Musikalsk adventsstart. Blir størst av alle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikalsk adventsstart. Blir størst av alle"

Transkript

1 Kunst fra Kari Buen SIDE 16 Musikalsk adventsstart SIDE 15 Glødende kunstverk SIDE 6 I dag: 2 Skyet, lett bris. Den gode hjemmelagede maten får dufra 3 neste dager: -2 Kilde: yr.no -7-8 ONSDAG 28. NOVEMBER 2012 n NR. 278 n 85. ÅRGANG n 20 KRONER n LOKALAVISEN FOR NOTODDEN, HJARTDAL OG SAUHERAD Blir størst av alle Ikke penger til Kongsberg Vi har ikke penger nok til Kongsberg Krisesenter. Da blir det Hønefoss, sier politiker Hanne Thürmer. SIDE 8 Rita vil hjelpe Rita Jonassen på Notodden åpner hjemmet sitt for de som trenger et nytt hjem en periode. SIDE 3 n Rygi skole blir den største av alle barneskolene i hele Notodden om formannskap - ets vedtak i går om å overføre Yli-elevene til Rygi allerede neste skoleår blir gjennomført. Utdanningsforbundets Karl Arne Lia (bildet) i Notodden advarer sterkt mot å gjøre dette før den kommende nye Heddal Barneskole blir bygget. SIDE 4 OG 5 Hva med en treningspark? Tufte har kastet sitt blikk på Hjartdal kommune for en mulig etablering. SIDE 7

2 2 - TELEN NOVEMBER 2012 NYHETER Not od den by fyl ler 100 år i Hva øns ker du skal skje el ler bør gjø res i for bin del se med ju bi le et? Ole In gar Hau gen, Høg ås: Det har jeg ikke noen forme ning om, men det må selv føl ge lig mar ke res. Arve Bak ken, Hed dal: Et stort flott idrettsarrange ment, helst ski re la tert, og en skik ke lig kon sert. Det er moro med by fest og mu sikk. KAN NEPPE RIVES: Den brannskadde bygningen i Telegata 27 kan neppe rives i kraft av sin alder. Likevel reagerer Truls Ekeberg på fremdriften i saken. Det er nå 11 måneder siden bygget brant. Har høy grad av verneverdighet Ernst Hal vor Even sen, Sko gen: Byen må pyn tes fint opp, og så må det være flot te ar ran ge men ter in nen kul tur. Jeg hå per på en fin fei ring, for det for tje ner Not od den. Snøfresere fra Fresebredde fra cm PRIS fra kr ,- BilXtra Notodden Surtevju Bildelsenter Semsvegen 50, 3676 NOTODDEN Tlf: Tlf Telegata 27 er et av element - ene som dann - er grunnlaget for jugendbyen Notodden. GLENN VIK Tlf Avdelingsingeniør i Not - odden kommune Tore Bredesen kan ikke peke på direkte årsaker til at denne saken har drøyd ut i tid. Men byggets alder og utforming gjør at vernemyndighetene vil ha et ord med i laget når riving diskuteres. PLAGES AV LUKT: Naboforretningen plages av sjenerende lukt. Fra tidlig 1900-tall Det fremgår av «kulturhistorisk stedsutvikling på Notodden» at dette er et sentralt bygg i Notodden sentrum fra perioden Murgården er en av de opprinnelige 40 bygårdene som ble oppført på begynnelsen av 1900-tallet, og som dermed danner grunnlaget for jugendbyen, forteller Bredesen. Betyr det at det ikke kan rives? Alle bygg som er eldre enn 60 år altså bygget før 1950 skal sendes Fylkesmannen for utredning. Men det er klart at dette bygget har en høy grad av verneverdighet, mener han. Naboforholdene er håpløse Torgeir Ljosland er kritisk til saksgangen i brannsaken. Han er selv nærmeste nabo til brannruinene, og butikklokalene påvirkes av sjenerende lukt. Vi kan ikke lufte skikkelig. Det fører til en ekkel lukt i lokalene, sier Ljosland. Bør legges press Hva mener du kan gjøres? Jeg mener at kommunen på presse på for å få revet eller sik- Er bekymret Fungerende leder for teknisk utvalg, Truls Ekeberg, poengterer at etaten har jobbet konkret for å få fortgang i denne saken. Ja, utvalget er bekymret. Vi føler at dette er en låst situasjon, sier Ekeberg. Hva har dere gjort for å finne akseptable løsning - er? Vi har trykket på politisk for å få en fortgang i saken. Dessuten jobber vi for å finne sikringsløsning er. I dag «drøsser» det fra bygget. Det er uholdbart, mener utvalgsleder - en. Han mener både bilister og fotgjengere bør være oppmerksom i nærheten av branntomta. Ja, det kan være farlig både å gå og kjøre forbi, mener Ekeberg. ret bygget, fortviler Ljosland. Miljøhygienisk avdeling utførte nylig en befaring, og Telen har fått tilgang til hva etaten konkluderer med. Brevet er signert leder Tore Hagen. 1. Lukt fra brannruinen vil, i perioder, kunne medføre ulemper for omgivelsene. Jeg anser likevel ikke dette for å være en vesentlig helsemessig ulempe som skulle avstedkomme pålegg om utbedring etter Forskrift om miljørettet helsevern. 2. I likhet med andre brannruiner, er også denne stygg å se TRYKKER PÅ: Truls Ekeberg og teknisk utvalg jobber for å finne løsninger. på. Det er derfor lett å skjønne at de nærmest naboene reagerer på dette, men det er heller ikke her grunnlag for pålegg etter det lovverket jeg forvalter. 3. Det er fortsatt mulig å ta seg uhindret inn i bygget via ødelagt dør i gateplan ut mot Telegata. Denne døren bør stenges med en finerplate i likhet med vinduet ved siden av. Jeg antar at dette kan pålegges med hjemmel i Plan- og bygningsloven. Hvis ikke, kan jeg gjøre det i henhold til overnevnte forskrift.

3 NYHETER TELEN NOVEMBER Brukte falske penger dømt Med falske 50-lapper betalte en bøhering både røyk og restaurantmat. I retten nektet han skyld. BEATE EVENSEN Tlf TILBYR TJENESTER: BOAs daglige leder, Rita Jonassen, tilbyr tjenester for Barnevernstjenesten, Helse- og sosialtjenesten, oppveksttjenesten og også private. Men noen institusjon er det ikke, understreker hun. Et hjem for de som trenger det I sin bestemors ånd åpner nå Rita Jonassen sitt hjem for de som av ulike årsaker trenger et sted utenfor hjemmet. HÅKON RUSTEN Tlf Dette er en drøm jeg har hatt i mange år, og nå er det like før den går i oppfyllelse, sier Rita Jonassen entusiastisk. Hun har arbeidet med barn og ungdom i 26 år og har mastergrad i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring. Bestemors ånd Bertines opplæring og avlastning er navnet på det private tjenestetilbudet i Lærerskoleveien på Notodden. Bertine var min bestemor og en fantastisk person. Hun bodde i en lite hus i Kvalsund i Finnmark som bestandig var fullt av folk. Her var det plass for alle, minnes Rita. Hele sin barndom tilbrakte hun hos bestemora. Og det er bestemors ånd hun ønsker å gjenskape i sitt eget hus under mottoet: Litt hjelp i tide. I motsetning til bestemors hus er dette stort. Hovedetasjen består av kjøkken, stue, bad, vaktrom, kontor og fem soverom. I underetasjen finner vi klasserom, soverom, koserom, trimrom og aktivitetsrom. Ikke institusjon Noen institusjon er det pr definisjon ikke? Nei, det er det ikke. Jeg har jobbet på institusjoner og ønsker ikke denne formen. Rett og slett fordi den setter begrensninger og alt styres av tiltaksplaner. Skreddersyr opplegg Vi ønsker blant annet å skreddersy opplegg for hver enkelt, og vi legger stor vekt på at barna ikke skal gå glipp av skole og undervisning. Noe man ofte har lett for å miste på institusjoner. Det skal de få her av erfarne og dyktige lærere, understreker hun. Hva vet du om markedet for slik virksomhet? At den er veldig vanskelig, men vi håper at gode erfaringer etterhvert skal være med å sikre oss et livsgrunnlag. Og med Albert Bandura som ledsager? Ja, Banduras læringsteori er det vi vil styre etter. Det går ut på blant annet å tørre å sette grenser og rammer. Det er ofte det barn ønsker. Ellers er det viktig for oss å skape mestringsfølelse og oppleggene skal være løsningsbasert, legger hun til. Det er mange barn og ungdommer som mangler det «lille ekstra» leksehjelp eller et sted å dra til i ferien. I den sammenheng har vi et hus i Kvalsund i Finnmark, et småbruk i Seljord og et sted vi leier i Vestfold. Heltidsansatte Vi satser på å ansette folk på heltid, siden dette skaper størst tryggheten for ungdommene. I går var to av dem på plass, Per Ivar Ekornes og Torkil Dahl som begge har bred erfaring i arbeid med ungdom. Dette skal gå bra, sier en engasjert daglig leder. Den 33 år gamle mannen forklarte i retten at han slett ikke visste at pengene var falske. Han hadde funnet dem i en brødpose i søppelkassen på toalettet på toget mellom Bø og Oslo. Aust-Telemark tingrett trodde ikke på mannen. Blant annet fordi han til politi - et hadde gitt to andre forklar - inger at han hadde fått dem i minibanken og at han sparte på 50-lapper. Ettersom minibanker sjelden gir ut 50-lapper og mannen i to forretninger hadde forsøkt å veksle inn de falske 50-lappene, fant retten forklaringene lite troverdige. Han ble også dømt for heleri etter å ha oppbevart i leilighet - en sin seks dører som var stjål - et fra Byggmakker Storkaas AS i Sauherad. Aktor klarte ikke å bevise at mannen var den som hadde gjort inn - bruddet noen dager tidligere, men han ble funnet skyldig i heleri. Retten trodde ikke på forklaringen om at han opp - bevarte dørene for en bekjent som sa at han pusset opp huset. De mener kameratens kriminelle bakgrunn burde vekket mistanke om at dørene kunne være tyvegods. I tillegg ble bøheringen dømt for to innbrudd og tyveri fra Bø videregående skole hvor han tok brus, sjokolade og stereoanlegg, tyveri av sykkel, oppbevaring av hasj, tyveri av klær, øl og mat i Porsgrunn samt tyveri av vaske maskin og kjøleskap som sto i en sosialleilighet han leide av NAV. 33-åringen er straffet en rekke ganger tidligere og ble denne gangen dømt til åtte måneders fengsel, hvorav tre måneder utsettes med to års prøvetid. Han må i tillegg betale til sammen nær 3000 kroner i erstatning. SNØFRESERE FRA Fresebredde fra 53 til 76 cm PRIS fra kr 4.990,- BilXtra Notodden Surtevju Bildelsenter Semsvegen 50, 3676 NOTODDEN Tlf: PÅ PLASS: Jonassen sammen med to av hennes medhjelpere, Per Ivar Ekornes og Torkil Dahl i husets storstue. INVESTERT: Rita Jonassen har investert mye tid og penger i huset. Her er hun i husets trimrom. KNUST BILGLASS/ STEINSPRUT? Semsv. 36, Tuven 3676 Notodden Tlf

4 4 - TELEN NOVEMBER 2012 NYHETER ANSVARLIG REDAKTØR: Jens Marius Hammer Heddalsveien 40, 3674 Notodden Telefon NETTREDAKTØR: Knut H. Slettemo Midlertidig hastevedtak Det kom kjapt og som lyn fra klar himmel i formannskapet i går. Yli skole legges ned og elevene overføres til Rygi skole kommende skoleår. For foreldrene på Yli må det fortone seg både som en hastehandel og en hestehandel. Vedtaket synes å være svakt utredet og kommunen har med dette en utfordring som er svært kompleks. Det tas skritt i retning av oppussing av Sætreanleggene. 70 millioner settes av, men dette er trolig ikke på noen måte nok for å skape gode forhold for NUSK og Sætre barneskole. Kjøp av byggene til Statsbygg og eventuelt nybygg kommer i tillegg. Den saken kommer opp som egen sak 4. desember. Det er også mulig det kan bli ny ungdomsskole på Vannfronten i så fall en betydelig merkostnad det også. Med den midlertidige løsningen på Rygi, står trolig døra på gløtt for ny barneskole på Vidar. Den Yli-vedtaket kom uventet. Er det gjennomtenkt? økonomiske utfordringa framstår nær som uoverstigelig. Selv uten nye skolebygg vil gjelda være på en milliard i MØTE: I formannskapet i går fra venstre KrF-politikerne Hanne Thürmer og Knut Duesund, rådmann Magnus Mathisen i konferanse med helse- og omsorgssjef Anne Grete Rønningsdalen, samt ordfører Jørn Christ - ensen. Legger ned Yli skole nå Lille Notodden har 11 skoler i dag, tre ungdomsskoler, åtte barneskoler. Det er svært mange og det er behov for å slå sammen skoler for å styrke fagmiljøene og også utnytte ressursene bedre. Notodden kan ikke fortsette med dagens skolestruktur. Lisleherad lever på lånt tid, Tinnesmoen er vedtatt lagt til Sætre, trolig i De borgerlige har gått til valg på at de skal skape en bedre skole. Første trekk med nedleggelse av Yli virker underlig, men likevel viser flertallet at de tar tak der Ap og Sol ikke har tatt grep de siste årene. Det er viktig å se helheten i flertallets tankegang og planlegging. Den kommer og trolig leter flertallet etter løsninger som kan gjennomføres i løpet av inneværende valgperiode. Noe annet vil være å ikke innfri. Mange stemte borgerlig og selv tror de fire at skolesaken var avgjørende. Kabalen må følges nøye. ansvarlig redaktør HAR DU IKKE FÅTT AVISA? RING e-post redaksjon: e-post annonseavd.: e-post abonnement: Heddalsveien 40, Abonnement ( ) 3674 Notodden Sentralbord ( ) Privat annonser: ADMINISTRASJON/ABONNEMENT TELEFON PRIVAT SLÅTTA, Solbjørg ANNONSEAVD. BREDRUP, Marianne BRENDEMO, Marit Alvestad FJELLE, Espen NORHEIM, Truls PETTERSEN, Jan Sigurd SKÅRNES, Harald TØRRE, Jeanette Avfotografering av stoff og annonser for videre reproduksjon er ikke tillatt uten etter avtale med Telen. Telen betinger seg retten til å lagre og utgi alt stoff i avisen i elektronisk form, gjennom publisering i Telens elektroniske avis via Internett og i avisens databaser og elektroniske arkiv. Telen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan opprettet av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adr.: Rådhusgt. 17, pb. 46 Sentrum, 0101 Oslo. Sats: Telen A/S Trykk: Edda Trykk A/S Det borgerlige flertallet i Notodden formannskap vedtok i går å legge ned Yli skole. Elevene overføres til Rygi allerede kommende skoleår. KAI ANDERSEN Tlf Vedtaket kom helt overrask ende. De samme politikerne har tidligere ved - tatt å vente til en splitter ny felles Heddal barneskole er ferdig. Men flertallet legger ned nå. Det var i forbindelse med budsjettbehandling - en for 2013 at vedtaket ble fattet. Rådmannen hadde foreslått å legge ned Lisleherad skole for å spare tilstrekkelig med penger. V, H og KrF, flertallet, valgte å legge ned Yli i stedet, siden kommunestyret så seint som i juni hadde vedtatt, og lovet innbyggerne, at Lisleherad skulle få drive et par år til for å vise at den er liv laga. Bedre skole Yli har ikke den klausul - en som Lisleherad har. Yli er jo også tidligere vedtatt å bli lagt ned, på sikt. Men dette er to små skoler med to små fagmiljøer. Slår vi dem sammen får vi en større faglig bredde, det blir et større sosialt miljø, mente de borgerliges gruppeleder Torgeir Fossli (V) i debatten. Det er mulig vi må bruke noen leide moduler for å få plass. Men de er i bedre forfatning enn mange av de skolene vi har i Notodden i dag, for eksempel når det gjelder inneklima. Jeg tror uansett at dette blir en bedre skole, mente Fossli. VINNERNE: Kari Nyhuus Holtskog og Halvor Holtskog på Nyhuus gård har godt tak på eplene. Bryter ut Verken Ap eller Sol ville legge ned Yli skole i sine budsjettforslag. De beholdt både Lisleherad og Yli og flere uttalte seg nærmest sjokkert om flertallets mening om å legge ned Yli allerede om få måneder. Både Aps Else Solberg Aasen og Sols Morten Halvorsen antydet nå at det kanskje ikke var noen vits i å delta i den tverrpolitiske gruppa som ordfør - eren har invitert til for sammen og se på skolestrukturen siden de borg erlige trumfet sin vilje gjennom på denne måten når det gjaldt Yli. Penger til Sætre Ap foreslo å starte oppussingen av skoleanleggene på Sætre allerede i 2013 for å forsere arbeidet som «alle» mener er nødvendig og satte av 70 millioner kroner fordelt over tre år. Alle mener det skal rustes opp. Hvorfor vente Best på eplemost Norges aller beste eplemost lages på Gvarv. BEATE EVENSEN Tlf Det ble slått fast på stor kåring i Oslo mandag. Vinnerne er så å si naboer i Sauherad. Kari Nyhuus Holtskog og Halvor Holtskog har laget årets beste ublandede eplemost. Det har de gjort med Aroma-epler. til 2015 med det da, spurte Sols Morten Halvorsen. Grusbanen Ellers ser det ut til at det blir penger til grusbanen/ skøytebaneprosjektet på Sætre likevel. Rådmannen sa nei, men de borgerlige satte av kroner i året til renter og avdrag fra 2014 av som ifølge gruppeleder Fossli vil kunne muliggjøre oppstart i Både Ap og Sol ville bevilge fem millioner. kroner til fast-dekkeprosjektet/skøytebane. De ville ta pengene fra potten på 10 millioner kroner som rådmannen hadde avsatt i sitt forslag til invester - ingsbudsjett for å få bygg - et en moderne ny kom - munestyresal i samfunnssalen. En bedre bruk av pengene, mente mindretallet. Men alle partiene foreslo litt mindre kutt til Kulturskolen enn det rådmannen anbefalte. Ekteparet Holtskog på Nyhuus gård er tredje generasjon epledyrkere og mener selv at klimaet ved Norsjø er avgjørende for kvaliteten på eplene. På én av nabogårdene, Nordre Lindheim, er årets beste blandingsmost laget. Anders og Katrine Heibø har mikset Katja og Discovery under varemerket Eventyrmost. De kom også til finalen i fjor. Ikke dårlig for en liten kommune.

5 NYHETER TELEN NOVEMBER Rygi blir størst i hele Notodden Dette kan bli den største barneskolen i Notodden kommende skoleår. KAI ANDERSEN Tlf Formannskapets flertall vedtok altså i går å legge ned Yli skole fra førstkommende skoleår av, og flytte elevene til Rygi skole, som en midlertidig løsning i Heddal for å unngå en nedlegging av Lisleherad skole. Da vil Rygi skole bli den største barneskolen i Notodden. I dag har Yli og Rygi til sammen 196 elever. Tveiten og Sætre skoler har begge 181 elever hver. LA NED: Gruppeleder Torgeir Fossli (V) og KrFs Hanne Thürmer var med på å vedta å legge ned Yli skole i går. Forhastet Og på «nye» Rygi vil de fleste klassetrinna få 28 og 29 elever og smekkfulle klasserom. Nestleder Karl Arne Lia i Utdanningsforbundet på Notodden advarer sterkt og raser mot vedtaket som han mener er forhastet og lite gjennomtenkt: Her blir det smekk fullt. Med 28 elever i hver gruppe i barneskolen hvordan skal dette kunne bli en «bedre skole», slik som noen av politikerne sa i debatten? spør Lia. Han fulgte diskusjonene i formannskapet fra tilhørerplass. Vedtaket kom svært overraskende på han også. Han hadde regnet med at politikerne skulle holde det de lovet i juni: Å holde Lisleherad skole i gang fram til Sætreanleggene er ferdige for å unngå midlertidige mellomløsninger på Tinnesmoen. Men han hadde ikke regnet med at Yli skulle bli ofret for å få til det. Og at de «midlertidige løsningene» i påvente av nye skolebygg skulle komme på Rygi i stedet for Tinnesmoen. Skjørt Vet politikerne egentlig hvor skjørt dette regnestykket blir? Med delingstall på 28 på hvert klassetrinn skal det altså ikke mange innflyttinger til Heddal før klassene blir for store, må deles i to og hele den økonomiske gevinsten som politik- KRITISK: Utdanningsforbundets Karl Arne Lia i Utdanningsforbundet i Notodden er sterkt kritisk til vedtaket om å flytte Ylielevene hit til Rygi skole allerede neste år og etablere Notodden største barneskole i disse bygga. erne er ute etter er spist opp, advarer han. Han konstaterer at de borgerlige flertallspartiene oppretter Notoddens største barneskole på Rygi, i et skolebygg som slett ikke er Notoddens største og mest moderne... Heller ikke trafikkforholdene tilsier så sterk økning av elevtallet på så kort varsel, mener lærernes hovedtillitsvalgte. Han reagerer sterkt på det han mener er bruk av barneskoleelever for å få saldert budsjettene, samtidig som det politiske flertallet, som rådmannen, vil bruke 10 millioner kroner på å bygge en ny kommunestyresal, brukt noen få ganger i året. Samtidig som de vedtar midlertidige skoleløsninger der de stuer 28 unger inn i små klasserom hver eneste dag. Det er vanskelig å forstå, sier Karl Arne Lia. Ingen utredning Han påpeker at det ikke foreligger noen konsekvensutredninger for den løsningen som er valgt. Dette er lite gjennomtenkt. Barn blir brukt som kasteballer på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Vi har hatt et historisk samarbeid nå i Heddal om bygging av en felles barneskole på Vidarvoll. Denne typen vingling de nå gjør er ødeleggende for skolestrukturdebatten i Notodden. Vi ser fram til en ny felles barneskole i Heddal. Men dette er en grov avsporing, mener Lia. Uaktuelt Han er glad for at politikerne vraket rådmannens forslag om midlertidige løsninger på Tinnesmoen. Men gleden drukner dessverre av at problematikken flyttes til Heddal. Slike midlertidige løsninger er like uaktuelt her som på Tinnesmoen. Vi ønsker kvalitet og en skole for framtida. Ikke årlige midlertidige løsninger, understreker han. Snart i Notodden Blues Festival, Telen og Tuvensenteret inviterer til vorspiel til byens 100 årsjubileum med rød løper og glass med stett: Fredag 30. november kl og lørdag 1. desember klokka på Sentertorvet på Tuvensenteret. Begge dager selges 100 billetter til de 100 første for 100 kroner. Kun en billett pr. kunde. I tillegg trekkes en gevinst blant de 100 som kjøper billett som gir festivalpass og gavekort på Tuvensenteret på 1000 kroner. Tilbakeblikk og skråblikkblikk på framtida av redaktør Jens M. Hammer. Lykkehjul med premiering og Tuvensenterets maskot er på plass med jubileumssnadder.

6 6 - TELEN NOVEMBER 2012 Kultur Prisbelønnet trio på Jazzklubben i Bø Torsdag 29. november kommer det skotske bandet Lau til Vertshuset. Lau ble dannet i Edinburgh i 2004 av Aidan O``Rourke. Kris Drever og Martin Green. Siden den gang har dette bandet opplevd en overveldende suksess. Varmen og spenningen de genererer med hver ny utgivelse, og ved hver konsert, har kulminert i stående ovasjoner, noe som har ført til at Lau også har blitt kronet med tittelen «Best Group» ved BBC Folk Award tre år på rad. Trioen har sine røtter fra tradisjonell skotsk folkemusikk, men høster lovord for måten de tilsetter en helt egen finesse til musikken. JULEUTSTILLING: Dag Bratsbergengen og Eyvind Hermansen har ikke alt klart til utstillingen i Studio K, men det begynner å hjelpe seg. Innen torsdag skal også den tredje kunsthåndverkeren, Øyvind Tingleff, være på plass i det intime galleriet ved Tinnelva. Gutta i røyken stiller ut De har keramikken til felles, de tre kameratene som stiller ut på Studio K i desember. BEATE EVENSEN Tlf I morgen kveld inviterer de til utstillingsåpning med vri. Med demonstrasjon av rakubrenning og japansk tema, tror de det skal bli en kveld litt utenom det vanlige. Felles interesse Dag Bratsbergengen fra Notodden, Eyvind Hermansen fra Tvedestrand og Øyvind Tingleff fra Hønefoss fant hverandre på Villvinsmarkedet i Risør Nordens største kunsthåndverksmesse. Bratsbergengen demonstrerte rakubrenning og de andre to fattet interesse. Denne uken har de hatt workshop i Dags verksted på Tinfos og resultatet blir årets juleutstilling. Vi har jo ikke utstillingen klar ennå, så det føles jo litt rart, men forhåpentligvis blir tingene ferdig nå i løpet av et par intense dager. Keramikk lages jo i flere etapper, og nå står vi foran den aller siste, sa Dag da Telen tok en titt tirsdag ettermiddag. Publikum kan vente seg både fabeldyr, engler, potente dirigenter og mye annet. Alle tre jobber med ulike uttrykk. Glødende kunst Torsdag kveld får publikum være med på rakubrenningen utenfor Telemarksgalleriet. Det er meldt bra vær og da er det flott å se når dette gjøres i mørket. For når keramikken kommer ut av ovnen er den rødglødende, forteller Dag. Arrangementet er i samarbeid med Telemarksgalleriet og Venneforeningen som er glad for aktivitet rundt galleriet mens det nå er stengt i byggeperioden. Etter rakubrenningen åpner utstillingen, før publikum beveger seg over i gallerikafeen hvor det for anledningen er sushibar og konsert. Folkemusiker Svein Westad fra Kongsberg er en av landets beste på munnharpe. Han er også usedvanlig interessert i Japan og vil knytte både ord og toner til begrepet Raku, med blant annet jakutisk munnharpe og den japanske minoriteten Ainu sin munnharpe av bambus, forteller Svein Hauge. Publikum får anledning til å se juleutstillingen i gallerikafeen samtidig. Ensomt liv For de tre kunstnerne som har juleutstilling på Notodden sammen, har det vært et spennende prosjekt. Vi jobber jo til vanlig hver for oss, og det kan jo være et litt ensomt liv. Da er det inspirerende å innimellom kunne jobbe sammen og lære av hverandre, sier Eyvind Hermansen, som aldri før har prøvd Raku. Utstillingen varer fra 29. november til 20. desember. * Raku-keramikk kommer opprinnelig fra Japan. Teknikken ble jobbet fram av pottemakerfamilien Raku i Kyoto. Familien har i tallrike generasjoner vært keramikere. * Teknikken ble først brukt på teskåler ved hoffet. * Raku-keramikken kjennetegnes ved sin svarte eller tomatrøde glasur og perforerte, tykke skåler. I USA ble rakuteknikken populær i 1960-årene. 10 år senere ble teknikken tatt i bruk også i Norge. * Brenningen gjøres i en spesiell ovn, og resultatet kan man aldri helt vite på forhånd. I RØYKEN: Keramikk-kameratene jobber utendørs i siste ledd av produksjonen når kunsten skal i ovnene.

7 Fikk hedersprisen Jukka Hakala og Terje Reinertsen ble tildelt årets Hederspris av NISO for deres kamp mot Notodden Fotballklubb. De to tidligere NFK-spillerne vant frem i Høyesterett etter å ha blitt urettmessig oppsagt av NFK. De fikk prisen under kåringen av Årets spiller 2012 på Grand Hotel i Oslo. Ny Gvarv-trener Andre Isaksen blir etter all sannsynlighet ny trener for 4. divisjonsklubben Gvarv etter at Øyvind Haugen signerte for Skotfoss tidligere denne måneden. Han får trolig med seg Jon Auver Øygarden trenerkollega i Sauherad. TELEN NOVEMBER Sport Skal være helt gra tis Las se Tuf te bren n - er for uten dørs treningsparker og ser til Hjart dal. MARI NY MOEN Tlf Det te er en søk nad om lov til å bru ke kom mu nens are al er til etab le ring av Tufteparken. Tuf te opp ly ser at det kos ter to talt rundt kro ner å anleg ge en slik park, og at det er øns ke lig med kom mu nal fi nan - s ie ring ved hjelp av spil le mid - ler, and re til skudd og spon so rer. Den før s te i As ker Hvor for ak ku rat Hjart dal? Jeg job ber sy ste ma tisk med man ge kom mu ner. Må let er å etab le re flest mu lig Tuftepark - er, så jeg kan pro mo te re tre n - ings for men og id ret ten, sva rer Tuf te. Han byg de den før s te her til lands i As ker, og kom mu nen der be tal te hele par ken for de vil le være først ute. Nes te år skal det an leg ges lignende par k - er i blant an net Åle sund, Drammen, Bæ rum, uli ke by de ler i Oslo og to i Trom sø. For et par år si den gikk Tuf te og to ka me ra ter lei av tra di sjo - nell styr ke tre ning in nen dørs på uli ke kom mer si el le tre nings - sentre. De søkte etter alterna - tiver, fant tre nings for men calisthenics og id ret ten Street Workout. Man be nyt ter kun egen ALLE: Dette er so sia lt, og en sunn tre nings form, sier Las se Tuf te. (Alle bilder private) kropps vekt som mot stand, og tre nings for men kan til pas ses alle uan sett ut gangs punkt og for ut set nin ger. Det te er en stor tre nings form og id rett uten for Skan di na via, for tel ler Tuf te, som er ut dan net ved Nor ges idrettshøgskole. Vei le der også Sier en kom mu ne ja, ber Tuf te om møte for å av kla re om rå de el ler lete opp om rå de, så la ger han et opp legg med pro du sen t - en av sta ti ve ne, og er til ste de un der byg gin gen, og for å vei - le de folk i hvor dan man tre ner. Tufteparkene skal være gratis å bru ke for alle, sier Tuf te. KREA TI VI TET: I til legg fin nes det in stal la sjo ner rundt om kring som også kan be nyt tes til den ne tre nings for men. IN TER ES SANT: Frisklivskoordinatoren synes opplegget til Lasse Tufte er interessant. Avviser ikke tanken om en Tuftepark Veldig spennende. Dette skal jeg gjøre kjent i kommunen. Frisklivskoordinator Torunn Hovde Kaasa i Hjartdal kommune synes også at prislappen på rundt kroner virker grei, sett i lys av at det kan være mulig å få tippemidler og annen økonomisk støtte. Er en utfordring Hovde Kaasa er saksbehandler på søknaden fra Lasse Tufte, og har bare rukket å kaste et raskt TUFTEPARKEN: Da jeg star tet med den ne tre nings for men, opp da get jeg at utal li ge ung dommer prøv de ko pie re den. Det gjor de at jeg så et be hov for sli ke par ker, sier Las se Tuf te. blikk på den foreløpig. Hun synes likevel konseptet virker spennende. Utfordringen er nettopp det å skape aktivitetsplasser utenfor organisert idrett, som utfordrer flere folk, som skaper interesse og lyst til å drive fysisk aktivitet ute i frisk luft. Har ingen park Hovde Kaasa liker tanken bak konseptet, det å se uteområdet i sammenheng med trening. Vidarvoll har vel en del elementer av dette i seg, og jeg vil tro det er fornuftig å legge denne type treningspark i tilknytning til skole og idrettsanlegg. Jeg tror slikt som dette vil komme inn som en forutsetning ved planlegging av nye uteområder, sier Hovde Kaasa. Bringes videre Hun understreker at det ikke er tatt neon stilling til en eventuell Tuftepark i Hjartdal kommune, men sier hun vil gjøre søknaden kjent i kommunen. Alle søknader blir tatt på alvor, og jeg avviser absolutt ikke denne, sier hun. Hun understreker viktigheten av å for eksempel trene motorikk for små og store. Det viser seg at unger med god motorikk har bedre læringsevne, både teoretisk og sosialt, forklarer hun. Kreativitet og viten Hun mener det er viktig å tenke i disse baner, og sier det handler om kreativitet og kunnskap om hvordan man enkelt og effektivt styrker kroppen og motorikken.

8 8 - TELEN NOVEMBER 2012 NYHETER Velger også Hønefoss Lengst unna men billigst. Også helseog sosialpolitiker Hanne Thürmer (KrF) velger Hønefoss som stedet for nytt krisesenter for Notoddens innbyggere som trenger hjelp. KAI ANDERSEN Tlf I likhet med rådmannen velger altså også politikeren bort Kongsberg Krisesenter. Stor prisforskjell Prisforskjellen er en halv million kroner. Og det er mye penger for oss når vi er så blakke som vi er. I budsjettbehandlingen i formannskapet i går, strevde vi for eksempel med å klare å opprettholde et dagsenter på Haugmotun til kroner, som rådmannen ikke fant penger til, mener Thürmer overfor Telen. Advarte Og saken står på kartet til møtet i helse- og sosialutvalget, ledet av Thürmer, i kveld. Rådmannen anbefaler, som Telen skrev i går, å velge Hønefoss, fordi det blir billigst for Notodden. Prisforskjellen kan bli betydelig. «Krisesenterveteran» Karin Follerås i Notodden advarte i går kraftig mot konsekvensene av å velge bort Kongsberg Krisesenter, som Notodden har brukt som samarbeidspartner siden 1999 et sted både brukerne og hjelpeapparatet ellers i Notodden ifølge Follerås har et fint forhold til. Har vurdert Min vurdering er at alle de tre alternativene, Kongsberg, Skien og Hønefoss, er gode alternativer, som alle tilfredsstiller kravene, og som alle ligger i rimelig nærhet. Men noen er da dyrere enn andre, som Kongsberg, sier Thürmer. Hun har snakket med Kongsberg kommune, med saksbehandler og rådmann i Notodden, blant annet om eventuelle reiseutgifter og eventuelle ekstrakostnader som kan påløpe. Ifølge de vil det ikke det. VELGER HØNEFOSS: Vi har ikke penger nok til Kongsberg Krisesenter. Da blir det Hønefoss, sier utvalgsleder i helse- og sosialutvalget, Hanne Thürmer, før møtet i kveld. (arkivfoto) Kan bli billigere Kongsberg har sagt at Kongsberg Krisesenter får samme pris som billigste Hønefoss dersom både Notodden, Øvre Eiker og Nedre Eiker kommune blir med i Kongsberg. Haken er at de to Eiker-kommunene i dag samarbeider med krisesenteret i Drammen. Og vi har ingen holdepunkter for å vite, eller anta, at de vil bytte over til Kongsberg, sier Thürmer. Som i møtet i kveld vil velge Hønefoss, dersom det ikke dukker opp nye momenter, med Skien som nummer to og Kongsberg på tredjeplass. Og jeg baserer min vurdering på pris, bekrefter helse- og sosialpolitikeren. Kort Fordelen med Kongsberg er at det er kjent på Notodden, og har kort reisevei. Ulempen er at det er så mye dyrere. Jeg skulle ønske at Kongsberg kunne tilby oss en plass for samme pris som Hønefoss, 65 kroner per innbygger. Da hadde de hatt sjansen. For Kongsberg er et bra krisesenter, mener Thürmer. Noe av bakgrunnen for at driften av krisesenter for Notodden ble sendt ut på anbud var at senteret på Kongsberg måtte flyttes og moderniseres, slik at prisen kom til å øke uansett. Byggingen er ikke startet enda. Semsveien 37, 3676 NOTODDEN Telefon

9 ANNONSER TELEN 28. NOVEMBER Julegrantenning TORSDAG 29. NOVEMBER, TORVET NOTODDEN KL Kveldsåpent torsdag til kl Program Kl Åpning med konfransier Inger Lise Wølner Kl Ordfører Jørn Christensen taler Kl Tenning av julegrana Støvletter fra Fonnesber 30% ADVENTSTILBUD Lilla Azalia kr 59.- Amaryllus kr 49.- Kl Gang rundt juletreet akkompaniert av Notodden PikeogGuttemusikk Kl Julenissen kommer Cord bukse, skjørt og kjole Før fra kr. 699,- Nå 399,- Velkommen til en julepyntet butikk! Åpningstider: mandag-fredag 9-18 lørdag Kl Gratis kino (Reisen til Julestjernen) Sætregata Notodden Tlf OW68334LS-ZA Før 998,- NÅ 698,- Årets julegave 144x80 Årets julegave kun hos Jernia Hohner Akustisk gitar Størrelse: 1/2-3/4-1/1 Fra 950,- OW68334S-MA Før 798,- NÅ 498,- Eyvind Hellstrøm OW69443S-BI Før 1198,- NÅ 798,- Rødvinsglass 2pk. 299,- Dette er et kvalitetsglass som drikker godt, produsert for Jernia inært samarbeid med Eyvind Hellstrøm. Hvitvinsglass 2pk. 299,- K19 K20 K21 K22 Esp gitarpakke Inneholder: Gitar, forsterker, stemmeboks, kabel, bag og gitarreim. Kun 2.995,- Telegata Notodden -Tlf

10 10 TELEN 28. NOVEMBER 2012 ANNONSER

11 ANNONSER TELEN 28. NOVEMBER Vi fører et utvalg av vindusfilmer for bil. Alle filmene har forsterket ripesikring garanti på 5år. SNØFRESERE FRA Fresebredde fra 53 til 63 cm PRIS fra kr 4.990,- BilXtra Notodden Surtevju Bildelsenter Semsvegen 50, 3676 NOTODDEN Tlf: SNØFRESERE FRA Fresebredde fra 66 til 114 cm PRIS fra kr ,- BilXtra Notodden Surtevju Bildelsenter Semsvegen 50, 3676 NOTODDEN Tlf: Ullern 4-roms leilighet garanti.no

12 12 TELEN 28. NOVEMBER 2012 ANNONSER Notodden Røde Kors Omsorg ADVENTSMØTE 3. desember kl.12 på Røde Kors-huset. Påmelding til / innen Husk gevinster! FISK OG VASSDRAGSREGULERING Hugs ope temamøte i kommunestyresalen, Torget 1, Rjukan torsdag 29. november kl. 18. Arr.: Aust-Telemark vassområde Telemark fylkeskommune Notodden kommune Notodden Vannverk Vel møtt! VANNAVSTENGING HELE NORDRE SKOGEN ONSDAG KL På grunn av arbeider på ledningsnettet, vil vannet på hele Nordre Skogen bli avstengt. Dette vil gjelde blant annet abonnenter fra og med Lisleheradvn. 87, og isøndre Skogen veg. Det anbefales åtappe opp nødvendig forbruksvann på forhånd. Bruk av vaskemaskin mens arbeidene pågår frarådes. Kraner bør mest mulig holdes stengt. Etter avsluttet arbeid bør huseier tappe ikran som ligger nærmest tilkoblingssted til vannet blir klart. Eventuell tiltetting av stikkledninger og armatur som følge av arbeidene må utbedres av huseier selv. Vannet blir påsatt så snart arbeidene er ferdig. Blueskommunen 17 år på Notodden Notodden Kiropraktorsenter Paul J. Ingrassia Åpent hver dag Dag: Ø.hjelp: SPESIALVERKSTED FOR BILGLASS Knust bilglass/steinsprut? Semsv. 36, Tuven 3676 Notodden, tlf SNØFRESERE FRA Fresebredde fra 53 til 63 cm PRIS fra kr 4.990,- HI Ace/HI Class/Dyna/ King van ø. kjøpt. Annen varebil/lastebil kan også være av interesse. Rask avgj. Kont.oppgjør. Erik Wasshaug tlf Julemesse fredag kl Sted: Biblioteket, Saulandtunet. Salg av kaker, kling, sølv, div. håndarbeid m.m. Lynlodd. Salg av kaffe og vafler. Julekurvverksted kl Arr.: Sauland Husflidslag BilXtra Notodden Surtevju Bildelsenter Semsvegen 50, 3676 NOTODDEN Tlf: Tjenester Høstkupp -25% på alle typer garasjeporter. Kontakt Sondre i Fasadeprodukter AS Tlf: Data-Hjem og Hageservice Tid for oppussing etc. Ledig for oppdrag. Tlf Høstkupp -25% på alt innen markiser, innv. solskjerming og persienner. Kontakt Sondre i Fasadeprodukter AS Tlf: Hybelleilighet til leie sentralt på Toppen. Kr ,- pr,mnd. inkl. strøm, internett og RiksTV. Tlf Ved til salgs Bjørkeved og blandingsved 1500 liter i storsekk. Bjørkeved i 60 liters sekker. Terje Graver tlf el. sms Tilbud varmepumper Panasonic, LG, Mitsubishi. Luft-luft m/aircondition. Gratis befaring, testvinnere, rask lev. Leverer i hele Telemark. pumper.no Tlf Hustadfisk står i Notodden torsd. 29/ og v/bunnpris Røkt villaks, sildeglass, letts. Torsk osv. Tlf REISEN TIL JULESTJERNEN Idag kl , kr. 80,- alle THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN DEL 2 Idag kl , kr. 90,- 11 år Desember: Tirsdager Kjøttkaker m/ertestuing kr. 124,- Torsdager Flesk og dubbe m/kålrabistappe kr. 124,- Lørdager Suppe kr. 79,- Hver dag Juletallerken kr. 156,- Program før jul: 1.12 Spinning Wheels 7. og 8.12 Jørn Rønningen 14. og Finn B. Hansen Finn B. Hansen Se ellers vår rikholdige meny m/frokost, lunsj og gode middagsretter! *Take away meny *Trådløst nettverk Alle rettigheter Spørsmål kan rettes til seksjon for tekniske tjenester, tlf Advokat Forsikring Venneforeningen for Telemarksgalleriet GALLERIKVELD ØVRE TINFOS Torsdag 29. november Kl.18.00: Rakubrenning av keramikk på tunet utenfor Telemarks-galleriet ved Øyvind Tingleff, Eyvind Hermansen, Dag Bratbergsengen Kl.19.00: Åpning av Desemberutstillingen istudio K. Kl.20.00: Intimkonsert igallerikafeen. Ord og toner med musiker Svein Westad, munnharpe. Servering av sushi med tilbehør igallerikaféen. Telemarksgalleriets juleutstilling ikafeen er åpen. Advokat Bernt K. Roald Storgata 48, Notodden Tlf / E-post. Advokat Advokat Elin Folseraas Torvet 4, 3674 Notodden Tlf «Når rett skal være rett» E.post: Tlf Regnskap Tlf Din bedrift her? Kontakt Truls Norheim. Tlf Arr: Venneforeningen isamarbeid med Studio KogTelemarksgalleriet DESEMBERUTSTILLING ISTUDIO K GUTTAIRØYKEN ØYVIND TINGLEFF,EYVIND HERMANSEN, DAGBRATBERGSENGEN Viser keramisk skulptur,raku fra 29. nov. 20. des. Velkommen til åpning torsdag 29. nov. kl (se program over). Åpningstider: Tirsdag- søndag12-16, torsdag12-18(mandagstengt). Finn alt på et sted lokalguiden Du finner alle bransjene du trenger på telen.no/lokalguiden Advokat, forsikring,restaurant, hotell, SØK Studio K, rom for kunst O. H. Holtasgt. 26, Tinfos Øvre, Notodden, Telefon: / Kontakt vår salgskonsulent for en hyggelig markedsføringsprat Truls Norheim, Telefon: , epost: telen.no/lokalguiden

13 TELEN NOVEMBER ONSDAG 28. NOVEMBER 21.40: Tilbakeslaget Tromsø og de : Komiker i arbeid 21.15: Lydverket 20.30: Storbritannias : Luksusfellen Morgennytt Muntlig spørretime NRK nyheter Det søte liv Norge rundt NRK nyheter Herskapelig redningsaksjon NRK nyheter Førkveld Glimt av Norge NRK nyheter Ut i naturen Bondeknølen NRK nyheter Snøballkrigen Filmavisen NRK nyheter Fabelaktige bryllaup! NRK nyheter Snakkis V- cup skiskyting. 20 km menn. Direkte fra Östersund Oddasat nyheter på samisk Distriktsnyheter Dagsrevyen Teenage Boss (3) Norsk serie om ungdom og penger. Karim på 16 år har lenge ønsket seg sin egen Volvo, men moren sier nei. Denne måneden kan han oppfylle sin egen drøm Vikinglotto Distriktsnyheter Dagsrevyen Tilbakeslaget Tromsø og de fem hersketeknikkene Dokumentar. I fjor brøt samehetsen løs i Tromsø. Uenighet om byen skulle bli med i det samiske språkområdet førte til steile fronter. Mange ble skremt House (10) Am. dramaserie Kveldsnytt skjebneåret (1) Br. historisk dramaserie Hjem Teenage Boss På vei til Malung Korrespondentane Tilbakeslaget Tromsø og de fem hersketeknikkene Hundekirkegården Aktuelt Nyhetsmorgen God morgen Norge God morgen Norge Ettermiddagen Supernanny The Block Best av de beste Home and Away Home and Away En moderne familie Ettermiddagen Nyhetene Været Sportsnyhetene Ettermiddagen Hotel Cæsar (91) Norsk såpeopera Komiker i arbeid (6) Norsk underholdningsprogram. Denne uken får vi se hvordan Kristin Skogheim gjør det som samlivstereapeut, Leo Ajkic steker burgere og sjekker damer i kassa til McDonald's, Nils Ingar Aadne er med på å bygge landet som veiarbeider, og Jonna Støme må holde tunga rett i munn som travkommentator på Bjerke Nyhetene Været Sportsnyhetene Farmen (23) Norsk realityserie Elementary (1) Am. krimdramaserie. I «Elementary» møter vi en moderne versjon av Sherlock Holmes Sporløs Farmen Numbers Hawaii Five Gutta boys Cops L.A.C Cops L.A.C Sonen Hvorfor fattigdom? Oddasat nyheter på samisk Distriktsnyheter Svenske dialektmysterium Nasjonens skygge Aktuelt Urix Matador Jessica Fletcher Derrick Tegnspråknytt Dagsnytt atten V-cup skiskyting 20 km menn, direkte fra Östersund. Forts. fra NRK Postkortliv Fi. dokumentar Underveis (9) Indianeren i Grimstad. Norsk livssynsserie Aktuelt Status Norge: Ungdom nå til dags (1) Norsk dokumentarserie i tre deler. I dag skal alle bli best. Er presset på ungdommen blitt for stort? Lydverket (12) Ukentlig musikkprogram Urix Utenriksmagasin Hvorfor fattigdom? (4) Mødrene som så lyset. Dokumentarserie Monsieur Ibrahim og Koranens blomster Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Fr. drama fra Regi: François Dupeyron Korrespondentane Oddasat Distriktsnyheter Phineas og Ferb Steg for steg What I Like About You America's Funniest Home Videos Den syvende himmel Hundehviskeren stjerners middag Will & Grace Christine Cougar Town Friends Slankekrigen One Tree Hill Christine Melissa & Joey Cougar Town Friends Two and a Half Men The Big Bang Theory The Big Bang Theory America's Funniest Home Videos Turistguidene Storbritannias verste samler får hjelp Br. dokumentar I kveld med YLVIS Episodes (5) Am. komiserie Castle (4) Am. spenningsserie CSI: Miami Special Victims Unit CSI Human Target Castle Smallville Steg for steg Murphy Brown Alle elsker Raymond Tvins I gode og onde dager Masterchef USA Dr. Phil Dr. Phil Oprah Luksusfellen Sverige Top Model USA Kongen av Queens Kongen av Queens Alle elsker Raymond NCIS Bones Luksusfellen Sverige (9) Sv. livsstilsprogram Masterchef USA (7) Am. realityserie Luksusfellen (14) Norsk livsstilsserie The Mentalist (3) Am. krimserie. Jane og CBIteamet kjemper for å finne ut hvem som står bak mordet på en bankansatt som ble myrdet under et ran How I Met Your Mother (5) Am. komiserie How I Met Your Mother (6) Am. komiserie Sex og singelliv (65) Am. komiserie Sex og singelliv Kongen av Queens Kongen av Queens Paradise Hotel Reunion Bones NCIS Sex og singelliv RADIO Bondi Beach (10) Austr. realityserie Brille (8) Underholdning Utkant (8) Rødberg. Norsk underholdningsserie. Rødberg ligger i Buskerud opp mot Hardangervidda. Her finner vi råneren og ungdomspolitikeren Linda, som jobber aktivt med å få folk til å bli Bisarre skader (8) Br. dokumentarserie Fireflies in the Garden Am. drama fra Ein idiot på tur (3) Egypt. Br. dokumentarserie Partydronninger Australia Nattsending Fantorangen Supermorgen Kuraffen Drømmehagen Superstrekar Supernytt Dyrevenn Bevinget Kika og Bob M.I. High Brødrene Dalton icarly icarly Big Time Rush Spionligaen Mánáid-tv Samisk barne-tv Ender uten tenner Leirklumpene Pocoyo Timmy-tid Kråkeklubben Dykk Olli, dykk Superkviss Supernytt Dyrevenn Morgensending M*A*S*H M*A*S*H Monty Python's Flying Circus Sorte Orm IT-gjengen Canadas verste sjåfør South Park Cleveland Show Scrubs That '70s Show Pizzagjengen Menneskejegeren Sent med Simen Sund Tough Enough Sons of Anarchy Sent med Simen Sund Klovn Criminal Minds Numbers Dudesons The Dudesons Nattsending Morgensending Giuliana & Bill Giuliana & Bill Top Model UK Happy Day The A-List Dallas The A-List Dallas The Talk Privat praksis Grey's Anatomy Beverly Hills Amazing Race Amazing Race Top Model UK The X Factor Date meg The X Factor fortsetter Post Grad Am. komedie fra Hotel Cæsar The Hills Woman on Top Bad Girls Club Nattsending Morgensending Mitt hemmelig tenåringsliv Charmed Ugly Betty Gossip Girl Gilmore Girls Judge Judy Judge Glass Unge mødre Danmark Unge mødre Hus til salgs Project Runway Cupcake-krigen Det lille paret Unge mødre Danmark Unge mødre Å leve hos Amishfolket Project Runway All Stars Helt hårreisende Cold Case Ghost Whisperer The Closer Nattsending Morgensending Pantelånerne i Detroit Lagerkrigen Two and a Half Men Top Gear Pantelånerne i Las Vegas Skattejegerne Dusørjegeren Grensevakten Pantelånerne i Detroit Top Gear Lagerkrigen Pantelånerne i Las Vegas Fikserne Politiet UK Spesialstyrken The Big Bang Theory The Big Bang Theory Top 20 Countdown Nattsending Morgensending According to Jim According to Jim McLeods døtre Legene En, to, tre oppussing! Drømmedesign NYPD Blue Murdoch-mysteriene Kokkefest Drømmen om landsbygda Drømmedesign CSI: Miami Sporløst forsvunnet Storbyer med Anthony Bourdain Drømmeprosjekter Kokkefest Letterman According to Jim According to Jim Deadwood Nattsending Dagsnytt hver halvtime kl , ellers hver hele time, unntatt kl og Flytende nyheter inn i direkteflatene mellom kl Distriktsnyheter hver time mellom kl Nitimen Lønsj med Rune Nilson Norgesglasset Distr. prgm Her og nå Superblokka Kveldsåpent Værmelding med 2-dagersvarsel Kveldsåpent Dagsnytt med værmelding Kveldsmat Nattønsket Herreavdelingen Spill våken Morgenandakt Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver halvtime kl , ellers hver hele time, unntatt kl , og Ekko et aktuelt samfunnsprogram RadioSelskapet Nyhetslunsj Spillerom NRK Sápmi Kulturhuset Kulturnytt Ekko et aktuelt samfunnsprogram Dagsnytt atten Kurer Musikk i P2 Ukens anbefalinger Musikk i brennpunktet Dagsnytt med værmelding P2s Blå Mix Notturno Dagsnytt kl , samt 20.00, og Deretter kl , og Miksteip Radioresepsjonen P3nyheter Popsalongen Verdens Rikeste Land Hallo P Lydverket Urørt DJ Friendly P3natt Radioresepsjonen P3natt P3natt Nyheter hver halvtime kl og hver time kl God formiddag God ettermiddag Norgesmagasinet Popcorn Edda Aspirantene Radio Norge kvelden kultur Radio Norge kvelden flerkultur Nattmiks Nyheter hver hele time kl , hver halvtime kl og Utvidet nyhetssending kl P4-Kultur ca. kl og P4-sport ca. kl , 08.08, 09.08, og Nyheter på samisk kl Poplunsj P4 direkte Midt i Trafikken Sytten Tretti Taxi Barnas Beste Download Kveldsshowet Misjonen med Antonsen og Golden Lyden av P Sytten Tretti Download Lyden av P Morgensending Drew Carey Show Two and a Half Men How IMet Your Mother Family Guy Simpsons Simpsons The Fresh Prince of Bel Air Kongen av Queens Kongen av Queens How IMet Your Mother Family Guy Simpsons Two and a Half Men The Cable Guy Am. komedie fra (11 år) Family Guy Cops Nattsending Morgensending Thirtysomething Columbo Glamour Alf Media Project: The Truth Behind the News Dallas Reisebyrået Glamour Livsstilsguiden Isurvived Forensic Files Wicked Attraction Sykehuset JAG (p) Lov og orden: New York avgjørende timer Reisebyrået Livsstilsguiden Rock På liv og død Kvinner som myrder JAG Morgensending Kärlek i kolerans tid Am. spillefilm fra Rapport Gomorron Sverige Turen över Island Där ingen skulle tro att någon kunde bo Skidskytte: Världscupen Östersund Skiskyting, menn Rapport Regionala nyheter Go'kväll Kulturnyheterna Regionala nyheter Rapport Uppdrag granskning Jakten på det perfekta livet Kobra Tala ut! Barn utan papper Rapport Blodsband Nattsending Morgensending Kina om Kina Annemat i New York Agenda Nyhetstecken Oddasat Uutiset Skidskytte: Världscupen Östersund Skiskyting, menn Vem vet mest? Ett barns hjärta Why poverty?: Ljusets mödrar Aktuellt Kulturnyheter Regionala nyheter Nyhetssammanfattning Sportnytt Efter sprutan Kulturnyheterna Förortens magi fotografen Gregory Crewdson Entourage Nattsending Fan Zone News Premier League Review Premier League Netbusters News Klassikeren: Tottenham Liverpool 93/ Football Today Fan Zone Premier League News Barclays Premier League World Før kampen Premier League Tottenham Liverpool. Direkte Barclays Premier League: Runden Fan Zone Premier League Premier League Premier League La Philosophie de Cantona MUTV-dokumentar Privatlandskamp Nederland - Tyskland MUTV: U21 Manchester United - Sunderland UEFA Champions League Ajax - Dortmund MUTV: Premier League Manchester United - QPR MUTV: The Big Match MUTV Matchday Live MUTV Matchday Live Privatlandskamp Russland - USA Futbol Mundial MUTV Matchday Live MUTV Matchday Review Eredivisie PSV Eindhoven Vitesse La Liga Real Zaragoza Celta Vigo Serie A Torino Fiorentina La Liga Atlético Madrid Sevilla La Liga Athletic Bilbao Deportivo de La Coruña Serie A Lazio Udinese Europa League Direkte Copa del Rey Barcelona Alavés, direkte La Liga World Highlights Serie A Eredivisie Universum SNØFRESERE FRA Fresebredde fra 53 til 76 cm PRIS fra kr 4.990,- BilXtra Notodden Surtevju Bildelsenter Semsvegen 50, 3676 NOTODDEN Tlf: KNUST BILGLASS/STEINSPRUT? Semsv. 36, Tuven 3676 Notodden Tlf

14 14 - TELEN NOVEMBER 2012 BYGD Ingrid Andreassen Hipp hurra for den snille og flinke jenta vår som fyller 9 år i dag! Håper du får en superduper bursdagsfeiring med venner og familie. Mange bursdags klemmer fra Annbjørg, mamma og pappa. Når vi endelig har fått den etterlengtede ro, vil vi ikke lenger vite av den. Marie von Ebner-Eschenbach Marius-André Steigedal Den store gutten vår er 10 i dag! Vi er kjempeglad i deg Marius. Ha en fin dag! Stor klem fra mamma, Adrian, Leandra, Jon Alexander, mormor og bestefar. Ju le mes se på Akkerhaugen Redd Barna Sauherad arrangerer sin årlige julemesse lørdag 1. desember på Idunshall på Akkerhaugen skole og sambruksanlegg. Vi kan friste med salgsbord hvor du finner mange fine håndarbeider og hjemmelagede julekaker. Her skulle det være noe for enhver smak, i form av julegaver og tilskudd til egen julebakst. Lynlotteriet har en mengde med fine gevinster, og flere vinnertall. Stort loppemarked med klær og «ting og tang». Her kan du finne spennende pyntegjenstander og klesplagg. Klær som ikke blir solgt, sendes til Romania ved «Apple Aid». Lykkehjul blir det også for de unge, med gevinst hver gang. Mat og drikke sørger våre blide damer på kjøkken og kafé for, så her skal ingen gå sulten hjem. Underholdningen består i år av Sauherad Musikkorps og Resiliens, en musikkgruppe fra Notodden med fokus på glede rytme og samspill. Videre vil Midt-Telemark Soul Children synge for oss og sist men ikke minst vil Josephine og Øyvind Sundsvalen gi oss noen musikalske opplevelser på flygel. Vi avslutter med trekning av hovedlotteriet, her er det mange flotte gevinster, både håndarbeider kjøpte gevinster og gaver fra næringslivet. Vi håper du har lyst og anledning til å komme innom denne dagen. Ta med familie, venner og naboer. Vi satser på at det blir en hyggelig dag med mye fint program, og ikke minst kan du være med å hjelpe oss å hjelpe. Internasjonalt arbeider Redd Barna med utdanning for barn som lever i områder med krig og konflikt, videre med nødhjelp og forebyggende helsearbeid for barn. Nasjonalt er Redd Barna spesielt engasjert i å forebygge mobbing, informasjon om nettvett og om vold i nære relasjoner. Velkommen til årets julemesse Med hilsen Redd Barna Sauherad, Wenche Skotner. Beate Evensen Tlf Glenn Vik Tlf Henning Johansson Tlf Håkon Rusten Tlf Jens Marius Hammer Tlf Kai Andersen Tlf Knut H. Slettemo Tlf Mari Nymoen Tlf Trond Kaasa Tlf Unni Buverud Tlf Alexander Ljosland Pilla Gratulerer masse med 4-årsdagen i dag, godgutten vår! Vi er veldig glad i deg, og håper du får en super dag! Mange klemmer fra Leo, Vetle, Marius, papà, mamma, Nonna, mommo og besse. FØR KL 14:00 DAGEN FØR Gratulasjonsbilder sendes til innen kl Husk fullt navn. Jon Christer Oterholt Familiens sjarmtroll fylte 2 år den 25. november. Gratulerer så mye! Vi er veldig gla i deg! Klem fra Anne Malin, mamma og pappa. Elisabeth Bjørndalen har kontaktet Telen med en etterlysning: Min datter Ellen fant et gratulasjonskort med penger utenfor en forretning på Tuven mandag ettermiddag. Er det noen som savner den? Hvis eieren kan identifisere kortet og pengene som lå i, så kan de ringe meg for å få et møte, slik at de kan få det tilbake. 30. oktober ble John Olav storebror til ei lita prinsesse! Hun veide 3160 gr, og var 48 cm lang. Hun skal hete Vilja Kristin. Stolte foreldre er Thorstein og Stine Grotbæk. Astrid Kleppe, Sauland Kjære Astrid. Du måtte til slutt gi tapt for kreften den 17. november, etter å ha vært syk i overkant av ett år. Vi visste således at du var alvorlig syk. Det kom likevel som et sjokk på oss å lese dødsannonsen din i avisen på morgenen, mandag den 19. november. Du hadde nettopp fylt 60 år. Det er jo slett ingen høy alder i våre dager. Du skulle derfor hatt mange gode år foran deg sammen med mann, to barn, fire barnebarn, svigerbarn, din mamma, øvrig familie, venner og oss arbeidskolleger i kriminalomsorgen, Telemark friomsorgskontor i Skien og Notodden. Dessverre så blei det ikke slik. Det var vakkert og vemodig å se en pyntet Sauland kyrkje fredag den 23. november som var fylt av mennesker som ønsket å delta i din begravelse. Vi var sammen med dine nærmeste pårørende for å ta et verdig farvel med deg. Jeg har vært din sjef i Kriminalomsorgen gjennom de siste 15 år. Vi har vært kolleger siden 15. april 1985 da du startet opp hos oss, 32 år gammel. Du blei ansatt ved vårt underkontor i Notodden hvor du også var arbeidsaktiv helt frem til du blei syk, tidlig høsten Du startet i stilling som kontorfullmektig, blei siden kryssord lørdags løsning forrige lørdag Følgende fem vinnere hadde alle rett løsning, og får Flaxlodd tilsendt i posten: Sølvi Lien, Inger Tollum Andersen og Mary Oterholt, alle Notodden. Edvin Høglien, Otta. Tone Gunn Kåsa, Sauland. sekretær i 1992 og til sist, konsulent i Som kolleger hadde vi nesten 28 år sammen i arbeidslivet. Du satte gode, trygge spor etter deg hos oss. Som ansatt på sentralbord og ekspedisjon blei du stemmen og ansiktet vårt utad i Notodden i førstegangsmøtene med vår ofte stigmatiserte og utsatte brukergruppe. Du var alltid høflig, blid, imøtekommende og omsorgsfull i arbeidet ditt og en mester i sosial småprating med «gutta våre». Som dine kolleger blei vi stadig ivaretatt av dine omsorgsfulle evner og trang til å gjøre det trivelig og koselig rundt deg. Jeg som jobber mest ut fra vårt hovedkontor i Skien kan tenke tilbake på utallige besøk på underkontoret i Notodden. Der blei jeg allerede i gangen utenfor lokalet møtt med lukten av nytrukket kaffe og dine nystekte vafler. Det blei alltid en perfekt måte å starte arbeidsdagen på. Du hadde en fantastisk, smittende, klukkende latter og likte alltid en god historie. Når den av oss som hadde fortalt en historie fikk lokket frem din latter, ja da var kvalitetsstempelet på historien satt. Det er forferdelig trist for oss som kolleger å ikke ha deg med oss videre. På vegne av alle kolleger i Kriminalomsorgen vil jeg uttrykke vår dypeste medfølelse med ektemann, barn, barnebarn, mamma, svigerbarn, øvrige familie og venner, i deres sorg ved tapet av Astrid. Jeg ønsker å lyse fred over ditt gode minne. Takk for årene som arbeidskollega sammen med deg! På vegne av Telemark friomsorgskontor, Roger Holmern, friomsorgsleder.

15 TELEN NOVEMBER Møsvatn: 915,61 Tinnsjøen: 191,56 Heddalsvatn: 16,03 Opp kl. 08:56, ned kl. 15:25. Dagen har blitt 3 minutter kortere enn i går. Dagen er 6 timer og 47 minutter lang. Cathrine skal på TV! Cathrine Oskasin i klase 8D ved Notodden ungdomsskole ble foretrukket foran hundrevis av andre som har sendt inn egne kassetter til TV3 programmet «Løs på tråden». Lørdag kveld skal hun synge på direkten. Jeg gleder meg, sier Cathrine. JUL OG TRADISJONER: Vintermåne med Aasmund Nordstoga byr på førjulsstemning i Notodden Teater 1. desember. Musikalsk nostalgi BEAT: Frøydis Grorud imponerer på fløyte og saksofon, både på scenen og i bandet i Beat for Beat. Hva skjer i dag? Morgensvømming Hver onsdag er Tinfos bad åpen for alle til en forfriskende start på dagen. Åpningstiden er 06:00 til 12:00. Inkludert i prisen kaffe, vaffel og frukt. VIL DU HA DITT ARRANGEMENT NEVNT HER? Da kan du legge det inn på «Hva skjer?» på sam - tidig som du bestiller din annonse. Adventstiden kunne ikke fått en vakrere start. Aasmund Nordstoga og Vintermåne starter sin juleturné i Notodden Teater 1. desember. BEATE EVENSEN Tlf Dette tror jeg blir utrolig vakkert. De fikk strålende kritikker i fjor og spilte for utsolgte hus mange steder. I år kommer de for første gang til Notodden med sin julekonsert, så jeg håper folk benytter, sier kinosjef Hilde Hem. Godt samarbeid Både folkegruppa Vintermåne og visesanger Aasmund Nordstoga har gjestet Notodden tidligere, men ikke sammen. Publikum har noe å glede seg til i Notodden Teater førstkommende lørdag. Vintermåne i seg selv er en glede å høre, med Anne Gravir Klykken fra Skien på vokal, Frøydis Grorud kjent fra Beat for Beat på saksofon og fløyter, Torjus Vierli ved tangentene og Helge Norbakken på perkusjon. Når de i tillegg har med Aasmund Nordstoga som spesiell gjest kan publikum se fram til de vakreste julemelodier, nostalgi og tradisjoner. Skal du arrangere noe? Legg inn ditt arrangement på og bli med i både papir- og nettutgavene. Info om arrangementet blir derved tilgjengelig for lesere daglig. Registrering må skje innen kl. 10 én virkedag før arrangementet finner sted. Dette er en gratistjeneste fra Telen. Alternativt kan man sende inn arrangementer til Ved tekniske spørsmål, kontakt Jeanette Tørre på Jul i Telemark Med sin vinjedialekt byr Nordstoga på både sang og fortellinger, ganske sikkert også fra hans barndom i Vinje med bror Odd. Telemarkstradisjoner har også vært viktige for Vintermåne, som har lagt stor vekt på folkemusikkrøttene fra fylket i sitt repertoar. De har gjennom årene blant annet samarbeidet med musikere som Odd Nordstoga og Knut Buen. Lørdag er det julemusikken som står i fokus når de gjester Notodden Teater med årets første julekonsert. Populær konsert I Ibsenhuset er det allerede solgt mer enn 600 billetter og til kulturhuset Kilden i Kristiansand er det solgt 400 så langt. Også på Notodden er billettsalget i gang, så hvis man vil sikre seg en musikalsk innledning på adventstiden, så må man handle raskt....det skal også NBB og Torhild Torhild Sivertsen og Notodden Blues Band skal opptre sammen på direkten i «Gundersen g Grønlund» på NRK. Fredag 11. desember bør innspillingshodene på videospilleren være nyrenset. I alle fall hos alle som liker Notodden Blues Band sammen med Torhild Sivertsen. Det offisielle samarbeidet mellom bandet og Tomboy-vokalisten er over. Likevel skal balladen «Please send me someone to love» fram føres, der begge synger. Snøgg fikk to brytere med til junior Nordisk Snøgg og Urædd har fått med seg to mann hver til Nordisk Mesterskap i bryting for juniorer i Stockholm kommende helg, det er Tom Blohme, Urædd i 60 kilos klassen, Hugo Christensen, Snøgg, i 65 kilos klassen, Roy Amundsen, Snøgg i 70 kilos klassen, og Per Grottling, Urædd i 87 kilos klassen. Ole Christensen, Snøgg, er dessuten tatt ut som dommer. Lagoppstilling Notodden Håndballlag stiller følgende damelag mot Skarphedin onsdag 29. november: Ellen Thunberg, Bjørg Aabø, Signe Johnsen, Lisa Flaata, Gerd Moen, Margareth Mikaelsen, Karin Lia, Kirsten Mikkelborg, Tora Landsverk, Odny Solheim og Turid Larsen.

16 KJØKKENKUPP Gunstige priser. Rask levering. Stort utvalg. Eksp. kjøkken med 11 skap inkl. benkeplate! Hvit/Vanilje Nice ,- Torino Lønn ,- Hvit Høyglans ,- ADRESSEFELT KAN BLI DINE: Torhild Moen er svært takknemlig for de flotte skulpturene Kari Buen har gitt til musikallotteriet. Damene håper folk er flinke til å kjøpe lodd. Trekningen skjer 12. desember. Støtter musikal Kari Buen har gitt fire flotte skulpturer til musikallotteriet. UNNI BUVERUD Tlf Torhild Moen har planer om å sette opp påskemusikal i forbindelse med byjubileet neste år. Og for å få inntekter, er det satt i gang eget lotteri, med masse flotte gevinster. På egent initiativ har Kari Buen gitt fire skulpturer til dette formålet. Karis tippoldemor Jeg har fulgt med på Torhilds arbeid i mange år, og ble bedre kjent med henne da hun fikk Heddalsjenta, som jeg lagde, i Og det er hyggelig at hun lager en påskemusikal igjen. Jeg så den forrige, den var flott, derfor ville jeg støtte opp om lotteriet med å gi disse skulpturene, sier Kari. To av skulpturene, en byste og hodet på en geitebukk, kan brukes som små blomsterpotter. De to andre er skulpturene Kari Varen og Fugge-Kari, som Kari lagde da hun kom til Tuddal i Kari Varen er Karis tippoldemor, og kom til Tuddal på 1700-tallet. Går litt tregt Det hører med egne historier til de to figurene, og disse får de som vinner skulpturene. Den ene skulpturen viser mor og barn, og jeg synes den passer godt i disse tider, med masse flyktninger rundt om i verden. Dessuten synes jeg de passer godt inn i denne sammenhengen, med påskemusikal, sier Kari Buen. Torhild Moen er svært takknemlig. Hittil har lotteriet gått tregt. Det er totalt gevinster til en verdi av kroner, og hun håper derfor folk vil støtte opp om lotteriet. Jeg absolutt elsker mennesker som byr på seg selv. De som møter deg med ekte glede og varme. Som du er helt sikker på hvor du har. De som er ekte tvers igjennom på godt og vondt. Det jeg har oppdaget er at disse menneskene som kanskje kan være litt odde litt utenfor normen og noen ganger nesten litt i meste laget. De er også dønn åpne, seg selv tvers igjenn - om på godt og vondt. Og det er så befriende deilig. De oversprudlende er ofte også de som bærer på noen tunge bører og som i motsetning til andre tør å fortelle om dem. De tør å felle en tåre, kanskje fortelle om sine svakheter uten tanke på at fasaden sam - tidig slår sprekker. De fryktelige unorske og litt pompøse, som Jan Thomas for eksempel, er også de minst selvhøytidelige og mest morsomme. Og byoriginalene, i hvert fall dem jeg kjenner, tør å være akkurat den de er, lykkelig uvit - ende om at andre kanskje undres litt. Eller kanskje de vet, men rett og slett ikke bryr seg. Det beste med slike mennesk - er slike som byr på seg selv, er at de forteller de underligste ting noen ganger. Man kan ikke annet enn å smutte og le. Ikke av dem, men med dem. Jeg treffer slike mennesker i ny og ne og de beriker dagen. Jeg tror vi er mange som har noe å lære av dem. Når jeg nå pakker kalender - gaver til langt på kveld og gled - er meg til førjulstida, skal jeg tenke på dem og smile. For nå er det snart jul, dere mindre enn fire uker til gavene skal overrekkes og ribba skal stekes. Er dere i rute? Beate Evensen Alt innen bildeler og rekvisita BilXtra Notodden Surtevju Bildelsenter Semsvegen 50, 3676 NOTODDEN Tlf: Vi fører et utvalg av vindusfilmer for bil. Alle filmene har forsterket ripesikring garanti på 5 år.

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole?

I hvilken klasse går Ole? Barnehagen 1. klasse 2. klasse Hvor gammel er Kristine? 5 år 7 år 8 år. Hvor gammel er Ole? Kristine og dragen. Kristine er en fem år gammel jente. Hun har en eldre bror som heter Ole. Ole er åtte år og går i andre klasse på Puseby Skole. Kristine og Ole er som regel gode venner. Men av og til

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5

Ernas reise. Gruppe 5. 2010 Gruppe 5 Ernas reise av Gruppe 5 2010 Gruppe 5 Åpning EXT. Scene 1 En regnfull ettermiddag utenfor advokat-garasjen. Det er grått og trist. Kameraet zoomer inn på garasjen og inn mot vinduet. Her ser vi Erna titte

Detaljer

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG

Lindrer med latter. Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG HELG 47 Lindrer med latter Når klovnene besøker de demente, kan alt skje. Her og nå. 46 HELG Tekst: HÅKON F. HØYDAL Foto: KARIN BEATE NØSTERUD Kroppen som er lutrygget, skal om litt fylles av energi. Lent

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Nyhetsbrev uke 26. Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen. Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer.

Nyhetsbrev uke 26. Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen. Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer. Nyhetsbrev uke 26 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011

Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Da Askeladden kom til Haugsbygd i 2011 Nå skal jeg fortelle dere om en merkelig ting som hendte meg en gang. Det er kanskje ikke alle som vil tro meg, men du vil uansett bli forundret. Jeg og den kule

Detaljer

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg!

MAX RESPEKT. Hvor mange blir mobbet? Tar elevene hensyn? AVIS PROSJEKT! Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal gjøre mot deg! MAX RESPEKT Årgang 1, nummer 1 Desember 2009 RESPEKT Tar elevene hensyn? Hvor mange blir mobbet? AVIS PROSJEKT! Har elevene kost seg med prosjektet? Dagens setning : Gjør mot andre det du vil at de skal

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie.

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. Årgang 2, nummer3 17. Juni 2013 INTERVJU MED RIMISJEFEN MAI (Foto: Babak Hassani) Babak Hassani) Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. 6 (Foto: Sohaib Alsayegh) Rana A. Abukhader Skolenytt har vært

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

Nyhetsbrev uke 30. Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen. Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer.

Nyhetsbrev uke 30. Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen. Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer. Nyhetsbrev uke 30 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15- år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI 2014. Hei alle sammen! Denne måneden har gått med på å avslutte årets prosjekt som har vært Vikingene kommer. Vi har hatt et prosjekt år hvor barna har lært om Vikingene

Detaljer

Teaterforestillinger for barnefamilier

Teaterforestillinger for barnefamilier Aktivitetshuset EPA og Sarpsborg-bibliotekene presenterer Teaterforestillinger for barnefamilier Vinter/vår 2015 www.sarpsborg.com Aktivitetshuset EPA, lørdag 31. januar kl. 13.00 De tre små griser» Teater

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon

Bremen 2014. Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Bremen 2014 Marte MO, Marte KM, Marit, Eirik, Klaus, Magnus, Thomas og Kananon Nå har vi vært her i Bremen i snart en uke, og har opplevd ufattelig mye. Vi har også rukket å dra en dagstur til Hamburg.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Hva er lykke for deg?

Hva er lykke for deg? Hva er lykke for deg? Jeg blir glad når andre blir glad Et liv uten penger Lykke er livet Kattene mine! Familie, frihet, helse å være ute i naturen grønn mose, lyden av rennende vann og rasling av bladverk

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

fin, og de har den i mannens størrelse

fin, og de har den i mannens størrelse PRØVE 2 Del I: Lytteforståelse A: Lars Iversen Lytt til teksten og svar på spørsmålene. Du får høre teksten to ganger. 1 Hvilken by kommer Lars Iversen fra? 2 Hvor bor han? 3 Er Lars gift? 4 Hva heter

Detaljer

Nyhetsbrev uke 45. TV-seing i uke 45

Nyhetsbrev uke 45. TV-seing i uke 45 Nyhetsbrev uke 45 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15- år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Nyhetsbrev TV uke 10 2016

Nyhetsbrev TV uke 10 2016 Nyhetsbrev uke 10 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, OKTOBER 2012 Hei alle sammen! Da er enda en måned over og oktober måned har vært en spennende måned på avdelingen vår. Vi er i løpet av denne måneden blitt full barnegruppe,

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Nyhetsbrev uke 43. TV-seing i uke 43

Nyhetsbrev uke 43. TV-seing i uke 43 Nyhetsbrev uke 43 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15- år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen.

mange tilbake til Sørigarden og de smakte veldig deilig til lunsj. Bilder fra turen til ungdomskolen henger inne på avdelingen. MÅNEDSBREV FOR MAI I april har vi gjort mange forskjellige og morsomme ting. Nå skal jeg fortelle dere om litt av alt det vi har drevet. Vi startet april med å gjøre ferdig Munch utstillingen vår. Alle

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen.

FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. I OUGHT TO BE IN PICTURES FORHISTORIE: Libby er tenåring, og har lenge ønsket å møte sin biologiske far, Herb. Hun oppsøker han etter å ha spart penger for få råd til reisen. INT. LEILIGHET. DAG. Libby

Detaljer

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles

Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Catherine Opie Sunrise, 2009 C-print, 50 x 37 1/2 Catherine Opie, Courtesy Regen Projects, Los Angeles Stillhet Erling Kagge Stillhet i støyens tid Gleden ved å stenge verden ute I Hvis jeg ikke kan gå,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli

- tur til cognac 4. til 7. juni 2010. Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli - tur til cognac 4. til 7. juni 2010 Terje, Morten, Rune og Kay Tore, et reisebrev til minne om vår gode venn Terje Sørli FREDAG 4. juni: Vi startet tidlig om morgenen 4. juni på Rygge med Ryan Air med

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG BLÅGRUPPA NOVEMBER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 BASEUKE 4. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 5. Vi jobber med eventyret «Gutten som aldri var redd» 6. 7. Vi jobber med

Detaljer

Nyhetsbrev uke 10. Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen. Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer.

Nyhetsbrev uke 10. Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen. Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer. Nyhetsbrev uke 10 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Emilie 7 år og er Hjerteoperert

Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie 7 år og er Hjerteoperert Emilie bor i Oslo, men hun savner sine bedsteforældre og kusine, der bor i Nordnorge. Emilie har et specielt hjerte, hun har pacemaker. Det er godt for hjertet at løbe og

Detaljer

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal

Thomas Enger. Den onde arven. Gyldendal Thomas Enger Den onde arven Gyldendal Til verdens beste barn Prolog I dag fant jeg ut at jeg er død. Det kom som et sjokk på meg, selv om jeg visste at det kunne skje etter så mange år. Min egen dødsannonse.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK AUGUST 2012 Hei, og velkommen til alle nye og erfarne foreldre Nå har barnehageåret startet opp, og allerede er tilvenningen av de nye barna unnagjort. Vi har nå fått in 6 nye barn;

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MAI, 2017. Hei alle sammen! Da er jammen mai måned over og vi har hatt noen fine stunder og kost oss sammen med deres barn. Måneden har bydd på lek og læring og nye opplevelser.

Detaljer

Nyhetsbrev uke 9. Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen. Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer.

Nyhetsbrev uke 9. Kilde: TNS Gallup TV-undersøkelsen. Markedsandel% angir hvor stor del av den totale TV-seing hver enkelt kanal representerer. Nyhetsbrev uke 9 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15-49 år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Nyhetsbrev uke 3. TV-seing i uke 3

Nyhetsbrev uke 3. TV-seing i uke 3 Nyhetsbrev uke 3 Tallene i dette nyhetsbrevet er for befolkningen 12 år og eldre (12+) samt personer 15- år. Begge disse målgruppene rapporteres i nasjonalt univers. Dersom du ønsker nærmere informasjon,

Detaljer

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror?

NYSGJERRIGPER. Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? NYSGJERRIGPER Blir man mer sulten av å svømme eller er det bare noe man tror? Dette lurer vi på Vi er 5. trinn på Vestby skole. Vi ville være med på Nysgjerrigperkonkurransen. For å finne ting vi kunne

Detaljer