LO: Jobb flere helger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LO: Jobb flere helger"

Transkript

1 nr. 30 www. kommunal-rapport.no Må snu opp-ned på barnevernet Bufetat og kommunene må tvinges til å samarbeide. Det er Barnevernpanelets klare melding. Barneminister Audun Lysbakken (SV) erkjenner systemsvikt. Side 4-5 Gjennomsnittsordføreren Asbjørn Tolo er mann, 51 år og nyvalgt ordfører, akkurat som snittet. Side 6 Torsdag 6. oktober Siste bystyrekveld Leif Johan Sevland, Christine Sagen Helgø og John Petter Hernes avslutter fire års samarbeid i oljebyen. Side A-post Abonnement Uavhengig av partier og organisasjoner Årgang 25 Ufrivillig deltid LO: Jobb flere helger Kommuneansatte kan ikke nekte å jobbe oftere enn hver tredje helg. Det er viktigere å bli kvitt ufrivillig deltid, mener nestleder i LO, Gerd Kristiansen. KS jubler for de nye signalene fra LO. Side 10 Foto: Terje Lien Infoland.no er ditt komplette infoverktøy. Norske kommuner formidler i dag eiendomsinformasjon, kart- og plandata gjennom Infoland, et døgnåpent elektronisk servicetorg. Alt på ett sted.no Forvaltningsinformasjon. Gjort enklere.

2 2 TORSDAG 6. oktober 2011 Kommunal Rapport Mening Leder Barna fortjener bedre Det er alvorlig kritikk som fremmes av Barnevernpanelet mot tilstanden i dagens barnevern. Særlig organiseringen av tjenesten får hard medfart i rapporten som ble overlevert barneminister Audun Lysbakken (SV) sist uke. Bredsiden som leder av Norsk barnevernlederorganisasjon, Gunnar Toresen, i denne ukes avis retter mot den statlige delen av barnevernet, er også alvorlig og verdt å lytte til. Institusjonstilbudet har blitt dårligere etter at staten overtok, mener han. Akkurat det kan være vanskelig å måle objektivt, men det kan uansett være liten tvil om at oppstykkingen av barnevernet ikke har fungert bra. Det blir uoversiktlig, byråkratisk og lite brukervennlig. Det kan heller ikke bidra til godt og smertefritt samarbeid mellom de etatene som skal ta hånd om en av de mest hjelpeløse gruppene vi har i samfunnet. Mange i Bufetat fortviler også over bedriftsøkonomisk tilnærming, ifølge Toresen. For mange i kommunene kan det se ut til at Bufetat er mer opptatt av å spare penger, enn å gi riktig tilbud. Barnevernet, særlig den statlige delen, er i en alvorlig tillitskrise når hele Barnevernpanelet også de som selv jobber i det statlige barnevernet stiller seg bak kritikken. Toresen har et spennende forslag om spesielle innsatsgrupper, et Barnevern-Kripos, som kan bistå kommunene i vanskelige saker. Det er verdt å studere nærmere. Feil på statlig side i barnevernet kan likevel ikke være noen unnskyldning for hvordan kommunene bemanner barnevernet og behandler sine egne saker. Fortsatt tar det mer enn lovens hovedfrist på tre måneder å behandle en av fire saker i det kommunale barnevernet. Det er altfor mye. Det er positivt at Audun Lysbakken ønsker å vise handlekraft og raskt legge fram en melding og en proposisjon for Stortinget. Men tempo må ikke gå ut over evnen til selvransakelse og viljen til å gjennomføre reelle endringer som setter barna først, i stedet for revirtenkning mellom etater og interne budsjettmål som går foran de faktiske rettighetene til enkeltmenneskene som er i en vanskelig situasjon. Barna fortjener bedre. Foto Astrid-Helen Holm, Smaalenene Etikkarbeid trenger løft Siden 2007 har KS hatt et eget etikkutvalg. Det har ikke satt nevneverdige spor etter seg i arbeidet MOT KORRUPSJON. Ukas kommentar Ragnhild Sved Ragnhild Sved er redaktør i Kommunal Rapport Ak tuell Espen Volden Fem spørsmål Espen Volden BAKGRUNN Trolig Kommune-Norges yngste utvalgsleder. 18-åringen skal lede hovedutvalget for oppvekst og kultur i Eidsberg. Kanskje kan et nytt prosjekt som nå er på beddingen sette fart i dette arbeidet. Dette er et samarbeid mellom KS og Transparency International, verdens ledende organisasjon på feltet, der målet blant annet er å utvikle verktøy som skal redusere risikoen for korrupsjon i kommunesektoren. Kommunesektorens etikkutvalg ble opprettet høsten 2006 med vannverksskandalen på Romerike som bakteppe. Like før hadde også Kommunaldepartementet opprettet et forum for etikk. Temaet var i vinden, og det var forventninger om at et slikt utvalg kunne bli en spydspiss i antikorrupsjonsarbeidet. Utvalget fikk et romslig mandat. Det skulle gi råd om etiske spørsmål til KS styrende organer og til medlemmene, på spørsmål fra medlemmene selv. Det skulle bidra til å sette etiske problemstillinger på dagsordenen. De første fire årene ble utvalget på ni ledet av jusprofessor Lucy Smith. Det hadde et flertall av uavhengige medlemmer. Høsten 2010 endret KS på dette. Nå fikk utvalget flertall fra kommunesektoren og en ordfører som leder. Endringen skulle understreke at «sektoren selv tar ansvar for etikkarbeidet». Utvalget skulle få en viktigere rolle, «i en tid med mange etiske utfordringer». Ett år senere kan man konstatere at det nye utvalget ikke er mer synlig enn det gamle var. Bare én sak er behandlet, to uttalelser avgitt. Den ene uttalelsen omhandler kontrollutvalget og gir en forsiktig anbefaling om at lederen bør være fra opposisjonen. Den andre handler om ordføreres adgang til å søke stillinger i kommunalt eide selskaper der de selv har styreverv. Bakgrunnen for begge uttalelsene er en sak i Halden, der ordføreren søkte og fikk en stilling som avdelingsleder i et kommunalt eid selskap der han selv var styreleder. Kontrollutvalget, med leder fra posisjonen, fant ingen grunn til kritikk. Utvalget maner til varsomhet i slike ansettelser og konkluderer med at en folkevalgt i et slikt Hva tenkte du da Høyre 1 spurte deg om å være utvalgsleder? Jeg tenkte jeg at det var et spenstig forslag, men syntes jeg måtte ta litt betenkningstid. Jeg fant ut at jeg ikke kunne la muligheten gå fra meg. Utvalget tar beslutninger om kultur, skole, 2 barnehager og barnevern. Hvordan føles det å få så stor makt? Jeg vet ikke om jeg får så stor makt, men det blir et stort ansvar. Jeg er ikke redd for det. Men det krever at jeg setter meg veldig godt inn i sakene. tilfelle bør be seg fritatt fra vervet under ansettelsesprosessen. Det mest problematiske aspektet ved ansettelsen, selve elefanten i rommet, nevner utvalget ikke med et ord. Kan ordføreren her ha fått en stilling han ikke ville fått om han ikke var nettopp ordfører og styreleder? Senere har politiet i Østfold satt i gang etterforskning av dette forholdet. Utvalget understreker at de ikke har behandlet saken fra Halden konkret. Eneste dokument det refereres til, er en kort redegjørelse fra kommunens kontrollutvalg. Den er ikke vedlagt uttalelsen. Ved å insistere på at saken ikke handler om USYNLIG Det nye etikkutvalget ikke er mer synlig enn det gamle var. Bare én sak er behandlet på ett år. Halden og lukke øynene for kjente fakta i saken, legger utvalget grunnlaget for en generell og nokså tannløs uttalelse. Bedre blir det ikke av at de ikke klart definerer hvilke etiske normer som ligger til grunn for behandlingen, for eksempel hvorvidt det var transparens i ansettelsesprosessen, og om det er tilbudt eller mottatt en utilbørlig fordel. Skal uttalelser fra utvalget få det gjennomslag mandatet legger opp til, må de begrunnes og formuleres godt og konkret. De må gjøres kjent for offentligheten, slik at de bidrar til å sette dagsordenen. Uttalelser et fåtall blir kjent med, har liten verdi. Hvis utvalget skal ha mulighet til å spille en vesentlig rolle i etikk- og antikorrupsjonsarbeidet, trenger det ressurser til å utrede og forberede sakene, slik at utvalget har et godt grunnlag for drøfting når de møtes. Hvis ikke, kan arbeidet bli preget av generell synsing. Jeg kan love at det ikke blir mye rot og tull, sier Eidsberg Høyres 18 ÅR GAMLE utvalgsleder Espen Volden. Det blir ikke noe problem. Du er russ til våren, og 3 er neppe helt utlært. Blir det mye rot og tull? Nei, det kan jeg love at det ikke blir. Jeg har mange gode støttespillere, og administrasjonen må hjelpe oss. Så det tror jeg går fint. Jeg tror min unge alder verken er noen stor ulempe eller fordel. Hvordan vil skoleelever 4 i Eidsberg merke at du styrer skolepolitikken? Det er bare to år siden jeg gikk ut av Eidsberg-skolen selv, så jeg vet hvor skoen trykker. Sammen med samarbeidspartiene Venstre og KrF skal vi se på innholdet i skolen. Jeg ønsker meg mer engasjement både fra elever, lærere og foreldre. Hva slags lederstil vil du 5 ha i utvalget? Jeg kommer til å søke samarbeid. Alle skal føle at de får igjennom noe. Det er ikke noe mål å overkjøre mindretallet, selv om vi kan. Gode løsninger krever samarbeid. MARTE DANBOLT,

3 Procon ISK - Interaktiv, Selvbetjent Kommune - er en komplett selvbetjeningsløsning som tilfredsstiller fastsatte krav i enorge 2009 til sikker og trygg tilgjengelighet til offentlige tjenester. Mange norske kommuner har tatt i bruk løsningen. Procon ISK, som er utviklet i samarbeid med norske kommuner siden 2001, består av en rekke ulike moduler, og tilpasses enkelt de ulike kommuners behov for økt service og tilgjengelighet overfor brukerne. Gjennom spesielle lokalportaler guides brukeren enkelt frem til den ønskede offentlige informasjon basert på kommunens ordinære hjemmeside, eller andre offentlige instanser som f.eks. NAV, eller om brukeren ønsker enkel tilgang til lokal turistinformasjon, aktuelle kulturaktiviteter, lokalt kartsøk, kollektivtrafikk, m.m. Procon ISK - en totalløsning som bidrar til effektivisering av kommunen gjennom økt informasjon og kommunikasjon med kommunens innbyggere, hytteeiere, turister og tilreisende. Procon ISK gir en god kost/nytte-effekt for kommunen, og løsningen leies til svært gunstige og forutsigbare priser. Procon ISK plasseres der folk ferdes, f.eks. på servicetorget, biblioteket, kjøpesenteret, jernbanestasjonen eller ute på torget. ISK -løsningene tilfredsstiller også krav til universell utforming gjennom bruk av infokiosker tilpasset funksjonshemmede. Infokiosker og storskjermer Verktøyet for økt effektivitet Bruk av selvbetjente, interaktive infokiosker og storskjermer Gulv-, vegg- og bordterminaler Terminaler for funksjonshemmede Utendørsterminaler Storskjermer for én-til-alle-info ISK -portaler og innhold Med fokus på brukervennlighet Etablering av en brukervennlig innholdsløsning basert på eksisterende informasjon som dekker de fleste behov. Solid sikkerhetsløsning hindrer misbruk og viser kun det du vil vise. Sikkerhetsløsningen er bl.a. godkjent av IT Sikkerhet i DnB NOR. Alle løsninger levert av TS Procon AS er merket med kvalitetssymbolet Ilfa for løsning, innhold og sikkerhet. KONTAKT OSS I DAG FOR NÆRMERE INFORMASJON OM VÅRE MANGE ULIKE LØSNINGER OG MULIGHETER! TS Procon AS er ledende innen sin bransje, og grunnla bransjen for 9 år siden. Selskapet er eiet 51% av norske banker gjennom deres felles selskap SPAMA. Vi passer på driften! Vi kan dokumentere 99,9% oppetid Vi passer på at din ISK -løsning fungerer til en hver tid. Vår elektroniske support og driftsovervåking sørger for automatisk kontroll med driften og ingen belastning for kommunen.

4 4 Torsdag 6. oktober 2011 Kommunal Rapport Ber Lysbakken Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) har tidligere lovet inntil 4,25 milliarder kroner i økte frie inntekter til kommunesektoren neste år. I dag kommer fasiten. Foto: Magnus Knutsen Bjørke Samhandlingsbudsjettet Kommunenes inntektsvekst gjennom SAMHANDLINGSREFORMEN blir større enn veksten i de frie inntektene i statsbudsjettet for I dag, torsdag, legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år. I kommuneproposisjonen i mai anslo regjeringen at veksten i kommunenes frie inntekter vil ligge mellom 3,75 og 4,25 milliarder kroner. Dersom regjeringen tar på alvor TBUs (Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren) nye demografiberegninger, vil veksten ligge opp mot 4,25 milliarder kroner. Som Kommunal Rapport skrev sist uke, viser TBUs oppdaterte beregninger fra august at befolkningsveksten vil være mye større enn tidligere anslått. Det vil øke kommunenes utgifter med om lag 400 millioner kroner neste år, til 2,9 milliarder kroner. Det skyldes særlig at flere barn og unge skal ha plass i barnehager og skoler. Den samlede veksten i kommunenes inntekter neste år, ble anslått til mellom 5 og 6 milliarder kroner i kommuneproposisjonen. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen som skal iverksettes fra 2012, blir den største enkeltsaken for kommunene i statsbudsjettet for neste år. Regjeringen har varslet at den vil overføre om lag 5 milliarder kroner fra de regionale helseforetakene til kommunene, for å finansiere nye oppgaver. Den endelige summen kommer i budsjettet. Om lag 4,2 milliarder skal overføres gjennom rammetilskuddet for å finansiere kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester. Kommunene skal finansiere 20 prosent medisinske innleggelser, med et tak på kroner for særlig ressurskrevende opphold. Om lag 560 millioner skal overføres for å finansiere betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra dag én. Penger til å drive øyeblikkelig hjelp-døgntilbud i kommune skal gradvis overføres fra de regionale helseforetakene og som øremerkede midler til konkrete prosjekter. I statsbudsjettet kommer i tillegg den varslede kompensasjonsordningen for kommuner som har høyere utgifter til medfinansiering og utskrivingsklare pasienter enn inntektssystemet fanger opp. KS har beregnet at 158 kommuner mangler totalt 269 millioner kroner på å kunne finansiere dette. Den er basert på Helsedirektoratets oversikt over kommunenes DRG-poeng (diagnoserelaterte grupper) for 2009 og Flere barnehageplasser Kommunenes pensjonsutgifter ligger an til å øke med opp mot 10 milliarder kroner neste år, men statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Sp) i Kommunaldepartementet sa til Kommunal Rapport sist uke at dette eventuelt vil få konsekvenser først i budsjettet for Bare deler av denne summen blir uansett regnskapsført i 2012, resten blir skjøvet fram i tid. Kommunenes økte utgifter til å bygge og drive barnehager når kontantstøtten for toåringer fjernes må bli omtalt i budsjettet. Det kan likevel hende at pengene først kommer i revidert budsjett til våren. Kontantstøtten skal fjernes fra 1. august neste år. Regjeringen sier i kommuneproposisjonen at mellom 500 og 750 millioner kroner av veksten i de frie inntektene skal gå til fylkeskommunene. 400 millioner skal gå til drift og vedlikehold av fylkesvegene. Regjeringen har varslet at det skal innføres et nytt valgfag på to skoletimer per uke i ungdomsskolen. De skal innføres for 8. trinn fra høsten De nye valgfagstimene er totalt beregnet å koste 470 millioner kroner. JAN INGE KROSSLI, Følg framleggelsen av statsbudsjettet på nett Statsråd Audun Lysbakken (SV) må gå DRASTISK TIL VERKS når han nå skal reformere barnevernet, mener Barnevernpanelet. Statsråden lover å endre arbeidsfordelingen mellom stat og kommune. Barnevernsbarn, fosterforeldre og barnevernsansatte i stat og kommune som har deltatt i panelet, er skjønt enige om at det meste er galt i dagens barnevern. Det går fram av rapporten som panelets leder Helen Bjørnhøy overleverte til Lysbakken i forrige uke. Rapporten er et flengende oppgjør med det barnevernet som har utviklet seg etter forvaltningsreformen i Da overtok staten fylkeskommunens ansvar og opprettet Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat). Lysbakken varsler nye endringer før denne stortingsperioden er omme. Han tar sikte på å legge fram en kombinert stortingsmelding og lovproposisjon i løpet av Jeg har ambisjoner om å handle raskt. Barnevernpanelets rapport vil være et sentralt grunnlag for de endringer jeg vil gå til Stortinget med, sier Lysbakken. Overstyrer kommunene Følger han Barnevernpanelets råd må det meste snus opp ned, bare sju år etter forrige reform. Ett av mange problemer er at oppgavefordelingen mellom stat og kommune ikke fungerer etter intensjonen. Bufetat skulle veilede de kommunale barnevernstjenestene og bistå dem ved omsorgsplasseringer. I stedet er det en utbredt oppfatning at etaten overprøver kommunens faglige vurderinger og forsøker å styre tiltaksbruken vekk fra institusjonsopphold og over til hjemmebaserte tjenester. Etaten har selv bygd opp et omfattende apparat for hjemmebaserte tjenester, som det selger til kommunene. Dette er i utakt med loven, mener panelet. Det mener statens rolle bør begrenses til institusjonsomsorg og andre særtjenester. Barnevernet bør utvikles ut fra en kommunemodell, basert på prinsippene om nærhet, lokal forankring og helhetlig ansvar. Samtidig som ressurser og beslutninger flyttes fra Bufetat til kommunene, må de kommunale barnevernstjenestene styrkes. Ingen av dem bør ha mindre enn fem årsverk med fagstillinger, anbefaler panelet, som dermed vil tvinge flere kommuner til å slå sine tjenester sammen. I dag har 288 kommuner to tredeler færre enn fem barnevernsstillinger, mange av dem langt færre. Bare halvparten av dem deltar i interkommunalt samarbeid. De største kommunene bør kunne ta et helhetlig ansvar for barnevernet, slik bare Oslo har i dag. Også de små og mellomstore kommunene bør bygge ut egne tilbud, men kan supplere med å kjøpe tjenester fra staten, foreslår panelet. Avviser kommersielle Det synes for øvrig det er etisk betenkelig å bruke begreper som «kjøp av tjenester» og «markedspris» i barnevernet. Panelet vil ikke sette barn og unge på anbud, og vil utelukke private aktører med profittmotiv. De innfløkte betalingsordningene, som får stat og kommune til å krangle om hvem som skal betale for hva, må endres. «Betalingsordningene må innrettes slik at økonomiske forhold ikke veier tyngre enn barnefaglige vurderinger og beslutninger», fastslår panelet. Det påpeker videre at tilsynsordningene for plasserte barn og unge fungerer dårlig, og at verken Bufetat eller fylkesnemndene er underlagt kontroll og tilsyn. Det reiser debatt om biologiske foreldres rett til stadige omkamper. Små barn som har bodd to år i fosterfamilie, bør som hovedregel ikke flyttes, mener panelet, som også vil endre barnevernets arbeidsmåter og saksbehandling for på sikre barn og unge innflytelse over egne liv. Det siste er det aller viktigste budskapet fra Barnevernpanelet, mener Lysbakken. Å lytte til barn og unge er ikke bare et spørsmål om moral og om å oppfylle FNs barnekonvensjon. Det er også avgjørende Trondheim ønsker å ta fullt ansvar I 2007 ble Trondheim nektet å fortsette sitt forsøk med helhetlig barnevernansvar. Nå kan kommunen få sjansen igjen. Barnevernpanelet anbefaler at de store kommunene får lov til å ta fullt ansvar, også for de barnevernoppgavene som er tilllagt staten. I dag er det bare Oslo som har dette. Flere storbyer har ønsket det samme, men fått nei. I 2007 ble et forsøk i Trondheim nedlagt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Vi var veldig lei oss for det. Vi hadde vanskelig for å forstå den faglige begrunnelsen som ble gitt, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Jorid Midtlyng. Hun sier det er umulig å måle hvordan forsøket slo ut for hvert enkelt barn. Men det at vi hadde totalansvar for barnevernet, førte til BYRÅKRATI Et godt barnevern krever fleksible løsninger, så nær brukerne som mulig. Dessverre har vi sett tendenser til det motsatte Helge Eide, KS høyere aktivitet og økte samlede kostnader. Først og fremst ga det mulighet for tidligere innsats og mer mangfold av tiltak. Vi kunne gi nye former for hjelp til barn og familier og fikk en faglig utvikling. Vi brukte lite til administrasjon og fikk rask saksgang. Midtlyng er glad for at Barnevernpanelet trekker fram deres gode erfaringer fra forsøket. Både bystyret og administrasjonen i Trondheim er innstilt på å ta fullt barnevernansvar igjen, hvis de får mulighet. Det er veldig viktig at vi nå får en generaldebatt om barnevernet. Det er mange elementer vi må se på for å øke kvaliteten. Ansvarsfordeling mellom stat og kommune er viktig, men ikke det eneste, sier Midtlyng. Dobbeltrolle Ifølge Barnevernpanelet må det også trekkes opp tydeligere skiller mellom de statlige instansene Bufetat, Bufdir og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. I dag har tjenesteleverandøren Bufetat og direktoratet Bufdir samme ledelse. Det svekker myndighetenes upartiskhet og tillit, fastslår panelet. Årsaken er at det stilles spørsmål ved om direktoratets råd til departementet utelukkende er faglig funderte, eller om de også er farget av Bufetats egne, strategiske interesser. Departementets beslutning om å stoppe prøveprosjekt i Trondheim, er ett eksempel på dette, mener Gunnar Toresen, leder av Norsk barnevernlederorganisasjon. Det fantes ingen faglige argumenter for å legge ned forsøket. Men det var en trussel mot konstruksjonen Bufetat. Derfor ble det avviklet, sier han. Statsråd Audun Lysbakken avviser at departementet gjorde et feilgrep, da det nektet Trondheim å videreføre forsøket.

5 torsdag 6. oktober Kommunal Rapport endevende barnevernet Barnevernpanelets kritikk og anbefalinger Systemfeil Anbefalinger Barnevernstjenesten er underdimensjonert. Flere stillinger i kommunalt barnevern. Mange små og faglig svake barnevernstjeneste. Alle barnevernstjenester må ha minst fem fagstillinger. Vil for mange kreve interkommunalt samarbeid/sammenslåing. Tak for antall saker per ansatt. Konkurranseutsetting av barnevernstjenester skaper uro og mangel på forutsigbarhet. Anbud erstattes av langvarige driftsavtaler. Aktører med profittmotiv utelukkes. Bufetats rolle innbyr til konflikter med kommunene. Bufetats rolle begrenses. Fagteamene avvikles. Rolleblanding på statlig side (Bufetat, Bufdir og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet) svekker myndighetenes upartiskhet og tillit. Klart skille mellom tjenesteproduksjon (Bufetat) og direktorat (Bufdir). Betalingsordningene er innfløkte og skaper konflikter mellom stat og kommune. Ansvarsfordeling som for helse- og sosialtjenester. Økonomi skal ikke veie tyngre enn barnefaglige vurderinger/beslutninger. Tilsynsordningene fungerer dårlig. Bufetat er uten tilsyn. Plasserte barn og unge får tillitspersoner. Helsetilsynet v/fylkesmannen får tilsynsansvar for alt barnevern. Fylkesnemndene opererer helt uten tilsyn og kontroll. Fylkesnemndas funksjon gjennomgås kritisk og underlegges Domstolsadministrasjonen. Kilde: Barnevernpanelets rapport, avgitt 28. september for kvaliteten i tjenestene og barnevernets resultater, sier han. Han har ikke konkludert om modell, men er innstilt på å endre arbeidsfordelingen mellom stat og kommune. Vi har mange eksempler på konflikter mellom statlig og kommunalt barnevern. Det at vi måt te øremerke midler til stillinger i det kommunale barnevernet, er i seg selv et symptom på systemsvikt. Vi burde hatt et system som selv sørget for at pengene havnet der de trengs mest, sier han til Kommunal Rapport. KS er negativ til bemanningsnormer i det kommunale barnevernet, men svært tilfreds med at panelet anbefaler en kommunal barnevernsmodell, og at store kommuner kan overta hele ansvaret selv. Men det forutsetter at ressursene flyttes til kommunene, påpeker direktør for interessepolitikk Helge Eide. Et godt barnevern krever fleksible løsninger, så nær brukerne som mulig. Dessverre har vi sett tendenser til det motsatte, vi har fått mer sentralisering og tungt byråkrati. Det kan vi ikke fortsette å ta oss råd til. MARTE DANBOLT, Reformen har spilt fallitt Kvaliteten på institusjonstilbudet er blitt dårligere etter at staten overtok, sier Barnevernpanelets medlem Gunnar Toresen. SYSTEMSVIKT Det at vi måtte øremerke midler til stillinger i det kommunale barnevernet, er i seg selv et symptom på systemsvikt Audun Lysbakken (SV), barneminister Han er barnevernsjef i Stavanger og leder av Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO). Han var forberedt på å slåss for kommunenes syn da han ble medlem av Barnevernpanelet. Men heller ikke panelets medlemmer fra Bufetat forsvarte etatens praksis. Det er mange flinke fagfolk i Bufetat som er minst like fortvilte som meg over etatens bedriftsøkonomiske tilnærming, over økende byråkratisering og over den store avstanden mellom de som tar og de som blir berørt av beslutningene, sier Toresen til Kommunal Rapport. Den store forvaltningsreformen har spilt totalt fallitt, konkluderer han for egen regning. Hvorfor har forvaltningsreformen slått feil? Da Bufetat ble opprettet trodde jeg etaten skulle legge stor vekt på kvaliteten på sitt ansvarsområde. I stedet har den lagt opp til en paternalistisk veiledning overfor kommunene, der målet er å redusere institusjonsbruken mest mulig. Alle er enig om at institusjon er siste utvei. Men Bufetat sier nærmest at det er skadelig å være på institusjon. Og staten har vært så opptatt av å redusere utgiftene, at kvaliteten på tilbudet er blitt åpenbart dårligere. Dropper Bufetat Barnevernsjefen i Stavanger tar gjerne over fullt ansvar på barnevernet. Kommunen har alt bygd opp egne hjemmebaserte tjenester, som alternativ til Bufetats. Alle 16 årsverk er finansiert IKKE SVARET ALENE Det er ingen som tror at det blir bare sol og glede i barnevernet, hvis kommunene overtar alt Gunnar Toresen, barnevernsjef i Stavanger med egne midler. Før brukte vi 15 millioner kroner på å kjøpe slike tjenester fra Bufetat og private. Nå produserer vi dem selv i stor grad. Det er god økonomi i det, men hovedbegrunnelsen er likevel faglig. Toresen vil ikke savne Bufetats fagteam dersom de blir nedlagt, slik panelet foreslår. Vi opplever ikke at de har kompetanse vi trenger. For små kommuner kan det kanskje føles trygt å ha fagteam å lene seg på. Men de bør heller styrke eget fagmiljø ved å samarbeide med andre kommuner. Ifølge Toresen kan det imidlertid være behov for et slags Barnevern-Kripos, som kan bistå kommunene i spesielt vanskelige saker. Barnevernpanelet peker på en retning som barnevernet bør utvikle seg, ut fra hva vi tror tjener barna best. Det er ingen som tror at det blir bare sol og glede i barnevernet, hvis kommunene overtar alt. Men den veien barnevernet har gått de siste årene har ikke brakt oss videre, sier Toresen.

6 6 Torsdag 6. oktober 2011 Kommunal Rapport Halvparten får ny ordfører Over halvparten av kommunene skifter ordfører i høst. Gjennomsnittsordføreren er nyvalgt, født i 1960 og mann. Det viser opptellingen Kommunal Rapport gjør fortløpende av konstellasjoner og ordførervalg rundt om i Kommune-Norge. Forhandlingene er ferdige i om lag 400 kommuner, og ordførparti er klart i tilnærmet alle 429 kommuner. Første jobb: Finne rådmann Asbjørn Tolo (H) i Kvam er den nye gjennomsnittsordføreren. Han blir valgt som ordfører for første gang, i likhet med 55 prosent av ordførerne. Tolo er 51 år gjennomsnittsalderen for de nye ordførerne. Han er også mann, i likhet med 79 prosent av alle ordførere i landet. Det som skiller Tolo fra de fleste andre ordførere, er at hans første oppgave blir å finne ny rådmann. Den forrige sluttet på dagen sist uke. Det blir en utfordring, men det skal vi klare. Framover er det viktig at vi får videre utvikling, folketallet har snudd til litt vekst i det siste. Kommunen må være en god tilrettelegger, og vi trenger bedre veier inn og ut av heradet, sier Tolo. Han konstitueres som ordfører 17. oktober, og kommer fra lederjobb ved Bergen lufthavn. Han har også bakgrunn fra privat næringsliv. Vi må få en organisasjon som er servicerettet, der du setter kunden i fokus på samme måte som i det private næringsliv. Kommunen må møte kundenes krav, enten det er næringsinteresser eller privatpersoner, på en bedre måte enn i dag. Snittalderen trekkes litt ned av de kvinnelige ordførerne, som er klart yngre enn sine mannlige kolleger. Snittalderen for de 89 kvinnene som ser ut til å bli ordførere er 48 år, mens mennene i snitt er 52 år. De aller yngste ordførerne er likevel menn. 25-åringene Espen André Kristiansen (Ap) og Ole Gunnar Krakhellen (H) skal styre henholdsvis Åmot og Solund. Kristiansen går fra studenttilværelse og deltidsjobb på Jernia på Lillehammer, til ordførerverv. Han synes snakk om alder har blitt litt forstyrrende. Vi må snakke politikk. Det er heller en styrke at unge engasjerer deg, enn en utfordring at vi får posisjoner. Kristiansen har en periode i kommunestyret bak seg, og nevner næringsutvikling og samarbeid mellom det militære og sivile samfunnet i Åmot som viktige saker for kommunen. Å bli ordfører gir en mulighet til å bidra til bygda jeg er så glad i. Det ville være dumt å si nei om du er engasjert og lyst til å bidra i lokalsamfunnet, sier han. Tre fra før krigen Av de nyvalgte ordførerne er det bare tre som er født før 2. verdenskrig. Den aller eldste er Tor Oscar Magnussen (75) i Nes i Buskerud. Han er Høyre-ordfører, i likhet med fire andre av de ti eldste ordførerne. Johan Arnt Elverum (73) og Arnfinn Astad (73) fra henholdsvis Stjørdal og Bjugn er de to andre med fødselsdato på 1930-tallet. I tillegg ligger det an til at 50 av de nykonstituerte ordførere vil være født på 1940-tallet. 46 av disse er klare, mens fire er usikre. Hele 40 prosent av ordførerne er født på 1950-tallet, det typiske ordførertiåret etter dette valget. Bare åtte er født 1980 eller seinere. Forutsatt at Rune Øygard blir gjenvalgt Kvam-ordfører Asbjørn Tolo (H). Foto: Lars Arvid Oma, Hordaland Folkeblad TILRETTELEGGER Framover er det viktig at vi får videre utvikling, folketallet har snudd til litt vekst i det siste. Asbjørn Tolo (H), ordfører i Kvam Ungdomsordførerne Dette er de ti yngste ordførerne kommende fireårsperiode. Ordfører Parti Kommune Født Espen André Kristiansen Ap Åmot 1986 Ole Gunnar Krakhellen H Solund 1986 Sven Tore Løkslid Ap Hjartdal 1984 Ole Ueland H Sola 1983 Karianne Sydtveit Reiten Ap Drangedal 1982 Ida Stuberg sp Inderøy 1981 Sindre Martinsen-Evje Ap Sarpsborg 1981 Helge André Njåstad* Frp Austevoll 1980 Ane Mari Braut Nese H Klepp 1979 Ole André Myhrvold Sp Trøgstad 1978 * Ordfører siden Resten er nyvalgt i høst. De eldste ordførerne Ordfører Parti Kommune Født Tor Oscar Magnussen H Nes (Busk.) 1936 Johan Arnt Elverum Sp Stjørdal 1938 Arnfinn Astad ap Bjugn 1938 Karsten G. Schanche H Berlevåg 1942 Roar Jonstang H Nøtterøy 1943 Nils Johan Gjendem Frp Fræna 1943 Einar Halvorsen H Arendal 1944 Jan Berset H Ulstein 1944 Kjell Magne Konterud Ap Våler (Hedm.) 1944 Ordførerveteraner i Vågå, er det 17 ordførere som nå har sittet sammenhengende siden 1999, to som har styrt siden 1995 og to som har sittet helt siden 1991; Johan Alnes (Ap) i Ås og Karl Einar Haslestad (Ap) i Sande i Vestfold. I tillegg har Arnt Frode Jensen (Ap) vært ordfører i Herøy i Nordland i til sammen 20 år, men i to perioder. Av de 21 som har sittet siden før årtusenskiftet, er bare én kvinne: Torhild Bransdal (KrF) starter på sin fjerde periode i Vennesla. OLE PETTER PEDERSEN, Ordfører Parti Kommune Ordf. siden Johan Alnes ap Ås 1991 Karl Einar Haslestad Ap Sande (Vestf.) 1991 Oddvar Indergård Andre Agdenes 1995 Rune Øygard ap Vågå 1995 Alf Einar Jakobsen Ap Hammerfest 1999 Anders Ryssdal sp Gloppen 1999 Arnfinn Astad ap Bjugn 1999 Bjørn Alfred Ropstad KrF Evje og Hornnes 1999 Gunnar Hoff Lysholm Andre Orkdal 1999 Hans Sundsvalen Ap Sauherad 1999 Ivar B. Prestbakmo Sp Salangen 1999 Jan Arild Berg sp Etnedal 1999 Johan Arnt Elverum Sp Stjørdal 1999 Jonni H. Solsvik H Andøy 1999 Ole Martin Norderhaug Ap Trysil 1999 Per Ragnvald Berger H Hole 1999 Rune Kjølstad H Røyken 1999 Steinar Aspli sp Nærøy 1999 Terje Søviknes Frp Os (Hord.) 1999 Thorvald Hillestad Sp Re 1999 Torhild Bransdal KrF Vennesla 1999 Partilaget i Vågå ønsker at Rune Øygard blir gjenvalgt som ordfører selv om han er siktet for seksuelle overgrep. Arkivfoto vågå Øygard kan velges Ordfører i Vågå, Rune Øygard, kan velges som ordfører selv om han er siktet for seksuelle overgrep. Det bekrefter Kommunaldepartementet overfor kommunal-rapport.no. En folkevalgt som er siktet etter bestemmelser i straffeloven kapittel 19 kan ikke suspenderes etter paragraf 15 i kommuneloven, skriver avdelingsdirektør Sølve Monica Steffensen i juridisk avdeling i Kommunaldepartementet i en e-post. Øygard er siktet etter å ha blitt anmeldt for forhold som skal gå tilbake til Etterforskningen kommer ikke til å være ferdig når kommunestyret i Vågå skal konstitueres om en drøy uke. Erfaringsmessig tar denne typen saker tid. Vi kan kanskje være ferdige, og ta stilling til en tiltale, før jul, sier påtaleansvarlig ved Gudbrandsdal politidistrikt, Lars Rune Ringvik til kommunal-rapport.no. Partilaget i Vågå ønsker at Øygard blir gjenvalgt som ordfører. Øygard selv er sykmeldt ut denne uka. Sykemeldingen skal ikke ha noe med politisaken å gjøre. Du kan følge saken på ØRLAND Posisjonen tok kontrollutvalget Kommunestyret i Ørland vedtok, til protester fra opposisjonen, at posisjonen skal ha lederen og tre av kontrollutvalgets fem medlemmer. Dette strider mot god folkeskikk og sedvane. Det er en ren maktdemonstrasjon fra posisjonens side. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sa Høyres Torhild Aarbergsbotten fra talerstolen, ifølge Adresseavisen. For å protestere mot håndteringen, valgte opposisjonen å fremme sin egen ordførerkandidat, men Senterpartiets Hallgeir Grøntvedt ble gjenvalgt med 15 mot 10 stemmer. DANMARK Jubler over utkantminister Distriktenes forening i Danmark er begeistret over at den nye statsministeren Helle Thorning-Schmidt (S) har oppnevnt et nytt departement for by, bolig og landdistrikter, melder Danske Kommuner. Carsten Hansen (S) blir statsråd for departementet. Jeg er glad for at vi får en minister med ansvar for landdistrikter. Det sender et sterkt signal om at distriktene er blitt prioritert av regjeringen, sier lederen for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.