Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi"

Transkript

1 Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2013 Avdeling for ingeniørutdanning Forprosjektrapport - Gruppe 17 Sted og dato: Høgskolen i Oslo og Akershus, Tittel: Oppgave: Mare Nostrum Å innsamle datasett fra Xenetas kontakter på en effektiv måte, analysere datasettene med tanke på rederienes kvalitetsavvik og presentere resultatet i et enkelt webbasert applikasjon. Gruppemedlemmer: Altin Qeriqi (160934) Eirik Lund Flogard (169963) Haimanot Ftsumbrhan Tekie (163488) Oppdragsgiver: Kontaktperson hos Xeneta: Intern veileder på HiOA: Xeneta AS Adresse: Malerhaugveien 19-23, 0661 Oslo Tlf: E-post: Web-side: Vilhelm K. Vardøy Stilling: Utviklingsansvarlig Tlf: E-post: Thor Hasle Tittel: Førstelektor Avdeling: TKD, Institutt for informasjonsteknologi Tlf: E-post: Side 1 av 12

2 Vi har fått i oppgave å lage en løsning for Xeneta for sporing av skip. Vi har valgt denne oppgaven da vi mener at den er framstår som tiltrekkende både teknisk og praksis. Blant annet syntes vi at forretningsideen som Xeneta er bygd på var interessant. Vi likte også at oppgaven gikk ut på å lage back-end programmering og konstruksjon av algoritmer, heller enn at det var mye fokus på design. Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Dagens situasjon...3 Arbeidsplan...3 Arbeidsmåte...3 Organisering...4 Fordeling av oppgaver...4 Aktivitetsplan...4 Fremdriftsplan...6 Mål og systembeskrivelse...7 Systembeskrivelse...7 Funksjonelle krav...7 Omfang/begrensninger...7 Prosjektmål...8 Rammebetingelser...8 Analyse av rammebetingelser...8 Risikovurdering...9 Løsninger/alternativer...11 Analyse av virkninger og konklusjon...12 Sammendrag Prosjektet skal gjennomføres som hovedprosjekt ved HiOA ved ingeniøravdelingen i samarbeid med Xeneta AS. Kjernen av oppgaven som skal løses er å innsamle data som forteller hvor skipet er til enhver tid. Datasettene skal så analyses og presenteres i en enkel web-basert applikasjon. Dette gjør at Xenetas kunder kan få oversikt over hvor punktlig et skip er, og når skipet faktisk kommer til havnen. Dette er ment for å hjelpe Xeneta sine kunder å kunne velge rederiene som møter deres krav best. Side 2 av 12

3 Dagens situasjon Forprosjektrapport - Gruppe 17 Xeneta er et lite, relativt nytt selskap med kun 6 ansatte. Firmaet er basert på en forretningsidé og et ønske om å gjøre den lukkede shipping markedet mer åpent. Et stort problem som mange av kundene innen shipping har opplevd er at rederiene forlanger priser som ikke er konkurransedyktige. På grunn av dette fungerer markedet i dag nesten som et oligopol. Xeneta sin mål er derfor å gjøre objektiv informasjon lett tilgjengelig for sine kunder, slik at de er i stand til å ta bedre valg i sin hverdag. I dag tilbyr Xeneta tre abonnementer til sine kunder. Gratisproduktet gir selskapene priser for handelsrutene og tilgang til markedsdata (priser) for de handelsrutene de deler. Det er et Professional -abonnement som tilbyr en månedlig rapport med dypere analyser av hvordan selskapet ligger an i markedet i tillegg til gratisabonnementet. Enterprise -abonnementet tilbyr mulighet til å kjøpe seg tilgang til markedsdata i forskjellige pakker i tillegg til de tilbudene de to overnevnt abonnementer tilbyr. Som utgangspunkt for prosjektet ønsker Xeneta å utvide sine tjenester til kundene, slik at de kan vise mer informasjon om hvor punktlig shippingselskapene er i forhold til deres estimert ankomsttid. Selskapets visjon er at flere av deres kunder skal kunne spare penger på denne informasjonen. Arbeidsplan Arbeidsmåte Vi bruker scrum som utviklingsmodell for prosjektet. Det vil eventuelt bli gjort tilpasninger til utviklingsmodellen senere i prosjektet i tillegg til det som er beskrevet her. Vi mener at flere av artefaktene og metodene i scrum er uegnet og uvesentlig grunnet at prosjektet ikke involverer penger, kostnader eller investorer. Derfor har vi valgt å gjøre mange tilpasninger til scrum modellen. I forhold til arbeidsmetoder velger vi å jobbe sammen på skolen med prosjektet. Det innebærer derfor at vi erstatter det daglige scrum-møte med programmering i grupper. Dette gjør at det blir enkelt å ta raske avgjørelser underveis, slik at vi slipper å utsette endringer. Vi har valgt å gjøre tilpasning i forhold til backlog i scrum. Ettersom vi ikke jobber direkte mot en kunde, er vi heller ikke i stand til å oppdrive mange user-stories. Vi velger derfor å kalle disse krav. Kravene som er beskrevet i forprosjektet er arrangert i rekkefølge etter forretningsverdi og effort som en product-backlog. Sprint-Backlog en utformes også utfra kravene der vi spesifiserer hvilke aspekter i kravene som skal implementeres i den neste arbeidsøkten. Siden gruppen alltid sitter sammen og programmerer, kan en del av sprint-backlogen foregå muntlig. Dette avhenger av hvor mange elementer sprint-backlogen består av. Side 3 av 12

4 Siden vi har skolen som oppdragsgiver i tillegg til Xeneta vil vi ha langt mer dokumentasjon rundt vår utviklingsprosess enn det som er vanlig i scrum-modellen. Organisering Vi har også bestemt oss for at gruppelederen skal være scrum master. Dette innebærer blant annet avgjørelser og organisering av møtetider (for gruppen og eventuelt oppdragsgiver), reservasjon av arbeidsplass, samt godkjenning av endring av arbeidsfordeling og tidsrammer. Ved behov kan det også oppnevnes en eller flere personer til å ta notater ved prosjektmøter. Det er midlertidig ingen fast rolle. Kontaktpersonen for oppdragsgiver kan i dette prosjektet regnes som Product owner i utviklingsmodellen. Det er midlertidig ikke spesifisert noen ytterligere roller for sosial organisering av gruppen for dette prosjektet. Fordeling av oppgaver Vi prøver å ha en jevn fordeling av oppgaver for gruppen under prosjektet. Allikevel kommer vi til en viss grad til å fordele ansvar/oppgaver underveis etter gruppemedlemmenes styrker. Det er bestemt at Eirik skal ta seg av mye av dokumentasjonen samt rapportskriving på grunn av hans sterke bakgrunn i allmennfag. Altin kan sørge for å sette opp det meste av utviklingsmiljø, oppsett av pakker eller klasser og konfigurering av programmeringsverktøy, siden han har mest erfaring i bruk av ulike typer programmeringsverktøy. Haimanot kan ha ansvaret for mye av testingen siden hun har en naturlig kritisk sans. Aktivitetsplan Aktivitetsplanen inneholder kun aktivitetene på et overordnet nivå. Dette er fordi vi bruker scrum som utviklingsmodell. Før fasen begynner, vil gruppen spesifisere nærmere nøyaktig hva som skal gjøres og når hver enkelt del av aktiviteten skal være ferdig. Aktivitet Beskrivelse Forstudie Statusrapport Prosjektskisse Forprosjekt En overordnet beskrivelse av gruppen, bedriften vi skal ta oppdrag for og oppgaven vi har fått av oppdragsgiveren. En mest mulig presist definisjon av problemet og prosjektets omfang Rapporten inneholder blant annet beskrivelse av prosjektet og Side 4 av 12

5 spesifiserer mål, kravspesifikasjon og sier noe om hva produktet faktisk skal gjøre. Spesifikasjon Insamling av informasjon og klargjøring av prosjekt. Møter med Xeneta og sette oss inn i nye programmeringsspråk. Implementering Forberedelse av struktur/utarbeide programmoduler Opprette klasser og moduler Opprette databasestruktur Implementering av krav og nodene av systemet Gjøre ferdig implementasjon etter hovedkrav Gjøre ferdig implementasjonen etter "sidekrav" Opprette styringsdokumenter for strukturen til systemet. Lage klasser og skjelettet systemet. Opprette og definerer databasetabeller. Lage programkode for hovedprogrammene etter fastsatt modell. Implementering av systemnodene. Fullføring av en versjon av systemet. Å fullføre sidekravene til systemet. Testing Utføre unit-tester Testing av funksjoner knyttet til sidekrav Testing av programmet i sin helhet Sette opp en testing område og teste programmet fra start av. Testing av implementasjon/kode som er knyttet til de mindre prioriterte kravene. Å utføre sluttest Dokumentasjon Påbegynne sluttrapport. Skrive ferdig sluttrapporten Gå igjennom elementene i sluttrapporten som allerede er skrevet. Lage skjellettet til sluttrapporten. Fullføre den endelige versjonen av sluttrapporten. Side 5 av 12

6 Gjennomgang av kodedokumentasjon Brukermanual Gjennomgang av programstrukturen. Påse at koden er lett å sette seg inn i. Fylle inn manglende kommentarer i koden Skrive brukermanual for programmet rettet mot brukere. Presentasjon Forberede presentasjon Presentasjon Organisere og planlegge presentasjon av prosjektet. Lage eller hente nødvendige effekter til presentasjonen. Øve på retorikk Presentere produktet til sensor. Fremdriftsplan Som nevnt flere ganger ovenfor, skal vi bruke Scrum som utviklingsmodell. Det er litt vanskelig å planlegge iterasjonene så tidlig i prosjektfasen og vi har derfor under implementasjonsfasen bare valgt å ha med aktivitetene som er felles i de fleste av iterasjonene. Side 6 av 12

7 Mål og systembeskrivelse Forprosjektrapport - Gruppe 17 Systembeskrivelse Løsningen som skal utvikles skal i størst mulig grad være en utvidelse av produkter eller tjenester som allerede tilbys av Xeneta. Systemet skal hovedsakelig utvikles slik at det kan brukes av Xeneta sine kunder, Xeneta selv eller eventuelt en tredjepart som tar over systemet. Xeneta stiller ingen bestemte ønsker eller krav til universell utforming, eller til hvordan løsningen skal se ut i front end. I forhold til krav, har Xeneta spesifisert at bruksområdet rundt løsningen er ganske usikkert. De vet altså ikke om det er Xeneta selv, Xeneta sine kunder eller en eventuell tredjepart som kommer til å benytte seg av systemet. De ønsker derfor ikke at vi skal designe løsningen med hensyn på tilpasning til bestemte aktører. Derfor har vi ikke valgt å spesifisere hvem som er aktørene i de forskjellige funksjonelle kravene. Når vi identifiserer eventuelle aktører i et brukertilfelle(usecase)-beskrivelse vil vi gjøre antagelser av hvem vi mener kommer til å ende opp med å være aktør for de bestemte brukertilfeller. Dette er kun ment for å få oversikt over løsningen og er gjort med en viss antagelse av de forskjellige aktørenes roller. Foreløpig har vi satt følgende krav til løsningen: Funksjonelle krav Trekke ut hvilke rederier som yter best i forhold til hverandre. Altså finne de som er mest punktlige. Gi kunder en advarsel på at skipet er forsinket med hensyn på posisjonen fra tidligere transitt. Gi et estimat på ankomsttid for et skip og sammenlign dette med planlagt ankomsttid. Spor skipet og tegn ruten på kartet. (kravet har lav prioritet) Vise statistikk over punktligheten til bestemte trade lanes (handelsruter) for en uke, en måned og et år i form av diagrammer. (kravet har lav prioritet) Vise statistikk over den gjennomsnittlige punktligheten til et rederi for en uke, en måned og et år i form av diagrammer/grafer. Lavest prioritet Omfang/begrensninger Programstrukturen for løsningen skal være på en slik måte at den i ettertid blir lett å sette seg inn i, og blir lett å videreutvikle i ettertid. Prosjektdokumentasjon skal være strukturert, presis og konsistent og ferdigstilt innen prosjektets sluttdato. Dokumentasjonen skal følge de retningslinjer som er beskrevet i lærerboken Systemutvikling - Applikasjoner og databaser av Thor E. Hasle (Cappelen, 2008), og skal også utformes med tanke på at HiOA skal vurdere løsningen. Side 7 av 12

8 Prosjektmål Det er som overordnet mål å bli ferdig med en god løsning som er tilfredsstillende både for oppdragsgivere og for deres kunder. Målene som er beskrevet er kun midlertidige og kan endres eller ytterligere presiseres i løpet av prosjektet. Følgende mål er satt til å nås innen prosjektets slutt: Løsningen skal være et seriøst tilbud fra Xeneta ved å bidra til å redusere kostnader (knyttet til forsinket eller tidlig ankomst av et skip)for deres kunder i størst mulig grad. Løsningen skal være nyttig, og vise mer informasjon om de forskjellige rederiene enn det deres kunder vet eller har tilgang til per i dag. Løsningen bør være veldig nøyaktig, men samtidig være effektiv med hensyn på datakraft. Rammebetingelser Xeneta har også satt en del rammebetingelser for løsningen for at den skal være mest mulig kompatibel med deres nåværende systemer. Følgende rammebetingelser er satt: Programmeringsspråk (back-end): Python Task/job-køsystem: Celery Visuelt og web: Twitter Bootstrap (HTML) og Python Database-spørrespråk: MongoDB Versjonshåndteringssystem: Git Utviklingsverktøy: Eclipse. Lagring av prosjektstyringsdokumenter: Intern lagring(backup), Google Docs og Dropbox. Microsoft Project skal brukes til prosjektstyring. Analyse av rammebetingelser Rammebetingelsene som er oppgitt i avsnittet ovenfor er utarbeidet i samarbeid med Xeneta og studentene i gruppe 17. For Xeneta så gjelder de viktigste rammebetingelsene at gruppen skal bruke programmeringsspråket Python og databasehåndteringssystemet MongoDB for å sørge for kompatibilitet med deres eksisterende systemer. Ettersom ingen i gruppe 17 har jobbet med disse tidligere, vil det være viktig for prosjektet at alle i gruppen setter seg grundig inn i dette så tidlig som mulig. I motsetning til de databasehåndteringssystemene vi har brukt tidligere (Hovedsakelig MySQL) er MongoDB et dokumentorientert databasehåndteringssystem; data blir ikke lagret i tabeller. MongoDB skalerer og yter bedre enn MySQL og andre relasjonsdatabasesystemer for med MongoDB sliper man det resurskrevende arbeidet med kobling av relasjonene mellom tabellene hvor dataene ligger fordelt i. Side 8 av 12

9 Det er allikevel behov for effektiv behandling av store mengder data samtidig, noe som i dette tilfellet er en av styrkene til MongoDB. Celery skal brukes for å distribuere arbeid på flere arbeidsnoder ved bruk av multiprosessering. Celery skal implementeres i programkoden (Python). Risikovurdering Denne risikovurderingen er gjort som en kvalitativ vurdering. Vi har altså ikke tallfestet risikoen. Vi har heller ikke vurdert risiko i form av penger, men heller som risiko for betydelig negativ påvirkning av prosjektet eller produktet. Vurderingen er gjort på bakgrunn av gruppens arbeid med tidligere prosjekter som for eksempel i faget Systemutvikling. Sykdom over kort tid Sannsynlighet: Middels Virkning: Middels Risiko: Middels Beskrivelse: Sykdomsforløp som varer kortere enn 2 uker som fører til at vedkommende er ute av stand til å arbeide med prosjekt. Løsning: Omfordeling av oppgaver til resten av medlemmene i gruppen. Omstrukturering av fremtidig arbeidsfordeling for å fordele fremtidig arbeid likt. Sykdom over lang tid Sannsynlighet: lav Virkning: Middels/høy Risiko: Lav Beskrivelse: Sykdomsforløp som varer lengere enn 2 uker som fører til at vedkommende er ute av stand til å arbeide med prosjekt. Løsning: Omfordeling av oppgaver, begrense omfanget av prosjektet. Omdefinere krav Dårlig arbeidsfordeling Sannsynlighet: Middels Virkning: Lav/middels Risiko: lav/middels Beskrivelse: Dårlig fremgang og mye belastning på enkeltpersoner på grunn av at enkelte i gruppen ikke gjør det de skal. Karakteriseres av at mye av arbeidet stadig tildeles en eller 2 av personene i gruppen. Løsning: Skriftlig advarsel og eventuelt sanksjoner. Eventuelt omfordeling av oppgaver dersom de er vanskelige å gjennomføre for vedkommende. Gjennomgang av arbeidsrutiner. Side 9 av 12

10 Tidsrammer Sannsynlighet: lav Virkning: middels Risiko: lav Beskrivelse: Tidsrammene blir ikke overholdt i følge arbeidsplanen/framdriftsplan. Løsning: Avgrense kravene eller omstrukturere arbeidsoppgaver. Eventuelt omdefiner arbeidsplanen dersom dette rett og slett skyldes underestimering av tidsbruk. Tap av data Sannsynlighet: lav Virkning: Høy Risiko: middels Beskrivelse: Tap av arbeid i form av utilsiktet overskriving av data, eller at data blir slettet på grunn av tekniske feil. Løsning: Lage flere sikkerhetskopier underveis. Beregne en ekstra tidsramme på slutten av prosjektet slik at gruppen for tid til å gjøre arbeidet på nytt igjen. Manglende strukturering i prosjektet Sannsynlighet: lav Virkning: lav til høy Risiko: lav/middels Beskrivelse: Gruppen klarer ikke å skaffe oversikt over prosjektet på en forsvarlig måte. Karakteriseres ved mange ulike oppfatninger over hvordan prosjektet skal gjennomføres, og generelt stor usikkerhet. Løsning: Organisere flere møter med oppdragsgiver for veiledning, gå igjennom styringsdokumentene. Gå til faglærere på HIOA for veiledning. Avgrense oppgaver/krav dersom det kommer fram at de er urealistiske å gjennomføre. Gruppemedlemmer slutter: Sannsynlighet: lav Virkning: lav Risiko: lav Beskrivelse: Et eller flere gruppemedlemmer slutter i prosjektet Løsning: Kutte krav, eventuelt fokuser mindre på enkelte elementer i sluttrapporten som for eksempel brukermanualen. Eventuelt prøve å forhandle med skolen/oppdragsgiver om utsettelse av innlevering. Side 10 av 12

11 Løsninger/alternativer Diagrammet nedenfor viser dataflyten til systemet slik det er tenkt etter ferdigstillelse. Noen av nodene eksisterer allerede, men det finnes ingen implementasjon/kode for disse for den løsningen vi skal lage. I tilknytning til kravene har vi som oppgave å lage UDP-serveren. Den henter data om skipsposisjonene i sann tid fra marinetraffic.com. Dataene sendes deretter videre fra UDP-serveren til Message queue (MQ) som igjen utfører ønsket operasjoner på dataene og legger dataene på riktig sted i databasen. Skipsschedules sendes av rederier til mailserveren, som beskrevet på diagrammet. Disse ligger som vedlegg i mailen i csv-format og ekstraheres og skal deretter gjennomgås av en parser. De estimerte tidene for ankomst og avgang, samt annen informasjon om skip taes ut og legges inn i Xeneta sin database. Dataene fra skipstrafikken kan deretter hentes og sammenlignes for punktlighet med schedulene som er mottatt via mail. Sammenligning av data skjer i sann tid (ved en input fra bruker). Både mailserveren og UDP-serveren er ment å fungere som et sted for midlertidig lagring av data (dataene velges ut etterpå og legges inn i databasene via MQ). De andre funksjonalitetene til systemet baserer seg på disse dataene. Celery og Message queuen har som ansvar å styre systemet, og delegere oppgaver for de forskjellige nodene. MQ lagrer meldinger midlertidig og bestemmer også om data skal mottas og behandles, eller om de skal ignoreres. Celery sørger også for en slags form for høynivåparallellisering der den delegerer disse oppgavene til de forskjellige nodene som brukes i Xeneta sine systemer. Dataene om skipstrafikk skal vises på en webside der gruppen står veldig fritt til å bestemme selv når det gjelder designet. Som et alternativ til dette, kan det vises grafer, diagrammer og statistikk om skipsdataene ut ifra en input/spesifisering fra bruker, slik som beskrevet i de siste punktene i Funksjonelle krav. Det er i midlertidig ikke snakk om noen alternativer til back-end -delen av programmet. Side 11 av 12

12 Analyse av virkninger og konklusjon Produktet skal bidra til å gjøre det enklere for Xeneta sine kunder å velge rederier, basert på objektive data. Det endelige målet for Xeneta, er at deres kunder skal kunne spare penger på å velge det billigste og mest pålitelige rederiet. Nøyaktige estimat for ankomst for skip og bruk av advarsler til Xeneta sine kunder, kan også gjøre at flere av dem sparer penger på redusert lagringstid ved havn(er). Per i dag er ikke Xeneta helt sikre på nøyaktig hvor nyttig produktet kommer til å være for deres kunder. Usikkerheten vil være tilstede fram til produktet settes i drift. Eventuelt kan systemet videre distribueres til andre operatører innenfor shippingbransjen som har vist stor interesse for konseptet. Produktet skal derfor være på en slik måte at det skal være enkelt å bruke. På bakgrunn av det som er tidligere nevnt i rapporten er det viktig å tenke at produktet ikke skal betraktes som et endelig sluttprodukt, men at det er noe som kan videreutvikles eller endres ved behov etter prosjektets slutt. Side 12 av 12

Dagbok. Januar. Uke 2 ( ) Uke 3 ( ) Uke 3 (17.01, 12:45-14:00)

Dagbok. Januar. Uke 2 ( ) Uke 3 ( ) Uke 3 (17.01, 12:45-14:00) Dagbok Januar Uke 2 (7.1-11.1) Vi har lest halvveis på standard dokumentasjon og jobbet med forprosjektrapport. Vi har hatt vårt første møte med den interne veilederen vår Tor Hasle. Vi fortalte om at

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

MARE NOSTRUM. Del 1 Prosessrapport

MARE NOSTRUM. Del 1 Prosessrapport MARE NOSTRUM Del 1 Forord Rapporten er en prosessdokumentasjon for hovedprosjektet utført av gruppe 17. Vi kom i kontakt med oppdragsgiveren gjennom høgskolen høsten 2012. Skolen la prosjektforslag ved

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016

Forprosjektrapport. Gruppe Januar 2016 Forprosjektrapport Gruppe 22 22. Januar 2016 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Presentasjon Sammendrag Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Mål Rammebetingelser Løsninger og alternativer Løsning

Detaljer

MARE NOSTRUM. Hovedprosjekt. Bachelorstudium i ingeniørfag data og informasjonsteknologi

MARE NOSTRUM. Hovedprosjekt. Bachelorstudium i ingeniørfag data og informasjonsteknologi MARE NOSTRUM GRUPPE 17 Altin Qeriqi Eirik Lund Flogard Haimanot Ftsumbrhan Tekie Hovedprosjekt Bachelorstudium i ingeniørfag data og informasjonsteknologi 2013 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1

Dokumentasjon. Prosjektdagbok Timelister. Rolled Up Task. Rolled Up Milestone. Rolled Up Progress. Split. Page 1 ID Name Duration Start Finish 1 Planlegging 95 days Mon 02.10.06 Fri 09.02.07 2 Statusrapport 20 days Mon 02.10.06 Fri 27.10.06 3 Prosjektskisse 25 days Mon 30.10.06 Fri 01.12.06 4 Prosjektweb 31 days

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

MARE NOSTRUM. Del 2 Kravspesifikasjon

MARE NOSTRUM. Del 2 Kravspesifikasjon MARE NOSTRUM Del 2 Forord Kravenes hensikt og utforming Kravene i kravspesifikasjonen utformet slik at de skal imøtekomme oppdragsgivers krav, ønsker og spesifikasjoner på best mulig måte. Hensikten med

Detaljer

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App

Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Bravo Booking App Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi 2016 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Bravo Booking App 1 Presentasjon 2 1.1 Gruppe 2 1.2 Oppdragsgiver 2 1.3 Kontaktpersoner 2 1.4 Oppgave 3 2 Dagens

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon

24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Presentasjon 24.01.2014 Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 2 Forprosjektrapport Presentasjon Oppdragsgiver: Prosjekttittel: Definisjon: Accenture Shera Shera er en «event»-applikasjon til Android der man kan registrere arrangementer

Detaljer

1 Forord. Kravspesifikasjon

1 Forord. Kravspesifikasjon [Type text] [Type text] 3/5 Hovedprosjekt ingeniørutdanningen 09 Kravspesifikasjon Tittel på hovedprosjektet Tarantell Dashboard Gruppe 28 Bjørn Ove Pedersen Stian Dalviken Antall sider 6 Intern veileder

Detaljer

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser)

Arbeidsplan. Startfasen. Aktivitet Beskrivelse Ferdig Ansvarlig (Ressurser) Arbeidsplan En arbeidsplan er en måte å få oversikt over de ulike fasene i prosjektet. I arbeidsplanen har vi delt arbeidet i naturlige faser og detaljert disse med estimert tidsbruk. Hovedfasene er startfasen,

Detaljer

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo,

Kravspesifikasjon. Aker Surveillance. Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, Kravspesifikasjon Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 12.01.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 7 Table of Contents Forord... 3 Om bakgrunnen... 3 Presentasjon...

Detaljer

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi

Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Forprosjektrapport for bacheloroppgave i data og informasjonsteknologi Gruppe 5 Anders Minde Dørum, Eirik Odden Solberg, Patrick Ingeberg og Torbjørn Magnus Brandrud Prosjektmedlemmer: Anders Minde Dørum,

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 3, Anvendt Datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Gruppe 3, Anvendt Datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Gruppe 3, Anvendt Datateknologi våren 2016 1. Presentasjon 2. Sammendrag 3. Dagens situasjon 4. Mål og rammebetingelser 5. Løsninger/alternativer 6. Analyse av virkninger 1. Presentasjon

Detaljer

Forprosjektrapport Gruppe 30

Forprosjektrapport Gruppe 30 Forprosjektrapport Gruppe 30 Gruppemedlemmer: Eyvind Nielsen s177748 Ullvar Brekke s236375 Kristoffer Pettersen s239404 Innhold Presentasjon... 3 Sammendrag... 3 Dagens situasjon... 3 Mål... 3 Rammebetingelser...

Detaljer

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON

FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON FORPROSJEKT RAPPORT PRESENTASJON Tittel: Oppgave: Appenes App Utvikle en Windows 8.1 Applikasjon for Tablet, og en Windows 8 Phone App og en backend. Periode: 06.01.2013-27.05.2013 Gruppemedlemmer: Athavan

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006

Forstudierapport. Magne Rodem og Jan-Erik Strøm. 18. juni 2006 Forstudierapport Magne Rodem og Jan-Erik Strøm 18. juni 2006 Innhold 1 Introduksjon 3 2 Bakgrunn for prosjektet 3 2.1 Beskrivelse av problemer og behov........................... 3 2.2 Kort om dagens systemer................................

Detaljer

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0

Prosjektrapport Gruppenr FigureGame 3.0 Vedlegg 1. Prosjektavtale Avtale mellom: Reidar Kvadsheim, oppdragsgiver og Robin Juliussen, Olaf Nikolai Hansen og Inger Lill Nystad Prosjektets navn: Figure Game 3.0 Wrath of the Configuration 1. Prosjektets

Detaljer

Bachelorprosjekt 2017

Bachelorprosjekt 2017 Bachelorprosjekt 2017 Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppe 41 Kristan Munter Simonsen (s236789) Andreas Jacobsen (s236778) Jamal Lakbir (s236722) 1 Innholdsfortegnelse Forprosjekt... 3 Presentasjon... 3

Detaljer

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold,

Forprosjekt. Oppgdragsgiver Unikia, Lille grensen 7, 0159 Oslo, Kontaktperson Anders Kose Nervold, Hovedprosjekt i data/informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjekt Prosjekttittel Unikia Android applikasjon Gruppe 13 Markus Bugge-Hundere s188909 Morten Wold Aksel Wiig s236326 s232324

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio.

Forprosjektrapport. ERTMS Driver Interface simulering. ERTMS Driver Interface simulering. Alexander Yngling Alexander.Yngling@iu.hio. Forprosjektrapport ERTMS Driver Interface simulering Prosjektets tittel: ERTMS Driver Interface simulering Gruppe medlemmer: Hallgeir Are Olsen s141454, 3IA Hasan Akin s141460, 3IA Oppdragsgiver: NSB skolen

Detaljer

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen

1 Inledning. 1.1 Presentasjon. Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen. Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Kravspesifikasjon 1 Inledning 1.1 Presentasjon Tittel Informasjonsplattform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplattform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer

Detaljer

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av

Forprosjekt - Gruppe 12. Hovedprosjekt av FORSIDE A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S Forprosjekt - Gruppe 12 Hovedprosjekt av S AJ ID, OZAI RE (S 1711 9 7), S VEEN, S IMEN (S171208),

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt for gruppe 13, Anvendt datateknologi våren 2016 1.0 Presentasjon 2.0 Sammendrag 3.0 Dagens situasjon 4.0 Mål og rammebetingelser 5.0 Løsninger/alternativer 6.0 Analyse

Detaljer

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell

Forprosjektrapport. Universelt LæringsVerktøy (ULV) Å lage en læringsplattform som tilfredsstiller alle krav til universell Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: utforming Periode: Gruppemedlemmer: Hafnor Prosjektgruppe: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Nettside for gruppa: Universelt LæringsVerktøy (ULV)

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt våren 2009. Gruppenr. H09E03. Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Forprosjektrapport Hovedprosjekt våren 2009 Gruppenr. H09E03 Bent-Henning Nesse Cheko Haji Abbasi Jon Espen Olsen Styre- og loggsystem for en testjigg HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for ingeniørfag Postadresse:

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

MARE NOSTRUM. Del 4 Brukermanual

MARE NOSTRUM. Del 4 Brukermanual MARE NOSTRUM Del 4 Forord Denne delen av rapporten er ment å forklare alle som bruker systemet, det mest nødvendige de trenger for å bruke systemet. Det bør også merkes at som nevnt i kapittel 11 i produktrapporten,

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen

Forprosjektrapport. Presentasjon. Sammendrag. Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Informasjonsplatform for NorgesGruppen Oppgave Utvikle en informasjonsplatform for butikkene i NorgesGruppen Periode 3. Januar 14. Juni Gruppemedlemmer Joakim Sjögren

Detaljer

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no

2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport Rinnovasjon (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Torbjørn Gjøn s180399 Snorre Duun Strømsborg s180371 Matias Pettersen s180395 Forprosjektrapport "Rinnovasjon" (Renovasjon og innovasjon) monabjerke.no Presentasjon Tittel:

Detaljer

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18

HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 HOVEDPROSJEKT 2010 - HIO IU - DATA FORPROSJEKTRAPPORT GRUPPE 18 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PRESENTASJON 2. SAMMENDRAG 3. DAGENS SITUASJON 4. MÅL OG RAMMEBETINGELSER 5. LØSNINGER \ ALTERNATIVER 6. ANALYSE AV

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310

Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310 Kap 11 Planlegging og dokumentasjon s 310 11.1 Ulike arbeidsmetoder Systemutvikling Som systemutvikler er du i stand til å omsette din innsikt i brukerbehov til praktiske programbaserte løsninger. Samarbeid:

Detaljer

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren

Forprosjekt. Høgskolen i Oslo, våren Forprosjekt Høgskolen i Oslo, våren 2011 ------------------------------------------ Presentasjon Tittel: Oppgave: Database og nettside for Nor Dagligvarer Import AS Utvikle et databasesystem for bedriften

Detaljer

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt

Gruppe 43. Hoved-Prosjekt Forprosjekt Gruppe 43 Hoved-Prosjekt Forprosjekt Mobil Applikasjon Utvikling HiOA Bacheloroppgave forprosjekt våren 2017 Presentasjon Gruppen består av: Gebi Beshir Ole-Kristian Steiro Tasmia Faruque s182414 s189141

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi. Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2016

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi. Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2016 Forprosjektrapport Hovedprosjekt i Informasjonsteknologi Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2016 Gruppe 24 Jon Gillingsrud og Christoffer André Belgen Fredriksen Veileder Thor E. Hasle thor.hasle@hioa.no

Detaljer

Dokument 1 - Sammendrag

Dokument 1 - Sammendrag Dokument 1 - Sammendrag Automatnett - Nytt CMS-verktøy for Uno-X Automat Fakultet for teknologi, kunst og design Høgskolen i Oslo og Akershus, 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 1 1. Innledning 1 2. Om

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport

Høgskolen i Oslo og Akershus. Bachelorprosjekt Hacking Cristin. (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2017 Hacking Cristin (midlertidig tittel) Forprosjektrapport Innholdsfortegnelse: 1.0 Presentasjon s. 3 2.0 Sammendrag s. 3 3.0 Dagens situasjon s. 4 4.0 Mål

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Skøyen, 23.01.14 Gruppe 11

Skøyen, 23.01.14 Gruppe 11 Forprosjektrapport Produktkvalitet, visitnorway.com Sammendrag Vi skal gjennomføre et produktkvalitetsprosjekt hos Creuna i forbindelse med visitnorway.com, Innovasjon Norges turistinformasjonsside. Prosjektet

Detaljer

Hovedprosjekt 2011 HO912A. Securitas IT portal. Forprosjektrapport. Adeel Yousaf Khan s Mats Klingenberg Naustdal s Stig Arild Ysterud

Hovedprosjekt 2011 HO912A. Securitas IT portal. Forprosjektrapport. Adeel Yousaf Khan s Mats Klingenberg Naustdal s Stig Arild Ysterud Hovedprosjekt 2011 HO912A Securitas IT portal Forprosjektrapport Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335 Stig Arild Ysterud s155483 1 Innhold

Detaljer

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad

Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini og Erling Fjelstad Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Infront SSO Utvikle en Single Sign-on løsning for Infront Periode: 8/1-2013 28/5-2013 Gruppemedlemmer: Jon Hammeren Nilsson, Anders Emil Rønning, Lars Grini

Detaljer

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet

Produktrapport. Produktrapport. Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet Produktrapport Hjelpemiddel portal for Parkinsonforbundet 1 Innhold: Forord ------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Planlegging og arbeidsmetode

Detaljer

Prosjektdagbok. Gruppe 9. Gruppemedlemmer. Eirik Fjellheim Andersen (s198590) Sigurd Witold Aspen (s198593) Jonas Mögenburg (s198741)

Prosjektdagbok. Gruppe 9. Gruppemedlemmer. Eirik Fjellheim Andersen (s198590) Sigurd Witold Aspen (s198593) Jonas Mögenburg (s198741) Prosjektdagbok Gruppe 9 Gruppemedlemmer Eirik Fjellheim Andersen (s198590) Sigurd Witold Aspen (s198593) Jonas Mögenburg (s198741) Månedsoppsummering: Mai Arbeidet har vært tungt siden vi har måttet flytte

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 31

Forprosjektrapport. Gruppe 31 Forprosjektrapport Gruppe 31 1 Presentasjon Oppgave: Finne et kodespråk som kan være med på å forbedre kundetilfredsheten og brukervennligheten ved bruk av Telenor sine websider. Periode: 14. januar til

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Gruppenummer: 21 Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppemedlemmer: Guro Asbjørnsen, Ester Jansson, Marius Skalstad og

Detaljer

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker.

Ble ferdig med prosjektskisse. Sett på forskellige rammeverk for php. Lager milepæl for to uker. Logg 22 oktober 2013 Vi skriver status rapport og starter også med å skrive logg idag. Vi har vært i kontakt med mange firmaer uten alt for mye interesse fra deres side. Vi fortsetter å søke etter oppgave.

Detaljer

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android

6 Kravspesifikasjon. 6.1 Presentasjon. Tittel Precision Teaching App for Android 6 Kravspesifikasjon 6.1 Presentasjon Tittel Precision Teaching App for Android Oppgave Å lage en Android app som skal benyttes av studenter for å øve på fagpensum. Appen skal ta i bruk prinsipper fra Precision

Detaljer

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23

Prosessrapport. Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no. Gruppe 08-23 Utvikling av moduler til CMS for bonefish.no Gruppe 08-23 Prosessrapport for hovedprosjektet utvikling av moduler til CMS for bonefish.no ved Høgskolen i Oslo, avdeling for Ingeniørutdanning våren 2008.

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Gruppe 33 - Hovedprosjekt

Gruppe 33 - Hovedprosjekt Gruppe 33 - Hovedprosjekt s188080 Joakim Rishaug s181130 Sondre Sparby Boge s188098 Martin Hagen s178816 Lars Erik Kasin 1 av 7 Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen utformes både for kunden, og

Detaljer

Styringsdokumenter. Studentevalueringssystem

Styringsdokumenter. Studentevalueringssystem Styringsdokumenter Studentevalueringssystem Forord Dette er en samling av alle styringsdokumentene gjennom prosjekt perioden. Styringsdokumentene er satt opp i rekkefølge i forhold til perioden de ble

Detaljer

Forprosjektrapport gruppe 20

Forprosjektrapport gruppe 20 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport gruppe 20 PlaNet Knut Magnus Elde s189160 Kristoffer Ylven Westgaard s189143 22.01.2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Dagens situasjon... 3 3. Mål og rammebetingelser...

Detaljer

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Forprosjekt Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Skrevet av Ole Myrbakken, Fadima Mohamoud, Orji Okoroafor, Karen Arrendondo Side 1 PRESENTASJON Prosjekt tittel: Prosjektperiode: MetaGen 7.jan

Detaljer

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av:

Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem 31.01.07. Hovedprosjekt våren 2007. Skrevet av: Forprosjektrapport for Agresso R&D Ansettelsessystem Hovedprosjekt våren 2007 31.01.07 Skrevet av: Anders Hartvoll Ruud Christian Årving Leif Martin Næss Sahdia Fayyaz Moghal 1 Sammendrag Prosjektittel:

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet

Kravspesifikasjon. 1. Innledning. Presentasjon. Innledning. Om bedriften. Bakgrunn for prosjektet Kravspesifikasjon Presentasjon Tittel: Oppgave: Backup for PDA/Smartphones Utvikle en applikasjon for PDA/Smartphones med funksjonalitet for backup av sms, mms, e-post, kontakter, kalender, bilder og dokumenter

Detaljer

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013

Prosjektplan. Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 Prosjektplan Tonje Brubak, 080437 Per Kristian Svevad, 100202 10HBINDA - Høgskolen i Gjøvik - 22. januar, 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.0. BAKGRUNN...

Detaljer

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008

Prosessrapport. IT-infrastruktur. Prosessrapport. Høgskolen i Oslo. Avdeling for Ingeniører. 23. mai 2008 IT-infrastruktur Prosessrapport Mathias Hagen Balagumar Rajaratnam Høgskolen i Oslo Avdeling for Ingeniører 23. mai 2008 Høgskolen i Oslo Hovedprosjekt i data, 2008 Gruppe 8 side 0 PROSJEKT NR. 08-08 Studieprogram:

Detaljer

Fakultet for Teknologi

Fakultet for Teknologi Fakultet for Teknologi HØGSKOLEN I AGDER Grooseveien 36, N-4896 GRIMSTAD Tlf. 37 25 3000 Telefaks 37 25 30 01 Vedlegg 2: Prosjektplan Hovedprosjekt: EuroDOCSIS 2.0, virkemåte og spesifikasjon Utført av

Detaljer

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010

Repository Self Service. Hovedoppgave våren 2010 Forprosjektrapport for Repository Self Service Hovedoppgave våren 2010 Christer Berg (070604 07HBDRA) Ron Stangvik (070427 07HBDRA) 1 Innholdsfortegnelse 1. MÅL OG RAMMER...3 1.1. Bakgrunn...3 1.2. Prosjektmål...3

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008

Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 Kravspesifikasjon Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo Våren 2008 1.Forord I dette dokumentet skal vi gi et bildet av de kravene som er satt til prosjektet. Dokumentet er hovedsakelig beregnet som et styringsdokument

Detaljer

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas

Testrapport Prosjekt nr. 2011-22 Det Norske Veritas Prosjekt nr. 2011 22 Testrapport Hovedprosjektets tittel Implementering av plugin og utvikling av wizard for Det Norske Veritas Prosjektdeltakere Magnus Strand Nekstad s156159 Jørgen Rønbeck s135779 Dato

Detaljer

Forprosjektrapport Sikkerhetskultur i IKT driftsorganisasjon

Forprosjektrapport Sikkerhetskultur i IKT driftsorganisasjon Better be despised for too anxious apprehensions, than ruined by too confident security. Edmund Burke Forprosjektrapport Sikkerhetskultur i IKT driftsorganisasjon Gruppe 16 Bacheloroppgave Vår 2017 ITPE3900

Detaljer

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse

Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse Kravspesifikasjon Innholdsfortegnelse 1.Introduksjon... 2 1.1 Medlemmer:... 2 1.2 Oppdragsgiver:... 2 1.3 Kontaktsperson hos Retriever:... 2 1.4 Veileder:... 2 1.5 Bakgrunn... 3 2. Om Kravspesifikasjonen...

Detaljer

MARE NOSTRUM. Del 3 Produktrapport

MARE NOSTRUM. Del 3 Produktrapport MARE NOSTRUM Del 3 Forord Denne delen av rapporten tar for seg alt som har direkte med produktet å gjøre. Med andre ord hovedsakelig hva produktet er, hvordan det virker og hva slags muligheter for utvidelse

Detaljer

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113)

Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Camilla Kaasi(s188070) Roza Moustafa(s188113) Forprosjektrapport Gruppe 14 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2015 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Dato: 23.01.2015 Tittel: Gruppemedlemmer: Oppgave: Oppdragsgiver:

Detaljer

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag :

Mandag : Onsdag : Torsdag : Mandag : Prosjektdagbok Mandag 13.01.2014: - Oppmøte på Accenture. Pratet med veileder om oppgaven og avtalte at vi skulle starte med problemstilling, møteintervall og formulering av oppgaven. Tidsperspektivet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort

Forprosjektrapport. Presentasjon. Studentgruppen. Bekk Consulting AS. Android app for aktivering av jakt- og fiskekort Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Prosjektgruppe: Veileder: Hovedoppdragsgiver: Kunde av oppdragsgiver: Ansvarlig for gruppen: Faglig veileder hos BEKK: Android app for

Detaljer

WillWest Smøredatabase

WillWest Smøredatabase Vedlegg WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. 1 Innholdsliste Vedlegg... 1 Innholdsliste... 2 1 Forord... 3 2 Databasemodeller... 4 3 Styringsdokumenter...

Detaljer

Forprosjektrapport For gruppe 20:

Forprosjektrapport For gruppe 20: Forprosjektrapport For gruppe 20: Kevin Johnny Galåen s135768 Ali Emre Yildirim s135573 Danh Tran s141712 Vibeke Askeland s141436 Fullført: 30.01.2009 Table of Contents Forprosjektrapport... 1 For gruppe

Detaljer

FORPROSJEKT. Gruppemedlemmer: Raja Zulqurnine Ali Muddasar Hussain (Gruppeleder/Prosjektleder) Zain-Ul-Mubin Mushtaq Christopher Llanes Reyes

FORPROSJEKT. Gruppemedlemmer: Raja Zulqurnine Ali Muddasar Hussain (Gruppeleder/Prosjektleder) Zain-Ul-Mubin Mushtaq Christopher Llanes Reyes FORPROSJEKT I denne rapporten gjør vi analyse for hvor mye arbeid som kan gjøres. Rapporten skal også avgrense prosjektet med en mer presis beskrivelse. Den vil i tillegg blant annet inneholde teknologi

Detaljer

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp

Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp Læringsplattform for IT-fag basert på HTML5 utviklet i CakePhp { En selvstendig plattform som kan brukes til å formidle kurs på nett med dagsaktuell teknologi. Oppgave 5, av Fredrik Johnsen Oppgavestiller

Detaljer

Kravspesifikasjon. Vedlegg A

Kravspesifikasjon. Vedlegg A Vedlegg A Kravspesifikasjon Dette dokumentet beskriver krav til applikasjonen som skal designes i prosjektet Nettverksbasert applikasjonsovervåking. Det beskrives her både krav til selve applikasjonen

Detaljer

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne

Forprosjekt. Profilhåndbok for Kommunikasjon 1. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik. Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Forprosjekt Profilhåndbok for Kommunikasjon 1 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Gjøvik Anne-Marie Finsdahl Hanne Næstad Johansen Jonas Madsen Rogne Innhold Forprosjektrapport 5 Bakgrunn 5 Mål 5 Omfang 6 Avgrensninger

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia

Forprosjektrapport. Hovedoppgave Gruppe B16E02. Fredrik Halstensen, John-Erik Wiik og Martin Lien Eia Hovedoppgave Gruppe B16E02 Fredrik Halstensen, og Forord Vi er 3 studenter som tar en bachelor ved. To av oss går Digital Elektronikk, og en Elkraft. Som hovedoppgave har vi valgt en oppgave relatert til

Detaljer

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo

Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015. Oslo 19.01.2015. Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Hovedprosjekt i ingeniørfag, data, våren 2015 Oslo 19.01.2015 Gruppe 23 Torstein Frogner, Bernt Kristoffer Helland, Vahid Khairkhah, Jonas Myren Mo Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Pizzaplutselig.no

Detaljer

2/3/2014 INSTITUTT FOR FÔRIT CDS INFORMASJONSTEKNOLOGI, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Shahariar Kabir Bhuiyan

2/3/2014 INSTITUTT FOR FÔRIT CDS INFORMASJONSTEKNOLOGI, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS. Shahariar Kabir Bhuiyan 2/3/2014 INSTITUTT FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI, HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS FÔRIT CDS Mikkel Sannes Nylend Shahariar Kabir Bhuiyan Stian Strøm Anderssen Denne siden skal være blank. 1 Presentasjon Prosjektgruppe:

Detaljer

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer...

1. Forord... 2 2. Innholdsfortegnelse... 3 3 innledning... 5. 4. Funksjonelle egenskaper og krav... 7. 5. Spesifikke krav av delsystemer... Side 1 1. Forord Dette dokumentet er en kravspesifikasjon og har blitt utarbeidet av arbeidsgiver og prosjektgruppen. Dokumentet består av ni kapitler. Det vil først bli presentert hvem prosjektgruppen

Detaljer

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31

Kravspesifikasjon. Noark 5 grensesnitt. Hovedprosjekt informasjonsteknologi. Gruppe 31 Kravspesifikasjon Noark 5 grensesnitt Hovedprosjekt informasjonsteknologi Gruppe 31 Forord Denne kravspesifikasjonen inneholder retningslinjer for oss og for det vi skal utvikle. Den inneholder funksjonelle

Detaljer

Forprosjekt for Accentures Overvåkningssystem

Forprosjekt for Accentures Overvåkningssystem Forprosjekt for Accentures Overvåkningssystem Hovedprosjekt våren 2008 1. februar 2008 Forside Skrevet av: Truls Hagen Selnes Heidi Raae Sjåvik Idun Bolstad Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell.

STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell. statusrapport 2 I produksjon av webside for skjerdingen høyfjellshotell STATUSRAPPORT 3: Produksjon av nettside for Skjerdingen Høyfjellshotell 1 29. APRIL 2010 http://hovedprosjekter.hig.no/v2010/imt/mp/skjerdingen

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer