Årsrapport 2006 Consilio Kommunikasjon Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag, Storgt. 20, 3126 Tønsberg. Telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2006 Consilio Kommunikasjon Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag, Storgt. 20, 3126 Tønsberg. Telefon 33 30 94 00. www.tnbbl."

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Frederikke og mamma Ellen Frette fra Rønningen borettslag får god hjelp av forvaltningskonsulent Camilla H. Andersen.

3 Dette er Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag, med forretningskontor i Tønsberg, er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte, og å forvalte boliger for andelseierne. Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag forvalter boliger i 7 kommuner, Tønsberg, Re, Stokke, Andebu, Nøtterøy, Tjøme og Siljan. Laget er også engasjert i prosjekter i Nedre Eiker og Oslo. Tønsberg- Nøtterøy Boligbyggelag driver eiendomsmegling gjennom GARANTI Eiendomsmegling i Tønsberg, som er en del av GARANTI-kjeden. Innhold Adm dir har ordet 4 Styrets beretning 5 13 Fra avdelingene Jubileumsmarkeringen Oversikt over boligselskaper Engasjement og samarbeid med andre 22 Tilbud til medlemmer Oversikt over tillitsvalgte 24 Regnskap og noter Revisorberetning 35 3

4 ordet Adm dir har Vi skal bidra med løsninger som er til fellesskapets nytte var året da Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag fylte 60 år i likhet med svært mange av de 89 boligbyggelagene som er tilknyttet Norske Boligbyggelag. Opprettelsen av boligbyggelagene rett etter krigen var myndighetenes verktøy for å sikre at folk flest skulle komme seg inn på boligmarkedet. Prisforskrifter, tilskuddsordninger og momsfritak var virkemidler. Og kommunene bidro med tomter. Boligene ble tildelt etter ansiennitet, og lange køer av boligsøkende gjorde ansienniteten til en svært verdifull vare. Nå er alle spesialordninger fjernet, og vi må skaffe tomter til markedspris i konkurranse med andre utbyggere. Det er markedet som rår, også når det gjelder borettslagsboliger. Ansienniteten er imidlertid fortsatt edel vare, og kan være den som gir et medlem drømmeboligen i konkurranse med andre. Dette understrekes av at stadig flere benytter forkjøpsretten når de kjøper borettslagsbolig. Selv om vi ikke mottar noen form for subsidier fra myndighetene, har vi nedfelt i vår strategi at vi skal bidra med samfunnsnytte vi skal fortsette å ha oppmerksomheten rettet mot samfunnets og den enkeltes behov og bidra med løsninger som er til fellesskapets nytte. Dette har vi blant annet gjort ved satsingen på rimelige boliger for unge i etableringsfasen og i samarbeid med kommunene om boliger for eldre. I 2006 ferdigstilte vi 63 lavinnskuddsboliger og vi planlegger igangsetting av nye boliger med lav inngangsbillett i Med lavt innskudd, felleslån med gode betingelser og medlemsskap i Boligbyggelagenes Sikringsfond gir vi mange førstegangsetablerere en god og trygg mulighet til å komme seg inn på det hete boligmarkedet. Tønsberg, 26. mars 2007 Arne Hegg Adm.direktør

5 Styrets beretning Året 2006 var jubileumsår i Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag. 17. juni var det jubileumsfest på Brunstad konferansesenter der rundt 300 gjester var med og feiret at det var 60 år siden Tønsberg Boligbyggelag ble stiftet. Nye vedtekter og regler for medlemskap ble fremlagt og vedtatt på årets generalforsamling. Nye forretningsførerkontrakter og prising av disse har vært gjenstand for et omfattende arbeid også i På byggefronten ferdigstilte boligbyggelaget 107 boliger og igangsatte 27 boliger. Boligbyggelagets omsetning i 2006 var på vel 56 millioner kroner og et resultat før skatt på rundt 2 millioner. Nye forretningsførerkontrakter Forvaltningsavdelingene utførte i løpet av 2005 et omfattende arbeid med nye forretningsførerkontrakter. Det ble tatt utgangspunkt i standardkontrakter fra NBBL, Norske Boligbyggelags Landsforbund, og tilpasninger og endringer ble gjort i samarbeid med advokatene der for å sikre et juridisk korrekt dokument. Kontraktene ble også forelagt en fokusgruppe bestående av ledere fra noen av våre borettslag, i tillegg til at styret i boligbyggelaget hadde flere gjennomganger før et utkast ble forelagt dem i slutten av Utkastet ble presentert for borettslagene på et allmannamøte i mars 2006 der advokat Thor Eek fra NBBL var til stede. Ved årsskiftet hadde 130 tilknyttede lag undertegnet nye kontrakter. Den nye loven medfører at borettslagene etter en overgangsperiode på fem år ikke lenger kan forpliktes til å benytte boligbyggelaget som forretningsfører. Etter vedtak i styret i Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag fikk de tilknyttede borettslag mulighet til å bli fristilt allerede pr Det er ingen borettslag som har sagt opp kontrakten i Priser forretningsførsel tilknyttede lag Ny prismodell på forretningsførsel gjeldende fra 2006 ble behandlet i styret i slutten av Bakgrunnen for endringen var først og fremst at kostnadene med forretningsførselen ikke ble dekket inn av inntektene kontraktene ga. Beregningsgrunnlaget ble også endret for å få mer riktig fordeling av kostnadene i forhold til oppgavene i små og store borettslag. Generalforsamlingen 2006 vedtok, etter forslag fra Sundveien borettslag, å reversere de nye prisene. Advokat Eek fra NBBL, som deltok på generalforsamlingen, stilte imidlertid spørsmål ved lovligheten av dette vedtaket. I etterkant gjennomgikk han, etter anmodning fra styret i i boligbyggelaget, sammen med de øvrige advokatene i NBBL dette vedtaket på prinsippielt grunnlag. De kom til at vedtaket strider mot regler om kryssubsidiering i medlemsbedrifter. Styret behandlet derfor vedtaket i et styremøte i oktober og vedtok å følge NBBL`s råd om å beholde prisen på forretningsførerkontrakten slik det opprinnelig ble vedtatt i Tilgang på nye kunder - ikke tilknyttede borettslag og boligsameier. Det har i løpet av 2006 vært stor etterspørsel etter våre forvaltningstjenester fra eksterne boligselskap. Frittstående borettslag og boligsameier, både ferdigstilte og under oppføring, har ønsket våre tjenester. Borettslagsformen viser seg å bli stadig mer populær, og en rekke utbyggere har valgt denne formen det siste året. Det er hyggelig at de finner våre tjenester og priser konkurransedyktige. I løpet av 2006 tegnet vi kontrakter med tre frittstående borettslag og to boligsameier som var i drift før I tillegg har vi inngått kontrakt med seks frittstående borettslag og ett boligsameie som ferdigstilles i 2007, og har hatt forespørsel fra flere. Prisene som disse blir tilbudt ligger over de priser våre medlemslag betaler. I tillegg må ikke-tilknyttede lag betale merverdiavgift, noe våre egne tilknyttede borettslag er fritatt for. 5 Borettslagsformen viser seg å bli stadig mer populær, og en rekke utbyggere har valgt denne formen det siste året.

6 Karine Eriksen, Erik Johnsen og lille Isabel bor i Vebo borettslag. 6

7 Styrets beretning Når vi overtar eksterne boligselskaper fakturerer vi også for både eventuell stifting og registrering i tillegg til den løpende forretningsførerkontrakten. Ny strategiplan Ny strategiplan for perioden ble godkjent i styret i februar Det ble i den anledning også foretatt noen små organisatoriske endringer. Strategiplanen er et dokument som blir benyttet i hele organisasjonen. Målene blir evaluert årlig, og visjon og verdigrunnlag blir holdt levende blant annet i kontormøter der alle ansatte deltar. Generalforsamlingen 2006 Som følge av den nye loven ble nye vedtekter og utfyllende regler om medlemskap for boligbyggelaget vedtatt. Det ble også vedtatt å fjerne representantskapet. Johan H. Christiansen gikk av som leder etter 38 år i styret, 26 av disse som styreleder. Som ny leder ble Tom Egil Romøren valgt på benkeforslag. Generalforsamlingen ble den lengste i historien og varte i hele fem timer. 60-års jubileum Jubileumet ble feiret med en festmiddag med underholdning og dans på Brunstad konferansesenter 17. juni. Nærmere 300 gjester var til stede. Disse besto av representanter fra våre boligselskaper, ansatte og samarbeidspartnere lokalt og blant boligsamvirket på landsbasis. I foajéen var det satt opp en utstilling laget av ansatte. Den besto av en leilighet med fire rom der hvert rom var utstyrt med interiør tidstypisk for gitte perioder fra 1946 til i dag. Implementering av nytt datasystem Arbeidet med valg av ny dataløsning i samarbeid med foreningen Brukerdata har pågått også i I slutten av 2006 vedtok Brukerdata å samarbeide med BOB (Bergen og Omegn boligbyggelag), Norges nest største boligbyggelag. Dette gir oss en langt større tyngde. Tidlig i januar 2007 ble valg av leverandør på forprosjekt tatt, og frem til begynnelsen av mai blir det foretatt tester og evaluering av resultater før endelig bestilling blir foretatt. Dette betyr at opprinnelige tidsplaner for vår del er noe forskjøvet. Etter endelig beslutning skal det nye datasystemet gradvis implementeres og beregnes ferdig implementert i løpet av Lojalitetsprogram I samarbeid med NBBL Partner og Leonardo har vi gjennomført et forprosjekt for å få til et lojalitetsprogram som blant annet skal gi oss bedre tilbakemeldinger og nyttig informasjon om hvordan medlemmene benytter våre medlemsfordeler og tjenester. Etter at forprosjektet var gjennomført besluttet NBBL Partner å gå videre med programmet og satser nå fullt på dette. Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag vil bli med i et pilotprosjekt i 2007, og på sikt vil prosjektet munne ut i et medlemskort med magnetstripe som kan benyttes til å registrere rabatter i handel med boligbyggelagets samarbeidspartnere. Ny profil - ny logo I slutten av 2006 vedtok styret å følge NBBL og gå over til ny logo. Bakgrunnen for den nye logoen er et landsmøtevedtak i 2005 der det ble besluttet å satse på felles markedsføring for NBBLs medlemslag under navnet Norske Boligbyggelag. Ved årsskiftet hadde 33 boligbyggelag med medlemmer byttet til ny, felles profil. Det skal holdes flere landsdekkende kampanjer i NBBLs regi hvert år. Vi lanserte ny logo og profil 30. mars i forbindelse med NBBLs andre store kampanje. Norske Boligbyggelag ble markedsført i TV Norge ved å sponse Tufte i I 2007 sponser Norske Boligbyggelag programmet Grip Mikrofonen på TV2 i beste sendetid hver søndag. Personal- og kvalitetssjef Elisabeth Grading Slettvik er med i en gruppe i NBBL som skal arbeide videre med markedsføring under den nye logoen. BBL boligsenter blir historie I forbindelse med vedtak om ny profil ble det også vedtatt at vi i fremtiden skal markedsføre boligbyggelaget under navnet Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag. Etter fusjonen med Nøtterøy Boligbyggelag er det ikke lenger samme behov for å ha et paraplynavn. Vi tror også at vi vil være tydeligere i markedet med kun et navn. Endringen vil sammen med ny profil få en rekke konsekvenser, bl.a. når det gjelder hjemmesider og adresser. Kunde- og markedsundersøkelser I egen regi har vi foretatt en enkel leserundersøkelse i Boligavisen. Vi fikk dessverre ikke så mange svar som vi kunne ønsket oss, men undersøkelsen ga stort sett positive tilbakemeldinger, og en del tips og utfordringer som vi har tatt tak i i løpet av året. Garanti Eiendomsmegling har hatt en undersøkelse på oppfølging av boligsalg - kundetilfredshet i regi NBBL. Også denne med mye positivt, men også ting som kan forbedres. Et godt verktøy i arbeidet med å utvikle seg til det bedre. Vi har også gjennomført undersøkelsen Boligbyggelagets omdømme i regi NBBL. Undersøkelsen ble foretatt blant folk flest og viser at mange vet lite om boligbyggelaget og hva vi driver med. Vi har en utfordring med å gjøre oss bedre kjent, noe satsingen til Norske Boligbyggelag forhåpentligvis også skal avhjelpe. Undersøkelsen vil bli benyttet i videre arbeid i alle deler av bedriften. Prosjektavdelingen foretar en undersøkelse blant alle som flytter inn i våre nye prosjekt. Tilbakemeldingene benyttes til å videreutvikle service og kvalitet. Borettsregisteret Det statlige borettsregisteret i Ullensvang ble åpnet for registrering fra 1. juli Borettslag forvaltet av boligbyggelag ble i henhold til avtale mellom Statens Kartverk og NBBL på vegne av boligbyggelagene konvertert i løpet av november og desember Hos oss i Tønsberg gikk konverteringen bra. Boligbyggelagene har heretter ikke lenger registerfunksjonen som et virksomhetsområde og en inntektskilde. Behandlingstiden fra Kartverket var ved årsskiftet på 14 7 Leserundersøkelsen i boligavisen ga stort sett positive tilbakemeldinger, og en del tips og utfordringer som vi har tatt tak i i løpet av året.

8 Styrets beretning Styret er langt mer involvert i de nye prosjektene enn tidligere. Det betyr også at det er langt viktigere for boligbyggelaget å styrke sin egenkapital. dager, noe som resulterer i forsinket oppgjør for kundene. Dette kan vi i boligbyggelaget dessverre ikke påvirke. Boligmarkedet 2006 var nok et aktivt år både i Tønsbergområdet og i resten av landet. Det har vært en jevn stigning i prisene på boliger, og selv om renten er satt noe opp er det fortsatt høy aktivitet og gode vilkår for boligkjøp og salg. Etterspørselen etter leiligheter er økende. Stadig flere ønsker en boform som gir mer fritid, og borettslagsmodellen er stadig mer etterspurt. Størrelsen på boligen velges ut fra alder og livssituasjon, noe som fører til at det selges boliger i alle prisklasser. Det er stor konkurranse i det lokale markedet. Utbyggingsmodell etter ny lov: Den nye loven som trådte i kraft i slutten av 2005 medførte at boligbyggelaget har måttet legge om sine rutiner for nybygging. Styret har vedtatt at byggherrefunksjonen i nye prosjekter normalt skal ivaretas av boligbyggelaget. Det betyr at styret er langt mer involvert i de nye prosjektene enn tidligere. Det betyr også at det er langt viktigere for boligbyggelaget å styrke sin egenkapital. I løpet av 2006 ferdigstilte boligbyggelaget 107 boliger. I tillegg ble det igangsatt 27 nye boliger. Det er foretatt en kundetilfredshetsundersøkelser på kjøp av bolig i 5 nybygde borettslag. Undersøkelsen var i regi NBBL og ble foretatt i slutten av Ved årsskifte sluttet utbyggingssjef Lars Hjertås og Annette Olshausen ble konstituert som ny utbyggingssjef. Det er ikke ansatt ny person i avdelingen etter Hjertås. Ferdigstilte prosjekter i 2006: n Lågerød Brl ligger i Stokke. Borettslaget består av 37 boliger over et og to plan i tomanns- og firemannsboliger, boareal mellom 55 m m 2. Borettslaget ligger østvendt og høyt i terrenget med fin utsikt til Akersvannet. 18 boliger ble ferdigstilt i 2006, resterende blir ferdigstilt i n Ulvøgrenda Brl ligger nær Hårkollen boligområde på Nøtterøy. Borettslaget består av 30 boliger på to og tre rom og har lavt innskudd. n Døsserødgrenda Brl - Tønsberg er en del av Døsserødområdet. Borettslaget består av 26 leiligheter med lavt innskudd. n Furuteigen Brl - Nøtterøy inngår i den totale utbyggingen av Labakken Øst. Borettslaget består av 37 leiligheter. n Knatten Brl - Tjøme er bygget på Østjordet nær Tjøme sentrum. Borettslaget består av 16 leiligheter fordelt på 4 firemannsboliger med to-, tre- og fireroms leiligheter med lavt innskudd. De siste 4 leilighetene ble ferdigstilt i n Pilen Brl - Tønsberg er en del av Døsserødområdet. Borettslaget består av 64 leiligheter fordelt på 5 boligrekker. I løpet av våren 2006 ble den siste rekken innflyttet. n Siljan Sentrum Brl - Telemark ligger midt i Siljan sentrum. Borettslaget består av 3 firemannsboliger med tre- og fireroms leiligheter. Siste del av borettslaget ble ferdigstilt i Prosjekter under oppføring i 2007: n St. Olav Brl - Tønsberg består av 62 leiligheter fordelt på fire bygninger. To av bygningene er oppført som terrasseblokker i fire etasjer med heis fra garasjeanlegg i kjeller. Vestvendte leiligheter med høy standard og rimelige leiligheter hvor de under 35 år samt reetablerere hadde forkjøpsrett i forkjøpsperioden. Borettslaget ligger sentrumsnært i et av byens beste strøk, og blir ferdigstilt i mai n Brekkejordet Brl er vår siste utbygging i Basbergområdet. Borettslaget oppføres med 24 leiligheter i 2- og 4-mannsboliger i et rolig, tilbaketrukket og etablert boområde med gangavstand til blant annet skole, barnehage, og Ringshaugstranda. Flere av leilighetene har sjøutsikt. n Blinken Brl, Tjøme. Borettslaget består av 20 rekkehus med spennende arkitektur og utgjør siste prosjekt på tomteområdet Østjordet. Byggestart tidlig n Hvittingfoss Sentrum Brl - Hvittingfoss. Borettslaget består av 14 boliger og ligger solrikt til i Hvittingfoss. Byggestart første byggetrinn tidlig Prosjekter under planlegging: n Lågerød Terrasse Brl - Stokke. Borettslaget består av 48 boliger i terrassehus og 9 boliger i rekke. Boligene har moderne formspråk og mye glass ut mot solrikt og idyllisk naturlandskap. Prosjektet markedsføres fra mars n Lindealléen Brl - Tønsberg. Borettslaget skal bygges med 18 leiligheter på Døsserødområdet. Legges for salg våren n Dockside Brl - Kaldnes - ca. 120 boliger. Arkitektkonkurranse ble avholdt og markedsføringen ble forsøkt høsten Det viste seg imidlertid at prosjektet ikke traff markedet, og det arbeides nå med omprosjektering. Det er nedlagt vesentlig beløp i prosjektet. Imidlertid stiger prisene på nye boliger mer enn lånerenten, og styret har god tro på at prosjektet vil la seg realisere til priser som dekker inn nedlagte kostnader. n Centrum Park Brl - Tønsberg, er planlagt på tomten til den gamle papirindustrien. Det er nedlagt vesentlig beløp i prosjektet. Det vurderes eventuelt salg av eksisterende bygning til skole. Styret har god tro på at prosjektet vil la seg realisere til priser som dekker inn nedlagte kostnader. Omsetning i Garanti Eiendomsmegling Det ble til sammen omsatt 231 brukte borettslagsleiligheter gjennom boligbyggelagets heleide eiendomsmeglervirksomhet GARANTI eiendomsmegling, mot 241 leiligheter i I tillegg ble det solgt 45 andre typer boliger og tildelt 64 nye boliger via prosjektmeglerne. 8

9 Evy Skalle Andersen og Knut Paulin-Poulsen stortrives i Kjærnåsveien borettslag på Nøtterøy. 9

10 Styrets beretning Medlemmer I 2006 meldte 717 medlemmer seg inn i boligbyggelaget, mot 666 i medlemmer meldte seg ut eller ble strøket, mot 299 i Ved utgangen av 2006 hadde boligbyggelaget medlemmer, mot medlemmer i Årsaken til det store antall utmeldte er at det ble foretatt en opprydding blant returnert post i slutten av BOLIGavisen BOLIGavisen med et opplag på eks. kommer ut 11 ganger i året og er en viktig markedsføringskanal for boligbyggelaget. Avisen blir distribuert til medlemmene og samtlige husstander i seks av kommunene hvor vi forvalter boliger, og blir sendt pr. post til medlemmer som bor andre steder i landet. Avisen blir lagt ut på nettet og kan leses der av de som ønsker det. I forbindelse med omlegging til ny profil tidlig i 2007 fikk også avisen en ansiktsløftning. Forsikring Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag med tilhørende aksjeselskaper, borettslag og stiftelser har forsikret bygningsverdier for totalt 8.1 milliarder i Forsikringen til borettslagene innbefatter også styreansvar, dugnad og rettshjelp. Det har totalt vært 52 forsikringsskader ved våre nesten 5200 boliger, med erstatningsoppgjør på til sammen 3.2 millioner. Største skader har vært brann i Slottsbakken I borettslag, der en leilighet ble totalskadet, og brann i garasjeanlegget til Ringshaug Bo- og Servicesenter, der ett bygg med 5 garasjeplasser måtte rives og bygges opp på nytt. Det har vært tilfredsstillende erstatningsoppgjør i alle skadesakene. Boligbyggelagets tekniske forvaltningsavdeling arbeider aktivt med å formidle skadeforebyggende tiltak, og har systemer for bytting av røykvarslere og brannslukkingsapparater. De har også fokus på vannsjekken som sparer borettslagene for ubehagelige og kostbare vannskader og samtidig gir reduksjon på forsikringspremien. Boligbyggelagets økonomi Regnskapet for Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag i 2006 omfatter virksomheten i boligbyggelaget samt de øvrige selskapene i konsernet. Boligbyggelagets omsetning ble kroner , mot kroner året før. Hovedårsak til nedgangen er først og fremst sviktende boligomsetning og derav noe mindre produksjon av nye boliger. Resultatet for 2006 inkludert finansposter ble kroner, mot kroner året før. Av dette utgjorde finanspostene kroner, mot kroner i Det lavere resultatet henger sammen med sviktende boligomsetning, samt at det er belastet kostnader på 3,5 mill. kroner i forbindelse med prosjektet Dockside. Det er tidligere opparbeidet en avsetning på kr

11 til mulige tapsprosjekter. Posten har stått urørt i 2005 og Det vises til note 8 og 14 Sikringsfond. Skattekostnader i 2006 var kroner mot kroner i Årsresultat ble etter dette kroner, mot kroner i Resultat etter skatt tilsvarer 1,34. prosent av omsetningen. Tatt i betraktning ovenstående er dette tilfredsstillende. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Styret har et ønske om å styrke egenkapitalen i selskapet. Boligbyggelagets egenkapital er etter dette kroner. Styret foreslår at av overskuddet overføres til Sikringsfondet, føres mot annen egenkapital. Fra årsskiftet 2006/2007 og fram til regnskapet avlegges er det ikke inntruffet andre forhold av vesentlig betydning. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelags eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Finansiell risiko Boligbyggelaget er eksponert mot endringer i rentenivået da selskapets gjeld har flytende rente. Endringer i rentenivået kan være med og påvirke vårt marked og påvirke salg i fremtidige perioder. Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag vil etter at ny lov trådte i kraft tilrettelegge og igangsette nye prosjekter før disse er etablert som eget borettslag/stiftelse. Dette medfører at boligbyggelaget for framtiden må ta opp egne byggelån. Det medfører igjen at egenkapitalen blir mer eksponert og at boligbyggelaget utsetter seg for større risiko enn før. Likviditeten i selskapet vurderes som god, og det er ikke besluttet å innføre ekstraordinære tiltak for å endre denne. Sikringsfond Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag har et sikringsfond som skal dekke eventuelle tap på nye prosjekter, tap i forbindelse med husleie eller tap knyttet til risiko boligbyggelaget måtte påta seg. Styret i boligbyggelaget besluttet at sikringsfondet skulle inntas i boligbyggelagets balanse pr Sikringsfondet ble således en del av boligbyggelagets virksomhet fra samme dato. I 2006 ble sikringsfondet tilført kroner pluss renter. I samme periode var utbetalingene fra sikringsfondet kroner, hvorav ca. 3,5 i prosjektet Dockside. Ved utgangen av 2006 var sikringsfondet på kroner mot et år tidligere. Ref. note 14. Datterselskaper: Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag har etablert flere datterselskaper for å ivareta deler av virksomheten. BBL Håndverksenter AS Selskapet ble stiftet i 1997 og har som formål salg av varer og tjenester som ikke er naturlig omsetning for boligbyggelagene. Varer og tjenester selges til medlemmer og tilsluttede lag samt til andre ikke tilsluttede kunder. Aksjekapitalen er på kroner og Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag er eneaksjonær. Selskapets omsetning for 2006 ble kroner mot kroner året før. Resultat før skatt - kroner mot kroner året før. Resultatet er noe lavere enn styrets forventning. Årsaken er blant annet økning i pensjonsforpliktelsene. Administrerende direktør i boligbyggelaget er daglig leder i selskapet. Pr hadde selskapet 15 ansatte. Etterspørselen etter tjenester har vært svært stor og er økende. I løpet av året har det vært arbeidet med et nytt, mulig satsningsområde, BBL Omsorg. I forbindelse med overgang til ny profil i boligbyggelaget endret også Håndverksenteret logo og profil tidlig i Nøtterøy og Tønsberg Eiendom AS Selskapet ble stiftet i 1995 og har som formål å drive kjøp, salg, utleie, eie, forretningsførsel samt rådgivning vedrørende fast eiendom. Aksjekapitalen er på kr med Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag som eneaksjonær. Administrerende direktør i boligbyggelaget er daglig leder i selskapet. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet er engasjert i Brinken AS med 50% av aksjene. Brinken AS har planlagt et prosjekt beliggende på Kampen i Oslo. Prosjektet blir lagt ut for salg tidlig Selskapet har også kjøpt opp tomteområdet Bakkefeltet i Nedre Eiker kommune. Området vil gi plass til totalt ca. 200 boliger samt barnehage. Barnehagetomt ble solgt i begynnelsen av 2006 og salg av resten av tomten til lokal utbygger vurderes. Selskapet kjøpte i 2006 aksjene i Garanti Eiendomsmegling Drammen AS. Aksjer og lån ble overtatt for kroner. Lån på kroner ble ettergitt av Nøtterøy Tønsberg Eiendom. Resultatutviklingen er fortsatt negativ og kjøpet har således ikke svart til forventningene. Østjordet AS Selskapet ble stiftet i 1993 og har som formål erverv og salg av fast eiendom og hva dertil naturlig hører med, herunder deltagelse i andre selskaper/virksomheter. Aksjekapitalen er på kr fordelt på Tønsberg-Nøtterøy boligbyggelag med og Harald W. Andersen med Administrerende direktør i boligbyggelaget er daglig leder i selskapet. Selskapet har ingen ansatte. Østjordet AS disponerte et ca. 80 dekar stort tomteområde i Tjøme sentrum. Til nå er Kirkeåsen Brl med 18 boliger, Bolig 2000, Tjøme med 12 boliger for unge i etableringsfasen, Mølleråsen borettslag med 6 boliger for eldre, Knatten borettslag med 16 lavinnskuddsboliger samt en del eneboliger og en barnehage bygget. I slutten av 2006 var infrastruktur til resten av området ferdigstilt og markedsføring og salg av det siste borettslaget, Blinken, med 20 boliger igangsatt. Byggestart for prosjektet var tidlig i Det ble i tillegg inngått avtale med Harald W. Andersen om salg av de 17 gjenstående eneboligtomtene i området. 11

12 Styrets beretning Boligbyggelaget er pådriver for å sikre arbeidsplasser på byggeplassene, også for ansatte hos våre underentreprenører og leverandører. Lågerødåsen AS Selskapet ble stiftet på slutten av 2002 og har som formål erverv og salg av fast eiendom og hva dertil naturlig hører med, herunder deltagelse i andre selskaper/virksomheter. Aksjekapitalen er på kroner fordelt på Tønsberg- Nøtterøy Boligbyggelag med og Mester Eiendom Tønsberg A/S med Administrerende direktør i boligbyggelaget er daglig leder i selskapet. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet disponerer et ca. 106 dekar stort tomteområde på Lågerødåsen i Stokke. Infrastruktur er ferdigstilt frem til områdets sørlige del. De første boligene i Lågerød borettslag ble ferdigstilt og innflyttet i slutten av Anbudsforespørsel på det neste borettslaget, Lågerødåsen Terrasse borettslag, ble sendt ut i slutten av Her planlegges moderne terrassehus og rekkehus med til sammen 57 boliger, tegnet av arkitektfirmaet Kristiansen & Bernhardt. Boligene ligger flott til i forhold til natur, utsikt og sol. Ørsnes Brygge AS Selskapet ble stiftet i juni 2005 og er et aksjeselskap der Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag eier 1500 aksjer som tilsvarer 50%. Telemark Vestfold Utvikling AS eier 900 aksjer, OJO-Invest AS 300 aksjer og SJF-Invest AS 300 aksjer. Selskapet har et styre på 4 medlemmer og like mange varamedlemmer med representanter fra hver av eierne. Administrerende direktør i boligbyggelaget er daglig leder i selskapet. Ørsnes Brygge AS har ingen ansatte. Selskapet eier et tomteområde på Ørsnes, Nøtterøy og skal stå for utbygging, reguleringsplan og infrastruktur av tomteområdet. Tomteområdet gir boligbyggelaget muligheter for å tilby attraktive tomter og boliger til sine medlemmer. Det har foregått forhandlinger om kjøp av naboeiendom. Rett over årsskiftet ble det imidlertid besluttet å sette i gang arkitekter for å planlegge bebyggelse på den opprinnelige tomten. Farmannsveien 9 AS Høsten 2006 overtok Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag samtlige aksjer i selskapet. Selskapets formål er kjøp, salg og utleie av fast eiendom. Selskapet har 6 leiligheter som blir leid ut av administrasjonen i boligbyggelaget. Administrerende direktør i boligbyggelaget er daglig leder i selskapet. Selskapet har ingen ansatte. Det er planlagt et nybygg med næring i første og andre etasje, boliger i tredje og fjerde etasje. Boligbyggelagets engasjement i datterselskapene er gjengitt i note 5 til årsregnskapet. Miljø og personale Ved årsskiftet hadde Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag 52 ansatte som i løpet av 2006 utførte 50,2 årsverk. Tilsvarende tall for 2005 var 49 ansatte som utførte 47,2 årsverk. Sykefraværet i 2006 var 6,05 prosent, mot 4,66 prosent året før. Ingen ansatte har vært utsatt for skader i forbindelse med arbeidet. 12 Arbeidsmiljø Bedriften har et aktivt arbeidsmiljøutvalg AMU - bestående av HMS-ansvarlig, tillitsvalgte (NKF/NITO), verneombud, representant fra HVS, representanter for ledelsen samt en representant fra Hjelp 24 bedriftshelsetjeneste. AMU er et rådgivende organ som behandler personal- og arbeidsmiljøsaker som så legges fram for ledelsen. AMU har i 2006 hatt 4 møter og arbeidet bl.a. med oppfølging/ forslag til ny HMS handlingsplan, helsekontroller, sykefravær/statistikk og vernerunder. Behov og muligheter for å innføre miljøforbedrende tiltak blir fortløpende vurdert. Boligbyggelaget har et bedriftsidrettslag som i 2006 har administrert sykle til jobben, vi har hatt et bowlinglag i bedriftsseriens 5. divisjon og bl.a. hatt med lag i Kristinaløpet og Sommerstafetten. Det har vært ukentlige aktiviteter i trimrommet, der det bl.a. legges opp til å forebygge slitasje i nakke, skuldre og rygg. Boligbyggelaget er pådriver for å sikre arbeidsplasser på byggeplassene, også for ansatte hos våre underentreprenører og leverandører. Likestilling Av de 52 ansatte er 31 kvinner og 21 menn. Blant den samlede arbeidsstokk arbeider fem personer samtlige er kvinner - på deltid. Boligbyggelaget hadde fem menn og fire kvinner i ledende stillinger ved utgangen av året. Det betales lik lønn for likt arbeid. Bedriften har eget likestillingsombud. Boligbyggelaget følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved ansettelser. De valgte medlemmer av boligbyggelagets styre er tre kvinner og to menn. I tillegg kommer to kommunalt oppnevnte styremedlemmer begge menn, og de ansattes representant, også mann. Valgkomiteen legger vekt på at det skal være en jevn fordeling mellom kjønnene i styret. Ytre miljø Boligbyggelaget er aktivt engasjert i arbeidet med å sørge for gode miljømessige kvaliteter og godt inneklima i våre boliger. Dette omfatter også å sikre at boligene blir mest mulig allergisikre. Det gås vernerunder i et avtalt tidsmønster på byggeplassene, og det er et eget kapittel i anbudsbeskrivelsene som definerer våre krav, bl.a. stilles det krav til kildesortering. Avdeling teknisk forvaltning har utarbeidet en HMS-perm for borettslagene og påtar seg opplæring og oppfølging av denne. Datterselskapet BBL Håndverksenter har utarbeidet flere prosedyrer for å sikre miljøet. De bestreber seg på å sikre arbeidsplassene og kildesortere byggeplassavfall. Fremtidsutsikter Boligbyggelaget får store deler av sin inntekt fra nybygg. Det er en utfordring at det er stort press i bygningsbransjen. Bransjen opplever til dels galopperende priser både på tjenester og materialer. I tillegg oppleves knapphet og lang ventetid på materialer, noe som er uvanlig og medfører uforutsigbarhet i forhold til leveringstid og tidsfrister.

13 Bak fra venstre: Torgunn Hauge, Oddbjørg Takseth, Tom Egil Romøren, Vigdis G. Jakobsen og Per Arne Olsen. Foran fra venstre: Leif E. Goldeng, Trond Aas og Odd Fagerli. Norges banks styringsrente har øket med flere prosent fra 2005, og landets økonomer spår ytterligere renteøkning de nærmeste år. Dette utgjør også en utfordring for boligbyggelaget. Man går imidlertid ut fra at det blir en reallønnsøkning også i Norge opplever rekordlav arbeidsløshet. Det er stor konkurranse om den kvalifiserte arbeidskraften, spesielt i enkelte yrkesgrupper. Dette er en utfordring. Man kan forvente større utskifting i arbeidsstokken og høyere lønninger. Ny lov om eiendomsmegling er på trappene, og det vil føre til ytterligere reguleringer av eiendomshandelen. Det er imidlertid ikke til å stikke under en stol at det har vært useriøse aktører i bransjen, og vi ser fram til at kravene skjerpes. Det er både kundene og eiendomsmeglerne tjent med. Administrasjonen er innstilt på å takle de utfordringer som kommer i fremtiden. Det jobbes aktivt på alle områder i bedriften for å oppnå best mulig kundetilfredshet, omsetning og markedsandel, utvikle og modernisere driften og sørge for at alle oppgaver er kvalitetssikret. Tønsberg, 26. mars 2007 Styret i Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag Tom Egil Romøren Per Arne Olsen Odd Fagerli Leif E. Goldeng Torgunn Hauge Vigdis G. Jakobsen Oddbjørg Takseth Trond Aas Arne Hegg Adm.direktør 13

14 14 I 2. etasje finner kundene god hjelp hos Regnskapsforvaltning, her representert ved Lisa Salvesen og Kaj Thomas Grinde.

15 Orientering om avdelingene Administrasjon og markedsavdelingen Administrasjon og markedsavdelingen arbeider hovedsaklig med personal- og organisasjonsutvikling, markedsføring, IKT, kvalitet og service. Avdelingen er en støtte for adm. direktør og en serviceavdeling for de øvrige avdelingene. Avdelingen bidrar til at hele bedriften holder en høy kvalitet og styrker sin posisjon i markedet. Oppgaver og mål 2006: I tillegg til daglig drift av avdelingen og dens mange oppgaver har det vært fokus på følgende: n Nytt datasystem skal anskaffes i samarbeid med Foreningen Brukerdata, og IKT-ansvarlig har gjennom året vært sterkt involvert i forarbeidet med dette. Systemet vil, når det er anskaffet og implementert, kvalitetssikre og forbedre utførelsen av mange av avdelingens oppgaver. n IKT-ansvarlig og personal- og kvalitetssjefen har sammen med Næringsakademiet arbeidet med et elektronisk kvalitetssikringssystem. Systemet var i testfasen ved årsskiftet. n Personal- og kvalitetssjefen har sammen med markeds- og mediaansvarlig, i samarbeid med NBBL Partner og Leonardo Kommunikasjon AS, utarbeidet et forprosjekt til et lojalitetsprogram som vil gi store fordeler i bedriftens markedsføring. NBBL overtok ansvar for prosjektet i slutten av 2006, og utvikler det videre i samarbeid med oss. n Personal- og kvalitetssjefen har overfor adm. direktør hatt hovedansvar for arbeidet med ny strategiplan som ble godkjent av styret i mars. Avdelingen besto i år 2006 av: 8 ansatte, 7,8 årsverk. Personal- og kvalitetssjef som i tillegg har ansvar for helhetlig markedsføring, er med i bedriftens lederteam og leder avdelingen med budsjett og personalansvar, IKT-ansvarlig med hovedansvar for bedriftens datasystem, markeds og mediaansvarlig med ansvar for Boligavisen og medlemsfordeler, serviceleder som i tillegg til å være sekretær for adm.direktør og styret også er ansvarlig for servicefunksjonene med budsjett og personalansvar. Serviceansvarlig og tre servicekonsulenter som bl.a. betjener sentralbord, kundemottak, arkiv, kantine og post. Økonomiavdelingen Økonomiavdelingen utgjør boligbyggelagets egen økonomifunksjon og arbeider vesentlig med boligbyggelagets og datterselskapenes regnskap, økonomistyring inkl. budsjettering, rapportering for konsernet, lønn, personalforsikringer og fakturering. Avdelingen har også ansvar for regnskap og fakturering i forbindelse med nye prosjekter i egen regi. Oppgaver og mål 2006: I tillegg til daglig drift av avdelingen og dens faste oppgaver har vi hatt fokus på følgende: n Den helhetlige økonomistyring i bedriften med bl.a. nøkkeltallsanalyse har vært videreutviklet ved innføring av timeregistrering. Dette har bl.a. gitt et bedre grunnlag for prising av bedriftens tjenester. n Det har vært arbeidet med utfordringer i forhold til finansiering av nye prosjekter som nå bygges etter ny lov. n Det har også vært arbeidet med utvikling og effektivisering av rutiner og arbeidsoppgaver, og med prosessen rundt anskaffelse av nytt EDB-system. Avdelingen besto i 2006 av: 3 ansatte (2,5 årsverk). Økonomisjefen har ansvar for avdelingen, med budsjett og personalansvar, Han har ansvar for bedriftens økonomistyring, og er med i lederteam. Seniorkonsulenten har ansvar for lønnsutbetalinger og oppfølging av dette, og regnskapskonsulenten har ansvar for bilag, utfakturering, avstemminger o.l. for konsern og Brukerdata AS, som vi er forretningsfører for. Servicekonsulent Torill W. Schüller tar imot kunder og telefoner med et smil. 15

16 Garanti Eiendomsmegling, med salgssjef Mai Liss Silseth i forgrunnen. Leder for boligforvaltning, Anita Dahl, og hennes team. Utbyggingssjef Anette Olshausen. Regnskapsforvaltning Avdelingen utfører tjenester som autorisert regnskapsførerselskap (ARS) iht. Kreditttilsynets bestemmelser for boligselskapene som Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag er forretningsfører for. Oppgavene består blant annet i budsjettering, regnskapsføring, kvartalsvise rapporteringer og årsoppgjør, klargjøring til revisor og innsending til offentlige myndigheter, beregning og innkreving av felleskostnader og husleie, inkasso og tvangsinnfordringer på vegne av boligselskapene, utarbeidelse av ligningstall/oppgaver til andelseiere og det offentlige(skattedirektoratet), økonomisk veiledning, lånesøknader i forbindelse med finansiering av større investeringer, refinansieringer og lignende. Opprettelse av avtaler og gjennomføring av individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN-ordninger). I tillegg foretas avregninger av finanskostnader, strøm- og fyringskostnader og lønnsavregning i boligselskapene. Oppgaver og mål 2006: I tillegg til daglig drift av avdelingen og dens faste oppgaver har vi hatt fokus på følgende: n Nye bestemmelser for regnskapsføring og rapportering trådde i kraft fra 1. januar for borettslag der de vanlige bestemmelse i Regnskapsloven i hovedsak har erstattet tidligere spesialbestemmelser. Dette har medført betydelige omlegginger av regnskapsførselen og omarbeidelser av regnskapene for disse selskapene dette året. n Arbeid med nye forretningtsførerkontrakter og tilbud til eksterne kunder i samarbeid med de øvrige forvaltningsavdelingene n Regnskapsføring for prosjekter under bygging Avdelingen besto i 2006 av: Åtte ansatte (6,0 årsverk). To ansatte valgte å slutte i løpet av året og disse ble erstattet av nyansettelser. I slutten av 2006 hadde avdelingen en konstituert avdelingsleder som også er autorisert regnskapsfører og har det faglige ansvaret i tillegg til budsjett og personalansvar, samt to regnskapsførere og fem regnskapskonsulenter. Samtlige utfører økonomiske oppgaver for boligselskapene i henhold til gjeldende forretningsføreravtaler. Boligforvaltning Avdelingen utfører forvaltningsoppgaver for de boligselskaper som Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag er forretningsfører for, samt utleie av leiligheter i stiftelser og forkjøpsrettsavklaringer. Forvaltningsarbeidet består blant annet i å bistå selskapenes styrer med styrearbeid, korrespondanse, forberedelse og gjennomføring av generalforsamlinger og styremøter, oppdatering av vedtekter, utarbeiding av husordensregler og kontrakter, framleieforhold, registrering i Foretaksregisteret, juridisk rådgivning og hjelp til konflikthåndtering. I tillegg driver avdelingen med skolering av tillitsvalgte gjennom Høstseminar for tillitsvalgte, temakvelder og informasjon via Info-Nytt tre ganger årlig. Oppgaver og mål 2006: I tillegg til avdelingens mange faste oppgaver har det vært fokus på følgende: n I forbindelse med innføring av ny bbl/brllov har Statens Kartverk overtatt borettsregisteret og overføring av dette har vært en stor oppgave. n Det har vært en stor økning i bruk av forkjøpsrett. n Nye forretningsførerkontrakter er utarbeidet og tilbudt borettslagene i samarbeid med de øvrige forvaltningslagene. Ved årsskiftet hadde 130 borettslag tatt i bruk disse. n Det har vært stor pågang på forespørsler fra eksterne kunder om forretningsførsel. Tilbud til disse har vært utarbeidet i samarbeid med de øvrige forvaltningsavdelingene, og det er skrevet kontrakt med syv selskaper i løpet av året. Avdelingen besto i 2006 av: Ni ansatte (8,2 årsverk). Avdelingsleder som har budsjett og personalansvar for avdelingen og fungerer i tillegg som forvaltningskonsulent for faste kunder, fem forvaltningskonsulenter med ansvar for faste borettslag, utleieboliger og trygdeboliger samt to forvaltningskonsulenter og en medlemskonsulent med ansvar for avklaring av forkjøpsrett, ajourhold av flytteregister og borettsregister og oppfølging av medlemskap i boligbyggelaget. Teknisk forvaltning Avdelingen står for all teknisk forvaltning av de selskaper som Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag er forretningsfører for. Oppgavene består bl.a. i å bistå selskapene med rehabiliteringer og løpende vedlikehold, forsikringer og oppfølging av skadesaker, eierskifte- og tilstandsbefaringer, råd og veiledning innenfor energispørsmål, avfallshåndtering, teletjenester, innemiljø, opparbeidelse av uteområder og generell oppussing. Det formidles en rekke serviceavtaler på brannvernutstyr og tekniske anlegg i borettslagene. I tillegg fremforhandles gunstige innkjøpsavtaler på strøm og fyringsolje og det tilbys et eget utviklet InternKontrollsystem for boligselskaper. Oppgaver og mål 2006: I tillegg til avdelingens mange faste oppgaver har det vært fokus på følgende: n Gjennomføring av vedlikeholdsbefaringer i boligselskapene i hht. kontrakt. n Gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter som det var inngått avtale om. 16

17 Økonomisjef Erik Stangeland. Leder teknisk avdeling, Ragnar Slettvik. Leder av BBL Håndverksenter, Jørn Benham. n Arbeid med nye forretningtsførerkontrakter og tilbud til eksterne kunder i samarbeid med de øvrige forvaltningsavdelingene. n Overtagelse av nye prosjekter og oppfølging av garantiarbeider i disse. Avdelingen besto i 2006 av: Syv ansatte (6,6 årsverk). Forvaltningssjefen har ansvar for samarbeidet i de tre forvaltningsavdelingene og personalansvar for lederne for regnskaps- og boligforfaltning. Han deltar i bedriftens lederteam, og har også personal- og budsjettansvar for egen avdeling i tillegg til å fungere som teknisk konsulent for faste lag. Seks tekniske konsulenter med ansvar for sine faste lag og en inspektør som fungerer som vaktmester for boligbyggelaget og tre boligselskap. Prosjektavdelingen Prosjektavdelingen har ansvar for boligbyggelagets nyboligbygging. Arbeidet består blant annet i inngåelse av avtaler med grunneiere, oppfølging av kommunal plan- og byggesaksprosess, opprettelse av boligselskaper, sekretariatfunksjon for styrene i boligselskapene, kontrahering av rådgivere og entreprenører, budsjettering og finansiering for prosjekter og boligselskaper og bistand i salgsarbeid. I tillegg oppfølging av økonomi, framdrift, kvalitet og HMS under utbyggingen, gjennomføring av overtakelsesforretninger og oppfølging av ferdigstillings- og reklamasjonsarbeider etter overtakelse Oppgaver og mål 2006: I tillegg til avdelingens mange faste oppgaver har det vært fokus på følgende: n Gjennomført kundeundersøkelse blant nyinnflyttede i fem nybygde borettslag for å kartlegge forbedringsområder. n Utarbeidet skjema for kvalitetskontroll ved overtagelse av nye boliger Avdelingen besto i år 2006 av: 5 ansatte. Utbyggingssjef, som deltar i bedriftens lederteam og har ansvar for avdelingens oppgaver, budsjett og personale, en prosjektingeniør og to prosjektledere med ansvar for sine tildelte byggeprosjekt samt en prosjektsekretær. Det har vært tett samarbeid med de tre prosjektselgerne i Garanti og med regnskapsforvaltning som tar seg av økonomistyring og regnskap i prosjektene. Det er også et samarbeid med adm. direktør, spesielt i forprosjektfasen. Oppgaver og mål 2006: I tillegg til avdelingens mange faste oppgaver har det vært fokus på følgende: n Markedsføring av eiendomsmeglingen overfor boende medlemmer, blant annet med en vellykket temakveld med godt fremmøte. n Avholdt fire kampanjer rettet mot boende medlemmer i løpet av året. Avdelingen besto i 2006 av: 13 ansatte (12,5 årsverk). Salgssjef er leder for avdelingen med budsjett- og personalansvar og deltar i bedriftens lederteam. I tillegg har avdelingen en statsautorisert eiendomsmegler som er faglig ansvarlig, fem meglere som megler bruktboliger, en oppgjørskonsulent og en backoffice medarbeider samt tre nyboligselgere som tildeler boliger i nye prosjekter i samarbeid med prosjektavdelingen. BBL Håndverksenter BBL Håndverksenter er et aksjeselskap der Tønsberg-Nøtterøy BBL eier alle aksjer. Selskapet er i første rekke et serviceorgan for boligselskaper og medlemmene. Selskapet tar også på seg oppdrag fra andre kunder når kapasiteten gir rom for det. Administrerende direktør i Tønsberg-Nøtterøy Boligbyggelag er daglig leder i selskapet. Oppgaver som utføres er kontraktsarbeider på vaktmestertjenester, renhold og drift, vedlikeholdsoppdrag etter bestilling innenfor områdene tømrerarbeider, renhold, maling og oppussing, transport og flytting, gartnerarbeider, servicearbeider, opprustning og drift av lekeplasser, service på ventilasjonsanlegg, salg av sikkerhets- og ventilasjonsprodukter, assistanse ved brann, innbrudd, utelåsing og vannlekkasjer, samt varesalg fra eget lager. Oppgaver og mål 2006: I tillegg til bedriftens mange faste oppgaver har det vært fokus på følgende: n Det har vært arbeidet med et forprosjekt på BBL Omsorg, et mulig nytt satsningsområde Bedriften besto i 2006 av: 15 ansatte (12,4 årsverk), teknisk leder som har ansvar for den daglige driften, budsjett og personalansvar, tre byggmestere, to tømrere, to elektrikere/vaktmestere, tre serviceteknikere, en vaktmester, tre renholdere, hvorav en har tittel ledende renholder. Garanti Eiendomsmegling Avdelingen står for megling av alle typer eiendommer samt tildeling og salg av boliger i nye prosjekter. 17

18 Fra jubileumsfesten 17. juni 2006 God stemning over kaffen. Utenbys gjester, fra venstre Adm. direktør i Horten bbl og styreleder i NBBL, Rolf Mikalsen, adm. direktør i Garanti Eiendomsmegling, Stein Drogseth og adm.direktør i NBBL Partner, Øyvind Müller Famestad. Adm. direktør Arne Hegg holder tale til selskapet. Stemningsfullt under middagen. Fra venstre Adm. direktør Arne Hegg og tidligere styreformann Johan H. Christiansen. Ikke mindre enn 6 ordførerkjeder prydet selskapet. Fra venstre: Stokkes ordfører Nils Ingar Aabol, Tønsbergs ordfører Per Arne Olsen, Re kommunes varaordfører Morten Stordalen, Adm. direktør i BBL, Arne Hegg, Nøtterøys ordfører Bjørn Kåre Sevik, Andebu kommunes ordfører Hans Hilding Hønsvall og Tjømes varaordfører Per Ove With. 18

19 Flott underholdning av Christine Gulbandsen, det lokale bandet No Problem, her representert ved vokalist Jan Heidenstrøm og Tønsberg Domkirkes Jentekor. Skal vi danses Terje Sporsem bød Tønsbergs ordfører opp til en svingom. Andre svingte seg også i dansen. Dugnadsgjeng hadde tryllet frem leilighet med 4 soverom fra 4 forskjellige tidsepoker. Her soverom anno Stue fra perioden Kjøkken fra perioden Spisestue i rosa fra perioden

20