Styremøte nr. 5/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 5/2013"

Transkript

1 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 49/13 Innkalling til styremøte nr. 5/ Sak STY 50/13 Saksliste... 3 Sak STY 51/13 Protokoll fra styremøte nr. 4/ Sak STY 52/13 Opprettelse av Experience-Based Master in Information Security Sak STY 53/13 Studieportefølje ved HiG studieåret Sak STY 54/13 Evaluering av ledelsesordningen Orienteringssaker: Sak STY 55/13 Orientering om iforkant-prosjektet Sak STY 56/13 Statusrapport om tiltak på lønnsområdet Sak STY 57/13 Campusutvikling Sak STY 58/13 Orientering om forslag til statsbudsjett 2014 for UH Sak STY 59/13 Status i sak om plagiat/vitenskapelig uredelighet Sak STY 60/13 Eventuelt Gjøvik 1. november 2013 Jørn Wroldsen, rektor

2 Beslutningssaker: Sak STY 49/13 Innkalling til styremøte nr. 5/2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 5/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 2/46

3 Sak STY 50/13 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 5/2013 godkjennes, med sakene 49-60/13. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 3/46

4 Sak STY 51/13 Protokoll fra styremøte nr. 4/2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 4/2013, 27. september 2013 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 4/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 4/46

5 Vedlegg til sak STY 51/13 Styremøte nr. 4/2013 Protokollforslag Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø, ekstern representant (sakene 34 43) Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Sverre Narvesen, ekstern representant Roy Skoglund, studentrepresentant Hilde Søndrol, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Sigrid Wangensteen, undervisnings-/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Dag Waaler, undervisnings-/forskerrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Kai Robert Jakobsen, økonomi- og driftsdirektør (sakene 35-43) Beslutningssaker: Sak STY 34/13 Innkalling til styremøte nr. 4/2013 Rektors forslag til vedtak Innkalling til styremøte nr. 4/2013 godkjennes. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 35/13 Saksliste Rektors forslag til vedtak Saksliste til styremøte nr. 4/2013 godkjennes, med sakene 34-48/13. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 36/13 Protokoll fra styremøte nr. 3/2013 Rektors forslag til vedtak Protokollforslaget for styremøte nr. 3/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 5/46

6 Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 37/13 Rullering av langtidsbudsjett Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Rullert langtidsbudsjett , med foreløpige rammer for budsjett 2014, fastsettes som vist i vedlagte tabeller. 2. Usikkerheten i det økonomiske handlingsrom vurderes for stor til at nybygg kan bestilles nå. 3. Styret ber rektor jobbe videre med budsjettene med mål om at nybygg kan legges inn i LTB ved neste korsvei medio Rektor endret sitt forslag til vedtak, til kun å omfatte punkt 1: Rullert langtidsbudsjett , med foreløpige rammer for budsjett 2014, fastsettes som vist i vedlagte tabeller. Rektors endrede forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 38/13 Campusutvikling Rektors forslag til vedtak 1. Det er et mål å etablere et kompakt campus på Kallerud. 2. Rektor bes om å arbeide videre med et nybygg på campus. 3. Inntil finansiering av et nybygg er sikret, vil HiG søke å leie midlertidige lokaler i Mustad næringspark. Rektor trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak. Rektors nye forslag til vedtak Styret vedtar: Styret ber rektor komme tilbake med alternative løsninger til framtidig utvikling av campus. Alternativene skal innehold økonomiske og strategiske vurderinger. Rektors nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 39/13 Forslag til satsinger utenfor rammen 2015 Rektors forslag til vedtak Styret ber rektor sende søknad til KD om satsingsmidler utenfor rammen for 2015 for følgende tiltak: 1. Starte arbeidet med nybygg, full husleie 12,5 mill.kr i fra og med 2016/ Etablering av Centre for Cyber and Information Security. 3. Investering i Norsk forsknings-laboratorium for universell utforming. 4. IKT-utstyr og inventar i tilknytning til ombygging. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 6/46

7 Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 40/13 Tertialrapport 2/2013 Rektors forslag til vedtak Styret tar tertialrapport pr. 2 tertial 2013 til etterretning. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 41/13 Delegasjonsreglement Rektors forslag til vedtak Styret vedtar det framlagt forslag til delegasjonsreglement, som samtidig avløser tidligere delegasjonsvedtak vedtatt av styret i sak STY 40/11. Rektor trakk saken fra behandling. Sak STY 42/13 Årsplan for styrets arbeid Rektors forslag til vedtak Styret vedtar forslaget til årsplan. Saken Tilstandsrapport legges til mai-møtet Rektors forslag til vedtak, med tillegg ble enstemmig vedtatt. Styrets vedtatte årsplan er som følger: 2013 Styremøte nr. 5/2013: Mandag 11. november Neste års studieportefølje Evaluering av ledelsesordningen Rullering av handlingsplan for likestilling Orientering etter årets lønnsforhandlinger (hvis noen) Opprettelse av nye studier (hvis noen) Status: Strategisk plan (fokusområde 2013/2014) o iforkant Status: Bygg og lokaler/ campusutvikling (fokusområde 2013/2014) Styreseminar i regi av KD: Tirsdag 19. november KD har invitert styret og styrets sekretær (rektor) til et seminar for å gi inspirasjon og informasjon til nytte for styrearbeidet og med dialog om styrenes ansvar og forventninger til styrenes arbeid. Styremøte nr. 6/2013: Fredag 13. desember Budsjett 2014 Oppnevning av skikkethetsnemnd Endring i forskrift om opptak, studier, eksamen Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 7/46

8 Temaområder, særlig fokus på forbedringsmuligheter i driften, men også tidsbruk i styremøtene Status: Strategisk plan (fokusområde 2013/2014) o Samvirke med omverdenen 2014 Status: Bygg og lokaler/ campusutvikling Styremøte nr. 1/2014: Mandag 3. mars Rapport og planer (Tertialrapport 3/2013) Møtedatoer kommende høst Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD Status: Strategisk plan (fokusområde 2013/2014) o Internasjonalisering Status: Økonomi (fokusområde 2013/2014) Styremøte nr. 2/2014: Mandag tirsdag mai (utenfor høgskolen) Tilstandsrapport Interne årsrapporter fra råd og utvalg Orientering søkertall 2014 Styremøte nr. 3/2014: Fredag 13. juni Tertialrapport 1/2013 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid Kvalitetsrapport 2013 Strategisk studieportefølje Opprettelse av nytt valgstyre for HiG (studentrepresentanters periode utløper 31/7) Sak STY 43/13 Styrets honorar Rektors forslag til vedtak Styret vedtar følgende møtehonorar for høgskolestyret fra 1. august 2013 (økning på 4 %): Styreleder årlig godtgjøring kr Andre styremedlemmer årlig godtgjøring kr I tillegg gis alle faste medlemmer kr pr møte-/seminardag Varamedlemmer gis kr pr. møte-/seminardag Styremedlemmer som pålegges tilleggsoppgaver som intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret, gis honorar etter Statens satser for arbeid i statlige utvalg. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 8/46

9 Orienteringssaker: Sak STY 44/13 Orientering om opptakstall Saken ble tatt til orientering. Sak STY 45/13 Orientering om endringer i høgskolestyret Styret takker Astrid Stadheim for sin innsats i styret. Sak STY 46/13 Oppnevning til styrets klagenemnd Saken ble tatt til orientering. Sak STY 47/13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til HiG Rektor orienterte. Sak STY 48/13 Eventuelt Ingen saker. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 9/46

10 Sak STY 52/13 Opprettelse av Experience-Based Master in Information Security Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Grunnlagsdokument Sammendrag Høgskolen i Gjøvik (HiG) foreslår å opprette nytt studium, Experience-Based Master in Information Security, med planlagt oppstart for 20 studenter høsten Utdanningen foreslås opprettet på Avdeling informatikk og medieteknikk (IMT). Med utgangspunkt i HiGs PhD in Information Security, og dermed selvakkrediteringsrett innenfor fagområdet, ønsker IMT å etablere en erfaringsbasert masterutdanning i informasjonssikkerhet på 90 ECTS fra studieåret 2014/2015. Etableringen er en følge av at høgskolen har blitt gjort oppmerksom på et behov som eksisterer hos flere av HiGs partnere i Centre for Cyber and Information Security (CCIS). Innholdet i utdanningen vil i første omgang leveres i samarbeid med Politihøgskolen (PHS), men HiG vil være den formelle eier av studieprogrammet. Senere kan det også være aktuelt å etablere studieretninger i samarbeid med andre aktører fra CCIS, som f.eks. Forsvaret. Etablering av en erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet, etter Forskrift om krav til mastergrad 5, vil komplettere HiGs studieportefølje innenfor informasjonssikkerhet og imøtekomme et behov for masterutdanning og kvalifisering av ansatte innenfor f.eks. Politiet og Forsvaret, samt ansatte i andre deler av offentlig sektor som til daglig arbeider med tilstøtende problemstillinger. Opptakskravet med minimum to års relevant yrkeserfaring etter relevant bachelorutdanning, sikrer at høgskolen vil nå en annen målgruppe enn de studentene som går til den eksisterende Master in Information Security ( 3, 120 ECTS) fra tilsvarende bachelorutdanning. Risiko for konkurranse mellom disse masterutdanningene anses derfor å være minimal. Den planlagte erfaringsbaserte masterutdanningen vil i første omgang etableres med en studieretning «Digital Forensics and Cybercrime Investigation». Kompetanse innen dette fagområdet er etterspurt blant HiGs samarbeidspartnere i CCIS. Ved å trekke inn faglige ressurser fra PHS og opprette noen nye emner, vil HiGs totale kompetanse styrkes, samtidig som emneporteføljen økes. Dette vil også kunne komme HiGs ordinære masterstudenter til gode, i form av valgemner. Budsjettet for utdanningen er lagt opp etter Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell, hvor studiepoenginntekter tildeles to år etter produksjon. Det legges til grunn 30 studieplasser, fordelt på to ulike studieretninger (den siste først fra 2015). Foreliggende budsjettprognose viser at masteren ikke vil nå økonomisk akkumulert pluss før i Det må derfor arbeides videre med å forbedre den økonomiske bærekraften før en oppstart. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 10/46

11 Saksopplysninger De siste årenes nasjonale satsning på informasjonssikkerhet i stadig nye deler av samfunnet, stadige endringer i form av digital kriminalitet og HiGs etterhvert sterke posisjon i fag- og forskningsmiljøet, har vært medvirkende til at nettopp HiG er forespurt av samarbeidspartnere om å etablere en erfaringsbasert masterutdanning innen informasjonssikkerhet. Høgskolen har de siste årene etablert seg som en svært anerkjent utdannings- og forskningsaktør innen informasjonssikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt. Stor aktivitet i NFR- og EU-prosjekter, samt et økende antall publiseringspoeng, har gitt NISlab stor anerkjennelse i miljøet. Informasjonssikkerhet er vektlagt som et svært vesentlig satsningsområde innen samfunnssikkerhet, terrorberedskap og etterforskning. Det foreligger et utkast til studieplan for Experience-Based Master in Information Security. Studieplanen har vært til behandling i studienemnda i oktober. Den ble ikke godkjent da, men det arbeides nå med de innspill og kommentarer som kom derfra. Det samarbeides også med PHS for utvikling og kvalitetssikring av nye emner. Endelig studieplan, med emnebeskrivelser, skal være klar innen desember Det planlegges etter hvert to studieretninger: Cyber Forensics for Politiet (fra 2014) og Cyber Forsvar (fra 2015). Utdanningen starter opp med kun en studieretning i Emnesammensetningen til studieretning Cyber Forensics er synliggjort i følgende tabell (emnenavn kan bli endret): Emnekode Emnets navn O/V* S1 (h) S2 (v) S3 (h) S4 (v) S5 (h) S6 (v) IMT4xxx Open Source Forensics Linux as O 10 Forensics Toolkit** IMT4561 Applied Information Security O 5 IMT4xxx Cybercrime Investigation O 10 IMT4xxx Forensics Intelligence and Data O 10 Analytics** IMT4xxx Macintosh Computer and ios O 10 Forensics** IMT4xxx IT Governance O 5 IMT4601 Research Project Planning O 5 IMT4601 Research Project Planning O 5 IMT4881 Specialization Course 1 V 5 IMT4xxx Valgemne V 5 IMT4xxx Experience-based Master s Thesis O Sum: *: O = Obligatorisk emne, V = Valgbare emner **: Emnet gjennomføres av eksterne forelesere fra PHS Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 11/46

12 Tilsvarende tabell for heltidsutdanning: Emnekode Emnets navn O/V * S1 (h) S2 (v) S3 (h) IMT4xxx Open Source Forensics Linux as Forensics O 10 Toolkit** IMT4xxx Macintosh Computer and ios Forensics** O 10 IMT4561 Applied Information Security O 5 IMT4xxx IT Governance O 5 IMT4xxx Cybercrime Investigation O 10 IMT4xxx Forensics Intelligence and Data Analytics** O 10 IMT4601 Research Project Planning O 5 IMT4881 Specialization Course 1 V 5 IMT4xxx Valgemne V 5 IMT4xxx Experience-based Master s Thesis O 30 Sum: HiG mottar ikke basisfinansiering for dette studieprogrammet. Dette gjør det meget krevende å få studiet til å gå i balanse. Imidlertid er det her en del å hente i allerede eksisterende fagmiljø og kravene til kompetanse på førstestillings- og professornivå er imøtekommet. Det legges ikke opp til nyansettelser i forbindelse med studieprogrametableringen. Budsjettfremstillingen er lagt opp etter Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell hvor studiepoenginntektene tildeles to år etter produksjon. Studieprogrammet ligger i finansieringskategori C, tilsvarende kr ,- per 60-studiepoengenhet. Det utarbeides nå en samarbeidsavtale med Politihøgskolen, hvor det vil framgå at PHS skal levere 30 studiepoeng og HiG 60 studiepoeng i masterutdanningen. PHS innsats i dette vil ikke bli fakturert, men regnes som en del av CSISprosjektet. Tilsvarende avtaler vil også bli utarbeides for eventuelt andre studieretninger. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 12/46

13 Økonomisk oversikt Experience-based Master i Information Security (90 studiepoeng, deltid): Opptak av 15 studenter hver høst på hver studieretning, avslutning etter 6 semester Cyber Forensics 7,5 22,5 37, Cyber Forsvar 0 7,5 22,5 37, Antall studenter 7, , Inntekter Studiepoengproduksjon (75 %)** Andre inntekter Sum inntekter Kostnader ECTS HiG Cyber Forensics ECTS HiG Cyber Defence Sum ECTS HiG ECTS PHS ECTS Cyber Defemce Fagpersoner HiG*** Studieprogramansvarlig 15 %*** Administrasjon (20% overlapp, 40% andre) Innleie PHS, Forsvaret Sum Kostnader Årsresultat Akkumulert kontantstrøm **studiepoengproduksjonen er registrert på opptjeningsår (ikke to år etter), finansieringen halvers for deltdisstudium. Forutsetter 75 % progresjon ***Kostnad pr underviste studiepongen med utganspunkt i årsinntekt på inkludert sosiale kostnader uten administrativ overhead Budsjettets kostnader omfatter et estimat av reelle totale kostnader inklusive en vanlig overhead på 40 % påslag for dekning av andel av driftskostnader (andel fellesutgifter og andel fellesadministrasjon) (OH). Dette innebærer at budsjettet ikke omfatter eventuelle stordriftsfordeler ved å kunne gjennomføre fellesaktiviteter sammen med eksisterende masterutdanning. Studieprogrammet legges i stor grad opp som et fleksibelt studieopplegg, med samlinger og nettbaserte emner. Studieprogrammet er i utgangspunktet lagt opp som deltidsstudium over 3 år, for studenter i arbeid. Det vil likevel være mulig å gjennomføre utdanningen raskere, også på heltid, for de som måtte ønske det. Utdanningen vil derfor kunne bli tilbudt både på deltid og heltid fra høsten Heltidsutdanning vil medføre en noe høyere oppstartskostnad, men denne vil utjevne seg over tid. Derfor er det deltidsutdanning som er lagt til grunn for de økonomiske vurderingene her. Ut i fra forventninger og ønsker fra Politiet og Forsvaret, er det lagt opp til et opptak på 15 studenter per år, på hver av studieretningene. Avdelingen mener dette er et realistisk antall, sett i lys av det nasjonale behovet for utdanningen. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 13/46

14 Budsjettet synliggjør et underskudd de fem første årene. Dette forutsettes dekket over avdelingens budsjett. Foreliggende budsjettforslag viser at masteren ikke vil nå akkumulert pluss før i Det må derfor arbeides videre med å forbedre den økonomiske bærekraften før oppstart. Vurderinger Ønsket om å komplettere HiGs studieportefølje med en erfaringsbasert masterutdanning i informasjonssikkerhet støtter opp om sentrale føringer for bedre samfunnssikkerhet, terrorberedskap og digital etterforskning. I innstillingen fra Stortingets særskilte komité (jf. Innst. 207 ( )) står det om CSIS at «Komiteen ser positivt på etableringen av senteret og mener regjeringen bør vurdere hvordan senteret kan støttes for å videreutvikle arbeidet.» Komiteen merker seg at Justis- og beredskapsdepartementet i meldingen peker på at de vil se nærmere på hvordan høgskolens kompetanse kan utvikles og være en bidragsyter i IKT-sikkerhetssamarbeidet. I avgått regjerings forslag til Statsbudsjett lagt fram i oktober 2014 påpekes det at «det skal utvikles en nasjonal strategi for bekjempelse av IKT-kriminalitet som skal angi retning og prioriteringer for myndighetenes arbeid med å bekjempe denne typen kriminalitet. ( ) Regjeringen styrker også forskningen på området bl.a. gjennom å styrke fagmiljøet for IKTsikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik. På samfunnssikkerhets-området foreslås det å øke bevilgningen med 4. mill. kroner til FoU innen forebyggende sikkerhet og IKT-sikkerhet. Denne bevilgningen skal i sin helhet brukes til å styrke fagmiljøet for IKT-sikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik.» Opprettelse av Experience-Based Master in Information Security i nært samarbeid mellom HiG og PHS er et eksempel på hvordan HiG kan imøtekomme et nasjonalt behov for mer kompetanse innenfor dette fagområdet. Utdanningen synliggjør høgskolens satsning innenfor et fagområde som har vist seg å være mer og mer aktuelt og høgskolens vilje til samarbeid med eksterne aktører for å få dette til. Det er ikke gjennomført en spesifikk markedsanalyse for behovet for utdanningen, men det nasjonale og internasjonale behovet for denne type kompetanse er godt dokumentert fra sentralt, politisk hold. Som det fremkommer av grunnlagsdokumentet er det «et stort behov for etter og videreutdanning av arbeidsstyrken både i Politiet, i Forsvaret og i operative avdelinger for beskyttelse av samfunnskritisk infrastruktur. Som akademisk utdanning vil dette kunne bli et unikt tilbud i Skandinavia. På et generelt grunnlag legger HiG seg opp mot den delen av markedet som kursvirksomhetene arbeider mot, men vil skille oss markant fra disse gjennom det faktum at HiG kan tilby en akademisk grad. Internasjonalt vil HiG for eksempel for cyberetterforskning finne konkurrenten University College Dublin som i dag leverer utdanningen til norsk politi.» Med tanke på fremtidige utfordringer og HiGs anerkjennelse i fagmiljøet, vil denne utdanningen tilføre landet viktig kompetanse i årene som kommer og imøtekomme prognosene for et økt behov for spesialkompetanse innen informasjonssikkerhet. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 14/46

15 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Høgskolestyret vedtar å opprette Experience-Based Master in Information Security. Avdelingen forutsettes å dekke merutgifter ved oppstart over eget budsjett og innenfor avdelingens ramme i langtidsbudsjettet Rektor gis fullmakt til å starte masterstudiet når avdelingen har forbedret den økonomiske bærekraften til å oppnå akkumulert pluss i løpet av langtidsbudsjettperioden Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 15/46

16 Vedlegg til sak STY 52/13 Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 16/46

17 Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 17/46

18 Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 18/46

19 Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 19/46

20 Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 20/46

21 Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 21/46

22 Sak STY 53/13 Studieportefølje ved HiG studieåret Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tabell for studieportefølje Sammendrag Høgskolens studieportefølje skal i henhold til årshjulet behandles av høgskolestyret i forbindelse med utlysning av studier for kommende studieår. Disse skal meldes til Samordna opptak innen 1/ I denne saken foreslås studieporteføljen for studieåret Kommende studieår vil HiG forsøke å starte opp ny masterutdanning ved Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT): Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet. Masterutdanningen er en 5 masterutdanning på 90 studiepoeng. Den er utarbeidet i samarbeid med Politihøgskolen (PHS) og tilrettelagt på deltid. Master in Interaction Design vil få deltidsutlysning, på bakgrunn av erfaringer med den voksne studentgruppen som er i arbeid ved siden av studiene. Bachelorutdanningene er uendret, men Årstudium i medie- og informasjonsteknologi er omarbeidet og får navnet Årsstudium i informatikk. Søknad om opptak via Y-vei til Bachelor i drift og nettverkssystemer er sendt Kunnskapsdepartementet. Ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie er det ingen nye utdanninger kommende studieår. Fjorårets nysatsning Bachelor i ergoterapi er godt i gang med første semester. Master i gerontologi lyses ikke ut i 2015, men det lyses ut et enkeltemne innenfor denne masterutdanningen. Master i klinisk sykepleie lyses ut som suppleringsopptak til 3. og 4. år og Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid har vært igjennom en større revidering før utlysning. Videreutdanningene lyses ut i henhold til tidligere rutiner, j.fr. tabell. Videreutdanning i digital kompetanse for helse- og sosialfag er revidert og har fått navnet Videreutdanning i IKT-kompetanse for helsefag. Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse har heller ingen nye utdanninger kommende år. Den nyetablerte Bachelor i byggeledelse er godt i gang og videreføres etter samme deltidskonsept som utgangspunktet. Bachelor i ingeniørfag, bygg, endrer navn på studieretning Prosjektledelse til Anleggsteknikk, og Bachelor i ingeniørfag, maskin, lyser ikke ut studieretning Lean Manufacturing. Bachelor i ingeniørfag, elektro, vil ikke bli utlyst som fleksibel utdanning i Tidligere Videreutdanning i elkraft er omarbeidet til Påbygging i elkraft, ingeniør. Påbygging for to-årig ingeniørutdanning lyses ikke ut for I alt seks studietilbud vil bli lyst ut for oppstart på Bali høsten Saksopplysninger Statistisk sentralbyrå (SSB) har i sin rapport «Forecasting demand and supply of labour by education (48/2013) foretatt framskrivninger av behov fram mot Rapporten fastslår at utviklingen med økende etterspørsel etter arbeidskraft med høyere utdanning vil fortsette hele denne perioden. SSB har vurdert 28 utdanningsgrupper og det er etterspørselen innen Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 22/46

23 økonomi- og administrasjonsutdanning, samt helsefag som øker mest. Sykepleie blir framhevet som en av de yrkesgruppene det vil være størst etterspørsel etter i framskrivningsperioden. Økt fokus og flere studieplasser på ingeniørutdanning de senere årene ser ut til å redusere behovet for ytterligere satsning, forutsatt god gjennomstrømming i allerede etablerte tiltak. Når det gjelder masterutdanninger vil det, i følge SSB, bli mindre behov for sivilingeniører og økonomer med femårig utdanning (f.eks. siviløkonomer). Høgskolen i Gjøviks studieportefølje samsvarer godt med framskrivningene i SSBs rapport og vår økning i studentantall de siste årene er i stor grad knyttet til utdanningene innen økonomi og ledelse, helsefag og ingeniørutdanning. Videreutvikling vil bli diskutert og vurdert våren 2014 i forbindelse med styresak om strategisk studieportefølje. Høgskolen har hatt studentøkning på utdanningene også i inneværende studieår. Antall registrerte studenter ved høgskolen har utviklet seg slik (med prosentvis økning fra i siste kolonne): Registrerte studenter % Høgskolen i Gjøvik % Avdeling for helse, % omsorg og sykeleie (HOS) Avdeling for informatikk % og medieteknikk (IMT) Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL) % Dersom vi omregner studentgruppen til heltidsekvivalenter, ser tallene slik ut (her er det data i DBH kun fra 2009): Registrerte heltidsekvivalenter % Høgskolen i Gjøvik 1819,7 2017,2 2101,3 2261,3 2446,0 34 % Avdeling HOS 786,5 810,5 823,7 822,4 829,6 6 % Avdeling IMT 481,8 562,3 562,3 614,0 706,9 46 % Avdeling TØL 551,5 644,4 715,4 824,9 909,6 65 % Studentøkningen har også medført økning i studiepoengproduksjonen (antall 60- studiepoengenheter og prosentvis økning fra ): Studiepoengproduksjon % Høgskolen i Gjøvik 1330,1 1398,1 1604,0 1675,5 1827,0 1897,6 43 % Avdeling HOS 646,6 647,0 681,0 667,4 736,0 699,2 8 % Avdeling IMT 309,4 325,8 401,2 454,8 479,8 522,2 69 % Avdeling TØL 374,0 425,3 521,8 553,3 611,2 676,1 81 % Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 23/46

24 Ser vi på prosentvis økning i antall registrerte studenter, antall heltidsekvivalenter og total studiepoengproduksjon for perioden , ser den prosentvise utviklingen slik ut: Registrerte studenter Registrerte heltidsekvivalenter Studiepoengproduksjon Høgskolen i Gjøvik 24 % 34 % 18 % Avdeling HOS 11 % 6 % 3 % Avdeling IMT 33 % 46 % 30 % Avdeling TØL 32 % 65 % 30 % Selv om det er økning i studiepoengproduksjonen, skulle en forventet denne enda høyere sett i lys av det økende studentantallet for samme periode. Gjennomstrømmingsprosjektet iforkant er iverksatt med mål om å bedre denne situasjonen og oppnå større samsvar mellom økning i antall heltidsekvivalenter og studiepoengproduksjon. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 34% 18% 46% 6% 3% 24% 11% 33% 32% Høgskolen i Gjøvik 65% 30% 30% Avdeling HOS Avdeling IMT Avdeling TØL Økning i registrerte studenter Økning i registrerte heltidsekvivalenter Økning i studiepoengproduksjon Utviklingen av fleksible utdanningstilbud fortsetter, og HiG har i inneværende studieår 406 bachelorstudenter i fleksible utdanninger, mot 376 i fjor og 331 i 2011: Bachelorstudenter, fleks Høgskolen i Gjøvik, totalt Bachelor i sykepleie Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i økonomi og ledelse Høsten 2013 er det registrert totalt 2263 bachelorstudenter ved høgskolen, mot 2164 i fjor. 18 %, eller nesten hver femte, av bachelorstudentene er altså i fireårige studieløp. Totalt er det per oktober 2013 registrert 3096 studenter ved HiG, mot 2889 på samme tid i fjor en økning på 7,2 %. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 24/46

25 Masterutdanningene viser også økning i antall studenter, selv om alle studieplasser ikke er fylt opp. Det er særlig på HOS en utfordring å få fylt opp studieplassene. Alle åtte masterprogram er nå tilrettelagt for deltidsstudenter, på bakgrunn av en økende etterspørsel de siste årene. Fem av studieprogrammene (alle på IMT og TØL) tilbys også som heltidsutdanninger. Fjorårets omfordeling av antall studieplasser som tilbys i de ulike studieprogrammene ser ut til å ha vært hensiktsmessig. Flere utdanninger enn tidligere hadde ventelister i Samordna opptak, noe som igjen medførte poenggrenser ved 18 studieprogram. Høgskolen er ikke tildelt nye studieplasser i årets Statsbudsjett, bortsett fra en stipendiatstilling. Dette betyr at HiG fra høsten 2014 vil ha 15 KD-stipender til fordeling på ph.d.-kandidatene. Ikke alle studieprogram har definerte studieplasser. Dette gjelder i sin helhet lokalt opptak og framkommer av vedlagte tabell. Vurdering Høgskolens totale studieplasstilbud i Samordna opptak tilsvarer det som var i De fem studieplassene som har vært prioritert til fleksibel elektroutdanning, vil bli inkludert i det treårige studieløpet. Det lokale opptaket øker med 20 studieplasser til Experience Based Master in Information Security, mens 10 studieplasser på Påbygging for studenter med 2- årig ingeniørutdanning lyses ikke ut, men ellers er det ikke særlige endringer. Som vanlig blir ikke alle masterutdanninger på HOS lyst ut hvert år og for 2014 er det Master i gerontologi som ikke lyses ut. I vedlagte tabell over studieportefølje for 2014 synliggjøres også de to betalingsstudiene HiG nå har til offentlig utlysning for I tillegg er det ulike betalingskurs som ikke har definert oppstart og kurs som tilbys på oppdrag, men som ikke lyses ut. På Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, HOS, vil det i forkant av utlysning for studieåret være mye fokus på utvikling av, og rekruttering til masterutdanningene. Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid ble avlyst for opptak i august 2013 pga. lave søkertall og studieprogrammet er nå under revidering. Dette vil blant annet føre til at utvekslingsopphold utenlands blir mer tilgjengelig for studentene, noe som forhåpentligvis vil øke søkertallene og som er i tråd med høgskolens strategi. Master i gerontologi startet i høst opp med 14 studenter, noe som er litt lavt. Avdelingen vil derfor lyse ut et av emnene i 2014, selv om selve masterutdanningen ikke skal lyses ut igjen før Nyetablerte Bachelor i ergoterapi rekrutterte godt målet er å stabilisere et høyt søkertall. Bachelor i radiografi hadde også gode oppmøtetall i høst, det samme hadde Bachelor i sykepleie. Desentralisert sykepleierutdanning opprettholder forholdsvis gode oppmøtetall og avdelingen ønsker å fortsette med årlige opptak. Sykepleierutdanningen reduserte noe på opptaket høsten 2013, med mål om bedre kvalitet på førsteårsstudentene. Dette vil bli fulgt nøye opp i løpet av året. Kunnskapsdepartementets aktivitetskrav på 181 er høyt og krever god gjennomstrømming blant årets førsteårsstudenter. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 25/46

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll

Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Styremøte nr. 4/2013 Protokoll Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø,

Detaljer

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012

PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 PROTOKOLL - Styremøte nr. 6/2012 Tid: Fredag 16. november kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Protokoll styremøte nr. 7/2011

Protokoll styremøte nr. 7/2011 Protokoll styremøte nr. 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-14:00. Etterfølgende seminar om PIU til kl 15:15 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) og Laboratorium for universell utforming, Mustad

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 1. oktober 2015 kl. 09:00 13:45 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Hans Tomter Wenche Aamodt Furuseth Thor Svegården

Detaljer

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK.

Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Møte med komite for opplæring og kompetanse i OFK. Studie- og forskningsdirektør Gunn Rognstad 19.3.2015 2 INNHOLD 1) Høgskolen i Gjøvik: Studietilbud 2015. 2) Y-vei ved Høgskolen i Gjøvik 3) Andre Y-veitilbud

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2008 Tid: Torsdag 25. september 2008 kl. 12.00 18.00 Fredag 26. September 2008 kl. 09.00 11.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2012

Styremøte nr. 3/2012 Styremøte nr. 3/2012 Tid: 3. mai 2012 kl. 09-16 Sted: Bodø (Grand Hotell) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 19/12 Innkalling til styremøte nr. 3/2012... 3 Sak STY 20/12 Saksliste... 4 Sak STY 21/12 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 08.02.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1, 21. OG 22. FEBRUAR 2008 Tid: Sted: Torsdag 21. februar 2008 kl. 09.00 12.00 (styreseminar)

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 5/ 2006 Tid: Mandag 20. november 2006 kl. 13.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 1/ protokoll

Styremøte nr. 1/ protokoll Styremøte nr. 1/2010 - protokoll Tid: 11./12.03.10 Sted: University of Gloucestershire, England / Queens Hotel i Cheltenham Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen,

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 3/2014 PROTOKOLL Tid: Fredag 13. juni 2014 kl. 09:30 16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etasje (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009 protokoll

Styremøte nr. 4/2009 protokoll Styremøte nr. 4/2009 protokoll Tid: 11.06.09. Sted: Høgskolen i Gjøvik Protokoll fra møtet ført av seniorkonsulent Nils Rui, nils.rui@hig.no Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012

PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 PROTOKOLL: Styremøte nr. 7/2012 Tid: Onsdag 12. desember kl. 10:00 15:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom Ørneredet/ 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant

Detaljer

Ingegerd Palmèr, ekstern representant

Ingegerd Palmèr, ekstern representant . HØGSKOLEN I GJØVIK Vår dato 13.06.2008 Konsulent Anne Aandalen. Email: anne.aandalen@hig.no PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4, 13. JUNI 2008 Tid: Fredag 13. juni 2008 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik,

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 5/2014. 12. november 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 5/2014 12. november 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård

Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Praktisk akademisk utdanning i Gjøvik KOMSAM tre? Dekan Rune Strand Ødegård Høgskolen i Gjøvik ca. 2000 studenter teknologi media - helse HiG ING Avdeling for ingeniørfag IMT Avdeling for informatikk og

Detaljer

Styremøte nr. 5/2012

Styremøte nr. 5/2012 Styremøte nr. 5/2012 Tid: Fredag 28. september 2012 kl. 0900 1400 Sted: HiG (Ørneredet/ G bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/12 Innkalling til styremøte nr. 5/2012... 3 Sak STY 40/12

Detaljer

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011...

Styremøte nr 8/2011. Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 84/11 Saksliste... 3. Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011... Styremøte nr 8/2011 Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:00 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Saksliste Beslutningssaker Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte... 2 Sak STY 84/11 Saksliste...

Detaljer

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden

GRAFER. Kunnskap for en bedre verden GRAFER Kunnskap for en bedre verden 1 Det humanistiske fakultet Det medisinske fakultet Fakultet for arkitektur og billedkunst Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Nøkkeltall

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2010 - protokoll Tid: 30 04 2010 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Protokoll fra møtet ført av seniorrådgiver Torunn Linneberg Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Ingegerd

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til styremøte nr. 7. 12. desember 2012 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til styremøte nr. 7 12. desember 2012 HØGSKOLEN I GJØVIK Saksbehandler: Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 31.10.12 Deres dato Vår referanse Deres referanse

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HØGSKOLEN I GJØVIK Innhold INNLEDNING... 3 ORGANISASJON OG LEDELSE... 4 PERSONALPOLITIKK... 5 UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID....

Detaljer

Styremøte nr. 6/2008

Styremøte nr. 6/2008 Styremøte nr. 6/2008 Tid: 12.11.08 Sted: Høgskolen i Gjøvik Innhold Beslutningssaker: Sak STY 69/08 Innkalling... 2 Sak STY 70/08 Saksliste... 3 Sak STY 71/08 Protokoll fra styremøtet nr. 5/2008... 4 Sak

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/00 DEN 20. SEPTEMBER 2000. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/00 Tid: 15. desember 2000 kl. 09.00 16.30 Sted: Strand Hotell Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern representant

Detaljer

Bachelor i byggeledelse

Bachelor i byggeledelse Bachelor i byggeledelse Studieplan (utkast pr. 08.11.12) INNLEDNING I juni d.å. la Kommunal- og regionaldepartementet fram Stortingsmelding nr. 28 «Gode bygg for et betre samfunn» hvor man trekker opp

Detaljer

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15.

Fra administrasjonen: Rolf Kulstad, høgskoledirektør Jan Kåre Testad, personaldirektør (15.6) Kai R. Jakobsen, økonomidirektør (15. Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2004 Tid: 14. juni 2004 kl 1800 2030 - Styreseminar 15. juni 2004 kl 0830 1130 Styremøte Sted: Strand Hotel, Gjøvik Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2009

Styremøte nr. 6/2009 Styremøte nr. 6/2009 Tid/Sted: 11.11.09 kl 15.00-18.00 felles styreseminar mellom HH, Hig og HiL, etterfulgt av felles middag Rica Olrud Hotell, v/hamar 12.11.09 kl 09.00-15.00 styremøte for HiG, Rica

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 7/ 2007 Tid: Torsdag 13. desember 2007 kl. 10.00 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90

Høgskolen i Gjøvik - Styremøte nr 6/2007 Side 1/90 Styremøte nr. 6/2007 Tid: Styremøte HiG 26. oktober 2007 kl. 10.00 14.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i 3. etasje, G-bygget SAKSLISTE BESLUTNINGSSAKER Sak STY 55/07 Godkjenning av innkalling, s 2

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår:

UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: UTDANNING: Type utdanning: Skolens navn: Varighet: Eksamensår: PRAKSIS ETTER FULLFØRT HØGSKOLEUTDANNING: Type praksis: Bedrift: Tidsrom: ANDRE OPPLYSNINGER: VEDLEGG TIL SØKNADSSKJEMAET: Attesterte kopier

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ oktober 2014

Høgskolen i Gjøvik. Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/ oktober 2014 Høgskolen i Gjøvik Saksliste til ekstraordinært styremøte nr. 4a/2014 27. oktober 2014 HØGSKOLEN I GJØVIK Lise Konow Linnerud, epost: lise.linnerud@hig.no Vår dato 12.10.2014 Deres dato Vår referanse Deres

Detaljer

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Innkallingen ble godkjent uten merknader. PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 3/2005 Tid: 14. juni 2005 kl. 09.00-16.00 Sted: Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, ansatt, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, ansatt, styrets nestleder

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17.

N O T A T. 2. Dagens NTNUs del av opptaksrammen for 2016/17 er på 7462 studenter. Alle studium ved NTNU er adgangsbegrenset i studieåret 2016/17. NTNU S-sak 39/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet 12.11.15 Saksansvarlig: Berit J. Kjeldstad Saksbehandler: Ken Stebergløkken Jon Inge Resell Arkiv: 2015/16039 Til: Styret Fra: Rektor Om:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Styremøte nr 7/2011. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj)

Styremøte nr 7/2011. Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj) Styremøte nr 7/2011 Tid: Torsdag 10. november kl. 10:00-15:30 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG), Laboratorium for UU, Mustad Næringspark fra kl. 12:00 (starter med lunsj) Saksliste Beslutningssaker

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste

Styremøte nr. 4/2011. Saksliste Styremøte nr. 4/2011 Tid: Torsdag 18. august 2011. Styreseminar kl. 10 00-14.30 og styremøte kl. 14.30 16.00, med påfølgende tapasbuffèt og mingling fra kl. 16 00-17 30. Sted: Møterom Ørneredet (3. etg.

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10

Studiekvalitetsrapport HIS 2009 Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Avdeling for Humaniora, idrett og samfunnsvitenskap, HIS Faculty of humanities, sport and social sciences Vedtas av avdelingsstyret ved HIS 27.04.10 Versjon av 13.04.10 Innhold side Mal for dekans rapport

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 4/ 2006 Tid: Torsdag 14. september 2006 kl. 09.00 14.10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom G-bygget Tilstede: Fra styret: Forfall: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2014

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2014 Høgskolen i Gjøvik Strategisk studieportefølje 2014 Innhold INNLEDNING... 3 Kandidatmåltall... 6 1. FAGPROFIL PÅ HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE 2014... 7 HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE 2014... 10 Studieportefølje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern

Forfall: Navn Funksjon Representerer Kjellaug Nakkim Medlem Ekstern Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: E1-062, Studiested Halden Dato: 21.11.2013 Tid: 09:00-14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers

Detaljer

Styremøte nr. 5/2010

Styremøte nr. 5/2010 Styremøte nr. 5/2010 Tid: onsdag 10. november 2010 kl 10.00 til kl 14.30 med påfølgende felles styreseminar fra kl 15 00 til 18 10 (se eget program), deretter felles middag. Sted: Ørneredet, HiG Saksliste

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Østfold. Dato: kl. 9:00 Sted: Studiested Fredrikstad - rom: S-405 Arkivsak: 16/00060

MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Østfold. Dato: kl. 9:00 Sted: Studiested Fredrikstad - rom: S-405 Arkivsak: 16/00060 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Østfold Dato: 24.11.2016 kl. 9:00 Sted: Studiested Fredrikstad - rom: S-405 Arkivsak: 16/00060 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

AVDELING FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE

AVDELING FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 14. april 2016 Varighet: 14.15 16.00 Sted: D1-038 Medlemmer: Tom Heine Nätt (leder) Monica Kristiansen (nestleder) Edgar Bostrøm

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2013

Høgskolen i Gjøvik. Strategisk studieportefølje 2013 Høgskolen i Gjøvik Strategisk studieportefølje 2013 Innhold INNLEDNING... 3 1. HØGSKOLENS STUDIEPORTEFØLJE... 6 Strategisk studieportefølje ved Avdeling HOS:... 10 Strategisk studieportefølje ved Avdeling

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK

H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK REG. NR: Å R: H Ø GSKOLEN I GJØ VIK, LOKALT OPPTAK S ø knaden sendes Hø gskolen i Gjø vik PERSONALIA: Personnummer: Mann: Kvinne: Nasjonalitet: Etternavn: Fornavn/mellomnavn: Adresse: Telefon: Postnummer:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.09.2010 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder

Detaljer

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013.

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013. Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 12. oktober kl 10-12 Sted: Rom 314 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Ekstraordinært styremøte 05.02.15

Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Ekstraordinært styremøte 05.02.15 Tid: Torsdag 5. februar 2015, kl. 13:00 14:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (Mustad, møterom 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/15 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering

Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Læringsmål i studie- og fagplanutvikling Institusjonell normering Prorektor Gro Kvanli Dæhlin Studiekvalitetsdagen HiST 15.09.09 Kort om HiG 2400 studenter og 260 ansatte 3 fagavdelinger (på samme campus)

Detaljer

Protokoll fra møtet 10. november 2010

Protokoll fra møtet 10. november 2010 Protokoll fra møtet 10. november 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl,Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren,

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for industriell økonomi, risikostyring

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad)

Styremøte nr. 6/2015. Saksliste. Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Styremøte nr. 6/2015 Tid: Torsdag 10. desember 2015, kl. 14:00 17:30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom M317 (Mustad) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 66/15 Innkalling til styremøte nr. 6/2015... 2 Sak

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1.

2. Høgskolestyret vedtar studieprogrammet for studieåret 2012 2013 slik det framgår av vedlegg 1. Saksfremlegg Dato: Arkivref: 04.11.2011 2010/507 Saksnr Møte Møtedato Høgskolestyret Studieprogram for studieåret 2012 2013 Forslag til vedtak: Saksframstilling 1. De 25 strategiske studieplassene høgskolen

Detaljer

Styremøte nr. 4/2015 - revidert

Styremøte nr. 4/2015 - revidert Styremøte nr. 4/2015 - revidert Tid: Torsdag 1. oktober 2015, kl. 09:00 15:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik (G-bygget, 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 46/15 Innkalling til styremøte 4/2015...

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 24. november 2006. Varighet: kl. 09.00 14.00. Varamedlemmer: Gerd Berit Odberg Terje Bure. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 24. november 2006 Varighet: kl. 09.00 14.00 Sted: Styrerom A2-229 på Remmen i Halden Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Helge Ramsdal, Jon T. Pihlstrøm, Petter

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 04.11.2015 kl. 10:00 14:30 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 15:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 15:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Inge Myrvoll Bodil Børset

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001

Dato: TIL: Høgskolestyret FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 17.04.01 TIL: Høgskolestyret Arkiv: FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 27/2001 SAK: FORDELING AV STUDIEPLASSER Tidl. sak(er): HS-sak 13/2001

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer