Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag"

Transkript

1 Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

2 1. Felles 1.1. Gebyrer Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00 Kart 75,00 77,00 Kart over diverse fjellområder 95,00 97,00 Torgplass pr. dag 155,00 158,00 Torgplass pr. påbegynt mnd (sesong) 510,00 521,00 Faste torgplasser åremål 2 040, ,00 Strømavgift pr. dag 50,00 51,00 Fax innland 10,00 10,00 Fax utland 20,00 20,00 Kopi A4 5,00 5,00 Kopi A3 10,00 10,00 Kopi m/attestering 10,00 10,00 Renovasjonsmateriell: Restavfallsstativ, per stk 1 350, ,00 Nytt kildesorteringsstativ, ved skade etc pr stk 1 350, ,00 Kurv for matavfall (biokurv), pr stk 40,00 40,00 Bioposer (pr. rull) 30,00 30,00 Papirsekker til matavfall (52 stk) 120,00 115,00 Papirsekker til matavfall (stk) 3,00 3,00 Blå sekk (ekstra restavfall), pr stk 50,00 50,00 Blå sekk (pr. rull) 250,00 250,00 Restavfallsekker pr. rull (26 stk) 40,00 40,00 1

3 1.1.3 Inkassogebyrer kommunal egeninkasso pr.enhet pr. enhet Purring/inkassovarsel 63,00 63,00 Betalingsoppfordring/Varsel etter 189,00 189,00 tvangsfullbyrdelsesloven Forsliksklage: Utarbeidelseskostander 860,00 860,00 Rettsgebyr 860,00 860,00 Begjæring om utlegg: Utarbeidelse av begjæring 860,00 860,00 Rettsgebyr 1 591, ,00 Panteattest eiendom/løsøre: Bestilling av attest (eiendom) 172,00 172,00 Bestilling av attest (løsøre) 150,00 150,00 Begjæring om tvangssalg (løsøre): Utarbeidelse av begjæring 860,00 860,00 Rettsgebyr for begjæring 1 806, ,00 Rettsgebyr ved beslutning om salg 2 580, ,00 Begjæring om tvangssalg (eiendom): Utarbeidelse av begjæring 860,00 860,00 Rettsgebyr for begjæring 1 806, ,00 Rettsgebyr ved beslutning om salg 7 740, ,00 Begjæring om fravikelse: Rettsgebyr for begjæring 1 806, ,00 Rettsgebyr ved gjennomføring 1 720, ,00 * Gebyrene endrer seg i forhold til statens satser i desember hvert år. Kan endre seg for Egenbetalinger Ingen på fellesområdet 1.3. Utleie Ingen på fellesområdet 2

4 2 Oppvekst 2.1 Gebyrer Ingen i seksjonen 2.2 Egenbetalinger Lovregulerte tjenester Pr. måned Pr. måned Barnehageplass 100 % - 5 dager/uke 2 330, ,00 Kostpenger 300,00 305,00 80 % - 4 dager/uke 1 864, ,00 Kostpenger 240,00 245,00 Kjøp av ekstradag 205,00 210,00 Kostpenger i barnehage er ikke lovregulert Andre tjenester Skolefritidsordning Pr. måned Pr. måned 100 % - 5 dager/uke 2 320, ,00 Kostpenger 115,00 120,00 60 % - 3 dager/uke 1 740, ,00 Kostpenger 69,00 70,00 Kjøp av ekstradag 205,00 210,00 Det gis 50 % søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gis for de plassene der barna faktisk benytter tilbudet sammen. Pr. måned Pr. måned Kulturskole Elevavgift, storgrupper (10-20 elever) 215,00 220,00 Elevavgift, mellomstore grupper ( ,00 270,00 elever) Elevavgift, små grupper/individuell ( ,00 315,00 elever) Materialavgift bildeundervisning 65,00 65,00 Instrumentleie 50,00 50,00 Kulturskolen blir fakturert hver måned i 10 måneder. Juni og juli er betalingsfrie. 3

5 2.3 Utleie Skolelokaler Vanlige retningslinjer med søknad til virksomhetsleder foran hvert skoleår for fast utleie. Virksomhetsleder avgjør også enkeltutleie. Utleie til organiserte aktiviteter for grunnskoleelever i Notodden kommune skal være gratis. Skolelokaler Klasserom, pr. gang 210,00 215,00 Faste leietakere klasserom, pr. år 2 080, ,00 Faste leietakere, høsthalvåret 870,00 890,00 Faste leietakere, vårhalvåret 1 215, ,00 Gymsal, spesialrom og aula, pr. gang 315,00 320,00 Faste leietakere gymsal, helår (økt á 2 timer) 3 120, ,00 Faste leietakere gymsal, høsthalvåret (økt á 2 timer) 1 300, ,00 Faste leietakere gymsal, vårhalvåret (økt á 2 timer) 1 820, ,00 Overnatting Klasserom pr. påbegynt døgn 210,00 215,00 Gymsal, spesialrom og aula pr. påbegynt døgn 310,00 315,00 Tillegg pr. påbegynt døgn pr. person 25,00 30,00 4

6 3 Kultur og stedsutvikling 3.1 Gebyrer Gebyrer med lovregulerte satser Ingen i seksjonen Andre gebyrer For sent innleverte bøker og andre media, Notodden bibliotek 1. påminnelse 2. påminnelse Voksen Barn Voksen Barn 50,00 20,00 50,00 20,00 100,00 35,00 100,00 35,00 Ikke innleverte bøker og andre media, Notodden bibliotek Spesielt verdifulle eller rimelig materiale fastsettes individuelt av biblioteket. Materiale lånt fra andre bibliotek erstattes i henhold til långivende biblioteks erstatningskrav. Voksen Barn Voksen Barn Skjønnlitteratur 360,00 185,00 370,00 190,00 Faglitteratur 385,00 255,00 390,00 260,00 CD-plater musikk, enkle 205,00 205,00 210,00 210,00 CD-plater musikk, doble 305,00 305,00 310,00 310,00 Tidsskrifter (løse hefter) 55,00 35,00 55,00 35,00 NOU og statistikk 45,00 35,00 45,00 35,00 Pocketbøker 100,00 100,00 105,00 105,00 Tegneserier (heftet) 95,00 95,00 100,00 100,00 Tegneserier (innbundet) 315,00 185,00 320,00 190,00 Lydbøker CD 455,00 255,00 465,00 260,00 Lydbøker enkel CD 155,00 135,00 160,00 140,00 DVD, spillefilmer 205,00 205,00 210,00 210,00 DVD, fag Vurderes særskilt etter innkjøpspris Språkkurs Vurderes særskilt etter innkjøpspris Deler av verk, skjønnlitteratur 315,00-320,00 - Deler av verk, faglitteratur 585,00-600,00 - Deler av verk, deler kan ikke gjenkjøpes Vurderes særskilt Mikrofilm 265,00-270,00 - Mikrofiche-kort 50,00-50,00-5

7 Tinfos bad Barn/ungdom Voksen Familie *) Barn/ungdom Voksen Familie *) 3-18 år, honnør fom. 18 år år, honnør fom. 18 år gang 50,00 80,00 230,00 50,00 85,00 235,00 12 ganger 515,00 780,00-525,00 795,00 - Årskort 1 350, , , , , ,00 Halvårskort 900, , ,00 920, , ,00 * Familie er foreldre med egne barn under 18 år.. * Barn til og med 2 år er gratis. * Familie enkeltbillett: kr. 230,00 (2 voksne + 2 barn) + kr. 50,00 pr. ekstra barn. * Familie årskort: kr ,- pr, ekstra barn * Familie halvårskort: kr. 920,- pr. ekstra barn Barn må være svømmedyktige for å besøke oss uten følge 3.2 Egenbetalinger Billettpriser Notodden kino Varierer fra kr. 30,- til kr. 110, Andre tjenester Fotterapi, Eldresenteret Skoland Institusjoner Institusjoner i seng Hjemmebesøk Ikke pensjonister Negleklipp hender Pr. stk. Pr. stk. 430,00 440,00 430,00 440,00 510,00 520,00 580,00 590,00 530,00 540,00 100,00 100,00 6

8 3.3 Utleie Kommunale bygg og anlegg Pr. gang Pr. gang Aulabygget Skoland Grunnpris (inntil 8 timer) inkl. vask 1 500, ,00 Utover 8 timer (pr. påbegynt time) 120,00 125,00 Møte 500,00 510,00 Øvelse (inkl. vask) 200,00-300,00 305,00 Notodden teater Dagtid, lokale leietakere 2 550, ,00 Dagtid, andre 4 000, ,00 Kveldstid, lokale leietakere 4 000, ,00 Kveldstid, andre 7 650, ,00 Tinfos bad * Klasser > ,00 970,00 Lag og foreninger >25 950,00 970,00 Gruppe > ,00 970,00 Gruppe > ,00 615,00 * Klasser/grupper/lag/foreninger må holde godkjent instruktør/livredder selv Eldresenteret, Skoland, 1. etasje Foreninger, kjøkken Foreninger, salen Foreninger, kjøkken og salen Private arrangementer kjøkken og salen Eldresenteret, Skoland, 2. etasje Peisestua Bibliotek Eldresenteret, Skoland, underetasjen Foreninger, sal med kjøkken Private arrangementer, sal med kjøkken Pr. gang Pr. gang 510,00 520,00 510,00 520, , , , ,00 460,00 470,00 310,00 320,00 710,00 725, , , Utstyr Pr. gang Pr. gang Lydanlegg Notodden teater 1 000, ,00 Flygel (inkl. stemming) 1 400, ,00 7

9 4. Helse og omsorg 4.1 Gebyrer Gebyrer med lovregulerte satser Ingen i seksjonen Andre gebyrer Pr. sak Pr. sak Miljøhygienisk avdeling Privat utslippstillatelse (kap.12) 3 650, ,00 Søknad om Utslippstillatelse (kap.13) 6 000, ,00 Helsestasjon Pr. glass Pr. glass Brystglass 306,00 310, Egenbetalinger Lovregulerte tjenester Hjemmehjelp Under 2G 175 pr mnd 180 pr mnd Pr. time Pr. time 2-3 G 116,00 118, G 139,00 141, G 233,00 237,00 Over 5 G 312,00 318,00 Max pr familie pr år: , ,00 Max egenbetaling 4 timer pr uke Institusjonsplass langtid I % av pensjon I % av pensjon Grunnpensjon minus minstefradrag 75 % 75% Inntekt utover grunnpensjon 85 % 85% Institusjonsplass korttid Pr. dag Pr. dag Institusjonsplass 137,00 142,00 Praktisk bistand, boliger for psykisk utviklingshemmede Pr. måned Pr. måned Praktisk bistand, under 2 G 175,00 180,00 Praktisk bistand, over 2 G 714,00 728,00 Korttidsopphold og hjemmehjelpsabonnement (under 2 G) reguleres i tråd med statlig sats. Langtidsopphold følger forskrift om Vederlag i institusjon. Egenandeler for fysioterapi, lege- og jordmortjeneste følger statlige satser som justeres 1. juli hvert år. 8

10 4.2.2 Andre tjenester Pr. stk. Pr. stk. Hjemkjørt middag Uten dessert 73,00 75,00 Med dessert 88,00 90,00 Opphold Teletunet omsorgssenter Pr. måned Pr. måned Helpensjon 4042, ,00 Halvpensjon 2710, ,00 Måltider Pr. stk. Pr. stk. Grøt 36,00 37,00 Frokost 36,00 37,00 Aftens 36,00 37,00 Trygghetsalarm Pr. måned Pr. måned Trygghetsalarm 245,00 250,00 Pr. stk. Pr. stk. Nøkkelboks * Kr Kr * Nøkkelbokser innføres som krav ved etablering av trygghetsalarm fra 2013 Pr. prøve Pr. prøve Miljøhygienisk avdeling Kornfordelingsanalyse, 1. prøve 780,00 795,00 Flere prøver, pr. stk. 260,00 265,00 Infiltrasjonstest (+ kjøregodtgj.) 1040, ,00 Luftprøver (sopp) (+ kjøregodtgj., ikke tillegg 365,00 375,00 for flere prøver samme sted) Elektronisk radonmåling (pr. oppdrag, + 365,00 375,00 kjøregodtgjørelse) Sertifisering/resertifisering miljøfyrtårn (pr. 3150, ,00 sertifisering) for medlemskommuner Sertifisering/resertifisering miljøfyrtårn (pr.sertifisering ) for andre 5200, ,00 Støymåling, lydgjennomgang, etterklang, diverse (+kjøregodtgjørelse) Pr. time Pr. time 730,00 745, Utstyr Pr. døgn Pr. døgn Miljøhygienisk avdeling Utleie av luftprøvetaker (loggeutstyr) 1. dag 315,00 320,00 Utover 1 døgn 65,00 66,00 Utleie av enkel lydmåler Kun etter særskilt avtale Kun etter særskilt avtale Utleie av Norsonic 118 lydmåler Etter avtale Etter avtale Utleie av prøvetaker for sopp, 1. dag 315,00 320,00 Utover 1 døgn 65,00 66,00 Utleie av håndholdt CO 2 -måler, 1. dag 315,00 320,00 Utover 1 døgn 65,00 66,00 9

11 5. Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 5.1. Gebyrer Gebyrer med lovregulerte satser Pr. stk. Pr. stk. Parkeringsgebyr, ikke betalt avgift 300,00 300,00 Parkeringsgebyr, feil parkering 500,00 500, Andre gebyrer Pr. time Pr. time Parkeringsavgift 10,00 10,00 Feiegebyr 375,00 401,00 Prosjekt- og utbyggingsavdeling: For arbeider i forbindelse med oppfølging av utbyggingsavtalen betaler utbygger til kommunen et salær på 1,2 % av anleggets verdi (opparbeidelseskostnaden eksklusiv merverdiavgift)." 5.2 Egenbetalinger Ingen i seksjonen 10

12 5.3 Utleie Kommunale bygg og anlegg Gammel idrettshall Pr. time Pr. time Hel sal 300,00 305,00 Halv sal 190,00 195,00 Kvart sal 120,00 125,00 Søyle sal 120,00 125,00 Badstue 395,00 405,00 Ny idrettshall Hel sal 395,00 405,00 Arrangementsavgift ny/ Pr. gang Pr. gang gammel idrettshall Hverdager inntil 3 timer 1 570, ,00 Utover 3 timer 395,00 405,00 Helgedager inntil 3 timer 1 965, ,00 Utover 3 timer 490,00 500,00 Arrangementsavgift ny/gammel idrettshall Når billettinntektene overstiger minimumsavgiften (timepris * antall timer) skal avgiften være 20 % av billettinntektene. Baneavgift uteanlegg idrettsanlegg, sesongavgift Pr. lag. Pr. lag. Sommer 5 900, ,00 Baneavgift uteanlegg idrettsanlegg, arrangementsavgift Når billettinntektene overstiger minimumsavgiften (timepris * antall timer) skal avgiften være 20 % av billettinntektene. Grass- og grusbaner Pr. time Pr. time Pr. kamp, inntil 3 timer 1 570, ,00 Utover 3 timer 395,00 405,00 Helgedager, inntil 3 timer 1 965, ,00 Utover 3 timer 490,00 500,00 Husleie kommunale boliger Husleie omsorgsboliger Pr. måned Pr. måned Haugmoen omsorgsbolig (ekskl. strøm) 6 570, ,00 Teletunet omsorgssenter 6 110, ,00 (inkl. strøm/fellesarealer) Haugmoen bokollektiv (inkl. strøm) 5 910, ,00 Gransherad / Haugmotun omsorgsbolig (inkl. strøm) 5 910, ,00 11

13 5.4 Gebyrer virksomhet areal Gebyrer med lovregulerte satser Plan- deling og byggesak Se vedlegg 1 Kart- og oppmålingstjenester Se vedlegg Andre gebyrer Ingen i seksjonen 5.5 Egenbetalinger Ingen i seksjonen 5.6 Utleie Ingen i seksjonen 12

14 6 Vann, avløp og renovasjon 6.1 Gebyrer Gebyrer med lovregulerte satser Vann og avløp Se vedlegg 2 Renovasjon Se vedlegg Andre gebyrer Ingen i seksjonen 6.2 Egenbetalinger Ingen i seksjonen 6.3 Utleie Ingen i seksjonen 13

15 Vedlegg 1 Vedtatt i kommunestyret den xx , sak xx/13, med virkning fra GEBYRREGULATIV 2014 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) EIERSEKSJONERING (eierseksjonsloven) ARBEIDER IFLG. MATRIKKELLOVEN (matrikkelloven) 0. GENERELLE BESTEMMELSER 0.1 Felles 0.1.1: Gebyrsatsene fastsettes til enhver tid av kommunestyret, med mindre lov- eller regelverk tilsier at andre instanser fastsetter dem. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver hvis vedkommende står som bestiller og for øvrig fra rekvirent. Unntak gjelder ulovlige byggearbeider hvor gebyrkravet rettes mot den ansvarlige. Gebyr etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden blir avslått, eller tiltak ikke blir utført Gebyrene skal betales til kommunen etter regningsoppgave derfra : Merverdiavgift: Om mva skal beregnes, avhenger av til enhver tid gjeldende statlige mva-regler 0.1.4: Ved spesielle forhold kan regulativet fravikes av rådmannen. 0.2: Plan-, delings- og byggesaker (saker etter plan- og bygningsloven) Gebyr i medhold av forskrift til plan- og bygningsloven ( ) : Byggesaker (kap. 1 2 i regulativet): Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad er registrert mottatt hos kommunen. Faktura utsendes etter at vedtak er fattet i saken. Når søker trekker saken, eller det ikke sendes inn nødvendig dokumentasjon, skal det betales 1/3 av normalt gebyr dersom kommunen har gjennomgått/arbeidet med saken. Tilsyn i byggesaker finansieres av byggesaksgebyret med om lag 15% av samlede inntekter : Plansaker (kap. 3 i regulativet): Faktura utsendes etter oppstartsmøte, behandling av KU- vurdering, fastsettelse av planprogram og ved 1.gangsbehandling. Dersom saken trekkes eller avslås ved behandling skal det betales 50% av gebyr etter pkt 3.5 dersom kommunen har gjennomgått/arbeidet med saken : Delingssaker (kap i regulativet): Faktura utsendes etter at vedtak er fattet i saken. 0.3: Deling av landbrukseiendom (saker etter jordloven 12, konsesjonsloven), kap. 4.3 i regulativet Gebyr i medhold av Statens landbruksforvaltning, forskrift fastsatt Faktura utsendes etter at vedtak er fattet i saken. 0.4: Eierseksjonering (saker etter eierseksjonsloven), kap. 5 i regulativet Gebyr i medhold av eierseksjonsloven Faktura utsendes etter at vedtak er fattet i saken. 0.5: Arbeider iflg. matrikkelloven (kap. 6 i regulativet) Gebyr i medhold av matrikkelloven 32, forskrift : Kommunen skal ha mottatt betaling før saksbehandling starter (jfr. også kap. 6.9) : I satsene er medregnet hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merking av grenser og merkemateriell. Evt. tinglysingsgebyr, med til enhver tid gjeldende beløp, kommer i tillegg. Gebyret er fra = kr. 525,-. (Tilsvarer 1, 233 x R, der R er gjeldende statlig rettsgebyr. Blir R vedtatt endret, endres da også tinglysingsgebyret.) 14

16 Gebyrer 2014 Gebyrsats 1 BYGGESAKER 2013 (plan- og bygningsloven) 1.1 Byggesaksgebyr for rene eneboliger og fritidsboliger etter 20-1, bokstav a, er for hver enkelt sak: Det gis 50% rabatt på gebyret ved oppføring av hus i "passivhus"-standard. (Hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus.) Det gis 60% rabatt på gebyret ved oppføring av hus til "plusshus"-standard. (Bygninger som i løpet av sin levetid genererer mer energi enn de forbruker.) Rene eneboliger: Fritidsboliger: Tillegg pr. m2 for bruksareal over 200 m2: 50 Ved flertrinns søknadsbehandling betales ett tillegg pr. igangsettingstillatelse på: Byggesaksgebyr for hybelleiligheter i enebolig: Byggesaksgebyr for hybelleilighet i bolig, både eksisterende og nye, pr. leilighet: Byggesaksgebyr for rekkehus, kjedehus, tomannsboliger og andre boligtyper inntil 3 etasjer + kjeller, betales pr. leilighet: For bygg med 2-4 leiligheter, pr. leilighet: For bygg med 5 eller flere leiligheter, pr. leilighet: Byggesaksgebyr for behandling av saker etter pbl 20-2, bokstav a, tilbygg til eksister. bygg/bolig og garasje/uthus o.l., og 20-2, bokstav b, driftsbygninger i landbruket: For bruksareal inntil 50 m2, bokstav a, og inntil 200 m2, bokstav b: For bruksareal over 50 m2, bokstav a, og 200 m2, bokstav b, betales tillegg pr. 70 m2 med: 1.5 Gebyr for saker etter pbl 20-1, bokstav b, c, f, g, h, i, k og l og 20-2, bokstav a, og d, som ikke kan måles etter bruksareal, og endring av tidligere gitte tillatelser: Gebyr for tiltak som ikke kan måles etter areal, f.eks. innhegning mot veg, etablering av ny veg eller parkeringsplass/oppfylling i forbindelse med bolig/ fritidsbolig, vesentlige terrenginngrep, oppføring av skilt, tekniske installasjoner, veranda o.s.v. og endring av tidligere gitte tillatelser: 1.6 Konstruksjoner, anlegg (herunder ledningsanlegg) og større installasjoner Med investeringskostnader < Med investeringskostnader < Med investeringskostnader > For enkle anlegg (stikkledninger med mer) inntil 2 fagområder betales 1/2 gebyr 1.7 Gebyr for tiltak etter pbl 20-1, bokstav a, d, e og j og 20-2, bokstav b, og alle andre kategorier nybygg som ikke går inn under pkt. 1.1, 1.2 og 1.3, samt nybygg, tilbygg, påbygg og underbygg som ikke kan behandles som søknad uten ansvarsrett etter pbl 20-2, bokstav a, p.g.a. naboprotester, dispensasjoner og lignende Det gis 50% rabatt på gebyret ved ombygging av eksisterende hus til "passivhus"- standard. (Hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus.) Det gis 60% rabatt på gebyret ved ombygging av eksisterende hus til "plusshus"- standard. (Bygn. som i løpet av sin levetid genererer mer energi enn de forbruker.) Ved ett-trinns søknader: Fra: Til: m², kr 77 pr. m² m², kr 66 pr. m² som overstiger 100 m² m², kr 55 pr. m² som overstiger 200 m² m², kr 27 pr. m² som overstiger 500 m² m² og høyere, kr 15 pr. m² som overstiger 2000 m² Ved flertrinns søknadsbehandling betales ett tillegg pr. igangsettingstillatelse på:

17 1.8 For søknadspliktige endringer av eksisterende bygg, ominnredninger, bruksendringer og tiltak med enkel innredning, for eksempel rene lagerbygg, samt riving av bygg og konstruksjoner, betales gebyr med 50 % av takstene i tabell punkt 1.7. Ved bruksendringer som medfører omfattende bygningsmessige endringer, og som omfatter mer enn 2 fagområder, betales gebyr med 75 % av takstene. 1.9 Midlertidige tiltak etter 20-2, bokstav c. Varighet mindre enn 3 mnd For midlertidige tiltak etter 20-2, bokstav c, med varighet over 3 mnd, betales gebyr med 50% av takstene i tabell i punkt For søknader om dispensasjon i henhold til pbl 19 fastsettes følgende gebyrer: For kurante dispensasjoner fra loven og/eller forskrifter i medhold av loven: For dispensasjoner betinget av uttalelse fra regionale eller statlige myndigheter: For søknader som er mangelfulle, eller for dårlig dokumentert, øker de enkelte gebyrsatser med 10% pr. mangelbrev kommunen må sende til ansvarlig søker/tiltakshaver For tiltak som prosjekteres, utføres, brukes eller lar bruke i strid med bestemmelsene i eller i medhold av plan- og bygningsloven, ilegges overtredelsesgebyr i samsvar med pbl Størrelsen på gebyrene fremgår av kapittel 16 i Forskrift om byggesak av For tiltak som utføres i strid med tillatelse, herunder søknad om tiltak uten ansvarsrett, ilegges et gebyr for kommunens merarbeid med å få rettet opp forholdet, og få sendt inn manglende søknad, jfr. punktet ovenfor. Gebyret skal belastes den ansvarlige, og fastsettes etter medgått tid i henhold til en fastsatt timesats på kr. 915,- pr. time Kommunen kan engasjere uavhengig foretak til å foreta særskilt kontroll av blant annet prosjektering, lydforhold, utførelse m.m., og nødvendig bruk av annen sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig inspeksjon, jfr. pbl 25-2, andre ledd. Gebyret fastsettes etter faktiske medgåtte utgifter. 2. GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT 2014 (plan- og bygn.loven) For behandling av godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, fastsettes følgende gebyr, som også gjelder for personlig godkjenning: Gebyr for godkjenning av ansvarsrett pr. foretak: PLANSAK REGULERINGSPLANER, M.V (plan- og bygningsloven) Reguleringsendringer og dispensasjoner kan erfaringsmessig få svært ulikt arbeidsomfang i saksbehandlingen. Plassering i kategori fastsettes skjønnsmessig av kommunen Mindre reguleringsendring (pbl 12-14) - enkel saksbehandling sammensatt saksbehandling Liten reguleringsendring (pbl 12-14) Gebyrsats Dispensasjon (pbl kap 19) -enkel saksbehandling sammensatt saksbehandling Oppstartsmøte (pbl 12-8) (Sum trekkes ifra faktura når planforslaget faktureres)

18 3.4 Planprogram ( 4-1, 4-2, 12-9) KU-vurdering Planprogram Reguleringsplan detaljregulering ( 12-11): Begrepene enkel, normal og sammensatt plan gjelder omfanget av planens forhold til: - Offentlige interesser og instanser - Private interesser, naboer - Interessemotsetninger/konflikter avklart/ikke avklart - Planfaglig kompleksitet - Planteknisk kvalitet, entydighet Plassering av planen i kategori fastsettes skjønnsmessig av kommunen. 0 5 dekar enkel plan dekar normal plan dekar sammensatt plan dekar enkel plan dekar normal plan dekar sammensatt plan dekar enkel plan dekar normal plan dekar sammensatt plan dekar enkel plan dekar normal plan dekar sammensatt plan Over 30 dekar enkel plan Over 30 dekar normal plan Over 30 dekar sammensatt plan DELING AV EIENDOM / ERVERVSTILLATELSE 2014 (plan- og bygningsloven, jordloven, konsesjonsloven) 4.1 Behandling av søknad om deling (pbl 20-1 og 26-1): Behandling av søknad om deling (pbl 20-1 og 26-1) som gjelder tilleggsparseller mindre enn 5% av eksisterende tomt inntil 100 m 2 og i samsvar 50 % av 4.1 med gjeldende planer. 4.3 Behandling av søknad om deling i strid med plan, som medfører egen sak Se regulativ i om mindre reguleringsendring eller dispensasjon: kapittel Behandl. av delingssøknad iflg jordloven (jl 12), maksimumssats statlig 2000 bestemt 4.5 Behandling av søknader om konsesjon For søknader som er mangelfulle, eller for dårlig dokumentert, øker de enkelte gebyrsatser med 10% pr. mangelbrev kommunen må sende til søker. 5. OPPRETTING AV EIERSEKSJONER (eierseksjonsloven) Gebyrene knyttes til det til enhver tid gjeldende statlige rettsgebyr, R. Blir R vedtatt endret, endres også gebyrbeløpene her i kap Behandling av søknad (begjæring) om seksjonering Saksbehandling uten befaring ( 3 x R) Saksbehandling med befaring ( 5 x R) Tinglysingsgebyr, kommer i tillegg til satsene over (1,233 x R)

19 6. Kart og oppmåling ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² areal fra m² areal fra m² areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² areal fra m² areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m² areal fra m² areal fra m² areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m³ volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000 m Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 6.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 6.1.1, 6.1.2, og I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretningen. Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Gjelder også punktfeste gjennomført som kontorforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde areal fra 0 25 m² areal fra m²

20 6.3.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ areal fra m² areal fra m² Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² areal fra m² arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på: Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum volum fra m³ volum fra m³ volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på: Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, pr. punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/ eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, pr. punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 6.7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 700 Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 6.8 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 6.9 Betalingstidspunkt. Betaling etter medgått tid. Gebyret skal kreves inn forskuddsvis. Timepris som benyttes ved medgått tid

21 6.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 Matrikkelbrev over 10 sider 350 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Evt. tinglysingsgebyr, med til enhver tid gjeldende beløp, kommer i tillegg. 20

22 Vedlegg 2 Gebyrregulativ vann og avløp Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak /12 med ikrafttredelse fra Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 5 års periode. Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Gebyrer vann gir en økning på ca 2% for året, investeringer påvirker ikke de store økninger i gebyrer pga positivt fond. Gebyrer avløp gir en økning på ca 13,6% for året pga negativt fond og store nødvendige investeringer. Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. Alle priser tillegges 25 % mva. 1. Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr betales ved første gangs tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangsgebyr for tilknytning Abonnentkategori Vann Avløp Innenfor felt m/utbyggingsavtale kr 1.- pr. m 2 leieareal kr 1.- pr. m 2 leieareal Andre - inntil 100 m 2 leieareal kr/abonnent kr/abonnent Andre overskytende areal kr 5.- pr. m 2 leieareal kr 5.- pr. m 2 leieareal 2. Årsgebyr 2.1 Abonnementsgebyr Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene: Vann: Ca. 50 % Avløp: Ca. 40 %. Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: Abonnementsgebyr for næring av næringseiendommer og offentlige virksomheter. Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. Abonnementsgebyrer (kr/abonnement): Vann Avløp Inntil 2 boenhet (0 60 m 2 ) Inntil 2 boenhet (over 60 m 2 ) Over 2 boenheter (0-30 m 2 ) Over 2 boenheter (31-60 m 2 ) Over 2 boenheter (over 60 m 2 ) Næring (0-501 m 3 )

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12

GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak 19.12.12 GEBYRREGULATIV 2013 ALSTAHAUG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak 19.12.12 1 Gebyrregulativ 2013 Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 med ikrafttredelse fra 01.01.2013 VANN OG AVLØP Rammer for gebyrberegning Gebyrene

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015

Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Kommunale gebyrer og brukerbetalinger 2015 Vedtatt av Kommunestyret 8.12.14, k-sak 131/14 Rettet av Kommunestyret 23.2.15, k-sak 17/15 Sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015

Hvaler kommune. Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015. Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Egenbetalinger, gebyrer og betalingsbetingelser 2015 Vedlegg 2 til Økonomiplan 2015 2018 og Årsbudsjett 2015 Innhold SAMMENDRAG... 2 1. BARNEHAGE OG SKOLEFRITIDSORDNINGER FOR BARN OG UNGE... 3 1.1 Betalingsordning

Detaljer

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013

GEBYRREGULATIV. Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Sørfold kommune 8226 Straumen GEBYRREGULATIV 2014 Gjelder fra 01.01.2014 Vedtatt av Sørfold kommunestyre 18.12.2013 Del 1 BYGGE-, PLAN-, FRADELING- OG OPPMÅLINGSSAKER Dette betalingsregulativ fastsetter

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING

GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING GEBYRREGULATIV FOR TJENESTER FRA HURDAL KOMMUNE 2011 EIENDOM OG TEKNISK DRIFT PLAN OG UTVIKLING A. Generelle bestemmelser B. Gebyrer for behandling etter plan- og bygningsloven C. Gebyrer for behandling

Detaljer

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015

3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 3.1 Gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2015 Gebyrer og betalingssatser er satt opp i slik rekkefølge: Barnehager Barnehager Grunnskoleopplæring Pleie og omsorg Vann, avløp og renovasjon Fysisk planlegging,

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014

VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 VEDLEGG 1: BETALINGSSATSER OG GEBYRER 2014 1 BETALINGSSATSER - SENTRUM KINO Kategori 2013 Barn 60,- (70,-) 16,6 % 70,- (80,-) Ungdom 70,- (80,-) 14,3 % 80,- (90,-) Voksen 80,- (90,-) 12,5 % 90,- (100,-)

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger 4.1 Vann og avløpsgebyr 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015 4.3 Priser i svømmehaller 2015 4.4 Feieavgift 2015 4.5 Egenbetalingssatser

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av:

NORDREISA KOMMUNE. Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser. Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: NORDREISA KOMMUNE Kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser og Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: Planforslag og konsekvensutredning Bygge- og delingssaker pr. januar 2015 Vedtatt av Nordreisa

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

8. Gebyrer og betalingssatser

8. Gebyrer og betalingssatser 8. Gebyrer og betalingssatser Endringer i gebyrsatser er gjort med bakgrunn i endringer i kommunens kostnadsutvikling (lønns- og prisvekst) og endringer i satser gitt av sentrale myndigheter. Rammeområde

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 LEKA KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: INNKALLING FORMANNSKAP Lekatun 06.11.13 0900 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015

EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 EGENBETALINGER, GEBYRER OG BETALINGSBETINGELSER 2015 Vedtatt av bystyret 4. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 1 1. BARNEHAGER OG SKOLEFRITIDSORDNINGER... 3 1.1 BETALINGSORDNINGEN FOR KOMMUNALE

Detaljer

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering.

PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011 For plan, bygge-, og delesak, kart- og oppmålingstjenester og eierseksjonering. Sammenligning av nytt gebyrreglement for 2012 og eksisterende for 2011. Nytt gebyrreglement er satt opp i høyre kolonne og gebyrreglement for 2011 står på venstre side. PRISLISTE OG GEBYRREGULATIV 2011

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Nordreisa formannskap Møtested: Formannsskapsal, Rådhuset Dato: 04.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr. e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall må meldes fra til tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 Handlingsprogram 2014-2017. Budsjett 2014 Arendal kommune 2013 1. VEDTATT BUDSJETT 2014... 2 2. SAKSPROTOKOLL, Arendal bystyre 12. desember 2013... 2 2.1 Handlingsprogram for perioden 2014-2017... 2 2.2

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07.

RINGERIKE KOMMUNE. Betalingsreglement 2008. Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. RINGERIKE KOMMUNE Betalingsreglement 2008 Vedtatt av kommunestyret 20.12.2007, sak 149/07 og 155/07. Innholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 MILJØ- OG AREALFORVALTNING... 4 2.1 GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING

Detaljer

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5

Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Referanse:11/1812-5 Lunner kommune Forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven av 2008 33-1 Gjeldende f.o.m 1.1.2012 Vedtatt av kommunestyret sak 121/11, 15.12.2011 Referanse:11/1812-5 1 Virkeområde Forskriften gjelder

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

Innherred samkommune. Budsjett 2009

Innherred samkommune. Budsjett 2009 Innherred samkommune Budsjett 2009 Administrasjonssjefens forslag, Samkommunestyret 03.12.2008 1. Innledning... 3 1.1 Administrasjonssjefens kommentar.... 3 1.2 Formål og hovedmål for ISK.... 3 1.3 Etablering

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer