Forskningsprofil på psykologisk institutt. Regional samling for psykiatri og rus, Stjørdal 13. og 14. juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsprofil på psykologisk institutt. Regional samling for psykiatri og rus, Stjørdal 13. og 14. juni 2012"

Transkript

1 Forskningsprofil på psykologisk institutt Regional samling for psykiatri og rus, Stjørdal 13. og 14. juni 2012

2 Bakgrunn Brede og mangfold Forskningstemaer på psykologisk institutt Fra faggrupper til forskergrupper en prosess Publikasjonsaktivitet «fokus på forskning»

3 Brede og mangfold Psykologisk instituttet er stort 20 professorer (+ 2 emeritus) 20 førsteamanuenser (+ 1 emeritus) 6 prof. II 4 lektorer 3 post docs 62 stipendiater på PhD studiet 5 psykologer 1 teknisk konsulent + 2 test-teknikkere 11 administrative ansatte Forskningsinteresser er spredt bred

4 Brede og mangfold Stipendiatene sitter på forskjellige sted Internt på instituttet Samfunnsforskning AS HiST HiNT Sykehuset og har veldig forskjellig finansiering Universitetsstipend (17) NFR (9) HiST (6) Helse Midtnorge (5) EU (3) Kvote (e.g., NOMA) (2) HiNT (2) Sykehus innlandet (2) Annet (16)

5 Forskningstemaer (utvalg) Terapiforskning IKT i terapi Determinanter av god oppvekst Funksjonell hjerneutvikling i spedbarn Læring og ferdighetsutvikling Kjønnsrepresentasjon i språk Kjærlighet og seksualitet Seksuell trakassering Talepersepsjon Overvekt Miljøatferd Risikopersepsjon og kommunikasjon Fysisk aktivitet og kognitiv utvikling Oppfølging av kreftpasienter Luktesansen Evolusjon av kognitive ferdigheter Positiv psykologi Stereotyper og fordommer Arbeidets identitet og arbeidsidentitet Multifunksjonshemmede: sammenhengen mellom kognisjon og emosjoner Betydningen av IKT i barnas hverdag Suicid Rettspsykologi Trafikkpsykologi Sykenærvær & langtidsfriskhet Depresjon

6 Metoder Kvalitativt og kvantitativt Laboratorier, feltforsking og aksjonsforskning Dybdeintervjuer, observasjoner, spørreskjemaet, IKT basert datainnsamling, fysiologiske mål, QEEG,

7 Fra faggrupper NFR til evaluering forskergrupper Voksenklinikk Barneklinikk Kultur-, sosial- og samfunnspsykologi Risiko-, miljø- og samfunnssikkerhet Arbeids- og organisasjonspsykologi Biologisk og kognitiv psykologi Før 2010: Undervisning på master eller profesjonsstudiet som et bindende element Voksenklinikk Barneklinikk ArbOrg : Omlegging av undervisningsportefoliet, ingen formelle grupper terapievaluering voksenklinikk samfunnspsykologi ArbOrg Livskvalitet, arbeid & fritid evolusjonspsykologi Skala (læring & ferdighet) Tidlig trygg i Trondheim BioKog 2012: Danning av forskergrupper med felles forskningsinteresser som et bindende element

8 Publikasjonsaktivitet I tidsrommet (siste fem år i følge Cristin) 362 artikler i nivå 1 tidsskrift 67 artikler i nivå 2 tidsskrifter 135 antologibidrag på nivå 1 16 antologibidrag på nivå 2 30 monografier (derav 1 på nivå 2) 951 konferansebidrag og faglige presentasjoner 512 mediebidrag

9 Publikasjonsaktivitet (antall) artikkel (nivå 1) artikkel (nivå 2)

10 Publikasjonsaktivitet (antall) bøker antologibidrag

11 Barneklinikken: Tidlig trygg i Trondheim (TTiT) Formål Forekomst, forløp og risikofaktorer for psykiske vansker Betingelser for god psykososial utvikling og utvikling av kompetanse åringer og deres foreldre følges opp 2. hvert år Samarbeid mellom NTNU Trondheim kommune Norges forskningsråd Helse Midt

12 Foreliggende prosjekter Forekomst: Hva er forekomsten av psykiske lidelser hos små barn? Screening: Hvordan kan vi best fange opp barn på helsestasjon e.l. som har psykiske lidelser? Årsaker? Hvilke faktorer ligger bak at noen barn utvikler mentale helseplager, andre vokser dem av seg, noen forblir over tid? Forhold ved barnet: temperament, konsentrasjonsevne, emosjonsegulering, kognisjon, genetikk Forhold i oppvekstbetingelsene: samspill med foreldre, foreldres mentale helse, samspill med jevnaldrene, forhold til lærere Barnehagen: I hvilken grad påvirker relasjonen til barnehagepersonalet og lærere utviklingen til barn - og kan den kompansere for ikke-optimale hjemmeforhold? Tjenestebruk: Hvilke faktorer forklarer helsetjenestebruk for psykiske plager Hvem havner I BUP, hvem skulle ha vært der, hvem er der men burde kanskje ikke ha vært der? Normer for vanlige kartleggingsverktøy av barn Sosial kompetanse (SSRS), selvbilde (SDQ-I), eksekutive funksjoner (WASI, CANTAB), sosial støtte (SSQ), foreldre-barn samspill (DPICS, EA), CBCL, TRF, SDQ, PPVT-III.

13 TTiT: Gangen Innkalling 4-åringer N = 4000 (SDQ + info) Intervensjon Registerkobling av barn og foresatt 4% Helsestasjon Informasjon/Samtykke N=1252 Observasjon testing Spørreskjema til foresatt Foreldre-barn samspill Barn: testing Barnehage/skole 18% Intervju med foreldre N= års oppfølging 20%

14 Voksenklinikken Behandlingsforskning Personlighetsforstyrrelser Sosialfobi GAD OCD Depresjon PTSD

15 Personlighetsforstyrrelser Stiles & Svartberg Randomisert kontrollert studie som sammenliknet korttids STDP og KT for Cluster C Effekt studie Like effektivt Prosess studier

16 Sosial fobi Nordahl og Wells Clark og Wells modellen for behandling av sosialfobi Randomisert kontrollert behandlingsstudie CBT vs medisin vs CBT og medisin vs placebo

17 Generalisert angst Nordahl, Kennair, Wells, Borkovec og Hagen Randomisert kontrollert behandlingsstudie som sammenliknet metakognitiv behandling, kognitiv behandling og venteliste 30 pasienter i hver betingelse 6 psykologer som behandlere 12 timers behandling

18 OCD-skolen Vogel, Solem, Hansen og Kennair OCD-skolen Studenter opplært i ERP Samme effekt som erfarne terapeuter Flere av studentene ansatt i St. Olav eller i gang med PhD

19 OCD-telematikk

20 Desentralisert behandling av OCD Nytt studie: 30 pasienter fra ventelistene til Oslo Univ. sykehus, Sørlandet sykehus, St Olav, Trd Etter kartlegging, randomisert til et 12 ukers tilbud: 1/3-del får videokonf/ipad+mobil, post intervju, FU 1/3-del får selvhjelpsbok, post intervju 1/3-del får bare venteliste, post intervju

21 Depresjon Hagen, Hjemdal, Ryum, Kennair, Solem, Nordahl, Wells & Fisher Randomisert kontrollert studie Sammenlinker metakognitiv behandling mot venteliste 30 pasienter i hver betingelse 5 psykologer som behandlere

22 PTSD Samarbeidsprosjekt St. Olavs Hospital, spesialpoliklinikken Østmarka & NTNU (Nordahl, Halvorsen, Wells) Sammenlikning av behandlingseffekter for MCT og EMDR for PTSD pasienter Lokalisering ved St. Olav Hospital Støttet av Samarbeidorganet for Helse midt og NTNU

23 Andre prosjekter Sårbarhetsfaktorer og beskyttende faktorer ved utvikling av depressive lidelser. Prospektiv longitudinell studie av utvikling av depresjon i normalutvalg Metakognisjoner ved psykiske lidelser Som ved psykoser & spiseforstyrrelser Evolusjonspsykologi og psykopatologi Psykologiske ettervirkninger hos kreftoverlevere Prosjekt under planlegging pas. som er ferdigbehandlet har ofte psykiske plager som angst og depresjon. Psykologisk behandling er i liten grad benyttet for denne gruppen

24 Forskning på egen klinikk Internklinisk praksis Ryum & Stiles har funnet at studentene ved NTNU gir behandling med like godt resultat som terapeuter flest Internklinisk praktikum Vogel & Ryum vil undersøke om opplæringen øker studentenes opplevelser av økt terapeutegenskaper

25 belønningsordning Verdsetting forskningspris Kvalifikasjon Synliggjøring metodekvalifikasjon forskningspris Tilrettelegging

26 Samarbeidsmuligheter Klinisk forskning Behandlingsforskning Epidemiologisk forskning Dobbelkompetanse prosjektet videreføres for klinisk psykologi Det reviderte profesjonsstudiet inneholder mer praksis behov for tettere samarbeid med helseforetak og kommune

27 Takk for oss

Bjarne Hansen Psykolog/ førsteamanuensis Helse Bergen/ NTNU

Bjarne Hansen Psykolog/ førsteamanuensis Helse Bergen/ NTNU Bjarne Hansen Psykolog/ førsteamanuensis Helse Bergen/ NTNU Tvangslidelser (OCD) Rammer tidlig Lite spontan bedring Komorbiditet Betydelig funksjonstap Belastning for pårørende Lang tid før korrekt diagnose

Detaljer

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter

den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september oslo kongressenter Fra kunnskap til handling den 11. norske psykologikongressen 4. 5. september 2014 Fra kunnskap til handling Psykologikongressens oppgave

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014

Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014 Masteroppave i sexologi Wenche Fjeld, NFSS 2014 Bakgrunn og avgrensninger Teori Metode Resultater Sammenfattende analyse og diskusjon Konklusjon Helsepolitisk perspektiv; seksualpolitikk i omsorgen for

Detaljer

Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og

Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og Mandat... 1 Gruppens medlemmer... 1 Definisjon... 1 Rettspsykologi og forensisk psykologi... 2 Kort bakgrunn... 2 Skille behandler- og sakkyndigrolle... 2 Fagområder i rettspsykologi - bruk av sakkyndige...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål

NR 1-2009 TIPS. NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser. Sør-Øst. Oslo universitetssykehus, Ullevål NR 1-2009 TIPS Sør-Øst NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser Oslo universitetssykehus, Ullevål NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst regionalt kompetansesenter for tidlig

Detaljer

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen

Barns trivsel og medvirkning i barnehagen Barns trivsel og medvirkning i barnehagen Barn, foreldre og ansattes perspektiver Åse Bratterud, Ellen Beate H. Sandseter og Monica Seland Rapport 21/2012 Skriftserien fra Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi

TidsskrifT for. kognitivterapi. nr 3 årgang 12 oktober 2011. norsk forening for kognitiv Terapi KT TidsskrifT for kognitivterapi nr 3 årgang 12 oktober 2011 norsk forening for kognitiv Terapi Tidsskrift for Kognitiv Terapi 3/2011 4 Redaksjonelt 7 Trappetrinnsmodeller en løsning for å øke tilgangen

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010

kognitivterapi Tidsskrift for norsk forening for kognitiv terapi nr 1 årgang 11 april 2010 KT Tidsskrift for kognitivterapi nr 1 årgang 11 april 2010 Returadresse Norsk Forening for Kognitiv Terapi Forskningsavdelingen Modum Bad 3370 Vikersund issn 1504-3142 norsk forening for kognitiv terapi

Detaljer

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid rapport 007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid Kristin S Mathiesen Anne Kjeldsen Anni Skipstein Evalill Karevold Leila Torgersen Helene Helgeland Rapport 007:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel:

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken

Bachelorgradsoppgave. Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect. Forfatter: Kirsten Bakken Bachelorgradsoppgave Rusmiddelproblemer og omsorgssvikt Substance abuse and neglect Forfatter: Kirsten Bakken VPL 310 Bachelorgradsoppgave i Vernepleie Høgskolen i Nord-Trøndelag-2014 Sammendrag Tittel:

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag

Vi ses på tirsdag! Bjørg Eva Skogøy. Masteroppgave i Sosialt arbeid HØGSKOLEN I BODØ. Avdeling for Samfunnsfag Vi ses på tirsdag! Hvordan beskriver foreldre med psykiske vansker og deres barn sitt hverdagsliv og sine erfaringer med gruppetilbudet Tirsdagstreffet? Bjørg Eva Skogøy Masteroppgave i Sosialt arbeid

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter:

Se han snakker. Se han snakker. Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4. Oppdrag for IMDi. November 2008. Forfatter: Se han snakker Se han snakker Evaluering av kartleggingsverktøyet SPRÅK 4 Oppdrag for IMDi November 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap

Detaljer

Rapport fra forprosjekt fase 1: Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser

Rapport fra forprosjekt fase 1: Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser Terningen Nettverk www.terningennettverk.no Rapport fra forprosjekt fase 1: Kompetansesenter for helhetlig oppfølging etter kriser Marit Aralt Skaug Prosjektleder 15. sept. 2011 Forord I februar 2010 inviterte

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer