Musikalsk adventsstart. Blir størst av alle

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikalsk adventsstart. Blir størst av alle"

Transkript

1 Kunst fra Kari Buen SIDE 16 Musikalsk adventsstart SIDE 15 Glødende kunstverk SIDE 6 I dag: 2 Skyet, lett bris. Den gode hjemmelagede maten får dufra 3 neste dager: -2 Kilde: yr.no -7-8 ONSDAG 28. NOVEMBER 2012 n NR. 278 n 85. ÅRGANG n 20 KRONER n LOKALAVISEN FOR NOTODDEN, HJARTDAL OG SAUHERAD Blir størst av alle Ikke penger til Kongsberg Vi har ikke penger nok til Kongsberg Krisesenter. Da blir det Hønefoss, sier politiker Hanne Thürmer. SIDE 8 Rita vil hjelpe Rita Jonassen på Notodden åpner hjemmet sitt for de som trenger et nytt hjem en periode. SIDE 3 n Rygi skole blir den største av alle barneskolene i hele Notodden om formannskap - ets vedtak i går om å overføre Yli-elevene til Rygi allerede neste skoleår blir gjennomført. Utdanningsforbundets Karl Arne Lia (bildet) i Notodden advarer sterkt mot å gjøre dette før den kommende nye Heddal Barneskole blir bygget. SIDE 4 OG 5 Hva med en treningspark? Tufte har kastet sitt blikk på Hjartdal kommune for en mulig etablering. SIDE 7

2 2 - TELEN NOVEMBER 2012 NYHETER Not od den by fyl ler 100 år i Hva øns ker du skal skje el ler bør gjø res i for bin del se med ju bi le et? Ole In gar Hau gen, Høg ås: Det har jeg ikke noen forme ning om, men det må selv føl ge lig mar ke res. Arve Bak ken, Hed dal: Et stort flott idrettsarrange ment, helst ski re la tert, og en skik ke lig kon sert. Det er moro med by fest og mu sikk. KAN NEPPE RIVES: Den brannskadde bygningen i Telegata 27 kan neppe rives i kraft av sin alder. Likevel reagerer Truls Ekeberg på fremdriften i saken. Det er nå 11 måneder siden bygget brant. Har høy grad av verneverdighet Ernst Hal vor Even sen, Sko gen: Byen må pyn tes fint opp, og så må det være flot te ar ran ge men ter in nen kul tur. Jeg hå per på en fin fei ring, for det for tje ner Not od den. Snøfresere fra Fresebredde fra cm PRIS fra kr ,- BilXtra Notodden Surtevju Bildelsenter Semsvegen 50, 3676 NOTODDEN Tlf: Tlf Telegata 27 er et av element - ene som dann - er grunnlaget for jugendbyen Notodden. GLENN VIK Tlf Avdelingsingeniør i Not - odden kommune Tore Bredesen kan ikke peke på direkte årsaker til at denne saken har drøyd ut i tid. Men byggets alder og utforming gjør at vernemyndighetene vil ha et ord med i laget når riving diskuteres. PLAGES AV LUKT: Naboforretningen plages av sjenerende lukt. Fra tidlig 1900-tall Det fremgår av «kulturhistorisk stedsutvikling på Notodden» at dette er et sentralt bygg i Notodden sentrum fra perioden Murgården er en av de opprinnelige 40 bygårdene som ble oppført på begynnelsen av 1900-tallet, og som dermed danner grunnlaget for jugendbyen, forteller Bredesen. Betyr det at det ikke kan rives? Alle bygg som er eldre enn 60 år altså bygget før 1950 skal sendes Fylkesmannen for utredning. Men det er klart at dette bygget har en høy grad av verneverdighet, mener han. Naboforholdene er håpløse Torgeir Ljosland er kritisk til saksgangen i brannsaken. Han er selv nærmeste nabo til brannruinene, og butikklokalene påvirkes av sjenerende lukt. Vi kan ikke lufte skikkelig. Det fører til en ekkel lukt i lokalene, sier Ljosland. Bør legges press Hva mener du kan gjøres? Jeg mener at kommunen på presse på for å få revet eller sik- Er bekymret Fungerende leder for teknisk utvalg, Truls Ekeberg, poengterer at etaten har jobbet konkret for å få fortgang i denne saken. Ja, utvalget er bekymret. Vi føler at dette er en låst situasjon, sier Ekeberg. Hva har dere gjort for å finne akseptable løsning - er? Vi har trykket på politisk for å få en fortgang i saken. Dessuten jobber vi for å finne sikringsløsning er. I dag «drøsser» det fra bygget. Det er uholdbart, mener utvalgsleder - en. Han mener både bilister og fotgjengere bør være oppmerksom i nærheten av branntomta. Ja, det kan være farlig både å gå og kjøre forbi, mener Ekeberg. ret bygget, fortviler Ljosland. Miljøhygienisk avdeling utførte nylig en befaring, og Telen har fått tilgang til hva etaten konkluderer med. Brevet er signert leder Tore Hagen. 1. Lukt fra brannruinen vil, i perioder, kunne medføre ulemper for omgivelsene. Jeg anser likevel ikke dette for å være en vesentlig helsemessig ulempe som skulle avstedkomme pålegg om utbedring etter Forskrift om miljørettet helsevern. 2. I likhet med andre brannruiner, er også denne stygg å se TRYKKER PÅ: Truls Ekeberg og teknisk utvalg jobber for å finne løsninger. på. Det er derfor lett å skjønne at de nærmest naboene reagerer på dette, men det er heller ikke her grunnlag for pålegg etter det lovverket jeg forvalter. 3. Det er fortsatt mulig å ta seg uhindret inn i bygget via ødelagt dør i gateplan ut mot Telegata. Denne døren bør stenges med en finerplate i likhet med vinduet ved siden av. Jeg antar at dette kan pålegges med hjemmel i Plan- og bygningsloven. Hvis ikke, kan jeg gjøre det i henhold til overnevnte forskrift.

3 NYHETER TELEN NOVEMBER Brukte falske penger dømt Med falske 50-lapper betalte en bøhering både røyk og restaurantmat. I retten nektet han skyld. BEATE EVENSEN Tlf TILBYR TJENESTER: BOAs daglige leder, Rita Jonassen, tilbyr tjenester for Barnevernstjenesten, Helse- og sosialtjenesten, oppveksttjenesten og også private. Men noen institusjon er det ikke, understreker hun. Et hjem for de som trenger det I sin bestemors ånd åpner nå Rita Jonassen sitt hjem for de som av ulike årsaker trenger et sted utenfor hjemmet. HÅKON RUSTEN Tlf Dette er en drøm jeg har hatt i mange år, og nå er det like før den går i oppfyllelse, sier Rita Jonassen entusiastisk. Hun har arbeidet med barn og ungdom i 26 år og har mastergrad i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Bestemors ånd Bertines opplæring og avlastning er navnet på det private tjenestetilbudet i Lærerskoleveien på Notodden. Bertine var min bestemor og en fantastisk person. Hun bodde i en lite hus i Kvalsund i Finnmark som bestandig var fullt av folk. Her var det plass for alle, minnes Rita. Hele sin barndom tilbrakte hun hos bestemora. Og det er bestemors ånd hun ønsker å gjenskape i sitt eget hus under mottoet: Litt hjelp i tide. I motsetning til bestemors hus er dette stort. Hovedetasjen består av kjøkken, stue, bad, vaktrom, kontor og fem soverom. I underetasjen finner vi klasserom, soverom, koserom, trimrom og aktivitetsrom. Ikke institusjon Noen institusjon er det pr definisjon ikke? Nei, det er det ikke. Jeg har jobbet på institusjoner og ønsker ikke denne formen. Rett og slett fordi den setter begrensninger og alt styres av tiltaksplaner. Skreddersyr opplegg Vi ønsker blant annet å skreddersy opplegg for hver enkelt, og vi legger stor vekt på at barna ikke skal gå glipp av skole og undervisning. Noe man ofte har lett for å miste på institusjoner. Det skal de få her av erfarne og dyktige lærere, understreker hun. Hva vet du om markedet for slik virksomhet? At den er veldig vanskelig, men vi håper at gode erfaringer etterhvert skal være med å sikre oss et livsgrunnlag. Og med Albert Bandura som ledsager? Ja, Banduras læringsteori er det vi vil styre etter. Det går ut på blant annet å tørre å sette grenser og rammer. Det er ofte det barn ønsker. Ellers er det viktig for oss å skape mestringsfølelse og oppleggene skal være løsningsbasert, legger hun til. Det er mange barn og ungdommer som mangler det «lille ekstra» leksehjelp eller et sted å dra til i ferien. I den sammenheng har vi et hus i Kvalsund i Finnmark, et småbruk i Seljord og et sted vi leier i Vestfold. Heltidsansatte Vi satser på å ansette folk på heltid, siden dette skaper størst tryggheten for ungdommene. I går var to av dem på plass, Per Ivar Ekornes og Torkil Dahl som begge har bred erfaring i arbeid med ungdom. Dette skal gå bra, sier en engasjert daglig leder. Den 33 år gamle mannen forklarte i retten at han slett ikke visste at pengene var falske. Han hadde funnet dem i en brødpose i søppelkassen på toalettet på toget mellom Bø og Oslo. Aust-Telemark tingrett trodde ikke på mannen. Blant annet fordi han til politi - et hadde gitt to andre forklar - inger at han hadde fått dem i minibanken og at han sparte på 50-lapper. Ettersom minibanker sjelden gir ut 50-lapper og mannen i to forretninger hadde forsøkt å veksle inn de falske 50-lappene, fant retten forklaringene lite troverdige. Han ble også dømt for heleri etter å ha oppbevart i leilighet - en sin seks dører som var stjål - et fra Byggmakker Storkaas AS i Sauherad. Aktor klarte ikke å bevise at mannen var den som hadde gjort inn - bruddet noen dager tidligere, men han ble funnet skyldig i heleri. Retten trodde ikke på forklaringen om at han opp - bevarte dørene for en bekjent som sa at han pusset opp huset. De mener kameratens kriminelle bakgrunn burde vekket mistanke om at dørene kunne være tyvegods. I tillegg ble bøheringen dømt for to innbrudd og tyveri fra Bø videregående skole hvor han tok brus, sjokolade og stereoanlegg, tyveri av sykkel, oppbevaring av hasj, tyveri av klær, øl og mat i Porsgrunn samt tyveri av vaske maskin og kjøleskap som sto i en sosialleilighet han leide av NAV. 33-åringen er straffet en rekke ganger tidligere og ble denne gangen dømt til åtte måneders fengsel, hvorav tre måneder utsettes med to års prøvetid. Han må i tillegg betale til sammen nær 3000 kroner i erstatning. SNØFRESERE FRA Fresebredde fra 53 til 76 cm PRIS fra kr 4.990,- BilXtra Notodden Surtevju Bildelsenter Semsvegen 50, 3676 NOTODDEN Tlf: PÅ PLASS: Jonassen sammen med to av hennes medhjelpere, Per Ivar Ekornes og Torkil Dahl i husets storstue. INVESTERT: Rita Jonassen har investert mye tid og penger i huset. Her er hun i husets trimrom. KNUST BILGLASS/ STEINSPRUT? Semsv. 36, Tuven 3676 Notodden Tlf

4 4 - TELEN NOVEMBER 2012 NYHETER ANSVARLIG REDAKTØR: Jens Marius Hammer Heddalsveien 40, 3674 Notodden Telefon NETTREDAKTØR: Knut H. Slettemo Midlertidig hastevedtak Det kom kjapt og som lyn fra klar himmel i formannskapet i går. Yli skole legges ned og elevene overføres til Rygi skole kommende skoleår. For foreldrene på Yli må det fortone seg både som en hastehandel og en hestehandel. Vedtaket synes å være svakt utredet og kommunen har med dette en utfordring som er svært kompleks. Det tas skritt i retning av oppussing av Sætreanleggene. 70 millioner settes av, men dette er trolig ikke på noen måte nok for å skape gode forhold for NUSK og Sætre barneskole. Kjøp av byggene til Statsbygg og eventuelt nybygg kommer i tillegg. Den saken kommer opp som egen sak 4. desember. Det er også mulig det kan bli ny ungdomsskole på Vannfronten i så fall en betydelig merkostnad det også. Med den midlertidige løsningen på Rygi, står trolig døra på gløtt for ny barneskole på Vidar. Den Yli-vedtaket kom uventet. Er det gjennomtenkt? økonomiske utfordringa framstår nær som uoverstigelig. Selv uten nye skolebygg vil gjelda være på en milliard i MØTE: I formannskapet i går fra venstre KrF-politikerne Hanne Thürmer og Knut Duesund, rådmann Magnus Mathisen i konferanse med helse- og omsorgssjef Anne Grete Rønningsdalen, samt ordfører Jørn Christ - ensen. Legger ned Yli skole nå Lille Notodden har 11 skoler i dag, tre ungdomsskoler, åtte barneskoler. Det er svært mange og det er behov for å slå sammen skoler for å styrke fagmiljøene og også utnytte ressursene bedre. Notodden kan ikke fortsette med dagens skolestruktur. Lisleherad lever på lånt tid, Tinnesmoen er vedtatt lagt til Sætre, trolig i De borgerlige har gått til valg på at de skal skape en bedre skole. Første trekk med nedleggelse av Yli virker underlig, men likevel viser flertallet at de tar tak der Ap og Sol ikke har tatt grep de siste årene. Det er viktig å se helheten i flertallets tankegang og planlegging. Den kommer og trolig leter flertallet etter løsninger som kan gjennomføres i løpet av inneværende valgperiode. Noe annet vil være å ikke innfri. Mange stemte borgerlig og selv tror de fire at skolesaken var avgjørende. Kabalen må følges nøye. ansvarlig redaktør HAR DU IKKE FÅTT AVISA? RING e-post redaksjon: e-post annonseavd.: e-post abonnement: Heddalsveien 40, Abonnement ( ) 3674 Notodden Sentralbord ( ) Privat annonser: ADMINISTRASJON/ABONNEMENT TELEFON PRIVAT SLÅTTA, Solbjørg ANNONSEAVD. BREDRUP, Marianne BRENDEMO, Marit Alvestad FJELLE, Espen NORHEIM, Truls PETTERSEN, Jan Sigurd SKÅRNES, Harald TØRRE, Jeanette Avfotografering av stoff og annonser for videre reproduksjon er ikke tillatt uten etter avtale med Telen. Telen betinger seg retten til å lagre og utgi alt stoff i avisen i elektronisk form, gjennom publisering i Telens elektroniske avis via Internett og i avisens databaser og elektroniske arkiv. Telen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adr.: Rådhusgt. 17, pb. 46 Sentrum, 0101 Oslo. Sats: Telen A/S Trykk: Edda Trykk A/S Det borgerlige flertallet i Notodden formannskap vedtok i går å legge ned Yli skole. Elevene overføres til Rygi allerede kommende skoleår. KAI ANDERSEN Tlf Vedtaket kom helt overrask ende. De samme politikerne har tidligere ved - tatt å vente til en splitter ny felles Heddal barneskole er ferdig. Men flertallet legger ned nå. Det var i forbindelse med budsjettbehandling - en for 2013 at vedtaket ble fattet. Rådmannen hadde foreslått å legge ned Lisleherad skole for å spare tilstrekkelig med penger. V, H og KrF, flertallet, valgte å legge ned Yli i stedet, siden kommunestyret så seint som i juni hadde vedtatt, og lovet innbyggerne, at Lisleherad skulle få drive et par år til for å vise at den er liv laga. Bedre skole Yli har ikke den klausul - en som Lisleherad har. Yli er jo også tidligere vedtatt å bli lagt ned, på sikt. Men dette er to små skoler med to små fagmiljøer. Slår vi dem sammen får vi en større faglig bredde, det blir et større sosialt miljø, mente de borgerliges gruppeleder Torgeir Fossli (V) i debatten. Det er mulig vi må bruke noen leide moduler for å få plass. Men de er i bedre forfatning enn mange av de skolene vi har i Notodden i dag, for eksempel når det gjelder inneklima. Jeg tror uansett at dette blir en bedre skole, mente Fossli. VINNERNE: Kari Nyhuus Holtskog og Halvor Holtskog på Nyhuus gård har godt tak på eplene. Bryter ut Verken Ap eller Sol ville legge ned Yli skole i sine budsjettforslag. De beholdt både Lisleherad og Yli og flere uttalte seg nærmest sjokkert om flertallets mening om å legge ned Yli allerede om få måneder. Både Aps Else Solberg Aasen og Sols Morten Halvorsen antydet nå at det kanskje ikke var noen vits i å delta i den tverrpolitiske gruppa som ordfør - eren har invitert til for sammen og se på skolestrukturen siden de borg erlige trumfet sin vilje gjennom på denne måten når det gjaldt Yli. Penger til Sætre Ap foreslo å starte oppussingen av skoleanleggene på Sætre allerede i 2013 for å forsere arbeidet som «alle» mener er nødvendig og satte av 70 millioner kroner fordelt over tre år. Alle mener det skal rustes opp. Hvorfor vente Best på eplemost Norges aller beste eplemost lages på Gvarv. BEATE EVENSEN Tlf Det ble slått fast på stor kåring i Oslo mandag. Vinnerne er så å si naboer i Sauherad. Kari Nyhuus Holtskog og Halvor Holtskog har laget årets beste ublandede eplemost. Det har de gjort med Aroma-epler. til 2015 med det da, spurte Sols Morten Halvorsen. Grusbanen Ellers ser det ut til at det blir penger til grusbanen/ skøytebaneprosjektet på Sætre likevel. Rådmannen sa nei, men de borgerlige satte av kroner i året til renter og avdrag fra 2014 av som ifølge gruppeleder Fossli vil kunne muliggjøre oppstart i Både Ap og Sol ville bevilge fem millioner. kroner til fast-dekkeprosjektet/skøytebane. De ville ta pengene fra potten på 10 millioner kroner som rådmannen hadde avsatt i sitt forslag til invester - ingsbudsjett for å få bygg - et en moderne ny kom - munestyresal i samfunnssalen. En bedre bruk av pengene, mente mindretallet. Men alle partiene foreslo litt mindre kutt til Kulturskolen enn det rådmannen anbefalte. Ekteparet Holtskog på Nyhuus gård er tredje generasjon epledyrkere og mener selv at klimaet ved Norsjø er avgjørende for kvaliteten på eplene. På én av nabogårdene, Nordre Lindheim, er årets beste blandingsmost laget. Anders og Katrine Heibø har mikset Katja og Discovery under varemerket Eventyrmost. De kom også til finalen i fjor. Ikke dårlig for en liten kommune.

5 NYHETER TELEN NOVEMBER Rygi blir størst i hele Notodden Dette kan bli den største barneskolen i Notodden kommende skoleår. KAI ANDERSEN Tlf Formannskapets flertall vedtok altså i går å legge ned Yli skole fra førstkommende skoleår av, og flytte elevene til Rygi skole, som en midlertidig løsning i Heddal for å unngå en nedlegging av Lisleherad skole. Da vil Rygi skole bli den største barneskolen i Notodden. I dag har Yli og Rygi til sammen 196 elever. Tveiten og Sætre skoler har begge 181 elever hver. LA NED: Gruppeleder Torgeir Fossli (V) og KrFs Hanne Thürmer var med på å vedta å legge ned Yli skole i går. Forhastet Og på «nye» Rygi vil de fleste klassetrinna få 28 og 29 elever og smekkfulle klasserom. Nestleder Karl Arne Lia i Utdanningsforbundet på Notodden advarer sterkt og raser mot vedtaket som han mener er forhastet og lite gjennomtenkt: Her blir det smekk fullt. Med 28 elever i hver gruppe i barneskolen hvordan skal dette kunne bli en «bedre skole», slik som noen av politikerne sa i debatten? spør Lia. Han fulgte diskusjonene i formannskapet fra tilhørerplass. Vedtaket kom svært overraskende på han også. Han hadde regnet med at politikerne skulle holde det de lovet i juni: Å holde Lisleherad skole i gang fram til Sætreanleggene er ferdige for å unngå midlertidige mellomløsninger på Tinnesmoen. Men han hadde ikke regnet med at Yli skulle bli ofret for å få til det. Og at de «midlertidige løsningene» i påvente av nye skolebygg skulle komme på Rygi i stedet for Tinnesmoen. Skjørt Vet politikerne egentlig hvor skjørt dette regnestykket blir? Med delingstall på 28 på hvert klassetrinn skal det altså ikke mange innflyttinger til Heddal før klassene blir for store, må deles i to og hele den økonomiske gevinsten som politik- KRITISK: Utdanningsforbundets Karl Arne Lia i Utdanningsforbundet i Notodden er sterkt kritisk til vedtaket om å flytte Ylielevene hit til Rygi skole allerede neste år og etablere Notodden største barneskole i disse bygga. erne er ute etter er spist opp, advarer han. Han konstaterer at de borgerlige flertallspartiene oppretter Notoddens største barneskole på Rygi, i et skolebygg som slett ikke er Notoddens største og mest moderne... Heller ikke trafikkforholdene tilsier så sterk økning av elevtallet på så kort varsel, mener lærernes hovedtillitsvalgte. Han reagerer sterkt på det han mener er bruk av barneskoleelever for å få saldert budsjettene, samtidig som det politiske flertallet, som rådmannen, vil bruke 10 millioner kroner på å bygge en ny kommunestyresal, brukt noen få ganger i året. Samtidig som de vedtar midlertidige skoleløsninger der de stuer 28 unger inn i små klasserom hver eneste dag. Det er vanskelig å forstå, sier Karl Arne Lia. Ingen utredning Han påpeker at det ikke foreligger noen konsekvensutredninger for den løsningen som er valgt. Dette er lite gjennomtenkt. Barn blir brukt som kasteballer på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Vi har hatt et historisk samarbeid nå i Heddal om bygging av en felles barneskole på Vidarvoll. Denne typen vingling de nå gjør er ødeleggende for skolestrukturdebatten i Notodden. Vi ser fram til en ny felles barneskole i Heddal. Men dette er en grov avsporing, mener Lia. Uaktuelt Han er glad for at politikerne vraket rådmannens forslag om midlertidige løsninger på Tinnesmoen. Men gleden drukner dessverre av at problematikken flyttes til Heddal. Slike midlertidige løsninger er like uaktuelt her som på Tinnesmoen. Vi ønsker kvalitet og en skole for framtida. Ikke årlige midlertidige løsninger, understreker han. Snart i Notodden Blues Festival, Telen og Tuvensenteret inviterer til vorspiel til byens 100 årsjubileum med rød løper og glass med stett: Fredag 30. november kl og lørdag 1. desember klokka på Sentertorvet på Tuvensenteret. Begge dager selges 100 billetter til de 100 første for 100 kroner. Kun en billett pr. kunde. I tillegg trekkes en gevinst blant de 100 som kjøper billett som gir festivalpass og gavekort på Tuvensenteret på 1000 kroner. Tilbakeblikk og skråblikkblikk på framtida av redaktør Jens M. Hammer. Lykkehjul med premiering og Tuvensenterets maskot er på plass med jubileumssnadder.

6 6 - TELEN NOVEMBER 2012 Kultur Prisbelønnet trio på Jazzklubben i Bø Torsdag 29. november kommer det skotske bandet Lau til Vertshuset. Lau ble dannet i Edinburgh i 2004 av Aidan O``Rourke. Kris Drever og Martin Green. Siden den gang har dette bandet opplevd en overveldende suksess. Varmen og spenningen de genererer med hver ny utgivelse, og ved hver konsert, har kulminert i stående ovasjoner, noe som har ført til at Lau også har blitt kronet med tittelen «Best Group» ved BBC Folk Award tre år på rad. Trioen har sine røtter fra tradisjonell skotsk folkemusikk, men høster lovord for måten de tilsetter en helt egen finesse til musikken. JULEUTSTILLING: Dag Bratsbergengen og Eyvind Hermansen har ikke alt klart til utstillingen i Studio K, men det begynner å hjelpe seg. Innen torsdag skal også den tredje kunsthåndverkeren, Øyvind Tingleff, være på plass i det intime galleriet ved Tinnelva. Gutta i røyken stiller ut De har keramikken til felles, de tre kameratene som stiller ut på Studio K i desember. BEATE EVENSEN Tlf I morgen kveld inviterer de til utstillingsåpning med vri. Med demonstrasjon av rakubrenning og japansk tema, tror de det skal bli en kveld litt utenom det vanlige. Felles interesse Dag Bratsbergengen fra Notodden, Eyvind Hermansen fra Tvedestrand og Øyvind Tingleff fra Hønefoss fant hverandre på Villvinsmarkedet i Risør Nordens største kunsthåndverksmesse. Bratsbergengen demonstrerte rakubrenning og de andre to fattet interesse. Denne uken har de hatt workshop i Dags verksted på Tinfos og resultatet blir årets juleutstilling. Vi har jo ikke utstillingen klar ennå, så det føles jo litt rart, men forhåpentligvis blir tingene ferdig nå i løpet av et par intense dager. Keramikk lages jo i flere etapper, og nå står vi foran den aller siste, sa Dag da Telen tok en titt tirsdag ettermiddag. Publikum kan vente seg både fabeldyr, engler, potente dirigenter og mye annet. Alle tre jobber med ulike uttrykk. Glødende kunst Torsdag kveld får publikum være med på rakubrenningen utenfor Telemarksgalleriet. Det er meldt bra vær og da er det flott å se når dette gjøres i mørket. For når keramikken kommer ut av ovnen er den rødglødende, forteller Dag. Arrangementet er i samarbeid med Telemarksgalleriet og Venneforeningen som er glad for aktivitet rundt galleriet mens det nå er stengt i byggeperioden. Etter rakubrenningen åpner utstillingen, før publikum beveger seg over i gallerikafeen hvor det for anledningen er sushibar og konsert. Folkemusiker Svein Westad fra Kongsberg er en av landets beste på munnharpe. Han er også usedvanlig interessert i Japan og vil knytte både ord og toner til begrepet Raku, med blant annet jakutisk munnharpe og den japanske minoriteten Ainu sin munnharpe av bambus, forteller Svein Hauge. Publikum får anledning til å se juleutstillingen i gallerikafeen samtidig. Ensomt liv For de tre kunstnerne som har juleutstilling på Notodden sammen, har det vært et spennende prosjekt. Vi jobber jo til vanlig hver for oss, og det kan jo være et litt ensomt liv. Da er det inspirerende å innimellom kunne jobbe sammen og lære av hverandre, sier Eyvind Hermansen, som aldri før har prøvd Raku. Utstillingen varer fra 29. november til 20. desember. * Raku-keramikk kommer opprinnelig fra Japan. Teknikken ble jobbet fram av pottemakerfamilien Raku i Kyoto. Familien har i tallrike generasjoner vært keramikere. * Teknikken ble først brukt på teskåler ved hoffet. * Raku-keramikken kjennetegnes ved sin svarte eller tomatrøde glasur og perforerte, tykke skåler. I USA ble rakuteknikken populær i 1960-årene. 10 år senere ble teknikken tatt i bruk også i Norge. * Brenningen gjøres i en spesiell ovn, og resultatet kan man aldri helt vite på forhånd. I RØYKEN: Keramikk-kameratene jobber utendørs i siste ledd av produksjonen når kunsten skal i ovnene.

7 Fikk hedersprisen Jukka Hakala og Terje Reinertsen ble tildelt årets Hederspris av NISO for deres kamp mot Notodden Fotballklubb. De to tidligere NFK-spillerne vant frem i Høyesterett etter å ha blitt urettmessig oppsagt av NFK. De fikk prisen under kåringen av Årets spiller 2012 på Grand Hotel i Oslo. Ny Gvarv-trener Andre Isaksen blir etter all sannsynlighet ny trener for 4. divisjonsklubben Gvarv etter at Øyvind Haugen signerte for Skotfoss tidligere denne måneden. Han får trolig med seg Jon Auver Øygarden trenerkollega i Sauherad. TELEN NOVEMBER Sport Skal være helt gra tis Las se Tuf te bren n - er for uten dørs treningsparker og ser til Hjart dal. MARI NY MOEN Tlf Det te er en søk nad om lov til å bru ke kom mu nens are al er til etab le ring av Tufteparken. Tuf te opp ly ser at det kos ter to talt rundt kro ner å anleg ge en slik park, og at det er øns ke lig med kom mu nal fi nan - s ie ring ved hjelp av spil le mid - ler, and re til skudd og spon so rer. Den før s te i As ker Hvor for ak ku rat Hjart dal? Jeg job ber sy ste ma tisk med man ge kom mu ner. Må let er å etab le re flest mu lig Tuftepark - er, så jeg kan pro mo te re tre n - ings for men og id ret ten, sva rer Tuf te. Han byg de den før s te her til lands i As ker, og kom mu nen der be tal te hele par ken for de vil le være først ute. Nes te år skal det an leg ges lignende par k - er i blant an net Åle sund, Drammen, Bæ rum, uli ke by de ler i Oslo og to i Trom sø. For et par år si den gikk Tuf te og to ka me ra ter lei av tra di sjo - nell styr ke tre ning in nen dørs på uli ke kom mer si el le tre nings - sentre. De søkte etter alterna - tiver, fant tre nings for men calisthenics og id ret ten Street Workout. Man be nyt ter kun egen ALLE: Dette er so sia lt, og en sunn tre nings form, sier Las se Tuf te. (Alle bilder private) kropps vekt som mot stand, og tre nings for men kan til pas ses alle uan sett ut gangs punkt og for ut set nin ger. Det te er en stor tre nings form og id rett uten for Skan di na via, for tel ler Tuf te, som er ut dan net ved Nor ges idrettshøgskole. Vei le der også Sier en kom mu ne ja, ber Tuf te om møte for å av kla re om rå de el ler lete opp om rå de, så la ger han et opp legg med pro du sen t - en av sta ti ve ne, og er til ste de un der byg gin gen, og for å vei - le de folk i hvor dan man tre ner. Tufteparkene skal være gratis å bru ke for alle, sier Tuf te. KREA TI VI TET: I til legg fin nes det in stal la sjo ner rundt om kring som også kan be nyt tes til den ne tre nings for men. IN TER ES SANT: Frisklivskoordinatoren synes opplegget til Lasse Tufte er interessant. Avviser ikke tanken om en Tuftepark Veldig spennende. Dette skal jeg gjøre kjent i kommunen. Frisklivskoordinator Torunn Hovde Kaasa i Hjartdal kommune synes også at prislappen på rundt kroner virker grei, sett i lys av at det kan være mulig å få tippemidler og annen økonomisk støtte. Er en utfordring Hovde Kaasa er saksbehandler på søknaden fra Lasse Tufte, og har bare rukket å kaste et raskt TUFTEPARKEN: Da jeg star tet med den ne tre nings for men, opp da get jeg at utal li ge ung dommer prøv de ko pie re den. Det gjor de at jeg så et be hov for sli ke par ker, sier Las se Tuf te. blikk på den foreløpig. Hun synes likevel konseptet virker spennende. Utfordringen er nettopp det å skape aktivitetsplasser utenfor organisert idrett, som utfordrer flere folk, som skaper interesse og lyst til å drive fysisk aktivitet ute i frisk luft. Har ingen park Hovde Kaasa liker tanken bak konseptet, det å se uteområdet i sammenheng med trening. Vidarvoll har vel en del elementer av dette i seg, og jeg vil tro det er fornuftig å legge denne type treningspark i tilknytning til skole og idrettsanlegg. Jeg tror slikt som dette vil komme inn som en forutsetning ved planlegging av nye uteområder, sier Hovde Kaasa. Bringes videre Hun understreker at det ikke er tatt neon stilling til en eventuell Tuftepark i Hjartdal kommune, men sier hun vil gjøre søknaden kjent i kommunen. Alle søknader blir tatt på alvor, og jeg avviser absolutt ikke denne, sier hun. Hun understreker viktigheten av å for eksempel trene motorikk for små og store. Det viser seg at unger med god motorikk har bedre læringsevne, både teoretisk og sosialt, forklarer hun. Kreativitet og viten Hun mener det er viktig å tenke i disse baner, og sier det handler om kreativitet og kunnskap om hvordan man enkelt og effektivt styrker kroppen og motorikken.

8 8 - TELEN NOVEMBER 2012 NYHETER Velger også Hønefoss Lengst unna men billigst. Også helseog sosialpolitiker Hanne Thürmer (KrF) velger Hønefoss som stedet for nytt krisesenter for Notoddens innbyggere som trenger hjelp. KAI ANDERSEN Tlf I likhet med rådmannen velger altså også politikeren bort Kongsberg Krisesenter. Stor prisforskjell Prisforskjellen er en halv million kroner. Og det er mye penger for oss når vi er så blakke som vi er. I budsjettbehandlingen i formannskapet i går, strevde vi for eksempel med å klare å opprettholde et dagsenter på Haugmotun til kroner, som rådmannen ikke fant penger til, mener Thürmer overfor Telen. Advarte Og saken står på kartet til møtet i helse- og sosialutvalget, ledet av Thürmer, i kveld. Rådmannen anbefaler, som Telen skrev i går, å velge Hønefoss, fordi det blir billigst for Notodden. Prisforskjellen kan bli betydelig. «Krisesenterveteran» Karin Follerås i Notodden advarte i går kraftig mot konsekvensene av å velge bort Kongsberg Krisesenter, som Notodden har brukt som samarbeidspartner siden 1999 et sted både brukerne og hjelpeapparatet ellers i Notodden ifølge Follerås har et fint forhold til. Har vurdert Min vurdering er at alle de tre alternativene, Kongsberg, Skien og Hønefoss, er gode alternativer, som alle tilfredsstiller kravene, og som alle ligger i rimelig nærhet. Men noen er da dyrere enn andre, som Kongsberg, sier Thürmer. Hun har snakket med Kongsberg kommune, med saksbehandler og rådmann i Notodden, blant annet om eventuelle reiseutgifter og eventuelle ekstrakostnader som kan påløpe. Ifølge de vil det ikke det. VELGER HØNEFOSS: Vi har ikke penger nok til Kongsberg Krisesenter. Da blir det Hønefoss, sier utvalgsleder i helse- og sosialutvalget, Hanne Thürmer, før møtet i kveld. (arkivfoto) Kan bli billigere Kongsberg har sagt at Kongsberg Krisesenter får samme pris som billigste Hønefoss dersom både Notodden, Øvre Eiker og Nedre Eiker kommune blir med i Kongsberg. Haken er at de to Eiker-kommunene i dag samarbeider med krisesenteret i Drammen. Og vi har ingen holdepunkter for å vite, eller anta, at de vil bytte over til Kongsberg, sier Thürmer. Som i møtet i kveld vil velge Hønefoss, dersom det ikke dukker opp nye momenter, med Skien som nummer to og Kongsberg på tredjeplass. Og jeg baserer min vurdering på pris, bekrefter helse- og sosialpolitikeren. Kort Fordelen med Kongsberg er at det er kjent på Notodden, og har kort reisevei. Ulempen er at det er så mye dyrere. Jeg skulle ønske at Kongsberg kunne tilby oss en plass for samme pris som Hønefoss, 65 kroner per innbygger. Da hadde de hatt sjansen. For Kongsberg er et bra krisesenter, mener Thürmer. Noe av bakgrunnen for at driften av krisesenter for Notodden ble sendt ut på anbud var at senteret på Kongsberg måtte flyttes og moderniseres, slik at prisen kom til å øke uansett. Byggingen er ikke startet enda. Semsveien 37, 3676 NOTODDEN Telefon