Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag"

Transkript

1 Budsjett 2014 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

2 1. Felles 1.1. Gebyrer Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 105,00 107,00 Kart 75,00 77,00 Kart over diverse fjellområder 95,00 97,00 Torgplass pr. dag 155,00 158,00 Torgplass pr. påbegynt mnd (sesong) 510,00 521,00 Faste torgplasser åremål 2 040, ,00 Strømavgift pr. dag 50,00 51,00 Fax innland 10,00 10,00 Fax utland 20,00 20,00 Kopi A4 5,00 5,00 Kopi A3 10,00 10,00 Kopi m/attestering 10,00 10,00 Renovasjonsmateriell: Restavfallsstativ, per stk 1 350, ,00 Nytt kildesorteringsstativ, ved skade etc pr stk 1 350, ,00 Kurv for matavfall (biokurv), pr stk 40,00 40,00 Bioposer (pr. rull) 30,00 30,00 Papirsekker til matavfall (52 stk) 120,00 115,00 Papirsekker til matavfall (stk) 3,00 3,00 Blå sekk (ekstra restavfall), pr stk 50,00 50,00 Blå sekk (pr. rull) 250,00 250,00 Restavfallsekker pr. rull (26 stk) 40,00 40,00 1

3 1.1.3 Inkassogebyrer kommunal egeninkasso pr.enhet pr. enhet Purring/inkassovarsel 63,00 63,00 Betalingsoppfordring/Varsel etter 189,00 189,00 tvangsfullbyrdelsesloven Forsliksklage: Utarbeidelseskostander 860,00 860,00 Rettsgebyr 860,00 860,00 Begjæring om utlegg: Utarbeidelse av begjæring 860,00 860,00 Rettsgebyr 1 591, ,00 Panteattest eiendom/løsøre: Bestilling av attest (eiendom) 172,00 172,00 Bestilling av attest (løsøre) 150,00 150,00 Begjæring om tvangssalg (løsøre): Utarbeidelse av begjæring 860,00 860,00 Rettsgebyr for begjæring 1 806, ,00 Rettsgebyr ved beslutning om salg 2 580, ,00 Begjæring om tvangssalg (eiendom): Utarbeidelse av begjæring 860,00 860,00 Rettsgebyr for begjæring 1 806, ,00 Rettsgebyr ved beslutning om salg 7 740, ,00 Begjæring om fravikelse: Rettsgebyr for begjæring 1 806, ,00 Rettsgebyr ved gjennomføring 1 720, ,00 * Gebyrene endrer seg i forhold til statens satser i desember hvert år. Kan endre seg for Egenbetalinger Ingen på fellesområdet 1.3. Utleie Ingen på fellesområdet 2

4 2 Oppvekst 2.1 Gebyrer Ingen i seksjonen 2.2 Egenbetalinger Lovregulerte tjenester Pr. måned Pr. måned Barnehageplass 100 % - 5 dager/uke 2 330, ,00 Kostpenger 300,00 305,00 80 % - 4 dager/uke 1 864, ,00 Kostpenger 240,00 245,00 Kjøp av ekstradag 205,00 210,00 Kostpenger i barnehage er ikke lovregulert Andre tjenester Skolefritidsordning Pr. måned Pr. måned 100 % - 5 dager/uke 2 320, ,00 Kostpenger 115,00 120,00 60 % - 3 dager/uke 1 740, ,00 Kostpenger 69,00 70,00 Kjøp av ekstradag 205,00 210,00 Det gis 50 % søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gis for de plassene der barna faktisk benytter tilbudet sammen. Pr. måned Pr. måned Kulturskole Elevavgift, storgrupper (10-20 elever) 215,00 220,00 Elevavgift, mellomstore grupper ( ,00 270,00 elever) Elevavgift, små grupper/individuell ( ,00 315,00 elever) Materialavgift bildeundervisning 65,00 65,00 Instrumentleie 50,00 50,00 Kulturskolen blir fakturert hver måned i 10 måneder. Juni og juli er betalingsfrie. 3

5 2.3 Utleie Skolelokaler Vanlige retningslinjer med søknad til virksomhetsleder foran hvert skoleår for fast utleie. Virksomhetsleder avgjør også enkeltutleie. Utleie til organiserte aktiviteter for grunnskoleelever i Notodden kommune skal være gratis. Skolelokaler Klasserom, pr. gang 210,00 215,00 Faste leietakere klasserom, pr. år 2 080, ,00 Faste leietakere, høsthalvåret 870,00 890,00 Faste leietakere, vårhalvåret 1 215, ,00 Gymsal, spesialrom og aula, pr. gang 315,00 320,00 Faste leietakere gymsal, helår (økt á 2 timer) 3 120, ,00 Faste leietakere gymsal, høsthalvåret (økt á 2 timer) 1 300, ,00 Faste leietakere gymsal, vårhalvåret (økt á 2 timer) 1 820, ,00 Overnatting Klasserom pr. påbegynt døgn 210,00 215,00 Gymsal, spesialrom og aula pr. påbegynt døgn 310,00 315,00 Tillegg pr. påbegynt døgn pr. person 25,00 30,00 4

6 3 Kultur og stedsutvikling 3.1 Gebyrer Gebyrer med lovregulerte satser Ingen i seksjonen Andre gebyrer For sent innleverte bøker og andre media, Notodden bibliotek 1. påminnelse 2. påminnelse Voksen Barn Voksen Barn 50,00 20,00 50,00 20,00 100,00 35,00 100,00 35,00 Ikke innleverte bøker og andre media, Notodden bibliotek Spesielt verdifulle eller rimelig materiale fastsettes individuelt av biblioteket. Materiale lånt fra andre bibliotek erstattes i henhold til långivende biblioteks erstatningskrav. Voksen Barn Voksen Barn Skjønnlitteratur 360,00 185,00 370,00 190,00 Faglitteratur 385,00 255,00 390,00 260,00 CD-plater musikk, enkle 205,00 205,00 210,00 210,00 CD-plater musikk, doble 305,00 305,00 310,00 310,00 Tidsskrifter (løse hefter) 55,00 35,00 55,00 35,00 NOU og statistikk 45,00 35,00 45,00 35,00 Pocketbøker 100,00 100,00 105,00 105,00 Tegneserier (heftet) 95,00 95,00 100,00 100,00 Tegneserier (innbundet) 315,00 185,00 320,00 190,00 Lydbøker CD 455,00 255,00 465,00 260,00 Lydbøker enkel CD 155,00 135,00 160,00 140,00 DVD, spillefilmer 205,00 205,00 210,00 210,00 DVD, fag Vurderes særskilt etter innkjøpspris Språkkurs Vurderes særskilt etter innkjøpspris Deler av verk, skjønnlitteratur 315,00-320,00 - Deler av verk, faglitteratur 585,00-600,00 - Deler av verk, deler kan ikke gjenkjøpes Vurderes særskilt Mikrofilm 265,00-270,00 - Mikrofiche-kort 50,00-50,00-5

7 Tinfos bad Barn/ungdom Voksen Familie *) Barn/ungdom Voksen Familie *) 3-18 år, honnør fom. 18 år år, honnør fom. 18 år gang 50,00 80,00 230,00 50,00 85,00 235,00 12 ganger 515,00 780,00-525,00 795,00 - Årskort 1 350, , , , , ,00 Halvårskort 900, , ,00 920, , ,00 * Familie er foreldre med egne barn under 18 år.. * Barn til og med 2 år er gratis. * Familie enkeltbillett: kr. 230,00 (2 voksne + 2 barn) + kr. 50,00 pr. ekstra barn. * Familie årskort: kr ,- pr, ekstra barn * Familie halvårskort: kr. 920,- pr. ekstra barn Barn må være svømmedyktige for å besøke oss uten følge 3.2 Egenbetalinger Billettpriser Notodden kino Varierer fra kr. 30,- til kr. 110, Andre tjenester Fotterapi, Eldresenteret Skoland Institusjoner Institusjoner i seng Hjemmebesøk Ikke pensjonister Negleklipp hender Pr. stk. Pr. stk. 430,00 440,00 430,00 440,00 510,00 520,00 580,00 590,00 530,00 540,00 100,00 100,00 6

8 3.3 Utleie Kommunale bygg og anlegg Pr. gang Pr. gang Aulabygget Skoland Grunnpris (inntil 8 timer) inkl. vask 1 500, ,00 Utover 8 timer (pr. påbegynt time) 120,00 125,00 Møte 500,00 510,00 Øvelse (inkl. vask) 200,00-300,00 305,00 Notodden teater Dagtid, lokale leietakere 2 550, ,00 Dagtid, andre 4 000, ,00 Kveldstid, lokale leietakere 4 000, ,00 Kveldstid, andre 7 650, ,00 Tinfos bad * Klasser > ,00 970,00 Lag og foreninger >25 950,00 970,00 Gruppe > ,00 970,00 Gruppe > ,00 615,00 * Klasser/grupper/lag/foreninger må holde godkjent instruktør/livredder selv Eldresenteret, Skoland, 1. etasje Foreninger, kjøkken Foreninger, salen Foreninger, kjøkken og salen Private arrangementer kjøkken og salen Eldresenteret, Skoland, 2. etasje Peisestua Bibliotek Eldresenteret, Skoland, underetasjen Foreninger, sal med kjøkken Private arrangementer, sal med kjøkken Pr. gang Pr. gang 510,00 520,00 510,00 520, , , , ,00 460,00 470,00 310,00 320,00 710,00 725, , , Utstyr Pr. gang Pr. gang Lydanlegg Notodden teater 1 000, ,00 Flygel (inkl. stemming) 1 400, ,00 7

9 4. Helse og omsorg 4.1 Gebyrer Gebyrer med lovregulerte satser Ingen i seksjonen Andre gebyrer Pr. sak Pr. sak Miljøhygienisk avdeling Privat utslippstillatelse (kap.12) 3 650, ,00 Søknad om Utslippstillatelse (kap.13) 6 000, ,00 Helsestasjon Pr. glass Pr. glass Brystglass 306,00 310, Egenbetalinger Lovregulerte tjenester Hjemmehjelp Under 2G 175 pr mnd 180 pr mnd Pr. time Pr. time 2-3 G 116,00 118, G 139,00 141, G 233,00 237,00 Over 5 G 312,00 318,00 Max pr familie pr år: , ,00 Max egenbetaling 4 timer pr uke Institusjonsplass langtid I % av pensjon I % av pensjon Grunnpensjon minus minstefradrag 75 % 75% Inntekt utover grunnpensjon 85 % 85% Institusjonsplass korttid Pr. dag Pr. dag Institusjonsplass 137,00 142,00 Praktisk bistand, boliger for psykisk utviklingshemmede Pr. måned Pr. måned Praktisk bistand, under 2 G 175,00 180,00 Praktisk bistand, over 2 G 714,00 728,00 Korttidsopphold og hjemmehjelpsabonnement (under 2 G) reguleres i tråd med statlig sats. Langtidsopphold følger forskrift om Vederlag i institusjon. Egenandeler for fysioterapi, lege- og jordmortjeneste følger statlige satser som justeres 1. juli hvert år. 8

10 4.2.2 Andre tjenester Pr. stk. Pr. stk. Hjemkjørt middag Uten dessert 73,00 75,00 Med dessert 88,00 90,00 Opphold Teletunet omsorgssenter Pr. måned Pr. måned Helpensjon 4042, ,00 Halvpensjon 2710, ,00 Måltider Pr. stk. Pr. stk. Grøt 36,00 37,00 Frokost 36,00 37,00 Aftens 36,00 37,00 Trygghetsalarm Pr. måned Pr. måned Trygghetsalarm 245,00 250,00 Pr. stk. Pr. stk. Nøkkelboks * Kr Kr * Nøkkelbokser innføres som krav ved etablering av trygghetsalarm fra 2013 Pr. prøve Pr. prøve Miljøhygienisk avdeling Kornfordelingsanalyse, 1. prøve 780,00 795,00 Flere prøver, pr. stk. 260,00 265,00 Infiltrasjonstest (+ kjøregodtgj.) 1040, ,00 Luftprøver (sopp) (+ kjøregodtgj., ikke tillegg 365,00 375,00 for flere prøver samme sted) Elektronisk radonmåling (pr. oppdrag, + 365,00 375,00 kjøregodtgjørelse) Sertifisering/resertifisering miljøfyrtårn (pr. 3150, ,00 sertifisering) for medlemskommuner Sertifisering/resertifisering miljøfyrtårn (pr.sertifisering ) for andre 5200, ,00 Støymåling, lydgjennomgang, etterklang, diverse (+kjøregodtgjørelse) Pr. time Pr. time 730,00 745, Utstyr Pr. døgn Pr. døgn Miljøhygienisk avdeling Utleie av luftprøvetaker (loggeutstyr) 1. dag 315,00 320,00 Utover 1 døgn 65,00 66,00 Utleie av enkel lydmåler Kun etter særskilt avtale Kun etter særskilt avtale Utleie av Norsonic 118 lydmåler Etter avtale Etter avtale Utleie av prøvetaker for sopp, 1. dag 315,00 320,00 Utover 1 døgn 65,00 66,00 Utleie av håndholdt CO 2 -måler, 1. dag 315,00 320,00 Utover 1 døgn 65,00 66,00 9

11 5. Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 5.1. Gebyrer Gebyrer med lovregulerte satser Pr. stk. Pr. stk. Parkeringsgebyr, ikke betalt avgift 300,00 300,00 Parkeringsgebyr, feil parkering 500,00 500, Andre gebyrer Pr. time Pr. time Parkeringsavgift 10,00 10,00 Feiegebyr 375,00 401,00 Prosjekt- og utbyggingsavdeling: For arbeider i forbindelse med oppfølging av utbyggingsavtalen betaler utbygger til kommunen et salær på 1,2 % av anleggets verdi (opparbeidelseskostnaden eksklusiv merverdiavgift)." 5.2 Egenbetalinger Ingen i seksjonen 10

12 5.3 Utleie Kommunale bygg og anlegg Gammel idrettshall Pr. time Pr. time Hel sal 300,00 305,00 Halv sal 190,00 195,00 Kvart sal 120,00 125,00 Søyle sal 120,00 125,00 Badstue 395,00 405,00 Ny idrettshall Hel sal 395,00 405,00 Arrangementsavgift ny/ Pr. gang Pr. gang gammel idrettshall Hverdager inntil 3 timer 1 570, ,00 Utover 3 timer 395,00 405,00 Helgedager inntil 3 timer 1 965, ,00 Utover 3 timer 490,00 500,00 Arrangementsavgift ny/gammel idrettshall Når billettinntektene overstiger minimumsavgiften (timepris * antall timer) skal avgiften være 20 % av billettinntektene. Baneavgift uteanlegg idrettsanlegg, sesongavgift Pr. lag. Pr. lag. Sommer 5 900, ,00 Baneavgift uteanlegg idrettsanlegg, arrangementsavgift Når billettinntektene overstiger minimumsavgiften (timepris * antall timer) skal avgiften være 20 % av billettinntektene. Grass- og grusbaner Pr. time Pr. time Pr. kamp, inntil 3 timer 1 570, ,00 Utover 3 timer 395,00 405,00 Helgedager, inntil 3 timer 1 965, ,00 Utover 3 timer 490,00 500,00 Husleie kommunale boliger Husleie omsorgsboliger Pr. måned Pr. måned Haugmoen omsorgsbolig (ekskl. strøm) 6 570, ,00 Teletunet omsorgssenter 6 110, ,00 (inkl. strøm/fellesarealer) Haugmoen bokollektiv (inkl. strøm) 5 910, ,00 Gransherad / Haugmotun omsorgsbolig (inkl. strøm) 5 910, ,00 11

13 5.4 Gebyrer virksomhet areal Gebyrer med lovregulerte satser Plan- deling og byggesak Se vedlegg 1 Kart- og oppmålingstjenester Se vedlegg Andre gebyrer Ingen i seksjonen 5.5 Egenbetalinger Ingen i seksjonen 5.6 Utleie Ingen i seksjonen 12

14 6 Vann, avløp og renovasjon 6.1 Gebyrer Gebyrer med lovregulerte satser Vann og avløp Se vedlegg 2 Renovasjon Se vedlegg Andre gebyrer Ingen i seksjonen 6.2 Egenbetalinger Ingen i seksjonen 6.3 Utleie Ingen i seksjonen 13

15 Vedlegg 1 Vedtatt i kommunestyret den xx , sak xx/13, med virkning fra GEBYRREGULATIV 2014 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) EIERSEKSJONERING (eierseksjonsloven) ARBEIDER IFLG. MATRIKKELLOVEN (matrikkelloven) 0. GENERELLE BESTEMMELSER 0.1 Felles 0.1.1: Gebyrsatsene fastsettes til enhver tid av kommunestyret, med mindre lov- eller regelverk tilsier at andre instanser fastsetter dem. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver hvis vedkommende står som bestiller og for øvrig fra rekvirent. Unntak gjelder ulovlige byggearbeider hvor gebyrkravet rettes mot den ansvarlige. Gebyr etter plan- og bygningsloven skal betales selv om søknaden blir avslått, eller tiltak ikke blir utført Gebyrene skal betales til kommunen etter regningsoppgave derfra : Merverdiavgift: Om mva skal beregnes, avhenger av til enhver tid gjeldende statlige mva-regler 0.1.4: Ved spesielle forhold kan regulativet fravikes av rådmannen. 0.2: Plan-, delings- og byggesaker (saker etter plan- og bygningsloven) Gebyr i medhold av forskrift til plan- og bygningsloven ( ) : Byggesaker (kap. 1 2 i regulativet): Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad er registrert mottatt hos kommunen. Faktura utsendes etter at vedtak er fattet i saken. Når søker trekker saken, eller det ikke sendes inn nødvendig dokumentasjon, skal det betales 1/3 av normalt gebyr dersom kommunen har gjennomgått/arbeidet med saken. Tilsyn i byggesaker finansieres av byggesaksgebyret med om lag 15% av samlede inntekter : Plansaker (kap. 3 i regulativet): Faktura utsendes etter oppstartsmøte, behandling av KU- vurdering, fastsettelse av planprogram og ved 1.gangsbehandling. Dersom saken trekkes eller avslås ved behandling skal det betales 50% av gebyr etter pkt 3.5 dersom kommunen har gjennomgått/arbeidet med saken : Delingssaker (kap i regulativet): Faktura utsendes etter at vedtak er fattet i saken. 0.3: Deling av landbrukseiendom (saker etter jordloven 12, konsesjonsloven), kap. 4.3 i regulativet Gebyr i medhold av Statens landbruksforvaltning, forskrift fastsatt Faktura utsendes etter at vedtak er fattet i saken. 0.4: Eierseksjonering (saker etter eierseksjonsloven), kap. 5 i regulativet Gebyr i medhold av eierseksjonsloven Faktura utsendes etter at vedtak er fattet i saken. 0.5: Arbeider iflg. matrikkelloven (kap. 6 i regulativet) Gebyr i medhold av matrikkelloven 32, forskrift : Kommunen skal ha mottatt betaling før saksbehandling starter (jfr. også kap. 6.9) : I satsene er medregnet hjelpemannskap, bilgodtgjørelse, administrasjonsutgifter, merking av grenser og merkemateriell. Evt. tinglysingsgebyr, med til enhver tid gjeldende beløp, kommer i tillegg. Gebyret er fra = kr. 525,-. (Tilsvarer 1, 233 x R, der R er gjeldende statlig rettsgebyr. Blir R vedtatt endret, endres da også tinglysingsgebyret.) 14

16 Gebyrer 2014 Gebyrsats 1 BYGGESAKER 2013 (plan- og bygningsloven) 1.1 Byggesaksgebyr for rene eneboliger og fritidsboliger etter 20-1, bokstav a, er for hver enkelt sak: Det gis 50% rabatt på gebyret ved oppføring av hus i "passivhus"-standard. (Hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus.) Det gis 60% rabatt på gebyret ved oppføring av hus til "plusshus"-standard. (Bygninger som i løpet av sin levetid genererer mer energi enn de forbruker.) Rene eneboliger: Fritidsboliger: Tillegg pr. m2 for bruksareal over 200 m2: 50 Ved flertrinns søknadsbehandling betales ett tillegg pr. igangsettingstillatelse på: Byggesaksgebyr for hybelleiligheter i enebolig: Byggesaksgebyr for hybelleilighet i bolig, både eksisterende og nye, pr. leilighet: Byggesaksgebyr for rekkehus, kjedehus, tomannsboliger og andre boligtyper inntil 3 etasjer + kjeller, betales pr. leilighet: For bygg med 2-4 leiligheter, pr. leilighet: For bygg med 5 eller flere leiligheter, pr. leilighet: Byggesaksgebyr for behandling av saker etter pbl 20-2, bokstav a, tilbygg til eksister. bygg/bolig og garasje/uthus o.l., og 20-2, bokstav b, driftsbygninger i landbruket: For bruksareal inntil 50 m2, bokstav a, og inntil 200 m2, bokstav b: For bruksareal over 50 m2, bokstav a, og 200 m2, bokstav b, betales tillegg pr. 70 m2 med: 1.5 Gebyr for saker etter pbl 20-1, bokstav b, c, f, g, h, i, k og l og 20-2, bokstav a, og d, som ikke kan måles etter bruksareal, og endring av tidligere gitte tillatelser: Gebyr for tiltak som ikke kan måles etter areal, f.eks. innhegning mot veg, etablering av ny veg eller parkeringsplass/oppfylling i forbindelse med bolig/ fritidsbolig, vesentlige terrenginngrep, oppføring av skilt, tekniske installasjoner, veranda o.s.v. og endring av tidligere gitte tillatelser: 1.6 Konstruksjoner, anlegg (herunder ledningsanlegg) og større installasjoner Med investeringskostnader < Med investeringskostnader < Med investeringskostnader > For enkle anlegg (stikkledninger med mer) inntil 2 fagområder betales 1/2 gebyr 1.7 Gebyr for tiltak etter pbl 20-1, bokstav a, d, e og j og 20-2, bokstav b, og alle andre kategorier nybygg som ikke går inn under pkt. 1.1, 1.2 og 1.3, samt nybygg, tilbygg, påbygg og underbygg som ikke kan behandles som søknad uten ansvarsrett etter pbl 20-2, bokstav a, p.g.a. naboprotester, dispensasjoner og lignende Det gis 50% rabatt på gebyret ved ombygging av eksisterende hus til "passivhus"- standard. (Hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus.) Det gis 60% rabatt på gebyret ved ombygging av eksisterende hus til "plusshus"- standard. (Bygn. som i løpet av sin levetid genererer mer energi enn de forbruker.) Ved ett-trinns søknader: Fra: Til: m², kr 77 pr. m² m², kr 66 pr. m² som overstiger 100 m² m², kr 55 pr. m² som overstiger 200 m² m², kr 27 pr. m² som overstiger 500 m² m² og høyere, kr 15 pr. m² som overstiger 2000 m² Ved flertrinns søknadsbehandling betales ett tillegg pr. igangsettingstillatelse på:

17 1.8 For søknadspliktige endringer av eksisterende bygg, ominnredninger, bruksendringer og tiltak med enkel innredning, for eksempel rene lagerbygg, samt riving av bygg og konstruksjoner, betales gebyr med 50 % av takstene i tabell punkt 1.7. Ved bruksendringer som medfører omfattende bygningsmessige endringer, og som omfatter mer enn 2 fagområder, betales gebyr med 75 % av takstene. 1.9 Midlertidige tiltak etter 20-2, bokstav c. Varighet mindre enn 3 mnd For midlertidige tiltak etter 20-2, bokstav c, med varighet over 3 mnd, betales gebyr med 50% av takstene i tabell i punkt For søknader om dispensasjon i henhold til pbl 19 fastsettes følgende gebyrer: For kurante dispensasjoner fra loven og/eller forskrifter i medhold av loven: For dispensasjoner betinget av uttalelse fra regionale eller statlige myndigheter: For søknader som er mangelfulle, eller for dårlig dokumentert, øker de enkelte gebyrsatser med 10% pr. mangelbrev kommunen må sende til ansvarlig søker/tiltakshaver For tiltak som prosjekteres, utføres, brukes eller lar bruke i strid med bestemmelsene i eller i medhold av plan- og bygningsloven, ilegges overtredelsesgebyr i samsvar med pbl Størrelsen på gebyrene fremgår av kapittel 16 i Forskrift om byggesak av For tiltak som utføres i strid med tillatelse, herunder søknad om tiltak uten ansvarsrett, ilegges et gebyr for kommunens merarbeid med å få rettet opp forholdet, og få sendt inn manglende søknad, jfr. punktet ovenfor. Gebyret skal belastes den ansvarlige, og fastsettes etter medgått tid i henhold til en fastsatt timesats på kr. 915,- pr. time Kommunen kan engasjere uavhengig foretak til å foreta særskilt kontroll av blant annet prosjektering, lydforhold, utførelse m.m., og nødvendig bruk av annen sakkyndig bistand for å få gjennomført nødvendig inspeksjon, jfr. pbl 25-2, andre ledd. Gebyret fastsettes etter faktiske medgåtte utgifter. 2. GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT 2014 (plan- og bygn.loven) For behandling av godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, fastsettes følgende gebyr, som også gjelder for personlig godkjenning: Gebyr for godkjenning av ansvarsrett pr. foretak: PLANSAK REGULERINGSPLANER, M.V (plan- og bygningsloven) Reguleringsendringer og dispensasjoner kan erfaringsmessig få svært ulikt arbeidsomfang i saksbehandlingen. Plassering i kategori fastsettes skjønnsmessig av kommunen Mindre reguleringsendring (pbl 12-14) - enkel saksbehandling sammensatt saksbehandling Liten reguleringsendring (pbl 12-14) Gebyrsats Dispensasjon (pbl kap 19) -enkel saksbehandling sammensatt saksbehandling Oppstartsmøte (pbl 12-8) (Sum trekkes ifra faktura når planforslaget faktureres)

18 3.4 Planprogram ( 4-1, 4-2, 12-9) KU-vurdering Planprogram Reguleringsplan detaljregulering ( 12-11): Begrepene enkel, normal og sammensatt plan gjelder omfanget av planens forhold til: - Offentlige interesser og instanser - Private interesser, naboer - Interessemotsetninger/konflikter avklart/ikke avklart - Planfaglig kompleksitet - Planteknisk kvalitet, entydighet Plassering av planen i kategori fastsettes skjønnsmessig av kommunen. 0 5 dekar enkel plan dekar normal plan dekar sammensatt plan dekar enkel plan dekar normal plan dekar sammensatt plan dekar enkel plan dekar normal plan dekar sammensatt plan dekar enkel plan dekar normal plan dekar sammensatt plan Over 30 dekar enkel plan Over 30 dekar normal plan Over 30 dekar sammensatt plan DELING AV EIENDOM / ERVERVSTILLATELSE 2014 (plan- og bygningsloven, jordloven, konsesjonsloven) 4.1 Behandling av søknad om deling (pbl 20-1 og 26-1): Behandling av søknad om deling (pbl 20-1 og 26-1) som gjelder tilleggsparseller mindre enn 5% av eksisterende tomt inntil 100 m 2 og i samsvar 50 % av 4.1 med gjeldende planer. 4.3 Behandling av søknad om deling i strid med plan, som medfører egen sak Se regulativ i om mindre reguleringsendring eller dispensasjon: kapittel Behandl. av delingssøknad iflg jordloven (jl 12), maksimumssats statlig 2000 bestemt 4.5 Behandling av søknader om konsesjon For søknader som er mangelfulle, eller for dårlig dokumentert, øker de enkelte gebyrsatser med 10% pr. mangelbrev kommunen må sende til søker. 5. OPPRETTING AV EIERSEKSJONER (eierseksjonsloven) Gebyrene knyttes til det til enhver tid gjeldende statlige rettsgebyr, R. Blir R vedtatt endret, endres også gebyrbeløpene her i kap Behandling av søknad (begjæring) om seksjonering Saksbehandling uten befaring ( 3 x R) Saksbehandling med befaring ( 5 x R) Tinglysingsgebyr, kommer i tillegg til satsene over (1,233 x R)

19 6. Kart og oppmåling ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN Oppretting av matrikkelenhet Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra m² areal fra m² areal fra m² areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn areal fra m² areal fra m² areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da Oppmåling av uteareal på eierseksjon Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon areal fra 0 50 m² areal fra m² areal fra m² areal fra 2001 m² økning pr. påbegynt da Oppretting av anleggseiendom Gebyr som for oppretting av grunneiendom. volum fra m³ volum fra 2001 m³ økning pr. påbegynt 1000 m Registrering av jordsameie Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. 6.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning Viser til 6.1.1, 6.1.2, og I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretningen. Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning. Gjelder også punktfeste gjennomført som kontorforretning Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 6.1 og Grensejustering Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde areal fra 0 25 m² areal fra m²

20 6.3.2 Anleggseiendom For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³ areal fra m² areal fra m² Arealoverføring Grunneiendom, festegrunn og jordsameie Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. areal fra m² areal fra m² arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på: Anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum volum fra m³ volum fra m³ volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på: Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, pr. punkt Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/ eller klarlegging av rettigheter For inntil 2 punkter For overskytende grensepunkter, pr. punkt Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 6.7 Privat grenseavtale For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 700 Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. 6.8 Urimelig gebyr Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 6.9 Betalingstidspunkt. Betaling etter medgått tid. Gebyret skal kreves inn forskuddsvis. Timepris som benyttes ved medgått tid

21 6.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret Utstedelse av matrikkelbrev Matrikkelbrev inntil 10 sider 175 Matrikkelbrev over 10 sider 350 Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. Evt. tinglysingsgebyr, med til enhver tid gjeldende beløp, kommer i tillegg. 20

22 Vedlegg 2 Gebyrregulativ vann og avløp Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak /12 med ikrafttredelse fra Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 5 års periode. Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Gebyrer vann gir en økning på ca 2% for året, investeringer påvirker ikke de store økninger i gebyrer pga positivt fond. Gebyrer avløp gir en økning på ca 13,6% for året pga negativt fond og store nødvendige investeringer. Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. Alle priser tillegges 25 % mva. 1. Engangsgebyr for tilknytning Engangsgebyr betales ved første gangs tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Engangsgebyr for tilknytning Abonnentkategori Vann Avløp Innenfor felt m/utbyggingsavtale kr 1.- pr. m 2 leieareal kr 1.- pr. m 2 leieareal Andre - inntil 100 m 2 leieareal kr/abonnent kr/abonnent Andre overskytende areal kr 5.- pr. m 2 leieareal kr 5.- pr. m 2 leieareal 2. Årsgebyr 2.1 Abonnementsgebyr Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene: Vann: Ca. 50 % Avløp: Ca. 40 %. Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori: Abonnementsgebyr for næring av næringseiendommer og offentlige virksomheter. Abonnementsgebyr for bolig betales av øvrige abonnenter. Alle abonnenter i én brukerkategori betaler likt abonnementsgebyr. Abonnementsgebyrer (kr/abonnement): Vann Avløp Inntil 2 boenhet (0 60 m 2 ) Inntil 2 boenhet (over 60 m 2 ) Over 2 boenheter (0-30 m 2 ) Over 2 boenheter (31-60 m 2 ) Over 2 boenheter (over 60 m 2 ) Næring (0-501 m 3 )

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den11.12.2014, sak 119/14, med virkning fra 1.1.2015. GEBYRREGULATIV 2015 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven) Vedtatt i kommunestyret den 10.12.2015, sak 88/15, med virkning fra 1.1.2016. GEBYRREGULATIV 2016 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven, konsesjonsloven)

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER Vedtatt i kommunestyret 10.12.2009, sak 77/09, med virkning fra 1.1.2010 GEBYRREGULATIV 2010 PLAN-, DELINGS-, BYGGESAKS- OG MATRIKKELLOVSGEBYRER 0. GENERELLE BESTEMMELSER 2010 1. Alle gebyrer skal betales

Detaljer

Gebyrregulativ vann og avløp Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak xx /16 med ikrafttredelse fra

Gebyrregulativ vann og avløp Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak xx /16 med ikrafttredelse fra Vedlegg 2 Gebyrregulativ vann og avløp - 2017 Vedtatt i Notodden kommunestyre i sak xx /16 med ikrafttredelse fra 01.01.2017. Rammer for gebyrberegning Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader,

Detaljer

Budsjett 2015 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag Budsjett 2015 Gebyrer og egenbetalinger Rådmannens forslag 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 107,00 115,00

Detaljer

Budsjett 2015 Gebyrer og egenbetalinger

Budsjett 2015 Gebyrer og egenbetalinger Budsjett 2015 Gebyrer og egenbetalinger 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. Pr stk Kommunepin 107,00 115,00 Kart 77,00 80,00

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven) Vedtatt i kommunestyret den 15.12.2011, sak 123/11, med virkning fra 1.1.2012. GEBYRREGULATIV 2012 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven) EIERSEKSJONERING

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: GEBYRREGULATIV FOR KART- OG OPPMÅLINGSSAKER 2015 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1.1.2015 Vedtatt av Lunner

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2013. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 20. desember 2012, sak nr. 0133/12. 1.1 Oppretting av matrikkelenhet

Detaljer

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

1.1 Oppretting av matrikkelenhet. 1.2 av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 1. Gebyrer kart og oppmåling - Arbeid etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) 2017 Faktura skal være betalt før arbeid etter matrikkelloven i gangsettes jf matrikkelforskriften 16 nr 5 1.1 Oppretting

Detaljer

Kart og oppmåling 2017

Kart og oppmåling 2017 KART OG OPPMÅLING 2017: Gebyrene for kart og oppmålingsarbeider justeres i samsvar med indeks for kart og oppmåling utarbeidet av Statens kartverk, pr. oktober 2016 Okt. 15 = 493,53 Okt. 16 = 504,12 100%

Detaljer

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

6 Gebyrer Oppretting av matrikkelenhet. Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6 Gebyrer 2017 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 6.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn Areal fra 0

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2012. Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den 16.12.11, sak nr. 114/11 Oppretting av matrikkelenhet Oppretting

Detaljer

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3.

Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner Gebyrer Tillatelse til seksjonering, reg. av 3.400,- 3. 6.10 Gebyr etter matrikkelloven Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige. 6.10.1 Oppretting av matrikkelenhet 6.10.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn areal fra 0 500 m² 7.300,- 7.090,- areal

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN 2014 Lovhjemmel: Matrikkelloven 32, forskriftene 16 Vedtatt av kommunestyret i møte den, sak 1.1. Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2013 2014 A. Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Detaljer

Gebyrregulativ med hjemmel i

Gebyrregulativ med hjemmel i Gebyrregulativ med hjemmel i Eierseksjoneringsloven 7 Matrikkelloven 30, 32 og matrikkelforskriften 16 og 17 Gjeldende f.o.m 1. januar 2017 Vedtatt av Lunner kommunestyre i sak 149/16, den 15. desember

Detaljer

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune

Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Gebyrer for matrikkelføringer og fristforlengelse for oppmålingsforretninger i Ibestad kommune Innhold 1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET... 2 1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn... 2 1.2 Matrikulering

Detaljer

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING

BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING BETALINGSSATSER 2015 - OPPMÅLING E. OPPMÅLING (Matrikkeloven 32, forskriftens 16) 1. Deling av grunn/ oppretting av enhet (Saksbehandlingsgebyr) 2015 Gebyr/avgift a. Søknad om deling av eiendom, iht. pl.

Detaljer

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven)

PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven) Vedtatt i kommunestyret den 16.12.2010, sak 113/10, med virkning fra 1.1.2011. GEBYRREGULATIV 2011 PLAN-, DELINGS- og BYGGESAKER (plan- og bygningsloven) DELING AV LANDBRUKSEIENDOM (jordloven) EIERSEKSJONERING

Detaljer

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2010 Nordkapp Kommune Nordkapp Kommune Honningsvåg by 1. GENERELLE FORUTSETNINGER...3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP...3 2.1 Gebyr for vann....3 2.2. Gebyr for avløp...3 3. RENOVASJONSAVGIFT...4 3.1. Innsamling av forbruksavfall...4

Detaljer

Byggesaksgebyrer 2017

Byggesaksgebyrer 2017 Byggesaksgebyrer 2017 Gebyr for private planforslag etter plan og bygningsloven av 27. juni 2008, kap. 12 Kroner Detaljreguleringsplaner 22.800 Mindre endring av planer 17.900 Små endringer av planer 10.250

Detaljer

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10

GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 GEBYRREGULATIV ETTER MATRIKKELLOVEN / LOKAL FORSKRIFT Vedtatt av kommunestyret 09.12.2011 sak 83/10 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 2010 2011

Detaljer

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor

Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/ Plankontor Gebyr i henhold til matrikkelloven 2017 - inklusiv vinterforskrift År: 2017 Sak KS: Dato: Ansv.enhet: Kontaktperson (epost) PS 101/16 15.12.16 Plankontor Torhild.Hessevik.Eikeland@lyngdal.kommune.no 1

Detaljer

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra

Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret og gjelder fra Gebyrer 2015 - Birkenes kommune kommune Gebyrregulativet er vedtatt av Birkenes kommunestyret 10.12.2009 og gjelder fra 01.01.2010 Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens 32, forskriftene 16) fastsettes

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101.

GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV NR 101. Gebyrsatser 2017 MÅLSELV KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER LOV OM EIENDOMSREGISTRERING (MATRIKKELLOVEN), LOV 2005-06- 17 NR 101. Gebyrregulativ med hjemmel i matrikkellovens 32, forskriftene 16

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2015 Vedtak og kunngjøring Vedtatt av kommunestyret K-sak Kunngjort i media Hjemmel matrikkelloven 32, matrikkelforskriften 16 1. Generelle

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2012 Vedtak og kunngjøring FORSLAG Vedtatt av kommunestyret 17.12.2011 K-sak??/11 Kunngjort i media dd.mm.åååå Hjemmel matrikkellovens 32, forskriftens

Detaljer

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015

Måsøy Kommune. Gebyrregulativ 2015 Måsøy Kommune Gebyrregulativ 2015 Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 1. GEBYR FOR VANN... 3 2. GEBYR FOR AVLØP... 3 3. RENOVASJONSAVGIFT... 4 1. INNSAMLING

Detaljer

GEBURREGULATIVET 2016

GEBURREGULATIVET 2016 GEBURREGULATIVET 2016 Vedtatt av formannskapet 08.12.15, sak 51/15 Vedtatt av kommunestyret 17.12.15, sak 94/15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE FORUTSETNINGER... 1 2 GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 1 2.1

Detaljer

Generelle bestemmelser

Generelle bestemmelser GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2017 Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2017 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 6 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016

Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Nes kommune 2016 Vedtatt i kommunestyret 17.12.13 Gebyr for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven i Nes kommune Side 1 av 5 1 Gebyrer Gebyrer

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2014 2015 A. Oppretting

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV

FORSKRIFT OM GEBYRER BETALINGSREGULATIV FORSKRIFT OM GEBYRER OG BETALINGSREGULATIV 2010 FOR SAKSBEHANDLING I KVÆFJORD KOMMUNE ETTER: 1. Plan- og bygningsloven (Plandelen) 2. Matrikkelloven 1 1. Gebyrer i plansaker Gebyrer for arbeider etter

Detaljer

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4

Lunner kommune. Referanse:11/1812-4 Lunner kommune Forslag til gebyrregulativ med hjemmel i Lov om eierseksjoner (eierseksjoneringsloven) 7 Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 Regulativet

Detaljer

1 Generelle bestemmelser

1 Generelle bestemmelser Gebyrregulativ for kart og oppmåling 2015 Hjemmel Bruk av gebyr er hjemlet i matrikkellova 32, plan- og bygningsloven 33-1 og lov om eierseksjoner 7. Vedtak Molde kommunestyre 11. desember 2014, sak 94/14.

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2014 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L EIENDOMSFORESPØRSLER UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland

Detaljer

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017

Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven for Fosnes Kommune 2017 1. Generelle bestemmelser. 2. Gebyrer. 1 Generelle bestemmelser. 1.1 Betalingsplikt. Den som får utført tjenester etter

Detaljer

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift

Gebyr i henhold til matrikkelloven inklusiv vinterforskrift Plankontor Notat Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Direkte telefon: Arkivkode: Dato: 2016/1009-0 Torhild Hessevik Eikeland 151 15.11.2016 Gebyrer i hht. matrikkelloven 2017 inklusiv vinterforskrift Gebyrer

Detaljer

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5

2. For søknad om oppføring av skorstein 20-3 betales : kr 1 376 3. For søknad om riving 20-3, betales 30 % av satsene i pkt. 5 Gebyrregulativ forvaltning Evje og Hornnes kommune. Vedtatt i kommunestyret 10.12.15 Plan- og bygningsloven 33-1 1. For tiltak som kan utføres av tiltakshaver i henhold til PBL 20-4 betales: Frittstående

Detaljer

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923.

Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Gebyr etter matrikkelloven for Røros kommune i 2010 Vedtatt av Røros kommunestyre den 28.1.2010 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 1.1.2010 delingsloven fra 1978 og signalloven fra

Detaljer

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.

GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O. GEBYRREGULATIV 2016 VED BEHANDLING AV BYGGESAKER KART OG OPPMÅLINGSARBEIDER EIERSEKSJONERING OG BETALINGSSATSER VED ANNEN SAKSBEHANDLING, KONTROLLER O.L UTSKRIFTER, KOPIER Aurskog-Høland kommune Teknisk

Detaljer

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012

PRISLISTE. Barnehagen 2011. Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330. Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 PRISLISTE Barnehagen 2011 Tid/uke 17 t/u 25,5 t/u 34 t/u 42,5 t/u Pris/mnd 1140 1400 1865 2330 Matpenger - innføres fom skoleåret 2011/2012 Dag/uke 2 3 4 5 Pris/mnd 80 120 160 200 Søskenmoderasjon: Det

Detaljer

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015

Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Gebyrregulativ Ressurs- og utviklingsetaten 2015 Administrasjonens forslag Byggesaksgebyrer Med henvisning til Plan- og bygningslovens 33-1, Lov om eierseksjoner 7 og Forurensningsforskriftens 2-12 gjøres

Detaljer

1.0 Kommunale eiendomsavgifter:

1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2013: Kommunale avgifter og betalingssatser for 2013 fastsettes som følger: - Endret med virkning fra 01.07.13 1.0 Kommunale eiendomsavgifter: Avgiftstype VANN OG AVLØP:

Detaljer

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger:

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2016 2017 A. Oppretting

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ

KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ KVINESDAL KOMMUNE ENHET FOR PLAN OG MILJØ Gebyr for arbeider etter matrikkelloven 2017 (jfr. lovens 32, forskriftene 16) (Sist revidert.12.2017 kommunestyrevedtak K- /16) Gebyrregulativet gjelder for saker

Detaljer

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten.

1.1. Betaling av gebyrer: Alle gebyrer betales til Søgne kommune, økonomiavdelingen etter oppgave fra Arealenheten. Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune - 2015 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte den 16. desember 2010, sak 92/10, med endring senest 18. desember 2014 sak 93/14 og 94/14. 1. Alminnelige

Detaljer

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter:

Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: GEBYRREGULATIV TEKNISK FORVALTNING, GJELDENDE FRA 01.02.2015 Satsene er vedtatt i kommunestyret 19.12.2014 Gebyrregulativ for behandling av saker og utførelse av oppgaver etter: plan- og bygningsloven

Detaljer

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015

Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrregulativ for Enhet for plan- og byggesak 2015 Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningsloven av 27.06.2008 33-1 lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) av 17.06.2005 32 første ledd forurensningsloven

Detaljer

Budsjett 2012 Gebyrer og egenbetalinger Kommunestyrets vedtak. Sak 123/

Budsjett 2012 Gebyrer og egenbetalinger Kommunestyrets vedtak. Sak 123/ Budsjett 2012 Gebyrer og egenbetalinger Kommunestyrets vedtak Sak 123/11 15.12.2011 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk.

Detaljer

Budsjett 2012 Gebyrer og egenbetalinger

Budsjett 2012 Gebyrer og egenbetalinger Budsjett 2012 Gebyrer og egenbetalinger 1. Felles 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk. pr. stk. Kommunepin 100,00 100,00 Kart 70,00

Detaljer

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011

MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 2011 MARNARDAL KOMMUNE Betalingsregulativ 011 A. Behandling av byggesøknader 010 011 Inkl mva 1.1 Enebolig Enebolig i maks etasjer 638 717 Tillegg pr enhet 1 758 1 811 1. Hytte og fritidseiendom Byggesøknad

Detaljer

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats.

Saksgebyrer etter matrikkeloven skal betales selv om saken ikke blir fullført, men etter en redusert gebyrsats. GEBYRER FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN 1.1. Generelle bestemmelser 1.1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Betalingsregulativ fra

Betalingsregulativ fra Betalingsregulativ fra 01.01.2018 Matrikkelloven, landbruk & plan- og bygningsloven Arbeider etter matrikkelloven 1.1 Oppretting av matrikkelenhet 1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, matrikulering

Detaljer

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C

Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Sørfold kommune Gebyrregulativ DEL 1 Kapittel C Med forskrift om unntak for tidsfrister i vinterhalvåret i saker som krever oppmålingsforretning i Sørfold kommune Fastsatt av Sørfold kommunestyre med hjemmel

Detaljer

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering

Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering Gebyrregulativ i henhold til Lov om eiendomsregistrering 1. Generelle bestemmelser 1.1 Betalingsplikt Den som får utført tjenester etter dette regulativet, skal betale gebyr etter satser og retningslinjer

Detaljer

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr

Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015. 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ Tjeldsund kommune 2015 Gjeldende fra 01.01.2015 1.0 Kart og delingsgebyr, byggesaksgebyr Betalingsregulativ etter matrikkelloven Lovhjemmel: Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Detaljer

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014

Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2014 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978 og signalloven fra 1923. Det nye regelverket stiller nye

Detaljer

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8

KS- vedtak betalingssatser 2012 MARNARDAL KOMMUNE. Vedtatt i KS-sak 72/11. Gebyrer og betalingssatser 2012. Side 1 av 8 MARNARDAL KOMMUNE Vedtatt i KS-sak 72/11 Gebyrer og betalingssatser 2012 Side 1 av 8 A. Behandling av byggesøknader 1.0 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver etter

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 28.11.13 Saknr. Tittel: 60/13 Kommunale avgifter for byggesaker og for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven 2014 Votering: Formannskapets

Detaljer

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012

Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Forskrift om gebyr etter matrikkelloven for Verran kommune i 2012 Fastsatt av Verran kommunestyre den 15.12.2011. Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) erstatter fra 01.01.2012 delingsloven fra 1978

Detaljer

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN

TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN TYDAL KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER: MATRIKKELLOVA PLAN- OG BYGNINGSLOVEN KONSESJONSLOVEN JORDLOVA FORURENSNINGSLOVEN EIERSEKSJONSLOVEN GEBYRSATSER GJELDENDE FRA 01.01.2016 GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER

Detaljer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018 Vedtatt av Søgne kommunestyre i møte 1. Alminnelige bestemmelser.... 1 2. Gebyr for behandling av bygge- og delingssøknader... 2 3. Gebyr for

Detaljer

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017

Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Torsken kommune - Avgiftsregulativ 2017 Maksprisen for barnehageplass er kr 2730 pr. mnd. Dette er forslaget i statsbudsjettet for 2017. Barnehager 100 % plass 2580 2730 150 5,81 % 80 % plass 2435 2435-0,00

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2016: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING

3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING 3. AVGIFTER OG EGENBETALING SEKSJON FOR MILJØ OG SAMFUNNSUTVIKLING KAP. A: ALMINNELIGE BESTEMMELSER A.1 Betalingsplikt Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Hvis en kunde

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven

Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven GJEMNES KOMMUNE Gebyrregulativ 2015 for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven Hjemmel: Matrikkelloven 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak: Gjemnes

Detaljer

HOF KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ

HOF KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ 2014 HOF KOMMUNE TEKNIKK, LANDBRUK OG MILJØ KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER Gjeldende fra 01.01.2014 Vedtatt av Hof kommunestyre 10.12.2013 sak nr 056/13 1 BETALINGSBESTEMMELSER For alle gebyr som følger

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2015 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver, etter pbl 20-2: 2 a Mindre byggearbeid på bebygd eiendom 2 b Alminnelige driftsbygninger

Detaljer

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE

GEBYR 2015 - ASKIM KOMMUNE GEBYR - ASKIM KOMMUNE GEBYRER FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVENS 16 (MATRIKKELFORSKRIFTEN) (Matrikkellovoven Lov-2005-06-17-101) I kraft fra 01.01.12 1. OPPRETTING AV MATRIKKELENHET 1.1 Oppretting av grunneiendom

Detaljer

Gebyrregulativ gjeldende fra

Gebyrregulativ gjeldende fra FORSLAG TIL ENDRINGER (rød tekst) I GEBYR FOR MATRIKKELSAKER (KAPITTEL 5) FRA 2011 TIL 2012. Tekst som angår byggesaker, plansaker og seksjoneringssaker er utelatt i dette dokumentet Endringer i gebyr

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE

GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR SAKSBEHANDLING ETTER MATRIKKELLOVA OG LOV OM EIERSEKSJONERING - SARPSBORG KOMMUNE GEBYRER VEDTATT AV SARPSBORG BYSTYRE MED HJEMMEL I: 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2013 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune Gjesværstappan med Havørn i horisonten Foto: Børge Grønlund Vedtatt av styre 11.12.2012, PS sak 122/12 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3

Detaljer

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune

Gebyrregulativ 2015 Teknisk sektor Nordkapp Kommune Teknisk sektor Nordkapp Kommune 2003. Steinparken ved rådhuset. Vedtatt av styre den 9.12.2014, som PS sak 99/14 1. GENERELLE FORUTSETNINGER... 3 2. GEBYRER FOR VANN OG AVLØP... 3 2.1 Gebyr for vann......3

Detaljer

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015

FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 FRÆNA KOMMUNE GEBYRREGULATIV FOR KART OG OPPMÅLING 2015 Hjemmel Matrikkelloven 30, 32 med tilhørende forskrift 16 og 17 hjemler gebyrfastsetting etter matrikkelloven. Vedtak Fræna kommunestyre 1 Generelle

Detaljer

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift.

Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D. Areal Gebyrene er tilpasset endringene i Plan- og bygningsloven 33.1 og gjøres gjeldende som forskrift. D.1 Gebyr etter plan- og bygningsloven 1.1 Generelle bestemmelser 1.1.a. 1.1.b. 1.1.c. 1.1.d.

Detaljer

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018

Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Forskrifter, avgifter og gebyr 2018 Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) Gebyr for arbeid etter eierseksjonsloven 1. Gebyr for arbeid etter lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven)

Detaljer

Gebyrregulativ for Teknikk og næring

Gebyrregulativ for Teknikk og næring Trøgstad kommune Gebyrregulativ for Teknikk og næring 1. Kommunale gebyrer, eiendomsskatt og utleie Alle priser er oppgitt eks mva. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx RENOVASJON - merverdiavgift kommer

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG BYGGESAK 2017

GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG BYGGESAK 2017 Samfunnsutvikling GEBYRREGULATIV FOR PLAN OG BYGGESAK 2017 Gjeldende fra 1.1.2017. Økningen fra 2016 er på ca. 2,5 % og avrundet til nærmeste 100 Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene.

Detaljer

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger

Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger Kommunale avgifter, gebyrer og egenandeler/egenbetalinger i hht kommunestyrets vedtak 13.12.12, sak 62 Barnehage, SFO, kulturskole Pleie og omsorg Bolig - eiendom Barnehage, SFO, kulturskole Barnehage

Detaljer

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14)

GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKSBEHANDLING, OPPMÅLINGSFORRETNINGER OG PLANSAKER (Vedtatt i kommunestyret 15.12.14) Gyldig fra: 01.01.2015 Gebyrregulativ, Selbu Kommune Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN

NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Ark.: 231 Lnr.: 7755/09 Arkivsaksnr.: 09/1296-1 Saksbehandler: Gudmund Forseth NYTT GEBYRREGULATIV FOR FORVALTNINGSOPPGAVER ETTER MATRIKKELLOVEN Vedlegg: 1. Statens Kartverk Brev datert 26.10.2009 vedrørende

Detaljer

Kart- og oppmålingsarbeider

Kart- og oppmålingsarbeider Kart- og oppmålingsarbeider Gebyrer etter matrikkelloven Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 32, forskriftene 16) fastsettes som følger: 1. Oppretting av matrikkelenhet 2015 2016 A. Oppretting

Detaljer

GEBYRER OG BETALINGSSATSER

GEBYRER OG BETALINGSSATSER Kommunestyrets vedtak 216 MARNARDAL KOMMUNE GEBYRER OG BETALINGSSATSER 216 Side 1 av 1 Kommunestyrets vedtak 216 A. Behandling av byggesøknader 1. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås

Detaljer

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven

Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyrregulativ - Plan- og bygnings-/matrikkel-/jord- og konsesjonsloven Gebyr plan- og byggesaker 2017 2016 1.1.1 Reguleringsplaner Konsekvensutredning 6000 5500 Enkel plan (Inklusiv oppstartsmøte og planprogram

Detaljer

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger:

B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: B GEBYRREGULATIV FOR BYGGESAKER 2018: Gebyrer for behandling av søknad om tillatelse, jfr. plan- og bygningslovens 33-1 er som følger: 2 Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver,

Detaljer

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak

1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak 1.2 Gebyrregulativ for plan- og byggesak Gjeldende fra 1.1. 2015. Gebyrregulativet er samordnet mellom Grenlandskommunene. (Tall i parentes er 2014-tall) A GEBYRREGULATIV FOR PLANSAKER 2015: 2015 Oppstartsmøte:

Detaljer

RØST KOMMUNE PRISLISTE GEBYRER OG PRISER PÅ KOMMUNALE TJENESTER Røst

RØST KOMMUNE PRISLISTE GEBYRER OG PRISER PÅ KOMMUNALE TJENESTER Røst RØST KOMMUNE PRISLISTE GEBYRER OG PRISER PÅ KOMMUNALE TJENESTER 2017 1 Røst 08.12.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GEBYR KOPIERING 3 2. UTLEIE AV SVØMMEHALL 3 3. UTLEIE AV SKOLEBYGG 3 4. SATSER HELSE OG OMSORG

Detaljer

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN

B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN B. TAKSTER FOR GEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVA, EIERSEKSJONSLOVA OG HAVNE- OG FARVANNSLOVEN (m.v.a. beregnes ikke på disse tjenester) Kolonnen til venstre viser til punktet i "fullversjonen"

Detaljer

GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA Søknadspliktige tiltak ansvarsbelagte ( 20-1, 20-2):

GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA Søknadspliktige tiltak ansvarsbelagte ( 20-1, 20-2): GEBYR FOR BYGGE- OG DELINGSSAKER GJELDENDE FRA 01.01.2016 Byggesaksgebyr: Søknadskontroll, annen kontroll og tilsyn. Arealdefinisjoner: Som fastlagt i Matrikkel, jfr. NS 3940. For byggetiltak som ikke

Detaljer

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015

GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 GEBYRFORSKRIFTER ETTER MATRIKKELLOVEN 2015 Gebyrer for arbeider etter lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) 32 og forsift om eiendomsregistrering (matrikkelforsiften) 16, fastsettes som følger: 1.

Detaljer

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg

Gebyrer 2014. Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg Gebyrer 2014 Vann og kloakk Renovasjon Feiing Septikrenovasjon Byggesak Kart og oppmåling Seksjonering Private planforslag Private avløpsanlegg KOMMUNALE GEBYRER 2014 Vann: Eks.mva kr Inkl. mva kr Årsgebyr:

Detaljer

Gebyrregulativ for vann og avløp

Gebyrregulativ for vann og avløp Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2011 64618/2011 2010/4293 231 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/139 Formannskapet 23.11.2011 11/168 Bystyret 08.12.2011 Gebyrregulativ

Detaljer

Gebyrregulativ for plansaker:

Gebyrregulativ for plansaker: Gebyrregulativ for plansaker: 1. a. Behandlingsgebyr: Fast gebyr for å ta sak til behandling. Faktureres når plansaken mottas til behandling. 10 740,- b. Arealgebyr: Inntil 5 daa kr./100m2 5 10 daa 10

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE GEBYR/OPPMÅLING Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE Fra gården til Anne Jorine og Gabriel Nilsen på Bø. SIDE 3 Oppmåling og eiendom Gebyrer for arbeider

Detaljer

Budsjett 2016 Gebyrer og egenbetalinger. Vedtatt av Notodden kommunestyre i møte sak 88/15

Budsjett 2016 Gebyrer og egenbetalinger. Vedtatt av Notodden kommunestyre i møte sak 88/15 Budsjett 2016 Gebyrer og egenbetalinger Vedtatt av Notodden kommunestyre i møte 10.12.15 sak 88/15 1.1. Gebyrer 1.1.1. Gebyrer med lovregulerte satser Ingen på fellesområdet. 1.1.2. Andre gebyrer pr. stk.

Detaljer

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014

Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 Forskrift om gebyrregulativ etter matrikkelloven for Ås kommune for året 2014 (Indekstall 461,94 fra Statens Kartverk for kart og oppmålingsarbeider) Vedtatt i Ås kommunestyre som K-sak 16/10 den 14.04.2010

Detaljer