Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.rade.kirken.no Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63"

Transkript

1 Nr. 1 Februar 2014 Årg. 63 STJERNEHIMMEL Foto: Øystein Sandsdalen

2 Norsk Salmebok 2013 Som mange vet, fikk Den norske Kirke i 2013 en ny salmebok. I denne boken finnes mange av de samme salmene som tidligere, men også en god del nye. Derfor vil vi gjennom hele 2014, i hvert nummer, presentere en av de nye salmene som står der. Råde menighet vil sannsynligvis ta i bruk den nye salmeboka i løpet av Månedens salme Salmen som blir presentert her, finner vi under temaet Åpenbaringstiden, (nr. 104 i Norsk Salmebok -13). Den er skrevet i 1987 av skotske John L. Bell og Graham Maule, som tilhører det kristne, økumeniske Iona-fellesskapet. Ytterligere 6 salmer i vår salmebok er skrevet av John L. Bell, noen av dem sammen med Graham Maule. Hans-Olav Mørk har gitt oss den norske oversettelsen. Den fengende melodien er en irsk folketone. Ord om Jesu komme til jord, hans omsorg for menneskene, hans lidelse, død og oppstandelse rommes i denne salmen. Og vi ser: Gud er god. R.W. 1 I et skur ved Betlehem, gjemt i Josefs store trøye, lå Guds dyrebare Ord som et nyfødt barn i høyet. Og vi ser: Gud er god. Refreng Han er her når vi synger, han gir liv, lek og latter, himmelrikets skjulte skatter. Og vi ser: Gud er god. 2 Han fikk se et folkehav uten håp og uten føde, og Guds dyrebare Ord mettet alle i det øde. Og vi ser: Gud er god. Refreng 3 Skjult av hagens mørke trær sto soldater for å ta ham, og Guds dyrebare Ord bar det korset verden ga ham. Og vi ser: Gud er god. Refreng 4 Naglet fast til dødens tre, under himmelhvelvets torden, ba Guds dyrebare Ord for en bøddel og en morder. Og vi ser: Gud er god. Refreng 5 Gjennom hagens klare dugg, som i jordens første morgen, brøt Guds dyrebare Ord ut av tomheten og sorgen. Og vi ser: Gud er god. Refreng

3 KIRKENS BETJENING I RÅDE Menighetskontoret på Furuly menighetssenter er åpent: Tirsdag Onsdag og torsdag Mandag og fredag er kontoret stengt Tlf Fax Her treffes følgende personer: Kirkeverge Sokneprest Gyda Hesla Kapellan Per Willy Wilhelmsen Menighetspedagog Kristine Lund Almås Kantor Børge Sandal Menighetssekretær Monica Roer Privattelefoner: Gyda Hesla Per Willy Wilhelmsen Kristine Lund Almås Børge Sandal Kirketjenere: Privattelefoner: Einar Lundeby Leder i menighetsrådet: Kari Mette Sundby Prestens penn: Vi trenger et fundament For at noe skal stå, for at ting skal vare over tid, så trengs det ofte et solid fundament. Noe trygt i bunn. Sånn er det når vi vil bygge konkrete ting, og sånn er det når vi snakker om livet. Også i livene våre trenger vi solide fundamenter, noe som gir trygghet i alt som møter oss på livsveien. Og vi trenger fundamenter i nasjonen vår, det som vi vil bygge fellesskap og samfunn på. Kong Harald sa i sin nyttårstale, 31. desember 2013: «På samme måte som kjærligheten er et fundament i menneskelivet, er Grunnloven et fundament for nasjonen Norge.» Kloke ord fra vår konge. Han sier noe viktig om menneskelivet når han holder frem kjærligheten som et viktig fundament. Og jeg tenker at kjærlighet ikke først og fremst handler om følelser, for følelser er det ikke alltid lurt å legge altfor mye av i selve fundamentet. Men kjærlighet handler om å møte hverandre med en grunnleggende tillit, respekt og godhet. Der lever kjærligheten. Og jeg tror det var noe av det samme Paulus tenkte på da han skrev disse ordene til menigheten i Korint for nesten 2000 år siden: «Så blir de stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» Tre viktige deler i et livsfundament; tro håp kjærlighet. Med kjærligheten som det største og fremste. Og så holdt kongen frem Grunnloven som et viktig fundament for nasjonen Norge. I 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble skrevet på Eidsvoll, og det skal markeres på mange måter rundt omkring i hele Norge, og også her i Råde. Menighetsbladets bidrag til Grunnlovsjubiléet, er at vi i løpet av året vil sette fokus på et utvalg paragrafer fra Grunnloven. Hva står det egentlig der, og hva betyr det for oss i dag? For fremdeles er det sånn at Grunnloven har viktige ting å si oss om hvordan vi kan bygge samfunn og fellesskap. Så følg med i menighetsbladet utover våren. Hilsen Pelle Månedens bibelord: Matteus 2, 9b-10: «Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede.» RÅDE MENIGHETSBLAD Redaksjonskomité: Kapellan Per Willy Wilhelmsen, Monica Roer, Torunn Bjørnstad Båtvik, Ranveig Wiersholm, Gunn Sissel Christensen, Harald Mork (foto), Hans Th. Lundeby (foto). Utgiver: Råde Menighetsråd. DNB Bankgiro nr Frist for innlevering av stoff er den 15. i hver måned GRAFISK PRODUKSJON: Morks Maskinsetteri a.s Tlf Mobil

4 Konfirmantseminarene i Råde menighet 4 For et par år tilbake gikk vi fra ettermiddagssamlinger til lørdagssamlinger i konfirmantarbeidet vårt. Dette har gjort det lettere å ha temadager med eksterne foredragsholdere. Rutinene begynner smått å sette seg, og vi kan nå se at det dannes et mønster i disse lørdagssamlingene. Vi har to år på rad hatt Rune Aae på besøk, der han har fortalt om det underfundige skaperverket, hvordan alt som er skapt, er avhengig av hverandre på en fantastisk måte. På samme samling var også ungdomskontakten John på besøk, der vi hadde gruppeundervisning om vår kropp og vårt sinn som en del av skaperverket, og hvordan vi kan ivareta dette. Torhild fra Bentzen begravelsesbyrå har vært hos oss tre ganger, på vår temadag om livsriter og overganger. På denne samlingen er også Gyda med og har en undervisningsøkt om bryllup, der de gjennomfører bryllup med brud, brudgom, forlovere og forsamling. Til og med den nervøse far er til stede! Dåp er det andre temaet, og så gravferd det tredje. Torhild har med kiste og forteller på en praktisk flott måte om sitt arbeid, og konfirmantene får stille spørsmål om alt det de lurer på når det gjelder død, gravferd og yrket som gravferdskonsulent. Når undervisningen er ferdig, hjelper de konfirmantene som ønsker det, til med å bære kisten ut. Dette er en flott stund som vi nå vet at konfirmantene setter stor pris på. I 2013 ble Rådes konfirmanter kjent med Roar Johansen, tidligere fotballtrener for Sarpsborg 08, nå Hønefoss Ballklubb. Roar bor i Rygge og reiser mye rundt med foredrag for firmaer osv om lederskap. Foredraget for Rådes konfirmanter handler om fellesskap, hvordan ta vare på hverandre. Smålinker til fotballen finnes, men Roar har gode tanker om menneskelige relasjoner som favner videre enn fotballens språk. Når dette bladet går i trykken, har Roar nettopp vært hos oss. Jeg spurte Roar om hvorfor han liker å møte ungdom på denne måten. Han svarte at det var spennende å møte ungdom på denne arenaen for å få høre noe om hvilke problemer/utfordringer/ gleder som opptar dem, og bruke sine verktøyer til å kanskje sette noe i system for dem. Mye av jobben til Roar går ut på å etablere og vedlikeholde relasjoner til unge gutter, og han synes det er koselig å kunne møte ungdom, øke bevisstheten deres på samhold, tillit og det å bry seg om og ikke med. Vi som ansatte setter stor pris på at Roar kommer til oss, det er verdifull lærdom for oss i våre arbeidshverdager også!

5 Åpenbaringstiden Julehøytiden er over, og et nytt år har begynt. Vi skriver Og hver gang vi starter et nytt år, starter vi med den kirkeårstiden som kalles Åpenbaringstiden. På Kristi åpenbaringsdag, som i år var 5. januar, var det stjernen ved Betlehem og de vise menn fra øst som var i fokus. Disse fremmede menn fra et ukjent land lot seg lede av en stjerne, og de fant Jesus i Betlehem. Der knelte de ned og tilbad ham som en konge. De overrakte sine gaver til barnet, dro hjemover igjen, og jeg er sikker på at de hadde mye å fortelle da de kom hjem. Om barnet og frelserkongen de hadde møtt. Jesus var blitt åpenbart for dem, de hadde fått se noe av hvem han var, sett noe av hvem Gud var. Og det er det Åpenbaringstiden handler om. At vi skal få se mer og mer av hvem Jesus er. Derfor er mange av tekstene i denne tiden sentrale Jesustekster, hvor vi kan få innblikk i ulike sider av hvem Jesus er: Jesus blir døpt, og røsten lyder fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede. (Matteus 3) Jesus på bryllupsfeiring i Kana, hvor han gjør vann til vin. (Johannes 2) Jesus gir synet tilbake til den blinde mannen som satt i veikanten og ropte. (Lukas 18) Jesus i Kapernaum helbreder den lamme og tilgir ham hans synder.(markus 2) Peter sier om Jesus: Du har det evige livs ord. (Johannes 6) Både disse tekstene og mange andre er godt egnet til å reflektere litt over. Hvis man er interessert i å finne ut litt mer om Jesus. Om hvem han er, og hva han kan bety for oss. Se om du kan finne noen ledestjerner i Bibelen, som kan vise deg vei. Til frelserkongen, til fornyet tro, til håp, til trøst. Salmedikteren Grundtvig skrev noe om dette i et vers av salmen «Deilig er den himmel blå»: «Denne stjerne lys og mild, som kan aldri lede vill, er hans guddoms ord det klare, som han lot oss åpenbare til å lyse for vår fot.» Derfor er det også fint at vi i Åpenbaringstiden feirer Såmannssøndagen (16. februar), hvor vi nettopp har fokus på Bibelen og Guds ord som et sted hvor vi kan finne næring til tro og liv. Troen på Jesus Kristus og et liv som hans disippel, i fellesskap med hverandre. Og dette er en tro og et liv vi ønsker at alle mennesker skal få del i, og derfor er Åpenbaringstiden også en misjonstid. Vismennene kom fra et fremmed land i øst, og de får stå som representanter for alle folk, i nord, sør, øst og vest. For barnet som ble født, frelserkongen som hadde sitt liv på jorda, han er hele verdens frelser. PWW 5

6 6 «En fremmed er en venn du ennå ikke har møtt» - I Råde bor det nesten 7000 mennesker. Mange er født og oppvokst her, mens andre har kommet hit fra andre byer, land og verdensdeler. Hvor kommer de fra? Hvilke historier har de med seg? Hvordan har de blitt mottatt? I 2014 vil vi snakke med ulike mennesker som alle har en ting til felles: bygda vi bor i. «Snedrengen» Det er snø i lufta og vinden uler rundt hushjørnene når vi tramper inn på tunet til Jens Jespersen. Han kommer ut på trappa og ønsker oss hjertelig velkommen inn i varmen. Det er fyr i ovnen og kaffe og kaker på bordet inne i stua. Han har skrevet ned noen historier fra oppveksten sin i Danmark, som han viser meg. Det var visst et forferdelig uvær og full snøstorm den natten Jens Jespersen kom til verden. Omstendighetene var så dramatiske at historien havnet i den lokale avisen. Dette ga ham kallenavnet «Snedrengen» i oppveksten. Jens forteller om en god barndom på gården «Bøgeskov». Han tok tidlig del i arbeidet på gården såing, harving og dyrestell, i tillegg til å være med ut og selge grønnsaker til sommergjestene i området. Vi får høre om hester og kuer, ender, gjess og lek med selvlagde trebåter i andedammen. Der ble hans kristne livsgrunnlag lagt på den lille landsbyskolen hvor han gikk. I tresko. «Senere blev det realskolen inne i den lokale kjøbstad, Fredericia. Her var det slut med træskoene. Borgerskabets barn kom i gabardine og riktige lærsko. Men de var høflige og kultiverte, og så lærte jeg lidt av det også!» For å tjene penger til videre utdannelse tjenestegjorde han 3 år i Marinen. Dette ble en tid full av opplevelser, og han fikk oppleve både England, Holland, Belgia og Norge. Han husker han var i Oslo under 17. mai-feiringen og glemmer aldri da en jente gikk ut av russetoget og ga ham et kyss på

7 kinnet. Han viser meg et bilde av seg selv som ung mann i matrosdress, og jeg kan forstå hvorfor hun la merke til ham. Jens endte opp på kongeskipet og seilte med Kong Fredrik og Dronning Ingrid. Etter militærtjenesten fullførte han utdannelsen sin og ble i 1963 lærer. Han hadde 36 timer undervis ning i uka, i tillegg til gymnastikkundervisning på fritiden. «I denne perioden mistet jeg min jente, som jeg var meget glad i og gikk deretter igjennom en tung tid.» Han tenkte mye på å reise ut igjen. «Jeg visste ikke hvorhen, men på en gammel radio vi hadde hjemme, stod det Tønsberg på skalaen, så jeg dro til Tønsberg på måfå.» Dette var i 1973, og siden har Jens bodd i Norge. «Jeg startet på Sanda Planteskole på Nøtterøy og tok kontakt med Frelsesarmeen. Her fikk jeg klemmer, og jeg liker godt klemmer.» Han sier at de trykket ham til sitt hjerte og bygde ham opp etter den tunge tiden. Å lese Salomos ordspråk har også loset ham gjennom mange situasjoner. «For meg er kristendommen et godt tilbud. Jeg kjøper alt som er på tilbud, og dette er til og med gratis: Jesus har betalt, jeg har kun fordeler.» Etter tiden i Tønsberg flyttet han til Moss og arbeidet som hjelpelærer på Jeløy folkehøgskole. Etter hvert kjøpte han huset i Råde og sier han trivdes her fra første stund. «Råde er ei fin bygd, og jeg har funnet et godt kristent miljø og mange gode venner her. Jeg liker å være kirkevert og få ønske folk velkommen til Guds hus. Jeg liker å være med i menighetspleien, å være med og dele ut blomster til de eldre i julen og å delta på sommerfesten. Sammenkomster på Missingmyra bedehus og det store arbeidet som legges ned der, setter jeg også stor pris på. Jeg trives godt her og takker det norske folk for at de har tatt imot meg på en så vennlig måte!» Og hvorfor skulle vi ikke det, tenker jeg, der jeg sitter og lytter til den vennlige mannen med de gode øynene. Sjelden har jeg følt meg så husvarm og velkommen med den aller første kaffekoppen, hos en fremmed. «En fremmed er en venn du ennå ikke har møtt.» Av og til gir klisjéer mening. Monica Roer Favorittmaten hans fra Danmark: Saftig andestek med masse svisker og en god kirsebærvin ved siden av. 7

8 Glimt fra «gamle dager»: Søndagsskolen i 1930-årene Jørgen Auberg var vår leder sammen med far. Vi samlet oss kl. 15 i hjemmene. Ennå lever noen som husker den gode oppslutningen søndag ettermiddag. Jørgen, , var ordensmann. Han begynte med opprop, og vi fikk notert at vi var på plass. Vi visste hva teksten handlet om og hadde lært oss ett eller flere vers som vi reiste oss og sa fram. Foreldrene oppfordret oss til å lære litt utenat. Teksten stod trykt i den almanakken som hang på kjøkkenvegger i mange hjem (Jeg husker den kostet 90 øre). Etter «overhøringen» gikk lederne gjennom teksten. Vi sang noen enkle vers vi kunne. Ofte var det «Sett deg for et hellig mål» og «Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn». Til slutt bad vi Fader Vår. Så var det spørsmål om hvem som kunne ha søndagsskolen neste gang. Barna hadde gjerne med beskjed om hvor vi var velkomne neste gang. Jeg tror mange syntes det var trivelig å ha samling hjemme hos seg. Vi har minner om samlinger hos Solberg, Stene og Thoresen på Haugantoppen. Vi var i Aubergstua, den som nå står på Bygdetunet, i Oreløkka, hos Husbakke og Guldbrandsen. Naturligvis var vi ofte hos Carlotte, Klara og Jørgen. John og Ragnar bodde jo der. Jeg husker det hendte at far og jeg ble litt igjen etter at andre hadde gått hjem. John, Ragnar og jeg sparket ball, og vi ble bedt inn til Klaras veldig gode sukkerbrød. Juletrefesten på Missingmyra glemmer vi aldri. Bedehuset var fullt av foreldre og barn, og et digert juletre sto tent. Jørgen hadde hengt fine småting på treet, og vi hadde god tid til å se oss ut det vi ville velge, om det da hang der da det ble vår tur. Etter atskillige runder og mange av de kjente julesangene hentet Jørgen saksa. Vi fikk sjølsagt komme fram med våre valg etter hvor mange ganger vi hadde møtt til søndagsskolen. Bestefarguttene John og Ragnar toppet oftest lista. En av de ting som forsvant tidlig fra treet, var «en perm» med kam og speil i lommeformat. Det var rikelig med julekake, og poser til små og store barn. Det var vanlig å gå på søndagsskolen til vi ble konfirmanter. Mange av oss tenker med takknemlighet tilbake på de enkle samvær vi fikk være med på, den gang søndagene kunne virke lange. Et bibelord lyder: «Kom i hu deres veiledere, som har talt Guds Ord til dere. Gi akt på utgangen av deres ferd, og etterfølg så deres tro!» Jørgen var en stillferdig og tydelig veileder. Jeg ser ham ennå klart for meg. Han hadde barter og en tett, fin tverrklipt pannelugg. Veien fra melkebukken ved Strømnesgata og opp til tunet var også uvanlig velholdt. Sverre Trandem 8

9 Vi har en super vikar! Som vi skrev før jul, så sluttet kirkeverge Anne Grethe Larsen i sin stilling her i Råde I november ble ny kirkeverge tilsatt, og det er Pål Morten Lia fra Rygge. Han kommer fra stillingen som kirkeverge i Spydeberg. Vi ser fram til at han skal begynne i jobben 1. mars. Han vil bli behørig presentert i menighetsbladet når han er på plass. Men hva skulle vi gjøre i mellomtiden? Jo, vi har vært så heldige å få en glimrende vikar. Hun heter Line Solvik, er 44 år og bor på Nesodden. Hun er gift og har to barn og en kanin, og siden 1. november har hun vært her i Råde menighet. Det begynte med at vi trengte en sekretærvikar på kirkekontoret. Ved en tilfeldighet fikk vi vite om Line, og det viste seg at her fikk vi en vikar med mye erfaring. 8 år på kirkekontoret på Nesodden og nesten 2 år på kirkekontoret i Ski. Fra første dag har hun gått inn i arbeidet med glede og entusiasme, og vi forstod fort at hun visste mye om hva som foregikk på et menighetskontor. Hun gikk rett inn i staben, hun har erfaring og ryddighet, og en klingende latter som er lett gjenkjennelig på kontoret på Furuly. Og så ble det et raskt opprykk for Line, for fra 20. desember og frem til 1. mars er hun fungerende kirkeverge her i Råde. Og det er vi glad for. Vi vet at da vil alle saker og ting bli godt ivaretatt frem til den nye kirkevergen begynner. Om Line er det ellers å si at hun på fritiden er speider fra topp til tå. Hun har vært engasjert i speiderarbeid sammenhengende fra hun var tre år, og hun er nå voksenleder i speiderarbeidet. Hun fortalte bla at hun hadde hatt et januarbad i Oslofjorden med sine speidere, så vi skjønner at hun er en tøffing. Hun legger ikke skjul på at hun trives i skogen og naturen, og hun finner også mye av gudsnærhet og trosgrunnlag i skaperverket. Line synes ellers at det er en hyggelig stab i Råde menighet, og at hun føler seg godt mottatt. Det er vi glad for, og det er gjensidig: Veldig hyggelig å ha deg som medarbeider, Line! Så vet vi ikke hva som skjer etter 1. mars, om det blir mer arbeid her i Råde eller ikke, men akkurat nå er vi glad for at Line gjør en meget god jobb for Råde menighet. PWW 9

10 Menighetsrådet vil gjerne takke alle som gjør en frivillig innsats i menigheten vår, og inviterer til frivillighetsfest på Furuly torsdag 13. februar kl ! ALLE som deltar i frivillig arbeid i kirke og bedehus, er hjertelig velkommen! Barnearbeidere, ungdomsledere, korledere, kormedlemmer, komitémedlemmer, kjøkkenhjelpere, stolryddere, tekstlesere, kirkeverter, bibelgruppeledere... ja, ALLE som bidrar til at vi kan drive menigheten fremover! - Vi byr på trøndersodd, kaffe og konfekt Kveldens gjest er Egil Svartdahl, som kommer for å inspirere og begeistre oss! Påmelding innen til: eller tlf (tirs-tors 10-14) 10

11 Husk karnevalsgudstjenesten! Det har blitt en flott tradisjon her i Råde: Fastelavnssøndag møtes vi til Karnevalsgudstjeneste på Furuly! Barn og voksne, unge og eldre, her er det rom for alle til å ta del i en glad gudstjeneste med mye sang, mange farger og ikke minst morsomme kostymer. Vi håper mange vil kle seg ut. Og til slutt i gudstjenesten er det vanligvis en liten overraskelse. Hva blir det i år, mon tro? Etterpå er det boller, saft og kaffe. Så velkommen til Furuly: Søndag 2. mars kl. 11 FOLKELIG BIBELUNDERVISNING En takk fra Gyda, Pelle og Proffen Det var i vårsemesteret 2009 vi startet Bibel-undervisningen på Furuly. Vi var ganske spente på hvordan dette tiltaket ville slå an, og oppmøtet overtraff alle forventninger. Nå har det blitt 35 samvær i alt, og vi har holdt på i fem år. Hele tiden har vi kunnet glede oss over godt frammøte av interesserte og lærevillige folk fra Råde, men også andre sokn. Herved: En stooor takk til dere alle! Nå har vi bestemt oss for å ta en pause. Undervisningen i januar var den foreløpig siste. Dette er ikke fordi vi har gått lei. Det har tvert imot hele tiden vært en stor glede å holde på med dette. Men vi tar en pust i bakken, oppsummerer det vi har gjort, og unner oss en tenkepause angående temaer og opplegg. Vi er svært mottakelige for innspill til forbedring av konseptet, spennende temaer og nye innfallsvinkler. Gyda, Oskar og Per Willy 11

12 Våren 2014 for barn og unge Råde menighet og samarbeidende organisasjoner ønsker velkommen! Førskolealder: Babysang (0-1 år) Oppstart: Onsdag 15. januar Sted og tid: Furuly annenhver onsdag Pris: 500 kr for 8 samlinger Småbarnsang (1-3 år) Oppstart: Onsdag 15. januar Sted og tid: Furuly annenhver onsdag Pris: 500 kr for 8 samlinger Juniorsang (4-6 år) Oppstart: Onsdag 8. januar Sted og tid: Furuly annenhver onsdag Pris: 500 kr for 8 samlinger Familiemiddag Felles middag på Furuly for småbarnsfamilier. 4. feb., 11.mars, 15. apr., 6. mai, 3. juni. Påmelding. Mer info på våre hjemmesider: www. rade.kirken.no Tomb søndagsskole Oppstart: Søndag 12. januar Sted og tid: Undervisningsbygg på Tomb vgs annenhver søndag To grupper: 3-6 år og 7-12 år Kontakt: Torhild Aker, tlf års-bok (født 2008) Deles ut ved familiegudstjeneste i Råde kirke, søndag 9. februar kl års-klubb påfølgende uker, 2 ganger. Barneskolealder: Tårnagenthelg for 8-åringer (født 2006) Agentsamling i Råde kirke lørdag 26. april Gudstjeneste i Råde kirke søndag 27. april. Miniekko (1.-4. klasse) Sangkor som øver på Spetalen skole. Kontakt: Iren Kinn, tlf Råde barne- og ungdomskantori (fra 3.

13 klasse) Sangkor som øver torsdager på Furuly. Barnekantoriet kl Ungdomsgruppa kl Kontakt: Børge Sandal, tlf Leksekafé (5.-7. klasse) Tilbud om leksehjelp og et enkelt brødmåltid. Mandag og onsdag etter skoletid. Holder til i Frikirken i Saltnes. Fredagsklubben (5.-7. klasse) Klubb på Effata bedehus i Saltnes, annenhver fredag kl For datoer, se Kontakt: Trond Hansen, tlf Ungdom: Konfirmanter 2014 Opplegget fortsetter, bla med: Lørdagssamlinger og aktivitetsgrupper Fasteaksjon tirsdag 8. april Samtalegudstjeneste i Tomb kirke, søndag 11. mai Konfirmasjoner: Lørdag 24. mai og søndag 25. mai i Tomb kirke Torsdag 29. mai i Råde kirke åpen, spesielt for barn og unge som er på Karlshusbakken. Alltid vafler. Starter opp etter påske Skitur til Ål i Hallingdal Helg på Veslestølen leirsted, februar Skiglede og mye moro. For ungdom fra år. Et samarbeid med Allaktivitetshuset. Pris: 600 kr Ungdomsgruppa ICY (International Committed Youth) Samles på Furuly. Følg med på hjemmesider eller Facebook (menighetspedagog Kristine Almås) KRIK (Kristen Idrettskontakt) Ungdomsgruppe med fokus på idrett og aktivitet. Møtes på onsdager i gymsalen på Tomb vgs. Kveldsmesse i Tomb kirke Hverdagsgudstjeneste for unge og voksne, torsdager kl. 20 Følgende datoer våren 2014: 6. februar, 6. mars, 3. april Åpen Furulykjeller Torsdager kl er Furulykjeller n

14 Glad i strikking? Bli med på strikkedilla, dette er for unge og eldre! Startet opp på Råde jernbanestasjon 23. januar 2014 kl Her er det fremdeles mulig å henge seg på. Både for å lære å strikke og for dem som vil lære mer. Du trenger ikke være medlem av husflidslaget. Alle er hjertelig velkommen! Ta kontakt! Kontaktperson: Anne K. Svanæs, tlf E-post: For flere aktiviteter se hjemmesiden: Arrangør: ÅRSFEST I MENIGHETSPLEIEN søndag 2. mars kl på Furuly Vi får besøk av Steinar Ekvik. Han er i dag sokneprest på Kråkerøy. Han vil kåsere over temaet TRØSTE OG BÆRE. Vi får sang og musikk av Ruth Iren, Johan Edvard, Edvard Dreyer, Oda Kristiane og Ine Mathea Grimstad. God bevertning. Etter pausen tar vi de vanlige årsmøtesakene. Alle er hjertelig velkommen! Råde menighetspleie Steinar Ekvik har blant annet vært ledende sykehusprest på Radiumhospitalet. Han har skrevet flere bøker om mellommenneskelige forhold og sorg. Han er mye benyttet som foredragsholder. 14

15 DAMENES AFTEN PÅ EFFATA Mandag 10. februar kl Anne-Marie Kvarme kommer og forteller om Kirkens Bymisjon. Bevertning: Kveldsmat kr 50,- 15

16 FORMIDDAGSTREFF Mandag 17. febr. kl på Furuly Gjesten i dag er Per Lebesby, hjemmesykepleier med flere skjulte talenter! Musikkinnslag. God bevertning. Alle er hjertelig velkommen! SAMTALEMØTE PÅ FURULY Mandag 10. februar kl Vi samtaler om førstkommende søndags tekst. Alle hjertelig velkommen! Råde Y s Men s Club 4. febr.: «Døden som vårt siste tabu» v/ Anne Grethe Listrøm. 18. febr.: «Alf Prøysen 100 år vi lytter og synger!» v/ Jan Olsen. Råde KFUK 19. febr. kl 19.00: «KFUK i Bangladesh» Om Global v/turid Werrum. Hjertelig velkommen til kvinner i alle aldre! Barne- og ungdoms koret er for alle fra og med 3. klasse og oppover. Vi øver på Furuly torsdager fra Ungdomsgruppa har egen øvelse fra Spørsmål? Ta kontakt med Monica Roer , eller Børge Mosseveien 10, 1640 Råde - Tlf vi holder til i 2. etg. over Apoteket i Karlshus Seniorkaféen med TRAPPEHEIS er åpen mandaglørdag kl (nye åpningstider) Hver fredag har vi enkel og vel gjørende trim + allsang og musikk. VELKOMMEN TIL OSS OG VÅRE PROGRAM: FEBRUAR * Fredag 14. kl 17.00: Jubileumsfest på Råde Idrettshus. Vi feirer at Eldrebølgen er 10 år. Alle medlemmer er velkommen til å delta. God underholdning, god mat og drikke. Påmeldingsliste på Eldrebølgens kafé. * Mandag 17. kl 18.00: Datakurs begynnerkurs. * Torsdag 20. kl 18.00: Årsmøte på Eldrebølgen for medlemmer. Innkomne forslag må være styret i hende innen 13. februar. * Fredag 14. og 28.: Ukelotteri. 28.: Allsang ved Einar Solum MARS * Fredag 7. kl 12.30: Temadag. Besøk fra «Personlig Omsorg» hvor en representant vil fortelle om deres tjenester. Har du tid til å hjelpe oss i kaféen? Vi anbefaler deg et besøk. Du vil alltid treffe hyggelige mennesker som formidler smil og glede i hverdagen. Ditt besøk vil hjelpe oss med dette. Vær VELKOMMEN! Fra redaksjonen: Velkommen til et nytt år med Råde menighetsblad. Vi tar gjerne imot tips og stoff til bladet. Enten det handler om kirke- og kristenliv, eller om noe som skjer i bygda vår. Alt som skjer i Råde, er godt stoff for menighetsbladet. Har du noe du vil ha inn, send en e-post til: 16

17 I GODE OG ONDE DAGER VERDEN ENDRER SEG. LIVET ENDRER SEG. SÅNN ER DET BARE. Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er det også i forhold til banken din! Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på telefon Bank. Forsikring. Og deg. Grafiske tjenester alt i trykksaker Innskanning av dias (lysbilder), samt restaurering av gamle fotografier, også fra negativer. Utkjøring på fotopapir. Treull Allé 1 - Pb. 47, 1641 Råde - Tlf Mobil E-post: 17

18 Dører Blomsterbrett - Vinduer - Blomsterbrett Diverse - Div. innredninger 18 ALT I GLASS Råde Glassmesterverksted AS Industrifeltet, Karlshus Tlf BILGLASSERVICE DØGNVAKT: RÅDE INNREDNING AS Snekkerverksted 1640 Råde 1640 Tlf. Råde Tlf Fax E-post: Dører Vinduer Telefon Man - Ons Tors Fre Lør Lør FREDRIKSTAD AS Vi Vi har har kvm kvm med med Dammyr 12 - tlf strikke- og og heklegarn! VELKOMMEN VELKOMMEN TIL OSS! TIL OSS! Trenger du elektriker? ring RÅDE ELEKTRO Tlf Mobil Alt ALT i I Elektriske ELEKTRISKE installasjoner INSTALLASJONER God Ta kontakt service og med personlig oss om rådgivning spare-/ en selvfølge for oss! plasseringsalternativer Karlshus, 1640 Råde Karlshus, Tlf Råde - Tlf DIN LOKALE FARGEHANDEL SaRpSboRgveien 5, 1640 Råde TLF åpningstider: Man-fre Lørdag HERFØLL Treull Allé 9, 1640 Råde Finnes Tlf. 69 på 26 Facebook Maling - Markiser - Tepper/Ryer - Persienner - Belegg - Fiskeutstyr JOHN-EDVARD HAUGESTEN - Tapet - Div. jernvaeart. REVISOR Bladet er trykket hos Mosseveien 60, Saltnesvn Råde 224, - Tlf.: Saltnes Mobil: Telefon: Epost: Bladet er 69 trykket hos - Mobil: E-post: - Hjemmeside: Bladet er trykket hos Råde Sarpsborgveien Råde Tlf Åpningstider: ( ) ØST-REVISJON Galleri De Colores VÅRE VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE VÅRE VÅRE VERDIER VERDIER MODIGE, EFFEKTIVE OG INNOVATIVE

19 Varm og kald mat for enhver anledning Tidsriktig anrettet med vekt på smak Kontakt oss på tlf Bli med i LHL Rygge og Råde. Lagsmøte på Eldrebølgen i Karlshus hver siste torsdag i måneden, dog ikke i des. og juli. Vi har også hjertetrim på Karlshus barneskole hver onsdag og varmtvannstrim hver mandag i Ryggehallen. Bli medlem, ring ! «Elektriker n fra Råde Everk lever i beste velgående» Da Infratek (tidl. Hafslund) har besluttet å avvikle sin installasjonsvirksomhet, er 10 mann fra Infrateks lokale installasjonsavdeling nå ansatt hos Storm Elektro AS. Vi vil gjøre vårt ytterste for fortsatt å betjene eksisterende og nye kunder i Råde på en best mulig måte, og ønsker derfor gamle og nye kunder hjertelig velkommen. Alle ansatte fra Infratek/Hafslund har beholdt sine opprinnelige mobilnummer, så det er bare å ta direkte kontakt som tidligere. Sentralbord: Telefax: Mail: Bestill monument til gravstedet! Oppussing og fornying av gamle stener Inskripsjoner Stor utstilling Undersøk våre priser Besøk oss Hjemmebesøk Utsendelse av brosjyrer Skåra stenindustri a/s Skåra, 1621 Gressvik tlf Man.-fre. kl , tors. kl , lør. kl På jakt etter ny bil? Se vårt spennende utvalg på våre hjemmesider: Mosseveien Råde Telefon Telefax

20 Bestill den moderne synsundersøkelsen Tlf Åpent 8-18 (10-14) Mojord & Thoresen St. Hans gate Fredrikstad tlf: (+47) OSLOFJORDEN BYGG A/S HUS - HYTTER - REHABILITERING - TAKVERK Bygg- og tømrermesterfirma: John W. Røstad, tlf Ole M. Sukke, tlf Fagkunnskap gir trygghet! optometri briller kontaktlinser nettbutikk fredrikstadbeg.no Veumvn hele døgnet RÅDE BOK & FOTO 1640 Råde Tlf Ring hele døgnet Solgaard Skog 4, 1599 Moss Gravmonumenter salg - inskripsjon - oppussing ET NORSKEID FAMILIEBYRÅ MED LANGE TRADISJONER RØRLEGGERARBEIDE UTFØRES Autorisert rørleggermester SVEIN O. OVEN Tlf Mobil Reparasjon Modernisering Nyanlegg Måkeveien Saltnes Råde Taxi Missingmyr, 1640 Råde Råde Tlf.: Fax: