Instruksjonsbok APF touch Appetittfôrvogn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruksjonsbok APF touch Appetittfôrvogn"

Transkript

1 APF touch Appetittfôrvogn APF touch Appetittfôrvogn NO, utgave

2 2

3 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 00 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: tks - APF Apettittfôrvogn er bygget i samsvar med maskin direktivet (Best. nr. 522) og imøtekommer relevante grunnleggende sikkerhets- og helsemessige krav. Kverneland, 20 November Tønnes Helge Kverneland Daglig leder Noter serienummer på maskinen her: T. Kverneland & Sønner AS, produsent av landbruksprodukter, forbeholder seg retten til å endre design og/eller spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Dette innebærer ingen forpliktelse til å foreta endringer på tidligere leverte maskiner. 3

4 Garanti Dette TKS-produktet er garantert mot fabrikasjons- og materialfeil i ett år. Dersom en skade kan forventes å bli dekket av produktgarantien, må eieren eller eierens representant informere forhandleren om dette når deler og/eller reparasjonsarbeid rekvireres. Garantikrav må meldes innenfor garantitiden. Forhandlerne må fylle ut et reklamasjonsformular for hver garantisak og sende dette til TKS eller TKS sitt salgsselskap/importør innen den 0. i måneden etter at skaden er blitt meldt. De skadede delene skal merkes med reklamasjonsmeldingens nummer og oppbevares i inntil 6 måneder for at TKS eller TKS sitt salgsselskap/importør skal kunne inspisere delene. Siden bruken av TKS produkter skjer utenfor produsentens kontroll, kan vi bare garantere for produktkvalitet, ikke for utførelse av funksjon og eventuelle følgeskader. Garantien gjelder ikke dersom: a) uoriginale reservedeler benyttes eller produktet repareres eller endres uten å være godkjent av TKS. b) bruks- og service-instruksjon ikke er blitt fulgt. c) maskinen er brukt til andre formål enn det den er beregnet for. d) skaden oppstår som en følge av ytre påvirkning som for eksempel store spenningsvariasjoner som lav linjespenning, lynnedslag eller andre elektriske fenomen. Garantien dekker ikke skader som skyldes normal slitasje. Offentlige sikkerhetsforskrifter stiller krav til både bruker/eier og produsenten av denne maskinen, om nøye vurdering av sikkerhet ved korrekt bruk av denne maskintypen. Derfor er TKS og vår importør/salgsselskap ikke ansvarlig for funksjonen til komponenter som ikke er vist i reservedelskatalogen for dette produktet. TKS forbeholder seg retten til konstruksjonsendring uten forpliktelser for tidligere leverte maskiner. NB! Alle hendvendelser som rettes mot produktet, skal kunne identifiseres etter produktets serienummer, se side 7 Maskinidentifisering. MEKANISKE T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 00 N-4355 Kverneland Norway e-post : Phone : Fax :

5 Innhold CE - Samsvarserklæring...3 Garanti...4 Innhold...5 Introduksjon...6 Maskinidentifisering...7 Tekniske data Ekstra utstyr Hovedmål...0 Modellbeskrivelse....2 Funksjonsbeskrivelse...3 Sikkerhet....4 Gjenvinning - avfall til ressurs Oppmontering av APF touch Takvogn på -skinne Takvogn på 2-skinner Vognfylling på -skinne Skinneoppheng 2-skinner Belastningstabell Kjøring i kurver på -skinne Montering av strømtilførsel Montering av tilførselskabel... 3 Montering av vogn Kraftfôrrør og kraftfôrskrue Montering av kabler Løpekatt på takvogn -skinne Løpekatt på takvogn 2-skinner Montering av utstyr på løpekatter Montering av giverbrakett med pulshjul Montering av... 0-stiller anslag Batteridrift Kobling av batteri Montering av kabler Igangkjøring og bruk av maskinen Forskrifter, standarder og direktiver Koblingsskjema Feilsøking APF touch Vedlikehold og ettersyn Notater...67 på streng Montering av strømtilførsel Kobberband 230V Kabelvogner Strømleder skinne

6 Introduksjon Vi gratulerer med anskaffelsen av ditt nye TKS produkt. Du har valgt et funksjonelt kvalitetsprodukt. Et nettverk av effektive forhandlere vil stå til tjeneste ved produktkunnskap, serviceapparat og reservedeler. Alle TKS produkter er konstruert, testet og bygget i nært samarbeid med bønder og maskinstasjoner for å sikre optimal funksjon og pålitelighet. Vennligst les denne instruksjonsboken nøye, og sett deg grundig inn i maskinens virkemåte før den tas i bruk. Svært mange forhold og variabler vil kunne virke inn på maskinens funksjon og virkemåte. Det er derfor svært viktig at man vurderer alle kjente forhold og tilpasser bruken etter dette. God innsikt i maskinens virkemåte og ytelse, sammen med god kunnskap om foring og fortyper/konsistens sikrer best resultat. God innsats og riktig tilnærming til gjeldene forhold sikrer best mulig resultat. Lykke til! Med hilsen T. Kverneland & Sønner AS 6

7 Maskinidentifisering Maskinens serienummer og fabrikantens adresse framgår av skilt på maskinen. Se illustrasjon på denne siden. Vennligst bruk opplysningene på skiltplaten ved alle reservedels- og servicehenvendelser. Dette produktet er CE-merket. Dette merket sammen med tilhørende skriftlige EU bekreftelse betyr at produktet oppfyller gjeldene helse- og sikkerhetskrav og er i samsvar med følgende direktiver: Forskrift om Maskiner, (best.nr.522) APF_08 7

8 Tekniske data Lengde på APF touch Vekt på APF touch 2,40 m 595 Kg 3,00 m 70 Kg 4,00 m 790 Kg Lederfarger Tekniske data TYPE KRETS FARGE BESKRIVELSE DATA Kraftkretser AC/DC Sort Hovedspenning 24Vdc N-leder Lys blå Forrankoblet vern Styreleder AC Rød Styrespenning 24VDC Styreleder DC + Blå Tetthetsgrad IP 55 Styreleder DC - Grå Omgivelsestemp. 30 gr. Styring fra ytre strømkilde Oransje PLS Type Saia PCD3.M Beskyttelseledere Gul/Grønn Kommunikasjon Alle ledninger skal ledningmerkes Ekstra utstyr Auto fylling grovfôr SMS varsling v/driftstans Trådløs web/pc progr. APF touch sideåpning Styreskap kraftfôr fylling 8

9 9

10 Hovedmål på APF Appetittfôrvogn APF_0 0

11 Hovedmål på APF Appetittfôrvogn APF_0

12 Modellbeskrivelse og bruksområde TKS appetittfôrvogn - APF touch er konstruert for å tildele grovfôr til dyr langs en fôrgang. Maskinene leveres som skinnemonterte takvogner. Fremdriften programmeres gjennom menyvalg i datastyringen. Fôringsrutinen som programmeres brukes som en beite-sekvens. TKS anbefaler at vognen går hele tiden. Ladetider og kraftfôrtider overstyrer dette. Spisemønsteret en oppnår ved denne typen tildeling av fôr er gunstigere og mer lik dyrenes naturlige beiterytme. Resultatet er at grovfôropptaket øker. Valg av størrelse vogn Det er tatt utgangspunkt i båsfjøs med,2m bås og ungdyrbinger enden på 3,6m. Disse anbefalinger er å se på som veiledende. APF-240 inntil ca. 28m fôrbrett APF-300 inntil ca. 35m fôrbrett APF-400 inntil ca. 50m fôrbrett Generelt anbefales nettspenning 230V siden det er mindre begrensninger i forhold til kjøretid pr. døgn. Forsøk har vist at det er fornuftig å kjøre vognen hele døgnet med naturlige avbrudd for eksempel ved melking eller lignende. Men det er steder det er mer hensiktsmessig å montere APF touch med batteridrift. Alle målene er med kraftfôr. Ved bruk av bare grôvfordelen kan en forlenge lengden på fôrbrettet med ca. 0m i forhold til tallene under. Rett skinne: inntil ca. 30m fôrbrett (4-5t ladetid i døgnet) Skinnebane med sving eller pens: inntil ca. 20m fôrbrett (4-5t ladetid i døgnet) Ladetiden bør fordeles på 3 ladninger à 2 time i døgnet. Den ene ladningen bør være i nærheten av kraftfôringen siden det er da det blir størst strømforbruk. Kjøremønster Det kan av byggtekniske årsaker være nødvendig å kombinere noen av anbefalingene nedenfor. Anbefalingene er å se på som veiledende. Flytte vognen pr. bås (båsfjøs m/20cm båser) Flytte vognen foran binger (360cm binge) Beregn lenger stopp i endene slik at alle dyra får like lang spisetid. Fôring en vei Total utfôringstid pr. runde mellom min avhengig av lengde fôrbrett Etetid pr. tid mellom 5-8min Ved eventuell fôrspill kort ned stopptiden pr. dyr Merk! Anvisningene gitt i denne instruksjonsboken gitt på generellt grunnlag. Det kan forekomme. situasjoner hos den enkelte brukes som avviker fra de anvisninger gitt her. Endringer på maskiner og utstyr som en følge av slike forhold er ikke reklamasjonsgrunn mot produsent eller leverandør. 2

13 Funksjonsbeskrivelse APF touch tildeler grovfôr og kraftfôr langs en skinnegang. Dette foregår ved at vognen forflytter seg etter et individuelt og forhåndsprogrammert beitemønster (sekvens) grovfôrkjøring slik at dyrene spiser grovfôr etter appetitt. Kraftfôrkjøringen legges opp individuelt for hvert dyr og denne kjører på gitte tidspunkt pr. døgn. Når kraftfôrsekvensen har kjørt sin rute, går vogna automatisk tilbake til grovfôrsekvens, og starter med å fôre ut der det er blitt avbrutt. Styring Styringen er bygget opp ved hjelp av en PLS (Programmerbar Logisk Styring). Styringen får pulser fra giverne på pulshjulet, og bruker disse pulsene til å bestemme hvor vognen er og hva den skal gjøre. Pulshjul Pulshjulet er en metallplate formet som en metallplate. De to giverne får sine pulser fra metallplaten. Den ene giveren teller antall pulser og den andre registrerer hvilken retning vognen går. Styringen registrerer forsinkelser i pulsingen. Styringen teller antall pulser innenfor en gitt tid. Får styringen for få eller ingen pulser innen dette tidsrommet, stopper vognen og får utkobling (kollisjon). Dette kollisjonsnivået kan justeres manuelt etter behov. 0-stiller 0-stilleren er bryteren som er plassert på samme brakett som pulshjul. Funksjonen denne har er å 0-stille telleverket i styringen. Anslaget til 0-stillerene bør stå inne på skinnebanen på et sted som vognen beveger seg ofte. Blir vognen justert utav sine posisjoner (ved f.eks. at en okse skyver vognen e.l), vil vognen justere seg inn til sin riktige posisjon når den passerer anslaget til 0-stiller. Se Fig. side Mateskruer Mateskruene mater ut kraftfôr gjennom et rør og ut på fôrbrettet. Styringen får pulser fra givere som er plassert ved motorene. Giverne gir styringen 4 pulser pr. omdreining. Dersom skruen hindres i normal gange vil den stoppe. Skruene skal kalibreres før vognen kjøres igang. Disse kan også kjøres manuelt fra displayet. Grovfôr Styringen har mulighet for å legge inn totalt 4 sekvenser (beiterytmer). Hver sekvens kan ha totalt 0 kjøretimer i døgnet. Styringen har under hver sekvens en opplæringsfunksjon der en fysisk lærer vognen hvordan den skal kjøre på hver sekvens. Kjører vognen til første stopp og legger inn hvor lang tid vognen skal stå her, og går så videre. En må definere parkeringsposisjon (hvor vognen parkerer mellom sekvensene). En kan definere fylleposisjon, både fast og pendling. Ved eventuelt batteridrift bør ladeplasser og parkeringsposisjon være den samme. Kraftfôr Styringen har mulighet for programmering av 2 sekvenser. Hver sekvens kan ha totalt 6 kjøretider i døgnet. Angitt kraftfôrmengde pr. ku fordeles av styringen på angitte kjøretider i like deler. I tilknytning til kraftfôrsekvens kan det legges ut kraftfôr i streng (ved f. eks ungdyr i binge). Opp/nedtrapping av kraftfôrmengde (legges inn på dato - maksimalt 30 dager). 3

14 Sikkerhet Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. Det betyr at her er en sikkerhetsmessig risiko og beskriver forholdsregler som skal tas hensyn til for å unngå ulykke. Før maskinen betjenes, justeres eller repareres, må bruker, reparatør og eier gjøre seg kjent med sikkerhetsinstruksene som finnes i denne instruksjonsboken. Vær oppmerksom og forsiktig når det arbeides med landbruksmaskiner. Les gjennom og legg merke til sikkerhetsinstruksene i denne instruksjonsboken. Sikkerhet i arbeid er ditt ansvar! Generelle sikkerhetsinstrukser Les og forstå de generelle sikkerhetsinstruksene. Bruk av maskinen Maskinen skal bare brukes til det formål den er konstruert for. Betjening Operatøren av maskinen skal oppholde seg i den enden av maskinen hvor styreskapet med tilhørende betjeningstablå er montert. Oppsyn Operatøren skal ha fullt oppsyn med maskinen før oppstarting og under drift. Dette er meget viktig for sikrest mulig drift. Maskinens virkemåte Operatøren skal sette seg inn i maskinens virkemåte og funksjon slik at maskinen kan brukes på en sikker og forsvarlig måte. Hold avstand Mennesker og dyr skal holdes borte fra maskinen når denne er i drift. Hold avstand fra arbeidende, roterende og bevegelige deler. Tenk sikkerhet ved arbeid Gå aldri oppi maskinen når denne er i drift. Når vedlikehold utføres, skal tilførselsstrøm kobles fra. 4

15 Beskyttelsesskjermer Kontroller at alle skjermer er i orden og korrekt montert. Ikke start maskinen før dette er gjort. Skadet skjerm skal repareres eller skiftes ut omgående. Varselskilt Medfølgendesymbolskt varselskilt som indikerer Adgang forbudt for personer uten tillatelse. skal henges på alle inngangsdører til fjøset. OBS! Anlegget startes automatisk. Reservedeler Av sikkerhetsmessige grunner anbefaler vi bare bruk av originale reservedeler. Ved bruk av uoriginale deler er produktgarantien ugyldig. Vedlikehold Pass på at maskinen vedlikeholdes tilfredsstillende og holdes i god stand. Gjør aldri endringer i maskinens konstruksjoner. Maskinens arbeidsområde skal være fysisk avstengt eller avlåst slik at det ikke volder fare for mennesker eller dyr. Styreboks Strømtilførsel må brytes før skapet åpnes. Nødstopp Rundt signalgult STOP klister plasseres ved alle nødstoppbrytere. 5

16 Supplerende sikkehetsinstrukser for APF touch Maskinen er merket med advarselskilt. Dersom skiltene er skadet må de byttes ut. Bestillingsnummer framgår av illustrasjonene til dette avsnittet. Se Fig. 3 når det gjelder plassering på maskinen. Advarselskilt UH (Fig. ) Vær forsiktig! Les og forstå instruksjonsboken før maskinen tas i bruk, og før det foretas justeringer og vedlikehold. Fig. Advarselskilt UH (Fig. 2) Klemfare. Hold avstand til området når apetittfôrvognen er i bevegelse. Fig. 2 6

17 Oversikt over sikkerhetsdekal UH UH UH UH UH UH UH APF_06 Fig. 3 7

18 Løfting av maskinen med kran Bruk bare godkjent løfteutstyr. Maskinen skal løftes i punktene som er merket med heisesymbol. Se Fig. 3 nr. UH Vær forsiktig! Vær sikker på at det ikke oppholder seg noen under eller nær maskinen når den løftes. Løft maskinen med stropp festa i maskinens hovedramme slik at løftet er balansert. Kontroller at løftestroppene er forsvarlig festet før løftet starter. Bruk styrestropp for å holde maskinen i posisjon. Ny maskin - vær forsiktig Les instruksjonsboka. Vær spesielt oppmerksom når ny maskin startes for første gang. Monteringsfeil, feilbetjening m.m. kan gi kostbare reparasjoner og inntektstap. Tks produktgaranti dekker ikke skade som oppstår p.g.a. instruksjonsbokas anvisninger ikke følges. Vær spesielt oppmerksom på dette symbolet. Det brukes for å framheve viktig informasjon slik at feil montering eller bruk unngås. Vær spesielt oppmerksom på følgende når ny maskin settes i drift: Kontroller at maskinen er sammensatt korrekt og at den ikke er skadet. Kontroller at elektriske kabler er lange nok og plassert slik at de kan følge maskinens bevegelser uten å skades. Etterstramming av kjeder og løpekatter bruk kjedespray. Husk at operatøren har et ansvar for at produktet er riktig pakket. 8

19 Gjenvinning - avfall til ressurs - TKS s produkter er avhengig av elektriske og elektroniske komponenter for å fungere. Disse går under fellesbetegnelsen EE-produkter. På TKS produkter er dette typisk komponenter som kabler, brytere, motorer, styreenheter etc. Når TKS produktene kasseres, skal komponenter som inneholder miljøgifter behandles og sorteres slik at de ikke forurenser miljøet. Miljøgiftene skal tas hånd om på en sikker måte. Forhandlere er pliktet til å ta imot EE-avfall fra produkter som er i deres sortiment. Avfallet skal oppbevares forsvarlig og videresendes til godkjent mottak eller behandlingsanlegg. EE-avfallet må lagres og transporteres slik at de ikke blir ødelagt eller skadet. Ved behov for mer informasjon angående behandling av EE-avfall, ta kontakt med din forhandler. Hilsen TKS AS 9

20 Oppmontering av APF touch i takvogn Løpekattene leveres løse. Ved innstallasjon monteres skinnebanen opp først. Deretter tres løpekattene inn på skinnen. Monter skinneender på skinnen. Maskinen henges deretter opp i løpekattene. Påse at vognen ikke kan kjøre så nær endevegg at der oppstår fare for klem. Bruk derfor endestopp med demping. Til slutt monteres strømtilførsel i egnet utførelse. Ved batteri monteres batteriladestasjon i parkeringsplass.. Takvogn på skinne Fig. 5 APF på to skinner kjøres på rette skinner, men kan ha et avvik fra den rette linje. Sideavviket kan være :20. Skinneopphenget (263) boltes opp under tak med gjennomgående bolter eller ekspansjonsbolter. De monteres med en avstand på 2,5m, ved nedslippet må det være et feste ved hver ende. Skinnene monteres så med festeklo til opphenget har riktig avstand (6 cm mellom flensene). Takvogn på 2 skinner har 2 motorløpekatter og 2 skyveløpekatter. Standard hastighet er 6 m/min. Se Fig. 6 APF_0.2 Takvogn på 2 skinner IPE 20 Fig. 6 APF_0 20 APF på en skinne kan kjøre i kurver og TKS el.forgreininger, og i stigninger på inntil :0. Ifyllingsåpningen ved bruk av skinne blir innskrenket. Fylling av maskinen bør derfor skje i en sving, en bue eller ved skinneåpner. TKS leveres både med vertikal og horisontal åpner. Til skinnebane benyttes IPE 20 med inntil 2m mellom opphengene, eller IPE 60 og inntil 3m mellom opphengene. Til oppfesting av skinnen benyttes TKS takfester for den aktuelle takkonstruksjon. Takvogn på skinne har motorløpekatt, men kan leveres med 2 skinneløsninger (bestilles som tillegg) Standard hastighet er 6 m/min. Se Fig. 5

21 .3 Vognfylling på -skinne Løftes opp i forluke med snor Vertikal skinneåpner for ifylling brukes når man har skinne. Standard lysåpning er 500mm. Total lengde er 2000mm. Kan lages på mål på forespørsel. Doble takfester skal plasseres nærmest mulig skjøtene. Lengden må ikke overstige maks opph. avstand for det aktuelle skinneprofilet i forhold til profilet til belastningen. Se Fig. 7 APF_02 Fig. 7.4 Skinneoppheng 2-skinner. FESTEBOLT FESTEKLO ENDEPLATE 2 skinners-oppheng kan i standard utgave justeres trinnløst i bredden. Det vil si at armene kan stilles inn til oppheng med en avstand mellom skinnene på 25cm til 60 cm. Høyde stilles inn ved å kappe gjengestag til den høyden som er gunstigst. Se Fig. 8 KABELSTRENG STRENGSTRAMMER FESTEKLO SOM ENDESTOPP APF_02 Fig. 8 2

22 .5 Belastningstabell for skinner med mindre krav til stivhet. A Lm,5 2 2,5 3,0 3,5 4, IPE IPE IPE IPE IPE IPE IPE Utgått profil For kontroll av gamle anlegg Tabellen angir hva som er maks kraft på skinne utfra hvordan den er innfestet. Jo tettere innfestepunkt, jo større last kan man ha på skinnen. I dette tilfellet handler det mest om hvorvidt man skal bruke IPE 60, eller IPE 20 22

23 .6 Kjøring i kurver på -skinne Det anbefales å måle med en tolk for å være helt sikker på klaringene. Lag en ramme av planker med rette yttermål. Se Fig. 9 APF 240 APF 300 APF 400 A B = A+200 = A+200 = A+200 C D A+50 A+250 A+600 A = Vognbredde B = Fôrbrett C = Hjørne 45 D = Hjørne 90 Minimums-mål for kjøring i sving med APF touch Målene gjelder for APF touch 240 med 60 bredde. Bredden kan justeres +/- 200mm på hver side (stiplet linje). Dersom vognen skal kjøres gjennom kurver som går samme retning anbefales det å sette pulshjul på innsiden i svingen. C A B C D APF_ 02 Fig. 9 23

24 2 Montering av strømtilførsel All tilkobling skal utføres av Autorisert Elektriker. Bruk tilførselskabel med riktig tverrsnitt (min,5 mm²). All tilkobling av APF touch er med -faset 230V. For å drive vognen er det kun behov for 6A sikring. 2. Montering av tilførselskabel på streng Fig. 0 Et hull bores i veggen i hver ende, eller det lages festebraketter, hvor man fester strengstrammerne. I disse festes strengen så stram som mulig med håndkraft, og disse etterstrammes med mutterne. Strengen må ligge helt oppunder melkerøret, eller helst over der hvor det går, men ikke mer enn 50 cm over riveren. Strengen bør henge ca. 30 cm ut til siden. Når den går på to skinner under tak, 30 cm til siden for skinnen, eller plasseres helt oppunder en av takskinnene. Kabelen festes til kabeloppheng med m mellomrom. Se Fig. 0 24

25 25

26 2.2 Montering av strømtilførsel Den vanligste og beste måten å tilføre strøm til en APF vogn, er å bruke strømlederskinne. Denne består av en skinne med kobberband på innsiden, og en strømavtager (sleide) som følger vognen under drift. Se Fig. Smalt glideroppheng skal stå for hver 2 meter på skinnen. Se Fig. a Fast oppheng brukes på endekobling og midtkobling. Se Fig. b Fig. a Fig. b APF_30 Fig. 26

27 Strømlederskinnen må stå i riktig avstand til skinnen hvor løpekatten står i. Se Fig APF_3 Fig. 2 APF_ 02 27

28 2.3 Kobberband 230V Jord skal tres inn der hvor skinnen har en gul strek på utsiden. Se. Fig. 3 VARMEBAND JORD GUL STREK Fig V 230V APF_ 32 28

29 2.4 Kabelvogner Kabelvogner brukes til takvogn. Kan brukes ved rette og kurvede baner. Maks avstand på 3 m. Dersom man har krappe svinger må avstanden være mindre enn radien av svingen. Bruk stopp for løpekatt ved enden av banen slik at løpekatten ikke støter mot kabelvognene og skader dem. Vær oppmerksom på at man må ha plass til å parkere kabelvognene når man kjører mot disse. Pass på at kabelen ikke nås av dyr (gnaging, riving). 2.5 Strømleder skinne Fig. 4 Skinnene kan nyttes som strømleder ved alle slag skinnearrangementer, også i kurver. Skinnen festes til et vinkeljern som monteres med klammer på toppen av I-profilet eller direkte i tak. Se Fig. 4 Maks opphengsavstand 2m. Passer på alle skinneprofiler. Strømavtageren føres av en medbringerarm som festes på løpekatten eller på vogna. Individuell tilpasning må ofte gjøres avhengig av plassering. For bruk i fuktige/kalde omgivelser må man sette inn varmeband i skinnen. En trafo som lages for den aktuelle banelengden kobles på varmebandet, som holder skinnen varm og tørr. Trafo ihht. til lengde beregnes av TKS på forespørsel. 29

30 3 Montering av vogn D Breddejustering Vogn kan justeres fra 60 til 660. For å finne den rette bredden (C) på vognen, Se tabell på side 23 kap..6 Kjøring i kurver på -skinne. A Bunnplater (A) blir lagt på gulvet med de rette mål, og deretter skrudd sammen med bunnkanal (B). Tank, endesøyler D blir montert i begge ender på anviste festepunkt (E). Se Fig. 4 B A E C APF_20 Fig Kraftfôrrør og kraftfôrskrue Kraftfôrrør og kraftfôrskrue kappes til rett bredde i forhold til forbrett. Kraftfôrskrue kappes 2cm utenfor utmatingshol. Kraftfôrrør skal stikke cm inn i kraftfôrtank. Se Fig. 5 Fig. 5 30

31 TKS 3.2 Montering av kabler Montering og oppheng av vogn Er bygning og forhold av den art at vognen må demonteres før den kan settes på plass, er vognen utstyrt med hurtigplugger på alle kabler, slik at faren for en koblingsfeil ved oppmontering ikke oppstår. Hurtigpluggene er plassert gjemt bak kraftfôrdeksel slik at denne må demonteres før en kan trekke frem kablene. Skulle det bli behov for videre demontering av selve grovfôrdelen, må en ved sammenmontering ikke stramme til søylene før både bunnplate og rør er på plass. Fig. 6 3

32 3.3 Løpekatt på takvogn -skinne Når vognen er ferdig montert henges denne opp ved å først skyve løpekattene inn på skinnen, for deretter å løfte vognen inn på opphengene. Fig. 7 indikerer motorens (A) monteringsretning. Flattjern (B) føres ned i søyle og festes i ønsket høyde. Jursteringsmuligheter på 300mm med standard justeringsjern. APF på en skinne kan kjøre i kurver og TKS el.forgreininger og i stigninger på inntil :0. Ifyllingsåpningen ved bruk av en skinne blir innskrenket. Fylling av maskinen bør derfor skje i en sving, en bue eller med skinneåpner. TKS leverer både vertikal og horisontal åpner. Til skinnebane benyttes IPE20 med inntil 2m mellom opphengene, eller IPE 60 og inntil 3m mellom opphengene. Til oppfesting av skinnen benyttes TKS takfester for den aktuelle takkonstruksjon. B A APF_37 Fig. 7 32

33 3.4 Løpekatt på takvogn 2-skinner Det samme gjelder for vogn montert på 2-skinner, som for vogn montert på -skinne. Fig. 8 indikerer motorens (A) monteringsretning. Når vognen monteres på skinne, må opphenget først tilpasses i høyden under taket. APF vognen bør ha en høyde på 0-5 cm over gulvet på fôrgangen (C). Det følger med 2 gjengestenger (B) som kappes slik at vognen får den rette høyden over gulvet. Se Fig. 8 B A APF_38 C Fig. 8 33

34 3.5 Montering av utstyr på løpekatter Bakre og fremre løpekatt forbindes med avstiverstag. Kanal (A) skrus på utsiden av løpekatt. Dette gjelder kun 2 skinners oppheng. Se Fig. 9 Fig. 9 A APF_26 Bøyle for strømavtager festes. Medfølgende løpekattfeste skrus først på løpekatt, deretter festes bøyle ved hjelp av klemjern inn i gjengehull. Se Fig. 20 Fig. 20 APF_4 På hver arm skal det festes en kjetting som skal trekke avtaker i horisontal retning. Det er viktig at kjettingen har et rent trekk (ikke skjevt) og at den trekker svakt nedover. Se Fig. 2 Fig. 2 APF_34 34

35 3.6 Montering av giverbrakett med pulshjul B A Monter 0-stiller på løpekatt. Anslag for 0-stiller bør stå inne på fôrgangen hvor vognen kjører i narmal drift. Dette er viktig for at vognen skal komme i riktig posisjon. Giverbrakett (som blir levert komplett) leveres med M8 bolter direkte på løpekatt. Se Fig. 22 Sjekk at pulshjul m/givere (sensor) har riktig arbeidsavstand, dvs 2-4 mm. Giverbrakett kan monteres på begge sider av katten. Heng opp katten med pulshjul og skyv katten mot 0-stiller for å se at anslaget løser ut bryter. C Bryter for 0-stiller montert: (A) 0-stiller bryter og 2 (B) 0-stiller bryter 3 og 4 (C) Pulshjul m/givere APF_33 Fig stiller anslag monteres opp på følgende måte i fjøset: og 2 0-stiller anslag monteres opp i hver ende av fjøset. 3 og 4 0-stiller anslag monteres opp i sammenheng med fôrluke eller kraftfôrnedløp. Se Fig 23 3 FÔRLUKE 4 2 APF_40 Fig

36 3.7 Montering av 0-stiller anslag Anslag for 0-stiller bør stå inne på fôrgangen hvor vognen kjører i normal drift. Dette er viktig for at vognen skal kunne justere seg inn dersom kjøringen kommer utav posisjon. Ved batteridrift anbefales det å sette 0-stiller i nærheten av ladestasjon slik at vognen kommer riktig inn på ladestasjonen hver gang. Se Fig. 24 APF_2 Fig. 24 D Festes på skinnen ved hjelp av festeklo, gjengestang og muttere som anvist (C). 0-stiller anslag (D). Se Fig. 25 C APF_3 Fig

37 3.8 Batteridrift. Fig. 26 APF_28 Vogner som er levert med batteridrift (24V), må ha ladestasjon. Dette består av en ladeskinne med pluss og minus pol, samt strømavtakere på løpekatten. Ladestasjonen monteres der vognen har sin parkeringsposisjon. Parkeringsposisjonen er den posisjonen vognen er parkert i når vognen ikke er i drift, eller når den skal lades (ved batteridrift). Vognen vil alltid automatisk returnere til parkeringsposisjon ved endt oppdrag, eller hvis batterispenning er for lav. Vognen har automatisk spenningsvakt. Går spenningen på batteriet under 24,4V vil vognen automatisk gå til hurtig-opplading på 5 min. Vognen fortsetter på samme sted som den ble avbrutt etter at ladingen er fullført. Se. Fig Kobling av batteri Skap Det er viktig at batteriet blir riktig koblet. Se Fig. 27 Ladeskinne Fig. 27 APF_39 37

38 TKS 4 Montering av kabler Montering og oppheng av vogn Appetittfôrvogn APF touch kan leveres ferdig montert fra TKS. Kabler er strukket og lagt klar med plugger. Er bygning og forhold av den art at vognen må demonteres før den kan settes på plass, er vognen utstyrt med hurtigplugger på alle kabler, slik at faren for en koblingsfeil ved oppmontering ikke oppstår. Hurtigpluggene er plassert gjemt bak kraftfôrdeksel slik at denne må demonteres før en kan trekke frem kablene. Skulle det bli behov for videre demontering av selve grovfôrdelen, må en ved sammenmontering ikke stramme til søylene før både bunnplate og rør er på plass. Se Fig. 28 Fig

39 5 Igangkjøring og bruk av maskinen Når APF touch blir levert fra fabrikk, blir alle funksjoner testet. Men man anbefaler hver enkel å dobbelsjekke vognen før den tas i bruk. Dette p.g.a din egen og andres sikkerhet. Individuell tilpassing er nøkkelen til et godt resultat. Sjekkliste før igangkjøring av maskin MEGET VIKTIG! Påse at strømnettet har nok spenning på alle faser, og se til at sikringer og kabler er tilstrekkelig dimensjonert. Alle sikringer i sikringsskap må være avslått før en starter. Batterivogn bør ha en 2 timers lading før en starter programmering. Se til at alle signal (fra givere og motorer) er innkoblet, og sjekk at alle signalene kommer inn på riktig måte. Påse at dreieretning på skruer og motorer er iorden. 39

40 Skjermbilde Start Denne siden står framme ved vanlig drift. Her kan en starte opp foring utenom tider, kjøre til fylling eller parkering. Fig. 30 Fig. 30 Innstillinger og informasjon Aktivisering av vogn. Fig. 3 Fig. 3 Komponentarkiveringer De data som er aktuell for din vogn legges inn her. Sei Fig.3 For å komme inn, gå på innstillinger. Trykk på hengelåsen og tast inn stor A og deretter ENTER. Fig. 32 Fig

41 Skjermbilder Dato og klokkeslett Skriv inn dato og klokkeslett, og lagre. Fig. 33 Fig. 33 Sletting og fabrikkinnstillinger Ved oppstart: Hent sletting og fabrikkinnstillinger Eller dersom det er ønskelig kan alle felter, ( posisjoner for fôring) mengder og tider slettes. Fig. 34 og 35 Fig. 34 Fig. 35 4

42 Skjermbilder Utkobling Om kurve eller stigning lager en et felt der en kobler ut følsomhet. Eksempel: Dette vil gjøre at vognen ikke går på automatisk utkobling i det programmerte feltet. Fig. 36 Systeminformasjon Trykk, og skriv inn navn på vogneier. Fig. 37 Fig. 37 Navngi sekvenser Sett navn på sekvensen. Kan også velge på flere navn. Fig. 38 Fig

43 Skjermbilder Pausetid og lading 3X2 timers ladetid. Pass på at den er om natta - i melketid eller når man vil at vognen skal stå stille. Fig. 39 Fig. 39 Kalibrering av kraftfôrskrue Det er viktig å kalibrere kraftfôrskruen. Trykk start - vei utskudd mengde og tast inn ny vekt. Dette er viktig ved skifte av kraftfôrslag. Fig. 40 Fig. 40 Manuellkjøring av motorer Dette skjermbildet forteller hvordan man kan manuellkjøre vognen fram og tilbake, og teste skruer ved å ta på skjermen. Fig. 4 Fig. 4 43

44 Skjermbilder 2 APF_35 Fig Fjøsbilde Vogn forer først ut på side, og deretter forer den ut på side 2 på returen. Kraftfôrskrue (3) og 2 (4). Fig. 42 Vognen starter på 0-stiller på Denne verdien er økende utover foringsfeltet. Fig. 43 Vognas nullstillingsposisjoner Sett opp nullstillere på skinnen. Kjør over posisjon, denne skal være Kjør til posisjon 2 (i andre enden) og tast inn posisjon. Bruk posisjon 3 og 4 ved ekstra fylling av grovfôr eller kraftfôr. Husk at posisjon 3 må ha en lavere posisjon enn 4. Fig Fig. 43 FÔRLUKE Vognas parkeringsposisjon Finn ønsket parkeringsplass for vognen i fjøset. Kjør vognen på plass, og trykk deretter på OVERFØR posisjon. Fig. 44 Fig

45 Skjermbilder Vognas fylleposisjoner Kjør vognen til ønsket fylleposisjon, og trykk deretter overfør. Dersom man ønsker pendling bruk posisjon og 2 på grovfôr. Fig. 45 Fig. 45 Vognas ladeposisjon Finn ønsket posisjon og trykk på overføring. Fig. 46 Fig. 46 Fylling grovfôr I dette skjermbildet kan fyllemåten velges. (Kan bare brukes på aut. og sek. dersom det er fotoceller i vogn og ekstra utstyr) Fig. 47 Test av 24V signal (A) A Fig

46 Skjermbilder Fylling kraftfôrtank Ved valg av fylling av kraftfôr i båsfjøs, kan man velge sekvensstart. Da vil vogna hente kraftfôr før foringsstart og ha nok i tanken til dyrene. Ved å slå på eks. foringssignal kan kraftfôrskrue test. Test av 24V signal (B) Fig. 48 B Fig. 48 Fylling kraftfôrtank 2 Samme som for fylling av kraftfôrtank. Ekstrautstyr Fig. 49 Fig. 49 Luke-/matebordinnstillinger Her bestemmes hvilke måte man vil fylle. Om man vil stå tille eller veksle. Still inn fyllevalg dersom man vil ha aktiv fylling. Fig. 50 Fig

47 Skjermbilder 2 4 Vogn forer først ut på side, og deretter forer den ut på side 2 på returen. Kraftfôrskrue (3) og 2 (4) Fig. 5 2 APF_35 3 Fig. 5 Stoppunkt nummer Kjør vognen med tastene til ønsket posisjon, og trykk overfør. Legg inn stillstandstid (eks. 2min og 5min ved endestopp). Brukes knapp med lyspære, blir samme stopptid og anna overført til neste stoppunkt. Fig. 52 Fig : : 53 Driftstider for grovfôr Vognen bør gå i grovfôrforing hele tiden med kun en pause ved midnatt. Kraftfôrforing og ladetider overstyrer grovfôrforing Fig. 53 Fig

48 Skjermbilder Stopplengde punkt nummer Skjermbildet indikerer lagring av grovfôrposisjoner. Viser hvor vognen skal stoppe, og hvor lenge. Eksempel: Flytte fram hel lengde og stå stille i 3 min. Fig. 54 Fig Vogn forer først ut på side, og deretter forer den ut på side 2 på returen. Kraftfôrskrue (3) og 2 (4). Fig APF_35 Fig Kraftfôrfelt nummer Ved bås fjøs trykk Overfør begge Lage felt, samme start og stopp posisjon ved båsfjøs. Valg av kraftfôrskrue, og om kor dei skal brukast (kraft eller2) Ved streng overfør start og overfør stopp hver for seg. Her velges også hvilken foringskrue som skal brukes. Fig. 56 Fig

49 Skjermbilder Driftstider for kraftfôr Her setter man inn foringstider for kraftfôr. Husk å sette tidene på ja dersom de er i bruk. Disse tidene har første prioritet.. Tidene kan legges over grovfôrtidene. Fig. 57 Fig. 57 Mengde pr. dag for kraftfôrfelt Foringsmengden til dyrene blir lagt inn her + mengde opp eller ned trapping av kraftfôr. Fig. 58 Fig. 58 Mengde pr. foring Mengde pr. foring og dagsrasjonen leses av, og skjermbildet viser hvor langt trappingen eventuelt er kommet. Fig. 59 Fig

50 Skjermbilder Fôrsummasjon, kraftfôr Forbruk av kraftfôr leses av i skjermbildet. Fig. 60 Fig. 60 Lagre/hente vogndata Når det blir endret posisjon eller mengde er det lurt å lagre vogndata. Da er det mulig å hente disse ved strømstans o.l. Blir også brukt når en har programmert nytt fjøs. Fig. 6 Fig. 6 Motorstatus Gjør følgende dersom det oppstår feil: Gå til innstilling ved motorstatus og resett feil. Fig. 62 Fig

51 Skjermbilder Sletting av fabrikkinnstillinger Fig. 63 Fig. 63 Vaske skjerm Ved vasking av skjerm, bruk lunket vann. Fig. 64 Fig. 64 Support Ved problemer eller generelle spørsmål, vennligst kontakt TKS AS. SMS innstillinger Ekstra utstyr, ta kontakt med TKS AS. Fig. 65 Fig. 65 5

52 Skjermbilder SMS innstillinger Fig. 66 Fig. 66 Strømløs vogn Fig. 67 Fig

53 6 Forskrifter, standarder og direktiver EN El. utstyr på maskiner - Generelle krav NEK 400 Norsk elektroteknisk norm for elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 44 El.skjemasymboler (IEC 67) NEK 32 El.dokumentasjon - Generelle regler NS-EN 48 Maskinsikkerhet - Nødstopp NS-EN 954- Maskinsikkerhet - sikkerhetsrelaterte deler i styresystemer FEl Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 72/23/EØF Lavspenningsdirektivet 89/336/EØF EMC-direktivet 53

54 7 Koblingsskjema for strømforsyning Strømforsyningsskap +Batteriskap Tilførsel 230VAC -X 2 -B Batteri 24V - + -G 230/24Vdc 5A Drift 2 L + L2 - -G2 230/24Vdc 5A Kraftfor 2 L + L2 - -G3 230/24Vdc 2A Styring 2 L + L2 - -F 6A 2 -X Plugg tilførsel Plugg tilførsel Tilførsel ved strømforsyningsskap Tilførsel ved batteriskap -F C6A 2 -F2 C6A 2 -F3 C3A 2 Opsjon batteri -NR / NR / X /7.0 / 24V_Drift / 24V_Kraftfor /5.0 / 24Vdc /5.0 / 0Vdc Foreg.side: /3 Som bygget Rev. no.: Beskrivelse: Dato KV Sign.: +Batteriskap Styresystem AppetiteRobot Dato: Konstruert av: KV Sjekket av: JAH Anlegg Strømforsyning El.skjema Utstyr - -B Batteri 24V + -G3 230/24Vdc 2A Styring L 2 + L2 - -F 6A Plugg tilførsel Tilførsel ved batteriskap -F3 C3A 2 54 Opsjon batteri

55 Koblingsskjema for nødstopp /4.04 / 24Vdc /4.04 / 0Vdc 24Vdc / /6.0 0Vdc / /6.0 Reset nødstopprele EMRst O3 5 -A.2 Foreg.side: /4 Som bygget KV Dato: Konstruert av: KV Anlegg Nødstopp Utstyr Neste side: Ordrenr.: /6 AppetiteRobot 2008 Side NR A A2 S34 S2 S22 S Y32 -S20 Nødstopp i dør 2 2 -X0 2 +V2 -Plugg inn A. -X S2 Nødstopp i boks I0 EmOK Nødstopprele OK - - -

56 Koblingsskjema for PLS modul Opsjon batteri -A.3 -A.2 -A. -A.0 8 Analoge inn W20 6 Dig. Ut A465 6 Dig. Inn E65 Saia PCD.M 3230 (3330 ved opsjon ethernet) PLS 0V 0V 0V 0V /D D GND 24V PE V Vdc / /7.0 0Vdc / /7.0 /5.09 / 24Vdc /5.09 / 0Vdc 56 -D + - -P3 E COM / RS485 25P 5 2 D-Link Ethernet bridge Opsjon ethernet Utstyr Neste side: Ordrenr.: /7 AppetiteRobot 2008 Tegningsnummer Anlegg Pls modul /5 Foreg.side: Side Dato: Konstruert av: KV Sjekket av: JAH KV Som bygget 6 Tot.Sider 3 Styresystem AppetiteRobot El.skjema Sign.: Dato Beskrivelse: Rev. no.:

57 Koblingsskjema for takdrift /4.02 / 24V_Drift /6.09 / 24Vdc 24Vdc / /8.0 /6.09 / 0Vdc 0Vdc / / S Drivmotor for vogn bakover Drivmotor for vogn fremover Tilbake Frem wagonrewex wagonforwex +V2 O9 O8 4 -K K X3 -A.2 -A S Tilbake Frem -Plugg inn Sig - 5 Sig - 3 -U Servokort A A 4 + -K.2 -K. A2 A2 2 -X A. -A. 9 8 I9 I8 A.06 A A2.05 man-rew man-forw A Bryter for vogn bakover Bryter for vogn fremover -Takdrift 2 -Takdrift 2 2 A A2 A A2 -M.2 M 24V/9A Takdrift motor 2 -M. M 24V/9A Takdrift motor Utstyr Neste side: Ordrenr.: /8 AppetiteRobot 2008 Tegningsnummer Anlegg Takdrift /6 Foreg.side: Side Dato: Konstruert av: KV Sjekket av: JAH KV Som bygget - 7 Tot.Sider 3 Styresystem AppetiteRobot El.skjema Sign.: Dato Beskrivelse: Rev. no.: 57

58 Koblingsskjema for kraftfôrskrue og / 24Vdc_kraft 24Vdc_kraft /.0 /7.09 / 24Vdc 24Vdc / /9.0 /7.09 / 0Vdc 0Vdc / /9.0 -Plugg Plugg Rele for start av kraftfôrskrue grainex O6 0 -S2 Puls fra kraftfôrskrue + - Rele for start av kraftfôrskrue 2 grain2ex O7 -S3 Puls fra kraftfôrskrue A.2 -A.2 -Plugg 2 2 -Plugg 4 2 -K2 Delcon pol K2.02 Delcon pol 3 4 -K3 Delcon pol K3.06 Delcon pol Plugg 3 4 -Plugg A. -A. 3 4 I3 I4 grainpulse grain2pulse Puls fra kraftfôrskrue Puls fra kraftfôrskrue 2 A A2 A A2 -M2 M 24V/7A Kraftfôrskrue -M3 M 24V/7A Kraftfôrskrue 2 Foreg.side: Rev. no.: /7 Som bygget Beskrivelse: Dato KV Sign.: Styresystem AppetiteRobot Dato: Konstruert av: KV Sjekket av: JAH Anlegg Kraftfôrskrue og 2 El.skjema Utstyr Neste side: Ordrenr.: /9 AppetiteRobot 2008 Tegningsnummer Side 8 Tot.Sider 3 58

59 Koblingsskjema for kraftfôrskrue 3 og / 24Vdc_kraft 24Vdc / /0.0 0Vdc / /0.0 /8.09 / 24Vdc /8.09 / 0Vdc +V2 +V2 -X Plugg Plugg Rele for start av kraftfôrskrue 4 Rele for start av kraftfôrskrue 3 -S5 grain4ex -S4 grain3ex Puls fra kraftfôrskrue 4 O27 Puls fra kraftfôrskrue 3 O26 0 -A.2 -A.2 +V2 +V2 -Plugg 4 2 -Plugg Plugg inn 4 -Plugg inn K5.06 Delcon pol 86 -K5 Delcon pol 3 4 -K4.02 Delcon pol 85 -K4 Delcon pol V2 +V2 -Plugg inn 2 -Plugg inn 3 -X3 - -X3 - -A. -A. 6 -Plugg Plugg 3 4 I6 I5 grain4pulse grain3pulse Puls fra kraftfôrskrue 4 Puls fra kraftfôrskrue 3 A A2 A A2 -M5 M 24V/7A Kraftfôrskrue 4 -M4 M 24V/7A Kraftfôrskrue 3 Utstyr Neste side: Ordrenr.: /0 AppetiteRobot 2008 Tegningsnummer Anlegg Kraftfôrskrue 3 og 4 /8 Foreg.side: Side Dato: Konstruert av: KV Sjekket av: JAH KV Som bygget 9 Tot.Sider 3 Styresystem AppetiteRobot El.skjema Sign.: Dato Beskrivelse: Rev. no.:

60 Koblingsskjema for digitale innganger /9.09 / 24Vdc 24Vdc / /.0 /9.09 / 0Vdc 0Vdc / /.0 -Plugg Plugg Plugg Plugg Plugg S0 -S9 -S8 -S7 -S Kraftfôrtank er tom Kraftfôrtank er full Nullposisjonsgiver for vogn Pulsgiver for vogn Retningsgiver for vogn -Plugg 6 2 -Plugg 5 2 -Plugg 9 2 -Plugg 8 2 -Plugg A. -A. -A. -A. -A I I0 I7 I2 I GrainTankEmpty GrainTankFull WagonClearPos WagonPulse WagonDirection Kraftfôrtank er tom Kraftfôrtank er full Nullposisjonsgiver for vogn Pulsgiver for vogn Retningsgiver for vogn Utstyr Neste side: Ordrenr.: / AppetiteRobot 2008 Tegningsnummer Anlegg Digitale innganger /9 Foreg.side: Side 0 Tot.Sider Dato: Konstruert av: KV KV Som bygget Styresystem AppetiteRobot

61 Koblingsskjema for digitale innganger 2 24Vdc / /2.0 0Vdc / /2.0 /0.09 / 24Vdc /0.09 / 0Vdc +V2 + -X5 -Plugg Plugg Plugg 7 3 -S4 -S3 -S Nullposisjonsgiver 2 for vogn Kraftfôrtank 2 tom Kraftfôrtank 2 full S Vogn tom for fôr -Plugg 0 2 -Plugg A. -A. -A. -A I5 I4 - +V2 + -X3 4 -Plugg 5 3 +V2 -Plugg 5 2 -Plugg inn - +V2 + -X3 4 -Plugg 6 3 +V2 -Plugg 6 2 -Plugg inn I3 I2 WagonClearPos2 GrainTank2Empty GrainTank2Full WagonEmpty Nullposisjonsgiver 2 for vogn Kraftfôrtank 2 tom Kraftfôrtank 2 full Vogn tom for fôr Utstyr Neste side: Ordrenr.: /2 AppetiteRobot 2008 Tegningsnummer Anlegg Digitale innganger /0 Foreg.side: Side Tot.Sider Dato: Konstruert av: KV Sjekket av: KV Som bygget Styresystem AppetiteRobot El.skjema

62 Koblingsskjema for digitale utganger /.09 / 24Vdc 24Vdc / /3.0 /.09 / 0Vdc 0Vdc / /3.0 Gir ut 24V til eksternt utstyr Sirene external24v Sirene Alarm lampe alarmlamp O O A.2 -A.2 -A.2 -A.2 + -X3 62 -SMS 0V 24V Phoenix contact PSI-GSM 24V eksternt utstyr -H Signal for SMS sending: Feil ved AppetiteRobot Signal for SMS sending: AppetiteRobot OK senderrsms sendoksms O2 O A Plugg 3 4 -Plugg Plugg Opsjon SMS utsending -H 2 2 Utstyr Neste side: Ordrenr.: /3 AppetiteRobot 2008 Tegningsnummer Anlegg Digitale utganger / Foreg.side: Side 2 Tot.Sider 3 Dato: Konstruert av: KV Sjekket av: JAH KV Som bygget Styresystem AppetiteRobot El.skjema Sign.: Dato Beskrivelse: Rev. no.:

63 Koblingsskjema for analog inngang Opsjon batteri -EIA 5-30V/4-20mA Batteri Spenning 3 I 4 I /2.09 / 24Vdc /2.09 / 0Vdc -A.3 Baseadresse = 32 Batteri 0 Batterispenning Foreg.side: /2 Rev. no.: Som bygget Beskrivelse: Dato KV Sign.: Styresystem AppetiteRobot Dato: Konstruert av: KV Sjekket av: JAH Anlegg Analog inngang El.skjema Utstyr 63

64 8 Feilsøking APF touch Denne feilsøkingslisten tar for seg de mest sannsynlige feilene som kan oppstå i de tilfellene dette kan være aktuelt. Beskrivelse av feil: Årsak og tiltak for retting av feil: Vogn stopper i fôringssekvens. Sjekk givere i kraftfôrtank, de lyser om de er dekka Vogn stopper på samme plass, spesielt under kraftfôrfrekvens. Vogn står under kraftfôr fylling og ingen ting skjer. Sjekk strømavtager og strømlederskinne, kan være dårlig forbindelse. Børstene på strømavtager 24V er skada eller utslitt. Ved nyanlegg kan polariteten være byttet, eller tom tank Vogn vil ikke gå til fyllling. Sjekk at glassene ved fotocellene er rene, og at ledningsforbindelsen ikke er skadet. Det skal lyse 2 lys på ene side og lys på andre side når vogn er tom. Vogn går til grovforfylling, men reservoaret starter ikke. Vogn stopper på skinnebanen i foringssekvens Sjekk at bryter som står på skinnebanen er rett justert og den virker. Sjekk oppheng, kan være klammer eller andre elementer som er for nær løpekatthjul. Vogna finner ikke posisjonen. Sjekk 0-stillere at det ikke er gras på skinnen. Sjekk giverene på pulshjulet at de virker, ikke for nær hjulet. 64

65 TKS Feilsøking ved hjelp av kodelys og PLS. Når dioder lyser, er det OK A. Innganger 0 - Nødstopp - OK - Pulsgivervogn 2 - Pulsgivervogn 3 - Puls kraftfôrskrue 4 - Puls kraftfôrskrue Puls kraftfôrskrue Puls kraftfôrskrue Nullstiller 8 - Vogn fram 9 - Vogn bakover 0 - Kraftfôrtank full - Kraftfôrtank tom 2 - Vogn tom (grovfôr) 3 - Kraftfôr tank 2 full 4 - Nullstilling 2 tom 5 - Nullstilling 2 A. A.2 Utganger 0 - Kraftfôrskrue - Kraftfôrskrue Vogn framover 3 - Vogn bakover 4 - SMS OK 5 - SMS FEIL Ekstern 24V Kraftfôskrue 3 - Kraftfôrskrue Reset nødstopp A.2 A.3 Analog inn/ut 0 - Batterispenning A.3 65

66 9 Vedlikehold og ettersyn Sjekkliste for vedlikehold og ettersyn NB! Trekk alltid ut støpselet før inspeksjon, vedlikehold eller reparasjon på maskinen. Rengjøring av kasse, oppheng, brytere og løpekatter gjøres ved behov og ettersees hver 4 dag. Pulshjul med metallplate må ettersees en gang i uken. Dersom det kommer smuss mellom metallplate og sensor kan dette gå utover sekvens-kjøringen. Sørg for at drivkjeder også holdes stramme. Disse kontrolleres jevnlig for slakk og skader. Kjeder må ikke bli tørre, og disse må smøres en gang i måneden. Sørg for at det elektriske utstyret ikke utsettes for store temperatursvingninger. Kondens kan da oppstå og gi overslag. Det er meget viktig at skinnebanen holdes ren, så derfor anbefales det at skinnen rengjøres når vognen har gått et hvist antall driftstimer. 66

67 Notater 67

TKS Instruksjonsbok 2

TKS Instruksjonsbok 2 TKS APF touch Appetittfôrvogn APF touch Appetittfôrvogn NO, utgave 2008-12 988751 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet:

Detaljer

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr UH124067 Instruksjonsbok 2-rads potethøster UN2600 NO, utgave 98-09 2 CE-SERTIFIKATET Vi, Kverneland Nærbø AS, Torlandsvegen 3 N-4365 Nærbø Norge

Detaljer

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/

Instruksjonsbok. Tilleggsutstyr RBK Flexifeed. Besøk oss på : http://www.serigstad.no/ Instruksjonsbok Besøk oss på http//www.serigstad.no/ Postboks 25, 4349 BRYNE Telefon 51772100 Fax 51772101 E-post serigsta@serigstad.no Web www.serigstad.no Tilleggsutstyr RBK Flexifeed INNHOLD SIDE Sikkerhetsinstruks

Detaljer

TKS K1 ROBOTsystem AGRI. Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring. www.tks-as.no

TKS K1 ROBOTsystem AGRI. Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring. www.tks-as.no TKS K1 ROBOTsystem AGRI 02 Bruk Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring REVISJON SEPTEMBER 2005 www.tks-as.no 0.0 Innholdsfortegnelse : 1.0 Oversikt over fareskilt og anvisninger på maskinen

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde.

MODELL 7345 EU. Monterings anvisning. Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. MODELL 7345 EU Monterings anvisning Skinner og fjærsystem for lav overhøyde. AS Twobi, Industri veien 3-5, 3164 Revetal. tlf. + 47 330 60700, fax. + 47 330 60704 mail: firmapost@twobi.no www.twobi.no [Skriv

Detaljer

APF AGRI. - Bruk. - Montering. - Programmering. - Vedlikehold. - Delelister. - Samsvarserklæring APPETITTFÔRVOGN. Patentbeskyttet. Revidert 04.07.

APF AGRI. - Bruk. - Montering. - Programmering. - Vedlikehold. - Delelister. - Samsvarserklæring APPETITTFÔRVOGN. Patentbeskyttet. Revidert 04.07. APPETITTFÔRVOGN APF AGRI Patentbeskyttet - Bruk - Montering - Programmering - Vedlikehold - Delelister - Samsvarserklæring Revidert 04.07.05 9 880 64 0.0 Innholdsfortegnelse : 1.0 Oversikt over fareskilt

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Instruksjonsbok K2 FeedRobot

Instruksjonsbok K2 FeedRobot K FeedRobot 9887 K FeedRobot NO, utgave 00-0 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 00 N-55 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K FeedRobot er bygget i samsvar

Detaljer

Monteringsveiledning. Handy Porten

Monteringsveiledning. Handy Porten Forberedelse Forberedelses side 1) Sjekk at du har alt verktøy som du trenger. 2) Deleliste 3) Viktige mål før montering Installasjon av porten 4) Forberede bunnelementet før monteringen starter 5) Montering

Detaljer

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE

EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE EL.HYDRAULISK SILOGRABB GRAS- OG SILOKLYPE Siloklype 4-armer 65cm Grasklype 4-armer 92cm Siloklype 6-armer 79cm (for kuttet masse) Siloklubbe El.hydraulisk grabb Bruk Montering Vedlikehold Delelister Samsvarserklæring

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

Vedlikehold Portene er normalt husets største og tyngste bevegelige del. Ved bruk er store krefter i bevegelse for å føre porten opp og ned og personer er ofte i nær kontakt med porten. Et uhell kan derfor

Detaljer

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL

DNG C-2000h. Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL DNG C-2000h Juksamaskinen for fritidsfiskere BRUKERMANUAL Egenskaper: Tar liten plass og er lett i vekt. Lavt strømforbruk tross stor trekk kraft. Brukervennlig, robust og driftsikker. Tre funksjoner i

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

Monteringsanvisning Strømlederskinner. Endekobling - Midtkobling

Monteringsanvisning Strømlederskinner. Endekobling - Midtkobling Strømlederskinner Endekobling - Midtkobling NO, 2013 1 988752 Strømlederskinne med endekobling Isolasjonstape T50 Skjøtkobling mellom to skinnelengder dekkes med isolasjonstape T50. Se Fig. 1 Fig. 1 Fig.

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.

bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide. bravo Styringsautomatikk for varmekabler på tak, i nedløp og i takrenner Brukermanual TR40 bravo (Produsent NOR-IDE AS, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no (Produsent: www.nor-ide.no) TR40 bravo

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot TKS K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2007-12 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: tks - K1 FeedRobot er

Detaljer

TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt

TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt TEKNISK KATALOG 10 Mekanisk variable skilt MEKANISK VARIABLE SKILT BESKRIVELSE Euroskilt Mekanisk Variabelt skilt Mark III. Skiltkassen og cellene er fremstilt av ekstruderte aluminiumsprofiler og aluminiumsplater

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Forord

Innholdsfortegnelse. Forord Innholdsfortegnelse Å tenke på før installasjon av MOBWATCHER SAFETY... 2 A. Koblingsskjema... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 3 B. Bortkobling av minuspolen... 4 C. Montering av båtenheten... 5 D. Innkobling

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste batteri... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 5 PAS føler... 6 Hva trenger du, hva

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer!

Produktinformasjon for Autoline sandstrøere. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! Side 1 av 5 BRUKERVEILEDNING AUTOLINE SANDSTRØER MODELLENE: T40 - C50 - Y60 - V70 - S90. Autoline gratulerer dere med valget av «verdens beste» sandstrøer! For å oppnå den beste og mest effektive bruk

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas

Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Isolert kvernpumpestasjon for 230V og 400V 3-fas Monteringsanvisning for elinstallatør VAK1 VL Ø63 PSP Ø50 TAK1 Generell informasjon Isolert pumpestasjon er dimensjonert for å ta i mot avløpsvannet fra

Detaljer

TKS. Instruksjonsbok. FeedStation

TKS. Instruksjonsbok. FeedStation Instruksjonsbok FeedStation FeedStation NO, V1.0 08-2017 1 988911 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET............................... 4 2 VEDLIKEHOLD/ETTERSYN.............................................

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING Side 1 av 8 MONTERINGSVEILEDNING FOR AUTOLINE SANDSTRØERE MODELLENE: C50 - Y60 - V70 - S90 Det må forutsettes at modellvalget av sandstrøeren er gjort mest mulig hensiktsmessig til bilen som monteringen

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

TS260 Instruksjonsbok

TS260 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TS260 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TS260 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for

Detaljer

LØPEKATTER. Bruk. Montering. TKS er en av Nordens ledende produsenter av taljer og løfteutstyr.

LØPEKATTER. Bruk. Montering. TKS er en av Nordens ledende produsenter av taljer og løfteutstyr. LØPEKATTER leveres i 1700kp og 3200kp utførelse. leveres for manuell-, kjetting- og motordrift. løpekattene fåes for flensbredder inntil 300mm. løpekattene kan utstyres med flensdrift. (brukes når man

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

HTS275 Instruksjonsbok

HTS275 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS275 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. HTS275-130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS275 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket

Detaljer

Instruksjonsbok. Innhold 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET 6 2 MONTASJE VEILEDNING 21 3 BRUKSANVISNING 58 4 VEDLIKEHOLD/ETTERSYN OG FEILSØKING 77

Instruksjonsbok. Innhold 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET 6 2 MONTASJE VEILEDNING 21 3 BRUKSANVISNING 58 4 VEDLIKEHOLD/ETTERSYN OG FEILSØKING 77 TKS K2 FeedRobot K2 FeedRobot NO Utgave 2, 2010-12 1 988790 Innhold 1 GENERELL INFORMASJON OG SIKKERHET 6 2 MONTASJE VEILEDNING 21 3 BRUKSANVISNING 58 4 VEDLIKEHOLD/ETTERSYN OG FEILSØKING 77 5 KOBLINGSSKJEMA

Detaljer

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr

En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr Kombikutter K1 Reservoar R1 AGRI En kombinasjon som gir suveren ytelse for kutting og utfôring av grovfôr www.tks-as.no KOMBIKUTTER K1 Arbeidsbesparende og altetende En kombinasjon av egenskapene til Rundballekutter

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner

Brukerhåndbok - Sikkerhetspresenning manuell med skinner MEGET ENKELT! Når man lukker bassenget ved å trekke i reimen til utrekkstanga så rulles inn en reim på den ene siden av opprulleren. Mekanismen kan valgfritt plasseres på høyre eller venstre side. Man

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning

For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no. Strømforsyning For å se vårt produktutvalg gå til www.elreg.no eller ta kontakt med oss: +4722105060 eller geir@elreg.no Strømforsyning EL500 Model Utgangseffekt EL500-1207 96W Generelt EL500-1207 er en driftssikker

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

APF. - Bruk. - Montering. - Programmering. - Vedlikehold. - Delelister. - Samsvarserklæring APPETITTFÔRVOGN AGRI. Patentbeskyttet 24.11.

APF. - Bruk. - Montering. - Programmering. - Vedlikehold. - Delelister. - Samsvarserklæring APPETITTFÔRVOGN AGRI. Patentbeskyttet 24.11. APF APPETITTFÔRVOGN AGRI Patentbeskyttet - Bruk - Montering - Programmering - Vedlikehold - Delelister - Samsvarserklæring 24.11.05 9 880 64 0.0 Innholdsfortegnelse : 1.0 Oversikt over fareskilt og anvisninger

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon

Slagdøråpnere. FDV dokumentasjon Slagdøråpnere FDV dokumentasjon Inneholdfortegnelse INNEHOLDFORTEGNELSE...1 1. INNLEDNING... 2 1.1 ADRESSER...2 2. HOVEDDATA... 3 2.1 DRIFT OG VIRKEMÅTE... 3 2.2 HMS... 3 2.3 GARANTIBEGRENSNINGER... 3

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Norsk bruksanvisning 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM orsk bruksanvisning 2010 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4

Detaljer

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom.

EVB er testet av INTERTEK SEMKO, IP44, og kan normalt benyttes i tørre-, fuktige-, og våte rom. Side 1 av 7 EVB3-215 Montasje- og bruksanvisning for EVB 3 varmluftapparat EVB3-215 Arkiv : instruks\mevb-215.doc Dato 12.05.2016 Erstatter : instruks\mevb-214.doc Ansvarlig :RJH MOTTAKSKONTROLL. Kontroller

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9

Kjøkkenhette 620. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 Kjøkkenhette 620 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 9 991.0293.050/124592/2014-05-05 (9076) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01

Sentry. Brukerhåndbok. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 Sentry Brukerhåndbok Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0503 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1 Generelt

Detaljer

(Put in picture of NORDIC 140 cycle)

(Put in picture of NORDIC 140 cycle) (Put in picture of NORDIC 140 cycle) Art. Nr: 101213 Generell informasjon: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke tren

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S.

crocodiletm Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks of R82 A/S. crocodiletm orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSFORTEGELSE Sikkerhet... 4 Garanti... 4 Verktøy... 4 Vedlikehold...

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER

BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER BRUKER MANUAL SWING GATE OPENER Viktig med hensyn til sikkerhet: 1. Kjennskap til relevante elektro-tekniske bestemmelser er påkrevd. 2. Tilførsel av 220V skal utføres av godkjent elektriker. 3. Systemet

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200

K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 K2 CombiCutter Modell 1600 og 1200 Rundballekutter og utfôringsmaskin Markedets mest komplette program www.tks-as.no Stasjonær Hjulgående Opphengt i skinne Magasin NYHET! Nå med 62 dobble kniver i stedet

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser

DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser DMX12 12 Kanalers DMX Lys Mikser Brukermanual 2009 V1 Laget i Norge av CLS www.cls.no - kontor@cls.no 1 Innholdsfortegnelse: Side 1: Bruksanvisning forside. 2: Innholdsfortegnelse 2: Spesifikasjoner 3:

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor Omgivelseskontroll Dokumentasjon for ES 2 IR-sensor PICOMED ES 2 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Bruksanvisning/ Brugsanvisning

Bruksanvisning/ Brugsanvisning Bakovervendt/Bagudvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 0+/1 0-18 kg 6m 4å 1 Takk for at du valgte BeSafe izi Kid. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for å beskytte

Detaljer

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm

Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm Monteringsanvising for Primeo dusjkabinett 80x80, 90x90 og 70x90cm / 90x70cm www.dahl.no Vers: 3.03 Medfølger ikke TOPP BUNN Medfølger ikke OBS. Dusjsettet i fig 11 kan avvike noe fra aktuell modell.

Detaljer

Brukerhåndbok Fjernkontroll

Brukerhåndbok Fjernkontroll v1-2013 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok Fjernkontroll 1. Produktpresentasjon og bruksområde Den trådløse fjernkontrollen for industrielt bruk i HS-serien styrer kodedata og kjørekommandoer ved å bruke hovedkomponenten,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD

BRUKERVEILEDNING MOBILT STELLEBORD BRUKERVEILEDNING FOR MOBILT STELLEBORD Medema Norge AS Tlf. 815 32 400 2 Gratulerer med valget av MONA stellebord. MONA stellebord er et praktisk og elegant mobilt stellebord for både barn og voksne. Stellebordets

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

140 RYGGEKAMERA. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett ALFAKODE/VARENR PRODUKTNAVN PAKN PRIS EKS. MVA.

140 RYGGEKAMERA. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett. Ryggekamerasett ALFAKODE/VARENR PRODUKTNAVN PAKN PRIS EKS. MVA. 140 RYGGEKAMERA sett REK CS560 RYGGEKAMERA SETT 5,6 U/LUKKER 1 2990.00 Komplett sett med 5,6 digital fargeskjerm (MO120D-13) med touch brytere, kamera uten lukker (CW086) 20m kabel og fjernkontroll. Alle

Detaljer

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER...

ISFRITT TERMOSTAT BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... ISFRITT TERMOSTAT Innhold BRUKSOMRÅDE... 2 BESKRIVELSE... 2 INSTALLASJON... 2 SPESIFIKASJONER... 2 TERMOSTATENHET... 3 FEILSØKING... 5 ADVARSLER... 5 Side 2 av 5 BRUKSOMRÅDE Temperaturbestemt aktivering

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART BASIC Waterguard SmartBasic PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART BASIC S Sentralenhet INNGANG BAD/WC Trådløs sensor D Dørbryter 230 V Jordet M Magnetventil BA D

Detaljer