ANBEFALTE AKSJER Kjøp Europris

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANBEFALTE AKSJER Kjøp Europris"

Transkript

1 EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Europris Vår portefølje gjorde + 0.9% fra mandag formiddag til fredag ettermiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.6%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 3.8%, mot 0.7% for OSEBX. Vi tar Europris inn i porteføljen denne gang. Det er flere grunner til det. For det første leverte selskapet resultater for fjerde kvartal som var bedre enn ventet, og estimatene ble oppjustert. For det andre handles aksjen med rabatt til de mest sammenliknbare selskapene i Norden. For det tredje har Nordic Capital nå solgt sin aksjepost i selskapet. Det har vært kjent siden børsnotering at Nordic Capital ønsket å gjøre dette og dette har ligget som et overheng på aksjen. Når posten nå er satt, vil markedet se på aksjen med nye øyne. For øvrig er våre aksjer, med begrunnelse, de følgende: Borregaard (BRG): Selskapet overrasket markedet med gode tall for fjerde kvartal. Estimatene er blitt oppjustert rund baut. Dette er også en aksje som vil surfe på en eventuell infrastrukturbølge i USA og andre steder. Selskapets viktigste produkt er Lignin, som også brukes i sement. Blir det økt anleggsaktivitet blir det større etterspørsel etter sement, og dermed større etterspørsel etter Lignin. Ikke minst, valutabevegelsene siste par uker har vært til selskapets fordel. Wilh.Wilhelmsen ASA: (WWASA): Wilh. Wilhelmsen er lavt priset på de fleste multipler, både P/Bok og P/E 2017 est. Kombinasjonen av et syklisk oppsving og begrensninger på tilbudssiden vil etter vår oppfatning bidra til en bedring i markedet fremover. Stolt-Nielsen (SNI): Kjemikalierederi, med flere ben å stå på. En oppsplitting av selskapet kan synliggjøre verdier langt utover dagens børskurs. Salmar ASA (SALM): Oppdrettslaks har fremdeles rekordpriser, og det er foreløpig ingen tegn på at markedet ikke tar unna tilbudet. Prisingen på sektoren er fremdeles ikke ute av takt med de fundamentale faktorene i markedet. BW LPG LTD (BWLPG): LPG-markedet gikk i kjelleren i Derfor var også aksjene lavt priset. Vi tror markedet vil bedre seg betydelig i 2017/2018, og at det er mere oppside å ta av for aksjene. Storebrand (STB): Storebrands hovedprodukt er livsforsikring. En overgang fra ytelses- til innskuddsbaserte produkter reduserer selskapet renterisiko. Stigende renter bedrer også selskapets solvensgrad. Selv om aksjen har gått en del, er multiplene fremdeles ikke høye. Sparebank1 SR-Bank (SRBANK): Banken leverte bedre tall enn ventet og ikke minst, tapene holder seg lavere enn fryktet. En oppgang i oljeprisen gir også gradvis bedrete utsikter for Rogalandsregionen. Telenor (TEL): Telenor har, sammen med telekomsektoren for øvrig, hatt en utvikling svakere enn markedet gjennom Dette kan nå være i ferd med å endre seg. Telenor har omsider tatt konsekvensen av at India-satsingen ikke har lyktes, og gjort en exit. Tapte penger kommer ikke tilbake, men investorer bør se fremover og fokusere på kontantstrøm og estimert direkteavkastning på 6%. I vår beregning av avkastning, baserer vi inn- og utkursen på åpningskurser mandag morgen. For selskaper på OBX-indeksen bruker vi gjennomsnittlig kurs frem til kl. 10 på mandag, mens vi for andre aksjer bruker snittet frem til hhv. kl. 12 og kl 14 for aksjer på hhv. OB Match og OB Standard. Våre avkastningstall for siste uke referert Endringer denne uken Aksjer inn Europris Aksjer ut Ingen Tegnforklaringer EPS Fortjeneste pr aksje CEPS Kontantinntjening pr aksje DPS Utbytte pr aksje P Aksjekurs ROCE ROE EK NAV EV P/E EBIT EBITDA Avkastning sysselsatt kapital Egenkapitalavkastning Egenkapital Eiendelers nettoverdi Markedsverdi pluss gjeld Kurs/Fortjeneste pr aksje Drif tsresultat Driftsresultat før avskrivninger ANALYTIKERE Kristian Tunaal TLF: Please see the last page for important information

2 ovenfor er derfor foreløpige, og vil bli justert. Avkastningen for OSEBX beregnes fra kurs kl mandag. Portefølje Siden tatt inn Forrige uke Selskap Siste Kurs Uke Kurs inn Avkastning* Kurs inn Avkastning* SALM; % % SRBank % % WWASA * % % Stolt-Nielsen % % BWLPG % % STB % % BRG % % TEL % % STL % % Endring porteføljen forrige uke 0.9% Endring OSEBX forrige uke 0.6% Endring portefølje % Endring OSEBX % * Ikke inkl. dividende

3 Stolt-Nielsen Salgsinntekter (USDm) 2,052 2,089 2,139 2,183 2,034 1,914 2,033 EBITDA adj (USDm) EBIT adj (USDm) PTP (USDm) EPS rapp. (USD) EPS just. (USD) DPS (USD) Salgsvekst (%) EBITDA vekst just. (%) EPS vekst just. (%) EBITDA margin just. (%) EV/Salgsinntekter just. (x) EV/EBITDA just. (x) EV/EBIT just. (x) P/E just. (x) P/Bok (x) ROE (%) Direkteavkastning (%) Storebrand PTP (NOKm) 875 1,559 2,196 2, ,504 2,324 EPS rapp. (NOK) EPS just. (NOK) DPS (NOK) EPS vekst just. (%) nm P/E just. (x) P/Bok (x) ROE (%) nm Direkteavkastning (%) Telenor Salgsinntekter (NOKm) 98, , , , , , ,241 EBITDA adj (NOKm) 30,526 32,755 35,892 38,496 44,197 46,483 47,545 EBIT adj (NOKm) 15,217 18,353 22,161 22,967 25,814 26,433 28,248 EPS rapp. (NOK) EPS just. (NOK) DPS (NOK) Salgsvekst (%) EBITDA vekst just. (%) EPS vekst just. (%) EBITDA margin just. (%) EV/Salgsinntekter just. (x) EV/EBITDA just. (x) EV/EBIT just. (x) EV/OpFCF just. (x) P/E (x) P/E just. (x) P/Bok (x) ROE (%) ROCE (%) Direkteavkastning (%)

4 Statoil Salgsinntekter (USDbn) EBITDA adj (USDbn) EBIT adj (USDbn) PTP (USDbn) EPS rapp. (USD) EPS just. (USD) DPS (USD) Salgsvekst (%) EBITDA vekst just. (%) EPS vekst just. (%) nm nm EBITDA margin just. (%) P/E (x) nm nm 11.4 P/E just. (x) nm 11.0 P/Bok (x) ROE (%) nm nm 13.7 ROCE etter skatt (%) nm Direkteavkastning (%) Brent spot (USD/bbl) NBP spot (USD/mmBTU) Equity production (kboed) SalMar Salgsinntekter (NOKm) 3,846 4,207 6,246 7,186 7,326 9,030 9,560 EBITDA adj (NOKm) ,485 2,157 1,725 2,790 3,283 EBIT adj (NOKm) ,260 1,879 1,404 2,432 2,891 PTP (NOKm) ,322 1,629 1,383 3,342 3,029 EPS rapp. (NOK) EPS just. (NOK) DPS (NOK) Salgsvekst (%) EBITDA vekst just. (%) EPS vekst just. (%) EBITDA margin just. (%) EV/Salgsinntekter just. (x) EV/EBITDA just. (x) EV/EBIT just. (x) P/E just. (x) P/Bok (x) ROE (%) ROCE (%) Direkteavkastning (%) Wilh. Wilhelmsen ASA Salgsinntekter (USDm) 2,422 2,816 2,522 2,591 2,277 1,927 3,194 EBITDA adj (USDm) EBIT adj (USDm) PTP (USDm) EPS rapp. (USD) EPS just. (USD) DPS (USD) Salgsvekst (%) EBITDA vekst just. (%) EPS vekst just. (%) nm nm EBITDA margin just. (%) EV/Salgsinntekter just. (x) EV/EBITDA just. (x) EV/EBIT just. (x) P/E just. (x) nm P/Bok (x) ROE (%) nm Direkteavkastning (%)

5 Borregaard Salgsinntekter (NOKm) 3,763 3,838 3,886 3,939 4,164 4,492 4,693 EBITDA adj (NOKm) ,021 1,171 EBIT adj (NOKm) PTP (NOKm) EPS rapp. (NOK) EPS just. (NOK) DPS (NOK) Salgsvekst (%) EBITDA vekst just. (%) EPS vekst just. (%) EBITDA margin just. (%) EV/Salgsinntekter just. (x) EV/EBITDA just. (x) EV/EBIT just. (x) P/E just. (x) P/Bok (x) ROE (%) ROCE (%) Direkteavkastning (%) nm BW LPG Salgsinntekter (USDm) EBITDA adj (USDm) EBIT adj (USDm) PTP (USDm) EPS rapp. (USD) EPS just. (USD) DPS (USD) Salgsvekst (%) nm EBITDA vekst just. (%) nm EPS vekst just. (%) nm nm nm nm EBITDA margin just. (%) EV/Salgsinntekter just. (x) EV/EBITDA just. (x) EV/EBIT just. (x) nm 18.2 P/E just. (x) nm P/Bok (x) ROE (%) nm nm Direkteavkastning (%) nm nm Europris e Salgsinntekter (NOKm) 2,714 3,757 4,259 4,629 5,085 5,357 EBITDA adj (NOKm) EBIT adj (NOKm) PTP (NOKm) EPS rapp. (NOK) EPS just. (NOK) DPS (NOK) Salgsvekst (%) nm EBITDA vekst just. (%) nm EPS vekst just. (%) nm nm nm EBITDA margin just. (%) EV/Salgsinntekter just. (x) EV/EBITDA just. (x) EV/EBIT just. (x) P/E just. (x) P/Bok (x) ROE (%) Direkteavkastning (%) nm nm nm Sparebank1 SR-Bank 5

6 Netto renteinntekter 1,756 1,742 2,119 2,404 2,593 2,871 3,033 Netto provisjon 763 1,029 1, ,527 1,439 1,473 Salgsinntekter 3,267 3,786 4,498 2,161 4,429 4,968 5,063 Driftskostnader -1,633-1,888-2,019-2,056-1,863-2,032-2,071 Resultat før provisjon 1,634 1,898 2,479 2,858 2,566 2,936 2,992 Nedskrivninger på utlån Resultat før skatt 1,495 1,761 2,347 2,601 2,146 2,158 2,181 EPS rapp. (NOK) EPS just. (NOK) DPS (NOK) Salgsvekst (%) EPS just. vekst (%) P/E just. (X) P/bok (X) Direkteavkastning (%) Source: Company (historical figures), DNB Markets (estimates) Avkastning YTD Porteføljen OSEBX Avkastning Historisk avkastning OSEBX DNB 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80%

7 Anbefalinger Selskap Ticker Kurs Anbefaling Kursmål Analytiker Valuta A. P. Møller Mærsk maerskb BUY Dyvik DKK Metsa Board METSB 6.31 HOLD 6.50 Ervasti EUR AF Gruppen AFG SELL Mortensen NOK Akastor AKA BUY Ronold Mathisen NOK Ocean Yield OCY HOLD Masdal NOK BillerudKorsnäs BILL BUY Sjöberg SEK Hexpol HPOLB HOLD Holmberg SEK Alfa Laval ALFA HOLD Magnergård SEK Targovax TRVX BUY Ling NOK Archer ARCHER SELL 3.00 Karlsen NOK Assa Abloy ASSAB HOLD Sjöberg SEK Atea ATEA HOLD Roth NOK Atlas Copco ATCOA HOLD Sjöberg SEK Atwood Oceanics ATW SELL 9.00 Karlsen USD Entra ENTRA BUY Mortensen NOK Recipharm RECIB HOLD Ling SEK Autoliv ALIV BUY Magnergård SEK Lundin Petroleum LUPE BUY Martinsen SEK Sparebanken Sør SOR HOLD Astrup NOK Awilco Drilling AWDR SELL Karlsen NOK UPM UPM BUY Ervasti EUR Bakkafrost BAKKA BUY Aukner NOK Kinnevik KINVb BUY Sjöberg SEK Skandiabanken SKBN BUY Astrup NOK Farstad Shipping FAR 1.65 NO REC Knudssøn NOK Borregaard BRG BUY Veddeng NOK Golden Ocean GOGL HOLD Dyvik NOK BW Offshore BWO BUY Ronold Mathisen NOK Cargotec CGC HOLD Magnergård EUR Carlsberg CARLB SELL Dahl DKK Castellum CAST HOLD Mortensen SEK Chr. Hansen CHR HOLD Dahl DKK Citycon CTY1S 2.26 BUY 2.70 Mortensen EUR Coloplast COLOB BUY Dahl DKK NetEnt NETb BUY Arnell SEK Millicom MICsdb BUY Jensen SEK D/S Norden DNORD BUY Dyvik DKK Danske Bank DANSKE BUY Astrup DKK Havila Shipping HAVI 0.27 SELL 0.50 Alvestad NOK Epic Gas EPIC BUY Dyvik NOK Diamond Offshore DO SELL Karlsen USD DNB DNB NO REC Astrup NOK Nokian Tyres NRE1V BUY Holmberg EUR Industrivärden INDUc BUY Sjöberg SEK Deep Sea Supply DESSC 1.30 NO REC Knudssøn NOK Investor INVEb BUY Sjöberg SEK Electrolux ELUX BUY Magnergård SEK Elekta EKTAB BUY Ling SEK Ensco ESV 9.91 HOLD 8.00 Karlsen USD Thule Group THULE HOLD Lundby SEK Tomra TOM HOLD Veddeng NOK Balder BALD HOLD Mortensen SEK Euronav EURN 8.10 HOLD 7.80 Dyvik USD Kindred Group KINDSDB BUY Arnell SEK Latour LATOb HOLD Sjöberg SEK Fabege FABG HOLD Mortensen SEK 7

8 Anbefalinger Selskap Ticker Kurs Anbefaling Kursmål Analytiker Valuta Siem Offshore SIOFF 2.22 NO REC Knudssøn NOK Tele2 TEL2b HOLD Jensen SEK Fred Olsen Energy FOE SELL 7.00 Karlsen NOK Stora Enso STERV FH BUY Ervasti EUR The Scottish Salmon Company SSC 8.50 BUY Aukner NOK Frontline FRO HOLD Dyvik NOK Frontline 2012 FRNT BUY Dyvik NOK GasLog GLOG BUY Dyvik USD Getinge GETIB SELL Ling SEK Lundbergs LUNDb SELL Sjöberg SEK Gjensidige Forsikring GJF HOLD Gehin NOK GN Group GN HOLD Dahl DKK Golar LNG GLNG BUY Dyvik USD Golar LNG Partners GMLP HOLD Dyvik USD Grieg Seafood GSF HOLD Aukner NOK Aker BP ASA AKERBP BUY Martinsen NOK Svenska Handelsbanken SHB SELL McBeath SEK Coor Service Management COOR BUY Bonnevier SEK Solstad Offshore SOFF NO REC Knudssøn NOK DNO DNO 7.67 BUY Martinsen NOK Hexagon AB HEXAB BUY Sjöberg SEK Hexagon Composites HEX BUY Krohn NOK Hufvudstaden HUFV SELL Mortensen SEK RenoNorden RENO 0.99 SELL 0.40 Lundby NOK Alligator Bioscience ATORX BUY Ling SEK Husqvarna HUSQb BUY Magnergård SEK Wilson Therapeutics WTX BUY Ling SEK Höegh LNG Holdings HLNG BUY Dyvik NOK Jm Ab JM HOLD Mortensen SEK Aurora LPG AURLPG HOLD Dyvik NOK Aker Solutions AKSO SELL Ronold Mathisen NOK Klövern KLOVb 9.15 BUY Mortensen SEK Nets NETS BUY Roth DKK Kone KNEBV BUY Holmberg EUR YIT YIT 6.46 SELL 6.30 Mortensen EUR Konecranes KCR1V HOLD Magnergård EUR Kongsberg Gruppen KOG BUY Ronold Mathisen NOK Kungsleden KLED BUY Mortensen SEK Kværner KVAER SELL 9.10 Ronold Mathisen NOK Lerøy LSG HOLD Aukner NOK Axactor AXA 2.60 BUY 5.00 Gehin NOK Marine Harvest MHG HOLD Aukner NOK Spectrum SPU SELL Masdal NOK NRC Group NRC HOLD Mortensen NOK CGG CGG 8.03 SELL 2.00 Masdal EUR Eidesvik Offshore EIOF 5.89 NO REC Knudssøn NOK Ncc NCC HOLD Mortensen SEK Evolution Gaming EVO BUY Arnell SEK Borr Drilling BORR BUY Karlsen NOK Noble NE 6.76 SELL 3.00 Karlsen USD Betsson BETSB BUY Arnell SEK Scandic Hotels SHOT BUY Bonnevier SEK Nibe Industrier NIBEB HOLD Holmberg SEK Nordea NDA SELL McBeath SEK TechnipFMC FTI SELL Ronold Mathisen USD Securitas SECUB BUY Bonnevier SEK Austevoll Seafood AUSS HOLD Aukner NOK 8

9 Anbefalinger Selskap Ticker Kurs Anbefaling Kursmål Analytiker Valuta Norway Royal Salmon NRS HOLD Aukner NOK Tanker Investments TIL HOLD Dyvik NOK Norwegian Property NPRO 9.95 HOLD Mortensen NOK Vitrolife VITR BUY Ling SEK Fortum FORTUM SELL Ervasti EUR Höegh LNG Partners HMLP BUY Dyvik USD MTG MTGb BUY Arnell SEK Avance Gas AVANCE BUY Dyvik NOK Novo Nordisk NVO HOLD Dahl DKK Odfjell Drilling ODL HOLD Karlsen NOK Novozymes NZYMB SELL Dahl DKK Ocean Rig ORIG 0.73 SELL 0.50 Karlsen USD Odfjell ODF BUY Dyvik NOK Pandox PNDXB HOLD Mortensen SEK Olav Thon OLT BUY Mortensen NOK Saipem SPM 0.43 SELL 0.31 Ronold Mathisen EUR Opera OPERA BUY Roth NOK BW LPG BWLPG BUY Dyvik NOK Oriflame ORI SELL Krohn SEK Orkla ORK HOLD Westgaard NOK Pacific Drilling PACD 2.42 SELL 1.00 Karlsen USD Peab PEAB BUY Mortensen SEK Petroleum Geo-Services PGS SELL Masdal NOK Polarcus PLCS 0.39 SELL 0.25 Masdal NOK Nordic Semiconductor NOD BUY Roth NOK Gener8 Maritime GNRT 5.03 HOLD 4.80 Dyvik USD Prosafe PRS HOLD Masdal NOK Q-Free QFR 8.28 HOLD 8.00 Roth NOK Rezidor REZT NO REC Krohn SEK Rowan RDC HOLD Karlsen USD Safe Bulkers SB 1.54 BUY 2.10 Dyvik USD Ericsson ERICb HOLD Jensen SEK Yara YAR SELL Veddeng NOK SalMar SALM BUY Aukner NOK Sampo Oyj SAMPO HOLD Gehin EUR Sandvik SAND BUY Sjöberg SEK DHT Holdings DHT 5.01 HOLD 4.50 Dyvik USD SCA SCAB HOLD Bonnevier SEK Schibsted SCHA SELL Westgaard NOK Scorpio Tankers STNG 3.85 HOLD 4.00 Dyvik USD Seadrill SDRL SELL 5.00 Karlsen NOK Norsk Hydro NHY SELL Veddeng NOK SEB SEB SELL McBeath SEK Selvaag Bolig SBO HOLD Mortensen NOK Sevan Marine SEVAN SELL Ronold Mathisen NOK Skanska SKA HOLD Mortensen SEK Europris EPR HOLD Westgaard NOK SKF SKFB HOLD Sjöberg SEK Songa Offshore SONG SELL Karlsen NOK Scandi Standard SCST BUY Aukner SEK Medistim MEDI HOLD Krohn NOK Sponda SDA1V 4.06 BUY 4.60 Mortensen EUR Statoil STL BUY Martinsen NOK XXL XXL BUY Westgaard NOK 9

10 Anbefalinger Selskap Ticker Kurs Anbefaling Kursmål Analytiker Valuta Stolt-Nielsen SNI BUY Dyvik NOK Sparebanken Øst SPOG HOLD Astrup NOK Aker AKER HOLD Ronold Mathisen NOK KNOT Offshore Partners KNOP HOLD Dyvik USD Norwegian Air Shuttle NAS SELL Westgaard NOK #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! Helgeland Sparebank HELG BUY Astrup NOK Pareto Bank PARB BUY Astrup NOK Subsea 7 SUBC SELL Ronold Mathisen NOK Swedbank SWEDA SELL McBeath SEK Swedish Match SWMA HOLD Arnell SEK Wallenstam WALLb SELL Mortensen SEK Com Hem COMH SELL Jensen SEK Technip TECF SELL Ronold Mathisen EUR Hennes & Mauritz HMB HOLD Arnell SEK Teekay Tankers TNK 2.31 HOLD 2.40 Dyvik USD Telenor TEL BUY Roth NOK Dorian LPG LPG HOLD Dyvik USD Ahlsell AB BUY Bonnevier SEK Telia Company TELIA HOLD Jensen SEK TGS Nopec TGS SELL Masdal NOK Loomis LOOMb BUY Bonnevier SEK Topdanmark TOP BUY Gehin DKK Transocean RIG SELL 8.00 Karlsen USD Trelleborg TRELB HOLD Sjöberg SEK AcadeMedia AB ACAD BUY Bonnevier SEK Nordic Nanovector NANO BUY Ling NOK DOF DOF 1.05 NO REC Knudssøn NOK Tryg TRYG HOLD Gehin DKK Veidekke VEI HOLD Mortensen NOK Volvo VOLVB BUY Magnergård SEK Wihlborgs WIHL BUY Mortensen SEK Wilh. Wilhelmsen ASA WWASA BUY Dyvik NOK Humana HUM BUY Bonnevier SEK Avanza Bank AZA BUY McBeath SEK North Energy NORTH 2.32 HOLD 1.10 Martinsen NOK Wilh. Wilhelmsen Holding WWI BUY Dyvik NOK Nobia NOBI BUY Holmberg SEK William Demant Holding WDH SELL Dahl DKK MSAB MELK SELL Sjöberg SEK Lundbeck LUN HOLD Dahl DKK Wärtsilä WRT1V HOLD Magnergård EUR Sparebank1 Nord-Norge NONG HOLD Astrup NOK Sparebank1 SMN MING BUY Astrup NOK Sparebank1 SR-Bank SRBANK BUY Astrup NOK Holmen HOLMB SS SELL Ervasti SEK Sparebanken Møre MORG HOLD Astrup NOK Weifa WEIFA BUY Ling NOK Storebrand STB BUY Gehin NOK Valmet VALMT HOLD Ervasti EUR 10

11 Disclaimer Denne rapport er utarbeidet av DNB Markets, et forretningsområde i DNB Bank ASA. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men DNB Markets garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Uttalelser i rapporten reflekterer DNB Markets oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og DNB Markets forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. DNB Markets påtar seg ikke noe ansvar, verken for direkte eller indirekte tap, som følge av at rapporten legges til grunn for investeringsbeslutninger. Regler om konfidensialitet og informasjonshåndtering i DNB Bank og DNB Markets begrenser utveksling av informasjon mellom ulike enheter i DNB Markets og mellom DNB Markets og enheter i DNB-konsernet. Enheter i DNB-konsernet kan ha informasjon som er relevant for de forhold rapporten gjelder, men som ikke har vært tilgjengelig for forfatteren av rapporten. Distribusjon av analyser er i enkelte land regulert ved lov. Personer som mottar denne rapporten plikter å gjøre seg kjent med slike forhold og ikke formidle rapporten videre til personer som er hjemmehørende i land som er gjenstand for slike begrensninger. Om du har behov for ytterligere informasjon vedrørende rapporten, herunder informasjon om eierskap, offentlig kjente corporateoppdrag eller annen relevant informasjon jf lov om verdipapirhandel 2007/06/29 nr 75 og forskrift til verdipapirhandelloven 2007/06/29 nr 876 kan du ta kontakt med DNB Markets på telefon. Informasjon om DNB Markets Alminnelige forretningsvilkår er tilgjengelig på vår hjemmeside Denne rapport er kun til bruk for våre kunder og er ikke ment for offentlig distribusjon. DNB Markets, DNB Bank ASA (organisasjonsnummer ), er medlem av Norges Fondsmeglerforbund og er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. DNB Markets er også underlagt lokale tilsyn i Singapore og Chile, og i noen grad i Storbritannia. Ytterligere informasjon om DNB Markets og DNB Bank ASA finnes på 11

ANBEFALTE AKSJER Økt forsprang til indeks

ANBEFALTE AKSJER Økt forsprang til indeks EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Økt forsprang til indeks Vår portefølje gjorde 0.8% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX - 1.4%. Så langt i 2017 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ut med Sparebank1 SR-Bank

ANBEFALTE AKSJER Ut med Sparebank1 SR-Bank EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ut med Sparebank1 SR-Bank Vår portefølje gjorde + 1.8% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.1%. Så langt i 2017 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Mere finans

ANBEFALTE AKSJER Mere finans EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Mere finans Vår portefølje gjorde + 0.3% fra mandag formiddag til fredag close. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.6%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 6.5%, mot 2.4%

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Storebrand

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Storebrand EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Storebrand Vår portefølje gjorde 1.1% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.5%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 3.7%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde 1.4 fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.7%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 8.6%, mot

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde 0.5% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.6%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 3.2%, mot

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Statoil

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Statoil EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Statoil Vår portefølje gjorde + 0.1 fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.4%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 8.9%, mot

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Inn med Golden Ocean, ut med Telenor

ANBEFALTE AKSJER Inn med Golden Ocean, ut med Telenor EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Inn med Golden Ocean, ut med Telenor Vår portefølje gjorde + 0.7% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.2%. Så langt i 2017 er vår

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Statoil

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Statoil EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Statoil Vår portefølje gjorde - 1.8% fra mandag formiddag til fredag ved børsslutt. Til sammenlikning gjorde OSEBX 1.4%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 0.6%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i Storebrand

ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i Storebrand EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i Storebrand Vår portefølje gjorde + 3.5% fra mandag formiddag til fredag ettermiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.3%. Så langt i 2017 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Konsolideringsuke oljepris opp

ANBEFALTE AKSJER Konsolideringsuke oljepris opp EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Konsolideringsuke oljepris opp Vår portefølje gjorde + 1.2% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.2%. Så langt i 2017 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp SR-Bank

ANBEFALTE AKSJER Kjøp SR-Bank EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp SR-Bank Vår portefølje gjorde + 0.6% fra mandag formiddag til fredag ettermiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.6%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 2.1%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde + 0.1% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.1%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 3.3%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Tre inn, tre ut

ANBEFALTE AKSJER Tre inn, tre ut EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Tre inn, tre ut Vår portefølje gjorde + 1.7% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.7%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 4.8%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Aker

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Aker EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Aker Vår portefølje gjorde 2.0% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.1%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 1.6%, mot 1.9%

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Stolt-Nielsen

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Stolt-Nielsen EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Stolt-Nielsen Vår portefølje gjorde + 1.1% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.2%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 3.1%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde + 2.0% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.0%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 2.0%,

Detaljer

Vi gjør som følger: Skandiabanken har. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. banker. med en ROE. på over 35% seg å være

Vi gjør som følger: Skandiabanken har. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. banker. med en ROE. på over 35% seg å være EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i Borregaard Vår portefølje gjorde + 2.7% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.8%. Så langt i 2017 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER 2017: Nytt år - nye muligheter.

ANBEFALTE AKSJER 2017: Nytt år - nye muligheter. EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER 2017: Nytt år - nye muligheter. Vi starter 2017 med optimisme og pågangsmot (som vanlig). Vår portefølje gjorde + 25.9% gjennom hele 2016, til sammenlikning gjorde OSEBX

Detaljer

Vi gjør. enda bedre. i år, så det. Fredriksen-selskap. produkt er Lignin, Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE.

Vi gjør. enda bedre. i år, så det. Fredriksen-selskap. produkt er Lignin, Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde 0.8% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 1.3%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 7.7%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Storebrand, ta gevinst i Borregaard

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Storebrand, ta gevinst i Borregaard EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Storebrand, ta gevinst i Borregaard Vår portefølje gjorde + 0.7% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.4%. Så langt i 2016

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Små endringer

ANBEFALTE AKSJER Små endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Små endringer Vår portefølje gjorde + 0.1% fra mandag formiddag til fredag ettermiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX - 1.4%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 7.1%,

Detaljer

for Q2. Selv forventningene klart produkt er Lignin, Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE Skandiabanken har på over 35% seg å være

for Q2. Selv forventningene klart produkt er Lignin, Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE Skandiabanken har på over 35% seg å være EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i Telenor Vår portefølje gjorde 0.1% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.8%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Q-Free

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Q-Free EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Q-Free Vår portefølje gjorde 0.1% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 1.0%. Så langt i 2016 er vår portefølje opp 4.0%, mot 0.5%

Detaljer

EQUITY RESEARCH 19 June 2017 Endringer denne uken Aksjer inn ksjer ut Tegnforklaringer ANALYTIKERE

EQUITY RESEARCH 19 June 2017 Endringer denne uken Aksjer inn ksjer ut Tegnforklaringer ANALYTIKERE EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Norwegian Finans Holding Vår portefølje gjorde 1.2% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX - 0.8%. Så langt i 2017 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp HLNG, ta gevinst i OCY og Axactor

ANBEFALTE AKSJER Kjøp HLNG, ta gevinst i OCY og Axactor EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp HLNG, ta gevinst i OCY og Axactor Vår portefølje gjorde 2.1% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX -1.3%. Så langt i 2016 er vår

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Telenor og Stolt-Nielsen

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Telenor og Stolt-Nielsen EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Telenor og Stolt-Nielsen Vår portefølje gjorde + 4.5% fra siste oppdatering før ferie til mandag formiddag 8. august. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 4.7%. Så langt

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Marine Harvest, ta gevinst i Aker

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Marine Harvest, ta gevinst i Aker EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Marine Harvest, ta gevinst i Aker Vår portefølje gjorde 2.0% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 2.4%. Så langt i 2016 er vår

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Inn med Grieg Seafood, ut med Havfisk og Storebrand

ANBEFALTE AKSJER Inn med Grieg Seafood, ut med Havfisk og Storebrand EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Inn med Grieg Seafood, ut med Havfisk og Storebrand Vår portefølje gjorde + 1.9% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX - 1.4%. Så langt

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde - 1.8% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.4%. Så langt i 2016 er vår portefølje opp 5.5%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Storebrand og Telenor

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Storebrand og Telenor EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Storebrand og Telenor Vår portefølje gjorde + 3.2% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX - 1.2%. Så langt i 2015 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Ocean Yield

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Ocean Yield EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Ocean Yield Vår portefølje gjorde + 2.0% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.1%. Så langt i 2016 er vår portefølje opp 2.5%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer DNB EQUITY Markets RESEARCH Anbefalte aksjer ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde + 0.6% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.1%. Så langt i 2017

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Inn med DNO

ANBEFALTE AKSJER Inn med DNO EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Inn med DNO Vår portefølje gjorde -2.3% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 2.4%. Så langt i 2016 er vår portefølje opp 3.1%, mot

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Tomra

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Tomra EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Tomra Vår portefølje gjorde + 3.1% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.0%. Så langt i 2016 er vår portefølje ned 7.9%, mot

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Odfjell Drilling ut, ingen nye inn

ANBEFALTE AKSJER Odfjell Drilling ut, ingen nye inn EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Odfjell Drilling ut, ingen nye inn Vår portefølje gjorde +4.4% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.4%. Så langt i 2016 er vår

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Orkla, selg BW LPG

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Orkla, selg BW LPG EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Orkla, selg BW LPG Vår portefølje gjorde 5.6% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 4.6%. Så langt i 2016 er vår portefølje ned

Detaljer

Vi gjør. B2 Holding. med Axactor. Golden Ocean. ordreboken. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. Skandiabanken har. med en ROE.

Vi gjør. B2 Holding. med Axactor. Golden Ocean. ordreboken. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. Skandiabanken har. med en ROE. EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Golden Ocean, byttt B2 Holding med Axactor Vår portefølje gjorde + 1.9% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.7%. Så langt

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Wilh. Wilhelmsen ASA

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Wilh. Wilhelmsen ASA EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Wilh. Wilhelmsen ASA Vår portefølje gjorde 0.7% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.4%. Så langt i 2016 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp GSF, ta gevinst i BAKKA

ANBEFALTE AKSJER Kjøp GSF, ta gevinst i BAKKA EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp GSF, ta gevinst i BAKKA Vår portefølje gjorde + 1.1% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.2%. Så langt i 2017 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Marine Harvest ut, Salmar inn

ANBEFALTE AKSJER Marine Harvest ut, Salmar inn EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Marine Harvest ut, Salmar inn Vår portefølje gjorde + 1.4% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.4%. Så langt i 2016 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Statoil

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Statoil EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Statoil Vår portefølje gjorde + 4.7% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 3.7%. Så langt i 2016 er vår portefølje opp 26.1%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp NRC Group, ta gevinst i Austevoll Seafood.

ANBEFALTE AKSJER Kjøp NRC Group, ta gevinst i Austevoll Seafood. EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp NRC Group, ta gevinst i Austevoll Seafood. Vår portefølje gjorde + 1.6% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.2%. Så langt

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Norsk eiendom i medvind

ANBEFALTE AKSJER Norsk eiendom i medvind EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Norsk eiendom i medvind Vår portefølje gjorde - 1.0% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.3%. Så langt i 2016 er vår portefølje

Detaljer

Vi gjør er inne i en. enn forventet og det. Skandiabanken har. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. Golden.

Vi gjør er inne i en. enn forventet og det. Skandiabanken har. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. Golden. EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde + 4.0% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX - 0.4%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 16.1%,

Detaljer

Vi gjør uke. Det kan være. tilskrive volatile. et selskap. Skandiabanken har. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. Golden.

Vi gjør uke. Det kan være. tilskrive volatile. et selskap. Skandiabanken har. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. Golden. EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde + 0.3 fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 1.0%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 11.7%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Bytte innad i sjømat, kjøp Axactor

ANBEFALTE AKSJER Bytte innad i sjømat, kjøp Axactor EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Bytte innad i sjømat, kjøp Axactor Vår portefølje gjorde 3.8% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 3.2%. Så langt i 2016 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Flere endringer

ANBEFALTE AKSJER Flere endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Flere endringer Vår portefølje gjorde + 0.7% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.2%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp 27.6%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Tanker Investments

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Tanker Investments EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Tanker Investments Vår portefølje gjorde 0.5% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 1.2%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Selvaag Bolig (SBO)

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Selvaag Bolig (SBO) EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Selvaag Bolig (SBO) Vår portefølje gjorde + 0.3% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.1%. Så langt i 2015 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Lerøy ut og Bakkafrost inn

ANBEFALTE AKSJER Lerøy ut og Bakkafrost inn EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Lerøy ut og Bakkafrost inn Vår portefølje gjorde +2.3% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX -2.6%. Så langt i 2015 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp BWO og KOG

ANBEFALTE AKSJER Kjøp BWO og KOG EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp BWO og KOG Vår portefølje gjorde 0.2% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX - 0.4%. Så langt i 2016 er vår portefølje opp 13.5%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Tar gevinst i NAS

ANBEFALTE AKSJER Tar gevinst i NAS EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Tar gevinst i NAS Vår portefølje gjorde + 0.5% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.2%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp 30.5%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Lerøy inn for Salmar og Orkla inn for Avance Gas

ANBEFALTE AKSJER Lerøy inn for Salmar og Orkla inn for Avance Gas EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Lerøy inn for Salmar og Orkla inn for Avance Gas Vår portefølje gjorde - 0.2% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX - 0.9%. Så langt

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER. Storebrand

ANBEFALTE AKSJER. Storebrand EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Storebrand ut Vår portefølje gjorde 0.2% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.0%. Så langt i 2016 er vår portefølje ned 3.5%, mot

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Behold lakseeksponering, selg Q- Free og kjøp Skandiabanken

ANBEFALTE AKSJER Behold lakseeksponering, selg Q- Free og kjøp Skandiabanken EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Behold lakseeksponering, selg Q- Free og kjøp Skandiabanken Vår portefølje gjorde 5.7% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 1.2%. Så

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER WWASA ut, AVANCE inn

ANBEFALTE AKSJER WWASA ut, AVANCE inn DNB EQUITY Markets RESEARCH Anbefalte aksjer ANBEFALTE AKSJER WWASA ut, AVANCE inn Vår portefølje gjorde + 0.9% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX - 1.1%. Så langt

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER. Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER. Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde 2.1% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX +2.4% i samme periode. Så langt i 2016 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i Bakkafrost

ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i Bakkafrost EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i Bakkafrost Vår portefølje gjorde + 1.9% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 00.6%. Så langt i 2016 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Telenor

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Telenor EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Telenor Vår portefølje gjorde - 0.5% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 2.7%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp 31.3%, mot

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Korreksjon gir kjøpsmuligheter

ANBEFALTE AKSJER Korreksjon gir kjøpsmuligheter EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Korreksjon gir kjøpsmuligheter Vår portefølje gjorde 7.8% (!) fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 5.8%. Så langt i 2014 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Tar ut Salmar og Borregaard

ANBEFALTE AKSJER Tar ut Salmar og Borregaard EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Tar ut Salmar og Borregaard Vår portefølje gjorde -0.3% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX -0.2%. Så langt i 2015 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Tar inn Hydro og Wilhelmsen

ANBEFALTE AKSJER Tar inn Hydro og Wilhelmsen EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Tar inn Hydro og Wilhelmsen Vår portefølje gjorde -0.4% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX +1.6%. Så langt i 2015 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp DNO

ANBEFALTE AKSJER Kjøp DNO EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp DNO Vår portefølje gjorde 0.7% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 1.0%. Så langt i 2016 er vår portefølje opp 12.6%, mot 6.3%

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Bakkafrost og Norwegian Property

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Bakkafrost og Norwegian Property EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Bakkafrost og Norwegian Property Vår portefølje gjorde 2.1% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.2%. Så langt i 2015 er vår

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Norwegian

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Norwegian EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Norwegian Vår portefølje gjorde + 1.7% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX - 0.5%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp 3.1%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Bytt LSG med Salmar

ANBEFALTE AKSJER Bytt LSG med Salmar EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Bytt LSG med Salmar Vår portefølje gjorde + 0.2% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.1%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp 4.1%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Uro preger markedet

ANBEFALTE AKSJER Uro preger markedet EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Uro preger markedet Vår portefølje gjorde 8.9% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 7.5%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp 19.5%,

Detaljer

er det Odfjell drilling som er vårt valg, som en Største 7 og PGS. Skandiabanken har Golden Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE

er det Odfjell drilling som er vårt valg, som en Største 7 og PGS. Skandiabanken har Golden Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Odfjell Drilling Vår portefølje gjorde + 0.1% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.6%. Så langt i 2017 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Borregaard

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Borregaard EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Borregaard Vår portefølje gjorde + 4.6% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.1%. Så langt i 2016 er vår portefølje opp 19.5%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Veidekke

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Veidekke EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Veidekke Vår portefølje gjorde 0.9% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.8%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp 30.3%, mot

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Telenor, ta gevinst i KOG og SKBN

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Telenor, ta gevinst i KOG og SKBN EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Telenor, ta gevinst i KOG og SKBN Vår portefølje gjorde -1.4% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.5%. Så langt i 2016 er

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Tar ut Statoil

ANBEFALTE AKSJER Tar ut Statoil EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Tar ut Statoil Vår portefølje gjorde - 0.9% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.0%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 20.0%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER. SALM, DNO og NPRO ut, BAKKA inn

ANBEFALTE AKSJER. SALM, DNO og NPRO ut, BAKKA inn EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER SALM, DNO og NPRO ut, BAKKA inn Vår portefølje gjorde 2.0% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX +0.8% i samme periode. Så langt i 2016

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde + 2.2% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.8%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp 28.3%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Inn med Frontline og Selvaag Bolig

ANBEFALTE AKSJER Inn med Frontline og Selvaag Bolig EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Inn med Frontline og Selvaag Bolig Vår portefølje gjorde + 2.7% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.2%. Så langt i 2015 er vår

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde + 1.4% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.4%. Så langt i 2016 er vår portefølje opp 14.3%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp NAS

ANBEFALTE AKSJER Kjøp NAS EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp NAS Vår portefølje gjorde 5.4% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 6.5%. Dette er også vår og markedets avkastning så langt i

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i Norsk Hydro

ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i Norsk Hydro EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i Norsk Hydro Vår portefølje gjorde + 2.4% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.3%. Så langt i 2015 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Statoil og Havfisk inn, Telenor ut

ANBEFALTE AKSJER Statoil og Havfisk inn, Telenor ut DNB EQUITY Markets RESEARCH Anbefalte aksjer ANBEFALTE AKSJER Statoil og Havfisk inn, Telenor ut Vår portefølje gjorde +1.0% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX -0.7%.

Detaljer

Kjøp Aker. Skandiabanken har. Golden. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. Fredriksen, Egenkapitalavkastning EK NAV EV

Kjøp Aker. Skandiabanken har. Golden. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. Fredriksen, Egenkapitalavkastning EK NAV EV EQUITY RESEARCH ANBEFALTE Kjøp Aker AKSJER Vår portefølje gjorde + 1.5% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.8%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 19.7%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i SBO og DETNOR

ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i SBO og DETNOR EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i SBO og DETNOR Vår portefølje gjorde + 6.0% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 3.9%. Så langt i 2015 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Minneverdig uke

ANBEFALTE AKSJER Minneverdig uke EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Minneverdig uke Vår portefølje gjorde 0.1% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 4.4%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp 31.5%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Telenor

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Telenor EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Telenor Vår portefølje gjorde + 2.1% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.5%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp 31.7%,

Detaljer

og Norge oppmerksomhet, og

og Norge oppmerksomhet, og EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ta gevinst i Odfjell Drilling Vår portefølje gjorde + 1.1% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 1.8%. Så langt i 2017 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde 0.5% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 1.5%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp 18.8%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp DETNOR og Tomra

ANBEFALTE AKSJER Kjøp DETNOR og Tomra EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp DETNOR og Tomra Vår portefølje gjorde + 1.0% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.4%. Så langt i 2015 er vår portefølje ned

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde - 3.4% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 4.3%. Så langt i 2014 er vår portefølje opp 27.6%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Mere sjømat, skifte i industri

ANBEFALTE AKSJER Mere sjømat, skifte i industri EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Mere sjømat, skifte i industri Vår portefølje gjorde 1.3% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX - 0.3%. Så langt i 2015 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER. Stolt-Nielsen

ANBEFALTE AKSJER. Stolt-Nielsen EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Stolt-Nielsen Vår portefølje gjorde + 3.7% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.9%. Så langt i 2015 er vår portefølje opp 19.3%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde 0.6% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 0.5%. Dette er også årets akkumulerte avkastning. Vi

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde -4.6% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX -3.2%. Så langt i 2014 er vår portefølje opp 18.4%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Salmar.

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Salmar. EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Salmar. Vår portefølje gjorde + 2.3% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.6%. Så langt i 2014 er vår portefølje opp 34.6%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Orkla og Tanker Investments

ANBEFALTE AKSJER Kjøp Orkla og Tanker Investments EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Orkla og Tanker Investments Vår portefølje gjorde 0.2% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 2.3%. Så langt i 2015 er vår portefølje

Detaljer

Vi gjør Avkastningen forrige. dette som. som følger: Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. Egenkapitalavkastning EK NAV EV

Vi gjør Avkastningen forrige. dette som. som følger: Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. Egenkapitalavkastning EK NAV EV EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde 0.6% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 2.7%. Så langt i 2018 er vår portefølje opp 15.6%,

Detaljer

Vi gjør Forrige om sjømatsektoren, Ingen endringer. Skandiabanken har. Golden. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE.

Vi gjør Forrige om sjømatsektoren, Ingen endringer. Skandiabanken har. Golden. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde + 1.3% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.7%. Så langt i 2017 er vår portefølje opp 22.6%,

Detaljer

Svak uke. mindre. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. Oslo Børs. kommende årene. Egenkapitalavkastning EK NAV EV

Svak uke. mindre. Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE. Oslo Børs. kommende årene. Egenkapitalavkastning EK NAV EV EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Svak uke kjøp BWO Vår portefølje gjorde 4.3% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 1.3%. Så langt i 2018 er vår portefølje opp 16.2%,

Detaljer

som bidro produksjonskvoten. E&P og oil service. er lovende, Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE Oslo Børs. kommende årene.

som bidro produksjonskvoten. E&P og oil service. er lovende, Tegnforklaringer EPS CEPS DPS P Aksjekurs ROCE ROE Oslo Børs. kommende årene. EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Kjøp Subsea 7 og NRC Group Vår portefølje gjorde + 0.9% fra mandag formiddag f til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX -0.7%. Så langt i 2018 er vår portefølje

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer

ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Ingen endringer Vår portefølje gjorde -1.0% fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX + 0.2%. Så langt i 2014 er vår portefølje opp 31.6%,

Detaljer

ANBEFALTE AKSJER Turbulent uke hold kursen

ANBEFALTE AKSJER Turbulent uke hold kursen EQUITY RESEARCH ANBEFALTE AKSJER Turbulent uke hold kursen Vår portefølje gjorde 8.5 % fra mandag formiddag til mandag formiddag. Til sammenlikning gjorde OSEBX 8.0%. Så langt i 2014 er vår portefølje

Detaljer