Konkurranse eller behovsprøving? Krav til statsbudsjettet side 3, 4, 22. Tema: Utdanning side Vedtektsbrudd i Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurranse eller behovsprøving? Krav til statsbudsjettet side 3, 4, 22. Tema: Utdanning side 6-7-8. Vedtektsbrudd i Oslo"

Transkript

1 9Nr TAXInovember 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Krav til statsbudsjettet side 3, 4, 22 Tema: Utdanning side Vedtektsbrudd i Oslo side Konkurranse eller behovsprøving?

2 E-Klasse. Noen ganger er det lov å være kresen. Nå kan du få et meget godt tilbud på E-Klasse 2011-mod. Gjelder kun et begrenset parti biler! Jahre Innovation Jahre Innovation E-Klasse tilbyr klasseledende plass, gjennomtenkte detaljer og den velkjente Mercedes-Benz komforten. Komfortpakke Webasto motor-/kupevarmer Memorypakke 80 l. drivstofftank Nå 9.900,- Gjelder kun ved kjøp av Veil. kr Avantgarde/Elegance. kun ,- med innovasjon Forbruk blandet kjøring: 0,52-1,28 l/mil. CO2-utslipp: g/km. Bildet kan avvike fra tilbudte modell. Importør: Bertel O. Steen AS. med innovasjon med innovasjon Fokus på lønnsomhet Norges Taxiforbund har blant annet i møte med Transport- og kommunikasjonskomiteen, dokumentert at næringens lønnsomhet og lønnsevne er svekket. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sa at drosjeyrket skal være til å leve med og leve av, under åpningen av Norges Taxiforbunds landsmøte for en drøy måned siden. Forslaget til statsbudsjettet for 2012 som ble fremlagt 6.oktober bidro svært dlig i så måte. Forslaget innebar en urimelig skatteskjerpelse gjennom fjerning av lønnsfradraget for de av ve medlemmer som har flere ansatte sjåfører, og bidrar på ingen måte til en bedret lønnsevne. I statsbudsjettet for 2010 ble CO2-komponenten i engangsavgiften satt til 100 prosent for taxi. I statsbudsjettet for 2012 blir også NOx-komponenten foreslått satt til 100 prosent for taxi. For oss som utøvere av yrkesmessig persontransport, er dette en avgiftspolitikk uten mening. Taxinæringen likestilles med privatbiler, mens NOxkomponenten for varebiler kun er foreslått satt til 25 prosent! Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 79. gang Ansvarlig utgiver og redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Dette kan vi ikke leve med. Norges Taxiforbund har vært til stede under høringen til statsbudsjettet, både i finanskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen. Vi har her påpekt urimelighetene i forslaget, og er i skrivende stund i gang med ytterligere politisk kontakt, for å få endret urimelighetene. I så måte blir næringens tilsvar på de etterlengtede endringene i yrkestransportlovgivningen svært viktig. Her må det åpnes for muligheter til å velge annet enn enkeltpersonforetak som selskapsform for ve medlemmer. Vi skal og må få gjennomslag for rammevilk som gir næringen en forutsigbar lønnsomhet. Uten lønnsomhet blir heller ikke taxinæringens tjenester til samfunnet gode! Lykke til med kjøringen i julebordstiden! 2 TAXI 2011 TAXI Lars Hjelmeng Direktør Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng, tlf Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr. innhold Nye taksametre i rute...5 Fusk på løyveeksamen...6 Bedre opplæring!...7 Ny profil ved Mjøsa...8 Passasjerundersøkelsen klar Dragkamp om løyvetall Taxi i Mexico Oslo-forskrift trukket...16 Debatt om pasientreiser...28 Faste spalter Knuts hjørne...23 Vi gratulerer...23 Forbundsnytt Taxi for 25 og 50 siden...27 Juristen har ordet...29 Fylkesforeningene...30 Medlemsfordeler...31 Neste utgave har deadline 29. november, og g i posten den 15. desember. Tips og innspill sendes Forsidefoto fra Tromsø: Håvard Vance Gram

3 Taxiforbundet på budsjetthøringer Skattefradrag for enkeltpersonsforetak og forskjellsbehandling mellom drosjer og varebiler i avgiftspolitikken var hovedsaker da Norges Taxiforbund møtte Stortinget om statsbudsjettet for neste. ing (NARF), tok opp denne saken. Lønnsfradraget er et insentiv til å ansette medarbeidere, og har slik sett en positiv begrunnelse, skriver NARF i sitt notat om saken. Også NT gikk sterkt ut mot Finansdepartementets begrunnelse for forslaget, som er at det mangler en prinsipiell begrunnelse, at det favoriserer aksjeselskap og er et insitament til ikke å danne AS. NT minnet om at drosjeeierne for det første ikke har adgang til å danne AS, og derfor ikke har noe valg. Og for det andre at enkeltpersonforetak med dette forslaget så å si alltid vil få høyere skatt enn i AS eller NUF-selskap. NT vil følge opp disse sakene med videre kontakt med politikerne på Stortinget. Knut Thomassen og Atle Hagtun har hatt møte med Arbeiderpartiets finansfraksjon. (Se også Knuts hjørne, side 22). Begge de nevnte sakene behandles av Finanskomiteen, og den skal avgi innstilling om skatter og avgifter innen den 18. november. Da vil sakene i realiteten være avgjort. Den formelle behandlingen skjer i Stortinget den 24. november. Nye taksametre i rute Pr. 1. november var nye taksametre godkjent av Justervesenet, av i alt rundt som skal være i havn innen sskiftet. I bakgrunnen sitter Knut Thomassen og Lars Hjelmeng fra Norges Taxiforbund, under høringen i Transportkomiteen. Med ryggen til som tilhørere sitter styremedlemmene Rafiq Dutt, Simen Sterud, Bente Stokkeland og Bent Skogli. Forbundet møtte først finanskomiteen den 18. oktober, deretter Transport- og kommunikasjonskomiteen den 24. Direktør Lars Hjelmeng framførte budskapet ved begge anledninger. Styreleder Knut Thomassen var bisitter. Norges Taxiforbund understreket drosjenes rolle i kollektivtransporten og sa at ikke alle deler av forvaltningen har tatt dette innover seg. Finansdepartementet er blant dem som ikke har gjort det. I budsjettproposisjonen skriver de at mye tyder på at drosjeeiere generelt sett kommer godt ut av dagens avgiftssystem. NT peker på at man da åpenbart sammenligner med personbiler, noe som er helt irrelevant. Mens drosjene f 100 prosent av privatbilers engangsavgift på så vel CO2 som Nox, f varebiler 25 prosent på alle komponenter i denne avgiften. Dette er forskjellsbehandling av yrkesmessig transport, sa Hjelmeng til begge komiteene. Det samme er understreket i de skriftlige notatene som ble levert. Da Co2-avgiften ble økt fra 40 til 100 prosent i 2010, steg prisen på enkelte drosjer mellom 5 og 10 seter med opptil kroner. Det er en sterkt medvirkende sak til at antall nye drosjer for rullestoler er g tilbake. De siste fem ene er de redusert med 25 prosent, samtidig som Samferdselsdepartementet understreker at transportsektoren skal være for alle med universell utforming. Fjerning av skattefradrag NT reagerer også sterkt på at Regjeringen foresl å fjerne det spesielle lønnsfradraget som selvstendige næringsdrivende har hatt noen. Fradraget er gitt med inntil 15 prosent av bedriftens lønnsutgifter ved beregning av personinntekt. Virkningen blir noe mindre enn først antatt (jfr også forrige TAXI) fordi inntekten ikke kan ikke reduseres til mindre enn (6G) i et, men kan for noen drosjeeiere komme opp i kroner i lig skatteskjerpelse. (Se også Juristen har ordet, side 29) Også andre instanser, blant annet Norges Autoriserte Regnskapsføreres Foren- NTs notater til de to komiteene ligger på ve hjemmesider no under Informasjon og komitéhøringer. AH Men leder av tilsynsavdelingen i Justervesenet, Nils M. Thomassen, stoler på at leverandørene klarer det de sier de skal, og at alle kommer i mål. Justervesenet øker sin kapasitet i takt med behovet, så de skal i følge Thomassen ikke bli noen propp i systemet. Dersom man har installert og plombert nytt taksameter innen 31. desember, kan v godkjennelse komme i januar, sier han. En forskriftsendring måtte til for det. Drosjesjåfører og eiere over hele landet er på kurs for å lære nye taksametre. Her et glimt fra Ski Taxis opplæring. De har også skiftet leverandør og har instruktører fra Taxus, Asker og Bærum Taxi. Over hele landet foreg installasjonene for fullt. Ingen leverandør er helt ferdig i følge Thomassen. Det er drosjeeierne som har ansvaret for at plombert, MID-godkjent taksameter er på plass innen 1. januar. Den største leverandøren er CenCom. Administrerende direktør Sissel Bay-Nielsen sier at den største jobben, kablingen, er gjort på 900 biler i Oslo Taxi ved firmaets verksted i Oslo. Installasjonen av selve taksametrene er nettopp startet n dette leses, og hun regner med å være godt i mål innen fristen. Foruten Oslo Taxi skal CenCom montere for Moss Taxi og Øvre Romerike Taxi. Andre firma st for monteringen av firmaets taksametre andre steder i landet. 4 TAXI 2011 TAXI

4 TEMA Utdanning Fusk et problem ved løyvekursene Samferdselsdepartementet vil trolig komme med tiltak for å kvalitetssikre løyvekurs og eksamen for disse. N og hvilke er ennå ikke klart, sier rådgiver Ole R. Owe til TAXI. Høgskolelektor Per Haukeberg ved Høgskolen i Nord- Trøndelag leverte i mars i, på oppdrag av Samferdselsdepartementet, en vurdering av de to løyvekursene i Norge. Bakgrunnen var blant annet rykter om juks. Om det sier Haukeberg: Man kan ikke være trygg på at hele utdanningen gjennomføres etter intensjonene. Empirien tyder på at fusk er et problem, men (det) kan vanskelig la seg verifisere. For å kvalitetssikre løyveutdanningen foresl han bedre kontroll med eksamensavviklingen, med to alternativer: Enten ved å skille opplæring og eksamen, slik at for eksempel Statens Vegvesen avvikler eksamen på linje med førerprøven. Eller ved at de to aktørene samordner strukturen på sine utdanninger, og at en ekstern gruppe utarbeider en felles, sentralgitt eksamen som avlegges samtidig, for eksempel seks ganger i et. Kona løste brevene for meg Haukeberg har intervjuet aktørene i bransjen, og har fått høre de mange ryktene som g om fusk. Han referer utsagn som at kona løste brevene for meg, Jeg skrev av svarene fra NN. NN tok eksamen for meg. Haukeberg har ikke vært i stand til å bevise at juks foreg, men konkluderer altså med at ting tyder på det. Fjernundervisningen og innsending av oppgaver gjør det mulig, og det har også vært problemer med identifisering av kandidater ved eksamen. Den fleksible ordningen med desentralisert undervisning og eksamen, gir et dilemma med hensyn til kontroll, skriver han. To aktører Fra begynnelsen av 80-tallet ble det stilt krav om bedre kunnskaper for å få løyve i gods- eller persontransport. Det gjaldt sivil- og handelsrett, skatt, økonomi og trafikksikkerhet. Samtidig skulle det ikke skapes uoverstigelige hindre, som kunne virker ekskluderende. I Norge er det to godkjente aktører som driver løyvekurs for drosjeeiere: NKI Fjernundervisning (som Taxiskolen samarbeider med) og KTV- Kompetanseteam Vest AS. - Begge har utviklet læreplan for taxiløyvekurset, bøker og opplegg virker gjennomtenkt og med passende faglig nivå, mener forskeren. Han skriver også at retningslinjer for eksamen er presise og adekvate. Han viser til at NKI har dobbel legitimasjonskontroll, og mener også KTV bør ha det. De to har henholdsvis 4 og 5 timers eksamen i administrasjon og drift av taxi. Mange stryker Ett av punktene som Petter Karlsen i Taxiskolen har kritisert er de lave kravene til å bestå prøven. Karaktererskalaen g fra 1-6, og man kan bestå med bare 2-ere. Dette er langt lavere enn tidligere krav om å ha 60 prosent riktig på prøvene. Like fullt er strykprosenten på løyvekursene 23 prosent. Langt høyere enn for andre studier eller prøver. Flerkulturelle elever som har problemer med norsk, oppgis som viktigste sak til det. Spesielt i Oslo og Stavanger. Haukeberg mener at konkurransemomentet mellom de to kursholderne er uheldig. Den kan gi snillistisk sensurering for at skolen skal få gode resultater. At de samme holder kurs og eksamen, kan bli som bukken og havresekken. De mange ryktene som g kan også ha et forretningsmessig motiv for å sverte konkurrenten. Det holdes kurs for ti millioner kroner i et. Taxiskolen har avslørt noen forsøk på juks, for eksempel Høgskolelektor Per Haukeberg mener løyveeksamen trenger strammere rammer for å sikre mot juks. Departementet har ennå ikke bestemt seg. bruk av stedfortreder ved eksamen. - Ryktene finnes, og det i seg selv kan være uheldig, i verste fall ødeleggende for tiltroen til offentlig godkjenning, skriver Haukeberg. - Jeg tror at alle parter, også drosjenæringen, er tjent med at vi f dette inn i former der man ikke kan mistenkes for uredelighet. Da vil noen av tiltakene kunne være felles eksamensdager, felles oppgavesett og tilsyn. Innføringen av yrkessjåførdirektivet krevde at det ble etablert strenge ordninger for godkjenning av undervisningsopplegg, kursansvarlig og tilsyn. Kanskje noen ideer kunne hentes fra dette opplegget, spør høgskolelektor Per Haukeberg, som er tilknyttet HINTs avdeling for trafikklærerutdanning i Stjørdal. AH Opplæringen må bli bedre! Mange sentraler har god opplæring av løyvehavere og sjåfører, men det skorter også mange steder. Bruk det kurset vi har, sier Petter Karlsen i Taxiskolen. TAXI har spurt fylkesledere om situasjonen i sine fylker. Vegar Bratlie i Hedmark mener kursene som holdes i næringen ikke er av topp kvalitet, og støttes av flere. Bratlie var selv med på å utvikle sjåføropplæringen som har vært brukt noen og har best erfaring fra Hamar: - Slik jeg ser det, er det først og fremst språk, service, uniformsbruk og sikring av rullestoler som er de største problemene. Kjentmannsprøver er også for dlige. Alle disse punktene er veldig viktig og bør absolutt jobbes med. Det er ofte her klagene kommer, og vi har en jobb å gjøre med å få alle med på gode nok standarder, sier Bratlie. Opplæring fraværende Fylkesleder i Aust-Agder, Oddrun Gjeruldsen sier at det nok skorter på opplæring av sjåfører mange steder. - I Arendal kommune må man ha kjentmannstest for å få kjøreseddel, men ikke i nabokommunen Grimstad. Begge kjører under formidlingsselskapet I-Taxi. Det oppleves ofte at personer med kjøreseddel blir ansatt, men at opplæring er mer eller mindre fraværende. Noen drosjeeiere er flinke til å snike seg unna denne prosessen ved å la andre ta seg av sjåføren, sier hun. I - Taxi har i samarbeid med NAV holdt en del kurs for arbeidsledige som kunne tenke seg å kjøre taxi. Her f de kartundervisning, bruk av taksameterutstyr og praktisk undervisning. Det blir også holdt kurs i service og holdninger, bilagshåndtering o.a. Deler av dette kurset har I - Taxi videreført til eksisterende sjåfører, og det stilles krav om å ha dette for å få beholde sjåførkortet. - Hvorvidt det er en slik grundig opplæring alle steder i fylket er jeg usikker på. Dette skal vi ta opp i styret, sier Oddrun Gjeruldsen. Bør ha minimumskrav Fylkesleder i NT avd Nordland, Jon Ragnar Nilsen, sier også at næringen sliter litt med opplæringen. - Det kan gjelde hos bostedsløyvehavere i distriktene, men også i byer. Vi har kurs i sentralene, men de er ikke godt nok kvalitetssikret, sier Nilsen. Han mener bransjen bør få på plass minimumskrav til opplæring, for eksempel ved at fylkeskommunene f ansvaret for det. - I Narvik bruker vi 4-5 timer Mange forteller om for dlig opplæring, men vi har et godt sjåførkurs som alle kan ta i bruk, sier Petter Karlsen i Taxiskolen. og det er for lite. Det må være mer enn et taksameterkurs, sier Nilsen. Jan Valeur, leder i Forum for taxisentraler og direktør i Bergen Taxi, sier det ville vært bra med obligatoriske krav fra myndighetene. Det vil heve kvaliteten i næringen. Samtidig må opplæringen være lokalt preget og tilpasses den enkelte sentral. - Kompetanse er også en konkurransefaktor, sier Valeur. Bergen Taxi har en måneds kurs med tre kvelder i uka og tøffe tester før sjåfører f sjåførkort. Samtidig setter loven grenser for hvor streng en sentral kan være overfor løyvehavere, og Valeur vil gjerne ha skjerpet kravene til løyvekurs. - De er for lave i dag. Kurset finnes! Det finnes gode kurs hos en del sentraler, men vi har også et meget godt servicekurs for sjåfører som ble lansert i Det sier Petter Karlsen i Taxiskolen, som sammen med NKI og Norges Taxiforbund fikk laget kurset. Dessverre har dette vært lite brukt, og dlig promotert også av forbundets egne tillitsvalgte. Men vi trenger ikke finne opp kruttet på nytt, ta det i bruk, sier Petter Karlsen. 6 TAXI 2011 TAXI

5 Alle på skolebenken ved Mjøsa Drosjene i Opplandsbyene Lillehammer og Gjøvik har fått ny profil og samtidig har alle eiere og sjåfører gått på kurs. Kundefokus og kvalitet st i høysetet. De to sentralene samarbeider i selskapet Taxi Drift AS, der Anstein Kvam er daglig leder. Han st selv bak kurset som har vært kjørt det siste halvet. Slagord som brukes er: Gevinsten ved å ta drosje kan være så mye og Du har nettopp vunnet en ekstra time på date. Til internt bruk er parolene: Vi har en arbeidsplass vi kan være stolte av. Minn hverandre på det. Gå på jobb for å gjøre hverandre bedre. Kurset understreker vertskapsrollen drosjenæringen Ny profil og styrket yrkesstolthet for drosjene i Lillehammer (bildet) og Gjøvik. har på vegne av sin by. Derfor understrekes at sjåførene også må ha kunnskap om hva som skjer i byen, om turistnæringen og om byens historie. I kurset vises også betydningen av mersalg. Bare med én minsteturpris ekstra pr dag, økes drosjens somsetning med kroner. Oppn alle drosjene dette, øker totalomsetningen med 1,5 millioner Drosjene! Taxi Drift er en døgnkontinuerlig bookingsentral for de to eiersentralene Lillehammer og Gjøvik. Dessuten for Hov og Odnes Taxi og Øyer og Tretten Drosjesentral, totalt 76 biler i full booking. I tillegg overvåkes pasientreiseturer døgnkontinuerlig for Dokka og Torpa Taxi (9 biler) og Gausdal Drosjesentral (9 biler). Prosessen for å gi publikum et tydeligere merkevarenavn og et felles telefonnummer startet i januar i Drosjene som merkenavn og logo ble tatt i bruk gjennom sommeren, og det var enighet om at innsalget av en merkevarebygging måtte starte innenfra, med egne ansatte. Anstein Kvam laget derfor kurset med overskrift Kunden i fokus. Det handler om lover og reglementer, om egen organisasjon, hvordan være selger, positivitet i hverdagen og styrking av yrkesstoltheten. Målet er at kunden skal ha en god opplevelse i drosjen. - Vi driver en samfunnsnyttig tjeneste og må være stolt av yrket vt, sier Kvam. Kurset ble gjennomført over 12 kvelder med til sammen 145 sjåfører, eiere og ansatte. AH Dyrest pasientreiser i vest - At Helse Bergen har forkasta pristilbodet vt, er uforståeleg, seier Reidun Hope i Fusa Taxisentral til bt.no. - Det er stort sett pasientkøyring vi lever av. Utan kunne vi like godt pakke saman heile gjengen, men vi kan ikkje køyre gratis. Helse Bergen har avlyst priskonkurransen blant drosjeeigarar i distriktet. Helseforetaket meiner dei er for grådige. Pasientreiser utgjer minst 70 prosent av inntektene til Fusa taxisentral. Den er ein av 13 drosjesentralar i distriktet som har fått brev frå Helse Bergen om at priskonkurransen om pasienttransport er avlyst. - Slik vi ser det, er ikkje prisane akseptable, sier Eivind Hansen, økonomidirektør i Helse Bergen. Det er langt dyrare å sende pasientar med taxi i Helse Vest enn elles i landet, konkluderer Riksrevisjonen i ein rapport frå 2010: Helse Vest betalar 12,42 kroner per kilometer og ligg 29 prosent over landsgjennomsnittet. Mellom auka utgiftene til pasienttransport mest i Helse Vest og fire gonger meir enn i Helse Nord. Helse Bergen har kalkulert med lege 35 millionar kroner til pasientreiser i distriktet. Det nye pristilbodet ville innebere 10 millionar kroner ekstra i utgifter i et. - Dette er pengar vi må ta frå sjukehusdrifta. Tilbodet er verken tilfredsstillande eller forståeleg for v del, seier Hansen. Seksdobla minstepris Her er tre konkrete eksempel frå nokre anbod som Bergens Tidende har sett på: Minsteprisen per tur stig frå 150 til 900 kroner. Kilometertaksten innan kommunen g opp frå 13 til 28 kroner. Ekstratillegg for å køyre rullestolbrukar aukar frå 0 til 637 kroner. - Ei formidabel prisstiging, meiner økonomidirektøren i Helse Bergen. Tre timar utan betaling Vaksdal er ein langstrakt kommune. Sjåførane i Dale Taxiformidling må ofte køyre langt for å hente pasientar, men kan ikkje skru på taksameteret før pasienten er på plass i bilen. - Skal vi hente ein pasient på Gullbrå, må vi først køyre sju mil frå Dalekvam. Ein vinterdag kan turen ta halvannan time. Skal pasienten i tillegg returnerast, kan det bli nær tre timar køyring vi ikkje f betalt for. Vi kan ikkje leve av slikt, seier drosjeeigar Reidar Langeland. Han meiner priskonkurransen er tilpassa tettbygde strok som Arna, Åsane og Fana, der det er drosjar overalt og kort tilkøyringstid. - Vi har mykje lenger hentetid. Derfor må vi ta høgare kilometerpris. Helse Bergen vil invitere drosjeselskapa til nye forhandlingar.- Vi ønskjer ein god dialog. Er det ikkje grunnlag for å inngå nye avtalar, må vi vurdere å løyse transportbehovet på andre måtar, seier Hansen. Priskrangel i Oslo Oslo Taxi har klaget Christiania Taxi inn for Forbrukerombudet for brudd på markedsføringslovens 10. Christiania avviser påstandene. Christiania reklamerer med å være billigst, men det er feil, hevder Oslo Taxi. Christiania Taxi vant en pristest i Aftenposten i høst, og etter dette har de laget reklameplakater på bilene med følgende tekst: Best i test. Billigst og kjappest. Hvorfor velge andre? Oslo Taxi mener imidlertid at Christiania er nest dyrest, etter å ha innhentet priser fra taxisentralene i Oslo, og at de opererer med feil jamførpris. Oslo Taxi forlanger at denne markedsføringen opphører med øyeblikkelig virkning. Christiania Taxi avviser begge påstandene i sitt tilsvar. Saken behandles av Forbrukerombudet. Konflikt i Harstad Taxi Det har brutt ut strid mellom styret i Harstad Taxisentral og drosjeeierne, melder Harstad Tidende 3. november. Styreleder Tore Vestgd Jakobsen har trukket seg. Ingen vil uttale seg til avisen, men Harstad Tidende kjenner til at innføringen av lydopptak av alle samtaler mellom sjåfører og sentralen, innkjøp av et datasystem som ikke skal fungere og kjøpet av det tidligere Byggtorget-bygget, til rundt fem millioner, har satt sinnene i kok hos flere av drosjeeierne, skriver avisen. Situasjonen er svært vanskelig, og det sliter på oss alle, sier en sjåfør. Drosjer køprises Regjeringa no har sett i kraft ei tidlegare vedteken lovendring som opnar for innføring av køprising i storbyområda. Lovendringa er teken inn i vegtrafikklova. Samferdselsdepartementet har vedteke ei utfyllande forskrift om køprising, som skal gje større framkome for både kollektiv- og næringstrafikk. Bilistane må betala for å køyra på enkelte vegar på bestemte tider. På tider av døgnet med mykje trafikk, blir prisen høgare enn på tider med mindre trafikk. - Innføring av køprising må vera forankra i lokalpolitiske vedtak. Gode kollektivløysingar i området er ein føresetnad. Inntektene frå køprising skal brukast til transportføremål i området. Tiltak som vil redusera behovet for bilbruk vil bli prioritert, seier samferdselsministeren. Elbilar, hydrogenbilar og buss i rute som nyttast til kollektivtransport vil få unntak frå betalingsplikta. Drosjer er ikke nevnt. Det hele toppet seg da et brev fra 18 drosjeeiere ikke ble besvart av styret. Resultatet ble at 14 av eierne avholdt et møte, uten at styret var informert. Dette tok styret som mistillit og stilte sine plasser til disposisjon. N dette leses er det holdt generalforsamling og nytt styre formodentlig valgt. 8 TAXI 2011 TAXI

6 Fra den lige trafikkstatistikken (fra NT og SSB) kjenner vi til at de senere har vist en nedgang i drosjetrafikken, målt i antall turer. Til tross for nedgangen er det observert en fortsatt økning i omsetningen, noe som fort tolkes til å skyldes takstøkninger. Reisevaneundersøkelsene avdekker imidlertid at det er flere forklaringer på utviklingen og at det for enkelte faktorer skyldes langsiktige strukturendringer. bestilling og bestilling via Pasientreiser dekker sentralbordene over 60 prosent av turene. Telefo holdeplass er redusert til 3 prosent av turene, mens oppmøte på holdeplass benyttes for 20 prose turene (25 prosent i storbyene). SMS og bestilling via internett har foreløpig ikke stort gjennoms markedt. Kun 1,6 prosent av turene knyttes opp mot disse kanalene. Taxibruken kartlagt: styrking av det rutegående transporttilbud særlig i områder med sterkest befolkningstetthet, dvs hvor Drosjeturene reiselengdene er kortest. Og de grupper som har størst blir del av sine reiser over kort avstand, stadig er de lengre grupper som blir mest følsomme for konjunkturnedgang (dvs unge i etableringsfasen). (Jfr figur 2 hvor andel er redusert fra 25 til 15 prosent av taxibrukerne). Norges Taxiforbund har kartlagt bruken av taxi gjennom spørreskjema til passasjerer i Tilsvarende reisevaneundersøkelse blant drosjepassasjerer ble sist gjennomført i Sammenligning mellom de to undersøkelsene avslører noen langsiktige endringer i markedet. Reduksjon for de korteste turene Fra den lige trafikkstatistikken (fra NT og SSB) kjenner vi til at de senere har vist en nedgang i drosjetrafikken, målt i antall turer. Til tross for nedgangen er det observert en fortsatt økning i omsetningen, noe som fort tolkes til å skyldes takstøkninger. Reisevaneundersøkelsene avdekker imidlertid at det er flere forklaringer på utviklingen og at det for enkelte faktorer skyldes langsiktige strukturendringer. Den gjennomsnittlige reiselengde for taxipassasjerer økte fra 8,04 km i snitt i 1996 til 10,3 km i Statistisk Sentralbyrås totalstatistikk for og mer Under 20 Den gjennomsnittlige reiselengde for taxipassasjerer økte fra 8,04 km i snitt i 1996 til 10,3 km i Statistisk Sentralbyrås totalstatistikk for næringen bekrefter utviklingen i reiselengder mot et snitt mellom 10 og 11 km. Dette skyldes bl a at tettstedene i Norge vokser utover i periferien og folks reisemønster følger etter. Vi registrerer en forskjellig utvikling for korte og lange turer. (Se figur 1). Samtidig har det skjedd en Ved lengre turer øker belegget i drosjene. Det er derfor logisk n snittet har økt fra 1,64 til 1,80 passasjerer pr tur. I storbyområdene er snittet i ,84 pass/tur. I mindre byer og tettsteder 1,75 og i distriktene 1,67 pass/tur Inntil 2,5 km 2,5-5 km 5-7,5 km Figur 1: Drosjeturer 1996 og 2011 fordelt etter turens lengde. næringen bekrefter utviklingen i reiselengder mot et snitt mellom 10 og 11 km. Dette skyldes bl a at tettstedene i Norge vokser utover i periferien og folks reisemønster følger etter. Alder Figur 2: Taxibrukere i 1996 og 2011 fordelt på aldersgrupper turer i alt 7,5-10 km 70 og mer km km km km over 50 km Vi registrerer en forskjellig utvikling for korte og lange turer. (Se figur 1). Samtidig har det skjedd en styrking av det rutegående transporttilbud særlig i områder med sterkest befolkningstetthet, dvs hvor reiselengdene er kortest. Og de grupper som har størst del av sine reiser over kort avstand, er de grupper som blir mest følsomme for konjunkturnedgang (dvs unge i etableringsfasen). (Jfr figur 2 hvor andel er redusert fra 25 til 15 prosent av taxibrukerne). Ved lengre turer øker belegget i drosjene. Det er derfor logisk n snittet har økt fra 1,64 til 1,80 passasjerer pr tur. I storbyområdene er snittet i ,84 pass/tur. I mindre byer og tettsteder 1,75 og i distriktene 1,67 pass/tur. Revolusjon i betalingsmarkedet Jørn Berthelsen 52 prosent av turen belastes Under 20 Alder privat lommebok, arbeidsgiver dekker 29 prosent og det offentlige 19 prosent av turene. Turene hvor brukeren selv belastes er gjennomgående kortere (7,6 km) enn n arbeidsgiver (13,0) eller det offentlige (13,6 km) tar regningen. Ca halvparten av turene betales med betalings-/ kredittkort (ca 10 % i 1996). Ca ¼ av turene gjøres opp kontant (3/4 i 1996). Den resterende fjerdedel av turene gjøres opp med rekvisisjon, egenandelskort eller TT-kort. Endringene i betalingsform gjenspeiler utviklingen i betalingsmarkedet generelt og illustrerer hvilken revolusjon som har foregått her de siste 15. For bestilling utgjør oppringning til sentral den mest benyttede variant. Sammen med forhånds-bestilling og bestilling via Pasientreiser dekker sentralbordene over 60 prosent av turene. Telefon til holdeplass er redusert til 3 prosent av turene, mens oppmøte på holdeplass benyttes for 20 prosent av turene (25 prosent i storbyene). SMS og bestilling via internett har foreløpig ikke stort gjennomslag i markedet. Kun 1,6 prosent av turene knyttes opp mot disse kanalene. Formålene med taxireisene er relativt uendret, dog slik at fritids-/fornøyelsesformål øker sin andel på bekostning av besøk hos venner og familie. Vi vil her ikke spekulere i om familiebesøk er mindre fornøyelse i 2011 enn i prosent av reisene er knyttet til arbeid, enten til og fra eller som reise i arbeid (tjenestereise). Denne andelen er størst i storbyområder, og viser at drosjene har et potensiale som kollektivtransportmiddel i arbeidet med å redusere personbiltrafikken i urbane områder. Legebesøk (pasientreiser) har sin største andel i distriktene, der de utgjør 1/3 av alle reiser Pasientreiser utgjør 9 prosent i storbyene og 16 prosent i mindre byer og tettsteder. Få velger sentral ut fra pris Siden 1996 er det etablert konkurranse i form av flere sentraler i storbyområder. Det var derfor naturlig å stille spørsmål om hvilke faktorer som avgjorde taxibrukerens valg av sentral. Resultatene henger selvsagt sammen med om det faktisk er konkurranse i et område eller ikke. I regulerte områder oppga 54 prosent av brukerne at det kun var én sentral i deres område, slik at man ikke hadde noe reelt valg mellom sentraler. De øvrige 46 prosentene framhevet enten at det var tilfeldig valg eller at sentralens service var viktig. For uregulerte områder var kun 5 prosent av den mening at det kun var én sentral i området. 1/5 av brukerne mente de valgte sentral tilfeldig og 1/6 svarte at de ganske enkelt valgte første bil i køen på holdeplass. Sl vi disse tre gruppene sammen, ser vi at 42 prosent valgte sentral ut fra kriterier som ikke helt følger teorien om forbrukervalg i et konkurransemarked. Valget av 1. bil i køen forteller dog noe om at tilgjengeligheten til tilbudet betyr mye. Tilgjengelighet er både et spørsmål om tilgjengelige biler og gode logistikkløsninger i sentralens trafikkdirigerings-system. Ser vi på de mer bevisste valg av sentral, framkommer en klar prioriteringsrekkefølge av faktorene i form av sentralens rykte (omdømme) og servicegrad er grunnleggende for brukerens valg. Tilgjengelighet på telefon er også klart mer utslagsgivende enn både sjåfør og pris! Enten st vi overfor et marked med lite bevisste forbrukere (mht sine valgmuligheter) eller så har vi et marked hvor det er liten forskjell mellom de ulike aktørers tilbud. Sannsynligvis er sannheten en kombinasjon av begge deler. Jørn Berthelsen Formålene med taxireisene er relativt uendret, dog slik at fritids-/fornøyelsesformål øker sin and bekostning av besøk hos venner og familie. Vi vil her ikke spekulere i om familiebesøk er mindre fornøyelse i 2011 enn i Reiseformål Til/fra tog, båt 2 % Fritid 23 % Legebesøk 14 % Til/fra skole 4 % Andre formål 6 % ventetid på bil scorer høyt som forbedringspotensiale (til sammen 30 prosent ville prirotere dette). Det er tre ganger flere enn de som ønsket bedre service fra sjåførenes side. Siden ca 20 prosent mente potensiale ligger i forbedringer på området takster/prisinformasjon, vil vi understreke at undersøkelsen ble gjennomført før paralelltakst og jamførpriser ble innført. 14 prosent svar sier mye, men ikke alt Taxi velges for å spare tid I alt sendte vi ut 6750 skjema I valget mellom taxi og andre til 450 drosjeeiere. I retur fikk transportformer er taxiprioritering knyttet til egenskaper eiere, dvs 14 prosent svar. I vi 945 utfyllte skjemaer fra 70 som et raskt og effektivt 16 prosent i mindre byer 1996 og tettsteder. var svarprosenten over transportmiddel, som kommer helt fram. 53 Få prosent velger av sentral flere ut skjemaer. fra pris 20, og da sendte vi betydelig brukerne knyttet sitt valg opp mot disse to faktorene. Deretter fulgte egenskapen trygg under 1000 turer skal si noe For at et samlet utvalg på transport, som ble oppgitt av meningsfullt om alle 33 millioner drosjeturene som ble 10 prosent av utvalget. tilfeldig valg eller at sentralens avviklet service i 2011, var stilles viktig. det Ser vi dette i 30 % sammenheng med hva brukerne mente 20 % næringen bør forbedre, framg tydelig at 10 % medgått tid i hele transportkjeden, 0 % betyr mye på en taxibrukers preferanseskala. Både ventetid i telefon (til sentralen) og Figur 4: Kriteriene for valg av sentral i uregulerte områder Til/fra fly 9 % Til/fra arbeid 16 % I arbeid 11 % Besøk 7 % Handle 8 % krav til statistisk metode. Resultatene bygger på at enkeltturene er vektet etter ukedag og tidsrom på døgnet de ble foretatt, samt en grov oppdeling av utvalget etter type trafikkområde hvor turen hadde sin opprinnelse. Samlet gir dette en god oversikt over hovedtrekkene i dagens taximarked. Dog skal man være varsom med for sterke konklusjoner om enkeltsegmenter hvor datagrunnlaget er lite (f eks i markedet for storbil). En samlerapport fra undersøkelsen reise i arbeid blir (tjenestereise). lagt ut på for- Denne 27 prosent av reisene er knyttet til arbeid, enten til og fra eller som andelen er størst i storbyområder, og viser at drosjene har et potensiale bundets som web-sider kollektivtransportmiddel før jul. Et i arbeidet med å redusere personbiltrafikken i urbane områder. Legebesøk (pasientreiser) har sin omfattende materiale som største andel i distriktene, der de utgjør 1/3 av alle reiser Pasientreiser utgjør 9 prosent i storbyene og burde gi nyttig informasjon for videre markedsarbeid rundt omkring i næringen. Takk til Siden 1996 er det etablert konkurranse i form av flere sentraler i alle storbyområder. som bidro Det underveis. var derfor naturlig å stille spørsmål om hvilke faktorer som avgjorde taxibrukerens valg av sentral. Resultatene henger selvsagt sammen med om det faktisk er konkurranse i et område eller ikke. Utredningssjef I regulerte områder oppga 54 prosent av brukerne at det kun var Jørn én sentral Berthelsen i deres område, slik at man ikke hadde noe reelt valg mellom sentraler. De øvrige 46 prosentene framhevet enten at det var Valg av sentral i uregulerte områder For uregulerte områder var kun 5 prosent av den mening at det kun var én sentral i området. 1/5 av Revolusjon i betalingsmarkedet brukerne mente de valgte sentral tilfeldig og 1/6 svarte at de ganske enkelt valgte første bil i køen på 52 prosent av turen belastes privat lommebok, arbeidsgiver dekker 29 prosent og det offentlige 19 holdeplass. Sl vi disse tre gruppene sammen, ser vi at 42 prosent valgte sentral ut fra kriterier som 10 prosent TAXI av 2011 turene. Turene hvor brukeren selv belastes er gjennomgående kortere (7,6 km) enn n ikke helt følger teorien om forbrukervalg i et konkurransemarked. TAXI arbeidsgiver (13,0) eller det offentlige (13,6 km) tar regningen. Valget av 1. bil i køen forteller dog noe om at tilgjengeligheten til tilbudet betyr mye. Tilgjengelighet er både et spørsmål om tilgjengelige biler og gode logistikkløsninger i sentralens trafikkdirigeringssystem. Ca halvparten av turene betales med betalings-/kredittkort (ca 10 % i 1996). Ca ¼ av turene gjøres opp

7 Fylkesrådmannen i Telemark: Bør føle lojalitet til konkurransetilsynet Ventetid gir krav om flere drosjer Venting på drosje i rushtid gir fort krav om flere drosjer. Hva de skal gjøre ellers i uka, bekymrer ikke like mye. Her er to saker fra de siste ukenes mediebilde Lojalitet til Konkurransetilsynet framheves av fylkesrådmannen som grunn til å øke antall løyver i Grenland, til tross for at TØI mener det ikke er grunnlag for det. N dette leses har politikerne i Telemark behandlet forslag om å opprette en ny sentral med 20 nye løyver i Grenland. Fra før er Skien Taxi, Grenland Taxi og Bamble Taxi etablert der, foruten turbilselskapet Skien Maxitaxi. Søkere til å opprette ny sentral er Norgestaxi, Norway Busscruise AS og Taxi 1 fra Bergen. De to første ønsker minst 20 nye løyver, mens Taxi 1 bare søker konsesjon og vil satse på overgang fra etablerte løyvehavere. Saksbehandleren og fylkesrådmannen understreker at TØI i sin rapport ikke er helt bastant og bemerker at det er et politisk handlingsrom i saken. I realiteten sess det bort fra det reelle innholdet i TØIs vurderinger, som sier klart at det ikke er marked for flere sentraler i Grenland, jfr forrige nr av TAXI. I 2007 ble et tilsvarende forslag avvist av politikerne. Saken i Telemark illustrerer med stor tydelighet motsetningen mellom Yrkestransportloven og Konkurranseloven, og fylkesrådmannen tar klart stilling for konkurransemyndighetene. Hovedpremiss for det er at tilbudet skal bli bedre og billigere for kundene. Men i saksframlegget diskuteres ikke mulighetene for at det motsatte kan skje, for eksempel ved at maksimalprisforskriften oppheves og det blir fri prisdannelse. Næringen i Grenlandsområdet har tidligere fått avslått søknad om å oppheve maksimalprisene, men det er tvilsomt om Konkurransetilsynet vil avslå på nytt dersom det blir en fjerde sentral i Grenland og konkurransen blir styrket slik de ønsker. Næringen har argumentert mot flere løyver i Grenland og NRK, Telemark så vel som lokalavisene har gitt saken stor oppmerksomhet. Leder i NT avd Telemark, Per-Arne Aasmundstad, hadde tro på å nå fram da TAXI gikk i trykken dagen før møtet i Hovedutvalg for samferdsel, som har rødgrønt flertall i Telemark. Balanse i Tromsø-markedet En ny sentral i Tromsø vil gi lavere inntjening pr løyve og dligere tilbud på de telefonbestilte enkeltturene, som utgjør hoveddelen av markedet i byen. Dette skriver Transportøkonomisk Institutt (TØI) i drosjeutredningen for Tromsø, som kom nylig. De mener at antall drosjeløyver i Tromsø i dagens situasjon er rimelig. Det er ikke sterke argumenter for å redusere antall løyver. Dagens antall løyver er forenlig med dagens etterspørsel av drosjetjenester, men innenfor det er et handlingsrom på politisk grunnlag, mener TØI, som anbefaler å ta i bruk deres egen beregningsmodell ( Buskerudmodellen ) for fastsetting av framtidig antall drosjeløyver, Antall løyver i Tromsø er forenlig med dagens etterspørsel, skriver TØI. som en støtte til fylkeskommunens behovsprøving. Det kan argumenteres for å øke antallet ut fra at omsetningen pr løyve er relativt god, men i hovedsak er fastsettelsen av løyvetallet innenfor kravet til hovederverv en lokalpolitisk avveining mellom løyvehavernes ønske om god inntjening på sine biler og publikums ønske om kortest mulig ventetid for ledige drosjer, mener TØI. AH I Tromsø, som i flere andre byer, er det ikke driftsgrunnlag for det antallet løyver som vil måtte være etablert dersom trafikken i maksimaltimen skulle avvikles uten kø. I Tromsø er det i dag en stor og en liten sentral. På generelt grunnlag gir flere jevnstore sentraler bedre konkurranse enn én stor og én liten, skriver TØI. En ny sentral vil kunne gjøre konkurransen hardere, men samtidig kunne føre til lavere inntjening og dligere tilbud på enkeltturene. Rapporten er nå sendt ut på høring, og skal deretter fremmes for politisk behandling en gang i første halv AH I Rogalands Avis benytter Frp-politiker Leif Arne Moi Nilsen den forestående julebordsesongen til å kreve slutt på antallsreguleringen. Han frykter vold i drosjekøen og piratkjøring på grunn av for få drosjer i Stavanger. Han vil ha betydelig flere drosjeløyver i Stavanger, og helst slutt på all regulering. N det viser seg at 50 prosent av taxiene blir hjemme i helgene er det ikke rart at det blir kø og kaos, sier Moi Nilsen til Rogalands Avis, og viser til tall fra drosjenæringen selv. Frp-politikeren ønsker at markedet skal regulere hvor mange som kjører drosje, ikke at det skal vedtas av politikere. Siden det er lovregulert fra Stortinget at antall løyver må bestemmes, ønsker Frp at fylkeskommunen øker antall løyver betraktelig, slik at alle som ønsker løyve og er kvalifisert, f det. Det må selvfølgelig stilles de samme krav til løyvehavere og sjåfører som i dag, understreker han. En sak om fastsettelse av antall drosjeløyver i 2012 er nå på høring i Rogaland. Totalt er det 277 drosjeløyver i Stavanger. Det betyr 1,7 taxier per 1000 innbygger. Udekket behov Thor B. Jåsund, daglig leder i Norgestaxi Stavanger, bekrefter at om lag halvparten av drosjene ikke kjører i helgene. Vi i Norgestaxi mener det er et stort udekket behov for drosje større deler av døgnet i Stavanger-området. Det lave antall drosjeløyver er hemmende for v sentral, sier Jåsund til Rogalands Avis. Norgestaxi har 32 hovedløyver, fire reserveløyver og fire rullestolløyver. Nok løyver i Stavanger Morten Eriksen, styreleder i Stavanger Taxi, mener derimot at det er nok drosjeløyver i Stavanger. Stavanger Taxi har om lag 220 løyver tilknyttet sentralen, pluss reservemateriell. Eriksen opplever ikke at et stort antall biler st parkert i helgene, og han understreker at de oppfordrer alle løyvehavere til å kjøre også i helgene. Vi stresser at alt materiell skal være tilgjengelig, særlig nå n julebordsesongen starter, sier han. Ifølge Eriksen har løyvehaverne en plikt til å holde bilene sine på veiene, også i helgene, skriver avisen. Framkommelighetsproblemer i Bergen Bergens Tidende skriver om en klagesak fra hotellnæringen i byen. - Det skjer altfor ofte at ve gjester forsinkes fordi drosjene ikke kommer, sier Erling Falch-Monsen i Scandic-kjeden, som har tre hoteller i Bergen sentrum. Ved ett tilfelle måtte resepsjonssjefen kjøre en gjest til Flesland da drosjen ikke kom. - Jeg kan forstå at drosjene kan bli noen minutter forsinket, men det skjer for ofte at kundene venter en halvtime, eller at bilene ikke kommer i det hele tatt, sier Falch-Monsen. Det er spesielt i tidsrommet mellom klokken og at hotellene roper «taxi, taxi.» Mange skal til eller fra Flesland eller på møter, samtidig som trafikken er stor. - Flere av gjestene ve klager på at drosjene ikke møter til rett tid, og det blir jo gjerne slik at klagene g til hotellresepsjonistene som har forhåndsbestilt bil. Men selv om vi forhåndsbestiller, er jo ikke det en garanti for å få bil, påpeker Prestegard. - Dette er en stressfaktor for gjestene. For mange av dem kommer for sent til møter. Det er ikke bra for byens hoteller eller drosjer, sier han. Nylig var drosje tema på et møte mellom byens hotelldirektører og Jan Tennfjord fra Norgestaxi. Også turistsjef Ole Warberg deltok. Leveringsproblemer - Vi har leveringsproblemer om morgenen til hotellene. Vi prøver å få flere biler i trafikk n det er travlest fra klokken Er kapasiteten god nok n presset er stort? (Faksimile Rogalands Avis) til Er flere løyver løsningen? - Jeg tror ikke det. Vi må stimulere til å få flere biler på veien n pågangen er stor fra klokken og utover, svarer Tennfjord. Nok biler Jan Valeur er administrerende direktør i Bergen Taxi. Han mener det er nok biler til å frakte hotellgjester. - Men det er problemer å komme seg inn i sentrumskjernen, som følge av kø. Jeg skulle ønske meg bedre veier med kollektivfelt. Dessuten er store deler av sentrum preget av graving. Også det gjør det vanskelig, mener Valeur. - Vi tar dette på alvor og beklager n vi ikke klarer å innfri. Én forsinket drosje er en for mye, legger han til. 12 TAXI 2011 TAXI

8 TaxiMex Korrupsjon, usikkerhet og lange arbeidsdager er hverdagen for meksikanske taxisjåfører. Gulrota er å få sitt eget løyve. Tekst: Tone Aguilar Foto: Marco Aguilar - Som taxisjåfør i Mexico har du mange lange dager bak rattet, nesten aldri ferie og ingen legeforsikring, sier taxisjåfør Miguel Ángel Vargas. - Den store fordelen er at du etter rundt tjue f løyve og kan investere i din egen taxi. Taxisjåfører som ikke kjører sin egen taxi, må betale en kvote hver dag til eieren. Taxieierne har derfor en fast inntekt for resten av livet. - N du f taxiløyve og administrerer din egen taxi, er det derfor som en pensjon, sier Miguel. Problemet for taxinæringen er all korrupsjonen i forbindelse med tildeling av løyvene. - Vi krever derfor ustanselig lov og orden blant de ansvarlige myndighetene, sier Anto nio Vásquez García, leder for taxiforbundet, Union de Taxistas del Estado de Oaxaca, UTEO. Lovens løyver Taxiløyvene tildeles av myndighetene i hver delstat, og det er to hovedkategorier; urbane og landeveisdrosjer. I tilegg finnes det motorsykkeltaxier som transportere folk innad i landsbyer. Landeveisdrosjene har faste ruter og priser per person akkurat som bussene. - Vi urbane taxisjåfører kan kun arbeide inne i byen, sier Miguel som er taxisjåfør i Oaxaca by sør i Mexico. - Dette betyr at vi bare kan plukke opp passasjerene innenfor området hvor tillatelsen v gjelder, men vi kan kjøre dem hvor som helst, til Guatemala om de ber om det. Løyvene gis til sjåfører med lengst fartstid bak drosjerattet. - Vi er rangert på en liste, og guvernøren avgjør hvor mange løyver som gis i hver sekssperiode som delstatsstyret hans varer, sier Miguel. Selv har han sytten s erfaring som taxisjåfør, og n neste guvernør inntar roret om fem og et halvt, har han håp om at det er hans tur til å bli sin egen sjef. - For inneværende guvernørperiode har vi bedt om at det ikke gis flere løyver, sier Antonio Vásquez i taxiorganisasjonen UTEO. - Det er allerede for mange, mener han. I hele delstaten som har 3,8 millioner innbyggere, finnes det per i dag taxiløyver. - Kun i løpet av de siste tre månedene til forrige guvernør Taxiene i Mexico er organisert i sitios som hver enkelt har sin egne farge. Det er disse som dokumenterer sjåførenes ansiennitet og som megler mellom taxieiere og sjåfører ved konflikter. Medlemsavgiften i sitioen er seksti og tjue pesos, det vil si tretti og ti kroner, per måned for henholdsvis taxieiere og sjåfører. ble det gitt over 9000 løyver hvilket vitner om korrupsjon på høyt nivå, sier taxilederen. Det ble hoppet bukk over ansiennitetslisten, og hver løyve ble solgt for mellom og meksikanske pesos, hvilket tilsvarer og norske kroner. Dette innebærer rundt 63 millioner pesos rett i lommene på korrupte funksjonærer. - Vi har saksøkt forrige guvernør for korrupsjon, men det er lite gehør og veldig slitsomt å forsøke å kjempe mot korrupsjonen i Mexico, sier Antonio. Kontrolløren UTEO som er det største taxiforbundet i delstaten Oaxaca, presenterte nylig et forslag til ny transportlov. En rettferdig praksis ved tildeling av løyvene er naturlig nok blant hovedkravene. - Et annet problem innen taxinæringen i Mexico er det store antallet sitios, forteller Antonio. Dette er grupper som taxieiere så vel som sjåfører må tilhøre. - Den meksikanske konstitusjonen gir fri organisasjonsrett, og det finnes flere små sitios som kun best av seks taxier, sier forbundslederen. - Vi mener det bør være et krav om minst 25 taxier for å danne en sitio slik at det blir mer orden på området. Sitioen har en spesielt viktig rolle i tildelingen av løyvene. - Det er den som dokumenterer ansienniteten din, sier Miguel som tilhører Sitio Reforma, en av de største i byen med 140 taxier. Under felles samlinger fungerer sjåførene som gjensidige vitner om at de har arbeidet minst åtte timer fem dager i uken slik at ansienniteten deres løper. - Sitioen løser i tillegg problemer mellom eierne av taxiene og sjåførene og den er en støtte ved for eksempel ulykker hvor en selv ikke har mulighet til å absorbere en større utgift fort nok, forteller Miguel. Hver taxi bidrar med 100 pesos, hvilket til sammen er pesos eller 7000 kroner, n en kollega har behov for det. - Sitioen er derfor god å ha i bakhånd, sier Miguel. - Den kontrollerer også at sjåfører er presentable, at bilene er i bra stand samt at de er malt i fargene som tilhører den enkelte sitio og den skaffer oss flere kunder. Omtrent tretti prosent av passasjerene hans ringer til sitioen for å bestille taxi. Resten plukker han opp i gata. Gulroten Det blir mange lange dager for taxisjåførene. - Jeg begynner klokka tre om ettermiddagen og arbeider til ett på natta, forteller Miguel. Hver enkelt taxieier bestemmer selv hvordan arbeidsdagene organiseres. Noen har tre skift på åtte timer, men det vanligste er to skift som varierer fra ti til tretten timer. - Som sjåfør må jeg betale en daglig kvote på 300 pesos til taxiens eier samt at jeg må levere taxien ren og med full bensintank n skiftet er over, forteller han. - Det som er tilbake er fortjenesten jeg sitter tilbake med selv. Denne varierer mye etter hvilken dag det er i uka og etter stider, men gjennomsnittlig tjener en meksikansk drosjesjåfør 250 pesos dagen, det vil si rundt 7500 pesos i måneden. Taxieieren tjener til sammenligning pesos hvilket er en anselig lønn etter meksikansk standard. - Det er derfor en bra gulrot som venter n en f innvilget sitt eget løyve, sier Miguel. Det økonomisk attraktive i å ha sin egen taxi bidrar også til at det finnes mange pirattaxier og falske løyver. - Vi identifiserte for fem siden mer enn 600 pirattaxier, forteller Antonio i taxiforbundet. Flere systematiske kontroller for å redusere antallet pirattaxier er også blant forbundets kampsaker i tillegg til politikontroller som tar sikte på å forbedre sikkerheten til sjåfører så vel som passasjerer. Føre var Kriminaliteten i Mexico gjør hverdagen mer usikker for taxisjåførene. - Det er stadig flere tjuvradder en må passe seg for, sier Miguel. Miguel Ángel Vargas har sytten s erfaring som taxisjåfør. Han forteller at kriminaliteten stadig er større. Jeg er derfor ekstra nøye med hvem jeg tar med i drosjen min, sier han. Selv har han ikke blitt utsatt for kriminelle handlinger. - Jeg er føre var og ser alltid passasjerene an, presiserer han. - De har som regel en spesiell måte å snakke på, og jeg er også forsiktig med å reise ut til bydeler hvor det er mest kriminalitet. Passasjerer han ikke vil ha, finner han på unnskyldninger om at han ikke har tid eller han gir dem en meget høy pris. - For vi har sonetakster, sier Miguel. - Minsteprisen er 30 pesos og øker med fem pesos for hver sirkel en passerer. Selv om en i enkelte større byer bruker taxameter, er det sonetakster som er vanligst. - Det er derfor viktig for oss å gjøre en klar avtale med kundene før vi frakter dem dit de skal, sier sjåføren. - Hvis ikke, blir det fort problemer n de skal betale. Enkelte vil ikke betale, og den gjengse meksikaner pruter vanligvis. Bruken av sonetakster gjør at taxisjåførene hele tiden kjører mot klokka for å få tid til så mange turer som mulig. Dette kan lett forsake ulykker, spesielt fordi de meksikanske gatene kan være kaotiske med stor trafikk og dlig organisering. - Men min lange fartstid til tross, jeg har enda ikke vært involvert i noen trafikkulykke, sier Miguel. - Det er spesielt enkelte kryss og gater som er utsatte, og her er jeg ekstra - Korrupsjon ved tildeling av taxiløyver er hovedproblemet for bransjen i Mexico, sier Antonio Vásquez García, leder for taxiforbundet, Union de Taxistas del Estado de Oaxaca. forsiktig. De fleste taxiulykker i Mexico er blant landeveistaxiene. - Det er fordi de kjører om kapp med kolleganene for å plukke opp flest passasjerer, sier Antonio i taxiforbundet. Opplæring av sjåfører i trafikkkultur er følgelig et punkt forbundet prioriterer. - Slik at både sjåfører og passasjerer ferdes tryggere, sier han. Den meksikanske taxinæringens utfordringer til tross. - Det er ikke mange yrker hvor en så kjapt kan sørge for at familien har mat på bordet, sier Antonio. - Derfor er det ikke uten grunn at interessen for taxiyrket er så stort. 14 TAXI 2011 TAXI

9 Ny taxibyråd i Oslo: Drosjeforskrift trukket tilbake Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Ola Elvestuen (V) har trukket tilbake forslaget til drosjeforskrift som H/Frp-byrådet fremmet i v. Det ble kjent da det nye Samferdsels- og miljøutvalget holdt sitt første møte den 2. november. Norges Taxiforbund var kritisk til deler av forslaget og er positiv til at det nå vurderes på nytt. Endelig ser det ut til at vi kan få gjennomslag for at Oslo og Akershus kan sees i sammenheng, og at Oslo også tar seg tid til å koordinere sine regler med det nye som snart kommer fra departementet, sier direktør Lars Hjelmeng i NT. Etter valget i høst trakk Frp seg fra byrådet, og ble erstattet av Venstre og Kr.F. Byrådet ledes fortsatt av Høyres Stian Berger Røsland, men Elvestuen erstatter Øystein Sjøtveit (Frp) som byråd for drosjesakene. Dermed kommer drosjenæringen også sammen med samferdsel for øvrig, etter at den noen har vært underlagt byråden for næring og eiendom. Om sakene også administrativt flyttes fra næringsetaten er foreløpig uklart. Ny leder for Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret blir SVs Marianne Borgen, som erstatter Rune Gerhardsen (A) i den posisjonen. Gerhardsen fortsetter som medlem i komiteen. Det samme gjør Anne Lise Høegh (H), mens tidligere samferdsels- og justisminister Odd Einar Dørum (V) rykker opp til fast medlem fra tidligere varaplass. Øvrige medlemmer er nestleder Mazyar Keshvari, Frp, fra Høyre Maria Angel Dupont, Kristoffer Gustavsen og Per Trygve Hoff. Fra Arbeiderpartiet: Abdullah Alsabeegh, Nasir Ahmed, Ubah Abduqadir. I byrådserklæringen mellom Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti heter det at det skal fremmes en egen sak om kvalitet, der også antall løyver skal vurderes. Ola Elvestuen (V) er ny byråd for drosjenæringen og annen samferdsel i Oslo. (FOTO: Bd Ek/Venstre) Marianne Borgen (SV) ser fram til godt samarbeid med taxinæringen som komitéleder i Oslo. (FOTO: Stig Marlon Weston/SV) Ellers nevnes drosjenæringen i to punkter, hvorav det ene er delvis dekket av loven, det andre i strid med den: Byrådet vil tydeliggjøre krav til godkjennelse av løyver og sentraler, stille krav til regnskapsrapportering og opplæring av sjåfører. Videre skal det stilles krav til lavutslippsteknologi - innfaset gradvis ved utlysning av nye og fornyelse av gamle løyver. Ifølge samferdselsministeren er det ikke lovhjemmel for å pålegge løyvehavere bestemte valg av kjøretøy. Ny behandling Norges Taxiforbund kritiserte forslaget fra Frp-byråden først og fremst fordi det opererte med Oslo som eget konkurranseområde uavhengig av Akershus, og ville sette tak på sentraler innenfor Oslo. Dernest at forslaget hadde med en rekke bestemmelser som allerede er dekket av norsk lov. Det var også positive elementer, ikke minst forslaget om en fast lig løyvevurdering basert på objektive kriterier og innspill fra næringen Forbundet har sagt at Oslo bør vente på Samferdselsdepartementets forslag til endringer i lovverket og ha en felles prosess med Akershus for å avklare regelverk og konkurranseforhold i hele løyvedistriktet. Marianne Borgen sier til TAXI at det er med ydmykhet og stor respekt hun starter opp som leder av Samferdsel- og miljøkomiteen. - Jeg gleder meg veldig. Jeg ser taxinæringen som en helt sentral del av kollektivtransporttilbudet i Oslo. For meg er det viktig at denne næringen har stabile og forutsigbare rammebetingelser, som gjør det mulig å sikre en seriøs næring og et godt og bredt taxitilbud til befolkningen. Jeg håper på et godt samarbeid og en god dialog med taxinæringen, sier den nye komitélederen. Møte hos statsråden Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa sa på Norges Taxiforbunds landsmøte at hun ville innkalle til et eget møte om taxinæringen i Anette Solli (H) er ny leder i Hovedutvalg for samferdsel i Akershus. (FOTO: Oslo og Akershus alt i oktober. Det rakk hun ikke, men det skjer nok snart. Bransjemøte i Akershus I slutten av november holdes det første kontaktmøte mellom samferdselsavdelingen i Akershus fylkeskommune og drosjenæringen. Norges Taxiforbund har holdt to møter i forkant for å diskutere både felles interesser og uenigheter, og hvordan forumet skal settes sammen. Også i Akershus er det endringer i politisk ledelse, selv om det fortsatt er borgerlig flertall.. Fylkesordfører er fortsatt Nils Aage Jegstad (H). Lars Salvesen (Kr.F) g fra å være leder i Hovedutvalg for Samferdsel til fylkesvaraordfører, men fortsetter i utvalget. Ny leder av utvalget er Anette Solli fra Høyre, med Finn Terje Tønnessen (Frp) som nestleder. I landets øvrige fylker er det tilsvarende endringer i styrene som behandler drosjesaker. Vi kommer tilbake til dem i neste utgave av TAXI. Ny medlemsfordel med Stena Line Som medlem i Norges Taxiforbund f du 50% i medlemsrabatt på StenaCruise i hele Norges Taxiforbund og Stena Line gir deg som medlem et gratis introduksjontilbud, se vedlagt gavekort. Informasjon om hvordan du booker medlemsfordelen finner du nederst på siden. 16 TAXI 2011 For mer informasjon og bestilling av medlemsfordelen se

10 Annonsere i TAXI? Str. Sort/hvitt 2 farger 4 farger Midtsidene ,- 2/1 side ,- Baksiden ,- 1/1 side 8.500, , ,- 1/2 side 4.300, , ,- 1/8 side (kun sort tekst på hvit bunn) Rubrikkannonse (kun tekst) Alle priser eks. mva. Innrykk 1/4 side 2.450, , ,- 550,- 300,- Rabatt 3-4 5% 5-6 7,5% % ,5% Nr. Materiellfrist Utsending Uke 10 1/12 15/12 50 Vi har utvalget i uniformseffekter til taxi Vinterjakke NATO-genser Strikkejakke/genser Vest Skjorter Bukser Pologenser Skjerf Caps Slips m.m. Vi sender over hele landet Topp service - V spesialitet! Gamle Forusvei 43 Postboks Stavanger Telefon Telefax Mer informasjon finner du nå og på Oslo Taxi rundet 90 Oslo Taxi er en av Skandinavias eldste drosjesentraler og kunne i sommer markere 90, blant annet med en gatefest i Dælenenggata, utenfor bygget som også har adresse Trondheimsveien 100. Der kunne kvadratmeter nye lokaler også tas i bruk i. Oslo Taxi teller sin historie fra 1921, da Den Kommunale Bilcentral ble etablert. I 1933 ble sentralen overlatt drosjeeierne og skiftet navn til Oslo Drosjeeieres Bilcentral. I 2010 kjørte Oslo Taxi nærmere 6,5 millioner turer, over halvparten bestilte. Sentralen er fortsatt den dominerende i Oslo-trafikken. Kenneth Holm (49) er nyvalgt styreleder i Oslo Taxi, som nå er endret til samvirkebedrift (SA), så vel som i datterselskapet Oslo Taxi AS. Den største trusselen mot selskapet har vært forslaget til ny drosjeforskrift for Oslo, med et tak på 50 prosent av løyvene. Det ville ha betydd et tap av nærmere 300 løyver Glattkjøring og pølser på Hønefoss Team Taxi kjører i løyvedistriktet Ringerike og Hole, og har sentral i Hønefoss. Vi satser mye på sikkerhet og opplæring på ve sjåfører som kjører døgnet rundt med forskjellige kunder. Derfor er det viktig å bli kjent med god opplæring. Vi organiserer minst 3-4 kurs i et. Nå i høst organiserte vi glattkjøringskurs for fast ansatte og deltidsansatte sjåfører i sentralen v. Vi må si tusen takk til Runar Granstad for et fint og lærerikt opplegg på Eggemoen lørdag 8. oktober. Først var det teoriopplæring, og etterpå fikk vi kjøre på glattkjøringsbanen. Det var for sentralen. Forslaget er nå trukket tilbake (jfr side 16). Holm sier til internbladet På vei at løyvetallet i Akershus også må telle med, siden det er samme løyveog kjøreområde. Samme farge på bilene og en ny, moderne logo er ønsker fra styrelederen i jubileumset. Han ønsker også at datterselskapet CenCom skal bli teknologisk ledende og for eksempel vise kart med to sjåfører som satt i hver sin bil og byttet plass etter hvert som de prøvde seg ut på banen. Da fikk vi oppleve hvordan det er å være sjåfør, men også passasjer på snøføre. Til slutt snakket vi om hele opplegget, mest om forskjellige opplevelser på glatte veier, og avsluttet dagen med pølser og god humor. 26. oktober var det ny samling, da med grillet lam på spidd og småprat om forskjellige ting som vi opplever i taxinæringen. Takk til daglig leder ved sentralen Per Anders Flaskerud og kjøreleder Erik Gundersen. hente- og leveringsadresser ved mottak av bestilling. Det er vi ikke i dag, sier Holm. Tekst og foto: Emir Ajdinovic Mange besøkende og god stemning da Oslo Taxi holdt gatefest i sommer. 18 TAXI 2011 TAXI

11 F du godkjente taksametre på plass i tide? Regnskap fra kr ,-/ inklusive soppgjør MID-godkjente den 31. desember - ikke noe problem! Husk at fra den 31. desember 2011 skal alle norske taksametre være skiftet ut og godkjent etter den såkalte MID-standarden (Måleinstrumentdirektivet). Kontakt Frogne NÅ, hvis du vil ha MID-godkjente taksametre til alle bilene dine før loven trer i kraft. Ring oss på telefon eller send en e-post til Regnskap fra Kr ,- / Inklusive soppgjør Telefon Telefon Løyvekurs Taxi Utviklet i samarbeid med Norges Taxiforbund BILGLASS SKADE? Bli din egen sjef ta løyvekurs og søk eget løyve. Vi har helt nye lærebøker. Bestill katalog på eller ring oss på telefon Gjør litt med livet ditt VI REPARERER ELLER SKIFTER BILRUTEN HELT PROBLEMFRITT 38 VERKSTEDER I NORGE SEND SMS BILGLASS TIL 2007 ELLER RING Bak enhver suksessfull drosjeeier finnes det en dyktig regnskapsfører. Kontakt oss på: 20 TAXI 2011 TAXI

12 Norges Taxiforbund har vært sterkt på banen med to saker i statsbudsjettet for Først i høringene i Finanskomiteen og i Transport- og kommunikasjonskomiteen. Deretter i et eget møte med Arbeiderpartiets finansfraksjon. Budskapene er oppfattet, det har vi fått klar melding om. Det er også stor forståelse for dem. Om det fører fram til noe, vet vi enda ikke. Signalene i det sistnevnte møtet var ganske klare på at fjerning av skattefradraget for enkeltpersonsforetak var vanskelig å snu om på. Det handler om en flertallsregjering og en del millioner som i så fall må hentes et sted fra. Flertaller bestemmer, så vi tar signalene til etterretning, Akershus C66 Gulden, Arild C5017F Berg, Arvid C128 Azhar, Mohammad C6025 Khan, Mohammad Yaqoob Aust-Agder I206 Øygarden, Terje-Bernt Bergen R558 Skjerdal, Tom Finnmark Y30 Hansen, Ulf-H Hedmark D180 Sandtrø, Asbjørg D154 Gundersen, Bjørn men er jo ikke enig av den grunn. Hvis stortingsflertallet ikke kan gjøre noe med den saken, forventer vi i alle fall noe på den som handler om engangsavgiften. Her er det en helt urimelig undergraving av drosjenes rolle som næringstransport. Det er ingen logisk forklaring på at vi skal ha 100 prosent engangsavgift på utslipp, mens varebiler bare skal ha 25. Begge bør definitivt ha lavere satser enn personbiler. Begge ligger langt foran privatbilmarkedet i miljøvennlighet på grunn av nyere biler. Hvis Regjeringen mener noe med universell utforming, kan de ikke ha en avgiftspolitikk som motarbeider det. Her må vi kunne kreve prinsipielle holdninger, i motsetning til Finansdepartementets kunnskapsløse sammenligning med personbiler. Et departement kan ikke omgi seg med uttalelser som mye tyder på at drosjeeiere generelt sett kommer godt ut av dagens avgiftsystem (Skatter og avgifter s 87) og ikke forstå at drosjer er yrkestransport. Stortinget må sette dette på plass. Vanskelig å snu skattefradraget opplyses det, men Aps finanspolitikere uttalte seg positive til å se på det faktiske forbudet mot å drive som aksjeselskap. Det er bra, men det hjelper ikke på 2012-ligningen. Det er ikke bra at vi f overraskelser som kan koste Nordland Pettersen, Jan Henry Oslo A343 Rolen, Tor Dag A1258 Johnsen, Olav Ragnar A574 Høydahl, John Edvard A649 Brynlund, Torkild A294 Hansen, Kjell Ove A575 Helland, Kjell Chr A335 Romstad, Berit A3103 Hosseini, Seyed Vali A1096 Naz, Iftikhar Ahmed A592 Latif, Amer Rogaland L730 Elle, Lars Ole L185 Youshanloo, Daryoush Knuts hjørne Forventer endringer i statsbudsjettet Styreleder Knut Thomassen næringen store penger n statsbudsjettet legges fram om høsten. Av den grunn tar forbundet allerede i januar kontakt med grupper av stortingspolitikere og partier så vi kommer tidlig med i budsjettbehandlingen for Vi gratulerer Telemark H106 Hagen, Tormod H23 Bergsvand, Frank Troms X54 Pedersen, Jan Vest-Agder K134 Knudsen, Bjarne Vestfold Johannesen, Thor Andrew Z416 Madsen, Åge Kenneth Østfold Svendsbakken, Kjell Forbundsnytt Servicekrus til Trondheim og Oslo Vi deler ut to servicekrus denne gangen, til Patriotene i Trondheim og til Azhar Munir i Oslo Taxi. Norges Taxiforbund er bransjeorganisasjon og medlemsorganisasjon for drosjeeiere. Forbundet ivaretar medlemmenes interesser, påvirker og medvirker i politiske prosesser. Vi er forhandlingspart i lønnsavtaler med LO. NT representerer 4600 medlemsbedrifter, har eget juridisk kontor, egen opplæringsavdeling og totalt 15 ansatte. De trønderske taxisjåførene i «Patriotene» jobbet på frivillig basis under ets TV-aksjon, med å frakte bøssebærerne rundt i byen. En av veteranene i organisasjonen, Per Jacob Winsløw Hoff, har vært frivillig i mange : Vi er en ideell frivillig organisasjon som ble opprettet i etterkant av byjubileet i De rundt 100 medlemmene har deltatt på de fleste større arrangementer i Trondheim siden den gang, sier han til studentavisen Under Dusken. «Patriotene» betalte bensinen selv, og med sin kunnskap og tid var de med og bidro til at ets TV-aksjon gikk så knirkefritt som mulig. Azhar Munir var drosjeeieren som etter alt å dømme reddet Azhar Munir nølte ikke med å ta den blodige mannen i bilen og reddet trolig livet hans. (Faksimile fra nr.no) JURIST / ADVOKATFULLMEKTIG liv da han fikk en blodig passasjer i bilen etter drapssaken ved Bislett den 30. oktober. Han hadde en svensk jente som passasjer i bilen og ba henne ringe legevakta, mens han selv snudde og kjørte så raskt han kunne. Takk til begge for god opptreden og positiv profilering av drosjenæringen. Diplom og krus er avsendt. Norges Taxiforbund søker jurist til vt hovedkontor på Helsfyr. Arbeidsområder er saksbehandling og juridisk bistand til ve medlemmer, samt informasjon, rådgivning og bistand til ve fylkesavdelinger og taxinæringens forretningsselskaper. Juristen har en viktig rolle som rådgiver i forhold til lovverk og med juridiske avklaringer i enkeltsaker, samt bistand i klage- og tvangssaker. Ansvarsområdene er innen fagfelt som yrkestransportlov, arbeidsrett, kjøpslov, erstatningsrett, kontraktsforhold, forsikring, bil og vei, skatter og avgifter, organisasjons- og foreningssaker med mer. Vi søker en person med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Noe reisevirksomhet må pegnes. Samarbeidsegenskaper og personlig egnethet tillegges vesentlig vekt. Lønn etter avtale, gode pensjons- og forsikringsvilk. Søknadsfrist 1.desember, tiltredelse etter avtale. Møre og Romsdal Sætran, Sonja Haltbakk T226 Dragset, Bjarne Sør-Trøndelag U390 Furnes, Arvid U217 Pevik, Roy Opplysninger om stillingen kan du få hos direktør Lars Hjelmeng tlf / / e-post: Søknaden merkes jurist og sendes Norges Taxiforbund. P.b. 6114, Etterstad, 0602 Oslo, eller 22 TAXI 2011 TAXI

13 Forbundsnytt Vedtektsbrudd i forslag til Oslo-smøter - De som vil melde seg ut av forbundet og starte en ny forening f gjøre det, men ikke forsøke å benytte Norges Taxiforbund som plattform, sier forbundsleder Knut Thomassen. Det er forslag om flere åpenbare vedtektsbrudd i innkallingen til ekstraordinære smøter i Oslo. De i hovedsak sammenfallende styrene i NT avd Oslo Taxi og NT avd Oslo, har innkalt til ekstraordinære smøter, henholdsvis den 15. og 24. november. Leder Rune Lian har muntlig gjort det klart at forbundets ledelse ikke vil få adgang til møtene. Innkalling og dagsorden til møtene har vakt sterke reaksjoner også blant mange av NTs medlemmer i Oslo. Det groveste er forslaget om å ta med seg penger ut av forbundet ved å bevilge kr til oppstart av et nytt begravelsesfond utenfor NT. I en betenkning skriver forbundets advokat Runar Kehlin at dette både er vedtektsstridig og ulovlig, og at et eventuelt vedtak i pakt med forslaget vil være ugyldig. De ekstraordinære smøtene i NT avd Oslo Taxi (15/11) og NT avd Oslo (22/11) kan ikke gjøre så stor ugagn som Rune Lian og co. har lagt opp til. Alle forslag til vedtak vil, om de skulle få flertall, bli underkjent som vedtektsstridige. Det er også lagt opp til valg på nye styrer og representanter til NTs landsstyre. Styret har stilt sine plasser til disposisjon. Lojalitetsbrudd Oslo-avdelingen har selv innhentet juridisk bistand, og advokat Nils Helmer Storeng i firmaet Storeng, Beck og Due Lund ANS gjør det klart at det uttalte forsøket på kollektiv utmelding er ugyldig. Det er bare den enkelte løyvehaver, som kan melde seg ut, og styret må gjøre medlemmene oppmerksom på dette så de ikke tror at smøtet kan vedta kollektiv utmelding. Storeng understreker ellers det nære forholdet mellom NT og Oslo-avdelingen og styrets plikt til å opptre lojalt. Forslaget til vedtak fra styret lyder nå at det ekstraordinære smøte ber hvert enkelt medlem vurdere sitt medlemskap i Norges Taxiforbund, og etablere en selvstendig forening for drosjeeiere i Oslo. NTs advokat Runar Kehlin sl fast at samtlige forslag som fremmes for de ekstraordinære smøtene er vedtektsstridige, til dels også lovstridige. Om dette skriver Runar Kehlin at det utvilsomt er brudd på både lokalavdelingens og NTs sentrale vedtekter om lojalitet. Han sl videre fast at man her søker å legge ned avdelingene innenfor hva man tror det er rettslig grunnlag for. Dette grunnlaget finnes Hva skjer på smøtene? Dersom folk som ønsker å melde seg ut og/ eller fortsetter å arbeide for en ny forening deltar i disse valgene, kan de også bli underkjent. Det vil i så fall bli innkalt til nye smøter for å velge reelle NT-medlemmer. Derfor bør de som ikke vil fortsette, holde seg unna NTs organer, slik at smøtene kan velge legitime styrer og representanter med en gang, og straks gjenoppta arbeidet i avdelingen, sier forbundsleder Knut Thomassen. Han ser uansett for seg en rask løsning på situasjonen. imidlertid ikke, idet forslagene fra styret strider mot vedtekter og til dels også mot lov. Flere vedtektsbrudd Kehlin plukker fra hverandre alle forslagene som fremmes for de to smøtene. Det gjelder blant annet oppsigelse av avtalen om kontingenttrekk fra Oslo Taxi, noe som også var nevnt i uttalelsen som ble lagt fram på landsmøtet. Dette er ikke en avtale, men vedtektsfestet og krever således vedtektsendring, noe det ikke er fremmet forslag om, skriver Kehlin. N det gjelder begravelsesfondet, viser advokaten til vedtekt som sier at rettigheter til støtteordningen oppnås ved medlemskap. Opphører medlemskapet, bortfaller rettighetene. Forslaget om å tømme avdelingen for midler (mer enn bokført egenkapital ved ets begynnelse) strider mot egne vedtekter, som sier at midler etter en oppløsning skal overføres til Norges Taxiforbund. Oppsummert sier advokat Kehlin at samtlige forslag som styrene fremmer for smøtene er vedtektsstridige og til dels i strid med norsk lov. Brev til medlemmene I sakspapirene til de to smøtene er det også gitt en redegjørelse om det som skjedde på landsmøtet og om forbundets arbeid generelt. Forbun- Knut Thomassen har tro på at Oslo rydder opp og at Oslo-avdelingen best. dets ledelse finner denne svært misvisende, og har i eget brev til medlemmene i Oslo gitt sitt syn på dette, så vel som på forslagene som er framsatt til behandling. Avdelingen g videre Knut Thomassen sier det er tillatt å melde seg ut av forbundet og forsøke å starte en egen forening. Men vi aksepterer ikke at Norges Taxiforbund misbrukes i dette arbeidet. Oslo-avdelingen tilhører de som er medlemmer i Oslo og som forblir det framover. De som vil ut, må melde seg ut og avstå fra å delta i NTs møter, sier Thomassen. - NT avd Oslo og Oslo Taxi vil uansett bestå. Vi har tro på at Oslo selv kan rydde opp på en god måte, både for drosjeeierne i Oslo og for Norges Taxiforbund, sier forbundslederen. Reisevaneundersøkelsen: Reidun Haraldsen vant telefonen Medlemmer som deltok i passasjerundersøkelsen i, deltok i trekning om en mobiltelefon fra Telenor. Trekningen ble foretatt i sentralstyret. Jørn Berthelsen har stått for undersøkelsen og lar Bente Stokkeland trekke vinneren, som ble Reidun Haraldsen fra Sola Taxisentral. Vi gratulerer og takker alle som bidro til å dele ut og samle inn skjemaer fra passasjerene. Det har gitt nyttig informasjon om utviklingen av drosjemarkedene. Arvid Haddal er valgt til ny fylkesleder i NT avd Finnmark, etter at Knut Thomassen ble forbundsleder. Se fordelene dine i NT taxiforbundet.no/medlem Æresmedlem Tor Molteberg var til stede under landsmøtet i Norges Taxiforbund. Vi beklager at han ble uteglemt i omtalen fra landsmøtet. N skal bilagene leveres? Vi opplever stadig at mange av ve kunder leverer betalte fakturaer etc. i samme måned som de har betalt regningen. Det er imidlertid slik i henhold til avgiftsregelverket at inngående fakturaer skal være med på avgiftsoppgaven i samme periode som fakturadatoen. Det vil si at mobilregningen med fakturadato skal være med på termin juli/august (4/2011) og ikke termin sept/okt. (5/2011). Jfr. lov om mva første ledd. Som næringsdrivende er det derfor viktig å lage et system der en sjekker fakturadatoen på fakturaene man f i posten, og leverer dem til regnskapsfører sammen med øvrige bilag for terminen. Kvittering på betaling leverer du først til regnskapsfører n betaling er foretatt. Konsekvenser av ikke å følge disse reglene kan være at Skatteetaten nekter fradrag for inngående mva. Morten Berg, Økonor. 24 TAXI 2011 TAXI

14 REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Pris fra kr. det ofte være litt av en anstrengelse, men det gir bedre resultater enn å bli krenket og sint, skriver Victor Diamond i The Psychologist Magazine ,- eks MVA Postboks KLEPPE Telefon: Telefax: Hjemmeside: AUTOconsult AS KJØPer Taxi-kjørte biler med skader / defekter. Kontant. Telefon Faks Mobil CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** Ta kontakt for et gunstig alternativ! SJEKK PRISENE!!! (leveringsklare) E 200 cdi, Taxiutgave, st.v. sort, km Juni-2011 Aut, Klima, Integrerte barneseter, Xenon, Parktronic, Setevarme,Stor tank m.m Ordinær taxi: kr ,- + mva E 220 cdi, sedan. Sort met. Feb km. Elegance, Aut, klima, Navigasjon Soltak, Setevarme, Parktronic, Stor tank, m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 DITT ØNSKE - VÅR OPPGAVE Annonsetekst i Norges Taxiforbund sitt blad. Tlf Tlf Taxiløyvekurs f du hos oss. Vi er godkjent kursarrangør med eksamensrett fra Samferdselsdepartementet. Glidelås og smidighet Glidelås er det folkelige navnet på den største endringen i de nye trafikkreglene, som trådte i kraft 1. oktober. Reglene kjennetegnes ellers ved økt valgfrihet, større smidighet og forenkling. Glidelås-prinsippet skal brukes n antallet vanlige kjørefelt i samme retning reduseres, og uttrykkes i reglene slik: Farten skal gjensidig tilpasses slik at de kjørende vekselvis kan fortsette uten unødig hinder eller forstyrrelse. Dette skal også brukes ved utkjøring fra fartsøkningsfelt, der den som øker farten skal tilpasse seg trafikken på på hovedvegen, og de som kjører der skal lette utkjøringen. Den som tilpasser farten riktig i fartsøkningsfeltet, har altså ikke vikeplikt, selv om vegen det kjøres ut på er forkjørsveg ellers. Nye skilt Steder hvor det skal flettes vil bli merket med et nytt skilt, der to streker g symmetrisk sammen til en pilspiss. Dette skiltet skal stå der antallet TAXI for 25 siden vanlige kjørefelt i samme retning reduseres. Fartsøkningsfelt vil også få nye skilt, men disse vil først bli tatt i bruk ven Smidighet Smidig utnyttelse av kjørefelt lettes ved at kravet om å kjøre godt ut til høyre faller bort. Nå heter det at man skal holde kjøretøyet godt innenfor kjørefeltet. Dette er en fordel spesielt for motorsyklister, som nå kan plassere seg på samme sted i kjørebanen som førere av bil. Regelen om at Avstanden til forankjørende skal være så stor at det ikke oppst fare for påkjøring dersom den forankjørende sakner farten eller stanser, opprettholdes. Bestemmelsen om at man skal holde slik avstand at forbikjørende uten fare kan kjøre inn mellom kjøretøyene gjaldt tidligere bare for lange og tunge kjøretøyer, men vil nå gjelde for alle. Keep smiling! Få mennesker kan motstå smilets makt. Det er det ytre tegn på en velvillig innstilling. Et gammelt ord sier at et smil er et lys i ansiktets vindu som viser at hjertet er hjemme. Å late som man er glad, fremtvinger snart den ønskede følelse. Å smile n De blir puffet omkring, n noen tar Deres plass i køen eller n De ikke kan få det De ber om, kan Fra historien TAXI for 50 siden drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Pris kr. 9960,- pluss eksamensavgift på kr. 800,- inkl. materiell. Undersøk ve finansieringsmuligheter. Løpende opptak. Ønsker du ytterligere opplysninger? Kontakt oss: Kompetanseteam vest AS Pb 6231 Bedriftssenter, 5893 Bergen. Tlf: , telefaks: Mandag - fredag: kl e-post: eller besøk v hjemmeside: Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bist bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Lille Grensen Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen 26 TAXI 2011 TAXI

15 INNLEGG: Pasientreiser og samferdselspolitikk: Om å bite seg selv i halen I bladet TAXI nr 8 sto intervju med Jostein Svendsen å lese, hvor han påpeker at Pasientreiser ikke kan drive samferdselspolitikk. I og for seg har han rett, men fritar det Pasientreiser fra å tenke smart? I dag er det kun drosjene som har driveplikt 24 timer 365 dager i et, uansett hvor de er lokalisert. De er underlagt et strengt regime, et regime som er blitt enda strengere i og med innføring av justerplikt på deres måleinstrument taksameter. Alt for å sikre samfunnet totalt sett mot misbruk og uhensiktsmessigheter. Norge er et sammensatt land med mange grisgrendte strøk hvor det bor mennesker. Mennesker med behov, krav og forventninger til det samfunnet de også er en del av. Deriblant også til transport, både som friske, og spesielt i og ved sykdomstilfeller, enten akutt eller av annen sak. I byene opplever vi i dag konkurranse i drosjemarkedet, i distriktene er der drosjer og noen steder turvogner. Hva er så forskjellen? Turvognene har ikke driveplikt, ei heller er de pålagt å benytte registrerende taksameter. I et skriv fra Telemark fylkeskommune blir det gjort oppmerksom på at turvogn skal ha registrerende kassaapparat Anbudsprosessen har fremtvunget et noe mer nyansert bilde innen transportsektoren. Plutselig er det oppstått intern konkurranse på tvers av distrikter/geografiske områder som ikke har vært der tidligere. I tillegg er der en del turvognoperatører som ser sitt snitt til å «kaste seg på karusellen» og delta i anbudskonkurranser. Legitimt, men dog litt usmakelig, fordi det fra oppdragsgivers side ikke stilles likelydende krav i anbudsdokumentene som de krav som gjelder for en næring drosjenæringen. Oppdragsgiver vet at drosjene må ha taksameter, turvogn trenger det ikke, altså unnlater en å ta det med som et krav i anbudsdokumentene, vel vitende om at det for drosjene er et kostnadsdrivende element. Drosjene har 24 timers driveplikt, turvogn har det ikke, og nok en gang, det tas ikke med som et konkurranseparameter. Lov om offentlig anskaffelser har til hensikt å sikre lik behandling av alle tilbydere, og unngå mistanke om at «noen» har fått «noe» fordi de var i familie med osv. Men, og her er et meget viktig poeng: Det er utlyser som stiller kravene! Så er dessverre anbudsprosessen blitt et pris-skvis-instrument, for det er prisen som teller. Dessverre er det en sannhet også i denne næringen at en må tjene penger på det en driver med, og det vil si at en må ha dekning for sine kostnader pluss en akseptabel margin slik at en har til salt i maten. N da lovmessige pålegg blir konkurransefaktor fordi f.eks. turvogn med mindre krav til drift har lavere kostnader enn drosje, og derved kan legge inn på lavere pris på grunn av lavere driftskostnader. Og det er her Pasientreiser biter seg selv i halen fordi de da ikke har en transportør som kan dekke behovet basert på 24 timer og 365 dagers drift! Hvor st publikum da? Og hvem har ansvaret n «tante Olga» ikke kan få transport fordi den lokale drosjen enten ikke er der lenger, næringsgrunnlaget er borte? Eller at transportøren har så lang fremkjøringsvei at «tante Olga» har tatt kvelden før den kommer, hvis den i det hele tatt er å få fatt i? Det er helt korrekt at Pasientreiser ikke har et distriktsansvar, men det fritar dem vel ikke for å bruke hodet? Gjennom faktisk å bruke hodet, ha «blikk» for at Pasientreiser også har ansvar for «tante Olga» som bor i steinrøysa borti bakken, og ikke minst gjøre anbudsutformingen i tråd med den virkelighetsverdenen som f.eks. drosjene er pålagt fra det offentlige, sikre konkurranse på like vilk og med like forutsetninger. Krav til: - Taksameter, godkjent av jus tervesenet - Driveplikt - Responstid fra stasjone ringssted/lokaliseringssted - Tilgjengelighet 24 timer, 365 dager Gjennom utformingen av anbudet og de krav en der stiller, sikre at konkurransen skjer på like vilk, og ikke minst ivaretar akkurat «tante Olga». Pris er en viktig faktor. Gjennom flere har jeg observert den manglende respekt for at begge parter skal tjene på en avtale, og det skremmer meg. Det skremmer meg at en offentlige etat kan inngå avtaler med leverandører som er teknisk konkurs, og hvor regnskapene ikke er «lystelig lesning» - stikk i strid med Lov om offentlige anskaffelser og ikke minst sunn fornuft. Ja, Jostein Svendsen, Pasientreiser har ikke et distriktsansvar, men hvem sier at dere ikke kan ta det i egen interesse? Og utformingen av anbudet og dets krav, det er faktisk ditt privilegium. Arnold Meyer NOTISER Anbud i Karmøy Karmøy kommune setter taxitjenester til en verdi av 18 millioner kroner ut på anbud. Anbudet gjelder tilrettelagt transport av blant annet eldre og funksjonshemmede, skriver Haugesunds Avis. Det er andre gang oppdraget settes ut på anbud. Årsaken er at kommunen av flere grunner bare ble sittende med én tilbyder første gang. Fristen for å konkurrere om oppdraget er satt til 6. desember. Juristen har ordet Endring i skattereglene for selvstendig næringsdrivende Det har vakt en del oppstuss at Regjeringen i budsjettet for 2012 foresl å fjerne et spesielt fradrag selvstendig næringsdrivende (og bare disse) fra og med neste. Fradraget utgjør inntil 15 prosent av brutto lønnsutgifter i bedriften, med en viktig begrensning: Personinntekten kan aldri bli lavere enn 6 G, i vil det si kr Fradraget gjelder ikke adgangen til å utgiftsføre lønnsutgiftene det blir som før alt føres til fradrag i driftsinntektene. Dette spesielle fradraget gjelder den enkeltes personinntekt (bruttoinntekt) som det skal betales trygdeavgift og toppskatt av. Denne regelen kom opprinnelig inn i skatteloven ved skattereformen 1992, men de fleste bærende elementer i denne reformen ble endret ved skattereformen av Etter Finansdepartementets syn er den begrunnelse som i sin tid ledet til innføring av regelen, ikke lenger til stede og de foresl NOTISER Flere kjører alene 44,3 prosent av drosjeeierne i Trøndertaxi kjører bilen alene. Det er en økning på hele 12,4 prosent fra 2010, melder internbladet i sentralen. Årsaken er at drosje er blitt dyrere å drifte. Med små derfor reglen opphevet. NYHET Inklusive Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: I forslaget opplyses det at det kun er 10 prosent av de selvstendig næringsdrivende som benytter seg av dette fradraget. Det kan skyldes to ting: De resterende 90 prosent har enten ikke ansatte, eller de har et overskudd lavere enn 6 G. Det er grunn til å tro at de fleste småbedrifter (med ansatte) velger en annen selskapsform enn den selvstendige og derfor ikke omfattes av denne regelen. Mye tyder derfor på at drosjenæringen er den næringen som vil bli hardest rammet av denne regelendring, fordi man må organisere virksomheten som selvstendig næringsdrivende. Dette er noe forbundet har påpekt ovenfor stortingskomiteene i forbindelse med behandlingen av budsjettet for neste. Hvilke konsekvenser f så denne endringen for den enkeltes skatteplikt? Tre eksempler marginer er sjansen for å komme i et økonomisk uføre større med ansatte. Stor drosjehjerne Forskere mener hjernestruktur og IQ kan endre seg hos voksne. Professor Eleanor Maguire har vist at hjernedelen hippocampus er større hos Londons drosjesjåfører. SJÅFØRPAKKE Ytterjakke, varme-genser, 2 skjorter, bukse, lærbelte, slips 1360,- frakt. Eks. mva. kan belyse dette: I det første eksempelet er overskuddet i drosjebutikken kr og lønnskostnadene kr prosent-fradraget utgjør da kr Her kommer man ned i gulvet på 6 G og f ikke fradrag for de siste 400 kronene, men det blir jo omtrent fullt fradrag. Med dagens skattesatser og innslagspunkter utgjør dette fradraget vel kroner i spart skatt. Fjernes fradraget slik som foreslått, økes skatten med dette beløpet (økt trygdeavgift og toppskatt). I det andre eksempelet skal tallene justeres noe ned. Overskuddet utgjør her kr og lønnsutgiftene er prosent av lønnsutgiftene utgjør Da kommer man godt under gulvet på 6 G. Fradraget reduseres til kr , slik at personinntekten (bruttoinntekten) blir kr Effekten av fradraget det vil si den sparte skatten utgjør da Dette er en hjernedel som er viktig for minne og navigasjon. (Forskning.no). En danske (32) som forsøkte å stikke av fra en drosjeregning på 64 kroner, måtte i stedet betale etter å ha blitt bøtelagt for forsøket Advokat Runar Kehlin vel kroner, som kommer i økt skatt neste dersom fradraget fjernes. I det tredje eksempelet er overskuddet kr og lønnsutgiftene kr Fradraget vil da maksimalt kunne bli kroner, men siden det bare er kr ned til gulvet på 6 G, gis det kun fradrag med det siste beløpet. Effekten av fradraget blir da bare kr (trygdeavgift). Som eksemplene viser vil endringen slå veldig forskjellig ut og det avhenger av hvorledes økonomien er i den enkelte virksomhet. Noen rammes hardt, andre vil ikke merke så mye til en regelendring. TV-støy i drosjer Støy fra drosje-tv-ene plager selv støyvante newyorkere etter at TV-er i drosjene ble påbudt i En meningsmåling viste at 45 % av passasjerene i New York mente Taxi TV hverken var informativ eller underholdende, bare sjenerende. Taxiuniformer av ypperste kvalitet til importpriser! TAXIutstyr.no 28 TAXI 2011 TAXI

16 Sentralstyret Leder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Nestleder: ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / vara Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Oslo Rune Lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: Ateef Shahfaz Latif Vestbyveien 22, 0976 Oslo Mobil: Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben 112, 1275 Oslo Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: John Arne Opsahl Hoelsveien 26, 1923 Sørum Mobil: TAXI 2011 Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / BUSKERUD Arnulf Georg Fjeldheim Skinnerudveien 6, 3360 Geithus Mobil: Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: vestfold Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgdvn Arendal Mobil: VEST-AGDER Bente Stokkeland Olav Trygvasonsv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: / ROGALAND Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Per Helge Bø Urhaugveien 8, 5936 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MNA ANS 2. vara Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND RAFIQ DUTT Hamangskogen 33, 1338 Sandvika Mobil: Landsstyret ØSTFOLD Medlemsfordeler SØR-TRØNDELAG Ola Inge Leraand Loddgdstøra 21, 7224 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Inge Jakobsen Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Arvid Haddal Blokkebærvn. 62, 9514 Alta Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Taxiskolen telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. NT TAXIFORSIKRING NT Taxiforsikring tilbyr gunstige ordninger på bilforsikring for din taxi, og private forsikringer til deg som medlem. NT Taxiforsikring er næringens eget forsikringskonsept. Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund f du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Gjensidige Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppst hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har siden 2004 hatt tilbud om yrkes-skadeforsikring gjennom Gjensidige. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. sparebank 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Gruppeliv Gunstig ordning for medlemmer under 70 i 100% stilling. Ikke krav om helsevurdering The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist MOBILDATA NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilk yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilk kontraktsjuss selskapsrett Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se v nettside; AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Ny, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel, vask og rekvisita. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 55 øre/l 45 øre/l Diesel 85 øre/l 140 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% ØKONor Regnskapstjenester for din drosjebedrift. elkjøp business Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund f du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 s heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 s ansettelse og fyllte 50. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT. TAXI

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad Oslo ISSN NYHETER Nytt interiør Samme lave utslipp, sterkere motor (115HK / 270Nm) City Safety (anti-kollisjon i by- og køkjøring) nå standard 6-trinns girkasse Smarte mobilapper som lar deg kontrollere bilens status og posisjon. Kontakt din forhandler for tilbud! Utstyrspakken summum Inneholder bl.a: Skinninteriør Komfort- eller sportsseter El. førersete m/minne Skinn, krom og alu.detaljer Cruise control Rygge- og regnsensorer Aktive Dual Xenon hovedlys Vannavst. sideruter foran High Perform. stereo og 5 skjerm USB, Bluethooth, DAB-forberedt 17 alu.felger Kampanjepris kr , Spar kr , Utstyrsverdi kr , 2012 MODELL VOLVO V70 DRIVe Fra kr , * (Kampanjen gjelder alle V70 motoralternativer.) VOLVO V70 - MEDLEMMER AV NORGES TAXIFORBUND FÅR YTTERLIGERE MEDLEMSRABAT * Veil. pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert Oslo. Gj.sn. forbruk l/100 km. CO 2-utslipp g/km. Tilbudet gjelder ut 2011, eller så langt lageret rekker, ved bestilling av ny 2012 modell. Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr. Treff Volvo på facebook.com/volvocarsno og volvocars.no

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Politisk notat : 25. april 2012

Politisk notat : 25. april 2012 Politisk notat : 25. april 2012 NTs ønsker for drosjepolitikken Norges Taxiforbund mener de varslede endringer i Yrkestransportlov og tilhørende forskrift (høringsnotat av 9/2 2012) bør benyttes til en

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 Norgestaxi er opptatt av å rekrutere sjåfører som snakker godt norsk, er service innstilte og som har god lokalkunnskap.

Detaljer

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Introduksjon GoMore Nordens største samkjøringsportal. Opprettet i 2005 i Danmark. Lansert i Norge

Detaljer

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer

Vi viser til publisert høringsnotat av 03.03.09 vedrørende forslag til måleteknske krav til taksametre, utarbeidet av Justervesenet.

Vi viser til publisert høringsnotat av 03.03.09 vedrørende forslag til måleteknske krav til taksametre, utarbeidet av Justervesenet. Taxus Norge as Strandveien 37 1366 Lysaker Nærings- og Handelsdepartementet postmottak(ßnhd.dep.no Ref: 200602696-53 Kokstad, 04.06.09 Forslag til krav til taksametre - høring Vi viser til publisert høringsnotat

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag Stjørdal Taxi AS Innherredsvegen 63 B 7500 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 2008/556 MAB WESE 521.5 Dato: 09.12.2009 Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 03.10.2014 Vår referanse: 2008/271-271 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD

REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 1 REGLEMENT FOR TT-TJENESTEN I BUSKERUD 01.04.2015 31.03.2016 Justert siste gang i henhold til vedtak i hovedutvalget for samferdselssektoren i møte 22.1.2015, sak 8/2015 2 1: FORMÅL Formålet med transporttjenesten

Detaljer

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår.

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår. 1 Notat, 22. februar 2013 NTs innspill til lov- og forskriftsendringer. Ref: Høringsuttalelse av 9. mai 2012, notat Oppfølging av dialog med Samferdselsdepartementet til politisk ledelse, 8. juni 2012.

Detaljer

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta?

2 Klimautslipp. 2.1 Hva dreier debatten seg om? 2.2 Hva er sakens fakta? 2 Klimautslipp 2.1 Hva dreier debatten seg om? FNs klimapanel mener menneskeskapte klimautslipp er den viktigste årsaken til global oppvarming. Det er derfor bred politisk enighet om at alle former for

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil V1998-26 20.04.98 Endret forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil Sammendrag: Maksimalpriser for kjøring med drosjebil reguleres med hjemmel i konkurranseloven. Maksimaltakstene endres i tråd

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 HØRING- UTKAST TIL LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING Vedtak

Detaljer

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen

Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen TØI-rapport 913/2007 Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Astrid Amundsen, Aslak Fyhri og Pål Ulleberg Oslo 2007, 77 sider Sammendrag: Trygt eller truende? Opplevelse av risiko på reisen Bakgrunn og formål

Detaljer

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE TRANSPORTTJENESTEN FOR FUNKSJONSHEMMEDE NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører

Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Kvalitet i taxinæringen Kompetanseheving for taxisjåfører Hicham El Houssaini Trafikant- og kjøretøyavdelingen Vegdirektoratet 29.10.2014 Kompetanseheving for taxisjåfører Statens vegvesen satt i gang

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Miljø og kollektivtrafikk

Miljø og kollektivtrafikk Miljø og kollektivtrafikk Kollektivkonferansen i Kristiansand, 23. april 2015 Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet Kristiansand er en storby og må opptre deretter Regjeringen vil ha som mål at

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver?

Referansegruppe for praktisk kvalitetsarbeid timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver? timesammedag Hvordan komme i gang og hvordan unngå fallgruver? Aage Bjertnæs spesialist i allmennmedisin og arbeidsmedisin Risvollan legesenter, Trondheim abjertna@online.no Bedre tilgjengelighet hos fastlegen

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT)

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT) Retningslinjer gjeldende fra 01.01.2010 Med endringer godkjent av Fylkesrådet i Nord-Trøndelag i møte 27.03.12 (avløser retningslinjer gjeldende fra 01.04.2006)

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+

Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+ Sammendrag: Bedre bilist etter oppfriskningskurs? Evaluering av kurset Bilfører 65+ TØI-rapport 841/2006 Forfatter: Pål Ulleberg Oslo 2006, 48 sider Effekten av kurset Bilfører 65+ ble evaluert blant bilførere

Detaljer

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag

Innst. 388 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Komiteens merknader. Sammendrag Innst. 388 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:114 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 Pasientreiser Helse Nord-Trøndelag Transportordninger Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 AGENDA Litt om Pasientreise kostnader i Nord-Trøndelag

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 200 TØI rapport /20 Forfattere: Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 9 Gjennomføres hvert fjerde år første gang i 19 Transportøkonomisk institutt (TØI) har vært faglig ansvarlig for alle undersøkelsene

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse

Anonymisert versjon av uttalelse Til rette vedkommende Anonymisert versjon av uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til henvendelse av 21. mai 2007 fra A. A hevder at B kommune v/etaten handler i strid med likestillingsloven

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO SDAH1-13/13568-2 1988/14 31.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Skjenkeutvalget 21/13 04.12.2013 Enstemmig

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal.

I tillegg kan studentforeninger benytte seg av blogg.hioa.no som publiseringskanal. Det islamske nettverk for studenter i Oslo Høgskolen i Oslo avd IU Islam Net Student 0130 Oslo Dato: 15.05.2013 Vår ref.: 2013/2246 Saksbehandler: Marianne Brattland Deres ref.: AVSLAG PÅ SØKNAD OM REGISTRERING

Detaljer

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Taxi Sørlandet AS søknad om fornyet dispensasjon utover 1. juli

Detaljer

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke

Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke Til elever og foresatte: Praktisk informasjon om tilrettelagt skoleskyss for grunnskole og videregående skole i Troms fylke 1 Innhold 3 4 5 6 7 10 10 11 Hvem har rett til tilrettelagt skoleskyss? Før du

Detaljer

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011

MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 2011 MARKEDET FOR TAXI I NORGE REISEVANE-UNDERSØKELSE BLANT TAXIPASSASJERER 211 FORORD Norges Taxiforbund har gjennomført en reisevaneundersøkelse basert på passasjerintervjuer i 211. En tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket

Mange biler i Norge. I 2003 gikk tre av fire nye biler på bensin I 2008 gikk en av fire nye biler på bensin Store reduksjoner i drivstofforbruket Bilhold og bilbruk i Norge Seminar om bilens sosiale og økonomiske betydning Vegdirektoratet, 4. mai 2009 Liva Vågane, TØI Mange biler i Norge Ved årsskiftet var det registrert 2,2 millioner personbiler

Detaljer

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen!

Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! Kompetanseløftet for bussjåfører Et yrke å være stolt av! 1. Kundemottaker 2. Kaptein 3. Miljøverner Vis hva du kan og få opptil 8 kr. mer i timen! 4. Forbilde Les om kursopplegget Gjennom Bussbransjeavtalen

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

RASMUSSEN & BROCH HORDALAND FYLKESKOMMUNE

RASMUSSEN & BROCH HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 BERGEN For Rolf Rosenlund/Siri Husekl SaJcnr. Arkivnr. Eksp. RU O 8 MÅ! 2007 r. /O ADVOKAT SVEKKE BUGGE RASMUSSEN

Detaljer

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011

BRUKTBILUNDERSØKELSEN 2011 BRUKTBILUNDERSØKELSEN 11 Stemningsrapport fra bruktbilkjøperen Av Anders G. Hovde, TNS- Gallup Metode og Utvalg 725 Web intervju mot Gallups Internett panel. Galluppanelet består av 66 personer som utgjør

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41, Dyrskueveien - 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Mail: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til hyggelig

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog

Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Infrastrukturutvikling og kundeorientering Hvordan skal vi gi jernbanen i Norge et løft? Stein Nilsen, leder NSB Persontog Hverdagen for kundene i Norsk Jernbane Utstabil kvalitet i det norske jernbanesystemet

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon Helse Nord NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Helse Nord Informasjon om det Informasjon om det nasjonale utvalget Totalt svarte 1236 respondenter på undersøkelsen. 1067 av disse var innenfor

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

Bakgrunn og problemstillinger

Bakgrunn og problemstillinger Velferdsvirkninger av økte bilkostnader for barnefamiliers aktivitetsmønstre BISEKseminar Oslo 4.5.09 2009 Randi Hjorthol, rh@toi.no Transportøkonomisk institutt, Norge Bakgrunn og problemstillinger Lite

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Utvikling i reisevaner i norske og svenske byområder Likheter og forskjeller. Men er dataene direkte sammenlignbare over tid og mellom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/158-3. Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE. Planlagt behandling: Formannskapet SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/158-3 Arkiv: N40 Saksbehandler: Jørgen Kristoffersen Sakstittel: HØRING FLYPASSASJERAVGIFT I NORGE Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens innstilling: Prosessen

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Tildeling av ledige drosjeløyver i nedre Buskerud med mer etter søknadsfrist 15.09.2013

Tildeling av ledige drosjeløyver i nedre Buskerud med mer etter søknadsfrist 15.09.2013 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 25.09.2013 Vår referanse: 2008/271-217 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Tildeling av ledige drosjeløyver i nedre Buskerud med mer etter søknadsfrist

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015

Legetjenester og helsepolitikk. Landsomfattende omnibus 4. 6. mai 2015 Legetjenester og helsepolitikk Landsomfattende omnibus 4. 6. 2015 FORMÅL Måle holdning til legetjenester og helsepolitikk DATO FOR GJENNOMFØRING 4. 6. 2015 DATAINNSAMLINGSMETODE ANTALL INTERVJUER UTVALG

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz

Transport og miljø. Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Transport og miljø Erling Holden, Kristin Linnerud og Holger Schlaupitz Å reise har vært viktig for menneskene helt siden de forlot Afrika for vel en million år siden. De har reist fra fattigdom eller

Detaljer

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur

Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Saknr. 13/12328-27 Saksbehandler: Anders Paulsen Øyvind Hartvedt Søknad fra H.M Kristiansens Automobilbyrå AS (HMK) om konsesjon for ekspressbuss Trysil-Elverum-Gardermoen-Oslo med retur Innstilling til

Detaljer

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren

Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Grønn By-frokost 14.3.2013 Fri og åpen dialog samarbeid om nåværende og fremtidige trafikkutfordringer på Nord-Jæren Ellen Solheim, KrF Leder av samferdselsutvalget Merkedag i dag J Representanter fra

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet

Norske reisevaner. Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver. Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i forbindelse med jobb Guro Berge Sosiolog, Seniorrådgiver Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanseksjonen Vegdirektoratet Norske reisevaner i jobbsammenheng Reiser

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN

SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN SAKSPROTOKOLL - LEKSEHJELP I KARMØYSKOLEN Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 01.12.2014, saksnr. 46/14 Behandling: Ekornsæter (H) fremmet, på vegne av H, FrP og KrF, følgende fellesforslag:

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene

NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene Jørund K Nilsen og Magne Langset Mai 2014 Innhold: 1 INNLEDNING... 1 2 KJENNSKAP,

Detaljer

Innst. S. nr. 137 (2001-2002)

Innst. S. nr. 137 (2001-2002) Innst. S. nr. 137 (2001-2002) Innstilling fra finanskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Per Erik Monsen om å forlenge dispensasjonen fra forhøyelse av vektgrensen fra 5

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Innføring av elektroniske kort (TT-kort) for Transporttjenesten for funksjonshemmede fra 01.01.09. Eventuell endring fra antall reiser til kronebeløp. Behandlet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL BYSTYREKOMITE HELSE, SOSIAL OG OMSORG Møtedato: 05.03.2013 Fra saksnr.: 8/13 Fra/til kl. 17.00/20.15 Til saksnr.: 11/13 Møtested: Møterom Øvre Sund kl 17.00 Utvalgets medlemmer

Detaljer