NATURLIG SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG SAMFUNN JANUAR 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NATURLIG SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG SAMFUNN JANUAR 2010"

Transkript

1 NATURLIG SAMHANDLING MELLOM SKOLE OG SAMFUNN JANUAR 2010 Ditt brukernavn og kundenummer forenkler bestillingen på Bestill skolemateriell helt gratis! På subjectaid.no kan du helt kostnadsfritt bestille over 70 ulike materiell til din undervisning! Her finner du høyaktuelt materiell innenfor områder som etikk, naturvitenskap, EU, teknikk, yrkesvalg og mye mer. Du kan bestille via Internett, telefon eller denne brosjyren. Vi levererer innen syv dager, og dere betaler ingenting for verken materiell, håndtering eller frakt. Velkommen med din bestilling! > Mer tilleggsmateriell t i > Helt kostnadsfritt > Enkelt å bestille på > Tlf: > Faks: > E-post: Returadresse: SubjectAid, P.b 1681 Vika, 0120 Oslo

2 Bestill klassesett eller enkelteksemplarer ved å returnere denne brosjyren med din bestilling avkrysset, eller gå inn på Start året med att bestille nytt bra materiell til din undervisning! Relevant og aktuelt Det skoletilpasset materiell som presenteres på subjectaid.no tar for seg lang rekke temaer, og retter seg både mot grunnskole og eldre elever. Bruk mulighetene med gratis tilleggsmateriell. Alt materiell er aktuelt, har høy kvalitet og kan hjelpe deg i undervisningen. Materiellet passer til flere fag og kan brukes både i skoletimer og på tema-dager. Vi stiller flere krav på materialene som distribueres via SubjectAid. Materiellet skal ha et informativt innehold som er relevant for målgruppen og det får ikke være produkteksemplarer eller ren produktreklame. Mye av materiellet er tilpasset skoleungdom, men alt kan med fordel benyttes i undervisningen som fordypning, tilleggslesing, eller til å trene på kritisk granskende lesing. Vi har materiellet du har metodene. Enkelt å bestille Bestill klassesett eller enkelteksemplarer ved å returnere denne brosjyren med din bestilling avkrysset, eller gå inn på. På vårt nettsted finner du det aller nyeste materiellet, det kommer stadig inn noe nytt. Dere betaler ingenting for verken materiell eller frakt. SubjectAid er helt kostnadsfritt for dere som jobber på skolen! Vi leverer innen syv dager fra vi har mottatt bestillingen, men vi reserverer oss for at materiell kan være slutt. Velkommen med din kostnadsfrie bestilling! Innhold Teknikk/IKT...side 3 Mest for de yngre...side 4 Miljø/Energi...side 5 Livskunnskap/etikk...side 6 Samfunnsfag/Politikk...side 7 EU og Europa...side 8 Helse...side 9 Temapakker...side 10 Studier/jobbmarked... side Studiebesøk...side 11 Vi har prøvd å gjøre det enklere for deg å finne interessant materiale for temaene dine. Materialet er delt inn i 10 ulike kategorier. Noe materiale går på tvers av emner, og kan med fordel brukes innen flere områder, derfor bør du se gjennom hele brosjyren slik at du ikke går glipp av noe! 2 > Tlf: > Faks: > E-post:

3 > MER TILLEGGSMATERIELL > HELT KOSTNADSFRITT > ENKELT Å BESTILLE PÅ Kom deg ut i skoletiden Den Norske Turistforening DNT har de siste årene jobbet målrettet inn mot skolen og har mange tilbud til denne målgruppen. Brosjyren er kortfattet og inspirerende og gir deg oversikt over DNTs tilbud og hva vi kan bidra med av kurs, hytter og tips til uteskole og friluftsliv. Fjellvett Den Norske Turistforening Dette er en liten veiledning som er nyttig både i forberedelsene til tur og på selve turen. I denne finner du de ni fjellvettreglene presentert på en pedagogisk og god måte, samt råd og tips om bekledning, bygging av snøhuler, råd om førstehjelp og andre nyttige tips på veien inn i fjelleventyret både sommer og vinter. Brosjyren er relevant for både elever og lærere i grunnskole og videregående skole. Teknikk/IKT Inspirert Læring Apple En brosjyre om teknologiske ressurser i skolen som kan inspirere til nyskapende undervisning. I flere tiår har Apple hjulpet lærere å utvikle IKT-stategier som fører til forbedrede prestasjoner blant elevene. Dette er en investering som gir skikkelig god avkastning. Passer lærere og skoleadm. 10 sider. Elev Lærer IKT Praktiske eksempler fra klasserommet Apple Hvordan fremme læring og motivasjon gjennom bruk av IKT i klasserommet? Brosjyren viser praktiske eksempler hentet fra fire norske skoler på ungdomskoletrinnet og VGS. Bruk av standard programvare og tilgjengelig gratis og fri programvare fremheves, med fokus på undervisningsopplegg som kombinerer et skriftlig med et visuelt og auditivt uttrykk. Musikken du bruker eies av andre! Tono Musikkfremføring utenfor det private området krever samtykke i følge åndsverkloven. Denne brosjyren tar for seg hvem TONO er, hvilke rettigheter TONO forvalter, hva som kreves tillatelse for, hvem som er ansvarlig og hvordan rettighetshaver får sitt vederlag. > Tlf: > Faks: > E-post: 3

4 eller fra vårt nettsted Mest for de yngre Dyrenes Forsvarer nr 4/2009 Dyrebeskyttelsen Dyrenes Forsvarer utgis av Dyrebeskyttelsen Norge og byr på reportasjer om dyr og dyrevern. Hovedfokus er å informere om organisasjonens arbeid for dyrs velferd, og å reise debatt angående behandlingen av dyr, både i det norsk samfunnet og utenlands. Målgruppe: Dyreinteresserte mennesker i alderen år! 32 s. Dyrenes Verden nr 4/2009 Dyrebeskyttelsen Dyrenes Verden utgis av Dyrebeskyttelsen Norge og inneholder reportasjer om dyr og dyrs liv. Faktareportasjer, noveller, artikler om arbeid med dyr og oppgaver om dyr er faste tema i de fire årlige utgavene av bladet. Målgruppe: 0-12 år. 16 s. Barnas røst Om klimaendringene i verden Miljøagentene Lær om klimautfordringer i andre land. DVDen Barnas røst gir et innblikk i klimautfordringer andre land står overfor. Hør hva barn fra forskjellige land synes om klimautfordringene og hva de tenker om framtiden. x 1 Miljøagentrapporten, Medlemsblad nr 4/2009 Miljøagentene I Miljøagentrapporten kan du lære mer om natur og miljø. Du kan løse spennende oppgaver og være med i trekningen av flotte premier. Miljøagentrapporten er medlemsbladet til Miljøagentene Barnas miljøvernorganisasjon. Tema i dette nummer: TRANSPORT Miljøagentrapporten Medlemsblad nr 5/2009 Miljøagentene I Miljøagentrapporten kan du lære mer om natur og miljø. Du kan løse spennende oppgaver og være med i trekningen av flotte premier. Miljøagentrapporten er medlemsbladet til Miljøagentene Barnas miljøvernorganisasjon. Tema i dette nummer: DUPPEDITT Miljøagentrapporten Medlemsblad nr 6/2009 Miljøagentene I Miljøagentrapporten kan du lære mer om natur og miljø. Du kan løse spennende oppgaver og være med i trekningen av flotte premier. Miljøagentrapporten er medlemsbladet til Miljøagentene Barnas miljøvernorganisasjon. Tema i dette nummer: KLIMA 4

5 eller fra vårt nettsted Miljø/Energi Biologisk mangfold sikrer framtiden Utviklingsfondet Skal vi få slutt på sulten i verden, og overleve klimaendringene, er biologisk mangfold i jordbruket avgjørende. Brosjyren gir en innføring i hva biologisk mangfold er, hvorfor det er viktig, og hva vi kan gjøre for å bevare og utvikle jordens biologiske mangfold. 16 sider. For: Ungdomsskole/videregående. Klimaforhandlinger ABC Spire Denna brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles i Køpenhavn i 2009 for å bli enige om en ny global klimaavtale. Brosjyren er på 7 små sider og er en veldig grunnleggende innføring i FNs klimaforhandlinger av Kyotoprotokollen. Passer for alle i ungdomsskolen og oppover. Kan jeg fly med god miljøsamvittighet? SAS Ja, det kan du. Vi håper at denne brosjyren kan klare å overbevise deg. For å nå målsettingen vår om null klimapåvirkende utslipp i år 2050, har vi vedtatt en rekke langsiktige tiltak. Les om hvordan vi planlegger å bruke den nyeste teknikken for fly og motorer, hvordan vi vil bruke alternativt drivstoff og hvordan vi kommer til å arbeide for bedre infrastruktur i luften. 16 sider. Bioenergi nr 4/2009 Norsk Bioenergiforening NoBio Dette nummeret gir et innblikk i hva de ulike politiske partiene mener om sentrale bioenergispørsmål. I tillegg blir Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete utfordret på hvordan Senterpartiet vil gå løs på bioenergiutfordringene i årene fremover. Bladet omtaler en ny allianse for biokraftvarme og hvordan nye investeringer kan bidra til reduserte CO2-utslipp og nye grønne arbeidsplasser i Norge. Dessuten omtales nye biodrivstoffinitiativ. Passer for unge fra VGS og oppover. 24 sider. Fjernvarme, ja takk! Norsk Fjernvarme Fjernvarme, ja takk! presenterer fjernvarmen i Norge: Hvilke steder som har fjernvarme og hvor det planlegges fjernvarme. Dessuten litt om hva fjernvarme er, hvilke energikilder som brukes og hvorfor det er den mest miljøvennlige oppvarmingen for bynære strøk. Brosjyren er på 16 s i A5 format. Målgruppe: Elever i høyskoler, vgs og ungdomskolen. Kubikk nr 2/2009 et magasin fra SB Skog SB Skog KUBIKK er et blad om skog og skogbruk. Dette nummerets temasak har tittel Den neste Oljen? og fokuserer på mulighetene for bruk av tre som erstatning til olje, enten som kjemisk komponent eller energi. Dette nummeret inneholder også en kunnskapssak om miljøstyring i skogbruket og gir forklaring på begreper som PEFC og FSC. Det Fornybare Norge EnergiNorge Et avisbilag fra Energi Norge om hvordan Norge skal møte klimautfordringene. Om 40 år må Norge gå på fornybar energi. Les mer om hvordan det er mulig, uten at vi samtidig må gi avkall på livskvaliteten vår. Avisbilaget passer for videregående elever og lærere. 5

6 eller fra vårt nettsted Livskunnskap/Etikk Skoleplan.no Plan Norge Skoleplan.no er Plans skolemagasin, og inneholder reportasjer, intervjuer og oppgaver om barns rettigheter og levekår i verden. Stoffet er tilpasset kompetansemål for ungdomstrinnet i fagene samfunnsfag, RLE og norsk. Skoleplan.no kan brukes som et selvstendig arbeidshefte eller sammen med ressurser på nettsiden. 40 sider. Du behøver ikke forandre verden, men du kan! Misjonsalliansen Brosjyren beskriver hvordan man som FADDER bidrar til at fattige og vanskeligstilte barn i Sør kan få en bedre hverdag og muligheten til å bygge sin egen fremtid. Inneholder eksempler fra prosjektene som støttes med hensyn til skoletilbud, og tiltak for bedre helse og tannhelse, landsbyutvikling og holdningsskapende arbeid. Med spørsmål til samtale/ gruppearbeid. Målgruppe: år. 8 sider. Fag: Livskunnskap og etikk, Samfunnsfag Mot alle odds UNHCR Brosjyren presenterer Mot alle Odds et webbasert spill for ungdom. I spillet får man leve seg inn i hva det vil si å forlate hjemlandet sitt for å søke beskyttelse fra forfølgelse i et annet land. I tilknytning til spillet finnes en faktaweb med artikler og intervjuer og en lærerveiledning. For bl.a. samfunnsfag. 4 sider. Om Leger Uten Grenser Leger Uten Grenser Leger Uten Grenser er en av verdens største uavhengige humanitære organisasjoner. Denne brosjyren beskriver hvordan tusener av internasjonale feltarbeidere arbeider side om side med titusener av lokale kolleger for å gi medisinsk hjelp til mennesker i krig, krise og konflikt. Brosjyren er på totalt 20 sider, og passer for alle fra ungdomsskolen og oppover. Fakta om leger uten grenser Leger Uten Grenser Dette er et fakta-ark som gir en oversikt over de viktigste nøkkeltallene for Leger Uten Grensers arbeid i året som har gått. Faktaarket gir en god oversikt over hvilke resultater organisasjonen har oppnådd, hvor Leger Uten Grensers viktigste prosjekter er, hvem feltarbeiderne som reiser ut er og hvordan innsamlede midler er brukt. Dette er et A4-ark med mye informasjon på lite plass framstilt på en enkel og tilgjengelig måte. Verdidokumentet Kirkens Bymisjon Respekt. Rettferdighet. Omsorg. Dette er kjerneordene i Verdidokumentet til Kirkens Bymisjon i Oslo. Heftet innholder en elegant og variert presentasjon av sentrale kristne og humanistiske verdier. Bymisjonens grunnverdier blir presentert, med illustrerende tekster fra poesi, litteratur og erfaringer fra bymisjonshverdagen. Passer for unge og voksne fra ca. 15 år og oppover. 20 sider. Bymisjon nr 5/2009 Kirkens Bymisjon Magasin som kommer ut fem ganger per år. Temaartikler og reportasjer om sosiale og diakonale temaer. Glimt fra det praktiske bymisjonsarbeidet, og intervjuer med både kjente kulturprofiler og mennesker som opplever sosial nød og utfordring. Enkeltblader kan egne seg godt som utgangspunkt for samtale og pedagogisk illustrasjon. Passer fra 15 år og oppover. 20 sider. Vil du bli hundeeier? Norsk Kennel Klub Det å ha hund innebærer et stort ansvar. Hunden er et individ med behov, akkurat som mennesker. Den må behandles med respekt og gis omsorg. Derfor bør kjøp av hund være planlagt og gjennomtenkt. I denne brosjyren forsøker Norsk Kennel Klub (NKK) å gi leseren mest mulig informasjon om hva hundehold innebærer, slik at man tar dette viktige valget på riktig grunnlag. Teksten er skrevet for voksne og større barn (ungdomsskole og videregående skole). 6

7 eller fra vårt nettsted Samfunnsfag/Politikk En annen verden er mulig ATTAC Et hefte som presenterer Attac bevegelsen sin historie med oppstarten i Frankrike i 1998 og i Norge i Heftet beskriver også hva Attac mener er de store problemene i dagens globaliserte verden og skisserer løsninger på disse problemene. Passer for videregående skole. Heftet er på 12 små sider. Skattejakten ATTAC Omtaler skitne penger, skatteparadis, internprising, skatteflukt og bistand. Her presenteres også løsninger for å stoppe kapitalstrømmene av skitne penger fra Sør til Nord. Heftet inneholder også en kort presentasjon av Attac og Tax justice network. Heftet passer for videregående skole. 20 små sider. Behov for medisiner? ATTAC Bor du i Norge og er på minimumslønn er 5 timer det meste du behøver å jobbe for en månedsrasjon, og ofte betales medisinen av folketrygden. I Uganda må en person med lav, men regelmessig inntekt kanskje jobb en måned for samme medisin. Flere tall og tabeller presenteres i faktaarket. Passer for videregående skole. 1 brettet A4 ark. Dette er Sosialistisk Ungdom Sosialistisk Ungdom Et presentasjonshefte om Sosialistisk Ungdom (SU) sine kjernesaker: sosialisme og folkestyre, internasjonal solidaritet og antirasisme, EU-motstand og feminisme. SU er ungdomspartiet til SV. Heftet passer godt som utgangspunkt for en diskusjon om ungdomsengasjement og ulike politiske ideologier. Det passer for ungdom fra 13 til 30 år. 15 sider Hvem skal forme morgendagens Norge? Arbeiderpartiet Hvem skal forme morgendagens Norge? er en brosjyre som er utviklet til rekruttering av nye medlemmer. Den gir en smakebit på hva som venter deg som er samfunnsengasjert, og som har sterk sans for at alle skal ha like muligheter, gis sjansen til å skape det livet de drømmer om, få brukt sine evner og talenter og at fellesskapet skal være garantien for dette. Fagligpolitisk regnskap 2009 Arbeiderpartiet Det fagligpolitiske samarbeidet er tuftet på de felles grunnverdiene som Arbeiderpartiet og LO har og Stoltenberg-regjeringen viser gjennom dette heftet at den er opptatt av arbeidstakernes rettigheter og kår for å bedre den norske velferdsmodellen. Heftet fokuserer på pensjon, sykelønnsordnin, arbeidsmiljølov, kamp mot privatisering, sosial dumping, arbeid til alle, en aktiv industri- og næringspolitikk, likestilling og et organisert arbeidsliv. Politiske veivalg og løsninger Stoltenberg-regjeringen står sammen med LO og fagbevegelsen om. 23 sider. Skape og dele, Arbeiderpartiets program , kortversjon Arbeiderpartiet Kortversjon med fokus på vår samfunnsmodell, trygge oppvekstvilkår for barn og unge, arbeid til alle, klima og miljø, levende lokalsamfunn, et tryggere samfunn, trekke alle med i samfunnsutviklingen, bedre velferd, frivillighet og kultur og Norge i verden. Skal vi få gjennomført alt, trenger vi mer fellesskap ikke mindre. Vi klarer de store oppgavene best i samarbeid og ikke at de løses hver for seg. Skal Norge bli enda bedre, må vi satse på fellesskapet og videreføre det gode arbeid som er gjort i Norge gjennom generasjoner. 12 sid. 7

8 eller fra vårt nettsted EU og Europa Grenseløs Europabevegelsen Det dynamiske EU-samarbeidet på justis- og politiområdet har vokst raskt de sist årene. I takt med åpne landegrenser, illegal innvandring og grenseoverskridende kriminalitet; som narkotikasmugling og menneskehandel koordinerer nå EU-landene seg. Temaheftet på 44 sider forklarer EU-samarbeidet og hvordan Norge er med på kampen. EUs myke makt Europabevegelsen Er et temahefte på 42 sider og omhandler europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk og ikke minst hvor godt Norge er integrert i dette EU-området og intet utenforland. Heftet belyser også EUs fredsbevarende operasjoner og krisehåndtering. EU blir stadig viktigere i en verden der det sikkerhetspolitiske trusselbildet er globalisert og flytende. Mot norsk fiskeripolitikk i EU? Europabevegelsen Dette temaheftet på 32 sider tar for seg både Norges og EUs fikseripolitikk og hvor den er på vei. Fiskeripolitikk og bevaring av fiskeressursene er et kontroversielt tema i hele Europa, ikke minst i Norge. EU-samarbeidet har verdens største maritime territorium og utgjør det største markedet for fiskeprodukter. Norge er en av verdens største eksportører og har EU som sitt viktigste marked. EUs grønne makt Europabevegelsen EU er en kraft i miljøpolitikken og en forkjemper i den globale kampen mot klimaendringene. EU har en politikk som vekker respekt og anerkjennelse langt utenfor Europas grenser og langt inn i miljøbevegelsene. Dette heftet gir fakta, veiledning til de miljøriktige valgene og forteller hvordan EU også former norsk klima- og miljøpolitikk. Redd miljøet: Gjør noe! Europabevegelsen Er du opptatt av miljø og klimaendringer? Lei av å høre tomme ord om å forbedre miljøet? Ta saken i egne hender! Du kan bidra. Sammen med venner og familie kan du gjøre en forskjell! Med dette 16 siders heftet gir Europabevegelsen deg en rekke tips om hvordan DU helt enkelt kan være med på å bedre miljøet. Bruk det! Gjør noe! Megafon nr 3/2009 Ungdom mot EU Megafon nr har tema folkestyre. Hvordan stortingsvalget er relevant for Norges forhold til EU, og hva slags alternativer som fins til EØS-avtalen er noe av det som blir tatt opp. I tillegg kommer blant annet hilsningsbrev fra en svensk EU-motstander, intervju med SOS rasisme og tre unge stortingskandidater som svarer for sitt syn på EU og EØS-avtalen. Norden og Europa Europeisk Ungdom Danmark, Finland og Sverige har alle bevist at små nordiske land kan ha stor innflytelse i EU. Skulle Norge og Island bli med i unionen vil Norden bli en svært innflytelsesrik region i Europa. Heftet ser nærmere på nordisk samarbeid i dag, Nordens rolle i Europa, og de muligheter som oppstår om Norge skulle gå med i EU. Hovedmålgruppe: VGS. 20 s. På lag for fred Europeisk Ungdom EU og Norge deler både intensjoner og virkemidler i regionalt og internasjonalt fredsarbeid. I dette heftet presenteres EUs omfattende fredsarbeid, EUs samarbeid med FN og NATO, EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og Norges tette samarbeid med EU i fredsspørsmål. Heftet (20 sider langt) er skrevet av ungdom og egner seg best for VGS-elever. 8

9 eller fra vårt nettsted Helse Frisk på reisen Gode tips for en vellykket ferie Europeiske Reiseforsikring Minst halvparten av de som reiser til India eller Mexico blir syke. I Afrika herjer malaria. Heftet gir informasjon om vanlige og sjeldne sykdommer du kan få når du er ute og reiser, og råd om hvordan du kan holde deg frisk. For elever i videregående skole som nesten alle er potensielle utenlandsreisende. 20 sider. Aktiv med Astma Norges Astma- og Allergiforbund Mange lærere og elever føler usikkerhet i forbindelse med kroppsøving og andre fysiske aktiviteter i skoleregi. Resultatet kan bli unødig inaktivitet. Treningsveilederen er utviklet for den som selv vil trene, kroppsøvingslærere og andre med ansvar for elever og fysisk aktivitet. En liten, men innholdsrik brosjyre. som forteller om astma, viktig og riktig oppvarming og medisinering ved fysisk aktivitet o.a. Dopingtelefonen Dopingtelefonen Dopingtelefonen er en gratis og anonym informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping, (muskeloppbyggende preparater). Dopingtelefonen er en riksdekkende tjeneste og tilbyr undervisning om fysiske og psykiske skadevirkninger ved bruk av AAS, Anaboleandrogene steroider. Liten folder i baklommeformat, 6 små illustrative sider. For ungdomsskole-og videregående elever. Ung... med diabetes, DVD og samtalehefte Norges Diabetesforbund I denne filmen tar vi for oss noen av de vanlige utfordringene ungdom med diabetes står overfor i hverdagen. Filmen inneholder 9 historier, alle med to ulike avslutninger som forhåpentligvis vil gi grobunn for ettertanke og refleksjon. DVD-en passer godt som grunnlag for gruppesamtale blant ungdom. Sammen med DVD-en følger det også et samtalehefte. Hva gjør du hvis du er ung og har fått type 1-diabetes? Norges Diabetesforbund Type 1-diabetes er en kronisk sykdom hvor hormonet insulin mangler. Denne brosjyren gir deg som er ung og har fått diabetes, og andre interesserte, informasjon om sykdommen. Det gis også råd om hvordan man kan mestre sykdommen, og tips om hvor du kan få hjelp. 6 sider. Hva skolen bør vite om diabetes Norges Diabetesforbund I Norge får ca 200 barn under 15 år diabetes hvert år. Det betyr at insulin må injiseres en eller flere ganger daglig resten av livet. Dette medfører at foreldrene sammen med barnet må tilstrebe en balanse mellom insulin, aktivitet og mat gjennom hele døgnet. Det er viktig at skolen får god informasjon om sykdommen. Dette faktaarket forteller hva skolen bør vite. Jørgen...snart seks Norges Diabetesforbund Tegnefilm om gutten Jørgen som får diabetes. Filmen beskriver hva som skjer når et barn får diabetes, og muligheter og begrensninger barn har i forhold til diabetes. Passer for alle aldre. Spilletid 10 min. Bli bedre kjent med meg Barn med type 1-diabetes i barnehage og skole, dvd Norges Diabetesforbund Flere tusen barn og unge under 15 år har i dag denne insulinavhengige formen for diabetes. I dagens samfunn er de fleste småbarnsforeldre i jobb, og derfor vil veldig mange av barna være helt avhengig av hjelp og oppfølging fra skole- og barnehagepersonell, for å klare å mestre sykdommen sin. Med denne filmen ønsker vi å formidle nødvendig basiskunnskap til alle som har kontakt med og ansvar for barn med type 1-diabetes. 9

10 eller fra vårt nettsted Våre Temapakker Trenger du EU-relatert informasjonsmateriale eller skal du starte på et miljøprosjekt og søker etter de siste nyhetene? La oss gjøre jobben for deg! Vi ser gjennom sortimentet vårt og plukker ut materiale vi tror passer for temaet ditt! På denne måten sparer du kostbar tid. Størrelsen på temapakkene varierer. Enkelte pakker inneholder et utvalg, mens andre inneholder alt vi har av materiale om emnet. Temapakke MILJØ Mange mener at de som har kunnskap om miljøet, også har et ansvar for å holde liv i klimadiskusjonen. Med denne pakkeløsningen kan du oppdatere kunnskapen med alle miljømaterialene. Det skjer nye ting på dette området hele tiden. På kan du se hva som følger med i denne pakken. Temapakke EU Her finner du materiale om EU spørsmål, som med fordel både kan brukes til diskusjonsgrunnlag og informasjonskilde. Pakken inneholder alt materiale vi har vedrørende EU spørsmål, samt informasjon fra både JA- og NEI-siden. På kan du se hva som følger med i denne pakken. Temapakke ETIKK Her finner du materiell som kan passe som innledninger til ulike spennende diskusjoner, hvor elevene kan teste ut standpunktene og argumentene sine. På kan du se hva som følger med i denne pakken. Temapakke HELSE Denne temapakken er godt egnet for oppgaver innen helse og ulike folkesykdommer som diabetes og astma. På kan du se hva som følger med i denne pakken. Temapakke YRKE OG UTDANNING For deg som arbeider med yrke- og utdanningsvalg. Pakkeløsningen inneholder materiale vi har tilgjengelig om for eksempel, regler og rettigheter i arbeidslivet, yrkesinformasjon, språkreiser og utenlandsstudier. På kan du se hva som følger med i denne pakken. Studier jobbmarked Jobbhåndboka LO LOs jobbhåndbok er en brosjyre med omfattende informasjon om rettigheter og plikter i arbeidslivet for ungdom. Den gir god oversikt over vanlige problemstillinger ungdom har i møte med arbeidslivet, med mange referanser til aktuelle lover og forskrifter. Brosjyren passer godt til samfunnsfag i både ungdomsskole og videregående skole. High School Utveklingsår Explorius En brosjyre om muligheten for ungdommer mellom år å ta ett skoleår på High School eller å reise på språkreise. Brosjyren gir bl.a informasjon om hvem som kan reise, søknadsprosessen og om programlandene Australia, New Zealand, USA, Sør-afrika, Canada, Storbritannia, Italia, Frankrike, Tyskland, Irland, Brasil, Mexiko, Kina, Spania, Argentina, Spania, Cuba, Hong Kong og Japan. 10

11 eller fra vårt nettsted Studier i utlandet Kilroy Education Brosjyren er en 8-siders veiviser for de som vil studere i utlandet. Den gir en innføring i hva det innebærer å studere i utlandet, en veiledning om veien til utlandet trinn for trinn og en kort presentasjon av KILROY Educations 40 universitetspartnere. KILROY Education tilbyr gratis studieveiledning og hjelp gjennom hele søknadsprosessen. Språkreiser STS Språkreiser til land over hele verden for ungdom i alderen år. STS har et bredt spekter av kurs i sommerferien. Undervisning i engelsk, fransk eller spansk kombineres med ulike aktiviteter og sportskurs. Elevene reiser i grupper sammen med erfarne ledere som alltid setter elevenes trygghet i fokus! 28 sider. High school STS STS gir ungdom mellom år muligheten til å studere på high school i over 20 ulike land rundt om i verden. Gjennom vårt program kan eleven velge å studere ett skoleår, ett semester eller en sommer. Eleven bor hos en vertsfamilie og går på en lokal skole. De får oppleve livet i et annet land, en ny familie, skole, med fritid og venner. 20 sider. Au Pair STS STS Au Pair gir folk i alderen år muligheten til å jobbe, reise og studere i USA eller England. Man bor og jobber hos en amerikansk eller engelsk familie, lære seg språket flytende og får internasjonal arbeidserfaring. Gjennom STS Au Pair garanteres gode arbeidsvilkår. Man kan velge om man vil jobbe fra 6 24 mnd. 8 sider. Studiebesøk Skoletilbud grunnskole Norsk Teknisk Museum Norges største tekniske, naturvitenskapelige og medisinske museum tilbyr læreplanrettet undervisning for alle klassetrinn i mer enn 20 forskjellige utstillinger. I vitensenteret blir forskertrang og nysgjerrighet særlig stimulert. Sentrale temaer er industrialisering, olje, energi, klimaendringer, astronomi, transport, samt kropp, medisin og hygiene. Skolebrosjyrene gir en fullstendig oversikt over museets tilbud for grunnskole samt viktig praktisk informasjon. Undervisningstilbud VGS Norsk Teknisk Museum Norges største tekniske, naturvitenskapelige og medisinske museum tilbyr læreplanrettet undervisning for alle klassetrinn i mer enn 20 forskjellige utstillinger. Undring og opplevelser står i sentrum. I vitensenteret blir forskertrang og nysgjerrighet særlig stimulert. Sentrale temaer er industrialisering, olje, energi, klimaendringer, astronomi, transport, samt kropp, medisin og hygiene. Skolebrosjyrene gir en fullstendig oversikt over museets tilbud for videregående skole, samt viktig praktisk informasjon. Norge skal ha høye ambisjoner for skolen. At vi har en fellesskole, en offentlig skole der de aller fleste går, gir et fortrinn og et ansvar. På samme måte som breddeidretten gjør at vi kan få frem talentene, gjør en skole der alle går en unik mulighet til å dyrke frem kunnskapstalentene. (Ur artikkel Bedre skole av Statsminister Jens Stoltenberg. Kronikk i Dagens Næringsliv 23. Mai 2009) 11

12 TEIP SAMMEN HER > MER TILLEGGSMATERIELL > HELT KOSTNADSFRITT > ENKELT Å BESTILLE PÅ TIL SubjectAid Svarsending Oslo BRETT HER BRETT HER FRA Jeg har bestilt fra SubjectAid tidligere Bruk tydelig tekst Skole: Navn: Levereringsadresse: S1001 Brett og teip sammen bestillingen Send hele brosjyren Dersom du fakser ikke glem dine adresseopplysninger Postnummer: Sted: Bestill enkelt fra vårt nettsted. Telefon: E-post: Kundenummer (ikke obligatorisk): VI RESERVERER OSS FOR AT MATERIELL KAN VÆRA SLUTT. > Tlf: > Faks: > E-post: > TEIP SAMMEN HER

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON INNHOLD INTRODUKSJON 3 RØDE KORS UNGDOMS MÅL 3 HVA KAN DU GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE VÅRE 4 FOR Å BLI BEDRE KJENT MED TEMAET 4 BEGREPER 5 BEVISSTGJØRING 6 DUELL 7 FILMVISNING

Detaljer

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling

Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Senterpartiets Studieforbund Kunnskap Innsikt Utvikling Hvorfor enda en ideologidiskusjon? For vi er vel ikke på jakt etter en ny ideologi? En ideologi er noe helt annet enn et partiprogram. Ideologien

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI?

Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Bent Høies tale til Høyres landsmøte 2012. NORGE 2030, HVOR VIL VI? Kjære landsmøte! Et av barna som ble født i mars i år ble innbygger nummer 5 millioner. Når dette barnet blir 18 år i 2030 har vi trolig

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave

Hefte 1 2. for grunnskolen. 2. utgave Hefte 1 2 2. utgave for grunnskolen Innhold Drømmen om ny bolig Hvordan et hus blir til Arkitektur Energi og miljø Vi bygger et lite hus på ordentlig Personlig økonomi Yrker og utdanning Bakgrunnsstoff

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer