Sør-Troms regionråd. Forfall:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sør-Troms regionråd. Forfall:"

Transkript

1 Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl /13 Trine-Lise W. Fossland 8 Sted Nordnorsk Båtmuseum, Gratangen Til stede: Forfall: Møteleder: Ordfører Ivar Prestbakmo, Salangen kommune Ordfører Ronny Grindstein, Gratangen kommune Ordfører Dag Sigurd Brustind, Ibestad kommune Ordfører Torbjørn Larsen, Kvæfjord kommune Ordfører Erling Bratsberg, Lavangen kommune Hege Signete Fredheim-Kildal, Harstad kommune Rådmann Elin.Wilsgård, Gratangen kommune Rådmann Merete Hessen, Skånland kommune Rådmann Erling Hanssen, Lavangen kommune Daglig leder Trine-Lise W. Fossland I tillegg møtte: Bente Henriksen, avdelingsdirektør BUFetat (sak 61/13) Bente Wistven, kommunikasjonssjef BUFetat (sak 61/13) Ordfører Marianne Bremnes, Harstad kommune Ordfører Einar Aune, Skånland kommune Rådmann Helge Høve, Ibestad kommune Administrasjonssjef Birger Bjørnstad, Kvæfjord kommune Rådmann Hugo Thode Hansen, Harstad kommune Administrasjonssjef Elisabeth Nutti, Salangen kommune Referat sendes til: Regionrådets medlemmer/kommuner Media Saksliste: Sak 56/13 Sak 57/13 Sak 58/13 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 27. september 2013 Status / viktige saker i kommunene og regionale fyrtårntiltak Uttalelse til Regional Transportplan (RTP) Sak 59/13 Innspill til Handlingsprogram NTP Sak 60/13 Uttalelse til flytting av Brannskolen fra Tjeldsund Sak 61/13 Møteplan 2014 Sak 62/13 BUFetat utnevning av ambassadører for fosterhjem Sak 63/13 Videreføring Imella finansiering 2014 Sak 64/13 Søknad om tilskudd til bokprosjekt Sak 65/13 Valg av temaansvarlige Sak 66/13 Informasjons- og diskusjonssaker Sak 67/13 Eventuelt og kort evaluering Ordfører Ronny Grindstein ønsket velkommen til Gratangen og Båtmuseet. Han fortalte kort om kommunens satsing på kultur og båtmuseet, og tok oss med på en liten omvisning med flott sang i stornaustet. 56/13 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra Innkalling og dagens saksliste, samt referat fra møtet 27.september 2013, godkjennes.

2 MØTEREFERAT side 2 57/13 Status / viktige saker i kommunene og regionale fyrtårntiltak Gratangen: inne i en prosess med overgang fra en regelstyrt til en målstyrt kommune Har budsjettutfordringer driver for dyrt Satser maks på kultur har nå overtatt deponiansvaret for et junkerfly fra 2. verdenskrig, forprosjekt med avklaring av evt. videre bruk i løpet av våren + 31 innbyggere de siste månedene meget positivt Harstad: Bjarkøyforbindelsen skal opp til endelig behandling i fylket i desember. Vil ha stor betydning for Harstad kommune, ikke minst på driftssiden Harstadpakken jobber nå med planlegging av trafikkavviklingen i prosjektperioden Sentrumsplan tenker nytt, skal være ferdig i 2014/2015 Bergsodden sykehjem 72 plasser, 62 tas i bruk i første omgang pga økonomi Skolestrukturendringen har hatt stort fokus og krever fremdeles oppfølging. Harstad barneskole hadde røykutvikling medført flytting av elever. Adm, de ansatte og frivillige voksne har gjort en god jobb for å håndtere dette. Kommuneøkonomien minus 27 mill i etterslep, kan bli Robek fra neste år, driften er i balanse, men det ble for tøft å ta inn etterslepet på to år slik pålegget er Ibestad: Mineralprosjektet går sin gang, skal bore 17 hull, har boret halvparten Veiarbeidet på FV848 er igangsatt vha fokusmidler Ny miljøstasjon på plass Bygging fortau Hamnvik, grunnerverv utført, trær er felt og ett hus brent ned. Oppstart bygging Kvæfjord: veldig glad og fornøyd med å ha fått på plass ny administrasjonssjef Kommunal planstrategi er endelig vedtatt, vedtatt å starte arbeidet med ny helse- og omsorgsplan, Strategisk næringsplan inkl. landbruk og Sentrumsplan for Borkenes Skolestruktur; innsparing på 4,5 mill Åpnet nytt robotfjøs, øker fra 25 til 60 kyr, det fjerde i Kvæfjord; tre på Hemmestad og ett på Kveøya. Kommunen har økt med 91 kyr siden 2000 (økt mer enn befolkningen), samtidig som antall kyr i Troms er redusert med 2000 samme periode. Nupen; det meste er på plass utenom gapahuken, regner med åpning til våren FV104 har fått asfalt gjennom et spleiselag Arbeider med finansiering av Kunstrom 7 gjennom prosjektet «Rom for kultur» Lavangen: Vedtatt å bosette inntil 15 flyktninger ila de neste tre årene Har budsjettutfordringer pensjonsavvik på 3,3 mill Drifter godt på pluss i 2. tertial Salaks søkte utvidelse av biomasse med 50% - ble godkjent, støy i etterkant Deltar på Omdømmeskolen; ordfører, rådmann og en til Krigsminneprosjekt sammen med Bardu og Gratangen Ønsker å videreføre «Lavangen i vekst» Salangen: ser ut til å komme ut i balanse i 2013 etter budsjettreg. som ble gjennomført i oktober Budsjett 2014 stramt Skolerenoveringen er godt i gang, skal være ferdig i mai Rekrutterer ny administrasjonssjef søknadsfrist er 10. november Imellasøknad for Salangsverket inne til behandling hos fylkeskommunen, sendt i juni, ikke fått svar

3 MØTEREFERAT side 3 Boka «Salangsverket 100 år» ble lansert under Astafjord Litteraturfestival Skånland: Rådmann begynner i ny stilling i Kvæfjord fra 01. febr. Prosessen med rekruttering av ny er igangsatt Gang- og sykkelvei fra Evenskjer sentrum til Skånland skole starter opp nå Industriinkubator i Grovfjord med prosjektleder Pål Skavås er på plass. Skal dele uka 2d og 3d mellom KUPA og Grov. Troms fylkeskommune, Hålogaland kraft, Grovfjord mek og Skånland kommune (150 fra næringsfondet) er inne på finansieringssiden. Liv Kristin Johnsen har startet opp arbeidet med videreutvikling av Evenskjer som handelssenter og Hål. Næringspark Budsjettarbeidet er i gang. Ser ut til at kommunen også i år kommer ut i balanse, for 11. år på rad Informasjonen tas til orientering 58/13 Uttalelse til Regional Transportplan (RTP) Utsendt forslag til uttalelse ble gjennomgått og forslag til endringer ble notert. Disse innarbeides og en ny utgave sendes ut for sjekk innen fristen som er 06. november. Framlagt forslag til uttalelse til Regional transportplan (RTP) vedtas med de endringer som framkom i møtet. 59/13 Innspill til Handlingsprogram NTP Handlingsprogram er sendt ut til høring, men kun til fylkeskommunene. Troms fylkeskommune har invitert kommunene til å gi innspill til deres høringsuttalelse. Frist er 01. november Uttalelsen skal behandles i fylkestinget i desember Handlingsprogrammet finnes her: %282023%29+.pdf Framlagt forslag til uttalelse til handlingsplan til Nasjonal Transportplan(NTP) vedtas med de endringer som framkom i møtet. 60/13 Uttalelse til flytting av Brannskolen fra Tjeldsund Saken ble diskutert, og det ble orientert fra de diskusjonene som var i møtet med høgskolene i Narvik Framlagt forslag til uttalelse om flytting av Brannskolen fra Tjeldsund vedtas. 61/13 Møteplan 2014 Regionrådet Fredag 13. januar kl i Tromsø (ifm Januarmøtet FM)

4 MØTEREFERAT side 4 Fredag 21. februar Harstad Temamøte kommunestruktur Fredag 04. april Lavangen Årsmøte Fredag 13. juni Fredag 05. september Fredag 10.oktober Fredag 07. november Fredag 12. desember Harstad Digitalt møte Ibestad Salangen Harstad Rådmannskollegiet (På Tjeldsundkroa) Onsdag 05. februar Onsdag 07. mai Onsdag 10. september Onsdag 26. november Det bes om innspill til møtet 13. januar i Tromsø på saker/orienteringer som kan være logisk å sette opp med Tromsø som møtested. Framlagt forslag til møteplan for Sør-Troms regionråd og rådmannskollegiet for 2014 vedtas. 62/13 BUFetat utnevning av ambassadører for fosterhjem Bufetat, region nord orienterte om situasjonen i kommunene og foretok en formell utnevnelse av ordførerne i Sør-Troms regionråd som ambassadører for fosterhjem. Fra BUF-etat møtte avdelingsdirektør for inntak og fosterhjemsrekruttering Bente Henriksen og kommunikasjonssjef Bente Wistven. Ibestad: 9 fosterhjemsplasser, 2 plasserte fosterbarn Skånland: 3 fosterhjemsplasser, 5 plasserte fosterbarn Harstad: 47 fosterhjemsplasser, 66 plasserte fosterbarn Kvæfjord: 4 fosterhjemsplasser, 6 plasserte fosterbarn Salangen: 7 fosterhjemsplasser, 13 plasserte fosterbarn Gratangen: 3 fosterhjemsplasser, 1 plasserte fosterbarn Lavangen: 3 fosterhjemsplasser, 1 plasserte fosterbarn Totalt i Sør-Troms er det 76 fosterhjemsplasser, 94 plasserte fosterbarn

5 MØTEREFERAT side 5 Informasjonen og utnevnelsen tas til orientering. 63/13 Videreføring Imella finansiering 2014 Prosjektet «imella regional videreføring og koordinering 2014» foreslås etablert. Hovedmål for prosjektet: Stimulere til at de åtte påbegynte imella-plassene realiseres og utarbeide en framtidig driftsmodell for Imella-konseptet. Delmål: 1. Sikre og koordinere samarbeidet og utviklingen av kommunenes imella-plasser herunder visualisering /planer, imella-symbol, digital historie, kommunikasjon internt og eksternt m.m. 2. Utarbeide mal for drift av plassene og opplevelsesruta etter at regionrådet trekker seg ut. Hvordan fortsatt engasjere og rekruttere ildsjeler. 3. Fokusere på næringsutvikling gjennom å utnytte muligheter og ringvirkninger som ligger i konseptet.: gründere, småbedrifter, infrastruktur. Avgrensning: Undervisningsdelen, herunder DKS og Newtonrommet, utarbeides som et eget prosjekt og berøres i hovedsak ikke av dette prosjektet. Prosjektorganisering Oppdragsgiver: Prosjektansvarlig (PA): Prosjektleder (PL): Styringsgruppe (SG): Prosjektgruppe (PG): Sør-Troms regionråd Trine-Lise W. Fossland Nina Dons-Hansen Regionrådet Eksisterende PG videreføres

6 MØTEREFERAT side 6 Budsjett imella 2014 Utgifter Prosjektledelse, 10 t per uke/ 40 uker prosjektansvar/adm Fellestiltak (historisk kart, annonser, imella-dåp, m.m.) diverse Finansiering kommuner * ,- fra regionalt næringsfond egeninnsats STRR samarbeid/sponsorer Sør-Troms regionråd vedtar å etablere prosjektet «imella regional videreføring og koordinering 2014» ihht de rammer som er skissert i saken. De syv medlemskommunene søkes om kr ,- hver fra regionalt næringsfond som grunnfinansiering av arbeidet i /13 Søknad om tilskudd til bokprosjekt Yngve Jakobsen hadde søkt Harstad kommunes næringsfond om kr ,- i tilskudd til bokprosjektet «En flyplass i vekst». Harstad Formannskap gjorde følgende vedtak: 1. Formannskapet avslår søknaden fra Yngve Jacobsen om tilskudd til produksjon og utgivelse av bokprosjektet «En flyplass i vekst» 2. Søknaden oversendes Sør-Troms regionråd for behandling. Sør-Troms regionråd er ikke et organ for tildeling av midler til eksterne prosjekt og har ikke satt av midler til slike tiltak. Søknaden avslås. 65/13 Valg av temaansvarlige Erling Bratsberg har, som temaansvarlig for kompetanse/utdanning/oppvekst vært regionrådets representant i styringsgruppen for Newtonrommet. Av praktiske årsaker ønsket han at noen som hadde kortere reisevei tok denne rollen, og Dag Sigurd Brustind påtok seg den. Som temaansvarlige for neste 2-årsperiode velges: Ivar B. Prestbakmo for Helse og omsorg, med Torbjørn Larsen som vara. Einar Aune for Næringsarb./Kultur/Lokalsamfunnsutvikling, med Ronny Grindstein som vara Dag Sigurd Brustind for Samferdsel / kommunikasjon & infrastruktur, med Torbjørn Larsen som vara Erling Bratsberg for Kompetanse / utdanning/ oppvekst, med Marianne Bremnes som vara Dag Sigurd Brustind overtar som regionrådets representant for Newtonrommet, med Marianne Bremnes som vara.

7 MØTEREFERAT side 7 66/13 Informasjons- og diskusjonssaker Regionale rutekonferanser Påminning om at disse kommer i januar og at forberedende informasjon sendes ut i desember (fra Troms fylkestrafikk). Ingen ruteendringer pr Veterinærinstituttet Høringsfrist 15. nov. Høringsliste / påvirkning Regionrådet sender uttalelse som fokuserer på den politiske dimensjonen der vi ser at offentlige arbeidsplasser sentraliseres mm Vanndirektivet - Vannområdearbeid Informasjon fra workshop på Engenes ble gitt. Økonomisk bidrag til nasjonal teleoperatør Saken ble diskutert Tilskuddskurs Det lot seg dessverre ikke gjøre å arrangere kursene på de først avtalte datoene. Selv med begrenset markedsføring var det god interesse for å delta. Administrasjonen forsøker å få avklart muligheten for nye datoer for gjennomføring. Innsamling av metallskrot og bilvrak Endelig resultat: Kommune Tonn levert Salangen 226,60 Skånland 99,52 Ibestad 62,84 Gratangen 40,86 Lavangen 21,98 Kvæfjord 70,26 Harstad 90,34 Totalt 612,30 Møte med kommunene Det er ønske om en besøksrunde til kommunene for å gjennomgå regionrådets arbeid, informere og diskutere aktuelle saker. Mail sendes ut om dette. Traineeordning Møtedeltakerne ble gjort oppmerksom på muligheten, både ift egen kommune og lokalt næringsliv. Masterstipend Ni søknader, to tildelt hver: Avviksregistreringens betydning for god sykepleie - fra leders perspektiv (sykehjem i kommunehelsetjenesten) v/ Ingvil Birkelund Andersen, Master i Helsefag, Institutt for helse og omsorgsfag, UIT Hvordan kan man styre risiko som går utenfor kommunens konkrete ansvarsområde og geografiske grenser? v/ Helle Hamnevoll, Master i samfunnssikkerhet og beredskap, UIT

8 MØTEREFERAT side 8 Det vil bli lagt fram forslag til endringer av retningslinjer og utlysningstekst basert på erfaringen fra denne behandlingen i et senere møte. Bo-, arbeids- og serviceregioner En god oversikt over bo-, arbeids- og serviceregioner i Sør-Troms og tilgrensende områder der status og muligheter kartlegges. Forslag til anbudsforespørsel legges fram til behandling i regionrådet. Ungdomssatsing Referat fra Ungdommens fylkesting i Troms 13. oktober 2013 var vedlagt Regionalt ungdomsråd Prosjekt Ungdomsmedvirkning i Troms Referat til informasjon Referat fra møte med høgskolene ble gitt på møtet Aktuelle møtedatoer / arrangementdatoer framover Styringsgruppemøte Kystplan Midt- og Sør-Troms på Finnsnes Møte i regionforum for Midtre Hålogaland i Harstad Høringsmøte for Sør-Troms - regionale planer for friluftsliv, vilt og innlandsfisk, idrett og anlegg, på Rica Hotel Harstad Newtonrommet Tromskonferansen Uke 46 Interkommunal lederøvelse (IKLØ) for regionen Interkommunalt planutvalg Kystplan Midt- og Sør-Troms Rådmannskollegiet Harstad (kl ) OSO - Overordnet samarbeidsorgan, Tromsø Regionrådsmøte Harstad (Julelunsj) Markering IMELLA, Isbaderstranda Fylkesting Troms Regionrådsmøte i Tromsø (i forkant av Januarmøtet) Fylkesmannens Januarmøte Interkommunalt planutvalg Kystplan Midt- og Sør-Troms Styringsgruppemøte Kystplan Midt- og Sør-Troms på Finnsnes Rådmannskollegiet Tjeldsundkroa KS strategikonferanse Informasjonen tas til orientering 67/13 Eventuelt og kort evaluering Utsendelser av uttalelser og enstemmighet ble diskutert. Kort evaluering av møtet. Informasjonen tas til orientering Harstad Referent Trine-Lise W. Fossland

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 06.12.13 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-13.00 09/13 Trine-Lise W.

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 03.12.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/10 Trine-Lise

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009

Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune. Årsmelding og regnskap for 2009 Midtre Namdal regionråd Midtre Namdal samkommune Årsmelding og regnskap for Innhold Innholdsfortegnelse 1 MIDTRE NAMDAL REGIONRÅD OG MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE...4 1.1 REGIONRÅDET...4 1.2 MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNESTYRE...6

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

MØTEPROTOKOLL. Grenlandsrådet. År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo. Møtested: Folkets Hus, Porsgrunn Møtedato: 23. august 2013 MØTEPROTOKOLL Grenlandsrådet År 2013, den 23. august, holdt Grenlandsrådet møte i Folkets Hus i Porsgrunn under ledelse av leder Jon Pieter Flølo.

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

Viser til innkalling med saksliste. Deltakelse. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Daglig leder Sturla Bangstad Prosjektleder Nina Dons-Hansen

Viser til innkalling med saksliste. Deltakelse. Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. Daglig leder Sturla Bangstad Prosjektleder Nina Dons-Hansen Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: STURLA BANGSTAD Telefon:770 26008 Vår dato: 22.06.2015 Vår ref. 2015/4042 / Sør-Troms kommuner REFERAT FRA REGIONRÅDSMØTE I HARSTAD 5. JUNI 2015 Viser til innkalling

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer