Kvalitet og bedre læring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet og bedre læring"

Transkript

1 Ungdomsskolekonferansen og 16. september 2014 Gardermoen Kvalitet og bedre læring i ungdomsskolen Forventninger til framtidens skole. Verktøy for bedre læring. To dager med faglig oppdatering og sosialt påfyll. Dylan Wiliam, What makes good schools work and some teachers successful? Hør også Jarl Inge Wærness sette Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv. Thomas Nordahl, Kvalitet i satsing på motivasjon, mestring og muligheter. 13 anerkjente foredragsholdere! Bla om og les mer. Sunniva Rose, Realfag og forskningsformidling i skolen. Marco Elsafadi, Hva kan du gjøre for at ungdom blir sin egen «mesternes mester»?

2 Ungdomsskolekonferansen Gyldendal Kompetanse Mandag 15. september Registrering What makes good schools work and some teachers successful? Assessment for learning as motivating factor for learning An international perspective on teachers role in pupils development Pause Dylan Wiliam, Emeritus Professor of Educational Assessment, Institute of Education, University of London Dylan Wiliams forskning i et norsk perspektiv Spørsmål, diskusjon i salen Lunsj Jarl Inge Wærness, analytiker i Læringslaben/ Conexus og er utdannet cand. paed Kvalitet i satsing på motivasjon, mestring og muligheter Hva innebærer praktisk og virkelighetsnær opplæring Skolen som lærende organisasjon Pause Thomas Nordahl, Professor, Senter for praksisrettet utdanningsforskning Høgskolen i Hedmark Realfag og forskningsformidling i skolen Hvordan skape mer engasjement og motivasjon for realfagene «Om kjernefysikk og forskning og sånn» Strategier for å takle bekymringer og problemer Pause Sunniva Rose, doktorgradsstipendiat i kjernefysikk, Universitetet i Oslo Hva du kan gjøre for at ungdom blir sin egen «mesternes mester» Kunsten å motivere - slik bygger du unges selvtillit og selvfølelse Hvordan du bedrer ungdommers innstilling til skolen Om idealer, identited og relasjoner Marco Elsafadi, foredragsholder, ildsjel og toppidrettsutøver Avslutning Foredragsholdere Dylan Wiliam er professor ved Insitute of Education, University of London og anses som en av verdenes fremste eksperter innen vurdering for læring. Hans forskning og publikasjoner rundt vurdering for læring blir referert til i utallige sammenhenger. Gå ikke glipp av denne muligheten til å møte denne kapasitet en. På konferansen deler Wiliam sine erfaringer og tips til hvordan vurdering kan brukes som den viktigste motiverende faktoren i elevenes læring. Jarl Inge Wærness er analytiker i Læringslaben/Conexus og er utdannet cand. paed. Han arbeider hovedsakelig med utdanningsspørsmål. Sammen med professor Erling Lars Dale har han skrevet blant annet Vurdering og læring i en elevaktiv skole (2007) og Differensiering og tilpasning i grunnopplæringen (2003). Jarl Inge har omfattende kompetanse i elevvurdering og har jobbet i utviklingsprosesser i et stort antall skoler, kommuner og fylkeskommuner. Han underviser på rektorutdanningen på BI. Sammen med Tore Skandsen og Yngve Lindvig har han skrevet Entusiasme for endring, en håndbok i skoleutvikling (2010). Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark. Han har tidligere arbeidet i som forsker ved NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring). Nordahl har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagog iske emner og er en mye brukt foredragholder. Han er senter leder ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning og pro sjektleder for flere større forsknings prosjekter. Sunniva Rose er doktorgradsstipendiat i kjernefysikk ved Universitetet i Oslo hvor hun forsker på bruk av thorium i kjernekraftverk. Hun er kjent for å argumentere for høyere realfaglig allmenndannelse og for at medienes dekning av risiko forårsaket av radioaktivitet ofte er sterkt misvisende. Hun er en aktiv blogger

3 Kvalitet og bedre læring i ungdomsskolen Tre retters middag Velg spor Eksklusivt forfattermøte med Ingvind Rishøi Tirsdag 16. september Om høytpresterende elevers behov og potensiale Hvordan identifisere den høytpresterende eleven Hvordan kan vi som lærere ivareta de flinkeste elevene Hvordan kan skolen legge til rette for et større faglig utbytte for alle Den kompliserte flinkheten - psykisk helse, selvbilde og identitet Pause Morten Oddvik, faglærer/kontaktlærer på Teknologiog forskerlinja på Horten videregående skole A B 10 råd for bedre og mer variert matematikkundervisning Hvordan gi elevene opplevelser av mestring i faget Vurdering for læring i matematikk Bruk av digitale hjelpemidler i matematikkundervisningen GeoGebra DragonBox Flipped classroom Kikora Video Simen Spurkland, lærer, Vøyenenga skole skriving og lesing som redskap for læring og deltakelse: Hvordan ruste elevene til å skrive og lese i utdanning og yrkesliv? Forelesningen tar for seg konkrete verktøy for arbeid med skriving og lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag gjennom å fokusere på: Tekstkompetanse Modellering i lese- og skriveprosessen Vurdering og tilbakemelding til elevene Anne Kristine Øgreid, Høgskolelektor, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Høgskolen i Oslo og Akershus Foredragsholdere hvor hun skriver om kjernefysikk, forskningsformidling, klær, mote interiør osv. I media er hun jevnlig deltaker i forskerpanelet i programposten «Abels tårn» på P2 og hun skriver kronikker for Aftenposten. Rose er et av utvalgsmedlemmene i Ludvigsenutvalget som vurderer i hvilken grad skolen dekker de kompetanser elevene vil trenge i fremtiden. I tillegg til å være TV-stjerne fra Mesternes mester, er Marco Elsafadi en etterspurt foredragsholder, ildsjel og toppidrettsutøver. Han holder foredrag for næringslivet, det offentlige apparatet og i skolen, med emner som motivasjon, ledelse, arbeidskultur, teambuilding, håndtere motgang, mobbing og relasjonenes kraft. Gjennom stiftelsen New Page, jobbet han tidligere med vanskelig stilt ungdom på oppdrag fra barnevernet i Oslo, Bergen og Stavanger. For sin samfunnsinnsats har han mottatt en rekke priser. Morten Oddvik er lærer med bakgrunn fra både ungdoms- og videregående skole. Han er en viktig ressurs på området høytpresterende elever etter å ha jobbet i åtte år med denne elevgruppa, både fra hans tidligere arbeid på den internasjonale barne- og ungdomsskolen i Trondheim (Birralee International School) og nå som faglærer/kontaktlærer på Teknologi- og forskerlinja på Horten videregående skole. Professor Sten Ludvigsen, utvalgsleder, Offentlig utvalg som utreder framtidens skole eller Hege Nilssen, sekretariatsleder, Kunnskapsdepartementet Ludvigsen-utvalget er et offentlig utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet som vurderer i hvilken grad dagens faglige innhold i skolen dekker de kompetanser og de grunnleggende ferdigheter som elevene vil trenge i et framtidig samfunns- og arbeidsliv, og eventuelt hvilke endringer som bør gjøres. Utvalget skal presentere sin hovedinnstilling i juni 2015.

4 C Pedagogisk ledelse i skolen Få innspill til å drive pedagogisk utviklingsarbeid ved din skole Hvordan utvikle en mer velfungerende ledergruppe Hvordan snu en skole Helhet i planer på skolen Terje Andersen, rektor, Bjøråsen skole D digital didaktikk i ungdomsskolen Bedre læring gjennom IKT i skolen Digital støtte i tverrfaglig, problembasert arbeid Teknologi som naturlig del av elevenes hverdag Lunsj Hans-Marius Christensen, rektor, Hundsund ungdomsskole Har vi en skole for framtiden? I hvilken grad skolens innhold dekker de kompetanser som elevene vil trenge i et framtidig samfunns- og arbeidsliv Anbefalinger knyttet til framtidige krav til kompetanse med relevans for grunnopplæringen Mulige endringer som bør gjøres Pause Professor Sten Ludvigsen, utvalgsleder, Offentlig utvalg som utreder framtidens skole eller Hege Nilssen, sekretariatsleder, Kunnskapsdepartementet Nyttige verktøy for bedre læringsledelse Faglig og sosiale forventninger Relasjonell ledelse Den gode timen Bevis på læring- vurdering i det korte tidsspennet Lasse Dahl, Læringsmiljøteamet, Oslo kommune og Line Tyrdal, Gyldendal Kompetanse Les mer om foredragsholderne på utbrettsiden Avslutning av konferansen Foredragsholdere Lasse Dahl er allmennlærer med mastergrad i spesialpedagogikk. Han arbeider som veileder i Læringsmiljøteamet i Oslo kommune som fungerer som utdanningsetatens støtteapparat til lærere og skoler. Han har over 12 års erfaring som kontaktlærer og veileder i normalskole og spesialskole og er en etterspurt foredragsholder. Line Tyrdal er kursholder og prosjektleder i Gyldendal Kompetanse. Faglig arbeider hun spesielt med hvordan utvikle en læringsfremmende vurderingskultur på klasseroms-, skoleog system nivå. Hun holder kurs, veileder lærerkollegier og skoleledere, og arbeider for tiden med en bok innen Læringsledelse sammen med andre fagpersoner. Tyrdal har videreutdanning i elevvurdering fra Høgskolen i Lillehammer, og tar for tiden master i pedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun var bidragsyter i Trude Slemmens bok «Vurdering for læring i klasserommet (2009).

5 Få mer ut av din deltakelse! Velg parallelle spor på konferansen A 10 råd for bedre og mer variert matematikkundervisning Simen Spurkland er matematikk-, engelskog musikklærer ved Vøyenenga skole i Bærum. Han ble rikskjendis da han talte lærernes sak på Debatten på NRK i desember. Etter det har Simen fått daglige henvendelser fra skoler som vil høre mer fra ham. Hans ønsker er rett og slett å gjøre norsk skole bedre. Han er opptatt av sin metodefrihet som lærer, at det er flere veier til svaret, og god tilpasset opplæring. På konferansen presenterer han 10 råd for bedre og mer variert matematikk undervisning som han også skriver om på sin blogg Mattelærer n. B Skriving og lesing som redskap for læring og deltakelse: Hvordan ruste elevene til å skrive og lese i utdanning og yrkesliv? Anne Kristine Øgreid er høgskolelektor i norsk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og arbeider med en doktorgrad om skriving som grunnleggende ferdighet på ungdoms trinnet. Hun har mange års lærererfaring fra ungdoms trinnet, er medforfatter på en serie ressursbøker for ungdoms skoleelever om skriving som grunnleggende ferdighet (SKRIV 1-3). Øgreid er også medforfatter av Tett på, et norskverk for yrkesfagelever som gir tett oppfølging i skriving, lesing og muntlige ferdigheter. C Pedagogisk ledelse i skolen Terje Andersen har de siste fire årene vært rektor ved Bjøråsen skole på Romsås i bydel Grorud. I denne perioden har han vært med på å endre skolens omdømme. Skolen har et sammensatt elevgrunnlag, et mangfoldig foreldregrunnlag og 70 % flerspråklige elever. Matematikk har vært et nøkkelfag på skolen, og Bjøråsen er en av skolene i landet som viser best faglig progresjon i faget. D Digital didaktikk i ungdomsskolen Hans-Marius Christensen er rektor ved Hundsund ungdomsskole i Bærum kommune. Skolen er en teknologiskole og et verksted for utprøving og fornying. Tidligere har han vært undervisningsinspektør ved Ringstabekk ungdomsskole. Der han var engasjert i forsknings prosjektet Bedre læring med nettbrett som er en del av Bærum kommune sin satsing Digital didaktikk. En satsing som handler om å finne god praksis på undervisningskunst i en digital verden. Christensen er opptatt av hvordan digitale verktøy kan gjøre det enklere for elevene å lære.

6 Retur: Gyldendal Norsk Forlag, Pb 6860 St. Olavs plass, 0130 OSLO Ungdomsskolekonferansen og 16. september 2014 Quality Airport Hotell Gardermoen Påmeldingsfrist: 25. august. Konferanseavgift: Kr 4600,- *Hurtigsvarpremie ved påmelding innen 1.juni. Prisen inkluderer det faglige konferanseprogrammet, dokumentasjon fra foredragene, servering i pauser og lunsj begge dager. Grupperabatt: Meld på 4 eller flere og få 10% rabatt* Pris overnatting enkeltrom: kr. 950,- Pris middag: kr. 450,- Delta på konferansens sosiale treffpunkt med treretters middag og ett glass vin/mineralvann og eksklusivt forfattermøte mandag kveld. Påmelding: Ta kontakt på e-post: eller telefon: Praktisk informasjon Dato: Mandag 15. september 2014 kl Tirsdag 16. september 2014 kl Arrangementssted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Jessheim Nord, 2050, Tlf Det går shuttlebuss til hotellet fra Plattform S22 Oslo lufthavn Jessheim hvert 15. min. i rushtiden/ ellers hvert 30. min. Pris kr: 70,- hver vei. Gratis parkering ved hotellet, tillatelse fåes i resepsjonen. Det er tilgang til gratis trådløst nett i hele hotellet. Avmelding: Påmeldingen er bindende. Ved avmelding belastes et gebyr på 20 %. Ved avmelding senere enn 1. september belastes full kursavgift. Bestilte plasser kan fritt benyttes av andre. *Hurtigsvarpremie: Meld deg på innen 1. juni og få boken Bedre læring for alle elever av Thomas Nordahl.

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring

Å lykkes med vurdering for læring. Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring 1 Å lykkes med vurdering for læring Hvordan læringsplattformer kan hjelpe travle lærere med vurdering for læring itslearning

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret 2014-15 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage

Detaljer

«Få dem ut av klassen!»

«Få dem ut av klassen!» «Få dem ut av klassen!» Men hjelper det? n av hanne jahnsen, svein nergaard og nina grini Skoler som har smågruppetiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd, og skoler som ikke har

Detaljer

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse):

SKOLELEDEREN. Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Effektive strategier for skoleutvikling. Hjerneforsker (og baronesse): SKOLELEDEREN Nr. 2 februar 2015 Fagblad for skoleledelse Hjerneforsker (og baronesse): Forandrer barns hjerne seg som følge av ny teknologi? Professor Michael Fullan: Effektive strategier for skoleutvikling

Detaljer

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo

PROGRAM 2014. 5 regionale konferanser om små barns matematikk. Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt PROGRAM 2014 5 regionale konferanser om små barns matematikk Trondheim, Kristiansand, Tromsø, Ålesund og Oslo Tidlig matematikk - stor effekt Matematikksenteret arrangerer

Detaljer

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE

«Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE «Æ SKJØNNE ITJ, Æ VÅKNE OPP KVAR DAG Å VIL BLI NÅ NYTT Æ» SKOLENS RÅDGIVING I MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG OG NORD-TRØNDELAG Trond Buland, Ida Holth Mathiesen og Siri Mordal, med bidrag fra Christin

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt

Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Atferdsproblemer i norsk skole et mindre problem enn antatt Av Ann Margareth Gustavsen og Thomas Nordahl To studier viser at atferdsproblemene i norsk skole er blitt redusert i tidsrommet 1995 2009. Når

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur

Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Erlend Vinje Tilpasset opplæring i ulik skolearkitektur Sammendrag: I denne artikkelen har jeg undersøkt ulike læreres opplevelser av, forestillinger om og preferanser til to ulike former for skolearkitektur.

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen

Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem skole-samarbeid Tone Evensen Innledning Både internasjonal og nyere norsk forskning mener å kunne vise at foreldrenes involvering

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 Strategi Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning 2012 2015 4 Innhold Kompetanse for bedre resultater...6

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK?

LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? LOKAL GRUNNMUR GIR NASJONALT BYGGVERK? Evaluering av tiltaksplanen Gi rom for lesing! Delrapport 3 Trond Buland, i samarbeid med Liv Finbak, Kristianne V. Ervik og Trine Stene SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Det gode elevmøtet! Forfatter og redaktør: Bjørn Hauger

Detaljer

helsesøstre Tidsskrift for Effektive tiltak for å nå flere gutter landsgruppen av helsesøstre nsf

helsesøstre Tidsskrift for Effektive tiltak for å nå flere gutter landsgruppen av helsesøstre nsf I DETTE NUMMERET: Psykologisk førstehjelp til ungdom Elever lærer om sikkerhet Ungdomsrådet på Ahus Tidsskrift for helsesøstre nr. 1-2014 landsgruppen av helsesøstre nsf Effektive tiltak for å nå flere

Detaljer