl Påmelding Wet vest trening Svømmebssg./ Ungdomsskole A. Kl Flerkulturell dametreff Møtested/matlaging Kl Anexet : Siste onsdag i måned Demens Pårørendeskolen er for deg som: Friskliv +styrke Trim på resept Kl Gågrupper: Kl Flere nivåer Sirkeltrening: Kl Åpent hus Sen frokost, vafler, møtested Kl Livsstilendring -Mat og aktivitet- 4 møter / 1 x i uken Kl Ta kontakt for nye oppstartsdatoer Datacafe Møtested og datahjelp Gruppe 1: Kl Gruppe 2: Kveldsåpent For alle Anexet Møtested og kreativitetstilbud Kl i partallsuker Sen Frokost/ Lunsjtreff Kl Slektsgranskning Kl Påmelding Trillegruppe Kl Tur og møtested etterpå Kreativgruppa Hekle/tegne/ male/strikke/ lage ting/foto Kl Ring Sentralen om du trenger skyss! Demensprisen Andebu sykehjem v/avdeling Tusenfryd ble i september tildelt Demensprisen for Det var fylkesleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen i Vestfold, Anne- May Hogsnes, som delte ut prisen på et åpent møte om demens på Sandefjord motorhotell. Representanter for Andebu sykehjem ved avdeling Tusenfryd Nina Skarsholt og Ragna Borgen Matre tok i mot prisen på vegne av avdelingen. Tusenfryd fikk prisen fordi de er gode på å aktiviserer de demenssyke med turer, sang og opplesing og på grunn av den humoristiske tonen de har i avdelingen. De ansatte prøver å ta vare på den enkelte demenssykes personlige behov og verdighet. Pårørende er alltid velkomne til en kopp kaffe, og de får tilbud om å snakke med lege om sin syke pårørende. Demensprisen Prisen deles ut i forbindelse med Nasjonalforeningens årlige demensaksjon, rundt verdens Alzheimerdag 21. september. Prisen henger høyt og skal gå til en hverdagshelt som gjør en innsats utenom det vanlige for mennesker med demens. Det skal vises nytenkning og engasjement på en respektfull og inkluderende måte, slik at det kommer både demenssyke og pårørende til gode. Det er fylkesstyret i Nasjonalforeningen som nominerer kandidater til prisen. har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom ønsker informasjon og kunnskap om tilstanden og få gode råd og tips om hvordan du på best mulig måte kan mestre situasjonen ønsker å møte andre pårørende i samme situasjon. Pårørendeskolen starter 14. januar kl på Sentralen. Påmelding til Andebu kommune / før 6. januar Se mer informasjon på Nina Skarsholt (til venstre) og Ragna Borgen Matre tok stolte imot prisen på vegne av avdeling Tusenfryd. Andebu Stikka nr

10 Omsorgssang - sang og musikk i daglig omsorg Den kulturelle spaserstokken jobber med et prosjekt på Andebu sykehjem rettet mot beboere og særlig demente. Prosjektet går ut på å utforske alternative måter å tilnærme seg en stadig voksende gruppe mennesker. Målet er å innføre sang og musikk som en del av daglig omsorg og pleie. Metoden baserer seg på forskningen til dr. Audun Myskja. Han har gjennom mange år forsket på sang og musikks virkning på hjernen. For en gruppe mennesker som er uten språk eller mulighet for å uttrykke seg, finnes det enkle metoder for å finne frem til den musikken og de sangene som gir dem positive opplevelser. På avdelinger hvor metoden er en del av den daglige pleien, har Myskjas forskning vist at omsorgssang reduserer medisinbruk og demper uro. individualisert musikk og omsorgssang med kursholder Sarita Wallumrød. Nå er de ansatte inne i en seks måneders praksisperiode, hvor de skal hente erfaringer og prøve ut det de har lært. Alle deltakerne vil få diplom med bevis på gjennomført kurs etter praksisperioden. Omsorgssang-prosjektet er et samarbeid mellom helse og kultur. Prosjektledere er Linda Linnestad og Synnøve Viksand Johnson. I Andebu ble prosjektet startet opp i Ca. 40 ansatte ved Andebu sykehjem har gjennomgått 4 kursdeler innen Trening med mening 12 ukers kurs for Lungesyke og Diabetikere Innholdet i kurset Styrke og utholdenhetstrening to ganger i uken i 12 uker. Seks temaundervisninger Oppfølging i frisklivssentralen med bredt treningstilbud. Individuell kostholdsveiledning etter ønske. Kostholdskurs for deltagere og pårørende. Mulighet for egentrening. Temaene i undervisningen Fysisk aktivitet Energimobilisering Ernæring Psykisk helse Hjelpeapparatet /selvhjelpsgrupper Veien videre/ andre tilbud 10 Elektrikeren kommer ikke han sender lærlingen. Kokken som skulle lage mat for gjestene dine uteblir men kjøkkenassistenten duger vel? I Aktiv følger megleren deg gjennom hele salgsprosessen. Kaia kommer på befaring. Kaia lager det flotte prospektet. Kaia er med på visningene. Kaia tar budrunden. Det høres selvfølgelig ut, og det er det også i Aktiv Eiendomsmegling. Aktiv Eiendomsmegling Andebu/Sandefjord. Praktiske opplysninger Kontakt Kaia Treningene for uforpliktende vil foregå på boligprat Sentralen i på Andebu og Bygde- Rehabilitering av pasienter med lungesykdom/ telefon diabetes tunet i Stokke. Det vil være 6 undervisningstimer direkte er et viktig ledd i behandling av sykdommene. Tilbudet vil så langt det er mulig være skreddersydd og tilrettelagt for den enkeltes behov og muligheter. Forelesere Det vil være forelesere fra ulike saksfelt: Sykepleier, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, psykiatrisk sykepleier, ergoterapeut, foreningene LHL og diabetes etter treningene. Som deltager får du først et 12 ukers trenings og undervisningstilbud i Frisklivssentralen. Videre kan du få oppfølging nye 12 uker og delta på en rekke ulike aktiviteter, kostholdskurs samt individuell oppfølging om kosthold, trening og livsstilsendring. Ta gjerne kontakt for mer informasjon: Andebu kommune Linda Linnestad tlf: Sølvi Hansen tlf Stokke kommune Sentalbord Ingvild Kjellevoll tlf:

11 Resultater fra TV-aksjonen Kirkens Nødhjelp - Vann forandrer alt Kommunekomiteen 2014 vil med dette takke alle bøssebærerne som stilte opp og gjorde det mulig for oss å gjennomføre årets TV-aksjon. Samtidig takker vi også alle dere der hjemme som ga deres bidrag til aksjonen. Medlemmer i Andebu, Kodal og Høyjord menighetsråd representerte kommunekomiteen i tillegg til leder Johnny Lian og sekretær Gro Fadum Holm. Menighetsrådene var ansvarlig for å skaffe bøssebærere, og de gjorde jobben sin med glans. Inntektene i år gikk til Kirkens Nødhjelp med temaet Vann forandrer alt. Den Norske Kirke var samarbeidspartner, så det var derfor naturlig å spørre Andebu, Kodal og Høyjord menighetsråd om å danne kommunekomite. Sogneprest Lillian Dittmann representerte Den Norske Kirke. Tusen takk til dere!. Vi takker også Vidaråsen og Signo for godt samarbeide og velvillig hjelp til å skaffe bøssebærere til egne boliger. Det er moro å høre at det skapes engasjement rundt TV-aksjonen også her. Resultat fra bøssene i Andebu kommune er ,-. I tillegg er mottatt ca. kr ,- fra næringslivet og kommunen og ca. 4000,- i offergaver. Utfordringen ved neste års TV-aksjon blir fortsatt å få næringslivet i kommunen enda mer engasjert slik det gjøres i mange av de andre Vestfoldkommunene. UKM Ungdommens Kulturmønstring ER du mellom 10 og 20 år og driver med kunst og kultur? Da kan UKM være noe for deg. Driver du med sang, dans, band, kunst, foto, film, litteratur, teater, sjonglering, stand-up, eller kanskje redesign? Da vil vi gjerne se deg på Ungdommens Kulturmønstring Du kan melde deg på alt innenfor musikk, scene, kunst og litteratur. Påmeldingen starter 1. desember 2014 på og du kan melde deg på helt fram til 21. februar Spørsmål? Ta kontakt med Synnøve Viksand Johnson på tlf eller mail Tjenestekontoret i Andebu kommune Ta kontakt før behovet blir for stort! Vi som arbeider på tjenestekontoret i Andebu kommune ønsker å bidra til et trygt lokalsamfunn hvor det er bra å bo for alle. Hvis noen får behov for kommunens helse- og omsorgstjenester er det viktig med kontakt før behovet blir for stort. Tjenestekontoret kan tilby en telefonsamtale eller et hjemmebesøk til alle som vil ha råd, hjelp eller veiledning. Vi ønsker: best mulig oversikt over framtidig tjenestebehov for helse- og omsorgstjenester i kommunen å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt for å redusere behovet for langvarige tjenester og spesialisttjenester i størst mulig grad å gi alle muligheten til å benytte egne ressurser Kanskje kan vi iverksette tiltak som øker din funksjonsevne og gjør at du føler deg trygg og unngår sykdom, skader og ulykker. Hvis du ønsker å snakke med en på Tjenestekontoret, enten i form av en telefonsamtale eller et hjemmebesøk, kan du ringe Trine Stålerød Larsen , Hilde Iversen , Torild Fogelberg Hansen eller resepsjonen Andebu Stikka nr

12 Kildesortering Tømmerutiner 2014/2015 Husholdningsavfall som hentes av renovatøren skal sorteres i 5 fraksjoner. Matavfall (hver uke), PL = plast, PP = papir/papp/kartong, RA = restavfall (vekselvis hver 3. uke), og GM = glass-/metallemballasje (hver 6. uke). Måned uke nr. Fraksjon desember 49 Matavfall + RA + GM desember 50 Matavfall + PP desember 51 Matavfall + PL desember 52 Matavfall + RA januar 1 Matavfall + PP januar 2 Matavfall + PL januar 3 Matavfall + RA + GM januar 4 Matavfall + PP januar 5 Matavfall + PL februar 6 Matavfall + RA februar 7 Matavfall + PP februar 8 Matavfall + PL februar 9 Matavfall + RA +GM Annet Husk endringer i f. m. høytidsdagene i desember Uke 52 Mandag hentes lø 20. Tirsdag hentes lø 20. eller man 22. Onsdag hentes man 22. eller tirs. 23. Torsdag hentes tirs 23. Uke 1 Fredag hentes man 29. Mandag hentes man 29. Tirsdag hentes tirs 30. eller ons 31. Onsdag hentes tirs 30. eller ons 31. Torsdag hentes ons 31. Se Vesars informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen i kommunen eller gå inn på og laste ned elektronisk kalender til din kalender på telefon/pc/mac. Har du for liten plass til søpla, kan du: få større beholder til papir og papp gratis bestille egen beholder til plastemballasjen mot gebyr bestille større restavfallsbeholder mot gebyr Annonse Åpningstider gjenvinningsstasjonene i Vestfold Mandag Tirsdag fredag Lørdag Annonse Drop in Timebestilling Vi har flotte julegaver - også gavekort I hele desember har vi også åpent på mandager! Romjulsåpent lør 27/12 og tirs 30/12 Inngang bak KIWI Tlf Åpent: Mandag og tirsdag Onsdag Torsdag og fredag Lørdag

13 Annonse Trygg julehandel på nett I en hektisk førjulstid kan det være fristende å gjøre unna julehandelen på nettet. Netthandel kan være en billig og rask måte å handle julegaver på. Med visse forholdsregler er forbrukerrettighetene dine også godt ivaretatt Svindlere på nett Det finnes mange nettbutikker og det er alltid smart å sjekke nettbutikken før du handler. Har du ikke hørt om butikken før, kan det være lurt å være på vakt, og gjerne gjøre et ekstra søk etter anbefalinger eller advarsler på Google. En ganske vanlig svindelmetode er å gi gunstige tilbud mot et mer eller mindre skjult «abonnement» som sørger for å trekke jevnlige beløp fra kontoen din. Bruker du debetkort er det svært vanskelig å få tilbake dette. Bruk kredittkort Handler du på nett, er det èn betalingsmåte som gjelder: kredittkort. Med kredittkort er det mye enklere å få tilbake pengene av banken, hvis ikke nettbutikken leverer det den skal. Bruker du Eika Gold eller Vivo, oppnår du i tillegg to smarte fordeler: For det første er kredittkortet integrert i nettbanken, slik at du enklere kan ha oversikt og sjekke bevegelser. Og for det andre kan du oppnå rabatter på en god del nettsteder. Oversikt finner du på eikarabatt.no Sjekk leveringstid Noe av det viktigste du gjør, er å sjekke om pakken vil komme tidsnok. Det hjelper ikke å spare et par hundrelapper på en gave hvis den ankommer postkassen din 27. desember. Ifølge Postens nettsider er pakker som sendes innenlands før 16. desember garantert å komme frem til jul. Skal du bestille fra utlandet må du beregne bedre tid. Bestiller du varer fra utlandet med verdi inntil 200 kroner er de toll- og momsfrie med visse unntak. Mange tror toll og moms er det samme, og dersom man får opplyst at noe er «tollfritt», tror man at man slipper alt av gebyrer. Dette er ikke riktig. Kort sagt må du belage deg på å måtte betale 25 prosent moms dersom du bestiller utenlandske varer for over 200 kroner. Snart klar for åpning I disse dager overtar vi det nye bankbygget Vi gleder oss til å ta imot kunder i en ny, flott, moderne og trivelig bank. 6. januar er første åpningsdag og januar inviterer vi til en spennende åpningsuke. Foreløpig ser programmet slik ut: Mandag 12. Tirsdag 13. Torsdag 15. Filmverksted for ungdom med Thoro Film og Alexander Vestnes Næringskveld Johan Kaggestad: «Har du laget som presterer best?» Jan Ludvig Andreassen: «Verdensøkonomien. Norge. Andebu» Atle Riksfjord: «Vår digitale framtid» Utdeling av Andebu Kommunes Næringspris Gode tips for rehabilitering med Sinnasnekker`n Temakveld i samarbeid med Aktiv og Hasås Fredag 16. Lørdag 17. Formiddagstreff med Trine Lise Aadne Omvisning, enkel servering og sang Omvisningdag og barneaktiviteter Konkurranser og aktiviteter for barn Omvisning for voksne. Enkel servering Med forbehold om endringer. Mer detaljert informasjon kommer i posten og på andebu-sparebank.no Andebu Stikka nr

14 Andebu bibliotek Boktips Gutta på biblioteket har gitt oss to gode boktips til sene vinterkvelder: Jørgen Hovde: Dager i stillhetens historie av Merthe Lindstrøm Tittelen får oss til å tenke på stillhet. Boka er på mange måter taus. Selv om hovedpersonen formidler mye til leseren er det fortsatt en stor følelse av noe usagt som går igjen gjennom hele romanen. Vi følger en pensjonert kvinne, hennes mann som er taus og deres tilværelse som pensjonister. Jeg likte boka fordi den gir mye rom til å skape egne refleksjoner bakom det som blir sagt. Gjennom hele boka kreves det stor oppmerksomhet av leseren for å forsøke å trenge igjennom verdenen til hovedpersonen. Fortiden er en underliggende faktor som er med på å gi noe klarhet i alt i romanen. Har vunnet nordisk råds litteraturpris. Thomas Overvik: Søt jente 13 av Liz Coley 13 år gamle Angie er på speidertur da noe skremmende skjer. Plutselig står hun hjemme i gata med stygge arr på kroppen og et stort hull i hukommelsen. Det har gått tre år, og hun aner ikke hva som har skjedd eller hvor hun har vært. Liz Coleys gjennombruddsroman er en drivende godt skrevet psykologisk thriller. Det fryktelige Angie har vært gjennom nøstes opp litt etter litt, og man har alltid en god grunn til å lese litt videre og litt videre Reaksjonene, både hennes egne og de til foreldre, slektninger, venner og øvrige omgivelser, beskrives med en fintfølende variasjon som øker troverdigheten og spenningen. Her legges det ikke mye imellom innholdet er ærlig og brutalt voksent, men boka anbefales på det varmeste for ungdom fra 16 år og oppover. - Topp fem hittil i år Dette er bøkene og filmene som har vært mest utlånt på biblioteket hittil i år Voksen krim 1. Jo Nesbø - Politi (22 utlån) 2. Jørn Lier Horst - Hulemannen (19 utlån) 3. Jan Mehlum - Lengsel etter penger (17 utlån) 4. Jo Nesbø - Sønnen (17 utlån) 5. Karin Fossum - Helvetsilden (16 utlån) Voksen 1. Jon Michelet - En Sjøens helt: Skytteren (16 utlån) 2. Jojo Moyes - Et helt halvt år (15 utlån) 3. Hosseini Khaled - Og fjellene ga gjenlyd (13 utlån) 4. Victoria Hislop - Tråden (11 utlån) 5. Jonas Jonasson Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant Ungdomsbøker 1. Jeff Kinney Rodrick ruler en pingles dagbok (15 utlån) 2. Rachel Russel Nedtegnelser fra et populært liv Not! (15 utlån) 3. Nina Elisabeth Grøntvedt Hei, det er meg! : ikke la meg bli igjen alene her (14 utlån) 4. Jeff Kinney - Den brutale sannheten (13 utlån) 5. Jeff Kinney Hundedager (12 utlån) 14

15 Aktivitetskalender på kommunens nettside Nå kan lag og foreninger selv legge inn arrangementer i aktivitetskalenderen som ligger under «Hva skjer i kommunen» på kommunens nettside. På denne siden ønsker vi at mest mulig blir registrert av det som foregår av aktiviteter i Andebu, Høyjord og Kodal. Har du et arrangement du mener andre bør få vite om så legg det gjerne inn her. Det er gratis å benytte aktivitetskalenderen. Arrangementet blir vist i oversikten etter at redaktør har godkjent publisering. Arrangør står ansvarlig for de opplysninger som legges inn. Hvis du skal endre informasjon som er publisert, eller har problemer med å publisere ditt arrangement, send en epost til kommune.no. Helsesøsters hjørne Annonse TIL Alle foresatte til barn i Andebu kommune Vi har gleden av å tilby BRA MAT kurs for de som ønsker å endre kostvaner og få en sunnere livsstil. Dette er et kurs i regi av frisklivssentralen samarbeid med helsestasjonen i Andebu kommune. Kursopplegget er utarbeidet av Helsedirektoratet. Kurset vil forgå over 3 kvelder. Kurset vil finne sted på frisklivssentralen. Pris for kurset: 100,- som inkluderer forfriskninger. Kostholdskurset kan bidra til? Økt bevissthet om egne matvaner og matvalg Økt motivasjon til å endre vaner Få praktiske råd til hverdagen Økt forståelse av varedeklarasjoner Utveksle erfaringer Kontakt frisklivssentralen eller helsestasjonen for informasjon om kurset. Hilsen Frisklivssentralen og helsesøstrene i Andebu Andebu Stikka nr

16 Litteraturuka på Andebu bibliotek En sterk opplevelse på biblioteket I forbindelse med litteraturuka var det bokslipp på Andebu bibliotek. Torill Heia leste og fortale fra sin bok og om sitt liv i samtale med Britt Evy Westergård. Det var en gripende kveld der denne jenta, som er født med Downs syndrom, fortalte om sin oppvekst, sine kjæreste venner og sitt liv. Samspillet mellom de to forfatterne var levende, gripende og ikke minst opplysende for mange av oss som var til stede. Flere innlegg fra salen, blant annet med flott sang, også fra mennesker med ulike funksjonshemninger gjorde kvelden uforglemmelig. Og hva passet vel bedre i forbindelse med temaet enn at tre av kulturskolens elever bidro med melodiene «Friends» og «That s what friends are for». Boka er å anbefale og kan lånes på biblioteket. Tenkeboka Birte Svatun presenterer «Tenkeboka» for 37 veldig engasjerte 1. klassinger ved Andebu skole. De to forfatterne Torill Heia (t.h.) og Britt Evy Westergård (t.v.) i samtale om boka og livet. Sommerles Marthine Haukjem vant årets Sommerles-konkurranse. Hun fikk et gavekort på Farmannsstredet i Tønsberg. Kongeboka - siste sjanse Siste rest av boka om Kong Harald og Dronning Sonjas Vestfoldbesøk i 2012 er nå til salg i resepsjonen på herredshuset for kun kr. 50,-. Boka inneholder flotte bilder fra kongeparets besøk i Andebu, Re, Tønsberg, Sande, Nøtterøy og Tjøme sommeren En glad vinner av et gavekort på 500 kr. Det ble trukket ut en vinner i hver kommune. Klassen har også fått en film og en pose med godteri. 16

17 Malawiprosjektet Andebu skole har i flere år samlet inn penger til Malawiprosjektet, og i år var aksjonsdagen 20. november. Stiftelsen Signo samarbeider med Chisombezi Deafblind Centre for å legge til rette for tilpasset opplæring for barn og ungdom med døvblindhet. Familiene og andre pårørende er også viktige målgrupper i prosjektet. Mennesker med døvblindhet er helt avhengige av sine familier eller pårørende. Det er ikke noe offentlig tilbud til døvblinde barn, ungdom eller voksne i Malawi, og hjelpen den enkelte trenger må i stor grad dekkes av familien og andre nærpersoner. Derfor arbeides det for at disse skal få opplæring for å kunne kommunisere med og bistå sine døvblinde familiemedlemmer. Etter et besøk fra Kirkens Nødhjelp og Signo i 2004 ble nonnene klar over at det fantes en gruppe døvblinde barn. Oppdraget med å finne og bistå barn med døvblindhet ble gitt til Søster Emma Kulombe. Hun samlet barna og begynte å organisere en form for undervisning i dagliglivets gjøremål. Sammen med tre andre som jobbet på feltet ble Søster Emma invitert til Signo døvblindesenter samme år. Annonse Jul i sentrum Årets julegave! Tur- alpinski og støvler Juletilbud -40% JULETRÆR (plast) Jule- og adventbelysning Reservepærer Stort utvalg i lysrør og lyspærer Snøredskap Panel/gass og vifteovner Verktøy Tv-kanner osv. Ut fra kontakten med Signo og med støtte fra Kirkens Nødhjelp ble Chisombezi Deafblind Centre etablert i Chisombezi er godkjent og registrert som grunnskole, og fokuserer på kommunikasjon, mobilitet, ADL-ferdigheter (Activities for Daily Living = dagliglivets ferdigheter) og ordinære skolefag. Elevene på Chisombezi får tilpasset opplæring i fag som språk, jordbruk og matematikk. Signos rolle er å gi administrativ bistand, styrke skolen som organisasjon og tilføre faglig kompetanse samt å utvikle og styrke det faglige nettverket nasjonalt i Malawi, regionalt i Sørøst-Afrika og internasjonalt. Målet vårt et at mennesker med døvblindhet skal inkluderes i samfunnet og ha de samme rettigheter til utdanning som andre. Prosjektet er finansiert med NORAD midler. Det strekker ikke alltid til for å dekke alle behov som er. Andebu skole har i flere år støttet Chisombezi og har bidratt til en vannpumpe, til leker og skolemateriell og til en generator for å sikre at Chisombezi har stabil strømtilførsel. Malawi ligger i den sørøstlige delen av det sentrale Afrika. Malawiere beskriver sitt land som Afrikas varme hjerte! Og de har helt rett, i alle mulige tolkninger av utsagnet. I Malawi møtes du med vennlighet, velvillighet, tillit og åpne armer. Andebu Senter Telefon: E-post: Åpent: (15.00) Andebu Stikka nr

18 Solidaritetsaksjon på Høyjord skole Skrevet av: Torine, Victoria, Anders og Kasper fra 7. klasse ved Høyjord skole Solidaritetsaksjonen på Høyjord skole var torsdag 6. november. Dette gikk veldig bra! Hele elevrådet satt i friminuttene mandag, tirsdag og onsdag og solgte lodd. Vi hadde også gjetting på godterikrukken som er en fast tradisjon på Høyjord skole. Alle klassene hadde aktiviteter eller salg. Førsteklasse hadde laget hjemmelagede kremmerhus til å ha popkorn i. Vi hadde en aktivitet i hvert klasserom. Vi hadde også vaktlister så alle kunne få lov til å gå litt rundt på aktivitetene. Aktivitetene fra hver klasse var: 1. klasse - popkorn 2. klasse - loppemarked med god hjelp fra 4. klasse 3. klasse - Nerf og svampekasting 4. klasse - quiz 5. klasse - gjett hva og pilkast på ballonger 6. klasse - potettrykk på gråpapir (hjemmelaget julepapir) 7. klasse - kafè Alle klassene jobbet hardt og effektivt for at denne dagen skulle bli super. Vi hadde det gøy når vi jobbet og når vi var rundt på andres aktiviteter. Etter to timer med aktiviteter var det loddtrekning i gymsalen som en avslutning på Solidaritetsaksjonen. Mange vant flotte premier som var donert av ulike butikker i Andebu og omegn. Tusen takk til alle dere som bidro med gevinster. Vinneren av godterikrukken fikk vi også vite. Den heldige vinneren ble Lene Skilbred Wallumrød som vant innholdet i godterikrukken. Tenk at det var hele 438 godteribiter i krukken. Pengene vi samlet inn i år går til barneavdelingen på sykehuset i Vestfold. Leder (Victoria Katharina) og nestleder (Marius) i elevrådet, skal dra inn til barneavdelingen og overrekke pengene. Vi samlet inn kroner. Tusen takk til alle som har hjulpet til! Andebu kulturskole 15 år Når du leser dette har Andebu kulturskole nettopp feiret 15-års jubileum! Det ble markert en hel uke med konserter og aktiviteter flere steder i kommunen og det hele ble avsluttet med en stor konsert på Vidaråsen. Her spilte de fleste av kulturskolens elever og Bård Magnus, Amalie, Susanna, Silje og Hanna-Marie underholdt de ansatte på herredshuset i en koselig lunsj-konsert tirsdag det var en flott utstilling av kulturskolens elever på visuelle kunstfag. I tillegg hadde vi noen gjesteartister i form av tidligere elever. Noen prominente gjester var også å finne blant publikum. For skoleåret 2014/2015 tilbyr vi følgende: Instrument- og vokalundervisning, enkeltundervisning og noen grupper, Andebu, Høyjord og Kodal: Piano, fra 7 år (venteliste) Gitar, fra 8 år (ledige plasser) Sang, fra 8 år (venteliste) Visuelle kunstfag, fra 6 år (ledige plasser) Nye tilbud fra 1/ er: Musikkarusell og kirkeorgel (forutsetter kjennskap til piano). Visuelle kunstfag flyttet undervisningen til Andebu skole i januar-14, kunst og håndverksrommet. I løpet av hvert skoleår arbeider elevene med de viktigste teknikkene i faget, som maling med akryl og akvarell, tegning i diverse medium som kull, blyant, fettpastell og pastellkritt. Og morsomst av alt er nok tredimensjonalt arbeid med for eksempel leire og papir. Resultatene av arbeidet blir både figurative og abstrakte og de stilles gjerne ut på skolen eller andre steder i nærmiljøet. Hvert halvår reiser gruppa på utflukt til Haugar Kunstmuseum i Tønsberg eller andre steder. Elevene får praktisk erfaring med forskjellige materialer og fremgangsmåter som de kan bruke til kreativ og personlig utvikling. Musikk fra livets begynnelse Dette er et tilbud som har vært populært i mange år, men som nå har ligget dødt i et par år p.g.a. vansker med rekruttering. Dessverre er det ikke nok påmeldte denne høsten til å starte opp tilbudet igjen. Kulturskolen har nå ventelister på alle tilbud bortsett fra på Musikkarusell og kirkeorgel. Meld dere på. Kulturskolen sender ut faktura 2 ganger i året, og prisen vil fra 1/ være 1140,- pr. semester. Eventuell instrumentleie, lærebøker, materialavgift o.a. kommer i tillegg. Kjenner du noen som har lyst til å starte på kulturskolen? Ta kontakt! Søknadsskjema finner du på Det er mulig å sende inn søknad gjennom hele året, og plassen er din helt til du sier den opp skriftlig. Kontaktinfo: Rektor Kristin Ellefsen Tlf.: Kontortid man , tirs , tors

19 Dropprevyen Naturlig Vis - naturligvis Hver tirsdag er det en gjeng på over 60 ungdommer som øver på tekst og sang på Andebu ungdomsskole. Målet er jo å gi dere en like bra opplevelse som åra før. Vi er heldige som har så mange flinke ungdommer i bygda vår. Her pugges tekst og det skapes vennskap, på tvers av trinn og alder. Dropprevyen er i år tatt ut av valgfaget «Sal og scene», men har allikevel et nært samarbeid med skolen og kommunen. Dropprevyen startet opp som et røyk- og rusforebyggende arbeid, og det er noe vi fortsatt ønsker det skal være. Et tilbud til de som ønsker noe annet enn idrett og å slippe «å henge» rundt. I år heter forestillingen Naturlig Vis - naturligvis, her kan vi glede oss til naturfag og klokskap. Mange herlige figurer og mye bra sang og kanskje i år som i fjor vil ungdommene lære oss et og annet om hvordan det er å være ung. Årets forestillinger går av stabelen januar kl i gymsalen på Andebu ungdomsskole. Følg med på plakatene som blir hengt opp. Vi ønsker dere velkommen til en humorfylt kveld med Dropprevyens Naturlig Vis - naturligvis. Hælja Hime - også i 2015 Etter suksessen i august i år var det ingen tvil, Hælja Hime har kommet for å bli. Hold av siste helg i august! Et evalueringsmøte med lag og foreninger, næringsliv og andre aktører var entydig på at Hælja Hime bør bli en årlig aktivitet. På møtet fikk vi også nyttige innspill på ting som kan gjøres bedre og noen nye kreative ideer til aktiviteter. Også i 2015 blir Hælja Hime et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet, Andebu Sparebank, Andebu kommune og lokale lag og foreninger. Planleggingen for neste år er i gang, men det er gode muligheter til å komme med forslag til aktiviteter, underholdning og stands. Hælja Hime skal være en mobilisering av hele kommunen. Så enten du driver næring, hobby eller er med i frivillige lag og foreninger, er du hjertelig velkommen til å være med på å skape en uforglemmelig helg i Andebu. Hovedkomiteen som består av Marit Hunsrød (næringslivet), Øyvin Hansen (Andebu Sparebank), Bjarne Sommerstad og Bjørn Aamodt fra kommunen tar gjerne imot ideer på Hælja Himes facebookside eller direkte på epost eller telefon. Opplev Andebu - bilder fra Andebu Marit Hundsrød Mail Tlf Øyvin Hansen Mail Tlf Bjarne Sommerstad Mail Tlf Bjørn Aamodt Mail Tlf Hælja Hime arrangeres siste hælja i august, fredag 28. til søndag 30. august. I 2015 skal vi lage en ny utgave av vår informasjonsbrosjyre Opplev Andebu I den forbindelse ønsker vi oss noen nye fine bilder som forteller noe om hvor fint det er å bo i Andebu. Har du bilder vi kan bruke? Send oss en epost til Merk med Opplev Andebu. Andebu Stikka nr

20 Alltid beredt! Det er 60 år siden det ble startet Speidergruppe i Høyjord. De fleste aktiviteter går litt i berg og dalbane, og etter noen år med stillstand startet vi opp igjen Speideren i Høyjord for fem år siden. Nå har det igjen blitt liv i den gamle Speiderhygga. Av: Astrid Sørsdal Fodnæss Førstehjelp, skinnarbeid, sykkelreparasjon, spikking, bål og sang er noe av det de til sammen 20 speiderne har prøvd seg på i løpet av denne høsten. Annenhver tirsdag møtes speidergutter og speiderjenter i den gamle Speiderhytta. Ut på tur Vi i 1. Høyjord speidergruppe er opptatt av at vi skal være mye ute i naturen. På et av møtene i høst var vi ute i skogen og fant noen som hadde skadet seg, da måtte vi lage båre og frakte personen hjem. I høst har vi også gått gjennom skogen i mørket og lyst med lommelykter langs en refleksløype mens vi lette etter poster med oppgaver. Lionsklubbens kalender Historiske bilder for tredje gang Lions Club Andebu presenterer i disse dager tredje utgave av klubbens kalender med historiske bilder fra Andebu kommune. Kalenderen er blitt en suksess forteller Jan Oddvar Haugerød, som er ansvarlig for klubbens kalenderprosjekt. I år er en av bygdas store produksjonsbedrifter klubbens samarbeidspartner. Vi er svært glade for å kunne ha Vestfold Plastindustri AS (VPI) med oss på laget denne gang, sier Haugerød. VPI er en bedrift som ikke bare er etablert i Andebu. De har en avdeling som ligger i Føresvik mellom Stavanger og Haugesund, og er medeier i en plastfabrikk i Tunisia. Lionsklubben takker alle som har bidratt med bilder i årets kalender. Vi vet at det ligger mange bilder i skuffer og skap rundt omkring, og håper folk vil lete fram bilder som vi kan bruke i senere utgaver, avslutter Jan Oddvar Haugerød. Kalenderen kan også bestilles på mail: Kalenderen er den perfekte julegave til bedriftskunder, utflyttede andebusokninger, foreldre og besteforeldre, og ikke minst, den bør henge på veggen hos alle som bor i kommunen. På vei til Solhaug for å feire 17. mai en gang på 1950-tallet. Bildet er utlånt av Torbjørn Gjermundrød. Emma Svendsrød, Maren Gran og Linea Gjermundrød koser seg på speidertur i Holmenkollen. Småspeiderne Man kan begynne i speideren når man starter i tredje klasse, da er man småspeider i to år før man blir storspeider. Småspeiderne gjør masse gøy sammen. Vi har stekt lapper på takke, laget eget banner, lært om førstehjelp, lært noen knuter, bakt egen liten pizza i steinovn, vært på tur pluss mye mer. Ulv og Ælj De store speiderne, de som er over 10 år, er delt opp i to patruljer. Den ene heter Ulv, og den andre heter Ælj. De har sitt eget rom i andre etasje i Speiderhygga. De får oppgaver de skal gjennomføre. Det er gøy å være en liten gjeng som kan dra på tur alene eller være sammen med mange andre speidere og konkurrere mot andre speidere. Overnattigsturer Det er speidergrupper rundt i hele landet. Bare i Vestfold er det 12 forskjellige speidergrupper. Vi har vært på flere overnattingsturer i nærmiljøet i Andebu. Vi hadde i høst overnattingstur til Langevannet. Vi hadde med kanoer, og alle fikk padle. Det var også mulig å bade, men bare noen av de tøffe store speiderne badet. I vinter var vi på lavvotur i Holmenkollen. Det var en kjempeartig tur hvor vi så på skirenn og traff andre speidere. Det er gøy å ligge i lavvoen på vinteren, da har vi med varmeovn og koser oss i soveposene våre selv om det er iskaldt ute. Det er speiderleir nesten hver sommer. I fjor var vi i Østfold. Neste år er det landsleir i Tromsø. Kanskje vi kommer oss på leir til utlandet også, men det vil tiden vise. Sponsing Vi må takke våre snille sponsorer som gir oss penger til å holde huset i stand, og slik at vi får betalt strøm og forsikringer. Er det flere som ønsker å bidra er vi svært takknemlig! Takk til: Andebu Brannkasse, Hasås, Vestfold Plastindustri, Optimera og Andebu Sparebank. Vi har også fast panteinnsamling flere ganger i året dette går til drift av gruppa vår, sik at vi kan gjøre noe gøy på møtene. Neste panteinnsamling er 6. januar Spar noen tomflasker til oss! 20

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Sted: Stokke ungdomsskole Tid: 25. juni 2014 kl 09.00 12.00 Til stede fra Andebu kommune: Bjarne Sommerstad, ordfører Jan Tore Rui-Haugerød,

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Andebu Frivilligsentral/ Sentralen

ÅRSRAPPORT 2014. Andebu Frivilligsentral/ Sentralen ÅRSRAPPORT 2014 Andebu Frivilligsentral/ Sentralen Om Andebu Frivilligsentral Andebu Frivilligsentral ble opprettet 2001 og eies av Andebu kommune. Kommunen har arbeidsgiveransvar for daglig leder, som

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE JUNI 2013 ET LØFT I NESSKOLEN - En handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014 2018 Planen gir felles føringer på prioriterte områder for videreutvikling av kvalitet i Nesskolen. Elevens

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016.

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016. FØRSKOLEOPPLEGG FOR Se og Hør klubben September, oktober og november 2015. Vi er klubben for de store SE OG HØR, SE OG HØR. Vi er klubben for de store SE OG HØR. For vi bøyer og vi tøyer, og gjør masse

Detaljer

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel

Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel Må nedsbrev til foreldre på åvdeling: Virvel I november har vi jobbet med: I november har vi fortsatt å ha fokus på sosial kompetanse, det å være snill med hverandre, se og lytte til hverandre og hjelpe

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen.

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Tema:Den levende skogen Spurvene NOVEMBER 2015 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. Mandag Uke nr 45 (2-6.11) Tirsdag

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Rapport Psyk-festival 2015

Rapport Psyk-festival 2015 1 Rapport Psyk-festival 2015 Psyk-festivalen i Eidsvoll og Hurdal ble avhold i uke 42 og 43. Utstillinger av Festival kunstner Vidar Pettersen med sine dikt og bilder hang oppe på Råholt amfi, Eidsvoll

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET JUNI 2012 Hei alle sammen Dette er det siste tilbakeblikket som blir skrevet dette barnehageåret, og vi på Sverdet vil benytte anledningen til å si tusen takk for et kjempe

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for januar 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Møteplasser for eldre Vi ønsker oss flere frivillige til møteplassene på Nøkkeland (hver torsdag kl 13-15, men de frivillige kan komme annenhver torsdag) og i Skoggata (annenhver onsdag kl 11-13). Du trenger

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2017. Hei alle sammen! Mars måned har gått fort. Vi har forsket videre på musikk og musikk instrumenter, vi har blitt kjent med en ny fortelling i Hakkebakkeskogen,

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører

KULTURTANKEN. PR-kurs for elever som arrangører KULTURTANKEN PR-kurs for elever som arrangører HVA ER Markedsføring / PR/ Kommunikasjon / Reklame Dette er alle begreper som brukes litt om hverandre. Hva betyr de egentlig? Markedsføring er ofte brukt

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET OKTOBER 2012 Hei alle sammen Takk for enda en kjekk måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye denne måneden også, mange fine turer, god lek og spennende samtaler.

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

En vakker dag har vi glemt demens

En vakker dag har vi glemt demens DEMENSaksjonen 2017 13 En vakker dag har vi glemt demens Nasjonalforeningen for folkehelsen har en stolt historie. Vi startet med å samle inn penger til forskning og bidro til å utrydde tuberkulosen i

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

møte mellom generasjoner

møte mellom generasjoner møte mellom generasjoner Vestfold Frivilligsentral Møte mellom generasjoner I mai 2013 utlyste Kulturdepartementet midler som skulle brukes til å spre informasjon for å stimulere eldre som en ressurs i

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en flott måned sammen med barna deres. Denne måneden har vi jo hatt alt i fra øsende regn til sommer og sol. Kjempe deilig!

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog MAKS, 3-4 Tilbudskatalog Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nye kurs klare for påmelding! Vi på Maks har gleden av å presentere første kursrunde dette skoleåret. Det vil være nye kurs, samt populære

Detaljer

November brev fra sommerfuglen

November brev fra sommerfuglen November brev fra sommerfuglen Hei. Oktober måned er nå nesten over. Vi har i denne måned hatt fokus på FN-dagen og FORUT sitt opplegg. Barna har blitt kjent med Puspa, Nischal og Biswas som bor i Nepal.

Detaljer

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL

KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL KARSTEN OG PETRA OG ALLE BARN HAR RETT TIL At alle barn har rett til det samme uansett hvor i verden de bor, engasjerer Karsten og Petra. ALLE BARN HAR RETT TIL Vi i SOS-barnebyer er kjempestolte over

Detaljer

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016.

Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Rapport, Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal 2016. Eidsvoll. Psyk-festival i Eidsvoll og Hurdal startet opp mandag 10.10. Vi hadde mange ulike arrangementer i løpet av uke 41 og 42. Felles for dem alle

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for første trinn høsten 2015! Velkommen til første trinn på Årvoll Aktivitetsskole!! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi tror blir

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 24 (13/6 19/6) FELLES Ukebrevet Uke 24 (13/6 19/6) Ny styrer i Barnehagen: FELLES Med virkning fra 1. august vil Johanna Petersen tiltre som styrer for barnehagestiftelsen. Hun vil da være øverste leder for våre 2 barnehageavdelinger

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer