Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapssalen, Tinghaugv 18 Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf , epost: Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. 001/13 002/13 003/13 004/13 Sakstittel Spørsmål og informasjon Barnevern, retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern Nytt valg til styret for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek for perioden Shakespeare i Thaulowhullet - Søknad om økonomisk støtte sommeren 2013 Orientering: - Barneverntjenesten orienterer om arbeidet med barn som kommer fra 2 hjem og om familieråd. Erik Holmelin utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/5402 Arkiv: FESaksbehandler: Monica Rønning Molvig, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her> Møtedato Saksnummer 001/13

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/3828 Arkiv: FA-F00 Saksbehandler: Birgit Eggen, Telefon: Barneverntjenesten STATLIG SATSING PÅ BARNEVERN 2013, SØKNAD FRA NØTTERØY KOMMUNE. Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksnummer 002/13 Rådmannens innstilling Nøtterøy kommune søker om tilskudd til stillinger på kr ,- fra den statlige styrkingspakken Tiltakene er i prioritert rekkefølge: 1. En 100% stilling som saksbehandler i barneteam. 2. En 100% stilling som tiltakskonsulent.

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Sluttrapport for samarbeidsprosjekt Barnevern, Tønsberg og Nøtterøy kommune Samarbeidsprosjekt - -barnevern Tønsberg og Nøtterøy kommuner. Sluttrapport. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern Kortversjon Ved statlig satsing for 2011 søkte Nøtterøy om 3 stillinger og fikk 1. I stasbudsjettet for 2013 settes det av ytterligere midler til nye stillinger i kommunal barneverntjeneste. Nøtterøy søker om midler til 2 100% stillinger. Innledning Som en videreføring av statlig satsing på kommunal barneverntjeneste videreføres de 470 stillingene fra 2011 og Midler overføres i hovedsak fra statlig barnevern (Bufetat) og overføres landets kommuner. I denne omgang blir det vesentlig å ta høyde for at både ansvar og økonomi overføres kommunene i stadig større grad. Nøtterøy kommune fikk i 2011 en 100% stilling samt kr ,- til kompetansetiltak. I 2012 fikk kommunen ,- til samhanlingstiltak i samarbeid med Tønsberg kommune. Stillingen har vært besatt siden sommer 2011 og kompetansemidlene er benyttet til opplæring i barnevernundersøkelser ettet metoden til Øyvind Kvello NTNU. To ansatte har deltatt i videreutdanningen : Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner i regi av Høyskolen i Telemark. Videre er fire ansatte i gang med opplæring i Barnesamtalen i regi av RVTS. Samhandlingsmidlene har blitt benyttet til utredning av følgende områder Delprosjekt 1: Akuttplassering Delprosjekt 2: Samarbeid om tjenester Delprosjekt 3: Ettervern Delprosjekt 4: Fagutvikling og kompetansehevning Delprosjekt 5: Fosterhjem Sluttrapport vedlegges. Søknad fra Nøtterøy kommune Årets søknadsprosess innebærer at det kun er søknad om stillinger som skal politisk behandles. Søknad om kompetanse- og samhandlinsmidler sendes direkte til fylkesmannen uten politisk behandling. Barneverntjenesten vil holde det politiske miljøet informert om hva det søkes midler til. Det vil søkes om en 100% stilling som saksbehandler i barneteam. Videre vil det søkes om en 100% stilling som tiltaksarbeider. Stillingen i barneteam skal sikre satsning på tidlig intervensjon. Den største pågangen i barneverntjenesten er i barneteam. Barneverntjenesten har et spesifikt samarbeid med skoler og barnehager for å bedre og utvikle samarbeidet og sikre at barn som trenger, får nødvendig bistand fra barneverntjenesten. Stillingen skal også sikre at de andre saksbehandlerene får mulighet for å bruke sine særlige kometanseområder som Marte Meo veiledning, familieterapi, Working model of the child osv. Slik kapasiteten i barneverntjenesten er, blir det lite rom for dette ut over ordinær saksbehandling. Metodene anses svært nyttig som ledd i arbeidet med foreldres omsorgskompetanse.

6 Stilling som tiltaksarbeider skal i langt større grad enn nå dekke barneverntjenesten behov for tiltak inn i hjemmene. Barnevern i et framtidsperspektiv vil være fokusert på å endre for å bedre barns omsorgssituasjon. Det å sette foreldre bedre i stand til å yte god omsorg i stedet for å kompensere for mangelfull omsorg. Tiltak som kommunen pr. i dag får via Bufetat vil måtte bygges opp i kommunal regi og også i et interkommunalt samarbeid. Tiltaksarbeider vil være i tråd med mål i utfordringsdokumentet om egen kommunal tiltaksbank samt kunne inngå i en tverrfaglig sammenheng med f.eks RMU. Faktagrunnlag Lovgrunnlag Rammebetingelser og overordnede planer. Styrking av barneverntjenesten finner sin begrunnelse i Lov om barneverntjenesten, der lovens formål i henhold 1-1 er - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår. I tillegg skal barneverntjenesten arbeide forebyggende, regulert i lovens 3-1 Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenesten har et spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette. Alternative løsninger Alernative løsninger er å fortsette med eksisterende resursser samt videreutvikle tjenesten innenfor nåværende rammer. Vurderinger Det anses riktig å benytte eksisterende mulighet for å søke ytterligere ressurser til kommunen. Konklusjon Kommunalt barnevern er et statlig satsningsområde. Bufetat bygges ned og midlene overføres kommunene.

7

8

9

10

11 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/4788 Arkiv: FE-033 Saksbehandler: Kjersti Hauan, Telefon: Sekretariatsseksjonen Nytt valg til styret for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek for perioden Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Rådmannens innstilling Valg til styret for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Medlem: Møtedato Saksnummer 003/13

12 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Ved valget av medlemmer til styret for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek i 2011 ble det ikke tatt hensyn til kjønnsfordelingen. Tønsberg kommune har valgt inn en kvinne, det samme må Nøtterøy gjøre. Innledning Tønsberg kommune har henvendt seg til Nøtterøy for å be om nytt valg på medlemmer til styret for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek for å oppfylle kjønnsfordeling i styret. Følgende er medlemmer fra Nøtterøy Svein Lundby, Felleslista, med Jon Andersen, A som varamedlem Trygve Eklund, H, med Egil Koch, FRP som varamedlem. Partiene har blitt enige om at representanten for Høyre trekker seg slik at det er Høyre som må velge et nytt medlem, en kvinne. Vurderinger Det velges en kvinne som erstatter Trygve Eklund, H i styret for Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Konklusjon Rådmannen ber om at valg blir foretatt

13 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/5022 Arkiv: FA-C03, FE-223 Saksbehandler: Einar Schistad, Telefon: Kulturenheten Shakespeare i Thaulowhullet - Søknad om økonomisk støtte sommeren 2013 Utvalg Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato Saksnummer 004/13 Rådmannens innstilling Hovedutvalg for oppvekst og kultur bevilger kr ,- til Thesbiteateret for produksjonen av William Shakespeares skuespill Stor ståhei for ingenting. Beløpet belastes kulturenhetens budsjett for 2013, kto

14 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Shakespeare - Søknad til Nøtterøy Kommune 2013.pdf 2. Budsjett Stor ståhei for ingenting 2013.xlsx 3. RAPPORT De lystige koner i Windsor-1.pdf Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Thesbiteateret hadde i 2012 sitt 40 års jubileum. De setter i år opp sin fjortende Shakespeareforestilling i Thaulowhullet i Tønsberg. Til årets produksjon Stor ståhei for ingenting blir det søkt støtte fra bl.a. Tønsberg kommune og Vestfold fylkeskommune. Fra Nøtterøy kommune søkes det en støtte på ,-. Innledning Thesbiteateret er landets eldste, fortsatt eksisterende, friteatergruppe. Teateret ble etablert i 1972, og har helt siden starten vært et levende teater og en sentral scenekunstaktør i Vestfold. Siden 1998 har teateret hver sommer, bortsett fra i 2008, produsert et av William Shakespeares skuespill som friluftsteater. Det første året i borggården ved Haugar Vestfold kunstmuseum, men fra 1999 har alle oppsetningene blitt fremført i Thaulowhullet i Frodeåsen utenfor Tønsberg. I 2009 mottok Thesbiteateret betydelig støtte fra bl.a. Norsk Kulturråd for å utvikle Thaulowhullet som kulturarena, og arenaen fremstår nå som meget god. Til årets forestilling har Thesbiteateret hentet inn regissøren Kristina Kjeldsberg fra Tønsberg. Kjeldsberg er utdannet ved Statens Kunsthøyskole på regilinjen og har en Master i regi den høyeste utdannelsen det er mulig å få i Norge. Hun er en ung og nyskapende regissør i det nordiske teaterlandskapet. Produksjonen er ved Steinar Thorsen (Nøtterøy), som for øvrig mottok Nøtterøy kommunes kulturpris Vurderinger Thesbiteateret er en viktig kulturaktør i regionen. De store produksjonene i Thaulowhullet bidrar til å høyne det generelle kompetansenivået i scenekunstmiljøet i vårt distrikt, da det legges vekt på at lokale amatører skal gis mulighet til å arbeide sammen med semiprofesjonelle og profesjonelle kunstnere. For mange unge i distriktet er produksjonen en praktisk teaterskole. I forbindelse med riggingen av scenen/amfi i Thaulowhullet, pleier også Sjøbodteateret tradisjonelt å sette opp en forestilling med barn/ungdom. Stor ståhei for ingenting i Thaulowhullet er, etter det administrasjonen er kjent med, det eneste lokalt produserte prosjektet av dette omfanget i regionen, og er med på å balansere det totale kulturtilbudet i regionen sommerstid. Kulturenhetens budsjett for støtte til lag og foreninger er uendret fra 2012, og det er da ikke rom for å imøtekomme søknaden på ,- fullt ut. Vedlagt ligger søknad og budsjett, samt rapport fra fjorårets produksjon. Nøtterøy kommune har, gjennom hovedutvalg for oppvekst og kultur, i en årrekke støttet disse produksjonene i Thaulowhullet, senest som sak 7/12 der det ble bevilget kr I budsjettet for 2013 ligger det ,- til Tilskudd lag og foreninger, hvorav ,- er tiltenkt kunst- og kulturorganisasjoner. Det er viktig at en så betydelig aktør kan ha en forutsigbarhet i forhold til slik støtte. Rådmannen ser Thesbiteaterets innsats som viktig, ikke bare for Nøtterøy og Tønsberg, men for hele regionen. Konklusjon

15 Det innstilles på kr som økonomisk støtte for Thesbiteaterets oppsetning Stor ståhei for ingenting i Thaulowhullet sommeren Bevilgningen dekkes innenfor kulturenhetens budsjett.

16 Nøtterøy Kommune Hovedutvalg for oppvekst og kultur v/ kultursjef Einar Schistad 3140 Nøtterøy Tønsberg, SØKNAD OM STØTTE TIL SCENEKUNSTPROSJEKTET "Stor ståhei for ingenting" AV WILLIAM SHAKESPEARE I THAULOWHULLET, TØNSBERG, SOMMEREN 2013 Thesbiteateret viser sommeren 2013 Stor ståhei for ingenting av William Shakespeare i Thaulowhullet. Premiere vil være 27. juni og siste forestilling er 14. juli til sammen 16 forestillinger. Thesbiteateret er Norges eldste eksisterende friteater og en av de få gjenværende fra friteateroppblomstringen på begynnelsen av 70 tallet. Thesbiteateret har hatt forestilinger og aktivitet i Tønsberg hvert år siden oppstarten, noe som vitner om en eksepsjonell og spesiell historie. Med forestillingen sommeren Stor ståhei for ingenting er det den 21 Shakespeareforestillingen Thesbiteateret setter opp siden 1972 noe som gjør de til et av landets mest erfarne og best bevandrede i Shakespeares dramatikk. Siden 1998 har Thesbiteateret spilt Shakespeare hver sommer, sommeren 2013 vil de igjen spille Shakespeare i Thaulowhullet for fjortende gang, og bruker anledningen til å lage en eksepsjonell oppsetning. Årets satsing er komedien Stor Ståhei for ingenting, regnet som Shakespeares beste komedie. Regien er ved den meget anerkjente regissøren Kristina Kjeldsberg fra Tønsberg. Kristina er utdannet ved Statens Kunsthøyskole på regilinjen og har en Master i regi den høyeste og meget eksklusive utdannelsen det er mulig å få i Norge, og hun er en meget markant ung fremadstormende og nyskapende regissør i det nordiske teaterlandskapet. Produksjonen er ved Steinar Thorsen. Thesbiteateret stiller med sine beste folk Marit Simonsen, Frank Lie, Dan Robert Thorsen, Geirr Johnsen, Rolf Dolven og Janne Moholt. I tillegg fortsetter vi arbeidet vi startet i 2011 med å bruke unge og nye Thesbiskuespillere; Joanna Myrelli, Tirill Engelstad, Bengt Kenneth Ivarsson m.fl. I tillegg vil også skuespillere fra institusjonsmiljøet i hhv. Bergen og Oslo være med på scenen; Vidar Magnusson, Axel Audert og Anderz Eide, m.fl. Det koster mye penger å sette opp teaterstykker. Shakespeare sine stykker er omfattende og krever mange skuespillere, mye kostymer, sminke, scenografi, nykomponert musikk, koreografi. I tillegg skal det rigges opp et amfi i Thaulowhullet hvert år samt at en slik uteforestilling gir en masse andre produksjonstekniske utfordringer som er kostnadsdrivende. Det er dessverre ikke plass til å lage et amfi med plass til mer enn 300 mennesker. Det betyr at selv med 16 utsolgte hus ville prosjektet vært avhengig av offentlige bevilgninger. Kombinert med at prisnivået generelt i samfunnet stiger, er det på det rene at det er behov for noen økninger i bevilgningene fra fylke og kommuner. 1

17 Det er viktig å understreke at det hvert år gjøres en masse dugnadsarbeid av mange mennesker for å realisere prosjektet, og at de som mottar lønn er sterkt underbetalt i forhold til den tid og omfang de legger ned i prosjektet. Likevel er Thesbiteaterets Shakespearesatsing i Thaulowhullet blitt en tradisjon, og et markant teaterprosjekt som setter Tønsberg og området på scenekunstkartet og en flott og viktig årlig hendelse som både myndighetene og beboere kan være stolt av. Kronerullingen og det lokale engasjementet i forbindelse forestillingene i 2011 og 2012 viser at dette er et prosjekt som har livets rett og vi håper at også kommune og fylke ønsker å fortsette satsingen på dette. Vi er veldig glade for den støtten Nøtterøy Kommune har gitt prosjektet i alle disse årene. La meg understreke at midlene fra Nøtterøy Kommune er helt essensielle for å klare å gjennomføre prosjektet, og vi håper at dere også i 2013 ser viktigheten av å støtte dette markante lokale teaterprosjektet. Thesbiteateret søker med dette Nøtterøy Kommune om støtte på kroner til sommerens Shakespeare i Thaulowhullet 2013, Stor Ståhei for ingenting. Se vedlagt prosjektbeskrivelse samt budsjett. For spørsmål, kontakt undertegnede på e-post: eller tlf: For Thesbiteateret Steinar Thorsen, produsent 2

18 PROSJEKTBESKRIVELSE Thesbiteateret er landets eldste, fortsatt eksisterende friteatergruppe, etablert i 1972 og har helt siden starten vært et levende teater og en sentral scenekunstaktør i Vestfold. DETALJER Produksjon: Produsent: Sted: Prøvetid: Spilleperiode: Søknadssum: Vedlegg: "Shakespeare i Thaulowhullet Stor ståhei for ingenting Thesbiteateret Thaulowhullet i Tønsberg Prøvetiden begynner 5. mai juni juli forestillinger kl (alle dager unntatt mandager) kr ,- Prosjektbeskrivelse, budsjett - Rapport m/regnskap fra Vintereventyret (2011) Thesbiteateret har gjort det til en tradisjon å oppføre Shakespeares dramaer som moderne og nyskapende friluftsteater om sommeren i Thaulowhullet rett utenfor Tønsberg sentrum. Tidligere oppsetninger er: Som dere vil ha det Stor ståhei for ingenting Trettendedag - eller hva som helst Romeo og Julie En midtsommernattsdrøm Troll kan temmes Othello Stormen Macbeth Hamlet Romeo & Julie Vintereventyret De lystige koner i Windsor Stor ståhei for ingenting regi Line Rosvoll regi Dave Mowers regi Nina Pontén regi Dave Mowers regi Nina Pontén regi Dave Mowers regi Nina Pontén regi Ingrid Forthun regi Thomas Segerström regi Anders T. Andersen regi Anders T. Andersen regi Steinar Thorsen regi Peter Crpps regi Kristina Kjeldsberg Innledning Fra etableringen i 1972 og frem til utgangen av 2012 har teateret produsert 125 oppsetninger, (hvorav 21 oppsetninger av Shakespeare), noe som gir et snitt på mer enn 3 produksjoner årlig i 40 år, og siden 1999 altså 13 oppsetninger med forskjellige Shakespeare-forestillinger i Thaulowhullet. En komplett oversikt over alle produksjoner ligger på På nettsidene er det også lagt ut ytterligere informasjon om teateret. 3

19 Siden 1998 har teateret hver sommer produsert et av William Shakespeares skuespill som friluftteater. Teaterets publikum, skuespillere, medlemmer og støttespillere har alle disse årene vært rekruttert fra hele Vestfold, men særlig fra kommunene Nøtterøy, Re, Horten, Stokke, Tjøme og Tønsberg. Vi ber også minne om at Shakespeare i Thaulowhullet er det mest markante (og nesten det eneste) lokalproduserte scenekunstprosjektet i Tønsberg om sommeren som står som et viktig lokalt tilbud mot de tilreisende sommershowene, noe som styrker den lokale identiteten i området. Det er også et viktig tilbud til engasjerte aktive teaterfolk i området og for å rekruttere nye. Kulturformidling og kunst koster penger, og man har ingen mulighet til å finansiere teaterforestillinger av det slaget Thesbiteateret har presentert i Thaulowhullet ved billettinntekter alene. Det må tilskudd til, fra fonds, stiftelser, legater og lokale og sentrale myndigheter. Selv hvis samtlige billetter var blitt solgt (noe vi satser på å gjøre i 2012), ville det ikke finansiert mer enn ca 50 % av totale kostnader. Thaulowhullet, arena for nyskapende Shakespeare-formidling. Sommeren 2013 tar Thesbiteateret utgangspunkt i Shakespeares aller beste komedie Stor Ståhei for ingenting, og ved å bruke en nyutdannet, ung og ambisiøs nyskapende regissør, Kristina Kjeldsberg, vil dette stykket som ble skrevet for 400 år siden settes opp slik at det handler om verden i dag og aktuelle situasjoner. Det er spesielt spennende å inkludere unge markante profesjonelle kunstnere som Kristina, som jobber over hele Norden med regi i dette prosjektet vårt. Det er også med og utvikler det lokale scenekunstfeltet og en profesjonalisering av dette i tråd med de utviklingsplaner Thesbiteateret jobber med i disse dager, i samarbeid med fylke kommune, Papirhuset Teater og Sjøbodteateret. Kristina Kjeldsberg er utdannet med Master ved regilinjen på KHIO/Teaterhøgskolen i Oslo ( ), og har cand.mag fra NTNU i teater og litteratur( ). Hun arbeidet i flere år som frilansskuespiller, regissør og produsent ved bl.a. Det Åpne Teater, Haugesund Teater og Thesbiteateret. Hun har vært daglig leder for Norsk Dramatikkfestival ved Det Norske Teatret. Sine første teaterskritt gjorde hun i Sjøbodteatrets ungdomsgruppe, og har virket som skuespiller i flere av Thesbiteatrets Shakespeare- oppsetninger. Kristina vil følge opp Thesbiteaterets arbeid med å modernisere og aktualisere Shakespeare og med det være med å utvikle Thaulowhullet til landets ledende arena for nyskapende Shakespeareoppsetninger. De siste årenes oppsetninger har fulgt denne malen og har fått stor oppmerksomhet og gode kritikker i landets ledende medier. Vi har også i år et spennende ensemble som består av både lokale og nasjonale krefter, hvor vi bevisst har valgt å bruke flere lokale aktører og skuespillere, både unge og mer erfarne. Regissør Kristina Kjeldsberg om prosjektets kunstneriske målsetting: Stor ståhei for ingenting tittelen indikerer mye av innholdet i denne klassikeren. En fjær kan bli til ti høns er et godt norsk ordtak som sier omtrent det samme. Her blir en fjær til ti høns. Ramme historien handler om giftermålet mellom Hero og Claudio, hvor Claudio blir lurt til å tro at Hero har vært utro natten før bryllupet. Slikt kaller på æresdrap. Alvorlig nok med andre ord. 4

20 Hvordan små svik uten bunn i virkeligheten kan føre til store og alvorlige konsekvenser, er bakteppet. Dramaturgisk sett er det likevel bi-historien om Benedikt og Beatrice som fargelegger mesteparten av dette stykket. To mennesker (Benedikt og Beatrice) som sverger troskap til singellivet blir lurt til å tro at den andre er forelsket i seg, slik at de svikter sin singeltilstand og gifter seg med hverandre. Men her er det snakk om dobbelt-lureri og minus, minus blir som kjent pluss. Benedikt og Beatrices forsvar for ensomhet viser seg å være den egentlige løgnen deres og tiltrekningen dem imellom blir synlig for dem gjennom vennenes hvite løgn. Kort sagt en komedie om lurendreieri som ender godt. En romantisk komedie ville tittelen vert hvis det var en film genre. Shakespeares tekster lever fordi de behandler evige menneskelige konflikter. Her om løgnen. Vi lyver hele tiden for hverandre, og for oss selv. Den vaneskligste løgnen å oppdage er den vi selv besitter. Som hos Benedikt og Beatrice. Det er dumt å tro at man aldri vil finne kjærligheten, men mange bærer denne løgnen og blir avhengige av den. Det er dumt å la seg forføre av løgner om sine nærmeste, men det skjer igjen og igjen. Det alvorlige bakteppe legger vi denne gangen til et sted i midt-østen hvor det for tiden pågår ulike felttog i frihetens tjeneste. Til et sted i vår verden hvor kvinnens dyd fortsatt er et spørsmål om ære. Dette er selvsagt ikke en fri verden, dette er en reel verden hvor svik og krig kan drepe selv den mest uskyldige. Men innefor komediens trygge rammer er de for en stakket stund i fred. Og freden skal man favne når den inntreffer, som Benedikt minner oss på i sin siste replikk når han får vite at svikeren Don Juan er tatt til fange: Tenk ikke på ham før i morgen. Jeg skal nok pønske ut en fin straff til ham. Spill opp, musikanter! Økonomi Det er særdeles viktig å understreke at den støtten prosjektet har hatt av Tønsberg Kommune og Vestfold Fylkeskommune og Nøtterøy Kommune, er grunnpilarene i prosjektets økonomi. Uten denne støtten ville det ikke vært mulig å realisere prosjektet. De siste årene har det reelle budsjettet ligget på omkring 1,2 1,5 millioner krone, så også i år. I tillegg kommer dugnadsinnsats fra Thesbiteateret som omregnet i kroner ville beløpet seg til flere hundre tusen. Finansieringen av prosjektet en stor utfordring. Pris- og lønnsnivå stiger, og det samme gjør utgiftene til forestillingen når kvaliteten økes. Vi har ikke fått støtte tidligere av Kulturrådet og andre statlige fonds, men de siste 2 årene har vi både hevet kvaliteten betydelig, og blitt en arena for virkelig nyskapende fremføringer av Shakespeare, Viktig og riktig er det vel dessuten å minne om at Thesbiteateret i 2009/2010 mottok betydelig støtte fra Norsk Kulturråd og en rekke andre hold for å utvikle Thaulowhullet som kulturarena. Det er bygget nytt garderobeanlegg for skuespillerne, publikums- toaletter og kioskanlegg. Disse fasilitetene, som i realiteten representerer en fleksibel ny allbruks kulturarena, ble sommeren 2010 overrakt Tønsberg som en gave fra Thesbiteateret, til bruk for distriktets hele kulturliv. Dette bør også være et tungtveiende argument for å fortsette Shakespeare-tradisjonen og vi håper at dette er med og bidrar til goodwill fra myndigheter og offentlige og private fonds, stiftelser og legater for å 5

21 fortsette å støtte prosjektet. Det søkes om støtte til prosjektet fra Tønsberg kommune, Vestfold fylkeskommune, Norsk Kulturråd, Fond for Lyd og Bilde, Fond for utøvende kunstnere, Tønsbergs nabokommuner og fra diverse legater etc. Utover dette søker vi også samarbeid med mulige sponsorer. Prosjektets utvikling Shakespeare-prosjektets utvikling har vært positiv. Prosjektet har lokal forankring og inkluderer både lokale og profesjonelle innleide krefter. Erfaringene teateret har fått gjennom disse årene har lagt grunnlaget for en effektiv gjennomføring av arrangementene. Tilbakemeldingene fra både amatører og profesjonelle krefter har vært udelt positive og det samme må også tilbakemeldingene fra publikum i aller høyeste grad kunne sies å ha vært. Arrangementet har hele tiden satt kvalitet i høysetet, og kan vise til gode anmeldelser fra samtlige oppsetninger. Publikumsantallet var økende, fra ca tilskuere det første året til i over av i Fra da av har tallet variert noe fra år til år, avhengig av vær og andre tilbud i distriktet. I 2011 var det inne rett i underkant av mennesker. Likevel sliter prosjektet økonomisk hvert år, og er avhengig av et entusiastisk lokalt nærings- og foreningsliv som ser verdien i prosjektet og støtter det. Aller helst burde det økonomiske grunnlaget bedres for bl.a. å kunne markedsføre prosjektet bedre, bl.a. med annonsering i den nasjonale dagspresse. Thesbiteateret ønsker dessuten å utvikle prosjektet kvalitativt, bl.a. ved å trekke inn flere profesjonelle krefter som kan være med på å løfte enkelte sider ved disse oppsetningene videre. Thesbiteateret har gjennom 13 somre vist at Shakespeare i Thaulowhullet har sin plass i Tønsbergs og Vestfolds kulturlandskap, og at det finnes vilje til å gjennomføre det som skal til for å bevare denne Shakespeare-tradisjonen i distriktet MEDVIRKENDE Regi: Musikk: Scenografi: Kostymer: Lysdesign: Lyddesign: Produksjon: Produksjonsass: Økonomi: Kristina Kjeldsberg Morten Richter Johnsen/Terje Johannesen Hannah Simonsen Reni Engdahl Torstein Bryde Bjørge Trudvang/Terje johannesen/morten Richter Johnsen Steinar Thorsen Per Simonsen Lise Andersen MEDVIRKENDE PÅ SCENEN Leonato: Frank Lie Atoninia: Marit Simonsen Nype og Stokk Geirr Johnson og Dan Robert Thorsen alias polfarerne Evensen og Karl 6

22 Margaret: Janne Moholt Hero: Joanna Myrelli Claudio: Thommas Bipin Olsen Don Juan: Sigurd Myhre Beatrice: Marte Mørland Benedikt: Vidar Magnusson (ikke bekreftet) Kort om Thesbiteateret Thesbiteateret er landets eldste frie teatergruppe og ble stiftet i 1972 av den italienske teatermannen Gianni Lepre som var elev av Peter Brook. De første årene ble teateret drevet som en praktisk rettet teaterskole for unge mennesker. I dag er teateret et prosjektteater, dvs. at Thesbiteateret ikke har noen fast ansatte, men drives av en liten kjerne som, fra prosjekt til prosjekt, knytter til seg det som ellers er nødvendig av skuespillere og medarbeidere for at prosjektene skal kunne gjennomføres. Thesbiteateret har i overkant av 100 produksjoner på samvittigheten og har bl.a. spilt stykker av Samuel Beckett, Eugene lonesco, Alan Ayckbourne, Henrik Ibsen, August Strindberg, Sam Shepard, Agatha Christie, Jens Bjørneboe og selvfølgelig William Shakespeare som i dag er en vesentlig del av grunnlaget for Thesbiteaterets drift. Opp gjennom årene har teateret også hatt et nært samarbeid med Odd Børretzen og Lars Martin Myhre. Normalt setter Thesbiteateret opp 2-4 forestillinger i året og på vintertid er spillestedet som oftest Papirhuset Teater i Tønsberg. Sist satte Thesbiteateret opp Gatelangs, et prosjekt som ga gjenklang i hele kulturmiljøet i Tønsberg og omegn. Kunstnerisk leder er Frank Lie. Thesbiteaterets styre består av: Rolf Dolven (styreleder), Janne Moholt, Lise Hauge Andersen (kasserer), Rolf Dolven, Steinar Thorsen, Per Simonsen, Frank Lie og Marit Simonsen (vararepr.) 7

23

24 RAPPORT: THESBITEATERETs DE LYSTIGE KONER I WINDSOR av WILLIAM SHAKESPEARE THAULOWHULLET SOMMEREN 2012 Thesbiteaterets oppsetning av William Shakespeares DE LYSTIGE KONER I WINDSOR fant sted i Thaulowhullet i Tønsberg i perioden 28. juni 15. juli 2012 (med spillefri på mandager). Stykkets regissør var Peter Chripps og produksjonsleder var Steinar Thorsen. Alt i alt engasjerte DE LYSTIGE KONER I WINDSOR rundt 50 personer foran og bak scenen. I tillegg til Thesbiteaterets egne aktører ble det også hentet inn andre skuespillere, både amatører og profesjonelle, til å fylle rollene. Det ble dessuten trukket inn profesjonelle folk til å ta seg av sminke, lys og lyd. En norsk gjendiktning av stykket ble utarbeidet av Peter Cripps og skuespiller Frank Lie (som er tilknyttet Norsk oversetterforening), og mye av musikken var nyskrevet for anledningen av Morten Richter Jonsen. I tillegg ble det brukt omarrangerte versjoner av to låter av The Rolling Stones er jubileumsår for Thesbiteateret og årets Shakespeare oppsetning er en del av 40 års-markeringen. Planleggingen av forestillingen kom i gang tidlig, så selve gjennomføringen av prosjektet gikk rimelig smertefritt i år.vi var stort sett heldige med været i spilleperioden og hadde bare én avlysning på grunn av regn. Den avlyste forestillingen ble imidlertid i høyeste grad kompensert ved at DNB (sparebankstiftelsen) kjøpte generalprøven (se under), slik at vi i realiteten gjennomførte 16 forestillinger. Vi hadde et totalt besøkstall på 2524 (hvorav 369 var fribilletter). Dette var færre enn vi hadde håpet ikke minst fordi vi i år hadde fått den profilerte skuespilleren Karl Sundby til å spille rollen som Falstaff men likevel litt bedere enn i fjor. 1

25 Prosjektet hadde skjenkebevilling for vin og øl, og kiosk/kafé for publikum er en viktig inntektskilde i Thaulowhullet hvert eneste år. OPPSETNINGEN BLE STØTTET AV: Tønsberg kommune (m. kr ,- pluss en jubileumsgave på kr ,-) og Nøtterøy kommune (m. kr ,-). Vestfold fylkeskommune støttet i år ikke produksjonen, men ga oss gjennom Tønsberg kommune en støtte på kr ,- til utvikling av «Tønsberg byteater». Thesbiteateret betrakter Shakespeare-produksjonene som en så viktig del av denne utviklingsplanen at vi fant det riktig å skyte inn halve beløpet (altså kr ,-) i «De lystige koner i Windsor». og DnB NOR kjøpte (i år som i 2009 og 2010 og 2011) generalprøven vår (med bevertning) for til sammen kr ,-. Rett og slett fantastisk! Utover dette fikk vi selvsagt også økonomisk drahjelp av våre SPONSORER Sponsormidlene sitter langt inne for tiden, men noen gode venner har vi. Først og fremst selvsagt - og som vi allerede har nevnt DNB. Videre er Tønsbergs Blad også en særdeles god støttespiller. De ga oss annonser til svært reduserte priser, samt helsidesannonser der vi kunne videreselge annonseplass til våre andre sponsorer. Og Tønsberg Vandrerhjem som hjelper oss med gratis innlosjering av innleide skuespillere i store deler av prøvetiden Og «Yngvar Hauge Grafisk produksjon» i Oslo som trykte bannere og store plakater for oss helt gratis. En særdeles viktig sponsor for årets produksjon var også Hortenshus som sponset materialene til scenografien (som ellers ville blitt altfor dyr for oss) Annonsesponsorer i Tønsbergs Blad og/eller i programmet var i år: Arkitektene Kristiansen og Bernardt, Sikkerhetskomapaniet, Anleggsgartnerfirmaet Strandmann AS, Sparebank-1 (NøtterøyTønsberg) og Meny. Disse er faste bidragsytere, så en stor takk til dem. En stor takk må også gå til Løfbergs Lila som sponset oss med kaffe i hele prøve- og spilleperioden. Det gikk mye kaffe. I tillegg fikk vi pappkrus, tepper og gratis lån av kaffemaskin; til Mariblomst som stilte med blomster til premieren mot annonse i programmet; til Tønsberg Refleksologi som ga slitne og støle skuespillere gratis behandling; og til «Slottsfjell»(festivalen) som også kjøpte annonse i programmet 2