Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar"

Transkript

1 Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 15. oktober 2013 Nr. 75 Årgang 87 Laussal kr 20,- Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Slutt etter 58 år Leiar...Skuldar vi dei då ikkje meir respekt... Side 4 Nei til 65 - ja til 30 Rådmann Wictor Juul meiner Sauda kommune har kapasitet til å ta imot 30 nye flyktningar. Side 8 Inviterer til fest Mohamed Isse Mohamed og Somalisk forening i Sauda inviterer saudabuen til Id-fest, der mat og sosialt samvær står i fokus for å feira at fastemånaden Ramadan er over. Hytteeigarane ville ha svar Side 9 SIDE2 3 Gullsmed Espeland leverer oppbod og stenger butikken for godt. Med dette står Sauda utan gullsmed for første gong sidan Det er sjølvsagt trist, men vidare drift kunne ikkje forsvarast, seier innehavar John Pedersen, som har drive gullsmeden sidan (Foto: Marita Ims) Steinar Salvesen var ein av fleire som engasjerte seg under «Hyttefolkets dag». Side 10

2 2 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Asfalt kjem Fleire har merka seg mangelfull asfaltering på gangsti. MariTa ims Tidlegare i vår blei det lagt ny asfalt på fylkesveg 520, ein strekning frå Byggeriet og utover. I tillegg blei det laga fin gangsti på same strekning, men asfalteringa her er noko mangelfull. Kommunalsjef teknisk, Anders Skaarer, opplyser at asfaltering er bestilt. Me reknar med at Statens Vegvesen kjem i løpet av dei nærmaste vekene, då dei har fleire prosjekt som ikkje er ferdigstilt. Då vil også fortauet bli ordna, forsikrar Skaarer. BLIR FERDIGSTILT: Gangstien ved fylkesvegen ser i dag ikkje bra ut. Kommunalsjef teknisk Anders Skaarer venter at dette blir ordna i løpet av nokre veker. (Foto: Linda M. Lie) Presisering I artikkelen om Odd Fellow sin solsikkeaksjon/frøaksjon blei det opplyst at logene i Sauda; Skaulen og Linnea, hadde samla inn over kroner til SOS-barnebyen i Malawi. Ryfylke vil presisera at dette beløpet er komme inn gjennom frøaksjonen, og at bidrag frå kvart enkelt logemedlem i Sauda ikkje er rekna med i beløpet. Gullsmeden stenger Sviktande kundegrunnlag var grunnen til at innehavar av Gullsmed Espeland, John Pedersen, mandag i forrige veke måtte melde oppbod. Innehavaren tykkjer det er veldig leit for Sauda at ein ikkje lenger har ein gullsmedforretning i bygda. Det er sjølvsagt trist for meg personleg, men mest av alt er det veldig leit for kundane som nå må ut av bygda for å skaffe seg tenestene ein før fekk i Sauda, seier Pedersen. Tore BasTlien Dahl Etter 58 års drift blei Gullsmed Espeland mandag i forrige veke stengt. Då Ryfylke kontakta innehavar John Pedersen kunne han vemodig stadfesta at det no er slutt for den tradisjonsrike gullsmedforretninga i Sauda sentrum. Oppbodet kjem etter fleire år med sviktande salstal. Kva som skjer vidare med gullsmedforretninga er uvisst. Sviktande kundegrunnlag Eit sviktande kundegrunnlag, særleg det siste året, er grunnen til at me måtte stenga forretninga, seier innehavar av Gullsmed Espeland, John Pedersen. Han seier at det til slutt blei umuleg å halde drifta i gang, og at det er med tungt hjarte han nå legg ned gullsmedforretninga. Dei stadig sviktande salstala tæra også på helsa, og etter ei heilskapsvurdering var nok dette den rette løysinga, sjølv om det sjølvsagt er utruleg leit, vedgår Pedersen. Rosar kundane John Pedersen nyttar høvet til å rosa kundane gjennom dei 16 åra han og kona har drive Gullsmed Espeland. Eg vil gjerne takka alle kundane som har nytta seg av forretninga dei åra vi har drive den, slår han fast. Pedersen skryt også av kundane han har hatt innom i butikken. Han fortel om kjekke kundar og lite tjuveri. Nå håpar han at nedlegginga av Gullsmed Espeland ikkje får følger for kundane til gullsmedforretninga. Eg blir veldig lei meg viss nokon tapar pengane sine, dei som har tilgodelapp må levera desse til eit eventuelt...etter ei heilhetsvurdering var nok dette den rette løysinga......sjølvsagt trist for meg personleg, men mest av alt er det veldig leit for kundane... konkursbu for å få att pengar, opplyser han. Kva han og kona nå skal ta seg til, har han ikkje klart for seg. Men me vil forsetja å bu i Sauda, så får me sjå kva tida bringer, avsluttar John Pedersen. Gullsmedbutikken i Sauda: Starta av Nils og Magda Espeland i Forretninga flytta til «Triangelbygget» i 1971 og har vore der sidan. I oktober 1997 overtok ekteparet John og May Elise Pedersen drifta, og skifta namn til Gullsmed Espeland. Mandag 7. oktober 2013 melde John Pedersen oppbod av forretninga. TOMME VINDAUGE: Eit tilnærma tomt utstillingsvindaug vitnar om at Gullsmed Espeland måndag forrige ve

3 RYFYLKE Tysdag 15. oktober Sauda kommune ikkje «godkjent» Forbrukarrådet har sidan 2005 testa landets kommunar innanfor service, tilgjenge og informasjonskvalitet. Kommunane fekk spørsmål som folk flest lurer på, som prisinformasjon om SFO, saksbehandlingstid for byggjesak og opningstider i symjehallen. I år blei testen utført i mai og juni, og 9. oktober blei resultata klare. Sauda kommune blir rangert på ein 309. plass nasjonalt, og på ein 20. plass i fylket. Forbrukarrådet har gitt kommunar som har oppnådd minst 75 poeng (karakterskalaen går frå 0 100, der 100 er best), eit «godkjent» stempel som servicekommune. Berre 37 av landets 428 kommunar scora høgt nok. Sauda kommune oppnådde 54,7 poeng og er dermed ikkje godkjent som servicekommune i Forbrukarrådets sin test. Heller ikkje Suldal kommune er godkjent med sine 67,6 poeng, men kom likevel betre ut i testen, samanlikna med Sauda kommune. Suldal blei i testen rangert til ein 100. plass nasjonalt, og på 8. plass i fylket. Etterlyser kandidatar Fylkesrådmannen i Rogaland fylkeskommune inviterer kommunar og frivillige organisasjonar til å komma med forslag til Rogaland fylkeskommunes Bragdpris for Bragdprisen er ein honnør til ein person som har utført ein særleg innnsats innan eit samfunnsområde, Kandidaten må ha marknadsført Rogaland på ein positiv måte nasjonalt og/eller internasjonalt. Saudas eigen Hildeborg Juvet Hugdal blei tildelt bragdprisen i 2009, for sin innsats innan styrkeløft. Inntektsvekst for Sauda Dersom forslaget til den rødgrønne regjeringa om nytt inntektssystem får gjennomslag i statsbodsjettet til neste år, vil dette føra til at Sauda kommune vil få ein inntekstvekst på 13,9 millioner kroner (nominelle kroner), ein inntektsvekt på 5,6 prosent, opplyser NRK Rogaland. Strand kommune kjem til å bli inntektsvinnaren i Ryfylke, med ein inntektsvekst på nærmare 42 millioner kroner, ei auke på 7,6 prosent. dørene for godt Kom overraskande på handelsfor eininga Fryktar at nedlegginga får ringverknader. Først og fremst vil eg seia at dette var utruleg triste nyheiter. Me treng kvar einaste butikk, seier leiar i Sauda Handelsforening, Steinar Selvig, om nyheitene om at Gullsmed Espeland nå melder oppbod. Gullsmed Espeland er for tida ikkje medlem av handelsforeninga, men er tidlegare medlem. På spørsmål om nedlegginga av gullsmedforretninga kan få ringverknader for dei andre butikkane i Sauda, er Selvig klar i sin tale. Butikkeigarane i Sauda er avhengige av kvarandre. Me treng eit bredt utval, det gir auka omsetning for alle, meiner han. Selvig er ikkje i tvil om at ei spesialforretning, som Gullsmed Espeland, har bidratt til å trekke kundar også til andre butikkar i Sauda sentrum. Berre tenk på kva som kan skje når folk i Sauda nå må handla for eksempel bunadssølv andre stader. Da er det fort gjort at dei også handlar andre typar varer i same slengen, så nedlegginga av Gullsmed Espeland er ikkje godt nytt for butikkane i Sauda. Men det gjenstår å sjå korleis dette slår ut over tid, konkluderer Steinar Selvig. ke melde oppbod og stengte dørene for godt. (Foto: Marita Ims) BEKYMRA: Steinar Selvig i Sauda Handelsforening synes det er trist at gullsmeden nå legg ned drifta. (Foto: Tore Bastlien Dahl)

4 4 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Leiar Kor va kommuneleiinga? Laurdag var hyttefolket, for tredje år på rad, invitert til felles samling i Sauda. Målet var å gi informasjon og ikkje minst invitere til dialog kring hytteturistane sine forventingar som eigarar av fritidsbustad i Sauda. Mange møtte opp på frukosten i smelteverkskantina. Svært mange av desse var med på «Hyttefolkets dag» for første gong, noko som vitna om at interessa for den vidare utviklinga av Sauda er stor. Talet på frammøtte vitnar i seg sjølv om at hyttefolket er interessert i at Sauda skal vere eit best muleg vertskap som hyttekommune, også i framtida. Men, ingen frå kommunal leiing stilte på frukostmøtet. Dette til tross for at det blei lova i invitasjonen. Med tanke på korleis reaksjonane frå hytteforeiningane har vore rundt vedtaket om innføring av eigedomsskatt i heile kommunen, er det svært merkeleg at ingen frå adminstrasjonen ville møte hyttefolket. I avisutgåva dagen før frukostmøtet gjekk også ein av hytteeigarane ut og sa at han ville stille ordføraren spørsmål knytt til eigedomsskatten. Men verken ordførar Frode Sulen, varaordførar eller representantar frå rådmannstaben var tilstades. Er ikkje dette respektlaust, når det i invitasjonen faktisk blir lova at representantar frå kommunal leiing ville stille på frukosten? Hyttefolket er viktig for Sauda. Det viser vi at vi meiner når vi lagar til ein eigen dag for dei. Det er eit forsøk på å vise dei omlag hytteeigarar i Sauda at vi ønsker å ta vare på dei. Det er det heilt opplagt at vi må gjere, då dei er med på å oppretthalde service- og tenestetilbodet vi har i Sauda. Då skulle det berre mangle om deira synspunkt ikkje skulle bli tatt med i arbeidet med å skape ei ny, berekraftig framtid for Sauda. Vi har mista 900 innbyggarar på 30 år og kan med det prise oss lukkelege for at såpass mange har valt Sauda som hyttekommune. Skuldar vi dei då ikkje å sende ut signal om at dei blir tatt på alvor? Førre veke var haustferie, og slik sett var det taktisk lurt å legge «Hyttefolkets dag» nettopp til den veka. Ein ville då auke sjansen for at flest muleg av turistane ferierte i Sauda akkurat då, og såleis hadde ein ein gyllen mulegheit til å nå fram med viktig informasjon. Men dialog handlar om meir enn einveis-kommunikasjon. Det er ikkje usannsynleg at fleire av hytteeigarane kom til Sauda eins ærend for å få svar på kritiske spørsmål. Den såkalla «hytteskatten» har vore eit svært betent tema. Den kommunale leiinga burde visst at dette kom til å bli tema også under «Hyttefolkets dag». Det er ikkje sikkert at kommunen hadde vunne debatten, men ved å ikkje stille opp tapar ein i tillegg ansikt. Pressens faglige utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer frå presseorganisasjonane og frå allmenta, behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn). Adresse: Prinsensgt. 1, p.b. 46, 0101 Oslo. Tlf: Faks: Hva skjer? Har visst sovet i timen. Fikk en vekker når jeg leste hva Pensjonistforeningens leder Ragnhild Ness hadde skrevet i Ryfylket. Jeg har forstått det slik at det i disse dager vil det komme en uttalelse fra fagruppene som har sittet sammen og kommet frem til det som skal være til det beste for Saudas innbyggere. Som innbygger har jeg da konsentrert meg om Sauda, og stilt en del spørsmål til meg selv og andre. Jeg har selv hatt en del helseproblemer og derfor vært nødt til å benytte meg av de ulike tilbudene som Sauda har. Jeg spør derfor: Hvis legevakten flyttes til Ølen; hvordan kan dette bli et bedre tilbud for meg som Saudas innbygger? Jeg personlig sliter med en kronisk sykdom som til tider krever både legevakt, ambulanse, observasjon og i værste fall sykehus. Ettersom jeg har forstått, så er det per i dag kun en ambulanse i drift i Sauda. Har selv blitt lastet om i Ølen ja til og med på bensinstasjonen på Knapphus,og det er ikke noen behagelig følese. Dette for at ambulansen må returnere til Sauda. Flyttes legevakten til Ølen, vil jeg tro Ikke fornøyd med legesvara Han får det til å høres så enkelt ut den godeste kommunelegen. Reagerer på en god del av det han skriver, som for eksempel at ved alvorlige ulykker/ livstruende sykdom så skal vaktlegen rykke ut med ambulansen fra Ølen! Blir jo VELDIG lenge for pasienten og ambulansepersonellet/ brannvesenet å vente på lege! Ser han skriver at ambulansepersonellet vil få delegasjon til å gi diverse nødvendige medikamenter. Er det noen som har undersøkt med dem om de vil ha dette ansvaret? Greit at de i dag har god utdannelse, men det er jo kjempeforskjell i utdannelsen på ambulansemedarbeider og en lege. Blir ikke helt plankekjøring for legen heller, tror jeg, å delegere slike ting uten å ha sett pasienten? Eneste kommunikasjon de har er telefon eller radio. Hva med faren for feilmedisinering dersom legen ikke er fysisk til stede? Greit at vi har legehelikopteret som vanligvis er kjapt på stedet, men alle at trykket på denne ene ambulansen vil øke. Dermed vil denne ene ambulansen være ute av Sauda i større omfang enn per i dag. Hvem skal da rykke ut ved alvorlige ulykker/hjertestans og andre ting? Vinteren 2011 ble jeg skrevet ut fra sykehuset i Stavanger i dårlig form. Jeg tok westamaranen til Ropeid for å ta buss hjem, men veien var stengt ved Svandalsfossen. Det var is i fjorden så vi som skulle til Sauda måtte gå av på Sand. Vi måtte selv ordne med transport til Sauda, motorbåt til Vanvik og drosje hjem til Sauda. Hva med når en blir akutt syk og trenger en sykemelding for eksempel i ei arbeidshelg? For det er mange som arbeider i helgene i Sauda, også i påsken, pinsen og jule helg. Skal da denne syke personen prøve å karre seg ut til Ølen og tilbake igjen for og få medisinsk hjelp? Hvem skal bruke telemedisinutstyret som allerede er på plass i Sauda? Er både utstyr og opplæring bortkastede penger og i tilfelle hvor mye? Hva er den økonomiske gevinsten Sauda har på å inngå et slikt samarbeid? Hvordan vil det bli med DMS som fikk tre senger til observasjon vet at såkalt samtidighetskonflikt fører til at helikopterne er opptatt eller at det ikke er flyvær. Ikke alltid like enkelt med ambulansetansport heller ved store snøfall, såpeglatte veier, ras og stengt vei. Vi må ta innover oss at vi om vinteren bare har EN vei ut av Sauda. En annen ting blir jo også hvordan beredskapen blir på vaktlegekontoret når legen har rykket ut og blir borte i 2-3 timer? Ser at det er belastende for en lege å ha vakt døgnet rundt i flere dager, men tror dette kan løses ved mere ressurser og gode avtaler med legene. Mener det er bedre for Saudas innbyggere å bruke noe mere penger på dette enn å så tvil om sikkerheten for liv og helse. Vi har fått kjempeoppsluttning på facebooksiden vår der vi lodder stemningen blant Saudas innbyggere. Flere sier rett ut at de vil vurdere å flytte dersom lokal legevakt forsvinner. den gangen vi kjempet om å beholde sykehuset? Per i dag sitter vi igjen med to observasjonssenger. Vil disse to forsvinne nå? Hvis jeg har forstått det riktig, så kreves det vaktlege for å kunne opprettholde disse? DMS-avdelingen er ei fantastisk plass som vi ikke må miste. Jeg har selv vært bruker av avdelingen i mange uker, og det er som å komme hjem når man kommer til DMS-avdelingen etter langt sykehusopphold. DMS har allerede innarbeidet en god relasjon til legekontor, røntgen, laboratorium, fysioterapeaut og ergoterapeaut. DMS ivaretar per i dag dialyse, kols/astma, diabetes og andre ting. Hva skjer med røntgen og laboratorium som allerede har vært i faresonen for nedleggelse, vil disse bli rammet av at legevakten flyttes? Kan noen med hånden på hjertet virkelig si at vi ikke trenger dette her i Sauda? Hvor mye må sies for at Saudas politikere ikke går med på at Sauda mister legevakt og dermed observasjonssenger? Arne Huus Ser også faren med at det kan bli vanskeligere å rekruttere ambulansemedarbeidere og brannfolk dersom deres ansvar blir vesentlig større, dersom de ikke lenger har en lege til stede å støtte seg til. Jeg har jobbet i brannvesenet i over 25 år, som brannkonstabel, brannmester, varabrannsjef og brannsjef. Har opplevd mange krevende situasjoner der det har vært veldig betryggende å ha lege tilstede. Hva med et scenario med en bussulykke i juvastølområdet med mange mennesker involvert, der en hverken har radio eller telefonforbindelse? Eller en større ulykke på smelteverket? Da bør det vel absolutt være en lege tilstede for å prioritere de hardest skadde? Med venlig hilsen Jan B. Eide, gruppeleder Sauda FrP Linda M. Lie Dagleg leiar/redaktør Bente Rasmussen Annonse/abonnement Arvid Horpestad Journalist Ingvil Bakka Journalist Marita Ims Journalist Tore Bastlien Dahl Journalist Anne Lise B. Hansen Conny Rasmus Grafikar/annonse Grafikar SENTRALBORD: MANGLANDE AVIS? Tlf (dagtid) Tlf (etter kl ) Redaksjonen: Annonsar: Abonnement: Ryfylke Vår adresse er: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Org.nr Tips: sentralbord: Fax: Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: Fredag kl Fredagsavisa: Onsdag kl Heilår/halvår...kr 1030/560 Ryfylke digital...kr 1030 Digital + papiravis...kr 1390 Kontortid: Fredag: Kjem ut kvar tysdag og fredag Ryfylke har innbyggjarar fordelt på seks kommunar. Regionen-som kan by på fjordar, øyrike, fjell, byliv og solid glimt i auga-er ein viktig matprodusent, med stor og variert landbruks- og havproduksjon. Næringslivet elles er er kjenneteikna som kreativt, nyskapande og med solid drift, enten det er tale om store industriverk eller mindre bedrifter. Me som bur i Ryfylke, meiner bestemt at her er det godt å leva.

5 RYFYLKE Tysdag 15. oktober Legevaktsordninga nok en gang Håper vi kan være enige om en ting; skjer det en ulykke i Sauda og legen er i Sauda, vil han nå raskere frem til ulykkesstedet enn om han befinner seg i Ølen. I kommunelegens innlegg i Ryfylke 11. oktober var det mye teori og for meg virket det som om vaktlegen i Ølen satt kun å ventet på oppdrag for Sauda. Ved en sammenslåing av legevaktstjenesten for Sauda, Suldal, Vindafjord og Etne vil det vel i mange tilfeller kunne skje at vaktlegen er på oppdrag langt fra Sauda når en ringer og en alvorlig ulykke har skjedd hos oss. Vil det være flere leger på vakt samtidig? Det samme er også tilfelle med politi. Politimestrene mener at det er en bedre beredskap i dag når flere distrikt (kommuner har vaktordning sammen), men vi har allerede opplevd at politi ikke kan komme eller har brukt lang tid på grunn av at de er langt unna. Ordføreren tror også vi vil få en bedre legevaktsordning ved en sammenslåing, det er synd, han skulle vi absolutt hatt med oss. Mulig dagtjenesten kan bli bedre, det skal jo ikke mye til. Jeg er helt enig i at sånn som forholdene har vært den siste tiden ikke er bra verken for innbyggerne eller legene, men dette er kommunens ansvar. Forholdene må arbeidsgiver legge til rette og bli enige med de ansatte om, det er sånn det fungerer i det private. Kommunelegen og ordfører opererer med en kjøretid fra Ølen til Sauda på en time, det er med optimale kjøreforhold og en relativt erfaren sjåfør. En ting er kjøretid, det er vel responstiden som teller og den er jeg helt sikker på at vil ligge nærmere 1,5 time enn 1 time. Hva med vinterstid? I kommunelegens svar på konstruerte eksempler virker det som om alle sitter og venter på den ene utrykningen. Hva om vakthavende lege er på en annen utrykning, hva om værforholdene gjør at helikopter ikke er tilgjengelig, ambulansen er på annet oppdrag, veien er stengt og så videre. Det er nok at ett av disse momentene svikter så vil beredskapen bli vesentlig svekket. Jeg tror at med en felles legevaktsordning vil en oppleve «gode råd på telefonen» og bedt om å ta kontakt hos fastlegen på dagtid. At ikke Helse Fonna klarer å bemanne «dagbilen» er jo et problem de har. Er jo ikke sikker på hvor mye de har lagt ned for å klare det heller, vi kjenner jo fra tidligere deres vilje og evne til å løse problemene her inne. «Den tradisjonelle legevaktrolla er ikkje lenger føremålstenelig»; det tror jeg nettopp at det kan være delte meninger om. Det har vist seg på flere forskjellig andre områder at ting som blir bestemt og gjennomført av de med «bedre viten og kunnskap» ikke alltid er det beste når det blir satt ut i livet. Jeg er godt enig i at sånn som den kommunale legevakten har fungert (eller ikke fungert), i dag ikke er god nok, men dette er en oppgave for kommunen (politikere og kommunale etatsledere) og, vil jeg tro, Helse Fonna og helsedirektoratet. Jeg tror ikke at store enheter alltid er til det bedre. Nærhet skaper bedre kunnskap, bedre dialog, totalt en bedre relasjon til både stedet og befolkningen. DMS-avdelingen og rehabiliteringsengene er det ikke så langt sagt noe om, dette er også noe som er viktig for Sauda og befolkningen. Nei, jeg forstår ikke ordføreren som sier: «blir folk akutt sjuke eller skadde vil de selvfølgelig få «øyeblikkelig hjelp»». Med legen i Ølen, manglende personell på ambulansen og med 80 døgn uten tilgang på helikopter og vanskelige kjøreforhold er det mye som skal klaffe for at hjelpen skal komme raskere frem enn det er i dag. Kommunen og helseforetakene får sette seg ned og jobbe med de eksisterende lokale beredskapsplanene. Som arbeidsgiver forandrer forholdene seg stadig vekk. Arbeidsforholdene til ansatte forandrer seg. Det er dette som hele tiden er en utfordring i det private, og som arbeidsgiver vil jo mye av dette også være likt for kommunen innen legevakten og legene. Terje Risvoll sideblikk... ved journalist Ingvil Bakka Meiningar med og utan tastetrykk På nettsamfunna sprer sterke meiningar seg som eld i tørt gras. På dei digitale nettsamfunna som finst i dag kan kven som helst oppretta tilhengargrupper eller protestgrupper for ei sak dei engasjerer seg for. Ofte blir talet på medlemmer brukt når media skal skildra kor stort eller lite engasjementet er i ei sak. På mange måtar blir medlemstal rekna som ei digital meiningsmåling. Men, kor reelle er eigentleg tala når alt kjem til alt? Fleire saudabuar har den siste veka oppretta protestgrupper på nettsamfunnet Facebook, der dei sterkt argumenterer mot forslaget om å oppretta ein interkommunal legevaktsentral i Ølen. Til saman har gruppene over tusen medlemmer. Dei aller fleste av desse har blitt meldt inn i gruppene av andre. Dei har altså ikkje sjølv tatt initiativ til å stå som medlem av gruppa. Nokre føler dei ikkje kan stå for bodskapen i gruppa og melder seg ut. Men, faktum er at dei aller fleste blir verande. Passive, ja, men likevel protesterande. For, bare ved å vera medlem av ei slik gruppe tar ein likevel eit standpunkt i saka. Slik er det faktisk i dag, i den digitale verda der me alle har mot til å visa meiningane våre dagen lang. Me gir tommelen opp og liker statusar, bilete og andre sine meiningar. Den store hopen synest å akseptera at dei blir innmeldt i grupper, utan å ha blitt spurt først, utan å ha fått ein sjanse til å tenka over om dette er ei sak dei vil støtta gjennom sosiale medier. Terskelen for å stikka seg fram og meina noko er mykje lågare i sosiale nettsamfunn, der ein er ein del av mengda og der ein gjerne ikkje tenker så Passive, ja, men likevel protesterande. mykje på at meiningane blir sett av andre. Mange andre. For, me ser på kva andre meiner og kva grupper dei er medlem av og skapar oss deretter inntrykk av personar basert på nettsamfunnaktiviteten deira. Personleg dannar eg meg heilt ulikt inntrykk av ein person om vedkommande er medlem av gruppa Nei til narkotika eller om han eller ho er medlem av Ja til legalisering av marihuana. Det same om medlemmer i grupper som Nei til rasisme og Ku Klux Klan, for å setta det heilt på spissen. Ta ordførar Frode Sulen, for eksempel. Han har i fleire avisartiklar den siste tida argumentert FOR ei flytting av legevakta til Ølen, men står også som medlem av facebookgruppa Fortsatt legevakt i Sauda, som altså protesterer MOT legevaktflyttinga. På spørsmål frå avisa svarer Sulen at så lenge han ikkje sjølv har meldt seg inn og folk ser og forstår dette, blir han verande i gruppa. Han er neppe åleine om å ha ei slik passiv haldning. Kanskje må ordføraren om nokre veker ta imot underskriftslister, som lokale eldsjeler har varsla om at kjem i samband med legevaktflyttinga. Og mest truleg vil facebookgruppene sine medlemstal også bli tatt med i argumentasjonen i saka, både i og av media. Det får meg til å stilla spørsmålet: Kva meiner eigentleg ordførar Frode Sulen om legevaktflyttinga når han opptrer offisielt med to vidt ulike syn? I går, måndag, hadde gruppa Fortsatt legevakt i Sauda 669 medlemmer som alle protesterer aktivt mot legevaktflyttinga anten med liker -trykking og kommentering eller med sitt passive medlemsskap. Ingvil KOM OG PRØV VÅR fargekopi MASKIN Plakatar Hefte Brosjyrar songar Pondus Ta turen innom for kopiering eller utskrift. Mån. - torsdag kl Fredag kl Telefon: E-post: ditt lokale mediehus

6 6 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Vil bli på seks år Omstillingsstyret har eit klart mål for Sauda si framtid. Linda Merethe Lie Vår visjon er enkel, Fleire i Sauda. Målet er at vi skal vere innbyggarar innan seks år, gitt at vi får eit omstillingsprogram som varer så lenge, seier leiar i omstillingsstyret, Terje Fatland. Inga krise Sauda fekk i år status som omstillingskommune og får med det tilført to millionar kroner kvart år i denne perioden. Føremålet er å jobbe for eit meir variert og fleksibelt næringsliv. Leiaren i omstillingsstyret presiserer at det ikkje er krise i Sauda som er årsaka til at kommunen har fått ny status. Årsaka til at Sauda har fått omstillingsstatus er at omgivelsane våre tilseier at det relativt sett ikkje skal vere same positive trend her som i dei større byane langs kysten. Der er det press på bustadmarknaden, arbeidsmarknaden og ikkje minst på dei beste folka. Slik er det ikkje i Sauda. Vi har mista 900 innbyggarar på 30 år og slik kan det ikkje fortsette. Omstillingsstatusen gir oss høve til å snu trenden frå litt negativ til mest muleg positiv, forklarer Terje Fatland. Lokal spørreundersøking Det er sett krav til at omstillingsstyret, som blei etablert 1. juni, skal vere eit nytt organ og ikkje ein del av ein eksisterande kultur. Styret i Sauda er derfor sett saman av bedriftsfolk frå ulike bransjar og i ulik alder. Vi er heilt i startfasen, men skal ha møter ein gong i månaden, fortel Fatland, og legg til at første steg i prosessen mot eit omstilt Sauda har vore å få det lokale næringslivet med i ei spørreundersøking. Det er dei som har skoen på som best veit kor han trykkar. Vi oppmoda derfor næringsliv, kommune og ulike samarbeidspartnarar til å komme med sine meiningar om utviklinga av Sauda dei fem kommande åra, seier styreleiaren. Stor positivitet 82 av dei 120 spurde har svart på spørreundersøkinga. Eit signal om at det er interesse for dette, kommenterer kommunalsjef fellestenester, Andreas Fløgstad. Men kva kan ein så trekke ut som konklusjon frå den omfattande undersøkinga? Depresjonen er avlyst. Her er det framtidstru, noko som er svært gledeleg. Det gir oss det beste utgangspunktet for å få noko til, meiner Terje Fatland. Raske resultat Sauda hadde også tidleg på talet omstillingsstatus, noko som ikkje gav særleg resultat. Nå vil ein lære av erfaringane. Det er heilt kritisk at vi klarer å gi resultat ganske raskt. Det er ikkje nødvendigvis pengestøtte som er nøkkelen. Det handlar like mykje om arbeidsform og det å legge til rette for nettverksbygging, poengterer Fatland. Treng samhandling Nettopp dette med samhandling mellom ulike aktørar er noko omstillingsstyret alt har sett resultat av. Gjenopninga av Sauda Fjordhotell er eit godt eksempel på kor viktig det er at ein jobbar på lag. Vi var i kontakt med Jens Brokmann (dagleg leiar, red. merk.) og såg på mulegheitene for samhandling, seier Andreas Fløgstad. Det blei ein positiv spiral og til slutt løyste det seg. Eg trur det er slik vi må jobbe. Det er viktig at vi er behjelpelege med å løfte prosessar over den første kritiske dørstokken. Målet er å løyse ut potensialet i arbeidslivet, anten ved å etablere nye bedrifter eller drive knoppskyting utifrå eksisterande, konstaterer Terje Fatland. OMSTILLINGSSTYRET: Dei som skal arbeide med omstilling i Sauda kommune kjem frå ulike bedrifter i det lokale næringslivet. Frå venstre: Eva K.Lien, Dagfinn P. Johnsen, Sigrid B. Fatnes, Dagfinn Birkeland, Stig Birkeland, ordførar Frode Sulen og leiar i omstillingsstyret Terje Fatland. (Foto: Espen Thompson) Manglande ruteopplysning skaper frustrasjon Kolumbus lovar betre informasjon til dei reisande. tore BastLien dahl Både ved busshaldeplassen ved drosjehytta og på hurtigbåtkaien i Sauda, har det i lengre tid mangla ruteopplysningar til dei reisande. Dette har ført til fleire førespurnadar om kva tid bussar og hurtigbåt går. Førespurnadane gjeld bussane til Ropeid og Ølen, ikkje dei som trafikkerer lokalt i Sauda. Tide og Norleds ansvar Dette er Tide og Norled sitt ansvar, uttalar direktør i Kolumbus, Odd Aksland. Kolumbus leiger inn Tide og Norled for å drifta kollektivtilbodet i Rogaland, blant anna på hurtigbåten frå Sauda til Stavanger, og bussar til Ropeid og Ølen. Dermed ligg ansvaret for den manglande ruteopplysninga i Sauda hos desse selskapa. Aksland viser til at Kolumbus trykkar opp rutetabellar og skaffar materiell i samband med ruteopplysning. Tide og Norled er ansvarlege for at desse blir hengd opp og er synlege for passasjerar, samt å bestille nytt materiell ved behov. Kolumbus vil nå ta saka om dårleg ruteopplysning i Sauda vidare og sørga for tilfredsstillande ruteopplysning. Sjølv om vi lever i dataalderen og dei fleste har tilgang til båt- og bussruter på nett, skal det fortsatt vera tilfredsstillande ruteopplysningar på haldeplassane våre, konkluderer Aksland. Nye bussruter på veg Nye rutetider og glasmonter til å henge dei i er på veg, opplyser teamleiar for Tide Buss i Sauda,Trygve Snare. Han seier at bussjåførane fleire gonger har hengt opp nye bussruter på haldeplassen ved drosjehytta, men at desse er blitt rive ned. Når dei nye bussrutene er på plass, ber Trygve Snare, på vegne av Tide Buss, om at folk respekterer ruteoppslaga og ikkje riv dei ned. Rutetidene er til for å hjelpa folk og vi håpar derfor dei kan bli hengande denne gongen, avsluttar han. DÅRLEG OPPLYSNING: Ein skal vera god dersom ein klarer å finne ut kva tid bussane går frå haldeplassen like ved drosjehytta i Sauda.

7 RYFYLKE Tysdag 15. oktober MINST LIKE BILLIG SOM DE BILLIGSTE BILLIGBUTIKKENE KJØTTDEIG Coop. Kylling. 400 g. 9% fett. Pr pk Pr kg 25,00 PIZZA CAPRICCIOSA Coop. 360 g. Pr pk Pr kg 27, pant 1000 COOP MINERALVANN Lime brus, tropical fruits, partybrus, orange eller spirit. 1,5 l. Pr flaske Pr l 6,67 NORSK ØKOLOGISK EKSTRA LETT MELK Coop Änglamark. 1 l. Pr stk Forbehold om trykkfeil og utsolgt BLÅBÆR Driscoll s. 125 g. Pr pk. Pr kg xx,xx BANANER Pr kg Annonsen gjelder i uke 42 Sauda 8 22 (20) EXTRA LAVE PRISER Coop litt ditt I Coop får du kjøpeutbytte på alt du handler. Mer informasjon om de ulike fordelene finner du på: Coop.no

8 8 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Føreslår busetting av 30 nye flyktningar Rådmannen oppmodar politikarane til å seie nei til ønsket om det doble. LINDA MERETHE LIE I mai ba Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (Imdi) Sauda ta imot minst 25 flyktningar i Imdi ønska også at Sauda skulle busette minst 20 flyktningar i både 2015 og I tillegg blir Sauda bedt om å auke inntaket av flyktningar i inneverande år. Denne veka skal kommunestyret vurdere saka. Rådmann i Sauda kommune, Wictor Juul, meiner at det vil bli vanskeleg å imøtekomme førespurnaden frå Imdi. Det vil derimot vere muleg for Sauda å busette ti flyktningar i året i perioden , skriv han i saksframlegget. Manglande kapasitet Juul presiserer at det er viktig å ta inn over seg at vi lever i ei verd der 45 millionar menneske er på flukt. Det er derfor, ifølge rådmannen, rett at Sauda er med å ta ansvar for å hjelpe menneske i ein naudsituasjon. Men, kommunen må samstundes tilpasse kapasiteten på sine tenester i tråd med befolkingsutviklinga. Busetting av flyktningar vil utfordre delar av tenesteapparatet avhengig av kven som kjem og kva ressursar dei har med seg. Folketalet i Sauda, som legg grunnlag for arbeidsmarknaden, gjer det vanskeleg å årleg ta imot det talet Imdi ber oss om, står det i rådmannen si innstilling. Inga felles organisering I begynnelsen av november 2008 sa kommunestyret ja til busetting av 25 flyktningar i det kommande året og ytterlegare 25 i Også Suldal kommune sa ja til å ta imot 50 flyktningar i denne toårs-perioden. Det blei då bestemt at dei to kommunane skulle inngå avtale om ei felles flyktningeteneste. Denne blei sagt opp i vår og frå 1. september organiserte kommunane arbeidet kvar for seg. Omfattande opplæring Introduksjonsprogrammet flyktningane deltar på når dei kjem til Sauda inneheld norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som førebur til vidare opplæring eller tilknyting til yrkeslivet. Det er derfor viktig at kommunen er rusta til å kunne tilby eit godt introduksjonsprogram, slik at flyktningane kan komme i ordinær jobb eller utdanning. Dette krev igjen at ein i tillegg til å syte for naudsynt språkopplæring og innføring i samfunnsvitskap, må skaffe både språk- og arbeidspraksisplassar. Fleire vedtak I perioden har Sauda ønska 58 vaksne og 24 barn med flyktningstatus velkommen. Årsaka til at det i Sauda i dag er fleire enn dei 50 flyktningane ein i utgangspunktet sa ja til å busette er grunna familiegjenforening. I tillegg skal det busettast fire vaksne i løpet av inneverande månad. Rådmannen ber politikarane ta stilling til tre forslag til vedtak: 1. Sauda kommune kan ikkje imøtekomme oppmodinga om å motta fleire flyktningar enn kommunen alt har vedtatt for Sauda kommune er positiv til å busette ti flyktningar i Eventuell familiegjenforening kjem i tillegg. 3. Sauda kommune er positiv til å busette ti flyktningar kvart år i 2015 og Familiegjenforening Status vaksne flyktningar i Sauda: kjem i tillegg. Saka skal behandlast i kommunestyret i morgon, onsdag. 18 er framleis på det 48 veker lange introduksjonsprogrammet. Ein person har flytta før programmet hans starta. Kommunen får tilskot for mannen, men veit ikkje kor han er. 39 personar er ferdige med introduksjonsprogrammet. Når det gjeld desse er status følgande: 14 har flytta. Ni har begynt ved Sauda vidaregåande skule. To har starta helsefagutdanning/praksiskandidatordning. Seks har fått jobb i ulike stillingsstorleikar, og klarer seg utan hjelp frå Nav. Tre har fått litt arbeid, men må få sosialhjelp/ arbeidspraksis for å klare seg. Fem får oppfølging frå Nav gjennom mellom anna arbeidspraksis, kvalifiseringsprogram eller arbeid med bistand. ER NØKTERN: Rådmann Wictor Juul meiner Sauda kommune ikkje har kapasitet til å ta imot så mange flyktningar som Imdi ber om i dei kommande åra. Han trur likevel det er grunnlag for å kunne busette 30 flyktningar i løpet av dei tre neste åra. (Arkivfoto)

9 RYFYLKE Tysdag 15. oktober SAMARBEID: Komande laurdag feirer muslimske saudabuar slutten på fastemånaden Ramadan. Festen, som er open for alle saudabuar, blir i år arrangert saman med Eramet, kommunen og den norske kyrkja. Frå venstre: Prest Espen Gya, soknerådsmedlem Per Aksel Birkeland og Mohamed Isse Mohamed, som er innflyttar frå Somalia. Inviterer til Id-fest Muslimske og kristne saudabuar går saman for å feira at Ramadan er slutt. INGVIL BAKKA Me er alle menneske og har vår tru. Eg meiner det er viktig å snakka saman og bli kjent med kvarandre. For, sjølv om me tilhøyrer ulike religionar har trua vår fleire likskapar, seier Espen Gya, sokneprest i saudakyrkja. Komande laurdag vil saudapresten bli med på feiringa av den muslimske høgtida Id al-adha, som markerer at fastemånaden Ramadan er avslutta og at eventuelle pilgrimsreiser er gjort. Fokus på nye saudabuar Kyrkja, Eramet og kommunen har seks gonger sidan 2003 stått bak ulike tilstellingar med fokus på kyrkja si rolle i industrisamfunnet. Arrangementa har hatt varierte undertema, som for eksempel verdival i krisetider og barn og unges oppvekstvilkår. Nå trør dei til igjen, og rettar denne gongen fokuset mot innflyttarane i Sauda. Kommunen har sidan hausten 2009 tatt imot og busett til saman 86 flyktningar frå Afrika. 24 av desse er barn. Ope for alle Ein komite jobbar nå med planane om eit stor-arrangement i løpet av første halvår Id-festen komande laurdag er også ein del av dette, der festen nå blir eit samarbeid mellom dei innflyttarane, kyrkja, Eramet og kommunen. Me muslimar har feira Id i Sauda fleire gonger før. Men då har me kun invitert med oss lærarar, venner og kjente. Nå vil me at alle saudabuar som vil, blir med oss på feiringa, seier Mohamed Isse Mohamed. Han er frå Somalia og har budd i Sauda i snart fire år. Isse, som har ei bachelorutdanning innan økonomi frå Mogadishu, har jobba ved økonomikontoret i Sauda kommune i eit par år, men jobbar i dag ved glasfabrikken i Saudasjøen. Matservering Den muslimske høgtida Id al-adha, også bare kalla Id, markerer slutten på fastemånaden Ramadan. På Idfesten, som finn stad i kantina på ungdomsskulen komande laurdag, står mat og glede i fokus. Mohamed Isse Mohamed fortel at det vil bli servert typisk Id-mat, som er både kjøt-, kylling- og lammerettar, etterfulgt av kaker og dessertar. Matrettar frå Somalia, presiserer han. Han fortel at Id er ei stor høgtid i hans heimland. Me tar gjerne på oss nye klede, et god mat, speler musikk og kosar oss sosialt, forklarer han. Viktig identitet Sokneprest Espen Gya og soknerådsmedlem Per Aksel Birkeland, gler seg til å bli med på Id-festen laurdag. Eg har aldri vore med på noko slikt før, og eg må innrømma at eg ikkje kjenner eller har omgang med innflyttarane våre. Eg gler meg til å oppleva dette, seier Birkeland. Han meiner at integrering er spesielt viktig når Sauda tar imot nye landsmenn og -kvinner frå andre kulturar. Det er viktig at me snakkar saman og blir kjent med kvarandre. Og at me har respekt for kvarandre sin kultur og religion. Det er sjølvsagt ikkje snakk om å omvenda andre til sin religion, seier han. Det er viktig at ein får ta vare på sin identitet, supplerer Gya. Dei minnar om at alle som vil er hjarteleg velkomne til å bli med på festen, anten ein er muslim, kristen, ikkje-truande eller tilhøyrer ein annan religion. På Id-festen vil det bli informasjon om Ramadan og Id, servering av somalisk mat, musikk og sosialt samvær. I tillegg vil Bernt Jarle Dolmen frå Eramet snakka om tankane bak Kyrkja i industrisamfunnet-arrangementa. Id al-adha: Muslimsk høgtid som markerer slutten på fastemånaden Ramadan, og slutten på muslimane si pilgrimsreise. Blir ofte feira med bønnesamlingar, gjestebod og god mat. Det er vanleg å kle seg i nye klede på denne festen. Det er også vanleg å besøka gravstader og gi gåver til barn. Blir ofte samanlikna med den norske julefeiringa. Ramadan: Er den niande månaden i den islamske kalenderen og islams fastemånad. Fell alltid saman med den første nymånen i den niande månaden i den islamske kalenderen. I praksis betyr dette at ramadan kan starte til ulikt tidspunkt alt ettersom kor i verda ein oppheld seg. Blir markert i samband med at profeten Muhammed mottok sin første openberring på denne tida. Under ramadan skal ein faste i tida mellom soloppgang og solnedgang. Under fasten skal ein ikkje eta, drikka, ha seksuelt samvær, røyka eller krangla. Fasten under Ramadan er meint å læra muslimane dyder som audmjukhet, utholdenhet og lydighet og blir sett på som ein indre reinselse. Muslimane skal bruka fastemånaden til å tenka ekstra mykje på Allah og profeten Muhammed, samstudes som dei skal erfara svoltkjensla hos fattige.

10 10 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Hyttefolket engasjerte seg Ta med deg et Oppskriftshefte med sunne og fristende middagstips! - eller last ned KIWI Huskeliste DISKUTERTE: Torbjørn Torbjørnsen (frå venstre) og Steinar Salvesen var mellom dei som hadde meiningar om bruk av eigedomsskatten. Ap-politikar Hallgeir Amdal lova å ta med seg innspela vidare. FISKEGRATENG 4 pk 2 kg god gammeldags, frossen, Findus, pr. kg 39,95 Billigst I KIWI GRANDIOSA 2 pk 1150 g Stabburet, pr. kg 43,39 LAKSEFILET NATURELL JORDBÆR 500 g import, pr. kg 39,82 Jordbærprisen gjelder uke x125 g m/skinn, First Price, pr. kg 74,96 PRISLØFTE Gav både ris og ros til Sauda som hyttekommune. LINDA MERETHE LIE Korleis skal ein stoppe trenden med at saudabuar flyttar til Stavanger for å skaffe seg jobb? De må vere attraktive, oppmodar hytteeigar Per Ivar Birkeland. Vil bli høyrt Laurdag var omlag hyttefamiliar invitert til frukost på smelteverket. 260 personar var påmeldt og svært mange av dei var med på «Hyttefolkets dag» for første gong. Representantar frå næringslivet hadde både innlegg og var opne for dialog med hyttefolket. Og engasjementet frå hyttefolket var absolutt tilstades. Fleire følgte opp Svein Ivar Rosnes sine uttalelsar i lokalavisa førre veke, der han sakna å få vite meir om kva hyttefolket får igjen for at dei nå skal betale eigedomsskatt av fritidsbustaden sin. Eg saknar at politikarane viser evne til å høyre etter med to øyrer i stadenfor å berre bruke munnen og ikkje sunn fornuft. Eg synest også tilskotet Sauda Ferie & Fritid får til mellom anna løypekøyring er begredeleg. Med dei midla er det ikkje muleg å oppretthalde eit nivå av det vi som hyttefolk treng. Tilskotet burde vore dobla eller tredobla, meiner Steinar Salvesen. Fleire trivselstiltak Verken ordførar, varaordførar eller representantar frå adminstrasjonen i kommunen var tilstades på «Hyttefolkets dag». Arbeidarpartipolitikar Hallgeir Amdal stilte som representant for dei folkevalde og måtte med det finne seg i å svare på spørsmål knytt til bruk av kommunen sine ekstrainntekter som følger av auke i eigedomsskatten. Amdal presiserte at midla ikkje er øyremerka, men at han ser fleire område pengane kan komme hyttefamiliane til gode. Eigedomskatten skal ikkje gå inn i den «normale» drifta, men komme alle til gode. Ein kan sjå den som eit slags spleiselag, mellom anna til fleire trivselstiltak. Kommunen har sagt at dei skal gå inn med halvparten av finansieringa til det nye utebassenget. Vi har nå fått på plass ein aktivitetspark i sentrum. Målet er også å gjere Rådhusplassen meir attraktiv med sitteplassar. Løypekøyring er også noko som kjem hyttefolket til gode. Vi må også sjå på om det er muleg å utvide opningstidene i Saudahallen og ikkje minst infrastrukturen. Det er fleire vegar, for eksempel, vegen til Slettedalen som absolutt må gjerast noko med, stadfestar Amdal. Vil sjå resultat Torbjørn Torbjørnsen er også opptatt av eigedomsskatt. Han meiner det er heilt avgjerande at Sauda kommune viser til resultater for å få goodwill for skattelegging av fritidsbustader. Skal dei vekse på denne skatten må dei vise at vi får noko igjen. Det er bod nummer ein. Vi i hytteforeiningane kjem til å følge med. Det blir spennande framover, seier han. Hallgeir Amdal presiserte at han ikkje har høve til å gjere om vedtak som er fatta, men at han tar med seg alle innspel frå hyttefolket vidare. Eg synest det er kjekt å høyre kva folk meiner og set pris på at folk tar kontakt med meg, understrekar han. Nøgd, trass alt Eit bilfritt sentrum, arbeidet med tunnel til Etne og planar i Sauda skisenter er mellom interesseområda hyttefolket skisserte då dei tok kontakt med lokalavisa etter frukosten på smelteverket. Fleire var også opptatt av å rose Sauda som hyttekommune. Joar Sandanger er ein av dei ferskaste hytteeigarane i Sauda og er imponert over mottakinga han har fått av både næringsliv og lokalbefolking. At alt kan leverast på ein så liten plass er veldig flott. Her manglar ingenting, skryt han. Også Torbjørn Torbjørnsen hadde godord på lager. Potensialet her er stort. Gjer Sauda ein innsats vil dei få igjen mange gonger. Oppmøtet på «Hyttefolkets dag» viser at mange er engasjerte og interesserte i utviklinga av Sauda. Vi ønsker at våre ungar skal komme til eit levande sentrum, og ikkje minst deira ungar på sikt. Det handlar om å smi medan jernet er varmt, oppmodar han. MANGE TIL MAT: 260 hytteturistar hadde meldt sin ankomst då det blei arrangert frukost i smelteverkskantina laurdag.

11 RYFYLKE Tysdag 15. oktober Blinkskota Ryfylke inviterer lesarane til å senda inn sine blinkskot. Fotografen vel sjølv motiv og tema. Dei beste bidraga kjem på trykk i Ryfylke. Skriv kven som er på biletet, kor det er, når det er tatt og kven som er foto grafen. Me føretrekk digitale bilete, men tar også imot papir bilete. Send bilete til: Ryfylke, Rådhusgata 1, 4200 Sauda eller stikk innom oss i avis huset på kaien. FIN TURGJENG: Ein nydelig dag på Nevroldsnuten 10. oktober. Frå venstre: Malin Ø. Haugen, Britt Elin Ø. Løland, Kamilla Ø. Løland, Andrea Ø. Haugen og Wenche Ø. Haugen. Mormor Aud Øverland var også med. (Foto: Aud Øverland) UTEKOS: Frida Nilsen Fiveland på tur i Fløgstadåsen siste dag av haustferien. (Foto: Andre Nilsen) FLOTT UTSIKT: Nydelig bilde av Slettedalen, tatt 12. oktober. (Foto: Wenche Ø. Haugen) HAUST: Fargerikt i Fløgstadvika 11. oktober. (Foto: Erling Næss Øye) PÅ KANTEN: Siri Arnøy Årthun på Trolltunga i august. Vi hadde ein fantastisk kosetur og for ein flott plass! Alle bør besøke Trolltunga og nytte høve til å gå i unik og storslått natur. (Foto: Olaf Årthun)

12 12 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Til lokale kremmarar: Nær: Lokalavisa er nær slik ordet opphavleg er meint. Lokalavisa er nær lesarane, forbrukarane og marknaden din nettopp fordi avisa kjem ut der folk bur og lever. I tillegg står lokalavisa folk nær. Som regel er ho betalt og tinga eit heilt år på førehand, og difor er lokalavisa velkommen inn i heimane til folk kvar veke heile året. Vi har høyrt at mange nesten opplever lokalavisa si som eit familiemedlem. I alle fall høyrer lokalavisa heime i kvardagen til svært mange av oss. Ho er eit hyggjeleg pusterom og ein sterk mediekanal! Illustrasjonsfoto: Colourbox.no Denne annonsen er eit samarbeid mellom lokalavisa di og Landslaget for lokalaviser (LLA). Annonsen er eit utdrag frå den nye marknadsavisa vår, der vi byr på lettleste sider om korleis lokalavisene kan vere med på å få endå meir klingande mynt i kassaapparatet ditt. Spør gjerne etter heile avisa hos di eiga lokalavis, eller bestill ho på

13 RYFYLKE Tysdag 15. oktober Sauda komm. kino Premiere! Fly 3D Alle, 92 min. Fre 18/10 kl Søn 20/10 kl Gåten Ragnarock 11 år, 97 min. Fre 18/10 kl Premiere! Farvel til maf iaen 15 år, 110 min. Fre 18/10 kl Søn 20/10 kl About time 7 år, egnet U/V, 123 min. Søn 20/10 kl Billettsalg og biblioteket! Sesongavslutning for Sauda O-klubb onsdag 16. okt. kl på Sauda vgs. Servering Premieutdeling Bingo Vel møtt! Annonsen er sponset av: Helse og Velvære Inger Tårland Olsen Tlf MÅNESKINNSTUR I MALDAL Dato: Torsd. 17. okt. (18.00) Tlf: Ta med hodelykt. Poteter (Kerrs Pink og Asterix), grønnsaker og egg KJEM PÅ TORGET I SAUDA FREDAG 18. OKT. Nils B. Førre, Randøy 60 l. sekk tørr og fin blandingsved til salgs. Kr 35,- pr. sekk. Tlf Sauda og Suldal somaliske forening inviterer alle til å være med og feire sin store fest, Id al-adha, lørdag 19. okt. kl på Sauda ungdomskole. Det blir tradisjonell mat og musikk, sosialt samvær og hilsener. Vi takker Kyrkja i industrisamfunnet for samarbeid om arrangementet. Alle er hjertelig velkomne! HUSK VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE i Sauda Kino tirsdag 15. oktober kl VELKOMMEN! Arrangeres av Mental Helse Sauda og Sauda kommune KOMLEMIDDAG Onsdag kl (ta gjerne med hjem). Hopptrening starter opp på Birkeland skule onsdag 16. oktober kl For alle som har lyst til å lære å hoppe på ski. Trener: Halvor Seltveit, tlf: Annonsen er sponset av: Sjøen 12 (Sauda Fjord Camping) Tlf Medlemsmøte torsdag 17. oktober kl i møterommet ved kantinen på Åbøtunet. Saker: Samhandlingsreformen v/aslaug Tangeraas. Interkommunalt samarbeid Styret SAUDA KOMMUNE - satser på Vestlandet Onsdag 16. oktober kl Merk tiden! BASARKVELD. Divisjonssjefene Grethe og Odd Berg. Thorbjørn og Terje. Aftentrekning og bevertning! Sang og musikk. TAKK TIL ALLE FOR GOD STØTTE! Gevinstene blir levert. ALLE VELKOMMEN. 17. mai 2014-arrangement Kulturkontoret skal tildele 17. mai-arrangementet for 2014 i Sauda. Godtgjørelsen var i 2013 kr , beløpet blir indeksregulert. I søknaden ber vi om forslag til arrangement-innslag. Søknaden sendes: Kulturkontoret, p.b. 44, 4201 Sauda. Eventuelle spørsmål kan rettes til G. Rueslåtten, tlf , eller mobil Søknadsfrist 8. november Nå gjør vi også middagen billigere! Tagliatelle Fjordland, fersk, 250g, 58,40/kg FØR Kyllingfi let 2 kg Smart365, fryst, 74,95/kg, FØR greteroede.no Sauda Sanitetsforening har møte i kantina på Høllandstunet torsdag 17. oktober kl Me får besøk av Inger Tårland Olsen (Perlå vår). Det blir kvelds, utlodning og lagsaker. Alle hjertelig velkomne. Styret Ned inntil 1 kilo i uka? Meld deg på Roede-kurs nå! Sauda: Siv-Ann Pedersen Ledige stillingar Miljøarbeidar psykisk helse - fleire vikariat Ledig snarast og fram t.o.m. okt Kontaktperson: Einingsleiar Berit Haustavik eller fungerande fagkoordinator for psykisk helse, Bodil Bojesen Tlf / Søknadsfrist: ArkivsakID: 13/1820 Badevakt/reinhaldar Saudahallen 22,67% stilling Kontaktperson: Stein Ove Løvik Tlf Søknadsfrist: ArkivsakID: 13/1747 Fullstendig annonse for stillingane på Ledige stillingar eller kontakt Kundetorget, Søknadsskjema fi nst på (sjå søknadssenter). Vi ber om at søknaden inneheld rett arkivsakid. Dolmio Classico Dolmio, 500 g, 35,80/kg, FØR

14 14 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Rødsliane i ein raud tråd? Det har ikkje mangla på politiske lovnader for Rødsliane og riksveg 13, men nokon skriftleg marsjordre er ikkje regisetrert hos Statens vegvesen. Rasfarlege Rødsliane på riksvegen mellom Erfjord og Sand har vore på tapetet i fleire rundar denne sommaren, men det raudgrøne hjartelaget for strekket ser ikkje ut til å ha blitt endfelt nokon stad, i all fall ventar Statens vegvesen framleis på ei avklaring. ( ) Suldal kommune løyvde sjølve pengar for å komma i gang med reguleringsarbeidet som forhåpentlegvis skal resultera i ein tunnel, og fekk saman med Statens vegvesen laga ein analyse. Ytterlegare pengar blei løyvd for å jobba vidare, men vegsjef i Statens vegvesen Astrid Eide signaliserte i vår at etaten ikkje kan bruka tid på ein vegstrekning som ikkje er prioritert i hennar viktigaste bestillingsseddel: Nasjonal transportplan. Suldalsposten Lagar godt nærmiljø Idrettslaget i Skjold vil lage ein ekstra spiss på anlegget på Vikaneset, og investerer 11 nye millionar kroner for å få det til. Mangel på kapasitet for fotballen resulterer i kunstgrasbane nummer to, plassert på dagens naturgras. Men laget har også fleire tiltak på beddinga, med blant anna tennis og skatepark for å gjera bygda endå meir attraktiv som oppvekstområdet der folk vil slå seg ned. Grannar Vil ha det lokale politiet Politimester Hans Vik er opptatt av at det lokale politiet skal bestå. Han mener den lokale forankringen er viktig, ikke minst med tanke på forebygging. ( ) Vi kan stå trygt på egne bein, sier han til Standbuen, vel vitende om at politidirektørens forslag er et stort distrikt som strekker seg over hele vestlandet. Uansett utfall, det vil skje store endringer i politi-norge. Ikke bare når det gjelder store politidistrikter, men også på det lokale plan. En rekke lensmannskontor står i fare for å bli nedlagt. Strandbuen Naboene ble hørt Odda kommunestyre støttet Rødt sine forslag om strakstiltak i Røldalsvegen 62. Onsdagens kommunestyre ble innledet med at to representanter fra nærmiljøet rundt Røldalsvegen 62 overleverte ordføreren en liste med 112 underskrifter, der beboerne krever at kommunen iverksetter alle nødvendige tiltak for å få slutt på bråk, hærverk, narkohandel og andre forhold som ødelegger livskvaliteten deres. I forbindelse med interpellasjonen senere på dagen sa Terje Kollbotn fra Rødt at dette er rimelige krav som kommunen må overholde. Hardanger Folkeblad TESTA FORMEN: Olai N.Rasmussen (fra venstre),thomas K. Oxaal og Håvard Djuve var mellom de som deltok i KM på rulleski på Feed i helga. (Foto: Øystein Djuve) Langrennsesongen er i gang Søndag 21. september deltok fire løpere fra langrennsgruppa i Sauda Idrettslag i KM på rulleski. Arrangør var Gjesdal IL, løpet var på Feed Skiarena. Cirka 200 løpere deltok. Øystein Djuve K A U M K B U G S L A R V E T A B O N N E N T N O A R K E T F I R M A D E I G E N O R K A N K A S U S E U N Å L A T I D F O R S Y L T I N G D V E T E R A N E N E N G O R A A G E N G U L D Løysing kryssord frå fredag 4. oktober Deltakere: Menn senior: Sondre Handeland: G 13 år: Olai N. Rasmussen: S K J O R F L A U S E Å L E A D E L E S L I L L S E R I E N G E K K O U V S M V Ø R N S T R O K A F L E S K E S V O R E N M I R A K U L Ø S T L E I K E P A R T I G E Y S I R G D A N S K G E G L I P E U L L P A U L G R U S Å E N E O L J A I G L O A L V R S S K L Å R T L E S I N S E K T O L T D U G N A D A R B E I D S L Ø Y S E R Å G A L L E R I R Y K M O R K N E A G A L N I N G E N Y S T E E N D E M A G E Å G E R E T T 2. plass 9. plass G 14 år: Håvard J. Djuve: G 15 år: Thomas K Oxaal: SuDoku Svar på forrige Sudoku 5. plass 13. plass Fyll ut dei tome rutene med tal frå 1 til 9, både vassrett, loddrett og i kvadrata. Levert av Pressetjenester ans

15 RYFYLKE Tysdag 15. oktober Gratulerer med dagen! Takk Hjertelig takk for minnegaven som ble gitt til Sauda Distriktsmedisinske Senter, fellesavd., i anledning Ragnhild Anna Berit Fløgstads gravferd. Hipp, hurra! Tenk at verdens beste tvillinggutter, Liam og Trym Brekke Abotnes, blir 1 år i morgen 16. oktober. Vi er utrolig glad i dere! Stor bursdagsklem fra mamma og pappa. Gratulerer til verdens beste gogutter, Liam og Trym Brekke Abotnes, som blir 1 år i morgen 16. oktober. Stor klem fra mormor og morfar. Hipp, hurra for godgutten, Leon Risvoll Imsland, som blir 5 år 16. oktober. Kos og klem fra Leander, Lucky, mamma og pappa. Gratulere med 5-årsdagen 16. oktober, Leon Risvoll Imsland. Hilsen besta, besten og tante. Nina Hagen Fattnes. Gratulerer så mye med 45-årsdagen 15. oktober. Håper du får en koselig dag. Stor klem fra mamma og stefar. Hilsen brukere og betjening ved Sauda DMS, fellesavd. Hjertelig takk for gaver, hilsener og besøk i anledning min 50-årsdag. Hilsen Ranveig Søndenå Film er best på kino Dødsfall Farvel til Mafiaen Fly Min kjære, kjære Oddvar og beste venn. Vår snille og gode pappa, min svigerfar, farfar og sønn. Vår bror, svoger og onkel Oddvar Øvrebø født 12. september 1950 døde stille fra oss i dag. Skien, 9. oktober Endelig er en kryssning mellom Sopranos og Lilyhammer kommet på film med De Niro som gudfar i Manzoni-familien, en beryktet mafiaklan, har blitt flyttet til Normandie i Frankrike som en del av et vitnebeskyttelsesprogram. Men det å passe inn vil by på store utfordringer ettersom gamle vaner er vonde å vende, og snart begynner de å håndtere ting på sedvanlig familievis. Fra en verden over Biler kommer Disneys Fly, en spenningsfylt 3D animert eventyrkomedie med Dusty, et propellfly som drømmer om å konkurrere som et jagerfly. Men Dusty er ikke akkurat laget for å konkurrere og i tillegg har han høydeskrekk. Derfor oppsøker han et pensjonert krigsfly som hjelper Dusty å kvalifisere seg til å utfordre ligaens tittelforsvarer. Dustys mot blir satt på den ultimate test når han forsøker å nå nye høyder han aldri har drømt var mulig, og gir en trollbundet verden inspirasjon til å sveve. Rigmor Morten Eirin Marianne Torjus Klara (mor) Øvrige familie Begraves fra Gjerpen kapell torsdag 17. oktober kl En varm takk til personalet ved lindrende enhet for god pleie og omsorg. Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: fredag før kl Fredagsavisa: onsdag før kl Send via - e-post: - mms til tlf Hugs fullt namn på jubilanten. Ved bilete på kamera, hugs å ta med kabel til kameraet. Tysdag 15. oktober 2013 På denne dag i: Dagen Komande merkedag: 3. november: - Helgemessesøndag 1815: Napoleon kom til øya St. Helena, der han vart isolert av britane resten av sitt liv 1844: Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche vart fødd. Han vart ein av Europa sine mest markante og omstridde filosofar 1974: Dykkarar lokaliserte vraket av slaveskipet Fredensborg, som forliste utanfor Tromøya ved Arendal i 1768 med last av elfenbein, mahogni og gull «Graset er grønt nok på vår eiga side av gjerdet, når vi berre hugsar å vatne det.» Ukjend i dag Namnedagar: I dag: Hedvig, Hedda Onsdag: Flemming, Finn, Feliks Torsdag: Marta, Marte, Marthea Fredag: Kjersti, Kjerstin, Lukas Laurdag: Tora, Tore Søndag: Henrik, Heine, Henrikke Måndag: Bergljot, Birger, Birk I dag Ons Tor Fre Laur Søn Mån Opp I sør Ned Flo Flo Fjøre Fjøre I dag Ons Tor Fre Laur Søn Mån Sol Flo&Fjøre FAKTA Ørken Ørken er eit område der fordampinga er større enn nedbøren, og som difor i stor grad manglar vegetasjon og dyreliv, sjølv om einskilde artar tilpassar seg dei mest ekstreme forhold (plantar med djupe røter, vassmagasinering, tjukke og hårete blad, nattdyr med lite vassbehov). Varme ørkenar finst i sub-tropiske og tropiske strok med mindre enn 250 mm årsnedbør. Levert av PresseTjenester ans, Bergen C RING vår tipstelefon og få flaxlodd i posten! Vakt: Ingvil Bakka

16 16 - Tysdag 15. oktober 2013 RYFYLKE Vêret Sauda i morgen: Skya. Flau vind, 1 m/s frå nord-nordaust. 0,1 mm nedbør. Sauda 5 Sand Ønsker du å profilere di bedrift? Vêret blir lest av mange og du blir godt synleg her på baksida Bestill annonseplass NÅ ring Bente på tlf Torsdag Fredag Laurdag Sundag Måndag Regn. Svak vind, 3 m/s frå vest. 1,2 mm nedbør. Klårvêr. Flau vind, 2 m/s frå nordnordvest. 0 mm nedbør. Klårvêr. Flau vind, 1 m/s frå nordnordvest. 0 mm nedbør. Skya. Flau vind, 2 m/s frå aust. 0 mm nedbør. Siste 30 døger: Snittemperaturen var 9,4 gradar, 0,2 gradar over normalen. Høgste temperatur var 16,6 gradar (13. oktober), lågaste var 1,6 gradar (11. oktober). Samla nedbør var 135,2 mm. Mest nedbør på eitt døger var 39,5 mm (5. oktober), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Skya. Flau vind, 2 m/s frå aust. 0 mm nedbør. Vêrvarsel frå yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK. skuleeleven Navn: Lars Thomas Handegård Alder: 11 år Klasse: 7. Skule: Risvoll skule Korleis kjem du deg til skulen? Eg syklar eller går frå Grønsdal. Det tek berre ti minutt. Dersom eg syklar tek det to minutt. Me er fire stykk som syklar i lag. Kva er det kjekkaste faget du har? Matematikk. Det er kjekt fordi det ikkje er vanskeleg. Kva liker du å gjere i friminutta? Å spela fotball. Me spelar berre vanleg kamp. Ellers står me berre å snakkar. Kva er det første du gjer når skulen er slutt? Eg gjer lekser og spelar på PC. PC får eg lov å spela i ein halvtime eller ein time. Fram til middag. Når det er fint vêr er eg av og til ute. Kjenner du nokre elevar frå dei andre skulane? Ja, mange. Kva brukar du å gjere på fritida? Eg går på langrenn. Litt på rulleski om sommaren. Og fotball. Kva vil du bli når du blir stor? Jobba i Nordsjøen. Eg veit ikkje kva eg vil jobba med, berre at det er i Nordsjøen. Kvifor vil du bli det? Eg har berre lyst til det. Eg er ikkje heilt sikker på kvifor. Pappa jobbar der, kanskje derfor...? VEIT KVA HAN VIL: Lars Thomas Handegård liker å finna svar på matematikkoppgåver, og framtidsplanen er allereie på plass; å bli nordsjøarbeidar. (Foto: Marita Ims) Sauda for 25 år sidan Ryfylke nr oktober 1988 Røysting om Årtun skole. Det går mot krinsmøte og røysting om framtida til Årtun skole i Hellandsbygd. Sauda Skolestyre skal på møte torsdag 13. oktober avgjere om røysting skal haldast. (...) I innstillinga til skolestyret skriv skolesjefen at elevtalet ved skolen i dag er svært låg og vil truleg heller ikkje auka særleg i tida som kjem. Ei nedlegging av krinsen og samanslåing med Birkeland skole vil dermed gi økonomisk sparegevinst. Sauda får 2,5 millionar i skjønnsmidlar. Fylkesmann Kristin Lønningsdal var tilstades under Saudefaldene sin jubileumsfest fredag, og i talen til jubilanten slapp ho ut eit nyhende som blei svært godt mottatt- spesielt av kommunes folk. Fylkesmannen kunne fortelje at Sauda kommune for 1989 vil få kroner meir enn inneverande år. Kommentaren!! Kommunestyrerepresentantane sette ny «personleg rekord» i førre veke. Møtet varte knappe 40 minutt, og då hadde dei tilogmed rokke å behandle to grunngitte spørsmål. Alle nådde heim i god tid til Dagsrevyen. Det er i sanning lenge sidan sist eit kommunestyremøte har vore avvikla på så kort tid. Fjordshotellet får lån Etter noko diskusjon vedtok kommunestyret med 26 mot 1 røyst å gi Sauda Fjord Hotel eit lån på kr ,- i samband med utbygginga av hotellet. Mindretalet, Signy Christensen (Krf), meinte at hotellet ikkje hadde økonomisk grunnlag til å klare låna for utbygginga. Henrik Birkeland (Høgre) meinte at finansieringsgrunnlaget i denne søknaden var noko av det beste han hadde vore med på å behandle, og streka under kor viktig utbygginga er for hotellet. Sauda Høyre og sykehuset Det er med både forargelse og forbauselse at vi nok en gang må ta opp kampen for sykehuset vårt. Det er stadig noen som forsøker å ta livet av det, og til og med påstår at der er farlig for sine omgivelser ved å gi Saudabuen «en falsk trygghet».

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår?

Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Kvifor vèl folk å busetje seg i kommuna vår? Innlevert av 7B ved Bergsøy skule (Herøy, Møre og Romsdal) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i klasse 7B har mange ulike ting vi lurer på, og synes det høyrdes spanande

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012

Invitasjon til Vinterfestivalen i Myrkdalen 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kommunar, institusjonar, personar innan psykisk helsevern i Hordaland Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mars 2012 200800612-62/626/HANESPE

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010

SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL KOLLEKTIVTRANSPORT I DISTRIKTA FOR 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200703590-60 Arkivnr. 8 Saksh. Raddum, Gunhild Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 13.01.2010 21.01.2010 SØKNAD OM STATLEG STØTTE TIL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting

Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Oppsummering frå verkstad på Hardange Ungdomsting Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko nytt

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10

PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 PREPOSISJONAR... 2 Stad... 2 Tid... 6 Eigeforhold eller tilknyting... 9 Preposisjonar i faste uttrykk... 10 1 PREPOSISJONAR Vi deler preposisjonane inn i ulike grupper etter kva dei fortel om: Stad: Tid:

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

TEMA. Stryn 05.11.14

TEMA. Stryn 05.11.14 TEMA Erfaring frå beredskapsøving i Bømlo kommune vinteren 2014 Odd Petter Habbestad Bakgrunn for øvinga Bestilling av beredskapsøving frå rådmann i BK, der tema skulle vera straumløyse over lengre tid.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar

Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Dato: 29.02.2012 Ansvarlig: TSH Høyringsinnspel til endringar i Teknisk forskrift om krava til tilgjenge i studentbustadar Unge funksjonshemmede takkar for høvet til å kommentera departementet sitt framlegg

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015

EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 2015 EVALUERINGSRAPPORT FRAMTIDSFYLKET KARRIEREMESSER 215 Evaluering av spørjeundersøkinga blant gjestar på Framtidsfylket Karrieremesser 215 i, og Framtidsfylket AS Postboks 6 684 Førde Tlf. 91321392 post@framtidsfylket.no

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015

Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Oppsummering frå verkstad på Hardanger Ungdomsting 2015 Økt 1: Kvifor, lyst til å få til, utfordringar Kvifor Vil ha noke å seie lokalt Da hørtes interessant ut Påverke politikken Litt kjekt å prøve noko

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)!

Kjære KUL-konfirmant (og føresette)! Kjære -konfirmant (og føresette)! Ja, for nettopp du har blitt trekt ut til å bruke konfirmant-tida di på dette halvåret! Vi byrjar no på fredag, 23. november, og vil halde på til slutten av mars. Kva

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger

Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Samferdselsutvalet i Hordaland 5020 BERGEN Uttale vedr. ferjesamband i Hardanger Hardangerrådet iks sender slik uttale vedr. ferjesamband i Hardanger, og ber om at denne uttalen vert teke omsyn til i budsjetthandsamingsprosessen

Detaljer

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar.

Tema august: Tilvenning, bli kjent med alle i barnehagen, dagsrytmen og rutinar. BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE august 2015 ************************************************************************************************ Velkommen til Breidablikk kulturbarnehage og til barnehageåret 2015/2016!

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman

Olaug Nilssen. Få meg på, for faen. Roman Olaug Nilssen Få meg på, for faen Roman 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av BookPartnerMedia, København 2012 ISBN 978-82-521-8231-6 Om denne boka Ein humorstisk roman om trongen

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer