Fagdag matematikk, grunnskole Hamar,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagdag matematikk, grunnskole Hamar, 30. 11. 2014"

Transkript

1

2 Fagdag matematikk, grunnskole Hamar,

3 Vurdering Sentralt gitt eksamen i matematikk Seniorrådgiver Gregorios Brogstad

4 Agenda Formål med fagdager og sensorkurs Vurdering av kompetanse i matematikk Rettferdig sensur Fra eksamen til fellessensur Ny eksamensordning fra våren 2015

5 Utfordringer i sensuren Kjenner ikke eksamensveiledning, sensorveiledning, forhåndssensur Aldri deltatt på sensorkurs Privat sensur. Private «systemer», «skjemaer», etc. Ikke sensurert ferdig besvarelser Ikke regnet gjennom oppgaven «Hurtigsensur» Inkonsekvent sensur Rir egne «kjepphester» «Faglig skjønn» = «Jeg gjør som jeg vil» Påvirkelig (navn på skoler, fylker mv.)

6 Ta ansvar! Alle må føle ansvar for at sensuren blir mest mulig objektiv og rettferdig.

7 Sensur alltid i et fellesskap aldri alene

8 Formålet med sensorkurs 1) Samme vurderingspraksis 2) Rettferdig og konsekvent sensur

9 Vurdering av matematisk kompetanse

10 Vurderingen bygger på Opplæringslova Forskrift til opplæringslova Læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) Standardbasert (kriteriebasert) vurdering Eksamensveiledning

11 Hva skal sensureres/vurderes? Kandidatens matematiske kompetanse slik den framkommer på eksamensdagen

12 Kjennetegn på måloppnåelse Lav/svak Varierende Sikker

13 Poeng Poengfordeling Poenggrenser (må stå i et rimelig forhold til kjennetegnene)

14 Karakter: Kandidatens kompetansenivå Problemløsning vektlegges mest

15 Samme vurderingspraksis. Rettferdig sensur

16 Vurderingskultur Samme vurderingspraksis krever drøfting, dialog og samarbeid. Rettferdig sensur krever lojalitet overfor gitt veiledning

17 Rettferdig sensur! Lik vurderingspraksis! Følg veiledningene! Vurder som er vist (positiv sensur). Unngå privatsensur! Den strenge sensor Den milde sensor Den ville sensor inkonsekvent sensur? «Faglig skjønn» - må utøves sammen med andre sensorer «Faglig skjønn» - ikke egne «kjepphester» Privatsensur og sterke, private oppfatninger må vike Kandidatene vil ha rettferdig behandling uavhengig av landsdel og skole.

18 Konsekvent og rettferdig?

19 Prosessen... fra eksamen til fellessensur

20 Sensorkurs / fagdag Vurderingspraksis Dialog Krav til sensor: Ansvarlighet Følge gitt veiledning

21 Viktige dokumenter Læreplan og kompetansemål Eksamensveiledning Eksamensoppgaven Sensorveiledning Vurderingsskjema Bruk ikke egne skjemaer! Forhåndssensurrapport

22 Eksamen Regn gjennom eksamensoppgaven Se oppgaven med elevens øyne Enklere å sensurere Enklere å diskutere Sensorveiledning og vurderingsskjema publiseres

23 Vurdering av besvarelsene Metode 1: Kjennetegn på måloppnåelse Metode 2: Oppgavene og sensorveiledning/forhåndssensur angir poengfordeling

24 Forhåndssensur Hvordan har eksamensoppgaven fungert? Arbeidsmengde og vanskegrad? Enkelte oppgaver Sensorene bidrar med statistikk og inntrykk Forhåndsensurrapport (et produkt av og for sensorene)

25 Fellessensuren Alle nødvendige dokumenter må være kjent Forhåndssensurrapporten skal følges lojalt av alle sensorer Sterke personlige oppfatninger og meninger - «kjepphestene» - må legges til side (jf. rettferdig sensur)

26 Viktige datoer våren 2015 Eksamen MAT0010 Matematikk Onsdag 20. mai 2015 Sensorveiledning for hver fagkode Vurderingsskjema FORPLIKTENDE! Forhåndssensur 1. juni og 2. juni 2015 Forhåndsensurrapport FORPLIKTENDE! Fellessensur juni 2015

27 Ny eksamensordning våren 2015

28 Ny eksamensordning våren 2015 Del 1: 2 timer / 3 timer Uten hjelpemidler Del 2: 3 timer / 2 timer Alle hjelpemidler

29 Ny eksamensordning våren 2015 Del 1 uten hjelpemidler Grunnskole: 2 timer 1P, 2P, 2P-Y: 2 timer 1T, 2T, 2T-Y: 3 timer R1, R2, S1, S2: 3 timer

30 Ny eksamensordning våren 2015 Del 2 med alle hjelpemidler Datamaskin med: Grunnskole: Graftegner, regneark 1P, 2P, 2P-Y: Graftegner, regneark 1T, 2T, 2T-Y: Graftegner, CAS R1, R2, S1, S2: Graftegner, CAS

31 Ny eksempeloppgave

32