I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N 2 0 1 5"

Transkript

1 1 I N F O R M A S J O N O M EKSAM E N, K L A G E B E H A N D L I N G O G D O K U M E N T A S J O N V Å R E N EKSAMEN UNDERVISNING UNDER EKSAMEN Undervisningen går som normalt frem til skoleslutt. Faglærere samkjører undervisningen, lager temadager eller trener på muntlig der det er naturlig. Det vil komme egen dagtil-dag plan fra avdelingslederne. ALLE ELEVER MÅ HOLDE SEG OPPDATERT VIA FRONTER, ALLE ENDRINGER MELDES DER! HVOR MANGE EKSAMENER SKAL ELEVEN HA: Vg1: Alle elever på Vg1 kan bli trukket ut til en, skriftlig eller muntlig. (20 % som gjennomsnitt i løpet av en treårs periode på fylkesbasis) Vg2 YF: Elever på Vg2 Yrkesfag skal opp i en tverrfaglig praktisk i programfag og kan trekkes ut til skriftlig eller muntlig i andre fag (20% som gjennomsnitt i løpet av en treårs periode på fylkesbasis) Vg2 ST/ID: Elever på studiespesialisering og idrettsfag skal opp i en enten muntlig eller skriftlig. Vg3 ST/ID/PBY/NA: Alle elever skal avlegge skiftlig i norsk (hovedmål). Vg3 ST: Elevene skal trekkes ut til i to skriftlige fag. I tillegg skal alle avlegge i ett muntlig/muntlig-praktisk fag. Vg3 ID: Elevene skal trekkes ut til i tre fag. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag. Vg3 NA: Elevene skal trekkes ut til i to fag. Minst ett trekkfag skal være innen programområde naturbruk. Vg3 PBY: Elevene skal trekkes ut til en skriftlig og en muntlig (eller muntlig-praktisk). Vg3 LA: Elevene skal opp til to er, en tverrfaglig praktisk og en i et valgfritt programfag.

2 2 DIGITAL EKSAMEN Alle elever må ha med sin datamaskin til og må selv besørge at relevant programvare fungerer til. Eleven skal ikke skrive sitt eget navn på noen av oppgavene, her er det bare kandidatnummer som skal brukes. Kandidatnummer får elevene utdelt sdagen. Elevene logger seg på http: et utdelt personlig passord. Her finner de oppgaven digitalt, og de skal sende inn oppgaven slik at sensor kan hente den ned digitalt. Alle elever får et eget dagspassord utdelt under. Dette for å starte kl Eksamensansvarlig kan på en oversikt se hvilke elever som er logget inn, hvem som har levert, eller som ikke har kommet til. Nettet vil bli overvåket under. Husk å lagre dokumentet underveis. Eleven kan skrive oppgaven rett inn i egne maler i PAS eller de kan sende det dokumentet de skriver på for eksempel Word. Vi søker å ha skrivere opp slik at vi får skrevet ut oppgavene. Hvert srom har en minnepinne og det skal tas en sikkerhetskopi av alle sbesvarelser. TVERRFAGLIG EKSAMEN Barne- og ungdomsarbeiderfag: 48 timer før får elevene utdelt situasjonsbeskrivelse(case), planleggingsskjema og A4-ark til egne notater. Elevene skal arbeide med oppgaven på skolen 1. dag. Faglærer er tilgjengelig for veiledning. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Eksamen varer 30 min. Eleven kan prøves i alle kompetansemål. Planleggingsskjema og A4-ark med egne notater tas med til. Sensor skal ha en kopi av planleggingsskjema/notater. Helsearbeiderfag: 48 timer før får elevene utdelt situasjonsbeskrivelse(case) og A4-ark til egne notater. Elevene skal arbeide med oppgaven på skolen 1. dag. Faglærer er tilgjengelig for veiledning. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Eksamen varer minimum 45 min. Eleven kan prøves i alle kompetansemål. A4-ark med egne notater tas med til. Sensor skal ha en kopi av planleggingsskjema/notater. Landbruk og gartneri, hest og hovslagerfag, anleggsgartner og idrettsanleggsfag: 48 timer før får elevene utdelt situasjonsbeskrivelse(case). Elevene kan arbeide med oppgavene på skolen. Faglærer er tilgjengelig for veiledning. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Eksamen varer minimum 45 min. Eleven kan prøves i alle kompetansemål. A4-ark med egne notater tas med til. Sensor skal ha en kopi av planleggingsskjema/notater. MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN 48 timer før får elevene utdelt oppgavene og ark til egne notater. Elevene kan arbeide med oppgaven på skolen 1. dag. Faglærer er tilgjengelig for veiledning. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Eksamen varer inntil 45 min. Kandidatene må muligens være tilgjengelige hele dagen. Eleven kan prøves i alle kompetansemål. Planleggingsskjema og ark med egne notater tas med til.

3 3 Sensor skal ha en kopi av planleggingsskjema/notater. Idrettsfag: 48 timer før får elevene utdelt oppgavene og ark til egne notater. Elevene kan arbeide med oppgaven på skolen 1. dag. Faglærer er tilgjengelig for veiledning. Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden. Eksamen varer inntil 45 min. Men det kan være kandidatene må være tilgjengelige hele dagen grunnet felles idrettsområder som vurderes, eks fotballferdighet, markører, deltakere i testgruppe og lignende. Total stid overstiger ikke 45 min. Eksamen består av en praktisk del på ca 30 min og en teori del med presentasjon/eksaminering på inntil 15 min. Eleven kan prøves i alle kompetansemål. Sensor skal ha en kopi av planleggingsskjema/notater. Evt. Øktplan leveres i to eksemplarer ved fremmøte til, pluss egen øktplan. MUNTLIG EKSAMEN 48 timer før får eleven vite hvilket fag han eller ho skal prøves i. Muntlig skal gjennomføres med obligatorisk forberedelsedel dagen før. Forberedelsesdelen er en obligatorisk dag der elevene skal møte på skolen og ha tilgang på en lærer. Faglærer eller andre lærere på skolen skal ikke undervise elevene i denne perioden. Når forberedelsesdelen starter, 24 timer før selve, skal eleven få oppgitt et tema eller en problemstilling. Temaet skal gi elevene et utgangspunkt for. I forberedelsesdelen er alle hjelpemidler tillatt. Alle elever skal under presentere temaet/problemstillingen han/hun har arbeidet med i forberedelsesdelen. På kan eleven bruke 10 min til presentasjon av temaet/problemstillingen og 20 min til eksaminering. Under er notatene knyttet til den forberedte presentasjonen eneste tillatte hjelpemiddel. (Inkluderer relevante hjelpemidler til presentasjonen, for eksempel PowerPoint) Eleven skal få resultat og begrunnelse før neste kandidat kalles inn. OPPSLAG Elevlister til henges opp på tavle på Holt, Åmli og i Tvedestrand og på Fronter. Daglige romlister vil bli publisert på skolens infoskjermer. Skolen vil ha oppdatert informasjon på Fronter. Det vil komme oppslag på de samme stedene med resultater fra. Alle plikter å holde seg oppdatert her! PRAKTISKE OPPLYSNINGER Oversikt over tillatte hjelpemidler i de forskjellige fag finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmeside. Alle mobiltelefoner skal være avslått og leveres til svakt. Elever kan bare forlate slokalet sammen med følge for lufting, toalettbesøk eller matkjøp. Kommunikasjon er ikke tillatt på noen måter (se fylkets elevreglement). FUSK OG PLAGIAT HVA ER FUSK? Det er fusk å bruke Internett og å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av.

4 Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til. 4 HVA ER KONSEKVENSENE AV FUSK TIL EKSAMEN? Det er svært alvorlig å fuske til. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er: o o o Eleven kan få i faget annullert. Eleven som får annullert, mister standpunktkarakteren i faget. Elever i videregående opplæring og privatister kan tidligst gå opp til ny ett år etter. Det er viktig at skolene informerer elevene om konsekvensen av å fuske til. HVA ER PLAGIAT? Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden. Når alle hjelpemidler er tillatt til, er det ikke plagiat å bruke kilder. Dersom kandidaten bruker kilder, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Dette er omtalt både i sveiledningene og i informasjonsdelen til soppgaven. HVA ER KONSEKVENS AV PLAGIAT TIL EKSAMEN? Eksamenssvar som i sin helhet viser seg å være kopi av tidligere publisert materiell, vil bli vurdert til laveste karakter. Se: SENTRALGITT SKRIFTLIG EKSAMEN: 13.05: Offentliggjøring sentralt trekk skriftlig. Kl.08.50: Vg1 Studiespesialisering får beskjed på klasserom Kl.09.00: Vg2 Yrkesfag får melding i klasserom på Holt, og Vg2 ogvg3 Studiespesialisering får melding i hallen i Tvedestrand. Avd. Åmli får melding ved utgang fra B-fløy(trapp). Frammøte på sdagen senest kl Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/ Klasser Uke 21 Tirsdag 19. mai FSP5092 Spansk I 5t 2STA,2STB Tirsdag 19. mai FSP5119 Tysk I 5t 2IDA Tirsdag 19. mai REA3022 Matematikk R1 5t 2STA,2STB Tirsdag 19. mai REA3026 Matematikk S1 5t 2STA,2STB Onsdag 20. mai ENG1002 Engelsk Vg1, studieforberedende Forberedelsesdag 1IDA,1STA,1STB Onsdag 20. mai ENG1003 Engelsk Vg2, yrkesforberedende Forberedelsesdag 2AI,2BUA,2HFA,2HFB,2LGA Onsdag 20. mai REA3024 Matematikk R2 5t 3STA,3STB Onsdag 20. mai REA3028 Matematikk S2 5t 3STA,3STB Onsdag 20. mai FSP5023 Fransk II 5t 2STA,2STB Onsdag 20. mai FSP5095 Spansk II 5t 2STA,2STB Onsdag 20. mai FSP5122 Tysk II 5t 2STA,2STB Onsdag 20. mai FSP5098 Spansk I+II 5t 3STA,3STB Onsdag 20. mai FSP5125 Tysk I+II 5t 3IDA Onsdag 20. mai SAM3033 Økonomistyring Forberedelsesdag 3STA,3STB,3NA,3PB

5 5 Onsdag 20. mai SAM3035 Økonomi og ledelse Forberedelsesdag 3STA,3STB Torsdag 21. mai ENG1002 Engelsk Vg1, studieforberedende 5t 1IDA,1STA,1STB Torsdag 21. mai ENG1003 Engelsk Vg2, yrkesforberedende 5t 2AI,2BUA,2HFA,2HFB,2LGA Torsdag 21. mai SAM3033 Økonomistyring 5t 3STA,3STB,3NA,3PB Torsdag 21. mai SAM3035 Økonomi og ledelse 5t 3STA,3STB Fredag 22. mai REA3005 Fysikk 2 5t 3STA,3STB Fredag 22. mai SAM3016 Sosialkunnskap Forberedelsesdag 3STA,3STB Fredag 22. mai SAM3023 Rettslære 2 Forberedelsesdag 3STA,3STB Uke 22 Tirsdag 26. mai SAM3016 Sosialkunnskap Eksamen 3STA,3STB Tirsdag 26. mai SAM3023 Rettslære 2 Eksamen 3STA,3STB Tirsdag 26. mai MAT1011 Matematikk 1 P 5t 1IDA,1STA,1STB Tirsdag 26. mai MAT1013 Matematikk 1 T 5t 1IDA,1STA,1STB Tirsdag 26. mai REA3012 Kjemi 2 5t 3STA,3STB Onsdag 27. mai MAT1005 Matematikk 2P-Y 5t 3PBY,3NA Onsdag 27. mai MAT1015 Matematikk 2P 5t 2IDA,2STA,2STB Onsdag 27. mai REA3002 Biologi 2 5t 3STA,3STB Torsdag 28. mai NOR1212 Norsk sidemål 5t 3IDA,3STA,3STB Torsdag 28. mai NOR1232 Norsk sidemål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse 5t 3PBY,3NA Torsdag 28. mai NOR1049 Norsk som andrespråk for Forberedelsesdag 3STA,3STB,3PBY språklige minoriteter Fredag 29. mai NOR1049 Norsk som andrespråk for 5t 3STA,3STB,3PBY språklige minoriteter Fredag 29. mai NOR1211 Norsk hovedmål 5t 3IDA,3STA,3STB Fredag 29. mai NOR1231 Norsk hovedmål, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Uke 23 5t 3PBY,3NA Onsdag 3.juni SPR3008 Internasjonal engelsk Vg 2, 5t 2STA,2STB,3PBY,3STA studieforberedende Onsdag 3.juni IDR2005 Treningslære 2 5t 3IDA Onsdag 3.juni SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk 5t 3STA,3STB Fellessensur er torsdag 18. og fredag 19. juni TVERRFAGLIG EKSAMEN VG2 YRKESFAG Uke/ Dato Fag Kommentar Klasser dag Uke 22 Torsdag 28. mai Tverrfaglig Oppgave deles ut 26. mai 2BUA (2 parti) Uke 23 Fredag 5. juni Tverrfaglig Oppgave deles ut 3. juni 2HFA, 2HFB (3 parti) Uke 24 Fredag 12. juni Tverrfaglig Oppgave deles ut 10. juni 2LGN Uke 25 Mandag 15. juni Tverrfaglig Oppgave deles ut 11. juni 2LG Mandag 15. juni Tverrfaglig Oppgave deles ut 11. juni 2AI Tirsdag 16. juni Tverrfaglig Oppgave deles ut 12. juni 2AI Onsdag 17. juni Tverrfaglig Oppgave deles ut 15. juni 2LG NB! Alle tverrfaglige er har utlevering av situasjonsbeskrivelse (case) to dager før. Detaljert informasjon fås fra faglærer. VG3 LANDBRUK

6 6 Uke/ Dag Uke 24 Dato Fag Kommentar Klasser Torsdag 11. juni Tverrfaglig Oppgave deles ut 9. juni 3LA Tirsdag 16. juni Trekkfag(Traktor og maskin eller Økologisk landbruk) Melding gis fredag 12. juni 3LA Onsdag 17. juni Naturforvaltning Oppgave deles ut 15. juni 3NA NB! Utlevering av situasjonsbeskrivelse (case) to dager før. Detaljert informasjon fås fra faglærer. ANDRE LOKALGITTE EKSAMENER Uke/ Dag Uke 23 Dato Fag Kommentar Klasser Onsdag 03.jun Melding lokalt gitt skriftlig 2ID Torsdag 04.jun Fredag 05.jun Skriftlig 2ID Uke 24 Mandag 08.jun Melding fellesfag 2HF,2BU,2AI,2LG Tirsdag 09.jun Onsdag 10.jun Eksamen fellesfag 2HF,2BU,2AI,2LG Torsdag 10.jun 10.jun 11.jun Melding fellesfag/felles programfag Melding muntlig, muntlig praktisk Fredag 12.jun Eksamen fellesfag/felles programfag 12.jun Eksamen muntlig, muntlig praktisk Uke 25 Mandag 15.jun Melding muntlig, muntlig praktisk Tirsdag 16.jun Onsdag Torsdag 17.jun 18.jun Fredag 19.jun Siste skoledag Eksamen muntlig, muntlig praktisk 1ST,1ID,1BA,1NA,1HO 2ST,2ID, 3ST,3ID,3PB,3NA 1ST,1ID,1BA,1NA,1HO 2ST,2ID,3ST,3ID,3PB,3NA 3ST,3ID,3PB,3NA 3ST,3ID,3PB,3NA KLAGE PÅ KARAKTERER En normal klagefrist er alltid 10 ti dager fra kunngjøring. Evt. klage på standpunktkarakter må gjøres skriftlig og klagen må begrunnes. Alle klager vil bli behandlet ved Fylkeskommunenes klagenemd. Eget skjema på Fronter skal brukes. Alle klager vil få en begrunnelse fra faglærer og rektor som sendes klagenemda. Eleven får en kopi av sakspapirene. Klage på en skriftlig trenger ikke begrunnes, men en fagperson skal ha sett på sbesvarelsen før man klager. Besvarelsen sendes inn til ny sensur. Klagesensuren er endelig og kan ikke påklages. På muntlig kan man kun klage på formelle feil ved avvikling av. Frist er 10 dager fra avholdt. Hvis man får medhold, vil man bli trukket ut til en ny. Skolen har et eget skjema som beskriver klageprosessen nøyere, skolen plikter å hjelpe deg slik at du kjenner de formelle kravene når du ønsker å klage. Henvend deg til skolens ledelse. Hurtigklagesensur i Aust-Agder fylkeskommune, gjelder klage på standpunktkarakter Vg3 og muntlig Vg3: Elevene får tre dager til å utforme en eventuell klage. Det er viktig at klagen er underskrevet. Dersom en uttalelse mangler underskrift, kan ikke klagenemnda behandle saken. Klagesakene vil bli gjenstand for hurtigklagesensur av

7 Klagenemnda for karaktersetting i møte torsdag 25. juni dersom klagene er klagenemnda i hende senest tirsdag 16. juni. 7 DOKUMENTASJON VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS De som har fullført og bestått ett 3-årig løp, får utstedt vitnemål. Kravene til timetall og fagkombinasjoner må være oppfylt. Hvis man har negativ karakter i et fag, ikke grunnlag eller for få timer, vil man få et kompetansebevis i stedet for vitnemål. Alle elever på Vg2 yrkesfag får utstedt kompetansebevis. Elever på Vg1 yrkesfag som ønsker kompetansebevis, må be spesielt om det. Vitnemål må hentes personlig på kontoret (Åmli og Tvedestrand) fra torsdag 25. juni fra kl Hvis noen andre skal hente vitnemålet for deg, må du lage en skriftlig fullmakt. Ønsker du vitnemålet tilsendt, må du lage en ferdig frankert konvolutt med påskrevet adresse. Digitalt vitnemål ligger i Samordna opptak fra 1. juli. Frist for innsending til Samordna opptak er 1. juli Du må selv, innen 1. juli, sjekke at du har eller får elektronisk vitnemål. For å se om vitnemålet ditt ligger i NVB må du logge deg inn med ID-porten. Finner du ikke vitnemålet ditt, eller finner du feil på det, må du kontakte skolen du har gått på og be dem rette det. Hvis du klager må du sende inn endra vitnemål innen 15. juli. Tvedestrand den 15. april TT