Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Overhalla kommune Trond Stenvik, rådmann Bente Eidesmo, fagsjef helse og omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Overhalla kommune Trond Stenvik, rådmann Bente Eidesmo, fagsjef helse og omsorg"

Transkript

1 Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Overhalla kommune Trond Stenvik, rådmann Bente Eidesmo, fagsjef helse og omsorg

2 (Midtre Namdal) (Indre Namdal)

3 Nytt fokus på innovative anskaffelser ISO og klima- og miljøplanen : Innkjøp et sentralt miljøaspekt. Erfaringer fra nyskapende byggeprosjekter (energi mv). Forsterket fokus på anskaffelser generelt og konkrete tiltak vedtatt. Holdning: Hver anskaffelse en mulighet til å gjøre noe nytt og bedre. Utvikling av innkjøpspolitikk/strategier/ handlingsplan og utnytte potensialet for innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. Bærekraft-begrepet. Samhandlingsreformens intensjoner, demografisk utvikling, behovet for nytenkning for å møte framtidas utfordringer. Stort innovasjonsbehov innen pleie/omsorg m.v. (bærekraft)

4 Fokus/sjekkliste ved anskaffelser Økonomi Omdømme, rekruttering Sosialt ansvar Anskaffelser Klima og miljø Næringsutvikling Utvikling og innovasjon

5 Fra varslingssystem til tjenesteutvikling Utskiftingsbehovet nå utløser mulighet for nytenkning og ny vurdering av behov framover. Grunnleggende: Utvikling av tjenestene, ikke bare anskaffelse av standard komponent. Pleie/omsorg et komplekst område med ulike brukerbehov og interessenter. Utvikling fra fellesløsninger til individuell skreddersøm og ikke kun basisbehov: Livsgledesykeheim som eks. (tilpasning til hver enkelt beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov meningsfullt innhold i hverdagen). Stadig raskere teknologisk utvikling. Nyttig dialog og innspill fra leverandører med erfaringer og kompetanse fra ulike markeder og teknologier.

6 Teknologisk status Overhalla

7 Digital infrastruktur Overhalla Alle kommunale bygg har fiberbasert bredbånd, snart gigabithastighet. Felles IKT-løsninger og driftssentral (Namsos) for kommunene i Midtre Namdal. Omsorgsboliger har fiberbredbånd (NTEBB). Innbyggere i Ranem/Skage har fiberbredbånd, ellers ADSL/trådløst. Godt utbygd mobilnett med 3G mv. Noen «hull» i både mobilnett og internettilgang.

8

9 Systemer utenfor varsling Visma Omsorg Profil - saksbehandling, dokumentasjon, oppfølging m.v. Visma Mobil Omsorg bærbar tilgang fagsystem for hjemmetjenesten (nettbrett) Hoist Energy SD-anlegg sentral drift av tekniske anlegg (varme, ventilasjon) i bygg Brannvarsling ELTEK 2013, branntekst på tlf. ARX Access nøkkelsystem med kort for adgangskontroll inngangsdører. Porttelefon på tlf. Kamera hovedinngang. Manuell dørkodeløsning for adgang til beboerrom demensavd. Nytt automatisk nødstrømsaggregat Overhalla Helsesenter 2014.

10 Varslingssystem i dag

11 ASCOM 2003 DECT, Snortrekk/knapp rom, snortrekk bad. Angir romnr. på tlf. Nattstilling. 1 stk matte m/sensor trådløst tilkoplet panel. ELTEK 1997, snortrekk rom og bad. Korridordisplay. Ikke romnr. på tlf. kun «Anrop RØD». 1 stk matte m/sensor. Bevegelsessensor hoveddør. Laksvoll omsorgsboliger. Trådløs trygghetsalarm analog Antenna/Bosch. Kun anrop (ikke romnr).

12 ELTEK 1997

13 ASCOM 2003

14 Språk skaper virkelighet (og begrensninger) Varslingssystem? System for IKT-støttet omsorg og mestring? Morgendagens pleie- og omsorgstjeneste er ennå ikke funnet opp!

15 Fagsjef helse Bente Eidesmo

16 Helse og omsorg Overhalla Organisering 3 enheter Samlokalisert/Helsesenter Godt organisert 1 sykeheim/39 plasser 12 Omsorgsboliger i tilslutning til Helsesenteret 21 omsorgsboliger like ved Helsesenteret Planlegger bygg av flere omsorgsboliger 44 trygghetsalarmer

17 Bakgrunn for prosjektet Dagens varslingssystem; lappverk Trenger nytt «sykesignalanlegg» på demensgruppa på sykeheimen Trenger oppgradering av anlegget fra 2003 Trygghetsalarmer fra analog til digital(innen 2017) Morgendagens utfordringer innen h/o

18 Mål/effekt Pushe oss selv og teknologien til å tenke nytt Bedre og mer effektiv omsorgstjeneste Styrker egenmestring og sosial trygghet Gi mulighet for å bo hjemme lengst mulig

19 Vi ønsker at et varslingssystem kan bidra til Bruke mindre tid til indirekte pleie, tilsyn og transport Bedre omsorg til de som trenger mest omsorg Større sikkerhet Større trygghet Egenmestring

20 Fra snor til hva? Kommunikasjonssystem(lyd/bilde) Trådløst og snorløst Automatisk tilstedemarkering og avstilling Støtte og kommunisere med ulike sensorer som finnes i dag og som er coming Snakker vi da om et pasientstøttesystem (teknologisk støtte til bedre omsorgstjenester) i stedet for varslingssystem?

21 Brukergrupper Brukere institusjon Brukere med kognitiv svikt/demente Langtidsbeboere Korttidsbeboere Hjemmeboende Yngre Eldre demente Pårørende

22 Brukergruppe ansatte Helse og omsorg Vaktmester It/teknisk Ledelse Leger

23 Generelt om brukertilpasning og Funksjonell utforming utforming Fleksibilitet som gjør individuell tilrettelegging mulig Ivareta personvern, inkludert uforstyrret søvn Systemet må generere lite lyd og uro Godt og enkelt brukergrensesnitt for alle brukergruppene

24 Krav/ønsker Varsling (passiv/aktiv) Mottak og håndtering av varsler Toveis kommunikasjon(+bilde?) Å kunne gå fritt Lokalisering av ansatte og beboere Registreringer går direkte til dokumentasjonssystemet Profil Adgangskontroll/tilgang(pasientrom, medisinrom, hoveddører) Støtte i forhold til håndtering av medisiner Drifting, driftssikkerhet, vedlikehold og service

25 Utfordring Ulike Varslingssystem, sensorer og leverandører Hvordan få disse til å kommunisere sammen?

26 Avgrensning I denne fasen, før vi vet hva som finnes, er vi svært åpne og tenker «øverste hylle» Vi vil vurdere anskaffelsens bredde etter en-til-en møtene, når vi får mer innsikt i hva dere som leverandører kan tilby Er tiden moden eller vil dette utvikle seg mye i de nærmeste årene? Vurderer derfor trinnvis investering hvis det er nødvendig(eks.trygghetsalarmer) Redselen for trinnvis investering er om de ulike løsninger ikke kommuniserer med hverandre

27 En-til-en møter Arrangeres den 13-og 14/4 På rådhuset i Overhalla, eller digitalt Vi ønsker at flest mulig leverandører melder seg på ca 1-1,5 time pr leverandør Innlevering av notat 9/4 kl. 12

28 Notatet Notatet skisserer foreslått løsning ut fra de behov vi har formidlet. Kom med innspill på løsninger vi foreløpig ikke kjenner til eller er klar over at vi trenger. Vær åpen på funksjonalitet dere evt. ikke kan levere, og funksjonalitet vi ikke kjenner til. Vær tydelig på hva deres leveranse kan være, total eller delvis ifht våre behov. Skriv på et overordnet, funksjonelt nivå, maks 4 A4-sider. Sendes til

29 Fra spørsmål til svar Dagens konferanse og en-til-en møtene gir grunnlag for en funksjonell kravspesifikasjonen Taushetsplikt og hensyn til "forretningshemmeligheter"

30 Takk for oppmerksomheten!

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer

Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Eksempel på prosess for skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer Generell prosess Skifte fra analoge til digitale trygghetsalarmer vil nødvendigvis skje trinnvis med ulik takt og form i de forskjellige

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

DIGITALISERINGSSTRATEGI

DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 DIGITALISERINGSSTRATEGI Fornye, forenkle, forbedre 1 INNHOLD 2 INNLEDNING... 2 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 KOMMIT-PROGRAMMET... 2 2.2.1 PROGRAMMETS VISJON... 2 2.3 STATUS... 4 2.4... 6 2.4.1 HOVED...

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00.

Befaring for levekårskomiteen på Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 10.00. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komitè for levekår Rådhuset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: Oppmøte Sølvsuper helse- og velferdssenter kl. 09.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Velferdsteknologiprosjektet-status

Velferdsteknologiprosjektet-status IKT-kontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2013 11841/2013 2011/8888 F07 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 05.03.2013 13/2 Eldrerådet 04.03.2013 13/10

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER.

FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. FYRTÅRN VELFERDSTEKNOLOGI OG TELEMEDISIN LISTER & DDV SAMARBEID/STRATEGI 2015 OG FREMOVER. Utarbeidet av fyrtårnet velferdsteknologi og telemedisin i Lister, Lang versjon April 2015 Innhold 1.0 Bakgrunn...

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI

INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI INTERKOMMUNALT PROSJEKT VELFERDSTEKNOLOGI SLUTTRAPPORT Mennesker Kunnskap og ferdigheter Organisering og arbeidsprosesser Teknologi Malvik, 3. januar 2014 Prosjektleder 1 Innhold Innledning... 3 Mandat,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Forprosjekt Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 20. juni 2012.. Prosjekttittel: Trygghetspakken - behovskartlegging

Detaljer

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013

Tromsø Kommune. Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 Tromsø Kommune - Sluttrapport forprosjekt velferdsteknologi 2013 0 Sammendrag I forprosjektet ønsket Tromsø kommune å utrede hvordan teknologi kan benyttes til å understøtte og forsterke tjenestemottakernes

Detaljer

Velferdsteknologi i Stavanger-regionen presentasjon på NHV konferansen 2012

Velferdsteknologi i Stavanger-regionen presentasjon på NHV konferansen 2012 Velferdsteknologi i Stavanger-regionen presentasjon på NHV konferansen 2012 Dagfinn Wåge Leder FoU & Innovasjonsavdelingen Lyse Energi AS Anne Grødem Prosjektleder Helse & Omsorg Randaberg kommune Hvorfor

Detaljer

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene?

Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Fra analogt til digitalt telenett: Hva skjer med trygghetsalarmene? Det tradisjonelle analoge telefoninettet skal etter hvert fases ut. Hva betyr dette for trygghetsalarmene, og hvilke alternativer finnes?

Detaljer

handlingsplan for eldre

handlingsplan for eldre ispigger pensjon bingo gamle venner TT-k o`stol sydentur fritid kamferdrops vafler tannglass kryssord barnebarn busstur bridge gullbryllup alt var bedre før Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Utfordring i forhold til brannsikkerhet og rømningsforhold HVERDAGSMESTRING - HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Refleksjon 1 Hva av det jeg nå

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer