NYGÅRDS NYTT. Nr. 1. K. S. Nordgreen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYGÅRDS NYTT. Nr. 1. K. S. Nordgreen"

Transkript

1 NYGÅRDS NYTT Desember 1933 Nr. 1 # K. S. Nordgreen fanebærer fra 1895, og kompanichef forteller. Herr redaktøren har anmodet mig om å skrive nogen ord i første nr. av «Nygårdsnytt». Som disiplinert gammelkar lystrer jeg selvføl- 1. årgang bud møtte under Nygårdsfanen i Hvorfor jeg fikk være med så tidlig jo fordi bataljonen hadde fått lov å eksersere på «far sin plass», øverst i «Kindtebakken». Var ikke stillingen høi, så hadde jeg ingen grunn å klage på utstyret. Den tradisjonelle skotthue, reglementerte bånd og dertil skjerf og trekorde. Min opgave var da å holde plassen ren for uvedkommende, og kjøpe skillingsboller til officerene, og belønningen blev da gjerne en bolle til mig. Av ovenstående skjønner man at tilslutningen ikke var imponerende den gang, men heldigvis blev plassen snart sprengt, og eksersisen henlagt til tomten ved Ridehuset. Årene går og tilslutningen var jevnt god. Bataljonen hevdet sig tradisjonen tro. Når jeg har vært aktiv i 13 år, er det naturlig at der er enkelte episoder som har spikret sig fast. Jeg skal nevne en. Det var i Fellesopvisningen avsluttedes med opvisning på Engen. Jeg var fanebærer. Straks før kommandoen hører jeg følgende bemerkning av en noget eldre borgermadam. «Kan dokker skjønne og forstå kor en sån liten kjukas kan orke den

2 4 ^ Tegn Deres forsikringer I A.S Norske Alliance v/ Joh. N. L. Blytt Cnbahfe for JjHøljImpria Johs. Skibenes Ole Vigsgate 8 Ring telefon og paraden gikk fint. Jeg håper vedkommende tok ordene i sig igjen. Guttekorpsbevegelsen underlig i grunnen hvor særpr^&st bergensk. Der er gjort forsøk i flere bver, \neia der synes ikke å være jordbunn for den. Hvorfor her? Jeg har ofte stillet mig (Fots. stde 3) H TToT» ocit* man IZ Q XTrY-rrlrrvo^m Tvn/^f riq TMllc^flo-f' \\r*\

3 Kolonial Fetevarer, Frukt, Delikatesser Varer bringes Telefon 1750 L o h n e s Eftf. P. E ^ r i K s e n Møhlenpris selv det spørsmål. Der er kanskje noget i det ordtak at vi her på berget er «nokk^ for oss sjøl». Guttene føler trang til å flokke sig, kappes på de forskjellige områder, selv velge sine førere, og villig underordne sig deres lederskap. Byen, hadde jeg nær sagt, er inndelt i guttekorps, ja det har jo vært slik at der praktisk talt var et korps i hvert smitt og smug. Jeg har selv overvært eksersis av «Kringlekrokens kompagni». Da speiderbevegelsen begynte hadde jeg bange anelser om at den vilde gå utover fremmøtet til korpsene. Heldigvis blev min frykt gjort til skamme. Det viser sig at der er plass for begge de utmerkede bevegelser. Ta en tur op mot Skansen den 17de mai, når flaggtoget avmarsjerer. Se på tilslutningen. Behøves ei mer. At korpsene i de senere år har oplevet en blomstringstid som aldri før er også litt av et problem. For en del skyldes det sikkert at ma-nge av de mindre korps er ophørt, at idretten har fått en bredere plass på programmet. Likeledes at skytning er blitt et ledd i øvelsene, og ikke minst jubileene, nu det kan feires års eksistens, har i høi grad øket interessen. Jeg synes dog man har «festet» noget ofte de senere år, og anbefaler nu et lengere pust i bakken. Jeg er sikker på at bevegelsen har betydning HARDANGER ARGARIM VsSMØRFASRIKEN BJØRGVIN, BERGEN plin er god ballast å ta med sig fremover i livet. Man kan ta eksempler fra moen, når den militære verneplikt skal avtjenes. Befalet får snart øinene op for den enkeltes interesse og dyktighet, og vær sikker på at de tillitshverv der er, i første rekke faller på en guttekorpsgutt. Jeg håper bevegelsen, tradisjonen tro, må gå mange, mange lyse år i møte. Ja, dette blev kanskje noget langt, men når hjertet er fullt, løper det gjerne av med en. Jeg har den sikre tro at bataljonen vil få glede av «Nygårdsnytt», og henstiller til eldre og yngre nygårdsgutter og andre interesserte å støtte bladet på beste måte. Lykke til. K. S. Nordgreen. Nygårdsnytt. Så ha altså Nygårds Bataljon også fått sitt eget blad. «Nygårdsnytt» har vi kalt det efter en navnekonkurranse, som vi redegjør for annetsteds i bladet. Den 7. september i år var det beslutningen blev tatt, rådets enstemmige beslutning. Men saken har vært diskutert frem og tilbake tidligere, inntil man altså endelig blev enig om at Nygårds Bataljon heller ikke på dette område måtte stå tilbake for noget korps. Og her kommer vi altså. Vi skal i det føl-

4 N Y G Å R D S N Y T T Giv art! Gjør Deres innkjøp 1 våre forretninger HJORTLAND Som gutt og mann kjøp hvad du kan J «FISKEMAT» & RASMUSSEN hos Møhlenpris skal først og fremst være et bindeledd mellem Nygårdsgutter gjennem hele året. Som regel har jo den menige soldat lite eller slett ikke rede på det som foregår i den del av året man ikke er sammen, ikke ekserserer. Dette skal bladet nu gi ham. Bataljonens råd vil komme med redegjørelser for hvad der arbeides med, og soldaten vil (det er vårt håp) sende sine bidrag, enten i form av forslag som bør tas op til behandling eller om de har noget annet av interesse. Bare send det inn til redaktøren, gutter. Dernæst, og det er ikke det minst viktige. Det er «gamlekarene» bladet vil knytte nærmere bataljonen. Bidrag fra disse vil bli mottatt med den største glede og takknemmelighet. Erindringer fra «gamlekarenes» dager i bataljonen vil nok bli lest med megen interesse av alle våre lesere. Vi opfordrer herved våre «gamlekarer» om å sende sine bidrag. Herved presenterer vi så pressens yngste barn for våre lesere og håper at det må bli hvad meningen er: Et organ for Nygårdsgutter i alle aldre. Jubiieumschefen om hytten. Konsul Børs Gate 32 Kjøtt- & Pølseforretning Telefon 4844 Stormsgate 7 a Telefon 4872 MØHLEMPRIS mange er i besiddelse derav kommer det selvfølgelig av at det er funnet formålstjenlig å ha et sted hvor medlemmene kan samles hele året rundt. Dette har man allerede for flere år siden vært opmerksom på i Nygårds, og i 1920 var der gjort forsøk som dessverre blev resultatløs. I de senere år har der også vært arbeidet for saken, og der er nu en hyttekomite. På vegne av denne er det jeg skriver disse ord i «Nygårdsnytt». Komiteen har gjort flere forsøk på å skaffe midler tilveie, dog uten å ha nådd noget strålende resultat. Nogen hundre kroner er nok alltid skaffet tilveie, men dette er selvfølgelig ikke tilstrekkelig til både tomt og hytte. Når jeg nu ser lysere på saken enn tidligere så kommer det først og fremst av at en eldre og meget interessert nygårdsgutt har lovet 1000 kroner, og dernæst av at Bataljonen har fått «Nygårdsnytt». Man vil nu meget lettere komme i kontakt med hverandre og derved få bedre anledning til å fremkomme med nyttige råd. Komiteen har således fått fastere grunn under føttene, og har allerede sett sig ut det sted den mener hytten bør ligge. Dette er i nærheten av veien til Totland, et stykke før man kommer til Kubaldcen. Nygårdsgutter som i den senere tid har vært

5 :^^ Billeder innrammes Fotografirammer i stort utvalg Didr. Andersen &. Søn A.s Jo, selvfølgelig fordi det er passe langt fra byen, og fordi man der på en bra måte kan avvikle idretten og skytningen. Beliggenheten er glimrende. Man har således like i nærheten et ferskvann hvor interesserte kan få anledning til å fiske. Om vinteren har man kun å gå op Kubakken for så å ha det herlige skiterreng på Totland for sig. Det er ikke så mange måneder i året nygårdsguttene er sammen, derfor la oss alle gjøre hvad vi kan for at Bataljonen kan få reist en hytte, hvor guttene kan samles hele året rundt og dyrke det kameratskap som er sluttet i vårsesongen. Til slutt vil jeg anmode enhver som kan yde hjelp på den ene eller andre måte å la høre fra sig. i l&^ ;f Ved sammen å sveise midlene små vi hytten vil reise, målet vårt nå. Ame Nordgreen. Bidrag mottas av bataljonens officerer eller direkte til «Nygårdsnytt»s redaksjon. Navnekonkurransen. Nygårdsnytt og Knut Berge vant. «Nygårdsnytt» blev altså bladets navn. Som kanskje de fleste av våre lesere vet var dette Kjøp norsk eskepost og norske mapper! Alvøens Papirfabrik leverer konkurransedyktig «Zenith» eskepost, mapper og blokkmapper. Føres i gult, blått og hvitt. Forlang dem hos Deres papirhandler blev diskutert frem og tilbake, men det eneste man blev enig om var at «Nygårdsgutten» skulde nu bladet vårt ikke hete. Både av loyalitet overfor andre blad med lignende navn og av lyst til å være «nokke for oss sjøl». Resultatet blev da at vi innbød nygårdsguttene til en navnekonkurranse, den som kunde finne det beste navn skulde vinne 5 kroner. De siste dager før fristen utløp strømmet det inn til chefen med forslag. Så trådte da bedømmelseskomiteen sammen. Den bestod av redaksjonen, ganske enkelt. Vi heftet oss straks ved «Nygårdsnytt» og «Fremad Marsj, Nygårdsguttenes avis». Det siste virket særlig tillokkende med den vaiende fane stillet på skrå gjennem navnet. Men til slutt blev vi da enige om at «Nygårdsnytt» skulde bladet hete. Dette forslag var det to som hadde sendt inn. Altså: loddtrekning. Loddet falt på Knut Berge, den andre var Otto Nordgreen, som begge skal ha vår takk og honnør. Det annet forslag som er nevnt ovenfor, og som ærlig hadde fortjent en 2nen premie, var innsendt av Tom Wilson. Så er altså navnet funnet, men dermed er dere ikke ferdige med bladet, nygårdsgutter. La nu «Nygårdsnytt» svare til sitt navn, la det stadig bringe nytt fra Nygårds, d. v. s. fra dig selv. Send inn din artikkel, den kan handle om hvadsomhelst, har du f. eks. hatt en særlig fin ferietur, enten til sjøs eller til lands, er jo

6 N Y G Å R D S N Y T T Vi tilbyr Dem våre av meieriprodukter anerkjendt høi kvalitet Ring vår ekspedisjon telef.nr Besøk våre utsalg BERGENS M E I E R I B O L A G lese om. Og så en ting til, det dere liker er nok å få mange billeder i bladet, men det er^det som koster penger. Skaff oss derfor abonnenter, la oss passere de første 100 til nyttår. Ja, dette var litt utenom emnet, det var navnekonkurransen det gjaldt. Av denne gjenstår nu bare å takke alle deltagerne for utvist interesse og arbeid, og vel møtt til næste konkurranse. Chefen. 1. pelotong vant pelotongspokalen. Betraktninger omkring årets idrettskonrranser. Bataljonens årlige idrettsstevne blev iår avholdt på Skansemyren i strålende vårvær. Det var ialt 31 deltagere, hvorav 17 på eldste og 14 på yngste parti. Vi hadde håpet på meget større deltagelse, særlig da på yngste parti som utgjør den største del av bataljonen. I betraktning av de utmerkede treningsmuligheter p, g. a, godværet hadde vi håpet på minst det dobbelte antall deltagere, men målet må være 100 med to stevnedager, en for eldste og en for yngste parti. Det vilde være sørgelig om interessen for idretten skulde være i forfall innen bataljonen. Selv om fremmøtet ikke var imponerende. gutter er beboere Nygårds* p«^ Kjøp Deres kaker hos Konditor Wik Nygårdsgaten 54 Vestre T o r v g a t e 20 Telefon 4975 Det var i det hele en jevn korkurranse, mange av guttene hadde utmerkede anlegg, og vil sikkert drive det langt. Vi har i bataljonen en mengde pokaler, begre og medaljer, som velvillig er opsatt av våre «gamlekarer», å kjempe om. Vi har Joh. N. L. Blytts vandrepokaler for kombinert lengdeløp og skytning, Arnold Schreuders vandrepokal for korpsets beste idrettsmann og skytter, Frølichs vandrepokal for beste pelotong i idrett og skytning, samt Nygårds Bataljons pokaler for fri-idrett, ennvidere Skytepokalen, opsatt av Bjarne Lien for beste nygårdsgutt i konkurransen med de to andre lørdagskorps og Fotballpokalen, opsatt av Arne Nordgreen, samt løpe- og skytemedaljene. Vi har som dere ser meget å konkurrere om, så bare heng i! Dere kjenner som før nevnt utfallet av årets konkurranser, undtatt skytemedaljen for officerer og Frølichs pokal. Skytemedaljen blev vunnet av adjutanten, Sigurd Miiller med 46 pts., Frølichs pokal for beste pelotong i idrett og skytning tilfalt 1. pelotong. Det var en spennende utreming, 4, pelotong blev tippet som vinner, men sluttresultatet viste at Iste såvidt klarte å hale seiren iland med

7 Den Gode Hensigt Små og store selskaper arrangeres. Faste middagsgjester moderasjon. Der er adgang for IKKE:iinedleinnier til spisesalen. L. Bruas. høre årets beste idrettspelotong. Fotballpoka-^ len tilfalt også, som dere vet. Iste pelotong, og våre flinke 11 med troppchef en H a r r y Thomsen i spissen fortjener all honnør. I det store og hele h a r vi all gtunn til å være f ornøid med årets konkurranser, de h a r gitt oss minner vi sent vil glemme, la oss b a r e håpe a t idretten stadig vil vokse sig større og sterkere i vår kjære bataljon. 1. kompanichef. Fotball. i Det blev iår for annen gang spillet om den vakre funkis fotballpokallen, opsatt av fjorårets chef Arne Nordgreen. Den nye fotballbane på Krohnsminde v a r velvilligst stillet til bataljonens disposisjon kampdagene, så arrangementet falt svært heldig ut. Pokalen tilfalt denne gang 1. pelotong, som beseiret 4. pelotong i finalen, efter eu god og temmelig jevnspillet kamp. Fanebæreren hadde p å t a t t sig den ærefulle stilling å være kampens dommer, en stilling han kom forbausende godt fra. A t kampene var imøtesett med interesse viser det store fremmøte begge dager av interesserte tilskuere som «hylte» sin pelotong frem til seier på en sådan måte, at et hvilket som helst klubblag sikkert vilde ønske sig dem som «heiagjeng». Meningen iår var at beste pelotong skulde spille mot «officerskameratene» som iår hadde Eldre Nygårdsgutter bør være patriotisk Bestill Deres varer og elektriske installasjoner hos oss. Alfred Moss A.s Arthur Eg idi us Foreningsgt. 1 Telefon Engen 20 (v. Vaskerelven) Telefon 3094 Alt i tobakk et enestående lag. Jeg forstår så godt a t vi ikke fikk istand kamp med dem, da det efter min mening utelukkende kan skyldes deres skrekk for å miste den ettertraktede titel «bataljonens beste elleve». Giveren av pokalen h a r nok sikkert h a t t en vakker tanke n å r han satte denne pokal op nemlig å styrke kameratskapet mellem hver soldat innen bataljonen. Dette blir meget lettere nu som de fleste gutter i hver pelotong kommer sammen på Møhlenpris et p a r dager i uken for å t r e n e før de avgjørende slag, mot før næsten b a r e hver lørdag. Alle disse fotballspillere h a r altså fjorårets chef Arne Nordgreen disse gledens dager å takke for. Skulde det så en gang bli en fotballkonkurranse mellem de t r e lørdagskorps (som. vi forøvrig håper det b l i r ) * så står vi meget godt rustet. Det synes iallefall Jf.-generalen. * Parentesen tilføiet av oss. Red. Til soldatene. R I F L E N E OG U N I F O R M E N E må strålas innleveres. Av riflene er det heldigvis ikke så mange som gjenstår, men av de utlånte uniformer er svært få innlevert. B r i n g det hurtigst mulig til din løitnant.

8 iid.r. ' H f i l j p f!» - # ^ xtmmm' N Y G Å R D S N Y T T KONTINGENTEN er også noget som for enkeltes vedkommende går svært tregt med. All kontingent skal være betalt på landturdagen, allikevel er det de som ennu skylder. Den må betales hurtigst til løitnantene. :plt i tobalih! HVIS du har flyttet siden landtursdagen iår, må du straks melde av til redaksjonen, telf. 3258, da forsendelsen av bladet ellers blir vanskeliggjort. Telefon 3463 HAR DU Nygårdsboken og Nygårdsmerket? Alle må ha begge deler. Vis at du er nygårdsgutt, bær merket! Husk at for hver Nygårdsbok som selges føies flere penger til hyttefondet. Begge deler selges hos Tornøe. Merket koster kr Boken finnes i tre prislag: kr. 2.50, 4. og 5.. Nygårds Bataljon ønsker herved gamlekarer, soldater og officerer samt «Nygårdsnytt»s lesere god jul og godt nyttår! Utgiver: Nygårds Bataljon. Redigeres av en komite. Ansvarshavende: Erik J. Westerlid. Abonnement tegnes ved telef (Erling Nordgreen) samt ved alle postanstalter undtagen i Bergen. «Nygårdsnytt» utkommer hver annen måned. Kontingent kr. 2. pr. år. Redaksjonens adr.: Ole Vigsgate 10. Annonser tegnes hos Olaf B. Olsen, Småstrandgt. 1. V tsf org pifljrim 8. Dreve in <^^ Finn Berstad A.s Valckendorffsgate 4 Johs. Lutro Kolonial- & Fetevareforr. Welhavensgate 17 Tannlæge Chr. A. Nielsen, Torvalm. 5 (inng. Valckendorffsgt.) Telefon 1446 Rimelige priser Alt nytt i Radio Telefon 4571 Anbefaler alt i kolonial og fetevarer til billigste priser ng. Gran / H. Baugstø E. Johannessen Stormsgate 6 Møhlenpris Frukt, Sjokolade og grønnsaker Kolonial T o b a k k e r Sigaretter anbefales Telefon 3726 o POSSE M E NT T^ryndser A g r a m a n e r Snorer og Dusker Eget arbeide Alltid friske varer % %nfianti Ole Vigsgate lo Turproviant H. ter Jungs Eftf. Delikatesser Olaf Kyrresgate 9 Telefon 3398 T. Brommeland jfribørøaløng

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken

EN GLAD GUTT. Av Bjørnstjerne Bjørnsson. Øivind og bukken. Øivind mister bukken EN GLAD GUTT Av Bjørnstjerne Bjørnsson Øivind og bukken Øivind mister bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys om kvelden,

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:...

EN GLAD GUTT. Øivind mistet bukken. Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Navnet ditt:... EN GLAD GUTT Øivind mistet bukken Øivind hette han, og gråt da han blev født. Men alt da han satt opreist på morens fang, lo han, og når de tendte lys

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804.

Side 63: «Kolert tegning av Dokken sent på 1700-tallet.» rettet til «Dreierprospekt av Dokken samt Nordre Møhlenpris med Paashes eiendom i 1804. Opplysninger som er kommet etter at boken ble trykket Side 6 og 7: «Håkon Hansen (sjef 1932, 1936 og dels 1945)» «Håkon Hansen (sjef 1932 og 1936)» Side 32: «Bortsett fra et par års buekorpsvirksomhet

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

ELGHUNDNYTT NR 3 2010

ELGHUNDNYTT NR 3 2010 ELGHUNDNYTT NR 3 2010 INNHOLD: Lederen har ordet Innspill til valgkomiteen Årsmøtet Lotteriet 2010 Referater Utstillinga 2011 Jaktprøveresultater Styret vil benytte anledningen til å ønske alle ei God

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall

JJ Saga e. Sandro Hit - Donnerhall Julehilsen 2015 Så er det jul igjen og et nytt år banker på døren. Som vanlig går tankene nå tilbake på året som er gått, og TAKKNEMLIGHET står med STORE bokstaver over kapitlet 2015. Julehilsen 2015 Så

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

BLI MED PÅ NYE EVENTYR

BLI MED PÅ NYE EVENTYR BLI BUEKORPSGUTT DU OGSÅ! BLI MED PÅ NYE EVENTYR FJELDETS BATALJON ER IKKE SOM ANDRE BUEKORPS, VI ER SÅ MYE, MYE MER En av grunnene til dette er at i tillegg til marsjeringen, får du lære mange spennende

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre -

Reisen til Morens indre. Kandidat 2. - Reisen til Morens indre - Reisen til Morens indre Kandidat 2 Reisen til Morens indre Et rolle- og fortellerspill for 4 spillere, som kan spilles på 1-2 timer. Du trenger: Dette heftet. 5-10 vanlige terninger. Om spillet Les dette

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008

Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 Grainnstuposten Informasjon om stort & smått Strandjord ANDFJELL Mars 2008 JA SÅ FOR HO BÆRE! Ho Iren! Ho sa ho sku å bruna krøppen. Tenk å læmn meg her, stillmo åleina, mett i påskenommere. Håp ho har

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i

Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i Vår 2014 Det kan med en gang sies at her strevde juryen veldig med å velge, først og fremst fordi det var mange veldig flotte bilder både i farge og i monokrom. Og det var også en del uenighet om hvilke

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk.

STEPH. GREG Hei, hva skjer? STEPH Kan jeg komme inn, eller? GREG Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? STEPH Pils nå? Nei takk. REASONS TO BE PRETTY Forkortet versjon ANIE Hei. Hei, hva skjer? Kan jeg komme inn, eller? Ja, faen, kom inn 'a Vil du ha en pils, eller? Pils nå? Nei takk. Nei eh juice, da? Ja. Det kan jeg ta. Vær så

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2014. Hei alle sammen! Da er juni måned også i ferd med å gå mot slutten. Noen har allerede vært på ferie, noen er og noen skal ha sen ferie. Uansett tidlig eller sen

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2014. Hei alle sammen og takk for en flott måned preget av mye fantastisk kjekk lek som har ført til mye LÆRING og vennskaps dannelse. Denne måneden har vennskap

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte

Sommer på Sirkelen. Vi lager hytte Sommer på Sirkelen Vi lager hytte Streiken er over og både store og små er glade for å være tilbake til barnehagen igjen. Gustav forklaret de andre barna slik: "de voksne var ikke enig med sjefen sin"

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben September 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben September 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben September 2016 Litt å huske på i september: 7. september: foreldremøte fra kl. 18 til 21. 14 og 15 september: Studenter fra Høgskolen i Hedmark. 17. september: Kristian 2 år!

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum.

Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Velkommen til Smågardistfestivalen 19. 21. juni 2015 i Bærum. Smågardistene Stabekk skoles musikkorps er 100 år i 2015. Dette feires med en 3 dagers festival. Merk at programmet kan bli endret. Det vil

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Abel 7 år og har Downs

Abel 7 år og har Downs Abel 7 år og har Downs Abel glæder sig til at begynde i skolen. Når Abel er glad, er han meget glad, og når han er ked af det, er han meget ked af det. Abel har Downs syndrom og han viser sine følelser

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor

01129_170_WordofWisdom.qxd 12-14-2011 9:26 Page 1 Visdomsordet Visdomsor Visdomsordet Ettersom vår fysiske tilstand påvirker oss åndelig, gir vår himmelske Fader oss bud med henblikk på å forbedre vår fysiske og åndelige helse. Som en del av Jesu Kristi evangeliums gjengivelse,

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte

Kjære foreldre/foresatte Kjære foreldre/foresatte Da er vi i gang med leseloggen, et spennende prosjekt som varer helt fram til jul. I løpet av denne perioden håper vi at elevene skal utvikle sine leseferdigheter, øke ordforrådet

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også

Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også Julebord sesongen 2012 er snart i gang! La deres gjester få leke litt ute også Høve Støtt Hallingdal AS På Geilo finner du Høve Støtt Hallingdal. Høve Støtt Hallingdal glemmer du ikke med det første. Vi

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg

Og SIST MEN IKKE MINST en stor takk til dere for at dere har lyst til å være en del av mitt teamt! Det å ha en sponsor som dere med på laget gir meg VM VAL DE FIEMME Så er sesongens store høydepunkt over, det vi har trent og jobbet knallhard for siden i mai ble plutselig historie etter vi passerte målstreken på lørdag. Rart å tenke på at det er over

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips!

PC-bok 1. Svein-Ivar Fors. Lær deg. og mye mer! Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Svein-Ivar Fors s PC-bok 1 Lær deg Windows Tekstbehandling Regneark Mange nyttige PC-tips! Bruk PC en din til å skrive brev, gjøre forandringer i tekster, skrive feilfritt nesten bestandig, kopiere datafiler

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Årbogenrennet Gøy på ski! Idrettsforeningen Birkebeineren Skigruppa

Årbogenrennet Gøy på ski! Idrettsforeningen Birkebeineren Skigruppa Årbogenrennet 12.01.2013 Gøy på ski! Idrettsforeningen Birkebeineren Skigruppa ta et SMART valg Zoom Grafisk AS er en mellomstor grafisk bedrift. Vi er en av få bedrifter i denne størrelsen som har hele

Detaljer

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet.

I løpet av prosjektet fikk elevene presentert nye bøker, vi brukte biblioteket flittig og hadde bokkasser i klasserommet. Bakgrunn Ut fra ønsket om å øke lesehastighet, innholdsforståelse, ordforråd og ikke minst leseglede satte jeg høsten 2008 i gang et leseprosjekt ved Frøysland skole. Prosessmålet var å lese mye over tid

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet

Du setter en ny trade som ser utrolig lovende ut og får en god natt med søvn. Du står opp dagen derpå og ser du fikk traden din og markedet TRADERS MENTALITET Hva er det viktigste når du skal trade? Er det nye publiserte tall? Nyheter? Trender? Naturkatastrofer? 9/11? Opec? Oljelagre i USA? Oppdatrete jobbtall kl. 14:30? President Obamas tiltredelse/avgang?

Detaljer

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015

GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 GRØNNPOSTEN FEBRUAR 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: Januar har vært en fin og rolig måned på Grønn. Vi har hatt god tid til lek, og vi hadde turer i nærmiljøet og utelek «hjemme» i barnehagen. Gode dager! Vi

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 29.11.05 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: Beslutninger fra ekstraordinær generalforsamling Økning av husleien fra 1.1.2006 Ferdigstillelse av tilgjengelighetstiltak Maling

Detaljer