Forord. Mer enn bare papirbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Mer enn bare papirbok"

Transkript

1 MED NETTRESSURS

2 Forord Forord Dette er en av to bøker om praktisk automatiseringsteknikk. Denne boken, automatiseringsteknikk 2, tar for seg praktisk reguleringsteknikk og systemforståelse. Bok 2, automatiseringsteknikk 1, dekker måle- nøyaktighet og kalibrering, måleteknikk for trykk, nivå, gjennomstrømning, temperatur, ph og gassanalyse. Både digitale og analoge måleteknikker behandles. Hovedmålet med denne boken er reguleringsteknikk og systemforståelse. Boken tar derfor for seg mange fagdisipliner. Eksempler på det er PID-regulering, dokumentasjon, pådragsorganer, omformere, prosessdata, grunnleggende om sikkerhet, og grunnleggende om vedlikeholdsteknikk. Målgruppen er studenter i teknisk fagskole, men boken er tilrettelagt for VG2 og VG3 automatisering i videregående skole. Det er laget en tilpasset nettressurs for hver studieretning. Både veiledninger, oppgaver, animasjoner, videofilmer og tekniske spesifikasjoner er tilpasset læreplanene for studieretningene. Læreboken passer også svært godt til selvstudium også for etter- og videreutdanning i industrien. Mer enn bare papirbok Til boken er det knyttet store digitale nettressurser. Video- og animasjonsfilmer Elektroniske tester Animasjoner Lenker til nettsteder Tekniske spesifikasjoner Dynamiske simulatorer Oppgaver med løsningsforslag DIGITAL NETTRESSURS PAPIRBASERTE LÆREBØKER Brukeren kan bruke boken og samtidig se konkretiserende animasjoner og videofilmer i nettressursen. Brukerens kunnskaper kan testes gjennom elektroniske tester. I oppgavesamlingen kan brukeren løse oppgaver og kontrollere svarene mot løsningsforslag. 2 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

3 Forord Det er viktig at teoriene knyttes til praktisk anvendelse. Derfor har nettressursen tilrettelagte tekniske spesifikasjoner, for reguleringsteknisk utstyr. Dette er pdf-filer som kan lastes ned til brukerens datamaskin. Nettressursen har også lenker til anbefalte nettsteder som kan være utdypning til læringen. I boken er det symboler som henviser til digitale ressurser på nettsiden. Symbolene vises i tabellen. Symbol Forklaring PowerPoint til lærer/instruktør Symbolet viser at du kan studere animasjon i den digitale ressursen. Symbolet viser at du kan se videofilm i den digitale ressursen. Symbolet viser at du kan lese mer i tekniske spesifikasjoner. Alle tekniske spesifikasjoner kan lastes ned. Symbolet viser at du kan teste kunnskaper i den digitale ressursen. Dette er felles symbol for elektroniske tester og papirbaserte oppgaver. Papirbaserte oppgaver lastes ned som pdf-filer, sammen med løsningsforslag. Symbolet viser til regneark som kan lastes ned for bruk i oppgaver. Symbolet viser til at du kan se dynamiske simulatorer i den digitale ressursen. Til boken er det laget PowerPoint-serier for hvert kapittel i boken. PowerPoint-seriene inneholder illustrasjoner fra boken sammen med animasjoner i den digitale nettressursen. Dette er et unikt pedagogisk hjelpemiddel for lærer i undervisningen. Om forfatter Bjørnar Larsen har undervist automatiseringsfaget i skole og industri i en årrekke. Han har vært medlem i fagprøvenemder i 18 år og har skrevet mer enn 30 lærebøker for skole og industri. Forfatteren har også produsert elektroniske læremidler, elektronisk informasjonsverktøy og videofilmer. Arbeidet er utført for en lang rekke bedrifter og organisasjoner. Vi nevner Noretyl, Hydro Polymers, Herøya Industripark, YARA, NHO, Utdanningsdirektoratet, Industriskolen, Vett og Viten og Gyldendal. Forfatteren deltok i det Europeiske prosjektet CELEBRATE, der han produserte mer enn 60 animasjoner for realfaget. Hele 22 land deltok i CELEBRATE-prosjektet. Animasjonene til forfatteren har siden blitt en pedagogisk veiviser for utvikling av tilsvarende animasjoner, for bruk i elektroniske læremidler i inn og utland. Bjørnar Larsen 1. mars 2013 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 3

4 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Dokumentasjon Dokumentasjonsstandarder - Hva er det? Eksempeler på standarder Eksempel på datablader Eksempler på deler av anlegg som bør dokumenteres Skjematyper Blokkskjema (forkortet BS) Prosesskjema (forkortet PS)...24 Instrumentert prosessflytskjema (forkortet TFS og P&ID) Hvorfor brukes flytskjemaer? Hvilke informasjon som kan leses av TFS-skjemaet Eksempler på tegneregler Symboler Nummerering av apparatur og utstyr Merking av rørledninger Eksempel på bokstavkoder for prosessmedier Merking av trykk og diameter Nummerering av manuelle ventiler, flenser med mer (rørarmaturer) Instrumentering Instrumentets plassering Ventilposisjon ved luftsvikt Typer måle- og styresignaler Standardiserte bokstavforkortelser Tilleggsfunksjoner Sløyfetegning Eksempel på dokumentasjon for oppkobling/montasje (engelsk Hook Up) Montasje av en måleomformer i kasse Grunnleggende om sikkerhet i anlegg Hva er forrigling? Her er et enkelt eksempel Forriglingsmatriser (FM) Symboler som brukes i forriglingsmatriser Eksempel på sikring av en reaktor Alarmer Klassifisering av alarmer Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

5 Innholdsfortegnelse Førstefeil Forvarselsignaler Alarmer kan også grupperes etter viktighet: Eksempel på påkalling og presentasjon av alarmer Kapittel 2: Reguleringsventiler Innledning Reguleringsventilen i reguleringssløyfen Sammenligning av elektrisk strømningskrets med en vannkrets Ulike arbeidsforhold Reguleringsventil Ventilen Membranaktuatoren Sylinderaktuator Flere deler i ventilen Pakkboksen Krefter langs spindelen Dobbeltseteventil Treveisventil, også kalt blandeventil Innledning Ventiler med dreiebevegelse Spjeldventil Kuleventiler Kulesegmentventil (VeeBall) Kalottventil Membranventil Sluseventil Ventilens kapasitetsindeks Definisjon ev ventilens kv-verdi Ventilens Cv-verdi Ligning for gjennomstrømningen i en reguleringsventil Ventilkarakteristikker Vi skiller mellom tre hovedkarakteristikker Hurtigåpnende karakteristikk Likeprosentlig karakteristikk Lineær karakteristikk Installert karakteristikk Andre forhold som bestemmer ventilvalg Eksempel på ventildataskilt Omformere til reguleringsventiler Plate/dyse-element Strøm- til luftomformer (I/P omformere) I/P-omformer Blokkskjema for en I/P-omformer...79 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 5

6 Innholdsfortegnelse 2.22 Ventilstiller (eng. positioner) Blokkskjema for ventilstiller Digitale ventilstillere Elektriske forstillingsmekanismer (aktuatorer) Styring av elektriske forstillingsmekanismer Reduksjonsventil Blokkskjema til reduksjonsventilen...84 Kapittel 3: Frekvensomformere Innledning Fordeler med trinnløs hastighetsregulering Spare energi Prosessoptimalisering Skånsom maskindrift Bedre arbeidsmiljø Mindre vedlikehold Teori om frekvensomformere Elektromagnetisk stråling Litt om EMC-direktivet Hva omfatter EMC-direktivet? CE-merking Radiostøy Terminering Andre beskyttelser Betjeningsenhet...97 Kapittel 4: Innledning til reguleringsteknikk Manuell regulering av bilens hastighet Belastning Prosess Eksempler Regulering av væskenivå i en tank Oppsummering Åpen sløyfe Lukket sløyfe Pådragsorgan Forstillingsenhet Manuell regulering Automatisk regulering Reguleringsavvik Test av en mekanisk regulator med animasjon Regulerinssystemets virkemåte Vi tester med animasjonen Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

7 Innholdsfortegnelse Test Test Test Kapittel 5: Grunnleggende om PID-regulering Innledning Tre grunnleggende regulatortyper Blokkskjema til PID-regulator Installasjon av simulator Innføring i bruk av simulatoren Tre regulatortyper P-regulator (proporsjonal regulator) Test 1. Endre regulatorforsterkningen Ligningen til P-regulator Test 2. Endre ventilen Kv Test 3. Endring av måleområde til LT Test 4. Endring av pumpetrykk Direkte og reversert regulator Direkte regulator Reversert regulator brukes i simulatoren PI-regulator Grafer til P- og I-bidraget Test 3. Vi endrer I-tiden Litt teori om I-forsterkeren PI-regulatorens utgang når avviket er konstant Definisjon av I-tid Hva er tilnærmet beste I-tid i en reguleringssløyfe? Hva er sløyfens dødtid? Vi måler sløyfens dødtid Vi beregner I-tiden og tester reguleringen Hva skjer dersom prosessens dødtid endrer seg? Til slutt et tankeeksperiment med dødtid PID-regulator PID-regulator med simulatoren Test 1. Først PI-regulator D-forsterkeren demper svingninger Hvor lang skal D-tiden være? Oppsummering av hele kapittel Hva er det viktigste i kapittel 1 til og med 5? Kapittel 6: Regulatorjustering Innledning To optimaliseringsmetoder Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 7

8 Innholdsfortegnelse Ziegler og Nichols 1. metode Fremgangsmåte Beregningsmetoder Vi beregner regulatorparameterne Ziegler og Nichols 2. metode Ziegler og Nichols 2. metode Du må måle tre parametere Definisjon på tidskonstant Ligningene til Ziegler og Nichols 2. metode Beregning regulatorparametre til reguleringssløyfen Øvelse med simulator Repetisjon med animasjoner Kapittel 7: Videregående regulering Kaskaderegulering (seriekoblede regulatorer) Regulering av væskenivå Endring i utstrømming Endring i tilførsel Vi bygger en strømningsregulering Vi bygger sammen to reguleringssløyfer Forklaring til kaskadereguleringen Test av reguleringssløyfer i varmeveksler Forberedelse Enkeltsløyferegulering med varmeveksler Test med konstantregulering Kaskaderegulering av varmeveksleren Simulatorforsøk med Kaskaderegulering Parameterstyring av varmeveksler Simulatorforsøk med parameterstyring Forholdsregulering Foroverkopling (eng. Feed Forward) Innledning Eksempler på bruk av foroverkobling Stripping - hva er det? Stripping av gass fra råolje Prinsipielt eksempel fra å kjøre bil Eksempel fra klimaanlegg Forholdsregulering i blande- og krystalliseringsprosess Delt områderegulering (Split Range Control) Eksempel Kapittel 8: Prosessdatasystemer Litt om datanettverk Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

9 Innholdsfortegnelse 8.1 Nettverk seriell punkt-til-punkt Stjernenett Ringnett Bussnett Kombinerte datanettverk Repeater (forsterker) Multiplekser Programmerbare regulatorer Prinsipielt om programmering av en digital regulator Eksempel Eksempel Eksempel PC overordnet regulatorer Distribuerte kontrollsystemer Innledning Prinsipper om distribuerte kontrollsystemer Eksempel på distribuert kontrollsystem Feltbuss (eng. Fieldbus Control System) Signalkabel for feltbuss Noen feltbusstandarder Fordeler med bruk av feltbuss i nye anlegg Kostnadsbesparelser ved bruk av feltbuss Under konstruksjon og installasjon Under uttesting I produksjonsfasen Eksempel på et styresystem Eksempel på anlegg med feltbuss Eksempler på enkel konfigurering i et datasystem Programeksempel Programeksempel Anti Reset Windup Forsøk med regulator uten Anti Reset Windup Hva gjør Anti Reset Windup? Prosessautomatisering for bedriftens totale verdiskaping Integrerte programpakker Trådløse løsninger Eksempel på nytt instrument som monteres i trådløst nettverk Elektronisk krysskobling (eng. Electronic Marshalling) Elektronisk krysskobling Litt om mann-maskin-kommunikasjon Kapittel 9: Klimaanlegg Innledning Prosessutstyr i klimaanlegg Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 9

10 Innholdsfortegnelse Innledning Det viktigste prosessutsyret Vifte Spjeld Varmevekslere Reguleringen av varme- og kjølebatteriene Filtre Varmegjenvinnere Innledning Roterende varmegjenvinner Luft til væskegjenvinner Ventilasjonsaggregat Regulering av klimaanlegg Regulere små luftmengder Regulere store luftmengder Eksempel på regulering og styring av et ventilasjonsanlegg Symbolskjema for anlegget Funksjonsbeskrivelser Reguleringen Utekompensering (foroverkobling) Minimumsbegrensning Litt om styring og sikkerhet Oppstart Stopp Regulering av elektrisk varmebatteri (varmeveksler) Litt om varmepumper Innledning Et kjøleskap har en varmepumpe Varmepumpens virkemåte Varmepumpe koblet sammen med ventilasjonsaggregat. 219 Kapittel 10: Datastyrte verktøymaskiner og roboter Verktøymaskiner Hva er en CNC-styrt maskin? Hva kjennetegner en CNC-styrt maskin? Maskineksempel Koordinatsystemet Orientering om aksene Nullpunkter Programmerte nullpunkter Reguleringsprinsipp Enkodere Inkrementell giver Prinsipiell virkemåte Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

11 Innholdsfortegnelse Absoluttgivere Glasstaver Servomotor Egenskaper til servomotor Kulemutterskrue Kulemutterskruens virkemåte Litt om programmerbare styringer (PLS) i CNC-styrte maskiner Eksempel på nødstopp Maskinens betjeningspanel Styringens hovedmodus Bearbeidingsprogrammer Litt om programmeringsmetoder Manuell programmering Programeksempel for manuell programmering Dialogbasert programmering Maskinerings meny Kontur meny Simulering Datastøttet programmering CAD/CAM CNC-maskin koblet inn i datanettverk Verktøy Verktøyholdere Verktøydata. Forinnstilling av verktøy Industriroboter Innledning Robotens prinsipielle oppbygging Robotene kan deles opp i to typer Robotens ledd og akser Prinsipielt om styresystem Eksempel på robotens gripemekanismer Gripetenger Sugekopper Gripemekanismer for å velge verktøy Prinsipper for programmeringsmetoder Led- og læreprogrammering Jogg og læreprogrammering Eksempel på multifunksjonspaneler Ekstern programmering Noen forkortelser som brukes ofte Kapittel 11: Sikkerhet Målsetning med sikkerhet Sikkerhet omfatter to områder: Arbeide på tre forskjellige nivåer Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 11

12 Innholdsfortegnelse 11.2 Sikring av verktøy i høyden Sikkerhetsbarrierer Eksempel på sikkerhetsbarrierer Sikker jobbanalyse (SJA) Hva koster en ulykke? Eksempel på HMS-verktøy Fire viktige punkter til ettertanke Litt om løsemiddler Eksempel på løsemidler Toksikologi Opptak i kroppen Giftig stoff Klassifisering Litt om luftveier og lunger Eksempler på produkter med løsemidler Slik tas løsemidlene opp i kroppen Innånding Opptak gjennom huden Hvordan løsemidlene skader kroppen Skader på hjernen og nervesystemet Øynene Blod og hjerte Nyrene og leveren Skader i huden Litt om sikkerhet i elektriske anlegg Verktøy og verneutstyr Litt om verktøy og verneutstyr ved arbeid AUS Isolerende hansker Hjelm Litt om håndverktøy Håndtaksisolert verktøy: Bruksisolert verktøy: Fullisolert verktøy: Isolerende gulvmatter og avskjermingsduker Lysbueskader Litt om måleinstrumenter Innledning Spenningsmåling på ulineære nett Instrumentkategorier Tilleggsutstyr Jord og kortsluttnings sikre spenningstestere Kapittel 12: Vedlikeholdssystemer Innføring om vedlikehold Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

13 Innholdsfortegnelse 12.1 Eksempel på vedlikehold i hverdagen Vedlikehold i industri Vedlikehold er nødvendig for å Vedlikeholdet må være en nødvendig del av driften Arbeid systematisk og effektivt Miljø Vedlikehold og ytre miljø Vedlikehold og indre miljø Vedlikehold og sikkerhet Vedlikehold og effektivitet Vedlikehold og kvalitet Tilgjengelighet Vedlikeholdssirkelen Tre vedlikeholdskriterier Normalt vedlikehold Periodisk vedlikehold (eng: Scheduled maintenance) Tilstandstyrt vedlikehold (eng: Condition based maintenance) Korrektivt vedlikehold (eng: Corrective Maintenance) Overvåking Inspeksjon Tilstandskontroll Driftskontroll Pålitelighet Samarbeidssyklusen Generelt om vedlikeholdssystemer Eksempel på administrasjon av vedlikeholdet Registrert informasjon Eksempel Prinsipielt blokkskjema for et vedlikeholdsarbeid Eksempel fra et vedlikeholdssystem Innledning Kalibrering Manuell kalibreringsprosedyre Automatisert kalibrering Orientering om automatisk kalibrering (drag and drop) Analoge instrumenter Online kalibrering av reguleringsventiler Kilder Tillegg Stikkordregister Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 13

14 Kapittel Dokumentasjonsstandarder - Hva er det? Dokumentasjon til alle typer anlegg lages etter dokumentasjonsstandarder. Standarder finnes innenfor mange områder. Standardene brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det eller behøver å tenke over det. Standarder er felles goder som bidrar til systematisering både i næringslivet og i samfunnet som helhet. De effektiviserer og forenkler. Uten standarder ville samfunnet gått i stå. Det er vanskelig å se for seg et samfunn der skruer og mutre ikke lenger passer sammen. Eller om det hadde vært flere måter å skru i en lyspære på? En standard utarbeides etter initiativ fra interessegrupper. En standard gir retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester. En standard regulerer hvordan prøving, sertifisering og akkreditering skal gjennomføres. Akkreditering er en frivillig ordning organisasjoner gjennomfører for å bevise sin kompetanse overfor kunder, myndighetskrav eller seg selv. Akkreditering har de senere år blitt brukt innen EU-systemet til kontroll av kompetanse og gjennomføringsevne. En standard er et forslag til valg av løsning. En standard bidrar til utvikling av formålstjenlige og sikre produkter, produksjonsprosesser og tjenester. Noen standarder kan brukes frivillig. En standard gir mer detaljerte beskrivelser til EU-direktiver, nasjonale lover og forskrifter Eksempeler på standarder Dokumentasjon til anlegg lages ut fra en eller flere nasjonale og internasjonale standarder. Bedriftene har i tillegg ofte sin egen standard som er bygd opp rundt en eller flere nasjonale og internasjonale standarder. Dette gjelder alle fag, også automatiseringsfag. Tabell 1 viser eksempler på standardiseringsorganisasjoner. Standard Logo Forklaring ISO ISA ANSI International Organization for Standardization International Federation of National Standardization Associations American National Standard Institute DIN Deutches Institut fűr Normung Tabell 1 NORSOK Norsk Standard 14 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

15 Reguleringsventiler 2.4 Sylinderaktuator Start animasjonen Sylinderaktuator. Studer virkemåten til sylinderaktuatoren. Figur 8 viser tegning av en dobbeltvirkende sylinderaktuator. I figur 8 til venstre er sylinderen i nederste posisjon. Til høyre i øverste posisjon. Figur 8 Som figur 8 viser har ikke en dobbeltvirkende sylinderaktuatoren returfjær. Sylinderaktuatoren kalles derfor for dobbeltvirkende. Når stempelet skal flyttes, øker trykket på den ene siden og senkes på den andre siden. Som du ser kan du styre stempelet til den posisjonen du ønsker. Det vil si det samme som å styre ventilpluggen til en vilkårlig posisjon. Sylinderaktuatoren har større skyvekraft enn membranmotoren, fordi den bruker større styretrykk. Eksempel på styretrykk er fra 10 bar til flere hundre bar. Eksempel: Figur 9 viser en enkeltvirkende sylinder. Den er enkeltvirkende fordi den har fjærretur. Kraften fra sylinderen virker mot fjærkraften. Figur 9 Eksempel: Beregn skyvekraften til sylinderen når styretrykket er 10 bar og sylinderen er sirkulær, med diameteren 20cm. Løsning: Sylinderens areal er: A = πr 2 = 3,14 0,1 2 = 0,0314m 2 Kraften fra sylinderen blir: F = p A = (N) 0,0314(m 2 ) = 31400Nm 2. Omgjort til kg blir det: 31400N/9,81m/s2 = 3200,8 kg eller 3,2tonn. Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 15

16 Kapittel Flere deler i ventilen Vi skal nå sette navn på flere deler i ventilen. Figur 10 viser en seteventil, med flere navn på deler i ventilen. 1. Ventilhuset 2. Plugg 3. Sete 4. Pakkboks med pakninger, fjær, pakkboksstrammer og stempel 5. Ventilspindel Figur 10. Seteventil Pakkboksen Mediet strømmer inn i ventilhusets innløp, videre gjennom den justerbare åpningen mellom plugg og sete og videre ut utløpet. Start videofi lmen Seteventil_med_hysterese. Studer oppbygning og virkemåte. For å hindre at mediet slipper ut langs spindelen går spindelen gjennom en pakkboks. Spindelen beveger seg i pakkboksen, som da slites over tid. Derfor er den konstruert slik at den kan strammes. Dette gjøres med muttere på toppen av pakkboksstemplet. På undersiden av pakningene er det her en fjær. Fjæren sørger for at strammingen av pakkboksen ikke blir for hard. For hard stramming kan forårsake beveger seg «hakkete». Dette kalles for hysterese. I verste tilfelle kan spindelen bli sittende helt fast med for hardt strammet pakkboks. Start animasjonen Seteventil_med_hysterese. Test virkningen av hysterese i pakkboksen. Figur 11. Pakkboks. 16 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

17 Reguleringsventiler 2.6 Krefter langs spindelen Figur 12 viser de kreftene som virker langs spindelen når reguleringsventilen er i drift. Fjærkraften virker nedover langs spindelen. Motsatt fjærkraften virker membrankraften. Figur 12. Krefter langs spindelen når reguleringsventilen er i drift. Start animasjonen Seteventil_med_hysterese. Bruk animasjonen til å repetere krefter som virker lengs spindelen når reguleringsventilen er i drift. Når kraften fra membranen er like stor som fjærkraften, balanserer kreftene mot hverandre. Det kalles for kraft/ balanseprinsippet. Eksempel på styresignal, p, er 0,2 1bar. Når styretrykket er 0,2bar er reguleringsventilen lukket. Når styretrykket er 1bar, er reguleringsventilen helt åpen. Arealet til membranen og trykket, p, bestemmer hvor stor membrankraften skal være. Membrankraften er gitt ved F M = p A M. Vi leser dette slik: Kraften fra membranen er lik styretrykket, p, multiplisert med membranens areal A M. Man kan bruke aktuator som er laget for høyere styretrykk. Da kan vi bruke mindre aktuator. Pakningene som klemmer om spindelen er årsak til friksjonen mellom pakningens flater og spindelens flater. Friksjonen virker begge veier. Plugg og sete er til sammen en regulerbar strømningsmotstand. Vi får et trykkfall over plugg og sete. Da er trykket p 1 større enn p 2. Differanse- trykket over pluggen, Δp = p 1 p 2, driver mediestrømmen gjennom ventilen. Siden trykket p 1 er større enn trykket p 2 virker det en kraft oppover langs spindelen fra pluggen. Denne kraften er lik: F pro = (p 1 - p 2 ) A plugg Her er A plugg lik pluggens areal. Dersom ventilen skal klare å lukke mot prosessmediet, må fjærkraften være så stor at den overvinner F pro = (p 1 -p 2 ) A plugg og friksjonskraften fra pakkboksen. Dersom prosesstrykket er stort og pluggens areal er stor, blir F pro stor. Det krever det stort areal på aktuatorens membran for at Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 17

18 Kapittel 2 membrankraften F M = p A M skal bli tilsvarende stor. Styretrykket, p, kan også økes for å veie opp mot stort prosesstrykk og dermed stor F pro. Start videofi lmen Ventilvandring. Åpne databladet til Fisher Easy-e regvent. I databladet skal se på det som er merket med gult: 1. Trykklasser og størrelser på ventiler 2. Ventiltyper 3. Aktuatorer 4. Pakkbokser og pakninger 5. Type trim (plugg og sete) Gjennomfør elektronisk test 1. Husk at innholdet i datablader/spesifikasjoner ikke er «puggestoff». Utstyrspesifikasjoner er oppslagsverk som du må lære å bruke. Da må du først og fremst vite hva du søker etter. Vi kan si det slik: 1. Lære det grunnleggende om reguleringsventiler utenat. 2. Bli flink til å bruke utstyrsspesifikasjoner. 2.7 Dobbeltseteventil Figur 13 viser en dobbeltseteventil. Figur 13. Dobbeltseteventil. En dobbeltseteventil har dobbelt sett med plugg og sete. Mediet strømmer opp mellom den ene pluggen og setet og ned mellom den andre pluggen og setet. Kraften fra prosesstrykket,f pro = (p 1 -p 2 ) A plugg, De to kreftene virker motsatt vei. Kreftene F opp og F ned, utligner hverandre. Dobbeltseteventilen kalles derfor ofte for en balansert ventil. På grunn av at de to kreftene F opp og F ned er omtrent like store, trenger ventilen mindre innstillingskraft enn enkeltseteventilen med tilsvarende størrelse og samme prosesstrykk. Risikoen for lekkasje mellom plugg og sete, i stengt posisjon, er større enn hos enkeltseteventilen. Årsaken til det er at det er vanskelig å få begge pluggene til å treffe setene helt likt. Figur 14 viser en dobbeltseteventil installert i anlegg. Bildet er laget slik at du tilsynelatende kan se inn i ventilhuset. 18 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

19 Grunnleggende om PID-regulering Vi skal teste reguleringssløyfens reguleringsevne når vi forandrer I-tiden. Vi skal teste reguleringen med I-tidene: a) 1 minutt b) 0,3 minutt c) 0,04 minutt a) I-tid lik 1 minutt: Skal-verdien skal flyttes fra 50% til 55%. Trykk på I slik at I-tiden og grafen for I-vises. Avviket fjernes sakte. Frys grafbildet når avviket er lik 0, som vist i figur 16. Figur 16 Skaler y-aksen til laveste verdi på om lag 40% og høyeste verdi til 60%. Da får du et forstørret bilde av amplituden. Er-verdien kommer sakte tilbake til skal-verdien etter en endring i skalverdien fra 50% til 55%. I dette eksemplet går det med ca. 384s før avviket er fjernet. For denne prosessen er denne i-tiden for lang. Reguleringen er stabil, men treg. Vi kan oppsummere det slik: I-forsterkeren øker pådraget over tid. I dette eksemplet åpnes reguleringsventilen over tid helt til avviket er lik null. Tips: Tiden måles mellom markør 1 og markør 2. Ruten for markør 1 og ruten for markør 2 viser her verdien til PV fordi vi i ruten Graph har valgt å måle på PV. Du kan måle på alle grafene. Test dette! b) I-tid lik 0,3 minutt: I-tiden er nå kortere enn i forsøk a. Figur 17 viser at avviket fjernes raskere etter en endring i skal-verdien, fra 50% til 55%. Reguleringen er rask og stabil. Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 19

20 Kapittel 5 Figur 17 Figur 17 viser tekstet kopi av skjermbildet fra forsøket. Test at du får om lag samme resultat. Konklusjon: Med kortere I-tid fjernes avviket raskere. c) I-tid lik 0,04 minutt: Figur 18 viser at reguleringen blir ustabil. Vi har store og økende svingninger i er-verdien. Start animasjonen PI-regulering. Kjør animasjonen og tenk igjennom teorien om PI-regulering. Figur 18 Gjennomfør elektronisk test 3. Test at du får om lag samme resultat. Legg merke til at I-bidraget hele tiden er foran er-verdien i tid. Dette vises med ΔT i figuren. Pådraget er nå hele tiden foran den målte prosessverdien. Dette fører til ustabil regulering. Konklusjon: PI-regulator fjerner avvik over tid. Det er I-forsterkeren som fjerner siste rest av avviket. Kortere I-tid fjerner avviket raskere. test 3. Dersom I-virkningen gjøres for kort, blir reguleringssløyfen ustabil. Er-verdien svinger da rundt skal-verdien. Utfør simulatorforsøket om PI-regulering. 20 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

21 Videregående regulering Figur Forklaring til kaskadereguleringen LIC og FIC er koblet i serie, fordi LIC sin utgang sendes til FIC sin inngang der den blir skal-verdi for FIC. Si at q ut øker eller minker, da endres væskenivået i tanken. LIC mottar da ny er-verdi og LIC får et avvik. Dette avviket bruker LIC til å endre sin regulatorutgang og skal-verdien til FIC endres. Da endrer FIC åpningen. Gjennomstrømningen q inn ventil- endres og avvik i væskenivået fjernes. Endringer i q inn reguleres med FIC som vi tidligere har gjennomgått. 7.2 Test av reguleringssløyfer i varmeveksler Forberedelse På nettressursen finner du driveren LVRTE2010_SP1f5std. Det er driveren til simulatorprogrammet. Last ned driveren og installer den på din datamaskin. På nettressursen laster du ned den zippede (komprimerte) filen Simulator_varmeveklser. Pakk ut den zippede filen. Du skal nå se filene Varmeveksler, Veiledning til simulator og flere forsøk til simulatoren. Lagre alle filene på din datamaskin. Dobbeltklikk den utpakkede simulatorfilen. Simulatoren skal nå starte. Åpne brukerveiledningen til varmeveksleren. Med simulatoren i drift gjennomgår du brukerveiledningen, for å bli kjent med simulatoren Enkeltsløyferegulering med varmeveksler inn Du skal nå teste avviksendringer i produkttemperaturen (Tp) med konstantregulering (single loop) og med kaskaderegulering. Til slutt skal du sammenligne maksimale avvik i de to reguleringene. Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 21

22 Kapittel Test med konstantregulering Figur 4 Start simulatoren med en regulator (enkeltsløyfe), TC 1. Dette gjøres med bryteren avmerket med gul hake i figur 4. I prosessbildet bruker du pauseknappen for å starte og stoppe simuleringen. Sett venderen TC1 i Auto. Se figur 5. Figur 5 La er-verdien svinge seg inn på skal-verdien. Når reguleringsavviket er lik null endrer du trykket, p s, i tilførsel til 8barg. 22 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

23 Videregående regulering Simulatorforsøk med Kaskaderegulering Utfør forsøket med simulatoren. Åpne simulatorforsøket Forsøk med kaskaderegulering. Gjennomfør elektronisk test Parameterstyring av varmeveksler I forsøket med kaskaderegulering så vi at kaskadereguleringen ble ustabil dersom produktstrømmen (prosesstrømmen Qp) ble lav. Se figur 8. Figur 8 Reguleringssløyfen ble treg dersom produktstrømmen (prosesstrømmen) økte. Årsaken til dette er at prosessforterkningen er stor ved små gjennom- strømninger og lav ved store gjennomstrømninger. Dersom man ønsker stabil og rask regulering, som er uavhengig av endringer i prosesstrømmen Qp, må regulatorparametrene endres når Qp endrer seg. Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 23

24 Kapittel 7 Det ser vi av Ziegler og Nichols 2. regel for PI-regulator: T T Kp = 0, 9 F pro T D T T = åpen sløyfens tidskonstant. T D = åpen sløyfes dødtid. F pro = åpen sløyfes forsterkning (prosessforsterkning). Av ligningen for kp ser vi at dersom prosessforsterkningen,f pro, øker må regulatorforsterkningen reduseres. I varmevekslerprosessen endrer F pro seg når produktstrømmen, Qp, endrer seg. Vi måler produktstrømmen Qp. Det gjøres med FT 2. Måleverdien brukes til å styre regulatorparametrene i regulatoren TC 1. Når gjennomstrømningen oppnår en på forhånd bestemte grense byttes regulatorparametrene. De regulatorparametrene som skal brukes legges inn i en tabell i regulatoren TC1, se figur 10. Figur 9 24 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

25 Videregående regulering Gjennomfør elektronisk test 2. Vi lager en foroverkobling. Vi monterer en temperaturføler ute for å måle utetemperaturen. Når utetemperaturen faller sender den signal til regulatoren. Regulatoren svarer med å øke sitt pådrag, slik at kulden som er på vei gjennom veggen møtes med økt pådrag av varme til salen. Med riktig innstilling av regulatoren blir temperaturavviket meget lite i salen. Temperaturføleren ute er en foroverkoblingen. 7.6 Forholdsregulering i blande- og krystalliseringsprosess Figur 15 viser en blande- og krystalliseringsprosess for produksjon av hjortetakksalt. Figur 15 Hjortetakksalt, også kalt hornsalt. Navnet kommer av at det ble opprinnelig ble framstilt av hjortens gevir. Hjortetakksalt er et tilsetningsstoff i bakverk. Det brukes da som hevemiddel. Et hevemiddel er et produkt som brukes i deigen for at sluttproduktet skal være lett, luftig og mykt. Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 25

26 Kapittel 7 Hevemiddelet reagerer med varme som forårsaker en gassproduksjon av karbondioksid. Gassen danner bobler i deigen. Når deigen størkner, blir disse boblene igjen inne i bakverket. Hjortetakksalt lages av karbondioksidgass (CO 2 ), vanndamp (H 2 O) og ammoniakkgass (NH 3 ). Den kjemiske reaksjonen er slik: CO 2 + H 2 O + NH 3 NH 4 HCO 3 NH4HCO3 er da i krystallform. Eksempel på andre stoffer som er i krystallform er strøsukker og strøsalt. Når hjortetakksaltet (krystallene) varmes opp til ca. 60 C, spalter krystallene seg i de tre produksjonsgassene karbondioksidgass (CO 2 ), vanndamp (H2O) og ammoniakkgass (NH3). Vi sier at reaksjonsprosessen reverserer. Denne reaksjonen skrives slik: CO 2 + H 2 O + NH 3 NH 4 HCO 3 Det dannes da litt ammoniakkgass (NH 3 ), litt vanndamp (H 2 O) og mye karbondioksidgass (CO 2 ). Det er karbondioksidgass (CO 2 ) som gjør kaken porøs og lett. Start animasjonen Hjortetakksalt. Figur 16 Hjortetakk selges på boks til husholdning og i sekk til bakeriindustrien. Øvelse 1 med animasjonen: Venstreklikk på instrumenter og symboler, åpner tilhørende utstyr. Aktiveringsknappen «les om» åpner teksten som forteller om avsnittets virkemåte. I blandetanken skal ammoniakk (NH 3 prosess- ) og vann blandes i forholdet en del ammoniakk og 20 deler vann. Forholdsregulatoren FFCA 2 regulerer denne blandingen. 1. Kan du forklare den prinsipielle virkemåten til alle instrumenter i anlegget? 2. Kan du forklare den prinsipielle virkemåten til alle reguleringsventiler i anlegget? Øvelse 2 med animasjonen: Trykk på LT1. Du ser nå en reguleringssløyfe. Kan du forklare virkemåten til hele reguleringssløyfen? Ta utgangspunkt i at væskenivået i krystallisatoren synker og lag en funksjonsforklaring til reguleringssløyfen. 26 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

27 Prosessdatasystemer 8.8 Programmerbare regulatorer Figur 9 viser en digital programmerbar regulator. Vi kan si at regulatoren er en liten datamaskin laget for å utføre oppgaver i regulering. Figur 9 Typisk for programmerbare regulatorer er at de inneholder flere små programmer som kan settes sammen og tilpasses reguleringsoppgaven. Bruk denne sammenligningen: Min PC har Microsoft Power Point installert. Power Point har mange små programmer som kan settes sammen til en presentasjon. Eksempel: 1. Sett inn bilde på presentasjonssiden 2. Legg animasjon til bildet 3. Legg animasjon på tekst 4. Legg tekst til bildet 5. Legg lyd til presentasjonssiden For punktene 1 til 5 brukes programmer i PowerPoint. 8.9 Prinsipielt om programmering av en digital regulator Programmering av regulatoren i figur 9 foregår med tastene på regulatorens front. Regulatoren kan også tilkobles datamaskin (PC). Programmet kan lages på datamaskin og overføres til regulatoren via USB serielt grensesnitt. Regulatoren har mange små programmer som kan settes sammen og tilpasses reguleringsoppgaver og enkle styringer. Eksempler på programmer er: 1. To programmer for PID-regulering 2. Programmerbare innganger for 4-20 ma, elektrisk spenning, Pt-100, termoelementer 3. Programmerbare utganger for 4-20 ma, SSR (Solid State rele) og rele. 4. Ni programmerbare digitale innganger 5. Ni programmerbare digitale utganger De ferdige programmene som skal brukes forbindes med hverandre med adresser. Figur 10 viser prinsippet for hvordan tre programmer er bygd sammen til et program for PID-regulering med alarmer for høy og lav PV. Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 27

28 Kapittel 8 Figur Eksempel 1 Alle regulatorleverandører har sin måte å lage programmer på, men de fleste ligner på modellen i figur 10. Når man programmerer regulatorer ved å bruke ferdige programrutiner, kalles det for konfigurering. I fortsettelsen bruker vi denne betegnelsen. Figur 11 viser regulering av temperaturen i en plastbearbeidingsmaskin, en såkalt ekstruder. Figur 11 Ekstruderen kan produsere to produkter, produkt A og produkt B. Hvert produkt trenger eget sett med regulatorparametre for å regulere best mulig. Parametrene legges i tabeller i regulatorprogrammet. Fra en PC eller operatørstasjon sender man signal til regulatoren når regulatorparameterne skal byttes. I dette eksemplet er det valgt to produkter, men man kan i prinsippet ha tabeller med parametre for så mange produkter man ønsker. 28 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

matematikk, teknologi og design

matematikk, teknologi og design X cm matematikk, teknologi og design???! Hva betyr vingeareal, vingespenn og design for flyets fart og glideevne? Rundskjerm eller firkantskjerm hvilken form bør en fallskjerm ha? Hvordan kan du forandre

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler:

3.1 Mølla er grovt sett bygget opp av fem hoveddeler: 3 Teknikk For å få en forståelse av hvordan en vindmølle fungerer, hva reaktiv effekt er og hvorfor det må fasekompenseres må den grunnleggende teorien om møllenes komponenter være på plass. Tallene som

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren)

Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Kort introduksjon til begrepene arbeid, varme og energi (til læreren) Short English summary This document is a short introduction to the concepts of work, heat, and energy. It starts with the industrial

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen?

Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Hvordan kan interaktive tavler forbedre teoriundervisningen i den yrkesrettede opplæringen? Et yrkesdidaktisk utviklingsprosjekt fra det praktisk-pedagogiske studiet ved Høgskolen i Akershus 2008-2010

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

og Elektronikkprodukter

og Elektronikkprodukter Innføring i Analog Signalbehandling og Elektronikkprodukter Nettbutikk: jfknudtzen.no E-post: firmapost@jfknudtzen.no eller bestilling@jfknudtzen.no Telefon: 66 98 33 50 Telefaks: 66 98 09 55 Teknisk support:

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA

ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA 8 Vedlegg: Rapport veiledning TFE4105: Lab høst 2009 Fag TFE4105 Digitalteknikk og datamaskiner Eksempel RAPPORT LAB 2 ABSOLUTTVERDIKRETS FPGA av Hans Hansen Ole Olsen Lab gruppe 123 Lab utført: 24.9.2009

Detaljer

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet.

I tillegg vil arbeidet med denne oppgaven friske opp det de fra tidligere har lært om elektrisitet. Lærerveildedning Elektronisk løgndetektor Innledning Dette skoleprogrammet er et verkstedsopplegg hvor elevene skal lære å lodde transistorkoblinger på et kretskort. Vi bruker de fleste sentrale komponentene

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen

Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Modul 1: Pedagogisk bruk av LMS Svend Andreas Horgen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Lærestoffet er utviklet

Detaljer

Tiltrekker lav lønn bedre ledere?

Tiltrekker lav lønn bedre ledere? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Tiltrekker lav lønn bedre ledere? Betydningen av lønnsnivå for selvseleksjon av ledere med ulik prososial adferd av Ole Fredrik Sørensen Veileder: Alexander W. Cappelen

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET

KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET KOMMUNIKASJONSPROTOKOLLER MELLOM AMS OG EKSTERN ENHET Gruppe 1 Kristian Fauskanger Stian Standahl Runar Dahl-Hansen Christian Overvåg Hjorth TET4850 EKSPERTER I TEAM 2. Mai 2012 Sammendrag Innen 1. januar

Detaljer

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø

Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi bedre prøver å forstå globale endringer i klima og miljø CarboSchools-prosjekter; problemstillinger, utfordringer og metoder Hva vi vet Hva vi ikke vet Hvordan vi

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet

ABB frekvensomformere. Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet ABB frekvensomformere Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet 2 Funksjonssikkerhet Teknisk veiledning nr. 10 Teknisk veiledning nr. 10 Funksjonssikkerhet Copyright 2011 ABB. Alle rettigheter forbeholdt.

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer