Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag"

Transkript

1 Årsmelding for Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

2 Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag - hvor mennesker gis mot til tro, håp og engasjement - Sjømannskirkens mål og visjon Forsidefoto: Sjømannskirken i Pattaya kjører mopedkirken ut i det travleste ryggsekkturistgaten i Bangkok hver fredag kveld for å være tilstede for unge nordmenn på reise langt hjemmefra 2

3 INNLEDNING 2013 har vært nok et spennende og utfordrende år for Sjømannskirken Sjømannskirkens medarbeidere ga akutt hjelp til 1767 landsmenn i 2013, 10 prosent flere enn året før Gjennom timer frivillig arbeid bidro engasjerte mennesker med alt fra kakebaking til sykebesøk Det tilsvarer 36 årsverk, og gir en økning på 3600 timer i forhold til personer registrerte seg som medlem i Sjømannskirken Den nye ordningen med personlig medlemskap ble innført høsten 2013 Over en halv million nordmenn besøkte sjømannskirkene i 2013 Halvparten av dem gjør det for å møte andre nordmenn, viser en ny undersøkelse En av tre nordmenn har besøkt en sjømannskirke en eller flere ganger Antall beredskapsavtaler øker jevnt, innen utgangen av året hadde Sjømannskirken avtale med 194 rederier, bedrifter, høgskoler og organisasjoner med et internasjonalt engasjement Stadig flere kontakter nettprestene på chat og e-post Sjømannskirkens nettprester gjennomførte 3230 samtaler i 2013, som er ny rekord i Nettkirken lastet ned Sjømannskirkens nødnummer-app til smarttelefoner da den ble lansert Den gjør det enkelt å finne lokalt nødnummer og nærmeste sjømannskirke I snitt var medarbeiderne på 12 sykebesøk hver dag i 2013 Totalt var Sjømannskirken på 4496 sykebesøk De fem studentprestene hadde møter med studenter Det er 4552 flere enn året før En ny profilmåling i 2013 bekrefter Sjømannskirkens sterke posisjon i den norske befolkningen Hele 99 prosent kjenner til organisasjonen Pr 1januar 2014 hadde Sjømannskirken 31 Sjømannskirker og 20 medarbeidere i ulike oppsøkende tjenester Antall kontakter i det utadrettede, oppsøkende arbeid har en økning på VG på lederplass, juli 2013: Da Marte Dalelv (24) havnet i trøbbel i Dubai var det sjømannskirken hun fikk hjelp hos Da flere nordmenn ble skadet i en bussulykke i Alanya i sommer besøkte sjømannsprest i Tyrkia Jakob Furuseth sykehuset og hjalp de skandinaviske turistene Sjømannskirken sendte prest til Algerie for å hjelpe til i gisselsituasjonen ved gassanlegget i In Amenas i januar I tillegg hjelper Sjømannskirken til i mange av de sakene som aldri når nyhetsbildet Av og til er presten den eneste hjelperen Nordmenn i fengsel i utlandet får besøk av dem, barn og ungdom som havner i trøbbel i utlandet får husly, mat og av og til hjelp til billett hjem Sjømannskirken bidrar når det er snakk om rus, psykiatri, omsorgssvikt og andre problemer Statistikken viser at kirken får en stadig større rolle som hjelper for nordmenn som kommer opp i sosiale problemer i utlandet 3

4 SJØMANNSKIRKENS ÅRSMELDING Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet er en frivillig organisasjon som spenner vidt i sine aktiviteter; fra verdibasert kommersiell innsamling til trosopplæring for barn og unge, fra beredskapsarbeid og krisehåndtering i, for og med norske bedrifter til møte med brudepar Årsmeldingen har som siktemål å formidle hvordan organisasjonen har arbeidet for å fremme Guds rike Verdidokumentet og de prioriteringer og fokusområder som følger av strategidokumentet sier hvordan Sjømannskirken ønsker å fremme det overordnede formålet å være en tjenende kirke i verdens hverdag På dette grunnlag beskriver og kommenterer årsmeldingen de viktigste resultat og utviklingstrekk Sjømannskirken arbeider under evighetens perspektiv som forvaltere av Guds mangfoldige nåde I dette oppdraget kreves troskap og klokskap Årsmeldingen er ikke bare en melding og rapport, den er også en invitasjon til å bli kjent med og mene noe om et kirkelig arbeid som treffer bredt blant nordmenn, når langt ut i verden og dypt inn i mennesker liv HOVEDSTYRETS ARBEID Vår ambisjon: Sjømannskirkens brukere skal oppleve og erfare organisasjonens visjon og verdier 1 Hovedstyret har i 2013 hatt følgende sammensetning: Thorhild Widvey, Nora Blaasvær, Einar Askvig, Thorleif Leifsen, Stig Clementsen, Inger Helene Venås, Per Kristian Knutsen, Steinar Tislevoll, Petter Skants med Hallvard Olavson Mosdøl som møtende varamedlem Hovedstyrets leder Thorhild Widvey fratrådte ledervervet da hun ble utnevnt til Kulturminister i den nye regjeringen etter Stortingsvalget I samråd med kontrollkomiteen ble det besluttet å velge ny, konstituert leder blant sittende styremedlemmer Alternativet var å gjennomføre generalforsamling uten fysisk møte Einar Askvig ble enstemmig valgt som konstituert styreleder Hallvard Olavson Mosdøl tiltrådte som fast medlem da Widvey fratrådte og Aslaug Sikveland Haugen rykket opp som møtende varamedlem Hovedstyret har hatt seks møter hvorav ett telefonmøte og ett møte var del av styretur til Belgia 91 unike saker er behandlet Strategisk grunnlag Hovedstyret har også siste året før jubileumsåret lagt til grunn gjeldende verdidokument og strategidokument Man anser det som naturlig at det nye styret vurderer om tiden nå er kommet for å forene disse to dokumenter i et felles strategi- og verdidokument for hele organisasjonen gjennom en bred prosess Frivillighet og møte med kirkeråd og kirkestyrer Kirkeråd, kirkestyre og kretsstyre er en viktig del av frivilligheten i organisasjonen Møtereferatene som mottas av hovedstyret viser at det jobbes godt i de valgte råd og styrer Regionale samlinger for kirkeråd-/styre ble arrangert i Europa og USA som møtearena med hovedstyret i år uten generalforsamling Hovedstyret er opptatt av at organisasjonen har system som ivaretar og utvikler frivilligheten og de ulønnede medarbeidere Under den regionale samlingen i USA ble arbeid igangsatt med å se på vedtektene for sjømannskirkene i USA, samt kompetanseforholdet mellom hovedorganisasjonen og det enkelte kirkestyre Dette arbeidet er pågående og skal avsluttes innen sommeren 2014 Gjennom timer frivillig arbeid bidro engasjerte mennesker med alt fra kakebaking til sykebesøk Det tilsvarer 36 årsverk, og er en økning på 3600 timer fra 2012 Beredskap Som en konsekvens av at beredskap blir en stadig viktigere del av organisasjonens operative arbeid, er det innført en ordning med kompensasjon for ansattes tilgjengelighet Forvaltningsrevisjon GF 2012 oversendte saken om Forvaltningsrevisjon til hovedstyret uten realitetsbehandling Saken ble behandlet på de regionale samlingene Det var enighet om at forslaget som sådan ikke følges opp videre Sakens anliggende, at organisasjonen i sin verdensvide virksomhet opptrer i tråd med nasjonal og lokal lovgivning, ivaretas på andre måter 1 Se vedlegg 1, Sjømannskirkens hovedmål, visjon og verdier 4

5 Olje- og gassutvalg Hovedstyret har opprettet et globalt Olje- og gassutvalg for å utarbeide en langsiktig strategi for organisasjonens arbeid innen den globale norske olje- og gassindustrien Løypemelding ble gitt i årets siste møte og utvalget regner med å avslutte sitt arbeid innen sommeren 2014 Som Sjømannskirken i tidligere tider fulgte handelsflåten, er oppgaven i dag å følge Olje- og gassindustriens ansatte som bor og reiser på oppdrag stadig flere steder Medlemskap I tråd med fullmakt fra GF 2012 er det utarbeidet Reglement for medlemskap i Sjømannskirken Disse legges fram for GF til godkjenning i egen sak Sjømannskirkens fremtidige posisjon Hovedstyret gav i sin høringsuttalelse til rapporten Det livsynsåpne samfunnet (NOU 2013:1 Stålsettutvalget ) tilslutning til rapportens hovedkonklusjoner Videre ble det argumentert for å beholde kirkelig/religiøs vigselsmyndighet og at tilskuddet til Sjømannskirken i statsbudsjettet fortsatt skjer over en egen post og ikke ansees som en del av bevilgningen til Den norske kirke Norgesarbeidet startet medlemsvervingen høsten 2013 Verdenskart 2 som strategisk verktøy Verdenskartet er en analyse av hvor nordmenn i utlandet befinner seg, hvor mange de er, hva slags grupper de utgjør, samt trender og utviklingstrekk Informasjon samles inn fra mange ulike kilder, både internt i organisasjonen og eksternt Hovedutfordringene er strategisk vurdering av ressursbruk i Spania hvor antall nordmenn er stigende, økende global norsk olje- og gass virksomhet, og da særlig i Asia og Sør-Amerika, reduksjon i brukergrunnlag og besøkstall ved tradisjonelle stasjoner Nye Sjømannskirker og eiendomsforvaltning Tomt i Brussel sentrum er vedtatt solgt, og kirkebygget i Antwerpen arbeides det med å selge Dette er basert på strategiske vurderinger for den sammenslåtte driften i Belgia I Aberdeen er virksomheten nå i gang med utgangspunkt i bygget som ble overtatt fra Sjøfartsdirektoraret I Rio har hele 2013 gått med til istandsettelse av bygget parallelt med fokus på drift Offisiell åpning skjer første helgen i mai 2014 Konklusjonen etter vurdering av virksomheten i Hamburg er at man i første omgang ikke gjør radikale endringer i driften Basert på analysene i verdenskartet har hovedstyret bedt administrasjonen utrede muligheten for økt virksomhet på Filippinene Jubileum Hovedstyret har gjennom året fulgt planleggingen av jubileumsfeiringen gjennom rapporter fra jubileumskomiteen, ledet av styreleder Den største utfordringen har vært å finne rette måten å markere jubileet på rundt forbi i Norge HKH Kong Harald sin bebudede tilstedeværelse ved jubileumsgudstjenesten 31august bekrefter de nære forbindelser mellom kongehuset og Sjømannskirken Prosjekt «Thai- norske barn» Barnedepartementet innvilget i 2011 penger til et kartleggingsprosjekt som fikk navnet «Thai-norske barn i fokus» Prosjektet pågikk i litt over et år fra 2012 til 2013, og prosjektrapporten ble overlevert departementet 14oktober Rapporten gir verdifull informasjon, bekrefter Sjømannskirkens strategi i møte med thai-norske familier i Pattaya og gir gode innspill til arbeidet Sjømannskirken vil fortsette å prioritere sitt familiearbeid Rapporten setter også et viktig søkelys på informasjonsbehovet blant nordmenn i Thailand om rettigheter til barn med norsk statsborgerskap 2 Se vedlegg 3, Sjømannskirkens verdenskart 5

6 KIRKE I VERDENS HVERDAG Vår ambisjon: Sjømannskirken skal være nordmenns naturlige sosial, kulturelle og kirkelige samlingssted Sjømannskirken som samlingssted Samlet ordinært besøk (inkludert gudstjenester og kirkelige handlinger) Kontakter utenfor kirken/enheten (oppsøkende arbeid) I kontakt med totalt i utearbeidet I kontakt med totalt Sjømannskirkens arbeidsmodell er oppsøkende og inviterende Samlet ordinært besøk på kirkene har gått noe ned i forhold til rekordåret 2012 Samtidig har kontakten med mennesker i utadrettet virksomhet økt med Dette er i tråd med en strategisk satsing på oppsøkende arbeid Kirken i Houston kaller seg selv BlåsOppKirken hvor de tar med seg både bibel og butikk og møter folk i deres lokalområder 1/3 av økningen er knyttet til antall kontakter på skipsbesøk Generelt vil økt oppsøkende arbeid generere færre kontakter enn arrangement og tiltak på kirkene Gudstjenester og kirkelige handlinger Antall gudstjenester Deltakere gudstjenester Gjennomsnittlig deltagelse per gudstjeneste Deltakere vielser og gravferdshandlinger Antall gudstjenester med nattverd Nattverdgjester Gjennomsnittlig nattverdsgjester pr gudstjeneste Deltakere vielser og gravferdshandlinger Gudstjenestedeltagelsen er redusert med ca 3 % mens det er avholdt 6% færre gudstjenester Økningen i gjennomsnittlig deltagelsen er gledelig Viktig og tilsynelatende enkleste tiltak for å øke det totale deltagerantallet kan være å øke antall gudstjenester Store deler av reduksjonen i 2013 er omgjøring av hverdagsgudstjenester til samlinger som ikke telles som gudstjenester Nattverddeltagelsen fortsetter å øke selv om antall gudstjenester med nattverd er vesentlig redusert Nedgangen i antall nattverdgudstjenester skyldes særlig at hverdagsmesser har endret innhold Økningen i antall nattverdgjester er 18 % på to år Målet om en 2% økning i gudstjenestedeltagelse for 2013 er ikke nådd I forlengelsen av arbeidet med gudstjenestereformen må bevisstheten om gudstjenesten som Sjømannskirkens pulsslag og ytterligere stimulering av gudstjenestearbeid prioriteres De lokale gudstjenesteordninger er nå godkjent av biskopen Sjømannskirken i Rio de Janeiro i Brasil hadde sin første gudstjeneste i nytt hus i

7 Dåp (antall døpte) Konfirmasjon (antall konfirmanter) Vielser/velsignelser Gravferdshandlinger Kirkelige handlinger er relativt stabile med de svingninger som er naturlige Studentprestetjenesten og visitas februar 2013 visiterte biskop Halvor Nordhaug studentprestetjenesten i Europa Biskopen oppsummerte visitasen slik: «Dette er kirkens viktigste og vanskeligste front Studieårene er på mange måter de viktigste årene i et menneskes liv Da er det mye i livet som finner sin form og sin retning, og det er vesentlig at kirken er til stede i unge menneskers liv i disse årene Studentprestene i Sjømannskirken er sentrale for kirkens evne til å være til stede for studentene Deres utfordringer er at de må skape møte med studentene selv, uten vafler, gudstjenesterom, rammer og struktur Studentpresten vet aldri hva som venter ved et besøk Mitt inntrykk er at disse tre studentprestene ønsker å møte studentene med evangeliet og kristen omsorg der de er akkurat nå Det har vært inspirerende å drøfte arbeidet med dem, og høre hvor godt de løser den utfordrende tjenesten Vi samtalte også om hvordan studentprestene kan ta vare på sitt åndelige liv Dette kan være særlig krevende for studentprestene, fordi de ikke på samme måte som andre prester står i en fast rytme med gudstjenester og forkynnelse» Verdenskartet viser at antall utenlandsstudenter er økende Våre 4,5 studentprester er viktige for disse på mange vis unge «førstereisjenter og gutter» og samarbeidet med ANSA er godt og avgjørende for begge parter i mange situasjoner 2013 er første hele år med alle studentprestene i tjeneste, og tallet for kontakter viser en god økning Norgesarbeidet Kirkeseksjonen og Frivillighetsseksjonen er slått sammen til «Norgesarbeidet» Sjømannskirkens arbeid i Norge med kretser, foreninger, messer, kirkekontakt, utsendelsesgudstjenester og sjømannskirkekonfirmanter er dermed i sin helhet samlet i en stab og under en ledelse Dette arbeidet har i tillegg et særlig ansvar for Sjømannskirkens arbeid med trosopplæring og frivillighet, både i Norge og ute i verden Sjømannskirkens studentprester 7 Eget strategidokument er utarbeidet for plan, virksomhet og mål for Egen «Håndbok for kretsstyrene» ble laget i 2013 til hjelp i håndteringen av de nye valgordningene og

8 valgtingene som kretsstyrene har fått ansvar å gjennomføre i 2014 I september 2013 arrangerte Norgesarbeidet historiens første kretsledersamling Her deltok leder fra hvert kretsstyre Samlingen ble meget vellykket Vi ønsker å gjøre denne samlingen til en årlig hendelse I konfirmantarbeidet er det samarbeidet med 14 menigheter i Norge, Syden-kirkene og Døvekirken om fem leirer i London og to leirer i Tyskland Hver samarbeidsmenighet har generert åtte arrangement: to gudstjenester, tre undervisningskvelder, to foreldremøter, en basar og/eller fest på kjerka Sjømannskirken har hatt 128 egne nettkonfirmanter, undervist av 39 ansatte 15 menigheter i Den norske kirke har benyttet seg av nettkonfirmantopplegget 13 menigheter har ønsker å se nærmere på opplegget 265 konfirmanter i Den norske kirke som anvender nettopplegget til Sjømannskirken er undervist av 39 ulike lærere Kirkerådet tildelte Sjømannskirken kr i trosopplæringsmidler for 2013 Et trosopplæringsutvalg har laget felles rammeplan for Trosopplæringen i Sjømannskirken som ble ferdig i desember 2013 Planen skal ut på høring for så å bli sendt til Biskop og Hovedstyret for godkjenning innen høsten 2014 Parallelt med ferdigstillelse av felles rammeplan for trosopplæringen er det utviklet retningslinjer og rammer for den enkelte stasjon ved full tildeling av trosopplæringsmidler fra Kirkerådet Sjømannskirken har nå et godt system for håndtering av fremtidige trosopplæringsmidler til sjømannskirkene I desember 2013 kom den gode nyheten fra Kirkerådet at Sjømannskirken ville bli innfaset med kr til trosopplæring fra 2014 Kirkene ute får dermed gode ressurser til å drive et systematisk trosopplæringsprogram for målgruppen 0-18 år Medlemskap Norgesarbeidet har høsten 2013 vært preget av planlegging og gjennomføring av medlemskampanjer, informasjon og organisering av ny medlemskapsordning, samt utarbeidelse av retningslinjer og elektronisk plattform for ny valgordning Medlemsvervingen ble igangsatt høsten 2013 og ved årets utløp hadde Sjømannskirken medlemmer totalt fordelt på 931 individuelle medlemmer og 864 foreningsmedlemmer Medlemskapsordningen er avgjørende for å sikre Sjømannskirkens fremtid som en selvstendig, frivillig organisasjon Målsetningen er medlemmer innen utgangen av 2016 Min side for alle medlemmer i Sjømannskirken ble lansert samtidig med og som et viktig element i medlemskapsordningen Alle medlemmer kan gjennom denne løsningen styre sitt eget medlemskap og blant annet abonnere på nyhetsbrev fra ønskede Sjømannskirker og avgi stemme ved valg til generalforsamlingen Nettkirken Stadig flere kontakter nettprestene på chat og e-post Sjømannskirkens nettprester gjennomførte 3230 samtaler i 2013, som er ny rekord Nettkirken er åpen for alle En kirke uten dørterskler og Nettkirken åpen for alle alltid er slagord og ideal Nettprestene har hver sine vaktdager for å besvare henvendelser Selvmordstanker, ensomhet, omsorgssvikt og voldtektsproblematikk er gjengangstema, men også spørsmål om fadderskap, kirkens tro, tilgivelse, Guds nærvær og aktuelle debatterte emner går igjen Økumenisk rapport Både gjennom det diakonale arbeidet og ulike typer gudstjenester og arrangement bygges bro til andre kristne kirker Dette er beskrevet i økumenisk rapport som er vedlagt årsmeldingen TJENENDE I VERDENS HVERDAG Våre ambisjoner: Sjømannskirken skal hjelpe nordmenn som rammes av sykdom, dødsfall eller andre akutte kriser Sjømannskirken skal være et sted hvor det er godt å bruke sin tid, krefter og engasjement som frivillig Diakoni og sosialsaker Sjømannskirkens diakoni uttrykkes særlig gjennom konkret omsorg for enkeltmennesker samt organisering av tiltak som besøkstjenester og sosial nettverksbygging 8

9 Familieveiviseren møter unge i Spania Barn Saker hvor barn er involvert, er særlig krevende Friske midler over statsbudsjettet til stillinger de siste årene har gjort at Familieveiviseren nå er fast etablert som et godt faglig tilbud med 2,5 årsverk i arbeidet for utsatte norske barn i Spania Familieveiviseren har fagkompetanse innen barnevern, familieterapi og veiledning De ansatte har også mange års samtaleerfaring med barn, ungdom familier samt oppsøkende arbeid blant ungdom Det er opparbeidet god kunnskap om og godt samarbeid med ulike etater innen det spanske hjelpeapparatet Sosialsaker En sosialsak er en sak hvor minst ett av følgende inngår: 1 Et element av akutt og/eller aktuell nød 2 Behov for kontakt med andre aktører (feks familie, venner, helsevesen, utenrikstjeneste, politi, forsikringsselskap, gravferdsbyrå, reiseoperatør, bank) 3 Behov for oppfølging I statistikken for 2012 var det en viss underrapportering Derfor er ikke den reelle økning i antall saker så stor som grafen viser Men tendensen er at sakene blir mer komplekse og arbeidskrevende Fortsatt er særlig saker hvor barn og ungdom er involvert, krevende Når mennesker kontakter Sjømannskirken med behov for hjelp, samarbeides det ofte med andre for å kunne yte den støtte og hjelp vedkommende trenger Samarbeidspartnere kan være turoperatører, reiseforsikringsselskap generelt og særlig Europeiske reiseforsikring, lokale myndigheter og utenrikstjenesten Samarbeidet med utenrikstjenesten har i 2013 fortsatt en positiv utvikling Bevissthet om rolleforståelse og trygghet i samhandling gjør at de respektive tjenester kompletterer og utfyller hverandre til beste for nordmenn i nød Nattevandrerprosjektet i Ayia Napa på Kypros ble videreført i 2013 Frivillige fra Norge og Sverige møtte til sammen skandinaviske ungdommer med tilbud om et glass friskt vann 9

10 Beredskap Flere større beredskapssaker preget mediebildet Ved terroren i In Amenas bisto Sjømannskirken Utenrikstjenesten og Statoil i Algerie Flere sjømannsprester betjente også Statoil sitt pårørendesenter i Bergen I etterkant av mye medieoppmerksomhet rundt Sjømannskirken og krisesituasjoner har interessen for beredskapsavtaler og kurs om Pårørende, Informasjon og Omsorg (PIO) vært økende Denne kursaktiviteten er en inntektskilde, men først og fremst en viktig arena for møte med mennesker som settes i stand til å håndtere krisesituasjoner med større trygghet og bedre mestringsevne Sjømannskirken lanserte også sin egen Beredskapsapp i 2013 Beredskapsseksjonen og IT-seksjonen utviklet produktet i fellesskap, og app`en er et godt eksempel på hva man kan få til gjennom samarbeid på tvers i organisasjonen Sjømannskirkens beredskapsapp Frivillige medarbeidere «Frivillige medarbeidere» brukes av mangel på et annet begrep som fanger opp den store, mangfoldige gruppen av mennesker som på et eller annet vis utfører en oppgave eller et oppdrag, ivaretar en funksjon eller innehar et verv i Sjømannskirken Hovedstyrets møter med representanter for kirkeråd og kirkestyrer hadde frivillighet som hovedtema, Ii tillegg ble erfaringsutveksling mellom stasjonene prioritert Evalueringen viste at dette er tiltak som bør prioriteres også de kommende år Leder og nestleder fra hovedstyret, to representanter fra hvert kirkeråd, daglig leder, respektive utenlandssjefer og generalsekretær deltok Hovedstyret var også til stede en dag og bidro med taler/foredrag på fellessamlingen for ansatte ( Norgeskurs ) i juni på Frekhaug folkehøyskole Slik brobygging er viktig i en organisasjon som for øvrig er svært spredt Det arbeides godt og systematisk med frivillighet mange steder Og det er rett at uten frivillighet stanser Sjømannskirken Enkeltarrangementet som utløser klart mest frivillighet gjennom året, er basaren før jul Julebasaren topper statistikken mange steder både når det gjelder lokal inntjening og antall frivillige Vi ser en økende grad av kvalitetssikring og utvikling av frivillighetsarbeidet Alle stasjoner rapporterer sin frivillighet og samlet viser regnskapet timer frivillig arbeid, tilsvarende 36 årsverk, en økning på 3600 timer i forhold til 2012 Ca en tredjedel av stasjonene har innarbeidet frivillighet i sine spesifikke mål for driften Fokus er rekruttering, opplæring og oppfølging Flere steder er det etablert ordning med storstabsmøte hvor ansatte og ulønnede medarbeidere samles Dette er en arena både for koordinering av arbeidet og ikke minst bygging av felles sjømannskirkekultur med utgangspunkt i visjon og verdier Frivillige medarbeidere er viktige ambassadører for Sjømannskirken blant annet fordi deres engasjement har den merverdi at den ikke er lønnet Bevisstheten om bruk av frivilligkontrakter og annen systematisk oppfølging synes å være økende Noen steder tar man for eksempel med frivilliges arbeid også i HMS-runden Frivillighet lar seg ikke fullt ut telle og registrere Både i Norge og ute i verden er det flere mennesker som bidrar til at Sjømannskirken er kirke i verdens hverdag enn det er mulig å telle I Norge har vi pr 31desember registrert 279 foreninger og 13 kretsstyrer PERSONAL Vår ambisjon: Sjømannskirken skal være et sted hvor det er godt å bruke sin tid, krefter og engasjement som ansatt og frivillig Medarbeiderskap mot til engasjement Medarbeiderne er Sjømannskirkens egentlige egenkapital God forvaltning skal sikre trygghet, men også vekst og utvikling Sjømannskirken har satset på lederutvikling i flere år, også i fjor ble det gjennomført kurs for daglig ledere Felleskap mellom medarbeidere er viktig, i 2013 møtte disse hverandre på ulike samlinger både ute og 10

11 hjemme Egenkapitalen omfatter, i tillegg til våre faste ansatte, mange i kategorien frivillige medarbeidere, det vil si medarbeidere som ikke har ordinære lønns- og ansettelsesvilkår: 75 vinterprester- og vinterassistenter engasjert i Spania, på Kypros, i Tyrkia, i Korea, Antwerpen, Paris og Thailand i 2013 Til sammen 18,64 årsverk Disse pensjonistene representerer en betydelig ressurs for Sjømannskirken Rekruttering I 2013 ble det gjennomført 38 rekrutteringer med til sammen 836 søkere på søkerlistene Bak disse tallene skjuler det seg mye mot, mange drømmer, gryende håp, stort engasjement og en del skuffelser Tross høye tall er det bare én kandidat som får det endelige tilbudet De fleste stillinger har stort tilfang av søkere, og mange søker flere ganger Fokus holdes fortsatt på forbedring av prosessinformasjon underveis i rekrutteringsfasen, og jevnlig spørres søkerne etterpå hvordan de opplevde å møte Sjømannskirken STILLINGER antall stillinger antall søkere antall stillinger antall søkere antall stillinger antall søkere Administrasjonen Hjemmearbeidet Utearbeidet eks ettåringer Ettåringer Prester Leke eks ettåringer TOTALT Visum Også i 2013 har det vært mange visumprosesser knyttet til både nyansettelser og forlengelser av eksisterende visum i USA I all hovedsak er eksterne visumadvokater brukt, og alle prosesser har endt med godkjenning av våre ansatte Likevel har det blitt stans i et par prosesser, der amerikanske myndigheter har etterspurt mer informasjon og problematisert arbeidsoppgavene i noen av stillingene Dette gjelder spesielt vertskapsstillinger, der det religiøse aspektet i arbeidsoppgavene blir problematisert Det tas høyde for at et operative grep må gjøres i forhold til faktisk innhold i spesielt denne type stillinger Arbeidsmiljø og sykefravær Gjennomførte HMS-rapporter og klimamålingen tilsier at selve arbeidsmiljøet er godt de fleste steder Sykefraværet i organisasjonen er generelt sett fremdeles lavt, med enkelte langvarige sykefravær Samlet sykefravær i 2013 er 3,0 % for alle arbeidstakere mot 4,4 % i 2012 Kravene til oppfølging av sykmeldte har økt, og nødvendiggjør systematikk og dokumentasjon Elektronisk sykefraværssystem er innført Sjømannskirken er IA-bedrift Samarbeidet med tillitsvalgte er godt og konstruktivt, også i de situasjonene der ansatte ønsker bistand Bemanning- og personalbevegelser AVDELING årsverk ansatte årsverk ansatte årsverk ansatte Administrasjonen , ,95 35 Operativt arbeid i Norge , ,25 10 Utearbeidet (inkludert ektefelleansatte) 141, , , TOTALT 185, , , Ektefelleengasjement er tatt med, men ikke Syden-engasjementene Tabellen viser årsverk og antall ansatte basert på stillingshjemler pr Årsverk og ansatte er talt opp inklusive vakante stillinger Pr var det ansatt 97 kvinner og 108 menn i Sjømannskirken med ektefellestillingene 62 av de ansatte er teologer 11

12 KOMMUNIKASJON Vår ambisjon: Sjømannskirkens virksomhet skal være kjent i største delen av befolkningen En ny profilmåling i 2013 bekrefter Sjømannskirkens sterke kjennskap i den norske befolkningen Hele 99 prosent kjenner til organisasjonen Utfordringen er at 45 prosent kun kjenner til Sjømannskirken ved navn Det fokuseres på å formidle at Sjømannskirken er en relevant organisasjon som bidrar til å skape trygghet for alle nordmenn i utlandet Gjennom 3574 presseoppslag, en oppgang på 28%, har organisasjonens arbeid blitt kjent for mange av de som også aldri møter oss i utlandet Flere medarbeidere fikk medietrening i 2013 for å gjøre dem trygge i møte med media «Vi er der når du ikke kan» var hovedbudskapet i julekampanjen 2013 Den ga dessverre lavere giverrespons enn forventet i digitale kanaler Den førte likevel til et økt antall følgere i sosiale medier, og den var med på å bygge omdømme og gi mer innhold til dem som ikke vet hva Sjømannskirken jobber med Sjømannskirkens magasin, Bud & Hilsen, hadde et stabilt og godt år med sju utgaver og et opplag på rundt Bladet sendes ut med en frivillig gavegiro som gir Sjømannskirken verdifulle inntekter Verdenspressen flokket seg om Marte Dalelv og hennes advokat i sjømannskirken i Dubai etter at hun ble dømt for utenomekteskapelig sex etter å ha blitt voldtatt Nettsidene fikk nytt design i november 2013 og fungerer nå like godt på alle digitale plattformer Trafikken har økt på nettsidene, hele personer(+12 %) besøkte sjomannskirkenno Sjømannskirken er aktivt til stede i sosiale medier med Facebook som viktigste kanal Nær fulgte Sjømannskirkens hovedside på Facebook ved årsslutt, i tillegg til at hver enkelt sjømannskirke har et varierende antall følgere MARKED Våre ambisjoner Sjømannskirken skal ha bærekraftig økonomi som gir forutsigbare økonomiske rammebetingelser, fleksibilitet og handlingsrom Sjømannskirken skal være en attraktiv samarbeidspartner for utenlandsvirksomheter og næringsliv Sjømannskirkens markedsavdeling jobber for å skape størst mulig inntekter i fundraisingsmarkedet, og bidra til å gi organisasjonen varig, bærekraftig og forutsigbare økonomi Kompetanse, systemer, innovasjon og planarbeid er hjørnesteiner i avdelingens arbeid Gjennom dette er ønsket å bidra til engasjement, tilhørighet og organisasjonskjennskap blant hundretusener av støttespillere i inn- og utland Markedsavdelingen er delt i to grupper; privatmarked og næringslivsmarked Avdelingen omsatte for 78 millioner kroner i 2013 fordelt på 51,5 mill i privatmarkedet og 26,5 mill i næringslivsmarkedet (inkl annonsesalg) Avdelingen leverte et historisk godt resultat i 2013 på 51,6 millioner kroner Dette er avdelingens største bidrag til organisasjonen noensinne Markedsavdelingens hovedstrategi, markedsplaner og budsjett er i tråd med til Sjømannskirkens overordnede strategi og er etterfulgt gjennom hele året Avdelingen har jobbet mye med mål & plan, visjon & verdier med sterkt fokus på innovasjon og på utvikling av relevant markeds- & fundraisingskompetanse Samhandling med Kommunikasjonsavdeling, Utenlandsavdeling og 12

13 Beredskapsseksjonen gir god effekt Markedsavdelingen bidrar til økt lokal inntjening på flere kirker og stasjoner inklusive Rio, Houston og Okpo Ved utgangen av 2013 hadde Sjømannskirken 194 beredskapsavtaler med næringslivet ØKONOMI Vår ambisjon: Sjømannskirken skal ha bærekraftig økonomi som gir forutsigbare økonomiske rammebetingelser, fleksibilitet og handlingsrom Driftsresultatet for hovedkassen er negativt med 3,8 mill kroner, mens andre inntekter og netto finansinntekter øker resultatet med ca 1,7 millioner kroner Hovedkassens regnskap presenteres således med et negativt resultat på 2, 074 mill kroner Personalkostnadene er som alltid største samlepost på kostnadssiden I 2013 er systemet for beregning og avsetning til feriepenger for ansatte i utearbeidet lagt om Dette gjør at vi i 2013 har fått 13 lønnsperioder og en engangs merkostnad i årets regnskap på ca 4 mill kroner ettersom vi nå setter av feriepenger til neste år Langt høyere kostnader til pensjon enn budsjettert er knyttet til beregningen av våre fremtidige forpliktelser En kalkulert vekst i fremtidige forpliktelser på 3,9 mill kroner er bokført som kostnad i regnskapet En tidligere avsetning i regnskapet på 2 mill kroner er inntektsført Når disse korreksjonene sees i sammenheng, blir resultatet av årets drift noe bedre enn regnskapet gir uttrykk for Regnskapet viser at det har vært et tøft økonomisk år for Sjømannskirken i 2013 Inntektssiden har vært utfordrende, men samlet mål for inntektsnivået er nådd Samtidig er det arbeidet med kostnadssiden for å sikre at avvik mellom inntekter og kostnader ikke er blitt for stort Dette har lykkes Både avsetningen til feriepenger og belastningen i form av avsetning til pensjon har gjort noe med resultatet Det er i 2013 påløpt noen kostnader vedrørende jubileet som ikke var budsjettert i år Disse viser seg under kontor og administrasjonskostnader I 2013 er virksomheten i Rio etablert mer fast gjennom kjøp av eiendom som er finansiert gjennom egne midler IT En sentral, digital arkivløsning er tatt i bruk Når Sjømannskirken fyller 150 år, har man på plass en god løsning for effektiv saksbehandling og sikring av arkivverdig materiale som også vil være en ressurs ved fremtidige jubileer Det er tatt i brukt ny kommunikasjonsløsningen (LYNC) i hele organisasjonen Den gir reduserte telekostnader og bedrer kommunikasjonen internt og eksternt I løpet av første halvåret er antall videomøter doblet UTBLIKK OG UTFORDRINGER Sjømannskirken har mye å glede seg over på vei inn i jubileumsåret Tilbakemeldinger på tjenesten og tilstedeværelsen på alle kontinent gir grunnlag for å tro at mennesker får mot til tro, håp og engasjement i møte med Sjømannskirken Samtidig er mulighetene og utfordringene tydelige Økonomien er sårbar, underliggende tall i markedsarbeidet indikerer inntektsfall Det er derfor avgjørende at det finansielle spleiselaget med staten utvides for at aktivitet kan opprettholdes og nye utfordringer løses Sjømannskirkens selvstendighet som frivillig organisasjon er avhengig av en livskraftig medlemsmasse som lar seg engasjere både demokratisk og i arbeid for organisasjonen Rekruttering av kompetente, engasjerte ansatte og frivillige medarbeidere er en forutsetning for at Sjømannskirken skal kunne ivareta sitt oppdrag som Norsk kirke i utlandet Ambisjonen at Sjømannskirken skal være et sted hvor det er godt å bruke sin tid, krefter og engasjement som ansatt og frivillig utfordrer til godt rekrutterings- og personalarbeid De ansatte møter stadig økende utfordringer og forventninger og strekker seg langt i mange situasjoner I likhet med Den norske kirke er rekruttering av prester en utfordring det må arbeides med Sjømannskirken har i et litt lengre perspektiv hatt vekst i aktiviteten Når denne nå stagnerer, blant annet fordi økonomien ikke gir grunnlag for økt aktivitet, blir det enda viktigere å ha fokus på kvalitet i arbeidet som gjøres og kritisk vurdere om man bruker ressursene rett og på rett sted Gudstjenesten er Sjømannskirkens hjerteslag, både den tjenesten som har en liturgi og den som lever sitt liv i verdens hverdag Å skape økt gudstjenesteglede som gir flere gudstjenestedeltagere er en stående utfordring og mulighet 13

14 Bergen 19 mars 2014 Nora Blaasvær Styreleder Hallvard O Mosdøl Stig Clementsen Thorleif Leifsen Inger Helene Venås Steinar Tislevoll Petter Skants 14

15 Vedlegg 1: Sjømannskirkens hovedmål, visjon og verdier 15

16 Vedlegg 2: Møter med mennesker Ordinært besøk på stasjonen (eksl basar/utleie) Besøk på basar, loppemarked, uteleie etc Samlet besøk (inkl basar/utleie) Syke- og hjemmebesøk, antall besøkte Sykebesøk, deltagere Sykebesøk, antall besøk Kontor, skole og bedriftsbesøk, antall besøkte Fengselsbesøk, antall besøk Andre besøk, deltagere Deltagelse på andres arr, antall deltagere Representasjon, deltagere Arr utenfor kirken, deltagere Skipsbesøk, antall Skipsbesøk, antall deltagere Besøk lokal virksomhet, deltagere Studiested, deltagere Ambulerende prester, antall møtte mennesker Studentprester, antall møtte mennesker Medseilinger Color Line Kontakter med Nettpresten Nordsjøprestene, antall plattformbesøk Nordsjøprestene, antall møtte mennesker Nordsjøen supply, antall møtte mennesker Kontakter utenfor kirken/enheten (sum syke, hjemme, fengsel, skole, kontor, skipsbesøk, andres arr, kontakt med nettprest, Nordsjøen etc) I kontakt med totalt i det utadrettede arbeid Kretsarbeid (tallet skal ikke summeres, er inkl i antall hjemme deltagere) Hjemmedeltagere (norsk morselskap, rederi, undervisningsinstitusjon, bispedømmeråd, fellesråd * * Antall tilhengere på Facebook Besøk på Nettkirken Totalt antall mennesker vi har kontakt med** * Av ulike årsaker har vi ikke fullstendige tall for hjemmearbeid for 2013 **Besøk på Nettkirken er ikke inkludert i dette tallet 16

17 Vedlegg 3: Sjømannskirkens verdenskart Verdenskartet Nordmenn i utlandet 2013 Status og trender Med disse kartene vil Sjømannskirken gi et bilde av utviklinger og trender blant nordmenn i utlandet Det er hensiktsmessig å inndele våre landsmenn i utlandet i tre hovedgrupper Nordmenn tilknyttet olje- og gassnæringen ansatte og deres familier i oljeselskaper, leverandørindustrien og shipping (jfr hovedtyngden av norsk shipping er relatert til olje og gass) Klimanordmenn landsmenn som oppholder seg i utlandet pga klima (turister, langtidsboende, og utflyttede landsmenn) Øvrige nordmenn studenter, UD, militære, bistand, annen type næringsliv enn olje og gass (fornybar energi, finans, fiskeri, teknikk ) Vekst Stabilt Nedgang 17

18 Resten av verden San Francisco 7000 Turister? Jfr SAS/Norwegian Los Angeles/San Pedro (!!) Turister? Jfr Norwegian Houston 7000 Skipsanløp 220 New York 5000 Turister? Jfr SAS, Norwegian m fl Miami 2500 Turister? Jfr Norwegian New Orleans 200 Turister? Lanzarote 1500 (langtid) (korttid) Tenerife 3500 (langtid) (korttid) Gran Canaria 8000 (langtid) (korttid) Ambulerende Sør-Amerika 1800 Rio de Janeiro

19 Alanya 6000 (langtid) (korttid) Ayia Napa 3000 (langtid) (korttid) Ambulerende Asia Øst 2000 Politiske tfordringer i Kina Ambulerende Nord-Afrika og Midtøsten 3500 Dubai 3000 (langtid) (korttid jfr Norwegian, Emirates m fl) Okpo 1000 Pattaya (langtid) (korttid jfr Norwegian) Singapore 2500 Ambulerende sørøst Asia 7000 (derav 5000 på Filippinene) Ambulerende Afrika sør for Sahara 1500 delgradsstudenter Olje- og gassnæringen på øst- og vestkysten Sydney (Australia og New Zealand)

20 Olje og gass Fokusområder Sentre for olje og gass St John s, Canada Houston, USA Macae, Brasil Rio de Janeiro, Brasil Stavanger, Norge Aberdeen, Storbritannia Lagos, Nigeria Luanda, Angola Moskva, Russland Dubai, UAE Tanzania Mosambik Perth, Australia Vietnam Singapore 20

Sjømannskirken Strategidokument 2011 2016. Vedtatt av Hovedstyret 5.mai 2011 Versjon 2 - oppdatert oktober 2012

Sjømannskirken Strategidokument 2011 2016. Vedtatt av Hovedstyret 5.mai 2011 Versjon 2 - oppdatert oktober 2012 Sjømannskirken Strategidokument 2011 2016 Vedtatt av Hovedstyret 5.mai 2011 Versjon 2 - oppdatert oktober 2012 1 Innhold 1) Hvem vi er - Organisering 2) Hvordan vi vil være kirke - Hovedmål, visjon og

Detaljer

Sjømannskirkens verdidokument

Sjømannskirkens verdidokument Sjømannskirkens verdidokument Vaffelhjertet har fulgt Sjømannskirken k siden starten i 1864. Etter hvert er det blitt uttrykk for noe av Sjømannskirkens mest sentrale verdier, fellesskap, tilhørighet og

Detaljer

Sjømannskirken 2009 Årsmelding 2009 1

Sjømannskirken 2009 Årsmelding 2009 1 Sjømannskirken 2009 Årsmelding 2009 1 Hjelper flere Stadig flere nordmenn reiser lengre, både i tid og avstand. Langt unna sine kjære og nettverket hjemme er Sjømannskirken til stede for å hjelpe når nøden

Detaljer

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag

Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag Årsmelding for Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet 2012 1 Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag - hvor mennesker gis mot til tro, håp og engasjement Forsidefoto:

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

FREMME GUDS RIKE VED Å VÆRE EN TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG

FREMME GUDS RIKE VED Å VÆRE EN TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG KM 3.4/12 del 1 SJØMANNSKIRKENS MELDING TIL KIRKEMØTET 2012 FREMME GUDS RIKE VED Å VÆRE EN TJENENDE KIRKE I VERDENS HVERDAG Sjømannskirkens mandat og oppdrag er å være kirke for nordmenn som oppholder

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2014 Sjømannskirkens ARBEID - i hverdag og fest! Tilstede i hverdag og fest 17. mai rører ved noe grunnleggende i oss alle - våre følelser, drømmer, verdier og identitet. Jo lengre vi er fra hjemlandet,

Detaljer

Årsmelding. Sjømannskirken

Årsmelding. Sjømannskirken Årsmelding Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet 2014 Sjømannskirken skal fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag - hvor mennesker gis mot til tro, håp og engasjement. Sjømannskirkens

Detaljer

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016

Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 Innledning Strategiplan for SØNDAGSSKOLEN NORGE for perioden 2013-2016 SØNDAGSSKOLENs visjon er: JESUS TIL BARNA SØNDAGSSKOLENs grunnlag SØNDAGSSKOLEN NORGEs virksomhet skal skje i troskap mot Bibelen,

Detaljer

SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet

SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet MOTTATT 0Z14AIZQ0 Det konge lige Justis- og Politidepartement, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet JDSTiSDPART 6 MAI 2005 AVfy1

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Årsmelding 2009

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Årsmelding 2009 KM 03.3/10 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Årsmelding 2009 1. INNLEDNING Å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag er målsetningen som ligger fast for Sjømannskirken. Har

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet. Hovedstyrets årsmelding

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet. Hovedstyrets årsmelding KM 3.5/07 Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet Hovedstyrets årsmelding 2006 1. INNLEDNING Gjennom organisasjonens utearbeid, kretsarbeid og gjennom Nettkirken var Sjømannskirken i kontakt med 803.282

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID nr. 3 2012 Sjømannskirkens ARBEID er vår utstrakte hånd der det ikke finnes sjømannskirke. Hjelp oss å være tilstede Ø V Hjelp oss å være tilstede i gleder og sorger Helt siden Sjømannskirken ble opprettet

Detaljer

GRUNNREGLER for. Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet. The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad

GRUNNREGLER for. Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet. The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad GRUNNREGLER for Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet The constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe nordmenn når krisen rammer i utlandet... Sjømannskirkens ARBEID. Nr.1 2014. Kriseberedskap

Hjelp oss å hjelpe nordmenn når krisen rammer i utlandet... Sjømannskirkens ARBEID. Nr.1 2014. Kriseberedskap Hjelp oss å hjelpe nordmenn når krisen rammer i utlandet... Nr.1 2014 ARBEID Sjømannskirkens Kriseberedskap Takket være gaver fra dere trofaste givere hjemme i Norge kan vi være tilstede for mennesker

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet

GRUNNREGLER. for. SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet GRUNNREGLER for SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet Vedtatt Generalforsamling august 2014 The Constitution for Sjømannskirken Norwegian church abroad 1 NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn»

Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Konsekvenser av opprettelsen av «NLM trossamfunn» Vil ikke NLM automatisk bli en frikirke hvis en oppretter et trossamfunn? - Det er viktig å presisere at NLM oppretter et trossamfunn som et tilbud til

Detaljer

GRUNNREGLER (The Constitution)

GRUNNREGLER (The Constitution) GRUNNREGLER (The Constitution) for SJØMANNSKIRKEN Norsk kirke i utlandet INNLEDNING NAVN OG HISTORIE Den 31. August 1864 ble Foreningen til evangeliets forkyndelse for skandinaviske sømænd i fremmede havner,

Detaljer

SJØMANNSKIRKEN SOM FELLESKIRKELIG ARENA FOR NORDMENN

SJØMANNSKIRKEN SOM FELLESKIRKELIG ARENA FOR NORDMENN KM 3.4/12 del 2 Ø Ø SJØMANNSKIRKENS GRUNNLAG SJØMANNSKIRKEN - Norsk kirke i utlandet er en frivillig og selvstendig organisasjon med mandat fra kirkemøtet å representerer Den norske kirke overfor nordmenn

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID nr. 2 2012 Sjømannskirkens ARBEID DIAKONI = nestekjærlighet i praksis DIAKONI = Omsorg sykebesøk Vaffelen åpner hjerter Vaffelen er så mye mer enn bare en vaffel for Sjømannskirken. Den åpner til den gode

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015

Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Ulike kristne skoletradisjoner 27. okt. 2015 Flertydig tittel kan være ulike på så mange måter. Men "kristne" peker i retning av teologiens/konfesjonens betydning for skoletenkningen. Som norsk lutheraner

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as

TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as Gaver TESTAMENTARISKE Gaver med omsorg Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no Desember 2009 / Selektiv Dialog as Innhold Omsorg fo nordmenn i andet Side 2-3 Side 4-5 Side

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag?

5. Hvilke verdier er det spesielt viktig for kirken å formidle til mennesker i dag? Valgrådet vedtok 14.januar følgende spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor har du svart ja til å være med i bispedømmerådet og Kirkemøtet, og hva er dine hjertesaker? Jeg tror mennesker trenger et sted å

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig saksliste

Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 21/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 27.-29. mai 2010 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: KR 8/10 Saksdokumenter: Kirkemøtet 2010. Program og foreløpig

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mot til tro, håp og engasjement

SAKSFREMLEGG. Mot til tro, håp og engasjement SAKSFREMLEGG Sjømannskirken-Norsk kirke i utlandet Mot til tro, håp og engasjement 55. generalforsamling Kristiansand, 22.juni 24. juni 2012 1 Innholdsfortegnelse Velkommen s 3 Presentasjon av Kristiansand

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Lokal diakoniplan for Lura menighet

Lokal diakoniplan for Lura menighet Lokal diakoniplan for Lura menighet Utarbeidet høsten 2010 LOKAL DIAKONIPLAN FOR LURA KIRKE INNHOLD Den lokale plan er delt inn i 3 deler. Første del sier noe om mål og hva diakoni er. Del to er en fargerik

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook.

FaceBook gjennomsnittsalder: 25-34 år og 35-44 år. 3 millioner nordmenn på FaceBook. 1 Hvordan bruker menighetene sosiale medier? Hvilke risikosituasjoner utspiller seg på sosiale medier, og hvilke muligheter finnes? Kan noen av mekanismene i kommunikasjonen senke terskelen for å motta

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.

Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG. Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11. Human-Etisk Forbund 50 ÅR-1956-2006 MOSS LOKALLAG {.,.. '....., Kultur- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo. Dato: 28.11.06 Høring til NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID. Nr 3 2011. Med hilsen fra Tyrkia

Sjømannskirkens ARBEID. Nr 3 2011. Med hilsen fra Tyrkia Sjømannskirkens ARBEID Nr 3 2011 Med hilsen fra Tyrkia Norsk i en fremmed kultur, men ikke alene I Sjømannskirken har vi som grunnfilosofi å være der nordmenn trenger oss. Vi vil være til stede der nordmenn

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID. Nr 2 2011. Når krisen rammer... Sjømannskirkens BEREDSKAPSTJENESTE

Sjømannskirkens ARBEID. Nr 2 2011. Når krisen rammer... Sjømannskirkens BEREDSKAPSTJENESTE Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2011 Når krisen rammer... Sjømannskirkens BEREDSKAPSTJENESTE ... er vi der Når naturen dramatisk rammer, når bomber sprenges, når ulykken skjer når vanskelige sitasjoner oppstår

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID Nr 1 2011. Vi trenger din hjelp!

Sjømannskirkens ARBEID Nr 1 2011. Vi trenger din hjelp! Sjømannskirkens ARBEID Nr 1 2011 Vi trenger din hjelp! Vi bygger ny sjømannskirke i Florida! Med mer enn 3 000 fast boende og 50 000 gjennom - reisende nordmenn i året, er behovet for en ny sjømannskirke

Detaljer

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia

KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia KR 18/02: Medlemskap i Eurodiaconia Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Kristin Fæhn Saksdokumenter: Statuttene for European Federation for Diaconia Eurodiaconia

Detaljer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer

Årsmelding 2013. Strikkekafe. Juleverksted. Datakafe. Senioruniversitetet. Boccia på sydentur for Seniorer Årsmelding Strikkekafe Datakafe Juleverksted Boccia på sydentur for Seniorer Senioruniversitetet Innledning Arna Frivilligsentral har igjen gjennomført et svært aktivt år, med ulike aktiviteter for innbyggere

Detaljer

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013.

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Dato: 08.03.13 Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Orientering om valg av 2. fremmedspråk eller språklig fordypning. Overgangen til ungdomsskolen nærmer seg, og vi

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Ambassaden i Bangkok konsulære saker

Ambassaden i Bangkok konsulære saker Ambassaden i Bangkok konsulære saker Personell Ambassaden i Bangkok Konsulært: 5 medarbeidere ( hvorav 1,25 utsendt, 2 norske lokalt ansatte) Utlendingsfeltet: 6 medarbeidere (hvorav 1,75 utsendt, 1 norsk

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP

STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP STATUTTER FOR KIRKENS NØDHJELP Vedtatt av Representantskapet 23. oktober 1979 med endringer av 4 av 26. november 1993, 5 av 25. november 1983 og 22. april 1994, 4 av 22. november 1996, 5 og 6 av 26. november

Detaljer

Sykehjemspresttjenesten i Oslo

Sykehjemspresttjenesten i Oslo Sykehjemspresttjenesten i Oslo I forbindelse med behandlingen av Oslo kommunes budsjett for 2016, ble det vedtatt at sykehjemspresttjenesten skulle evalueres. Sykehjemsetaten har foretatt en egen vurdering

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme

Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bruk av sosiale medier i Agder og Telemark bispedømme Bakgrunn Sosiale medier er blitt en stadig større del av vår hverdag. Vi møter dem både som privatpersoner og som virksomhet. Vi opplever i deler av

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste

Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE 2011.doc 58535. Kirkemøtet 2011 - Program og saksliste DEN NORSKE KIRKE KR 18/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Klækken, 06.-08. februar 2011 Saksbehandler: Gerd Karin Røsæg Referanser: Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 19.01.2011 PROGRAMSKISSE

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd.

Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. Høringsuttalelse om Veivalg for fremtidig kirkeordning fra Dalsbygda menighetsråd. 1. Bør det gjøres endringer i fordelingen av oppgaver og myndighet mellom lokalt, regionalt og nasjonalt nivå? I så fall

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Visjon Oppdrag Identitet

Visjon Oppdrag Identitet Visjon Oppdrag Identitet Som alle kristne har også vi fått utfordringen om å forvalte Guds ord - i holdning, ord og handling. Men hvordan løser Misjonsforbundet og Misjonsforbundet UNG dette store oppdraget?

Detaljer

Utviklingen i frivillig sektor

Utviklingen i frivillig sektor Utviklingen i frivillig sektor Pengespillkonferansen 2012 26. september, Førde Karl Henrik Sivesind Opplegg for presentasjonen Norsk frivillig sektor i sammenlignende perspektiv Endringer i frivillig arbeid

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017

Prinsipprogram. Human-Etisk Forbund 2013 2017 Prinsipprogram Human-Etisk Forbund 2013 2017 Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet er en demokratisk medlemsorganisasjon basert på et bredt frivillig engasjement fra medlemmer

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer