Forord. Mer enn bare papirbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Mer enn bare papirbok"

Transkript

1 MED NETTRESSURS

2 Forord Forord Dette er en av to bøker om praktisk automatiseringsteknikk. Denne boken, automatiseringsteknikk 2, tar for seg praktisk reguleringsteknikk og systemforståelse. Bok 2, automatiseringsteknikk 1, dekker måle- nøyaktighet og kalibrering, måleteknikk for trykk, nivå, gjennomstrømning, temperatur, ph og gassanalyse. Både digitale og analoge måleteknikker behandles. Hovedmålet med denne boken er reguleringsteknikk og systemforståelse. Boken tar derfor for seg mange fagdisipliner. Eksempler på det er PID-regulering, dokumentasjon, pådragsorganer, omformere, prosessdata, grunnleggende om sikkerhet, og grunnleggende om vedlikeholdsteknikk. Målgruppen er studenter i teknisk fagskole, men boken er tilrettelagt for VG2 og VG3 automatisering i videregående skole. Det er laget en tilpasset nettressurs for hver studieretning. Både veiledninger, oppgaver, animasjoner, videofilmer og tekniske spesifikasjoner er tilpasset læreplanene for studieretningene. Læreboken passer også svært godt til selvstudium også for etter- og videreutdanning i industrien. Mer enn bare papirbok Til boken er det knyttet store digitale nettressurser. Video- og animasjonsfilmer Elektroniske tester Animasjoner Lenker til nettsteder Tekniske spesifikasjoner Dynamiske simulatorer Oppgaver med løsningsforslag DIGITAL NETTRESSURS PAPIRBASERTE LÆREBØKER Brukeren kan bruke boken og samtidig se konkretiserende animasjoner og videofilmer i nettressursen. Brukerens kunnskaper kan testes gjennom elektroniske tester. I oppgavesamlingen kan brukeren løse oppgaver og kontrollere svarene mot løsningsforslag. 2 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

3 Forord Det er viktig at teoriene knyttes til praktisk anvendelse. Derfor har nettressursen tilrettelagte tekniske spesifikasjoner, for reguleringsteknisk utstyr. Dette er pdf-filer som kan lastes ned til brukerens datamaskin. Nettressursen har også lenker til anbefalte nettsteder som kan være utdypning til læringen. I boken er det symboler som henviser til digitale ressurser på nettsiden. Symbolene vises i tabellen. Symbol Forklaring PowerPoint til lærer/instruktør Symbolet viser at du kan studere animasjon i den digitale ressursen. Symbolet viser at du kan se videofilm i den digitale ressursen. Symbolet viser at du kan lese mer i tekniske spesifikasjoner. Alle tekniske spesifikasjoner kan lastes ned. Symbolet viser at du kan teste kunnskaper i den digitale ressursen. Dette er felles symbol for elektroniske tester og papirbaserte oppgaver. Papirbaserte oppgaver lastes ned som pdf-filer, sammen med løsningsforslag. Symbolet viser til regneark som kan lastes ned for bruk i oppgaver. Symbolet viser til at du kan se dynamiske simulatorer i den digitale ressursen. Til boken er det laget PowerPoint-serier for hvert kapittel i boken. PowerPoint-seriene inneholder illustrasjoner fra boken sammen med animasjoner i den digitale nettressursen. Dette er et unikt pedagogisk hjelpemiddel for lærer i undervisningen. Om forfatter Bjørnar Larsen har undervist automatiseringsfaget i skole og industri i en årrekke. Han har vært medlem i fagprøvenemder i 18 år og har skrevet mer enn 30 lærebøker for skole og industri. Forfatteren har også produsert elektroniske læremidler, elektronisk informasjonsverktøy og videofilmer. Arbeidet er utført for en lang rekke bedrifter og organisasjoner. Vi nevner Noretyl, Hydro Polymers, Herøya Industripark, YARA, NHO, Utdanningsdirektoratet, Industriskolen, Vett og Viten og Gyldendal. Forfatteren deltok i det Europeiske prosjektet CELEBRATE, der han produserte mer enn 60 animasjoner for realfaget. Hele 22 land deltok i CELEBRATE-prosjektet. Animasjonene til forfatteren har siden blitt en pedagogisk veiviser for utvikling av tilsvarende animasjoner, for bruk i elektroniske læremidler i inn og utland. Bjørnar Larsen 1. mars 2013 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 3

4 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Dokumentasjon Dokumentasjonsstandarder - Hva er det? Eksempeler på standarder Eksempel på datablader Eksempler på deler av anlegg som bør dokumenteres Skjematyper Blokkskjema (forkortet BS) Prosesskjema (forkortet PS)...24 Instrumentert prosessflytskjema (forkortet TFS og P&ID) Hvorfor brukes flytskjemaer? Hvilke informasjon som kan leses av TFS-skjemaet Eksempler på tegneregler Symboler Nummerering av apparatur og utstyr Merking av rørledninger Eksempel på bokstavkoder for prosessmedier Merking av trykk og diameter Nummerering av manuelle ventiler, flenser med mer (rørarmaturer) Instrumentering Instrumentets plassering Ventilposisjon ved luftsvikt Typer måle- og styresignaler Standardiserte bokstavforkortelser Tilleggsfunksjoner Sløyfetegning Eksempel på dokumentasjon for oppkobling/montasje (engelsk Hook Up) Montasje av en måleomformer i kasse Grunnleggende om sikkerhet i anlegg Hva er forrigling? Her er et enkelt eksempel Forriglingsmatriser (FM) Symboler som brukes i forriglingsmatriser Eksempel på sikring av en reaktor Alarmer Klassifisering av alarmer Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

5 Innholdsfortegnelse Førstefeil Forvarselsignaler Alarmer kan også grupperes etter viktighet: Eksempel på påkalling og presentasjon av alarmer Kapittel 2: Reguleringsventiler Innledning Reguleringsventilen i reguleringssløyfen Sammenligning av elektrisk strømningskrets med en vannkrets Ulike arbeidsforhold Reguleringsventil Ventilen Membranaktuatoren Sylinderaktuator Flere deler i ventilen Pakkboksen Krefter langs spindelen Dobbeltseteventil Treveisventil, også kalt blandeventil Innledning Ventiler med dreiebevegelse Spjeldventil Kuleventiler Kulesegmentventil (VeeBall) Kalottventil Membranventil Sluseventil Ventilens kapasitetsindeks Definisjon ev ventilens kv-verdi Ventilens Cv-verdi Ligning for gjennomstrømningen i en reguleringsventil Ventilkarakteristikker Vi skiller mellom tre hovedkarakteristikker Hurtigåpnende karakteristikk Likeprosentlig karakteristikk Lineær karakteristikk Installert karakteristikk Andre forhold som bestemmer ventilvalg Eksempel på ventildataskilt Omformere til reguleringsventiler Plate/dyse-element Strøm- til luftomformer (I/P omformere) I/P-omformer Blokkskjema for en I/P-omformer...79 Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 5

6 Innholdsfortegnelse 2.22 Ventilstiller (eng. positioner) Blokkskjema for ventilstiller Digitale ventilstillere Elektriske forstillingsmekanismer (aktuatorer) Styring av elektriske forstillingsmekanismer Reduksjonsventil Blokkskjema til reduksjonsventilen...84 Kapittel 3: Frekvensomformere Innledning Fordeler med trinnløs hastighetsregulering Spare energi Prosessoptimalisering Skånsom maskindrift Bedre arbeidsmiljø Mindre vedlikehold Teori om frekvensomformere Elektromagnetisk stråling Litt om EMC-direktivet Hva omfatter EMC-direktivet? CE-merking Radiostøy Terminering Andre beskyttelser Betjeningsenhet...97 Kapittel 4: Innledning til reguleringsteknikk Manuell regulering av bilens hastighet Belastning Prosess Eksempler Regulering av væskenivå i en tank Oppsummering Åpen sløyfe Lukket sløyfe Pådragsorgan Forstillingsenhet Manuell regulering Automatisk regulering Reguleringsavvik Test av en mekanisk regulator med animasjon Regulerinssystemets virkemåte Vi tester med animasjonen Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

7 Innholdsfortegnelse Test Test Test Kapittel 5: Grunnleggende om PID-regulering Innledning Tre grunnleggende regulatortyper Blokkskjema til PID-regulator Installasjon av simulator Innføring i bruk av simulatoren Tre regulatortyper P-regulator (proporsjonal regulator) Test 1. Endre regulatorforsterkningen Ligningen til P-regulator Test 2. Endre ventilen Kv Test 3. Endring av måleområde til LT Test 4. Endring av pumpetrykk Direkte og reversert regulator Direkte regulator Reversert regulator brukes i simulatoren PI-regulator Grafer til P- og I-bidraget Test 3. Vi endrer I-tiden Litt teori om I-forsterkeren PI-regulatorens utgang når avviket er konstant Definisjon av I-tid Hva er tilnærmet beste I-tid i en reguleringssløyfe? Hva er sløyfens dødtid? Vi måler sløyfens dødtid Vi beregner I-tiden og tester reguleringen Hva skjer dersom prosessens dødtid endrer seg? Til slutt et tankeeksperiment med dødtid PID-regulator PID-regulator med simulatoren Test 1. Først PI-regulator D-forsterkeren demper svingninger Hvor lang skal D-tiden være? Oppsummering av hele kapittel Hva er det viktigste i kapittel 1 til og med 5? Kapittel 6: Regulatorjustering Innledning To optimaliseringsmetoder Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 7

8 Innholdsfortegnelse Ziegler og Nichols 1. metode Fremgangsmåte Beregningsmetoder Vi beregner regulatorparameterne Ziegler og Nichols 2. metode Ziegler og Nichols 2. metode Du må måle tre parametere Definisjon på tidskonstant Ligningene til Ziegler og Nichols 2. metode Beregning regulatorparametre til reguleringssløyfen Øvelse med simulator Repetisjon med animasjoner Kapittel 7: Videregående regulering Kaskaderegulering (seriekoblede regulatorer) Regulering av væskenivå Endring i utstrømming Endring i tilførsel Vi bygger en strømningsregulering Vi bygger sammen to reguleringssløyfer Forklaring til kaskadereguleringen Test av reguleringssløyfer i varmeveksler Forberedelse Enkeltsløyferegulering med varmeveksler Test med konstantregulering Kaskaderegulering av varmeveksleren Simulatorforsøk med Kaskaderegulering Parameterstyring av varmeveksler Simulatorforsøk med parameterstyring Forholdsregulering Foroverkopling (eng. Feed Forward) Innledning Eksempler på bruk av foroverkobling Stripping - hva er det? Stripping av gass fra råolje Prinsipielt eksempel fra å kjøre bil Eksempel fra klimaanlegg Forholdsregulering i blande- og krystalliseringsprosess Delt områderegulering (Split Range Control) Eksempel Kapittel 8: Prosessdatasystemer Litt om datanettverk Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

9 Innholdsfortegnelse 8.1 Nettverk seriell punkt-til-punkt Stjernenett Ringnett Bussnett Kombinerte datanettverk Repeater (forsterker) Multiplekser Programmerbare regulatorer Prinsipielt om programmering av en digital regulator Eksempel Eksempel Eksempel PC overordnet regulatorer Distribuerte kontrollsystemer Innledning Prinsipper om distribuerte kontrollsystemer Eksempel på distribuert kontrollsystem Feltbuss (eng. Fieldbus Control System) Signalkabel for feltbuss Noen feltbusstandarder Fordeler med bruk av feltbuss i nye anlegg Kostnadsbesparelser ved bruk av feltbuss Under konstruksjon og installasjon Under uttesting I produksjonsfasen Eksempel på et styresystem Eksempel på anlegg med feltbuss Eksempler på enkel konfigurering i et datasystem Programeksempel Programeksempel Anti Reset Windup Forsøk med regulator uten Anti Reset Windup Hva gjør Anti Reset Windup? Prosessautomatisering for bedriftens totale verdiskaping Integrerte programpakker Trådløse løsninger Eksempel på nytt instrument som monteres i trådløst nettverk Elektronisk krysskobling (eng. Electronic Marshalling) Elektronisk krysskobling Litt om mann-maskin-kommunikasjon Kapittel 9: Klimaanlegg Innledning Prosessutstyr i klimaanlegg Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 9

10 Innholdsfortegnelse Innledning Det viktigste prosessutsyret Vifte Spjeld Varmevekslere Reguleringen av varme- og kjølebatteriene Filtre Varmegjenvinnere Innledning Roterende varmegjenvinner Luft til væskegjenvinner Ventilasjonsaggregat Regulering av klimaanlegg Regulere små luftmengder Regulere store luftmengder Eksempel på regulering og styring av et ventilasjonsanlegg Symbolskjema for anlegget Funksjonsbeskrivelser Reguleringen Utekompensering (foroverkobling) Minimumsbegrensning Litt om styring og sikkerhet Oppstart Stopp Regulering av elektrisk varmebatteri (varmeveksler) Litt om varmepumper Innledning Et kjøleskap har en varmepumpe Varmepumpens virkemåte Varmepumpe koblet sammen med ventilasjonsaggregat. 219 Kapittel 10: Datastyrte verktøymaskiner og roboter Verktøymaskiner Hva er en CNC-styrt maskin? Hva kjennetegner en CNC-styrt maskin? Maskineksempel Koordinatsystemet Orientering om aksene Nullpunkter Programmerte nullpunkter Reguleringsprinsipp Enkodere Inkrementell giver Prinsipiell virkemåte Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

11 Innholdsfortegnelse Absoluttgivere Glasstaver Servomotor Egenskaper til servomotor Kulemutterskrue Kulemutterskruens virkemåte Litt om programmerbare styringer (PLS) i CNC-styrte maskiner Eksempel på nødstopp Maskinens betjeningspanel Styringens hovedmodus Bearbeidingsprogrammer Litt om programmeringsmetoder Manuell programmering Programeksempel for manuell programmering Dialogbasert programmering Maskinerings meny Kontur meny Simulering Datastøttet programmering CAD/CAM CNC-maskin koblet inn i datanettverk Verktøy Verktøyholdere Verktøydata. Forinnstilling av verktøy Industriroboter Innledning Robotens prinsipielle oppbygging Robotene kan deles opp i to typer Robotens ledd og akser Prinsipielt om styresystem Eksempel på robotens gripemekanismer Gripetenger Sugekopper Gripemekanismer for å velge verktøy Prinsipper for programmeringsmetoder Led- og læreprogrammering Jogg og læreprogrammering Eksempel på multifunksjonspaneler Ekstern programmering Noen forkortelser som brukes ofte Kapittel 11: Sikkerhet Målsetning med sikkerhet Sikkerhet omfatter to områder: Arbeide på tre forskjellige nivåer Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 11

12 Innholdsfortegnelse 11.2 Sikring av verktøy i høyden Sikkerhetsbarrierer Eksempel på sikkerhetsbarrierer Sikker jobbanalyse (SJA) Hva koster en ulykke? Eksempel på HMS-verktøy Fire viktige punkter til ettertanke Litt om løsemiddler Eksempel på løsemidler Toksikologi Opptak i kroppen Giftig stoff Klassifisering Litt om luftveier og lunger Eksempler på produkter med løsemidler Slik tas løsemidlene opp i kroppen Innånding Opptak gjennom huden Hvordan løsemidlene skader kroppen Skader på hjernen og nervesystemet Øynene Blod og hjerte Nyrene og leveren Skader i huden Litt om sikkerhet i elektriske anlegg Verktøy og verneutstyr Litt om verktøy og verneutstyr ved arbeid AUS Isolerende hansker Hjelm Litt om håndverktøy Håndtaksisolert verktøy: Bruksisolert verktøy: Fullisolert verktøy: Isolerende gulvmatter og avskjermingsduker Lysbueskader Litt om måleinstrumenter Innledning Spenningsmåling på ulineære nett Instrumentkategorier Tilleggsutstyr Jord og kortsluttnings sikre spenningstestere Kapittel 12: Vedlikeholdssystemer Innføring om vedlikehold Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk

13 Innholdsfortegnelse 12.1 Eksempel på vedlikehold i hverdagen Vedlikehold i industri Vedlikehold er nødvendig for å Vedlikeholdet må være en nødvendig del av driften Arbeid systematisk og effektivt Miljø Vedlikehold og ytre miljø Vedlikehold og indre miljø Vedlikehold og sikkerhet Vedlikehold og effektivitet Vedlikehold og kvalitet Tilgjengelighet Vedlikeholdssirkelen Tre vedlikeholdskriterier Normalt vedlikehold Periodisk vedlikehold (eng: Scheduled maintenance) Tilstandstyrt vedlikehold (eng: Condition based maintenance) Korrektivt vedlikehold (eng: Corrective Maintenance) Overvåking Inspeksjon Tilstandskontroll Driftskontroll Pålitelighet Samarbeidssyklusen Generelt om vedlikeholdssystemer Eksempel på administrasjon av vedlikeholdet Registrert informasjon Eksempel Prinsipielt blokkskjema for et vedlikeholdsarbeid Eksempel fra et vedlikeholdssystem Innledning Kalibrering Manuell kalibreringsprosedyre Automatisert kalibrering Orientering om automatisk kalibrering (drag and drop) Analoge instrumenter Online kalibrering av reguleringsventiler Kilder Tillegg Stikkordregister Automatiseringsteknikk 1: Industriell måleteknikk 13

14 Kapittel Dokumentasjonsstandarder - Hva er det? Dokumentasjon til alle typer anlegg lages etter dokumentasjonsstandarder. Standarder finnes innenfor mange områder. Standardene brukes i mange ulike situasjoner i et moderne samfunn. De omgir oss i hverdagen uten at vi tenker over det eller behøver å tenke over det. Standarder er felles goder som bidrar til systematisering både i næringslivet og i samfunnet som helhet. De effektiviserer og forenkler. Uten standarder ville samfunnet gått i stå. Det er vanskelig å se for seg et samfunn der skruer og mutre ikke lenger passer sammen. Eller om det hadde vært flere måter å skru i en lyspære på? En standard utarbeides etter initiativ fra interessegrupper. En standard gir retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester. En standard regulerer hvordan prøving, sertifisering og akkreditering skal gjennomføres. Akkreditering er en frivillig ordning organisasjoner gjennomfører for å bevise sin kompetanse overfor kunder, myndighetskrav eller seg selv. Akkreditering har de senere år blitt brukt innen EU-systemet til kontroll av kompetanse og gjennomføringsevne. En standard er et forslag til valg av løsning. En standard bidrar til utvikling av formålstjenlige og sikre produkter, produksjonsprosesser og tjenester. Noen standarder kan brukes frivillig. En standard gir mer detaljerte beskrivelser til EU-direktiver, nasjonale lover og forskrifter Eksempeler på standarder Dokumentasjon til anlegg lages ut fra en eller flere nasjonale og internasjonale standarder. Bedriftene har i tillegg ofte sin egen standard som er bygd opp rundt en eller flere nasjonale og internasjonale standarder. Dette gjelder alle fag, også automatiseringsfag. Tabell 1 viser eksempler på standardiseringsorganisasjoner. Standard Logo Forklaring ISO ISA ANSI International Organization for Standardization International Federation of National Standardization Associations American National Standard Institute DIN Deutches Institut fűr Normung Tabell 1 NORSOK Norsk Standard 14 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

15 Reguleringsventiler 2.4 Sylinderaktuator Start animasjonen Sylinderaktuator. Studer virkemåten til sylinderaktuatoren. Figur 8 viser tegning av en dobbeltvirkende sylinderaktuator. I figur 8 til venstre er sylinderen i nederste posisjon. Til høyre i øverste posisjon. Figur 8 Som figur 8 viser har ikke en dobbeltvirkende sylinderaktuatoren returfjær. Sylinderaktuatoren kalles derfor for dobbeltvirkende. Når stempelet skal flyttes, øker trykket på den ene siden og senkes på den andre siden. Som du ser kan du styre stempelet til den posisjonen du ønsker. Det vil si det samme som å styre ventilpluggen til en vilkårlig posisjon. Sylinderaktuatoren har større skyvekraft enn membranmotoren, fordi den bruker større styretrykk. Eksempel på styretrykk er fra 10 bar til flere hundre bar. Eksempel: Figur 9 viser en enkeltvirkende sylinder. Den er enkeltvirkende fordi den har fjærretur. Kraften fra sylinderen virker mot fjærkraften. Figur 9 Eksempel: Beregn skyvekraften til sylinderen når styretrykket er 10 bar og sylinderen er sirkulær, med diameteren 20cm. Løsning: Sylinderens areal er: A = πr 2 = 3,14 0,1 2 = 0,0314m 2 Kraften fra sylinderen blir: F = p A = (N) 0,0314(m 2 ) = 31400Nm 2. Omgjort til kg blir det: 31400N/9,81m/s2 = 3200,8 kg eller 3,2tonn. Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 15

16 Kapittel Flere deler i ventilen Vi skal nå sette navn på flere deler i ventilen. Figur 10 viser en seteventil, med flere navn på deler i ventilen. 1. Ventilhuset 2. Plugg 3. Sete 4. Pakkboks med pakninger, fjær, pakkboksstrammer og stempel 5. Ventilspindel Figur 10. Seteventil Pakkboksen Mediet strømmer inn i ventilhusets innløp, videre gjennom den justerbare åpningen mellom plugg og sete og videre ut utløpet. Start videofi lmen Seteventil_med_hysterese. Studer oppbygning og virkemåte. For å hindre at mediet slipper ut langs spindelen går spindelen gjennom en pakkboks. Spindelen beveger seg i pakkboksen, som da slites over tid. Derfor er den konstruert slik at den kan strammes. Dette gjøres med muttere på toppen av pakkboksstemplet. På undersiden av pakningene er det her en fjær. Fjæren sørger for at strammingen av pakkboksen ikke blir for hard. For hard stramming kan forårsake beveger seg «hakkete». Dette kalles for hysterese. I verste tilfelle kan spindelen bli sittende helt fast med for hardt strammet pakkboks. Start animasjonen Seteventil_med_hysterese. Test virkningen av hysterese i pakkboksen. Figur 11. Pakkboks. 16 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

17 Reguleringsventiler 2.6 Krefter langs spindelen Figur 12 viser de kreftene som virker langs spindelen når reguleringsventilen er i drift. Fjærkraften virker nedover langs spindelen. Motsatt fjærkraften virker membrankraften. Figur 12. Krefter langs spindelen når reguleringsventilen er i drift. Start animasjonen Seteventil_med_hysterese. Bruk animasjonen til å repetere krefter som virker lengs spindelen når reguleringsventilen er i drift. Når kraften fra membranen er like stor som fjærkraften, balanserer kreftene mot hverandre. Det kalles for kraft/ balanseprinsippet. Eksempel på styresignal, p, er 0,2 1bar. Når styretrykket er 0,2bar er reguleringsventilen lukket. Når styretrykket er 1bar, er reguleringsventilen helt åpen. Arealet til membranen og trykket, p, bestemmer hvor stor membrankraften skal være. Membrankraften er gitt ved F M = p A M. Vi leser dette slik: Kraften fra membranen er lik styretrykket, p, multiplisert med membranens areal A M. Man kan bruke aktuator som er laget for høyere styretrykk. Da kan vi bruke mindre aktuator. Pakningene som klemmer om spindelen er årsak til friksjonen mellom pakningens flater og spindelens flater. Friksjonen virker begge veier. Plugg og sete er til sammen en regulerbar strømningsmotstand. Vi får et trykkfall over plugg og sete. Da er trykket p 1 større enn p 2. Differanse- trykket over pluggen, Δp = p 1 p 2, driver mediestrømmen gjennom ventilen. Siden trykket p 1 er større enn trykket p 2 virker det en kraft oppover langs spindelen fra pluggen. Denne kraften er lik: F pro = (p 1 - p 2 ) A plugg Her er A plugg lik pluggens areal. Dersom ventilen skal klare å lukke mot prosessmediet, må fjærkraften være så stor at den overvinner F pro = (p 1 -p 2 ) A plugg og friksjonskraften fra pakkboksen. Dersom prosesstrykket er stort og pluggens areal er stor, blir F pro stor. Det krever det stort areal på aktuatorens membran for at Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 17

18 Kapittel 2 membrankraften F M = p A M skal bli tilsvarende stor. Styretrykket, p, kan også økes for å veie opp mot stort prosesstrykk og dermed stor F pro. Start videofi lmen Ventilvandring. Åpne databladet til Fisher Easy-e regvent. I databladet skal se på det som er merket med gult: 1. Trykklasser og størrelser på ventiler 2. Ventiltyper 3. Aktuatorer 4. Pakkbokser og pakninger 5. Type trim (plugg og sete) Gjennomfør elektronisk test 1. Husk at innholdet i datablader/spesifikasjoner ikke er «puggestoff». Utstyrspesifikasjoner er oppslagsverk som du må lære å bruke. Da må du først og fremst vite hva du søker etter. Vi kan si det slik: 1. Lære det grunnleggende om reguleringsventiler utenat. 2. Bli flink til å bruke utstyrsspesifikasjoner. 2.7 Dobbeltseteventil Figur 13 viser en dobbeltseteventil. Figur 13. Dobbeltseteventil. En dobbeltseteventil har dobbelt sett med plugg og sete. Mediet strømmer opp mellom den ene pluggen og setet og ned mellom den andre pluggen og setet. Kraften fra prosesstrykket,f pro = (p 1 -p 2 ) A plugg, De to kreftene virker motsatt vei. Kreftene F opp og F ned, utligner hverandre. Dobbeltseteventilen kalles derfor ofte for en balansert ventil. På grunn av at de to kreftene F opp og F ned er omtrent like store, trenger ventilen mindre innstillingskraft enn enkeltseteventilen med tilsvarende størrelse og samme prosesstrykk. Risikoen for lekkasje mellom plugg og sete, i stengt posisjon, er større enn hos enkeltseteventilen. Årsaken til det er at det er vanskelig å få begge pluggene til å treffe setene helt likt. Figur 14 viser en dobbeltseteventil installert i anlegg. Bildet er laget slik at du tilsynelatende kan se inn i ventilhuset. 18 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

19 Grunnleggende om PID-regulering Vi skal teste reguleringssløyfens reguleringsevne når vi forandrer I-tiden. Vi skal teste reguleringen med I-tidene: a) 1 minutt b) 0,3 minutt c) 0,04 minutt a) I-tid lik 1 minutt: Skal-verdien skal flyttes fra 50% til 55%. Trykk på I slik at I-tiden og grafen for I-vises. Avviket fjernes sakte. Frys grafbildet når avviket er lik 0, som vist i figur 16. Figur 16 Skaler y-aksen til laveste verdi på om lag 40% og høyeste verdi til 60%. Da får du et forstørret bilde av amplituden. Er-verdien kommer sakte tilbake til skal-verdien etter en endring i skalverdien fra 50% til 55%. I dette eksemplet går det med ca. 384s før avviket er fjernet. For denne prosessen er denne i-tiden for lang. Reguleringen er stabil, men treg. Vi kan oppsummere det slik: I-forsterkeren øker pådraget over tid. I dette eksemplet åpnes reguleringsventilen over tid helt til avviket er lik null. Tips: Tiden måles mellom markør 1 og markør 2. Ruten for markør 1 og ruten for markør 2 viser her verdien til PV fordi vi i ruten Graph har valgt å måle på PV. Du kan måle på alle grafene. Test dette! b) I-tid lik 0,3 minutt: I-tiden er nå kortere enn i forsøk a. Figur 17 viser at avviket fjernes raskere etter en endring i skal-verdien, fra 50% til 55%. Reguleringen er rask og stabil. Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 19

20 Kapittel 5 Figur 17 Figur 17 viser tekstet kopi av skjermbildet fra forsøket. Test at du får om lag samme resultat. Konklusjon: Med kortere I-tid fjernes avviket raskere. c) I-tid lik 0,04 minutt: Figur 18 viser at reguleringen blir ustabil. Vi har store og økende svingninger i er-verdien. Start animasjonen PI-regulering. Kjør animasjonen og tenk igjennom teorien om PI-regulering. Figur 18 Gjennomfør elektronisk test 3. Test at du får om lag samme resultat. Legg merke til at I-bidraget hele tiden er foran er-verdien i tid. Dette vises med ΔT i figuren. Pådraget er nå hele tiden foran den målte prosessverdien. Dette fører til ustabil regulering. Konklusjon: PI-regulator fjerner avvik over tid. Det er I-forsterkeren som fjerner siste rest av avviket. Kortere I-tid fjerner avviket raskere. test 3. Dersom I-virkningen gjøres for kort, blir reguleringssløyfen ustabil. Er-verdien svinger da rundt skal-verdien. Utfør simulatorforsøket om PI-regulering. 20 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

21 Videregående regulering Figur Forklaring til kaskadereguleringen LIC og FIC er koblet i serie, fordi LIC sin utgang sendes til FIC sin inngang der den blir skal-verdi for FIC. Si at q ut øker eller minker, da endres væskenivået i tanken. LIC mottar da ny er-verdi og LIC får et avvik. Dette avviket bruker LIC til å endre sin regulatorutgang og skal-verdien til FIC endres. Da endrer FIC åpningen. Gjennomstrømningen q inn ventil- endres og avvik i væskenivået fjernes. Endringer i q inn reguleres med FIC som vi tidligere har gjennomgått. 7.2 Test av reguleringssløyfer i varmeveksler Forberedelse På nettressursen finner du driveren LVRTE2010_SP1f5std. Det er driveren til simulatorprogrammet. Last ned driveren og installer den på din datamaskin. På nettressursen laster du ned den zippede (komprimerte) filen Simulator_varmeveklser. Pakk ut den zippede filen. Du skal nå se filene Varmeveksler, Veiledning til simulator og flere forsøk til simulatoren. Lagre alle filene på din datamaskin. Dobbeltklikk den utpakkede simulatorfilen. Simulatoren skal nå starte. Åpne brukerveiledningen til varmeveksleren. Med simulatoren i drift gjennomgår du brukerveiledningen, for å bli kjent med simulatoren Enkeltsløyferegulering med varmeveksler inn Du skal nå teste avviksendringer i produkttemperaturen (Tp) med konstantregulering (single loop) og med kaskaderegulering. Til slutt skal du sammenligne maksimale avvik i de to reguleringene. Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 21

22 Kapittel Test med konstantregulering Figur 4 Start simulatoren med en regulator (enkeltsløyfe), TC 1. Dette gjøres med bryteren avmerket med gul hake i figur 4. I prosessbildet bruker du pauseknappen for å starte og stoppe simuleringen. Sett venderen TC1 i Auto. Se figur 5. Figur 5 La er-verdien svinge seg inn på skal-verdien. Når reguleringsavviket er lik null endrer du trykket, p s, i tilførsel til 8barg. 22 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

23 Videregående regulering Simulatorforsøk med Kaskaderegulering Utfør forsøket med simulatoren. Åpne simulatorforsøket Forsøk med kaskaderegulering. Gjennomfør elektronisk test Parameterstyring av varmeveksler I forsøket med kaskaderegulering så vi at kaskadereguleringen ble ustabil dersom produktstrømmen (prosesstrømmen Qp) ble lav. Se figur 8. Figur 8 Reguleringssløyfen ble treg dersom produktstrømmen (prosesstrømmen) økte. Årsaken til dette er at prosessforterkningen er stor ved små gjennom- strømninger og lav ved store gjennomstrømninger. Dersom man ønsker stabil og rask regulering, som er uavhengig av endringer i prosesstrømmen Qp, må regulatorparametrene endres når Qp endrer seg. Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 23

24 Kapittel 7 Det ser vi av Ziegler og Nichols 2. regel for PI-regulator: T T Kp = 0, 9 F pro T D T T = åpen sløyfens tidskonstant. T D = åpen sløyfes dødtid. F pro = åpen sløyfes forsterkning (prosessforsterkning). Av ligningen for kp ser vi at dersom prosessforsterkningen,f pro, øker må regulatorforsterkningen reduseres. I varmevekslerprosessen endrer F pro seg når produktstrømmen, Qp, endrer seg. Vi måler produktstrømmen Qp. Det gjøres med FT 2. Måleverdien brukes til å styre regulatorparametrene i regulatoren TC 1. Når gjennomstrømningen oppnår en på forhånd bestemte grense byttes regulatorparametrene. De regulatorparametrene som skal brukes legges inn i en tabell i regulatoren TC1, se figur 10. Figur 9 24 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

25 Videregående regulering Gjennomfør elektronisk test 2. Vi lager en foroverkobling. Vi monterer en temperaturføler ute for å måle utetemperaturen. Når utetemperaturen faller sender den signal til regulatoren. Regulatoren svarer med å øke sitt pådrag, slik at kulden som er på vei gjennom veggen møtes med økt pådrag av varme til salen. Med riktig innstilling av regulatoren blir temperaturavviket meget lite i salen. Temperaturføleren ute er en foroverkoblingen. 7.6 Forholdsregulering i blande- og krystalliseringsprosess Figur 15 viser en blande- og krystalliseringsprosess for produksjon av hjortetakksalt. Figur 15 Hjortetakksalt, også kalt hornsalt. Navnet kommer av at det ble opprinnelig ble framstilt av hjortens gevir. Hjortetakksalt er et tilsetningsstoff i bakverk. Det brukes da som hevemiddel. Et hevemiddel er et produkt som brukes i deigen for at sluttproduktet skal være lett, luftig og mykt. Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 25

26 Kapittel 7 Hevemiddelet reagerer med varme som forårsaker en gassproduksjon av karbondioksid. Gassen danner bobler i deigen. Når deigen størkner, blir disse boblene igjen inne i bakverket. Hjortetakksalt lages av karbondioksidgass (CO 2 ), vanndamp (H 2 O) og ammoniakkgass (NH 3 ). Den kjemiske reaksjonen er slik: CO 2 + H 2 O + NH 3 NH 4 HCO 3 NH4HCO3 er da i krystallform. Eksempel på andre stoffer som er i krystallform er strøsukker og strøsalt. Når hjortetakksaltet (krystallene) varmes opp til ca. 60 C, spalter krystallene seg i de tre produksjonsgassene karbondioksidgass (CO 2 ), vanndamp (H2O) og ammoniakkgass (NH3). Vi sier at reaksjonsprosessen reverserer. Denne reaksjonen skrives slik: CO 2 + H 2 O + NH 3 NH 4 HCO 3 Det dannes da litt ammoniakkgass (NH 3 ), litt vanndamp (H 2 O) og mye karbondioksidgass (CO 2 ). Det er karbondioksidgass (CO 2 ) som gjør kaken porøs og lett. Start animasjonen Hjortetakksalt. Figur 16 Hjortetakk selges på boks til husholdning og i sekk til bakeriindustrien. Øvelse 1 med animasjonen: Venstreklikk på instrumenter og symboler, åpner tilhørende utstyr. Aktiveringsknappen «les om» åpner teksten som forteller om avsnittets virkemåte. I blandetanken skal ammoniakk (NH 3 prosess- ) og vann blandes i forholdet en del ammoniakk og 20 deler vann. Forholdsregulatoren FFCA 2 regulerer denne blandingen. 1. Kan du forklare den prinsipielle virkemåten til alle instrumenter i anlegget? 2. Kan du forklare den prinsipielle virkemåten til alle reguleringsventiler i anlegget? Øvelse 2 med animasjonen: Trykk på LT1. Du ser nå en reguleringssløyfe. Kan du forklare virkemåten til hele reguleringssløyfen? Ta utgangspunkt i at væskenivået i krystallisatoren synker og lag en funksjonsforklaring til reguleringssløyfen. 26 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

27 Prosessdatasystemer 8.8 Programmerbare regulatorer Figur 9 viser en digital programmerbar regulator. Vi kan si at regulatoren er en liten datamaskin laget for å utføre oppgaver i regulering. Figur 9 Typisk for programmerbare regulatorer er at de inneholder flere små programmer som kan settes sammen og tilpasses reguleringsoppgaven. Bruk denne sammenligningen: Min PC har Microsoft Power Point installert. Power Point har mange små programmer som kan settes sammen til en presentasjon. Eksempel: 1. Sett inn bilde på presentasjonssiden 2. Legg animasjon til bildet 3. Legg animasjon på tekst 4. Legg tekst til bildet 5. Legg lyd til presentasjonssiden For punktene 1 til 5 brukes programmer i PowerPoint. 8.9 Prinsipielt om programmering av en digital regulator Programmering av regulatoren i figur 9 foregår med tastene på regulatorens front. Regulatoren kan også tilkobles datamaskin (PC). Programmet kan lages på datamaskin og overføres til regulatoren via USB serielt grensesnitt. Regulatoren har mange små programmer som kan settes sammen og tilpasses reguleringsoppgaver og enkle styringer. Eksempler på programmer er: 1. To programmer for PID-regulering 2. Programmerbare innganger for 4-20 ma, elektrisk spenning, Pt-100, termoelementer 3. Programmerbare utganger for 4-20 ma, SSR (Solid State rele) og rele. 4. Ni programmerbare digitale innganger 5. Ni programmerbare digitale utganger De ferdige programmene som skal brukes forbindes med hverandre med adresser. Figur 10 viser prinsippet for hvordan tre programmer er bygd sammen til et program for PID-regulering med alarmer for høy og lav PV. Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk 27

28 Kapittel 8 Figur Eksempel 1 Alle regulatorleverandører har sin måte å lage programmer på, men de fleste ligner på modellen i figur 10. Når man programmerer regulatorer ved å bruke ferdige programrutiner, kalles det for konfigurering. I fortsettelsen bruker vi denne betegnelsen. Figur 11 viser regulering av temperaturen i en plastbearbeidingsmaskin, en såkalt ekstruder. Figur 11 Ekstruderen kan produsere to produkter, produkt A og produkt B. Hvert produkt trenger eget sett med regulatorparametre for å regulere best mulig. Parametrene legges i tabeller i regulatorprogrammet. Fra en PC eller operatørstasjon sender man signal til regulatoren når regulatorparameterne skal byttes. I dette eksemplet er det valgt to produkter, men man kan i prinsippet ha tabeller med parametre for så mange produkter man ønsker. 28 Automatiseringsteknikk 2: Praktisk reguleringsteknikk

Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon

Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon 2013 Veiledning til læremidlene for VG3 automasjon Bjørnar Larsen Auyech kompetanse as 5/12/2013 1 Læreverket. Læreverket omfatter produksjonsprosesser, maskiner og anlegg med måleteknikk, reguleringsteknikk,

Detaljer

KJEMIPRSOESSFAGET. Pådragsorganer

KJEMIPRSOESSFAGET. Pådragsorganer KJEMIPRSOESSFAGET Pådragsorganer Sist revidert: 01.08.2013 MODUL PÅDRAGSORGANER Modulen har følgene innhold: Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver (inkludert i nettleksjonen) Skriftlig

Detaljer

Kursbeskrivelse til automatiseringsteknikk

Kursbeskrivelse til automatiseringsteknikk 2013 Kursbeskrivelse til automatiseringsteknikk Bjørnar Larsen www.autech.no 14.01.2013 1 Kursbeskrivelse til e-kurs i Automatiseringsteknikk Kurset automatiseringsteknikk kan brukes mot mange læreplaner

Detaljer

Beskrivelse av e-kurset

Beskrivelse av e-kurset 2012 Beskrivelse av e-kurset Bjørnar Larsen Autech Kompetanse as 26.05.2012 1 Stor brukergruppe. E-kurset dekker hele pensum i måle- og reguleringsteknikk for: Automatikerfaget (VG2 og VG3) Kjemiprosessfaget'

Detaljer

Hva er styring og regulering

Hva er styring og regulering Hva er styring og regulering Fagstoff ODD STÅLE VIKENE Listen [1] Hva er forskjellen på styring og regulering? Her får du en gjennomgang av prinsipper og begreper knyttet til styring og regulering av prosesser.

Detaljer

Veiledning til e-kurs

Veiledning til e-kurs 2012 Veiledning til e-kurs Bjørnar Larsen Autech Kompetanse as 08.04.2012 Innledning Du bruker e-kurset i reguleringsteknikk og industriell måleteknikk på samme måte. Samme veiledning kan derfor brukes

Detaljer

Løsningsforslag til sluttprøven i emne IA3112 Automatiseringsteknikk

Løsningsforslag til sluttprøven i emne IA3112 Automatiseringsteknikk Høgskolen i Telemark. Emneansvarlig: Finn Aakre Haugen (finn.haugen@hit.no). Løsningsforslag til sluttprøven i emne IA3 Automatiseringsteknikk Sluttprøvens dato: 5. desember 04. Varighet 5 timer. Vekt

Detaljer

Reguleringsutstyr. Kapittel 3. 3.1 Prosessregulatorer

Reguleringsutstyr. Kapittel 3. 3.1 Prosessregulatorer Kapittel 3 Reguleringsutstyr Dette underkapitlet gir en oversikt over forskjellig reguleringsutstyr i form av kommersielle regulatorer og (prosess)styringssystemer og liknende, det vil si det utstyret

Detaljer

Reguleringsteknikk. Finn Aakre Haugen. 16. juni 2014

Reguleringsteknikk. Finn Aakre Haugen. 16. juni 2014 Reguleringsteknikk Finn Aakre Haugen 16. juni 2014 1 2 F. Haugen: Reguleringsteknikk Innhold 1 Innledning til reguleringsteknikk 15 1.1 Grunnleggende begreper..................... 15 1.2 Hvaerreguleringgodtfor?...

Detaljer

Regulatoren. Gjennomgang av regulatorens parameter og konfigurasjon

Regulatoren. Gjennomgang av regulatorens parameter og konfigurasjon Regulatoren Fagstoff ODD STÅLE VIKENE Gjennomgang av regulatorens parameter og konfigurasjon Listen [1] Regulatoren sammenligner er-verdi (PV) og skalverdi (SV), og behandler avviket vha P-,I- og D-ledd.

Detaljer

Reguleringsstrukturer

Reguleringsstrukturer Kapittel 11 Reguleringsstrukturer Dette kapitlet beskriver diverse reguleringsstrukturer for industrielle anvendelser. I strukturene inngår én eller flere PID-reguleringssløyfer. 11.1 Kaskaderegulering

Detaljer

Mindstorm, robot- og reguleringskurs

Mindstorm, robot- og reguleringskurs Mindstorm, robot- og reguleringskurs Kursets mål: Sett seg inn i reguleringsteknikk og deretter planlegge, bygge og programmere en robot for å løse et gitt problem. 1 Reguleringsteknikken Reguleringsteknikken

Detaljer

Slik skal du tune dine PID-regulatorer

Slik skal du tune dine PID-regulatorer Slik skal du tune dine PID-regulatorer Ivar J. Halvorsen SINTEF, Reguleringsteknikk PROST temadag Tirsdag 22. januar 2002 Granfos Konferansesenter, Oslo 1 Innhold Hva er regulering og tuning Enkle regler

Detaljer

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014

PARTIKKELMODELLEN. Nøkler til naturfag. Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU. 27.Mars 2014 PARTIKKELMODELLEN Nøkler til naturfag 27.Mars 2014 Ellen Andersson og Nina Aalberg, NTNU Læreplan - kompetansemål Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive sentrale egenskaper

Detaljer

Finn Haugen. Oppgaver i reguleringsteknikk 1. Nevn 5 variable som du vet eller antar kan være gjenstand for regulering i industrianlegg.

Finn Haugen. Oppgaver i reguleringsteknikk 1. Nevn 5 variable som du vet eller antar kan være gjenstand for regulering i industrianlegg. Finn Haugen. Oppgaver i reguleringsteknikk 1 Oppgave 0.1 Hvilke variable skal reguleres? Nevn 5 variable som du vet eller antar kan være gjenstand for regulering i industrianlegg. Oppgave 0.2 Blokkdiagram

Detaljer

Inst. for elektrofag og fornybar energi

Inst. for elektrofag og fornybar energi Inst. for elektrofag og fornybar energi Fag TELE2001 Reguleringsteknikk Løsningsforslag, Tank 4 øving 1 Utarbeidet av Erlend Melbye 2015-09-07 Revidert sist Fredrik Dessen 2015-09-07 1 Oppstart av Tank

Detaljer

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Kybernetikk DATO: 01.13 OPPG. NR.: R134 TEMPERATURREGULERING

KYBERNETIKKLABORATORIET. FAG: Kybernetikk DATO: 01.13 OPPG. NR.: R134 TEMPERATURREGULERING KYBERNETIKKLABORATORIET FAG: Kybernetikk DATO: 01.13 OPPG. NR.: R134 TEMPERATURREGULERING Denne øvelsen inneholder følgende momenter: a) En prosess, styring av luft - temperatur, skal undersøkes, og en

Detaljer

Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3

Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles programfag Vg3 Programområde for automatiseringsfaget - læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte

KOSMOS. Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161. Solfangeranlegg. Forbruker. Solfanger Lager. Pumpe/vifte Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 161 Solfanger Lager Forbruker Pumpe/vifte Solfangeranlegg Energi for framtiden: 8 Solfangere og solceller Figur side 162 Varmt vann Beskyttelsesplate

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

Vurderingsveiledning Automatiseringssystemer ELE 2002, Vg2

Vurderingsveiledning Automatiseringssystemer ELE 2002, Vg2 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne a planlegge, montere, sette i drift og dokumentere programmerbare logiske styringssystemer for digital og analog signalbehandling knyttet til byggautomatisering,

Detaljer

Gassikkerhet. Flytende gasser

Gassikkerhet. Flytende gasser Gassikkerhet Flytende gasser Luftgasser luft er vår viktigste råvare 78 % 1 % 21 % Nitrogen Oksygen Argon Date: 2004-04-27 - Page: 2 Luftgasser våre produksjonsanlegg Rjukan Sauda Date: 2004-04-27 - Page:

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AUTOMATISERINGSFAGET.

EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AUTOMATISERINGSFAGET. EGENVURDERINGSSKJEMA FOR BEDRIFTSDEL AUTOMATISERINGSFAGET. Navn:. Adresse:.... Tlf:.. Beskrivelse av programfagene Programfaget omfatter arbeid på produksjonsprosesser, maskiner og anlegg med tilhørende

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Madas EV magnetventil

Madas EV magnetventil Revidert 16.01.2012 av Torstein Austigard Madas EV magnetventil Automatisk normalt lukket magnetventil EV-1 maks 1 bar EV-3 maks 3 bar EV-6 maks 6 bar Side 1 av 13 Beskrivelse Normalt lukket magnetventil

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund.

Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As. Rune Heggelund. Instrumentering for vannverk. Prosess Styring As Rune Heggelund. Litt om oss: Prosess-styring As ble startet i 1982 Har kontorer i Drammen Er 6 ansatte Leverer måleutstyr for vann, avløp og prosess/næringsmiddel

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E

Bruksanvisning Energimåler. PolluCom-E Varenummer: 130275 Bruksanvisning Energimåler PolluCom-E - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 2. MONTERING AV MÅLEREN... 3 3. MONTERING AV EKSTERN TEMPERATURSENSOR... 4 3.1 MONTERING I FØLERLOMME...

Detaljer

Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for automatisering - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for automatisering - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. desember 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Mars Robotene (5. 7. trinn)

Mars Robotene (5. 7. trinn) Mars Robotene (5. 7. trinn) Lærerveiledning Informasjon om skoleprogrammet Gjennom dette skoleprogrammet skal elevene oppleve og trene seg på et teknologi og design prosjekt, samt få erfaring med datainnsamling.

Detaljer

Løsning til sluttprøve i IA3112 Automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark

Løsning til sluttprøve i IA3112 Automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark Løsning til sluttprøve i IA3 Automatiseringsteknikk ved Høgskolen i Telemark Sluttprøvens dato:. 05. Varighet 5 timer. Vekt i sluttkarakteren: 00%. Emneansvarlig: Finn Aakre Haugen (finn.haugen@hit.no).

Detaljer

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Kjemiprosess - KJP 2002 kjemisk teknologi

VURDERINGSVEILEDNING VG2 Kjemiprosess - KJP 2002 kjemisk teknologi VURDERINGSVEILEDNING VG2 Kjemiprosess - KJP 2002 kjemisk teknologi Kompetansemål Konkretisering av kompetansemålene Karakteren 5 og 6 høy grad av måloppnåelse Karakteren 3 og 4 middels grad av måloppnåelse

Detaljer

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE

AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING EKSAMENSOPPGAVE Emne: Gruppe(r): Eksamensoppgaven består av: Kybernetikk I E Antall sider (inkl. forsiden): 7 Emnekode: SO 8E Dato: 7. juni Antall oppgaver: Faglig veileder:

Detaljer

Honeywell OneWireless

Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless Honeywell OneWireless er et komplett ISA100 system bestående av nettverk og inn og utgangsenheter Et nettverk kan bestå av fra en transmitter og en gateway, til opp til flere tusen

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 13/6 2016

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 13/6 2016 Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 13/6 2016 Oppgave 1 a) Sola skinner både på snøen og på treet. Men snøen er hvit og reflekterer det meste av sollyset. Derfor varmes den ikke så mye opp. Treet er

Detaljer

Når programmet har nok opplysninger beregner det alle resterende data. Programmet tegner atumatisk opp T-s og P-v diagram for syklusen.

Når programmet har nok opplysninger beregner det alle resterende data. Programmet tegner atumatisk opp T-s og P-v diagram for syklusen. ... 5... 6... 7 Cyclepad er et grafisk basert beregnings program for termodynamiske beregninger. Du kan bruke det både til å beregne termodynamiske størrelser over enkelt elementer i et åpent, eller et

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering: Innhold Fremdriftsplan 2018... 3 Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 4 Ex(iA) Sikkerhetsbarrierer... 4 Mulige eksamensoppgaver, instrumentering... 4 Oppgaver Instrumentering...

Detaljer

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper

ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper ENERGIEFFEKTIVE SIRKULASJONSPUMPER I ENKEL OG TVILLINGUTFØRELSE, I STØPEJERN ELLER BRONSE FOR VARME- OG KJØLEANLEGG I STØRRE BYGNINGER ecocirc XL og XLplus sirkulasjonspumper Nøyaktig den sirkulasjonspumpen

Detaljer

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Vannkjølt aggregat MEC.  Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Vannkjølt aggregat MEC Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no w w w. n e. n o Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning vannkjølt aggregat.... 4 Komponenter....

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef

SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef SGP Varmeteknikk AS og Galletti / HiRef HPS - Luft / vann varmepumper. Turvannstemperaturer opp til 60 C, ved -10 C utetemperatur 1 Litt om Galletti S.p.A, HiRef S.p.A og SGP Varmeteknikk AS 1960. Leverer

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

SIMULERINGSNOTAT. Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01. Laget av Torbjørn Morken Øyvind Eklo

SIMULERINGSNOTAT. Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01. Laget av Torbjørn Morken Øyvind Eklo SIMULERINGSNOTAT Prosjekt i emnet «Styresystemer og reguleringsteknikk» Gruppe 01 Laget av Torbjørn Morken Øyvind Eklo Høgskolen i Sør-Trøndelag 2015 Sammendrag Simulering av nivåregulering av tank ved

Detaljer

Vg1. Frank Fosbæk. Automatisering. Vg1 elektrofag

Vg1. Frank Fosbæk. Automatisering. Vg1 elektrofag Vg1 Frank Fosbæk Automatisering Vg1 elektrofag Illustrasjoner til Automatisering Vg1 elektrofag Kapittel 19 Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen Elforlaget 2009 Prosessledning Tank A Produksjonsutstyr

Detaljer

Beregning av vern og kabeltverrsnitt

Beregning av vern og kabeltverrsnitt 14 Beregning av vern og kabeltverrsnitt Læreplanmål planlegge, montere, sette i drift og dokumentere enkle systemer for uttak av elektrisk energi, lysstyringer, varmestyring og -regulering beregnet for

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i togelektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

TERMINALVENTILER / 2-VEIS

TERMINALVENTILER / 2-VEIS TERMINALVENTILER / 2-VEIS REGULERINGSVENTIL MED INNEBYGGET DIFFERANSETRYKKREGULATOR er konstruert for modulerende regulering av terminaler og apparater i varme og kjølesystemer. er uavhengig av tilgjengelig

Detaljer

Automatiserte anlegg

Automatiserte anlegg Ny utgave 2010 Vg2 elektro Teori med praktiske øvinger Kunnskapsløftet Frank Fosbæk Automatiserte anlegg Vg2 elenergi Illustrasjoner til Automatiserte anlegg Vg2 elenergi Kapittel 9 Illustrasjonene kan

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 10. juni 2014 Tid for eksamen: 9.00-13.00, 4 timer Oppgavesettet er på 5 sider Vedlegg: Formelark (2 sider).

Detaljer

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i felles programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i felles program Vg2 programområde for maritime Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 4. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn

Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn Side 1 Høgskolen i Oslo Avdelingfor ingeniørutdanning Kandidaten må selv kontrollerer at oppgavesettet er fullstendig. Innføring skal være med blå eller sort penn Les igjennom ~ oppgaver før du begynner

Detaljer

Vi undersøker lungene

Vi undersøker lungene Vi undersøker lungene Lungene ligger gjemt inni brystkassa og sørger for at vi får tilført oksygen fra lufta som vi puster inn. Rommet lungene ligger i kalles brysthulen. Hvordan lungene fungerer, vil

Detaljer

KULEVENTIL BRUKT SOM REGULERINGSVENTIL (Control Ball Valve)

KULEVENTIL BRUKT SOM REGULERINGSVENTIL (Control Ball Valve) KULEVENTIL BRUKT SOM REGULERINGSVENTIL (Control Ball Valve) Kuleventiler brukt som reguleringsventiler er lite kjent innen Olje- og Gassindustrien i Norge. Disse ventilene kan ha store fordeler i forhold

Detaljer

Betjening av kontrollpanel

Betjening av kontrollpanel Sempa Termo Extra 30-96 kw Oppstart Kjelen startes ved å slå på styrestrømsbryteren i front på kjelen. Et rødt lys i bryteren indikerer at spenningen er på. Displayet vil etter få sekunder vise virkelig

Detaljer

KROHNE Instrumentation Vann mengdemåling

KROHNE Instrumentation Vann mengdemåling KROHNE Instrumentation KROHNE Instrumentation Vann mengdemåling KROHNE Instrumentation Teknisk personell Roar Stormoen Avdelingssjef Olje & Gass Frode Endresen Salgssjef Region Vest Kristian Stang Salgs-ingeniør

Detaljer

EMAR2101 Reguleringssystemer 1: Øving 3

EMAR2101 Reguleringssystemer 1: Øving 3 Høgskolen i Buskerud Finn Haugen (finn.haugen@hibu.no) 6.10 2008 EMAR2101 Reguleringssystemer 1: Øving 3 Oppgave 1 I underkapittel 1.1 i læreboken er det listet opp syv forskjellige formål for reguleringsteknikken,

Detaljer

EMAR2101 Reguleringssystemer 1: Løsning til øving 3

EMAR2101 Reguleringssystemer 1: Løsning til øving 3 Høgskolen i Buskerud Finn Haugen (finn.haugen@hibu.no) 6.10 2008 EMAR2101 Reguleringssystemer 1: Løsning til øving 3 Løsning til oppgave 1 Eksempler på anvendelser: Produktkvalitet: Regulering av slipekraft

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Naturfag År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 7.trinn Lærer: Per Magne Kjøde Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Uke 34-36

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Les igjennom alle oppgaver før du begynner - for å danne deg et bilde av omfanget.

EKSAMENSOPPGAVE. Les igjennom alle oppgaver før du begynner - for å danne deg et bilde av omfanget. Side 1 HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for ingeniørutdanning EKSAMENSOPPGAVE Emne: Mekatronikk Emnekode: SO524M Faglig veiledere: Bjørn Engebretsen Gruppe(r): 3MM Dato: 16.12.2002 Eksamenstid: 09.00 14.00 Eksamensoppgaven

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no

VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN. my.aga.no VARMT ELLER KALDT ENDELØSE MULIGHETER MED PROPAN my.aga.no Propan Gled deg over sikker og miljøvennlig energi I denne brosjyren får du vite mer om propan og hvordan du med noen enkle grunnregler kan dra

Detaljer

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEILEDNING MONTERINGSVEILEDNING Takk for at du valgte HomeControl strømstyringssystem. Du er nå kun noen minutter unna å styre strømmen din med våre smarte kontakter og mobiltelefon/nettbrett eller pc. I denne brukerveiledningen

Detaljer

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet.

Eksempel på endring av funksjon Tast Display Forklaring. Det nåværende funksjonsnummer vises på displayet. 8.0 Flex Counter omdreiningsteller og balleteller 8.1 Innledning Flex Counter er et instrument med mange muligheter. Selve enheten består av en boks med et display og to betjeningstaster. Både display

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Turbiditetsmåling Prosess Styring As. Rune Heggelund

Turbiditetsmåling Prosess Styring As. Rune Heggelund Turbiditetsmåling Prosess Styring As Rune Heggelund Litt om oss: Prosess-Styring As ble startet i 1982 Vi har kontorer i Drammen Vi er 7 ansatte Leverer måleutstyr for vann og avløp, både online og til

Detaljer

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i heismontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe

Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe Manual til laboratorieøvelse Varmepumpe Versjon 06.02.14 Teori Energi og arbeid Arbeid er et mål på bruk av krefter og har symbolet W. Energi er et mål på lagret arbeid det vil si at energi kan omsettes

Detaljer

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015

Løsningsforslag til eksamen i FYS1000, 14/8 2015 Løsningsforslag til eksamen i FYS000, 4/8 205 Oppgave a) For den første: t = 4 km 0 km/t For den andre: t 2 = = 0.4 t. 2 km 5 km/t + 2 km 5 km/t Den første kommer fortest fram. = 0.53 t. b) Dette er en

Detaljer

Emnekode: LO 358E. OYAo~~ Alle skrevne og trykte hjelpemidler, skrivesaker og kalkulator

Emnekode: LO 358E. OYAo~~ Alle skrevne og trykte hjelpemidler, skrivesaker og kalkulator ~ h øgskolen i oslo Emne: Kybemetikk Emnekode: LO 358E Gruppe(r): Dato: \? 2E OYAo~~ Eksamensoppgav Antall sider (inkl. Antall oppgaver en består av: forsiden): 6 5 Faglig veileder: Veslemøy Tyssø Bjørn

Detaljer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer

Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Rørstyringer og krav til fastpunkter i rørledninger med kompensatorer Rørstyringer For montering av aksialkompensatorer

Detaljer

Elektriske kretser. Innledning

Elektriske kretser. Innledning Laboratorieøvelse 3 Fys1000 Elektriske kretser Innledning I denne oppgaven skal du måle elektriske størrelser som strøm, spenning og resistans. Du vil få trening i å bruke de sentrale begrepene, samtidig

Detaljer

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET

Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Matindustriens Opplæringskontor i Oslo og Akershus OPPLÆRINGSBOK FOR INDUSTRIMEKANIKERFAGET Gjennomføringsskjema for opplæring i bedrift Industrimekanikerfaget Lærlingens navn: Bedriftens navn: Læretid:

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: FYS1000 Eksamensdag: 19. august 2016 Tid for eksamen: 9.00-13.00, 4 timer Oppgavesettet er på 6 sider Vedlegg: Formelark (2 sider).

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Reguleringsventil med innebygget differansetrykkregulator

Reguleringsventil med innebygget differansetrykkregulator Trykkstabeliserte reguleringsventiler Reguleringsventil med innebygget differansetrykkregulator Trykkvedlikehold & Vannkvalitet Balansering & Regulering Romtemperaturregulering ENGINEERING ADVANTAGE er

Detaljer

BallongMysteriet. 5. - 7. trinn 60 minutter

BallongMysteriet. 5. - 7. trinn 60 minutter Lærerveiledning BallongMysteriet Passer for: Varighet: 5. - 7. trinn 60 minutter BallongMysteriet er et skoleprogram hvor elevene får teste ut egne hypoteser, og samtidig lære om sentrale egenskaper til

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Eksamensbesvarelse. Pål Robin og Torstein,

Eksamensbesvarelse. Pål Robin og Torstein, Eksamensbesvarelse Pål Robin og Torstein, 10.05.2016 Beskrivelse av oppdrag Første del av oppdraget går ut på å kontrollere og vedlikeholde reguleringssløyfe 52. Andre del av oppdraget går ut på å demontere

Detaljer

Min Maskin! TIP 120 minutter

Min Maskin! TIP 120 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Min Maskin! TIP 120 minutter Min Maskin! er et program hvor elevene lærer om grunnleggende bruk av hydrauliske prinsipper. Elevene skal bruke noe av det de kan om

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Sensotec Reporter BASIC

Sensotec Reporter BASIC Sensotec Reporter Basic bruker manual Oktober 2008 side 1 av 6 Sensotec Reporter BASIC Manual for: ENKEL bruker funksjoner lesemaskin for trykt tekst Bruker manual version 3.0 Oktober 2008 Sensotec Reporter

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4

Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4 Innhold Hvorfor Work Breakdown Process også innenfor instrumentering:... 3 Oppgaver Instrumentering... 4 Temperatur:... 4 Nivå:... 4 Temperatur:... 4 Flow:... 5 Eksplosjonsfarlige områder:... 5 Flow...

Detaljer

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag.

Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Oppdatert 24.08.10 Dokument for kobling av triks i boka Nært sært spektakulært med kompetansemål fra læreplanen i naturfag. Dette dokumentet er ment som et hjelpemiddel for lærere som ønsker å bruke demonstrasjonene

Detaljer

Experiment Norwegian (Norway) Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng)

Experiment Norwegian (Norway) Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng) Q2-1 Hoppende frø - En modell for faseoverganger og ustabilitet (10 poeng) Vennligst les de generelle instruksjonene som ligger i egen konvolutt, før du begynner på denne oppgaven. Introduksjon Faseoverganger

Detaljer

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti

TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti TS 3 P / TS 5 P / TS 5 PA Brukermanual trykkluft opererte presser Service & Garanti Tenk Sikkerhet - Denne Pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den

Detaljer

Utfordringar i reinhaldsyrket

Utfordringar i reinhaldsyrket Utfordringar i reinhaldsyrket Caroline Henriksen, Haugaland HMS-senter Renhold har to sider Renholderens arbeidsmiljø Utsatt for irriterende bakterier og sporer Innånding av støv, gass og aerosoler Andre

Detaljer