Styremøte nr. 5/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte nr. 5/2013"

Transkript

1 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 49/13 Innkalling til styremøte nr. 5/ Sak STY 50/13 Saksliste... 3 Sak STY 51/13 Protokoll fra styremøte nr. 4/ Sak STY 52/13 Opprettelse av Experience-Based Master in Information Security Sak STY 53/13 Studieportefølje ved HiG studieåret Sak STY 54/13 Evaluering av ledelsesordningen Orienteringssaker: Sak STY 55/13 Orientering om iforkant-prosjektet Sak STY 56/13 Statusrapport om tiltak på lønnsområdet Sak STY 57/13 Campusutvikling Sak STY 58/13 Orientering om forslag til statsbudsjett 2014 for UH Sak STY 59/13 Status i sak om plagiat/vitenskapelig uredelighet Sak STY 60/13 Eventuelt Gjøvik 1. november 2013 Jørn Wroldsen, rektor

2 Beslutningssaker: Sak STY 49/13 Innkalling til styremøte nr. 5/2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Innkalling Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Innkalling til styremøte nr. 5/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 2/46

3 Sak STY 50/13 Saksliste Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Rektor Saksdokumenter: Saksliste Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Saksliste til styremøte nr. 5/2013 godkjennes, med sakene 49-60/13. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 3/46

4 Sak STY 51/13 Protokoll fra styremøte nr. 4/2013 Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøte nr. 4/2013, 27. september 2013 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Protokollforslaget for styremøte nr. 4/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 4/46

5 Vedlegg til sak STY 51/13 Styremøte nr. 4/2013 Protokollforslag Tid: Fredag 27. september 2013 kl. 09:00 11:30 og 14:00-16:00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet (G-bygget 3. etasje) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Lars Erik Flatø, ekstern representant (sakene 34 43) Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant Sverre Narvesen, ekstern representant Roy Skoglund, studentrepresentant Hilde Søndrol, studentrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Sigrid Wangensteen, undervisnings-/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Dag Waaler, undervisnings-/forskerrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Kai Robert Jakobsen, økonomi- og driftsdirektør (sakene 35-43) Beslutningssaker: Sak STY 34/13 Innkalling til styremøte nr. 4/2013 Rektors forslag til vedtak Innkalling til styremøte nr. 4/2013 godkjennes. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 35/13 Saksliste Rektors forslag til vedtak Saksliste til styremøte nr. 4/2013 godkjennes, med sakene 34-48/13. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 36/13 Protokoll fra styremøte nr. 3/2013 Rektors forslag til vedtak Protokollforslaget for styremøte nr. 3/2013 godkjennes. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 5/46

6 Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 37/13 Rullering av langtidsbudsjett Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: 1. Rullert langtidsbudsjett , med foreløpige rammer for budsjett 2014, fastsettes som vist i vedlagte tabeller. 2. Usikkerheten i det økonomiske handlingsrom vurderes for stor til at nybygg kan bestilles nå. 3. Styret ber rektor jobbe videre med budsjettene med mål om at nybygg kan legges inn i LTB ved neste korsvei medio Rektor endret sitt forslag til vedtak, til kun å omfatte punkt 1: Rullert langtidsbudsjett , med foreløpige rammer for budsjett 2014, fastsettes som vist i vedlagte tabeller. Rektors endrede forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 38/13 Campusutvikling Rektors forslag til vedtak 1. Det er et mål å etablere et kompakt campus på Kallerud. 2. Rektor bes om å arbeide videre med et nybygg på campus. 3. Inntil finansiering av et nybygg er sikret, vil HiG søke å leie midlertidige lokaler i Mustad næringspark. Rektor trakk sitt opprinnelige forslag til vedtak. Rektors nye forslag til vedtak Styret vedtar: Styret ber rektor komme tilbake med alternative løsninger til framtidig utvikling av campus. Alternativene skal innehold økonomiske og strategiske vurderinger. Rektors nye forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 39/13 Forslag til satsinger utenfor rammen 2015 Rektors forslag til vedtak Styret ber rektor sende søknad til KD om satsingsmidler utenfor rammen for 2015 for følgende tiltak: 1. Starte arbeidet med nybygg, full husleie 12,5 mill.kr i fra og med 2016/ Etablering av Centre for Cyber and Information Security. 3. Investering i Norsk forsknings-laboratorium for universell utforming. 4. IKT-utstyr og inventar i tilknytning til ombygging. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 6/46

7 Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 40/13 Tertialrapport 2/2013 Rektors forslag til vedtak Styret tar tertialrapport pr. 2 tertial 2013 til etterretning. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Sak STY 41/13 Delegasjonsreglement Rektors forslag til vedtak Styret vedtar det framlagt forslag til delegasjonsreglement, som samtidig avløser tidligere delegasjonsvedtak vedtatt av styret i sak STY 40/11. Rektor trakk saken fra behandling. Sak STY 42/13 Årsplan for styrets arbeid Rektors forslag til vedtak Styret vedtar forslaget til årsplan. Saken Tilstandsrapport legges til mai-møtet Rektors forslag til vedtak, med tillegg ble enstemmig vedtatt. Styrets vedtatte årsplan er som følger: 2013 Styremøte nr. 5/2013: Mandag 11. november Neste års studieportefølje Evaluering av ledelsesordningen Rullering av handlingsplan for likestilling Orientering etter årets lønnsforhandlinger (hvis noen) Opprettelse av nye studier (hvis noen) Status: Strategisk plan (fokusområde 2013/2014) o iforkant Status: Bygg og lokaler/ campusutvikling (fokusområde 2013/2014) Styreseminar i regi av KD: Tirsdag 19. november KD har invitert styret og styrets sekretær (rektor) til et seminar for å gi inspirasjon og informasjon til nytte for styrearbeidet og med dialog om styrenes ansvar og forventninger til styrenes arbeid. Styremøte nr. 6/2013: Fredag 13. desember Budsjett 2014 Oppnevning av skikkethetsnemnd Endring i forskrift om opptak, studier, eksamen Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 7/46

8 Temaområder, særlig fokus på forbedringsmuligheter i driften, men også tidsbruk i styremøtene Status: Strategisk plan (fokusområde 2013/2014) o Samvirke med omverdenen 2014 Status: Bygg og lokaler/ campusutvikling Styremøte nr. 1/2014: Mandag 3. mars Rapport og planer (Tertialrapport 3/2013) Møtedatoer kommende høst Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD Status: Strategisk plan (fokusområde 2013/2014) o Internasjonalisering Status: Økonomi (fokusområde 2013/2014) Styremøte nr. 2/2014: Mandag tirsdag mai (utenfor høgskolen) Tilstandsrapport Interne årsrapporter fra råd og utvalg Orientering søkertall 2014 Styremøte nr. 3/2014: Fredag 13. juni Tertialrapport 1/2013 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid Kvalitetsrapport 2013 Strategisk studieportefølje Opprettelse av nytt valgstyre for HiG (studentrepresentanters periode utløper 31/7) Sak STY 43/13 Styrets honorar Rektors forslag til vedtak Styret vedtar følgende møtehonorar for høgskolestyret fra 1. august 2013 (økning på 4 %): Styreleder årlig godtgjøring kr Andre styremedlemmer årlig godtgjøring kr I tillegg gis alle faste medlemmer kr pr møte-/seminardag Varamedlemmer gis kr pr. møte-/seminardag Styremedlemmer som pålegges tilleggsoppgaver som intervjuer, utvalgsarbeid eller forhandlinger på vegne av styret, gis honorar etter Statens satser for arbeid i statlige utvalg. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 8/46

9 Orienteringssaker: Sak STY 44/13 Orientering om opptakstall Saken ble tatt til orientering. Sak STY 45/13 Orientering om endringer i høgskolestyret Styret takker Astrid Stadheim for sin innsats i styret. Sak STY 46/13 Oppnevning til styrets klagenemnd Saken ble tatt til orientering. Sak STY 47/13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til HiG Rektor orienterte. Sak STY 48/13 Eventuelt Ingen saker. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 9/46

10 Sak STY 52/13 Opprettelse av Experience-Based Master in Information Security Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Grunnlagsdokument Sammendrag Høgskolen i Gjøvik (HiG) foreslår å opprette nytt studium, Experience-Based Master in Information Security, med planlagt oppstart for 20 studenter høsten Utdanningen foreslås opprettet på Avdeling informatikk og medieteknikk (IMT). Med utgangspunkt i HiGs PhD in Information Security, og dermed selvakkrediteringsrett innenfor fagområdet, ønsker IMT å etablere en erfaringsbasert masterutdanning i informasjonssikkerhet på 90 ECTS fra studieåret 2014/2015. Etableringen er en følge av at høgskolen har blitt gjort oppmerksom på et behov som eksisterer hos flere av HiGs partnere i Centre for Cyber and Information Security (CCIS). Innholdet i utdanningen vil i første omgang leveres i samarbeid med Politihøgskolen (PHS), men HiG vil være den formelle eier av studieprogrammet. Senere kan det også være aktuelt å etablere studieretninger i samarbeid med andre aktører fra CCIS, som f.eks. Forsvaret. Etablering av en erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet, etter Forskrift om krav til mastergrad 5, vil komplettere HiGs studieportefølje innenfor informasjonssikkerhet og imøtekomme et behov for masterutdanning og kvalifisering av ansatte innenfor f.eks. Politiet og Forsvaret, samt ansatte i andre deler av offentlig sektor som til daglig arbeider med tilstøtende problemstillinger. Opptakskravet med minimum to års relevant yrkeserfaring etter relevant bachelorutdanning, sikrer at høgskolen vil nå en annen målgruppe enn de studentene som går til den eksisterende Master in Information Security ( 3, 120 ECTS) fra tilsvarende bachelorutdanning. Risiko for konkurranse mellom disse masterutdanningene anses derfor å være minimal. Den planlagte erfaringsbaserte masterutdanningen vil i første omgang etableres med en studieretning «Digital Forensics and Cybercrime Investigation». Kompetanse innen dette fagområdet er etterspurt blant HiGs samarbeidspartnere i CCIS. Ved å trekke inn faglige ressurser fra PHS og opprette noen nye emner, vil HiGs totale kompetanse styrkes, samtidig som emneporteføljen økes. Dette vil også kunne komme HiGs ordinære masterstudenter til gode, i form av valgemner. Budsjettet for utdanningen er lagt opp etter Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell, hvor studiepoenginntekter tildeles to år etter produksjon. Det legges til grunn 30 studieplasser, fordelt på to ulike studieretninger (den siste først fra 2015). Foreliggende budsjettprognose viser at masteren ikke vil nå økonomisk akkumulert pluss før i Det må derfor arbeides videre med å forbedre den økonomiske bærekraften før en oppstart. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 10/46

11 Saksopplysninger De siste årenes nasjonale satsning på informasjonssikkerhet i stadig nye deler av samfunnet, stadige endringer i form av digital kriminalitet og HiGs etterhvert sterke posisjon i fag- og forskningsmiljøet, har vært medvirkende til at nettopp HiG er forespurt av samarbeidspartnere om å etablere en erfaringsbasert masterutdanning innen informasjonssikkerhet. Høgskolen har de siste årene etablert seg som en svært anerkjent utdannings- og forskningsaktør innen informasjonssikkerhet, både nasjonalt og internasjonalt. Stor aktivitet i NFR- og EU-prosjekter, samt et økende antall publiseringspoeng, har gitt NISlab stor anerkjennelse i miljøet. Informasjonssikkerhet er vektlagt som et svært vesentlig satsningsområde innen samfunnssikkerhet, terrorberedskap og etterforskning. Det foreligger et utkast til studieplan for Experience-Based Master in Information Security. Studieplanen har vært til behandling i studienemnda i oktober. Den ble ikke godkjent da, men det arbeides nå med de innspill og kommentarer som kom derfra. Det samarbeides også med PHS for utvikling og kvalitetssikring av nye emner. Endelig studieplan, med emnebeskrivelser, skal være klar innen desember Det planlegges etter hvert to studieretninger: Cyber Forensics for Politiet (fra 2014) og Cyber Forsvar (fra 2015). Utdanningen starter opp med kun en studieretning i Emnesammensetningen til studieretning Cyber Forensics er synliggjort i følgende tabell (emnenavn kan bli endret): Emnekode Emnets navn O/V* S1 (h) S2 (v) S3 (h) S4 (v) S5 (h) S6 (v) IMT4xxx Open Source Forensics Linux as O 10 Forensics Toolkit** IMT4561 Applied Information Security O 5 IMT4xxx Cybercrime Investigation O 10 IMT4xxx Forensics Intelligence and Data O 10 Analytics** IMT4xxx Macintosh Computer and ios O 10 Forensics** IMT4xxx IT Governance O 5 IMT4601 Research Project Planning O 5 IMT4601 Research Project Planning O 5 IMT4881 Specialization Course 1 V 5 IMT4xxx Valgemne V 5 IMT4xxx Experience-based Master s Thesis O Sum: *: O = Obligatorisk emne, V = Valgbare emner **: Emnet gjennomføres av eksterne forelesere fra PHS Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 11/46

12 Tilsvarende tabell for heltidsutdanning: Emnekode Emnets navn O/V * S1 (h) S2 (v) S3 (h) IMT4xxx Open Source Forensics Linux as Forensics O 10 Toolkit** IMT4xxx Macintosh Computer and ios Forensics** O 10 IMT4561 Applied Information Security O 5 IMT4xxx IT Governance O 5 IMT4xxx Cybercrime Investigation O 10 IMT4xxx Forensics Intelligence and Data Analytics** O 10 IMT4601 Research Project Planning O 5 IMT4881 Specialization Course 1 V 5 IMT4xxx Valgemne V 5 IMT4xxx Experience-based Master s Thesis O 30 Sum: HiG mottar ikke basisfinansiering for dette studieprogrammet. Dette gjør det meget krevende å få studiet til å gå i balanse. Imidlertid er det her en del å hente i allerede eksisterende fagmiljø og kravene til kompetanse på førstestillings- og professornivå er imøtekommet. Det legges ikke opp til nyansettelser i forbindelse med studieprogrametableringen. Budsjettfremstillingen er lagt opp etter Kunnskapsdepartementets finansieringsmodell hvor studiepoenginntektene tildeles to år etter produksjon. Studieprogrammet ligger i finansieringskategori C, tilsvarende kr ,- per 60-studiepoengenhet. Det utarbeides nå en samarbeidsavtale med Politihøgskolen, hvor det vil framgå at PHS skal levere 30 studiepoeng og HiG 60 studiepoeng i masterutdanningen. PHS innsats i dette vil ikke bli fakturert, men regnes som en del av CSISprosjektet. Tilsvarende avtaler vil også bli utarbeides for eventuelt andre studieretninger. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 12/46

13 Økonomisk oversikt Experience-based Master i Information Security (90 studiepoeng, deltid): Opptak av 15 studenter hver høst på hver studieretning, avslutning etter 6 semester Cyber Forensics 7,5 22,5 37, Cyber Forsvar 0 7,5 22,5 37, Antall studenter 7, , Inntekter Studiepoengproduksjon (75 %)** Andre inntekter Sum inntekter Kostnader ECTS HiG Cyber Forensics ECTS HiG Cyber Defence Sum ECTS HiG ECTS PHS ECTS Cyber Defemce Fagpersoner HiG*** Studieprogramansvarlig 15 %*** Administrasjon (20% overlapp, 40% andre) Innleie PHS, Forsvaret Sum Kostnader Årsresultat Akkumulert kontantstrøm **studiepoengproduksjonen er registrert på opptjeningsår (ikke to år etter), finansieringen halvers for deltdisstudium. Forutsetter 75 % progresjon ***Kostnad pr underviste studiepongen med utganspunkt i årsinntekt på inkludert sosiale kostnader uten administrativ overhead Budsjettets kostnader omfatter et estimat av reelle totale kostnader inklusive en vanlig overhead på 40 % påslag for dekning av andel av driftskostnader (andel fellesutgifter og andel fellesadministrasjon) (OH). Dette innebærer at budsjettet ikke omfatter eventuelle stordriftsfordeler ved å kunne gjennomføre fellesaktiviteter sammen med eksisterende masterutdanning. Studieprogrammet legges i stor grad opp som et fleksibelt studieopplegg, med samlinger og nettbaserte emner. Studieprogrammet er i utgangspunktet lagt opp som deltidsstudium over 3 år, for studenter i arbeid. Det vil likevel være mulig å gjennomføre utdanningen raskere, også på heltid, for de som måtte ønske det. Utdanningen vil derfor kunne bli tilbudt både på deltid og heltid fra høsten Heltidsutdanning vil medføre en noe høyere oppstartskostnad, men denne vil utjevne seg over tid. Derfor er det deltidsutdanning som er lagt til grunn for de økonomiske vurderingene her. Ut i fra forventninger og ønsker fra Politiet og Forsvaret, er det lagt opp til et opptak på 15 studenter per år, på hver av studieretningene. Avdelingen mener dette er et realistisk antall, sett i lys av det nasjonale behovet for utdanningen. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 13/46

14 Budsjettet synliggjør et underskudd de fem første årene. Dette forutsettes dekket over avdelingens budsjett. Foreliggende budsjettforslag viser at masteren ikke vil nå akkumulert pluss før i Det må derfor arbeides videre med å forbedre den økonomiske bærekraften før oppstart. Vurderinger Ønsket om å komplettere HiGs studieportefølje med en erfaringsbasert masterutdanning i informasjonssikkerhet støtter opp om sentrale føringer for bedre samfunnssikkerhet, terrorberedskap og digital etterforskning. I innstillingen fra Stortingets særskilte komité (jf. Innst. 207 ( )) står det om CSIS at «Komiteen ser positivt på etableringen av senteret og mener regjeringen bør vurdere hvordan senteret kan støttes for å videreutvikle arbeidet.» Komiteen merker seg at Justis- og beredskapsdepartementet i meldingen peker på at de vil se nærmere på hvordan høgskolens kompetanse kan utvikles og være en bidragsyter i IKT-sikkerhetssamarbeidet. I avgått regjerings forslag til Statsbudsjett lagt fram i oktober 2014 påpekes det at «det skal utvikles en nasjonal strategi for bekjempelse av IKT-kriminalitet som skal angi retning og prioriteringer for myndighetenes arbeid med å bekjempe denne typen kriminalitet. ( ) Regjeringen styrker også forskningen på området bl.a. gjennom å styrke fagmiljøet for IKTsikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik. På samfunnssikkerhets-området foreslås det å øke bevilgningen med 4. mill. kroner til FoU innen forebyggende sikkerhet og IKT-sikkerhet. Denne bevilgningen skal i sin helhet brukes til å styrke fagmiljøet for IKT-sikkerhet ved Høgskolen i Gjøvik.» Opprettelse av Experience-Based Master in Information Security i nært samarbeid mellom HiG og PHS er et eksempel på hvordan HiG kan imøtekomme et nasjonalt behov for mer kompetanse innenfor dette fagområdet. Utdanningen synliggjør høgskolens satsning innenfor et fagområde som har vist seg å være mer og mer aktuelt og høgskolens vilje til samarbeid med eksterne aktører for å få dette til. Det er ikke gjennomført en spesifikk markedsanalyse for behovet for utdanningen, men det nasjonale og internasjonale behovet for denne type kompetanse er godt dokumentert fra sentralt, politisk hold. Som det fremkommer av grunnlagsdokumentet er det «et stort behov for etter og videreutdanning av arbeidsstyrken både i Politiet, i Forsvaret og i operative avdelinger for beskyttelse av samfunnskritisk infrastruktur. Som akademisk utdanning vil dette kunne bli et unikt tilbud i Skandinavia. På et generelt grunnlag legger HiG seg opp mot den delen av markedet som kursvirksomhetene arbeider mot, men vil skille oss markant fra disse gjennom det faktum at HiG kan tilby en akademisk grad. Internasjonalt vil HiG for eksempel for cyberetterforskning finne konkurrenten University College Dublin som i dag leverer utdanningen til norsk politi.» Med tanke på fremtidige utfordringer og HiGs anerkjennelse i fagmiljøet, vil denne utdanningen tilføre landet viktig kompetanse i årene som kommer og imøtekomme prognosene for et økt behov for spesialkompetanse innen informasjonssikkerhet. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 14/46

15 Rektors forslag til vedtak Styret vedtar: Høgskolestyret vedtar å opprette Experience-Based Master in Information Security. Avdelingen forutsettes å dekke merutgifter ved oppstart over eget budsjett og innenfor avdelingens ramme i langtidsbudsjettet Rektor gis fullmakt til å starte masterstudiet når avdelingen har forbedret den økonomiske bærekraften til å oppnå akkumulert pluss i løpet av langtidsbudsjettperioden Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 15/46

16 Vedlegg til sak STY 52/13 Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 16/46

17 Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 17/46

18 Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 18/46

19 Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 19/46

20 Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 20/46

21 Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 21/46

22 Sak STY 53/13 Studieportefølje ved HiG studieåret Møtedato: Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Studie- og forskningsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Tabell for studieportefølje Sammendrag Høgskolens studieportefølje skal i henhold til årshjulet behandles av høgskolestyret i forbindelse med utlysning av studier for kommende studieår. Disse skal meldes til Samordna opptak innen 1/ I denne saken foreslås studieporteføljen for studieåret Kommende studieår vil HiG forsøke å starte opp ny masterutdanning ved Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT): Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet. Masterutdanningen er en 5 masterutdanning på 90 studiepoeng. Den er utarbeidet i samarbeid med Politihøgskolen (PHS) og tilrettelagt på deltid. Master in Interaction Design vil få deltidsutlysning, på bakgrunn av erfaringer med den voksne studentgruppen som er i arbeid ved siden av studiene. Bachelorutdanningene er uendret, men Årstudium i medie- og informasjonsteknologi er omarbeidet og får navnet Årsstudium i informatikk. Søknad om opptak via Y-vei til Bachelor i drift og nettverkssystemer er sendt Kunnskapsdepartementet. Ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie er det ingen nye utdanninger kommende studieår. Fjorårets nysatsning Bachelor i ergoterapi er godt i gang med første semester. Master i gerontologi lyses ikke ut i 2015, men det lyses ut et enkeltemne innenfor denne masterutdanningen. Master i klinisk sykepleie lyses ut som suppleringsopptak til 3. og 4. år og Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid har vært igjennom en større revidering før utlysning. Videreutdanningene lyses ut i henhold til tidligere rutiner, j.fr. tabell. Videreutdanning i digital kompetanse for helse- og sosialfag er revidert og har fått navnet Videreutdanning i IKT-kompetanse for helsefag. Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse har heller ingen nye utdanninger kommende år. Den nyetablerte Bachelor i byggeledelse er godt i gang og videreføres etter samme deltidskonsept som utgangspunktet. Bachelor i ingeniørfag, bygg, endrer navn på studieretning Prosjektledelse til Anleggsteknikk, og Bachelor i ingeniørfag, maskin, lyser ikke ut studieretning Lean Manufacturing. Bachelor i ingeniørfag, elektro, vil ikke bli utlyst som fleksibel utdanning i Tidligere Videreutdanning i elkraft er omarbeidet til Påbygging i elkraft, ingeniør. Påbygging for to-årig ingeniørutdanning lyses ikke ut for I alt seks studietilbud vil bli lyst ut for oppstart på Bali høsten Saksopplysninger Statistisk sentralbyrå (SSB) har i sin rapport «Forecasting demand and supply of labour by education (48/2013) foretatt framskrivninger av behov fram mot Rapporten fastslår at utviklingen med økende etterspørsel etter arbeidskraft med høyere utdanning vil fortsette hele denne perioden. SSB har vurdert 28 utdanningsgrupper og det er etterspørselen innen Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 22/46

23 økonomi- og administrasjonsutdanning, samt helsefag som øker mest. Sykepleie blir framhevet som en av de yrkesgruppene det vil være størst etterspørsel etter i framskrivningsperioden. Økt fokus og flere studieplasser på ingeniørutdanning de senere årene ser ut til å redusere behovet for ytterligere satsning, forutsatt god gjennomstrømming i allerede etablerte tiltak. Når det gjelder masterutdanninger vil det, i følge SSB, bli mindre behov for sivilingeniører og økonomer med femårig utdanning (f.eks. siviløkonomer). Høgskolen i Gjøviks studieportefølje samsvarer godt med framskrivningene i SSBs rapport og vår økning i studentantall de siste årene er i stor grad knyttet til utdanningene innen økonomi og ledelse, helsefag og ingeniørutdanning. Videreutvikling vil bli diskutert og vurdert våren 2014 i forbindelse med styresak om strategisk studieportefølje. Høgskolen har hatt studentøkning på utdanningene også i inneværende studieår. Antall registrerte studenter ved høgskolen har utviklet seg slik (med prosentvis økning fra i siste kolonne): Registrerte studenter % Høgskolen i Gjøvik % Avdeling for helse, % omsorg og sykeleie (HOS) Avdeling for informatikk % og medieteknikk (IMT) Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL) % Dersom vi omregner studentgruppen til heltidsekvivalenter, ser tallene slik ut (her er det data i DBH kun fra 2009): Registrerte heltidsekvivalenter % Høgskolen i Gjøvik 1819,7 2017,2 2101,3 2261,3 2446,0 34 % Avdeling HOS 786,5 810,5 823,7 822,4 829,6 6 % Avdeling IMT 481,8 562,3 562,3 614,0 706,9 46 % Avdeling TØL 551,5 644,4 715,4 824,9 909,6 65 % Studentøkningen har også medført økning i studiepoengproduksjonen (antall 60- studiepoengenheter og prosentvis økning fra ): Studiepoengproduksjon % Høgskolen i Gjøvik 1330,1 1398,1 1604,0 1675,5 1827,0 1897,6 43 % Avdeling HOS 646,6 647,0 681,0 667,4 736,0 699,2 8 % Avdeling IMT 309,4 325,8 401,2 454,8 479,8 522,2 69 % Avdeling TØL 374,0 425,3 521,8 553,3 611,2 676,1 81 % Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 23/46

24 Ser vi på prosentvis økning i antall registrerte studenter, antall heltidsekvivalenter og total studiepoengproduksjon for perioden , ser den prosentvise utviklingen slik ut: Registrerte studenter Registrerte heltidsekvivalenter Studiepoengproduksjon Høgskolen i Gjøvik 24 % 34 % 18 % Avdeling HOS 11 % 6 % 3 % Avdeling IMT 33 % 46 % 30 % Avdeling TØL 32 % 65 % 30 % Selv om det er økning i studiepoengproduksjonen, skulle en forventet denne enda høyere sett i lys av det økende studentantallet for samme periode. Gjennomstrømmingsprosjektet iforkant er iverksatt med mål om å bedre denne situasjonen og oppnå større samsvar mellom økning i antall heltidsekvivalenter og studiepoengproduksjon. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 34% 18% 46% 6% 3% 24% 11% 33% 32% Høgskolen i Gjøvik 65% 30% 30% Avdeling HOS Avdeling IMT Avdeling TØL Økning i registrerte studenter Økning i registrerte heltidsekvivalenter Økning i studiepoengproduksjon Utviklingen av fleksible utdanningstilbud fortsetter, og HiG har i inneværende studieår 406 bachelorstudenter i fleksible utdanninger, mot 376 i fjor og 331 i 2011: Bachelorstudenter, fleks Høgskolen i Gjøvik, totalt Bachelor i sykepleie Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor i økonomi og ledelse Høsten 2013 er det registrert totalt 2263 bachelorstudenter ved høgskolen, mot 2164 i fjor. 18 %, eller nesten hver femte, av bachelorstudentene er altså i fireårige studieløp. Totalt er det per oktober 2013 registrert 3096 studenter ved HiG, mot 2889 på samme tid i fjor en økning på 7,2 %. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 24/46

25 Masterutdanningene viser også økning i antall studenter, selv om alle studieplasser ikke er fylt opp. Det er særlig på HOS en utfordring å få fylt opp studieplassene. Alle åtte masterprogram er nå tilrettelagt for deltidsstudenter, på bakgrunn av en økende etterspørsel de siste årene. Fem av studieprogrammene (alle på IMT og TØL) tilbys også som heltidsutdanninger. Fjorårets omfordeling av antall studieplasser som tilbys i de ulike studieprogrammene ser ut til å ha vært hensiktsmessig. Flere utdanninger enn tidligere hadde ventelister i Samordna opptak, noe som igjen medførte poenggrenser ved 18 studieprogram. Høgskolen er ikke tildelt nye studieplasser i årets Statsbudsjett, bortsett fra en stipendiatstilling. Dette betyr at HiG fra høsten 2014 vil ha 15 KD-stipender til fordeling på ph.d.-kandidatene. Ikke alle studieprogram har definerte studieplasser. Dette gjelder i sin helhet lokalt opptak og framkommer av vedlagte tabell. Vurdering Høgskolens totale studieplasstilbud i Samordna opptak tilsvarer det som var i De fem studieplassene som har vært prioritert til fleksibel elektroutdanning, vil bli inkludert i det treårige studieløpet. Det lokale opptaket øker med 20 studieplasser til Experience Based Master in Information Security, mens 10 studieplasser på Påbygging for studenter med 2- årig ingeniørutdanning lyses ikke ut, men ellers er det ikke særlige endringer. Som vanlig blir ikke alle masterutdanninger på HOS lyst ut hvert år og for 2014 er det Master i gerontologi som ikke lyses ut. I vedlagte tabell over studieportefølje for 2014 synliggjøres også de to betalingsstudiene HiG nå har til offentlig utlysning for I tillegg er det ulike betalingskurs som ikke har definert oppstart og kurs som tilbys på oppdrag, men som ikke lyses ut. På Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, HOS, vil det i forkant av utlysning for studieåret være mye fokus på utvikling av, og rekruttering til masterutdanningene. Master i helsefremmende lokalsamfunnsarbeid ble avlyst for opptak i august 2013 pga. lave søkertall og studieprogrammet er nå under revidering. Dette vil blant annet føre til at utvekslingsopphold utenlands blir mer tilgjengelig for studentene, noe som forhåpentligvis vil øke søkertallene og som er i tråd med høgskolens strategi. Master i gerontologi startet i høst opp med 14 studenter, noe som er litt lavt. Avdelingen vil derfor lyse ut et av emnene i 2014, selv om selve masterutdanningen ikke skal lyses ut igjen før Nyetablerte Bachelor i ergoterapi rekrutterte godt målet er å stabilisere et høyt søkertall. Bachelor i radiografi hadde også gode oppmøtetall i høst, det samme hadde Bachelor i sykepleie. Desentralisert sykepleierutdanning opprettholder forholdsvis gode oppmøtetall og avdelingen ønsker å fortsette med årlige opptak. Sykepleierutdanningen reduserte noe på opptaket høsten 2013, med mål om bedre kvalitet på førsteårsstudentene. Dette vil bli fulgt nøye opp i løpet av året. Kunnskapsdepartementets aktivitetskrav på 181 er høyt og krever god gjennomstrømming blant årets førsteårsstudenter. Saksliste styremøte nr. 5/2013 Høgskolen i Gjøvik Side 25/46

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71

1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2013 15. 2.2 Forskning... 45 3. PLANER FOR 2014 71 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 Om Rapport og planer 2013-2014 4 1.2 Strategi for NHH 2014-2017. 4 1.3 Høyskolens studietilbud.. 7 1.4 Nøkkeltall for NHH.. 8 1.5 Oppsummering av

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Kompetanse til energibedrifter

Kompetanse til energibedrifter RAPPORT 24/2010 Kompetanse til energibedrifter En undersøkelse av ingeniørutdanning i elkraft Per Olaf Aamodt, Elisabeth Hovdhaugen, Clara Åse Arnesen og Erica Waagene Ni NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer